İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 1. YARIYIL İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 133 Matematik KR: 3 AKTS: 3 Dersin Amacı: Mesleki hesaplamalarla ilgili olarak gerekli olan temel matematik bilgilerini edinmek, bu bilgileri mesleki uygulamalarda kullanmaktır. Dersin İçeriği: Doğal sayı, sayma sayısı, tam sayı, rasyonel sayı kavramları, üslü sayılar, Köklü sayılar, Mutlak değer, Polinomlar ve polinomlarda dört işlem oran, orantı ve çarpanlara ayırma, Birinci ve ikinci derecen denklem ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar, fonksiyon çeşitleri ve fonksiyonlarda işlemler, Logaritma kavramı, on tabanında logaritma ve doğal logaritma, Logaritma fonksiyonu, üslü ve logaritmalı denklemler ve eşitsizlikler, Açı ölçü birimleri, bir açının esas ölçüsü ve açıların trigonometrik oranları, Trigonometrik fonksiyonlar, grafikleri, Trigonometrik özdeşlikler, üçgenlerde açı, kenar ve alan hesapları. Geometrik şekillerde çevre, alan ve hacim hesapları, dik üçgenlerde pisagor ve öklit bağıntıları, çember ve daire hesaplama yetenekleri kazandırılır. 191 Türk Dili I KR: 2 AKTS: 2 Dersin Amacı: Türk dilinin zengin, kurallı üretken ve tarihi bir geçmişi olan köklü bir dil ailesinden geldiği bilincinin verilmesi, okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğu, bu sebeple okuma alışkanlığının kazandırılması, okunanların anlaşılması için gerekli tekniklerin anlatılması. Bireylerin duyduklarını, gördüklerini, düşündüklerini ve anladıklarını söz ve yazı ile planlı, etkili ve akılcı bir şekilde ifade etme kabiliyetinin geliştirilmesi. Dersin İçeriği: Dilin tanımı, Dünya dilleri, Türkçe nin dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi, Dil ile ilgili temel kavramlar, Dil bilgisi ve sözcük öbekleri, Yazılı anlatımda başarılı olmanın yöntemleri, Kelimelerin ses ve şekil yapısı, İsimler- Fiiller- Zarflar- Edatlar Türkçe de kullanımları, Anlatım süreci, Güzel ve etkili konuşmanın temel ilkeleri, Diksiyon Sözlü anlatımda başarılı olmanın temel ilkeleri yeterlilikleri kazandırılır. 197 İngilizce I KR: 3 AKTS: 3 Dersin Amacı: The Common European Framework A1 Skills Dersin İçeriği: Introduction and the importance of the course, subject pronouns Verb to be, possessive adjectives, definite and indefinite articles, plural nouns Count-Uncount nouns, questions and negatives, possessive forms of nouns Everyday objects, countries, opposite adjectives, possessive pronouns, have got Imperatives, Must, Have to There is/are, How many?, Prepositions of place, many, much, a lot of

2 Simple Present Tense affirmative, negative and question forms Describe events and activities, Present Continuous Tense affirmative, negative and question forms Simple Past Tense Agree and disagree with others, order a meal Prepositions of place, time Comparative and superlative adjectives, describe family and living conditions The Present Perfect Tense For,since,just,already,yet,ever,never 193 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I KR: 2 AKTS: 2 Dersin Amacı: Osmanlı Devletinin son dönemleri, batılılaşma çabaları ve bunların Atatürk İnkılaplarına etkileri açıklanacaktır. Türk inkılabı ve öncesinde Osmanlı Devletinin yaptığı ıslahatlar. Türk İstiklal Savaşının öneminin kavratılması. Dersin İçeriği: Tarihle ilgili temel kavramlar, İnkılap öncesi Osmanlı Devletinde yapılan ıslahatlar, İnkılap öncesi Osmanlı Devletinde yapılan ıslahatlar, Türk İnkılaplarının hazırlık dönemi, Türk İstiklal Savaşı, Türk İnkılabı Gelişim aşamaları, Atatürk İnkılaplarının önemi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, Cumhuriyet rejimi konuları öğretilir. 123 Genel Muhasebe T:3 U:1 KR:4 AKTS: 4 Dersin Amacı: Finansal muhasebe sistemi hakkında bilgi vermektir. Dersin İçeriği: Tekdüzen muhasebe sistemi çerçevesinde muhasebe uygulamalarının incelenmesi ve bu konuda muhasebe uygulamalarını yönlendiren muhasebenin temel kavramlarının, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinin tanıtılması, tekdüzen hesap planının ve işleyişinin örneklerle ele alınması. 127 Genel işletme T:3 U:1 KR:4 AKTS: 4 Dersin Amacı: İşletme ile ilgili temel kavramlar ve işletmenin temel fonksiyonları hakkında bilgi vermek. Dersin İçeriği: Küreselleşen dünyada ekonominin yapı taşlarından olan işletmelerin yapısını inceleyerek, bu işletmelerin yönetim anlamında, kuruluş yerlerini inceleme açısından, üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları araştırma geliştirme ve karar verme süreci açısından gerekli bilgileri günün şartlarına uygun bir şekilde açıklayabilmek. 125 Bilgisayara Giriş T:1 U: 1 KR: 2 AKTS: 3 Dersin Amacı: Bu ders ile öğrencinin Bilgisayarı tanıması, kullanabilmesi ve ofis programındaki Word programı ile uygulamalar yapabilmesi amaçlanmaktadır. Dersin İçeriği: Bilgisayarın parçalarını tanıtmak, Windows Vista'ya Giriş, masaüstünün tanıtılması, simgeler, kutular, bilgisayardaki programları başlatmak, bilgisayarı özelleştirmek, görev çubuğu ve işlemleri, dosya, klasör, sabit disk işlemleri, geri dönüşüm kutusu, taşıma

3 işlemleri, Internet Explorer programını kullanmak, Microsoft Word 2010 da metinler ve belgeler üzerinde çalışmak, metinleri biçimlendirmek, sayfa yapısı ile çalışmak, paragrafları biçimlendirmek, tablolar ile çalışmak, baskı önizleme ve yazdırma özellikleri gibi konular öğretilir. 131 İktisada Giriş T:2 U: 0 KR: 2 AKTS: 2 Dersin Amacı: Firmaların ve hane halklarının üretim ve tüketim davranışları hakkında bilgi edinerek bu ekonomik karar birimlerinin iktisadi faaliyetlerine yönelik analiz ve yorum yapabilmeyi öğretmektir. Dersin İçeriği: Ekonomi ilminin niteliği ve önemi, ana ekonomik sorunlar ve ekonomik düzen, fiyat teorisine giriş, talep fonksiyonu, talep eğrisi, talep kayması ve talep esnekliği, arz fonksiyonu, arz eğrisi arz kayması ve arz esnekliği, tam rekabet piyasasında denge fiyatının oluşumu, tüketici teorisi, faydanın ölçülebilirliği ve farksızlık eğrileri, üretici teorisi üretim fonksiyonu ve verim analizi, maliyet analizi, optimal faktör bileşeni ve eş-ürün eğrileri analizi, fiyat teorisi, firma dengesi ve kar maksimizasyonu, tam rekabet piyasasında firma dengesi, eksik rekabet piyasasının ortaya çıkış nedenleri ve türleri, monopol ve oligopol piyasalar, farklı piyasalarda denge oluşumunu ayırmak konuları öğretilir. 135 Genel Hukuk Bilgisi T:2 U: 0 KR: 2 AKTS: 3 Dersin Amacı: Hukukun temel kavramları, hukukun sistemi, hak ve türleri hakkında bilgilendirmek, kişiler aile hukuk sistemi hakkında bilgilendirmek, borç alacak işlemlerini yürütebilecek bilgiyi sağlamak, eşya ve icra iflas hukuku işlemleri hakkında bilgilendirmektir. Dersin İçeriği: Hukukun temel kavramlarını tanımak, hukuk sistemini incelemek, hak türlerini sınıflandırmak, hakkın kazanılması, kaybedilmesi yöntemlerini belirlemek, hakkın kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek, kişilik kavramı ve türleri ve kişiliğin kazanılması ile kaybedilmesi, kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek, aile hukuku ve hükümlerini tanıtmak, borç kavramı, borcu doğuran sebepler ve sınıflandırılması hakkında bilgilendirmek, borcun ifası ve sona ermesi ile temsil işlemleri hakkında bilgilendirmek, sözleşme kavramı hakkında bilgilendirmek, eşya hukuku kapsamında eşya kavramı türlerini tanıtmak, eşya, mülkiyet, devir ve rehin işlemleri hakkında bilgilendirmek, icra ve iflas hukuku hakkında bilgilendirmektir. 129 Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri: T:1 U:1 KR:2 AKTS: 2 Dersin Amacı: Ders, yönetim, idare ve büro yönetimi ilgili temel kavramlar ile alan ile ilgili güncel uygulamalardan ve örneklerden hareketle pratik bilgiler sunmaktadır. Böylece büro yönetimi ve günümüzün modern büroları ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi sahibi kılınması hedeflenmektedir. Dersin İçeriği: Ders kapsamında İletişim kavramı ve öğeleri, iletişim çeşitleri, Yönetim ve idare kavramları, büro yönetiminin tanımı, tarihsel gelişimi, büroların yönetim fonksiyonları

4 ve türleri, büroların örgütlenmesi ve iş analizlerinin yapılması, bürolarda iş yönetimi, iş değerlemesi ve büro gerekleri, büroların ve büro işlerinin organizasyonu, bürolarda verimlilik ve etkinlik yönetimi, büro ergonomisi ve tasarımı konuları ele alınacaktır. 2. YARIYIL 194 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II KR: 2 AKTS: 2 Dersin Amacı: Atatürk İnkılaplarını kavrayabilme. Atatürk dönemi Türkiye Cumhuriyetinin dış politika esaslarını kavrayabilme. Atatürk ilkelerinin doğuş sebeplerini kavrayabilme. Dersin İçeriği: Cumhuriyet yönetiminin özellikleri, Atatürk İnkılapları, Cumhuriyet ve Atatürk İnkılaplarını tehdit eden faktörler, Devlet idaresi ve Atatürkçülük, Atatürk ve Dış siyaset, Atatürk İlkeleri ve Türk Milli tarihi, Atatürk İlkeleri ve Türk Milli tarihi, Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçü düşünce sistemini tehdit eden faktörler. 198 İngilizce II KR: 3 AKTS: 3 Dersin Amacı: The Common European Framework A2 Skills Dersin İçeriği: Revision of Present Perfect Tense, The Present Perfect Contunious, Reflexive Pronouns, Too, Enough, Direct, Indirect Objects, The Simple Future Tense nad Future Continuous, Modals, ability, possibility, can,could,may,might,be able to, Modals, should, ought to, some,any,no,every,compound forms, Conjunctions, Both and, Neither nor, Either..or, The Past Perfect Tense, When and While Clauses, Used to, so, nor, Question tags and answers The Future Perfect Tense, by the time and related conjunctions, Conditional Sentences, Future possible, present unreal, past unreal, Wish Clauses, Had better, The passive voice, present and past passive forms 192 Türk Dili II KR: 2 AKTS: 2 Dersin Amacı: Türk dilini günlük hayatta, kamusal alanda ve işletme hayatında kullanabilme yeteneğinin kazandırılması. Doğru anlatım ve noktalama işaretlerinin kullanım becerisini kazandırma. Araştırma, okuma ve bilgiye erişim tekniklerini kazandırabilme. Dersin İçeriği: Yaratıcı yazma türleri, Öykü, Roman, Hikaye, Öğretici yazma türleri, Makale, Özgeçmiş, Dilekçe, Rapor yazma, Hazırlıklı konuşma, Seminer, Konferans, Münazara, Noktalama işaretleri, Özel yazılarda noktalama işaretleri, Resmi yazılarda noktalama işaretleri, Sözcüklerle ilgili anlatım yanlışları, Dillerin etkileşimi, Sözlü ve yazılı anlatımda bilinmesi gereken hususlar öğretilir.

5 132 Ticari Matematik T:2 U: 0 KR: 2 AKTS: 2 Dersin Amacı: Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak. Dersin İçeriği: Yüzde ve binde hesaplarını kullanmak, oran ve orantıyı hesaplamak, karışım, bileşim ve alaşım hesaplamaları yapmak, maliyeti ve satışı hesaplamak, faiz hesaplarını uygulamak, ıskonto hesaplarını uygulamak yeterlilikleri kazandırılır. 126 Bilgisayar Büro Programları T:3 U: 1 KR: 4 AKTS: 4 Dersin Amacı: Bu ders ile öğrencinin ofis programındaki Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilmesi amaçlanmaktadır. Dersin İçeriği: Microsoft excel programına giriş, çalışma sayfaları ile çalışmak, Excel e bilgi girmek ve bilgileri düzenlemek, Excel de formül kullanımı, Excel de karakterleri biçimlemek, çalışma sayfaları ve sayfa yapısı ile çalışmak, çalışma sayfaları ile çalışmak, baskı ön izleme ve yazdırma özellikleri, Powerpoint programına giriş, slaytlar ve metinler üzerinde işlemler yapmak, slaytlara animasyonlar uygulamak, slaytlara eklentiler yapmak, asıl slaytı kullanmak ve slayt gösterilerini ayarlamak konuları öğretilir. 136 İstatistik T:1 U:1 KR:2 AKTS: 2 Dersin Amacı: Bu ders öğrencinin, işletmelerin faaliyetlerini sürdürürken karşılaştığı sorunların çözümünde temel istatistik yöntemlerinden yararlanabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Dersin İçeriği: Ders kapsamında, istatistikle ilgili temel kavramlar, verileri toplamak, verileri serilere dönüştürmek, verileri tablo ve grafiklere dönüştürmek, merkezi eğilim ölçüleri, basit, sınıflanmış ve gruplanmış serilerde analitik ve analitik olmayan ortalamalar merkezi eğilim ölçüleri, basit, sınıflanmış ve gruplanmış serilerde analitik ve analitik olmayan ortalamalar, değişkenlik ölçüleri, basit, sınıflanmış ve gruplanmış serilerde değişim aralığı, kartiller arası fark, ortalama sapma, standart sapma ve değişim katsayısı, değişkenlik ölçüleri, basit, sınıflanmış ve gruplanmış serilerde değişim aralığı, kartiller arası fark, ortalama sapma, standart sapma ve değişim katsayısı, olasılık kuramı konuları öğretilir. 130 Makro İktisat T:2 U: 0 KR: 2 AKTS: 2 Dersin Amacı: Bu ders ile öğrencinin, üretici ve tüketici olarak devlet ve devletin ilişki içerisinde olduğu diğer ekonomik karar birimlerinin iktisadi faaliyetleri hakkında bilgi edinmesi, analizde bulunması ve yorum yapabilmeyi öğrenmesi amaçlanmaktadır Dersin İçeriği: Ders kapsamında, milli muhasebe kavramlarını öğrenmek, milli geliri hesaplama yöntemlerini öğrenmek ve analiz etmek, istihdam ve işsizlik ile ilgili kavramlar ve

6 işsizlik oranlarının hesaplanması, enflasyon tanımı, türleri ve ekonomiye etkileri, enflasyon oranının hesaplanması ve anti- enflasyonist politikalar, paranın fonksiyonları ve tanımı para arzı,para talebi, para piyasası ve para politikaları, toplam talep ve milli gelirin denge seviyesi faiz oranı ve milli gelirin denge seviyesi, mal piyasası, dış ticaret teorisi ve diş ticaret politikası, döviz piyasası, ödemeler bilançosu, ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma kalkınma stratejileri ve az gelişmiş ülkelerde kalkınmayı engelleyici faktörler gibi konular öğretilir. 124 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri: T:3 U:1 KR:4 AKTS: 4 Dersin Amacı: Bu dersin amacı; öğrencilere muhasebe fonksiyonu ile ilgili bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu ders ayrıca muhasebe dalında uzmanlaşma amacında olmayan öğrencilerin temel muhasebe işlemlerini kavramasını sağlayacaktır. Bu dersin içeriği, öğrencilere işletmedeki muhasebe bilgilerinin pratik kullanımına bir başlangıç sağlamakla beraber, onlara dönem sonu muhasebe işlemleriyle ilgili süreçleri anlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Dersin İçeriği: Genel Muhasebe dersinde edinilen bilgi ve becerileri geliştirmek ve bunları daha karmaşık nitelikteki işletme konularına uygulayabilme, işletmelerin dönem sonu itibariyle yapmaları gereken çalışmaları kavrayarak bunlarla ilgili kayıtları uygulayabilme, işletmelerin dönem sonu itibariyle düzenlemeleri gereken mali tabloları özellikleriyle birlikte düzenleyebilme, mali tablolar arasındaki belirgin farkları kavrayarak yorumlayabilme. 134 Ticaret Hukuku Bilgisi T:2 U:0 KR:2 AKTS: 2 Dersin Amacı: Ticaret Hukukunun esaslarını ve ilgili terimlerini kavrama. Dersin İçeriği: Ticaret Hukukunun Tanımı, Ticaret Hukukunda Sistemler, Ticari İşletme, Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler, Ticaret Sicili, Ticari İş, Tacir, Ticari Defterler, Faiz, Teselsül, Ticaret Unvanı, Marka kavramlarının incelenmesi. 128 İşletme Becerileri Grup Çalışması T: 1 U:1 KR:2 AKTS: 2 Dersin Amacı: Organizasyonlardaki sistemler ve bu sistemi oluşturan gruplarla ilgili genel bilgiler. Dersin İçeriği: İşletme Yönetiminde Sorun Çözme ve Karar Verme, İletişim Kavramı ve Organizasyonlardaki İletişim kanalları, Liderlik, Toplantıya Hazırlanma ve Toplantı Alt Yapısı, İnsan İlişkileri ve Grup Çalışması, Organizasyonlarda Grupların Oluşumu ve İşlevleri, İş Etiği, İş Hayatındaki Motivasyon Araçları, Yönetimde Stres ve Stresle Başa Çıkma Yolları, Kendini Geliştirme ve Yönetme, İş başvurusu.

7 3. YARIYIL 229 Bilgisayarlı Muhasebe KR: 4 AKTS: 5 Dersin Amacı: Muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme. Finansal tablolardan bilânço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme. Bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilme. Muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme. Dersin İçeriği: Şirket açma işlemleri, Hesap planı, alt hesap oluşturma, Cari kart oluşturma Stok kartı oluşturma, Cari kartta hesap oluşturma, Stok kartında hesap oluşturma, Fatura İşlemleri, çek-senet işlemleri, Tahsil, tediye, mahsup fişleri oluşturma, KDV ayarlama işlemleri, Dönem içi işlemler, Entegrasyon, Entegrasyon, Raporlama işlemleri, Bordro işlemleri ile ilgili bilgilerin verilmesi. 225 Yönetim Ve Organizasyon T:2 U: 0 KR: 2 AKTS: 2 Dersin Amacı: Bu dersin amacı genel olarak yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğretmektir. Dersin İçeriği: Yönetimle ilgili temel kavramlar, yönetim ve organizasyon teorileri, yönetim fonksiyonları, yönetimde karar verme, yönetimde otorite, güç ve etkileme, yöneticilik ve liderlik, motivasyon, organizasyon yapılarını belirleyen değişkenler, farklı organizasyon türleri, organizasyonda gruplar, organizasyonlarda çatışma ve yönetimi, organizasyon kültürü, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni yaklaşımlar. 227 Finansal Yönetim T:3 U: 1 KR: 4 AKTS: 4 Dersin Amacı: Öğrencinin, işletmelerde finansal yönetimin temel unsurlarını öğretmek. Finansal sorunların çözümlenmesi için temel finansal kararları ve uygulamaları, finansal yönetim, yatırım kararları ve mali piyasalar çerçevesinde ele alma becerisini kazandırmak. Dersin İçeriği: Finansal yönetim fonksiyonları ve finansal kararlar, finansal yönetim ve diğer disiplinler, oran analizi tekniği, fon akım analizi, karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği, statik ve dinamik analiz, finansal planlama, finansal planlama araçları finansal planların hazırlanmasında uygulanan yöntemler, finansal plan türleri, normal finansal planlar, olağanüstü finansal planlar, çalışma sermayesi analizi, çalışma sermayesine yatırım politikaları, çalışma sermayesinin finansmanı, nakit ve benzeri varlıklar yönetimi, nakit yönetimi, alacakların yönetimi, kredili satış politikası, stok yönetimi, kısa ve uzun vadeli fon kaynakları, oto finansman, fon kaynaklarının maliyeti konuları öğretilir. 241 Toplam Kalite Yönetimi T:2 U: 0 KR: 2 AKTS: 2 Dersin Amacı: Toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemleri ile ilgili konuları kavratmak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimi uygulayacak ve kalite yönetim sistemi kuracak donanıma sahip kılmak.

8 Dersin İçeriği: Kalite ve kalite yönetiminin tarihi gelişim süreci, kalite kontrol, kalite güvencesi, toplam kalite yönetimi toplam kalite yönetiminin yönetim sistemi olarak özellikleri ve unsurları, önleyici yaklaşım sürekli gelişme, toplam kalite yönetiminde insan faktörü ve kalite çemberleri, toplam kalite yönetimi konusunda uygun ortamın hazırlanması ve başarı şartları, toplam kalite yönetiminin araç ve teknikleri, tam zamanında üretim, geliştirme süreci ve organizasyonlarda toplam kalite yönetimi kültürünün oluşturulması, kalite maliyetleri ilişkisi ve kalite maliyet sistemi, toplam kalite yönetiminin kuruluşlar üzerindeki etkileri, ISO 9000 standartlar serisi ve kalite güvence sistemi kuruluş çalışmaları ve belgelendirme, toplam kalite yönetimi uygulamasında üst yönetimin rolü ve sorumluluğu, toplam kalite yönetimi uygulamasında karşılaşılan güçlükler. 233 Yönlendirilmiş Çalışma I T:2 U: 1 KR: 3 AKTS: 4 Dersin Amacı: Bu ders öğrenciye; bireysel davranışları inceleme ve değerlendirme, araştırma yapma ve basit tez hazırlama ve sunuş tekniklerini öğretecektir. Dersin İçeriği: Çalışma konularının öğrencilere dağıtılması, araştırma yöntemlerinin genel tanıtımı ve araştırmanın planlanması, araştırmalarda birincil ve ikincil kaynaklara ulaşma, ulaşılan kaynakların derlenmesi süreci, metin aktarma ve aktarma çeşitleri, projenin geliştirilmesi / anket düzenleme / örnek anketler / örnek projeler, çalışmanın içindekiler ve bölümlerin hazırlanması, önsöz, özet, tablo, şekil ve grafiklerin hazırlanması ve gösterilmesi, kaynakçanın düzenlenmesi, yazım kurallarına uyumun denetlenmesi, hatalarının giderilmesi, çalışmada elde edilen sonuçların değerlendirilmesi, bilimsel çalışmalarda etik sunum teknikleri, çalışma sunumunun hazırlanması, çalışmaların toplu sunumu yeterlilikleri kazandırılır. 231 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi: T:2 U:0 KR:2 AKTS: 2 Dersin Amacı: Globalleşen dünyayla birlikte gelişen ve hızla ilerleyerek önem kazanan dış ticaret işlemleri faaliyetlerinin pratik olarak yapılışıyla ilgili temel tekniklerin ve kuralların öğretilmesidir. Dersin İçeriği: Ders kapsamında dış ticaretin tarihçesi, dış ticaretin tanımı, amacı, dış ticaret politikaları ve politika Araçları, Dış ticaret çeşitleri, ihracat ve ithalat kavramları ve çeşitleri, Dış ticaret işlemlerinde teslim şekilleri, ödeme şekilleri, Dış ticaret işlemlerinde fizibilitesi yapılması gereken konular, dış ticarette pazarlama stratejileri, pazarlama stratejilerini etkileyen kriterler, dış pazara giriş şekilleri teorik olarak verilir ayrıca, konuyla ilgili örnek olaylar anlatılarak konuların pekiştirilmesi sağlanır. 223 Pazarlama İlkeleri: T: 2 U:1 KR:3 AKTS: 3 Dersin Amacı: Pazarlama yönetimi dersinin amacı temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğretmektir. Pazarlama yönetimi dersinde, öğrenciler pazarlama karmasını modern pazarlama yaklaşımı üzerinde etkili olan çevresel faktörleri, tüketici davranışlarını, pazarlama bilgi sistemini ve pazarlama araştırması kavramını öğrenir.

9 Dersin İçeriği: Ders Kapsamında Pazarlamanın Tanımı; Kapsamı; Gelişimi; Tüketici Pazarı ve Tüketici Davranışı; Endüstriyel (Örgütsel) Pazar ve Endüstriyel Alıcı Davranışları; Pazar Bölümleme Hedef Pazar Seçimi; Pazar Hedefleme; Pazar Konumlandırma; Müşteri Değeri ve Müşteri Tatmini; İnternet Ortamında Pazarlama; Örgütsel Pazarların Özellikleri; Uluslararası Pazarların Özellikleri; Mal Kararları; Fiyat Kararları; Dağıtım Kararları; Tutundurma Kararları; Hizmet Pazarlaması konuları ele alınacaktır. 239 Halkla İlişkiler T:3 U:1 KR:4 AKTS: 4 Dersin Amacı: Dersin amacı, öğrencilere halkla ilişkiler kavramının ve mesleğinin tanımını yapmak, bu alana ilişkin sürecin işleyişini ve örnekleri öğreterek konuyla bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Dersin İçeriği: Halkla ilişkiler kavramı; tanımı, Dünyada ve Türkiye de Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi; Halkla İlişkiler Bölümünün Organizasyon İçindeki Yeri; Halkla ilişkiler ve benzer kavramlar arasındaki farklılıklar; Halkla İlişkilerde Meslekleşme ve Temel İlkeler; Halkla İlişkilerde Araştırma, Planlama, Uygulama ve Değerlendirme Süreci; Halkla İlişkilerde kullanılan İletişim Araçları ve Medya İlişkileri; Kriz Dönemlerinde Halkla İlişkiler, Pro-aktif ve Re-aktif Halkla İlişkiler, Örnek Olaylar ve Çözüm Yolları. Halkla İlişkiler ve Basın İlişkileri. 245 Kooperatifçilik T:2 U:0 KR:2 AKTS: 2 Dersin Amacı: Dersin amacı, çağımızın en etkili kalkınma araçlarından biri olarak kabul edilen kooperatiflerin sistematik yapısının açıklanması, kooperatif kavramının evrenselliğinin açıklanması ve konuya ilişkin örneklerin gösterilmesidir. Dersin İçeriği: Kooperatifçiliğin tanımı, amacı ve yararları. Kooperatifçiliğin dünyada ve Türkiye de ki tarihi gelişimi, Uluslararası kooperatifçilik ilkeleri, Kooperatif ile diğer kuruluşlar arasındaki benzerlik ve farklar, Türkiye deki kooperatifçilik mevzuatı, Kooperatiflerin üst örgütlenmesi, Kooperatiflerin sınıflandırılması. Türk kooperatifçiliğinin genel bir değerlendirilmesi. Türk kooperatifçiliğinin sorunları ve öneriler. 4. YARIYIL 226 İnsan Kaynakları Yönetimi T: 2 U:1 KR: 3 AKTS: 3 Dersin Amacı: İşletmelerde İnsan Kaynaklarına Yönetimine İlişkin Bilgilerin Örneklendirilmesi. Dersin İçeriği: İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Bilgiler; İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Tarihsel Gelişimi, İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi İlkeleri, İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Çevresel Faktörler, İş analizi, İş Tanımı, İnsan kaynakları planlaması ve İnsan Kaynakları Planlamasını Etkileyen Çevresel Faktörler, İnsan Kaynakları Planlamasında Kullanılan Tahminleme Teknikleri, İnsan Kaynakları Seçim Süreci, Eğitim ve Geliştirme, Kariyer

10 Yönetimi, İş gören Performans Değerlemesi, Ücret Yönetimi, Ödüllendirme, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı. 244 Satış Yönetimi T:1 U:1 KR:2 AKTS: 2 Dersin Amacı: Satış yönetimini tanımlamak, satış yöneticisinin görevlerini ve fonksiyonlarını tanımlamak, müşteri sorunları için profesyonel çözümler üretmek. Dersin İçeriği: Satış Yönetiminin Görevleri, Satış Kavramının Pazarlama ile Olan İlişkisi, Satış Elemanlarının Görevleri, Satış Elemanı Türleri, Satış Süreci ve Aşamaları, Satışta İtiraz türleri ve İtiraz türlerinin Karşılanması, Satış Elemanlarının Seçimi ve Eğitimi, Satış Gücü Organizasyonu, Satış Gücünün Motivasyonu, Satış Bütçesi ve Ücretlendirme, Satış Denetimi, 242 Yönetim Muhasebesi T:3 U:1 KR:4 AKTS: 4 Dersin Amacı: Yönetim muhasebesine ait kavramları tanıyabilme, Yönetim ve maliyet muhasebeleri arasındaki ilişkileri kavrayabilme, İşletme bütçeleri ve bütçe uygulamalarını kavrayabilme, Standart maliyet çıkarma ilkelerini kavrayabilme. Dersin İçeriği: Yönetim muhasebesinin niteliği ve işletme yönetimi ve muhasebe bilimi içindeki yeri, Maliyet kavramı ve bölümlenmesi, maliyet-hacim ilişkileri, maliyet ve kar fonksiyonu, maliyet-hacim-kar analizleri, Fiyat koyma kararları, standart maliyet sistemi, işletme bütçeleri. 234 Yönlendirilmiş Çalışma II T:2 U: 1 KR: 3 AKTS: 4 Dersin Amacı: Okulu bitirme aşamasına gelmiş bir öğrencinin, mesleği ile ilgili bir konuda derinlemesine araştırma yapması, çalışma konusuyla ilgili kendisini geliştirmesi, yaptığı çalışmayı önceden belirlenmiş şartlara uygun olarak raporlayabilmesi ve bunları etkin sunabilmesi. Dersin İçeriği: Çalışma konularının öğrencilere dağıtılması, araştırma yöntemlerinin genel tanıtımı ve araştırmanın planlanması, araştırmalarda birincil ve ikincil kaynaklara ulaşma, ulaşılan kaynakların derlenmesi süreci, metin aktarma ve aktarma çeşitleri, projenin geliştirilmesi / anket düzenleme / örnek anketler / örnek projeler, çalışmanın içindekiler ve bölümlerin hazırlanması, önsöz, özet, tablo, şekil ve grafiklerin hazırlanması ve gösterilmesi, kaynakçanın düzenlenmesi, yazım kurallarına uyumun denetlenmesi, hatalarının giderilmesi, çalışmada elde edilen sonuçların değerlendirilmesi, bilimsel çalışmalarda etik sunum teknikleri, çalışma sunumunun hazırlanması, çalışmaların toplu sunumu yeterlilikleri kazandırılır. 230 Girişimcilik Ve Küçük İşletme Yöneticiliği T:3 U: 1 KR: 4 AKTS: 5 Dersin Amacı: Bu dersin amacı küçük işletme kavramını, ekonomik ve sosyal yaşamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğretmektir. Dersin İçeriği: Girişimcilikle ilgili kavramlar, girişimciliğin önemi ve gelişimi, girişimcilerin özellikleri, girişimcilik türleri, girişimcilikte yaratıcılık ve yenilikçilik, girişimcilikte başarı ve

11 başarısızlık faktörleri, iş fikri geliştirme, küçük işletmelerde stratejik yönetim, küçük işletmelerde koordinasyon ve kontrol uygulamaları, küçük işletmelerde pazarlama yönetimi, küçük işletmelerde insan kaynakları yönetimi, küçük işletmelerin finansmanı ve küçük işletmelerde finansman aracı olarak risk sermayesinin kullanılabilirliği, Türkiye de küçük işletmelerin sektörel dağılımı küçük işletmelerde sorunlar ve çözüm yolları. 234 Üretim Yönetimi T:3 U: 1 KR: 4 AKTS: 5 Dersin Amacı: Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramların, kuralların ve yöntemlerin öğretilmesidir. Bu derste, üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin İçeriği: Üretim ve üretim yönetimi, üretim sistemleri ve sistem yaklaşımı, fabrika yeri seçimi, fabrika düzenlemesi, iş analizi, iş yeri düzenleme, kapasite planlaması, talep tahminleri, talep tahminleriyle ilgili araştırma metotları, üretim planlaması ve kontrolü, toplam kalite kontrolü ve yönetimi. 248 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi KR: 2 AKTS: 2 Dersin Amacı: Bu ders ile öğrencinin dış ticaret muhasebe sistemini oluşturarak ithalat ve ihracat muhasebe kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır. Dersin İçeriği: Dış ticarette hesap planı, Kambiyo, döviz, efektif ve kur kavramları Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, Leasing, Factoring, Forfaiting Eximbank Kredisi, İhracat ödeme şekilleri ve muhasebe kayıtları, İhracat ödeme şekilleri ve muhasebe kayıtlar, Dış ticaret işlemlerinde KDV, Dış ticarette devlet yardımları ve teşvikler, İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, İthalat işlemlerinde KDV. 232 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku KR: 4 AKTS: 5 Dersin Amacı: İşçi ve işveren ilişkilerini düzenleyen hukuk kuralları hakkında bilgi vermek. Sosyal Güvenlik kavramları ve hukuku hakkında bilgilendirmek Dersin İçeriği: İş Hukukuna Giriş, İş Hukukunun Kaynakları, İş Hukukunun Temel Kavramları, İş Hukukunun Kapsamı, İş sözleşmesinin Yapılması, İş Sözleşmesinin Türleri, İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları, Çalışma ve Dinlenme Süreleri, İş Sözleşmesinin Sona Ermesi, İş Güvencesi, Toplu İş Sözleşmesi, Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Sendikalar hukuku, Grev ve Lokavt.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 I.DÖNEM 5129131-5130131 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL DERSİN

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF (GÜZ DÖNEMİ) ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ - I Kredi

Detaylı

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET ÇANAKÇI MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MVU 101 Mesleki Matematik Küme, Sayılar, Sayılarla ilgili işlemler, Modüler aritmetik, Cebir, Polinomlarla uygulamalar,

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL/ GÜZ DÖNEMİ IKT1003 İKTİSADA GİRİŞ İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadi kanunlar, iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İhtiyaç,

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.YARIYIL MUPC 101 MATEMATİK Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri, denklemler,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA PROGRAMI 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA PROGRAMI 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA PROGRAMI 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ (I. DÖNEM) 5107131 5108131 PAZARLAMA İLKELERİ I (3+0) Dersin hedefi; modern pazarlama kavramını, misyonunu,

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık İşlemleri (3 0 3) Bankacılığın tarihçesi,

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL : Ders : ÇLŞ 1401 Sosyal Psikolojiye Giriş (3-0-3)

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM I. SINIF I. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ I 2 0 2 2 Dil nedir, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU I.DÖNEM KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2404146-2452146 GENEL MUHASEBE I (3+1) MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) D.Kodu Ders Adı Te.

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Zorunlu Dersler Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ATA101 2+0 2 Ders İçeriği :

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) D.Kodu Ders Adı Te.

Detaylı