DPEA Construction Parasismique (Diplôme École d Architecture de Marseille spécialisé dans la Construction Parasismique) Doktora

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DPEA Construction Parasismique (Diplôme École d Architecture de Marseille- 2001 spécialisé dans la Construction Parasismique) Doktora"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Tolga AKBULUT 2. Doğum Tarihi: 08 Ağustos Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık İstanbul Teknik Üniversitesi 1993 Y. Lisans FBE / Mimarlık Anabilim İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 Dalı / Bina Bilgisi DPEA Construction Parasismique (Diplôme Diplôme spécialisé Propre à l'école École d Architecture de Marseille- (Uzmanlık diploması) d'architecture de Marseille, Luminy 2001 spécialisé dans la Construction Parasismique) Doktora FBE / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Yıldız Teknik Üniversitesi 2004 Yard. Doçent. Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Unvanlar: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar. Gör. Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Dr. Ar. Gör. Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Yar. Doç. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri Tamamlananlar: Tuğçe İrtenk, Otistik Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Mimari Tasarım Açısından İncelenmesi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programı, İstanbul (YTÜ FBE Yön. Kur /02/07) Tuğba Evrim, Kullanım Sonrası Değerlendirme (KSD) Yönteminin YTÜ Kimya ve Metalürji Fakültesi Binası Örneğinde İncelenmesi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programı, İstanbul (YTÜ FBE Yön. Kur /11/05) Pırıl Kuğu İşcan, Kentsel Konteyner Kavramı nın Dünya ve Türkiye Örneğinde İrdelenmesi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programı, İstanbul (YTÜ FBE Yön. Kur /11/05) İlke Aytar, İstanbul Genelinde Yeni Gelişen Kapalı Sitelerin Yerleşim Verileri ve Özelliklerinin İncelenmesi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programı, İstanbul (YTÜ FBE Yön. Kur /11/05) Yrd. Doç. Dr. M. Tolga Akbulut 1/14

2 Uygar Yüksel, Mimaride Yeni Bir Konut Tipi: Rezidans İstanbul Kapsamında Rezidansların Tasarım Kriterlerinin İncelenmesi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programı, İstanbul Devam Edenler: Damla Özatay, Türkiye deki Eğitim Kurumlarında Engelli Bireylerin Mimari Tasarım Açısından Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Programı. Deniz Can Kozok, Serbest Mekan Olgusunun Mimari Tasarımda Yeri ve Kullanıcıların Algı- Davranışsal Performansıyla İlişkisi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Programı. Sıdıka Didem Yüknü, Sosyal Çevrenin Mimari Tasarıma Etkisi Sonucu Ortaya Çıkan Ara Mekânlar, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Programı. Hasan Ekşi, Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Mimari Tasarıma Entegrasyonu, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Programı Doktora Tezleri Devam Edenler: Uygar Yüksel, Yeni Bir Mimarlık Terminolojisi Olarak "Rezidans" Kavramının Oluşumu ve Mimari Tasarım Programları Bağlamında İncelenmesi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programı. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Akbulut, M. T., Çiftçi, A., Omay Polat, E., E., Interactive Design Work with Kindergarten Children: Bird House Digital Presentation and Practice, Procedia - Social and Behavioral Sciences, ISSN: , Volume 83, pp: , 4 July (Tarandığı Veri Tabanları: Scopus ve Science Direct) DOI: /j.sbspro Akbulut, M., T., Polatoğlu, Ç., Aytuğ, A., Evaluation (POE) of Yildiz Technical University (YTU) School of Foreign Languages (SFL), Journal of Civil Engineering and Architecture, ISSN: (Print), ISSN: (Online), Volume 6, Number 9, September 2012, David Publishing Company, USA. (Tarandığı Veri Tabanları: Database of EBSCO, Chinese Database of CEPS, Cambridge Science Abstracts (CSA), Ulrich s Periodicals Directory, Summon) Akbulut, M. T., Aytar, İ., İstanbul Ölçeğinde Kapalı (Konut) Siteler(i); Tercih Nedenleri ve Gelişimi, Mimarist Üç Aylık Mimarlık Kültür Dergisi, ISSN: , Sayı 45, Güz 2012/3, s:90-96, İstanbul. (Tarandığı Veri Tabanları: DAAI Design and Applied Arts Index) Acer, D., Çiftçi, A., Akbulut, M. T., A Workshop with Architecture Students About Design Education for Children, Procedia - Social and Behavioral Sciences, ISSN: , Volume 51, pp:48-52, (Tarandığı Veri Tabanları: Scopus ve Science Direct) DOI: /j.sbspro Yüksel, U., Akbulut, M. T., Tüketim Odaklı Mimarlığın Son Yıllardaki Yeni Aktörleri: Rezidanslar, Megaron, YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, E-ISSN: , Cilt 4, Sayı:2, s: , 2009, İstanbul. (Tarandığı Veri Tabanları: ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCO Host Art & Architecture Complete, DOAJ, Gale/Cengage Learning) Aytuğ, A., Akbulut, M. T., "The Geometrical Analysis of Mosques of Architect Sinan, Journal of Mathematics & Design, Nueva Libreria, ISSN: , Volume 1, Number 1, pp: 51-65, March 2001, Argentina. Yrd. Doç. Dr. M. Tolga Akbulut 2/14

3 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler Yıldız, S., Akbulut, M. T., Current Trends in Developing Urban Tourism, Contemporary Architecture and Urbanism in The Mediterranean and The Middle East CAUMME 2012 International Symposium Gloabl Impacts Local Changes, pp: , November 2012, İstanbul, Türkiye. Akbulut, M. T., Çiftçi, A., Omay Polat, E., E., Interactive Design Work with Kindergarten Children: Bird House Digital Presentation and Practice, 2nd World Conference on Educational Technology Researches Near East University, June 2012, Girne-North Cyprus. (Virtual Presentation) Acer, D., Çiftçi, A., Akbulut, M. T., A Workshop with Architecture Students about Design Education for Children, World Conference on Design, Arts and Education DAE-2012, May 2012, Belek- Antalya, Türkiye. Aytar, İ., Akbulut, M. T., Design Factors of Contemporary Trend; Gated Communities in Istanbul, IAPS-International Network Symposium 2011, Continuity and Change of Built Environments Housing, Culture and Space Across Lifespans, October 2011, Daegu-Korea. Akbulut, M. T., Eğitim Yapılarının Deprem Güvenliğinin Sorgulanması ve Tasarım Prensipleri, Evaluation of Earthquake Safety of School Buildings and Their Design Principles, International Earthquake Symposium Kocaeli 2007, Kocaeli University Earth and Space Sciences Research Center-YUBAM, s: , October 2007, Kocaeli, Türkiye. Akbulut, M. T., Ekşi Akbulut, D., Neglected Port Areas - Architectural Reassessment And Renovation Studies, Medi3ology2 / Coastal Settlements, Culture and Conservation in the Mediterranean Basin, ISBN: , s: , 8-10 October 2007, Gazimağusa-North Cyprus. Akbulut, M. T., Ekşi Akbulut, D., A Study on Conservation and Refurbishment of Historical Bridges; Büyükçekmece Bridge, Responding to Tomorrow s Challenges in Structural Engineering, IABSE Symposium, ISBN: , pp: , September 2006, Budapest-Hungary. (Poster Sunum - Genişletilmiş özet basıldı. Tam metin (A-0139) CD de yer alıyor) Akbulut, M. T., Ekşi Akbulut, D., Koçlar Oral, G., The Parameters Effect on Sustainable Built Environment Design, Built Environment and Information Technologies, 1st International CIB Endorsed METU Postgraduate Conference, ISBN: , pp: , March 2006, Ankara, Türkiye. Baytin, Ç., Akbulut, M. T., Aytuğ, A., A Research On The Importance Of The Integration Of The Architectural Design Studios And Construction Courses In Architecture Education, International Congress On The Construction of Architecture and its Teaching: New Professional Tasks, , Barcelona-Spain. (Kitapta sayfa no verilmemiştir) Aytuğ, A., Baytin, Ç., Akıncı, F., Akbulut, M. T., Özbil, A., Şenyiğit, Ö., Türkyılmaz, Ç., Ergenoğlu, A., An Assestment of the Future-Oriented Reflections within The Historical Seaport of Girne, International (Gazimağusa) Symposium 2004: medi3ology: momentum, metamorphosis, manifesto, Workshop organization and exhibition, s:7-8, April 2004, Gazimağusa-North Cyprus Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler Akbulut, M T., Tasarım Hatalarına Bağlı Deprem Hasarları / Earthquake Damages Due To Inadequate Design, s:1-14, Akbulut, M. T., Erkan, N., Ünal, Z., G., Vatan, M. (Editors), Kurtarabilirsiniz / You Can Rescue, Afet Risklerinin Azaltılmasında Tasarımın-Tasarımcının Rolü ve Önemine İlişkin Farkındalığın Artırılması / Raising Awareness of The Design and The Designer s Role and Importance in Disaster Risk Reduction, Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi ICUS Yayını, YTÜ.ICUS-0852, ISBN: , YTÜ Basım-Yayın Merkezi, 2011, İstanbul. Akbulut, M. T., Sürdürülebilir Temel Eğitimi Okul Binaları Tasarımında Deprem Faktörü, Bölüm 3, s:44-66, Tönük, S. (Editör), Ilıman-Nemli İklim Kuşağı İçin Sürdürülebilir Temel Eğitim Binalarının Tasarım Kriterleri, Üniversite Yayın no. YTÜ.MF.DK , Fakülte Yayın no. MF.MİM-11.00, ISBN: , YTÜ Basım-Yayın Merkezi, 2011, İstanbul. Yrd. Doç. Dr. M. Tolga Akbulut 3/14

4 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Akbulut, M. T., Yüksel, U. Gösterinin Bir Parçası Olarak Mimarlık Etkinliği, Dosya: Tüketim Kültürü ve Mimarlık, Mimarist Üç Aylık Mimarlık Kültür Dergisi, ISSN: , Sayı 33, s:53-55, Güz 2009/3, İstanbul. Akbulut, M. T., Ekşi Akbulut, D., Marsilya-Çekim Bölgesi Yaratmak, Yapı Dergisi, ISSN , Sayı 301, s: 42-47, İstanbul, Aralık Akbulut, M. T., Aytuğ, A., Deprem Hasar Görebilirlik Riskinin Gözleme Dayalı Belirlenmesine Yönelik Öneri Değerlendirme Yaklaşımı, Megaron, YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, ISSN: Cilt: 1, Sayı: 1, s:88-98, 2005, İstanbul. Akbulut, M. T., Tasarımda Deprem Olgusu, Tesisat Dergisi (Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi), ISSN: , Sayı 114, s: , Haziran 2005, İstanbul. Akbulut, M. T., YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Yerleşkesi, Tasarım Uygulama, Mimarist Üç Aylık Mimarlık Kültür Dergisi, ISSN: , Sayı17, s: 97-99, Güz 2005/3, İstanbul Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Polatoğlu, Ç., Akbulut, M. T., Canbay Türkyılmaz, Ç., Ünver, R., Mimarlık Okullarında Diploma Projesi Kurgusu Üzerine Bir Değerlendirme, XXXVI. Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBİG) Toplantısı, Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mayıs 2013, İstanbul. Canbay Türkyılmaz, Ç., Akbulut, M. T., Polatoğlu, Ç., Ünver, R., Mimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyoları Üzerine Bir İnceleme, XXXIV. Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBİG) Toplantısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, ISBN: , s:44-48, Mayıs 2012, Trabzon. Ünver, R., Levi, A., E., Çağdaş, G., Dostoğlu, N., Eryıldız, I. D., Küçükdoğu, M., Ş., Akbulut, M. T., TYYÇ Kapsamında Türkiye deki Mimarlık Eğitimine Genel Bir Bakış, XXXIII. Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBİG) Toplantısı, Süleyman Demirel Üniversitesi-Mühendislik Mimarlık Fakültesi, s:30-37, Ekim 2011, Isparta. Türkyılmaz, C., Ç., Akbulut, M. T., Polatoğlu, Ç., Ünver, R., Tasarım Stüdyoları ve Tasarım Stüdyolarının Yürütülüşü Üzerine Bir İrdeleme, Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme 2-2. Ulusal Sempozyum, Müka Matbaacılık Reklamcılık Yayıncılık San. Ve Tic. Ltd. Şti., ISBN: , s: , Ekim 2011, İstanbul. Akbulut, M. T., Acer, D., Çiftçi, A., Mimari Tasarım Eğitiminde Enformel Yaklaşımlara Bir Örnek Çocuk ve Mimarlık Atölye Çalışmaları, Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme 2-2. Ulusal Sempozyum, Müka Matbaacılık Reklamcılık Yayıncılık San. Ve Tic. Ltd. Şti., ISBN: , s: , Ekim 2011, İstanbul. Ünver, R., Polatoğlu, Ç., Akbulut, M. T., Türkiye Yükseköğrenim Yeterlilikler Çerçevesi ve Bir İnceleme, XXXII. Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBİG) Toplantısı, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, ISBN: , TMMOB Mimarlar Odası, s: 21-30, Mayıs 2011, Kayseri. Aytar, İ., Akbulut, M. T., İstanbul Genelinde Yeni Gelişen Kapalı Sitelerin Yerleşim Verileri ve Özelliklerinin İncelenmesi, Ulusal Konut Konferansı: Kapalı Yerleşmeler; Yeni Yaşamlar, Yeni Mekanlar, Yeni Sınırlar, İTÜ Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi, s:36-38, 4-5 Mart 2010, Taşkışla- İstanbul. Yüksel U., Akbulut, M. T., Tüketim Odaklı Mimarlığın Son Yıllardaki Yeni Aktörleri: Rezidanslar, Planlama ve Mimarlık Alanının Son On Yılı Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Mimarlar Odası, ISBN: , s: , Haziran 2009, İstanbul. Akbulut, M. T., Ekşi Akbulut, D., Bir Kentin İmajını Değiştirmek: Simge Yapılar ve Turizm Sektörüne Etkisi, 2. Turizm ve Mimarlık Sempozyumu/Ulusal Turizm Politikaları ve Mimarlık, ISSN: , s: , Mimarlar Odası Antalya Şubesi, 31 Ekim-1 Kasım 2008, Antalya. Yrd. Doç. Dr. M. Tolga Akbulut 4/14

5 Akbulut, M. T., Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Eğitimi Yaklaşımı, Deprem Sempozyumu - Kocaeli 2005, Kocaeli Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi-YUBAM, s: , Mart 2005, Kocaeli. Önel, H., Akbulut, M. T., Deprem Bölgelerinde Güvenli Yapı Tasarımına İlişkin Temel Yaklaşımlar, Deprem Bölgelerinde Yapı Üretimi Sempozyumu, ISBN: , T.M.M.O.B. Mimarlar Odası, s:78-91, Şubat 2002, İstanbul. Aytuğ, A., Akbulut, M. T., İstanbul da Mevcut Turizm Tesislerinin Deprem Riski Açısından İrdelenmesi, T.C. Turizm Bakanlığı, II. Turizm Şurası, ISBN: , 3. Cilt, s: , Nisan 2002, Ankara Diğer yayınlar Ulusal Gerçekleşmiş ve Yayımlanmış Çalışmalar: YTÜ Davutpaşa Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu, Konsept Tasarım-Avan Proje- Mimari Uygulama Sorumluluğu (Baytin, Ç., Akbulut, M. T., Aytuğ, A.,), YTÜ 2004 Kitabı, ISBN: , s.82-89, YTÜ Basım-Yayın Merkezi-İstanbul, 2004, İstanbul. Uluslararası Kitap Çevirisi: Zacek, M., Akbulut, M. T., (Türkçe Çeviri) Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Ön Proje Aşaması, YTÜ ICUS, İkinci Baskı Üniversite Yayın no: Y.T.Ü.MF.DK / Fakülte Yayın no: MF. MİM , ISBN: , Y.T.Ü. Basım-Yayın Merkezi, İstanbul İlk Baskı Üniversite yayın no:y.t.ü., MF.YK / Fakülte Yayın no: MF. MİM , ISBN: , Y.T.Ü. Basım- Yayın Merkezi, İstanbul, Zacek, M. Conception Parasismique Niveau-Avant-Projet, Les Grands Ateliers de l Isle d Abeau, France, Decembre 1999 (Dijital Kitap), ISBN: , Septembre 2003 (Basılı Kitap). Uluslararası Kitap Editörlüğü: Akbulut, M T., Erkan, N., Ünal, Z., G., Vatan, M. (Editors/Editörler), Kurtarabilirsiniz / You Can Rescue, Afet Risklerinin Azaltılmasında Tasarımın-Tasarımcının Rolü ve Önemine İlişkin Farkındalığın Artırılması / Raising Awareness of The Design and The Designer s Role and Importance in Disaster Risk Reduction, Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi ICUS Yayını, YTÜ.ICUS-0852, ISBN: , İstanbul, Ulusal Kitap Editörlüğü: Zacek, M., Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Ön Proje Aşaması, Akbulut, M. T.,(Yayına Hazırlama), YTÜ ICUS, İkinci Baskı Üniversite Yayın no: Y.T.Ü.MF.DK / Fakülte Yayın no: MF. MİM , ISBN: , Y.T.Ü. Basım-Yayın Merkezi, İstanbul İlk Baskı Üniversite yayın no:y.t.ü., MF.YK / Fakülte Yayın no: MF. MİM , ISBN: , Y.T.Ü. Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, Zacek, M. Conception Parasismique Niveau-Avant-Projet, Les Grands Ateliers de l Isle d Abeau, France, Decembre 1999 (Dijital Kitap), ISBN: , Septembre 2003 (Basılı Kitap). Yrd. Doç. Dr. M. Tolga Akbulut 5/14

6 Uluslararası Dergi Editörlüğü: Tuncer, F. (Editör/Editor) / Akbulut, M. T., Evren, Y., (Yardımcı Editör/Co-Editor) Megaron - Planlama Tasarım Yapım, YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, E- ISSN: Yayınlanmış Sayılar / / / / / / / / (ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCO Host Art & Architecture Complete, DOAJ, Gale/Cengage Learning). Ulusal Bildiri Kitabı Editörlüğü: Görgülü, T., Koca, K. S., Uluengin, Ö., (Editörler) / Görgülü, T., Koca, K. S., Uluengin, Ö., Akbulut, M. T., Altınok, E., (Yayına Hazırlama), Planlama ve Mimarlık Alanının Son On Yılı Sempozyumu Bildiri Kitabı, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Mimarlar Odası Yayını, ISSN: , Şubat 2012, İstanbul. Ünver, R., Akbulut, M. T., Ünal, G., Arabacıoğlu, P., Düzgün, H., Darçın, P., (Editörler), Mimari Tasarım Eğitimi Bütünleşme:2, 2. Ulusal Sempozyum, ISBN: , Müka Matbaacılık Reklamcılık Yayıncılık san. Ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, Ekim 2011 (436 sayfa). Zacek, M., Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Form ve Strüktür, Akbulut, M. T. (Türkçe Çeviri ve Yayına Hazırlama), Üniversite Yayın No: Y.T.Ü. ICUS. SM , Y.T.Ü. Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, Uluslararası Uzmanlık Raporları: Akbulut, M. T., Depreme Dayanıklı Konut Üretiminde Konut Kooperatifçiliğinin Rolü, Türkkonut- Konut Gelişimine Kooperatif Sektörünün Katkıları Uluslararası Konferans, nkara, Haziran (Bu konferans, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN Habitat), Uluslararası Kooperatifçilik Birliği (ICA), Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ve Türkkonut tarafından organize edilmiştir. Report of Colloquium on contribution of the co-operative sector to housing development, ISBNE: (electronic version), ISBN: (printed publication), Ulusal Uzmanlık Raporları: Akbulut, M. T., Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı Değerlendirmesi, Deprem Stratejisi Eylem Planı çerçevesinde İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yapı Güvenliği ve Deprem Komitesi Toplantısına TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi görüşlerini sunmak adına katılım, TOBB Plaza, 18 Aralık 2012, İstanbul. Akbulut, M., T., Aykanat, D., Kaplan, D., ve tarihlerinde meydana gelen deprem ile ilgili olarak T.C. Van valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü için hazırlanan Van İli, Merkez, Serhat Mahallesi, Kesin Hasar Tespit Raporu, , Van. Akbulut, M. T., Aykanat, D., Kaplan, D., ve tarihlerinde meydana gelen deprem ile ilgili olarak T.C. Van valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü için hazırlanan Van İli, Merkez, Hatuniye Mahallesi, Kesin Hasar Tespit Raporu, , Van. Ünver,R., Levi, A., E., Çağdaş, G., Dostoğlu, N., Polatoğlu, Ç., Akbulut M., T., Atılgan, D., Gür, V., Türkyılmaz, C., Ç., Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Kapsamında Mimarlık Eğitimine Genel bir Bakış, Mimarlık ve Eğitim Kurultayı VI.- Mimarlık Lisans ve Lisansüstü Eğitimi Çalışma Grubu, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Mimarlık ve Yapı (58) Temel Yrd. Doç. Dr. M. Tolga Akbulut 6/14

7 Alanında İnceleme Komisyonu Raporu, Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-VI, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kasım 2011, İzmir. Ünver, R., Levi, A., E., Çağdaş, G., Dostoğlu, N., Eryıldız, I. D.,Küçükdoğu, M., Ş., Akbulut M. T., TYYÇ Kapsamında Türkiye deki Mimarlık Eğitimine Genel Bir Bakış, XXXIII. Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBİG) Eğitim Komisyonu Raporu, Süleyman Demirel Üniversitesi-Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Ekim 2011, Isparta. Ünver,R., Polatoğlu, Ç., Akbulut, M. T., Türkiye Yükseköğrenim Yeterlilikler Çerçevesi ve Bir İnceleme, XXXII. Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBİG) Eğitim Komisyonu Çalışma Grubu Raporu, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, ISBN: , TMMOB Mimarlar Odası, Mayıs 2011, Kayseri. Ünver, F., R., Akbulut, M. T., Ünal, Z., G., Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, MİAK (Mimarlık Akreditasyon Kurulu) 1. Yıllık Raporu, 24 Haziran 2011, İstanbul. Pakdil, O., Pakdil, F., Erdönmez, E., Akbulut, M. T., Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüsü açık ve kapalı alanlarında özürlülerin sorunlarının çözümüne yönelik rapor ve proje geliştirilmesi, 1998, İstanbul. Uluslararası Konferans Sunumu: Akbulut, M. T., Ekşi Akbulut, D., Yildiz Technical University Northern Cyprus Campus Planning and Architectural Design, Siegen University, 24 Mayıs 2012, Siegen- Almanya. (Erasmus ders verme hareketliliği kapsamında) Akbulut, M. T., An Extremely Seismic Country, Turkey, Minho University, 25 Mayıs 2007, Minho- Portekiz. (Erasmus ders verme hareketliliği kapsamında) Akbulut, M. T., Un Pays La Turquie et La Construction Parasismique, ENSA- École Nationale Supérieure d Architecture de Marseille, 16 Mayıs 2006, Marsilya- Fransa. (Erasmus ders verme hareketliliği kapsamında) Akbulut, M. T., Soleil et Architecture, ENSA-École Nationale Supérieure d Architecture de Marseille, 17 Mayıs 2006, Marsilya-Fransa. (Erasmus ders verme hareketliliği kapsamında) Akbulut, M. T., Etude De Dommages Sismiques Dus A Une Conception Architecturale Inadequate En Turquie, DPEA, Construction Parasismique diploma programı bitirme çalışması sunumu ve jürisi, Ecole d Architecture de Marseille-Luminy, Temmuz 2001, Marsilya-Fransa. Ulusal Konferans Sunumu: Akbulut, M. T., Önal, F., Özer, S., Y., Akdemir, Z., Van Depremleri, Hasar Tespit Çalışmaları TMMOB Mimarlar Odası 2. Grup (5-11 Aralık 2011), Prof. Alpay Aşkun Salonu, 5 Ocak 2012, İstanbul. Akbulut, M. T., Deprem Güvenli Mimari Tasarım, Deprem ve Yapılar Paneli, Karadeniz Salonu 15:00-16:40, Yapı Fuarı 2005, 08 Mayıs 2005, İstanbul. Akbulut, M. T., Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Doktora İletişim Platformu, YTÜ Mimarlık Fakültesi, 5-6 Haziran 2003, İstanbul. Önel, H., Akbulut, M. T., Depreme Yönelik Nitelikli ve Güvenli Yapı Üretimi, Mimar Sinan Haftası Etkinliği, Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği, Nisan 2002, Edirne. Ulusal Radyo Programı Aydemir, I., Akbulut, M. T., Deprem Güvenli Mimari, Altın Saatler Programı (hazırlayan ve sunan Gürhan Ertür, Argun Yum), Açık Radyo 94.9, , İstanbul. Yrd. Doç. Dr. M. Tolga Akbulut 7/14

8 Ulusal Yarışma Jüri Üyelikleri: YTONG Semt Kültür ve Sosyal Etkinlik Evi, Serbest, Ulusal, Tek Aşamalı Mimari Fikir Yarışması, Jüri Üyeliği, Nisan Ekim (Jüri Üyeleri: Tekeli, D., Avunduk, A., Bektaş, C., Gürsel, E., Şahin Güçhan, N., Köksal, G., Akbulut, M. T.) MİV-SAN Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Logo Yarışması, Seçici Kurul Üyeliği, Kasım 2012 Ocak (Seçici Kurul Üyeleri: Ceylan, B., Muhcu, E., Önal, F., Marulyalı, Y., Akbulut, M.T.) Amacına En Uygun Tasarlanmış Stand Ödülleri Yarışması, 35. Yapı Fuarı İstanbul, 2012 Altın Mıknatıs Seçici Kurul Üyeliği, Mayıs (Jüri Üyeleri: Tezeren, E., Akbulut, M. T., Gün, T., Gültekin T. Y.) T.C. Hatay İl Genel Meclisi İl özel İdare Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması, Yedek Jüri Üyeliği (Sürecin tüm çalışmalarına katılım), Temmuz 2011-Ekim (Asli Jüri Üyeleri: Tarım, B., Nalbant, K., Arıkoğlu, K., Hazan, Y., Atahan, A., O., Yedek Jüri Üyeleri: Fidanoğlu, E., Akbulut, M. T., Türker, H. ) Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Yerleşkesi Etkinlik Alanı Tasarımı, Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması, Seçici Kurul Yedek Üyeliği, Ekim Aralık (Asli Jüri Üyeleri: Soygeniş, M., Muhçu, E., Velioğlu, S., Bingöl, Ö., Kılıç, A., Böyür, A., İlhan, C., Yedek Jüri Üyeleri: Say Özer, Y., Omay Polat, E., Akbulut, M. T., Oldun, İ. Ş.,) Uluslararası Hakemlikler / Bilim Kurulu Üyelikleri: Akbulut, M. T., Kongre Hakem Kurulu Üyeliği, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, Yükseköğretim Kurulu, Swissotel, Mayıs 2011, İstanbul. Akbulut, M. T., Scientific Committee Member, CAUMME 2012, International Symposium Global Impacts and Locals Challenges, Yildiz Technical University, November 2012, Istanbul. Ulusal Hakemlikler / Bilim Kurulu Üyelikleri: Akbulut, M. T., Makale Değerlendirmesi (Hakemlik), Anadolu Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ekim Makale: Biyomimesis-Mimarlık-Matematik: Tasarım Sürecinde Doğanın Sayılarından Esin(lenme)ler. Yüksek Lisans Programı Geliştirmek: Düzgün, A., Altan, İ., Akıncı, F., Akbulut, M. T., (Çekirdek Kadro Kurucu Üyeliği), İç Mekan Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı. Programı Yıldız Teknik Üniversitesi nin ilgili kurullarından geçerek tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı nda incelenmiş ve kabul edilmiştir. Yrd. Doç. Dr. M. Tolga Akbulut 8/14

9 Yeni Ders Geliştirmek / Ders Notu Oluşturmak: Deprem Bilgisi ve Deprem Güvenli Mimari Tasarım lisans seçme ders. Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi nde Bahar döneminde başlamıştır. Tasarım Kuram ve Yöntemleri lisansüstü seçme dersi. YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Lisansüstü Programı, Bahar döneminden itibaren Yrd. Doç. Dr. M. Tolga Akbulut tarafından yürütülmektedir. 8. Projeler Ilıman-Nemli İklim Kuşağı İçin Sürdürülebilir Temel Eğitim Binalarının Tasarımında Bilgi Tabanlı Karar Verme Modeli, YTÜ Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Proje No: , Proje Ekibi: Tönük, S. (Proje yürütücüsü), Sözen, Ş., Ünver, R., Aytuğ, A. Aygün, M., Üstün, B., Barkul, Ö, Görgülü, T., Baytin, Ç., Akbulut, M. T., Kayıhan, S., K., Tuncer, E., Kaya, H., YTÜ-YÜAF Proje grubu üyesi Türkiye de Yapı Teknolojisinin Belgelenmesi: Karadeniz Bölgesi (KARYATEK), YTÜ Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü/Proje no: , Proje Ekibi: Kerestecioğlu, F. (Proje yürütücüsü), Arun, G., Aytuğ, A., Ünver, R., Balanlı, A., Barkul, Ö., Seçkin, N., Tönük, S., Alver, G., Baytin, Ç., Say Özer, Y., Yüksel, Ş., Akdemir, Z., Erdem, A., Yergün, U., Ünal, G., Vural, M., Ekşi Akbulut, D., Akbulut, M., T., Biçer, Ü., Sungur Ergenoğlu, A., Limoncu, S., Morhayim, L., Şenyiğit, Ö., Tuna Taygun, G., Canbay Türkyılmaz, Ç., Vatan, M., Zeybekoğlu, S., Uzun, T., Sefer, N., YTÜ-YÜAF Proje grubu üyesi İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama-Araştırma Merkezi Avrupa Birliği Uyum programları Kapsamında Pilot Bölge Olarak Beyoğlu Çöküntü Alanlarının Aktif Kullanım Amaçlı Rehabilitasyon Projesi, Proje Ekibi: Ünlü, A., Ocakçı, M., Aydoğan, M., Ülken, G., Apak, S., Edgü, E., Alkışer, Y., Cimşit, F., Tonbul, Z., Özden, T., Yücel, G., Akbulut, M., T., Mimari Doku ve Yapıların Afetlere Karşı Risk Tespit Çalışmasına Katılım Uluslararası Toplantılara Katılım: Depreme Dayanıklı Tasarım ve Doğal Afetler, Les Grands Ateliers tarafından organize edilen ve Fransa Çevre Bakanlığı tarafından finanse edilen, Fransa daki Mimarlık Okulları ve Mühendislik Fakülteleri öğretim üyelerinin formasyonlarına yönelik etkinliğe katılım, Eylül 2001, Marsilya. Akbulut, M., T., Ökem, S., (Oturum Başkanlığı/Moderators), From Past to Future MULTICULTURALISM: Istanbul and Her Sister Cities Pecs / Ruhr / Essen 2010 European Capitals, Boğaziçi Üniversitesi (ATARC) - YTÜ(TURAY), 19 Haziran 2009, Ritz Carlton, İstanbul. Uluslararası Konferans-Sempozyum Düzenleme: Ünal, G. (Proje koordinatörü), Erkan, Ç. N., Akbulut, M. T., Kaptan, V. M., Dinçşahin, U. (Gea-Sar koordinatörü), Ateş, E., Erkan, K., Behar, C., Kurtarabilirsiniz/You Can Rescue Uluslararası Proje Sergisi, YTÜ-ICUS Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi, GEA Türkiye-Arama Kurtarma Grubu, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ortak etkinliği. CEPA AVM Ankara, Ağustos 2010 İTÜ Mimarlık Fakültesi, 8-11 Şubat 2011 Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 2-6 Mayıs 2011 Erciyes Üniversitesi, 4-7 Mayıs 2011 Yrd. Doç. Dr. M. Tolga Akbulut 9/14

10 ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 8-13 Aralık 2011 İstanbul Aydın Üniversitesi, 28 Mart - 1Nisan 2011 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi (Alarm) 23 Mart 2012 İTÜ AYM, Nisan 2012 Saint-Joseph Lisesi, 3-11 Mayıs 2012 YTÜ Davutpaşa Kampüsü, Kasım 2012 Bhutan-Thimpu 9-15 Aralık 2010 Finlandiya-Helsinki 17 Haziran 2011 Valencia Politeknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Temmuz 2011 Ünal, G. (Proje koordinatörü), Erkan, Ç. N., Akbulut, M. T., Kaptan, V. M., Dinçşahin, U. (Gea-Sar koordinatörü), Ateş, E., Erkan, K., Behar, C., Kurtarabilirsiniz/You Can Rescue Uluslararası Konferans ve Sergi, YTÜ-ICUS Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi ve GEA Türkiye- Arama Kurtarma Grubu ortak etkinliği. Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum Sergi Salonu (konferans), 4 Mayıs 2010 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (sergi), 4-21 Mayıs 2010 Akbulut, M. T., Kösten, Ö, E. Y., Aydın, Ö. E., Özden, T., Uzer, E., Komut, E., Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2007, Kocaeli Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mimarlık Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyeliği, Ekim 2007, Kocaeli. Prof. Milan Zacek (Marseille-Luminy Mimarlık Okulu) tarafından sunulan Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Form ve Strüktür isimli konferans organizasyonu ve konferansın türkçe çevirisi), Y.T.Ü. ICUS Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi, T.M.M.O.B. Mimarlar Odası Ortak Etkinliği, Y.T.Ü. Oditoryumu, Ulusal Konferans-Sempozyum Düzenleme: Ünver, R., Akbulut, M. T., Ünal, Z. G., Ciravoğlu, A., Arabacıoğlu, P., Düzgün, H., Darçın, P., Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme 2, 2. Ulusal Sempozyumu, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği, Ekim Görgülü, T. (Başkan), Dinçer, İ., Akbulut, M. T., vd., Mimarlık ve Planlama Alanının Son On Yılı Ulusal Sempozyumu, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği, Haziran Kılıç, A., Kıyı Mekanları Planlaması Kapsamında Kartal Bölgesi (Konferans), YTÜ Turizm Alanları Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURAY) etkinliğinin organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi, YTÜ Mimarlık Fakültesi, 26 Şubat 2009, İstanbul. Varlıer, O., Türkiye de Kongre Turizmi ve Planlaması (Konferans), YTÜ Turizm Alanları Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURAY) etkinliğinin organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi, YTÜ Mimarlık Fakültesi, 12 Mart 2009, İstanbul. Yrd. Doç. Dr. M. Tolga Akbulut 10/14

11 Mermer E. H., Otel Tasarım Kriterleri ve Kongre Otelleri (Konferans), YTÜ Turizm Alanları Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURAY) etkinliğinin organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi, YTÜ Mimarlık Fakültesi, 12 Mart 2009, İstanbul. Bozkurt, C., Cafer Bozkurt Mimarlık Turizm ve Rekreasyon Yapıları Bağlamında Çalışmalar, YTÜ Turizm Alanları Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURAY) etkinliğinin organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi, YTÜ Mimarlık Fakültesi, 19 Mart 2009, İstanbul. Uluslararası Atölye Çalışması: Afetler ve Mimarlar, (Stüdyo Asistanlığı), Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) çalışma programı etkinliği kapsamında, İzmir Ekonomi Üniversitesi nde düzenlenen uluslararası yaz okulu, 1-17 Temmuz 2004, İzmir. (Yürütücüler: Komut E., Stüdyo Yürütücüsü: Zacek, M.) Kentlerde Kültürel Miras, Nancy Mimarlık Okulu ve Reims IATEUR ile birlikte, Reims-Troyes-Nancy şehirlerinde düzenlenen atölye çalışması, 19 Eylül 3 Ekim 1999, Fransa. (Yürütücü: Aydemir, I.) Atelier Galata 2000, Marseille-Luminy Mimarlık okulu ile birlikte Galata bölgesinde düzenlenen atölye çalışması, Haziran (Yürütücüler: Aydemir, I., Felici, G.) Ulusal Atölye Çalışması: Akbulut, M. T., Çiftçi, A., Ekşi Akbulut, D., Kuşevi Tasarımı Atölye Çalışması, Göztepe Yeşilköşk Çocuk Evi, 31 Ocak 2013, İstanbul. Akbulut, M. T., Çiftçi, A., Omay Polat, E., E., Kuşlar ve Kuşevleri Atölye Çalışması, Beşiktaş Meşe Palamudu Çocukevi, 7-14 Mart 2012, İstanbul. Acer, D. (Yürütücü), Çiftçi, A., (Proje Koordinatörü), Akbulut, M. T., (Proje Koordinatörü), Çocuklar ve Mimarlık (Atölye Çalışması), Ankara Üniversitesi - YTÜ ICUS - YTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon ve Bina Bilgisi Anabilim Dalı ortak etkinliği, YTÜ Mimarlık Fakültesi, 7 Şubat 2011, İstanbul. (YTÜ Lisans Öğrencilerinin Katılımıyla) Acer, D. (Yürütücü), Çiftçi, A., (Proje Koordinatörü), Akbulut, M. T., (Proje Koordinatörü), Çocuk ve Mimarlık Tasarım Eğitimi (Konferans - Atölye Çalışması), Ankara Üniversitesi - YTÜ ICUS - YTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon ve Bina Bilgisi Anabilim Dalı ortak etkinliği, YTÜ Mimarlık Fakültesi, 9-10 Şubat 2010, İstanbul. (YTÜ Lisans Öğrencilerinin Katılımıyla) Yıldız Teknik Üniversitesi-Dicle Üniversitesi tarafından 28 Eylül Ekim 2002 tarihleri arasında ortaklaşa düzenlenen Meydan-Heykel-Bina, Meydan-Heykel Bina konulu Atölye Çalışması organizasyonu, (Yürütücü: Aytuğ, A.) Fener-Balat'ta Atölye Çalışması organizasyonu, Mimari Tasarım Sorunları Bilim Dalı Öğretim üyeleri ve T.M.M.O.B Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Ortak Çalışması, Mesleki Uygulamalar: Akbulut, M. T., Fakülte Sekreterliği İç Mekânı ve Giriş Cephesinin Yeniden Düzenlenmesi, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Altan, İ., Akbulut, M. T., Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği, Gedik Holding ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında Anadolu Meslek Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu yapımı için protokol hazırlanması Yrd. Doç. Dr. M. Tolga Akbulut 11/14

12 ve projelerinin tasarlanması kalmıştır) (Yardımcı Mimar Hande Nalçakan), (Avan Proje düzeyinde Aytuğ, A., Baytin, Ç., Akbulut, M. T., YTÜ Davutpaşa Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu, Konsept Tasarım-Avan Proje ve Mimari Uygulama Sorumluluğu, Altan, İ., Evci, F., Dağgülü, İ., B., Akbulut, M. T., Davutpaşa Yerleşkesi Meslek Yüksek Okulu Avan Proje Teklifi, Akbulut, P., Akbulut, M. T., SSK İstanbul Güngören Dispanseri, Akbulut, P., Akbulut, M. T., SSK İstanbul Küçükçekmece Dispanseri, Akbulut, P., Akbulut, M. T., SSK İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Polikliniği, Akbulut, P., Akbulut, M. T., Ankara İncek te Samia-Yıldırım Akbulut Evi Projeleri, Akbulut, P., Akbulut, M. T., Vakıflar Bankası Kartal Şubesi Hizmet Binası Projeleri, Akbulut, P., Akbulut, M. T., Büyükada Yalı Mahallesi Zagnospaşa Sokak 16 pafta 41 ada 14 Parsel de Eski Eser Yenileme Projeleri, Akbulut, P., Akbulut, M. T., Tekel Genel Müdürlüğü İskenderun Arsus - Samsun Çetinkaya Sosyal Tesis, Avan ve Uygulama Projeleri, Akbulut, P., Akbulut, M. T., Tekel Genel Müdürlüğü Malatya Merkez Samsun Ballıca Tütün Depoları ve Sosyal Tesis, Avan ve Uygulama Projeleri, Akbulut, P., Akbulut, M. T., Bodrum da İkiz Villa, Avan ve Uygulama Projesi, Akbulut, P., Akbulut, M. T., Türkmenistan - Aşkabat Kültür ve Alışveriş Merkezi Avan Proje, Uluslararası Yarışmaya Katılım: Aytuğ, A., Tunbiş M., Kıran A., Baytin Ç., Akbulut, M. T., Tunbiş., T., Uzer Tunbiş., L., İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Liman Bölgesi Kentsel Tasarım Uluslararası Fikir Yarışması, Dağgülü, İ. B., Dağgülü, M., Akbulut, M. T., Design Ideas For New York East River, Ulusal Yarışmaya Katılım: Akbulut, M. T., Haznedar, B., Ekşi Akbulut, D., Trupia, A., Z., Altınok, E., Ekşi, M., Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması, (Danışman: Kılıç, A.) Akbulut, M. T., Haznedar, B., Ekşi Akbulut, D., Denizli Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Mimari Proje Yarışması, (Yardımcı: Ekicioğlu, Ş. A.) Akbulut, M. T., Polatoğlu, Ç., Aytuğ, A., Kayseri İç Kalesi'nin Korunarak Kültür ve Sanat Ortamına Dönüştürülmesi için İki Kademeli Ulusal Mimarlık Yarışması, (Yardımcılar: Öztürk, Y., Özkızılcık, D.) Akbulut, M. T., Akbulut, P., Ekşi Akbulut, D., Eskişehir Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması, Akbulut, M. T., Ekşi Akbulut, D., Demir, H. A., Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması, Yrd. Doç. Dr. M. Tolga Akbulut 12/14

13 Baytin, Ç., Akbulut, M., T., Aytuğ, A., YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksek Okulu, Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması, Dağgülü, İ. B., Dağgülü, M., Akbulut, M. T., İzmir Adnan Menderes Havaalanı Yeni Dış Hatlar Projesi Yarışması, Kırımlı, A., Akbulut, P., Akbulut, M. T., Ankara 400 Yataklı Trafik Hastanesi Proje Yarışması, İdari Görevler Yönetim Görevleri: YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı, Aralık 2010 Mart 2012 YTÜ Turizm Alanları Yönetimi Uygulama-Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, YTÜ Turizm Alanları Yönetimi Uygulama-Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Müdür Yardımcılığı, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, İç Mekân Tasarımı Çekirdek Kadro Üyeliği, YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 42. Dönem Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği Komisyon Görevleri: YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Çift Anadal İntibak Komisyonu Üyeliği, YTÜ Mimarlık Fakültesi, İç Transfer Komisyonu Üyeliği, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Araştırma Görevlileri Temsilciliği Seçim Kurulu Üyeliği, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Acil Durum Eylem Planlama Komitesi Üyeliği, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Faaliyet Raporu Komisyonu Üyeliği YTÜ Mimarlık Fakültesi ve Bölümler Web Sayfası Düzenleme Komisyonu Başkanlığı YTÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mekân Tasarımı Yüksek Lisans Programı Çalışma Komisyonu Üyeliği, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Fakülte Binası Fiziksel Koşullarını Düzenleme Proje Ekibi Üyeliği, YTÜ Mimarlık Fakültesi Sergi Komisyonu Üyeliği, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Diploma Projesi Koordinatör Yardımcılığı ( Güz Yarıyılı / Bahar Yarıyılı) YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Şantiye Staj Komisyonu Üyeliği, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması Komisyonu Üyeliği YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Lisans Eğitim Komisyonu Üyeliği, TMMOB, Mimarlar Odası 40. Dönem Merkez Yönetim Kurulu çalışmaları içerisinde yer alan Doğal Afetler ve Mimarlık Komitesi Üyeliği, Ağustos Ağustos TMMOB, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu Üyeliği, Yrd. Doç. Dr. M. Tolga Akbulut 13/14

14 XXXII. MOBBIG Eğitim Komisyonu Çalışma Grubu Üyeliği. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı VI, Mimarlık Lisans ve Lisansüstü Eğitimi Çalışma Grubu Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Mimarlık ve Yapı Temel Alanında İnceleme Komisyonu Üyeliği 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: IAPS International Association People-Environment Studies, Şubat 2012 den itibaren. Üyelikler: TMMOB Mimarlar Odası Üyeliği, 1993 ten itibaren. 11. Ödüller 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Bina Bilgisi Güz Tasarı Geometri Mimari Anlatım Teknikleri Mimari Tasarım Mimari Tasarım 2 (İstanbul İlkbahar Aydın Üniversitesi) Mimari Tasarım 7 (Bitirme ödevi) Bina Bilgisi Yaz Tasarı Geometri Bina Bilgisi Tasarı Geometri (Grup 1, 1 2 G1:79/G2:59 Grup 2) Güz Mimari Tasarım 7 (Bitirme Ödevi) Mimari Tasarım 3 (İstanbul Aydın Üniversitesi) Mimari Tasarım Deprem Bilgisi ve Deprem 2 0 G1:39 G2:37 Güvenli Mimari Tasarım G3:40 İlkbahar (Grup1, Grup2, Grup3) (Maltepe Üniversitesi) Tasarım Kuram ve Yöntemleri (LÜ) Yaz Tasarı Geometri Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. Yrd. Doç. Dr. M. Tolga Akbulut 14/14

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ayşe ERDEM AKNESİL 2. Doğum Tarihi: 27 Nisan 1965 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 Y Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 Y Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 ADI SOYADI Doğan Zafer ERTÜRK DOĞUM TARİHİ 3 Ağustos 1943 UNVANI Profesör Dr ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 198 Y Lisans Mühendis Mimar İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

Doçent Mimarlık, Bina Bilgisi, Đ.K.U (2001-2002 Konuk Öğretim Üyesi, 2002-2003 Kadrolu Öğretim Üyesi)

Doçent Mimarlık, Bina Bilgisi, Đ.K.U (2001-2002 Konuk Öğretim Üyesi, 2002-2003 Kadrolu Öğretim Üyesi) 1. Adı Soyadı: Sercan ÖZGENCĐL YILDIRIM 2. Doğum tarihi: 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Ankara Devlet Mühendislik 1980 Mimarlık Akademisi Y. Lisans Mimarlık-

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi A.B.D. Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus - ANTALYA krkavas@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1998-1999

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1998-1999 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A.Nilay Evcil 2. Doğum Tarihi: 05.08.1970 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sehir ve Bolge Plan. Istanbul Teknik Universitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus - ANTALYA krkavas@gmail.com

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Doğum Tarihi: 28 07 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri İstanbul Teknik

Detaylı

Mehmet Emin Şalgamcıoğlu

Mehmet Emin Şalgamcıoğlu Mehmet Emin Şalgamcıoğlu KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Kurumu E- posta Adresleri : Y.Doç.Dr. : İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü : salgamcioglu@gmail.com, salgamcioglu@itu.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU 2013

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Elmas ERDOĞAN 2. Doğum Tarihi : 31 Ağustos 1963 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Elmas ERDOĞAN 2. Doğum Tarihi : 31 Ağustos 1963 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Elmas ERDOĞAN 2. Doğum Tarihi : 31 Ağustos 1963 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1986 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi : 07.11.1978 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek

Detaylı

Özgeçmiş. Yer Üzerine Bir Okuma Denemesi: Samatya da Yer- Kurma Pratikleri, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi (yayınlanmamış), İstanbul, 2010.

Özgeçmiş. Yer Üzerine Bir Okuma Denemesi: Samatya da Yer- Kurma Pratikleri, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi (yayınlanmamış), İstanbul, 2010. Ezgi TUNCER GÜRKAŞ, Dr. Yardımcı Doçent Mimarlık Bölümü Mardin Artuklu Üniversitesi Savurkapı 47100 Mardin Türkiye + 90 482 2128990-6005 ezgituncer@gmail.com Öğrenim Doktora Doktora Tezi Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

1965-1970 Y.Lisans İstanbul Devlet Güzel Süsleme Sanatları Bölümü. Sanatlar Akademisi

1965-1970 Y.Lisans İstanbul Devlet Güzel Süsleme Sanatları Bölümü. Sanatlar Akademisi PROF. AHMET ÖNER GEZGİN Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı ahmet.gezgin@isikun.edu.tr ahmetonergezgin@gmail.com 1. Adı Soyadı : Ahmet Öner GEZGİN 2. Doğum

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

EDUCATIONAL BACKGROUND

EDUCATIONAL BACKGROUND CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Name : ġebnem ÖNAL HOġKARA Date and Place of Birth : 29.09.1968 - Ankara Nationality : Turkish Marital Status : Married Correspondence Address : Eastern Mediterranean

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem ALİKILIÇ Doğum Tarihi: 6 Ekim 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl İletişim Fakültesi, Halkla Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 Y.Lisans Mimarlık-Mimari

Detaylı