Parrots (Papağanlar)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Parrots (Papağanlar)"

Transkript

1 Parrots (Papağanlar) Yanee bir kuş severdir. IPoAC (havayolu vasıtasıyla mesaj göndermek) hakkındaki yazıyı okuduğundan beri, Yanee zamanının büyük çoğunluğunu uzun mesafeler arasında mesaj gönderebilmek için bir papağan sürüsü eğitmek üzerinde harcamıştır. Yanee nin rüyası ise kendi papağanlarını kullanarak mesaj M yi çok çok uzaklara göndermektir. Mesaj M ise N uzunluğunda bir tamsayılar (0 ile 255 arasında, 0 ve 255 dahil) serisidir (Mesajdaki sayılar bibirinden farklı olmak zorunda değildir). Yanee nin K tane özel olarak eğitilmiş papağanı vardır ve papağanlar birbirinden görünüş olarak farksızdır, dolayısıyla birbirinden ayırt edilemezler. Her bir papağan 0 ile R arasında (0 ve R dahil) tek bir tamsayıyı hatırlayabilmektedir. Başlangıçta Yanee basit bir düzenek dener. Buna göre papağanları kafesten dikkatli olarak birer birer çıkarır, mesajdaki takip eden sayıyı öğretir ve havaya uçurur. Malesef bu basit düzenek başarısızlığa uğrar, çünkü ne kadarda havaya bırakılan her bir papağan hedefe varmış olsada, papağanların hedefe varma sırası havaya bırakılma sırasından farklı olabilmektedir. Bu basit düzenekte, Yanee gönderdiği tüm sayıları hedefte geri elde edebilir fakat bunları doğru sıraya koyamaz. Yanee nin rüyasını gerçeğe dönüştürmek için daha iyi bir düzeneğe ihtiyaç vardır ve bunun için sizin yardımınızı istemektedir. Mesaj M verildiğinde, önceden olduğu gibi, papağanları kafesten yine birer birer havaya bırakmayı planlar. Sizden şu farklı iki işlemi yapan bir program yazmanızı ister: İlk olarak, programınız mesaj M yi okumalı ve ardından en fazla K eleman içeren bir tamsayı serisine çevirmelidir. Serideki her bir tamsayı 0 ile R arasındadır ve sıradaki papağana öğretilecektir. İkinci olarak, programınız kuşların hedefe varış sırasına göre oluşturulan tamsayı listesini (her bir eleman 0 ile R arasında) okumalı ve bu listeden orijinal mesaj M yi oluşturmalıdır. Havaya bırakılan tüm papağanların hedefe varacağını, ve kendisine öğretilen sayıyı unutmadan ve karıştırmadan hedefe aynen taşıyacağını kabul edebilirsiniz. Yanee size papağanların hedefe herhangi bir sırada varabileceğini hatırlatmaktadır. Yanee nin sadece K adet papağanı olduğuna, ve ürettiğiniz tamsayı serisinin (her bir eleman 0 ile R arasında) en fazla K adet tamsayı içerebileceğine tekrar dikkat edin. Görev İki farklı prosedür yazınız. Bunlardan birisi kodlayıcı (encoder) diğer ise kod çözücü (decoder) dur. Aşağıdaki şekil tüm süreci gösterir (Şekildeki shuffle kutusu sıra karıştırması yapar). Yazacağınız iki prosedür şunlardır: Page 1 of 5

2 Procedür encode(n,m). Aldığı parametreler: N mesajın uzunluğu. M mesajı temsil eden N elemanlı tek boyutlu tamsayı dizisi. 0 i < N için 0 M[i] 255 olduğunu kabul edebilirsiniz. Bu prosedür mesaj M yi, elemanları 0 ile R arasında bir tamsayılar serisine kodlamalıdır. Bu seriyi cevap olarak göndermek için, prosedürünüz send(a) prosedürünü göndereceğiniz her bir papağan için çağırmalıdır. Burada a tamsayısı papağana öğretilecek tamsayıdır. Procedür decode(n,l,x). Aldığı parametreler: N orijinal mesajın uzunluğu. L alınan mesajın uzunluğu (gönderilen papağan sayısı). X L elemanlı tek boyutlu bir tamsayı dizisi. Burada 0 i < L için X[i] sizin kodlayıcı ile kodladığınız sayıdır fakat dizideki elemanların sırası farklı olabilir. Bu prosedür orijinal mesajı tekrar üretebilmelidir. Sonucu belirtmek için, decode prosedürünüz output(b) prosedürünü çözülmüş mesajdaki her bir tamsayı b için doğru sırada çağırmalıdır. R ve K nın girdi parametresi olarak verilmediğine dikkat edin (altgörev tanımlarında detay var). Verilen bir altgörevi doğru olarak çözmek için, prosedürünüz aşağıdaki şartları sağlamalıdır: encode prosedürünüz tarafından gönderilen her bir tamsayı altgörevde belirtilen aralıkta olmalıdır. encode prosedürünüz tarafından send prodesürünün çağrılma sayısı altgörev tanımında belirtilen K limitinden fazla olmamalıdır. K nın mesaj uzunluğuna bağlı olduğuna dikkat edin. decode prosedürü orijinal mesaj M yi başarılı bir şekilde tekrar oluşturmalıdır ve output(b) prosedürünü tam olarak N kez çağırmalıdır (b sırasıyla M[0], M[1],..., M[N-1] e eşit olmalıdır). Son altgörevde, sizin puanınız kodlanmış mesaj boyu ve orijinal mesaj boyu arasındaki orana göre değişir. Örnek Şu durumu ele alalım N = 3, ve M= encode(n,m) prosedürü, mesajı bir yönteme göre (7, 3, 2, 70, 15, 20, 3) tamsayı serisi olarak kodlamış olsun. Bu seriyi cevap olarak göndermek için, send prosedürünü şöyle çağırmalıdır: send(7) send(3) send(2) send(70) Page 2 of 5

3 send(15) send(20) send(3) Papağanlar hedefe ulaşma sırasına göre (3, 20, 70, 15, 2, 3, 7) sayı listesini getirmiş olsun. decode prosedürü şu parametrelerle çağrıldığında: N=3, L=7, ve X= decode prosedürü kodu çözerek orijinal mesajı (10, 30, 20) olarak bulmalıdır. Bu sonucu belirtmek için output prosedürünü şöyle çağırmalıdır. output(10) output(30) output(20) Altgörevler Altgörev 1 (17 puan) N = 8, ve M dizisindeki her bir tamsayı ya 0 yada 1. Kodlanmış her bir tamsayı 0 ile R=65535 (0 ve dahil) aralığında olmalıdır. Altgörev 2 (17 puan) 1 N 16. Kodlanmış her bir tamsayı 0 ile R=65535 (0 ve dahil) aralığında olmalıdır. Altgörev 3 (18 puan) 1 N 16. Altgörev 4 (29 puan) 1 N 32. Page 3 of 5

4 Altgörev 5 (en fazla 19 puan) 16 N 64. send prosedürünü en fazla K=15 N kez çağırabilirsiniz. Önemli: bu altgörevin puanı kodlanmış mesaj boyu ve orijinal mesaj boyu arasındaki orana bağlıdır. Bu altgörevdeki her bir test durumu t için, Pt=Lt/Nt değeri kodlanmış mesaj boyu Lt ve orijinal mesaj boyu Nt arasındaki oran olsun. P ise bu şekilde maksimum Pt olarak tanımlansın. Bu sorudan alacağınız puan şu kurallara göre belirlenecektir: Eğer P 5 ise tam skor olan 19 puan alırsınız. Eğer 5 < P 6 ise 18 puan alırsınız. Eğer 6 < P 7 ise 17 puan alırsınız. Eğer 7 < P 15 ise alacağınız puan (15 - P) dir (en yakın alt tamsayıya yuvarlanır). Eğer P > 15 veya çıktılarınızdan herhangi birisi yanlış ise 0 puan alırsınız. Önemli: Altgörev1 den Altgörev 4 e kadar olan geçerli çözümler kendinden önceki altgörevleri de başarılı olarak çözerler. Fakat, K üzerindeki büyük sınır nedeniyle Altgörev 5 i başarı ile çözen bir çözüm Altgörevler 1,2,3 ve 4 ü doğru olarak çözmeyebilir. Aynı çözüm kullanılarak tüm altgörevleri çözmek mümkündür. Gerçekleştirim Detayları Limitler Notlandırma ortamı: Gerçek notlandırma (grader) ortamında, gönderdiğiniz kodlar e ve d olmak üzere iki program olarak derlenecektir ve ayrı çalıştırılacaktır. Encoder ve decoder modülleriniz çalıştırılabilir kod ile bağlanacaktır (link), fakat e programı sadece encode u d ise sadece decode u çağıracaktır. CPU zaman limiti: e programı encode prosedürünü 50 kez çağıracaktır ve 2 saniye içinde bu işlem sonlanmalıdır. d programı decode prosedürünü 50 kez çağıracaktır ve 2 saniye içinde bu işlem sonlanmalıdır. Hafıza limiti: 256 MB Note: Stack hafızası için ayrı bir limit yoktur ve stack hafızası toplam hafızaya dahildir. Arayüz (API) Gerçekleştirim klasörü: parrots/ Yarışmacı tarafından gerçekleştirilecekler: encoder.c yada encoder.cpp yada encoder.pas decoder.c yada decoder.cpp yada decoder.pas C/C++ programcıları için Not: Hem örnek grader hemde gerçek grader, encoder.c[pp] ve decoder.c[pp] ile bağlanacaktır. Bu yüzden, tüm global değişkenleri diğer dosyalardaki değişken adları ile çakışmaması açısından static olarak tanımlayınız. Page 4 of 5

5 Yarışmacı arayüzü: encoder.h yada encoder.pas decoder.h yada decoder.pas Grader arayüzü: encoderlib.h yada encoderlib.pas decoderlib.h yada decoderlib.pas Örnek grader: grader.c yada grader.cpp yada grader.pas Örnek grader iki ayrı raundda çalışır. Her bir raundda, ilk olarak verilen veri için encode u çağırır, ve daha sonra decode u sizin encode prosedürünüzün çıktısı ile çağırır. İlk raundda grader kodlanmış mesajda tamsayıların sırasını değiştirmez. İkinci raundda örnek grader tek ve çift pozisyonlardaki tamsayıların yerini karşılıklı değiştirir. Gerçek grader kodlanmış mesaj üzerinde çok çeşitli permütasyonlar uygulayacaktır. Örnek grader ın karıştırma yöntemini shuffle (C/C++) yada Shuffle (Pascal) prosedürünü değiştirerek siz değiştirebilirsiniz. Ayrıca, örnek grader kodlanmış verinin aralığını ve uzunluğunu kontrol eder. Halihazırda, veri aralığını 0 ile 65535, uzunluğu ise en fazla 10 N olarak kontrol etmektedir. Bu değerleri channel_range (örneğin yerine 255) ve max_expansion (örneğin 10 yerine 15 yada 7) sabitlerini ayarlayarak değiştirebilirsiniz. Örnek grader girdisi: grader.in.1, grader.in.2,... Not: Örnek grader girdisi şu formattadır: Satır 1: N Satır 2: N elemanlı bir liste: M[0], M[1],..., M[N-1] Örnek graderın beklenen çıktısı: grader.expect.1, grader.expect.2,... Bu görev için bu dosyaların her biri tam olarak Correct. metnini içermelidir. Page 5 of 5

International Olympiad in Informatics 2013. Bu masal uzun yıllar önce dünya yeni kurulmuş, IOI ise henüz hayal bile değilken yaşanmıştır.

International Olympiad in Informatics 2013. Bu masal uzun yıllar önce dünya yeni kurulmuş, IOI ise henüz hayal bile değilken yaşanmıştır. International Olympiad in Informatics 2013 6-13 July 2013 Brisbane, Australia dreaming Turkish 1.0 Bu masal uzun yıllar önce dünya yeni kurulmuş, IOI ise henüz hayal bile değilken yaşanmıştır. İçinde N

Detaylı

Problem Seti 2 Çözümler

Problem Seti 2 Çözümler Algoritmalara Giriş Ekim 7, 2005 Massachusetts Institute of Technology 6.046J/18.410J Professors Erik D. Demaine ve Charles E. Leiserson Dağıtım 12 Problem Seti 2 Çözümler Problem 2-1. Bu (yaklaşık) sıralanmış

Detaylı

International Olympiad in Informatics 2013

International Olympiad in Informatics 2013 International Olympiad in Informatics 2013 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Day 2 tasks game Turkish 1.1 Bazza ve Shazza bir oyun oynuyorlar. Oyun alanı Grid şeklinde düzenlenmiş hücrelerden oluşmaktadır.

Detaylı

BÖLÜM 1 1. ALGORİTMALAR. 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi

BÖLÜM 1 1. ALGORİTMALAR. 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi 1. ALGORİTMALAR BÖLÜM 1 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi Endüstri ve hizmet sektörü organizasyonlarının karmaşıklığının artan bir yapıda olması, büyük ölçekli optimizasyon problemleri

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Kriptografi ve Bilgisayar Güvenliği Ders Notları(içindekiler)

Kriptografi ve Bilgisayar Güvenliği Ders Notları(içindekiler) Kriptografi ve Bilgisayar Güvenliği Ders Notları(içindekiler) 1 VERİ VE AĞ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ(IntroductIon to data and network security)... 2 1.1 Bazı Güvenlik Tecavüzleri... 2 1.2 Saldırılar servisler

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

OTOMATİK EMİR İLETİM MODÜLÜ

OTOMATİK EMİR İLETİM MODÜLÜ OTOMATİK EMİR İLETİM MODÜLÜ UYARILAR : Uygulama esnasında dikkat etmeniz gereken ama gözünüzden kaçabilecek / farkına varmayabileceğiniz bazı detayları öncelikle sıralamayı tercih ediyoruz. Bu uyarılar

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ŞEKİL TANIMA ÖDEV 2 KONU : DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ŞEKİL TANIMA ÖDEV 2 KONU : DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ŞEKİL TANIMA ÖDEV 2 KONU : DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ Kenan KILIÇASLAN Okul No:1098107203 1. DESTEK VEKTÖR MAKİNELER

Detaylı

BÖLÜM12. 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM. 2.1. Formüller

BÖLÜM12. 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM. 2.1. Formüller BÖLÜM12 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM 2.1. Formüller Formül, bir sayfadaki verilerin aritmetiksel, mantıksal, istatistiksel vb. işlemleri yapması için kullanılan denklemlerdir ve bize sonuç bildirirler.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KODLAMAYA HAZIRLIK 482BK0123 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Y a h y a D e m i r c a n

Y a h y a D e m i r c a n ALGORİTMA Algoritma; her tür ayrıntı göz önüne alınarak bir problemin çözüm yönteminin adım adım yazılmasıdır. Bu bir düzen içinde yapılır. Maddeler halinde sıralayacak olursak; 1- Algoritmanın bir başlangıcı

Detaylı

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM C++ PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM BİLGİSAYAR hardware Bilgisayarın fiziksel parçaları Printer, Monitör, Klavye, anakart vs software Bilgisayar tarafından kullanılan programlar Word, Excel, Turbo

Detaylı

Adobe Dreamweaver CS3

Adobe Dreamweaver CS3 Ders Notları Adobe Dreamweaver CS3 Bölüm 1 Genel Bilgiler Giriş Dreamweaver CS3, Web sitelerinin oluşturulmasını, yönetilmesini, bakımının ve devamlılığını sağlanmasını mümkün kılmak için güçlü görsel

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 BAĞ_DEĞ_SAY ve BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY İŞLEVİ BAĞ_DEĞ_SAY İşlevi: :Belirlenen aralıkta sayı içeren hücrelerin kaç tane olduğunu

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRIYEL OTOMASYON TEKNOLOJILERI

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRIYEL OTOMASYON TEKNOLOJILERI T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRIYEL OTOMASYON TEKNOLOJILERI TEMEL PROGRAMLAMA- 3 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MICROSOFT EXCEL GIRIŞ

MICROSOFT EXCEL GIRIŞ MICROSOFT EXCEL GIRIŞ Microsoft Excel programı, Windows altında çalışan bir tablo işlemcisidir. Bu tablo üzerinde yazmış olduğunuz rakamlar, kelimeler ve tarih gibi bir takım veriler üzerinde, işinize

Detaylı

VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR DERS NOTU

VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR DERS NOTU VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR DERS NOTU VYA01: Algoritma Mantığı GİRİŞ 1 VERİ NEDİR? 1 Verilerin Sınıflandırılması 2 ALGORİTMA NEDİR? 2 İŞ AKIŞ ŞEMALARI 3 VERİ VE ALGORİTMA İLİŞKİSİ 5 PROGRAMLAMA DİLLERİ

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM 1. SİMATİC S7-200 PLC

İKİNCİ BÖLÜM 1. SİMATİC S7-200 PLC İKİNCİ BÖLÜM 1. SİMATİC S7-200 PLC 1.1 CPU türleri Siemens in PLC ailesinde küçük projeler için S7-200 serisi, orta büyüklükte projeler için S7 300 serisi, büyük ölçekli projeler için ise S7 400 serisi

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

WEB EDİTÖRÜ 1 - FORMLAR. Öğr.Gör. Serkan KORKMAZ MART 2015

WEB EDİTÖRÜ 1 - FORMLAR. Öğr.Gör. Serkan KORKMAZ MART 2015 WEB EDİTÖRÜ 1 - FORMLAR Öğr.Gör. Serkan KORKMAZ MART 2015 1 GİRİŞ Sevgili Öğrenciler İnternet kullanımının hızla yaygınlaşması, web sayfalarının ve dolayısıyla sayfa tasarımının öneminin artmasına sebep

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU ÇELİK YAPILAR

ÜÇ BOYUTLU ÇELİK YAPILAR STEEL ÜÇ BOYUTLU ÇELİK YAPILAR B Ö L Ü M 1 İ Ç İ N D E K İ L E R BÖLÜM 1. İÇİNDEKİLER BÖLÜM 2. GİRİŞ Bölüm 2-1 SİSTEM VE YAZILIM GEREKSİNİMLERİ 2 KURULUM 2 PROGRAMIN YAPISI 3 ÇALIŞMA ORTAMI İLE İLK TEMAS

Detaylı

ŞİMDİ LYS ZAMANI FEM YAYINLARI REHBERLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ŞİMDİ LYS ZAMANI FEM YAYINLARI REHBERLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞİMDİ LYS ZAMANI FEM YAYINLARI REHBERLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ Asıl puan LYS lerde gelecek YGS yi hedeflediği gibi sonuçlandıran adaylarda bir rahatlama gözlenirken sınavı hedeflediği biçimde sonuçlanamayan

Detaylı

ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı

ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı İÇİNDEKİLER Dreamweaver Temelleri İçerik Eklemek Stil Sayfaları Oluşturmak Bağlarla Çalışmak Resimlerle Çalışmak Tablolarla

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı

9031150 - Temel Bilgisayar Bilimleri Ders Notu #2

9031150 - Temel Bilgisayar Bilimleri Ders Notu #2 1 Mart 2009 9031150 - Temel Bilgisayar Bilimleri Ders Notu #2 Referans: Bugün: 1. Ders Notları. C Programlamaya Giriş C dilinde genel olarak kullanılan komutlar ve ifadeler 1. Tekrar Geçen ders printf,

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuarı ĐSTEMCĐ VE SUNUCU MĐMARĐLERĐ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuarı ĐSTEMCĐ VE SUNUCU MĐMARĐLERĐ Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuarı ĐSTEMCĐ VE SUNUCU MĐMARĐLERĐ Đstemci ve sunucu mimarileri gerek bilgisayar alanında

Detaylı