KARAR ÖZETİ 08/10/2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR ÖZETİ 08/10/2014"

Transkript

1 1 KARAR ÖZETİ 08/10/2014 SAYI : 301/05/ 16.Birleşim. SERVİS : MECLİS KONU : Karar özetleri hk. TOPLANTIDA BULUNANLAR : : Ahmet Raif YUSUFAĞAOĞLU, Hüseyin SARI, M.Hayati TÖKEZ,Şükrü ERTÜRK, Ferit ÖZKAN, Orhan KURT, Nilüfer YILMAZ, Ahmet Vahdet YENAL, Metin YILMAZ, Hatice ORAL, Erdinç HIDIMOĞLU, Hayrettin ÇITLAK, Elvan OKTAY TEKİN, İsmail ÖVEÇ, Şinasi KABACAOĞLU,Mustafa SARAYDEMİR, Fahri UZUN, Leyla BEKTAŞ AYHAN, Süleyman KIR, Şeyma Tekin MEMİŞ, İbrahim USTA, Enes TEZCİ,, Behice ÇAVUŞOĞLU, Hasan Ali TÜTÜNCÜ, Arzu DAMCI, Ziya Güngör USTA, İbrahim DİZDAR, Hülya KAYAŞ, İZİNLİLER : Hakan TÜRKER, Aydın KARAKUZ, Bahattin KURT. BULUNMAYANLAR : Belediye Meclisinin 1.dönem Ekim/2014 toplantısının 2.birleşiminin 1.oturumu 08/10/2014 Çarşamba günü saat 14.oo de Belediye Başkanı Kerim Aksu nun başkanlığında yapıldı. Belediye Meclisi nin 02/10/2014 günlü toplantısında alınan kararlar Belediye Meclis Üyelerine dağıtıldı ve kararların doğru yazılıp yazılmadığı oylanarak oy birliği ile doğru yazıldığına karar verildi. Belediye Meclis Üyelerinden, Hakan Türker,Aydın Karakuz ve Bahattin Kurt un 08/10/2014 günlü Meclis toplantısında izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin gündeme alınarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2 Karar No: Süha Altın ın; tarih ve 6165 havale gün sayılı dilekçesi ve öneri imar planı değişikliği raporunda,giresun Merkez Gedikkaya Mah. 575 ada,1 parselde kayıtlı taşınmazlarının uygulama imar planında park alanında,1787 ada, 82 nolu parselde kayıtlı taşınmazlarının ise park alanında ve imar yolunda kaldığını, 575 ada 1 parselde ruhsatlı iki katlı binalarının bulunduğunu ve taşınmazlarını kullanamadıkları için mağdur olduklarını belirterek,1787 ada, 82 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan park alanını bedelsiz olarak terk etmek koşulu ile 575 ada, 1 parselin ayrık nizam 4 kat konut alanına alınarak imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde;nazım İmar Planı için 387,5 ve Uygulama İmar Planı için 386,6 plan işlem numarası bulunan bahse konu öneri plan değişikliği ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesi gereği kaldırılan park alanına eşdeğer yeni bir alanın ayrılmadığı ve plan bütününde yoğunluk artışı sağlanması nedeniyle artan nüfusa gereken sosyal ve teknik alt yapı alanlarının ayrılmadığı tespit edildiğinden imar planında değişiklik yapılması isteğinin reddine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 332 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün; tarih ve 7854 sayılı yazısı ile Giresun İl Özel İdaresi İmar Ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 1547 sayılı yazılarında Giresun Merkez Fevziçakmak Mahallesi 655 ada, 227 nolu parselde kayıtlı mülkiyeti Giresun İl Özel İdaresine ait olan taşınmaz üzerine imar planı gereği Kültür Merkezi planlandığı, planlama sürecinde mülkiyeti Giresun Belediyesine ait olan 655 ada, 226 nolu parselin bulunduğu 770,55m2 lik alanda bina girişi ve otopark düzenlemesine ihtiyaç duyulduğu,ihtiyaç duyulan alana karşılık olarak da yine mülkiyeti Giresun İl Özel İdaresine ait olan Giresun Merkez Osmaniye Mahallesi 197 ada, 72 nolu parselde kayıtlı bulunan 555,62 m2 yüzölçümlü taşınmazla trampa yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; bahse konu takas talebi ile plan ve bütçe komisyonunun karar almasını gerektiğinden konunun imar komisyonunun gündeminden çıkarılmasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 333 Emine Köse,Elmas Aksoy,Şerif Köse,Muzaffer Köse,Selime Sevinç,Yusuf Köse,Arife Kara,İkbal Akçay,İpek Köse ve Yusuf Ziya Aksu nun; tarih ve 4404 havale gün sayılı dilekçesi ile Giresun Merkez Aksu Mah.1009 ada, 27 parselde kayıtlı uygulama imar planında ayrık nizam 3 kat konut alanında kalan taşınmazlarının yaklaşık 1126,00 m2 lik kısmının su alt yapısı olarak görünen kısmında kamulaştırma bedeline esas trampa yapıldığı, taşınmazlarının kalan kısmının takas edilebilmesi amacıyla konut alanında kalan kısmının imar planına su koruma alanı olarak işlenmesi ve imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup,konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; bahse konu alanda su kuyularımızın bulunduğu bilinmekte olup aksu deresi boyunca içme suyu kaynaklarımız korunabilmesi amacıyla 1001 ada,27,31 ve 35 parsellerin bir kısmının imar yoluna, bir kısmının ise park alanına alınarak,ekli 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinde görüldüğü gibi taşınmazın imar planında değişiklik yapılmasına ve ekli değişiklik planının 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi uyarınca onaylanmasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 334 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün ; tarih ve 3720 sayılı yazıları ile Giresun Vilayeti Katı Atık ve İçmesuları Birliği Başkanlığı nın tarih ve 58 sayılı yazılarında, mülkiyeti Belediyemize ait olan Giresun Merkez Aksu Mah. 440 ada, 3 ve 4 parselde kayıtlı yaklaşık 4351,67 m2.lik alanın Katı Atık Bertaraf Tesisi işinin devamı niteliğinde olan Aktarma İstasyonu yapılmak üzere Birlik Başkanlığına tahsisinin yapılmasının talep edildiği belirtilerek,bahse konu alanın talep edilen amaca yönelik imar durumunun değiştirilerek tahsisinin yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; bahse konu alan ve çevresinin tarih ve sayılı Resmi Gazete ile Aksu Turizm merkezi ilan edildiği, Kültür ve Turizm Bakanlığının tarih ve sayılı yazısı oluru ile Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında planlarının hazırlanarak yürürlüğe girdiği tespit edilmiş olup, bu bağlamda Turizm Merkezi ilan edilen imar planında turizm tesisi alanında kalan alanın aktarma istasyonu olarak kullanılmasının doğru olmayacağı görüşü doğrultusunda isteğin reddine, ayrıca. Belediye ve Giresun Vilayeti Katı Sıvı Atık Ve İçme suları Birliği ile birlikte hareket edilerek katı atık bertaraf

3 3 tesisi için amaca uygun yeni alanlar araştırılmasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 335 İhsan Ersen Dumanoğlu nun; tarih ve 232 havale gün sayılı dilekçesi ve Giresun Merkez Aydınlar Mahallesindeki taşınmazının okul yeri yapılması durumunda taşınmazına bitişik iki adet 500 m2 lik öğrenci yurdu arsasını vereceğini taahhüt ederek imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; taşınmaz sahibinin Belediyemize bahse konu alan ile ilgili olarak yapmış olduğu diğer taleplerden de anlaşılacağı üzere,bahse konu okul yapılması önerilen alanın eğitim tesisi alanı için yeterli olmaması ve konut alanı ile ortaöğretim alanı arasında yer değişikliği sonrasında ortaöğretim alanın bütünlüğünün bozulacağı anlaşıldığından imar planında değişiklik yapılması isteğinin reddine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 336 İsmail Akın,Kadir Dizdar,Emine Dizdar ve Kıymet Aygün ün; tarih ve 7921 havale gün sayılı dilekçesi ve öneri imar planı değişikliği raporunda, Giresun Merkez Seldeğirmeni Mah ada, 72 parselde kayıtlı uygulama imar planında bitişik nizam 4 kat konut alanında kalan taşınmazlarının üzerinde mevcut binalarının bulunduğu, binanın doğu cephesindeki kısımlarının parsel içersinde bulunmasına rağmen yaya yoluna tecavüzlü konuma geldiğini belirterek, imar hattının parsel hattına kaydırılarak imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Giresun Merkez Seldeğirmeni Mah ada, 72 nolu parselde kayıtlı, uygulama imar planı değişikliği için 386,12 plan işlem numarası bulunan, bitişik nizam 4 kat konut alanında kalan taşınmazın doğusunda yer alan imar hattının mevcut binayı koruyacak şekilde ada boyunca parsel hattına kaydırılarak,ekli1/1000 uygulama imar planı değişikliğinde görüldüğü gibi taşınmazın imar planında değişiklik yapılmasına ve ekli değişiklik planının 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi uyarınca onaylanmasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 337 Orhan Bayrak ın; tarih ve 7885 havale gün sayılı dilekçesi ile, Giresun Merkez Teyyaredüzü Mah. 750 ada, 41 ve 42 parseller arasında kalan kamuya terk edilmiş alanın daha önceden imar yolu olduğu şu an ise konut alanında kaldığı, bahse konu bölgede çocukların dolaşabileceği veya cenaze çadırı kurulabilecek bir alan bulunmadığı, yapılaşma olursa çirkin bir görüntü oluşacağı belirtilerek, 41 ve 42 parseller arasındaki alanın imar planına yol veya yeşil alan olarak işlenerek imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Nazım İmar Planı için 387,7 ve Uygulama İmar Planı için 386,11 plan işlem numarası bulunan bahse konu alanın park alanı olarak işlenmesi talebi, alanın alansal ve fonksiyonel olarak yeterli olmayacağı anlaşıldığından uygun görülmemiş, imar yolu olarak işlenmesi ise yolun devamlılığının bulunmaması ve çıkmaz yol niteliği taşıması nedeniyle mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin 26. maddesi gereği isteğin reddine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 338 Ahmet Işık ve Sevim Işık ın; tarih ve 7922 havale gün sayılı dilekçesi ve öneri imar planı değişikliği raporunda, Giresun Merkez Kayadibi Mah ada 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazlarının uygulama imar planında ayrık nizam iki kat konut alanında kaldığı, 9 parsel üzerinde 4 katlı mevcut binalarının bulunduğu belirterek, kat mülkiyeti oluşturulup varisler arasında paylaşım yapabilmek amacıyla, 8 parselin kat adedinin 2 den 4 e çıkarılarak imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde konunun İmar Komisyonuna geri iadesine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.

4 Karar No: Mehmet Selim Kitapçı nın; tarih ve 6414 havale gün sayılı dilekçesi ve öneri imar planı değişikliği raporunda, Giresun Merkez Hacımiktat Mah. 75 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazlarının koruma amaçlı imar planında 4 kat yapılaşma koşulu ile konut + ticaret alanında kaldığı, taşınmaza komşu parselde 99 envarter nolu tescilli bina bulunduğu, Kadastro Müdürlüğü nden alınan aplikasyon krokisi doğrultusunda tescilli binanın imar planında sınırlarının farklı olduğu belirtilerek, 99 nolu tescilli yapının zemindeki durumu dikkate alınarak arka bahçe hattının yeniden düzenlenmesi ve imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Belediye meclisinin tarih ve 213 sayılı kararıyla koruma amaçlı imar planlarının bütüncül bir yaklaşımla revize edilmesi kararlaştırılmış olup bahse konu talebin planların revizyonu aşamasında başvuru yapılması durumunda yeniden değerlendirilmesine. Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 340 Dursun Durhan ve Yusuf Durhan ın; tarih ve 7636 havale gün sayılı dilekçesi ve öneri imar planı değişikliği raporunda, Giresun Merkez Aksu Mah.1814 ada, 25 ve 26 parsellerde kayıtlı uygulama imar planında ayrık nizam 4 kat konut alanında kalan taşınmazlarının arsa ve arazi düzenlemesi yapıldıktan sonra hissedarlar arasında yapılan hisse paylaşımının problemli olması nedeniyle, imar planında güneyde bulunan su deposu alanının konut alanına alınması ve kaldırılan su deposu alanının aynı büyüklükte 25 ve 26 parsellerde kayıtlı taşınmazları üzerinde konumlandırılarak imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Nazım İmar Planı için 387,6 ve Uygulama İmar Planı için 386,10 plan işlem numarası bulunan imar planı değişikliği talebi için Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü nün tarih ve 1552 sayıları ile Giresun Merkez Aksu Mah.1814 ada, 25 ve 26 parseller de kayıtlı ayrık nizam 4 kat konut alanında kalan taşınmazlar ile su deposu alanı olarak ayrılan alanda yer değişikliği yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmekte olup, su deposu alanının ayrık nizam 4 kat konut alanına alınarak ve kaldırılan su deposu alanının 25, 26 parselde kayıtlı ayrık nizam 4 kat konut alanında kalan taşınmazlara aynı büyüklükte konumlandırılarak, ekli 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinde görüldüğü gibi taşınmazın imar planında değişiklik yapılmasına ve ekli değişiklik planının 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi uyarınca onaylanmasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 341 Ahmet Karahan ın ; tarih ve 6774 havale gün sayılı dilekçesi ve öneri imar planı değişikliği raporunda, Giresun Merkez Çıtlakkale Mah. 23 ada, 42 parsel,1458 ada 2 parsel,1459 ada 1 parsel ve 1460 ada, 1 parselde kayıtlı uygulama imar planında ayrık nizam 4 kat konut alanında kalan taşınmazlarının etrafının 10 metre genişliğinde taşıt yolları ile çevrili olduğu belirtilerek, bu taşınmazlar içerisinde yapı yapılmak istenildiğinden yol bağlantılarının ve yapılaşma alanlarının kullanım değerlerini artırabilmek ve 10 metrelik imar yolunun komşu imar adaları arasında yer alan imar yolu ile karşılıklı duruma getirilmesi amacı ile, kaydırılarak imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Uygulama İmar Planı için 386,9 plan işlem numarası bulunan plan değişikliği önerisi, bahse konu 10 metrelik imar yolunun komşu imar adaları arasında yer alan imar yolu ile karşılıklı duruma getirilmesi ve imar adalarının formunun düzenlenmesi amacı ile kaydırılarak, ekli 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinde görüldüğü gibi taşınmazın imar planında değişiklik yapılmasına ve ekli değişiklik planının 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi uyarınca onaylanmasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.

5 Karar No: Talip Samsunlu nun; tarih ve 6372 havale gün sayılı dilekçesi ve öneri imar planı değişikliği raporunda, Giresun Merkez Aydınlar Köyü 379 parselde kayıtlı torburnu mevkiinde,uygulama imar planında turistik tesis alanında yeraldığı, parselin bulunduğu arazilerin Aksu Deresi, Karadeniz,Karadeniz sahil karayolu ile çevrili olduğu, kuzey ucunda faal durumda çay bahçesi ve kafeterya alanına devam ederek otopark alanı ile sonlanan bağlantı yolu bulunduğu belirtilerek,taşınmaz üzerinde herhangi bir ticari yapılaşma yapılmak istenilmediğinden, 25 m. olan yapı yaklaşma mesafelerinin 5 ve 3 m. işlenerek, yapılaşma koşulunun taks:0,30 kaks:0,90 hmax:9,50 m. olacak şekilde turizm ikinci konut alanı olarak değiştirilmesi ve imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Uygulama İmar Planı için 386,8 plan işlem numarası bulunan plan değişikliği önerisi,plan notlarının 7. maddesinin imar planında turistik tesis alanında kalan yerlerde taks:0,30 kaks:0,90 hmax:9,50 m. yapılaşma koşulu ile ikinci konut yapımına izin vermesi ve taşınmazın Karadeniz sahil yoluna cepheli olması nedeni yapı yaklaşma mesafelerinin düşürülmemesi gerekliliği anlaşıldığından imar planında değişiklik yapılması isteğinin reddine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 343 Nizamettin Usta V. Faruk Damcı nın; tarih ve 6442 havale gün sayılı dilekçesi ve öneri imar planı değişikliği raporunda, Giresun Merkez Şeyhkeramettin Mah. 76 ada, 21 parselde kayıtlı taşınmazlarının bir kısmının imar yolunda bir kısmının 4 kat yapılaşma koşulu ile koruma amaçlı imar planında bir kısmının da bitişik nizam 5 kat yapılaşma koşulu ile uygulama imar planında yer aldığı, otel ve iş alanları kullanımı için ayrılmış bu alanlardaki büro alanların miktarının artırılmasına yönelik inşaat uygulamasının yapılması düşünüldüğü belirtilerek, parselin yolun altında kalan bodrum alanının kullanılabilmesi için irtifak hakkı oluşturulabileceği düşüncesi ile imar yolu üzerine alt geçit ibaresi eklenmesi, yolun üzerinin kullanabilmesi için 5,50 metre yükseklik belirlenerek ticari alan taraması yapılarak imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Uygulama imar planı için 386,7 plan işlem numarası bulunan imar planı değişikliği önerisi,taşınmazın koruma amaçlı imar planı ve uygulama imar planı sınırları dahilinde yer alması nedeni ile bütüncül olarak düşünülmesinin doğru olmayacağı ve yol üstü kullanım kararı ile inşaat alanında artış sağlanacağı ve plan bütünlüğünün bozulacağı anlaşıldığından imar planında değişiklik yapılması isteğinin reddine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 344 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün; tarih ve 6792 sayılı yazısı ile Belediye Sınırları içerisinde yapılan numarataj çalışmaları sonucu Çınarlar Mahallesinde bazı ev ve işyerlerinin numaratajı ile tapu bilgilerinin örtüşmediği adres olarak Çınarlar Mahallesinde görünmesine karşın tapu kaydı olarak Kale ve Kapu Mahallelerinde göründüğü bu durumun ise gerek muhtarlıklarda gerekse adres tespitlerinde önemli sorunlara yol açması nedeni ile mahalle sınırlarının fiili duruma uygun yeniden düzenlenmesi isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; mahalle sınırlarının fiili duruma uygun yeniden düzenlenmesi gerektiği anlaşıldığından,ekli haritadan da anlaşılacağı üzere Çınarlar Mahallesi sınırlarının aşağıda yazılı olduğu şekilde yeniden düzenlenmesine; Kuzey Sınırı: Kale mahallesi sınırları içinde kalan 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 Nolu Kadastral Adaların tamamının Kale Mahallesinden ayrılarak çınarlar Mahallesi sınırı ile birleştirilmesine; Doğu Sınırı: Sokakbaşı Caddesi ile Hacı Hüseyin Mahallesinden ayrılır ve değişiklik yoktur. Güney Sınırı: Gazi Caddesi ile Osmaniye Mahallesinden ayrılır ve değişiklik yoktur.

6 6 Batı Sınırı: Kale Mahallesi Sınırları içerisinde kalan 224 ve 225 Nolu kadastral adaların tamamı, 216 Ada, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 303, 305, 308, 309, 311, 312, 313, 351, 352, 353, 354, 361, 362, 395, 396, 399, 400, 401, 404, 405, 417, 445, 446, 447, 448, 449, 490, 491 Parseller yine, 216 Ada 84, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 120, 294, 295, 296, 355, 356, 373, 374, 440 Parseller, Kapu mahallesi sınırı içinde kalan 112 Nolu kadastral adanın tamamının bu Mahallelerden ayrılarak Çınarlar Mahallesi ile birleştirilmesine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 345 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün; tarih ve 6791 sayılı yazısı ile Belediye Sınırları içerisinde yapılan numarataj çalışmaları sonucu Kapu Mahallesinde bazı ev ve işyerlerinin numaratajı ile tapu bilgilerinin örtüşmediği adres olarak Kapu Mahallesinde görünmesine karşın tapu kaydı olarak Kale ve Çınarlar Mahallelerinde göründüğü bu durumun ise Gerek muhtarlıklarda gerekse adres tespitlerinde önemli sorunlara yol açması nedeni ile mahalle sınırlarının fiili duruma uygun yeniden düzenlenmesi isteği anlaşılmış olup; konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; mahalle sınırlarının fiili duruma uygun yeniden düzenlenmesi gerektiği anlaşıldığından, ekli haritadan da anlaşılacağı üzere Kapu Mahallesi sınırlarının aşağıda yazılı olduğu şekilde yeniden düzenlenmesine; Kuzey Sınırı: Kale mahallesi sınırı içinde kalan 227, 228, 229, 294 Nolu Kadastral Adaların tamamı, 216 Ada, 121, 122, 123, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 212, 213, 214, 285, 286, 287, 288, 370, 372, 375, 376, 383, 384, 466 Nolu Parsellerin Kale mahallesi sınırlarından ayrılarak Kapu Mahallesi ile birleştirilmesine; Doğu Sınırı: Doğuda Hasan Akbulut sokak ve Dr. Baki Gürkan sokakla 112 Nolu Kadastral Adanın tamamını Çınarlar Mahallesinde bırakarak Çınarlar mahallesinden sınır oluşturmalıdır. Güney Sınırı: Gazi Caddesiyle Şeyh keramettin mahallesinden sınır oluşturacak şekilde herhangi bir değişiklik yoktur. Batı Sınırı: Bekir paşa caddesi ve Osman Fikret Topallı sokak ile Sultan Selim Mahallesinden ayrılır. Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 346 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün; tarih ve 6790 sayılı yazısı ile Belediye Sınırları içerisinde yapılan numarataj çalışmaları sonucu Kale Mahallesinde bazı ev ve işyerlerinin numaratajı ile tapu bilgilerinin örtüşmediği adres olarak Kale Mahallesinde görünmesine karşın tapu kaydı olarak Sultan Selim Mahallesinde göründüğü bu durumun ise Gerek muhtarlıklarda gerekse adres tespitlerinde önemli sorunlara yol açması nedeni ile mahalle sınırlarının fiili duruma uygun yeniden düzenlenmesi isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; mahalle sınırlarının fiili duruma uygun yeniden düzenlenmesi gerektiği anlaşıldığından,ekli haritadan da anlaşılacağı üzere Kale Mahallesi sınırları aşağıda yazılı olduğu şekilde yeniden düzenlenmesine; Kuzey Sınırı: Karadeniz ve Sahil Yolu İle birleşen kısımda herhangi bir değişiklik olmamıştır.

7 7 Doğu Sınırı:Kale mahallesi sınırı içinde kalan 217, 218,219, 220, 221, 222, 223, 224 Nolu Kadastral Adaların tamamı, 216 Ada 26, 28,29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 303, 305, 308, 309, 311, 312, 313, 351, 352, 353, 354, 361, 362, 392, 395, 396, 399, 400, 401, 404, 405, 417, 445, 446, 447, 448, 449, 490 Nolu Parsellerin Çınarlar Mahallesi sınırları ile birleşecek şekilde tesis edilmesine. Güney Sınırı:Kale Mahallesi sınırları içinde kalan 216 Ada 121, 122, 123, 126,127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 212, 213, 214, 285, 286, 287, 288, 370, 372, 375, 376, 383, 384, 466 Parseller ile 225, 226, 227, 228, 294 Nolu Kadastral Adaların Kapu Mahallesi sınırları ile birleşecek şekilde tesis edilmesine, Batı Sınırı: Eşref Dizdar caddesi ve Bekir Paşa caddesi ile sahil yolunu kapsayacak şekilde Sultan Selim mahallesine ait 97 nolu kadastral adanın tamamının ayrılarak Kale mahallesi ile birleştirilerek tesis edilmesine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No: 347 İmar Komisyonunun ek süre isteği; İmar komisyonunun gündeminde bulunan dilekçeler için gerekli değerlendirme ve incelemenin yapılabilmesi ek süre isteği anlaşılmış olup, adı geçen komisyona ek süre verilmesine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No:348 Şehir içersinde Yolcu taşıma ücretlerinin belirlenmesi isteği; Şehir içinde faaliyet gösteren Şehiriçi Kooperatif Başkanlarının; Belediye Başkanlığı na vermiş olduğu dolmuş ücretlerinin arttırılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, Ekonomik şartlara göre taşıma maliyetlerinin, akaryakıt, yedek parça ve personel giderlerinin artması dikkate alınarak, şehrimiz merkezinde yolcu taşıma ücretlerinin sivil, 1.90, öğrenci fiyatının, 1,25 olarak uygulanmasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy çokluğu ile karar verildi. Belediye Meclis üyelerinden, Fahri Uzun,Süleyman Kır,Hasan Ali Tütüncü,Enes Tezci,İbrahim Usta, Zaya Güngür Usta,Leyla Bektaş Ayhan,Behice Çavuşoğlu, Arzu Damcı ve Şeyma Tekin Memiş ret oyu vermişlerdir. Ret Gerekçeleri:Dolmuş ücretlerine zam yapılmaması gerektiğini belirterek ret oyu vermişlerdir. Karar No: yılı öğrenci taşıma ücretlerinin belirlenmesi isteği; Şehir Merkezi Okullarına Öğrenci Taşımacılığı yapan Kooperatif Başkanlarının; yılı öğrenci taşıma ücretlerinin artırılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Eğitim ve Öğretim yılı öğrenci taşıma ücreti olarak İlköğretim okulları için 90, 00,Liseler için 100, 00 ve Bulancak Anadolu Lisesi ile Keşap Anadolu Lisesi için

8 8 125,00 fiyat uygulandığı tespit edilmiş olup, ayrıca taşıma maliyetlerinin, akaryakıt, yedek parça ve personel giderlerinin de artması da dikkate alınarak, yılı Şehir Merkezi Okullarına Öğrenci taşıma ücretlerinin İlköğretim okulları için , Liseler için 110,00 ve Bulancak Anadolu Lisesi ile Keşap Anadolu Lisesi için 135,00 fiyat uygulanmasına ve ilgili Müdürlükçe kararın okullara gönderilmesine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy çokluğu ile karar verildi. Belediye Meclis üyelerinden, Fahri Uzun,Süleyman Kır,Hasan Ali Tütüncü,Enes Tezci,İbrahim Usta, Zaya Güngür Usta,Leyla Bektaş Ayhan,Behice Çavuşoğlu, Arzu Damcı, Şeyma Tekin Memiş,Hülya Kayaş ve İbrahim Dizdar ret oyu vermişlerdir. Ret Gerekçeleri: Öğrenci taşıma ücretlerine zam yapılmaması gerektiğini belirterek ret oyu vermişlerdir. Karar No:350 İlave dolmuş hattı; Belediye Sınırlarımız içerisinde taşımacılık hizmeti yapan dolmuş hatlarına, vatandaşlardan gelen istek, Şehrimizin artan nüfusu ve bazı bölgelerdeki yapılaşmalar nedeni ile 2. Hat S.S 3 Nolu Taş.Koop. Seka hattına 2 araç (Dolmuş), 3.Nolu Hat S.S 11 Nolu Taş.Koop Güre hattına 2 araç (Dolmuş), 4.Hat S.S 10 Nolu Taş.Koop. Organize Sanayi hattına 2 araç (Dolmuş), 5. Hat S.S 16 nolu Taş.Koop. Çıtlakkale hattına 2 araç (Dolmuş) ve 7. Hat S.S 138 Nolu Taş.Koop. Kavaklar-Osmaniye hattına 2 araç (Dolmuş) aracına ihtiyaç olduğundan ek dolmuş hattı verilmesi isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Adı geçen dolmuş hatlarına ihale yolu ile 2 (İki) şer tane ilave dolmuş hattı verilmesine, ihale işlemleri ve ihalenin yapılması için belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine ayrıca, sadece bu karar ile ilgili 2014 Yılı Bütçe Tarifelerinin 17.maddesinin uygulanmamasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy çokluğu ile karar verildi. Belediye Meclis üyelerinden, Fahri Uzun,Süleyman Kır,Hasan Ali Tütüncü,Enes Tezci,İbrahim Usta, Zaya Güngür Usta,Leyla Bektaş Ayhan,Behice Çavuşoğlu, Arzu Damcı, Şeyma Tekin Memiş,Hülya Kayaş ve İbrahim Dizdar ret oyu vermişlerdir. Ret gerekçeleri: Dolmuş hatlarına ilave hat verilmemesi gerektiğini belirterek ret oyu vermişlerdir. Karar No:351 Plan ve Bütçe Komisyonunun ek süre isteği; Evsel Katı atık Tarifesi - Fırat SİPAHİOĞLU' nun iş yerinin içkili bölgeye alınması isteği- belediyemize ait Stratejik Planı ve belediyemize ait 2015 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili inceleme ve araştırmalar devam ettiğinden Meclisten ek süre isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; adı geçen komisyona ek süre verilmesine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No:352 Dolmuş güzarğahı isteği; Fevziçakmak Mahallesi Çınar Sitesinde oturan Zeynep PUL, Site Sakinlerinden toplamış olduğu 100 kişiden imzalı toplayarak, Belediye Başkanlığına vermiş olduğu, tarih ve 9372 Sayılı dilekçesinde sitelerine dolmuş güzergahı isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde,inönü Caddesine takiben Rus Pazarı kavşağından sola dönüş

9 9 yaparak Zambak Sokağı takiben Çınar Sitesine giriş yapmasına, durağa giden araçların Zambak Sokaktan iniş yaparak Saz Beyi kavşağından dönüşle durağa gitmesine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No:353 Cadde ve Sokak İsmi Komisyonunun ek süre isteği; Kayadibi Mahallesi Kayadibi Caddesinde oturmakta olan Işık ve Hamzaoğlu ailelerinin tarih ve 8007 sayılı dilekçesinde Oturmakta oldukları yerin Tuncay sokak olarak değiştirildiğini belirtip; Adreslerinin Tuncay sokak olarak değil Kayadibi Caddesi olarak kalması isteği ile ilgili yerinde inceleme ve araştırma yapılması ve vatandaşlarla bilgi alışverişi yapılması gerektiğinden meclisten ek süre isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; adı geçen komisyona ek süre verilmesine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Karar No:354 Belediyemiz Dolmuş Yönetmeliği; Belediyemiz İktisat Müdürlüğünce, Hukuk İşleri Müdürlüğümüzün görüşü alınarak hazırlanan Belediyemiz Dolmuş Yönetmeliğinin Meclisçe görüşülerek karara bağlanması isteği anlaşılmışolup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğünün olumlu görüşü doğrultusunda hazırlanan ve 38 maddeden oluşan Giresun Belediyesi Şehir İçi Dolmuş Yönetmeliğinin onaylanmasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, Belediye Meclisinin 1.dönem Kasım/2014 toplantısının 1. birleşiminin 05/11/2014 Çarşamba günü saat de toplanılmasına karar verilerek birleşime son verildi Kerim AKSU Belediye Başkanı 15/10/2014 Yazı İşl.Müd.. :O.SÜLEYMANOĞLU

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN Giriş 3194 sayılı İmar Kanunu nun Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlığını taşıyan 18. maddesinin 1. fıkrasında, belediye ve mücavir alanın imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

İMAR HUKUKU Seminer Notu

İMAR HUKUKU Seminer Notu İMAR HUKUKU Seminer Notu Bayındırlık, bayındır kılma, geliştirme, şenlendirme anlamında kullanılan "imar" sözcüğü; belediye sınırlarının içinde ve dışında yapılaşmaya ve yerleşmeye konu olan yerlerin belirli

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

SAMÎJ geirahi: BAŞKA^LİĞİ İmar ve ŞeiMrcâsk Mad«rlsp İMAR KOMİSYON RAPORU

SAMÎJ geirahi: BAŞKA^LİĞİ İmar ve ŞeiMrcâsk Mad«rlsp İMAR KOMİSYON RAPORU SAMÎJ geirahi: BAŞKA^LİĞİ İmar ve ŞeiMrcâsk Mad«rlsp SAYİ : 39317666-21/05/2014 KONU : İmar komisyon raporu. İMAR KOMİSYON RAPORU 06.05.20 i 4 tarihinde yapılan Belediye meclis toplantısında imar komisyonuna

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Bu Yönetmelik

Detaylı

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 688 Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5.000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :180 KARAR 180 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :179 KARAR 179 : Meclisimizce komisyonlarımıza

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Kadastro Müdürlükleri tarafından, tescile

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVF77 IBIS OTEL SEYHAN / ADANA TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından

Detaylı

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Altıncı Dairesinin kapanan kadastral yollara ilişkin yerleşik kararları: kapanan kadastral yolların ilgili idare adına tescil edilmemesini değil, tescil edildikten sonra parselasyon işlemi kapsamında,

Detaylı

İMAR MEVZUATINDA SON GELİŞMELER

İMAR MEVZUATINDA SON GELİŞMELER İMAR MEVZUATINDA SON GELİŞMELER Prof. Dr. Gürsel Öngören KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İMAR HUKUKU DERNEĞİ BAŞKANI İMAR PLANLAMASI VE İMAR HUKUKU Yerleşim bölgelerinin mevcut durumunun korunması, iyileştirilmesi

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. VATANDAŞ TALEPLERİNDE: YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı