KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri"

Transkript

1 KOBĐ LERDE ĐŞ PLANI HAIRLANMASI ve KOBĐ DESTEK KREDĐLERĐ 30 Nisan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Okan Universitesi KOBĐ LER NEDEN ÖNEMLĐDĐR? KOBĐ lerin ekonomiye katkılarını 5 başlıkta toplayabiliriz. a. Đstihdam yaratılması b. Küçüklük ve esneklik sayesinde yeniliklere hızla uyum c. irişimciliği teşvik d. Butik üretim sayesinde ürün farklılaşması e. Büyük işletmelere ara malı temini Doç. 4/28/ Dr. Dilek TEKER 2 KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri KOBĐ ler, Türkiye deki işletmelerin %99.5 ni oluşturmakta, %64 oranında istihdam ve %36 oranında katma değer yaratmaktadır. KOBĐ lerin bankacılık kesiminden kredi kullanımı %30 un altındadır. KOBĐ lerin %50 si finansman sorununu uzun vadede gelişmeye engel olarak kabul etmektedir. Hazine Müsteşarlığının tanımına göre KOBĐ; imalat sanayinde faaliyette bulunan ve yasal defter kayıtlarında arsa ve bina hariç, makine, teçhizat, tesis, taşıt ve demirbaşları toplamının net tutarı TL sını aşmayan; 1 9 Đşçi çalıştıran işletmeler çok küçük(mikro) ölçekli Đşçi çalıştıran işletmeler küçük ölçekli Đşçi çalıştıran işletmeler orta ölçekli işletmelerdir. Dış Ticaret Müsteşarlığının tanımına göre KOBĐ; Đmalat sanayinde faaliyet gösteren, 1 ile 200 arası işçi çalıştıran, gerçek usulde defter tutan, arsa ve bina hariç sabit sermaye tutarı 2 Milyon ABD dolarını karşılığı TL yi aşmayan işletmelerdir. Halkbank tanımına göre KOBĐ; 250 kişiden az işçi çalıştıran, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 25 milyon TL den az olan işletmelerdir. Avrupa Yatırım Bankasına göre KOBĐ; 500 kişiden az işçi çalıştıran ve bilanço net sabit kıymet tutarı 75 milyon avro dan az olan işletmelerdir. Basel II Standartlarına göre KOBĐ; işletmelerin çalışan sayılarına göre değil, yıllık satış cirolarına göre belirlenmektedir. Yıllık satış ciroları 50 milyon avro nun altında kalan işletmelerdir. KOBĐ Küçük ve Orta Büyüklükteki Đşletmeler; Bünyesinde en çok 250 kişi çalıştıran, yıllık net hasılatı veya bilanço aktif toplamı 25 milyon TL yi aşmayan işletmelerdir. Mikro Đşletme; 10 kişiden az, yıllık net satış hasılatı veya bilanço aktif toplamı 1 milyon TL yi aşmayan işletmelerdir. Küçük Đşletme; 50 kişiden az, yıllık net satış hasılatı veya bilanço aktif toplamı 5 milyon TL yi aşmayan işletmelerdir. Orta Đşletme; 250 kişiden az, yıllık net satış hasılatı veya bilanço aktif toplamı 25 milyon TL yi aşmayan işletmelerdir. KOSEB Küçük ve Orta Ölçekli Đşletmeleri eliştirme ve Destekleme Đdaresi Başkanlığı 1

2 ĐŞ PLANI Yeni bir iş kuran veya mevcut işini geliştirmeyi düşünen girişimcilerin, bu süreçte hangi hedeflere, ne zaman ve nasıl ulaşabileceğini sistematik bir şekilde raporlamasıdır. Neden Đş Planı Hazırlamalıyız? Yol Haritası Tüm kreditörler talep eder Uluslararasılaşmada konumlandırma sağlar Anahtar Kelime Yaklaşımı Ne Nasıl Kim Ne kadar Ne zaman Tek Nerede Neden Müşteriye Fayda iriş Đçindekiler Sayfası Yönetici Özeti Bölüm 1: Şirket Tanıtımı ĐŞ PLANI ĐÇERĐĞĐ Bölüm 2: Ürünler ve Hizmetler Bölüm 3: Pazarlama Planı Bölüm 4 : Faaliyet Planı Bölüm 5 : Yönetim ve Organizasyon Bölüm 6 : Finansal Planlama Bölüm 7 : Ekler Bölüm I: Şirket Tanıtımı Bölüm m II: Ürün n ve Hizmetler Sektör Bilgisi Ürün ve hizmetler Misyon ve Vizyon Şirket Hedefleri Rekabet Ürün Özellikleri Hedef piyasa SWOT Analizi Fiyatlama Stratejileri 2

3 Pazar Araştırması Sektör Ekonomisi Müşteriler Rekabet Stratejiler Aşağıdaki değişimlerin şirketinizi nasıl etkileyeceğini düşünün? - Teknolojik değişimler - Yasal değişimler - Makroekonomik çevre - Sektörel değişimler Müşteriler Bireysel Müşteriler (yaş, cinsiyet, lokasyon, gelir düzeyi, sosyal statü,eğitim) Kurumsal müşteriler (sektör, lokasyon, şirket ölçeği, kalite, teknoloji ve fiyat tercihi) Faktör Ürünler Fiyat Kalite Hizmet Uzmanlık Đtibar Lokasyon Satış Teknikleri Kredi politikası Reklam Sizin Şirketiniz Rekabet Rakip A Rakip B Müşterinin verdiği önem 1: kesinlikle önemli 5: önemli değil Bölüm IV: Faaliyet Planı Stratejiler Promosyon Fiyatlama Lokasyon Dağıtım Kanalları Üretim Lokasyon Stoklar Tedarikçiler Kredi politikası Alacakların Ortalama Vadesi Toplam Vadesi gelmem iş 30 gün 60 gün 90 gün 90 gün + Borçların Ortalama Vadesi 3

4 Bölüm V: Yönetim ve Organizasyon Bölüm VI: Finansal Planlama Organizasyon Şeması Danışmanlar Đnsan Kaynakları örev Tanımları Başlangıç maliyetleri Yıllık kar zarar tahminleri Bilanço elir Tablosu Tahmini Nakit Akışlar Mali Analiz Proforma elir Tablosu elirler Satış gelirleri Faiz gelirleri Kira gelirleri iderler Maaşlar Kiralar Amortismanlar Hammadde enel giderler Vergiler NET DÖNEM KARI Proforma Bilanço Varlıklar Kasa ve Bankalar Alıcılar Mal Stokları Demirbaşlar (net) Binalar (net) Borçlar Satıcılar Finansal Borçlar Diğer Borçlar Özsermaye Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri Bölüm VII : Ekler Proforma Nakit Akış Tablosu Nakit irişleri Satışlardan nakit girişleri Borçlanmadan nakit girişleri Diğer nakit girişleri Nakit Çıkışları Maaşlar Satıcılara ödenen enel giderlere ödenen Vergilere ödenen Diğer nakit ödemeler NET NAKĐT POĐSYONU -Ürün ve tanıtım broşürleri -Satış ve sipariş örnekleri -Medyada çıkan haberler -eçmiş reklam, tanıtım ve fuar faaliyetleri -Web sitesi çıktıları -Tesis, depo, atölye ve ürünlerin fotoğrafları -Organizasyon şeması, görev ve sorumluluklar -Yönetim ekibinin özgeçmişleri 4

5 irişimcilerin En Çok Yaptığı Hatalar 1. Fiyatlandırma 2. Sadece satışa odaklanmak 3. Rekabet planına sahip olmamak 4. Nitelikli personele sahip olmamak 5. Kaliteli müşteri hizmeti sunamamak 6. Küçük bir müşteri grubuna bağlı kalmak 7. Đş kararlarında duygusal davranmak 8. Lider ve yönetici olarak kendini yetiştirmemek 9. Bilgi ve teknolojiden uzak durmak 10.Maliyetleri kontrol edememek 11.FĐNANSAL YÖNETĐM YAPMAMAK ÖET ve TAVSĐYELER 1. Web sayfanız mutlaka olsun. 2. Web sayfanızın Đngilizce/Rusça/Arapça versiyonları olsun. 3. Ulusal ve uluslararası fuarlara katılın. 4. Müşterilerin size gelmesini beklemeyin, siz müşterilere ulaşın. 5. KOSEB, Ticaret ve Sanayi Odaları vb kuruluşlara üye olun ve faaliyetlerini yakından takip edin. 6. Bir iş planı dosyası hazırlayın. 7. Halkbank, KOSEB, Türkiye Kalkınma Bankası, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası, Dış Ticaret Müşteşarlığı vb kaynakları sürekli takip edin. 8. Yeni Dünya kurallarını öğrenin. Bu kurallara uyamayacak olanların, oyun dışında kalacağını unutmayın. 5

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ BANKACILIĞI HİZMETLERİNİN KOBİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLME DURUMU Yüksek Lisans Bitirme Tezi Nalan TEKİN 200782046 Tez Danışmanı: Dr. Nurperi

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ EYLÜL 2004 YAYIN NO: 228 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ Türkiye Bankalar Birliği Basel

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİ ADI : İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI : 1 BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız) Eğer ortak varsa her bir ortağın özgeçmişinden (özellikle iş deneyimleri)

Detaylı

(III) YATIRIM İŞLETME PLANI

(III) YATIRIM İŞLETME PLANI (III) YATIRIM İŞLETME PLANI EK 5 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı YATIRIM İŞLETME PLANI DOSYASI 2 İÇİNDEKİLER A- PROJE ALANININ

Detaylı

KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DENİZ BAŞ YÜKSEK

Detaylı

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI Merkezi Hatay da bulunan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan

Detaylı

SAĞLIK İŞL.MALİYET MUHASEBESİ

SAĞLIK İŞL.MALİYET MUHASEBESİ Sağlık İşl.Maliyet Muhasebesi SAĞLIK İŞL.MALİYET MUHASEBESİ 1. Giderlerin I. dağıtımında aşağıdaki giderlerin hangisi için gider dağıtım anahtarına ihtiyaç duyulur? ( Fabrika binası amortisman gideri Üretim

Detaylı

2012 YILI. Kobileri İzleme Komitesi. Faaliyet Raporu KOBİLERİ İZLEME KOMİTESİ FAALİYET RAPORU

2012 YILI. Kobileri İzleme Komitesi. Faaliyet Raporu KOBİLERİ İZLEME KOMİTESİ FAALİYET RAPORU KOBİLERİ İZLEME KOMİTESİ FAALİYET RAPORU Odamız tarafından 2010-2013 Çalışma Döneminde görev talep eden Oda üyelerimiz arasından Kobileri İzleme Komitemize, Oda Yönetim Kurulu tarafından atamalar yapılmıştır.

Detaylı

(İŞ FİKRİ) İŞ PLANI DOSYASI

(İŞ FİKRİ) İŞ PLANI DOSYASI (İŞ FİKRİ) İŞ PLANI DOSYASI (TARİH) (YER) İÇİNDEKİLER 1. İŞ PLANI ÖZETİ... 4 1.1 İş Fikrinin Kısa Tarifi...4 2. GİRİŞİMCİNİN HEDEFLERİ... 4 2.1 Girişimcinin Kişisel Özellikleri...4 2.2 Girişimcinin İş

Detaylı

ALTI SĐGMA VE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAYAN ĐŞLETMELERDE ALTI SĐGMANIN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ

ALTI SĐGMA VE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAYAN ĐŞLETMELERDE ALTI SĐGMANIN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐMDALI ĐŞ-YL-2007-0008 ALTI SĐGMA VE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAYAN ĐŞLETMELERDE ALTI SĐGMANIN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ HAZIRLAYAN Canan

Detaylı

KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA

KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA Mahir Emre SUCU Nisan 2010 DENİZLİ KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İşletme

Detaylı

KOSGEB koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır.

KOSGEB koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır. Nisan 2011, Ankara koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır. - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 2 3 Siyasi, askeri zaferler

Detaylı

TÜRKİYE'DE KOBİ'LERE SAGLANAN DESTEKLER

TÜRKİYE'DE KOBİ'LERE SAGLANAN DESTEKLER TÜRKİYE'DE KOBİ'LERE SAGLANAN DESTEKLER ABSTRACT Müslüme NARİN* Sevim AKDEMiR** In this paper, it is analysed the supports provided to smail and medium size enterprises in Turkey. First, it is examined

Detaylı

BASEL II. IŞIK YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Ocak 2008

BASEL II. IŞIK YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Ocak 2008 BASEL II A.Ş. Ocak 2008 Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ve Basel II 1930 da kurulan BIS; Bütün merkez bankalarının bankası niteliğinde olup BIS:Bank of international Settlements ~ Uluslararası finans

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI Haziran 2013 HAZIRLAYAN Doç. Dr. Murat AKBALIK i İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER... 1 1.1.

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞL-YL-2007-0009 UYGULAMA. HAZIRLAYAN Ceren ÖZBİLGİLİ

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞL-YL-2007-0009 UYGULAMA. HAZIRLAYAN Ceren ÖZBİLGİLİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞL-YL-2007-0009 KOBİ LERDE BÜTÇELEME: BİREKSAN EKMEK İMÂLİ ve PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ DE BİR UYGULAMA HAZIRLAYAN

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE SAĞLANAN KAMU DESTEKLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KOSGEB DİYARBAKIR UYGULAMASI

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE SAĞLANAN KAMU DESTEKLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KOSGEB DİYARBAKIR UYGULAMASI Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE SAĞLANAN KAMU DESTEKLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KOSGEB DİYARBAKIR UYGULAMASI Hasan

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Lot 1: Denizli, Eskişehir, Kayseri, Konya, Adana ve Trabzon

Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Lot 1: Denizli, Eskişehir, Kayseri, Konya, Adana ve Trabzon Avrupa Birliği Katılım Öncesi Ulusal Mali Yardım Programı 2006, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This project is co-financed by the European Union

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ PİYASA DANIŞMANI RAPORU

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ PİYASA DANIŞMANI RAPORU BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ PİYASA DANIŞMANI RAPORU 14 Mart 2012 Piyasa Danışmanı GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. İçindekiler 1 Raporun Konusu... 3 2 Şirket i Tanıtıcı Bilgiler... 3 2.1 Şirket in

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ LERİN İHRACATTAKİ YERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

TÜRKİYE DE KOBİ LERİN İHRACATTAKİ YERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR TÜRKİYE DE KOBİ LERİN İHRACATTAKİ YERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR Hakkı Mümin AY Esra TALAŞLI 1.Giriş Türkiye ekonomisi içinde firma sayısı, istihdam ve üretim açısından önemli bir paya sahip olan KOBİ

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU 006 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 007 KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU Milenyum çağının gereklerinden olan ve kamu yönetiminde stratejik yönetim ve performans yönetimi gibi çağdaş bir anlayışının

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI Tekno Girişimci Sermaye Desteği nin alınabilmesi için Sanayi Bakanlığı tarafından formatı belirlenmiş olan ve girişimciler tarafından doldurularak

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 1.1. KOBİ TANIMLAMASI SORUNU... 5 1.1.1. Dünyadaki KOBİ Tanımları... 8

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSAL SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KOBİ LERİN FİNANSAL SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 4. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 7-8 Aralık 2007 KOBİ LERİN FİNANSAL SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hüseyin Ali KUTLU Kafkas Üniversitesi N.Savaş DEMİRCİ Kafkas Üniversitesi

Detaylı

Aşağıda belirtilen pazarlama yaklaşımlarının kronolojik sıradaki doğru dizilimi hangisidir? I Satış Yaklaşımı II Pazar Yaklaşımı 1 III Üretim

Aşağıda belirtilen pazarlama yaklaşımlarının kronolojik sıradaki doğru dizilimi hangisidir? I Satış Yaklaşımı II Pazar Yaklaşımı 1 III Üretim Aşağıda belirtilen pazarlama yaklaşımlarının kronolojik sıradaki doğru dizilimi hangisidir? I Satış Yaklaşımı II Pazar Yaklaşımı 1 III Üretim Yaklaşımı IV Ürün Yaklaşımı a III I IV II b IV III I II c III

Detaylı

SMEs' PERCEPTION LEVEL OF FINANCE AND INVESTMENT RESOURCES: A CASE STUDY KOBİ LERİN FİNANSMAN VE YATIRIM KAYNAKLARINI ALGI DÜZEYİ: BİR ARAŞTIRMA 1

SMEs' PERCEPTION LEVEL OF FINANCE AND INVESTMENT RESOURCES: A CASE STUDY KOBİ LERİN FİNANSMAN VE YATIRIM KAYNAKLARINI ALGI DÜZEYİ: BİR ARAŞTIRMA 1 Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), ISSN: 2148-6697 Year: 2014 Volume: 1 Issue: 2 SMEs' PERCEPTION LEVEL OF FINANCE AND INVESTMENT RESOURCES: A CASE STUDY Unver Akin¹ ¹Giresun University.

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı