Doç. Dr. ĠLHAN KAYA. Cep: ĠĢ: Web: Dicle Üniversitesi Z.G. Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü Kampus/Diyarbakır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. ĠLHAN KAYA. Cep: ĠĢ: E-mail: Web: Dicle Üniversitesi Z.G. Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü Kampus/Diyarbakır"

Transkript

1 Doç. Dr. ĠLHAN KAYA Adres: Z.G. Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü Kampus/Diyarbakır Cep: ĠĢ: Web: (530) (412) EĞĠTĠM 2008 Doçentlik: Yüksek Öğretim Kurumu, Bilkent, Ankara Doçentlik alanı: Beşeri Coğrafya 2003 Doktora: Coğrafya, Florida Eyalet Üniversitesi, Florida Tez Konusu: ABD de yaşayan Türklerin Yaşadıkları Kimlik Değişimi (Shifting Turkish American Identity Formations in the United States) 1998 Mastır: Coğrafya, Florida Eyalet Üniversitesi, Florida Tez Konusu: Florida Eyaletinde Coğrafya Ders Kitaplarını Seçme Süreci (Exploring the Process of Geography Textbook Adoption: A Florida Case Study) 1994 Lisans: Coğrafya Egitimi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum AKADEMĠK ĠLGĠ ALANLARI Kimlik Politikaları Yurt Dışındaki Türkler (ABD deki Türkler) ve Kimlik Durumları Coğrafya Bilgi Sistemleri (CBT) Sosyal Teori ve Mekân Etnik, Kültürel, Beşeri ve Siyasal Coğrafya Ġġ DENEYĠMĠ Doçent Doktor Yardımcı Doçent Doktor Amsterdam Üniversitesi Amsterdam, Hollanda 2006 Ziyaretçi Öğretim Üyesi Tallahassee Community College Tallahassee, FL ABD (Tallahassee Yüksekokulu) Ziyaretçi Öğretim Görevlisi Florida State University (Florida Eyalet Tallahassee, FL ABD Üniversitesi) AraĢtırma Görevlisi

2 Florida Department of Environmental Coğrafya Bilgi Sistemleri Bölümü, Tallahassee, FL ABD Protection (Florida Çevre Bakanlığı) 2003 Stajyer: ArcGIS kullanarak eyalet genelindeki göl ve ırmakları haritalayarak Florida eyeletinin mekansal database oluşturulmasına yardımcı oldum. United Nations (BirleĢmiĢ Milletler) Summer, 2001 Sosyal Politika ve Gelişim Bölümü, New York, NY ABD Stajyer: Asya nın en az gelişmiş ülkelerinde sosyal bütünleşme üzerine bir rapor hazırladım. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ankara, Türkiye Burslu Öğrenci/AraĢtırmacı: Bütün okul ve yaşam masraflarım MEB tarafından karşılanarak ABD ye mastır ve doktora yapmak üzere gönderildim. YÖNETĠM DENEYĠMĠ Yabancı Diller AraĢtırma Merkezi Müdürü Erasmus Kurumsal Koordinatörü Farabi DeğiĢim Programı Kurumsal Koordinatörü AB Proje Ofisi Kurumsal Koordinatörü Uluslararası ĠliĢkiler Kurumsal Koordinatörü Akademik Değerlendirme Kurul Üyesi Bologna EĢgüdüm Kurul Üyesi Strateji Kurul Üyesi PROJE DENEYĠMĠ nin Proje Potansiyelinin Arttırılması Bütçe 99,000 TL DPT-SODES Ankara Türkiye Bahar ġenliği Bütçe 150,000 TL 2

3 YAYINLANAN ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 1. Kaya, Ilhan, 2009, Identity across Generations: A Turkish American Case Study Middle East Journal. Volume:63, No: 4 Pages: Kaya, Ilhan, 2007, Religion as a Site of Boundary Construction: Islam and the Integration of Muslim Americans in the United States Alternatives: Turkish Journal of International Relations. Volume 6, No Kaya, Ilhan, 2007, Muslim American Identities and Diversity Journal of Geography. Volume 106, No Kaya, Ilhan, 2005, Identity and Space: The Case of Turkish Americans Geographical Review Volume 95, No 3. Pages Kaya, Ilhan Turkish American Immigration History and Identity Formations the Journal of Muslim Minority Affairs. Volume Kaya, Ilhan, Jonathan Leib, Janet Kodras. Fall High School Geography Textbook Adoption: A Leon County, Florida Case Study Florida Geographer. Volume 33. B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Kaya, Ilhan Turkish Political History and Geographical Context, paper presented at Heredot Conference (28-31 May 2009) titled Geographical Diversity, Ayvalık, Turkey. 2. Kaya, Ilhan The comparison of Turkish immigration to Europe and the United, paper presented at Turks Abroad: The Symposium on Migration and Integration in its 50th Year (21-23 May 2009) Ankara, Turkey. 3. Kaya, Ilhan The Role of Islam in the Integration of Turkish Immigrants in the United States, paper presented at American University of Beirut conference (18-21 December 2005) titled America in the Middle East / The Middle East in America, Beirut, Lebanon. 4. Kaya, Ilhan Identity across Generations among Turkish Americans, paper presented at Yale University Conference (18-20 March 2005) titled the Middle Eastern Diasporas, New Haven, CT. 5. Kaya, Ilhan Becoming American: The Turkish Experience (Amerikanlaşmak: Türk Tecrübesi), American Turkish Society (ATS) üyelerine yapılan bir sunum. New York, NY ABD 6. Kaya, Ilhan Türklerin Amerika'ya Göçleri Uluslararası Göç ve Türkiye: Yeni Eğilimler, Sorunlar ve Çözüm Arayışları. İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği Sempozyum Aralık, 2003; İstanbul 7. Kaya, Ilhan Turkish American Identity Construction and Politics (Türk Amerikan Kimliğinin İnşası ve Politikaları), University of Utah ın düzenlediği Müslüman Diyaspora (Muslim Diaspora) üzerine düzenlenen konferans/workshop da özel davetli olarak sunum yaptım, Salt Lake City, UT ABD 8. Kaya, Ilhan Turkish American Identity Politics of Difference (Amerikan Türk Kimliğinin Farklılıklar Politikası), Association of American Geographers ın (AAG) düzenlediği yıllık konferansta yapılan bir sunum, New Orleans, LA -- ABD 9. Kaya, Ilhan Unsettled Ethnic Boundaries: Turkish Ethnic Identities in New York City (Kesinleşmeyen Etnik Sınırlar: New York da Türk Etnik Kimliği), AAG yıllık konferansınta yapılan bir sunum, Los Angles, CA ABD 3

4 10. Varank, Ilhan & Kaya, Ilhan The Effect of Anchored vs. Direct Instruction on Students Learning Basic Geographical Concepts, paper presented in the AECT Annual Conference, Denver, Colorado. 11. Kaya, Ilhan Unintended Consequences of the 1991 Gulf War: Iraq s Great Hunger (1991 Irak Savaşının Beklenmedik Sonuçları: Irak ın Büyük Açlığı), SEDAAG yıllık konferansınta yapılan bir sunum, Tampa, FL ABD C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 1. Kaya, Ilhan, 2009 Shifting Turkish American Identity Formations in the United States VDM Publishing House Ltd. Mauritius, Germany 2. Kaya, Ilhan, 2009 Immigration and Struggle for Integration: The Case of Turkish Americans a book chapter in Turks in Europe: Culture, Identity, Integration edited by Talip Kucukcan and Veyis Gungor Turkevi Research Centre: Den Haag, The Netherlands. 3. Kaya, Ilhan, 2005 Kurds: A Fragmented Nation a book chapter in Teaching About The Islamic World, A Book Project of the National Council for Geographic Education. NCGE: Washington, DC Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 1. Kaya, Ilhan, 2008, Avrupalı Türkler: Misafir İşçilikten Avrupa Vatandaşlığına Doğu Coğrafya Dergisi. Cilt 13, Sayı Kaya, İlhan; Kılıç, Taner; Yıldırım, Ahmet; Öğrencilerinin Türkiye nin Avrupa Birliği Üyeliğine İlişkin Görüş ve Beklentileri E-SOSDER Cilt, 7 Sayı Kaya, İlhan, Azınlıklar, Çokkültürlülük ve Mardin Z.G. Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt, Sayı Kaya, Ilhan, 2007, Amerikalı Türkler Türk Coğrafi Bilimler Dergisi Cilt 4, Sayı Kaya, Ilhan, 2007, Coğrafya Öğretmenlerinin Çevre Bilincini Oluşturma ve Geliştirmedeki Rolü: Diyarbakır Örneği Doğu Coğrafya Dergisi. Cilt 12, Sayı Kaya, Ilhan, 2007, Two Brave Attempts to Bridge Structure and Agency: Realism and Structuration Theory in Human Geography E-SOSDER Sayı Kaya, Ilhan, 2006, Lise Coğrafya Ders Kıtaplarının Fiziksel Yapı, Tasarım, İçerik, Dil Ve Yardımcı Materyaller Açısından Değerlendirilmesi: Diyarbakır Örneği Marmara Coğrafya Dergisi Sayı 14. E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler 1. Kaya, Ilhan Sosyal Teori ve Beşeri Coğrafya Ulusal Coğrafya Kongresi (29-30 Eylül 2005), Istanbul, Türkiye. F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler 1. Kaya, Ilhan 2006 Immigration and Struggle for Integration: The Case of Turks in the United States paper presented at TAM and EUTD international conference (27-28 April 2006) titled Euro-Turks and the Integration of Turkey in the European Union, Istanbul, Turkey. G. Diğer yayınlar : (Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayınlanan Kitap veya kitaplarda bölümler 4

5 1. Kaya, Ilhan Eleştirel Düşünce, Sosyal Teori ve Coğrafya Eğitimi Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar adlı çalışmada kitap bölümü. Editörler: Özey, Ramazan ve Demirci, Ali. Aktif: Ankara, Türkiye. 2. Kaya, Ilhan Müslüman Amerikalılar: Göç, Kimlik, Entegrasyon Dipnot: Ankara, Türkiye. 3. Kaya, Ilhan Öznesiz Coğrafya Arı, Yılmaz tarafından edit edilen American Coğrafyasının Gelişimi adlı kitapta bölüm çevirisi. Çizgi: Konya, Turkey PANELLER 1. Kaya, Ilhan. 2003: Political Geography and the Impending (?) War with Iraq Political Geography Specialty Group under AAG (Siyasi Coğrafya ve Iraq Savaşı) Siyasi Coğrafya Çalışma Grubu nun düzenlediği mini konferansta panelci. Tallahassee, Florida ABD DAVET ÜZERĠNE YAPILAN HALKA AÇIK KONFERANSLAR 1. Kaya, Ilhan Becoming American: The Turkish Experience (Amerikanlaşmak: Türk Tecrübesi), American Turkish Society (ATS). New York, NY ABD 2. Kaya, Ilhan Turkish American Identity Construction and Politics (Türk Amerikan Kimliğinin İnşası ve Politikaları), the University of Utah Workshop on the Muslim Diaspora, Salt Lake City, UT ABD PROFESYONEL ÜYELĠKLER Association of American Geographers (AAG) South Eastern Division of Association of American Geographers (SEDAAG) Ethnic, Political, and Cultural Geography Specialty Group under AAG Middle Eastern Studies Association (MESA) National Council for Geographic Education (NCGE) Türk Coğrafya Kurumu (TCK) DANIġMANLIK Kaya, İlhan Tulin Sertöz tarafından Türk Radyo ve Televizyonu (TRT) için hazırlanan Amerika da Türk Olmak adlı 11 bölümlük belgesele danışmanlık. RÖPORTAJLAR Televizyon TRT 6: Kültür ve Mekan (Yapımcı ve Sunucu: Ali Karadeniz) üzerine yapılan 60 dakikalık bir söyleşi : TRT GAP: Türkiye Seçimleri ve Bölgesel oy kullanma üzerine yapılan 30 dakikalık bir söyleşi : Tulin Sertöz tarafından Türk Radyo ve Televizyonu (TRT) için hazırlanan Amerika da Türk Olmak adlı 11 bölümlü belgesel için yapılan bir röportaj. 5

6 Radyo Gazete Dergi : NPR ın (ABD de haber yayını yapan en büyük radyo kanalı) Tallahassee de ki temsilcisi WFSU a doktora tezim üzerine yapılan söyleşi. Söyleşi 2 Eylül, 2003 tarihinde yayınlandı : Zeynep Güven in Hürriyet Gazetesi için doktora tezim üzerine yaptığı söyleşi. Söyleşi 13 Temmuz, 2003 tarihimde yayınlandı : ABD de yayın yapan Turkuaz dergisi editörünün Türklerin ABD ye göçleri üzerine yaptığı röportaj. Röportaj Eylül sayısında yayınlandı. SOSYAL AKTĠVĠTELER Başkan, Türk Öğrenciler Derneği: Florida Eyalet Üniversitesi Sekreter, Coğrafya Öğrenci Derneği: Florida Eyalet Üniversitesi Sekreter, Türk Öğrenciler Derneği: Florida Eyalet Üniversitesi REFERANSLAR İstenildiğinde ilgili referansların iletişim bilgileri sağlanabilir 6

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP CEMALETTİN AYAS ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 Adres Telefon : 3682715757-2030 E-posta : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yalova 77100 Elektronik Posta: tguloglu96@yahoo.com tuncay.guloglu@gmail.com

Detaylı

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi İrtibat Bilgileri : Karabük Üniversitesi, Demirçelik Kampusu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,

Detaylı

ŞENER AKTÜRK. 34450, İstanbul, Türkiye Bağlantı: ORCID Scopus ID Google Scholar Telefon: +90-212-338-1460

ŞENER AKTÜRK. 34450, İstanbul, Türkiye Bağlantı: ORCID Scopus ID Google Scholar Telefon: +90-212-338-1460 ŞENER AKTÜRK Uluslararası İlişkiler Bölümü E-posta: sakturk@ku.edu.tr Koç Üniversitesi Araştırmacı ID F-8796-2011 Rumelifeneri Yolu, Sarıyer Website: http://home.ku.edu.tr/~sakturk/ 34450, İstanbul, Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bianca Kaiser-Kaya Doğum Tarihi: 16 Aralık, 1962 Ünvanı: Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat, İngilizce ve Justus-Liebig

Detaylı

Prof. Dr. Yücel ACER. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Rektör KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM İŞ DENEYİMİ YABANCI DİL BİLGİSİ ARAŞTIRMA ALANLARI

Prof. Dr. Yücel ACER. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Rektör KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM İŞ DENEYİMİ YABANCI DİL BİLGİSİ ARAŞTIRMA ALANLARI Prof. Dr. Yücel ACER Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi - ÇANAKKALE / Merkez Tel : +90 (286) 218 00 18 E- mail

Detaylı

İlhanyildiz@karatekin.edu.tr, ilyil@yahoo.com DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI

İlhanyildiz@karatekin.edu.tr, ilyil@yahoo.com DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI ÜNVANI ADI SOYADI E-POSTA Prof. Dr. İlhan YILDIZ İlhanyildiz@karatekin.edu.tr, ilyil@yahoo.com EĞİTİM ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI 2002-2005 Post-Doktora Utah Üniversitesi Brigham Young

Detaylı

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Prof.Dr.Ercan Tatlıdil Özgeçmiş ve Yayın Listesi 11-10-2013 Kişisel Bilgiler Doğum Yeri, Yılı: Kayseri, 1947 Medeni Durumu: Evli Tel: (232) 3880110/1335 Fax: (232) 3734194 E-mail: ercan.tatlidil@.ege.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Yılmaz Bingöl

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Yılmaz Bingöl ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Doğum Tarihi : 01 Mart 1970 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Cinnah Cad. Güvenevler Mah. No: 16 Çankaya/ANKARA

Detaylı

Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science. CURRICULUM VITAE (Academic)

Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science. CURRICULUM VITAE (Academic) Name, Surname: Ayhan Kaya, Prof. Dr Place, Date of Birth: Erzurum, 01.03.1968 Citizenship: Languages: Occupation: Turkish Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science CURRICULUM VITAE (Academic) Turkish (mother

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

Özgeçmiş Prof.Dr. Bianca Kaiser (Nisan 2015)

Özgeçmiş Prof.Dr. Bianca Kaiser (Nisan 2015) 1 Özgeçmiş Prof.Dr. Bianca Kaiser (Nisan 2015) Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi : 16.12.1962 Doğum Yeri : Halle/N.R.W., Almanya Uyruğu : Almanya Medeni Hali : Evli, 3 çocuk Eğitim Nisan 2009 Doçentlık Sınavı,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

Özgeçmiş. : Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi (Profesör), Sabancı Üniversitesi

Özgeçmiş. : Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi (Profesör), Sabancı Üniversitesi Özgeçmiş Adı, Soyadı : Ersin Kalaycıoğlu Doğum Yeri ve Tarihi : Istanbul, 13 Haziran, 1951 Medeni Hali Yabancı Dil : Evli, iki çocuklu : İngilizce Eğitim ve Kariyer Bilgileri Okuduğu Üniversiteler : İstanbul

Detaylı

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com Adı Soyadı (Unvanı) Ramazan Gözen (Prof. Dr.) Doktora Reading Üniversitesi, Siyaset Bölümü (Department of Politics), İngiltere, 1994 E-posta: (kurum/özel) Web sayfası ---- rgozen@hotmail.com Santral No

Detaylı

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri)

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Şermin Tekinalp Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Anabilim Dalı

Detaylı

Doç. Dr. Seçil ŞENYURT Tel: +90 (224) 294 22 85 e-mail:secilalkis@yahoo.com

Doç. Dr. Seçil ŞENYURT Tel: +90 (224) 294 22 85 e-mail:secilalkis@yahoo.com Doç. Dr. Seçil ŞENYURT Tel: +90 (224) 294 22 85 e-mail:secilalkis@yahoo.com Doç. Dr. Seçil Şenyurt; coğrafya eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, sürdürülebilir kalkınma için eğitim ve kavram öğretimi alanlarında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Doç. Dr. Adı Soyadı : Serpil (ÇAKIR) YILMAZ Doğum Tarihi : 01.03.1963 Doğum Yeri : Samsun Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Su ürünleri Ekonomisi-Su Ürünleri

Detaylı

CURRICULUM VITAE (Academic) Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism

CURRICULUM VITAE (Academic) Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism CURRICULUM VITAE (Academic) Name, Surname: Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism Ayhan Kaya, Prof. Dr Place, Date of Birth: Erzurum, 01.03.1968

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 FAHRİ ÇAKI-ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER Adı Soyadı: FAHRİ ÇAKI Doğum Tarihi: 15.09.1966 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji İstanbul Üniversitesi 1988

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. 1972, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Sosyoloji Kürsüsü

ÖZGEÇMĠġ. 1972, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Sosyoloji Kürsüsü ÖZGEÇMĠġ Ad-Soyad: Zülküf Aydın Doğum Yeri ve Tarihi: Ergani, 27 Ağustos 1950 Adres: School of Politics and International Studies, The University of Leeds, Leeds LS2 9JT, İngiltere AKADEMiK DERECELER Lisans

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr Prof. Dr. Ünsal Sığrı; İşletme Yönetimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında yönetim ve organizasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZ GEÇMĠġ. Derece Alan Eğitim Kurumu Yıl

ÖZ GEÇMĠġ. Derece Alan Eğitim Kurumu Yıl ÖZ GEÇMĠġ 1. Adı Soyadı: ERHAN METİN 2. Doğum Yeri / Tarihi: Çankırı / 26.04.1982 3. ĠletiĢim adresleri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı / Çankırı

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1-Adı Soyadı : Günseli İşçi 2-Doğum Tarihi : 20. 01. 1950 3-Ünvanı : Profesör 4-Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Edebiyatı A.Ü. Dil ve Tarih Coğ. Fak. 1973

Detaylı