TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN ODAĞINDA TÜRKİYE: Fikri ve Sınai Mülkiyetin Yatırıma Dönüştürülmesi Konferansı 24 Ekim 2011, Ankara 1

2 Yatırımların Odağında bir Türkiye Uluslararası sermaye hareketlerinde yaşanan daralma tüm ülkeleri ciddi bir rekabet içine sokmuştur. Türkiye nin başta BRIC ülkeleri olmak üzere, bölge ülkeleriyle de yeni yatırımları çekmek ve mevcut yatırımları artırmak yönünde adımlar atması önem kazanmıştır. Uluslararası yatırımcıların varlıkları bugün fabrika vb. yatırımlardan ziyade %85 oranında elle tutulamayan fikri ve sınai mülkiyet haklarıdır. Durum böyle iken, bu hakların korunduğu ülkelere yatırım akışının artması beklenmelidir. Rekabette Türkiyeyi farklılaştıracak en temel unsurlardan birisi bölgede güçlü fikri ve sınai mülkiyet korumasını hem mevzuat hem de uygulama anlamında sağlayarak rakip ülkelerden kendini farklılaştırması olacaktır. Fortune 500 listesindeki yatıırmların yaklaşık %40 ı Türkiye de yatırımı bulunan şirketlerdir. Bu şirketlerin yatırımlarının artırılması, ülkenin bölgesel bir üretim ve ihracaat üssü haline getirilmesi ancak kararlı adımlarla mümkün olacaktır. 2

3 Raporun Amacı Raporun amacı 2 ana başlıkta özetlenebilir: 1. Ülkenin: - Ekonominin büyümesi, - Teknolojik dönüşümü, - Verimliliği, - Yatırım eğilimi ve özellikle uluslararası sermaye çekme potansiyeli ile fikri mülkiyet haklarının korunmasının etkinliği arasındaki bağlantılara açıklık kazandırmak, 2. Daha ileri bir fikri mülkiyet hakları rejiminin ülke ekonomisinde yaratacağı olumlu etkilere ve daha katma değerli bir ekonomiye geçişteki önemine değinmektir. YASED Raporunda kullanılan Fikri Mülkiyet Hakları deyimi, fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarını kapsamakta; patent, faydalı model, ticari marka, sınai tasarım, yayın hakları gibi tanımları içermektedir. 3

4 Raporun temel unsurları Ülkelerin dış yatırım çekme performansı fikri mülkiyet haklarının korunmasındaki etkinliklerine yakından bağlıdır. Özellikle ArGe ve yüksek teknolojiye dayalı sektörlerde yatırım kararı fikri mülkiyet haklarından doğrudan etkilenmektedir. Fikri mülkiyet haklarının güçlendirilmesi, teknoloji yoğun uluslararası yatırımların çekilmesini sağlamaktadır. 4

5 Bulgular Rapor sonucunda 2 temel bulgu yer almaktadır: 1. Fikri Mülkiyet Hakları endeksinde 1 puanlık artış, ülkelerin uluslararası yatırım çekme olasılığını % 27 oranında artırmaktadır. (Smarzynska 2004) 2. Patent Hakları Endeksindeki % 1 lik bir artış, ülkenin doğrudan uluslararası yatırım stokunda % 1.6 oranında bir artışa yola açmaktadır. (Park ve Lippoldt 2008) 5

6 Fikri Mülkiyet Hakları Korumasının Uluslararası Yatırımlara Etkisi Yatırımlara olan etki 4 ana başlık altında incelendi: Dış yatırımların sektörel dağılımına etkisi Dış yatırımların niteliğine etkisi Teknoloji transferine etkileri ArGe yatırımlarına etkisi Fikri Mülkiyet Hakları endeksinde 1 puanlık bir artış, uluslararası yatırımcıların ülkeye yatırım kararı aldıktan sonra, dağıtım ve satış yerine üretim sektörüne yatırım yapma olasılıklarını % 57 oranında artırmaktadır. (Smarzynska 2004) 6

7 ARGE Lokasyonunda Gözönüne Alınan Unsurlar Ülkenin büyüme potansiyeli 4,4 ARGE personelinin kalitesi Satış operasyonuna destek ihtiyacı Fikri mülkiyet haklarının iyi korunması ARGE sonucu ortaya çıkan FMH haklarının elde edilebilmesi ARGE maliyetinin düşük olması Üniversite ile işbirliğinin rahat olması Üniversite kadrolarının yeterli olması 3,7 3,6 3,6 3,4 3,4 3,3 3,2 ARGE'ye yönelik kısıtlamaların az olması İhracata yönelik üretim için ARGE tesisi Yeni iş kurma kolaylığı 2,6 2,5 2,8 Vergi avantajı 2,2 Yasal zorunluluk Kaynak : Thursby (2006) 7

8 Fikri Mülkiyet Haklarının Koruması, Uluslararası Sermaye ve Genel Ekonomik Etkiler 8

9 Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması ile Uluslararası Yatırımlar Arasındaki İlişki Mülkiyet Hakları İttifakı - PRA 2011 yılı fikri mülkiyet hakları koruma endeksinde Türkiye 129 ülke arasında 64. sırada 9

10 Ginarte-Park Patent Hakları Endeksi 5 4,5 4 Ginarte Park endeks puanı 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Bulgaristan Macaristan Çek C Yunanistan Slovakya Romanya Türkiye Rusya 10

11 Rapor bulgularına ilişkin öngörüler Park ve Lippoldt un modeli uyarınca, Patent Hakları Endeksindeki % 10 luk bir artış, ülkenin uluslararası yatırım stokunda % 16 oranında bir artışa yola açmaktadır. Bu Türkiye için 28 milyar dolar tutarında bir uluslararası yatırım girişi anlamına gelmektedir. Bunun imalat sektörüne girmesi halinde ise; Milli gelirinin GSMH sının %1.5 oranında ve 11.5 milyar dolar kadar artacağı, İhracatının mevcut duruma göre % 6.5 oranında ve 7.5 milyar dolar kadar artacağı, İşgücü piyasasında 28 bin ilave kişiye istihdam sağlanacağı, tahmin edilmektedir. 11

12 Üretim ve Katma Değer 28 milyar dolar tutarındaki ilave uluslararası doğrudan yatırımının imalat sektörüne girmesi halinde en gerçekçi senaryoda 11.4 milyar dolarlık bir ilave katma değer yaratacaktır. Tablo: İmalat sanayindeki faaliyet gösteren yerli ve uluslararası sermayeli şirketlerin sektörler itibariyle katma değer/özsermaye oranları. 12

13 İhracat Fikri mülkiyet haklarının iyileştirilmesinin beraberinde getireceği uluslararası doğrudan yatırımlar, en gerçekçi senaryoda, 7.5 milyar dolarlık bir ilave ihracat hacmi yaratacaktır. Tablo: İmalat sanayindeki faaliyet gösteren yerli ve uluslararası sermayeli şirketlerin sektörler itibariyle ihracat/özsermaye oranları. 13

14 İstihdam Fikri mülkiyet haklarının iyileştirilmesinin beraberinde getireceği uluslararası yatırımlar, en gerçekçi senaryoda, kişilik bir ilave istihdam yaratacaktır. Tablo : İmalat sanayindeki faaliyet gösteren yerli ve uluslararası sermayeli şirketlerin sektörler itibariyle istihdam / özsermaye oranları. 14

15 Görüş ve Öneriler Fikri mülkiyet haklarının korunması yalnızca kamunun bir önceliği olarak kalmamalı ve toplumun geniş kesimleri tarafından paylaşılan bir hedef haline getirilmelidir. Bu hassasiyetin yaratılması da gene bu doğrultuda yürürlüğe konacak kamu politikalarına bağlıdır. Fikri mülkiyet haklarının ihlallerine dair karşılaşılan sorunların giderilmesi öncelikle bu konudaki toplumsal bilinci oluşturacak ve pekiştirecek eğitim ve iletişim stratejilerinin yürürlüğe konulmasına bağlı kalacaktır. 15

16 Öncelikler Mevzuat Değişiklikleri Marka, Patent ve Telif Hakları Mevzuatlarında Değişiklik Bilişim ve Sanat Eserleri Mevzuatında Vergi ve Bandrol Denetimine Yönelik Uygulamaların Düzenlenmesi Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Meslek Birliklerinin Rolünün Düzenlenmesi Kapasite Artırımı İhtisas Mahkemelerinin Sayılarının Artırılması Özel Yetkili Sulh Ceza Mahkemelerinin Kurulması Taklit Ürünlerin İmhasındaki Sorunlar Hakim ve Savcıların Bu Konudaki Bilgi Birikimlerinin Artırılması Kolluk Kuvvetlerinin Teknik Bilgi Birikiminin Artırılması Marka Taklidine İlişkin Bilincin Artırılması Kayıtdışı ile mücadelede toplumsal mutabakatın güçlendirilmesi Fikir ve Sınai Mülkiyet Hakları Davalarında Bilirkişi Kapasitesinin Güçlendirilmesi Veri Korumasının Güçlendirilmesi Dolaylı Vergilerin Önemi Çerçevesinde ÖTV ye Tabi Ürünlerde Sahtecilikle Mücadelede Etkinliğin Artırılması 16

Türkiye de Sınaî Mülkiyet Hakları

Türkiye de Sınaî Mülkiyet Hakları Araştırma Türkiye de Sınaî Mülkiyet Hakları Zeynep Biçer Özçelik ¹, Cenk Özçelik ² ÖZET Yarım yüzyıl önceki güçlü ve öne çıkan şirketler, büyük maddi varlıklarıyla dikkat çekerken, günümüz şirketleri (ve

Detaylı

Araştırma Raporu. Sayı : 2007/515/475 Konu Adı : Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Dışsal Ekonomiler: Turizm Sektörü Örneği. Hazırlayan: Bilge AFŞAR

Araştırma Raporu. Sayı : 2007/515/475 Konu Adı : Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Dışsal Ekonomiler: Turizm Sektörü Örneği. Hazırlayan: Bilge AFŞAR KONYA TİCARET ODASI Etüd Araştırma Servisi Tarih: 13.02.2007 Araştırma Raporu Sayı : 2007/515/475 Konu Adı : Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Dışsal Ekonomiler: Turizm Sektörü Örneği Hazırlayan: Bilge AFŞAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2005 TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yatırım Danışma

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 10. KALKINMA PLANI (2014 2018) SANAYİ, KALKINMA, BÖLGESEL FARKLILIKLAR, MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER, YATIRIMLAR, KİT LER VE ENERJİ BÖLÜMLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLER (Özet Değerlendirme)

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

EK - 1: TÜSİAD Görüş- Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Strateji Taslak Belgesi

EK - 1: TÜSİAD Görüş- Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Strateji Taslak Belgesi ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 18 Kasım 2013 Ref: ZAY/shk/13-2176 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı tarafından gönderilen 01.11.2013 tarihli ve 33106256-267

Detaylı

YASED Yatırımların odağında Türkiye Fikri ve Sınai Mülkiyetin Yatırıma Dönüşmesi 24 Ekim 2011, Ankara

YASED Yatırımların odağında Türkiye Fikri ve Sınai Mülkiyetin Yatırıma Dönüşmesi 24 Ekim 2011, Ankara YASED Yatırımların odağında Türkiye Fikri ve Sınai Mülkiyetin Yatırıma Dönüşmesi 24 Ekim 2011, Ankara MARKA KORUMA GRUBU 2001-2011 Hayrünnisa Aligil P&G Dış İlişkiler Direktörü İÇERİK MKG MKG AMAÇLARI

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1996 2000 Bu yayın 7000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir T.B.M.M. KARARI YEDiNCi BEŞ YILLIK (1996-2000) KALKINMA PLANININ ONAYLANDI6INA

Detaylı

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Kamil Yılmaz Koç Üniversitesi Ocak 2007 Özet Türkiye nin bugüne kadar yeterince yararlanamadığı doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), Türk ekonomisinin

Detaylı

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Kamil Yılmaz Koç Üniversitesi Ocak 2007 Özet Türkiye nin bugüne kadar yeterince yararlanamadığı doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), Türk ekonomisinin

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 1 KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 2013, MEVKA Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kullanılmadan önce hak sahibinden

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

KPMG TÜRKİYE 2015 OTOMOTİV YÖNETİCİLERİ ARAŞTIRMASI. Türkiye Otomotiv Sektöründe Yeni Stratejik Yatırım Hedefleri 2015

KPMG TÜRKİYE 2015 OTOMOTİV YÖNETİCİLERİ ARAŞTIRMASI. Türkiye Otomotiv Sektöründe Yeni Stratejik Yatırım Hedefleri 2015 KPMG TÜRKİYE OTOMOTİV YÖNETİCİLERİ ARAŞTIRMASI Türkiye Otomotiv Sektöründe Yeni Stratejik Yatırım Hedefleri Araştırma Hakkında Araştırmanın amacı Türkiye otomotiv sektörü yöneticilerinin sektöre yönelik

Detaylı

ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2015-2018

ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2018 Kasım 2014 İ«İNDEKİLER KISALTMALAR LİSTESİ AB AR-GE ATAD BÜGEM DTÖ EGM EPO GTHB HSYK KHK KOBİ KOSGEB MASAK MEB OHIM PCT RTÜK STK TBMM TESK THGM

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No.36, Emek 06510 ANKARA Tel: +90-(312)-204 73 12 0 Faks: +90 (312)-212 89 16 http://www.ekonomi.gov.tr http://www.yoikk.gov.tr

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

www.verimlilikkongresi.gov.tr www.verimlilikkongresi.gov.tr

www.verimlilikkongresi.gov.tr www.verimlilikkongresi.gov.tr Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Rahmi ÇETİN in Değerlendirmesi Verimlilik Genel Müdürü Anıl YILMAZ ile

Detaylı

2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU

2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı İstanbul da Ekonomik Yapı Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 20 Mayıs 2013, 9:30 17:00 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi İstanbul

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

BÖLGEDEKİ İHRACAT VE ÖNEMİ

BÖLGEDEKİ İHRACAT VE ÖNEMİ Küresel düşünmek, dünyayı bir pazar olarak algılamaktır. Dünyanın bir ucundaki kasabada yer alan işletmenin ihracat yaparak dünya markası haline gelmesi üzerine anlatılan başarı öykülerindeki gibi bölgesel

Detaylı

Rapor üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, global ArGe harcamalarının toplamı belirli bir eşiğin üzerinde olan uluslararası şirketleri

Rapor üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, global ArGe harcamalarının toplamı belirli bir eşiğin üzerinde olan uluslararası şirketleri Bu rapor YASED ArGe Çalışma Grubu Üyeleri liderliğinde TOBB ve TÜSİAD temsilcileri ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmed Özkan ın birlikte çalışması ile hazırlanmıştır. Uluslararası Yatırımcılar

Detaylı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association n n Eylül 2012 Bu yayının tüm hakları saklıdır. YASED'in izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden basılamaz, gösterimi

Detaylı

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Belge Başlığı GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İçindekiler Tablolar Listesi..3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI 1 Teşvik Tedbirleri Teşvik tedbirleri genel olarak, yatırım kararlarının alınması ve/veya gerçekleştirilmesi

Detaylı

Bilgi Ekonomisi Sınai Mülkiyet Hakları ve Kamu Üniversite - Sanayi İşbirliği (İnovatif Üniversite Modeli)

Bilgi Ekonomisi Sınai Mülkiyet Hakları ve Kamu Üniversite - Sanayi İşbirliği (İnovatif Üniversite Modeli) Bilgi Ekonomisi Sınai Mülkiyet Hakları ve Kamu Üniversite - Sanayi İşbirliği (İnovatif Üniversite Modeli) İbrahim KILIÇASLAN Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Enerji Sis. Mühendisliği, Umuttepe/Kocaeli

Detaylı