YENİLENEBİLİR ENERJİ & SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİLENEBİLİR ENERJİ & SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ"

Transkript

1 2015 YILI TEKLİF ÇAĞRISI YENİLENEBİLİR ENERJİ & SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 SON BAŞVURU TARİHİ CUMA Referans No: (KÂR AMACI GÜDEN KURUMLAR) TR72/15/YESR1 (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) TR72/15/YESR2

2

3 2015 YILI TEKLİF ÇAĞRISI YENİLENEBİLİR ENERJİ & SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 SON BAŞVURU TARİHİ CUMA Referans No: (KÂR AMACI GÜDEN KURUMLAR) TR72/15/YESR1 (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) TR72/15/YESR2 Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız elektrik üretimi içeren proje başvurularında, mevzuatla belirlenmiş çeşitli izinlere tabi olunacağı hususu göz önünde bulundurularak; söz konusu izin işlemlerinin en kısa sürede başlatılması önemle hatırlatılır.

4

5 T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri Merkez Hizmet Binası Barbaros Mahallesi Sümer Yerleşkesi Kümeevler No: Kocasinan / KAYSERİ Tel: 0 (352) T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Sivas Yatırım Destek Ofisi Akdeğirmen Mahallesi Höllüklük Caddesi No: SİVAS Tel: 0 (346) T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Medrese Mahallesi Hastane Caddesi İş Bankası Üstü 5. Kat YOZGAT Tel: 0 (354) Proje başvuruları 03 Nisan 2015 saat 23:50 ye kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalıdır. Başvuru sistemi 23:50 itibariyle kapanacak ve sonrasında başvurularda herhangi bir değişiklik veya yeni proje başvuru işlemi yapılamayacaktır. Projenin KAYS üzerinden alınan çıktısı, rehberde belirtilen diğer belgelerle birlikte son teslim tarihi olan 10 Nisan 2015 saat: 18:00 den önce matbu olarak kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo ile veya elden aşağıda belirtilen Ajans adreslerinden birine ulaştırılmalıdır. Belirtilen zamanlardan önce KAYS başvuru işlemi yapılmayan ve/veya matbu olarak Ajans a sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Sivas ve Yozgat illerinde bulunan Yatırım Destek Ofislerinden de proje başvurusu kabulü yapılacaktır. PROJE SON BAŞVURU TARİHİ (KAYS ORTAMINDA) 03/04/2015 CUMA SAAT: 23:50 (Proje Dosyası Son Teslim Tarihi - 10/04/2015 Cuma Saat:18:00)

6 İÇİNDEKİLER 1.YENİLENEBİLİR ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI 1.1. Giriş 1.2. Programın Amaçları ve Öncelikleri 1.3. ORAN Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 2.BU TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR 2.1. Uygunluk Kriterleri Başvuru Sahipleri nin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler 2.2. Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler Başvuru Formu ve Diğer Belgeler Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? Başvuruların Teslim Alınması İçin Son Tarih Daha Fazla Bilgi Almak İçin 2.3. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi 2.4. Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi Bildirimin İçeriği Öngörülen Zaman Çizelgesi 2.5. Sözleşme İmzalanması ve Uygulama Koşulları 3.EKLER

7 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI PROGRAMIN REFERANS NUMARASI TOPLAM BÜTÇE PROGRAMIN AMACI PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ ASGARİ/ AZAMİ DESTEK MİKTARI ASGARİ/ AZAMİ DESTEK ORANI YENİLENEBİLİR ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI Kâr Amacı Güden Kurumlar TR72/15/YESR1 TR72/15/YESR1: TR72/15/YESR2: TR72 Bölgesi nde yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi ve sanayide düşük verimli motor sistemlerinin dönüşümü ile enerjinin verimli kullanılması, atık yönetim sistemleri kullanılarak çevre kirliliğinin azaltılması yoluyla bölgesel rekabet edebilirliğe katkı sağlanması ve Sivas-Yozgat illerinde üretim kapasitesi ile verimliliğin artırılması yoluyla bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması Öncelik 1.TR72 Bölgesi nde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve üretimde kullanılan makinalarda yer alan düşük verimli elektrik motorlarının modernizasyonunun sağlanması Öncelik 2. TR72 Bölgesi nde çevresel atık yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve atıkların geri kazanılması Öncelik 3. Sivas ve Yozgat illerinde bulunan kâr amacı güden kurumların; üretim kapasiteleri ve verimliliklerinin artırılması, ürün çeşitliliğinin sağlanması, kalite sertifikasyonlarının artırılması; yeni ürün üretimi ve yenilikçi uygulamalara yönelik yatırımlarının desteklenmesi / (Kâr Amacı Güden Kurumlar) Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar TR72/15/YESR / (Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar) 20 % / 50 % (Kâr Amacı Güden Kurumlar) 25 % / 75 % (Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar) AZAMİ PROJE SÜRESİ 12 Ay (Kâr Amacı Güden Kurumlar) 18 Ay (Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar) UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ TR72/15/YESR1 Kâr Amacı Güden Kurumlar TR72 Bölgesi nde KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler Kâr amacı Güden Kooperatifler ve Birlikler Teknopark ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketleri Kâr Amacı Gütmeyen Kurumların İştirakleri TR72/15/YESR2 Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar Valilikler Kaymakamlıklar Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri) Üniversiteler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler ve Birlikler Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlükleri Küçük Sanayi Sitesi Yönetimleri (KSS) Serbest Bölge Müdürlükleri PROGRAMA ÖZEL DÜZENLEMELER Daha önceki destek programları kapsamında Ajans la destek sözleşmesi imzalamamış Başvuru Sahipleri ve Ortakların içinde yer aldığı projeler, değerlendirme aşamasında 4 puan avantaja sahip olacaklardır. PROGRAMA SON BAŞVURU TARİHİ (KAYS üzerinden son başvuru tarihine kadar başvurusu tamamlanan projeler saat:18:00 e kadar Ajans a matbu olarak ulaştırılmalıdır)

8 1 Yenilenebilir Enerji Ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı 1.YENİLENEBİLİR ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI 1.1. Giriş Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. maddesine dayanılarak, tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. ORAN ın amacı; kanunda belirtildiği üzere, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınmanın hızlandırılması amacıyla, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Destek Yönetim Kılavuzu ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen hususları göz önünde bulundurarak, bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlayabilmektedir. Bu doğrultuda, ORAN tarafından 2015 yılı mali destek programları kapsamında Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı ile Kültür ve Turizm Mali Destek Programı başlıkları altında kâr amacı güden ve gütmeyen kurumlara yönelik olarak iki farklı teklif çağrısına çıkılmıştır. ORAN tarafından 2015 yılı mali destek programları kapsamında uygulanacak Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı, Onuncu Kalkınma Planı ( ), Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) çalışmaları, diğer ulusal strateji ve politika belgesi öncelikleri, 5449 Sayılı Kanun hükümleri, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Destek Yönetim Kılavuzu ve TR72 Bölgesi Bölge Planı çalışmaları esas alınarak hazırlanmıştır. Enerji, artan nüfus ve refah seviyesi ve ekonomik kalkınma sonucu gelişen teknoloji ve üretim tekniklerine paralel olarak gerek tüketimi ve gerekse içinde bulunduğumuz coğrafi alanda ve ülkemizde önemi giderek artan stratejik bir alan olarak önemini korumaktadır. Gelişen teknoloji ve üretim teknikleri, ekonomik kalkınma, artan nüfus ve refah seviyesi dünya enerji tüketimini giderek artırmaktadır. Tüm sektörlerle ilişkisi nedeniyle yatay bir politika alanı olan enerji konusunda yüksek oranda dışa bağımlı olan ülkemiz için yerel kaynakların kullanımı daha da önem kazanmaktadır. Türkiye, özellikle yenilenebilir enerji kaynakları açısından önemli bir potansiyele sahip olmakla birlikte, enerji açısından yüksek oranda dışa bağımlı bir konumdadır. Enerji ithalatımız, toplam ithalatımızın yaklaşık %25 ini oluşturmakta olup; tüketilen elektriğin %45-50 si ithal ettiğimiz doğalgazdan üretilmektedir. Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi nde, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli kaynakların etkin kullanılması hedefine yönelik olarak 2023 e kadar elektrik üretiminde hidrolik enerji dâhil yenilenebilir enerji kaynaklarının payının %30 a çıkarılması, doğalgazın payının %30 a düşürülmesi, kömür payının %30 a çıkarılması ve kalan %10 unun da nükleer enerjiden sağlanması hedeflenmektedir. TR72 Bölgesi ise, Türkiye kurulu gücünün %2 sine sahiptir ve ülke elektriğinin %2 sini, doğalgazın ise %1,6 sını tüketmektedir dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı nda yerli doğal kaynakların etkin kullanımı; atıkların ekonomiye kazandırılması ve enerji, ulaşım, işgücü gibi üretim maliyetlerinin düşürülmesi yönünde tedbirler alınması gerekliliği vurgu yapılan hususlardandır. Bununla birlikte, Onuncu Kalkınma Planı nın temel unsurlarından biri olan enerji kapsamında üretim sistemi içinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının azami ölçüde yükseltileceği belirtilmiştir. Kayseri nin Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi nin mekânsal amaçlarında belirlenen Büyüme Odakları arasına, Sivas ın Bölgesel Çekim Merkezleri, Yozgat ın ise, Yapısal Dönüşüm İlleri arasına girdiği değerlendirilerek, benzer yaklaşım söz konusu strateji belgesinde de benimsenmiştir. BGUS un sürdürülebilir çevre ve yeşil ekonominin

9 2 desteklenmesi başlığı altında, kalkınma ajansları veya mahalli idarelerce değerlendirilebilecek politika alternatifleri arasında yerel yenilenebilir enerji imkanlarının çevresel etki değerlendirmesi yapmak suretiyle değerlendirilmesi konusu yer almaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan İklim Değişikliği Eylem Planı belgesinin vizyonu arasında temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılmasına vurgu yapılmış; temiz enerjinin üretim ve kullanımdaki payının arttırılması amacı altında, yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının artırılmasının sağlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması için 2015 yılına kadar kapasitenin geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapmak üzere 2023 yılına kadar teknolojik gelişimin sağlanması hedefleri belirlenmiştir yılında yayımlanan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi nde de sanayinin sürdürülebilir bir şekilde büyümesinin, çevre politikaları ve bu politikaların enerji politikalarına yansımasıyla yakından ilişkili olduğu vurgulanarak, yenilenebilir enerji kaynakları yoluyla enerji üretiminin arttırılmasına atıf yapılmıştır. Enerji kaynakları ve enerji kullanımıyla ilgili ulusal enerji politikalarının Bölge ölçeğindeki yansımaları çevre ve enerji ilişkisi nedeniyle TR72 Bölgesi Bölge Planında Sürdürülebilir Çevre ve Enerji ekseni altında Enerji Altyapısının İyileştirilmesi önceliği kapsamında değerlendirilmiştir. TR72 Bölgesi, lokal alanlarda güneş, rüzgar, tarımsal koşullarının uygunluğu ile biyokütle, jeotermal ve su kaynaklarıyla hidrolik yenilenebilir enerji kaynaklarıyla önemli bir potansiyel taşımaktadır.

10 3 Yenilenebilir Enerji Ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı Yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş enerjisi bakımından, bölgenin güneyinden başlayıp kuzeydoğu yönünde uzanan bir kuşak dikkati çekmektedir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kaynaklarına göre, Bölgedeki toplam rüzgâr güç potansiyeli MW civarındadır. Teknik ve ekonomik nedenlere bağlı olarak bu potansiyellerin tamamı değerlendirilemese de, mevcut kurulu gücün yeni yatırımlarla arttırılması mümkündür. TR72 Bölgesi alternatif enerji kaynağı jeotermal kaynaklar bakımından zengin olup özellikle Yozgat ve Sivas jeotermal sahalarıyla ön plana çıkmaktadır. TR72 Bölgesi nde özellikle jeotermal kaynakların örtü altı bitkisel üretim sektöründe ısıtma amaçlı kullanımı kış aylarında gerekli olan ısıtma masraflarını minimuma indirerek işletme giderlerini önemli ölçüde azaltacak ve böylece sektörde rekabet üstünlüğü sağlamayı kolaylaştıracaktır. TR72 Bölgesi nde özellikle Yozgat ta jeotermal enerji kaynaklarının bulunduğu Yerköy, Boğazlıyan, Sorgun, Sarıkaya, Saraykent gibi ilçelerde seracılık önemli bir alternatif üretim modeli fırsatı sunmaktadır. Ayrıca, Sivas ta Yıldızeli, Suşehri ve Şarkışla ilçeleri ile Balıklı Çermik bölümü, Kayseri de Himmetdede-Tekgöz mevkii ve Bayramhacılı mevkii güneş enerjisiyle birlikte jeotermal seracılık için uygun özellik taşıyan alanlardır. Biyokütle açısından, Bölgede yaygın bir çalışma bulunmamakla birlikte, buğday, şeker pancarı ve aspir gibi biyoyakıt hammaddesi bitkiler için Bölge iklimi uygun olup buğday ve şeker pancarı Bölgede yaygın olarak yetiştirilmektedir. Ayrıca yaygın olan hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların da enerjiye dönüştürülme potansiyelinin değerlendirilmesi mümkündür. Bölgede özellikle tarımsal sulama ve arıcılıkta elektrik dağıtım şebekesi üretim alanlarından uzaktadır. Tarımsal sulamada elektrik üretiminde benzin ve dizel yakıt yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu çerçevede, tarımda ve özellikle tarımsal sulamada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, sulanan alanların arttırılması yoluyla üretimde verimliliğin arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesi açısından önem taşımaktadır. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı nın yayınladığı 2008 yılına ilişkin genel enerji dengesi raporuna göre, Türkiye de elektrik enerjisinin yaklaşık %60 ını sanayi sektörü kullanmaktadır. Sanayide kullanılan elektriğin ise %70 i elektrik motorlarından kaynaklanmaktadır. Endüstri kuruluşlarında çeşitli tiplerde yaklaşık 15 milyon verimi düşük eski tip motor olduğu bilinmektedir. Bu durumun sonucu olarak, dolarlık GSYH için Türkiye 740 KWh enerji tüketirken, OECD ülkeleri ortalamasında dolarlık GSYH için 400 KWh enerji harcanmaktadır. Ortalama bir motorun çalışma ömrü yaklaşık 20 yıl olup bu süre içerisinde satın alma bedelinin yaklaşık katı kadar enerji tüketmektedir. Elektrik İşleri Etüd İdaresi nin yaptığı araştırmaya göre, Türkiye de %60-70 oranında düşük verimli motor kullanılmaktadır yılı Nisan ayında yürürlüğe giren Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ kapsamında elektrik motorları, IE1, IE2 ve IE3 verim sınıfına ayrılmış ve 2012 Nisan ayından itibaren verimi düşük IE1 sınıfı motorların piyasaya arzı yasaklanmıştır. Bu sayede sanayide büyük miktarlarda enerji tasarrufu sağlamak amaçlanmaktadır. En verimli sınıf olan IE3 e geçişin ise motor güçlerine göre kademeli olarak 1 Ocak 2015 tarihinde zorunlu olması planlanmıştır. Programla Bölge de gelecek yıllarda beklenen sanayi ve hizmetler sektörüne kaymayla birlikte özellikle sanayinin ihtiyaç duyacağı enerji kullanımının artan enerji ihtiyacına bağlı olarak artması, böylece yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yoluyla bölgesel gelişime katkı sağlanması ve bölgemizde imalat sanayinde kullanılan motor, trafo vb. donatılarının verim seviyesinin artırılması yoluyla enerji kaynaklarının verimli kullanımı hedeflenmektedir.

11 4 Son dönemlerde global ve ulusal ölçekte tüm alanlara yatay bir politika aracı olarak entegre edilen çevre uygulamaları, sürdürülebilir kalkınmanın da vazgeçilmez bir unsurudur. Çevre ile sosyo-ekonomik gelişme arasında bağlantısı kurulmamış bir kalkınma stratejisi, bugün için ihtiyaçları karşılasa da, gelecek nesillerin sürdürülebilir bir çevre hakkını tehlikeye atmaktadır. Son zamanlarda yaşanan ekonomik ve mali gelişmeler, iklim değişikliği ve çevresel sorunlar yeşil büyüme, yeşil ekonomi gibi kavramların gelişmesine yol açmış ve global ve ulusal ölçekte politikaların etkilenmesine sebep olmuştur. Bu nedenle, sürdürülebilirlik temelinde çevre, Bölgede gelecek 10 yıllık bir dönemde geliştirilmesi gerekli bir alan olarak Bölge Planınında temel eksenlerinden birini teşkil etmiştir yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı nda imalat sanayiinde dönüşüm unsuru altında sanayide geri dönüşüm ve geri kazanım gibi uygulamalara önem verileceği; Kentsel Altyapı unsuru altında katı atık yönetiminin etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhalarının teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirileceği ve geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılmasının özendirileceği belirtilmiştir. Aynı unsur altında, şehirlerde atık su arıtma altyapısının geliştirilmesi, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmalarının sağlanması, arıtılan atık suların yeniden kullanımının özendirilmesi bir politika alanı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, Onuncu Kalkınma Planı nın çevrenin korunması başlığı altında, sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesinin artırılması ile üretim ve hizmetlerde yenilenebilir enerji, eko-verimlilik, temiz üretim teknolojileri gibi çevre dostu uygulamaların desteklenmesine, çevre dostu yeni ürünlerin geliştirilmesi ve markalaşmasının teşvik edileceğine dair hedefler ortaya konmuştur. TR72 Bölgesi nde kent merkezlerinde nüfusun artma eğilimi nedeniyle hızlı ve sağlıksız kentleşme, kentsel dönüşüm ve kent merkezlerinde genişleme ihtiyacı, konutlaşma, nüfus artışı vb. sebeplerle ortaya çıkan altyapı ihtiyacı ile kırsalda temel ihtiyaçları karşılayacak altyapı eksikliği, sanayinin ve tarımsal faaliyetlerin baskısı; sağlıksız yaşam koşulları, çevre kirliliği ve iklim değişikliğini tetikleyen unsurlar olup, çevresel altyapının kent merkezlerinde ve kırsalda geliştirilmesi gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. Bölgede ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2012 yılında yayımlanan Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Envanteri Raporuna göre, su kirliliği Bölge illerinin öncelikli sorunları arasındadır. Su kirliliğinin en önemli nedenleri arasında ilçelerin çoğunda arıtma tesisinin bulunmaması ve atık suların akarsulara veya göllere direk deşarjının yapılması bulunmaktadır. Ayrıca, bazı firmaların kendi arıtma tesisi bulunmakla birlikte, Bölge de genellikle OSB lere ait atık su arıtma tesisleri bulunmamaktadır. Bu nedenle endüstriyel atık sular genellikle ön arıtmaya tabi tutulmadan şehir şebekesine ya da doğrudan alıcı ortama deşarj edilmektedir. İlçelerde çoğunlukla akarsulara deşarj uygulanmaktadır. Bu da yüzey sularında kirlenmeye yol açmaktadır. Bu çerçevede, Bölgede ekolojik dengeyi tehdit eden kentsel kaynaklı ya da imalat sanayinin de katkısıyla sulara doğrudan noktasal ve noktasal olmayan bazda kirletici deşarjların önlemesini sağlayacak uygulamaların yaygınlaştırılması ve altyapının hazırlanması son derece önem taşımaktadır. Bölgede atıklar konusu, endüstriyel faaliyetlere bağlı olarak bertaraf edilmesi gereken atıkların artmasıyla son dönemlerde daha önemli hale gelmiştir. Düzenli depolama yöntemi kullanan belediye sayısı Bölgede yeterli seviyede değildir. Katı atık yönetimi Bölgede önemli çevresel sorunlar arasında yer almaktadır. OSB ler atık yönetimi konusunda geliştirilmeye ihtiyaç duymaktadır. Geri dönüşüm konusunda da OSB lerin geneline yaygınlaştırılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanterine göre, mobilya ve ağaç ürünleri, elektrikli teçhizat, metal ve metal ürünleri imalatı gibi Kayseri de öne çıkan sektörler hava kirliliğinden sonra su kirliliği ve katı atık oluşturmaya neden olmaktadır. Bölgede yaygın olan madencilik faaliyetleri ise en çok hava kirliliği, toprak kirliliği, orman

12 5 Yenilenebilir Enerji Ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı alanlarını etkilemesi ve görüntü kirliliği oluşturması ile ön plana çıkmaktadır. Sivas ilinde yoğun olan taş ve mermerin kesilmesi ile şekil verilmesi faaliyetlerinde ise katı atık oluşumu ile görüntü kirliliği öne çıkan çevresel sorunlardır. Ayrıca, madencilik faaliyetlerinde endüstriyel hammadde çıkarımı yaygın olduğu için toz emisyonu en çok neden olunan çevresel sorunlar arasında yer almaktadır. Bölgede endüstriyel kirliliğin önlenmesinde temiz üretim uygulamalarına yönelik faaliyetler geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. TR72 Bölgesi illerinden Sivas ta il ekonomisinde son yıllarda olumlu gelişmeler kaydedilmekle birlikte, ilin sanayileşme süreci halen geliştirilmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu durum il ekonomisinde sanayinin payı oldukça düşük olan Yozgat için de geçerlidir. Bu bağlamda özellikle imalat sanayinde üretim kapasitesinin artışı bir öncelik alanı olarak seçilmiştir. Bölgede Sivas ve Yozgat ta imalat sanayi geliştirilmeye ihtiyaç duymakla birlikte, bölgede metal cevherleri madenciliği ve diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı ve endüstriyel hammadde imalatı da önem taşımaktadır dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı nın temel unsurlarından biri olan rekabet edebilirlik Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi ve üretimde verimliliğin artırılmasına dayanırken, bunların dışında birçok faktör, sektör ya da bölgenin/ülkenin rekabet gücü üzerinde etkilidir. Onuncu Kalkınma Planı nın Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme ekseni altında Türkiye nin uluslararası rekabet gücünü ve dünya ihracatından aldığı payı artırmak için imalat sanayiinde dönüşümü gerçekleştirerek yüksek katma değerli yapıya geçmek ve yüksek teknoloji sektörlerinin payını artırmak temel amaç olarak belirlenmiştir. BGUS un mekânsal amaçlarında Sivas ın Bölgesel Çekim Merkezleri, Yozgat ın ise Yapısal Dönüşüm İlleri arasına girdiği değerlendirilmektedir. Söz konusu belgede, Bölgesel Çekim Merkezleri için, ekonomik kalkınmada üretim yapısının güçlenmesine, sanayi ve hizmetler sektörlerinde iş imkânlarının artırılarak kentsel işgücü tabanının geliştirilmesi ile değer zincirlerine eklemlenme ve ihracat kapasitesinin artırılmasına ve bu yönde, gelecekte yenilikçi, rekabet edebilir, dinamik ve yüksek katma değer yaratma potansiyeli bulunan öncü sektörler ile ihracat kapasitesinin geliştirilmesine odaklanılacağı vurgulanmıştır. Ayrıca, ürünlerin markalaşması, KOBİ lere yönelik belgelendirme sistemi ve kalite altyapısı iyileştirilmesi ve desteklenmesi de söz konusu belgede desteklenecek alanlar arasında tanımlanmıştır. BGUS ta, Yapısal Dönüşüm İlleri içinse markalaşma ve yenilikçilikle birlikte katma değeri yüksek yenilikçi sektörel oluşumların destekleneceği belirtilmiştir. Sivas ve Yozgat illeri düşük katma değerli ürünler ihraç eden çeşitliliği düşük iller arasında yer almaktadır. Üretim imkânları geniş olan iller katma değeri daha yüksek ihraç ürünlerine kolaylıkla geçiş yapabileceklerdir. Bu çerçevede, sektörel çeşitlenmenin geliştirilmesi, aynı iş kollarında yeni malzemelerle, yeni tasarımlara ve sektörel çeşitlenmenin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte, bölgede kalite sorunları üretim sürecinde karşılaşılan temel sorunlar arasında tanımlanmıştır. Bu çerçevede, ürün çeşitliliğinin artırılması, uluslararasılaşma ve kalite sertifikasyonu bir öncelik alanı olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda, TR72 Bölgesi Bölge Planı nda belirlenen ilgili eksen, öncelik ve tedbirler dikkate alınarak özellikle Sivas ve Yozgat ta söz konusu mali destek programı kapsamında rekabet edebilirlik açısından önem taşıyan üretimde kapasite, kalite ve verimlilik artışına, ürün çeşitliliğinin sağlanmasına, markalaşma ve kalite sertifikasyonuna yönelik yatırımların desteklenmesine yer verilmiştir. TR72 Bölgesi Bölge Planı nda bölgenin vizyonu, Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir, beşeri ve sosyal sermayesi gelişmiş, potansiyellerini değere dönüştürmüş, kent ve sosyal altyapısını geliştirerek yaşam kalitesini arttırmış, ulaşılabilir Orta Anadolu olarak belirlenmiştir.

13 6 Belirlenen 4 eksen şunlardır: 1) Rekabet Edebilirlik 2) Sosyal Kalkınma 3) Sürdürülebilir Çevre ve Enerji 4) Kentsel ve Kırsal Altyapı 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında mali destek programlarına aktarılması planlanan toplam destek miktarları aşağıdaki tabloda sunulmuştur: MALİ DESTEK PROGRAMININ ADI DESTEK MİKTARI 1) Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı ) Kültür ve Turizm Mali Destek Programı yılı mali destek programları için öngörülen toplam mali destek tutarı olup, bu tutarın Ajans 2015 yılı bütçesinden aktarılması planlanmaktadır. Destek miktarları için belirlenen rakamlar ve öngörülen toplam mali destek tutarı gösterge niteliğinde olup Ajans 2015 yılı Bütçesiyle kesinleștirilecektir. Ajans, programlar için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ayrıca Ajans, sunulan projelerin sayısına ve kalitesine bağlı olarak mali destek programları arasında bütçe aktarımı yapabilir. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, söz konusu programların sözleşme makamıdır ve programın uygulanması ile mali destek almaya hak kazanmış projelerin izlenmesinden sorumludur.

14 7 Yenilenebilir Enerji Ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı 1.2. Programın Amaçları ve Öncelikleri Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı nın genel amacı TR72 Bölgesi nde yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi ve sanayide düşük verimli motor sistemlerinin dönüşümü ile enerjinin verimli kullanılması, atık yönetim sistemleri kullanılarak çevre kirliliğinin azaltılması yoluyla bölgesel rekabet edebilirliğe katkı sağlanması ve Sivas-Yozgat illerinde üretim kapasitesi ile verimliliğin artırılması yoluyla bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması olarak belirlenmiştir. Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı nın yukarıdaki amaç çerçevesinde belirlenen öncelikleri ise; Öncelik 1.TR72 Bölgesi nde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve üretimde kullanılan makinalarda yer alan düşük verimli elektrik motorlarının modernizasyonunun sağlanması Öncelik 2. TR72 Bölgesi nde çevresel atık yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve atıkların geri kazanılması Öncelik 3. Sivas ve Yozgat illerinde bulunan kâr amacı güden kurumların; üretim kapasiteleri ve verimliliklerinin artırılması, ürün çeşitliliğinin sağlanması, kalite sertifikasyonlarının artırılması; yeni ürün üretimi ve yenilikçi uygulamalara yönelik yatırımlarının desteklenmesi olarak belirlenmiştir ORAN Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı Kâr Amacı Güden Kurumlar için ve Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar için olmak üzere toplam dir. ORAN, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Desteklerin Tutarı Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır: Kâr Amacı Güden Kurumlar Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar Program Bütçesi Asgari/Azami Destek Tutarı / / Asgari/AzamiDestek Oranı %20 / %50 %25 / %75 Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin Kâr Amacı Güden Kurumlarda %20 sinden az ve %50 sinden fazla, Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlarda %25 inden az ve %75 inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Proje toplam uygun maliyetinin Kâr Amacı Güden Kurumlarda en az %50 si, Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlarda en az %25 i Başvuru Sahibi tarafından eşfinansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibi nin, proje eşfinansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi

15 8 katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü Başvuru Sahibi nin kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda Başvuru Sahibi bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez. 2. BU TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR Bu bölümde; Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı çerçevesinde finanse edilecek projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Destek Yönetim Kılavuzu hükümlerine uygun olarak açıklanmaktadır. Başvuru Sahipleri başvuruda bulundukları andan itibaren bu yönetmelik hükümlerini ve bu rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar. Ajans, zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin herhangi bir aşamasında bu destek programını iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda Başvuru Sahipleri Ajans tan herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Destek için başvurusu yapılan projeler Ajans tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak ve proje sahibinin ayrıca muvafakatı aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsî bilgiler ve meslekî sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir Uygunluk Kriterleri Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur. Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı ndan yararlanacak projelerin bu üç temel uygunluk kriterini eksiksiz olarak yerine getirmesi zorunludur: Başvuru Sahibi ve Ortaklarının Uygunluğu Projelerin Uygunluğu Maliyetlerin Uygunluğu

16 9 Yenilenebilir Enerji Ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı Başvuru Sahipleri nin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Destek almaya hak kazanabilmek için Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulları başvuru ve sözleşme aşamalarında sağlamalıdır: Kâr Amacı Güden Kurumlar: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik 1 kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi olması (250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirası nı aşmayan işletmeler) (Sermayesinin veya oy haklarının %25 inden fazlası KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olan başvuru sahibi/proje ortağı tarafından sunulan projeler değerlendirmeye alınmaz.) Kâr Amacı Güden Kooperatifler ve Birlikler Teknopark ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketleri Kâr Amacı Gütmeyen Kurumların İştirakleri Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar: Valilikler Kaymakamlıklar Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri) Üniversiteler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler ve Birlikler 2 Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlükleri Küçük Sanayi Sitesi Yönetimleri (KSS) Serbest Bölge Müdürlükleri 1 18 Kasım 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve 4 Kasım 2012 tarih ve 2012/3834 sayılı Yönetmelik 2 Kâr amacı gütmeyen kooperatif, birlik vb. kuruluşlardan tüzüklerinde/kuruluş sözleşmelerinde üyelere kâr dağıtılmasını yasaklayan hükme referans göstermeleri suretiyle faaliyetlerinin kesinlikle kâr amacı gütmediği veya Genel Kurul kararıyla kârın gelecekteki 5 yıl boyunca hissedarlara dağıtılmayacağını taahhüt eden beyanları talep edilerek kontrol edilecektir.

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı 1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TRC2-15-KOBİ KAYS Üzerinden

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

İktisadi Kalkınma. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

İktisadi Kalkınma. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI İKTİSADİ KALKINMA Başvuru Rehberi Referans Numarası:

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No:TR51/12/DFD 1 1 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ... 57 1.1. GİRİŞ... 75 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ)

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) www.dogaka.gov.tr T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) 2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 2 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim

Detaylı

ALTERNATİF MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

ALTERNATİF MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ALTERNATİF (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 2012Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-12-YENİ KOBİLER 1 ve KOOPERATİFLER

Detaylı

YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI KUZEYDOĞU ANADOLU Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Program Referans

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-15-KK01 KAYS

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi 1 Referans No: TR51/12/SOS Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013 Saat: 17:00 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

Detaylı

YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: ISTKA/2014/YEN Son Başvuru Tarihi: 21/02/2014

YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: ISTKA/2014/YEN Son Başvuru Tarihi: 21/02/2014 İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: ISTKA/2014/YEN Son Başvuru Tarihi: 21/02/2014 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 1.1. GİRİŞ... 3 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ... 4 1.3. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ KAYNAK...

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

BAŞVURU REHBERİ 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00

BAŞVURU REHBERİ 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00 BAŞVURU REHBERİ İnternet Son Başvuru Tarihi: Proje Son Teslim Tarihi: 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No (Kar Amacı Güden): TR31/13/OME01 Referans

Detaylı