SEKTÖR HEDEFLEMESĐ ATÖLYE ÇALIŞMASI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEKTÖR HEDEFLEMESĐ ATÖLYE ÇALIŞMASI RAPORU"

Transkript

1 YAGA Sektör Hedefleme Atölye Çalışması 2008 SEKTÖR HEDEFLEMESĐ ATÖLYE ÇALIŞMASI RAPORU Kuzey Kıbrıs için Geliştirilen Yatırım Yönlendirme Tanıtım Stratejisinin bir ürünüdür. 1 /20

2 YAGA Sektör Hedefleme Atölye Çalışması Giriş 1.1. Atölye Çalışmasının Amacı Bu çalışmanın amacı, Kuzey Türk Yatırım Geliştirme Ajansı tarafından geliştirilecek Yatırım Yönlendirme ve Tanıtım stratejisi için paydaşların katkılarını almaktır. Atölye Çalışmasının odaklandığı noktalar aşağıda almaktadır; Sektörel yatırım trendleri hakkında bilgi sahibi olmak, Ekonomideki mevcut sektörlerin performans ve potansiyelini değerlendirmek, Hedeflenecek sektörleri, alt sektörleri ve aktiviteleri belirlemek, Tanıtım için öncelikli hedefler listesi oluşturmak Atölye Çalışmasına Đlişkin Atölye çalışması, Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı tarafından, 24 Temmuz 2008 tarihinde Saray Hotel de gerçekleşmiştir. Atölye Çalışması yaklaşık 4 saat sürmüş olup şirketi danışmanları tarafından yürütülmüştür. Atölye çalışmasına davet edilenlere öncelikle önbilgi şeklinde bir brifing verilmiştir. Katılımcıların bu çalışmaya katılmadan önce herhangi bir ön hazırlık yapmaları gerekmemiştir. Atölye çalışması, beş temel bölümden oluşmuştur. Bunlar; Atölye Çalışmasına ilişkin genel bir bilgi verilmesi, Hedeflerin tespit edilmesi, Politika ve Paydaşların Öncelik verdikleri hususuların belirlenmesi, Hangi sektörlerin daha cazip olduğunun araştırılması, Hangi sektörlere yönelinebileceğinin ortaya konması olarak sıralanmıştır. 2 /20

3 YAGA Sektör Hedefleme Atölye Çalışması 2008 Atölye çalışması sırasında katılımcılara sector hedeflemesi konusunda bilgi vermek üzere yapılan sunum dökümanına bu raporun ekinde de yer verilmiştir Atölye Çalışmasına Katılanlar 18 üst düzey paydaşın katılımından oluşan çalışmaya, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Özel sektör Temsilcilerinden, Meslek Örgütlerinden, Akademik Kurumlardan ve YAGA dan temsilcileri tarafından katkı konmuştur. Katılımcıların listesi aşağıdaki gibidir. Ad ve Soyadı AHMET AYDENĐZ ALĐ TÜZÜNKAN ALPER ĐNCE AYLĐN KHAN BAHAR DENER DERVĐŞ KÖROĞLU EFSUN SALEL FATMA GÜVEN LĐSANĐLER FATMA KINIŞ METĐN ŞADĐ MĐNE FEDAĐ MUSTAFA DAMDELEN MUSTAFA ĐLKAN RAMAZAN GÜNDOĞDU SABRĐ ABĐT Kurumu KIBRIS TÜRK OTELCĐLER BĐRLĐĞĐ KIBRIS TÜRK SANAYĐ ODASI TARIM BAKANLIĞI ÖZEL SEKTÖR (HASTAHANE) KIB-TEK (ALTERNATĐF ENERJĐ SEKTÖRÜ) ÖZEL SEKTÖR EKONOMĐ VE TURĐZM BAKANLIĞI DOĞU AKDENĐZ ÜNĐVERSĐTESĐ KKTC KALKINMA BANKASI ĐŞ ADAMLARI DERNEĞĐ (ĐŞAD) EKONOMĐ VE TURĐZM BAKANLIĞI KIBRIS AB DERNEĞĐ YÖDAK ÖZEL SEKTÖR (MARĐNA/TERSANE) ÖZEL SEKTÖR (OTEL SAHĐBĐ/ÖZEL ĐLGĐ 3 /20

4 YAGA Sektör Hedefleme Atölye Çalışması 2008 Ad ve Soyadı Kurumu TURĐZMĐ) SÜHA BAYINDIR TAHĐR YEŞĐLADA UMUT DEMĐRBAĞ DAÜ TEKNO PARK KIBRIS TÜRK TĐCARET ODASI KIBRIS TÜRK SANAYĐ ODASI 4 /20

5 YAGA Sektör Hedefleme Atölye Çalışması Sektöre Odaklanmak 2.1. Politika ve Paydaşların Öne Çıkardığı Hususlar Atölye çalışmasında katılımcılardan öncelikle mevcut devlet politikalarının ve diğer paydaşların hangi sektörlere odaklandıkları ve bunları öne çıkardığı hususunda görüşleri alınmıştır. Kuzey Kıbrıs Kalkınma Politikasının Öne Çıkardığı Hususlar Katılımcılar, mevcut yasaların, yatırımları teşvik etmeyi amaçladığını belirtmişlerdir. Bu amaç çerçevesinde ise politikaların; verimliliği arttıracak, modern teknoloji ve teknik bilgi akışını sağlayacak ve belirli sektörlere yönelecek Yatırımlara yönelik odaklandığını düşünmektedirler. Katılımcılar, Kalkınma politikasının temeli olan teşvik mevzuatının bir politika belgesinden çok, devletin belirli sektörlere odaklanılması konusunda yönlendirme sağlaması gerektiğine de işaret etmişlerdir. Katılımcılar, Devlet Planlama örgütünün websitesinde bulunan Makroekonomik Kalkınma ile ilgili belgelerde, herhangi bir şekilde sektörlerden bahsedilmemesi ve sadece öncelikli sektörler politikasını belirtmesinin tuhaf olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca, katılımcılar, teşviklerin kalkınma politikasının temeli olarak kullanımı konusunda da endişe duyduklarını belirtmişlerdir. Bunun ise teşvik başvurularının adil bir şekilde değerlendirilememesinden kaynaklandığı ve ayrıca teşviklerin,siyasi partilerin politik çıkarları ile diğer faktörlerden etkilenmesine açık olduğunu vurgulamışlardır. Paydaşların Öne Çıkardığı Hususlar Katılımcıların, paydaşların hangi sektörlere odaklandıları konusunda daha çok emin ve açık olduğunu belirtmişlerdir. Ancak, sektörlerin gelişiminin desteklenmesi için destekleyici politika, faaliyet ve altyapı yatırımlarına odaklanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu bağlamda, bilişim sektörü önemli ve Kuzey Kıbrıs da geliştirilebilecek bir sektör olarak belirlenmiştir. Paydaşlar bu sektörü geliştirmede aşağıdaki güçlü yönleri ortaya koymuşlardır: Kuzey Kıbrıs da Bilişim Sektörüne ilişkin programları olan 6 üniversite bulunmaktadır. Ulaşımdan bağımsız bir setktördür. Kıbrıs Problemine bağlı olmayan bir sektördür. 5 /20

6 YAGA Sektör Hedefleme Atölye Çalışması 2008 Tartışma boyunca, Katılımcılar finansal hizmetler sektörüne hiç değinmemişlerdir. Katılımcılar bunun nedeninin ise bankaların iyi çalışmadıklarını bağladıklarını ve özellikle, uygun faiz oranlarında kredi olanaklarının çok zor olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılar, ayrıca sektör gelişiminin olmamasının adalılık Mentalitesinden kaynaklanan cesaret-risk alma eksikliğine bağlı olduğunu da vurgulamışlardır. Aşağıdaki Tablo 1 Katılımcılarla yapılan tartışma sırasında tespit edilmiş sektörlerin listesini göstermektedir. Tablo 1: Katılımcıların Açısından Öne Çıkan Sektörler Yasaya ( Teşvik Yasası) dayanarak Paydaşlara dayanarak Turizm (Eko-turizme artan ilgi) Eğitim Hafif Sanayi Sağlık Tarım Enerji: bio-dizel, alternatif, güneş, rüzgar Turizm ve Eğlence Turizm (özel ilgi: macera, aktivite) Imalat (temiz) Bilişim Teknojisi Bilişim teknolojisi altyapı geliştirme dahil Katılımcılardan bazıları, sektör tesbitlerinde senaryo temelli bir yaklaşımın kullanılması gerektiğini düşünmüşlerdir. Aşağıda yer alan Tablo 2, bu yaklaşımla tespit edilen sektörleri göstermektedir. Tablo 2: Senaryo temelli bir yaklaşım kullanılarak yapılan sektör odaklanması Senaryo Unsuru Belirtilen Sektörler Akdeniz Bölgesi Ulaşım ve Gemicilik Temiz Çevre Gıda Đşleme Sanayi Eğitimli insanlar Eğitim Kıbrıs Sorunu Sağlık Eğitim 6 /20

7 YAGA Sektör Hedefleme Atölye Çalışması 2008 Gıda Đşleme Sanayi Tarih Turizm (ancak bu güne kadar olmadı ve suyun az olması dolayısıyla da sıkıntılar vardır) 2.2. Sektörlerden Beklenen Kazanımlar Genel olarak, sektörlerin kalkınma için temel oluşturdukları ve dolayısıyla ülkede refahı yükselttiği ve uygun niteliklerde istihdam sağladığı katılımcılar tarafından açıkça belirtilmiştir. Böylece, Kuzey Kıbrıs kapsamında odaklanılması gerekenler; Yenilik getirebilecek sektörler: Bu sektöre yönelik teşviklerin bulunduğu belirtilmiştir. Tekno Park örneği gibi. Kıbrıs sorununun çözümüne bağlı olmayan sektörler: Bu noktada en büyük zorluk bu gibi sektörlerin, gece klübleri, kumarhane ve kara paranın aklanması gibi unsurları da içermesidir. Ulaşım ve lojistik. Atölye çalışması tartışmalarının bir sonraki bölümünde ise farklı sektörlerin farklı ekonomik kazanımlara yol açtığının altı çizilmiş ve katılımcılardan, Kuzey Kıbrıs ın ihtiyaçları düşünüldüğünde, sektörlerden ne gibi sonuçlar beklediklerini belirtmeleri istenmiştir. Şema 1, katılımcı görüşlerinin bir özetini aktarmaktadır. Şemadaki her dairenin büyüklüğü, tespit edilen konulardaki değişim için öncelik düzeyini temsil etmektedir. Kuzey Kıbrıs için düşünülen bu öncelikler, katılımcılar tarafından kaç kere tercih edilen sonuç olarak seçildiklerine ve aldıkları oy sayısına bağlı olarak belirlenmiştir. Dairelerin iç içe girdiği yerler sonuçların birbirleriyle ilişkili olduğunu işaret etmekte olup, iç içe olan bölgenin büyüklüğü ilişkinin kuvvetini belirtmektedir. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik tüm sektörlerde gözetilecek temel sonuçlardan biri olarak ifade edilmiştir ve genel çerçevede bahsedilmiştir. Sürdürülebilirliğin, aynı zamanda aşağıdaki hususlarla da yakından bağlantılı olduğu ortaya konmuştur: çevreyi olumsuz etkileyen unsurları aza indirger, yeşil çevrenin korunmasını sağlar, 7 /20

8 YAGA Sektör Hedefleme Atölye Çalışması 2008 Uzun-vadeli istihdam imkanları sağlar, Nitelikli kişilerin Kuzey Kıbrıs da kalmasını sağlar. Sürdürülebilirlik aynı zamanda teknolojik gelişmelere ve verimlilik artışına da bağlı ve yakından ilişkilidır. Ancak, bu durum tartışmalarda açıkca dile getirilmemiştir. Şema 1: Katılımcıların Tercih Edilen Sektör Beklentilerine Đlişkin Görüşleri. Gelişmiş work Đş ethic Ahlakı Environment Çevre Sustainability Sürdürülebilirlik Technological Teknolojik innovation Yenilikler (Yüksek) (High) katma value - added değer / productivity verimlilik increases artışı Đstihdam Pride Gurur and ve Kendine confidence güven 2.3 Hedeflenen Sektörler Katılımcılara, Kuzey Kıbrıs a yatırımcıları çekilebilecek sektörlerin kararlaştırılmasında, yol gösterici olması için yabancı yatırım trendleri konusunda bilgi sunulmuştur. Bunlar, yatırımların akışının, proje sayısının 8 /20

9 YAGA Sektör Hedefleme Atölye Çalışması 2008 ve farklı sektörlerin, istihdam sürdürülebilirlik ve diğer kriterler açısından, nasıl farklı sonuçlar getirdiğinin karşılaştırılması için vurgulanmıştır. Bu aşamadan sonar katılımcılardan, Kuzey Kıbrıs a yatırımcıların çekilmesinde en gerçekçi olabilecek 3-5 tane üretim sektörünü belirtmeleri istenmiştir. Ayrıca, bu sektörlere yatırımcının gelmesi için ülkenin neden çekici olduğu ve hangi sektörlerin ülkede daha iyi performans gösterdiği sorulmuştur. Tablo 3, katılımcılar tarafından tespit edilen sektörlerin bahsedilme sıklıklarına göre sıralanmış listesini içermektedir. Tablo 1: Katılımcıların odaklandığı sektörler Sektör Bahsetme Sayısı Yan-sektörler/ Aktiviteler Turizm 13 Sağlık Özel ilgi Yatçılık Bilişim Teknolojisi 13 Yazılım Eğitim 5 Belirtilmedi Tarımsal Sanayi 5 Gıda Đşleme Finansal ve Profesyonel Hizmetler 4 Finansal Hizmetler Profesyonel Hizmetler Ulaşım ve Lojistik 2 Belirtilmedi Sağlık 2 Bakım evleri Çevre 2 Alternatif Enerji Đmalat 1 El sanatları 9 /20

10 Ek: Atölye Çalışması Sunumu Oxford Investment Research Kuzey Kibris Yatirim Yönlendirme ve Tanitim Stratejisi Atölye Çalismasiiçin Sunum: Yatirim Sektörlerinin Hedeflenmesi Temmuz Atölye Çalismasi:Içerik Baslangiç Atölye Çalismasina Iliskin Ön Bilginin Verilmesi Ara Hedeflenecek Potansiyel Sektörlerin Tespit Edilmesi Bitis Bir Sonraki Islem 2 10 / 20

11 Atölye Çalismasina Iliskin: Amaç Temel Amaç Sektör yatirim trendleri hakkinda yeterli bilgi sahibi olarak; Ekonomideki mevcut sektörlerin verimini ve potansiyelini degerlendirerek; Hedeflenecek sektörleri, alt sektörleri ve aktiviteleri belirleyerek ; ve Tanitim için öncelikli hedefler listesi olusturarak Kuzey Kibris Yatirim Yönlendirme ve Tanitim Stratejisini olusturmaya yönelik katkida bulunmaktir. 3 Atölye Çalismasina Iliskin : Yatirim Yönlendirme ve Tanitim Stratejisi Ögeleri Arama Konferansi Mart Nisan Mayis Haziran Temmuz Agustos Eylül Ekim Kasim Aralik Kiyaslama Çalismasi Mevcut Yatirimci Anketi Yatirim Iklimini Iyilestirme Yatirimci Hedefleme Analizi Potansiyel Yatirimcianketi Yatirim Yönlendirme ve ve Tanitim Stratejisi Uygulama Plani Yönlendirme (Kazanim) 4 11 / 20

12 Önbilgi: Neden Sektör Hedefleme? Hedef Tespiti kazanani seçmeyle ilgili degildir. Hedef tespiti iyi bir ön çalisma olarak görülür: Yatirimlariuygun ve muhtemel yatirim alanlarina yönlendirir. Ajansin ve bölgenin yatirimlara iliskin bilincini artirir. Hizmetlerini, gereksinimler çerçevesinde olusturan Ajanslara karsiolumlu tepkiler gelmesini saglar. Siniflarinbelirlenmesini, taninmasinive gelisimini destekler. Hedef tespiti, dogrudan yerli ve yabanciyatirimin ülkeye akisini%60 a kadar arttirabilir. 5 Önbilgi: Sektörler Esas Imalat Servisler Tarim, Ormancilik ve Balikçilik Plastik&Lastik Turizm & Eglence Madencilik, Tasocaklari ve Insaat malzemeleri, Seramik & Telekominikasyon servisleri Petrol Cam Sanayi Metaller& Madencilik Finansal Hizmetler Yiyecek, içecek ve Tütün Makine&Endüstri Mallari Ticari Aktiviteler Yiyecek& içecek Elektirik & Elektronik teçhizat Emlak Tütün Elektronik Parçalar Isletme Servisleri Tekstil Yari Iletkenler Bilisim Teknolojisi ve Yazilim Ahsap & Ahsap ürünler Telekominikasyon teçhizati Ulasim, Lojistik & Dagitim Tahta Ürünler Tüketici Elektronigi Saglik Hizmetleri Kagit&Paketleme Isletme Makine & Araçlari Elektirik, gaz & su Yayimcilik, Matbaacilik ve Motorlu tasitlar & diger ulasim Insaat Medya Kömür, Petrol ve Nüklear Yakit Otomotiv teçhizati Ticaret Kimyasallar&Kimyasal Ürünler Oto Parçalari Egitim Ecza Diger Ulasim Malzemeleri Biyoteknoloji Havacilik ve Uzay Kimyasallar Tüketim Ürünleri 6 12 / 20

13 Önbilgi: Piyasa Durumu Dünyadaki Dogrudan Yabanci Sermaye Yatirimi ABD$milyon ( ) Finansal Hizmetler Ticari Aktiviteler Ticaret Kimyasallar & Kimyasal Ürünler Madencilik, Tasocakçiligi & Petrol Ulasim, Depolama & Iletisim Belirtilmemis Imalat Yiyecek, Içecek& Tütün Diger Servisler Metaller & Metal Ürünler Makine & Ekipmanlar Elektrik, Gaz & Su Su Ölçüm Aletleri Elektrlk & Elektronik Cihazlar Siniflandirilmamis Diger Sektörler 7 Kaynak: UNCTAD World Investment Report Önbilgi: Projelerin Ülkelere Göre Dagilimi Kuzey Kibris Kiyaslama Çalismasindaki Ülkelerinde, Dogrudan Yabanci Sermaye Yatirim saglayan yeni projelerin Sayisi( ) Ülke Israil Türkiye Yunanistan Güney Kibris Romanya Ürdün Hirvatistan Karadag Bulgaristan Malta Azerbaycan Suriye Arnavutluk 1 Makedonya 1 AB Sektörler: Tarimsal Sanayi Bankacilik Dagitim Enerji Yazilim Ilaçlar Telekominikasyon Insaat 8 Kaynak: UNCTAD World Investment Report and and ANIMA çesitli 13 / 20

14 Önbilgi: Piyasa Durumu Dünya çapinda Dogrudan Yabanci Yatirim saglayan yeni projelerin Sayisi( ) Ticari Aktiviteler Elektrik & Elektronik Motorlu Araçlar & Diger Tasitlar Finansal Servisler Yiyecek, Içecek & Tütün Avaraj Üstü Proje Büyümesi Kimyasallar & Kimyasal Ürünler Turizm&Eglence Tekstil Avaraj Alti Proje Büyümesi Metaller & Madencilik Enerji Tüketici Ürünleri Makina & Endüstri Mallari Plastik & Lastik Telekominikasyon Servisleri Ahsap & Ahsap Ürünler Insaat Malzemeleri, Seramik & Saglik Hizmetleri 9 Kaynak :: UNCTAD World Investment Report Hedef Sektör Tespiti: Temel Esaslar Arzu Edilen Yasal Odak Sektörler Paydas Odaklari Elde Edilebilir / 20

15 Önbilgi: Yasalar ve Tüzüklerin Sektörler Itibariyle Odaklandigi hususlar? Nispeten Belirsiz: Rekabeti arttirmak ve kapasite kullanim oranini gelistirmek adina özel yatirimlar desteklenecek... Yatirimlarin belirli sektör ve bölgelerde yogunlasmamasi için tedbirler alinacak. Kismen odaklanilan sektörler Turizm Egitim Önbilgi: Paydaslar nelere odaklaniyor? Daha güçlü(anlasilir) bir odak: Turizm: saglik, golf, marina, kruvaze gemileri ve yatcilik Egitim: Yabanci Dil Yazilim Tarim: Organik tarim ve Balikçilik Enerji: Yenilenebilir enerji, petrol ve gaz kesif ve arastirmasi Imalat: Gida Isleme(Narenciye, Patates, Keçiboynuzu) Finans: Bankalar, Mali Kurumlar Not: YAGA Tarafindan Yapilan Arama Konferansinda ortaya konan sektörler / 20

16 Önbilgi: Siz nelere Odaklaniyorsunuz? Hedefleyeceginiz 3-5 sektör/ Alt Sektör nelerdir? Sektörleri bir post-it e basliklar halinde yaziniz, Digerlerinin de görmesi için post-it leri duvara/tahtaya asiniz, Kendi görüsleriniz ve diger görüsler arasindaki benzerlik ve baglari tespit ediniz Kuzey Kibris sektörlerinintanimlanmasi:arzu edilen sektörler nelerdir? Tüm sektörler esit sekilde cazip degildir. Eger sadece istihdam yaratma sonuçlarinigöz önünde bulundurursak, hangi sektör ya da yatirim projelerini seçerdiniz? Sektörler Dogrudan Istihdam Olusturulan Yabanci Yatirim Sayisi istihdam çesitleri Projeleri Ticari Aktiviteler Yazilim Gelisimi?? Elektrik& Elektrik ve?? Elektronik Teçhizat Elektronik Montaj ve Kurulum Yiyecek, Içecek & Gida Isleme?? Tütün Tekstil Giyim?? / 20

17 Kuzey Kibris sektörlerinin tanimlanmasi:arzu edilen sektörler nelerdir? Dogrudan Yerli ve YabanciSermaye Yatirim saglayan yeni projelere ait istihdam olusumu Sektörler Dogrudan Istihda Olusturulan istihdam Yabanci Yatirim m çesitleri Projeleri Sayisi Ticari Aktiviteler Yazilim Gelisimi 200 Üst Düzey Yazilimci, yazilim mühendisi ve yazilimci Elektrik& Elektronik Teçhizat Elektrik ve Elektronik montaj ve kurulum 600 Montaj Çalisanlari (Paketleme ve Siralama) & depolama Yiyecek, Içecek & Gida Isleme 385 Çalisanlar (Paketleme Tütün ve Siralama) & depolama Tekstil Giyim 400 Yari nitelikli dikis ve kesim Kuzey Kibris sektörlerinin tanimlanmasi:arzu edilen sektörler nelerdir? Kuzey Kibris, sektör hedef tespiti ile hangi sonuçlara ulasmayi amaçlamalidir? Asagidaki listede herhangi bir eksiklik varmi? Amaçlar Maas Seviyesi Istihdam Sermaye Yatirimi Katma deger/ Verimlilik Ihraç Mallar Endüstri Boyutu Teknolojik Gelisimi Digerleri? / 20

18 Kuzey Kibris sektörlerinin tanimlanmasi:arzu edilen sektörler nelerdir? Kuzey Kibris, sektör hedef tespiti ile hangi sonuçlara ulasmayi amaçlamalidir? En fazla 3 oy dagitiniz. Amaçlar Maas Seviyesi Istihdam Sermaye Yatirimi Katma deger/ Verimlilik Ihraç Mallar Endüstri Boyutu Teknoloji Gelisimi Digerleri? Oy Kuzey Kibris sektörlerinin tanimlanmasi:arzu edilen sektörler nelerdir? Tanimladigimiz sektörlerin listesine bagli kalarak Hangileri arzu edilirlik amacina daha çok uygun olacaktir? Amaçlara uygunluk bakimindan her sektörüsu sekilde degerlendiriniz. Yüksek Orta Düsük Bu sekilde degerlendirmenizin sebepleri nelerdir? Basliklar halinde nedenlerinizi post it not seklinde yaziniz / 20

19 Kuzey Kibris sektörlerinin tanimlanmasi:arzu edilen sektörler nelerdir? Açiklayici Örnek Amaçlar Sektör 1 Sektör 2 Sektör 3 Sektör n Maas Seviyesi Y D O Y Istihdam O D O D Sermaye Yatirimi Y O O O Katma deger/ D Y D Y Verimlilik Ihraç Mallar O Y Y O Endüstri Boyutu D O Y D Teknoloji D Y D O Digerleri? Gelisimi Y O D Y Not:Y=Yüksek, D=Düsük, O=Orta Kuzey Kibris sektörlerinin tanimlanmasi:arzu edilen sektörler nelerdir? Tanimladigimiz sektörlerle baglantiliolarak asagidaki durumlar ne kadar gerçekçilik payi tasir? Kuzey Kibris ta kurulup basarili sonuçlar elde etmesi, Kuzey Kibris in cazip bir konumda olmasini saglamasi. Her sektörü asagidakilere göre siniflandiriniz: Gerçekçi, Ikisi arasi(gerçekçi/gerçekdisi) Gerçekdisi Bu Sekilde siniflandirmanizin nedenleri nelerdir? Basliklar halinde nedeninizi post-it üzerine yaziniz / 20

20 Kuzey Kibris sektörlerinin tanimlanmasi:arzu edilen sektörler nelerdir? Açiklayici Örnek Sektör Gerçekçi Ikisi Arasi Gerçekdisi n Bir Sonraki Islem Katkilariniz için tesekkür ederiz. Sonuçlar size özet seklinde 2 hafta içinde gönderilecektir. Bilgiler, YAGA araciligiyla uygulanma amaçli Kuzey Kibris Yatirim Yönlendirme ve Tanitim stratejisine eklenecektir / 20

TR41 Bölgesi İlleri Kümelenme Analizleri. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

TR41 Bölgesi İlleri Kümelenme Analizleri. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı TR41 Bölgesi İlleri Kümelenme Analizleri Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2012 BÖLÜM 1: İstatistiki Analizler... 3 Kümelenme... 3 Giriş... 3 Dünyada Başarılı Küme Örnekleri... 4 Küme Aktörleri:...

Detaylı

İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı

İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İzmir Atatürk Organize Yönetimi olarak sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmak, İAOSB de faaliyet

Detaylı

Bu yayın YASED, Uluslararası Yatırımcılar Derneği yayınıdır. Tüm yayın hakları YASED e aittir. Tüm hakları saklıdır. YASED in izni olmadan

Bu yayın YASED, Uluslararası Yatırımcılar Derneği yayınıdır. Tüm yayın hakları YASED e aittir. Tüm hakları saklıdır. YASED in izni olmadan Bu yayın YASED, Uluslararası Yatırımcılar Derneği yayınıdır. Tüm yayın hakları YASED e aittir. Tüm hakları saklıdır. YASED in izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden basılamaz, gösterimi

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı CCI No: 2007CB16IPO008 1 İÇİNDEKİLER Bulgaristan Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı 1. Giriş... 4 1.1 İlgili

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Kısa Dönemli Uzman, Ümit Evren ve Funda Karabak

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ BAŞBAKANLIĞI ATÖLYE ÇALIŞMA SONUÇLARI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ BAŞBAKANLIĞI ATÖLYE ÇALIŞMA SONUÇLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ BAŞBAKANLIĞI KIBRIS TÜRK YATIRIM GELĐŞTĐRME AJANSI KUZEY KIBRIS YATIRIM STRATEJĐSĐ ARAMA KONFERANSI: ATÖLYE ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC Başbakanlık Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ)

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) www.dogaka.gov.tr T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) 2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI YÜKSEKÖĞRENIM SEKTÖRÜNE İLIŞKIN DURUM TESPITI ÇALIŞMASI KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi 30 Ekim 2012 Türkiye Cumhuriyeti LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ Yardım

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 13 III. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 15 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ...

Detaylı

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 211 KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Bu Araştırma Projesi 211 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Doğu Karadeniz

Detaylı

Kümelenme Modeli ve Türkiye deki Kümelenme Çalışmaları. Hazırlayan:Stajer Sercan Bozkurtoğlu

Kümelenme Modeli ve Türkiye deki Kümelenme Çalışmaları. Hazırlayan:Stajer Sercan Bozkurtoğlu Kümelenme Modeli ve Türkiye deki Kümelenme Çalışmaları Hazırlayan:Stajer Sercan Bozkurtoğlu 2013 İÇİNDEKİLER Kümelenmenin Tanımı...3 Kümelenmenin Nedenleri ve Ekonomiye Etkisi...4 Kümelenme Evreleri...6

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ

ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ i ANKARA ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ Türkiye nin Dünyaya açılan kapısı, yaşam kalitesi yüksek, çevreye duyarlı, üreten, rekabetçi, hızla gelişen,

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

Sanayi Sektörü Mevcut Durum Raporu

Sanayi Sektörü Mevcut Durum Raporu Dicle Bölgesi (TRC3) Sanayi Sektörü Mevcut Durum Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı 2010 İçindekiler TABLO LİSTESİ...3 ŞEKİL LİSTESİ...3 SUNUŞ...4 1. BÖLGE SANAYİSİNİN GELİŞİMİ...4 2. ÜRETİM YERİNE GÖRE

Detaylı

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Dış Ticaret Sektör Analiz Raporu Giray Reşat 14 1. Giriş Dünya ekonomisi geçtiğimiz son çeyrek yüzyılda meydana gelen önemli küresel değişimlere ev sahipliği yapmaktadır.

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI innocentric Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır.

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı