01 1. Aşağıda ATP molekülünün yapısı şematik olarak gösterilmiştir. 4. Aşağıda şemada ATP sentezi ve hidrolizi gösterilmiştir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01 1. Aşağıda ATP molekülünün yapısı şematik olarak gösterilmiştir. 4. Aşağıda şemada ATP sentezi ve hidrolizi gösterilmiştir."

Transkript

1 10. SINIF / B YOLOJ ATP Glikoliz 01 kavrama testi 1. Aşağıda ATP molekülünün yapısı şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I nolu bağ iki organik molekülü birbirine bağlar. B) II nolu bağ riboz şekeri ile fosfatı bağlar. C) III nolu bağın kopması sonucu adenozin oluşur. D) IV nolu bağın kopması sonucu ADP ve P molekülü oluşur. E) III ve IV nolu bağlar yüksek enerjili fosfat bağlarıdır. 2. Fosforilasyon ADP + P + Enerji ATP + H 2 O Bir hücrede, A R P P P I. oksijensiz solunum, II. oksijenli solunum, III. fotosentez I II III IV olaylarından hangilerinde yukarıdaki tepkime gerçekleşir? D) I ve II E) I, II ve III 4. Aşağıda şemada ATP sentezi ve hidrolizi gösterilmiştir. Enerji Şemadaki olaylarla ilgili, 2 ATP ADP I. 1 nolu olayda açığa çıkan enerji metabolizma olaylarında kullanılır. II. 2 nolu olayın gerçekleşmesi için gerekli enerji solunum tepkimelerinden elde edilebilir. III. 1 ve 2 nolu olaylar bütün canlı hücrelerde gerçekleşir. A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III 5. Hücre solunumunun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) CO 2 açığa çıkarmak B) Hücre için gerekli enerjiyi üretmek C) Glikozu inorganik maddelere parçalamak D) H 2 O açığa çıkarmak E) Hücrede glikoz birikimini önlemek + + H 2 O P 1 Enerji 3. Organik besin ATP Yukarıdaki olayla ilgili, I. Bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşir. II. Hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşir. III. Sadece gündüz gerçekleşir. yargılarından hangileri yanlıştır? OD YT10 6. Bütün canlıların solunum tepkilemelerinde glikoliz olayı ortak olarak gerçekleşir. Glikoliz olayında, protein yapılı olan ve DNA tarafından sentezlen enzimler görev alır. Buna göre, bütün canlıların, I. ortak enzim, II. ortak protein, III. ortak gen yapılarından hangilerini bulundurduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

2 10. S n f Biyoloji / ATP - Glikoliz Glikoliz tepkimeleri sırasında X molekülünün miktarı grafikteki gibi değişmektedir. 11. Glikoliz olayı sırasında aşağıdaki grafiklerin hangisindeki değişim kesinlikle gerçekleşmez? k + 4 k + 2 X molekülü miktarı A) Glikoz miktarı B) CO 2 miktarı k Zaman Buna göre, X molekülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Zaman Zaman C) Enzim miktarı D) NADH+H + miktarı A) ATP B) ADP C) Pirüvat D) NADH 2 E) Glikoz E) Zaman Pirüvik asit miktarı Zaman 8. Canlıların solunum tepkimelerinde kullanılan enzim çeşidinin farklı olması, I. üretilen ATP miktarının farklı olması, II. kullanılan moleküllerin farklı olması, III. oluşan son ürün çeşidinin değişmesi durumlarından hangilerine neden olur? D) I ve II E) I, II ve III Zaman 12. Glikolizde, I. glikoz tüketimi, II. CO 2 açığa çıkması, III. O 2 tüketimi, IV. ATP üretimi olaylarından hangileri gerçekleşebilir? A) Yalnız I B) I ve IV C) II ve III D) I, II ve IV E) II, III ve IV 9. Glikoliz ile ilgili, I. ATP üretimini sağlar. II. Sitoplazmada gerçekleşir. III. CO 2 açığa çıkarır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 13. I. Glikoliz olayında sentezlenen net ATP miktarı II. Glikoliz olayının gerçekleştiği hücresel yapı III. Glikoliz olayında üretilip diğer solunum tepkimelerinde kullanılan moleküller Glikoliz olayı ile ilgili yukarıda istenilenler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? I II III A) 2 ATP Mitokondri NADH 2 B) 4 ATP Sitoplazma Pirüvat C) 3 ATP Sitoplazma NADH 2, CO 2 D) 2 ATP Sitoplazma NADH 2, Pirüvat E) 4 ATP Mitokondri NADH 2, Pirüvat 10. Canlılarda solunum tepkimeleri sonucu üretilen enerji, I. büyüme, II. hareket, III. yapım tepkimeleri olaylarının hangilerinde kullanılır? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 14. Glikoliz sırasında, I. ATP, II. CO 2, III. glikoz, IV. NADH+H + moleküllerinden hangileri hem üretilir hem tüketilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV

3 10. SINIF / B YOLOJ Oksijenli Solunum - I 02 kavrama testi 1. Büyük organik besinlerin solunumda kullanılması için monomerlerine ayrılması gerekir. Aşağıdaki organik besinlerden hangisi solunumda doğrudan kullanılabilir? A) Protein B) Nişasta C) Yağ D) Glikojen E) Glikoz 5. Oksijenli solunum sırasında, I. glikoliz, II. krebs çemberi, III. ETS evrelerinin hangilerinde ATP sentezi gerçekleşir? 2. I. Karbonhidratlar II. Proteinler III. Yağlar IV. Vitaminler Yukarıdaki organik bileşiklerden hangileri solunumda kullanılmaz? A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV 6. Oksijenli solunum yaptığı bilinen bir hücre, I. solunum tepkimelerinde CO 2 ve H 2 O açığa çıkarma, II. ETS bulundurma, III. kendi besinini üretme özelliklerinden hangilerine sahip olmayabilir? D) I ve II E) II ve III 3. Bir hayvan hücresinde oksijenli solunuma ait, I. glikoliz, II. krebs çemberi, III. ETS evrelerinden hangileri mitokondri organelinde gerçekleşir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 7. Oksijenli solunumda, I. ATP ADP II. Pirüvat Asetil CoA III. O 2 H 2 O olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I, II, III B) I, III, II C) II, I, III D) II, III, I E) III, II, I 4. Oksijenli solunum sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi ilk önce gerçekleşir? A) Glikoz Pirüvat B) NADH+H + NAD + C) Pirüvat Asetil CoA D) FAD FADH 2 E) O 2 H 2 O 8. Hücresel solunum olaylarında farklı son ürünler oluşmasında, I. oksijenin varlığı, II. aynı substratın kullanılması, III. sahip olunan enzim çeşitleri faktörlerinden hangileri rol oynar? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III OD YT10

4 10. S n f Biyoloji / Oksijenli Solunum - I Oksijenli solunum sonucu açığa çıkan moleküllerle ilgili, I. H 2 O nun hidrojenleri, glikozun yapısındaki hidrojenlerdir. II. CO 2 nin karbonu, glikozun yapısındaki karbondur. III. CO 2 nin oksijenleri, solunuma katılan O 2 ye aittir. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 13. O 2 li solunum sırasında, I. ATP nin üretilmesi, II. ATP nin tüketilmesi, III. FADH 2 nin yükseltgenmesi, IV. son basamakta suyun oluşması olaylarından hangileri gerçekleşir? A) I ve II B) II ve IV C) I, II ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV Bir hücrede aşağıdaki dönüşümlerden hangisinin gerçekleşmesi bu hücrenin oksijenli solunum yaptığını gösterir? A) ADP ATP B) Glikoz Pirüvat C) NAD + NADH+H + D) Pirüvat Asetil Co A E) Pirüvat Laktik asit 1. tüp Hava Aerobik bakteri + Şeker çözeltisi 2. tüp Kireç suyu Şekildeki deney düzeneği hazırlandıktan sonra, I. 1. tüpte şeker çözeltisi miktarında azalma, II. 2. tüpte kireç suyunda bulanma, III. 1. tüpte oksijen miktarında azalma olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? 11. Bitkilerin canlı hücreleri, I. yazın gündüz, II. yazın gece, III. kışın gündüz, IV. kışın gece zamanlarının hangilerinde besinlerden ATP üretir? Renkli sıvı A) I ve III B) II ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV Tavşan Havuç Şekildeki düzeneğe aşağıdakilerden hangisi konulursa renkli sıvı kesinlikle 2 yönünde kayar? 12. I. 1 molekül glikozun CO 2 ve H 2 O ya yıkılması II. 1 molekül glikoz monofosfatın pirüvata kadar yıkılması III. 1 molekül fruktoz difosfatın pirüvata kadar yıkılması Hücrelerde gerçekleşen yukarıdaki olaylarda üretilen net ATP miktarları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I > II > III B) I > III > II C) I = II = III D) I = II > III E) III > II > I A) Canlı fare B) Kireç suyu C) Yeşil bitki D) Havuç E) Ölü böcek 16. Oksijenli solunum tepkimelerinde pirüvattan asetil CoA oluşurken aşağıdaki moleküllerden hangisi oluşur? A) ATP B) ADP C) FADH 2 D) NADH+H + E) H 2 O

5 10. SINIF / B YOLOJ Oksijenli Solunum - II 03 kavrama testi 1. Oksijenli solunuma ait, I. glikoliz, II. krebs çemberi, III. ETS evrelerinin hangilerinde CO 2 molekülü açığa çıkmaz? D) I ve III E) II ve III 2. Oksijenli solunum glikoliz Krebs çemberi ETS evrelerinden meydana gelir. Bu evrelerde, I. NADH+H + nin oluşması, II. Karbondioksit üretilmesi, III. reaksiyonların mitokondride gerçekleşmesi, IV. ATP üretilmesi olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) III ve IV 4. Oksijenli solunumun oksidatif fosforilasyon evresinde görevli olan ETS elemanları elektron çekme özelliğine göre dizilmiştir. Oksidatif fosforilasyon evresinde elektronların, I. NAD Q redüktaz, II. sitokrom redüktaz, III. sitokrom oksidaz, IV. O 2 moleküllerinden geçme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I, II, III, IV B) I, III, II, IV C) II, I, IV, III D) III, I, II, IV E) IV, III, II, I 5. I. Glikoz II. Gliserol III. Yağ asidi IV. Amino asit Yukarıdaki organik besin monomerlerinden hangileri oksijenli solunum tepkimelerine krebs çemberi evresinden katılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız IV D) II ve III E) III ve IV 3. Oksijenli solunum yapan bir hayvan hücresinde 2 molekül glikozun kullanılmasıyla glikoliz, krebs çemberi ve ETS evrelerinde üretilen net ATP miktarları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Krebs Glikoliz çemberi ETS A) B) C) D) E) OD YT10 6. Oksijenli solunumun ETS evresi ile ilgili, I. ATP nin en fazla üretildiği evredir. II. H 2 O oluşur ve ısı açığa çıkar. III. Bütün hücrelerde mitokondrinin iç zarında gerçekleşir. yargılarından hangileri yanlıştır? D) I ve III E) II ve III

6 10. S n f Biyoloji / Oksijenli Solunum - II Oksijenli solunumda gerçekleşen, I. pirüvat oluşumu, II. H 2 O oluşumu, III. asetil koenzim - A oluşumu, IV. FADH 2 nin yükseltgenmesi olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I II III IV B) I III IV II C) II I III IV D) II III IV I E) III I II IV 10. I. ETS nin en son elektron alıcısı olma II. Hidrojenle birleşerek H 2 O oluşturma III. Oksidatif fosforilasyonun gerçekleşmesini sağlama IV. Solunum sonucu oluşan CO 2 nin yapısına katılma Yukarıdaki özelliklerden hangileri O 2 molekülüne aittir? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve III D) I, II ve III E) II, III ve IV 8. O 2 li solunum sırasında oluşan, I. NADH+H +, II. FADH 2, III. CO 2, IV. H 2 O moleküllerinden hangileri ETS ye katılarak ATP sentezini sağlar? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve IV D) II ve III E) I, II ve IV 11. Oksijenli solunumda bir molekül glikozun kullanılmasıyla substrat düzeyinde ve oksidatif fosforilasyonla üretilen net ATP miktarları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Substrat düzeyinde Oksidatif fosforilasyon fosforilasyon A) 2 36 B) 4 34 C) 4 36 D) 6 32 E) Aşağıdaki şemada krebs çemberinde gerçekleşen olaylar özetlenmiştir. 2 Asetil Co-A (2C) 12. Bir hücrede bir molekül fruktoz di fosfatın oksijenli solunumunda kullanılması sonucu kaç ATP sentezlenir? A) 4 B) 34 C) 36 D) 38 E) 40 2 (4C) 2 (6C) Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi krebs çemberinde gerçekleşmez? A) CO 2 açığa çıkması B) ATP sentezi C) 6 C lu molekül oluşması D) NADH 2 nin yükseltgenmesi E) FAD ın indirgenmesi 4 CO 2 6 NAD + 2 FADH 2 6 NADH 2 2 FAD + 2 ATP 2 ADP+2P 13. Oksijenli solunum yapan bir hücrede ETS ye 20 NADH 2 ve 4 FADH 2 moleküllerinin girmesiyle elektronların sisteme bıraktığı enerjiden toplam kaç ATP sentezlenir? A) 34 B) 38 C) 52 D) 64 E) Dört molekül asetil CoA nın krebs döngüsünde kullanılmasıyla açığa çıkan hidrojenlerin ETS ye aktarılmasıyla kaç ATP üretilir? A) 33 B) 38 C) 40 D) 44 E) 54

7 10. SINIF / B YOLOJ Fermantasyon 04 kavrama testi 1. Solunum şekli olarak sadece fermantasyon yapan canlılar aşağıdaki moleküllerden hangisini kesinlikle kullanmaz? A) ATP B) Enzim C) Oksijen D) ADP E) Fosfat (P) 5. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin karbon atomu sayısı diğerlerinden fazladır? A) Pirüvat B) Etil alkol C) Glikoz D) Laktik asit E) Aset aldehit 2. Aşağıdaki şemada laktik asit fermantasyonu özetlenmiştir. Glikoz 2ATP Glikoliz 2ADP 4ADP 4ATP 2 Pirüvat Laktik asit fermantasyonu ile ilgili, 2NAD + 2NADH 2 Son ürün basamağı 2NAD + 2 Laktik asit 6. Miktar Zaman Etil alkol ve laktik asit fermantasyonu sırasında miktarı grafikteki gibi değişen molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) CO 2 B) Oksijen C) ATP D) Glikoz E) Pirüvat I. İki evrede gerçekleşir. II. Net 2ATP üretilmesini sağlar. III. Son ürün olarak organik molekül oluşur. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 3. Laktik asit fermantasyonunda, I. ATP sentezi, II. NADH ın indirgenmesi, III. CO 2 açığa çıkması olaylarından hangileri gerçekleşir? D) I ve II E) I, II ve III 4. I. Ortam sıcaklığı II. Glikoz konsantrasyonu III. Enzim miktarı Yukarıdaki faktörlerden hangileri canlıların fermantasyon hızına etki eder? D) I ve II E) I, II ve III OD YT10 7. Fermantasyon yaptığı bilinen bir hücrenin, I. ATP, II. NADH 2, III. pirüvat, IV. CO 2 moleküllerinden hangilerini oluşturması fermantasyon türünün belirlenmesinde kullanılmaz? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III E) II, III ve IV 8. Etil alkol fermantasyonunda üretilen ve tüketilen moleküllerin birer örneği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmişitir? Üretilen Tüketilen A) Etil alkol CO 2 B) ATP Glikoz C) Glikoz ATP D) ATP Etil alkol E) ATP CO 2

8 10. S n f Biyoloji / Fermantasyon Aşağıdaki tabloda etil alkol ve laktik asit fermantasyonu ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Özellikler Glikoz tüketme CO 2 üretme Sitoplazmada gerçekleşme ATP üretme Etil alkol fermantasyonu I + (+ : özelliğe sahip, özelliğe sahip değil) III + Laktik asit fermantasyonu Tabloda numaralanmış yerlere gelmesi gereken işaretler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? + II + IV 12. Fermantasyonun pirüvik aside kadar olan reaksiyonlarının tamamına glikoliz denir. Glikoliz safhası, etil alkol fermantasyonu, laktik asit fermantasyonu ve oksijenli solunumda ortak reaksiyonlar zinciridir. Üç çeşit olayda glikoliz reaksiyonlarının aynı şekilde gerçekleşmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kullanılan enerjinin aynı olması B) Aynı enzimlerin görev yapması C) Aynı ortamlarda gerçekleşmeleri D) Aktifleşme enerjisinin aynı olması E) Aynı organik bileşiklerin kullanılması I II III IV A) B) + + C) + + D) + + E) Kas hücrelerinde gerçekleşen fermantasyon olayında dört molekül glikozun kullanılması sonucu üretilen net ATP ve laktik asit miktarları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ATP Laktik asit A) 2 4 B) 4 8 C) 8 8 D) 16 4 E) Aşağıda etil alkol ve laktik asit fermantasyonunun denklemi verilmiştir. 13. İnsan çizgili kas hücrelerinde gerçekleşen oksijensiz solunumda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? A) Laktik asit üretimi B) CO 2 açığa çıkması C) ATP sentezi D) NADH 2 oluşumu E) Pirüvat oluşumu 14. Fermantasyon yapan bir bira mayası hücresi, aşağıdaki moleküllerden hangisini kullanarak daha hızlı etil alkol üretir? A) Glikoz B) Maltoz C) Pirüvat D) Glikojen E) Protein Etil alkol fermantasyonu: Enzimler Glikoz + 2ATP 2Etil alkol + 2CO 2 + 4ATP (C 6 H 12 O 6 ) (C 2 H 5 OH) Laktik asit fermantasyonu: Enzimler Glikoz + 2ATP 2Laktik asit + 4ATP (C 6 H 12 O 6 ) (C 3 H 6 O 3 ) 15. Enerji üretme yöntemi olarak sadece fermantasyon yapabilen bir bakteride, fermantasyon olayı sırasında, aşağıda verilen grafiklerdeki değişimlerden hangisi gerçekleşmez? A) CO 2 miktarı B) Etil alkol C) miktarı ATP miktarı Buna göre, her iki fermantasyon çeşidi ile ilgili, I. Net 2 ATP sentezlenir. II. Son ürün olarak sadece organik moleküller oluşur. III. Glikoz molekülündeki kimyasal bağlar yıkılır. ifadelerinden hangileri doğrudur? Zaman Zaman D) Enzim miktarı E) Glikoz miktarı Zaman D) I ve III E) II ve III Zaman Zaman

9 10. SINIF / B YOLOJ ATP - Oksijenli Solunum Fermantasyon 05 kavrama testi Krista Endergonik Fosforilasyon ATP Pirüvat Krebs döngüsü Glikoliz Etil alkol A. Yukarıdaki kutucuklarda verilen kavramları, aşağıdaki açıklamaları ile eşleştiriniz. 1. Glikozun pirüvata çevrildiği tepkime dizisinin tamamı Krista kıvrımlarına yerleşmiş elektron taşıyıcı molekül sistemi Enerji açığa çıkaran tepkime ETS Fermantasyon Ekzergonik Matriks NAD B. Aşağıdaki ifadeleri doğru ise (D) ile, yanlış ise (Y) ile kodlayınız. D/ Y a. Canlılarda hareket, aktif taşıma vb. faaliyet- ler, ATP den sağlanan serbest enerjiyle gerçekleşir. b. Her hücre kendi ATP sini kendi üretir. c. Glikoliz enzimleri tüm canlılarda farklıdır. d. Oksijenli solunumun Krebs döngüsünde NADH + H +, NAD + ye yükseltgenir. e. ETS, mitokondri kristalarında görev yapar. f. Bir çift hidrojen atomu FAD tarafından tutu- larak ETS ye aktarılırsa 2ATP sentezlenir. g. Bakterilerde O 2 li solunumun glikolizden sonraki aşamaları mezozomda gerçekleşir. 4. Biyolojik sistemlerde serbest enerjiyi kısa süreli depolayan molekül Bir fosfat grubunun, organik moleküle bağlanması Gerçekleşmesi için enerji gereken tepkime Mitokondri iç zarında bulunan kıvrımlar Enerji metabolizmasında elektron taşıyıcı bir koenzim Bira mayası hücrelerinin oksijensiz solunumu sonucu oluşan son ürün C. Aşağıdaki moleküllerden oksijenli solunuma ve fermantasyona ait olanları bir ok çizerek eşleştiriniz. FADH 2 Laktik asit Asetil Co A 10. Krista kıvrımlarının arasını dolduran sıvı Oksijenli solunum Pirüvat Fermantasyon 11. Glikoliz aşamalarının son ürünü Etil alkol 12. Oksijen kullanılmadan ATP sentezlenmesi NADH+H Oksijenli solunumun mitokondri matriksinde gerçekleşen aşaması Asetaldehit OD YT10

10 10. S n f Biyoloji / ATP - Oksijenli Solunum - Fermantasyon 05 D. Aşağıdaki kutularda solunumla ilgili kavramlar verilmiştir. Giriş noktasından sisteme girip, tüm solunum çeşitlerinde ortak olan kavramların takip edilmesiyle hangi çıkışa ulaşılır? Giriş Pirüvat ETS O 2 H 2 O 1. çıkış Asetil CoA NAD Krebs döngüsü Sitrik asit FAD 3. çıkış Oksidatif fosforilasyon ATP Krista Glikoliz CO 2 2. çıkış E. Aşağıda verilen Yapılandırılmış Grid'de (Yapılandırılmış Kareleme) solunum ile ilgili çeşitli kelimeler verilmiştir Kutucuk numaralarını kullanarak yandaki soruları cevaplayınız. 1. Yandakilerden hangileri ökaryot hücrelerde sadece solunumun mitokondrideki aşamalarında üretilir? CO 2 O 2 ATP 2. Yandakilerden hangileri ETS de görev alır? Laktik asit Asetaldehit Sitokrom c 3. Yandakilerden hangileri etil alkol fermantasyonu ve O li solunumda ortak olarak üretilir? ADP Asetil Co-A Etil alkol FADH 2 11 H 2 O 12 NADH+H + 4. Yandakilerden hangileri fermantasyon çeşitlerinin son ürünlerindendir? Yandakilerden hangileri etil alkol fermantasyonunda üretilir? F. Aşağıda verilen kelimeleri, besinlerin oksijeni solunuma katılma yollarını gösteren şemadaki uygun boşluklara yerleştiriniz. Yağ asiti, ETS, Gliserol, Krebs, Amino asit, Pirüvat, Asetil CoA, Monosakkaritler... Yağlar + Polisakkaritler Proteinler... Sindirim (Hidroliz) NH 3 (Deaminasyon) Solunum O 2 H 2 O ATP...

11 10. SINIF / B YOLOJ 06 kavrama testi Fotosentez I 1. Bitkilerde gerçekleşen iki olay aşağıda verilmiştir. 1 2 Işık enerjisi ATP Glikoz 4. Bitkilerde: Bu olaylarla ilgili, Işık 6H2O + 6CO2 C6H12O6 + 6O2 Klorofil I. 1. olay ışığa bağımlı olaylar evresinde, 2. olay ışıktan bağımsız olaylar evresinde gerçekleşir. II. 1. olay sitoplazmada, 2. olay kloroplast organelinde gerçekleşir. Bakterilerde: Işık CO2 + 2H2S (CH2O)n + 2S Klorofil III. 1. ve 2. olay sayesinde ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. A) Yalnız II D) I ve III B) Yalnız III Aşağıda bitkilerde ve bakterilerde gerçekleşen fotosentez olayının kimyasal denklemi verilmiştir. Işık CO2 + 2H2 (CH2O)n Klorofil C) I ve II E) I, II ve III Buna göre, bitkilerde ve bakterilerde gerçekleşen fotosentezde, I. ışığın klorofil tarafından soğurulması, 2. II. CO2 özümlenmesi, III. organik besin sentezi, Klorofil molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? IV. H2O tüketimi olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir? A) Işık enerjisini soğurur. A) Yalnız I B) Klorofil a ve klorofil b olmak üzere farklı tipleri vardır. C) Fotosentetik bütün canlılarda kloroplastta bulunur. D) Yapısında C, H, O, N ve Mg elementleri bulunur. E) Farklı renkteki ışıkları farklı oranlarda soğurur. 5. B) I ve II D) I, II ve III C) II ve IV E) I, II, III ve IV Aşağıda kloroplastın yapısı şematik olarak gösterilmiştir. Çift katlı zar 3. Fotosentez olayı ışığa bağımlı (aydınlık) ve ışıktan bağımsız (karanlık) tepkimeleri olmak üzere iki evrede gerçekleşir. Karanlık tepkimeleri evresinde tüketilen, I. CO2, II. ATP, III. NADPH2 moleküllerinden hangileri aydınlık tepkimeleri evresinde üretilemez? A) Yalnız I D) I ve II OD YT10 B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III Grana Stroma (matriks) Kloroplast ile ilgili, I. Stromada fotosentezin ışıktan bağımsız olayları gerçekleşir. II. Granada klorofil pigmenti bulunur. III. Fotosentez yapan bütün hücrelerde bulunur. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III

12 10. S n f Biyoloji / Fotosentez I Aşağıdaki şemada fotosentezin devirli fotofosforilasyon evresi gösterilmiştir. 9. Devirsiz fotofosforilasyon, devirli fotofosforilasyondan farklı olarak, Stk e e Fd ETS e Pc e İlk alıcı e Foton I. fotosistem I ve fotosistem II nin birlikte görev alması, II. suyun ayrışması, III. NADPH 2 sentezi özelliklerinden hangilerine sahiptir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III ATP sentaz Fotosistem I ADP + P ATP Devirli fotofosforilasyon evresinde, I. FS I deki klorofillerin önce yükseltgenmesi sonra indirgenmesi, II. fotofosforilasyon, III. ETS elemanlarının elektron alıp vermesi olaylarından hangileri gerçekleşir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 10. Fotosentezin ışıktan bağımsız (karanlık) tepkimeleri evresi ile ilgili, I. Gerçekleşmesi için ışığa doğrudan ihtiyaç duyulmaz. II. Enzimler aracılığı ile yürütülür. III. Işığa bağımlı tepkimeler evresi ile madde alışverişi yapar. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 7. Devirsiz fotofosforilasyon evresi ile ilgili, I. FS I ve FS II birlikte görev yapar. II. Işığa bağımlı olarak gerçekleşir. III. Oksijen açığa çıkar. IV. Enzim etkinliği olmadan gerçekleşir. yargılarından hangileir doğrudur? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) I, II ve III E) II, III ve IV 8. Devirsiz fotofosforilasyon evresinde, I. NADPH 2, II. H 2 O, III. ATP, IV. O 2 moleküllerinin miktarları aşağıdakilerin hangisindeki gibi değişir? ( : Artar, : Azalır, : Değişmez) A) B) C) D) E) I II III IV 11. Fotosentez tepkimelerinde 1 molekül glikozun sentezlenmesi için aydınlık evreden karanlık evreye geçmesi gereken ATP ve NADPH 2 miktarları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ATP NADPH 2 A) 3 2 B) 6 4 C) D) E) Aşağıdaki şema, fotosentezin ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız evreleri arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Işık Su Oksijen Işığa bağımlı evre ATP ADP NADPH 2 NADP Buna göre fotosentezle ilgili, I. Su ayrışır ve oksijeni serbest kalır. II. Karbondioksitin oksijeni serbest kalır. III. Işığa bağımlı evrede üretilen bazı moleküller ışıktan bağımsız evrede kullanılır. IV. Karbondioksitin oksijeni glikozun yapısına katılır. ifadelerinden hangileri doğrudur? Karbondioksit Işıktan bağımsız evre Glikoz A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) I, III ve IV

13 kavrama testi E) 10. SINIF / B YOLOJ Fotosentez - II 1. Bir bitkinin fotosentez hızının belirlenmesinde, I. birim zamanda tüketilen su miktarı, II. III. birim zamanda üretilen oksijen miktarı, birim zamanda tüketilen karbondioksit miktarı verilerinden hangileri kullanılır? 2. Bir bitkinin yeşil yaprağında belirli bir sürede üretilen oksijen miktarı, I. yapraktaki kloroplast miktarı, II. yaprağa ulaşan ışığın şiddeti, III. yapraktaki stoma (gözenek) sayısı, IV. yaprağın sıcaklığı faktörlerinden hangilerine bağlıdır? A) I ve III B) I ve IV C) II ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV Fotosentez hızına etki eden faktörlerle ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur? A) Fotosentez B) hızı Enzim miktarı C) Fotosentez D) hızı Sıcaklık Fotosentez hızı Fotosentez hızı Fotosentez hızı Işık şiddeti Su miktarı Işığın dalga boyu 5. Aşağıdaki grafik, diğer koşulların en uygun (optimum) değerde olduğu bir ortamda, bitkilerde fotosentez hızının ortamın CO 2 yoğunluğuyla olan ilişkisini göstermektedir. 07 Fotosentez hızı X Bir öğrenci, yeşil su bitkisi ve çeşitli aletler kullanarak yukarıdaki gibi üç düzenek hazırlıyor. Bu düzeneklerde su bitkisinin bulunduğu tüp ile ampul arasındaki X uzaklığını, I. sinde 25 cm, II. sinde 50 cm, III. sinde 100 cm olarak ayarlayıp belirli bir süre içinde yeşil bitkinin kesik ucundan çıkan kabarcık sayısını sayıyor. Diğer koşulların fotosentez için optimum olduğu bir ortamda, düzeneklerdeki bitkiler aşağıdakilerin hangisinde, belirli bir süre içinde çıkan kabarcık sayısı en az olandan en çok olana doğru sıralanmıştır? Fotosentez hızının CO 2 yoğunluğunun sürekli artmasına rağmen belirli bir değerde sabit kalmasının nedenini aşağıdaki grafiklerden hangisi açıklar? A) Yaprak B) Glikoz C) Işık sayısı miktarı şiddeti CO 2 yoğunluğu CO 2 yoğunluğu CO 2 yoğunluğu D) Enzim E) Sıcaklık miktarı CO 2 yoğunluğu A) I, II, III B) I, III, II C) II, III, I D) III, I, II E) III, II, I OD YT10 CO 2 yoğunluğu CO 2 yoğunluğu

14 10. S n f Biyoloji / Fotosentez - II Bir bitkide gerçekleşen fotosentezin hızı belirli bir sürede aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi değişmiştir. 9. Işık şiddeti sürekli olarak azaltılan bir ortamda bekletilen bir bitkide, Fotosentez hızı Bu değişimin nedeni, I. ortamdaki CO 2 oranının sürekli azalması, II. ışık şiddetinin önce azalıp, sonra artması, III. bitkideki su yüzdesinin önce azalıp, sonra artması, IV. ortam sıcaklığının önce azalıp, sonra artması durumlarından hangileri olabilir? A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV 7. Bir bitkinin bulunduğu saksının etrafı çinkolanmış, toprak yüzeyi ise alçı ile kapatılmıştır. Bundan sonra bitki saksısı ile birlikte tartılmıştır. 10 saat aydınlık ortamda bekletilen bu bitki, bu sürenin sonunda yeniden saksısıyla beraber tartılmıştır. İkinci tartma işleminde elde edilen ağırlığın birincisine göre daha fazla olmasının nedeni, I. bitkinin fotosentez yapması, II. bitkinin terlemesi, III. bitkinin solunum yapması durumlarından hangileridir? Zaman D) I ve II E) II ve III 10. I. oksijen üretimi, II. karbondioksit tüketimi, III. glikoz sentezi olaylarının hızlarında aşağıdakilerin hangisinde verilen durumların gözlenmesi beklenir? I II III A) Artma Artma Azalma B) Azalma Azalma Artma C) Azalma Artma Artma D) Artma Azalma Artma E) Azalma Azalma Azalma Düşük ışık şiddetinde, sıcaklık ile fotosentez arasındaki ilişki araştırılmış ve yukarıdaki grafik çizilmiştir. Buna göre, Fotosentez hızı (Düşük ışık şiddetinde) I. Düşük ışık şiddetinde, sıcaklık enzimlerin etkinliğini değiştirmez. II. Düşük ışık şiddetinde, kloroplastlarda çok fazla besin üretilir. III. Düşük ışık şiddeti enzimlerin yapısını bozar. yargılarından hangileri yanlıştır? Sıcaklık 8. Fotosentez hızı II I CO 2 fazla CO 2 az D) I ve II E) I, II ve III 11. Fotosentez hızına etki eden faktörler çevresel ve genetik faktörler olmak üzere iki grupta toplanır. Işık şiddeti Fotosentez hızına etki eden, Yukarıdaki grafik, farklı karbondioksit yoğunluklarında, fotosentez hızının ışık şiddeti ile ilişkisini göstermektedir. Buna göre, I. CO 2 nin fazla olduğu durumda, CO 2 nin az olduğu duruma göre her zaman fotosentez hızı yüksektir. II. Işık şiddetindeki her artış fotosentez hızını artırır. III. Fotosentez hızı ışık şiddeti ve CO 2 miktarına bağlıdır. D) I ve III E) II ve III I. CO 2 yoğunluğu, II. ışığın dalga boyu, III. klorofil miktarı, IV. yaprak yüzey genişliği faktörlerinin gruplandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak yapılmıştır? Çevresel faktörler Genetik faktörler A) I, II III, IV B) I, III II, IV C) I, II, III IV D) II, III I, IV E) III, IV I, II

15 10. SINIF / B YOLOJ Fotosentez - Kemosentez 08 kavrama testi 1. Kemosentez olayı ile ilgili, I. Hem gece hem gündüz gerçekleştirilir. II. Sadece bazı bakteriler tarafından gerçekleştirilebilir. III. Kimyasal enerjiyi kullanarak organik besin sentezlenmesini sağlar. A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 2. Kemosentez yapan bir canlı aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duymaz? A) İnorganik madde B) Karbondioksit C) Işık D) Su E) ATP 3. Kemosentetik ototrof beslenen bir bakterinin gerçekleştirdiği iki olay aşağıda verilmiştir. 5. Kemosentetik ototrof beslenen bir hücrede kemosentez enzimleri aşağıdaki yapıların hangisinde bulunur? A) Çekirdek B) Kloroplast C) Mitokondri D) Sitoplazma E) Golgi aygıtı 6. Kemosentez olayı için gerekli enerji, inorganik maddelerin oksidasyonundan sağlanır. Kemosentez yapan canlılarla ilgili, I. Oksijen kullanır. II. Doğadaki madde döngüsünde görev alır. III. Enerji üretir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 1. olay: 2NH 3 + 3O 2 2HNO 2 + 2H 2 O + Kimyasal enerji 2. olay: Kimyasal enerji CO 2 + H 2 O Organik besin + O 2 1. ve 2. olay sırasında bu bakteride aşağıdakilerden hangisi sadece üretilir? A) İnorganik madde B) Oksijen C) Kimyasal enerji D) Su E) Organik besin 4. Fotosentez ve kemosentez olaylarının, I. kullanılan karbon kaynağı, II. kullanılan enerji kaynağı, III. kullanılan enzim çeşidi özelliklerinden hangileri farklıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III OD YT10 7. Bir bakterinin kemosentez hızı aşağıdaki faktörlerin hangisinden etkilenmez? A) Karbondioksit miktarı B) Ortam sıcaklığı C) İnorganik madde miktarı D) Işık şiddeti E) Su miktarı 8. X bakterisi sadece aydınlık ortamda ototrof beslenir. Y bakterisi hem aydınlık hem karanlık ortamda ototrof beslenir. X ve Y bakterileri, I. inorganik maddelerden organik besin sentezleme, II. ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirme, III. klorofil pigmenti bulundurma özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir? D) I ve II E) II ve III

16 10. S n f Biyoloji / Fotosentez - Kemosentez I. Fermantasyon II. Oksijenli solunum III. Kemosentez IV. Fotosentez Yukarıdaki olaylardan hangilerini gerçekleştiren canlıların beslenme şekli belirlenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) II ve III D) III ve IV E) I, II ve IV 14. İnorganik maddeleri kullanarak organik besin sentezleyen canlılara ototrof canlılar denir. Aşağıdaki canlılardan hangisi ototrof değildir? A) Yeşil bitki B) Şapkalı mantar C) Mavi yeşil alg D) Klorofilli bakteri E) Kemosentetik bakteri 10. Fotosentez sırasında meydana gelen bazı olaylar aşağıda verilmiştir. I. Klorofilin ışığı soğurması II. Organik besin üretimi III. ATP tüketimi IV. CO 2 tüketimi V. Enzimlerin görev alması Bu olaylardan hangisi kemosentez sırasında meydana gelmez? 15. Kemosentez yaptığı bilinen bir canlı ile ilgili, I. Klorofile sahip değildir. II. Prokaryot hücrelidir. III. Dışarıdan hazır organik besin almaz. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III A) I B) II C) III D) IV E) V 11. Kemosentetik bakteriler, I. karbondioksit kullanma, II. inorganik maddeleri oksitleme, III. klorofil bulundurmama özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III 16. Kemosentetik bakteriler kemosentezde kullandıkları kimyasal enerjiyi üretmek için, I. inorganik madde, II. oksijen, III. karbondioksit moleküllerinden hangilerini kullanır? D) I ve II E) I, II ve III 12. Kemosentez olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Işık enerjisi kullanılmaz. B) Karbondioksit kullanılmaz. C) Organik besin üretimini sağlar. D) Kimyasal enerji kullanılır. E) Sitoplazmada gerçekleşir. 13. Fotosentez ve kemosentezde, I. ATP, II. karbondioksit, III. su moleküllerinden hangileri ortak olarak kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 17. Azot döngüsünde görev alan kemosentetik bakterilerin gerçekleştirdiği bazı olaylar aşağıda verilmiştir. NH 3 (Amonyak) O 2 O 2 Kimyasal enerji NO 2 (Nitrit) Buna göre, kemosentetik bakterilerle ilgili, I. İnorganik maddelerin oksidasyonunu sağlar. II. Kimyasal enerji üretir. III. CO 2 özümlemesi yapar. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? NO 3 (Nitrat) Kimyasal enerji D) I ve II E) I, II ve III

17 10. SINIF / B YOLOJ Fotosentez Solunum 09 kavrama testi 1. Aşağıdaki şemada canlılardaki enerji dönüşümleri ve enerji akışı özetlenmiştir. Güneş Işık ATP Glikoz ATP Yaşamsal olaylar I. dönüşüm II. dönüşüm Bu şemadaki I. ve II. dönüşümle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) I. dönüşüm fotosentez olarak adlandırılır. B) II. dönüşümde glikoz yıkılır. C) I. dönüşüm canlıların tümünde gerçekleşir. D) II. dönüşüm hem gece hem de gündüz gerçekleşir. E) I. dönüşümde ATP hem üretilir, hem de tüketilir. 2. Canlılarda gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi glikoz molekülü ile başlar? 4. I. Oksijenli solunum II. Fotosentez III. Oksijensiz solunum IV. Kemosentez Yukarıdaki olaylardan hangileri çift katlı zarla çevrili organelde gerçekleşebilir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) I, II ve III 5. Güneşten gelen ışık enerjisinin bitki yiyen bir hayvanın yer değiştirmesinde kullanılmasına kadar gerçekleşen bazı olaylar şunlardır: I. Solunum II. Fotosentez III. Kas kasılması Bu olaylar, bu süreçte aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşir? A) Krebs çemberi tepkimeleri B) Glikoliz tepkimeleri C) ETS tepkimeleri D) Işığa bağımlı fotosentez reaksiyonları E) Işıktan bağımsız fotosentez reaksiyonları 6. A) I II III B) I III II C) II I III D) II III I E) III II I Reaksiyon hızı Fotosentez Oksijenli solunum 3. Canlılarda gerçekleşen, I. solunum, II. kemosentez, III. fotosentez olaylarından organik besin üretenler ve tüketenler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Organik besin Organik besin üretenler tüketenler A) I II, III B) II I, III C) III I, II D) I, III II E) II, III I OD YT Zaman (saat) Yukarıdaki grafik bir bitki hücresindeki fotosentez ve oksijenli solunum hızının zamanla değişimini göstermektedir. Bu hücre ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Öğle saatlerinde daha hızlı solunum yapar. B) 6 10 saatleri arasında fotosentez yapmasına rağmen dışarıya CO 2 verir. C) saatleri arasında dışarıdan CO 2 alır. D) 6 10 saatleri arasında depo besini harcar. E) saatleri arasında kuru ağırlığı artar.

18 10. S n f Biyoloji / Fotosentez Solunum Aşağıdaki olaylardan hangisi fotosentez ve oksijenli solunumda ortak olarak gerçekleşir? 8. A) Organik besin yıkımı B) Işık enerjisinin soğurulması C) H 2 O açığa çıkması D) ATP sentezi E) CO 2 tüketimi Bir bitkide normal koşullarda günün 24 saatinde, solunum ve fotosentez hızları yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi gerçekleşmiştir. Buna göre, Reaksiyon hızı A B C Zaman (saat) : Fotosentez : Solunum I. A ile gösterilen zaman aralığında ışık şiddeti gittikçe azalmıştır. II. B ile gösterilen zaman aralığında bitkinin kuru ağırlığı azalmıştır. 11. Bitkiler glikoz moleküllerini, I. oksijenli solunum, II. fotosentez, III. nişasta sentezi olaylarının hangilerinde kullanmazlar? D) I ve II E) II ve III 12. Karbon atomu işaretlenmiş olan CO 2 molekülü verilen bir canlıda işaretli karbonun sırasıyla glikoz, nişasta, glikoz ve CO 2 nin yapısına katıldığı belirlenmiştir. Bu süreçte, I. ototrof beslenme, II. polisakkaritleri yapı birimlerine kadar yıkma, III. solunum yapma olaylarından hangilerinin gerçekleştiği kesindir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III III. C ile gösterilen zaman aralığında dış ortamdaki O 2 miktarında artış olmuştur. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 9. I. Gece gündüz gerçekleşme II. Yapım tepkimesi olma III. Bitki hücrelerinde gerçekleşme IV. CO 2 tüketme V. Son hidrojen alıcısı olarak inorganik madde kullanma Yukarıdaki özelliklerden fotosentez ve solunuma ait olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Fotosentez Solunum A) I, III II, IV, V B) I, II, III III, IV, V C) II, III I, IV, V D) II, III, IV I, III, V E) III, IV, V I, II 10. Yeşil bitkilerin kloroplastlı canlı hücrelerinin dış ortamdan O 2 alıp, dış ortama CO 2 verdiklerini göstermek için düzenlenen bir deneyin aşağıdaki ortamların hangisinde yapılması gerekir? A) Aydınlık ortamda B) Karanlık ortamda C) Nemli ortamda D) Soğuk ortamda E) Susuz ortamda 13. Aşağıdaki grafik normal koşullarda atmosferdeki CO 2 miktarının gündüz ve gece nasıl değiştiğini göstermektedir. CO 2 miktarındaki bu değişmelerin nedenleriyle ilgili, I. Geceleri CO 2 miktarının artmasında solunum olayı etkilidir. II. III. Gündüzleri CO 2 miktarının azalmasında fotosentez olayı etkilidir. Geceleri CO 2 miktarının artmasında solunum hızının fotosentez hızından düşük olması etkilidir. açıklamalarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 14. Canlılarda gerçekleşen, I. solunum, II. fotosentez, III. kemosentez Atmosferdeki CO 2 miktarı Gündüz Gece Zaman olaylarının hangilerinde ATP tüketilir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

19 10. SINIF / B YOLOJ Fotosentez Kemosentez Solunum 10 etkinlik testi A. Fotosentez ile ilgili bazı kavramları oluşturan kelimelerin harfleri aşağıda karışık olarak verilmiştir. Bu kavramları bularak açıklamalarıyla eşleştiriniz. angar tomars lifokolor softotemis nofto bluzari bluzori saffoolit saffodit konisej a. Işığın yapısında yüksek hızla hareket eden ve enerji yüklü olan tanecikler b. Çeşitli dalga boylarını emerek fotosentezin gerçekleşmesini sağlayan bir pigment c. Işıktan bağımsız tepkimelerde CO 2 yi tutan molekül d. Kloroplastın iç zarının oluşturduğu ve ışığa bağımlı evrelerin gerçekleştiği bölüm e. Işığın emilerek ışık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştürüldüğü birimler f. Granumların çevresinde bulunan sıvı kısım g. Fotosentezin devirsiz fotofosforilasyon evresinde üretilen bir molekül B. Aşağıda verilen yapılandırılmış Grid'de (Yapılandırılmış Kareleme) bazı kavramlar verilmiştir. Kutucuk numaralarını kullanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1 NADPH 2 2 O ATP Glikoz FAD CO 2 Klorofil H H 2 S Işık NAD Pirüvat 1. Yukarıdakilerden hangileri kemosentez ve fotosentezde ortak olarak kullanılır? Yukarıdakilerden hangileri sadece fotosentezde kullanılır? Yukarıdakilerden hangileri fotosentezde hidrojen kaynağı olarak kullanılır? Yukarıdakilerden hangileri fotosentezde üretilip O 2 li solunumda kullanılır?... OD YT10 5. Yukarıdakilerden hangileri O 2 li solunumda kullanılır? Yukarıdakilerden hangileri Krebs döngüsünde üretilir? Yukarıdakilerden hangileri fotosentezin ışıktan bağımsız evrelerinde kullanılır?...

20 10. S n f Biyoloji / Fotosentez Kemosentez Solunum 10 C. Aşağıdaki moleküllerden, fotosentezin ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız tepkimelerine ait olanları bir ok çizerek eşleştiriniz. H 2 O Karbondioksit Oksijen Işığa bağımlı tepkimeler Glikoz Klorofil Işıktan bağımsız tepkimeler RMP PGA D. Aşağıdaki kutularda bazı kelimeler verilmiştir. Giriş noktasından sisteme girip sadece fotosenteze ait olanların takip edilmesiyle hangi çıkışa ulaşılır? Giriş Klorofil Su Pirüvat Glikoz 1. çıkış Oksijen Grana Stroma Krista NADPH 2 Mitokondri Işık 3. çıkış Matriks Enzim Glikoliz 2. çıkış E. Aşağıdaki ifadeleri doğru ise (D) ile, yanlış ise (Y) ile kodlayınız. D / Y a. Oksijensiz solunumda substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP üretilir. b. Ortamdaki karbondioksit oranı arttıkça fotosentez sürekli hızlanır. c. Bazı bakteriler kemosentez ile inorganik maddelerden organik maddeler sentezleyebilir. d. Prokaryot canlılar fotosentezle besin üretemezler. e. Oksijenli solunumun mitokondride gerçekleşen aşamalarında enzimler görev almaz.

21 10. SINIF / B YOLOJ Mitoz Bölünme I 11 kavrama testi 1. Hücreye bölünme emrinin verilmesinde, I. çekirdeğin sitoplazmaya kıyasla daha az büyümesi, II. çekirdeğin kontrol gücünün yetersiz kalması, III. hücrenin hacim / yüzey oranının artması, IV. madde alışverişlerinin yetersizleşmesi durumlarından hangileri etkilidir? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 5. I. Sitoplazma bölünmesi II. DNA miktarının iki katına çıkması III. Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması IV. İğ ipliklerinin oluşması Yukarıdaki olaylardan hangileri, bir hücrenin hayat devrinde sadece interfazda görülür? A) Yalnız II B) I ve II C) III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV 2. Amiplerle yapılan deneylerde, üç grup amibe aşağıdaki uygulamalar yapılmıştır: I. grup : Bölünme olgunluğuna erişmeden önce sitoplazmaları kesilir. II. grup : Bölünme olgunluğuna eriştikten sonra sitoplazmaları kesilir. III. grup : Mikroiğne ile çekirdekleri çıkartılır. Buna göre, verilen amip gruplarından hangilerinde bu uygulamalara bağlı olarak hücre bölünmesi gerçekleşebilir? D) I ve II E) II ve III 3. İnterfaz evresinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A) Sitoplazma miktarının artması B) Kromozomların kromatin ipliğe dönüşmesi C) ATP sentezi D) Organellerin sayıca artması E) DNA nın eşlenmesi 6. Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünme ile meydana gelmez? A) Çok hücrelilerde yaraların iyileşmesi B) Bir hücrelilerde eşeysiz üreme C) Ortam şartlarına ata bireye göre daha dayanıklı bireylerin oluşması D) Zigottan embriyo oluşumu E) Çok hücrelilerde büyüme 7. Mitoz bölünme geçirmekte olan bir hücrede, I. kromozomların sentromerlerinden iğ ipliklerine tutunması, II. çekirdek zarının erimeye başlaması, III. kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması olaylarından hangileri, hücrenin profaz evresinde olduğunu kanıtlar? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II 4. Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Her bölünmede, hücre sayısı bir öncekinin iki katına çıkar. B) DNA miktarı ve kromozom sayısı, bölünme sonucunda sabit kalır. C) Genetik çeşitlilik meydana gelmez. D) Sadece diploit hücrelerde gerçekleşir. E) Tek hücreli canlılarda eşeysiz üremeyi sağlar. OD YT10 8. Mitoz bölünmeyle, aynı kalıtım materyaline sahip iki hücrenin oluşmasında, I. DNA'nın hatasız eşlenmesi, II. kardeş kromatitlerin ayrılması, III. sitoplazmanın bölünmesi olayları hangi sıraya göre gerçekleşir? A) I, II, III B) I, III, II C) II, I, III D) II, III, I E) III, II, I

22 10. S n f Biyoloji / Mitoz Bölünme I Bir hücrenin hayat devrinde görülen bazı olaylar aşağıda verilmiştir. Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi İğ ipliklerinin üretilmesi Çekirdek zarının yeniden oluşması Sentriollerin kendini eşlemesi Yukarıdaki olaylarla aşağıdaki evreler arasında eşleştirme yapıldığında, hangi evre bu eşleştirmenin dışında kalır? 13. Mitoz bölünmenin anafaz evresinde görülen, I. kromozomların iğ ipliklerine bağlı bulunması, II. kardeş kromatitlerin ayrılması, III. çekirdek zarı ve çekirdekçiğin erimiş halde olması durumlarından hangileri mitoz bölünmenin metafaz evresinde de görülür? D) I ve II E) I ve III A) İnterfaz B) Profaz C) Metafaz D) Anafaz E) Telofaz 10. Mitoz bölünmenin profaz evresinde görülen, I. çekirdek zarı ve çekirdekçiğin erimesi, II. sentrozom tarafından oluşturulan iğ ipliklerine kromozomların bağlanması, III. kromatin ipliğin kromozoma dönüşmesi olaylarından hangileri bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak gerçekleşir? D) I ve III E) II ve III 14. I. Çekirdek zarı ve çekirdekçiğin yeniden oluşması II. Kromozomların kromatin ipliğe dönüşmesi III. İğ ipliklerinin kaybolması IV. Sentriollerin eşlenmesi V. Tek hücrede iki çekirdeğin oluşması Yukarıdaki olaylardan hangisi telofaz evresinde görülmez? A) I B) II C) III D) IV E) V 15. Metafaz evresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kromozomların belirgin olarak gözlendiği bir evredir. B) Profaz evresinden sonra meydana gelir. C) Kromozomlar hücrenin orta kısmına dizilirler. D) Kromozomlar sentromerlerinden iğ ipliklerine tutunmuştur. E) Sitoplazma bölünmesi bu evrede başlar 11. Çeşitli canlılarda, I. diploit hücrelerden diploit hücrelerin oluşması, II. haploit hücrelerden haploit hücrelerin oluşması, III. diploit hücrelerden haploit hücrelerin oluşması olaylarından hangileri mitoz bölünme ile sağlanır? D) I ve II E) I ve III 16. Normal bir mitoz bölünme sonucu aşağıdakilerden hangisi değişmez? A) Hacim-yüzey oranı B) Çekirdek büyüklüğü-hacim oranı C) Kromozom sayısı D) Hücre sayısı E) Hücre büyüklüğü 12. Anafaz evresinde, iğ ipliklerinin çalışmasında aksaklıklar meydana gelirse, I. sitoplazmanın bölünmesi, II. çekirdek zarının erimesi, III. kardeş kromatitlerin ayrılması olaylarının hangilerinde de aksaklık meydana gelir? D) I ve III E) II ve III 17. Hücrenin bölünme programının bozulması sonucu hücreler anormal miktarda bölünerek kanserli hücrelere dönüşürler. Buna göre, I. radyasyona maruz kalma, II. kimyasal maddelerin vücuda girmesi, III. DNA'nın kendini hatasız eşlemesi olaylarından hangileri hücrenin bölünme programının bozulmasına neden olmaz? D) I ve III E) II ve III

23 10. SINIF / B YOLOJ Mitoz Bölünme II 12 kavrama testi 1. Hacim / yüzey oranı artan bir hücrede, I. madde alışverişlerinin yetersizleşmesi, II. çekirdeğin kontrol gücünün azalması, III. organel sayısının azalması olaylarından hangileri gerçekleşir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 4. Mitoz bölünmede görülen telofaz evresi ile ilgili, I. Profaz evresinin tersi olaylar gözlenir. II. Bu evreden sonra sitokinez başlar. III. Tek bir hücre içinde iki yavru çekirdek oluşur. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 2. Yaraların onarılmasında, tahrip olan kısımda bulunan hücreler mitoz bölünme geçirerek dokuyu tamir ederler. Buna göre, yaralanmış deri dokusundaki hücrelerde, grafiklerinde verilen değişimlerden hangileri gerçekleşir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 3. Aşağıdaki tabloda K, L ve M hücreleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre, I. Üç hücrenin bölünmelerini tamamlaması sonucu oluşan toplam hücre sayısı 28'dir. II. M hücresinin bölünmesi sonucu oluşan her bir hücrenin kromozom sayısı, L hücresindekinden fazladır. III. 4x 2x DNA miktarı I. grafik Zaman Hücre sayısı II. grafik Zaman Hücre Kromozom sayısı Mitoz bölünme sayısı K 2n = 24 3 L n = 8 4 M 2n = 48 2 K hücresinin kromozom sayısının, bu hücreden oluşan toplam hücre sayısına oranı 3'tür. ifadelerinden hangileri doğrudur? Kromozom sayısı III. grafik Zaman A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 5. 2n = 32 kromozomlu bir hücre art arda 3 mitoz bölünme geçirmiştir. Buna göre, bölünme sonucunda oluşan bir hücrenin kromozom sayısının, oluşan toplam hücre sayısına oranı kaçtır? A) 1 B) 2 C) 4 D) 8 E) Bitki hücrelerindeki sitokinezde, I. orta lamel oluşumu, II. sitoplazmanın eşit paylaştırılması, III. golgi aygıtının görev yapması olaylarından hangileri kesinlikle gerçekleşir? D) I ve III E) I, II ve III 7. Aşağıdaki olaylardan hangisi, hayvan hücresinin sitokinez evresinde olduğunu gösterir? A) Çekirdek zarının erimesi B) Kardeş kromatidlerin ayrılması C) Sentriollerin eşlenmesi D) Hücre zarının boğumlanması E) Kromozomların ekvatoral düzleme dizilmesi 8. Hücrelerde, mitoz bölünme öncesi meydana gelen hangi olay aynı kalıtsal yapıda hücrelerin oluşmasını sağlamak için gerçekleştirilir? A) Protein sentezi B) Sitoplazma bölünmesi C) ATP üretimi D) DNA nın hatasız eşlenmesi E) Hayatsal faaliyetlerin hızlanması OD YT10

24 10. S n f Biyoloji / Mitoz Bölünme II K ve L hücreleri ile ilgili bazı bilgileri şunlardır. K hücresinde iğ ipliği oluşumunu sağlayan organel bulunmaz. L hücresinde, hücre zarı üzerinde hücre çeperi bulunmaz. Buna göre, K ve L hücreleri ile ilgili, 12. Aşağıdaki şekilde bir hayvan hücresinin mitoz bölünme evrelerinden biri gösterilmiştir. I. K hücresinde, bölünme sırasında orta lamel oluşabilir. II. L hücresinin sitoplazma bölünmesi boğumlanma ile olabilir. III. K hücresinin mitoz bölünmesinde iğ ipliği kullanılmaz. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Buna göre bu hücre ile ilgili, I. Anafaz evresindedir. II. Başlangıçta 4 kromozomludur. III. Sitoplazma bölünmesi boğumlanma şeklinde gerçekleşir. A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 10. 2n = 4 kromozomlu bir hücrenin metafaz evresini aşağıdaki şekillerin hangisi gösterir? A) B) C) 13. Aşağıdakilerden hangisi iki mitoz bölünme arasındaki evrede olan hücrenin şematik görünüşüdür? A) B) C) D) E) D) E) 11. 2n = 50 kromozomlu bir hücre, arka arkaya iki mitoz bölünme geçirmiştir. Bu hücrenin kromozom sayısı değişimi aşağıdaki grafiklerin hangisindeki gibi olur? A) Kromozom sayısı B) Kromozom sayısı I. Mitoz II. Mitoz Bölünme I. Mitoz II. Mitoz C) Kromozom sayısı D) Kromozom sayısı Bölünme I. Mitoz II. Mitoz I. Mitoz II. Mitoz E) Kromozom sayısı I. Mitoz II. Mitoz Bölünme Bölünme Bölünme 14. I. İğ ipliklerinin üretilmesi II. Kromatin ipliklerin kromozoma dönüşmesi III. DNA replikasyonu IV. Eriyen çekirdek zarının yeniden oluşması Yukarıdaki olaylardan hangilerinin oluşum mekanizması veya oluşturulduğu yapı bitki ve hayvan hücrelerindeki mitoz bölünmede farklılık gösterir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve IV E) I, III ve IV 15. Kanserli hücrelerin metabolizmasında bazı olaylarda aksaklıklar meydana gelir. Kanserli bir hücrede, I. büyüme, II. beslenme, III. bölünme faaliyetlerinden hangileri normal bir şekilde yürütülemez? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

25 10. SINIF / B YOLOJ Efleysiz Üreme 13 kavrama testi 1. Eşeysiz üreme ile ilgili, I. Tek bir ata bireyden kalıtsal yapısı birbiri ile ve ata bireyle aynı yavruların oluşmasını sağlar. II. Mitoz bölünme ve döllenme olayları gerçekleşir. III. Ortam koşullarına ata bireylerden daha dayanıklı bireylerin oluşmasını sağlar. D) I ve III E) II ve III 4. Ökaryot tek hücreli canlılarda ikiye bölünme ile üreme mitoz bölünme ile gerçekleşir. Buna göre, ökaryot tek hücrelilerin ikiye bölünme ile üremesinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? A) Birey sayısının artması B) Kalıtsal çeşitliliğin sağlanması C) Sitoplazmanın bölünmesi D) DNA nın eşlenmesi E) Yararlı özelliklerin yeni nesillere aktarılması 2. Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme şekillerinden biri değildir? A) Konjugasyon B) Tomurcuklanma C) İkiye bölünme D) Vejetatif üreme E) Sporla üreme 5. Bölünme ve tomurcuklanarak üreme, I. tek hücreli canlılarda gerçekleşebilme, II. mitoz bölünmeye dayalı olma, III. genetik yapısı ata bireyle aynı olan yavrular oluşturma özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III Bir bitkiden çelikle üretim yöntemi kullanılarak üretilen yeni bitki ile ilgili, I. Kalıtsal yapısı ana bitkiden farklıdır. II. Ana bitki ile özdeş ortamda yetiştirilirse ürün verimliliği ana bitki ile aynı olur. III. Aynı yöntemle yeni bitkilerin oluşmasını sağlayabilir. Yukarıdaki şekilde bir bakterinin üremesi şematik olarak gösterilmiştir. Bu bakteri ile ilgili, I. Bölünerek eşeysiz üremiştir. II. Oluşan yeni bakterilerin kalıtsal yapısı aynıdır. III. Bölünme öncesinde DNA eşlenmesi olmuştur. A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III OD YT10 7. Bitkilerin vejetatif yolla üretilmesi, I. ana bitkinin yararlı özelliklerinin yeni nesillere aktarılması, II. yeni bitkilerde farklı özelliklerin ortaya çıkması, III. maliyetin düşürülmesi durumlarından hangilerini sağlar? D) I ve III E) II ve III

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

OKSİJENLİ SOLUNUM

OKSİJENLİ SOLUNUM 1 ----------------------- OKSİJENLİ SOLUNUM ----------------------- **Oksijenli solunum (aerobik): Besinlerin, oksijen yardımıyla parçalanarak, ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Enzim C 6 H

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı

Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı Canlılarda Enerji Dönüşümleri Canlılarda Solunum: Enerjinin Açığa Çıkışı Canlı hücrede gerçekleşen tüm metabolik olaylar enerji gerektirir. Hayvanlar

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 Fotosentez ve kemosentez reaksiyonları hem endergonik hem ekzergonik reaksiyonlardır. ATP molekülü ile hücrenin endergonik ve ekzergonik reaksiyonları arasında enerji transferini

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ Fotosentez ile ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Kloroplastsız hücreler fotosentez yapamaz. DOĞRU YANLIŞ SORULARI

Detaylı

HÜCRESEL SOLUNUM OKSİJENSİZ SOLUNUM

HÜCRESEL SOLUNUM OKSİJENSİZ SOLUNUM 1 HÜCRESEL SOLUNUM *Hücresel solunum: Besinlerin parçalanarak ATP sentezlenmesine, hücresel solunum denir. ----------------------- OKSİJENSİZ SOLUNUM ----------------------- (ANAEROBİK SOLUNUM = FERMANTASYON)

Detaylı

Doğru - Yanlış Soruları. Etkinlik - 1. ÜNİTE 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez

Doğru - Yanlış Soruları. Etkinlik - 1. ÜNİTE 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez Etkinlik - 1 Fotosentez Doğru - Yanlış Soruları Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına ''D'', yanlış olanların yanına ''Y'' harfi yazınız. 1. ATP'nin sentezi bir fosforilasyon olayıdır. 2. İnorganik

Detaylı

Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon

Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon SOLUNUM İki çeşit solunum vardır HÜCRE DIŞI SOLUNUM: Canlıların dış ortamdan O 2 alıp, dış ortama

Detaylı

Doğadaki Enerji Akışı

Doğadaki Enerji Akışı Doğadaki Enerji Akışı Güneş enerjisi Kimyasal enerjisi ATP Fotosentez olayı ile enerjisi Hareket enerjisi Isı enerjisi ATP Enerjinin Temel Molekülü ATP + H 2 O ADP + H 2 O ADP + Pi + 7300 kalori AMP +

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti

Detaylı

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU 12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU HÜCRESEL SOLUNUM HÜCRESEL SOLUNUM Besinlerin hücre içerisinde parçalanması ile ATP üretimini sağlayan mekanizmaya HÜCRESEL SOLUNUM denir. Canlılar

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür.

Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür. HÜCRE BÖLÜNMELERİ Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür. I. MİTOZ BÖLÜNME Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar bir çok canlı grubu

Detaylı

FOTOSENTEZ. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal bağ enerjisine çeviren olaydır.

FOTOSENTEZ. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal bağ enerjisine çeviren olaydır. 1 FOTOSENTEZ *Fotosentez: Klorofilli canlıların, ışık enerjisini kullanarak; inorganik maddelerden organik besin sentezlemesine fotosentez denir. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 10. Sınıf 1) Hücre döngüsünün interfaz evresini yeni tamamlamış bir hücre ile bu hücrenin döngü sonunda oluşturduğu yeni hücrelerde; I. DNA miktarı II. Gen Sayısı III. Gen

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

ayxmaz/lisebiyoloji.com

ayxmaz/lisebiyoloji.com Adı/Soyadı: Sınıf/No: / Fotosentez İnceleme Çalışma 1. Verilen terimleri kullanarak aşağıdaki ifadeleri tamamlayın. A.Terimler: Klorofil, Kloroplast, Mavi ve kırmızı ışık dalgalarının,yeşil ışık dalgalarının,

Detaylı

KİMYASAL ENERJİ ve HAYAT ÜN TE 1

KİMYASAL ENERJİ ve HAYAT ÜN TE 1 ÜN TE (Adenozin Trifosfat) Hücrenin enerji kaynağıdır. Yapısında bulunan elementler; C, H, O, N ve P dir. Yapı taşları: P P ¾ 3 tane fosforik (H3 4 ) P tane 5C lu şeker (Riboz) tane Azotlu organik baz

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 BAKTERİLERDE EŞEYSİZ ÜREME İKİYE BÖLÜNME Bakteri bölüneceği zaman DNA dan bir kopya çıkartılır. Böylece bakteri içinde iki tane

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 10. Sınıf 1 MİTOZ BÖLÜNME EŞEYSİZ ÜREME

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 10. Sınıf 1 MİTOZ BÖLÜNME EŞEYSİZ ÜREME YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 10. Sınıf 1 MİTOZ BÖLÜNME EŞEYSİZ ÜREME Hücre döngüsü uzun bir interfaz ve kısa bir bölünme evresinden oluşur. Hücre bölünmesi tüm canlılarda büyüme, gelişme ve onarım sağlar.

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8 1) Arkebakteriler sıra dışı koşullarda bile yapısı bozulmadan kalabilen enzimlere sahiptir. Arkelere ait bu enzimler, I. Kalitesi düşük metal cevherlerinin işlenmesi, II. Zehirli

Detaylı

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997).

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997). SOLUNUM Solunum Solunum, canlı hücrelerdeki organik maddelerin oksidasyonuyla, enerjinin açığa çıkarılması olayı olarak tanımlanır. Açığa çıkan enerji, kimyasal enerji (ATP) olarak depolanır. Solunum ürünleri,

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi

Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. Organik moleküllerin atomları enerji depolamaya müsaittir. Hücreler enzimler aracılığı ile organik

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücreler belli

Detaylı

HÜCRE SOLUNUMU ve FERMENTASYON

HÜCRE SOLUNUMU ve FERMENTASYON HÜCRE SOLUNUMU ve FERMENTASYON 1 Bakteriler yoğurt, peynir, pizza üretimi gibi mayalanma olaylarını gerçekleştirirler. Kaslarınız çok çalışırsa, oksijen yokluğundan dolayı kasılamazlar. Yediğiniz bütün

Detaylı

Metabolizma. Metabolizmaya giriş. Metabolizmaya giriş. Metabolizmayı tanımlayacak olursak

Metabolizma. Metabolizmaya giriş. Metabolizmaya giriş. Metabolizmayı tanımlayacak olursak Metabolizma Yaşamak için beslenmek zorundayız. Çünkü; Besinlerden enerji elde ederiz ve bu enerji; Hücresel faaliyetleri sürdürmemiz, Hareket etmemiz, Taşınım olaylarını gerçekleştirebilmemiz, Vücut sıcaklığını

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #5

YGS ANAHTAR SORULAR #5 YGS ANAHTAR SORULAR #5 1) 2) Yağ + Lipaz %30 Nişasta + %40 Aminoasit + Su %20 Aminoasit + %5 İyot + %5 Amilaz + Su İçinde yağ ve yağı sindiren enzim bulunan bir bağırsak parçası saf suyla dolu olan cam

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #2

YGS ANAHTAR SORULAR #2 YGS ANAHTAR SORULAR #2 1) Bir hayvan hücresinde laktoz yapımı ile ilgili olarak, sitoplazmadaki madde miktarının değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Glikoz B) Su miktarı 2)

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 Miktar 1) I.Hemoglobinin yapısındaki karbon atomu sayısını tespit etmek II. Solunumda kullanılacak gazların hangi molekülle taşınacağını tespit etmek III. Kanın ph ını tespit

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK (Botanik, 10. Hafta): Fotosentez FOTOSENTEZ

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK (Botanik, 10. Hafta): Fotosentez FOTOSENTEZ FOTOSENTEZ Elektron Koparılması ve Floresans Enerjisi Elektronlar negatif (e - ) ve protonlar pozitif (p + ) yüklüdür. Bu nedenle protonlar elektronları çekerler. Elektronlar ise, belli bir enerjiye sahiptir

Detaylı

MİTOZ ÇALIŞMA KÂĞIDI A. Aşağıdaki resimli bulmacayı çözünüz.

MİTOZ ÇALIŞMA KÂĞIDI A. Aşağıdaki resimli bulmacayı çözünüz. MİTOZ ÇALIŞMA KÂĞIDI A. Aşağıdaki resimli bulmacayı çözünüz. B. Numaralandırılmış evrelerle ilgili aşağıdaki cümlelerde ifadeyi doğru tamamlayan koyu renkli ifadeyi yuvarlak içine alınız. 2. / 5. resimde

Detaylı

ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM

ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM Yaşam için gerekli enerjinin tümü güneşten gelir.güneşte hidrojen füzyonla helyuma dönüşür ve ışık üretilir.yeşil bitkiler güneş ışığının enerjisini fotosentezle glukozdaki kimyasal

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 1) Bir hücrede meydana gelen bölünme evrelerinden birine ait şekil yukarıdaki gibi ise; I. Diploit kromozomludur. II. Glikozu nişasta şeklinde depolar. III. Sitoplazması boğumlanma

Detaylı

Aşağıda mitoz bölünme safhaları karışık olarak verilmiştir.

Aşağıda mitoz bölünme safhaları karışık olarak verilmiştir. 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖRNEK 8.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI Adı Soyadı : No: Sınıf: Resimdeki türlerin bazı hücrelerindeki kromozom sayılarını yazınız. (4x2p) Aşağıda mitoz bölünme

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

E.T.S. tam olarak nedir? Ne işe yarar?

E.T.S. tam olarak nedir? Ne işe yarar? E.T.S. tam olarak nedir? Ne işe yarar? Elektron Taşıma Sistemi(E.T.S.) fotosentez,oksijenli solunum ve kemosentez yapan canlılarda görülen molekül gruplarıdır.bu moleküller canlıda canlıya değişse de,

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ HÜCRESEL YAPI: Tüm canlılarda temel yapı ve görev birimi hücredir. Canlılar hücre sayılarına ve hücre yapılarına göre gruplandırılır.

Detaylı

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi.

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi. KONU 9. HÜCRE BÖLÜNMESİ MİTOZ BÖLÜNME Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar birçok canlı grubu tarafından gerçekleştirilebilir. Mitoz bölünme sonunda bölünen hücrelerden

Detaylı

2- IŞIK ENERJİSİ: Yeryüzünün ışık kaynağı güneştir. Beyaz bir ışık prizmada kırıldığında mordan kırmızıya doğru renkler oluşur. GÜNEŞ IŞINIM ENERJİSİ

2- IŞIK ENERJİSİ: Yeryüzünün ışık kaynağı güneştir. Beyaz bir ışık prizmada kırıldığında mordan kırmızıya doğru renkler oluşur. GÜNEŞ IŞINIM ENERJİSİ CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ Enerji ve Enerji Çeşitleri: Enerji, iş yapabilme kapasitesi yani maddenin yerçekimi ve sürtünme gibi zıt güçlere karşı hareket oluşturma yeteneğidir. Temel enerji kaynağı güneştir.

Detaylı

www.demiraylisesi.com

www.demiraylisesi.com YÖNETİCİ MOLEKÜLLER C, H, O, N, P atomlarından meydana gelir. Hücrenin en büyük yapılı molekülüdür. Yönetici moleküller hücreye ait genetik bilgiyi taşır, hayatsal faaliyetleri yönetir, genetik bilginin

Detaylı

FOTOSENTEZ C 6 H 12 O 6 + 6 O 2. Fotosentez yapan canlılar: - Bitkiler - Mavi yeşil algler - Bazı bakteriler - Bazı protistalar. Glikoz IŞIK KLOROFİL

FOTOSENTEZ C 6 H 12 O 6 + 6 O 2. Fotosentez yapan canlılar: - Bitkiler - Mavi yeşil algler - Bazı bakteriler - Bazı protistalar. Glikoz IŞIK KLOROFİL Fotosentez FOTOSENTEZ Işık enerjisinin kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesidir. Yeşil yapraklı bitkilerin inorganik maddelerden (H 2 O, CO 2 ), ışık enerjisi ve klorofil yardımı ile organik besin

Detaylı

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir CANLILARDA ÜREME EYLÜL 3.HAFTA MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir Üreme canlıların ortak özelliğidir 3 4 Canlılar hücrelerden meydana gelir

Detaylı

ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM

ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM Hücreler iş yapabilmek için enerjiye gereksinim duyarlar. Enerji ekosisteme güneş enerjisi yoluyla gelir ve ototrof canlılar sayesinde güneş enerjisi besinlerdeki kimyasal bağ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ 10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ Eşeysiz Üreme ile ilgili, I. Canlının yararlı özelliklerinin korunmasını sağlar. II. Canlının değişen ortam koşullarına uyumunu artırır. III.

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI 6 MAYOZ BÖLÜNME-3

10. SINIF KONU ANLATIMI 6 MAYOZ BÖLÜNME-3 10. SINIF KONU ANLATIMI 6 MAYOZ BÖLÜNME-3 Mayoz Bölünmenin Genel Özellikleri Üreme ana hücrelerinde görülür. Üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar. Sadece 2n kromozomlu hücrelerde görülür. 4 yeni hücre

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 1) Bir hücrenin X maddesini difüzyonla almakta olduğu görülmüştür. Bu hücre ve içerisinde bulunduğu ortamla ilgili, I. Ortamdaki X yoğunluğu hücreden daha fazladır. II. X in

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 1) X Ağız Mide İnce bağırsak Şekildeki grafikte insanın sindirim kanalındaki X maddesinin değişimi gösterilmiştir. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Glikojen

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

PROF. DR. SERKAN YILMAZ

PROF. DR. SERKAN YILMAZ PROF. DR. SERKAN YILMAZ Hücrede enzimler yardımıyla katalizlenen reaksiyonlar hücre metabolizması adını alır. Bu metabolik olaylar; A) Beslenme (anabolizma) B) Yıkım (katabolizma) olaylarıdır. Hücrede

Detaylı

FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ

FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ FOTOSENTEZ Yeşil bitkilerin, sahip oldukları klorofil pigmenti yardımı ile havadan aldıkları karbondioksiti kullanarak kendileri için gerekli olan organik maddeleri üretmelerine

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

1- Aşağıda verilen mayoz bölünme geçirmekte olan hücrelerin evrelerini ve her birinin kromozom sayısını yazınız. (6*1,5=9 ) 5- Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliği sağlayan olaylar nelerdir? (2*4=8 ) Profaz_I

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur.

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur. BAKTERİLER GENEL ÖZELLİKLERİ: -Prokaryot hücre yapılı, tek hücreli canlılardır. -Halkasal DNA ya sahiptirler. Bazı bakterilerde plazmit bulunur. Plazmit: Küçük ve halka şeklinde DNA parçacıklarıdır. Bakterilerin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ B FOTOSENTEZ : 1 Güneş Enerjisinin Dönüştürülüp Depolanması 2 Fotosentez Olayı (Karbondioksit Özümlemesi) 3 Fotosentez Hızını Etkileyen

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 1) Aşağıdaki grafikte, ph derecesi ile X, Y ve Z enzimlerin tepkime hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 2) Aşağıdaki şemada kloroplast ile mitokondri arasındaki madde alış

Detaylı

Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır.

Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır. Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır. Solunum olayının amacı enerji üretmektir. Tüm canlı hücreler, enerji gerektiren hayatsal olaylarında kullanacakları ATP enerjisini besinlerin

Detaylı

BİTKİLERDE SOLUNUM REAKSİYONLARI. Prof. Dr. Necmi İŞLER Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

BİTKİLERDE SOLUNUM REAKSİYONLARI. Prof. Dr. Necmi İŞLER Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi BİTKİLERDE SOLUNUM REAKSİYONLARI Prof. Dr. Necmi İŞLER Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Havanın serbest O2 kullanarak bitki hücrelerinde şekerlerin, yağların ya da diğer organik moleküllerin oksitlenmesi

Detaylı

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK LS 2 ÜNÝVERSÝTE HAIRLIK Ö-DE-BÝR AINLARI BÝOLOJÝ DENEME SINAVI A Soru sayýsý: 0 anýtlama süresi: 5 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Biyoloji bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D 1. DNA replikasyonu.. için gereklidir A) sadece mitoz B) sadece mayoz C) mitoz ve mayoz D) sadece gamet oluşumu E) sadece protein sentezi 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki

Detaylı

Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme

Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplâzma hücre zarına oranla daha hızlı

Detaylı

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI Doğada canlıların birbiriyle beslenmesi ve enerjinin ayrıştırıcılara kadar geçmesiyle oluşan döngüye besin zinciri denir. Birbirlerine bağlı besin zincirine besin ağı denir.

Detaylı

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA Prokaryot hücre yapısına sahip olan tek hücreli canlılardır. Gözle göremediğimiz için keşfedilmeleri ancak mikroskobun icadı ile olmuştur. Keşfedilmemiş bakteri çeşidi sayısının

Detaylı

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir.

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir. DERS: BİYOLOJİ KONU: C.T.B(Vitaminler e Nükleik Asitler) VİTAMİNLER Bitkiler ihtiyaç duydukları bütün vitaminleri üretip, insanlar ise bir kısmını hazır alır. Özellikleri: Yapıcı, onarıcı, düzenleyicidirler.

Detaylı

Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol)

Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol) hücre solunumu Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol) C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 6 CO 2 + 6 H 2 0 + enerji (ATP + ısı) Hücre solunumu karbonhidratlar, yağlar ve protein

Detaylı

YAĞLAR KARBONHĠDRATLAR PROTEĠNLER. Gliserol Glikoz aminoasit PGAL(3C) Asetil Co-A (2C)

YAĞLAR KARBONHĠDRATLAR PROTEĠNLER. Gliserol Glikoz aminoasit PGAL(3C) Asetil Co-A (2C) Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır. Solunum olayının amacı enerji üretmektir. Tüm canlı hücreler, enerji gerektiren hayatsal olaylarında kullanacakları ATP enerjisini besinlerin

Detaylı

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ Besin Zincirindeki Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Besin Zincirindeki Enerji Akışı Bütün canlılar yaşamlarını devam

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

Işık şiddetindeki Sıcaklıktaki değişme yönü değişme yönü

Işık şiddetindeki Sıcaklıktaki değişme yönü değişme yönü 1999 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. "Bitkilerde nişastanın yıkımını sağlayan enzimler vardır" hipotezini doğrulamak için düzenlenen deneyde, bitki özütünün, aşağıdaki karışımlardan hangisinin bulunduğu

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI Bilimsel problemlerde hipotezler her zaman bir sonuca ulaşır. Bir problemle ilgili gözlem

Detaylı

TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı)

TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı) TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı) 4. 1.Şekilde hayvan hücresinin mitoz bölünmede bir evresi gösterilmiştir. Bu evreden sonra aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A) Kalıtım maddesinin

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 1) Embriyo Amniyon Sıvısı 2) Bakterilerin ve paramesyumun konjugasyonu sırasında; I. Sitoplazmadaki serbest deoksiribonükleotitlerin azalması II. Kalıtsal çeşitlilik artışı

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 asli.memisoglu@deu.edu.tr KONULAR HAYVAN HÜCRESİ HAYVAN, BİTKİ, MANTAR, BAKTERİ HÜCRE FARKLARI HÜCRE ORGANELLERİ

Detaylı

HÜCRE SOLUNUMU: KİMYASAL ENERJİ ELDESİ

HÜCRE SOLUNUMU: KİMYASAL ENERJİ ELDESİ HÜCRE SOLUNUMU: KİMYASAL ENERJİ ELDESİ Güneş: Temel enerji kaynağı!!! Güneş ışığı bitkiler ve diğer organizmalar için temel enerji kaynağıdır. 2 Katabolik yollar Hücreler, enzimler aracılığı ile, potansiyel

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK 3) Çekirdek Ökaryot yapılı hücrelerde genetik maddeyi taşıyan hücre kısmıdır. Prokaryot hücreli canlılarda bulunmaz. GÖREVLERİ: 1) Genetik maddeyi taşıdığından

Detaylı

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. Aşağıdaki tabloda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları verilmiştir. Bu tablodaki bilgilere göre, I. İki canlı türünün kromozom sayılarına bakılarak

Detaylı

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi HÜCRE Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi Hücre Canlıların en küçük yapı taşıdır Bütün canlılar hücrelerden oluşur Canlılar tek hücreli ya da çok hücreli olabilir Bitki ve hayvan hücresi = çok

Detaylı

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız?

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : A 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? 3- Hücre teorilerinin açıklayınız? 4- Ökaryatik hücre yapısına sahip canlıları yazınız?

Detaylı

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için, bu hücrede; I. ribozom, II. kloroplast, III. mitokondri,

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9 1) Hücre teknolojisi yöntemlerinin gelişmesi, kök hücrelerden faydalanmaya başlanmasına, ayrıca hücre ve doku kültürü ile ilgili çalışmalarda önemli gelişmeler kaydedilmesine

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 4 FOTOSENTEZ - 2 FOTOSENTEZDE GÖREV ALAN YAPILAR

11. SINIF KONU ANLATIMI 4 FOTOSENTEZ - 2 FOTOSENTEZDE GÖREV ALAN YAPILAR 11. SINIF KONU ANLATIMI 4 FOTOSENTEZ - 2 FOTOSENTEZDE GÖREV ALAN YAPILAR Ökaryotik canlılarda klorofil pigmentini taşıyan plastidtir. Fotosentezle görevlidir. Kloroplastta dış ve iç olmak üzere iki tane

Detaylı

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Aşağıdaki tabloda I, II, III, IV olarak numaralandırılan bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 TEK ZARLI ORGANELLER 4) Koful Hücre içerisinde çeşitli görevleri bulunan organeldir. Genel olarak hayvan hücrelerinde çok sayıda küçük küçük ;bitki hücrelerinde

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

DNA ve Genetik Kod Akıllı Ödev - 1

DNA ve Genetik Kod Akıllı Ödev - 1 DN ve enetik Kod kıllı Ödev - 1 dı Soyadı:... Sınıfı:... No:... Soru 1 şağıdaki sorulara uygun cevapları seçip, numaralarını cümlenin başındaki boş kutucuklara yazınız. 1 en 2 Kromozom 3 Nükleotid 4 imin

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Fotosentezin özgün olayları

ayxmaz/biyoloji Fotosentezin özgün olayları Fotosentezin özgün olayları Işık 1-6CO 2 + 6H 2O C 6H 12O 6 + 6O 2 Klorofil 2-Kloroplastta gerçekleşir. 3-Fotosentetik ototroflarda görülür. 4-Hammaddeler CO 2 ve H 2O dur.(bakterilerde H ve H2S kullanılır)

Detaylı