ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

2 İçindekiler I. Giriş II. Sermaye Yapısı III. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler IV. İştirakler V. Şirket Yönetimi VI. Yönetim Organı Üyeleri Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri VII. Şirket Faaliyetleri VIII. Portföy Yönetim Şirketleri Pazar Payları IX. Şirketin Finansal Durumu X. İç Kontrol Mekanizması ve Denetim Faaliyetleri XI. Risk Yönetimi XII. Finansman Kaynakları XIII. Dönem İçinde Şirket Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler XIV. Dönem İçinde Yapılan Bağışlar XV. Şirket Aleyhine Açılan Davalar XVI. XVII. XVIII. XIX. Teşviklerden Yararlanma Durumu Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Şirketin Şubeleri Diğer Hususlar 2

3 I. Giriş ING Portföy Yönetimi A.Ş. 12 Haziran 1997 tarihli, 4309 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilerek kurulmuştur. Şirket in amacı, 3794 Sayılı Kanun la değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirket in ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu ndan 9 Temmuz 1997 tarihli kararı ile portföy yöneticiliği yetki belgesi alınmıştır. Portföy yöneticiliği, finansal varlıklardan oluşan portföylerin her bir müşteri adına, müşterilerle yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde maddi bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir. Şirket, portföy yöneticiliği kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetebilir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ndan 05 Nisan 2011 tarihli kararı ile yatırım danışmanlığı yetki belgesi almıştır. Şirket in kendi isteği ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli, B.02.1.SPK sayılı izni ile yatırım danışmanlığı yetki belgesi iptal edilmiştir. Yetki belgesinin iptali 28 Kasım 2012 tarihli 8203 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir. Şirket, 26 Mayıs 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda alınan karar ile Oyak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi olan unvanını ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi olarak değiştirmiştir. Şirket in merkezi adresi Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad.No:8 K: Sarıyer/İstanbul dur. 3

4 II. Sermaye Yapısı TİCARET UNVANI ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KURULUŞ TARİHİ 9 HAZİRAN 1997 FAALİYET KONUSU PORTFÖY YÖNETİMİ RAPORUN DÖNEMİ 1 OCAK MART 2014 ÖDENMİŞ SERMAYE TL ADRES REŞİT PAŞA MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO:8/ SARIYER İSTANBUL TELEFON FAKS TİCARET SİCİL NO E- POSTA ADRESİ İNTERNET ADRESİ 4

5 ORTAK ADI-UNVANI HİSSE GRUBU HİSSE (TL) TUTARI ING BANK A.Ş. Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:8 Sarıyer İstanbul ING BANK A.Ş. Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:8 Sarıyer İstanbul PINAR ABAY Sarı Konaklar Sitesi Zeytinoğlu Cad. Blok No:14Z Akatlar İstanbul JOHN T. MC CARTHY Alsit Villaları B-22 Topçu başı Sok. No:3 Büyükdere Sarıyer İstanbul MEHMET SIRRI ERKAN Göktürk Merkez Mah. Bentler Sokak Bentler Sitesi A5-BL 1A5/11 Eyüp İstanbul ALP SİVRİOĞLU Göktürk Merkez Mah. Kemer boyu Yolu Sok.No:33/1 Eyüp İstanbul AYŞE CANAN EDİBOĞLU Kemer Mah. Saklı Koru Sit. Küme Evleri 2-E Bahçeköy Sarıyer İstanbul A ,00 B ,95 B 0,01 B 0,01 B 0,01 B 0,01 B 0,01 III. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Yoktur İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Yoktur IV. İştirakler Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu iştiraki yoktur. 5

6 V. Şirket Yönetimi Şirketin Yönetim Organı : Beş adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu dur tarihli genel kurul kararı ve 355 no lu tarihli yönetim kurulu kararı ile seçilmişlerdir. YÖNETİM KURULU BAŞKAN BAŞKAN VEKİLİ ÜYE ÜYE ÜYE : Pınar ABAY : John T. Mc CARTHY : Mehmet Sırrı ERKAN : Alp SİVRİOĞLU : Ayşe Canan EDİBOĞLU ÜST DÜZEY YÖNETİM Mesleki Tecrübe GENEL MÜDÜR : Tankut T. ÇELİK 24 yıl GENEL MÜDÜR YRD. : Meltem KARASU 22 yıl 6

7 VI. Yönetim Organı Üyeleri Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri 31 Mart 2014 tarihi itibariyle personel sayısı 16 dir. Şirketimiz personeli herhangi bir sendikaya bağlı değildir. Toplu sözleşme uygulaması yoktur. Dönem içinde üst düzey yönetici ve personele ücret, prim, SGK işçi, işveren payları, işsizlik sigortası işçi, işveren payları olmak üzere sağlanan faydalar toplamı TL dir. 1 Ocak Mart 2014 tarihleri arasında Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, denetçileri ve üst düzey yöneticilerine sağlanan mali menfaatlerin toplam tutarı TL dir. Şirket yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri yoktur. VII. Şirket Faaliyetleri Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırım yoktur. Şirket genel merkezinde tarihinde yapılan genel kurulda şirketin 2013 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile onaylanmış, yönetim kurulu başkanı, başkan vekili, üyeleri ve denetçileri yine oybirliği ile ibra edilmişlerdir. Şirketin 2013 yılında elde ettiği TL net karın TL si yedek akçe olarak ayrıldıktan sonra kalan TL si tarihinde yapılan genel kurulda alınan kararla 29 Nisan 2014 tarihinde ortaklara dağıtılacaktır yılı ilk üç ayı içerisinde şirketimizin, hakim ortağı ING Bank A.Ş. ve/veya ING Bank A.Ş. nin bağlı şirketleri ile veya ING Bank A.Ş. nin yönlendirmesiyle ING Bank A.Ş. ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, ING Bank A.Ş. ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 7

8 2014 yılı ilk üç ayı içerisinde gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir. Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur. Şirket in 31 Mart 2014 tarihi itibariyle toplam müşteri sayısı 42 dir. Şirketimizin yönettiği toplam portföy büyüklüğü 31 Aralık 2013 itibariyle TL iken, 31 Mart 2014 itibariyle TL na yükselmiştir tarihi itibariyle portföy yöneticiliğini yapmakta olduğumuz ING Bank A.Ş. tarafından kurulmuş 11 adet yatırım fonu ve ING Emeklilik A.Ş. tarafından kurulmuş 9 adet emeklilik yatırım fonu bulunmaktadır. Yönetilen toplam varlıklar içinde ING Emeklilik yatırım fonları büyüklüğü yaklaşık %85, ING Bank yatırım fonları büyüklüğü ise yaklaşık %13 seviyesindedir. 8

9 Yönetilen Yatırım Fonları ING Bank A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. A Tipi Değişken Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Değişken Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Likit Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Altın Yatırım Fonu ING Bank A.Ş.Servet Yönetimi A Tipi Değişken Denge Yatırım Fonu ING Bank A.Ş.Servet Yönetimi B Tipi Değişken Esnek Yatırım Fonu Emeklilik Yatırım Fonları ING Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ING Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu ING Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ING Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ING Emeklilik A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ING Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ING Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ING Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Yatırım Fonu ING Emeklilik A.Ş. Katkı Fonu 9

10 VIII. Portföy Yönetim Şirketleri Pazar Payları TARİHİ İTİBARİYLE YATIRIM FONLARI YÖNETİCİLERİ PİYASA PAYLARI Sıra Yönetici Kurum Net Aktif Değer (Bin TL) % 1 İş Portföy 7,257, Yapı Kredi Portföy 5,115, Garanti Portföy 4,112, Ak Portföy 2,619, Vakıf Yatırım Menkul Değerler 1,781, Ziraat Portföy 1,687, Halk Portföy 1,336, HSBC Portföy 1,326, TEB Portföy 1,165, Deniz Portföy 928, Finans Portföy 487, ING Portföy 236, Ata Portföy 191, Yatırım Finansman 147, Şeker Yatırım 129, TARİHİ İTİBARİYLE EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI YÖNETİCİLERİ PİYASA PAYLARI Sıra Yönetici Kurum Net Aktif Değer (Bin TL) % 1 Ak Portföy 6,090, İş Portföy 5,333, Garanti Portföy 4,543, Yapı Kredi Portföy 4,351, Vakıf Portföy 1,833, ING Portföy 1,464, HSBC Portföy Yönetimi 1,341, TEB Portföy Yönetimi 880, Ziraat Portföy 477, Ergo Portföy 449,

11 IX. Şirketin Finansal Durumu 2014 yılı ilk üç ayı içerisinde bütçe hedeflerine ulaşılmıştır. Şirketimizin 1 Ocak Mart 2014 dönemi faaliyetlerini gösterir mali tabloları ekte yer almaktadır. Bu tablolara göre şirketimizin SPK nın Seri II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne uygun hazırlanan 1 Ocak Mart 2014 dönemi net dönem kârı TL, aktif büyüklüğü ise TL, özkaynak toplamı TL dir. Şirketin TL tutarında sabit kıymetleri olup, bu kıymetler için TL tutarında amortisman ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri III-55.1 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde, Portföy Yönetim Şirketleri nin kredi kullanması ve ödünç para alma verme işlemi yapması mümkün değildir. Şirketin mali tablolarında yer alan yükümlülükleri vergi, kıdem tazminatı, izin, prim ve ikramiye karşılıkları ile diğer kısa vadeli borçlar kalemlerinden oluşmaktadır. Şirketin elindeki işletme sermayesi, mali yapısı ve likiditesi herhangi bir önlem alınmasını gerektirmemektedir. Şirketin finansal yapısını iyileştirmesini gerektirecek herhangi bir durum sözkonusu değildir. Şirket 26 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı nda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mevzuatı hükümleri gereğince, Şirketin 2013 yılı hesaplanan dönem karından ödenecek vergi düşüldükten sonra kalan kardan I.Temettü, II.Tertip Yedek Akçe ve II.Temettünün ayrılmasına ve temettü tutarlarının 29 Nisan 2014 tarihinde ödenmesine karar vermiştir. 11

12 ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş TARİHLİ BİLANÇOSU Bağımsız Bağımsız denetimden denetimden geçmemiş geçmiş 31 Mart Aralık 2013 Varlıklar Dönen varlıklar 14,871,334 14,421,706 Nakit ve nakit benzerleri 14,218,366 13,779,947 Finansal yatırımlar 138, ,004 Ticari alacaklar 462, ,826 - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 452, ,957 - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 10,212 13,869 Diğer alacaklar İlişkili taraflardan diğer alacaklar İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Peşin ödenmiş giderler 51,531 14,679 Duran varlıklar 210, ,813 Maddi duran varlıklar(net) 73,561 96,370 Maddi olmayan duran varlıklar(net) 36,379 38,750 Ertelenmiş vergi varlığı 100, ,693 Toplam varlıklar 15,081,780 14,726,518 Kaynaklar Kısa vadeli yükümlülükler 611, ,846 Ticari borçlar 3,391 28,337 - İlişkili taraflara ticari borçlar İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 3,391 28,337 Diğer borçlar 22,254 28,154 - İlişkili taraflara diğer borçlar İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 22,254 28,154 Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 229,419 98,864 Dönem karı vergi yükümlülüğü 29, ,203 Kısa vadeli karşılıklar 326, ,287 - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 322, ,624 - Diğer kısa vadeli karşılıklar 4,135 4,663 Uzun vadeli yükümlülükler 202, ,430 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 202, ,430 Özkaynaklar 14,267,746 13,565,244 Ödenmiş sermaye 4,580,000 4,580,000 Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları 3,460,811 3,460,811 Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 2,571,757 2,571,757 Geçmiş yıllar kar/zararları 2,952, ,688 Net dönem karı/zararı 702,502 2,478,988 Toplam kaynaklar 15,081,780 14,726,518 12

13 ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ GELİR TABLOSU Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2014 Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2013 Hasılat 1,399,023 1,402,267 Satışların maliyeti (-) -3,892-4,104 Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kâr/zarar 1,395,131 1,398,163 Brüt kâr/zarar 1,395,131 1,398,163 Genel yönetim giderleri (-) -828, ,933 Pazarlama giderleri (-) -2,132-1,848 Esas faaliyetlerden diğer gelirler 383, ,313 Esas faaliyetlerden diğer giderler Esas faaliyet kârı/zararı 947, ,679 Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârı/zararı 947, ,679 Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârı/zararı -245, ,430 - Dönem vergi gideri -175, ,217 - Ertelenmiş vergi geliri -69,188-65,213 Sürdürülen faaliyetler dönem karı 702, ,249 Dönem kârı/zararı 702, ,249 Diğer kapsamlı gelir - - Toplam kapsamlı gelir 702, ,249 Hisse başına kazanç/(zarar) (hisse başına TL olarak ifade edilmiştir) Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç

14 X. İç Kontrol Mekanizması ve Denetim Faaliyetleri Şirket iç kontrol bölümü, ilgili mevzuat ve şirket yönetmeliklerine göre iç kontrol faaliyetlerini Yönetim Kurulu na bağlı olarak sürdürmektedir. Şirketin bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. dir. Yeminli mali müşaviri Erdikler Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti dir. XI. Risk Yönetimi Risk Yönetimi dünya ekonomisindeki son gelişmeler paralelinde finans piyasalarında ve ülkemizde de önemini artırmaktadır. Sermaye piyasalarında artan önemi ve yasal bir zorunluluk haline gelmesi risk yönetimi süreçlerini portföy yönetim şirketlerinin temel unsurlarından biri haline getirmiştir. Bu çerçevede risk yönetimi bölümü kurularak karşılaşılan riskler anlık olarak takip edilmekte ve raporlanmaktadır. Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetim politikasına ilişkin bilgiler: Şirket, yönetimindeki fonlar için bir risk yönetim sistemi oluşturmuş ve buna ilişkin iş akışlarını yazılı hale getirmiştir. Şirket bünyesinde risk yönetim hizmetini sağlayan birim, fon portföyünün yönetiminden sorumlu birimden bağımsız olarak çalışmaktadır. Risk yönetimini gerçekleştirecek birimin çalışanı/çalışanları risk kontrolüne ilişkin işlemleri yerine getirebilecek bilgi ve tecrübe düzeyi ile Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ile Türev Araçlar Lisansına haizdir, söz konusu personel, şirket yönetimindeki fonların risk yönetim sisteminin oluşturulması ve günlük kontrollerin yapılmasından sorumludur. Kontrollere ilişkin düzenli raporlar hazırlanmakta ve ilgili birimlerle paylaşılmaktadır. Ayrıca şirket yönetimindeki fonların piyasa riskine yönelik haftalık/aylık raporlamalar periyodik olarak düzenlenmekte ve ilgili birimlere sunulmaktadır. Riskin erken saptanması ve yönetilmesine ilişkin bilgiler: Risk yönetim sistemi, şirket yönetimindeki fonların karşılaşabileceği temel risklerin tanımlanmasını, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesini ve maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini, tespitini, ölçümünü ve kontrolünü içeren bir risk ölçüm mekanizmasını içermektedir. Risk yönetim sistemi, fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun 14

15 olarak ve şirketin iç kontrol sistemi ile bütünlük arz edecek şekilde oluşturulmuştur. Buna paralel şirket yönetimindeki BES fonları için (VAR-%99 Olasılıkla 30 günde kaybedilebilecek değer), diğer fonlar için (VAR-%99 Olasılıkla 10 günde kaybedilebilecek değer) şeklinde hesaplanmaktadır. Ayrıca yönetimdeki fonların kıstasları ile olan korelasyon ve R^2 değerleri benzer istatistiki değerler haftalık/aylık olarak periyodik şekilde takip edilmektedir. Şirketin yönetiminde bulunan koruma amaçlı fonların portföylerine dahil edebilecekleri türev araçlar nedeniyle maruz kaldıkları risklere ilişkin olarak SPK tarafından belirlenen esaslar uygulanmaktadır. Yukarıdaki maddelere ek günlük olarak yönetilmekte olan tüm portföylere ilişkin iç yatırım kuralları aşağıda yer alan süreçler ile takip edilmektedir. 1-) Portföylerin vade ve finansal varlıklarının, ilgili portföye ait yatırım sınırlamalarına uygunluk takibi. 2-) Varlık dağılımlarının kontrolü. Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler: Şirkette, yönetilen portföylerin ağırlıklı olarak geniş tabana yayılmış her ay düzenli katılımcı payının geldiği emeklilik fonları yönetilmektedir. Bu da şirketin ileriye dönük riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Ancak ağırlıklı yönetilen fonların tek bir şirkete ait olması uzun vadede sürdürülebilirlik açısından bir risk teşkil etmektedir. XII. Finansman Kaynakları Şirketin finansman kaynağı kendi özsermayesidir. XIII. Dönem İçinde Şirket Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler Dönem içinde Şirket ana sözleşmesinde yapılan bir değişiklik yoktur. XIV. Dönem İçinde Yapılan Bağışlar Yoktur XV. Şirket Aleyhine Açılan Davalar Yoktur. 15

16 XVI. Teşviklerden Yararlanma Durumu Yoktur. XVII. Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Yoktur. XVIII. Şirketin Şubesi Şirketin şubesi yoktur. XIX. Diğer Hususlar Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olay yoktur. Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. Saygılarımızla, Pınar ABAY Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Canan EDİBOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Alp SİVRİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi 16

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2014 31.12.2014 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2015 30.06.2015 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2015 31.03.2015 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2013 30.09.2013 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana

Detaylı

Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 31 Aralık 2014 Faaliyet Raporu

Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 31 Aralık 2014 Faaliyet Raporu Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 31 Aralık 2014 Faaliyet Raporu BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2014 MALİ YILINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ: 1 Ocak 2014-31 Aralık 2014 I - Genel Bilgiler: Şirket

Detaylı

Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014. Faaliyet Raporu

Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014. Faaliyet Raporu Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 Faaliyet Raporu 1 İçindekiler I. Genel Bilgiler... 3 II. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar... 5 III. Şirketin

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu 1-GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2014-30.09.2014 b) Şirketin Ticaret Unvanı :MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş HESAP DÖNEMİ 01.01.2015-30.06.2015 ANA ORTAKLIĞIN ÜNVANI Adres

Detaylı

Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş.

Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 1.Genel bilgiler Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. kayıtlı adresi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:11 Levent, İstanbul'dur. Şirketin

Detaylı

01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01/01/2013-31/03/2013 Ticaret unvanı : CEROS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ticaret sicili numarası : 228203 Merkez

Detaylı

01.01.2013-31.12.2013 FAALİYET RAPORU

01.01.2013-31.12.2013 FAALİYET RAPORU İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL HUSUSLAR... 3 I.1. Raporun dönemi... 3 I.2. Şirkete ilişkin bilgiler... 3 I.3. Faaliyet konusu... 3 I.4. 31.12.2013

Detaylı

01.01.2014-30.06.2014 FAALİYET RAPORU

01.01.2014-30.06.2014 FAALİYET RAPORU İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL HUSUSLAR... 3 I.1. Raporun dönemi... 3 I.2. Şirkete ilişkin bilgiler... 3 I.3. Faaliyet konusu... 3 I.4. 30.06.2014

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 MALİ YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 MALİ YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 01.01.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasındaki

Detaylı

c) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler

c) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler RAPOR TARİHİ: 31 ARALIK 2014 Sayfa No: 1 Şirket Hakkında Genel Bilgi a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2014 31.12.2014 b) Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler Yönetici Özeti 1 Genel Bilgiler 1.1 Hesap Dönemi 1.2 Şirket Ünvanı, Adresi, İletişim Bilgileri 1.3 Şirketin Faaliyet Konusu 1.4 Şirketin Organizasyon Yapısı 1.5 İmtiyazlı

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye

Detaylı

VII. Şirketin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları. IX. Ücretlendirmeye İlişkin Politika ve Personele Sağlanan Faydalar

VII. Şirketin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları. IX. Ücretlendirmeye İlişkin Politika ve Personele Sağlanan Faydalar 1 İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler II. Sermaye Piyasası Kurulu Yetki Belgeleri III. Ortaklık Yapısı ve Tarihsel Gelişim IV. Yönetim Kurulu V. Üst Yönetim VI. Faaliyet Gösterdiği Alanlar, Sektördeki Yeri VII.

Detaylı

Programda giriş, faaliyet raporu, kullanıcılar, şirketler, yardım sekmeleri yer alır.

Programda giriş, faaliyet raporu, kullanıcılar, şirketler, yardım sekmeleri yer alır. FAALİYET RAPORU PROGRAMI Bu program 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve faaliyet gösteren anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması

Detaylı

Yatırım Ortağınız. 31.03.2014 Faaliyet Raporu

Yatırım Ortağınız. 31.03.2014 Faaliyet Raporu Yatırım Ortağınız 31.03.2014 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI... 3 ŞİRKETİMİZİN VİZYONU, MİSYONU, DEĞERLERİ VE STRATEJİSİ... 8 VİZYONUMUZ... 8 MİSYONUMUZ... 8 DEĞERLERİMİZ...

Detaylı

b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi

b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi I. Genel Bilgiler a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2014 31.12.2014 b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I GENEL BİLGİLER : Raporun Dönemi Bu rapor 1 Ocak 2013 30 Eylül 2013 çalışma dönemini kapsamaktadır. Şirketin Ticaret

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu. Yatırım Ortağınız

2013 Faaliyet Raporu. Yatırım Ortağınız 2013 Faaliyet Raporu Yatırım Ortağınız İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI... 3 ŞİRKETİMİZİN VİZYONU, MİSYONU, DEĞERLERİ VE STRATEJİSİ... 8 VİZYONUMUZ... 8 MİSYONUMUZ... 8 DEĞERLERİMİZ... 8 STRATEJİLERİMİZ...

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1-3 1. a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi, 1 1. b) Şirketin ticaret

Detaylı

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ İÇİNDEKİLER A. Genel Bilgiler...1 B. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar...3 C. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri...3 Ç. Şirket

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.12.2012 Şirketin Unvanı : Denge Yatırım Holding Anonim

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı