KARAR ÖZETİ 08/10/2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR ÖZETİ 08/10/2014"

Transkript

1 1 KARAR ÖZETİ 08/10/2014 SAYI : 301/05/ 16.Birleşim. SERVİS : MECLİS KONU : Karar özetleri hk. TOPLANTIDA BULUNANLAR : : Ahmet Raif YUSUFAĞAOĞLU, Hüseyin SARI, M.Hayati TÖKEZ,Şükrü ERTÜRK, Ferit ÖZKAN, Orhan KURT, Nilüfer YILMAZ, Ahmet Vahdet YENAL, Metin YILMAZ, Hatice ORAL, Erdinç HIDIMOĞLU, Hayrettin ÇITLAK, Elvan OKTAY TEKİN, İsmail ÖVEÇ, Şinasi KABACAOĞLU,Mustafa SARAYDEMİR, Fahri UZUN, Leyla BEKTAŞ AYHAN, Süleyman KIR, Şeyma Tekin MEMİŞ, İbrahim USTA, Enes TEZCİ,, Behice ÇAVUŞOĞLU, Hasan Ali TÜTÜNCÜ, Arzu DAMCI, Ziya Güngör USTA, İbrahim DİZDAR, Hülya KAYAŞ, İZİNLİLER : Hakan TÜRKER, Aydın KARAKUZ, Bahattin KURT. BULUNMAYANLAR : Belediye Meclisinin 1.dönem Ekim/2014 toplantısının 2.birleşiminin 1.oturumu 08/10/2014 Çarşamba günü saat 14.oo de Belediye Başkanı Kerim Aksu nun başkanlığında yapıldı. Belediye Meclisi nin 02/10/2014 günlü toplantısında alınan kararlar Belediye Meclis Üyelerine dağıtıldı ve kararların doğru yazılıp yazılmadığı oylanarak oy birliği ile doğru yazıldığına karar verildi. Belediye Meclis Üyelerinden, Hakan Türker,Aydın Karakuz ve Bahattin Kurt un 08/10/2014 günlü Meclis toplantısında izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin gündeme alınarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2 Karar No: Süha Altın ın; tarih ve 6165 havale gün sayılı dilekçesi ve öneri imar planı değişikliği raporunda,giresun Merkez Gedikkaya Mah. 575 ada,1 parselde kayıtlı taşınmazlarının uygulama imar planında park alanında,1787 ada, 82 nolu parselde kayıtlı taşınmazlarının ise park alanında ve imar yolunda kaldığını, 575 ada 1 parselde ruhsatlı iki katlı binalarının bulunduğunu ve taşınmazlarını kullanamadıkları için mağdur olduklarını belirterek,1787 ada, 82 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan park alanını bedelsiz olarak terk etmek koşulu ile 575 ada, 1 parselin ayrık nizam 4 kat konut alanına alınarak imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde;nazım İmar Planı için 387,5 ve Uygulama İmar Planı için 386,6 plan işlem numarası bulunan bahse konu öneri plan değişikliği ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesi gereği kaldırılan park alanına eşdeğer yeni bir alanın ayrılmadığı ve plan bütününde yoğunluk artışı sağlanması nedeniyle artan nüfusa gereken sosyal ve teknik alt yapı alanlarının ayrılmadığı tespit edildiğinden imar planında değişiklik yapılması isteğinin reddine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 332 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün; tarih ve 7854 sayılı yazısı ile Giresun İl Özel İdaresi İmar Ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 1547 sayılı yazılarında Giresun Merkez Fevziçakmak Mahallesi 655 ada, 227 nolu parselde kayıtlı mülkiyeti Giresun İl Özel İdaresine ait olan taşınmaz üzerine imar planı gereği Kültür Merkezi planlandığı, planlama sürecinde mülkiyeti Giresun Belediyesine ait olan 655 ada, 226 nolu parselin bulunduğu 770,55m2 lik alanda bina girişi ve otopark düzenlemesine ihtiyaç duyulduğu,ihtiyaç duyulan alana karşılık olarak da yine mülkiyeti Giresun İl Özel İdaresine ait olan Giresun Merkez Osmaniye Mahallesi 197 ada, 72 nolu parselde kayıtlı bulunan 555,62 m2 yüzölçümlü taşınmazla trampa yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; bahse konu takas talebi ile plan ve bütçe komisyonunun karar almasını gerektiğinden konunun imar komisyonunun gündeminden çıkarılmasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 333 Emine Köse,Elmas Aksoy,Şerif Köse,Muzaffer Köse,Selime Sevinç,Yusuf Köse,Arife Kara,İkbal Akçay,İpek Köse ve Yusuf Ziya Aksu nun; tarih ve 4404 havale gün sayılı dilekçesi ile Giresun Merkez Aksu Mah.1009 ada, 27 parselde kayıtlı uygulama imar planında ayrık nizam 3 kat konut alanında kalan taşınmazlarının yaklaşık 1126,00 m2 lik kısmının su alt yapısı olarak görünen kısmında kamulaştırma bedeline esas trampa yapıldığı, taşınmazlarının kalan kısmının takas edilebilmesi amacıyla konut alanında kalan kısmının imar planına su koruma alanı olarak işlenmesi ve imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup,konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; bahse konu alanda su kuyularımızın bulunduğu bilinmekte olup aksu deresi boyunca içme suyu kaynaklarımız korunabilmesi amacıyla 1001 ada,27,31 ve 35 parsellerin bir kısmının imar yoluna, bir kısmının ise park alanına alınarak,ekli 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinde görüldüğü gibi taşınmazın imar planında değişiklik yapılmasına ve ekli değişiklik planının 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi uyarınca onaylanmasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 334 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün ; tarih ve 3720 sayılı yazıları ile Giresun Vilayeti Katı Atık ve İçmesuları Birliği Başkanlığı nın tarih ve 58 sayılı yazılarında, mülkiyeti Belediyemize ait olan Giresun Merkez Aksu Mah. 440 ada, 3 ve 4 parselde kayıtlı yaklaşık 4351,67 m2.lik alanın Katı Atık Bertaraf Tesisi işinin devamı niteliğinde olan Aktarma İstasyonu yapılmak üzere Birlik Başkanlığına tahsisinin yapılmasının talep edildiği belirtilerek,bahse konu alanın talep edilen amaca yönelik imar durumunun değiştirilerek tahsisinin yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; bahse konu alan ve çevresinin tarih ve sayılı Resmi Gazete ile Aksu Turizm merkezi ilan edildiği, Kültür ve Turizm Bakanlığının tarih ve sayılı yazısı oluru ile Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında planlarının hazırlanarak yürürlüğe girdiği tespit edilmiş olup, bu bağlamda Turizm Merkezi ilan edilen imar planında turizm tesisi alanında kalan alanın aktarma istasyonu olarak kullanılmasının doğru olmayacağı görüşü doğrultusunda isteğin reddine, ayrıca. Belediye ve Giresun Vilayeti Katı Sıvı Atık Ve İçme suları Birliği ile birlikte hareket edilerek katı atık bertaraf

3 3 tesisi için amaca uygun yeni alanlar araştırılmasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 335 İhsan Ersen Dumanoğlu nun; tarih ve 232 havale gün sayılı dilekçesi ve Giresun Merkez Aydınlar Mahallesindeki taşınmazının okul yeri yapılması durumunda taşınmazına bitişik iki adet 500 m2 lik öğrenci yurdu arsasını vereceğini taahhüt ederek imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; taşınmaz sahibinin Belediyemize bahse konu alan ile ilgili olarak yapmış olduğu diğer taleplerden de anlaşılacağı üzere,bahse konu okul yapılması önerilen alanın eğitim tesisi alanı için yeterli olmaması ve konut alanı ile ortaöğretim alanı arasında yer değişikliği sonrasında ortaöğretim alanın bütünlüğünün bozulacağı anlaşıldığından imar planında değişiklik yapılması isteğinin reddine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 336 İsmail Akın,Kadir Dizdar,Emine Dizdar ve Kıymet Aygün ün; tarih ve 7921 havale gün sayılı dilekçesi ve öneri imar planı değişikliği raporunda, Giresun Merkez Seldeğirmeni Mah ada, 72 parselde kayıtlı uygulama imar planında bitişik nizam 4 kat konut alanında kalan taşınmazlarının üzerinde mevcut binalarının bulunduğu, binanın doğu cephesindeki kısımlarının parsel içersinde bulunmasına rağmen yaya yoluna tecavüzlü konuma geldiğini belirterek, imar hattının parsel hattına kaydırılarak imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Giresun Merkez Seldeğirmeni Mah ada, 72 nolu parselde kayıtlı, uygulama imar planı değişikliği için 386,12 plan işlem numarası bulunan, bitişik nizam 4 kat konut alanında kalan taşınmazın doğusunda yer alan imar hattının mevcut binayı koruyacak şekilde ada boyunca parsel hattına kaydırılarak,ekli1/1000 uygulama imar planı değişikliğinde görüldüğü gibi taşınmazın imar planında değişiklik yapılmasına ve ekli değişiklik planının 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi uyarınca onaylanmasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 337 Orhan Bayrak ın; tarih ve 7885 havale gün sayılı dilekçesi ile, Giresun Merkez Teyyaredüzü Mah. 750 ada, 41 ve 42 parseller arasında kalan kamuya terk edilmiş alanın daha önceden imar yolu olduğu şu an ise konut alanında kaldığı, bahse konu bölgede çocukların dolaşabileceği veya cenaze çadırı kurulabilecek bir alan bulunmadığı, yapılaşma olursa çirkin bir görüntü oluşacağı belirtilerek, 41 ve 42 parseller arasındaki alanın imar planına yol veya yeşil alan olarak işlenerek imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Nazım İmar Planı için 387,7 ve Uygulama İmar Planı için 386,11 plan işlem numarası bulunan bahse konu alanın park alanı olarak işlenmesi talebi, alanın alansal ve fonksiyonel olarak yeterli olmayacağı anlaşıldığından uygun görülmemiş, imar yolu olarak işlenmesi ise yolun devamlılığının bulunmaması ve çıkmaz yol niteliği taşıması nedeniyle mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin 26. maddesi gereği isteğin reddine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 338 Ahmet Işık ve Sevim Işık ın; tarih ve 7922 havale gün sayılı dilekçesi ve öneri imar planı değişikliği raporunda, Giresun Merkez Kayadibi Mah ada 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazlarının uygulama imar planında ayrık nizam iki kat konut alanında kaldığı, 9 parsel üzerinde 4 katlı mevcut binalarının bulunduğu belirterek, kat mülkiyeti oluşturulup varisler arasında paylaşım yapabilmek amacıyla, 8 parselin kat adedinin 2 den 4 e çıkarılarak imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde konunun İmar Komisyonuna geri iadesine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.

4 Karar No: Mehmet Selim Kitapçı nın; tarih ve 6414 havale gün sayılı dilekçesi ve öneri imar planı değişikliği raporunda, Giresun Merkez Hacımiktat Mah. 75 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazlarının koruma amaçlı imar planında 4 kat yapılaşma koşulu ile konut + ticaret alanında kaldığı, taşınmaza komşu parselde 99 envarter nolu tescilli bina bulunduğu, Kadastro Müdürlüğü nden alınan aplikasyon krokisi doğrultusunda tescilli binanın imar planında sınırlarının farklı olduğu belirtilerek, 99 nolu tescilli yapının zemindeki durumu dikkate alınarak arka bahçe hattının yeniden düzenlenmesi ve imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Belediye meclisinin tarih ve 213 sayılı kararıyla koruma amaçlı imar planlarının bütüncül bir yaklaşımla revize edilmesi kararlaştırılmış olup bahse konu talebin planların revizyonu aşamasında başvuru yapılması durumunda yeniden değerlendirilmesine. Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 340 Dursun Durhan ve Yusuf Durhan ın; tarih ve 7636 havale gün sayılı dilekçesi ve öneri imar planı değişikliği raporunda, Giresun Merkez Aksu Mah.1814 ada, 25 ve 26 parsellerde kayıtlı uygulama imar planında ayrık nizam 4 kat konut alanında kalan taşınmazlarının arsa ve arazi düzenlemesi yapıldıktan sonra hissedarlar arasında yapılan hisse paylaşımının problemli olması nedeniyle, imar planında güneyde bulunan su deposu alanının konut alanına alınması ve kaldırılan su deposu alanının aynı büyüklükte 25 ve 26 parsellerde kayıtlı taşınmazları üzerinde konumlandırılarak imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Nazım İmar Planı için 387,6 ve Uygulama İmar Planı için 386,10 plan işlem numarası bulunan imar planı değişikliği talebi için Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü nün tarih ve 1552 sayıları ile Giresun Merkez Aksu Mah.1814 ada, 25 ve 26 parseller de kayıtlı ayrık nizam 4 kat konut alanında kalan taşınmazlar ile su deposu alanı olarak ayrılan alanda yer değişikliği yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmekte olup, su deposu alanının ayrık nizam 4 kat konut alanına alınarak ve kaldırılan su deposu alanının 25, 26 parselde kayıtlı ayrık nizam 4 kat konut alanında kalan taşınmazlara aynı büyüklükte konumlandırılarak, ekli 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinde görüldüğü gibi taşınmazın imar planında değişiklik yapılmasına ve ekli değişiklik planının 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi uyarınca onaylanmasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 341 Ahmet Karahan ın ; tarih ve 6774 havale gün sayılı dilekçesi ve öneri imar planı değişikliği raporunda, Giresun Merkez Çıtlakkale Mah. 23 ada, 42 parsel,1458 ada 2 parsel,1459 ada 1 parsel ve 1460 ada, 1 parselde kayıtlı uygulama imar planında ayrık nizam 4 kat konut alanında kalan taşınmazlarının etrafının 10 metre genişliğinde taşıt yolları ile çevrili olduğu belirtilerek, bu taşınmazlar içerisinde yapı yapılmak istenildiğinden yol bağlantılarının ve yapılaşma alanlarının kullanım değerlerini artırabilmek ve 10 metrelik imar yolunun komşu imar adaları arasında yer alan imar yolu ile karşılıklı duruma getirilmesi amacı ile, kaydırılarak imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Uygulama İmar Planı için 386,9 plan işlem numarası bulunan plan değişikliği önerisi, bahse konu 10 metrelik imar yolunun komşu imar adaları arasında yer alan imar yolu ile karşılıklı duruma getirilmesi ve imar adalarının formunun düzenlenmesi amacı ile kaydırılarak, ekli 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinde görüldüğü gibi taşınmazın imar planında değişiklik yapılmasına ve ekli değişiklik planının 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi uyarınca onaylanmasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.

5 Karar No: Talip Samsunlu nun; tarih ve 6372 havale gün sayılı dilekçesi ve öneri imar planı değişikliği raporunda, Giresun Merkez Aydınlar Köyü 379 parselde kayıtlı torburnu mevkiinde,uygulama imar planında turistik tesis alanında yeraldığı, parselin bulunduğu arazilerin Aksu Deresi, Karadeniz,Karadeniz sahil karayolu ile çevrili olduğu, kuzey ucunda faal durumda çay bahçesi ve kafeterya alanına devam ederek otopark alanı ile sonlanan bağlantı yolu bulunduğu belirtilerek,taşınmaz üzerinde herhangi bir ticari yapılaşma yapılmak istenilmediğinden, 25 m. olan yapı yaklaşma mesafelerinin 5 ve 3 m. işlenerek, yapılaşma koşulunun taks:0,30 kaks:0,90 hmax:9,50 m. olacak şekilde turizm ikinci konut alanı olarak değiştirilmesi ve imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Uygulama İmar Planı için 386,8 plan işlem numarası bulunan plan değişikliği önerisi,plan notlarının 7. maddesinin imar planında turistik tesis alanında kalan yerlerde taks:0,30 kaks:0,90 hmax:9,50 m. yapılaşma koşulu ile ikinci konut yapımına izin vermesi ve taşınmazın Karadeniz sahil yoluna cepheli olması nedeni yapı yaklaşma mesafelerinin düşürülmemesi gerekliliği anlaşıldığından imar planında değişiklik yapılması isteğinin reddine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 343 Nizamettin Usta V. Faruk Damcı nın; tarih ve 6442 havale gün sayılı dilekçesi ve öneri imar planı değişikliği raporunda, Giresun Merkez Şeyhkeramettin Mah. 76 ada, 21 parselde kayıtlı taşınmazlarının bir kısmının imar yolunda bir kısmının 4 kat yapılaşma koşulu ile koruma amaçlı imar planında bir kısmının da bitişik nizam 5 kat yapılaşma koşulu ile uygulama imar planında yer aldığı, otel ve iş alanları kullanımı için ayrılmış bu alanlardaki büro alanların miktarının artırılmasına yönelik inşaat uygulamasının yapılması düşünüldüğü belirtilerek, parselin yolun altında kalan bodrum alanının kullanılabilmesi için irtifak hakkı oluşturulabileceği düşüncesi ile imar yolu üzerine alt geçit ibaresi eklenmesi, yolun üzerinin kullanabilmesi için 5,50 metre yükseklik belirlenerek ticari alan taraması yapılarak imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Uygulama imar planı için 386,7 plan işlem numarası bulunan imar planı değişikliği önerisi,taşınmazın koruma amaçlı imar planı ve uygulama imar planı sınırları dahilinde yer alması nedeni ile bütüncül olarak düşünülmesinin doğru olmayacağı ve yol üstü kullanım kararı ile inşaat alanında artış sağlanacağı ve plan bütünlüğünün bozulacağı anlaşıldığından imar planında değişiklik yapılması isteğinin reddine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 344 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün; tarih ve 6792 sayılı yazısı ile Belediye Sınırları içerisinde yapılan numarataj çalışmaları sonucu Çınarlar Mahallesinde bazı ev ve işyerlerinin numaratajı ile tapu bilgilerinin örtüşmediği adres olarak Çınarlar Mahallesinde görünmesine karşın tapu kaydı olarak Kale ve Kapu Mahallelerinde göründüğü bu durumun ise gerek muhtarlıklarda gerekse adres tespitlerinde önemli sorunlara yol açması nedeni ile mahalle sınırlarının fiili duruma uygun yeniden düzenlenmesi isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; mahalle sınırlarının fiili duruma uygun yeniden düzenlenmesi gerektiği anlaşıldığından,ekli haritadan da anlaşılacağı üzere Çınarlar Mahallesi sınırlarının aşağıda yazılı olduğu şekilde yeniden düzenlenmesine; Kuzey Sınırı: Kale mahallesi sınırları içinde kalan 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 Nolu Kadastral Adaların tamamının Kale Mahallesinden ayrılarak çınarlar Mahallesi sınırı ile birleştirilmesine; Doğu Sınırı: Sokakbaşı Caddesi ile Hacı Hüseyin Mahallesinden ayrılır ve değişiklik yoktur. Güney Sınırı: Gazi Caddesi ile Osmaniye Mahallesinden ayrılır ve değişiklik yoktur.

6 6 Batı Sınırı: Kale Mahallesi Sınırları içerisinde kalan 224 ve 225 Nolu kadastral adaların tamamı, 216 Ada, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 303, 305, 308, 309, 311, 312, 313, 351, 352, 353, 354, 361, 362, 395, 396, 399, 400, 401, 404, 405, 417, 445, 446, 447, 448, 449, 490, 491 Parseller yine, 216 Ada 84, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 120, 294, 295, 296, 355, 356, 373, 374, 440 Parseller, Kapu mahallesi sınırı içinde kalan 112 Nolu kadastral adanın tamamının bu Mahallelerden ayrılarak Çınarlar Mahallesi ile birleştirilmesine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 345 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün; tarih ve 6791 sayılı yazısı ile Belediye Sınırları içerisinde yapılan numarataj çalışmaları sonucu Kapu Mahallesinde bazı ev ve işyerlerinin numaratajı ile tapu bilgilerinin örtüşmediği adres olarak Kapu Mahallesinde görünmesine karşın tapu kaydı olarak Kale ve Çınarlar Mahallelerinde göründüğü bu durumun ise Gerek muhtarlıklarda gerekse adres tespitlerinde önemli sorunlara yol açması nedeni ile mahalle sınırlarının fiili duruma uygun yeniden düzenlenmesi isteği anlaşılmış olup; konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; mahalle sınırlarının fiili duruma uygun yeniden düzenlenmesi gerektiği anlaşıldığından, ekli haritadan da anlaşılacağı üzere Kapu Mahallesi sınırlarının aşağıda yazılı olduğu şekilde yeniden düzenlenmesine; Kuzey Sınırı: Kale mahallesi sınırı içinde kalan 227, 228, 229, 294 Nolu Kadastral Adaların tamamı, 216 Ada, 121, 122, 123, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 212, 213, 214, 285, 286, 287, 288, 370, 372, 375, 376, 383, 384, 466 Nolu Parsellerin Kale mahallesi sınırlarından ayrılarak Kapu Mahallesi ile birleştirilmesine; Doğu Sınırı: Doğuda Hasan Akbulut sokak ve Dr. Baki Gürkan sokakla 112 Nolu Kadastral Adanın tamamını Çınarlar Mahallesinde bırakarak Çınarlar mahallesinden sınır oluşturmalıdır. Güney Sınırı: Gazi Caddesiyle Şeyh keramettin mahallesinden sınır oluşturacak şekilde herhangi bir değişiklik yoktur. Batı Sınırı: Bekir paşa caddesi ve Osman Fikret Topallı sokak ile Sultan Selim Mahallesinden ayrılır. Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 346 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün; tarih ve 6790 sayılı yazısı ile Belediye Sınırları içerisinde yapılan numarataj çalışmaları sonucu Kale Mahallesinde bazı ev ve işyerlerinin numaratajı ile tapu bilgilerinin örtüşmediği adres olarak Kale Mahallesinde görünmesine karşın tapu kaydı olarak Sultan Selim Mahallesinde göründüğü bu durumun ise Gerek muhtarlıklarda gerekse adres tespitlerinde önemli sorunlara yol açması nedeni ile mahalle sınırlarının fiili duruma uygun yeniden düzenlenmesi isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; mahalle sınırlarının fiili duruma uygun yeniden düzenlenmesi gerektiği anlaşıldığından,ekli haritadan da anlaşılacağı üzere Kale Mahallesi sınırları aşağıda yazılı olduğu şekilde yeniden düzenlenmesine; Kuzey Sınırı: Karadeniz ve Sahil Yolu İle birleşen kısımda herhangi bir değişiklik olmamıştır.

7 7 Doğu Sınırı:Kale mahallesi sınırı içinde kalan 217, 218,219, 220, 221, 222, 223, 224 Nolu Kadastral Adaların tamamı, 216 Ada 26, 28,29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 303, 305, 308, 309, 311, 312, 313, 351, 352, 353, 354, 361, 362, 392, 395, 396, 399, 400, 401, 404, 405, 417, 445, 446, 447, 448, 449, 490 Nolu Parsellerin Çınarlar Mahallesi sınırları ile birleşecek şekilde tesis edilmesine. Güney Sınırı:Kale Mahallesi sınırları içinde kalan 216 Ada 121, 122, 123, 126,127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 212, 213, 214, 285, 286, 287, 288, 370, 372, 375, 376, 383, 384, 466 Parseller ile 225, 226, 227, 228, 294 Nolu Kadastral Adaların Kapu Mahallesi sınırları ile birleşecek şekilde tesis edilmesine, Batı Sınırı: Eşref Dizdar caddesi ve Bekir Paşa caddesi ile sahil yolunu kapsayacak şekilde Sultan Selim mahallesine ait 97 nolu kadastral adanın tamamının ayrılarak Kale mahallesi ile birleştirilerek tesis edilmesine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 347 İmar Komisyonunun ek süre isteği; İmar komisyonunun gündeminde bulunan dilekçeler için gerekli değerlendirme ve incelemenin yapılabilmesi ek süre isteği anlaşılmış olup, adı geçen komisyona ek süre verilmesine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No:348 Şehir içersinde Yolcu taşıma ücretlerinin belirlenmesi isteği; Şehir içinde faaliyet gösteren Şehiriçi Kooperatif Başkanlarının; Belediye Başkanlığı na vermiş olduğu dolmuş ücretlerinin arttırılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, Ekonomik şartlara göre taşıma maliyetlerinin, akaryakıt, yedek parça ve personel giderlerinin artması dikkate alınarak, şehrimiz merkezinde yolcu taşıma ücretlerinin sivil, 1.90, öğrenci fiyatının, 1,25 olarak uygulanmasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy çokluğu ile karar verildi. Belediye Meclis üyelerinden, Fahri Uzun,Süleyman Kır,Hasan Ali Tütüncü,Enes Tezci,İbrahim Usta, Zaya Güngür Usta,Leyla Bektaş Ayhan,Behice Çavuşoğlu, Arzu Damcı ve Şeyma Tekin Memiş ret oyu vermişlerdir. Ret Gerekçeleri:Dolmuş ücretlerine zam yapılmaması gerektiğini belirterek ret oyu vermişlerdir. Karar No: yılı öğrenci taşıma ücretlerinin belirlenmesi isteği; Şehir Merkezi Okullarına Öğrenci Taşımacılığı yapan Kooperatif Başkanlarının; yılı öğrenci taşıma ücretlerinin artırılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Eğitim ve Öğretim yılı öğrenci taşıma ücreti olarak İlköğretim okulları için 90, 00,Liseler için 100, 00 ve Bulancak Anadolu Lisesi ile Keşap Anadolu Lisesi için

8 8 125,00 fiyat uygulandığı tespit edilmiş olup, ayrıca taşıma maliyetlerinin, akaryakıt, yedek parça ve personel giderlerinin de artması da dikkate alınarak, yılı Şehir Merkezi Okullarına Öğrenci taşıma ücretlerinin İlköğretim okulları için , Liseler için 110,00 ve Bulancak Anadolu Lisesi ile Keşap Anadolu Lisesi için 135,00 fiyat uygulanmasına ve ilgili Müdürlükçe kararın okullara gönderilmesine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy çokluğu ile karar verildi. Belediye Meclis üyelerinden, Fahri Uzun,Süleyman Kır,Hasan Ali Tütüncü,Enes Tezci,İbrahim Usta, Zaya Güngür Usta,Leyla Bektaş Ayhan,Behice Çavuşoğlu, Arzu Damcı, Şeyma Tekin Memiş,Hülya Kayaş ve İbrahim Dizdar ret oyu vermişlerdir. Ret Gerekçeleri: Öğrenci taşıma ücretlerine zam yapılmaması gerektiğini belirterek ret oyu vermişlerdir. Karar No:350 İlave dolmuş hattı; Belediye Sınırlarımız içerisinde taşımacılık hizmeti yapan dolmuş hatlarına, vatandaşlardan gelen istek, Şehrimizin artan nüfusu ve bazı bölgelerdeki yapılaşmalar nedeni ile 2. Hat S.S 3 Nolu Taş.Koop. Seka hattına 2 araç (Dolmuş), 3.Nolu Hat S.S 11 Nolu Taş.Koop Güre hattına 2 araç (Dolmuş), 4.Hat S.S 10 Nolu Taş.Koop. Organize Sanayi hattına 2 araç (Dolmuş), 5. Hat S.S 16 nolu Taş.Koop. Çıtlakkale hattına 2 araç (Dolmuş) ve 7. Hat S.S 138 Nolu Taş.Koop. Kavaklar-Osmaniye hattına 2 araç (Dolmuş) aracına ihtiyaç olduğundan ek dolmuş hattı verilmesi isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Adı geçen dolmuş hatlarına ihale yolu ile 2 (İki) şer tane ilave dolmuş hattı verilmesine, ihale işlemleri ve ihalenin yapılması için belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine ayrıca, sadece bu karar ile ilgili 2014 Yılı Bütçe Tarifelerinin 17.maddesinin uygulanmamasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy çokluğu ile karar verildi. Belediye Meclis üyelerinden, Fahri Uzun,Süleyman Kır,Hasan Ali Tütüncü,Enes Tezci,İbrahim Usta, Zaya Güngür Usta,Leyla Bektaş Ayhan,Behice Çavuşoğlu, Arzu Damcı, Şeyma Tekin Memiş,Hülya Kayaş ve İbrahim Dizdar ret oyu vermişlerdir. Ret gerekçeleri: Dolmuş hatlarına ilave hat verilmemesi gerektiğini belirterek ret oyu vermişlerdir. Karar No:351 Plan ve Bütçe Komisyonunun ek süre isteği; Evsel Katı atık Tarifesi - Fırat SİPAHİOĞLU' nun iş yerinin içkili bölgeye alınması isteği- belediyemize ait Stratejik Planı ve belediyemize ait 2015 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili inceleme ve araştırmalar devam ettiğinden Meclisten ek süre isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; adı geçen komisyona ek süre verilmesine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No:352 Dolmuş güzarğahı isteği; Fevziçakmak Mahallesi Çınar Sitesinde oturan Zeynep PUL, Site Sakinlerinden toplamış olduğu 100 kişiden imzalı toplayarak, Belediye Başkanlığına vermiş olduğu, tarih ve 9372 Sayılı dilekçesinde sitelerine dolmuş güzergahı isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde,inönü Caddesine takiben Rus Pazarı kavşağından sola dönüş

9 9 yaparak Zambak Sokağı takiben Çınar Sitesine giriş yapmasına, durağa giden araçların Zambak Sokaktan iniş yaparak Saz Beyi kavşağından dönüşle durağa gitmesine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No:353 Cadde ve Sokak İsmi Komisyonunun ek süre isteği; Kayadibi Mahallesi Kayadibi Caddesinde oturmakta olan Işık ve Hamzaoğlu ailelerinin tarih ve 8007 sayılı dilekçesinde Oturmakta oldukları yerin Tuncay sokak olarak değiştirildiğini belirtip; Adreslerinin Tuncay sokak olarak değil Kayadibi Caddesi olarak kalması isteği ile ilgili yerinde inceleme ve araştırma yapılması ve vatandaşlarla bilgi alışverişi yapılması gerektiğinden meclisten ek süre isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; adı geçen komisyona ek süre verilmesine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No:354 Belediyemiz Dolmuş Yönetmeliği; Belediyemiz İktisat Müdürlüğünce, Hukuk İşleri Müdürlüğümüzün görüşü alınarak hazırlanan Belediyemiz Dolmuş Yönetmeliğinin Meclisçe görüşülerek karara bağlanması isteği anlaşılmışolup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğünün olumlu görüşü doğrultusunda hazırlanan ve 38 maddeden oluşan Giresun Belediyesi Şehir İçi Dolmuş Yönetmeliğinin onaylanmasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, Belediye Meclisinin 1.dönem Kasım/2014 toplantısının 1. birleşiminin 05/11/2014 Çarşamba günü saat de toplanılmasına karar verilerek birleşime son verildi Kerim AKSU Belediye Başkanı 15/10/2014 Yazı İşl.Müd.. :O.SÜLEYMANOĞLU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 08.01.2015 KARAR NO 1 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.03.2013 Karar Numarası : 33

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.03.2013 Karar Numarası : 33 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU- Meclis I.Başkan Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti 01 10/06/2011-112 02 10/06/2011-113 03 10/06/2011-114 04 10/06/2011-115 05 10/06/2011-116 06 10/06/2011-117 07 10/06/2011-118 AFYONKARAHĐSAR Belediye Meclisinin 01.06.2011 Tarih ve 329 sayılı kararı ile

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. Karar Tarihi : 03.02.2014 Karar No : 41850698.301.05-20 Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Sille Mahallesi 25 K 2 pafta 14689 ada 3 parsel nolu 6490 m2'lik gayrimenkulün,

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 154 Mülkiyeti Üçüzler Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Ada: 5829, Parsel:1 de kayıtlı taşınmaz 17 L-II 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 02.05.2016 tarih ve 81 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 10.05.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Hüseyin

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 20 : Belediyemizin üyesi bulunduğu Hatay Belediyeler Birliği karar organlarında görev almak üzere, 1 asil, 1 yedek üye seçiminin yapılması Belediyemizin hissesi sebebiyle

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 972 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ve

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. KARARI DÖNEMİ : ŞUBAT 206 BİRLEŞİM : OTURUM : GÜNDEM MADDE NO : KARAR NO : 2 : 06.0.206 TARİH VE 206/3 SAYILI MECLİS KARARIYLA İÇİŞLERİ VE HUKUK KOMİSYONUNA SEVK EDİLEN STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü *BD030723282* T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Sayı : 13019137-301.05.01-09/09/2015 Konu : Meclis Kararları İlanı(Temmuz-Eylül) BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE Belediye Meclisimizin

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Baki ERGÜL- Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla ÇELİK- Vahittin BULUT- Necati CANEL

Detaylı

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 04.06.2013 Toplantı No: 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 2014 YILI KASIM AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI MECLİS KARARI Belediyemiz Meclisi bugün saat 14:00 da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2014

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 13/10/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 13/10/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 13/10/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ: 927 Tapu kayıtları belirtilen taşınmazlardaki Sivas Belediyesine ait mevcut payların hissesi

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 02.02.2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 18.02.2015 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYI TOPLANTISI 10/05/2017 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYI TOPLANTISI 10/05/2017 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYI TOPLANTISI 10/05/2017 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 206 2016 Yılı Belediye Kesin Hesabı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis I.Başkan Vekili ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN, Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 07.03.2016 tarih ve 49 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 24.03.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Osman Bektaş

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/09/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/09/2015 Perşembe günü

Detaylı

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis 1.Başkan Vekili. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Zeynel NALLIOĞLU

Detaylı

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi 24 L 3 pafta 14085 ada 7 parsel nolu

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı),Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal ÖZ,

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 06.05.2013 Karar Numarası : 62

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 06.05.2013 Karar Numarası : 62 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 1 Denetim Komisyonu üye sayısının beş (5) olarak belirlenmesine, Denetim Komisyonu üyeliklerine

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ KASIM - SAAT : 11.00 KARAR NO 132-133- 134-135- 136-137- 138 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 07.12.2015 tarih ve 127 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 21.12.2015 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Ertuğrulgazi

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Birleşim : 1 Oturum : 1. Abdullatif ÖZKAN, Cafer T. DEMİRDAŞ,A. Hakan HOCAOĞLU (İZİNLİ) Yakup KAYA(katılmadı)

T.C. DARICA BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Birleşim : 1 Oturum : 1. Abdullatif ÖZKAN, Cafer T. DEMİRDAŞ,A. Hakan HOCAOĞLU (İZİNLİ) Yakup KAYA(katılmadı) MECLİS I Karar Tarihi :06/12/2016 Karar Numarası : 58 Gündem No/Sıra : 58-1 KONUSU: ÖDENEK AKTARMASI Fen İşleri Müdürlüğünün 16.11.2016 tarih ve 122461 sayılı yazıları ile 06 05 07 01 Hizmet Binası Harcama

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 25.12.2013 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 25.12.2013 KOMİSYON RAPORU KONU:İmar Plan tadilatı 25.12.2013 Belediye Meclisimizin 02.12.2013 tarih ve 138 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 24.12.2013 tarihinde toplanarak, Erzurum

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-- 3 ^ 3 D Konu: Kepez 27530 ada 2 parsel UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA C f 7 EXP02016 ANTALYA

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU Tarih : 05.01.2011 Sayı : 01 Belediyemiz Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 4 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen aşağıda ada, parsel numaraları belirtilen Belediyemize

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 82 Mülkiyeti Murat AYDIN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 01/10/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 01/10/2015 Perşembe günü

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.04.2013 Karar Numarası : 44

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.04.2013 Karar Numarası : 44 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 04.02.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 68 Özü : 04.02.2015 günlü meclis toplantısına katılamayan Üye Recep Tokgöz, Nuran Yılmaz, Murat Şimşek, Can Kasapoğlu, Bahadır Yantaç, Ayhan Ateş, Ercan Merthatun

Detaylı

T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 10.09.2015 tarih ve 91352717-310-01/2691 sayılı yazı okundu. Trabzon

Detaylı

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : 05.10.2015 Karar Numarası : 131

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : 05.10.2015 Karar Numarası : 131 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 06/06/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 27

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 06/06/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 27 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 06/06/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 27 Belediye Meclisi; Belediye Başkanı Recep ÖZKAN ın yazılı daveti üzerine 30/05/2011 tarihli gündemi

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU A) PLANLAMA ALANININ TANIMI

İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU A) PLANLAMA ALANININ TANIMI İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, İncesu İlçesi, Vali İhsan Aras Mahallesi, 286 ada 32,33,35,36,37,38,39,40,41,42

Detaylı

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ Karar No: 50..:5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi gereği Belediyemiz Meclisi 05.09.2011 Pazartesi günü saat 14.00.de gündeminde bulunan konuları karara bağlamak üzere Belediye Başkanlığında Belediye

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 15.11.2012 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 15.11.2012 KOMİSYON RAPORU KONU:İmar Plan tadilatı 15.11.2012 Belediye Meclisimizin 05.11.2012 tarih ve 170 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde ; İmar Komisyonumuz 15.11.2012 tarihinde toplanarak, Erzurum

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.11.2013 Karar Numarası : 132

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.11.2013 Karar Numarası : 132 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Necati CANEL- Belediye Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla BOZKURT- Vahittin BULUT- Fehmi ÇİL -Güven

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi:03.10.2012 Birleşim No:11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l û l T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 6 - ^ ^ 3 ^ Konu: Döşemealtı Yeniköy 155 ada 11,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 05.09.2014 KARAR NO 46 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

T.C. BELEDİYE MECLİSİ

T.C. BELEDİYE MECLİSİ T.C. TURHAL BELEDİYE MECLİSİ Toplantının Yılı-Ayı Birleşim Oturum : 2017-Haziran Toplantının Tarihi Toplantının Günü :01.06.2017 :Perşembe Belediye Meclisinin 01.06.2017 tarihi Perşembe günü saat 14.00'da

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 370 Oturum : 1 Konusu : Otopark Yönetmeliği Büyükşehir Belediye Meclisi nin 18.04.2015 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59 GÜNDEM -4: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1015-6848 sayılı yazısında; İLGİ:a) 08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 13.30 KARAR NO 19-20- 21-22- 23-24 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye Başkanı Üye Üye Ekrem Demirten, Ahmet

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE MECLİSİ 03/11/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Mehmet TOPKARA Ali VAR Şaban DÖLEK Serdar ARSLAN

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 18.08.2014 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 18.08.2014 KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 04.08.2014 tarih ve 101 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 11.08.2014 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi sınırları

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2015 / HAZİRAN - SAAT : 10.00 KARAR NO 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Belediye Başkanı V. Üye Üye Zeki GÜL,

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 22 M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Sibel UYAR, Ertan SAYAR, Aysel NART, KARAR 22 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasında Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkileri

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ; İLGİ:a)10.12.2010 tarih ve 49 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b)24.12.2010 tarih 993-12960 sayılı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 159 KARAR 159: Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Aytül TOKGÖZLÜ ve Mehmet DUMAN ın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No: 160 KARAR 160- İlçenin Denizli

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 05.11.2012 Karar Numarası : 154

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 05.11.2012 Karar Numarası : 154 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 02 Şubat 2016 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi,

Detaylı

Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısında Gündemin 2.

Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısında Gündemin 2. Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE M ECLİSİ

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE M ECLİSİ T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE M ECLİSİ S A Y I: 20 02/02/2015 KARAR Belediye M eclisinin 05/01/2015 tarih ve 10 sayılı ara kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Tayyar SERİN ve His.

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince ARALIK 2010 Ayı toplantısını 01 Aralık 2010 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAH İBİ ELMALI BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 16.09.2014 130 2 16.09.2014 131 3 16.09.2014 132 4 16.09.2014 133 5 16.09.2014 134

Detaylı

T.C. ERZİNCAN İLİ ÇUKURKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ : 06/05/2016 KARAR NUMARASI : 9 KARAR

T.C. ERZİNCAN İLİ ÇUKURKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ : 06/05/2016 KARAR NUMARASI : 9 KARAR MECLİS I TARİHİ : 06/05/2016 NUMARASI : 9 IN ÖZÜ : 2015 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabı. Belediye Meclisi 06/05/2016 Cuma günü yapmış olduğu olağan toplantısında gündemin 1. Maddesi olan 2015 Mali

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarlh: BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarlh: BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarlh:31.03.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU Büyükşehir

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 07.11.2014 KARAR NO 55 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ

BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ TOPLANTI TARİHİ KARAR NOSU 02/05/2016 47 02/05/2016 48 KARARIN ÖZETİ Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi sınırları içerisinde, Aladağ Çayı

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı EXP02016 Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KASIM 2016 DONEMİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13359 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2290 ada, 110 parsel, 7669 ada, 1-2-5-6 parseller) TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 37 KARAR 37 İlçenin Altıntaş Mahallesi, 509 ada, 13 ve 14 parsel sayılı, Hazine adına kayıtlı taşınmazların E:0.10, hmax: 6.50 m yapılaşma şartı ile Spor Alanı olarak düzenlenerek imar ada sınırlarının

Detaylı

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 03.11.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU- Meclis I.Başkan Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA / T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü n r EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kaş İlçesi, Kalkan Mahallesi 1044 parsel. - f l BAŞKANLIK

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 11.02.2014

Detaylı

Meclis Başkanı Belediye Başkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI (İmza) (İmza) (İmza)

Meclis Başkanı Belediye Başkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI (İmza) (İmza) (İmza) TOPLANTI DÖNEMİ 2015/ AĞUSTOS SAAT: 14.00 KARAR NO 92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR

Detaylı