Bilimleri Anabilim Dalı. Wimbledon Language Academy, London, Department of Sociology, Criminology and Law Aile ve Tüketici. Sosyoloji Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilimleri Anabilim Dalı. Wimbledon Language Academy, London, Department of Sociology, Criminology and Law Aile ve Tüketici. Sosyoloji Anabilim Dalı"

Transkript

1 Adı Soyadı : Filiz YILDIRIM Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Adres : Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Plevne Cad. Şükriye Mh. No: 5, 06340, Altındağ, Ankara. Tel: / 1146 Derece Bölüm/Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans(1) İktisadi İdari Bilimler Hacettepe Üniversitesi Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Lisans(2) İşletme Fakültesi Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü Y. Lisans Aile ve Tüketici Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Anabilim Dalı Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Sertifikalı Dil Eğitimi Doktora Araştırma Doktora(1) Doktora(2) ediyor) (Devam Ziyaretçi Akademisyen/Visiting Scholar Wimbledon Language Academy, London, England Department of Sociology, Criminology and Law Aile ve Tüketici Bilimleri Anabilim Dalı Sosyoloji Anabilim Dalı Institute of Education Department of Childhood, Families and Health Danışmanlığında tamamlanan seminerler ve tezler: Yüksek Lisans Semineri USA, Florida University Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü England, University London Bilge ABUKAN Bilgece Yaşlanmak: Kavramsal ve Kuramsal Temeller Bağlamında Bir Değerlendirme Yüksek Lisans Tezleri Tezli Yüksek Lisans 2014-Bilge ABUKAN Maslow un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramına Göre Kendini Gerçekleştirme ve Bilgelik İlişkisi: Yaşlılar Üzerinde Bir Araştırma

2 Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim Programı) 2014-Nuray Akpolat Orta Yaşlı Kadınların ve Erkeklerin Emekliliği Planlama Davranışları Üzerinde Bir Araştırma: Nevşehir Örneği Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler BURCU, E., YILDIRIM, F. SIRMA, Ç.S. ve SANIYAMAN, S. Çiçeklerin Kaderi: Türkiye'de Kadınların Erken Evliliği Üzerine Nitel Bir Araştırma. BİLİG: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, Yayın aşamasında (SSCI). YILDIRIM, F. HABLEMITOGLU, S. ve ABUKAN, B. Bir Grup Yaşlı Birey Üzerinde Thunder Bay Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 2014, Yayın aşamasında (Index Copernicus). YILDIRIM, F., HABLEMITOGLU, S. ve BARNETT, R. Reliability and Validity of A Turkish Version of The Passionate Love Scale. Social Behavior and Personality, 42(4): , 2014 (SSCI). HABLEMITOGLU, S., YILDIRIM, F. The Relationship Between Perception of Risk and Desicion Making Styles of Turkish University Students: A Descriptive Study of Individual Differences. World Applied Sciences Journal, 4(2): , HABLEMITOGLU, S., YILDIRIM, F. Gender Differences in the Influence of Egocentrism and Focalism on Turkish Young Peoples Optimsm: Are Young Men More Optimistic or Young Women More Realistic? World Applied Sciences Journal, 5(1):42-53, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler YILDIRIM, F. HABLEMİTOGLU,Ş. Ecological Literacy for A Sustainable Future: Proposal of an Eco-Sociological Model. 6th. International Scientific Conference, Rural Environment, Education, Personality. pp , March 20-21, Jelgava, Latvia, YILDIRIM, F., HABLEMİTOĞLU, Ş. ve ÖZTAŞ, D. Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet ve Sosyal Kapital Yaklaşımı. 1. Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, 7-8 Aralık, İstanbul, 2013.

3 HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F. İlköğretim Çağındaki Çocuklar Arasında İnternet Kullanımı ve Benlik Saygısı. 4. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu: Çocuk ve Bilişim, s , Nisan, Ankara, 2012 (Sözlü Bildiri). YILDIRIM, F. HABLEMİTOĞLU,Ş., Studying the Impact of Gender Mainstreaming on Identifying Risks in Early Adolescence and on Risk Aversion Attitudes: An Ecological Model Proposal. International Justice for Children Symposium, 5-7 December, Ankara, Turkey, 2012 (Oral Presentation). HABLEMİTOGLU,Ş. ÖZMETE, E.,YILDIRIM, F. Home care models and best practices. International Congress on Aging and Elderly. September 29 - October , Bursa, Turkey (Oral Presentation). HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E.,YILDIRIM, F. Social Control Versus Social Vulnerability and Dependence Risk: Ecological Approach, April 20-22, Ankara, Turkey, 2011, (Oral Presentation). HABLEMİTOĞLU, Ş., Ozkan, Y.,YILDIRIM, F. Life after breast cancer: The effect of treatment phase on physical, social, and emotional well-being. International Multidisciplinary Womens Congress Change and Empowerment, October 13-16, İzmir, Turkey, 2009 (Oral Presentation). Uluslararası kitapta bölüm yazarlığı YILDIRIM, F. and Akpolat, N. The Relationship Between Financial Planning for Retirement and Some Socio-Economic Variables: A Quantitative Study on Middle-Aged Women and Men. In Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Finance Industry (Edt: Dr.Zeynep COPUR). USA: IGI Global, 2014 (Accepted). Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılmayan bildiriler YILDIRIM, F. BARNETT, R., HABLEMİTOĞLU, Ş., Love Types and Subjective Well- Being among Young Peoples: What is the Impact of Culture. Society for Research on Adolescence, 14 th Biennial Meeting, March 8-10, Vancouver, Canada, 2012 (Poster).

4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler YILDIRIM, F. ve ABUKAN, B. Yaşlılıkta Bilgelik Konusunda Bir Derleme. Türk Psikoloji Yazıları, 2015 (Kabul edildi). HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F. Gençlerin Gözünden Sanal Bir Sosyal Kapital Olarak Facebook. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1); 1-20, YILDIRIM, F. Gençlerin Yaşamında Bir Sosyal Savunmasızlık Olarak Sosyal Adaletsizlik : Yaşam Dönemi Yaklaşımı. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1); 21-35, YILDIRIM, F. Üniversite Gençliği Sosyal Adalet ten Ne Anlıyor? Sosyal Adalet İlkelerinin Sosyal Adalet Algısı Üzerindeki Etkisi. Aile ve Toplum: Eğitim, Kültür ve Araştırma Dergisi, 25(7); Nisan-Mayıs-Haziran 2011; , HABLEMİTOĞLU,Ş., ÖZMETE, E. ve YILDIRIM, F. Gönüllü Gençlere Göre Yaşlılara Yönelik Toplumsal Temelli Bakım ve Destek Hizmetlerindeki Öncelik Alanları. Yardım ve Dayanışma Hakemli Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 1(2); 33-44, HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E. ve YILDIRIM, F. Evde Yaşlı Bakımı Hizmetlerinde Gönüllü Olmanın Gençlerin Yaşamlarına Katkısı. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(1); , HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZKAN, Y. ve YILDIRIM, F. Bir Fedakarlık Örneği Olarak Kan Bağışı. Aile ve Toplum: Eğitim, Kültür ve Araştırma Dergisi, 20(5) Ocak-Şubat-Mart 2010; 67-77, ÖZMETE, E. ve YILDIRIM, F. Sosyal Kapital Kavramına Ekosistem Yaklaşımı: Sosyal Refaha Yatırım. Verimlilik Dergisi, 2010 / 3; 49-63, HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E. ve YILDIRIM, F. Hamilelikte İnsan Kapitalinin Sürdürülebilirliği: Ergonomik Bir Bakış Açısı. Verimlilik Dergisi, 2010/2; , 2010.

5 HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F. Küresel Toplumda Ailenin Güçlenmesi ve Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimin Önemi. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(3) 59-73, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler YILDIRIM, F. ve ÖZTAŞ, D. İnsani Gelişme Sorunu Olarak Kadına Yönelik Şiddete Karşı Toplumu Harekete Geçirmek. Dezavantajlı Gruplar Eğitim ve İstihdam Sempozyumu. 6-7 Kasım, Kocaeli, 2014 (Sözlü Bildiri-Basım Aşamasında) YILDIRIM, F. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve ÖZTAŞ, D. Yaşlıların Güçlendirilmesi İçin Yapabilirliklerinin Genişletilmesi. 7. Akademik Geriatri Kongresi Mayıs, Antalya, 2014 (Sözlü Bildiri). YILDIRIM, F., ÖZTAŞ, D. ve HABLEMİTOĞLU, Ş. Bir Sağlık Sorunu Olarak Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde "Ekolojik Yaklaşım". Aile İçi Çatışma, Şiddet ve Farkındalık Sempozyumu, , Haziran, İstanbul, 2013 (Sözlü Bildiri). HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F.. Küreselleşme ve Toplumsal Dönüşümün Bedeli: Türkiye de Çocuk Kimliğinin Belirsizleşmesi. 2. Uluslararası Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi: Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk, Hacettepe Üniversitesi,14-20, 7-9 Ekim, Ankara, 2009 (Sözlü Bildiri). HABLEMİTOĞLU, Ş.,ÖZMETE, E., BAYOĞLU, A.S. ve YILDIRIM, F. Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet Merkezi nde Bir Proje: Sürdürülebilir Günlük Yaşam Destek Gönüllüleri Ağı. V. Ulusal Yaşlılık Kongresi, , 7-8 Mayıs, Sivas, 2009 (Sözlü Bildiri). HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F. Yaşlı Sağlığı ve Bir Sosyal Ekoloji Yorumu. V. Ulusal Yaşlılık Kongresi, , 7-8 Mayıs, Sivas, 2009 (Sözlü Bildiri). HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F. Toplumsal Temelli Yaşlı Bakımı: Bir Sosyal Kapital Yorumu. 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ekim, 479, Ankara, 2008 (Poster Bildiri). HABLEMİTOĞLU. Ş. ve YILDIRIM, F. Erken Ergenlik Dönemindeki (12-15 Yaş Grubu) Çocukların Gözüyle Aile Kapitali: Sosyo-Metrik Bir Model Denemesi.6. Çocuk Kültürü Kongresi: Türkiye de Çocuk Yetiştirme, Yaklaşımlar, Yöntemler, Sorunlar, Çözümler, , Ekim, Ankara, 2008 (Sözlü Bildiri).

6 HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E. ve YILDIRIM, F. Hamilelikte İnsan Kapitali ve Ergonomi. 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Cilt I, , 30 Ekim-1 Kasım, Trabzon, 2008 (Sözlü Bildiri). HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZKAN, Y. ve YILDIRIM, F. Yaşlılığa Bağlı Görme Kusurları ve Günlük Yaşamın Sürdürülmesinde Ergonominin Desteği. 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Cilt II, , 30 Ekim-1 Kasım, Trabzon, 2008 (Sözlü Bildiri). Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılmayan bildiriler YILDIRIM, F. Çocukların Dünyasına Yaşlıları Dahil Etmek: Okul Temelli Kuşaklararası Dayanışma Modelleri. 1. Eğitim Kongresi, Kasım, Antalya, 2014 (Sözlü Bildiri-Kabul Edildi). YILDIRIM, F. ve ÖZTAŞ, D. Woolcock'un Sosyal Kapital Yaklaşımı: "Şiddetin Odağındaki Kadın Olmak". Aile İçi Şiddet ve Kadın Sempozyumu, 6-7 Mart, Ankara, 2014 (Sözlü Bildiri). Ulusal kitaplar HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F. Risk Çağı ve Gençler. Eflatun Yayınları, Yayın No:12, Ankara (168 sayfa), (1. Baskı), Editörlüğü Yapılan Kitaplar YILDIRIM, F. ve KESER, A. (Editörler). Sağlık Okuryazarlığı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi (Basım Aşamasında). Ulusal kitaplarda bölümler ÖZDEMİR, B. YILDIRIM, F. ve HABLEMİTOĞLU, Ş. Aktif Yaşlanma İçin Sağlık Okuryazarlığı. Sağlık Okuryazarlığı (Editörler: Filiz YILDIRIM ve Alev KESER). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi (Basım Aşamasında). HABLEMİTOĞLU, Ş.ve YILDIRIM, F. Çocukların Gözüyle Subjektif Refah. Prof.Dr. Mine Mangır a Anı: Aile ve Çocuk (Edt. Neriman Aral). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, s: , 2012.

7 Ulusal Projeler ÖZMETE, E., HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F. Ankara da Yaşlı Yoksulluğu: Sosyal, Ekonomik, Kültürel İhtiyaçların Analizi, Ankara Kalkınma Ajansı, Araştırmacı, (Yardımcı Araştırmacı), 2012 Mart - Mayıs. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F. Ergenlerin Risk Algılama ve Riskten Korunma Tutumları Üzerinde Toplumsal Cinsiyet Etkisinin Ekolojik Model ile İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, (Yardımcı Araştırmacı), HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E., BAYOĞLU, S. ve YILDIRIM, F. Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet Merkezi nde Yalnız Yaşayan Yaşlılar İçin Toplumsal Temelli Bir Bakım Hizmeti Önerisi: Sürdürülebilir Günlük Yaşam Destek Gönüllüleri Ağı,TÜBİTAK 1001 SOBAG, (Doktora Düzeyinde Bursiyer), ÖZMETE, E. ve YILDIRIM, F. Gençlere Yönelik Yaşam Becerileri Eğitimi Programının Geliştirilmesi ve Uygulanması, TÜBİTAK, Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı) (3501), (Yüksek Lisans Düzeyinde Bursiyer), Ödüller International Young Scholar Programme Award. Society for Research on Adolescence Jacobs Foundation. March 8-10, Vancouver, Canada, Yurtdışı Doktora Araştırma Burs Programı. TÜBİTAK BİDEP Sosyoloji, Kriminoloji ve Hukuk Bölümü, Florida Üniversitesi, Amerika, 2010.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Doç. Dr. Hande ŞAHİN Doğum Tarihi: 21 Kasım 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ev Ekonomisi Hacettepe Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Melek Kalkan Doğum Tarihi: 02 Mart 1973 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Eğitim Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994-2002 Dr.Ar.Gör. Eğitim

Detaylı

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009 Rezzan Gündoğdu- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rezzan GÜNDOĞDU 2. Doğum Tarihi : 01 Kasım 1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Adı Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Özge UZUN Prof. Dr. Malatya Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik ozgeuzun@kilis.edu.tr Yabancı Dil- İngilizce Puanı Tel 0348 8143096

Detaylı

Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce

Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce Eğitim Özgeçmişi: İlkokul: Bahçelievler İlkokulu (Çorum) Ortaokul: Eti Ortaokulu (Çorum) Lise:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI 1994 Lisans

ÖZGEÇMİŞ. MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI 1994 Lisans ÖZGEÇMİŞ 1.GENEL ÜNVANI ADI SOYADI Yrd. Doç. Dr. Hüdayar CİHAN GÜNGÖR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü YAZIŞMA ADRESİ Cinnah Caddesi Çankaya-ANKARA GSM

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yalova 77100 Elektronik Posta: tguloglu96@yahoo.com tuncay.guloglu@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ilgın GÖKLER DANIŞMAN 2. Doğum Tarihi : 07.11.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. (Klinik Psikolog) 4. Öğrenim Durumu : Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Dilara Fatoş Özer

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Dilara Fatoş Özer ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Dilara Fatoş Özer Eğitim Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Hacettepe 1983 Y. Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Hacettepe 1986 Doktora Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü,

Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Tülin İÇLİ ÖĞRENİM GEÇMİŞİ Lisans 1962-1968 Muğla Turgutreis Lisesi (Lise Birincisi Olarak) 1968-1973 Lisans, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ALİ ERYILMAZ Doğum Tarihi: 19.04.1976 Unvanı: Yrd. Doç. Dr Öğrenim Durumu:

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980 1. Adı Soyadı : Tülay Bozkurt 2. Ünvanı : Prof 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Adres: Abant İzzet baysal Üniversitesi Fen&Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Gölköy Kampüsü Bolu

Adres: Abant İzzet baysal Üniversitesi Fen&Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Gölköy Kampüsü Bolu Doğum Tarihi/Yeri: 25.10.1972 / Gülnar-Mersin e-mail : dilekerogluozer@gmail.com Adres: Abant İzzet baysal Üniversitesi Fen&Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Gölköy Kampüsü Bolu Uzmanlık Anahtar Kelimeleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU. Doğum Tarihi: 03.04.1961. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU. Doğum Tarihi: 03.04.1961. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU Doğum Tarihi: 03.04.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans Hemşirelik /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ALİ ERYILMAZ Doğum Tarihi: 19.04.1976 Unvanı: Doç. Dr Öğrenim Durumu:

Detaylı

: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Kasım 1997

: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Kasım 1997 Prof.Dr.Z.Bahar: 1 / 29 Adı Soyadı Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim : Prof.Dr. Zühal BAHAR : İstanbul 01/01/1954 : Profesör 17/11/1997 : Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış BULUNMAZ Doğum Tarihi: 06 Mart 1980 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Marmara

Detaylı

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sibel ARGUVANLI ÇOBAN Doğum Tarihi: 09.07.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/anabilim dalı Üniversite Yıl Lisans Antalya Sağlık Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesi 1999 Hemşirelik Bölümü

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLERİ 1.Adı soyadı: AHSEN ŞİRİN 2.Doğum tarihi ve yeri: 11 Ocak 1949 Manisa 3.Unvanı: Prof.Dr. AHSEN ŞİRİN 4.Öğrenim durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe

Detaylı