Seçme ve Seçilme Hakk

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seçme ve Seçilme Hakk"

Transkript

1 YURTDIfiINDA YAfiAYAN TÜRK VATANDAfiLARI Ç N Seçme ve Seçilme Hakk

2 Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları için Seçme ve Seçilme Hakkı Bugün Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin güncel verilerine göre dünya genelinde toplam 155 ülkede 5 milyon civarında Türk vatandaşı bulunmaktadır. T.C. Dışişleri Bakanlığı nın verilerine göre ise bu insanlarımızın yaklaşık 4 milyonu Avrupa Birliği ülkelerinde, i Kuzey Amerika da, i Orta Doğu da, i de Avustralya da bulunmaktadır. 1 Son elli yıl gibi kısa denilebilecek bir geçmişe sahip bu göç kuşağı, 1960 ların ilk yıllarında özellikle Batı Avrupa ülkelerinde yaşanan yoğun sanayi üretiminin ihtiyaç duyduğu işgücüne duyulan ihtiyaç ile başlamıştır. Başlarda, gerek göçmen işçi kabul eden ülkelerin gerekse Türk tarafının kısa süreli bir çalışma dönemi olarak planladığı bu süreç, zaman içinde kalıcılığa dönüşmüştür. Türkiye de gelecek kurmak için gereken maddî birikimi sağlayamamış olmaları, çocuklarının eğitim hayatına başlamış olmaları, geri dönenlerin yaşadığı uyum zorlukları gibi birçok neden, bu vatandaşlarımızın geri dönüş planlarının sürekli olarak ertelenmesine ve en sonunda da kesin geri dönüş planından tamamiyle vazgeçilmiştir. Böylelikle Avrupa nın birçok ülkesinde, kalıcı bir Türk göçmen kitlesi oluşmuştur. Bugün, yurtdışında yaşayan Türk nüfusunun önemli bir bölümü sürekli ikamet etmektedirler. Günümüzde, yurtdışında yaşayan Türk nüfusu, daha çok, aile birleşimine ve göreceli olarak yüksek doğum oranına bağlı olarak artış kaydetmektedir. 1 Türk kökenliler İlgili AB ülkesi vatandaşları Türkiye 18 yaş üstü çifte Ülke Toplam Cumhuriyeti Toplam vatandaş nüfusu vatandaşları (tahmini) Belçika Danimarka Almanya Fransa Hollanda Avusturya İsveç İngiltere Diğer 19 AB Ülkesi Toplam AB deki 18 yaş üstü Türk vatandaşları Kaynak: Eurostat ve İlgili AB ülkeleri istatistik daireleri ( )

3 Avrupa kültürüyle yakın bir zamana kadar uyum sorunları yaşayan yurtdışı Türklerinin yeni nesilleri artık farklılaşmış durumdadır. Sadece Batı Avrupa da yaşayan Türklerin çeşitli alanlarda kurdukları sivil toplum kuruluşlarının sayısı bugün 5000 i bulmaktadır. 2 Ayrıca yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının çoğu, işçi konumundan çıkıp başka mesleklere yönelmeye başlamışlardır. Avrupa daki Türk işletmelerinin şu andaki sayısı civarındadır. (Almanya da ) Bu işletmeler, yaklaşık kişiye istihdam sağlarken (Almanya da ) yıllık toplam ciro olarak 50 milyar Avro ya ulaşmaktırdırlar. (Almanya da 32,7 milyar Avro) yine bazı güncel istatistiklere göre, Batı Avrupa daki Türklerin tüketim harcamaları 22,7 milyar Avro dur. 3 Bu rakamlara bakarak daha şimdiden yurtdışındaki Türklerin bazı Avrupa Birliği ülkelerinden daha büyük bir nüfus ve ekonomik güce ulaşmış olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Gösterge AB Genel AB deki Türkler Toplam nüfus AB-25 (1000 kişi) ,5 3.93,0 Toplam nüfus AB-15 (1000 kişi) , ,0 Çalışan nüfus AB-15 (1000 kişi) , ,0 Girişimci (1000 kişi) ,0 91,0 Girişimci oranı (%) 12,8 7,1 AB-25: GSYİH (milyar Euro) ,3 72,6 Kişi başına GSYİH (Euro) AB-15: GSYİH (milyar Euro) 9.714,6 72,6 Kişi başına GSYİH (Euro) Avrupa daki Türklerin Sosyo-Ekonomik Durumu Kaynaklar: Eurostat Ama bu sevindirici rakamların yanında, Yurtdışında yaşayan Türklerin sahip oldukları politik etkinlik ve siyasi temsil gücü sayıca kendilerinden daha az diğer diaspora gruplarıyla karşılaştırıldığında ortaya inanılmaz derecede kötü bir tablo çıkmaktadır. Türkiye kökenli insanlarımızın en yoğun yaşadığı Batı Avrupa ülkelerinde bile o ülkelerin genel hükümet seçimlerinde oy kullanabilen Türk sayısı 300 bini bile bulmamaktadır. Bu rakamın dışında kalan seçmen niteliğine haiz aşağı yukarı 2,5 milyona yakın Türk vatandaşı o ülkenin vatandaşı olmadığı veya seçim zamanında çoğunlukla Türkiye de bulunamadığından bu anayasal haktan faydalanamamaktadırlar. Bu kadar yüksek sayıda insanın ne seçme ne de seçilme hakkına sahip olmaması aynı zamanda demokrasinin uygulandığı bir ülkede temsil ve katılım konusunda ciddi bir eksiklik belirtisidir

4 Öyle ki bu vatandaşlarımızın arasında azımsanamayacak sayıda hayatında bir kez bile oy kullanamamış insanlar bulunmaktadır. Yurtdışındaki Türkler için bu noktadaki sorun bulundukları ülkelerde uygulanan vatandaşlık politikalarından kaynaklanmaktadır. Bugün Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerin pek azında Türk vatandaşlığını koruyarak bulunduğu ülkenin vatandaşlığına geçme uygulaması vardır. Hatta bu hakkın istisnasız olarak uygulandığı Fransa, İngiltere ve İsviçre dışında yurtdışı Türklerinin yoğun bulunduğu bir başka ülke hemen hemen yok gibidir. 4 Oysa bu insanlarımızın çoğunluğu sahip oldukları Türk vatandaşlığından hiçbir şekilde vazgeçmek istememekte, ancak çifte vatandaşlık hakkının genel olarak uygulandığı durumlarda o ülkenin vatandaşlığına geçişine sıcak bakmaktadır. Bu nedenlerden dolayı yaklaşık üç milyon insanımız yıllardır bulundukları ülkelerin vatandaşlığına geçmek için şart koşulan türk vatandaşlığından çıkmak yerine, bilinçli bir şekilde Türk vatandaşı olarak kalmayı tercih etmektedirler. Bu konuda önümüzde net bir örnek vardır: Almanya nın çifte vatandaşlık uygulamasını 2000 yılında kaldırmasının ardından Alman vatandaşlığına geçiş yapan Türkler de farkedilir derecede düşüşler gözlemlenmiştir. Yıl Vatandaşlığa Türk Doğumla Toplam Türk geçenler vatandaşları vatandaşlık kökenli göçmenler Almanya daki Türklerin Alman vatandaşlığına geçme oranları ( ) - Kaynaklar: Federal İstatistik Dairesi 4

5 11 Eylül Saldırıları ve Türkiye Kökenli Göçmenler Batı da göçmenler ve müslümanlara ilişkin yaşanmakta olan siyasal iklim özellikle 11 Eylül bombalama eylemlerinden sonra hızla kötüleşmiş, Hollanda da Theo van Gogh un öldürülmesi, Danimarka da karikatür krizinin baş göstermesi gibi kritik olayların ardından da hızla daha da sertleşmeye devam etmiştir. Yıllardır ırkçılıktan ve ayrımcılıktan muzdarip insanlarımız bu sefer de o ülkelerde yeni palazlanmaya başlayan bu İslamfobi akımının açık hedefi olmuşlar hatta bulundukları ülkelerin kuruluşları ve medya araçları tarafından açık bir şekilde potansiyel iç tehdit olarak gösterilmeye başlanmışlardır. Bu aynı zamanda bazı ülkelerin orada yaşayan Türkleri, uyum (integration) adı verilen ama çoğunlukla yeni nesilleri hedef alan gizli bir asimilasyon dayatmasınının yoğunlaştığı günlere denk gelmesi bakımından ilginç bir nokta oluşturmaktadır. Bütün bunlar yıllardır yurtdışında yaşayan, anadili hâlâ Türkçe olan, dinsel ve kültürel kimliğini demokratik bir düzen çerçevesinde yaşamak isteyen vatandaşlarımızın, zaten zor olan hayatlarını daha da zorlaştırmaktadır. Türkiye nin ilgili mercileri yurtdışındaki vatandaşlarımızın yaşadığı bu tür baskılara karşı zaman zaman girişimde bulunsa da, bunlar genellikle ilgili ülkelerce dikkate alınmamakta, hatta tam tersine bunu Türkiye nin kendi içişlerine karışma niyeti olarak yorumlamayabilmektedirler. Türk Devleti yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın maruz kaldığı bu sorunlarını önemsemelidir. Çünkü burada söz konusu olan yurtdışında yaşayan 4 milyona yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gelecekteki varlığı ve sahip oldukları kültürel ve dinsel kimliktir. Bu nedenle devletimiz, bazı ülkelerin uyum kılıfı altında uygulamaya çalıştığı asimilasyon odaklı ulus-devlet politikalarına ve tek taraflı kültürel zorlamalarına karşı uluslararası hukuk içinde kabul gören temel insan hakları bildirilerinden ve demokratik değerleri temel alarak bu konuda bu insanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak yeni yaklaşımlar geliştirmelidir. Bu yeni pozisyon özellikle son yıllarda gelişen ve kabul gören yeni sosyal bilim kuramları tarafından teorik olarak desteklenmektedir. Bu noktada örnek vermek gerekirse dünyanın önde gelen sosyal bilim arastırmacıları Transnasyonal Çalışmalar 5 (Transnational Studies) adıyla yoğun bir şekilde bu tür konulara eğilmektedirler. Bu tür çalışmalar genelde son elli yılda emek gücüne duyulan ihtiyaca göre oluşan göç sisteminin önceki klasik göç türlerinden farklı yapıda olduğunu, özellikle son yıllardaki teknolojik gelişmelere paralel olarak bu göçmenlerin hem yaşadıkları hem de geldikleri ülkeleri birleştiren, yakınlaştıran yoğun ilişkiler üzerinden ikili bir yaşam kurmaya/sürdürmeye çalıştıkları noktasında birleşmektedirler. 5 Faist, Thomas (2000b) (Hrsg.): Transstaatliche Räume. Politik, Wirtschaft und Kultur zwischen Deutschland und Türkei. Bielefeld: transcript. / Hannerz, Ulf (1996): Transnational Connections. Culture, People, Places. London and New York: Routledge. / Portes, Alejandro, Escobar, Christian and Alexandria Walton Radford (2007): Immigrant Transnational Organiszations and Development: A Comparative Study. In: International Migration Review, Vol. 41 (1), S / Glick Schiller, Nina, Linda Basch, and Cristina Blanc-Szanton Towards a Transnational Perspective on Migration: Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered. New York, N.Y.: New York Academy of Sciences. ; Glick Schiller, Nina, Linda Basch and Cristina Szanton Blanc (1995) From immigrant to transmigrant: theorizing transnational migration, Antrhopological Quarterly, 68 (1): 48-63; Glick Schiller, Nina "Transmigrants and Nation-States: Something Old and Something New in the U.S. Immigrant Experience." pp in The Handbook of International Migration: The American Experience, eds. Charles Hirschman, Philip Kasinitz, and Josh DeWind. New York: Russell Sage.

6 Bugün yurtdışında yaşayan Türkler diğer göçmen grupları gibi son yıllarda dünya genelinde hissedilen küresel gelişmelere paralel olarak anavatanlarıyla maddi ve manevi bağlarını kuvvetlendirmekte, iki ülke arasında eskisine göre daha yoğun ve daha dinamik ailevi, kültürel, ticari, ve dinsel ilişkiler gerçekleştirmektedirler. Teknoloji, iletişim (internet, telefon, faks vb.) alanlarındaki gelişmeler, iletişim ve seyehat imkanlarının nispeten ucuzlaması bunu mümkün kılmakta ve Avrupalı Türklerin yaşamlarını ertelemeden başarabilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu girişimler ister istemez söz konusu ülkeleri ve Türkiye yi birbirine yakınlaştırmakta ve dinamik bir Ağ (Network) alanı oluşturmaktadır. Bu yeni alan yurtdışındaki vatandaşlarımızın, hem içinde yaşadıkları ülkenin hem de anavatanları Türkiye nin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi hayatına etkin biçimde katılarak, her iki ülkeyi de aktif ve güncel bir şekilde yaşamalarına fırsat vermektedir. Bu bakımdan Türkiye kökenli göçmenlerin sorunlarına gerçekçi ve tutarlı çözümler üretmek için bulundukları bu yeni zemini anlamak ve analiz etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nokta özellikle yurtdışında yaşayan Türkleri anlamak için çok önemlidir, çünkü bu insanlar yaşadıkları ülkelerde uyumsuz / geri kalmış olarak sorunlaştırılırken, anavatanı olarak gördükleri ülkelerinde de çoğunlukla gurbetci ya da yozlaşmış Türk olarak algılanmaktadırlar. Oysa bu insanlarımızın çoğunluğu sahip oldukları dinsel ve kültürel kimlikleri koruyarak hem yaşadıkları ülkedeki hem de Türkiye deki hayatı aktif ve güncel şekilde yaşamaya çalışmaktadırlar. T.C. Dışişleri Bakanlığı verileri; 2009 yılı itibarıyla (yaklaşık veriler) Yurtdışındaki Türkiye den gönderilen öğretmen sayısı Almanya daki Türkiye den gönderilen öğretmen sayısı 480 Yurtdışındaki Türk üniversite öğrenci sayısı Almanya daki Türk üniversite öğrenci sayısı Yurtdışındaki ilköğretim-ortaöğretim öğrenci sayısı Yurtdışındaki Türkiye den gönderilen din görevlisi sayısı Almanya daki Türkiye den gönderilen din görevlisi sayısı 544 Yurtdışındaki Türk dernek sayısı Almanya daki dernek sayısı Almanya daki cami derneği sayısı T.C. Dışişleri Bakanlığı 2009 yılı itibarıyla (yaklaşık veriler) 6 6

7 Çözüm Önerileri Bu noktada yapılacak ilk adım yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının anayasal bir hak olarak Türkiye deki seçme ve seçilme süreçlerine bulundukları ülkelerden katılımını sağlamaktır. Böyle bir adım Avrupa Birliği sürecinde ilerlemekte olan Türkiye yi Avrupa ya daha çok yaklaştırırken, yaşadıkları ülkeler ile Türkiye arasında köprü vazifesi gören Türk göçmenlerin anavatanlarına duydukları bağlılığı daha da güçlendirecektir. Yaklaşık 50 yıldır AB ülkelerinde yaşayan bu insanların çoğunluğu hayatlarında bir kez bile oy verme şansına sahip olmamaları ortadaki temsil krizinin boyutunu daha iyi göstermektedir. Böylesine hassas bir konu sadece hükümeti değil meclisteki diğer partileri de ilgilendirdiğinden bu konuda meclis içinden bir heyetin seçilmesi daha faydalı olacaktır. Yine aynı şekilde yurtdışındaki Türkleri temsil eden büyük sivil toplum dernekleri ile yakın ilişkiler kurup onlarla birlikte bu konular üzerinde çalışılması gerekmektedir. Yurt dışında yaşayan 2,5 milyona yakın seçmen vatandaşın, bulundukları yerden seçme hakkını kullanma imkanına kavuşabilmeleri için olabildiğince gerçekçi bir yasa hazırlanmasının gerekliliği ortadadır. Sözkonusu vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerin sahip oldukları politik sistemleri, mevzuatları, konuya yaklaşımları farklı olsa da Birleşmiş Milletler in çeşitli zamanlarda yaptığı deklarasyonlar açıkça seçme ve seçilme hakkının seçmen niteliğine sahip tüm insanların yaşanılan yere bakılmaksızın vatandaşı olduğu ülkelerdeki genel seçimlere ve refarandumlara katılmasını da kapsayacak temel bir insan hakkı ve gerçek bir demokrasi için vazgeçilmez bir şart olarak görmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı kararıyla ilan edilmiş olan İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ nin 21 inci maddesi bunu açıkça ifade etmeketdir: 1. Herkes, doğrudan veya serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığı ile ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir. 2. Herkesin ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı vardır. Ayrıca Birleşmiş Milletler in insan hakları alanında kabul etmiş olduğu sözleşmelerin sonuncusu 1990 yılında kabul edilen (A/RES/45/158) ve 2003 yılında yürürlüğe giren Bütün Göçmen İşçilerin ve Aile Bireylerinin Haklarının Korunması Uluslararası Sözleşmesi dir. Bu sözleşmenin kabul edilmesinin amacı, göçmen işçilerin ve aile bireylerinin, insan haklarının korunmasıdır. Sözleşme göçmenlik sürecinin bütününe uygulanmaktadır. Sözleşmede düzenlenen hakların bir çoğu, göçmen kabul eden ülkelere görev yüklemektedir ancak gönderen ülkelere de yüklediği bazı görevler vardır. Bu zemin uzun yıllardır yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına sağlanacak seçme ve seçilme hakkının uygulanması için oldukça önemli bir çıkış noktası olabilir.

8 T.C. Anayasası ve Yurtdışındaki Türklerin Seçme ve Seçilme Hakları Temel siyasi haklar arasında bulunan oy hakkının gerçek işlevini yerine getirebilmesinin, Anayasa da güvence altına alınan seçim ilkelerine uygun olarak kullanılmasına bağlı olduğu kuşkusuzdur. Aynı ilkeler gözetilerek yurt dışında bulunan vatandaşların da oy hakkından yararlandırılmalarının sağlanması Anayasal bir zorunluluk olarak görünmektedir. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın oy verme hakkı, ülkemizde ilk defa, seçimlerin temel hükümlerini düzenleyen 298 sayılı Kanun un 94 üncü maddesinde 23/5/1987 tarih ve 3377 sayılı Kanun la yapılan değişiklikle 1987 den itibaren tanınmış, ancak bu hakkın da sadece gümrük kapılarında kullanılması esası benimsenmiştir. Daha sonra, Anayasa nın 67 nci maddesinin ikinci fıkrasında 23/7/1995 tarih ve 4121 sayılı Yasa yla yapılan değişiklikle, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla uygulanabilir tedbirlerin yasayla alınması kabul edilmiştir. Böylece, bu değişiklikten önce 3377 sayılı Yasa yla yurt dışındaki vatandaşlara tanınan oy verme hakkı, bu kez anayasal dayanağa kavuşmuştur. Her ne kadar Anayasa ve 298 sayılı Kanun yurt dışında bulunan vatandaşlarımıza seçimlerde oy kullanma hakkını tanımış ise de bu hakkın ancak gümrük kapılarında kullanılabilecek olması, bu hakkı kullanmak isteyen vatandaşlarımız açısından fiilî bir zorluk oluşturmuştur. Zira bulunduğu ülkede oy kullanma imkanı yasal olarak bulunmadığından, vatandaşlarımız için hem iş gücü kaybı hem de ciddi mali külfet yükleyen bir uygulama ile oy kullanmak için Türkiye ye gelme zorunluluğu bulunması, bu hakkın kullanılmasını adeta bir eziyete dönüştürmüştür. Başka bir deyişle, seçme hakkı hukuken mevcut olmakla birlikte bu hakkın fiilen kullanılması neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Nitekim, 1987 den 2007 ye kadar yapılan altı milletvekili genel seçiminde gümrük kapılarında kullanılan oy sayılarına bakıldığında da bu durum açıkça görülmektedir. T.C. Yüksek Seçim Kurulu nun açıkladığı verilere göre 2007 de , 2002 de , 1999 da ise vatandaşımız gümrük kapılarında oy kullanmıştır. Yurt dışında bulunan ve sayısı milyonlarla ifade edilen vatandaşlarımızın çok az sayıda bir kısmının seçimlere katılmasının temel nedeni, bu vatandaşlarımızın bulunduğu ülkede oy kullanma imkanının olmamasıdır. Başka bir ifadeyle, ancak Türkiye ye gelebilenler oy kullanabilmektedirler. Bu nedenle şu andaki hükümetin hazırladığı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ün onayladığı 5749 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun la, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının, gümrük kapıları dışında; mektupla, elektronik ortamda veya yaşadıkları ülkelerde oy kullanabilmesinin önü açılmıştır. Ancak bu girişim Anayasa Mahkemesi nin 298 sayılı Yasa ya 5749 sayılı Yasa ile eklenen 94/A maddesinde sözedilen mektup sözcüğü, kararda belirtilen nedenlerle Anayasa ya aykırı bulunarak, mektupla oy kullanmanın her durumda Anayasa ya aykırılık oluşturacağı sonucuna varılmış günlü, E. 2008/33, K. 2008/113 sayılı kararla iptal edilmiştir. Bu noktada mektupla oy kullanma uygulamasından tamamen vazgeçmek yerine, Anayasa daki eşitlik ilkesi ile çelişmeyecek yeni bir düzenleme arayışı da düşünülmelidir. Mektupla oy kullanma uygulaması hem Türkiye deki hem de yurtdışında yaşayan vatandaşları kapsayacak şekilde genişletilebilinir. Zira Anayasa Mahkemesi nin bu konudaki son kararında serbest oy ilkesine uygun daha güvenli diğer yöntemlerin uygulanamadığı durumlarda, Anayasa ya aykırılık gerek-

9 çesi gözetilerek yeni düzenleme yapılmasına anayasal engel bulunmadığını açıkça belirtilmiştir. Anayasa Mahkemesi ne göre Seçimlerin serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına uygun olarak yapılması ilkesi, yurt içindeki ve yurt dışındaki vatandaş ayrımı gözetilmeksizin tüm yurttaşları kapsayan anayasal bir haktır. Bu hakkı yurt içinde olanların kullanmaları nasıl tartışmasız bir olgu ise yurt dışında olanların kullanmalarını sağlamak da demokrasinin yadsınması olanaksız bir gereğidir. Demokrasinin koşularından birisi olan katılım, seçmen niteliğini taşıyan her yurttaşın oyunu kullanmasına olanak vermek ve bunu sağlamakla anlam kazanır. Oy kullanmayı güçleştirme, sınırlama, kimi koşullara bağlama, az ya da tümüyle olanaksız kılarak yoksun bırakma hukuksallıkla asla bağdaşmaz. Bu yüzden yurt dışındaki vatandaşların da aynen yurt içindeki vatandaşlar gibi seçme ve seçilme haklarından faydalanması gerekmektedir. Devlet bu noktada kendisini, vatandaşlarının bulunduğu yabancı ülkelerde oy kullanmalarını sağlayacak önlemleri, düzenlemeleri almakla yükümlü görmelidir. Bunlar, Anayasa nın nitelediği biçimde uygulanabilir olacaktır. Uygulanma olanağı yabancı ülkelerin antlaşmalar ya da anlaşmalarla kabul ettiği uluslararası kurallara, kendi ulusal kurallarına, günün koşullarına, karışıklılık ilkesine ve düzenlenecek protokol gereklerine bağlanabilir. Bugün gelişmişlik ve yaşam standartları açısından ülkemizden kat kat geride olan bazı Afrika ve Güney Amerika ülkeleri bile vatandaşlarına bu hakkı sunarak, kendi dış temsilciliklerinde kurulan sandıklarda bu insanların medeni bir şekilde oylarını kullanmasını sağlarken, Türkiye nin yıllardır bu konularda kendi vatandaşlarına verdiği sözleri yerine getirememesi, yurtdışı Türklerin in kendi anavatanlarındaki siyasi hayata katılımlalarını kolaylaştırılmaması ülkemizin prestiji ve demokrasi kalitesi açısından oldukça üzücü bir durumdur. Bu nedenle Türkiye bu konuda fazla vakit kaybetmeden başta AB ülkeleri olmak üzere dünyada çok sayıda ülkenin yurtdışındaki vatandaşlarına mümkün kıldığı seçme ve seçilme hakkı uygulamalarını incelemeli ve bir an önce kendine özgü bir Türkiye modeli geliştirmeyi denemelidir. 3

10 Dünyadaki Modeller Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına seçme ve seçilme hakkı imkanı veren olası bir Türkiye Modeli üzerine konuşmadan önce, dünyada bu uygulamayı yapan ülkelerin modellerine kısa bir göz atmamız gerekir. Bugün dünya üzerinde elliye yakın ülke kendi çoğrafi ve siyasi yapılarına uygun geliştirdiği modelleri uygulamaktadırlar. Burada hepsinden sözetme şansımız olmadığından bir kaç örnek üzerinden konuya devam edeceğiz. Örneğin Fransa ve İtalya gibi iki meclisli sisteme sahip ülkeler yurtdışında yaşayan vatandaşlarına seçme ve seçilme hakkı tanıyan ülkelerden sadece iki örnek. Fransa kendi senatosunda yurtdışında yaşayan vatandaşlarının temsili için 331 sandalyeden 12 sini ayırmış bulunuyor. İtalya ise 2006 yılından beri kalıcı olarak yurtdışında yaşayan 2.5 milyon İtalyan vatandaşına hem kendi ulusal meclisinde hem de senatosunda temsil hakkı vermiştir. 630 ulusal meclis temsilcisi içinde 12, 315 senato temsilcisi içindeyse 6 kişi yurtdışındaki İtalyan vatandaşları arasından seçilmiştir. Ayrıca Türkiye gibi tek meclisli yönetim şekli bulunan Portekiz değişik nedenlerle yurtdışında bulunan vatandaşlarına iki temel temsil bölgesi üzerinden kendi parlamentosunda dört koltukla temsil hakkı vermektedir. Buna göre Portekiz Parlamentos unu oluşturan 230 koltuktan ikisi Avrupa da yaşayan diğer ikisi de Avrupa dışında yaşayan Portekiz vatandaşlarına ayrılarak bu insanların seçme ve seçilme hakkına sahip olmaları sağlanmıştır. Portekiz Modeli yurtdışında yaşayan on sekiz yaşından büyük her Portekiz vatandaşını kapsamaktadır. Ama bunu bazı şartlara bağlamıştır. Yurtdışında yaşayan bir Portekiz vatandaşının seçimlerde oy kullanabilmesi için bir Avrupa Birliği ülkesinde veya Portekizce nin resmi dil olduğu bir ülkede ikamet ediyor olması gerekmektedir. Bunun dışında kalan ülkelerde ise on yıldır o ülkelerde yaşayanlara oy kullanma hakkı verilmiştir. Ayrıca seçimlere katılacakların ya daha önce Portekiz de bir süre yaşamış olmaları ya da bu ülke sınırlarında son beş yıl içinde en azından toplam 30 gün bulunmuş olmaları şartı aranmaktadır. Aynı şekilde seçimlere katılacak yurtdışı seçmenlerinin seçimlerden altmış gün önce olacak şekilde Portekiz e ait resmi dış temsilciliklerde geçerli bir pasaport veya kimlik ibraz ederek kendisini resmi olarak kaydettirmesi gerekmektedir. Seçimlerin gerçekleşeceği mekanlar seçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgeler göze alınarak belirlenmekte ve bunun için çoğunlukla bu ülkenin başkonsoloslukları kullanılmaktadır. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarına temsil hakkı tanıyan bazı ülkeler ve kontenjanları: 7 Cezayir: 8 (2.0%, 389) Hırvatistan: 6 (3.9%, 152) Ekvator: 6 (4.6%, 130) Portekiz: 4 (1,7%, 230) Fransa: 12 (3.6%, 331) sadece Senato. İtalya: 12 (1.9%, 630) Meclis, 6 ( 315 kişilik Senato da) dört ayrı temsil bölgesine göre; a) Avrupa, Rusya ve Türkiye dahil, b) Güney Amerika, c) Orta ve Kuzey Amerika, d) Afrika, Asya, Avustralya ve Antartika. 7

11 Türkiye Modeli Çeşitli ülkelerin uyguladığı modeller yakından incelendiğinde bu modellerin çoğunlukla o ülkelerin sahip olduğu siyasal ve tarihi özellikleri aracılığıyla şekillendiğini söyleyebiliriz. Türkiye kendisine uygun bir model geliştirirken başka ülkelerin modellerini kopya etmek yerine kendi yapısına uygun bir model geliştirmesi daha gerçekçi görünmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta örnekleri verilen ülkelerin hiçbiri yurtdışında Türkiye nin sahip olduğu vatandaş sayısına sahip olmadığıdır. Bu nedenle Avrupalı Türk Demokratlar Birliği olarak bizler Türkiye nin kendine özgü bir Türkiye Modeli geliştirmesini öneriyoruz. Böyle bir model de herşeyden önce Avrupa Birliği sınırları içinde yaşayan Türk vatandaşlarını merkeze almak zorundadır. Bu durumda Türk vatandaşlarının yaşadığı bölgeler baz alınarak öncelikle Avrupa ya yönelik bir seçim bölgesi belirlenebilinir. Bu açıdan ortaya çıkan bir gerçek vardır: AB sınırları içinde yaşayan Türkiye kökenli seçmenler şu anda Türkiye nin en büyük seçim bölgelerinden biri olan İzmir deki seçmenlerden biraz daha fazla durumdadır yılında 2 Milyon 415 seçmenin İzmir den Ankara ya 25 Milletvekili yolladığından hareket edersek, başta AB ülkelerinde yaşayan 2 Milyon 440 bin Türk Vatandaşı olmak üzere üç milyona yakın seçmenin de Ankara ya en az İzmir kadar milletvekili şansına sahip olması gerekmektedir. Bu noktada Yurtdışı Türklerini temsil etmek için ayrılacak olası temsilci sayısı gündeme geldiğinde, çıkabilecek olası polemikleri düşünerek bu sayıyı TBMM de milletvekilliği için ayrılan mevcut 550 kontenjanı içinden değil buna ek olarak belirleme tercih edilmelidir. Böyle bir uygulama aynı zamanda AB ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının gönlünde yatan ve kendilerini iyi temsil edebileceğini düşündüğü insanları Ankara ya gönderme fırsatı verirken, önümüzdeki yıllardaki Cumhurbaşkanlığı, Milletvekili Genel Seçimleri ve referandumlarda bu vatandaşlarımızın Türkiye de olup bitenlerle ilgili kanaatlerini ortaya koyabilmeleri için yapılacak düzenlemeler aynı zamanda iktidarlara, yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarıyla daha yakından ilgilenme mecburiyetini ve siyasi baskısını da getirmiş olacaktır. Ayrıca yurtdışındaki Türkleri Ankara da temsil edecek olası politikacılar Türk siyasetine bir çok yönden ayrı bir zenginlik katma imkanına sahip olacaklardır. Bu insanlar özellikle sahip oldukları çok kültürlü ve çok dilli nitelikler ile birlikte hem Türkiye ile bulundukları ülke arasında hem de Avrupa Birliği nezdinde köprü vazifesi görerek ülkemize önemli katkılar yapacaklardır. Böyle bir adım Avrupa Birliği sürecinde ilerlemekte olan Türkiye yi Avrupa ya daha çok yaklaştırırken, yaşadıkları ülkeler ile Türkiye arasında köprü vazifesi gören Türk göçmenlerin anavatanlarına duydukları bağlılığı daha da güçlendirecektir. Yaklaşık 50 yıldır AB ülkelerinde yaşayan bu insanların çoğunluğunun hayatlarında bir kez bile oy verme şansına sahip olmamaları ortadaki temsil krizinin boyutunu daha iyi göstermektedir. Böylesine hassas bir konu sadece hükümeti değil meclisteki diğer partileri de ilgilendirdiğinden bu konuda meclis içinden bir heyetin seçilmesi daha faydalı olacaktır. Yine aynı şekilde yurtdışındaki Türkleri temsil eden büyük sivil toplum dernekleri ile yakın ilişkiler kurup onlarla birlikte bu konular üzerinde çalışılması gerekmektedir. AB sınırları içinde yaşayan üç milyona yakın Türk vatandaşının seçme ve seçilme hakkının etkin bir şekilde tanımasıyla uzun zamandır Avrupa Birliği ne tam üye olmak için uğraş veren Türkiye Avrupa Birliği sınırları içinde yeni bir yeni bir seçim bölgesine sahip olacaktır. Böyle bir şeyin anlamı gayet açıktır: sadece yurtiçi için değil yurtdışı için de bir demokratik açılım gerekmektedir. Demokrasi yoluyla Avrupa Birliği ne giden bu yol her zaman hem Türkiye nin ve onun AB içinde yaşayan Türk vatandaşlarının hem de demokratik bir Türkiye ye her zaman ihtiyaç duyan Birlik ülkelerinin çıkarınadır. Bu nedenle Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) olarak Brüksel e giden gerçek yolun pazarlık ile değil demokrasi ile kurulacağını düşünüyor ve yurtdışında yaşayan tüm Türk vatandaşları için seçme ve seçilme hakkının adil ve çağdaş bir şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.

12 İzlanda Finlandiya İsveç Norveç Estonya Rusya Letonya Litvanya Danimarka İrlanda Beyaz Rusya İngiltere Hollanda Polonya Belçika Ukrayna Almanya Lüksemburg Çek Cumhuriyeti Slovakya İsviçre Fransa Avusturya Slovenya Macaristan Bosna Hersek Portekiz Romanya Hırvatistan Sırbistan Bulgaristan İtalya İspanya Makedonya Arnavutluk Türkiye Yunanistan KKTC Fas Cezayir Kıbrıs Rum kesimi Tunus Malta Avrupa Birliği üyesi ülkeler (Alfabetik sıra ile) Almanya Avusturya Belçika Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Danimarka Estonya Fransa Finlandiya Hollanda İngiltere İrlanda İspanya İsveç İtalya Kıbrıs Rum kesimi Letonya Litvanya Lüksemburg Macaristan Malta Polonya Portekiz Romanya 25. Slovakya 26. Slovenya 27. Yunanistan

13 UETD GENEL MERKEZ B NASI UNION OF EUROPEAN TURKISH DEMOCRATS Concordiaplatz Köln Tel.: Fax:

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2016 31/03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ AKÇAKALE SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Bulgaristan 01 TOPLAMLAR: 01 ÇEŞME SINIR KAPISI Türkiye 15 01 TOPLAMLAR: 15

Detaylı

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/01/2016 31/01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 01 04 TOPLAMLAR: 01 04 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 582 16 TOPLAMLAR:

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34 HABER BÜLTENİ xx.08.2016 Sayı 34 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ ARTTI Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Mevcut siparişler ise; Haziran

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2014 31/03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 04 01 TOPLAMLAR: 04 01 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 1,349 03 TOPLAMLAR:

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 04 01 05 10 04 Almanya 13 01 01 70 01 186 69 135 161 Avustralya 01 01 Avusturya 01 09

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 6,1 puan yükselerek 7 puan değerini

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

Araştırma Notu 16/193

Araştırma Notu 16/193 Araştırma Notu 16/193 21 Nisan 2016 HER ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal ve Selin Köksal Yönetici Özeti Avrupa Birliği nin yoksunluk tanımına göre 2014 yılında Türkiye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

8 Aralık 2016, İstanbul

8 Aralık 2016, İstanbul 8 Aralık 2016, İstanbul 1 Asgari ücret sadece asgari ücret değil Yıl Asgari Ücretli Sayısı (Bin) Zorunlu Sigortalı Sayısı (Bin) Asgari Ücretli Oran (%) 2004 2.697 6.181 44 2005 3.042 6.919 44 2006 3.763

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Erasmus+ Personel (Ders Verme ve Eğitim Alma) Hareketliliği Nedir? Bireylerin

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 17 Mart 2016

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 17 Mart 2016 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 17 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı yüzde 10,1 artış göstererek 2 milyon 187 bin adet seviyesine ulaştı.

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/52

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/52 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/52 Fiyat Endeksleri Satınalma Gücü Paritesi,Tüketim Mal ve Hizmetleri Finansal Yatırım Araçları Tüketici, Sektörel Güven ve Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU 2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU Değerli Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz, Cumhuriyet Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü 2014-2015 akademik yılında

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10

HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10 HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre düştü: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2014 te bir önceki aya göre 0,8 puan düşerek 0,9 puan değerini

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54 Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Yoksulluk Araştırması Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri Dış Ticaret

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya hizmetler sektörü güven endeksi geçen aya göre düştü: 2014 ün başından bu yana düşme eğilimini sürdüren Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te bir önceki

Detaylı

01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 02 08 03 01 Almanya 04 01 45 03 169 60 129 181 Avustralya 01 01 Avusturya 01 02 04 02

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri Safi Tasarruflar (özel sektör) 3. İşsizlik Oranı 30. Gayri Safi Tasarruflar (genel devlet)

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2015 2016 AKADEMİK YILI ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus + Programı Öğrenci Öğrenim

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması

ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması Aslı YAMANTAŞ Sağlık-Emniyet-Çevre /Kalite Müdürü Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (DGSA) 2014 1 İÇERİK Tehlikeli Kimyasalların Tanımlanması

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU Erasmus+ Programı kapsamında, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UNITED NATIONS (UN) NEW YORK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ

BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ Bankamız, tüm Vadesiz TL ve Vadesiz Döviz türü hesaplarınıza birer IBAN üretmektedir. Bankamızca size verilen IBAN lar, bunların ait olduğu hesaplara yapılacak para transferlerinde

Detaylı

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ 4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ Elektronik yan sanayi sektörünü bir araya getiren tek organizasyon Uluslararası Electronist Fuarı yerliyabancı birçok farklı şehir

Detaylı

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Avrupa Komisyonu (ec.europa.eu) Ulusal Ajanslar (www.ua.gov.tr) Ulusal Erasmus + ofisleri (erasmus.beun.edu.tr) Yerleştirildiğin üniversitenin web

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 42

HABER BÜLTENİ Sayı 42 KONYA PERAKENDE SEKTÖRÜ DURAĞAN SEYRETTİ: HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 42 Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya göre önemli bir değişim göstermedi. Önümüzdeki 3 aydaki satış fiyatı ve

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı TÜRKÇE

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı TÜRKÇE Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı TÜRKÇE 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde faaliyet gösteren Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına

Detaylı

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ERASMUS + 2015-2016 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (Öğrenim/Staj) SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR Erasmus + Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası Bu Politika, 1 Nisan 2015 itibariyle, Amway bağlı kuruluşlarının Amway Satış ve Pazarlama Planı'nı uyguladıkları

Detaylı

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR 14 Şubat 2009 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yapılan basın açıklamasında

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI

HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere olan

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI Personel ders verme hareketliliği Türkiye de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin,

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 43

HABER BÜLTENİ Sayı 43 KONYA DA PERAKENDECİLER İŞLERDEN MEMNUN DEĞİL HABER BÜLTENİ 02.09.2015 Sayı 43 Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya göre azaldı. Geçtiğimiz 3 aydaki işlerin durumunda geçen yıla ve geçen

Detaylı

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü ERASMUS+ Programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI *vize için seyahat *geniş kapsamlı keyf seyahat Başa Dön Vize Sağlık Seyahat Sigortası Teminatları Acil Tıbbi Tedavi Acil Diş Teminatı Tıbbi Nakil Daimi İkametgaha Nakil Vefat

Detaylı

Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan

Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan On5yirmi5.com Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan Yurt dışında eğitimin en pahalı adresi yıllık 38 bin dolar ile Amerika, en ucuzu ise 4 bin 500 dolarla Kazakistan oldu. Yayın Tarihi : 12 Temmuz

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

Dr. Dursun AYDIN KAMU HASTANELERİ AÇISINDAN ÖNEM NEMİ. Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı 2. SAGLIK KURULTAYI 12/04/2008 ANTALYA

Dr. Dursun AYDIN KAMU HASTANELERİ AÇISINDAN ÖNEM NEMİ. Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı 2. SAGLIK KURULTAYI 12/04/2008 ANTALYA KAMU HASTANELERİ AÇISINDAN ÖZEL YURTİÇİ ve YURTDIŞI I SAĞLIK SİGORTALARININ S ÖNEM NEMİ www.saglikturizmi.org.tr Dr. Dursun AYDIN Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı SAĞLIK TURİZM ZMİ Medikal Turizm

Detaylı

Avrupa Birliği ve Gençlik

Avrupa Birliği ve Gençlik Avrupa Birliği ve Gençlik GENÇLİK Doç. Dr. Çiğdem Nas Avrupa Kıtası AVRUPA BİRLİĞİ NEDİR? ULUSÜSTÜ BÜTÜNLEŞME MODELİ İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME İLE SİYASİ BİRLİĞE ULAŞMA GİRİŞİMİ II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 Erasmus+ Personel Hareketliliği Duyurusu 2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelimiz

Detaylı

CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI

CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI 01/03/2006 31/03/2007 TARİHLERİ ARASINDAKİ SINIR GEÇİŞ İSTATİSTİKLERİ CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI EŞYA TAŞIMALARI TRANSİT TAŞIMALAR TAŞIMALARI TOPLAM TOPLAM N Almanya 2 7 1 38,000 7 20,210,118 62 1,126,067

Detaylı

Milli geliri yükselterek, döviz rezervlerini artırarak, her yıl ortalama yüzde 5 büyüyerek bir ülkeyi değiştirmek mümkün olmuyormuş!

Milli geliri yükselterek, döviz rezervlerini artırarak, her yıl ortalama yüzde 5 büyüyerek bir ülkeyi değiştirmek mümkün olmuyormuş! Yaprak Özer İndeks İçerik İletişim Danışmanlık CEO Her şey para değil Milli geliri yükselterek, döviz rezervlerini artırarak, her yıl ortalama yüzde 5 büyüyerek bir ülkeyi değiştirmek mümkün olmuyormuş!

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Parlamentosu Seçimleri sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi 2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri, 22-25 Mayıs tarihlerinde

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi. Erasmus + Bilgilendirme Toplantısı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi. Erasmus + Bilgilendirme Toplantısı Erasmus + 06 Şubat 2014 ESOGÜ ve ERASMUS? Programı Nedir? Programının Amacı Programı Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Programı Neleri Destekler? Programından Kimler Yararlanır? Programının Getirdiği Değişiklikler

Detaylı

BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 -

BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 - BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 - (OECD ve Avrupa Birliği işbirliğinde hazırlanan Bir Bakışta Sağlık-Avrupa 2010 adlı yayının özetidir) AĞUSTOS 2011 ANKARA İçindekiler ÖZET 1 BÖLÜM 1- SAĞLIĞIN DURUMU...

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 19 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

LOGO. Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu

LOGO. Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu LOGO Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu Staj Faaliyeti Nedir? ĠĢletmeler Eğitim merkezleri AraĢtırma Merkezleri iģletme tanımına uyan diğer kuruluģlar ĠĢletme Tanımına Giren KuruluĢlar Büyüklükleri,

Detaylı

PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI

PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME GENÇLİK Aralık 1999 2002 Helsinki Zirvesi - Topluluk

Detaylı

RVSM PROGRAMI 24 OCAK 2002 (AZALTILMIŞ DİKEY AYIRMA MİNİMUMU) DHMİ SEYRÜSEFER DAİRE BAŞKANLIĞI

RVSM PROGRAMI 24 OCAK 2002 (AZALTILMIŞ DİKEY AYIRMA MİNİMUMU) DHMİ SEYRÜSEFER DAİRE BAŞKANLIĞI RVSM (AZALTILMIŞ DİKEY AYIRMA MİNİMUMU) PROGRAMI 24 OCAK 2002 DHMİ SEYRÜSEFER DAİRE BAŞKANLIĞI UÇAKLAR ARASINDA DİKEY AYIRMA 1950 SONLARINA KADAR UÇAKLAR ARASINDAKİ DİKEY AYIRMA 1000 Ft ( ~300 m.) OLARAK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 Erasmus plus programı nedir? Nereden bilgi alabilirim? Başvuru tarihleri nedir? Kimler

Detaylı