ÇELİK KÖPRÜ GENLEŞME DERZİ/EXPANSION JOINTS WITH STEEL PROFILE BE GENLEŞME DERZLERİNİN YAPISI /THE STRUCTURE OF BE EXPANSION JOINTS PROFILES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇELİK KÖPRÜ GENLEŞME DERZİ/EXPANSION JOINTS WITH STEEL PROFILE BE GENLEŞME DERZLERİNİN YAPISI /THE STRUCTURE OF BE EXPANSION JOINTS PROFILES"

Transkript

1 ÇELİK KÖPRÜ GENLEŞME DERZİ/EXPANSION JOINTS WITH STEEL PROFILE Doküman No: Sayfa No: Rev. Tarihi: Revizyon No: 1/12 BE GENLEŞME DERZLERİ/BE EXPANSION JOINTS PROFILES Arfen, tek açıklık ve çok açıklıklı genleşme derzleri dizaynı ve üretimi konusunda, yaptığı çalışmalar sonucunda BE modüler Köprü genleşme derzi sistemini geliştirmiştir. Ürün mümkün olduğunca standart parçalardan oluşturularak imalat ve montaj süresi kısaltılmaya çalışılmıştır. Ayrıca bakım veya değiştirme gerekmesi durumunda, bakım ve değişimi hızlı yapılabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Arfen,developed the system of BE Expansion Joint Profiles as a result of studies and researches regarding the production and design of the Multi-span Joints and Single Span Joints.The Production and installation time tried to be reduced possibly by means of the standart parts of the product.in case of the requirement of maintenance and replacement,it was designed to make the fast maintenance and replacement. BE GENLEŞME DERZLERİNİN YAPISI /THE STRUCTURE OF BE EXPANSION JOINTS PROFILES BE genleşme derzleri profil, destek kirişleri, kauçuk mesnet, mesafe kontrol yayları ve su sızdırmazlık contasından oluşan bir sistemdir. Genleşme derzi sızdırmazlık contasında ön görülemeyen her hangi bir sorun oluşmaması durumunda (Mekanik bir aletle kesilmesi) 20 yıl bakım gerekmeden kullanılabilecektir. BE Expansion Joint Profiles is the system consisting of supporting beams,rubber bearings,distance control springs, and waterproof rubber gasket. BE Expansion Joint Profiles will able to use without maintenance for 20 years,whether,there is not unforeseen problem (like cutting by the mechanical items) on the waterproof rubber gasket. MALZEME /MATERIAL Köprülerde enine yönde kullanılmak üzere 80 mm, 160 mm, 240 mm, 320 mm, 400 mm, 480 mm, 560 mm vb devam eden toplam yatay hareket kapasiteli, taşıyıcı aksamı yapıya etriyeler ile bağlanan ve su geçirmezlik için kauçuk şerit conta elamanı kullanılan genleşme derzi sistemleridir. BE Expansion Joint Profiles is the system,having 80 mm, 160 mm, 240 mm, 320 mm, 400 mm, 480 mm, 560 mm etc. horizontal movement capacity,assembled their carrier system to the main structure with their lateral reinforcement binders and used the rubber gasket for the water resistance. 1

2 BE 80 Köprü Genleşme Derzi/ BE 80 Expansion Joint Profile PROJELENDİRME, ÜRETİM STANDARTLARI VE MALZEME ÖZELLİKLERİ :/PREPARATION OF PROJECTS,PRODUCTION STANDARTS AND MATERIAL SPECIFICATIONS BE 240, Modüler Genleşme Derzi Tip kesiti BE 240, The Section of Modular Exp. Joint Profiles Kayma Kutusu Kesiti The Section of Sliding Box 2

3 BE 240, Joint Profiles Modüler Genleşme Derzi Tip Planı / The Type Plan of Modular Exp. Genleşme derzleri ISO 9001 Kalite güvence Sistemi Koşullarında, DIN 1072 ve AASHTO H30-S24 yük standartları baz alınarak dizayn edilmiş olup, imalatta kullanılan çelik aksamı EN çelik malzeme standartlarında, kauçuk su geçirimsizlik contası da yine EN standartlarına uygun üretilmektedir. Kenar profilleri S235 malzemeden, I şeklindeki orta profilleri ise S355 çelik profilden oluşmaktadır. Bridge Expansion Joint Profiles designed according to ISO 9001 named as International Organization for Standardization",DIN 1072 named as German Institute for Standardization,AASHTO H30-S24 named as American Association of State Highway and Transportation Officials.The steel, used the production of the Bridge Expansion Joint Profiles, is produced accoding to EN Standarts and the rubber gasket for the water isolation is convenient to EN Standarts, as well.corner Profiles were produced S235 steel material and Middle Profile is a S355 steel material. Genleşme Derzi Sistem Kesiti 3

4 Material Description Main Parts 1-Edge Beam İt is maded from S235 JR G2 according EN İt is production metod is hot-rolled sections 2-Centre Beam İt is maded from S355 JR G3 according EN İt is production metod is hot-rolled sections 3-Support Beam İt is maded from S355 JR G3 according EN Supports 4-Sliding Plate Stainless Steel, sliding surfece polished material no : Bearings Natural Rubber steel laminated, vulkanized in place to tilt loading. Sliding surfaces of PTFE 6- Bearings Circular shape, rubber steel laminated, vulkanized in place to tilt loading. Sliding surfaces of PTFE Control Parts 7-Control Spring Sealing Elements 8-Strip Seal Anchors 9-Carriageway Anchor 10-Anchor Stud 11-Support Box Cellular Polyurethane of high tear strength, resistant oil, gasoline, ozone and aging, high self damping. EPDM with high tear strength, resistant to salt water, oil, aging, avaliabe in any lenght. Can vulkanized in place on site. Steel plate and bars from S235 JR G2 St 37 K Steel plates from S235 JR G2 Köprü genleşme derz elemanları projesine göre özel olarak imal edilirler. Sahada projesinde ve ilgili kesit detaylarında gösterildiği gibi donatı detayları uygulanmalıdır. Köprü enine bağlı olarak genleşme elamanın boyu değişmektedir. Gerekmesi durumunda ek yeri mümkün olduğunda trafik yüküne maruz kalmayacak şekilde planlanmaktadır. Köprü genleşme Derzi ek yerleri şaşırtmalı olarak dizayn ve imal edilir. The parts of the Bridge Expansion Joint Profiles are specially produced in accordance with the designed Projects.Application of the reinforcement details must be performed as shown related sectional details of the projects at site.expansion Joints length can change depending on the width of the Bridge.If necessary,junctions points mustn t be planned exposure to the traffic density. 4

5 Ankrajlama detayı inşaat ve çelik şartnamelerine uygun olmak zorundadır. Ayrıca tüm ankraj boşluğu boyunca monte etmeden önce ankrajlama için yeterli boşluk ve ankrajlama olmasını sağlayan donatı hazırlığı önlemleri alınmalıdır. Şöyle ki bağlantı profilinde ki ankraj demirleri genleşme derzine normalde dik açılı konumlandırılarak imal edilmektedirler. Özel durumlar için bu doğrultudan beklenen varyasyon sadece 90 ±20 aralığına izin verilir. Bu statik açıdan belirlenen trafik yükleri için maksimum sapmadır. Ankraj demirleri yapılarda ki donatı demirlerine paralel olması istenir, bu nedenle projelerde projecinin bu durumu öngörmesi ve üretici ile irtibata geçmesi en doğru çözümdür. The connection of the supporting framework is to be implemented according to the specification for reinforced concrete construction and steel structure. Already before mounting care has to be taken for adequate attachment reinforcement along the whole gap. Normaly the anchor loops at the edge profiles are normally positioned rectangular to the joint is to be considered. The range of expected variation from this direction are allowed 90 ±20. As the anchoring reinforcement of the structure has to be paralel to anchor loops, that has to be considered as early as at the structure designing stage GENLEŞME DERZİNİN MONTAJI/INSTALLATION OF EXPANSION JOINT PROFILE Yeni yapılan betonarme tabliyeli köprülerde genleşme derzlerinin montajı, prensip olarak tabliye betonu dökülmeden önce yapılacak ve derz yerleştirme betonu ile tabliye betonu birlikte dökülecektir. Dolayısıyla; herhangi bir yeni yapılan köprü için gerekli genleşme derzleri, iş programına göre tabliye betonu dökülmeden önce şantiyede hazır bulundurulmalıdır. Pricipally,before the concrete of Decks are poured to the structure,expansion Joint profiles must be placed and mounted.after that, Expansion Joint concrete must be poured with the deck concrete.consequently,bridge Expansion Joint profiles must be ready at site before the concrete according to the Project Schedule. Genleşme derzi +10 ve +30 C aralığında monte edilmelidir. İmalat saha şartları nedeniyle farklı sıcaklıklarda montaj yapılması gerekiyor ise ARFEN den teknik destek istenmelidir. Expansion Joint Profiles must be installed between +10 C ve +30 C.If the installation is necessary at the different temperature due to the site conditions,the technical support must be required by Arfen. 5

6 Genleşme derzi malzemesinin sonradan yerleştirilmesi gereken zorunlu durumlarda ise, ayak betonu ve tabliye üzerinde, ilgili köprü detay projesi ve genleşme derzi uygulama projesinde belirtilen ölçülerde derz yerleştirme boşlukları bırakılacaktır. If Expansion joint Profiles have to be placed after the concrete of decks and feet,spaces,shown both detailed bridge Project and application Project of Bridge Expansion Joint Profiles, must be left on the decks and feet at site. Genleşme derzi boşluk bölgesindeki betonun tabliye betonu ile beraber dökülmesi durumunda kullanılacak beton sınıfı minimum BS-35 beton sınıfında olacaktır. In case of pouring both space and deck concrete at the same time,concrete class must be minumum BS-35 Derz boşluğu betonun sonradan dökülmesi gereken durumlarda ise boşluk betonunun karakteristlik basınç dayanımı en az 40MPa (d=15cm ; h=30 cm silindir numunede) olacaktır. Bu türlü durumlarda beton dökülmesinden önce, yeni betonun eski betona temas edeceği yüzeyler kimyasal epoksi bazlı aderans artırıcı malzemeler kullanılarak sıvanacaktır. In case of pouring the deck concrete before the space concrete,the strength of the space concrete must be minumum 40 MPA (d:15 cm.;h:30 cm. for the cylindrical samples).under that circumstance,before the space concrete,the surface of the old concrete,where they combine each other, must be coated with the adherance- enhancing material. Betonlama işlemi esnasında ; genleşme derzi boyuna kenar profilleri altında ve/veya derz yerleştirme boşluğunun herhangi bir bölgesinde, çelik profillerin ve diğer derz aksamının yorulma neticesinde kırılmasına neden olabilecek betonlanmamış herhangi bir boşluk bırakılmayacaktır. During the casting concrete,under the Bridge Expansion joint Profiles and/or around any space areas musn t leave any spaces which causes the ruptures due to the fatigue of Joint assemblies. - Genleşme derzinin montaj işlemleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır:/ Installation of Bridge Expansion Joint Profiles must be applied as shown below; Genleşme derzinin sonradan yerleştirilmesi durumunda ; derz yerleştirme boşluğu genleşme derzi uygulama projesinde belirlenen ölçülere uygun olarak işveren tarafından hazırlanacak ve toprak, su, buz, oynak beton parçaları, serbest malzeme, yağ, kir, pislik..vb. yabancı maddelerden arındırılacaktır. If the Bridge Expansion Joint Profiles placed after the deck concrete:the placement of Joint spaces,applied according to Project sizes,must be prepared by the employer and surface must be cleared from the concrete parts,oil,mud, etc. Tabliye ve ayak betonu içerisindeki mevcut donatılar genleşme derzi yerleştirilmeden önce kontrol edilecek ve ihtiyaç olması durumunda projesine uygun olarak revize edilecektir. 6

7 Existing reinforcement bars in the deck and feet concrete, must be checked before the placement of Expansion Joint Profiles and if required,they must be revised in accordance with Project. Derz yerleştirme boşluğu içindeki mevcut donatının, boyuna tevzi donatısı ihtiva etmesi durumlarında, derz elemanının yerleştirilebilmesi için bu donatılar sökülecek ve derz montajından sonra yeniden yerleştirilecektir. In the form of Existing reinforcement contains distribution of longitudinal reinforcement in the joint spaces,for the placement of Joint Parts distribution of the longitudinal reinforcement will be distmantled and again reinstalled after the installation of the Bridge Expansion Profiles. Derz elemanı üzerindeki boyuna kenar profilleri izdüşümünde, derz elemanı yerleştirmeye engel teşkil edecek donatı uzantıları veya beton çıkıntılarının bulunması halinde, bu parçalar kesilerek veya bükülerek genleşme derzi tertibatının oturtulabileceği duruma getirilecektir. Köprü döşeme ve/veya ayak başlığı üzerinde herhangi bir mevcut etriye donatısının kesilmesi halinde,kesilen donatının çevresine ilave etriye donatıları yerleştirilecektir. If the placement of the parts of Expansion profiles are prevented by the concrete ledges and longitudinal reinforcement,the parts of concrete and reinforcement must be cut for the installation.if there is cutting assembly any Bridge decks,cap beams and feet,the addition of stirrup must be installed around the cutting reinforcement. Derz yerleştirme boşluğu ve derz tertibatı birbirine uygun şekilde hazırlandıktan sonra; mobil vinç veya benzeri iş makinası kullanılarak genleşme derzi elemanı derz yerleştirme boşluğuna herhangi bir derz aksamına ve koruyucu boya tabakasına hasar vermeden yerleştirilecektir. After the preparation of Joint spaces in conformity with Joint Assembly,the Joint Profiles must be placed to the spaces without harming joint parts and protecting paints by the mobile crane or similiar machines. Derz yerleştirme boşluğu içerisine konan genleşme derzinin ihtiva ettiği boyuna profillerin üst kotları, yapılacak topografik ölçümlere göre ve hidrolik krikolar vasıtası ile ayarlanmak suretiyle asfalt aşınma tabakası üst kotuna getirilecektir. The Upper Elevation of longitudinal profiles of Bridge Expansion Joint Profiles must be placed the same level with the upper elevation of the Asphalt Wearing Surface by means of Hyraulic Jacks with the help of the Topographical measurements. Kot ayarlaması tamamlanan genleşme derzi parçası üzerindeki mevcut ankraj etriyeleri ve derz yerleştirme boşluğu içindeki donatılar arasında punta kaynağı yapılacak ve kriko yükü boşaltılarak genleşme derzi üst yapıya asılacaktır. When the Elevation Adjustment is completed,, The spot welding will be made between existing anchorage hoops and joint spaces reinforcements on the Expansion Joint profiles and Expansion Joint Profiles will be hung by the jack load discharged on the existing upper-structure. Aynı işlem, genleşme derzinin diğer üstyapı bağlantısı için de tekrarlanacak ve genleşme derzi kotunda olacak şekilde üstyapıya sabitlenecektir. 7

8 Similiar process will be repeated for the other connection of Expansion Joint Profiles on the upperstructure and will be the same level of Expansion Joint Profile s elevation to fasten on the existing upper structure. Bu işlem sırasında, genleşme derzinin proje plan kesitine uygun şekilde yerleştirilmiş ve sabitlenmiş olmasına dikkat edilecektir. During this process,expansion Joint profiles must be placed and fastened according to the project sections. Derz yerleştirme boşluğu bölgesine dökülecek betonun kenar ayak ve tabliye arasındaki mevcut boşluktan aşağıya dökülmemesi veya bu boşluğun sürekliliğinin bozulmaması için, derz üzerindeki düşey kalıp plakalarının yeterli olmaması durumunda, ilave kalıp yerleştirme işlemi yapılacaktır.ilave kalıp olarak ; strafor veya sac plakalar ile ahşap malzeme kullanılacaktır. Additional formwork will be fixed,if there are existing spaces both deck and edge feet formworks.straphors and steel plates will use as additional formworks. Genleşme derzi yerleştirme boşluğu beton dökülmesi işlemine hazır hale getirildikten sonra, prensip olarak, genleşme derzi boyuna kenar profili yatay kolu seviyesine kadar beton dökülecek ve derz elemanının ankraj aksamı tamamen betonla sargılanmış olacaktır. After the space of the Bridge Expansion Joint Profiles are ready to the concrete pouring,principally,the concrete will be casted until the horizontal arm of edge profile,extending along the Expansion Joint Profiles and anchorage of the Expansion Joint throughly are covered by the concrete. Beton dökülmesi esnasında ; boyuna kenar profillerindeki yatay kolun altına tespit edilen her bir ankraj elemanı arasında kalan profil yatay kolu üzerindeki mevcut hava tahliye deliklerinden betonun taşmakta olduğu ve boyuna kenar profilleri altında betonlanmamış bölge kalmadığı mutlak surette kontrol edilecektir. During the casting,whether there is concreted area,seen from the vent holes existing over the horizontal arm of edge profile extending along the Expansion Joint Profiles must be absolutely checked. İlgili köprü projesinde öngörülmesi halinde ; su izolasyon membranı genleşme derzi boyuna kenar profili yatay kolu üzerine ve derz yerleştirme betonu üzerine uygulandıktan sonra, prensip olarak, derz bölgesinde profil üst kotundan 5mm yüksek olacak şekilde asfalt aşınma uygulaması yapılacak ve derz bölgesindeki aşınma tabakası tekniğine uygun olarak sıkıştırılacaktır. In the case of foreseen related the bridge Project,If the water isolation Membrane is applied on to the horizontal arm of edge profile and the concrete of Expansion Joint, The level of Asphalt Wearing Surface must be 5mm higher than the upper elevation of the edge profile.wearing layer on the joint layer must be compacted technically. Beton dökülmeden önce ; derz yerleştirme boşluğu, toprak, taş vb. tüm yabancı malzemelerden arındırılacak, hava ve/veya basınçlı su ile temizlenecek ve beton uygulamasından mutlaka uygun daldırma tip vibratör kullanılacaktır. 8

9 Before the concrete,the space of Expansion Joint Profiles will be cleaned from soil,stone.etc and all different substances.the immersion vibrator will be used during the concrete. Betonlama yapılırken, genleşme derzi boyuna profilleri arasındaki conta elemanlarının ve/veya conta yerleştirme boşluklarının betonla kaplanmaması için, profil boşlukları plastik bant..vs. ile kapatılacaktır. During the concrete,the seal spaces between longitidunal profiles will be closed with the plastic tape to protect seal spaces against to the concrete. Betonlama işlemi tamamlandıktan sonra, profiller arasındaki bantlar çıkartılacak ve genleşme derzinin üzeri kapatılmak suretiyle betonun mukavemet kazanması beklenecektir. After the completion of the concrete,the plastic tapes will be cut out,expansion joint surface will cover and wait for hardening of the concrete. Beton gerekli mukavemete eriştikten sonra, genleşme derzi üzerinde bulunan kaldırma ve sabitleme plakaları kesilerek genleşme derzi üstyapıdaki hareketlere maruz kalacak şekilde serbest bırakılacaktır. After the hardening of the concrete,lifting and fixing plates existing on the Expansion Joint,will be cut to exposure to them movements on the upper structure. Genleşme derzi kenarındaki asfalt aşınma tabakası ( veya beton) genleşme derzinden 5 mm yüksek olmalıdır. The level of Asphalt Wearing Surface must be 5mm higher than the upper elevation of the edge profile. Dökülen beton yeterli basınç mukavemetine erişmeden ve derz bölgesinde asfalt aşınma uygulaması tamamlanmadan önce derz elemanı üzerinden direk olarak araç geçirilmeyecektir. Betonun kür işlemine azami dikkat gösterilecek ve beton genel prensipler çerçevesinde herhangi bir dış etkiye maruz bırakılmadan korunacaktır. Before the completion of Asphalt Wearing implementation and without reaching an adequate compressive strength of concrete poured,the carriageway will be closed vehicles traffic.the curing process of the concrete will be showed utmost attention and protected against to the external influences. Yük aktarımının sağlanabilmesi direk olarak dökülen betonun kalitesi, korunması ve betonlama işlemi sırasında yapılması gereken vibrasyon ile ilişkili olduğundan, montaj işleminin yapısal dayanıklılık ve uzun ömür açısından en önemli safhası beton dökülme safhası olup, bu işleme özen gösterilecektir. To provide load transfers from decks to feet,the most important phase is the concrete casting, showed utmost attention,due to quality of the concrete,protection,vibration and structural durality, Nakliye ihtiyacından dolayı, boyuna profillerde birleşim kaynağı yapılması gereken durumlarda yapılacak alın kaynağı yapılması gereken durumlarda yapılacak alın kaynağı tipindeki kaynaklı birleşim 9

10 yapılmasından sonra, derz profilleri arasındaki mevcut boşluklara, bütün bir derz boyunca tek parça olacak şekilde su sızdırmazlık contası yerleştirilecektir. Conta bir levye ve arap sabunu yardımı ile conta yuvasına yerleştirilecektir. Due to the shipping need,existing spaces among the expansion joints,will be placed water sealing gasket along the joint.gasket will be fixed in to the seal housing with the aid of the soft soap and tire lever. Derz elemanı betonlaması ve sızdırmazlık contası yerleştirilmesi işlemleri tamamlandıktan sonra, betonlama işlemi sırasında çelik profiller ile asfalt malzeme arasında bırakılacak 15-20mm mertebesindeki rezervasyonlara elastik dolgu macunu uygulanacak ve montaj işlemi tamamlanacaktır. -After the completion of the concrete of Expansion joints and placement of the water sealing gaskets,the Elastic sealants will be applied in to the spaces which leaves before the concrete as 15-20mm.Finally,Installation will be completed. Köprü genleşme derzleri yol kaplaması yapılmadan üzerinden araç geçmeyecek şekilde korumaya alınmalıdır. Zorunlu durumlarda araç yüklerinin tamamlanmamış genleşme derzine gelmemesi için koruyucu tedbirler alınmalıdır. -Expansion Joint Profiles must be protected against to vehicle traffic before the asphalt application.if required,the protective preucations must be taken to prevent the Expansion Joints,that can not be completed yet, from the vehicle loads. 10

11 Eğer nakliye veya diğer nedenlerle ek gerekmesi durumunda aşağıdaki ek detayları uygulanmalıdır. Nakliye sırasında veya başka sebeplerle boya zarar görür ise tamiratlar aşağıdaki hava teması ile donan boya kullanılarak yapılmadır. The additional details must be applied due to shippment and another reasons.if the paint is damaged due to shippment and another reasons,repairs should be done by solidifying air. Tamir İçin yüzey ön hazırlama;/ Preparation of the surface for the repair; Kumlama ile standart saf yüzey elde edilmeli veya zarar gören alan az ise küçük bir zımpara ile zımparalayarak standart saf yüzey elde edilmelidir. Clean Surface is obtained thanks to sandblasting or if damaged surface is small,the surface can sand with a sand paper for obtaining cleaning and standart surface. Eğer yukarıdaki uygulamalar yapılamıyor ise ve bir pas tabakası da var ise 1*15 m' lik ince tabaka ile HEMPEL'S UNI-PRIMER uygulanması gerekecektir. If the application, mentioned above can not be done and the rust layer exists, UNI-PRIMER must be applied as Layer width: 1*15 µm. Astar, ilk kat ve son kat aynı gün içerisinde uygulanabilir, astar ile son kat arasında 8 saat geçmelidir. Uygulama fırça ile yapılabilir. Undercoat can be applied as first and last layer at the same day,however,after first application 8 hours must pass to apply the last undercoat.application can be done by a brush. Tamir Boyasının özellikleri ;/The Features of Reparation Paint; Astar : 1*80 m HEMPEL'S UNI-PRIMER veya eşdeğeri ( mevcut boyaya çok fazla yayılmamalıdır!) Undercoat:1*80 µm HEMPEL S UNI-PRIMER or Equivalent (There should not be spread too much paint on the existing paint). İlk Kat: 1*80 m HEMPALIN PRIMER HI-BUILD veya eşdeğeri First Layer: 1*80 µm HEMPALIN PRIMER HI-BUILD or Equivalent Son kat : 1*80 m HEMPALIN PRIMER HI-BUILD veya eşdeğeri Last Layer: 1*80 µm HEMPALIN PRIMER HI-BUILD or Equivalent. Sistemlerin eklenmesi detayları,/ Detailed System: 11

12 Üst ve alt bağlantının projeksiyon planında sırayla sırayla birleştirilmesi Combination of the upper and lower connection one by one on the projection plan. a. Üst ve alt bağlantının kaynaklanması b. Perdenin s-konumunda kaynaklanması c. Önlerin ve ana kirişin üstünün taşlanarak temizlenmesi gerekir. a.welding the upper and lower connection b. S-positon welding walls. c.stoned Cleaning must be done front surface and over the main beams. Ana Malzeme : En e göre S235 JRG2 (DIN e göre St 37-2) Yardımcı malzeme : DIN 1993 e göre Elktrod E 5154 B (R) 10 İşlem malzemeleri : Yok Kaynaklama Konumu : W Kaynak kalitesi : C veya B sırayla-taşlama EN ye uygun olarak Kaynakçı testi : DIN-EN PB WOI wm T 15 PA bs gg Chief Material:According to EN S235 JRG2 (According to DIN St 37-2) Auxiliary Material:According to DIN 1993 Electrod E 5154 B (R) 10 Operation Materials:- Welding Position:W Quality of Welding:C or B one by one-stonned-in corformity with EN Welder Tests:DIN-EN PB WOI wm T15 PA bs gg 12

13

14

15

BE-80 ÇELİK KÖPRÜ GENLEŞME DERZİ

BE-80 ÇELİK KÖPRÜ GENLEŞME DERZİ BE-80 ÇELİK KÖPRÜ GENLEŞME DERZİ Doküman No: Sayfa No: Rev. Tarihi: Revizyon No: 1/7 MALZEME : Köprülerde enine yönde kullanılmak üzere, 80 veya 100 mm toplam yatay hareket kapasiteli, taşıyıcı aksamı

Detaylı

MODÜLER KÖPRÜ GENLEŞME DERZİ/

MODÜLER KÖPRÜ GENLEŞME DERZİ/ MODÜLER KÖPRÜ GENLEŞME DERZİ/ Doküman No: Sayfa No: Rev. Tarihi: Revizyon No: 1/12 MODÜLER GENLEŞME DERZLERİ Arfen, çok açıklıklı (modüler) genleşme derzleri dizaynı ve üretimi konusunda, yaptığı çalışmalar

Detaylı

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( (

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Niçin Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi? Bir depremde betonarmeden ayrõlõp devrilmemeleri için duvarlarõn betonarmeye bağlanmalarõ

Detaylı

HAND I WALL FORM HAND I WALL FORMWORK

HAND I WALL FORM HAND I WALL FORMWORK WALL FORM WALL FORMWORK System Formwork is developed for foundations, beams and walls on lower parts of construction. The steel frame profiles are made with the latest high technology. Easy and simple

Detaylı

STRIP SEAL EXPANSION JOINTS

STRIP SEAL EXPANSION JOINTS STRIP SEAL EXPANSION JOINTS Document No Belge No Page No Sayfa No Rev. Date Rev Tarihi Rev. No Rev No IA1501 6 29.05.2015 1 BE 80-2 STRIP SEAL EXPANSION JOINTS BE 80-2 STRIP SEAL GENLEŞME DERZLERİ Arfen

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin;

1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin; 1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin; Insert CANTEK Corner Piece as shown.. 2 - CANTEK Köşe parçalarını 4 köşeye yerleştirilerek şekildeki gibi çerçeve elde edin. Kanal kesitinin

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

TEKNİK BİLGİLER VE UYGULAMA

TEKNİK BİLGİLER VE UYGULAMA ÇELİK TAKVİYELİ KAUÇUK KÖPRÜ GENLEŞME DERZİ TEKNİK BİLGİLER VE UYGULAMA ARBRIDGE 01-02-03-04-05 KÖPRÜ GENLEŞME DERZİ; Avantajları Metal Olmayan Kısımlar Çok Yönlülük Kaymaya karşı koruma Düşük gürültü

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

PENCERE SIZDIRMAZLIK PROFiLLERi WINDOW SEALING PROFILES

PENCERE SIZDIRMAZLIK PROFiLLERi WINDOW SEALING PROFILES PENCERE SIZDIRMAZLIK PROFiLLERi PVC, Ahsap ve Alüminyum pencerelerde kullanılan contalar; -30 ile + 120 C çalısma aralıgı, Minimum geçirgenlik ve deformasyon, Maksimum ozon dayanımı ve ses izolasyonu,

Detaylı

ARFEN BE ALUMINIUM SERIES BRIDGE EXPANSİON JOINTS GUIDE FOR APLICATION

ARFEN BE ALUMINIUM SERIES BRIDGE EXPANSİON JOINTS GUIDE FOR APLICATION ARFEN BE ALUMINIUM SERIES BRIDGE EXPANSİON JOINTS GUIDE FOR APLICATION ARFEN BE ALUMINIUM SERIES EXPANSION JOINTS Features Metallic frame and Rubber Seal Versatile Skid Resistant Low Noise Long Service

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı ANKARA YÜKSEK FEN KURULU KARARI

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı ANKARA YÜKSEK FEN KURULU KARARI T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı ANKARA Karar Konusu : Genleşme Derzleri Teknik Şartnamesi Karar No : 2005/070 Karar Tarihi : 30.06.2005 1- KONU YÜKSEK FEN KURULU KARARI

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ INTERIOR & EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı yüksek,

Detaylı

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım

Detaylı

YARI MEKANİK İN GETİRDİĞİ YENİLİKLER THE INNOVATIONS INCLUDED IN YARI MEKANIK ARE

YARI MEKANİK İN GETİRDİĞİ YENİLİKLER THE INNOVATIONS INCLUDED IN YARI MEKANIK ARE HAKKIMIZDA 30 yıllık tecrübe ve bilgi birikimiyle kurulan Hastem Mermer; cephe kaplamalarındaki zayiata, uygulama güçlüğüne, zaman ve dolayısıyla maliyetin yükselmesine sebep olan mevcut mekanik sistemin

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS AspenYapiZemin 00000000 BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ TEKNİK KATALOG PARTITION SYSTEMS TECHNICAL CATALOG 10.2015 partition systems SEPERATÖR BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ SEPERATOR

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

Delphi. Description / Tan m. : Offset (left) / Ofset (sol) Size / Ebat (cm) : 170x90/75. Height / Yükseklik (cm) : 56. Weight / A rl k (kg) : 27

Delphi. Description / Tan m. : Offset (left) / Ofset (sol) Size / Ebat (cm) : 170x90/75. Height / Yükseklik (cm) : 56. Weight / A rl k (kg) : 27 Delphi Description / Tan m Size / Ebat (cm) Height / Yükseklik (cm) Weight / A rl k (kg) Front Panel Weight Ön panel a rl (kg) Side Panel Weight Yan panel a rl (kg) Volume / Su hacmi (lt) Available massage

Detaylı

Delphi. Description / Tan m. : Offset (right) / Ofset (sağ) Size / Ebat (cm) : 150x90/75. Height / Yükseklik (cm) : 56. Weight / A rl k (kg) : 22

Delphi. Description / Tan m. : Offset (right) / Ofset (sağ) Size / Ebat (cm) : 150x90/75. Height / Yükseklik (cm) : 56. Weight / A rl k (kg) : 22 Delphi Description / Tan m Size / Ebat (cm) Height / Yükseklik (cm) Weight / A rl k (kg) Front Panel Weight Ön panel a rl (kg) Side Panel Weight Yan panel a rl (kg) Volume / Su hacmi (lt) Available massage

Detaylı

Neon. Description Tan m. : Offset (left) Ofset (sol) Size / Ebat (cm) : 170x75/50. Height / Yükseklik (cm) : 56. Weight / A rl k (kg) : 18

Neon. Description Tan m. : Offset (left) Ofset (sol) Size / Ebat (cm) : 170x75/50. Height / Yükseklik (cm) : 56. Weight / A rl k (kg) : 18 Neon Description Tan m Size / Ebat (cm) Height / Yükseklik (cm) Weight / A rl k (kg) Front Panel Weight / Ön panel a rl (kg) Side Panel Weight / Yan panel a rl (kg) Volume / Su hacmi (lt) Available massage

Detaylı

YATAY BAĞLAMA KENETLER

YATAY BAĞLAMA KENETLER YATAY AĞLAMA KNTLR Kullanıldığı anayiler: Özellikle; Otomotiv, eyaz eşya, Makina, eramik, Ahşap Plastik sanayilerle birlikte, her türlü sanayide kullanılabilir. Kullanım Alanları: MODL:105-U,105-UT,210-U,210-UT,223-U,223,UT,

Detaylı

A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ / A801 PNEUMATIC PISTON SEAL

A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ / A801 PNEUMATIC PISTON SEAL A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ / A801 PNEUMATIC PISTON SEAL A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ A801 Piston keçelerimiz pnömatik silindirlerde çift tesirli olarak çalışmak üzere tasarlanmış metal pul ile NBR malzemenin

Detaylı

ihmal edilmeyecektir.

ihmal edilmeyecektir. q h q q h h q q q y z L 2 x L 1 L 1 L 2 Kolon Perde y x L 1 L 1 L 1 = 6.0 m L 2 = 4.0 m h= 3.0 m q= 50 kn (deprem) tüm kirişler üzerinde 8 kn/m lik düzgün yayılı yük (ölü), tüm döşemeler üzerinde 3 kn/m

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Ders Adı / Course Name Yarıyıl INM8 Betonarme I 6 Ders Uyg. Lab. Kredi AKTS 5 Ön Koşul Dersin

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

GMC PB-082 PRODUCT SPECIFICATIONS:

GMC PB-082 PRODUCT SPECIFICATIONS: 1 GMC PB-082 PRODUCT SPECIFICATIONS: Standard Material: Galvanized Steel Sheet. Suitable for suspended roof applications. Assembling with main air duct is done via flexible air ducts, so placing grilles

Detaylı

Şaft Platform Kirişi Shaft Platform

Şaft Platform Kirişi Shaft Platform Ürün Kodu Product Code Ağırlık Kg Weight Kg Şaft Platform Krişi / Walkway Bracket PK5001 PK5002 PK5003 PK5004 34,50 40,10 45,20 50,00 L 100 120 140 160 Şaft Platform Askısı / Pawl PK5005 15,80 Şaft Rezervasyon

Detaylı

: Aqua Soft, Aqua Soft Easy

: Aqua Soft, Aqua Soft Easy Description Tan m Size / Ebat (cm) Height / Yükseklik (cm) Weight / Ağ rl k (kg) Corner Panel Weight / Köşe Panel Ağ rl ğ (kg) Volume / Su hacmi (lt) Available Massage Systems / Uygulanan Masaj Sistemleri

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders BS250 Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders Genel açıklamalar General description Blok silindirler kısa stroklu çalışma alanları için tasarlanmış, çok küçük montaj boyutlarına sahip kompakt silindirlerdir.

Detaylı

Kesmeye Karşı Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Deprem Davranışı

Kesmeye Karşı Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Deprem Davranışı ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Kesmeye Karşı Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Deprem Davranışı S. Altın Gazi

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

güneş enerji sistem profilleri solar energy system profiles

güneş enerji sistem profilleri solar energy system profiles güneş enerji sistem profilleri solar energy system profiles 68 1627 1534 1629 1630 1623 1625 1624 95 80 1622 2,287 kg/m 1623 1,537 kg/m 60 70 31 25,8 45 9,1 40 8 1534 0,163 kg/m 1627 0,832 kg/m 1628 0,564

Detaylı

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems Destek Sistemleri Destek Sistemleri Support Systems DESTEK SİSTEMERİ Contents İçindekiler page/sayfa SUPPORTS, HEAD PATES, FIXING MATERIAS AND BRACKETS DESTEKER, TAVAN BAŞIKARI, MONTAJ MAZEMEERİ VE KONSOAR

Detaylı

Karayolu Üstyapı Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Karayolu Üstyapı Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Karayolu Üstyapı Mühendisliğine Giriş Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN What is pavement? Bir karayolu üstyapısı, doğal zemin veya dolgu üzerine (taban zemini) üzerine, taşıt yüklerini dağıtma amacıyla yapılan

Detaylı

Halfen ankraj kanalları

Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları, kolay montaj ve ayarlanabilir bağlantı imkanı verir. Kanallar, polystiren dolgu ile doldurularak, beton çalışması esnasındaki olası problemlere karşı korumaya

Detaylı

RUBBER PRODUCTION LINE

RUBBER PRODUCTION LINE RUBBER PRODUCTION LINE İnterflex Tube Elastomeric Rubber Foam Insulation Tubes Optimal solution in heating, cooling, ventilating systems, and all industrial and constructional application processes. Tel:

Detaylı

AGTS 201 MONTAJ KILAVUZU ASSEMBLY INSTRUCTIONS MK /11. Hazırlayan : Mustafa BADOĞLU Onaylayan : Akın BUDAKOĞLU

AGTS 201 MONTAJ KILAVUZU ASSEMBLY INSTRUCTIONS MK /11. Hazırlayan : Mustafa BADOĞLU Onaylayan : Akın BUDAKOĞLU Döküman No. Yayın Tarihi Revizyon No. Revizyon Tarihi TR EN P10-F16 10.06.2015 0 MK.110-02 30.09.2016 MONTAJ KILAVUZU ASSEMBLY INSTRUCTIONS Hazırlayan : Mustafa BADOĞLU Onaylayan : Akın BUDAKOĞLU 1/11

Detaylı

Loft. : Shower Unit (Flat) Kompakt Duş Ünitesi (Flat) Description Tanım. : 160x90. Size/Ebat (cm) : 2.5. Depth/Derinlik (cm) : Min. 94 Max.

Loft. : Shower Unit (Flat) Kompakt Duş Ünitesi (Flat) Description Tanım. : 160x90. Size/Ebat (cm) : 2.5. Depth/Derinlik (cm) : Min. 94 Max. Loft Description Tanım Size/Ebat (cm) Depth/Derinlik (cm) Weight/Ağırlık (kg) Height/Yükseklik (cm) : Shower Unit (Flat) Kompakt Duş Ünitesi (Flat) : 160x90 : 2.5 : Min. 94 Max. 119 : 208 1 Plan 2 Section

Detaylı

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri Günkut BARKA 1974 yılında mühendis oldu. 1978-2005 yılları arasında Gök İnşaat ve Tic. A.Ş de şantiye şefliğinden Genel Müdürlüğe

Detaylı

DELME MAKİNESİ/DRILLING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE. GTİP/HS Code: 8467.89.00.90.00

DELME MAKİNESİ/DRILLING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE. GTİP/HS Code: 8467.89.00.90.00 DELME MAKİNESİ/DRILLING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8467.89.00.90.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adress: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi R Blok

Detaylı

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü.

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. TANIM HLM-A: Lineer menfez, kanatlar 17 bükümlü. HLM-B: Lineer menfez, kanatlar 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum

Detaylı

Çift Plaka Taşıyıcı Duvar Panelleri

Çift Plaka Taşıyıcı Duvar Panelleri Çift Plaka Taşıyıcı Duvar Panelleri Prefabrik yarı mamul plakları çalıştırma fikri, sadece döşemeler için değil aynı zamanda duvarlar içinde, kısmen prefabrik duvar elemanları ile yeni bir bina sisteminin

Detaylı

KARDAN MAFSALLI & LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ

KARDAN MAFSALLI & LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ KARDAN MAFSALLI & LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ 2 KARDAN MAFSALLI DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ GIMBAL TYPE DILATATION EXPANSION JOINTS TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL INFORMATIONS Açısal kompansatörler;

Detaylı

CA 1401 MONTAJ KILAVUZU ASSEMBLY INSTRUCTIONS M.K /7. Hazırlayan : Ufuk Oğul DÜLGEROĞLU Onaylayan : Akın BUDAKOĞLU

CA 1401 MONTAJ KILAVUZU ASSEMBLY INSTRUCTIONS M.K /7. Hazırlayan : Ufuk Oğul DÜLGEROĞLU Onaylayan : Akın BUDAKOĞLU Döküman No. Yayın Tarihi Revizyon No. Revizyon Tarihi TR EN P10-F16 10.06.15 0 M.K. 297-00 08.09.16 MONTAJ KILAVUZU ASSEMBLY INSTRUCTIONS Hazırlayan : Ufuk Oğul DÜLGEROĞLU Onaylayan : Akın BUDAKOĞLU 1/7

Detaylı

DGCS 1040A MONTAJ KILAVUZU ASSEMBLY INSTRUCTIONS M.K /6. Hazırlayan : Mustafa BADOĞLU Onaylayan : Akın BUDAKOĞLU

DGCS 1040A MONTAJ KILAVUZU ASSEMBLY INSTRUCTIONS M.K /6. Hazırlayan : Mustafa BADOĞLU Onaylayan : Akın BUDAKOĞLU Döküman No. Yayın Tarihi Revizyon No. Revizyon Tarihi P10-F16 10.06.2015 0 M.K. 310-00 26.06.2016 TR EN MONTAJ KILAVUZU ASSEMBLY INSTRUCTIONS DGCS 1040A Hazırlayan : Mustafa BADOĞLU Onaylayan : Akın BUDAKOĞLU

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

Dairesel Perde Kalıp Sistemi Circular Wall Formwork System

Dairesel Perde Kalıp Sistemi Circular Wall Formwork System Sistem temel olarak Plywood, H20 Ahap Kiriş, Çelik Kuşaklar ve diğer çelik aksesuarlardan oluşur. Değişken çaplardaki dairesel perdelere ve farklı projelere adapte edilebilir, Montaj kolaylığı, vinçle

Detaylı

4Life by NOA Design Silence

4Life by NOA Design Silence 4Life by NOA Design Silence Description / Tanım Size / Ebat (cm) Height / Yükseklik (cm) Weight / Ağ rl k (cm) Front Panel Weight / Ön Panel Ağ rl ğ (kg) Side Panel Weight / Yan Panel Ağ rl ğ (kg) Volume

Detaylı

EKO ALVİTRA DİLATASYON PROFİLLERİ. ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ ( DL 1A-DL 2A Serileri ) E.J. PROFILES FOR FLOOR DL 1A 12*15 DL 1A 25*15

EKO ALVİTRA DİLATASYON PROFİLLERİ. ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ ( DL 1A-DL 2A Serileri ) E.J. PROFILES FOR FLOOR DL 1A 12*15 DL 1A 25*15 EKO ALVİTRA DİLATASYON PROFİLLERİ Duvar, tavan ve zemindeki 12 mm açıklıktan 200 mm genişliğe kadar olan dilatasyon derz açıklıklarına uygun tipleri mevcuttur.alüminyum profil boylarının standart boyları

Detaylı

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ YAPILAN İŞLER Bina Dış Cephe Gerekli Yüzey Hazırlıklarının ve Gerekli Tamiratların Yapılması Dış Cephenin

Detaylı

PREFABRİKE BETONARME YAPI ELEMANLARI İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME... 2 1 GENEL... 2 2 PROJELER... 2 3 ÜRETİM... 2

PREFABRİKE BETONARME YAPI ELEMANLARI İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME... 2 1 GENEL... 2 2 PROJELER... 2 3 ÜRETİM... 2 İÇİNDEKİLER PREFABRİKE BETONARME YAPI ELEMANLARI İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME... 2 1 GENEL... 2 2 PROJELER... 2 3 ÜRETİM... 2 4 PREFABRİKE ELEMANLARIN STOKLANMASI... 3 5 PREFABRİKE ELEMANLARIN TAŞINMASI...

Detaylı

DİKEY BAĞLAMA KENETLER

DİKEY BAĞLAMA KENETLER İY BAĞAMA NTR MO: 201-B, 202-B, 203-B, 204-B, 205 B MO: 201-B, 202-B, 203-B, 204-B, 205 B MO: 201-BU, 202-BU, 203-BU, 204-BU, 205 BU ullanım Alanları: MO:203-M,204-M Bir bağlantı elamanı olan kenet çesitli

Detaylı

Yüksek darbe dayanımına sahip alüminyum enjeksiyon gövde High impact resistance provided by aluminium injection

Yüksek darbe dayanımına sahip alüminyum enjeksiyon gövde High impact resistance provided by aluminium injection 258 Farklı model ve tipte klemens, ray, sigorta, röle vs. montajına uygun, rahat kablo montajı sağlayan tasarım Unique design for assembly of different type of terminals, DIN rails, fuses, relays etc.

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

D127 Metal Alt Konstrüksiyonlu Cleaneo Akustik Alçıpan Asma Tavan

D127 Metal Alt Konstrüksiyonlu Cleaneo Akustik Alçıpan Asma Tavan D127 Metal Alt Konstrüksiyonlu Cleaneo Akustik Alçıpan Asma Tavan Knauf Artfix Klips Knauf Artfix Ana Taşıyıcı TC Profil Askı Çubuğu Askı (bağlantı gereci) Aralığı Uniflott Derz Dolgu Alçısı Knauf Artfix

Detaylı

Modüler Kalıp Sistemleri Modular Formwork Systems

Modüler Kalıp Sistemleri Modular Formwork Systems Panolar 40 kn/m2 beton basınç dayanımına sahiptir. Panoları insan gücüyle taşınabilir. Aynı zamanda bloklar halinde vinçle de taşınabilir. Tek bir bağlantı elemanı ile panolar birbirlerine tek bir çekiç

Detaylı

MAFSALLI ÇOK AMAÇLI KENETLER

MAFSALLI ÇOK AMAÇLI KENETLER Kullanıldığı anayiler: Özellikle; Otomotiv, eyaz eşya, Makina, eramik, Ahşap Plastik sanayilerle birlikte, her türlü sanayide kullanılabilir. Kullanım Alanları: MOL: 501 M,502 M,503 M,504 M 501 ML,502

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

Nysa. Description Tan m. : Offset (right) Ofset (sağ) Size / Ebat (cm) : 150x100. Height / Yükseklik (cm) : 56. Weight / A rl k (kg) : 23

Nysa. Description Tan m. : Offset (right) Ofset (sağ) Size / Ebat (cm) : 150x100. Height / Yükseklik (cm) : 56. Weight / A rl k (kg) : 23 Nysa Description Tan m Size / Ebat (cm) Height / Yükseklik (cm) Weight / A rl k (kg) Corner Panel Weight Köşe Panel A rl (kg) Volume / Su Hacmi (lt) Available Massage Systems Uygulanan Masaj Sistemleri

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

ROLLING ROOF YUVARLANAN TERAS

ROLLING ROOF YUVARLANAN TERAS ROLLING ROOF YUVARLANAN TERAS Sistem dünyada hiçbir açılır tavan sisteminin bir arada gerçekleştiremediği katlanma ve toplanma özelliğini bir arada sunmaktadır. Sistemde tavan kapama malzemesi olarak kullanılan

Detaylı

Endüstriyel Elektrik Kabinleri Industrial Electrical Cabinets

Endüstriyel Elektrik Kabinleri Industrial Electrical Cabinets Endüstriyel Elektrik Kabinleri Industrial Electrical Cabinets OPAK KAPAKLI ABS PANOLAR Opaque Colored Abs Lid - Plastic Enclosures KOD ÖLÇÜ (cm) RENK KORUMA SINIFI BAĞ ADEDİ OTS 2030 20x30x OTS 3040 30x40x20

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI -5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem

Detaylı

RÜZGAR ENERJI SEKTÖRÜNDE KULE ve TEMEL TEKNOLOJILERI

RÜZGAR ENERJI SEKTÖRÜNDE KULE ve TEMEL TEKNOLOJILERI RÜZGAR ENERJI SEKTÖRÜNDE KULE ve TEMEL TEKNOLOJILERI Mert GENÇ, Ins. Yük. Müh. Eylül, 2017 4. İZMİR RÜZGAR SEMPOZYUMU www.genoser.com İÇERİK 1) Kule tipleri 2) Kule-temel bağlantı tipleri 3) Temel sistemleri

Detaylı

YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2007

Detaylı

MARMARAY PROJESİ BATIRMA TÜP TÜNEL İNŞAATI

MARMARAY PROJESİ BATIRMA TÜP TÜNEL İNŞAATI MARMARAY PROJESİ BATIRMA TÜP TÜNEL İNŞAATI MARMARAY PROJECT CONSTRUCTION OF IMMERSE TUNNEL Serap Erdoğdu Yüksel Proje A.Ş, İstanbul Turgut Gençoğlu Taisei Corporation, İstanbul Ayşe İsmet Erdemci DLH Genel

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOLARINDA SU YALITIMI YAPILMASI:

SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOLARINDA SU YALITIMI YAPILMASI: SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOSU SU YALITIMI YAPILMASI KONU: Doğal zemine oturan veya tabliyeye oturan teras tipi havuzlarda, depolarda, su gören betonarme yüzeylerin İZOTEX markalı Su Yalıtım Membran

Detaylı

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması İşveren ve temsilcisi tarafından onaylanmış proje ve detay çizimlerine göre; duvar U profillerinin, altına 4mm kalınlığında Index Fonostrip veya muadili yapıştırılması,

Detaylı

SU DEPOSU YALITIMI MALZEME VE UYGULAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ GEOPLAS

SU DEPOSU YALITIMI MALZEME VE UYGULAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ GEOPLAS SU DEPOSU YALITIMI MALZEME VE UYGULAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ KAPSAM PVC MEMBRAN İLE SU DEPOSU YALITIMI MALZEME VE UYGULAMA ŞARTNAMESİ Bu şartname PVC membran ile yapılacak olan içme ve kullanma suyu depoları

Detaylı

ZEMİN KAPLAMALARINDA GENLEŞME DERZLERİ

ZEMİN KAPLAMALARINDA GENLEŞME DERZLERİ ZEMİN KAPLAMALARINDA GENLEŞME DERZLERİ Seramik ve granit zemin kaplamalarında ısıl genleşme derzi bırakılması hakkında notlar ; Isıl genleşme derzleri seramik yüzeylerde geniş alanlarda yapılan uygulamalarda

Detaylı

UYGULAMA ŞARTNAMESİ. POZ NO. BT-003/-004 DÜZENLEME 2011 ÖLÇÜ BİRİMİ m 2 DETAY BETOCRETE C-16 /-C-17/-C-21 UYGULAMA METODU (Syf.1)

UYGULAMA ŞARTNAMESİ. POZ NO. BT-003/-004 DÜZENLEME 2011 ÖLÇÜ BİRİMİ m 2 DETAY BETOCRETE C-16 /-C-17/-C-21 UYGULAMA METODU (Syf.1) UYGULAMA ŞARTNAMESİ POZ NO. BT-003/-004 DÜZENLEME 2011 ÖLÇÜ BİRİMİ m 2 DETAY BETOCRETE C-16 /-C-17/-C-21 UYGULAMA METODU (Syf.1) Genel: BETOCRETE C-Serisi katkılar (BETOCRETE C-16/C-17 ve C-21) kullanıma

Detaylı

Marble / Granite / Concrete / Asphalt

Marble / Granite / Concrete / Asphalt Marble / Granite / Concrete / Asphalt Circular Saws, Diamond Wires, Gang-Saw Blades, Calibrators, Profiles, Custom Made Products Perfect solutions to endless needs... HAKKIMIZDA SONMAK 1975 senesinde Ankara

Detaylı

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide.

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide. Teknik Detaylar / Installation Guide Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware Sürgü Sistemler Kapı Donanımları Dekoratif Menfezler Ürün Bilgilendirme Product Information M03 SRG 100 60 KG

Detaylı

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille Lif Tutucu Menfez Fiber Filter Grille LÝF TUTUCU MENFEZ (BFFG) FIBER FILTER GRILLE Model: * BFFG : Lif tutucu menfez. Malzeme: Kullaným: Montaj: Sipariþ Kodu: Ürün kasasý ve 0,5 x Ø 0,3 mm gözenekli filtre

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

BORU DÖŞEME GEMİLERİ. Cilt C. Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri

BORU DÖŞEME GEMİLERİ. Cilt C. Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri BORU DÖŞEME GEMİLERİ Cilt C Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri BORU DÖŞEME GEMİLERi İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel... 1 B - Klaslama, Klaslama İşaretleri... 1 C - Onaylanacak Dokümanlar... 1 D - Tekne Yerleştirmesi

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Mak. Müh. Kaan ÖZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği ANA

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SEKTÖRÜNDE KULE ve TEMEL TEKNOLOJİLERİ

RÜZGAR ENERJİ SEKTÖRÜNDE KULE ve TEMEL TEKNOLOJİLERİ RÜZGAR ENERJİ SEKTÖRÜNDE KULE ve TEMEL TEKNOLOJİLERİ Mert GENÇ, İnş. Y. Müh. Kasım, 2013 İSTANBUL www.genseres.com İÇERİK 1) Kule tipleri 2) Kule-temel bağlantı tipleri 3) Temel sistemleri 4) Uygulama

Detaylı

GÜRMAK KONSTRÜKSİYON. Çelik Konstrüksiyon. Steel Construction GÜRSOY GRUP

GÜRMAK KONSTRÜKSİYON. Çelik Konstrüksiyon. Steel Construction GÜRSOY GRUP Çelik Konstrüksiyon Steel Construction GÜRSOY GRUP Sektöründe öncü bir firma olan GÜRSOY GRUP a bağlı GÜRMAK KONSTRÜKSİYON un başarıyla tamamladığı projeler arasında; otel inşaatları, sanayi tesisleri,

Detaylı

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr Kurulum Kılavuzu Introduction Manuel YAY MONTAJ VİDALARI ZİNCİR KİLİT BRAKETİ SPRING ASSEMBLY SCREWS CHAIN LINK CATCH BRACKET AHŞAP ÇATI MERDİVENİ WOODEN LOFT LADDER www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

Detaylı

DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI İLE İNȘA EDİLEN YIĞMA BİNA SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKNİK ȘARTNAME

DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI İLE İNȘA EDİLEN YIĞMA BİNA SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKNİK ȘARTNAME YIĞMA BİNA SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKNİK ȘARTNAME www.tgub.org.tr İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. ATIF YAPILAN STANDARD ve/veya DÖKÜMANLAR 3. TARİFLER 4. ÜRETİM 5. PROJELER 6. YAPI ELEMANLARININ STOKLANMASI 7. YAPI

Detaylı

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8454.10.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi R Blok No:

Detaylı

BANT KONVEYÖR (BKV MODEL)

BANT KONVEYÖR (BKV MODEL) BANT KONVEYÖR (BKV MODEL) MYSİLO Bant konveyörü ürünlerinizin yatay ve eğimli olarak daha güvenli ve hassas bir şekilde taşınmasını sağlar. BKV Model Bant Konveyör değişik kapasitelerde çalışabilmesi için

Detaylı

Dilatasyon Boşluğu? Dilatation Gap? Kaplama Kalınlığı? Covering Thickness?

Dilatasyon Boşluğu? Dilatation Gap? Kaplama Kalınlığı? Covering Thickness? DOĞRU DİLATASYON PROFİLİ SEÇİMİ / Determininig Approriate Expansion Joint Profile Dilatasyon Boşluğu? Dilatation Gap? Yapının statik hesaplamalarına göre dilatasyon boşluğu seçilir ve arasına eps yerleştirilir.

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

BETON YOL Hasdal-Kemerburgaz

BETON YOL Hasdal-Kemerburgaz BETON YOL Hasdal-Kemerburgaz 1 İçerik 1. Beton yol lokasyonu 2. Beton yol özellikleri 2.1) Beton tabaka kalınlığı 2.2) Yolun enkesitinin şematik gösterimi 3. Mevcut beton karışım dizaynı 4. Beton yol yapım

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR ONARIM VE GÜÇLENDĐRME MALZEMELERĐ-3 Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ İDEAL BİR B R ONARIM / GÜÇG ÜÇLENDİRME MALZEMESİNİN

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

Karayolu Üstyapı Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Karayolu Üstyapı Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Karayolu Üstyapı Mühendisliğine Giriş Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN What is pavement? Bir karayolu üstyapısı, doğal zemin veya dolgu üzerine (taban zemini) üzerine, taşıt yüklerini dağıtma amacıyla yapılan

Detaylı

BORU KELEPÇE PROFİLLERİ PIPE CLAMP PROFILES

BORU KELEPÇE PROFİLLERİ PIPE CLAMP PROFILES Dogalgaz ve havalandırma borularının sabitlenmesinde kullanılan kelepçelerin vazgeçilmez parçası olan EPDM profiller; Titresim Sönümleme, Ozon Dayanımı, Korozyon Dayanımı, Yaslanma Dayanımı, Deformasyon

Detaylı