SEKTÖR HEDEFLEMESĐ ATÖLYE ÇALIŞMASI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEKTÖR HEDEFLEMESĐ ATÖLYE ÇALIŞMASI RAPORU"

Transkript

1 YAGA Sektör Hedefleme Atölye Çalışması 2008 SEKTÖR HEDEFLEMESĐ ATÖLYE ÇALIŞMASI RAPORU Kuzey Kıbrıs için Geliştirilen Yatırım Yönlendirme Tanıtım Stratejisinin bir ürünüdür. 1 /20

2 YAGA Sektör Hedefleme Atölye Çalışması Giriş 1.1. Atölye Çalışmasının Amacı Bu çalışmanın amacı, Kuzey Türk Yatırım Geliştirme Ajansı tarafından geliştirilecek Yatırım Yönlendirme ve Tanıtım stratejisi için paydaşların katkılarını almaktır. Atölye Çalışmasının odaklandığı noktalar aşağıda almaktadır; Sektörel yatırım trendleri hakkında bilgi sahibi olmak, Ekonomideki mevcut sektörlerin performans ve potansiyelini değerlendirmek, Hedeflenecek sektörleri, alt sektörleri ve aktiviteleri belirlemek, Tanıtım için öncelikli hedefler listesi oluşturmak Atölye Çalışmasına Đlişkin Atölye çalışması, Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı tarafından, 24 Temmuz 2008 tarihinde Saray Hotel de gerçekleşmiştir. Atölye Çalışması yaklaşık 4 saat sürmüş olup şirketi danışmanları tarafından yürütülmüştür. Atölye çalışmasına davet edilenlere öncelikle önbilgi şeklinde bir brifing verilmiştir. Katılımcıların bu çalışmaya katılmadan önce herhangi bir ön hazırlık yapmaları gerekmemiştir. Atölye çalışması, beş temel bölümden oluşmuştur. Bunlar; Atölye Çalışmasına ilişkin genel bir bilgi verilmesi, Hedeflerin tespit edilmesi, Politika ve Paydaşların Öncelik verdikleri hususuların belirlenmesi, Hangi sektörlerin daha cazip olduğunun araştırılması, Hangi sektörlere yönelinebileceğinin ortaya konması olarak sıralanmıştır. 2 /20

3 YAGA Sektör Hedefleme Atölye Çalışması 2008 Atölye çalışması sırasında katılımcılara sector hedeflemesi konusunda bilgi vermek üzere yapılan sunum dökümanına bu raporun ekinde de yer verilmiştir Atölye Çalışmasına Katılanlar 18 üst düzey paydaşın katılımından oluşan çalışmaya, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Özel sektör Temsilcilerinden, Meslek Örgütlerinden, Akademik Kurumlardan ve YAGA dan temsilcileri tarafından katkı konmuştur. Katılımcıların listesi aşağıdaki gibidir. Ad ve Soyadı AHMET AYDENĐZ ALĐ TÜZÜNKAN ALPER ĐNCE AYLĐN KHAN BAHAR DENER DERVĐŞ KÖROĞLU EFSUN SALEL FATMA GÜVEN LĐSANĐLER FATMA KINIŞ METĐN ŞADĐ MĐNE FEDAĐ MUSTAFA DAMDELEN MUSTAFA ĐLKAN RAMAZAN GÜNDOĞDU SABRĐ ABĐT Kurumu KIBRIS TÜRK OTELCĐLER BĐRLĐĞĐ KIBRIS TÜRK SANAYĐ ODASI TARIM BAKANLIĞI ÖZEL SEKTÖR (HASTAHANE) KIB-TEK (ALTERNATĐF ENERJĐ SEKTÖRÜ) ÖZEL SEKTÖR EKONOMĐ VE TURĐZM BAKANLIĞI DOĞU AKDENĐZ ÜNĐVERSĐTESĐ KKTC KALKINMA BANKASI ĐŞ ADAMLARI DERNEĞĐ (ĐŞAD) EKONOMĐ VE TURĐZM BAKANLIĞI KIBRIS AB DERNEĞĐ YÖDAK ÖZEL SEKTÖR (MARĐNA/TERSANE) ÖZEL SEKTÖR (OTEL SAHĐBĐ/ÖZEL ĐLGĐ 3 /20

4 YAGA Sektör Hedefleme Atölye Çalışması 2008 Ad ve Soyadı Kurumu TURĐZMĐ) SÜHA BAYINDIR TAHĐR YEŞĐLADA UMUT DEMĐRBAĞ DAÜ TEKNO PARK KIBRIS TÜRK TĐCARET ODASI KIBRIS TÜRK SANAYĐ ODASI 4 /20

5 YAGA Sektör Hedefleme Atölye Çalışması Sektöre Odaklanmak 2.1. Politika ve Paydaşların Öne Çıkardığı Hususlar Atölye çalışmasında katılımcılardan öncelikle mevcut devlet politikalarının ve diğer paydaşların hangi sektörlere odaklandıkları ve bunları öne çıkardığı hususunda görüşleri alınmıştır. Kuzey Kıbrıs Kalkınma Politikasının Öne Çıkardığı Hususlar Katılımcılar, mevcut yasaların, yatırımları teşvik etmeyi amaçladığını belirtmişlerdir. Bu amaç çerçevesinde ise politikaların; verimliliği arttıracak, modern teknoloji ve teknik bilgi akışını sağlayacak ve belirli sektörlere yönelecek Yatırımlara yönelik odaklandığını düşünmektedirler. Katılımcılar, Kalkınma politikasının temeli olan teşvik mevzuatının bir politika belgesinden çok, devletin belirli sektörlere odaklanılması konusunda yönlendirme sağlaması gerektiğine de işaret etmişlerdir. Katılımcılar, Devlet Planlama örgütünün websitesinde bulunan Makroekonomik Kalkınma ile ilgili belgelerde, herhangi bir şekilde sektörlerden bahsedilmemesi ve sadece öncelikli sektörler politikasını belirtmesinin tuhaf olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca, katılımcılar, teşviklerin kalkınma politikasının temeli olarak kullanımı konusunda da endişe duyduklarını belirtmişlerdir. Bunun ise teşvik başvurularının adil bir şekilde değerlendirilememesinden kaynaklandığı ve ayrıca teşviklerin,siyasi partilerin politik çıkarları ile diğer faktörlerden etkilenmesine açık olduğunu vurgulamışlardır. Paydaşların Öne Çıkardığı Hususlar Katılımcıların, paydaşların hangi sektörlere odaklandıları konusunda daha çok emin ve açık olduğunu belirtmişlerdir. Ancak, sektörlerin gelişiminin desteklenmesi için destekleyici politika, faaliyet ve altyapı yatırımlarına odaklanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu bağlamda, bilişim sektörü önemli ve Kuzey Kıbrıs da geliştirilebilecek bir sektör olarak belirlenmiştir. Paydaşlar bu sektörü geliştirmede aşağıdaki güçlü yönleri ortaya koymuşlardır: Kuzey Kıbrıs da Bilişim Sektörüne ilişkin programları olan 6 üniversite bulunmaktadır. Ulaşımdan bağımsız bir setktördür. Kıbrıs Problemine bağlı olmayan bir sektördür. 5 /20

6 YAGA Sektör Hedefleme Atölye Çalışması 2008 Tartışma boyunca, Katılımcılar finansal hizmetler sektörüne hiç değinmemişlerdir. Katılımcılar bunun nedeninin ise bankaların iyi çalışmadıklarını bağladıklarını ve özellikle, uygun faiz oranlarında kredi olanaklarının çok zor olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılar, ayrıca sektör gelişiminin olmamasının adalılık Mentalitesinden kaynaklanan cesaret-risk alma eksikliğine bağlı olduğunu da vurgulamışlardır. Aşağıdaki Tablo 1 Katılımcılarla yapılan tartışma sırasında tespit edilmiş sektörlerin listesini göstermektedir. Tablo 1: Katılımcıların Açısından Öne Çıkan Sektörler Yasaya ( Teşvik Yasası) dayanarak Paydaşlara dayanarak Turizm (Eko-turizme artan ilgi) Eğitim Hafif Sanayi Sağlık Tarım Enerji: bio-dizel, alternatif, güneş, rüzgar Turizm ve Eğlence Turizm (özel ilgi: macera, aktivite) Imalat (temiz) Bilişim Teknojisi Bilişim teknolojisi altyapı geliştirme dahil Katılımcılardan bazıları, sektör tesbitlerinde senaryo temelli bir yaklaşımın kullanılması gerektiğini düşünmüşlerdir. Aşağıda yer alan Tablo 2, bu yaklaşımla tespit edilen sektörleri göstermektedir. Tablo 2: Senaryo temelli bir yaklaşım kullanılarak yapılan sektör odaklanması Senaryo Unsuru Belirtilen Sektörler Akdeniz Bölgesi Ulaşım ve Gemicilik Temiz Çevre Gıda Đşleme Sanayi Eğitimli insanlar Eğitim Kıbrıs Sorunu Sağlık Eğitim 6 /20

7 YAGA Sektör Hedefleme Atölye Çalışması 2008 Gıda Đşleme Sanayi Tarih Turizm (ancak bu güne kadar olmadı ve suyun az olması dolayısıyla da sıkıntılar vardır) 2.2. Sektörlerden Beklenen Kazanımlar Genel olarak, sektörlerin kalkınma için temel oluşturdukları ve dolayısıyla ülkede refahı yükselttiği ve uygun niteliklerde istihdam sağladığı katılımcılar tarafından açıkça belirtilmiştir. Böylece, Kuzey Kıbrıs kapsamında odaklanılması gerekenler; Yenilik getirebilecek sektörler: Bu sektöre yönelik teşviklerin bulunduğu belirtilmiştir. Tekno Park örneği gibi. Kıbrıs sorununun çözümüne bağlı olmayan sektörler: Bu noktada en büyük zorluk bu gibi sektörlerin, gece klübleri, kumarhane ve kara paranın aklanması gibi unsurları da içermesidir. Ulaşım ve lojistik. Atölye çalışması tartışmalarının bir sonraki bölümünde ise farklı sektörlerin farklı ekonomik kazanımlara yol açtığının altı çizilmiş ve katılımcılardan, Kuzey Kıbrıs ın ihtiyaçları düşünüldüğünde, sektörlerden ne gibi sonuçlar beklediklerini belirtmeleri istenmiştir. Şema 1, katılımcı görüşlerinin bir özetini aktarmaktadır. Şemadaki her dairenin büyüklüğü, tespit edilen konulardaki değişim için öncelik düzeyini temsil etmektedir. Kuzey Kıbrıs için düşünülen bu öncelikler, katılımcılar tarafından kaç kere tercih edilen sonuç olarak seçildiklerine ve aldıkları oy sayısına bağlı olarak belirlenmiştir. Dairelerin iç içe girdiği yerler sonuçların birbirleriyle ilişkili olduğunu işaret etmekte olup, iç içe olan bölgenin büyüklüğü ilişkinin kuvvetini belirtmektedir. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik tüm sektörlerde gözetilecek temel sonuçlardan biri olarak ifade edilmiştir ve genel çerçevede bahsedilmiştir. Sürdürülebilirliğin, aynı zamanda aşağıdaki hususlarla da yakından bağlantılı olduğu ortaya konmuştur: çevreyi olumsuz etkileyen unsurları aza indirger, yeşil çevrenin korunmasını sağlar, 7 /20

8 YAGA Sektör Hedefleme Atölye Çalışması 2008 Uzun-vadeli istihdam imkanları sağlar, Nitelikli kişilerin Kuzey Kıbrıs da kalmasını sağlar. Sürdürülebilirlik aynı zamanda teknolojik gelişmelere ve verimlilik artışına da bağlı ve yakından ilişkilidır. Ancak, bu durum tartışmalarda açıkca dile getirilmemiştir. Şema 1: Katılımcıların Tercih Edilen Sektör Beklentilerine Đlişkin Görüşleri. Gelişmiş work Đş ethic Ahlakı Environment Çevre Sustainability Sürdürülebilirlik Technological Teknolojik innovation Yenilikler (Yüksek) (High) katma value - added değer / productivity verimlilik increases artışı Đstihdam Pride Gurur and ve Kendine confidence güven 2.3 Hedeflenen Sektörler Katılımcılara, Kuzey Kıbrıs a yatırımcıları çekilebilecek sektörlerin kararlaştırılmasında, yol gösterici olması için yabancı yatırım trendleri konusunda bilgi sunulmuştur. Bunlar, yatırımların akışının, proje sayısının 8 /20

9 YAGA Sektör Hedefleme Atölye Çalışması 2008 ve farklı sektörlerin, istihdam sürdürülebilirlik ve diğer kriterler açısından, nasıl farklı sonuçlar getirdiğinin karşılaştırılması için vurgulanmıştır. Bu aşamadan sonar katılımcılardan, Kuzey Kıbrıs a yatırımcıların çekilmesinde en gerçekçi olabilecek 3-5 tane üretim sektörünü belirtmeleri istenmiştir. Ayrıca, bu sektörlere yatırımcının gelmesi için ülkenin neden çekici olduğu ve hangi sektörlerin ülkede daha iyi performans gösterdiği sorulmuştur. Tablo 3, katılımcılar tarafından tespit edilen sektörlerin bahsedilme sıklıklarına göre sıralanmış listesini içermektedir. Tablo 1: Katılımcıların odaklandığı sektörler Sektör Bahsetme Sayısı Yan-sektörler/ Aktiviteler Turizm 13 Sağlık Özel ilgi Yatçılık Bilişim Teknolojisi 13 Yazılım Eğitim 5 Belirtilmedi Tarımsal Sanayi 5 Gıda Đşleme Finansal ve Profesyonel Hizmetler 4 Finansal Hizmetler Profesyonel Hizmetler Ulaşım ve Lojistik 2 Belirtilmedi Sağlık 2 Bakım evleri Çevre 2 Alternatif Enerji Đmalat 1 El sanatları 9 /20

10 Ek: Atölye Çalışması Sunumu Oxford Investment Research Kuzey Kibris Yatirim Yönlendirme ve Tanitim Stratejisi Atölye Çalismasiiçin Sunum: Yatirim Sektörlerinin Hedeflenmesi Temmuz Atölye Çalismasi:Içerik Baslangiç Atölye Çalismasina Iliskin Ön Bilginin Verilmesi Ara Hedeflenecek Potansiyel Sektörlerin Tespit Edilmesi Bitis Bir Sonraki Islem 2 10 / 20

11 Atölye Çalismasina Iliskin: Amaç Temel Amaç Sektör yatirim trendleri hakkinda yeterli bilgi sahibi olarak; Ekonomideki mevcut sektörlerin verimini ve potansiyelini degerlendirerek; Hedeflenecek sektörleri, alt sektörleri ve aktiviteleri belirleyerek ; ve Tanitim için öncelikli hedefler listesi olusturarak Kuzey Kibris Yatirim Yönlendirme ve Tanitim Stratejisini olusturmaya yönelik katkida bulunmaktir. 3 Atölye Çalismasina Iliskin : Yatirim Yönlendirme ve Tanitim Stratejisi Ögeleri Arama Konferansi Mart Nisan Mayis Haziran Temmuz Agustos Eylül Ekim Kasim Aralik Kiyaslama Çalismasi Mevcut Yatirimci Anketi Yatirim Iklimini Iyilestirme Yatirimci Hedefleme Analizi Potansiyel Yatirimcianketi Yatirim Yönlendirme ve ve Tanitim Stratejisi Uygulama Plani Yönlendirme (Kazanim) 4 11 / 20

12 Önbilgi: Neden Sektör Hedefleme? Hedef Tespiti kazanani seçmeyle ilgili degildir. Hedef tespiti iyi bir ön çalisma olarak görülür: Yatirimlariuygun ve muhtemel yatirim alanlarina yönlendirir. Ajansin ve bölgenin yatirimlara iliskin bilincini artirir. Hizmetlerini, gereksinimler çerçevesinde olusturan Ajanslara karsiolumlu tepkiler gelmesini saglar. Siniflarinbelirlenmesini, taninmasinive gelisimini destekler. Hedef tespiti, dogrudan yerli ve yabanciyatirimin ülkeye akisini%60 a kadar arttirabilir. 5 Önbilgi: Sektörler Esas Imalat Servisler Tarim, Ormancilik ve Balikçilik Plastik&Lastik Turizm & Eglence Madencilik, Tasocaklari ve Insaat malzemeleri, Seramik & Telekominikasyon servisleri Petrol Cam Sanayi Metaller& Madencilik Finansal Hizmetler Yiyecek, içecek ve Tütün Makine&Endüstri Mallari Ticari Aktiviteler Yiyecek& içecek Elektirik & Elektronik teçhizat Emlak Tütün Elektronik Parçalar Isletme Servisleri Tekstil Yari Iletkenler Bilisim Teknolojisi ve Yazilim Ahsap & Ahsap ürünler Telekominikasyon teçhizati Ulasim, Lojistik & Dagitim Tahta Ürünler Tüketici Elektronigi Saglik Hizmetleri Kagit&Paketleme Isletme Makine & Araçlari Elektirik, gaz & su Yayimcilik, Matbaacilik ve Motorlu tasitlar & diger ulasim Insaat Medya Kömür, Petrol ve Nüklear Yakit Otomotiv teçhizati Ticaret Kimyasallar&Kimyasal Ürünler Oto Parçalari Egitim Ecza Diger Ulasim Malzemeleri Biyoteknoloji Havacilik ve Uzay Kimyasallar Tüketim Ürünleri 6 12 / 20

13 Önbilgi: Piyasa Durumu Dünyadaki Dogrudan Yabanci Sermaye Yatirimi ABD$milyon ( ) Finansal Hizmetler Ticari Aktiviteler Ticaret Kimyasallar & Kimyasal Ürünler Madencilik, Tasocakçiligi & Petrol Ulasim, Depolama & Iletisim Belirtilmemis Imalat Yiyecek, Içecek& Tütün Diger Servisler Metaller & Metal Ürünler Makine & Ekipmanlar Elektrik, Gaz & Su Su Ölçüm Aletleri Elektrlk & Elektronik Cihazlar Siniflandirilmamis Diger Sektörler 7 Kaynak: UNCTAD World Investment Report Önbilgi: Projelerin Ülkelere Göre Dagilimi Kuzey Kibris Kiyaslama Çalismasindaki Ülkelerinde, Dogrudan Yabanci Sermaye Yatirim saglayan yeni projelerin Sayisi( ) Ülke Israil Türkiye Yunanistan Güney Kibris Romanya Ürdün Hirvatistan Karadag Bulgaristan Malta Azerbaycan Suriye Arnavutluk 1 Makedonya 1 AB Sektörler: Tarimsal Sanayi Bankacilik Dagitim Enerji Yazilim Ilaçlar Telekominikasyon Insaat 8 Kaynak: UNCTAD World Investment Report and and ANIMA çesitli 13 / 20

14 Önbilgi: Piyasa Durumu Dünya çapinda Dogrudan Yabanci Yatirim saglayan yeni projelerin Sayisi( ) Ticari Aktiviteler Elektrik & Elektronik Motorlu Araçlar & Diger Tasitlar Finansal Servisler Yiyecek, Içecek & Tütün Avaraj Üstü Proje Büyümesi Kimyasallar & Kimyasal Ürünler Turizm&Eglence Tekstil Avaraj Alti Proje Büyümesi Metaller & Madencilik Enerji Tüketici Ürünleri Makina & Endüstri Mallari Plastik & Lastik Telekominikasyon Servisleri Ahsap & Ahsap Ürünler Insaat Malzemeleri, Seramik & Saglik Hizmetleri 9 Kaynak :: UNCTAD World Investment Report Hedef Sektör Tespiti: Temel Esaslar Arzu Edilen Yasal Odak Sektörler Paydas Odaklari Elde Edilebilir / 20

15 Önbilgi: Yasalar ve Tüzüklerin Sektörler Itibariyle Odaklandigi hususlar? Nispeten Belirsiz: Rekabeti arttirmak ve kapasite kullanim oranini gelistirmek adina özel yatirimlar desteklenecek... Yatirimlarin belirli sektör ve bölgelerde yogunlasmamasi için tedbirler alinacak. Kismen odaklanilan sektörler Turizm Egitim Önbilgi: Paydaslar nelere odaklaniyor? Daha güçlü(anlasilir) bir odak: Turizm: saglik, golf, marina, kruvaze gemileri ve yatcilik Egitim: Yabanci Dil Yazilim Tarim: Organik tarim ve Balikçilik Enerji: Yenilenebilir enerji, petrol ve gaz kesif ve arastirmasi Imalat: Gida Isleme(Narenciye, Patates, Keçiboynuzu) Finans: Bankalar, Mali Kurumlar Not: YAGA Tarafindan Yapilan Arama Konferansinda ortaya konan sektörler / 20

16 Önbilgi: Siz nelere Odaklaniyorsunuz? Hedefleyeceginiz 3-5 sektör/ Alt Sektör nelerdir? Sektörleri bir post-it e basliklar halinde yaziniz, Digerlerinin de görmesi için post-it leri duvara/tahtaya asiniz, Kendi görüsleriniz ve diger görüsler arasindaki benzerlik ve baglari tespit ediniz Kuzey Kibris sektörlerinintanimlanmasi:arzu edilen sektörler nelerdir? Tüm sektörler esit sekilde cazip degildir. Eger sadece istihdam yaratma sonuçlarinigöz önünde bulundurursak, hangi sektör ya da yatirim projelerini seçerdiniz? Sektörler Dogrudan Istihdam Olusturulan Yabanci Yatirim Sayisi istihdam çesitleri Projeleri Ticari Aktiviteler Yazilim Gelisimi?? Elektrik& Elektrik ve?? Elektronik Teçhizat Elektronik Montaj ve Kurulum Yiyecek, Içecek & Gida Isleme?? Tütün Tekstil Giyim?? / 20

17 Kuzey Kibris sektörlerinin tanimlanmasi:arzu edilen sektörler nelerdir? Dogrudan Yerli ve YabanciSermaye Yatirim saglayan yeni projelere ait istihdam olusumu Sektörler Dogrudan Istihda Olusturulan istihdam Yabanci Yatirim m çesitleri Projeleri Sayisi Ticari Aktiviteler Yazilim Gelisimi 200 Üst Düzey Yazilimci, yazilim mühendisi ve yazilimci Elektrik& Elektronik Teçhizat Elektrik ve Elektronik montaj ve kurulum 600 Montaj Çalisanlari (Paketleme ve Siralama) & depolama Yiyecek, Içecek & Gida Isleme 385 Çalisanlar (Paketleme Tütün ve Siralama) & depolama Tekstil Giyim 400 Yari nitelikli dikis ve kesim Kuzey Kibris sektörlerinin tanimlanmasi:arzu edilen sektörler nelerdir? Kuzey Kibris, sektör hedef tespiti ile hangi sonuçlara ulasmayi amaçlamalidir? Asagidaki listede herhangi bir eksiklik varmi? Amaçlar Maas Seviyesi Istihdam Sermaye Yatirimi Katma deger/ Verimlilik Ihraç Mallar Endüstri Boyutu Teknolojik Gelisimi Digerleri? / 20

18 Kuzey Kibris sektörlerinin tanimlanmasi:arzu edilen sektörler nelerdir? Kuzey Kibris, sektör hedef tespiti ile hangi sonuçlara ulasmayi amaçlamalidir? En fazla 3 oy dagitiniz. Amaçlar Maas Seviyesi Istihdam Sermaye Yatirimi Katma deger/ Verimlilik Ihraç Mallar Endüstri Boyutu Teknoloji Gelisimi Digerleri? Oy Kuzey Kibris sektörlerinin tanimlanmasi:arzu edilen sektörler nelerdir? Tanimladigimiz sektörlerin listesine bagli kalarak Hangileri arzu edilirlik amacina daha çok uygun olacaktir? Amaçlara uygunluk bakimindan her sektörüsu sekilde degerlendiriniz. Yüksek Orta Düsük Bu sekilde degerlendirmenizin sebepleri nelerdir? Basliklar halinde nedenlerinizi post it not seklinde yaziniz / 20

19 Kuzey Kibris sektörlerinin tanimlanmasi:arzu edilen sektörler nelerdir? Açiklayici Örnek Amaçlar Sektör 1 Sektör 2 Sektör 3 Sektör n Maas Seviyesi Y D O Y Istihdam O D O D Sermaye Yatirimi Y O O O Katma deger/ D Y D Y Verimlilik Ihraç Mallar O Y Y O Endüstri Boyutu D O Y D Teknoloji D Y D O Digerleri? Gelisimi Y O D Y Not:Y=Yüksek, D=Düsük, O=Orta Kuzey Kibris sektörlerinin tanimlanmasi:arzu edilen sektörler nelerdir? Tanimladigimiz sektörlerle baglantiliolarak asagidaki durumlar ne kadar gerçekçilik payi tasir? Kuzey Kibris ta kurulup basarili sonuçlar elde etmesi, Kuzey Kibris in cazip bir konumda olmasini saglamasi. Her sektörü asagidakilere göre siniflandiriniz: Gerçekçi, Ikisi arasi(gerçekçi/gerçekdisi) Gerçekdisi Bu Sekilde siniflandirmanizin nedenleri nelerdir? Basliklar halinde nedeninizi post-it üzerine yaziniz / 20

20 Kuzey Kibris sektörlerinin tanimlanmasi:arzu edilen sektörler nelerdir? Açiklayici Örnek Sektör Gerçekçi Ikisi Arasi Gerçekdisi n Bir Sonraki Islem Katkilariniz için tesekkür ederiz. Sonuçlar size özet seklinde 2 hafta içinde gönderilecektir. Bilgiler, YAGA araciligiyla uygulanma amaçli Kuzey Kibris Yatirim Yönlendirme ve Tanitim stratejisine eklenecektir / 20

Yatırım Đklimi Atölye Çalışması Raporu

Yatırım Đklimi Atölye Çalışması Raporu Yatırım Đklimi Atölye Çalışması Raporu Kuzey Kıbrıs için Geliştirilen Yatırım Yönlendirme ve Tanıtım Stratejisinin bir ürünüdür. Page 1 of 8 1.Giriş 1.1. Atölye Çalışmasının Amacı Atölye çalışmasının amacı

Detaylı

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU Şekil 1 Kırşehir Sanayi Rekabetçilik Eksenleri İş Yapma Düzeyi Yenilikçilik potansiyeli Girişimcilik Düzeyi Teşviklerden yararlanma

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ İŞLEMLERİ ÖZET RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ İŞLEMLERİ ÖZET RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ İŞLEMLERİ ÖZET RAPORU 31.12.2014 1 2013 IV. DÖNEM VE 2014 IV. DÖNEM İLE 2013 YILI VE 2014 YILI VERİLER KARŞILAŞTIRMASI İŞLEM HACMİ: 2014 Yılı IV. Dönem

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması

KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması Müge ÜNAL Hasan Çağdaş KARAKAŞ Kalkınma Bakanlığı 5. Ulusal Verimlilik Kongresi 6 Ekim 2015 Sunum Akışı 1.

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Eylül 2014

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Eylül 2014 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Eylül 2014 2014 Peryön ve Towers Watson. Tüm hakları saklıdır. Araştırma Hakkında 2014 Temmuz ayında PerYön ve Towers Watson tarafından düzenlenen 2014

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ İŞLEMLERİ ÖZET RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ İŞLEMLERİ ÖZET RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ İŞLEMLERİ ÖZET RAPORU 31.03.2015 1 2015 I. DÖNEM VE 2014 I. DÖNEM İLE 2015 YILI VE 2014 YILI VERİLER KARŞILAŞTIRMASI İŞLEM HACMİ: 2015 Yılı I. Dönem

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Şubat Ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri TCMB tarafından 16/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Şubat ayı Özel Sektörün Yurt

Detaylı

olan adaylar tercih edemezler.

olan adaylar tercih edemezler. kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 600 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003

Detaylı

Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı

Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Berrin Ertürk, Ticaret Ataşe Yardımcısı Nisan 2014 U.S. Commercial Service Ankara, Turkey Amerikan Ticaret Müsteşarlığı Misyonu

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU 30.09.2015 1 MALİ TABLO KALEMLERİ ANALİZİ (bin TL) Aktif Toplamı Finansman Şirketleri; 25.493.150; 27,2%

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI DEGERLENDİRME USUL VE ESASLARI

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI DEGERLENDİRME USUL VE ESASLARI 1.0 Usul ve Esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca teknolojik ürün ya da prototipin tanıtım ve pazarlanması amacıyla desteklenecek başvurular, 20 Haziran 2013 tarihli ve 28683 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ İŞLEMLERİ ÖZET RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ İŞLEMLERİ ÖZET RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ İŞLEMLERİ ÖZET RAPORU 30.06.2016 1 2016 II. DÖNEM VE 2015 II. DÖNEM İLE 2016 VE 2015 YILI İLK YARI VERİLER KARŞILAŞTIRMASI İŞLEM : 2016 Yılı II. Dönem

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 * EA Kodu Tarım, balıkçılık

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 21.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 78 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

olan adaylar tercih edemezler. - ALANI VE TÜM DALLARI

olan adaylar tercih edemezler. - ALANI VE TÜM DALLARI kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan 600 AHŞAP TEKNOLOJİSİ Görsel Sanatlar 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Eylül 2014

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Eylül 2014 TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Eylül 2014 Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla Türkiye veya yurtdışındaki

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2000 - Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 Tarım, balıkçılık 02 Madencilik ve taşocağı işletmesi 03 Gıda ürünleri, İçecekler ve

Detaylı

HOTEL, RESTORAN, HASTANE VE ikram ENDÜSTRiSi iş KONTRATLARI FUARI 11-14 KASIM 2015. contracthotelexpo.com

HOTEL, RESTORAN, HASTANE VE ikram ENDÜSTRiSi iş KONTRATLARI FUARI 11-14 KASIM 2015. contracthotelexpo.com HOTEL, RESTORAN, HASTANE VE ikram ENDÜSTRiSi iş KONTRATLARI FUARI 11-14 KASIM 2015 contracthotelexpo.com NEDEN COHO? Nitelikli ürünler, güçlü tedarikçiler, yeni işbirlikleri için uluslararası tek platform.

Detaylı

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ 2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türkiye de son 6 yılda kurulan uluslararası sermayeli şirketlerin* sayısı 2010 yılı Kasım ayı itibariyle 26 bin 40 e ulaşmıştır.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Adresi : Necatibey Cad. No:112 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşmasının Türkiye Ekonomisine ve Dış Ticaretine Etkileri

Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşmasının Türkiye Ekonomisine ve Dış Ticaretine Etkileri Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşmasının Türkiye Ekonomisine ve Dış Ticaretine Etkileri Medine Atay Ergin 12 Mayıs 05.03.2015 2016, İstanbul Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması 4 Şubat 2016 tarihinde imzalandı.

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIMI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIMI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIMI DESTEKLERİ Seyitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN YATIRIMINA İLİŞKİN DESTEKLER II. BAŞVURU SÜRESİ VE ŞARTLARI III.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 02 03 04 05 06 07 09 12 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 * EA

Detaylı

RAKAMLARLA DENİZLİ Ocak 2013

RAKAMLARLA DENİZLİ Ocak 2013 RAKAMLARLA DENİZLİ Ocak 2013 DENİZLİ SANAYİ ODASI Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 76/2 DENİZLİ Zeren GERELİOĞLU İsmail TİLLEM Tel : +90 (258) 242 10 04 www.dso.org.tr - dso@dso.org.tr Denizli nin üretim

Detaylı

kanı CEO, Borusan Holding

kanı CEO, Borusan Holding TÜRKİYE SANAYİSİNE NE SEKTÖREL BAKIŞ Agah Uğur TÜSİAD, Sanayi Çalışma Grubu Başkan kanı CEO, Borusan Holding 27 Mayıs s 2008 AMAÇ NEDİR? Büyümenin motoru: Rekabet gücü yüksek Katma değer içeriği yüksek

Detaylı

European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project

European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Odaları / KOBİ ler için EĞİTİM I-1 Projenin

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Şubat 2016

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Şubat 2016 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Şubat 2016 2016 Peryön ve Willis Towers Watson. Tüm hakları saklıdır. Araştırma Hakkında 2015 Temmuz ayında PerYön ve Willis Towers Watson tarafından

Detaylı

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri KOBĐ LERDE ĐŞ PLANI HAIRLANMASI ve KOBĐ DESTEK KREDĐLERĐ 30 Nisan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Okan Universitesi KOBĐ LER NEDEN ÖNEMLĐDĐR? KOBĐ lerin ekonomiye

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2010 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

Enerji Sektörü Yatırımlarında İklim Risklerinin Yönetimi

Enerji Sektörü Yatırımlarında İklim Risklerinin Yönetimi Enerji Sektörü Yatırımlarında İklim Risklerinin Yönetimi Enerji Sektöründe İklim Değişikliği ve Risk Yönetimi Çalıştayı (Türkiye) Mövenpick Hotel, Ankara 28 Nisan 2015 Dr. Craig Davies Senior Manager,

Detaylı

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler "

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler " Dr. Filiz SAYAR Sanayi Genel Müdürlüğü Kadir Has Üniversitesi, İstanbul 19 Aralık 2013

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Ekim 2015 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NEVŞEHIR GENEL BİLGİLER Nüfus Nevşehir: 285.460 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Nevşehir: %95 Türkiye: %93

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla Türkiye veya yurtdışındaki

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ÇORUM UN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ÇORUM GENEL BİLGİLER Nüfus; Çorum: 532.080 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

ĐSTANBUL TĐCARET ODASI ĐSTANBUL PĐYASA EĞĐLĐM ve BEKLENTĐ ĐNDEKSĐ 2010 OCAK AYI ANKET SONUÇLARI REEL SEKTÖRDE TEMKĐNLĐ BĐR ĐYĐMSERLĐK GÖRÜLMEKTE

ĐSTANBUL TĐCARET ODASI ĐSTANBUL PĐYASA EĞĐLĐM ve BEKLENTĐ ĐNDEKSĐ 2010 OCAK AYI ANKET SONUÇLARI REEL SEKTÖRDE TEMKĐNLĐ BĐR ĐYĐMSERLĐK GÖRÜLMEKTE 2010 ŞUBAT ĐSTANBUL TĐCARET ODASI 2010 OCAK AYI ANKET SONUÇLARI REEL SEKTÖRDE TEMKĐNLĐ BĐR ĐYĐMSERLĐK GÖRÜLMEKTE Odamız, 2006 Ekim ayında Đstanbul da ticari faaliyetlerde bulunan üyelerimizin katılımı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 * EA Kodu

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Ekim 2012

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Ekim 2012 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri - Ekim 2012 Araştırma Hakkında 2012 Ekim ayında PERYÖN ve Towers Watson tarafından düzenlenen Çalışan Devir Oranı Araştırması na çeşitli sektörlerden

Detaylı

2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015

2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015 2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015 Mayıs 2015 Sanayi Üretim Endeksi ne ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 8 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı, TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Ocak 2007 Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni

Ocak 2007 Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni Ocak 2007 Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni EK TABLOLAR 16 Tablo ek 1- Doğrudan Uluslararası Yatırım Girişleri (Fiili Girişler) (Milyon $) Doğrudan Yabancı Yatırımlar Toplam (Net) Ocak-Kasım

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu Otomotiv Sektörü

Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu Otomotiv Sektörü Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu Otomotiv Sektörü 30.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Bu raporun içeriği Özel İhtisas Komisyonu toplantılarında belirtilen görüş ve

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 2.AĞRI İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ... 3

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA (TEKNOPAZAR) DESTEK PROGRAMI BAŞVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜNE

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA (TEKNOPAZAR) DESTEK PROGRAMI BAŞVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜNE KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜNE KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği çerçevesinde uygulanan Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programına ilişkin istenen bilgi ve belgeler ekte sunulmaktadır.

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Mart 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

İZKA-TTGV İzmir de Eko-verimlilik Uygulamaları

İZKA-TTGV İzmir de Eko-verimlilik Uygulamaları İZKA-TTGV İzmir de Eko-verimlilik Uygulamaları Hülya ULUSOY SUNGUR İzmir Kalkınma Ajansı 16.12.2015 İzmir İçerik İzmir Kalkınma Ajansı İzmir Kalkınma Ajansı, EBSO ve TTGV işbirliğinde yürütülen İZMİR DE

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE Süfyan EMİROĞLU Genel Müdür Sanayi Genel Müdürlüğü İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Açılış Toplantısı, İstanbul 11 Nisan 2013 AR-GE ve İNOVASYON YENİ VEYA İYİLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 28 29 30 31 32 33 34 35 36 * EA Kodu Tarım, balıkçılık

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Haziran 2015

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Haziran 2015 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Haziran 2015 2015 Peryön ve Towers Watson. Tüm hakları saklıdır. Çalışan Devir Oranı Araştırması - 2014 İçindekiler o Araştırma Hakkında 3 o Katılımcı

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ 2013 YILI PERFORMANS ENDEKSİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ 2013 YILI PERFORMANS ENDEKSİ Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ 2013 YILI PERFORMANS ENDEKSİ KASIM 2014 İÇİNDEKİLER Mevcut Durum Performans Endeks

Detaylı

2014 YILINDA PATRONLARIN ÜCRET HESAPLARI Mehmet Enes İnce

2014 YILINDA PATRONLARIN ÜCRET HESAPLARI Mehmet Enes İnce Ücret araştırması şirketi Mercer in verilerine göre; 2013 te Türkiye de ortalama %8 oranında zam yapılmıştır. Patronlar her yıl olduğu gibi gerçekleşen enflasyonu dikkate alma trendini sürdürecek. 2014

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

RAKAMLARLA DENİZLİ Temmuz 2013

RAKAMLARLA DENİZLİ Temmuz 2013 RAKAMLARLA DENİZLİ Temmuz 2013 DENİZLİ SANAYİ ODASI Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 76/2 DENİZLİ Zeren GERELİOĞLU İsmail TİLLEM Tel : +90 (258) 242 10 04 www.dso.org.tr - dso@dso.org.tr Denizli nin üretim

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 BATMAN İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ...

Detaylı

A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com

A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com Dernek olarak ana amacımız: Üretici firmaların ARGE faaliyetlerini geliştirmeleri ve ihracat potansiyellerini artırmaları

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ SONUÇLARI

TÜRKİYE İŞ KURUMU 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ SONUÇLARI TÜRKİYE İŞ KURUMU 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ SONUÇLARI 1 İşgücü piyasasında meydana gelen değişme ve gelişmeleri izlemek, bu değişim ve gelişmelerin işgücü piyasasına olabilecek etkilerini ortaya

Detaylı

FUARA BAKIŞ (2015) 13.463 m 2 Sergi Alanı. 31 Ülkeden 1.008 Katılımcı. 64 Ülkeden 33.688 Ziyaretçi

FUARA BAKIŞ (2015) 13.463 m 2 Sergi Alanı. 31 Ülkeden 1.008 Katılımcı. 64 Ülkeden 33.688 Ziyaretçi Türkiye nin turizm sektöründeki en önemli buluşmalarından biri olan TRAVEL TURKEY İZMİR Turizm Fuar ve Kongresi, 8-11 Aralık 2016 tarihlerinden kapılarını 10.kez dünya turimine açıyor. İZFAŞ ve Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 15.04. İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları Yılı Şubat Ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri TCMB tarafından 15/04/ tarihinde açıklanan,

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.09.2009 Sayı: 2009/138 Ref: 4/138

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.09.2009 Sayı: 2009/138 Ref: 4/138 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.09.2009 Sayı: 2009/138 Ref: 4/138 Konu: KOSGEB TARAFINDAN VERĐLECEK HĐZMETLER VE DESTEKLERDEN YARARLANACAK KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĐ ĐŞLETMELERE ĐLĐŞKĐN SEKTÖREL VE BÖLGESEL ÖNCELĐKLERĐN

Detaylı

UNIDO Eko-Verimlilik Programı nda Öncelikli Sektörler

UNIDO Eko-Verimlilik Programı nda Öncelikli Sektörler UNIDO Eko-Verimlilik Programı nda Öncelikli Sektörler Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Detaylı

SEKTÖREL ÖNCELİKLENDİRME ANALİZİ

SEKTÖREL ÖNCELİKLENDİRME ANALİZİ İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ ÇALIŞTAYI SEKTÖREL ÖNCELİKLENDİRME ANALİZİ Merve Böğürcü Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 23 Mart 2012 Mövenpick Otel/

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 10-11 NİSAN 2009 Boğazdan Körfeze Fırsatlar 1 SUNUM PLANI KÖRFEZ BÖLGE PROFİLİ KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER SONUÇ VE ÖNERİLER 2 Bölge Profili

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Sayı: 43, Ocak 2014 Erhan DEMİRCAN Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

Taxim Hill Hotel İstanbul 20 Ocak 2012

Taxim Hill Hotel İstanbul 20 Ocak 2012 GENSED Güneşin Güçbirliği Prof. Dr. Engin TÜRE GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Taxim Hill Hotel İstanbul 20 Ocak 2012 Kuruluş Tarihi 01 Ekim 2009 Kuruluş Tarihi 01 Ekim 2009 Kuruluş Amacı Türkiye de güneş

Detaylı

SON ÜÇ YILDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

SON ÜÇ YILDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ SON ÜÇ YILDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ MEHMET KARAKUŞ 11 ARALIK 2015 Adana Sanayi Odası Son Üç Yılda Adana İline Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri-Özet Türkiye nin 2023 vizyonu ile üretim,

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Programın Amacı Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması için ülkemizde yerleşik

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 Temmuz 2014 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (19 Haziran 2012 tarih

Detaylı

Enerji Verimliliği i Paneli

Enerji Verimliliği i Paneli KIBRIS TÜRK T YATIRIM GELĐŞ ĐŞTĐRME AJANSI Enerji Verimliliği i Paneli Ayşe Dönmezer Direktör 18 Ağustos 2009 YAGA One-stop-shop; yatırımcılara yatırım öncesi, süresince ve sonrasında ücretsiz ve gizlilik

Detaylı

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı