ÇELİK KÖPRÜ GENLEŞME DERZİ/EXPANSION JOINTS WITH STEEL PROFILE BE GENLEŞME DERZLERİNİN YAPISI /THE STRUCTURE OF BE EXPANSION JOINTS PROFILES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇELİK KÖPRÜ GENLEŞME DERZİ/EXPANSION JOINTS WITH STEEL PROFILE BE GENLEŞME DERZLERİNİN YAPISI /THE STRUCTURE OF BE EXPANSION JOINTS PROFILES"

Transkript

1 ÇELİK KÖPRÜ GENLEŞME DERZİ/EXPANSION JOINTS WITH STEEL PROFILE Doküman No: Sayfa No: Rev. Tarihi: Revizyon No: 1/12 BE GENLEŞME DERZLERİ/BE EXPANSION JOINTS PROFILES Arfen, tek açıklık ve çok açıklıklı genleşme derzleri dizaynı ve üretimi konusunda, yaptığı çalışmalar sonucunda BE modüler Köprü genleşme derzi sistemini geliştirmiştir. Ürün mümkün olduğunca standart parçalardan oluşturularak imalat ve montaj süresi kısaltılmaya çalışılmıştır. Ayrıca bakım veya değiştirme gerekmesi durumunda, bakım ve değişimi hızlı yapılabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Arfen,developed the system of BE Expansion Joint Profiles as a result of studies and researches regarding the production and design of the Multi-span Joints and Single Span Joints.The Production and installation time tried to be reduced possibly by means of the standart parts of the product.in case of the requirement of maintenance and replacement,it was designed to make the fast maintenance and replacement. BE GENLEŞME DERZLERİNİN YAPISI /THE STRUCTURE OF BE EXPANSION JOINTS PROFILES BE genleşme derzleri profil, destek kirişleri, kauçuk mesnet, mesafe kontrol yayları ve su sızdırmazlık contasından oluşan bir sistemdir. Genleşme derzi sızdırmazlık contasında ön görülemeyen her hangi bir sorun oluşmaması durumunda (Mekanik bir aletle kesilmesi) 20 yıl bakım gerekmeden kullanılabilecektir. BE Expansion Joint Profiles is the system consisting of supporting beams,rubber bearings,distance control springs, and waterproof rubber gasket. BE Expansion Joint Profiles will able to use without maintenance for 20 years,whether,there is not unforeseen problem (like cutting by the mechanical items) on the waterproof rubber gasket. MALZEME /MATERIAL Köprülerde enine yönde kullanılmak üzere 80 mm, 160 mm, 240 mm, 320 mm, 400 mm, 480 mm, 560 mm vb devam eden toplam yatay hareket kapasiteli, taşıyıcı aksamı yapıya etriyeler ile bağlanan ve su geçirmezlik için kauçuk şerit conta elamanı kullanılan genleşme derzi sistemleridir. BE Expansion Joint Profiles is the system,having 80 mm, 160 mm, 240 mm, 320 mm, 400 mm, 480 mm, 560 mm etc. horizontal movement capacity,assembled their carrier system to the main structure with their lateral reinforcement binders and used the rubber gasket for the water resistance. 1

2 BE 80 Köprü Genleşme Derzi/ BE 80 Expansion Joint Profile PROJELENDİRME, ÜRETİM STANDARTLARI VE MALZEME ÖZELLİKLERİ :/PREPARATION OF PROJECTS,PRODUCTION STANDARTS AND MATERIAL SPECIFICATIONS BE 240, Modüler Genleşme Derzi Tip kesiti BE 240, The Section of Modular Exp. Joint Profiles Kayma Kutusu Kesiti The Section of Sliding Box 2

3 BE 240, Joint Profiles Modüler Genleşme Derzi Tip Planı / The Type Plan of Modular Exp. Genleşme derzleri ISO 9001 Kalite güvence Sistemi Koşullarında, DIN 1072 ve AASHTO H30-S24 yük standartları baz alınarak dizayn edilmiş olup, imalatta kullanılan çelik aksamı EN çelik malzeme standartlarında, kauçuk su geçirimsizlik contası da yine EN standartlarına uygun üretilmektedir. Kenar profilleri S235 malzemeden, I şeklindeki orta profilleri ise S355 çelik profilden oluşmaktadır. Bridge Expansion Joint Profiles designed according to ISO 9001 named as International Organization for Standardization",DIN 1072 named as German Institute for Standardization,AASHTO H30-S24 named as American Association of State Highway and Transportation Officials.The steel, used the production of the Bridge Expansion Joint Profiles, is produced accoding to EN Standarts and the rubber gasket for the water isolation is convenient to EN Standarts, as well.corner Profiles were produced S235 steel material and Middle Profile is a S355 steel material. Genleşme Derzi Sistem Kesiti 3

4 Material Description Main Parts 1-Edge Beam İt is maded from S235 JR G2 according EN İt is production metod is hot-rolled sections 2-Centre Beam İt is maded from S355 JR G3 according EN İt is production metod is hot-rolled sections 3-Support Beam İt is maded from S355 JR G3 according EN Supports 4-Sliding Plate Stainless Steel, sliding surfece polished material no : Bearings Natural Rubber steel laminated, vulkanized in place to tilt loading. Sliding surfaces of PTFE 6- Bearings Circular shape, rubber steel laminated, vulkanized in place to tilt loading. Sliding surfaces of PTFE Control Parts 7-Control Spring Sealing Elements 8-Strip Seal Anchors 9-Carriageway Anchor 10-Anchor Stud 11-Support Box Cellular Polyurethane of high tear strength, resistant oil, gasoline, ozone and aging, high self damping. EPDM with high tear strength, resistant to salt water, oil, aging, avaliabe in any lenght. Can vulkanized in place on site. Steel plate and bars from S235 JR G2 St 37 K Steel plates from S235 JR G2 Köprü genleşme derz elemanları projesine göre özel olarak imal edilirler. Sahada projesinde ve ilgili kesit detaylarında gösterildiği gibi donatı detayları uygulanmalıdır. Köprü enine bağlı olarak genleşme elamanın boyu değişmektedir. Gerekmesi durumunda ek yeri mümkün olduğunda trafik yüküne maruz kalmayacak şekilde planlanmaktadır. Köprü genleşme Derzi ek yerleri şaşırtmalı olarak dizayn ve imal edilir. The parts of the Bridge Expansion Joint Profiles are specially produced in accordance with the designed Projects.Application of the reinforcement details must be performed as shown related sectional details of the projects at site.expansion Joints length can change depending on the width of the Bridge.If necessary,junctions points mustn t be planned exposure to the traffic density. 4

5 Ankrajlama detayı inşaat ve çelik şartnamelerine uygun olmak zorundadır. Ayrıca tüm ankraj boşluğu boyunca monte etmeden önce ankrajlama için yeterli boşluk ve ankrajlama olmasını sağlayan donatı hazırlığı önlemleri alınmalıdır. Şöyle ki bağlantı profilinde ki ankraj demirleri genleşme derzine normalde dik açılı konumlandırılarak imal edilmektedirler. Özel durumlar için bu doğrultudan beklenen varyasyon sadece 90 ±20 aralığına izin verilir. Bu statik açıdan belirlenen trafik yükleri için maksimum sapmadır. Ankraj demirleri yapılarda ki donatı demirlerine paralel olması istenir, bu nedenle projelerde projecinin bu durumu öngörmesi ve üretici ile irtibata geçmesi en doğru çözümdür. The connection of the supporting framework is to be implemented according to the specification for reinforced concrete construction and steel structure. Already before mounting care has to be taken for adequate attachment reinforcement along the whole gap. Normaly the anchor loops at the edge profiles are normally positioned rectangular to the joint is to be considered. The range of expected variation from this direction are allowed 90 ±20. As the anchoring reinforcement of the structure has to be paralel to anchor loops, that has to be considered as early as at the structure designing stage GENLEŞME DERZİNİN MONTAJI/INSTALLATION OF EXPANSION JOINT PROFILE Yeni yapılan betonarme tabliyeli köprülerde genleşme derzlerinin montajı, prensip olarak tabliye betonu dökülmeden önce yapılacak ve derz yerleştirme betonu ile tabliye betonu birlikte dökülecektir. Dolayısıyla; herhangi bir yeni yapılan köprü için gerekli genleşme derzleri, iş programına göre tabliye betonu dökülmeden önce şantiyede hazır bulundurulmalıdır. Pricipally,before the concrete of Decks are poured to the structure,expansion Joint profiles must be placed and mounted.after that, Expansion Joint concrete must be poured with the deck concrete.consequently,bridge Expansion Joint profiles must be ready at site before the concrete according to the Project Schedule. Genleşme derzi +10 ve +30 C aralığında monte edilmelidir. İmalat saha şartları nedeniyle farklı sıcaklıklarda montaj yapılması gerekiyor ise ARFEN den teknik destek istenmelidir. Expansion Joint Profiles must be installed between +10 C ve +30 C.If the installation is necessary at the different temperature due to the site conditions,the technical support must be required by Arfen. 5

6 Genleşme derzi malzemesinin sonradan yerleştirilmesi gereken zorunlu durumlarda ise, ayak betonu ve tabliye üzerinde, ilgili köprü detay projesi ve genleşme derzi uygulama projesinde belirtilen ölçülerde derz yerleştirme boşlukları bırakılacaktır. If Expansion joint Profiles have to be placed after the concrete of decks and feet,spaces,shown both detailed bridge Project and application Project of Bridge Expansion Joint Profiles, must be left on the decks and feet at site. Genleşme derzi boşluk bölgesindeki betonun tabliye betonu ile beraber dökülmesi durumunda kullanılacak beton sınıfı minimum BS-35 beton sınıfında olacaktır. In case of pouring both space and deck concrete at the same time,concrete class must be minumum BS-35 Derz boşluğu betonun sonradan dökülmesi gereken durumlarda ise boşluk betonunun karakteristlik basınç dayanımı en az 40MPa (d=15cm ; h=30 cm silindir numunede) olacaktır. Bu türlü durumlarda beton dökülmesinden önce, yeni betonun eski betona temas edeceği yüzeyler kimyasal epoksi bazlı aderans artırıcı malzemeler kullanılarak sıvanacaktır. In case of pouring the deck concrete before the space concrete,the strength of the space concrete must be minumum 40 MPA (d:15 cm.;h:30 cm. for the cylindrical samples).under that circumstance,before the space concrete,the surface of the old concrete,where they combine each other, must be coated with the adherance- enhancing material. Betonlama işlemi esnasında ; genleşme derzi boyuna kenar profilleri altında ve/veya derz yerleştirme boşluğunun herhangi bir bölgesinde, çelik profillerin ve diğer derz aksamının yorulma neticesinde kırılmasına neden olabilecek betonlanmamış herhangi bir boşluk bırakılmayacaktır. During the casting concrete,under the Bridge Expansion joint Profiles and/or around any space areas musn t leave any spaces which causes the ruptures due to the fatigue of Joint assemblies. - Genleşme derzinin montaj işlemleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır:/ Installation of Bridge Expansion Joint Profiles must be applied as shown below; Genleşme derzinin sonradan yerleştirilmesi durumunda ; derz yerleştirme boşluğu genleşme derzi uygulama projesinde belirlenen ölçülere uygun olarak işveren tarafından hazırlanacak ve toprak, su, buz, oynak beton parçaları, serbest malzeme, yağ, kir, pislik..vb. yabancı maddelerden arındırılacaktır. If the Bridge Expansion Joint Profiles placed after the deck concrete:the placement of Joint spaces,applied according to Project sizes,must be prepared by the employer and surface must be cleared from the concrete parts,oil,mud, etc. Tabliye ve ayak betonu içerisindeki mevcut donatılar genleşme derzi yerleştirilmeden önce kontrol edilecek ve ihtiyaç olması durumunda projesine uygun olarak revize edilecektir. 6

7 Existing reinforcement bars in the deck and feet concrete, must be checked before the placement of Expansion Joint Profiles and if required,they must be revised in accordance with Project. Derz yerleştirme boşluğu içindeki mevcut donatının, boyuna tevzi donatısı ihtiva etmesi durumlarında, derz elemanının yerleştirilebilmesi için bu donatılar sökülecek ve derz montajından sonra yeniden yerleştirilecektir. In the form of Existing reinforcement contains distribution of longitudinal reinforcement in the joint spaces,for the placement of Joint Parts distribution of the longitudinal reinforcement will be distmantled and again reinstalled after the installation of the Bridge Expansion Profiles. Derz elemanı üzerindeki boyuna kenar profilleri izdüşümünde, derz elemanı yerleştirmeye engel teşkil edecek donatı uzantıları veya beton çıkıntılarının bulunması halinde, bu parçalar kesilerek veya bükülerek genleşme derzi tertibatının oturtulabileceği duruma getirilecektir. Köprü döşeme ve/veya ayak başlığı üzerinde herhangi bir mevcut etriye donatısının kesilmesi halinde,kesilen donatının çevresine ilave etriye donatıları yerleştirilecektir. If the placement of the parts of Expansion profiles are prevented by the concrete ledges and longitudinal reinforcement,the parts of concrete and reinforcement must be cut for the installation.if there is cutting assembly any Bridge decks,cap beams and feet,the addition of stirrup must be installed around the cutting reinforcement. Derz yerleştirme boşluğu ve derz tertibatı birbirine uygun şekilde hazırlandıktan sonra; mobil vinç veya benzeri iş makinası kullanılarak genleşme derzi elemanı derz yerleştirme boşluğuna herhangi bir derz aksamına ve koruyucu boya tabakasına hasar vermeden yerleştirilecektir. After the preparation of Joint spaces in conformity with Joint Assembly,the Joint Profiles must be placed to the spaces without harming joint parts and protecting paints by the mobile crane or similiar machines. Derz yerleştirme boşluğu içerisine konan genleşme derzinin ihtiva ettiği boyuna profillerin üst kotları, yapılacak topografik ölçümlere göre ve hidrolik krikolar vasıtası ile ayarlanmak suretiyle asfalt aşınma tabakası üst kotuna getirilecektir. The Upper Elevation of longitudinal profiles of Bridge Expansion Joint Profiles must be placed the same level with the upper elevation of the Asphalt Wearing Surface by means of Hyraulic Jacks with the help of the Topographical measurements. Kot ayarlaması tamamlanan genleşme derzi parçası üzerindeki mevcut ankraj etriyeleri ve derz yerleştirme boşluğu içindeki donatılar arasında punta kaynağı yapılacak ve kriko yükü boşaltılarak genleşme derzi üst yapıya asılacaktır. When the Elevation Adjustment is completed,, The spot welding will be made between existing anchorage hoops and joint spaces reinforcements on the Expansion Joint profiles and Expansion Joint Profiles will be hung by the jack load discharged on the existing upper-structure. Aynı işlem, genleşme derzinin diğer üstyapı bağlantısı için de tekrarlanacak ve genleşme derzi kotunda olacak şekilde üstyapıya sabitlenecektir. 7

8 Similiar process will be repeated for the other connection of Expansion Joint Profiles on the upperstructure and will be the same level of Expansion Joint Profile s elevation to fasten on the existing upper structure. Bu işlem sırasında, genleşme derzinin proje plan kesitine uygun şekilde yerleştirilmiş ve sabitlenmiş olmasına dikkat edilecektir. During this process,expansion Joint profiles must be placed and fastened according to the project sections. Derz yerleştirme boşluğu bölgesine dökülecek betonun kenar ayak ve tabliye arasındaki mevcut boşluktan aşağıya dökülmemesi veya bu boşluğun sürekliliğinin bozulmaması için, derz üzerindeki düşey kalıp plakalarının yeterli olmaması durumunda, ilave kalıp yerleştirme işlemi yapılacaktır.ilave kalıp olarak ; strafor veya sac plakalar ile ahşap malzeme kullanılacaktır. Additional formwork will be fixed,if there are existing spaces both deck and edge feet formworks.straphors and steel plates will use as additional formworks. Genleşme derzi yerleştirme boşluğu beton dökülmesi işlemine hazır hale getirildikten sonra, prensip olarak, genleşme derzi boyuna kenar profili yatay kolu seviyesine kadar beton dökülecek ve derz elemanının ankraj aksamı tamamen betonla sargılanmış olacaktır. After the space of the Bridge Expansion Joint Profiles are ready to the concrete pouring,principally,the concrete will be casted until the horizontal arm of edge profile,extending along the Expansion Joint Profiles and anchorage of the Expansion Joint throughly are covered by the concrete. Beton dökülmesi esnasında ; boyuna kenar profillerindeki yatay kolun altına tespit edilen her bir ankraj elemanı arasında kalan profil yatay kolu üzerindeki mevcut hava tahliye deliklerinden betonun taşmakta olduğu ve boyuna kenar profilleri altında betonlanmamış bölge kalmadığı mutlak surette kontrol edilecektir. During the casting,whether there is concreted area,seen from the vent holes existing over the horizontal arm of edge profile extending along the Expansion Joint Profiles must be absolutely checked. İlgili köprü projesinde öngörülmesi halinde ; su izolasyon membranı genleşme derzi boyuna kenar profili yatay kolu üzerine ve derz yerleştirme betonu üzerine uygulandıktan sonra, prensip olarak, derz bölgesinde profil üst kotundan 5mm yüksek olacak şekilde asfalt aşınma uygulaması yapılacak ve derz bölgesindeki aşınma tabakası tekniğine uygun olarak sıkıştırılacaktır. In the case of foreseen related the bridge Project,If the water isolation Membrane is applied on to the horizontal arm of edge profile and the concrete of Expansion Joint, The level of Asphalt Wearing Surface must be 5mm higher than the upper elevation of the edge profile.wearing layer on the joint layer must be compacted technically. Beton dökülmeden önce ; derz yerleştirme boşluğu, toprak, taş vb. tüm yabancı malzemelerden arındırılacak, hava ve/veya basınçlı su ile temizlenecek ve beton uygulamasından mutlaka uygun daldırma tip vibratör kullanılacaktır. 8

9 Before the concrete,the space of Expansion Joint Profiles will be cleaned from soil,stone.etc and all different substances.the immersion vibrator will be used during the concrete. Betonlama yapılırken, genleşme derzi boyuna profilleri arasındaki conta elemanlarının ve/veya conta yerleştirme boşluklarının betonla kaplanmaması için, profil boşlukları plastik bant..vs. ile kapatılacaktır. During the concrete,the seal spaces between longitidunal profiles will be closed with the plastic tape to protect seal spaces against to the concrete. Betonlama işlemi tamamlandıktan sonra, profiller arasındaki bantlar çıkartılacak ve genleşme derzinin üzeri kapatılmak suretiyle betonun mukavemet kazanması beklenecektir. After the completion of the concrete,the plastic tapes will be cut out,expansion joint surface will cover and wait for hardening of the concrete. Beton gerekli mukavemete eriştikten sonra, genleşme derzi üzerinde bulunan kaldırma ve sabitleme plakaları kesilerek genleşme derzi üstyapıdaki hareketlere maruz kalacak şekilde serbest bırakılacaktır. After the hardening of the concrete,lifting and fixing plates existing on the Expansion Joint,will be cut to exposure to them movements on the upper structure. Genleşme derzi kenarındaki asfalt aşınma tabakası ( veya beton) genleşme derzinden 5 mm yüksek olmalıdır. The level of Asphalt Wearing Surface must be 5mm higher than the upper elevation of the edge profile. Dökülen beton yeterli basınç mukavemetine erişmeden ve derz bölgesinde asfalt aşınma uygulaması tamamlanmadan önce derz elemanı üzerinden direk olarak araç geçirilmeyecektir. Betonun kür işlemine azami dikkat gösterilecek ve beton genel prensipler çerçevesinde herhangi bir dış etkiye maruz bırakılmadan korunacaktır. Before the completion of Asphalt Wearing implementation and without reaching an adequate compressive strength of concrete poured,the carriageway will be closed vehicles traffic.the curing process of the concrete will be showed utmost attention and protected against to the external influences. Yük aktarımının sağlanabilmesi direk olarak dökülen betonun kalitesi, korunması ve betonlama işlemi sırasında yapılması gereken vibrasyon ile ilişkili olduğundan, montaj işleminin yapısal dayanıklılık ve uzun ömür açısından en önemli safhası beton dökülme safhası olup, bu işleme özen gösterilecektir. To provide load transfers from decks to feet,the most important phase is the concrete casting, showed utmost attention,due to quality of the concrete,protection,vibration and structural durality, Nakliye ihtiyacından dolayı, boyuna profillerde birleşim kaynağı yapılması gereken durumlarda yapılacak alın kaynağı yapılması gereken durumlarda yapılacak alın kaynağı tipindeki kaynaklı birleşim 9

10 yapılmasından sonra, derz profilleri arasındaki mevcut boşluklara, bütün bir derz boyunca tek parça olacak şekilde su sızdırmazlık contası yerleştirilecektir. Conta bir levye ve arap sabunu yardımı ile conta yuvasına yerleştirilecektir. Due to the shipping need,existing spaces among the expansion joints,will be placed water sealing gasket along the joint.gasket will be fixed in to the seal housing with the aid of the soft soap and tire lever. Derz elemanı betonlaması ve sızdırmazlık contası yerleştirilmesi işlemleri tamamlandıktan sonra, betonlama işlemi sırasında çelik profiller ile asfalt malzeme arasında bırakılacak 15-20mm mertebesindeki rezervasyonlara elastik dolgu macunu uygulanacak ve montaj işlemi tamamlanacaktır. -After the completion of the concrete of Expansion joints and placement of the water sealing gaskets,the Elastic sealants will be applied in to the spaces which leaves before the concrete as 15-20mm.Finally,Installation will be completed. Köprü genleşme derzleri yol kaplaması yapılmadan üzerinden araç geçmeyecek şekilde korumaya alınmalıdır. Zorunlu durumlarda araç yüklerinin tamamlanmamış genleşme derzine gelmemesi için koruyucu tedbirler alınmalıdır. -Expansion Joint Profiles must be protected against to vehicle traffic before the asphalt application.if required,the protective preucations must be taken to prevent the Expansion Joints,that can not be completed yet, from the vehicle loads. 10

11 Eğer nakliye veya diğer nedenlerle ek gerekmesi durumunda aşağıdaki ek detayları uygulanmalıdır. Nakliye sırasında veya başka sebeplerle boya zarar görür ise tamiratlar aşağıdaki hava teması ile donan boya kullanılarak yapılmadır. The additional details must be applied due to shippment and another reasons.if the paint is damaged due to shippment and another reasons,repairs should be done by solidifying air. Tamir İçin yüzey ön hazırlama;/ Preparation of the surface for the repair; Kumlama ile standart saf yüzey elde edilmeli veya zarar gören alan az ise küçük bir zımpara ile zımparalayarak standart saf yüzey elde edilmelidir. Clean Surface is obtained thanks to sandblasting or if damaged surface is small,the surface can sand with a sand paper for obtaining cleaning and standart surface. Eğer yukarıdaki uygulamalar yapılamıyor ise ve bir pas tabakası da var ise 1*15 m' lik ince tabaka ile HEMPEL'S UNI-PRIMER uygulanması gerekecektir. If the application, mentioned above can not be done and the rust layer exists, UNI-PRIMER must be applied as Layer width: 1*15 µm. Astar, ilk kat ve son kat aynı gün içerisinde uygulanabilir, astar ile son kat arasında 8 saat geçmelidir. Uygulama fırça ile yapılabilir. Undercoat can be applied as first and last layer at the same day,however,after first application 8 hours must pass to apply the last undercoat.application can be done by a brush. Tamir Boyasının özellikleri ;/The Features of Reparation Paint; Astar : 1*80 m HEMPEL'S UNI-PRIMER veya eşdeğeri ( mevcut boyaya çok fazla yayılmamalıdır!) Undercoat:1*80 µm HEMPEL S UNI-PRIMER or Equivalent (There should not be spread too much paint on the existing paint). İlk Kat: 1*80 m HEMPALIN PRIMER HI-BUILD veya eşdeğeri First Layer: 1*80 µm HEMPALIN PRIMER HI-BUILD or Equivalent Son kat : 1*80 m HEMPALIN PRIMER HI-BUILD veya eşdeğeri Last Layer: 1*80 µm HEMPALIN PRIMER HI-BUILD or Equivalent. Sistemlerin eklenmesi detayları,/ Detailed System: 11

12 Üst ve alt bağlantının projeksiyon planında sırayla sırayla birleştirilmesi Combination of the upper and lower connection one by one on the projection plan. a. Üst ve alt bağlantının kaynaklanması b. Perdenin s-konumunda kaynaklanması c. Önlerin ve ana kirişin üstünün taşlanarak temizlenmesi gerekir. a.welding the upper and lower connection b. S-positon welding walls. c.stoned Cleaning must be done front surface and over the main beams. Ana Malzeme : En e göre S235 JRG2 (DIN e göre St 37-2) Yardımcı malzeme : DIN 1993 e göre Elktrod E 5154 B (R) 10 İşlem malzemeleri : Yok Kaynaklama Konumu : W Kaynak kalitesi : C veya B sırayla-taşlama EN ye uygun olarak Kaynakçı testi : DIN-EN PB WOI wm T 15 PA bs gg Chief Material:According to EN S235 JRG2 (According to DIN St 37-2) Auxiliary Material:According to DIN 1993 Electrod E 5154 B (R) 10 Operation Materials:- Welding Position:W Quality of Welding:C or B one by one-stonned-in corformity with EN Welder Tests:DIN-EN PB WOI wm T15 PA bs gg 12

13

14

15

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 138 Kalebodur Kalesinterflex Kalebodur Kalesinterflex 139 KALESINTERFLEX Kalesinter ex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen seramik levhadır. Mimari tasarımlara

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing

Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing www.galvaniz.com Sıcak daldırma galvaniz kaplama Demir veya çelik ürünlerin korozyondan korunması

Detaylı

TAŞIT TEKNOLOJİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ GÖVDE (KAROSER/İ/ - KAPORTA) BİRLESTİRME/BAGLANTI TAMAMLAMA BOYAMA

TAŞIT TEKNOLOJİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ GÖVDE (KAROSER/İ/ - KAPORTA) BİRLESTİRME/BAGLANTI TAMAMLAMA BOYAMA Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TAŞIT TEKNOLOJİSİ GÖVDE (KAROSER/İ/ - KAPORTA) BİRLESTİRME/BAGLANTI TAMAMLAMA BOYAMA Audi Q7 Servis Eğitimi İşlem Görmemiş Karoseri

Detaylı

ÇKS KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇKS KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇKS KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇKS KİMYA SANAYİ ve TİCARET A.Ş., 1985 yılında İstanbul da solvent ve su bazlı melamin ve üre formaldehit reçineleri üretim için kurulmuştur. 2007 yılından itibaren otobakım

Detaylı

P R O D U C T L I N E 1 3

P R O D U C T L I N E 1 3 D E P E N D A B L E P R O D U C T L I N E 1 3, V E R S AT I L E, FA S T & S A F E, E C O N O M I C A L SIMPEX WALL & COLUMN FORMWORK MULTIX WALL & COLUMN FORMWORK ROUNDEX CIRCULAR WALL FORM SIMPLE AND

Detaylı

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com Hakkımızda 1970 yılında M. Emin Taşçı tarafından İstanbul - Sirkeci'de kurulan, Emin Teknik, hidrolik hortum rakorları üretimi ve montajı konusunda faaliyet göstermeye başladı. 1992 yılında yönetimi ikinci

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

Summer Practice Report on the Construction of the. Gebze-Orhangazi-İzmir (Including IZMIT BAY CROSSING Bridge and Access Roads) Motorway

Summer Practice Report on the Construction of the. Gebze-Orhangazi-İzmir (Including IZMIT BAY CROSSING Bridge and Access Roads) Motorway Summer Practice Report on the Construction of the Gebze-Orhangazi-İzmir (Including IZMIT BAY CROSSING Bridge and Access Roads) Motorway CE 200-Summer Practice I Name: Ali Berkcan Surname: YAĞIZ Student

Detaylı

Kalebodur Kalesinterflex. İçindekiler / Index

Kalebodur Kalesinterflex. İçindekiler / Index 2013 Kalebodur Kalesinterflex 1 İçindekiler / Index 03 04 06 08 10 13 29 41 73 85 Fiziksel Özellikler / Physical Features Boyutlar / Dimensions Yüzeyler / Surfaces Ürün Grupları / Product Groups Renkler

Detaylı

AIRFILL FİLTRE MANUELİ FILTER CATALOGUE

AIRFILL FİLTRE MANUELİ FILTER CATALOGUE AIRFILL FİLTRE MANUELİ FILTER CATALOGUE Döküman Kodu: OZB. M.AF Revizyon Tarihi: 01.10.2013 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 04 OZB.M.AF.04-01/10/2013 1 BU BELGEDE ANILAN ÜRÜNLER FİRMAMIZIN KALİTE SİSTEMİ

Detaylı

Şevket ÖZDEN *, Erkan AKPINAR, Hilal M. ATALAY

Şevket ÖZDEN *, Erkan AKPINAR, Hilal M. ATALAY KIYE 1 / 28 RECONNAISSANCE REPORT - VAN EARTHQUAKE of OCTOBER 2011 Şevket ÖZDEN *, Erkan AKPINAR, Hilal M. ATALAY İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING Aralık/December 2011 * correspondence:

Detaylı

FP POLİGONAL FİLTRE MANUELİ POLYGONAL FILTER MANUAL

FP POLİGONAL FİLTRE MANUELİ POLYGONAL FILTER MANUAL FP POLİGONAL FİLTRE MANUELİ POLYGONAL FILTER MANUAL Döküman Kodu: OZB. M.FP Revizyon Tarihi: 21.04.2014 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 05 OZB.M.FP.05-21/04/2014 1 BU BELGEDE ANILAN ÜRÜNLER FİRMAMIZIN

Detaylı

Tasarım + Uygulama. Design + Build

Tasarım + Uygulama. Design + Build Tasarım + Uygulama Design + Build En büyük avantajımız, yapısal tasarım ve uygulama hizmetlerini birlikte sunmak olup, projenizin tasarım aşamasından uygulanmasına kadar olan süreçte tüm çalışmaların Key

Detaylı

AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE

AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE Döküman Kodu: OZB. M.AC Revizyon Tarihi: 01.10.2013 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 05 OZB.M.AC.05-01/10/2013 1 BU BELGEDE ANILAN ÜRÜNLER FİRMAMIZIN KALİTE SİSTEMİ

Detaylı

POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş. SONSUZ DİŞLİLİ REDÜKTÖRLER MOTORLU - MOTORSUZ KULLANIM ve AKIM TALİMATI Maintenance and Operational Instructions for Worm Gear Reducers and Geared Motors Series TR ENG PMRV - PRV PMRV - PMRV PC - PMRV

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3 1.1 İşin Kapsamı... 3 1.2 Şantiye Tesisleri... 3 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 1.4 Markalama ve İsim Plakaları... 4 1.5 Projelendirme... 4 1.6 Malzemeler, İşçilik

Detaylı

Daha Yükseğe, Daha Güvenle... More Higher, More Safely...

Daha Yükseğe, Daha Güvenle... More Higher, More Safely... Pratik İskele ve Kalıp Sistemleri Practical Scaffolding and Formwork Systems ve KALIP SİSTEMLERİ Daha Yükseğe, Daha Güvenle... More Higher, More Safely... PRATİK İSKELE İML. İTH. İHR. İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Detaylı

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS v.01 2015 www.ulusoyelektrik.com.tr İÇİNDEKİLER INDEX Hakkımızda / About Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatör / Cast Resin Dry Type Transformer Standartlar

Detaylı

Çuhadaroğlu SX Sistem Çuhadaroğlu SX System

Çuhadaroğlu SX Sistem Çuhadaroğlu SX System 158 Kalebodur Kalesinterflex Çuhadaroğlu SX Sistem Çuhadaroğlu SX System Çuhadaroğlu SX alt konstrüksiyon sistemi, bina dış cephesine doğal ve estetik bir görünüm kazandıran Kalesinterflex plakaların,

Detaylı

Güvenli Asındırıcılar. Safe Quality Abrasives

Güvenli Asındırıcılar. Safe Quality Abrasives Güvenli Asındırıcılar Safe Quality Abrasives www..reeex.com.tr ATEŞ AŞ 1960 lı yılların sonlarına doğru sektöre giriş yapan, dürüst ve sorumluluk sahibi ticaret anlayışıyla müşteri memnuniyeti odaklı

Detaylı

Tamboy Fırın Kullanma Klavuzu. Full size oven operating manual 110000A0059

Tamboy Fırın Kullanma Klavuzu. Full size oven operating manual 110000A0059 TR GB Tamboy Fırın Kullanma Klavuzu Full size oven operating manual 110000A0059 Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir. This product has been manufactured as considerate

Detaylı

İçindekiler / Index 3 4 6 7 8-9 10 11 12 13 14 15 15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-26 27-28 29 30 31 32 33 34 35 36-37 38 39 40

İçindekiler / Index 3 4 6 7 8-9 10 11 12 13 14 15 15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-26 27-28 29 30 31 32 33 34 35 36-37 38 39 40 İçindekiler / Index Hakkımızda Yivli Bağlantı Yöntemi Malzeme Özellikleri Sertifikalar Ürün Çeşitleri Sabit Kaplin Esnek Kaplin Ağır Yük Sabit Kaplin Ağır Yük Esnek Kaplin Redüksiyon Kaplin Galvanizli

Detaylı

KURTOĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ, MİMARİ PROJELERİNİZE ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR.

KURTOĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ, MİMARİ PROJELERİNİZE ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR. KURTOĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ, MİMARİ PROJELERİNİZE ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR. COMPANY INFORMATION The company started its work life with copper and lead casting in the 1960s and in the 1980s we started to

Detaylı

LP BAYRAKLI TİP SEVİYE GÖSTERGESİ MANUELİ PADDLE TYPE LEVEL INDICATOR CATALOGUE

LP BAYRAKLI TİP SEVİYE GÖSTERGESİ MANUELİ PADDLE TYPE LEVEL INDICATOR CATALOGUE LP BAYRAKLI TİP SEVİYE GÖSTERGESİ MANUELİ PADDLE TYPE LEVEL INDICATOR CATALOGUE Döküman Kodu: OZB. M.SCS Revizyon Tarihi: 01.10.2013 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 04 OZB.M.LP.04-01/10/2013 1 BU BELGEDE

Detaylı

MARMARAY PROJESİ BATIRMA TÜP TÜNEL İNŞAATI

MARMARAY PROJESİ BATIRMA TÜP TÜNEL İNŞAATI MARMARAY PROJESİ BATIRMA TÜP TÜNEL İNŞAATI MARMARAY PROJECT CONSTRUCTION OF IMMERSE TUNNEL Serap Erdoğdu Yüksel Proje A.Ş, İstanbul Turgut Gençoğlu Taisei Corporation, İstanbul Ayşe İsmet Erdemci DLH Genel

Detaylı

MEKANİK SALMASTRALAR SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI TEKNİK MARKETİNİZ / YOUR TECHNICAL MARKET PTFE CONTALAR DİYAFRAMLI POMPALAR SAF GRAFİTLİ CONTALAR

MEKANİK SALMASTRALAR SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI TEKNİK MARKETİNİZ / YOUR TECHNICAL MARKET PTFE CONTALAR DİYAFRAMLI POMPALAR SAF GRAFİTLİ CONTALAR MEKANİK SALMASTRA VE SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI SAF PTFE SALMASTRALAR PTFE CONTALAR KIZGIN YAĞ VE BUHAR BAŞLIKLARI KARTUŞ SALMASTRALAR DİYAFRAMLI POMPALAR SAF GRAFİTLİ CONTALAR SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI GRAFİTLİ

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 112 Kalebodur Klinker Klinker Klinker ürünleri, bina cephelerinde, havuz kenarlarında ve dış mekanlarda merdiven basamak ve aksesuarlarıyla birlikte bütünsel çözümler

Detaylı

Ditec Smart Reset. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions)

Ditec Smart Reset. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions) Ditec Smart Reset Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions) 0DT833 rev. 2014-06-13 TR EN www.ditecentrematic.com İçindekiler

Detaylı