AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kurulmuştur. Böylece; AKÇT ile Devletler, tarihte ilk defa, kendi iradeleri ile ulusal egemenliklerinin bir kısmını uluslarüstü bir kuruma devretmiştir. Avrupa Ekonomik Topluluğu nu (AET) kuran Antlaşma; AKÇT üyesi altı (6) ülke tarafından 25 Mart 1957 tarihinde, Roma da imzalanmıştır. AET gibi Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) da 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren Roma Antlaşması ile kurulmuştur. Kurucu üyeler tarafından 1965 yılında Füzyon Antlaşması nın imzalanmasının ardından; AKÇT, AET ve EURATOM için tek bir Konsey, Komisyon ve Parlamento oluşturulmuş, bütçeleri birleştirilmiş ve Avrupa Toplulukları terimi kullanılmaya başlanmıştır yılında Gümrük Birliği nin tamamlanmasının ve yürürlüğe girmesinin ardından üye ülkelerin gümrük alanları, tek bir gümrük alanı haline getirilmiştir. Avrupa Birliği nin ilk genişlemesi; 1972 yılında Danimarka, İngiltere ve İrlanda nın Topluluğa üyelik antlaşmalarının imzalanması ile gerçekleştirilmiş, bunun ardından; 1981 yılında Yunanistan ve 1986 yılında ise İspanya ve Portekiz'in katılımı ile üye sayısı 12 ye yükselmiştir. 1 Temmuz 1987 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi ile Avrupa Topluluklarını kuran Antlaşmalar ilk kez kapsamlı bir şekilde tadil edilmiştir. Avrupa Tek Senedi ile yeni ortak politikalar belirlenmiş ve mevcut olanlar ise geliştirilmiştir. Avrupa Topluluğu nda tek para birimi ve ortak Merkez Bankası sistemine dayalı ekonomik ve parasal birlik ile ortak dış politika ve savunma politikası perspektifine dayalı siyasi birlik kurulmasını öngören Avrupa Birliği Antlaşması (Maastricht Antlaşması) ise 7 Şubat 1992 tarihinde imzalanmış ve 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Antlaşma kapsamında; tek para sistemine geçilmesini sağlayacak ekonomik ve parasal birliğin kurulması, Avrupa Birliği vatandaşlarına yaşadıkları ülkenin belediyelerinde seçme ve seçilme hakkı veren Avrupa vatandaşlığının oluşturulması, Avrupa güvenliğini sağlayacak ve demokrasi ve insan hakları gibi ortak değerleri savunacak bir dış ve güvenlik politikası izlenmesi, Avrupa Birliği iç güvenliği için hukuk ve içişleri konusunda işbirliği yapılması ele alınmıştır. 1

2 Maastricht Antlaşması ile Avrupa Toplulukları (AKÇT, AET, EURATOM) Avrupa Birliği bünyesine dahil edilmiştir. Avrupa Birliği ni kuran bu Antlaşma ile Avrupa Birliği nin üç temel sütunu oluşturulmuştur. Birinci sütun; Roma Antlaşması ile oluşturulan Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve Paris Antlaşması ile kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ndan meydana gelmektedir. Ekonomik ve parasal birlik ve daha önce belirtilen yetkiler de bu sütuna dahil edilmiştir. İkinci sütun; Ortak Dışişleri Güvenlik Politikasını (ODGP) içermektedir ve Avrupa çapında bir savunma politikasını başlatmayı hedeflemektedir. Üçüncü sütun ise, adalet ve içişlerini kapsamaktadır. 1 Ocak 1993 yılında Tek Pazar ın oluşmasının ardından 12 üye ülke arasında malların, sermayenin, hizmetlerin ve insanların serbest dolaşımı tam anlamı ile sağlanmıştır Yılı Haziran Ayında ise Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından Avrupa Birliği nin Merkez ve Doğu Avrupa Ülkelerini (MDAÜ) kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde kararın alındığı Kopenhag Zirvesi nde, Avrupa Birliği ne üyelik kıstasları belirlenmiştir. Kopenhag Kriterleri olarak bilinen bu koşullar, Avrupa Birliği üyelik başvurusu kabul edilen tüm aday ülkeler tarafından yerine getirilmesi gereken asgari koşulları ifade etmektedir. Siyasi ve ekonomik kriterler ile müktesebat uyumu olmak üzere üç (3) grupta toplanan bu koşullar şunlardır: Siyasi kriterler: Avrupa Birliği Anlaşması nın tam üyelik ile ilgili maddesine eklenen, demokrasinin güvence altına alındığı istikrarlı bir kurumsal yapı, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlık haklarına saygı koşullarıdır. Ekonomik kriterler: İyi işleyen bir pazar ekonomisi ve Avrupa Birliği içindeki piyasa güçlerine ve rekabet baskısına karşı koyabilme kapasitesidir. Topluluk Müktesebatının kabulü: Avrupa Birliği nin çeşitli siyasi, ekonomik ve parasal hedeflerine bağlılıktır. Avrupa Birliği; 1 Ocak 1995 yılından itibaren Avusturya, Finlandiya ve İsveç in katılımı ile 15 üyeli hale gelmiştir. 2

3 Avrupa Birliği nin; tek para birimi sistemine geçişine ve genişlemesine ilişkin sürecin belirlenmesi amacıyla 1996 yılı Mart ayında başlatılan Hükümetlerarası Konferans, Haziran 1997 tarihlerinde düzenlenen Amsterdam Zirvesi ile tamamlanmıştır. Zirve toplantısında, Avrupa Birliği nin 5. genişleme sürecinin başlatılması ve 1 Ocak 1999 tarihinde tek para birimi olan Euro ya geçilmesi teyit edilmiştir. Ayrıca; Ortak Dışişleri ve Savunma Politikası, Adalet ve Güvenlik Politikası ve Maastricht Antlaşması üzerinde bazı değişiklikleri içeren Amsterdam Antlaşması imzalanmış ve Antlaşma 1999 yılı Mayıs ayında yürürlüğe girmiştir. Amsterdam Antlaşması nın en önemli sonuçlarından biri, adalet ve içişleri konularının büyük bir kısmının birinci sütun kapsamına alınması ve yeni öncelikler belirleyerek bir adalet, güvenlik ve özgürlük alanının oluşturulmasıdır Aralık 1997 tarihlerinde yapılan Lüksemburg Zirvesi nde ilk kez 11 aday ülke arasında bir sınıflandırma yapılmıştır. Kopenhag siyasi kriterlerini karşılayarak üyelik müzakerelerine başlayan ülkeler (Çek Cumhuriyeti, Estonya, GKRY, Macaristan, Polonya ve Slovenya) ilk dalga, siyasi kriterleri yerine getirmemiş ve henüz üyelik müzakerelerine hazır görünmeyen diğer ülkeler (Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Romanya ve Slovakya) ise ikinci dalga ülkeleri olarak adlandırılmıştır. Bu ülkelerin ulusal mevzuatının ana başlıklar itibarı ile Topluluk Müktesebatına uyumunu belirlemek amacıyla bir analitik inceleme süresi başlatılmıştır. 7-9 Aralık 2000 tarihlerinde yapılan Nice Zirvesi nde Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından; genişleme süreci kapsamında gerçekleştirilmesi gereken kurumsal reformlar ile ilgili olarak 2000 yılı Şubat ayında oluşturulan Hükümetlerarası Konferans (HAK) çerçevesinde elde edilen sonuçların temelinde Kurucu Antlaşmalara değişiklik getiren bir Antlaşma üzerinde uzlaşmaya varılmıştır. 26 Şubat 2001 tarihinde imzalanan Nice Antlaşması, tüm üye ülkelerde onaylanmasının ardından 1 Şubat 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Başlıca amacı, Avrupa Birliği ni yeni üyeler alarak genişlemeye hazırlamak olan bu Antlaşma, 15 üye ülkenin ve 12 aday ülkenin (Türkiye hariç); Avrupa Birliği Komisyonu nda ve Avrupa Parlamentosu nda bulunan üye sayıları dağılımını ve Avrupa Birliği Konseyi nde karar almada oy ağırlığını belirlemiş ve Bakanlar Konseyi nde ağırlıklı oy oranını değiştirmiştir. 1 Mayıs 2004 tarihinde 10 ülkenin; Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya nın katılımı ile Avrupa Birliği tarafından, beşinci ve en büyük genişleme gerçekleştirilmiştir. 3

4 28 Şubat 2002 tarihinde Avrupa Birliği Anayasası taslağının oluşturulması için 105 üyeli Avrupa nın Geleceği Kurultayı toplanmıştır. Kurultay tarafından 16 aylık bir dönemin sonunda çalışmalar tamamlanmış ve taslak metni Hükümetlerarası Konferans ta görüşülmek üzere Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı na sunulmuştur. Avrupa için bir Anayasa oluşturan Antlaşma Taslağı Haziran 2004 tarihlerinde, Belçika nın Brüksel kentinde düzenlenen Zirve nin sonunda kabul edilmiştir. Avrupa Birliği Anayasası, üye ve aday ülke liderleri tarafından İtalya nın Roma kentinde imzalanmış ve böylece 29 Ekim 2004 tarihinde son şeklini almıştır. Avrupa Parlamentosu tarafından 12 Ocak 2005 tarihinde kabul edilen Anayasa nın yürürlüğe gireceği tarih ise Anayasal Antlaşma da 1 Kasım 2006 olarak belirtilmiştir. Ancak; Anayasa nın yürürlüğe girebilmesi için tüm üye ülkeler tarafından onaylanması gerekmektedir ve özellikle, Fransa ve Hollanda da yapılan referandumlarda çıkan hayır kararı olumsuz etki oluşturmuştur. 1 Ocak 2007 tarihinde Bulgaristan ve Romanya Avrupa Birliği üyesi olmuştur. Böylece Avrupa Birliği nin üye sayısı 27 ye yükselmiştir. Avrupa Birliği nde kullanılan resmi dil sayısı ise 23 olmuştur. Anayasa nın Fransa da ve Hollanda da yapılan referandumların sonucunda reddedilmesinin ardından 2007 yılında başta kurumsal değişikliğin yapılması ve karar alma sürecinin basitleştirilmesi amacıyla Lizbon Antlaşması üzerinde çalışmalar başlatılmıştır Ekim 2007 tarihlerinde düzenlenen Zirvede; Avrupa Birliği nin kurumsal yapısına bazı değişiklikler getiren ve üzerinde siyasi mutabakat sağlanan Lizbon Antlaşması, 13 Aralık 2007 tarihinde, Avrupa Birliği Zirvesi marjında Lizbon da imzalanmıştır. Lizbon Antlaşması 27 üye ülkede onay sürecinin tamamlanmasının ardından 1 Aralık 2009 tarihinde resmen yürürlüğe girmiştir. Bu Antlaşma Avrupa Birliği nin kurumsal yapısında bazı önemli değişikliklere yol açmıştır. Lizbon Antlaşması uyarınca, Avrupa Birliği Konseyi ne bir başkanlık görevi eklenmesi ve Avrupa Birliği nin dış ve güvenlik politikasından sorumlu yüksek temsilcilerinin görev ve yetkilerinin genişletilmesi öngörülmüştür. Lizbon Antlaşması nda daimi bir Avrupa Birliği Konseyi Başkanı görevi ihdas edilmiştir. Bu kişi, nitelikli çoğunluk yöntemi ile bir kereye mahsus yenilenebilir olup 2,5 yıllık bir süre için Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından seçilecektir. 4

5 Lizbon Antlaşması ile getirilen diğer önemli yenilik ise nitelikli çoğunluk oylama sisteminde değişiklik yapılmasıdır. Yeni sistem tarafından, nitelikli çoğunluk; sadece üye ülkenin sayısı ve sahip olduğu ağırlıklı oya göre tanımlanmamakta, ülkenin nüfusu da dikkate alınmaktadır. Ayrıca; Lizbon Antlaşması ile Avrupa Parlamentosu nda 786 olan üye sayısı 750 ye düşürülmekte, Avrupa Parlamentosu nda ülkelerin temsil edeceği üye sayısı en az 6, en fazla 96 olmaktadır. Parlamento üyeleri beş (5) yıl için seçilmekte, Avrupa Parlamentosu başkanı ise kendi üyeleri arasından seçilmektedir. Lizbon Antlaşması tarafından Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi için de bir düzenleme getirilmektedir. Avrupa Birliği Konseyi tarafından; nitelikli çoğunluk şeklinde ve Komisyon Başkanı ile de anlaşılarak, Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi atanacaktır. Yüksek Temsilci, Avrupa Birliği nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikasını yürütmek ile görevlendirilmiştir. Lizbon Antlaşması nda yapılan bir atıf ile insan hakları alanında ayrıntılı düzenlemeler getiren Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, hukuki olarak bağlayıcı hale getirilmiştir. Lizbon Antlaşması nın ilgili maddelerinde; üye ülkeler tarafından oy birliği ile 2,5 yıllık bir süre için Avrupa Birliği Konseyi Başkanı nın atanmasının yanı sıra, altı (6) aylık Dönem Başkanlığı sisteminin, üç (3) üye ülkenin on sekiz (18) aylık bir başkanlık takımı oluşturması ile değiştirilmesi hükmü de yer almaktadır. Üçlü Dönem Başkanlığı nın kilit unsuru, on sekiz (18) aylık zaman zarfında görevi yürütecek ülkelerin bu süre için hazırlanan ortak bir gündeme sahip olmasıdır Ocak ayı ile 2011 Temmuz ayı arasında kalan on sekiz (18) aylık dönemde Üçlü Dönem Başkanlığı; İspanya, Belçika ve Macaristan tarafından yerine getirilecektir. Dönem Başkanlığı görevi 2010 Temmuz ayından itibaren Belçika tarafından yürütülmektedir. Macaristan tarafından ise 2011 Ocak Temmuz ayları arasında Dönem Başkanlığı görevi yürütülecektir. Avrupa Konseyi Başkanlığı, 1 Aralık 2009 tarihinden itibaren Belçika lı Herman Van ROMPUY tarafından yürütülmektedir. Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilciliği görevi ise İngiliz Catherine ASHTON tarafından yürütülmektedir. 5

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Avrupa da Genişleme ile Bütünleşmenin Uyumu. Avrupa da Genişleme ile Bütünleşmenin Uyumu. 1. A La Carte Avrupa (Europe A La Carte) Yaklaşımı:

Avrupa da Genişleme ile Bütünleşmenin Uyumu. Avrupa da Genişleme ile Bütünleşmenin Uyumu. 1. A La Carte Avrupa (Europe A La Carte) Yaklaşımı: İKT414 AB Türkiye İlişkileri Ünite 05: AB de Genişleme ve Derinleşme Maastricht den Lizbon a Doç. Dr. Özgür TONUS Açık Ders Malzemeleri Avrupa da Genişleme ile Bütünleşmenin Uyumu 1990 lı yıllarda, Avrupa

Detaylı

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI AVRUPA DA BARIŞ??? SAVAŞ SONRASI AVRUPASI ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaştılar. AVRUPA NIN EKONOMİK KALKINMA SORUNLARI 1 Savaş sonrasında kurulan örgütler

Detaylı

The New Institutional Structure of EU after the Lisbon Treaty

The New Institutional Structure of EU after the Lisbon Treaty MPRA Munich Personal RePEc Archive The New Institutional Structure of EU after the Lisbon Treaty Ozgur CALISKAN Ankara University 21. January 2011 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/56591/ MPRA Paper

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İçindekiler I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1) AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHÇESİ... 2 2) AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMLARI... 6 3) AVRUPA BİRLİĞİNDE YASAMA VE KARAR ALMA

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ AB DE ÖNEMLİİ BİİR ADIIM:: LİİZBON ANTLAŞMASII Uzun süredir AB nin gündemini meşgul eden Lizbon Antlaşması ile ilgili onay süreci tamamlandı. AB nin kurumsal yapısında ve işleyişinde önemli değişiklikler

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MAASTRICHT KRİTERLERİ VE TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK SÜRECİ Mehmet ÖZGÜN DERS : Güncel Mali Yaklaşımlar

Detaylı

İç Kontrol Bülteni AB MÜZAKERELERİNDE MALİ KONTROL FASLI. Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı nihal@bumko.gov.tr

İç Kontrol Bülteni AB MÜZAKERELERİNDE MALİ KONTROL FASLI. Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı nihal@bumko.gov.tr AB MÜZAKERELERİNDE MALİ KONTROL FASLI Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı nihal@bumko.gov.tr 1. GİRİŞ Dünya tarihindeki en ileri iktisadi bütünleşme modeli olarak değerlendirebileceğimiz Avrupa

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye. - Genel bilgi

Avrupa Birliği ve Türkiye. - Genel bilgi Avrupa Birliği ve Türkiye - Genel bilgi Baskı Bilgileri: Bu el kitabın ın ilk baskı Europa Zentrum Baden Württemberg tarafından hazırlanmıştır (2010) Hazırlayan: Dr. rer.pol. Levent Güneṣ, M.A., Europa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ REHBERİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ REHBERİ HAZIRLAYAN Müge Bulut AB ve Uluslararası İşbirliği Şubesi Uzman Yardımcısı YAYIN NO:2006-1 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE 2002-2012 DÖNEMİ VE MÜZAKERELERİN GELECEĞE ETKİSİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE 2002-2012 DÖNEMİ VE MÜZAKERELERİN GELECEĞE ETKİSİ Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE 2002-2012 DÖNEMİ VE MÜZAKERELERİN GELECEĞE ETKİSİ

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SERBEST DOLAŞIM

Detaylı

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ

Detaylı

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ Bu uzmanlık tezinde öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER 31 Temmuz 1959 Türkiye (Avrupa Ekonomik Topluluğu) AET'ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül 1959 AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina'nın Ortaklık başvurularını

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENES ÖZKAN Tez Danışmanı: Doç.

Detaylı

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 10 İçindekiler T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Adres: Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No: 4 06800 Bilkent /ANKARA Telefon: 0 (312) 218 13 00 Faks: 0

Detaylı

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4.

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4. AB Treni Balıkesir den Geçiyor TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE 1. Avrupa Birliği Tarihi 2. Avrupa Birliği Kurumları 3. Türkiye-AB İlişkileri 4. Müktesebat Uyumu II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa da refahı

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ KRONOLOJĠSĠ

AVRUPA BĠRLĠĞĠ KRONOLOJĠSĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ KRONOLOJĠSĠ 1947 14 Mayıs 5 Haziran Winston Churchill in öncülük ettiği Birleşik Avrupa Hareketi hayata geçirildi. Uluslar üstü kurumlara karşı olan bu hareket, hükümetlerarası işbirliğinden

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI AB SÜRECİNDE İÇİŞLERİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NDA YENİDEN YAPILANMA Samet ERCOŞKUN YÜKSEK

Detaylı

T.C YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI NIN İNCELENMESİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER: LİZBON ANTLAŞMASI DOÇ. DR. SANEM BAYKAL (ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ) 2013

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER: LİZBON ANTLAŞMASI DOÇ. DR. SANEM BAYKAL (ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ) 2013 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER: LİZBON ANTLAŞMASI DOÇ. DR. SANEM BAYKAL (ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ) 2013 NİCE SONRASI SÜREÇ NİCE SONRASI SÜREÇ VE AVRUPA BİRLİĞİNİN GELECEĞİ GENİŞLEME

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Avrupa Birliği bütçesi - fonları ve Türkiye'nin tam üyeliği Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Ağustos 1998 İÇİNDEKİLER SAYFA NO KISALTMALAR....

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve TÜRKİYE NİN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ NİHAİ DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve TÜRKİYE NİN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ NİHAİ DURUMU AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve TÜRKİYE NİN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ NİHAİ DURUMU 1 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ Türkiye-AB ilişkilerinin neredeyse Birliğin tarihi kadar eskidir. Key

Detaylı

Avrupa Birliği nin Genişleme Süreci:

Avrupa Birliği nin Genişleme Süreci: DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü) Avrupa Birliği nin Genişleme Süreci: AB nin Merkezi Doğu Avrupa ve Batı Balkan Ülkeleri İle İlişkileri Murat KAVALALI Ankara, Ekim

Detaylı

Genişlemeyi Anlamak. Avrupa Birliği nin genişleme politikası

Genişlemeyi Anlamak. Avrupa Birliği nin genişleme politikası Genişlemeyi Anlamak Avrupa Birliği nin genişleme politikası Önsöz tarak Avrupa ekonomisini daha da güçlendirmiştir. Günümüzde AB, dünyanın en büyük ekonomi alanıdır. Çünkü daha geniş bir iç pazar ve yeni

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI 20/06/2005 AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Avrupa Birliği barışı korumak ve ekonomik ve sosyal ilerlemeyi pekiştirmek amacı ile bir araya gelmiş 15 Üye

Detaylı