MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ"

Transkript

1 Sayfa No :1 / 5 1. KLİNİK DIŞI NUMUNELER 1.1. Tüm numunelerin üstünde etiket bilgileri eksiksiz olmalıdır Resmi numunelerin üzerinde, İzleme Noktası Kodu ile birlikte CBS numarası ve/veya barkodu bulunmalıdır Özel Numunelerin üzerinde numune alınan yer, saat ve tarih bilgileri bulunmalıdır Numune kabı tam ağzına kadar doldurulmamalı, üstte bir parmak boşluk kalacak şekilde numune alınmalıdır, (LAL numunesi hariç) Numune kabul evrakları Numuneye ait analiz talep formu ve/veya resmi yazı/tutanakta, numunenin alındığı tarih ve saat, geliş amacı ve istenilen analizler (ilgili yönetmelik madde ve/veya tablo numarası ile) mutlaka belirtilmelidir. Bunların herhangi birisinin belirtilmediği durumlarda numuneler reddedilir İstisnai haller Aşağıda belirtilen durumlarda numuneler Numune Kabul Kriterlerinde verilen şartlar dışında da, raporda bu durumun belirtilmesi şartı ile kabul edilebilir Salgın veya benzeri olağanüstü durumlarda, Bir kez daha numuneye ulaşılması mümkün olmayan durumlarda Mikrobiyolojik Analiz İçin Gönderilen Numuneler: Steril olmayan, kırık-çatlak, ve/veya sızdırma yapan şişelere ait numuneler reddedilir. Tüm su çeşitleri için kullanılacak şişeler, bu amaç için üretilmiş steril plastik (PP, PE) veya cam şişeler olmalıdır. Numune şişeleri sızdırmaz özellikte olmalıdır. Kapak bütünlüğü bozulmuş şişelere ait numuneler reddedilir. Orijinal ambalajında gönderildiği belirtilen numunelerin kapak bütünlüğü korunmuş olmalıdır. Sodyum tiyosülfatsız şişelerde gönderilen klorlanmış numuneler reddedilir. Klorlanan veya klorlu olduğundan şüphe edilen tüm su çeşitleri, sodyum tiyosülfatlı şişelere alınmalı ve sodyum tiyosülfat oranı şişe üzerinden izlenebilmelidir. Klor kalıntısı bulunan doğal kaynak suları, içme suları ve doğal mineralli sular, bu durumun laboratuvarda saptanması durumunda reddedilir. (ÇSDB Su Sanitasyonu kapsamındaki çalışmalarda uygulanabilir. Bu durumda numuneyi alan personel numune alım noktasında aktif klor ölçümü yapmalı ve ilgili tutanakta belirtmelidir. Özel numnelerde bu kriter uygulanmaz. Şartlı kabul yapılır.) Yeterli miktarda gönderilmeyen numuneler reddedilir veya numune sahibi bilgilendirilerek istediği parametreler çalışılabilir. Numune miktarı istenen parametrelerin çalışılması için yeterli olmalı ve buna uygun yeterli büyüklük ve/veya sayıda şişeler kullanılmalıdır. Numune cinsine göre numune miktarları tabloda verilmiştir. Birbirine bulaş olduğu tespit edilen numuneler reddedilir. Tüm su numuneleri alındıktan sonra güneş ışınlarından korunarak ve birbirlerine bulaş olmasını engelleyecek önlemler alınarak saklanmalı ve taşınmalıdır.

2 Sayfa No :2 / 5 Belirtilen sürede gönderilmeyen numuneler reddedilir. Tüm su numuneleri en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalıdır. Bu süre numunenin alındığı saatten itibaren, kendi sıcaklığında muhafaza edilmesi halinde en fazla 6 saattir. Numune cinsine göre süreler tabloda belirtilmiştir. (Numune sahibi ile görüşülerek şartlı kabul yapılabilir. Durum analiz raporuna yansıtılır.) Bir kısmı bile donmuş olduğu tespit edilen numuneler reddedilir. Numunelerin donmaması için uygun sayıda buz aküsü kullanılmalı ve numunelerin buz aküleri ile teması engellenmelidir. Soğuk zincir 5 C (±3 C) aralığı olarak kabul edilmektedir. Bu sıcaklık aralığının sağlanması için gerekli önlemler alınarak numuneler gönderilmelidir. Ambalajlanmış suların kullanıldığı sebillerden alınan sular, kaynak suyu veya doğal mineralli su olarak kabul edilir. Numune miktarı istenen parametrelerin çalışılması için yeterli olmalıdır. Tablo 1 de numune cinsine göre numune miktarları verilmiştir. yeterli miktarda gönderilmeyen numuneler reddedilir veya müşteri bilgilendirilerek müşterinin istediği parametreler çalışılabilir Kimyasal Analiz İçin Gönderilen Numuneler Zarar görmüş, kırık-çatlak ve sızdırma yapan numune kaplarında gelen numuneler reddedilir. Numune kapları suyun kimyasal yapısını değiştirmeyecek nitelikte, bu amaç için üretilmiş temiz, plastik (PP, PE) veya cam kaplarda olmalıdır. Kimyasal maddelerle steril edilmiş kaplarda gelen numuneler kabul edilmez. Yeterli miktarda gönderilmeyen numuneler reddedilir veya numune sahibi bilgilendirilerek istediği parametreler çalışılabilir. Numuneler istenen parametrelerin çalışılması için yeterli miktarda olmalıdır. Numune cinsine göre numune miktarları tabloda verilmiştir. Tüm su numuneleri alındıktan sonra güneş ışınlarından korunarak taşınmalıdır ve en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalıdır. Numune cinsine göre asgari süreler tabloda belirtilmiştir. Tüm kimyasal su numuneleri şeffaf, içindeki suyun renk, bulanıklık özellikleri görülebilen şişelerde olmalıdır.

3 Sayfa No :3 / 5 2. KLİNİK NUMUNELER 2.1. Tüm numuneler LBYS ye kayıtlı ve üzeri barkodlanmış olmalıdır Numuneler istenen analize uygun tüplere alınmış olmalıdır Biyokimya ve hormon analizleri: Sarı-turuncu kapaklı, jelli, 5-8 ml tüpler Hemogram ve talasemi analizleri: Mor kapaklı, EDTA lı, 3 ml tüpler Sedimantasyon analizleri: Siyah kapaklı tüpler Numuneler tüp üzerindeki çizgiye kadar doldurulmuş olmalıdır Sarı turuncu kapaklı jelli tüpler 3000 devirde, en az 5 dk santrifüj edilmiş olarak gönderilmelidir Hemogram ve sedimantasyon tüpleri pıhtı içermemelidir Numuneler soğuk zincirde (2-8 C) laboratuvara teslim edilmelidir.

4 Sayfa No :4 / 5 Mikrobiyolojik Su Numune Kabul Kriterleri Sıra No Numunenin Cinsi Analiz Türü İstenen Analiz Gerekli Miktar Taşıma Süresi İlgili Yönetmelik Kontrol İzleme Ek-2 Tablo A 500 ml 18 saat (Soğuk zincirde) 1 İçme-kullanma suyu Denetim izleme Ek-1 (a) 500 ml 18 saat (Soğuk zincirde) Tam Analiz Ek-1 (a) (c) 1 Litre 18 saat (Soğuk zincirde) İnsani Tüketim Amaçlı Sular 2 İçme Suyu / Doğal Kaynak Suyu Kontrol İzleme Piyasa Gözetim Ek-2 Tablo A Ek-2 Tablo A En az 1 Litrelik 12 saat (Soğuk zincirde)* 3 Doğal Mineralli Su Kontrol İzleme Madde 7. En az 2 Litrelik 12 saat - 4 C (±1 C) Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik 4 Kaplıca Suları Kontrol İzleme Ek-3 II 1 Litre 18 saat (Soğuk zincirde) Kaplıcalar Yönetmeliği 5 Havuz Suyu Ek ml 12 saat (Soğuk zincirde) Yüzme Havuzlarının Tabi olacağı Sağlık Esasları ve Şartları 6 Yüzme Suları Ek Tablo (a) 1 Litre 24 saat - 4 C (±1 C) Yüzme Suları Yönetmeliği 7 Hemodiyaliz Suları Ek1 Tablo1 100 ml 18 saat (Soğuk zincirde) Su Arıtma Sistemi Yönergesi (*): 22 0 C de Toplam Koloni Sayımı ve/veya 37 0 C de Toplam Koloni Sayımı parametrelerinin çalışılması istenmediği durumlarda bu süre 18 saattir.

5 Sayfa No :5 / 5 Kimyasal Su Numune Kabul Kriterleri Sıra No Numunenin Cinsi Analiz Türü İstenen Analiz Gerekli Miktar Numune Kabının Özelliği İlgili Yönetmelik 1 İçme-kullanma suyu Kontrol İzleme Ek-2 Tablo A 1 x 1 veya 1,5 L Cam / PE / PP 2 İçme Suyu / Doğal Kaynak Suyu Kontrol İzleme Ek-2 Tablo A 1 x 1,5 L Cam / PE / PP veya İnsani Tüketim Amaçlı Sular 3 Doğal Mineralli Su Kontrol İzleme Madde 6, Ek-3 1 x 1,5 L Cam / PE / PP veya Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik 4 Kaplıca Suları Kontrol İzleme Ek-3 2 x 1 veya 1,5 L Cam / PE / PP Kaplıcalar Yönetmeliği 5 Havuz Suyu Ek-1 ve 2 1 x 1 veya 1,5 L Cam / PE / PP Yüzme Havuzlarının Tabi olacağı Sağlık Esasları ve Şartları 6 Hemodiyaliz Suları Ek1 Tablo2 2 x 1 veya 1,5 L Cam / PE / PP Su Arıtma Sistemi Yönergesi

Toplam alkalinite (CaCO3)

Toplam alkalinite (CaCO3) Kimyasal özellikler Ek-1 ph Parametre Analiz Aralığı Birim Sınır Değerler En az En çok 6,5 7,8 Amonyum 0,5 Nitrit 0,5 Nitrat 50 Siyanürik asit 1 100 Bakır 1 Alüminyum 0,2 Toplam alkalinite (CaCO3) Ayda

Detaylı

Ek-1. Kimyasal özellikler. Sınır Değerler En az En çok 6,5 7,8. Parametre Analiz Aralığı Birim. Amonyum 0,5. Nitrit 0,5. Nitrat 50

Ek-1. Kimyasal özellikler. Sınır Değerler En az En çok 6,5 7,8. Parametre Analiz Aralığı Birim. Amonyum 0,5. Nitrit 0,5. Nitrat 50 Kimyasal özellikler Parametre Analiz Aralığı Birim ph Amonyum Sınır Değerler En az En çok 6,5 7,8 0,5 Ek-1 Nitrit 0,5 Nitrat 50 Siyanürik asit 1 100 Bakır 1 Alüminyum 0,2 Toplam alkalinite (CaCO3) Ayda

Detaylı

8. SORU: Laboratuvarlar, dış cephe tabelalarını ne zaman yaptırmak zorundadır? 1/5

8. SORU: Laboratuvarlar, dış cephe tabelalarını ne zaman yaptırmak zorundadır? 1/5 Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı SIKÇA SORULAN SORULAR 1. SORU: Yeterlik Belgesine sahip Laboratuvarların belge süreleri 1 yıl uzatıldı mı? CEVAP: Geçici Madde 1 in 2 inci fıkrasına göre:

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU İN Ç İ İ M RETİ Ü İ R ULLE M A NE M A T S E PA V K I CIL FIRIN E V I R A L S A U S Z E U V N A E L I Y J K A Hİ M A UL G Y U İYİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri.

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. (UYARI: Bu eklerdeki görüş, talimat, prosedür vb. ifadelerin bir kısmı eski yıllara ait revizyonlar olup, örnek vermek amacıyla sunulmuştur.

Detaylı

Yukarıda belirtilen düzenlemeler ile ilgili usul ve esasları tanımlayan Tebliğ hükümleri aşağıda belirtilmiştir;

Yukarıda belirtilen düzenlemeler ile ilgili usul ve esasları tanımlayan Tebliğ hükümleri aşağıda belirtilmiştir; Kaynak ve İçme Suları ile İlgili Tebliğ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI :B100TSH0100000- KONU:Kaynak ve İçme Suları ile ilgili Tebliğ VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne)

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü PORTATİF (TAŞINABİLİR) TANKLAR İLE BM SERTİFİKALI ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (ÇEGK) TASARIM ONAY, İLK MUAYENE VE PERİYODİK Bu belge, tehlikeli

Detaylı

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez.

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez. LABORATUAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: Klinik laboratuarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. Klinik laboratuarların başlıca fonksiyonu klinisyenlere hastaların teşhis, tedavi

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? Evet, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Türk Ceza Kanunu 90. maddesi ve ilgili yönetmelik gereğince izin alınması

Detaylı

KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULUŞ, AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULUŞ, AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULUŞ, AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/09/2000 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL YÖNERGESİ

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL YÖNERGESİ ANKARA 2011 DAĞITIM PLANI GÖNDERİLEN MAKAM MİKTAR MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin istenen etkinlik ve güvenilirliğe, gereken kaliteye

Detaylı

İlâçlar Ve Ecza Deposunda Bulundurulan Ürünler İle İlgili İyi Dağıtım Ve Muhafaza Uygulamalari Kılavuzu Kılavuz

İlâçlar Ve Ecza Deposunda Bulundurulan Ürünler İle İlgili İyi Dağıtım Ve Muhafaza Uygulamalari Kılavuzu Kılavuz İlâçlar Ve Ecza Deposunda Bulundurulan Ürünler İle İlgili İyi Dağıtım Ve Muhafaza Uygulamalari Kılavuzu Kılavuz (20 Ekim 1999 tarih ve 23852 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ecza Depoları ve Ecza Depolarında

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir.

Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir. ECZANE NAKİL 1 - AYNI İLÇE NAKİL Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. ECZANENİN NAKİL OLACAĞI YERİN ÖZELLİKLERİ 1) Eczane olacak yerlerin bodrum,

Detaylı

KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ 31 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28807 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı

KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ

KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından: KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI (TEBLİĞ NO: 2008-29) HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin olarak mevzuatta çeşitli düzenlemeler yapılması ve 02/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

TEBLİĞ KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

31 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28807 TEBLİĞ

31 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28807 TEBLİĞ 31 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28807 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: Yönetmelik Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların güvenliği ile ilgili olarak yerine getirilecek

Detaylı

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı