ACİL TIP KLİNİĞİ Dr. Bora KAYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACİL TIP KLİNİĞİ Dr. Bora KAYA"

Transkript

1 ACİL TIP KLİNİĞİ Dr. Bora KAYA

2 CDC hastaları için bakım sağlayan 8 milyon sağlık çalışanının enfeksiyonlar açısından risk altında olduğunu tahmin ediyor Ek olarak 1,2 milyon sağlık dışı çalışanın da maruziyet riski var (yangın, kurtarma ve ıslahevleri, araştırma laboratuarları ve cenaze endüstrisi)

3 Makul bir şekilde öngörülebilen cilt, göz, müköz membranın kan veya diğer enfeksiyöz materyallerle parenteral teması Bu durum çalışanın görevlerinin bir sonucu olarak oluşabilir Kan, kan ürünleri Tükrük, semen, vaginal sekresyonlar serebrospinal, synovial, plevral, perikardial, peritoneal, ve amniotik sıvılar, görülebilir şekilde kanla kontamine vücut sıvıları

4 Çıkarılmış insan doku ve organları; HIV veya HBV içeren hücre veya doku kültürleri, kültür ortamları veya diğer solusyonların, vücut sıvılarından ayrılması zor veya imkansızdır Sağlık çalışanlarının vücutla ilgili tüm sıvı temaslarında, durum potansiyel tehdit olarak kabul edilip tedavi edilmelidir

5 Hastalıkların coğrafi dağılımları? İnsan nüfusunun mobilitesi? Hastalıkların latent periyotları? Standardizasyon? ( kişisel korunma )

6 Perkutan maruziyet; en yüksek riski oluşturur. İğne keskin cisim kullanımı. Özellikle hemşirelik faaliyetlerinde. Müköz membran maruziyeti; sıçrama veya püskürmelerle. Kanama kontrolü, explorasyon, yara temizliği, orogastrik veya nazogastrik tüp, entübasyon, kan veya vücut sıvısı taşınması

7 Solunumsal maruziyet; havada asılı materyallerin solunması. Havasız odada çalışmak. Deri yoluyla temas; doğrudan hasta ile veya dolaylı olarak enfekte materyallerle temas. Büyük yüzeylerle veya temas edenin cildinde hasar varsa risk artar. MDR bakterilerden uyuz ve bit e kadar geçiş olabilir. (hipersensitivite, latex )

8 Maruziyet yolu Patojen konsantrasyonu (organizmaların sayısı), Bulaşıcının patojen özellikleri Bulaşıcının hacmi (doz) Maruz kalan bireyin duyarlılığı

9 1991 VE 2000 yıllarında iki düzenleme yapılmış Yazılı maruziyet planı kontrolü Tehlikeyi kaldırmak veya çalışanı izole etmek için mühendislik kullanmak Güvenliği standardize ve maksimize etmek için çalışma pratiklerinin kullanılması 1991 deki yasada belirlenen başlıklara uygun sınıflandırmalar tanımlamak İletişim sağlamak Biz?

10 El yıkama Kişisel korunma malzemeleri Temizlik Dezenfeksiyon Hasta temaslı malzemelerin ve yüzeylerin temizliği Kirli üniforma ve hasta tekstili temizliği Keskin maddelerin ve iğnelerin güvenliği İnfeksiyöz atıkların kontrolü Hasta alanlarının kontrolü

11 Basit, çevreyle uyumlu ve rutin çalışma ortamının bir parçası olmalıdır İdari kontroller(tüm yazılı prosedürler devamlı eğitim programları), ekipman mühendisliği(kendinden kapanan iğneler, iğnesiz ilaç uygulama cihazları, kaplar, tekkullanımlık hava yolu ekipmanları, KKE), iş uygulama kontrolleri, işgücünün eğitim ve sağlık yönetimi olmalıdır

12

13

14 Hastalık etkenleri Epidemiyolojisi Bulaş yolları Hastalık belirti ve bulguları Risk içeren aktiviteler Risk önleyici stratejiler Temas sonrası yönetim RİSK TAMAMEN ÖNLENMİŞ SAYILMAZ!!!!!!

15 Temas öncesi aşılama Akut temas sonrası tıbbi değerlendirme Enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu Hastalık proflaksisi Medikal testler Yönlendirme

16

17 Kan ve Vücut Sıvıları ile Etkilenmelerin Yönetimi Triyajı hızlandırın Maruz kalan bölgeleri su ile yıkayınız, yaraları sabun ve su ile yıkayın Maruziyet durumlarında, hasta ve maruz kalan kişinin aşılama geçmişi ile ilgili öykü alın Maruz kalan kişinin laboratuar çalışmaları için kan örnekleri elde edilmesi(gerektiğinde muvafakat kullanarak) ; idrarda gebelik testi (gebe kalma potansiyeli olan kadınlar için) Eğer biliniyorsa hastanın laboratuvar çalışmaları, (gerektiğinde muvafakat kullanarak) Tetanoz aşısı için ihtiyacı belirleyin Maruziyet sonrası Hepatit B profilaksisini tanımla HIV için profilaksi ve bulaş mekanizmasının tanımlanması(dozaj için önemli) Konsültan ile yarar/zarar belirlenmesinin yapılması,dozaj belirleme Önerilen tedavi ve yan etkilerin gözden geçirilmesi Taburculuk sonrası takiplerin düzenlenmesi

18 Mesleki Maruziyet Raporu İçeriği İçin Öneriler Tarih ve maruz kalma zamanı Prosedürün detayları, nerede ve nasıl maruziyet oluştuğunu içermeli; cihazın tipi markası nasıl ne zaman? Sıvı veya malzemenin türü, miktarı, maruziyetin derecesi( derin dokulara, yüzeyel dokuya kas içine müköz membranlara ), cilt söz konusu ise bütünlüğü Maruziyet kaynağı hakkında ayrıntılı bilgi (örneğin, hepatit B virüsü, hepatit C virüsü, ya da, HIV ile enfekte, hastalık ve prognoz aşamasında, antiretroviral tedavinin tarihçesi, viral yük ve antiretroviral direnci ) Maruz kalan kişi hakkında bilgiler (örneğin, Hepatit B aşılama ve aşı yanıt durumu) Konsültasyon detayları, maruziyet sonrası yönetim ve taburculuk bilgileri

19 Maruziyet alanı su ve sabun ile iyice yıkanır, müköz membranlar su ile irrige edilir. Kostikler (çamaşır suyu), antiseptikler, dezenfektanlar doğrudan uygulanmaz. Riskli dermal yaralanmalarda takip cilt sağlam değilse endikedir (aşınmış, çatlamış, tahriş olmuş, açık yara)

20 Etkilenmelerin Takibinde İhtiyac Duyulan Faktörler Maruz kalma Türü Perkütan yaralanma Mukoza zarı maruziyet Nonintact cilt maruziyet Isırıklarda her iki kişinin olaya dahil edilmesi Tipi ve sıvı / doku miktarı Kan Kan içeren sıvılar Potansiyel olarak bulaşıcı sıvı veya doku (meni, vajinal salgılar ve BOS, sinoviyal, plevra, periton, perikart ve amniyotik sıvılar) Konsantre virüs ile doğrudan temas Kaynak Enfeksiyon durumu Hepatit B yüzey antijeni varlığı HCV antikor varlığı HIV antikor varlığı Maruz kalan kişinin duyarlılığı; Hepatit B aşısı ve aşı yanıtı, HBV, HCV ve HIV bağışıklık durumu

21 Mümkün olan en kısa sürede Gerektiği gibi izin alınmalı Kaynaktan yapılan HIV testi onaylanmış ve hızlı test olmalı Kaynak bilinmiyorsa epidemiyolojik verileri kullan Bulaş malzemelerinin testi önerilmiyor HIV + ise klinik bilgilerin tamamı gerekli (proflaksi için), ulaşamıyorsan başla, 72 saatte düzelt

22 Bilinen kaynaklar; Hepatit B yüzey antijeni, anti-hcv, ve HIV antikor bakılmalı Doğrudan virüs testleri rutin tarama için tavsiye edilmez Hızlı bir şekilde HIV antikor testi kullanmayı düşünün Kaynak kişi enfekte değilse maruz kalanın takibi gerekli değildir Enfeksiyon durumu (örneğin, kaynak kişi testi reddediyor) bilinmiyorsa kaynakları, tıbbi teşhis, klinik semptomlar ve risk durumunu düşünün Kanla taşınan patojenler için atılan iğnelerin testi önerilmiyor

23 Bilinmeyen kaynaklar Bilinmeyen kaynaklar için, enfeksiyon açısından yüksek risk kaynağı olasılığı değerlendirilmeli Maruziyet alanındaki hastalar arasında kanla taşınan patojen enfeksiyon olasılığı düşünülmeli

24 Önemli nokta kaynak ve çalışanın aşı ve aşıya yanıt durumu Maruziyet varsa aşı mutlaka yapılmalı (biran önce) Değerlendirme sonrası Ig verilmeli ise ideal ilk 24 saatte verilmeli, 7. günden sonra etkinliği bilinmiyor

25 Perkütan veya müköz membran maruziyetinde HBV profilaksisi Çalışanın aşı ve antikor durumu TEDAVİ HbsAg (+) hasta HbsAg (-) hasta Bilinmiyor veya test yapılamıyor Aşısız/nonimmün Aşı+Ig 1 Aşı Aşı Önceden aşılı antikor yanıtı(+) antikor yanıtı(-) Aşı+Ig veya Ig Kaynak yüksek riskli ise HBs (+) gibi davran Yanıt bilinmiyor Anti HBs bak --- Anti HBs bak Yeterli ise tedavi--- Değilse Aşı+Ig 1 Yeterli ise tedavi--- Değilse aşıla 1-2 ay sonra titre bak

26

27 Daha önce hepatit B virüsü ile enfekte olmuş kişiler bulaşmalara karşı bağışıktır ve temas sonrası profilaksi gerekmez Ig Dozu 0.06 ml/kg IM anti-hbs >10 miu/ml yeterli düzey Daha önce ikinci bir aşı serisi tamamlanmış, ancak yanıt vermeyen kişiler için, iki doz HBIG tercih edilir Aşılı+yanıtsız ise çift doz Ig tercih edilebilir

28 Kaynakta HCV testi yapılır Maruz kalanda AntiHCV ve ALT bak, baz değerleri 4-6 ay takip et HCV erken tanı isteniyorsa 4-6 haftada HCV RNA için test yapılabilir Tüm (+) AntiHCV testleri immünblot testi ile doğrulanmalıdır IG ve antiviral, HCV pozitif kana maruz kaldıktan sonra proflakside tavsiye edilmez Personelin bulaştırıcılığı için takibine gerek yoktur(önerilerde bulun)

29 1 saat içinde değerlendir ve test yap (çalışan ve hastaya) Proflaksi mümkün olduğunca çabuk başlanmalıdır Proflaksi etkinliği saat sonra oldukça azalmıştır 4 hafta tedavi önerilir

30 Perkütan yaralanmalarda HIV maruziyeti profilaksisi Maruziyet tipi Az miktarda (birkaç damla) Çok miktarda (fazlaca sıçrama) HIV(+) class 1 Temel 2 ilaç* Genişletil miş 3 ilaç Kaynağın enfeksiyon durumu HIV(+) class 2 Genişletilm iş 3 ilaç Genişletilm iş 3 ilaç Kaynak belli test? (kaynak ölü olabilir) Genelde faydasız, kaynağın risk durumuna göre 2 ilaç* Genelde faydasız, kaynağın risk durumuna göre 2 ilaç* Kaynak Bilinmiyor Genelde faydasız, ortamın risk durumuna göre 2 ilaç* Genelde faydasız, ortamın risk durumuna göre 2 ilaç* HIV(-) Gerekmez Gerekmez * Klinisyen ve maruz kalanın arasındaki iletişime göre verilmeli

31 a HIV-positive, class 1 asymptomatic HIV infection or known low viral load (e.g., <1500 RNA copies/ml). HIV-positive, class 2 symptomatic HIV infection, acquired immunodeficiency syndrome, acute seroconversion, or known high viral load. If drug resistance is a concern, obtain expert consultation. Initiation of PEP should not be delayed pending expert consultation, and, because expert consultation alone cannot substitute for face-to-face counseling, resources should be available to provide immediate evaluation and follow-up care for all exposures. b Known source, but HIV status cannot be determined (e.g., deceased source person with no samples available for HIV testing). c Unknown source (e.g., a needle from a sharps disposal container). d Less severe (e.g., solid needle and superficial injury). e The designation "consider PEP" indicates that PEP is optional and should be based on an individualized decision between the exposed person and the treating clinician. f If PEP is offered and taken and the source is later determined to be HIV-negative, PEP should be discontinued. g More severe (e.g., large-bore hollow needle, deep puncture, visible blood on device, or needle used in patient's artery or vein).

32 a For skin exposures, follow-up is indicated only if there is evidence of compromised skin integrity (e.g., dermatitis, abrasion, or open wound). b HIV-positive, class 1 asymptomatic HIV infection or known low viral load (e.g., <1500 RNA copies/ml). HIV-positive, class 2 symptomatic HIV infection, acquired immunodeficiency syndrome, acute seroconversion, or known high viral load. If drug resistance is a concern, obtain expert consultation. Initiation of PEP should not be delayed pending expert consultation, and, because expert consultation alone cannot substitute for face-to-face counseling, resources should be available to provide immediate evaluation and follow-up care for all exposures. c Known source, but HIV status cannot be determined (e.g., deceased source person with no samples available for HIV testing). d Unknown source (e.g., splash from inappropriately disposed blood). e Small volume (i.e., a few drops). f The designation "consider PEP" indicates that PEP is optional and should be based on an individualized decision between the exposed person and the treating clinician. g If PEP is offered and taken and the source is later determined to be HIV-negative, PEP should be discontinued. h Large volume (i.e., major blood splash).

33 Proflaksi deri zedelenmesi varsa endike Sınıf 1: Asemptomatik veya düşük viral yük örneğin, <1500 RNA kopya /ml) Sınıf 2: Semptomatik enfeksiyon, akut serokonversiyon pozitif AIDS, yüksek viral yük İlaç direnci endişesi varsa uzman konsültasyonu iste Takip ve bakım için uzman konsültasyonu önerilir

34 Proflaksi >%50 yan etkilerden dolayı bırakılmakta, bu yüzden iki ilaç rejimi geliştirilmiş Kan sayımı, böbrek ve karaciğer testleri ile en az 2 hafta izlemek lazım En geç 6 ay sonra anti HIV bak 6-12 ay takip et, her tür akut hastalığı akut retroviral sendrom başlangıcı olarak kabul et Kondom, cinsel perhiz, kan bağışı, emzirme.

35 İKİ İLAÇLI REJİM TEMEL HIV PROFİLAKSİ REJİMLERİ Zidovudine (300 milligram günde 2 kez veya 200 milligram günde 3 kez) + lamivudine (150 milligram günde 2 kez) Zidovudine (300 milligram günde 2 kez veya 200 milligram günde 3 kez) + emtricitabine (200 milligram günde 1 kez) Lamivudine (150 milligram günde 2 kez) + tenofovir (300 milligram günde 1 kez) Tenofovir (300 milligram günde 1 kez) + emtricitabine (200 milligram günde 1 kez ALTERNATİF İKİ İLAÇLI REJİM Lamivudine (150 milligram günde 2 kez) + stavudine (40 milligram günde 2 kez veya vücut ağırlığı<60 kg, doz 30 milligram günde 2 kez) Emtricitabine (200 milligrams günde) + stavudine (40 milligram günde 2 kez veya vücut ağırlığı<60 kg, doz 30 milligram günde 2 kez)

36

37 HIV temas sonrası genişletilmiş profilaksi rejimleri Temel iki ilaç tedavisi artı aşağıdakilerden biri Tercih: lopinavir/ritonavir combination 400/100 milligram günde 2 kez yemeklerle atazanavir, 400 milligram günde 1 kez ± ritonavir, 100 milligram günde 1 kez fosamprenavir, 1400 milligram günde 1 kez ± ritonavir, 200 milligram günde 1 kez indinavir, 800 milligram günde 2 kez aç karnına + ritonavir,100 milligram günde 2 kez

38

39 HIV MARUZİYETİ PROFİLAKSİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR İLAÇ DOZ TOKSİK ETKİLER Zidovudine (Retrovir ; ZDV, AZT) Lamivudine (Epivir ; 3TC) Zidovudine +lamivudine (Combivir ) Indinavir (Crixivan ; IDV) 300 milligram 2*1 veya 200 milligram 3*1 Nötropeni, anemi, mide bulantısı, yorgunluk, kırıklık, baş ağrısı, uykusuzluk, miyozit 150 milligram 2*1 Baş ağrısı, karın ağrısı, ishal, nadiren pankreatit 2*1 (300 milligram ZDV ve 150 milligram 3TC) 800 milligram 3*1 aç karnına Nötropeni, anemi, mide bulantısı, yorgunluk, kırıklık, baş ağrısı, uykusuzluk, miyozit Nefrolitiazis (büyük miktarda su içerek azalır), kristalüri, hematüri, bulantı, baş ağrısı, karaciğer fonksiyon testi sonuçları, hiperglisemi (terfenadin, astemizol, sisaprid, triazolam, midazolam, rifampin, rifabutin, ketokonazol dahil olmak üzere pek çok ilaç etkileşimleri)

40 HIV MARUZİYETİ PROFİLAKSİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR İLAÇ DOZ TOKSİK ETKİLER Tenofovir (Viread, TDF) 300 milligrams daily Emtricitabine (Sustiva, EFV) Asteni, baş ağrısı, ishal, bulantı, kusma, şişkinlik 200 milligrams daily Minimal toksisite, hepatik steatoz,ender laktik asidoz Stavudine (Zerit, D4T) Lopinavir/ritonavir (Kaletra ) 40 milligrams twice daily or if body weight <60 kg, dose 30 milligrams twice daily 400/100 milligrams twice daily with food Periferik nöropati, pankreatit, lipodistrofi, hızla ilerleyen artan nöromüsküler zayıflık (nadir) GI intolerans, bulantı, kusma, ishal, halsizlik, yüksek serum transaminaz, hiperglisemi, lipid anormallikleri, olası kanama

41 Standart ve bulaşıcılık temelinde düzenlenmeli Standart önlemler çok geniş iken bulaşıcılık tabanındakiler temelde 3 tiptir; Hava kaynaklı Damlacık Temas

42 El Yıkama (sabun ve su, susuz antiseptiklerle *C.difficile bazı alkol bazlı antiseptiklere dirençli) Eldiven (çıkarıldığında çevreye dokunulacaksa el yıkanır) Maskeler ve koruyucular Önlükler (kısa sürelerde değişim) Atılabilir materyal kullanımı (derhal atılmalı)

43

44

45 Çevreye yönelik kontroller, hasta bakım alanları, nesneleri arıtmak için hastane prosedürleri ile ilgilidir Çevre yüzeyleri, yatak, yatak rayları, komodin ekipmanları, ve sık dokunulan yüzeyler temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. İşyeri denetimleri, bıçaklara ve diğer keskin aletleri uygun şekilde bertaraf edilmesi sayılabilir. Delinmeye karşı dayanıklı kaplar kullanılmalı ve onlar taşmamalı. Çevresini kontamine eden ve temizliğini kendi başına yapamayan hastalar özel bir odada yer almalıdır.

46 Bulaş 5 mikrometre ve daha küçük damlalar için geçerlidir Rubeola (kızamık) Varisella (suçiçeği, dissemine zoster dahil) Tüberküloz Oda özellikleri Negatif basınçlı hava ortamı olan 6-12 saat arayla havası değişen Dışarı atılan havanın filtrasyonunu sağlanan

47 Oda kapısı kapalı olmalı Hastanın mobilizasyonu sınırlanmalı, sınırlanamıyorsa diğer bölümlere geçerken solunum koruması kullanılmalı Personel girip çıkarken onaylı maskeler kullanmalı

48 Konuşma, hapşırma, öksürme sırasında >5 mikrometre tanecikler yayılabilir Invaziv H.İnfluenzae tip B ( meningitis, pneumonia, epiglottitis, sepsis) İnvaziv N.meningitidis (meningitis, pneumonia, sepsis) Ciddi bakterial solunumsal enfeksiyonlar Diphtheria (pharyngeal) M. pneumonia Boğmaca Solunumsal veba Streptococcal farenjit, pnömoni, kızıl Ciddi viral enfeksiyonlar Adenovirus Influenza (H1N1) Mumps Parvovirus B19 Rubella

49 TEMASLA BULAŞAN ENFEKSİYON HASTALIKLARI İlaca dirençli enfek. veya kolonizasyon (GI, SS, cilt, yara alanlrı) Enterik enf.lar düşük enfektif doz veya uzun süreli çevresel sağkalım Clostridium difficile Son derece bulaşıcı veya kuru cilt üzerinde oluşabilen deri enfeks. Difteri (kutanöz) HSV(neonatal veya mukokutanöz) EHEC O157 H7 Shigella Hepatit A Rotavirüs Respiratuvar sinsisyal virüs Parainfluenza virüsü Enteroviral enfeksiyonlar Empetigo Major, noncontained abse, selülit, decubit Bitlenme Uyuz Stafilokokal fronküloz HZV (diss. veya immün supr.) Viral hemorajik konjonktivitte Viral hemorajik enfeksiyonlar (Ebola, KEAH Lassa, ACİL Marburg, TIP - KKKA) Dr. Bora Kaya

50 Kontamine hastalarla temas sonrası eldiven değişimi, el yıkama, antiseptik İnkontinans, kolostomi, diare vb koruyucu giysi ve çıkarken odada bırak Hastanın dolaşımını sınırla, pansuman malzemelelerini en kısa sürede uzaklaştır Dayanıklı malzemeyi tek hasta için kullan Kişisel malzemeyi temizle

51 Tbc Kızamık Kabakulak Kızamıkçık Varisella ve herpes zoster İnfluenza Meningokokal hastalıklar Uyuz Bitlenme Latex allerjisi SARS (severe acute respiratory sendrom)

52 1-10 basil, %20 enfeksiyon yaratır (-) basınçlı oda, UV, hasta yönetimi, idari önlemler, maske kullanımı Solunumsal semptomları olan hastaları dikkate al Tbc sorgula, önlem al(göçmenler, HIV, evsizler, alkolikler, uyuşturucu, huzurevi, hapishaneler ya da sığınma evlerinin personeli) Basil Calmette-Guerin aşısı uygulanan en yaygın aşı olmasına rağmen, saflaştırılmış protein türevi olduğundan dermal hipersensitivite reaksiyonu ile ilgili sorunlar nedeniyle ABD'de kullanımı yasaklamıştır 6-12 ayda 1 PPD veya PA Akciğer grafi

53 Çocuklarda aşı ile önlenebilir ölüme yol açan hastalıklar arasında en yaygın olanı, hava yoluyla bulaş (+) Birincil önleme bağışıklama, ikincisi hasta izolasyonu Maruziyet varsa 72 saat içinde aşılama koruyucu (aşı durumu belirsizse yap) Ig 6 gün içinde önleme veya seyri değiştirme

54 Hava yolu, tükürükle direkt temas ile bulaş olur İmmünizasyon esas, izolasyon faydalı değil Tek veya MMR olarak var MMR öneriliyor 0-1 olarak iki doz sc Ig efektif değil önerilmez Maruziyet sonrası aşı zararsız ve daha sonraki maruziyetleri engeller

55 Hava yolu, dökülen damlacıklarla İzolasyon yetersiz, bağışıklama ilk tercih MMR tercih edilir Standart önlemler ve aşı durumu bilinmiyorsa veya yoksa aşılama önerilir

56 Bulaşıcı ve önemli bir hastalık Direkt temas(vezikül sıvısı), inhalasyon Suçiçeği aşısının temas sonrası kullanımı enfeksiyonu önleyebilir VZV IG 96 saat içinde uygulandığında, klinik ve komplikasyonları değiştirebilir ya da önleyebilir. Duyarlı ve uzun süre doğrudan temaslı çalışana önerilir, gün izin (Ig olsa bile) Herpes zoster aşısıda 60 yaş üstü veya kronik hastalığı olanlar ve sağlık çalışanlarına öneriliyor

57 Aralık ve mart ayı başında pik yapar Solunum yolu ve az da olsa direkt temas Özellikle H1N1 şüpheli vakalarda personel koruyucu maske kullanmalı Aşı maruziyetten 2-4 ay önce yapılmalı İdeal ay ekim Acil servis ve ambulans çalışanlarına ayrıca H1N1 monovalan aşısı tavsiye ediliyor

58 Oseltamivir, influenza A ve B 1 yaş üzeri, 2 günden az semptomatik hastaların tedavisinde (H1N1) için öneriliyor) Zanavimir, inhale tozu var, 7 yaş üzeri, 2 günden az semptomatik hastaların tedavisinde Amantadin, rimantadin 1 yaş üzeri influenza tip A tedavi ve proflaksi için onaylanmış Korumasız yakın temasta; konfirme, olası veya şüpheli H1N1 teması sonrası proflaksi verilmeli

59 Çoğu zaman gereksiz proflaksi uygulanıyor Ağızdan ağıza resusitasyon, entübe etmek, yüz maskesiz aspire etmek Sadece konfirme vakalarda (kültür, PCR, Gr (-) diplokok raporlanması) Önerilen proflaksisi rifampin, 2 gün boyunca 10 mg / kg her 12 saatte bir (doz başına maksimum 600 miligram), ya da seftriakson, 250 miligram tek doz ya da siprofloksasin 500 mg tek doz

60 Enfekte bireyler ile doğrudan kişisel temas ile bulaşır. İletim kontamine yatak ve giysi ile temas ile oluşabilir. Cansız nesneler üzerinde 2 ya da 3 gün boyunca yaşayabilir. Oda sıcaklığında hareketsiz, kişiden kişiye atlamaz, uçmaz Norveç uyuzu, immun baskılanmışlarda

61 Vücudun çeşitli bölgelerinde (örneğin, kafa, göğüs, ve kasık) Birey üzerinde 30 gün boyunca yaşayabilir Yetişkin formları da kan ile beslenirler ve cansız nesneler üzerinde 2 gün kadar yaşayabilir. Direkt temas veya enfekte yatak, giyim, tarak, fırça, ya da şapka ortak kullanımı ile bulaşır

62 Eldiven (ameliyat, muayene ve temizlik), intravasküler cihazlar (balon kateterler, IV boru ve bağlantı noktaları), hava yolu cihazları (nazofarenks havayolu, endotrakeal tüpler, oksijen maskeleri), turnikeler, kan basıncı manşeti,..) irritant, kontakt dermatit (tip IV), ve immunoglobulin E (IgE; tip I). Latekssiz malzemelerde de allerji olabilir

63 SARS, coronavirüs Orta hastalığın klinik kriterleri sıcaklığı> 38 C, bir veya daha fazla solunum yolu hastalığı bulguları; Şiddetli hastalık için, radyolojik kanıt, pnömoni, solunum distres sendromu, pnömoni ile uyumlu otopsi bulguları veya bir neden olmadan solunum sıkıntısı sendromu. Buna ek olarak, hastalık için semptomların başlangıcından itibaren 10 gün içinde yakın temas 10 gün içinde epidemik bölgeye seyahat.

64 Su ve sabun ya da alkol bazlı el losyonları Tüm yüzeyler ve ekipmanlar temizlenmeli Olası maruziyet varsa cerrahi maske ve hasta bekleme odasının diğerlerinden ayrılması Tam kişisel koruyucu kıyafetler ve tek kullanımlık maske sağlık çalışanları tarafından kullanılması Hastalar enfeksiyon kontrolünden çok tıbbi bakıma ihtiyaç duyarlar (kalabalık yaşam yerlerindekiler hariç)

65

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit D Sağlık çalışanlarında majör

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI Hemşireler, hastabakıcılar ve labaratuvar personeli en yüksek risk grupları olarak görülmektedir. Yaralanmalarda ilk sırayı, enjektör iğnesinin kapağının işlem sonrasında

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden sağlık

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Sağlık Çalış ışanlarında Enfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Sağlık çalış ışanlarında majör bulaş kaynağı kanla

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 14.01.2013 Madde 5.12, Personel Sağlık Taraması Takip 01 Çizelgesi ne atıfta bulunularak revize edildi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon

Detaylı

ACIL SERVISTE ENFEKSIYON RISKI VE KORUNMA YOLLARı. Doç. Dr. Neslihan Yücel İÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

ACIL SERVISTE ENFEKSIYON RISKI VE KORUNMA YOLLARı. Doç. Dr. Neslihan Yücel İÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı ACIL SERVISTE ENFEKSIYON RISKI VE KORUNMA YOLLARı Doç. Dr. Neslihan Yücel İÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı SUNUM PLANI Enfeksiyonlar Bulaş yolları Korunma yolları GIRIŞ Her hangi bir kesintiye uğramadan

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Enfeksiyon Hastalıkları ve Korunma

Sağlık Çalışanlarında Enfeksiyon Hastalıkları ve Korunma Sağlık Çalışanlarında Enfeksiyon Hastalıkları ve Korunma Dr. Şükran Köse İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin Sunum planı Sağlık

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi EKK KAYA SÜER

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi EKK KAYA SÜER Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi EKK KAYA SÜER Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski: Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit

Detaylı

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Sağlık kuruluşları hizmet, eğitim, araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü kompleks yapılardır. Bu nedenle, sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ. Yrd. Doç. Dr. Müjde ERYILMAZ

HASTANE ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ. Yrd. Doç. Dr. Müjde ERYILMAZ HASTANE ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ Yrd. Doç. Dr. Müjde ERYILMAZ Nozokomiyal enfeksiyonlar genelde hastaneye yatıştan sonraki 48 saat ile taburcu olduktan sonraki 10 gün içinde gelişen enfeksiyonlar

Detaylı

Korunma Yolları (Üniversal Önlemler)

Korunma Yolları (Üniversal Önlemler) Doç. Dr. Onur POLAT Korunma Yolları (Üniversal Önlemler) İlk kez 1987 yılında ABD de hastalık kontrol merkezleri (CDC) tarafından HIV bulaşmasını önlemek amacıyla önerilen yöntemler Üniversal Önlemler

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık çalışanları, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklarını tehdit eden pek çok riske maruz

Detaylı

UYGULAMA ALANLARINDA KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLER VE BU RİSKLERE YÖNELİK PROSEDÜR

UYGULAMA ALANLARINDA KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLER VE BU RİSKLERE YÖNELİK PROSEDÜR UYGULAMA ALANLARINDA KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLER VE BU RİSKLERE YÖNELİK PROSEDÜR RİSKLER AÇIKLAMALAR PROSEDÜR Kesici- Delici Alet Yaralanmaları Cam kesiği Enjektör iğnesi batması Bistüri, makas vb. kesmesi

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi MSc.N. Duygu Gürsoy Muşovi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi 1 2 Riskli Vücut Sıvıları-1 Kan Gözle görülür

Detaylı

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI SDÜDHF/TBH/TLM/62/YT-13.01.2015/REVNO-00 1. AMAÇ 1.1. Tanımlanmış veya şüphe edilen bulaşıcı hastalığı olan veya epidemiyolojik olarak önemli bir patojenle enfekte veya kolonize

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ

SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ Çalışanların hastane ortamında bulaşıcı hastalıklardan korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıklara maruziyet durumunda alınması gereken

Detaylı

INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI INFEKSIYON KONTROL KURULU

INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI INFEKSIYON KONTROL KURULU INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI En çok kullandiginiz tibbi alet EL YIKAMA ÖNCE BURUN MU? ELLERINIZI GÜN IÇINDE FARKLI AMAÇLAR IÇIN KULLANIRSINIZ ELLER NE ZAMAN YIKANMALI? AMERIKAN HASTALIK KONTROL MERKEZI

Detaylı

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma önlemleri

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma önlemleri KesiciDelici Alet Yaralanmaları ve Korunma önlemleri Pakize AYGÜN İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KIRIM KONGO BULAŞTI! Kan alırken virüs kapan hemşire öldü MUSTAFA DEMİRER Çorum DHA Kene tarafından ısırılan

Detaylı

Kan Yoluyla BulaĢan Enfeksiyonlar ve Korunma

Kan Yoluyla BulaĢan Enfeksiyonlar ve Korunma Kan Yoluyla BulaĢan Enfeksiyonlar ve Korunma Prof. Dr. Ayper Somer Ġstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Ġnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Sağlık ÇalıĢanlarında Enfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaģan hastalıklar

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının HIV Enfeksiyonundan Korunması ve Kontrolü

Sağlık Çalışanlarının HIV Enfeksiyonundan Korunması ve Kontrolü Sağlık Çalışanlarının HIV Enfeksiyonundan Korunması ve Kontrolü Dr. Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Riskli temas Perkütan yaralanma

Detaylı

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bağışıklığın Baskılanması Birincil İkincil B hücre hastalıkları

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI YÖN.TL.26 28.05.2013 14.01.2014 01 1/6 1.0 AMAÇ: sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşların önlenmesi amacıyla sağlık personeli,hasta,hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için uygun

Detaylı

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Çocukluk Çağı Aşılamaları Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Rutin Aşı Takvimi-2012 ÖNERİLEN RUTİN AŞI PROGRAMI-2012 Ulusal aşı programı DOĞUM 1. AYIN SONU 2. AYIN SONU 4. AYIN SONU 6. AYIN SONU HEPATİT B 1. Doz

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI Sayfa No 1/6 1. AMAÇ: Tanımlanmış veya şüphe edilen bulaşıcı hastalığı olan veya epidemiyolojik olarak önemli bir patojenle enfekte veya kolonize olduğu belirlenen hastalardan, sağlık kurumundaki diğer

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Dr. Selim Bozkurt. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

VİRAL HEPATİTLER. Dr. Selim Bozkurt. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı VİRAL HEPATİTLER Dr. Selim Bozkurt Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sunum Planı Hepatit Hepatit A Hepatit B Hepatit C Mesleki Maruziyet Potansiyel olarak Hepatit

Detaylı

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Dolaşım Sistemi Belirtileri Solunum Sistemi Belirtileri Sindirim

Detaylı

DAMLACIK İZOLASYONU. Antibiyotik tedavisi başlandıktan bir gün sonra 24 saat ara ile alınan iki örnekte üreme tespit edilmezse sonlandırılır

DAMLACIK İZOLASYONU. Antibiyotik tedavisi başlandıktan bir gün sonra 24 saat ara ile alınan iki örnekte üreme tespit edilmezse sonlandırılır DAMLACIK İZOLASYONU Menenjit: ( H. influenzae tip B Neisseria meningitidis enfeksiyonu İnvaziv Neisseria Meningitidis Sepsis Enfeksiyonu Büyük partiküllü (>5μm) damlacıkların geçişinin önlenmesinde kullanılır.

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI KOD YÖN.PL.04 YAY.TAR. 15.02.20 REV.TAR. SIRA NO 1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ El Hijyenine bağlı risklerin azaltılması PLANLANAN FAALİYETLER El hijyeni malzemelerine tüm personelin her zaman ulaşabilirliğini

Detaylı

Hepatit B ile Yaşamak

Hepatit B ile Yaşamak Hepatit B ile Yaşamak NEDİR? Hepatit B, karaciğerin iltihaplanmasına sebep olan, kan yolu ve cinsel ilişkiyle bulaşan bir virüs hastalığıdır. Zaman içerisinde karaciğer hasarlarına ve karaciğer kanseri

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1.AMAÇ:Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) sinde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünü sağlamak. 2.KAPSAM:Tüm Yoğun Bakım ünitesini kapsar. 3.KISALTMALAR: YBÜ:Yoğun Bakım Ünitesi HHEK:Hastane

Detaylı

EBOLA VİRÜS HASTALIĞI

EBOLA VİRÜS HASTALIĞI EBOLA VİRÜS HASTALIĞI 1 EBOLA VİRÜS HASTALIĞI (EVH) Ebola virüs hastalığı, viral hemorajik ateşlerden biridir. Akut, sistemik, zoonotik bir hastalıktır. Fatalite hızı yüksektir. İnsanlarda ve maymun, şempanze,

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU

Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU insanlarda ölümcül hastalığa neden olabilir; her ne kadar genellikle çok daha az ciddi olsa da insan çiçek virüsü hastalığına benzer. Maymun çiçek virüsü

Detaylı

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir? Suçiçeği Nedir? Su çiçeği varisella zoster adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilen ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Varisella zoster virüsü havada 1-2 saat canlı kalan ve çok hızlı çoğalan

Detaylı

İzolasyon nedir? İzolasyon önlemleri nelerdir? El yıkama Koruyucu ekipman kullanımı

İzolasyon nedir? İzolasyon önlemleri nelerdir? El yıkama Koruyucu ekipman kullanımı Amaç ve içerik İzolasyon nedir? Enfeksiyon zinciri İzolasyon önlemleri nelerdir? Standart önlemler Bulaşma yoluna yönelik önlemler El yıkama Koruyucu ekipman kullanımı Standart Önlemler ve İzolasyonlar

Detaylı

Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı. Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi

Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı. Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi Uz.Dr. Servet ÖZTÜRK Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalaıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI Kişisel koruyucu ekipman nedir? Çalışma ortamındaki enfeksiyon risklerine karşı çalışan tarafından kullanılması gereken giysi, araç ve malzemelerdir. Bölümün

Detaylı

Dr. Zerrin YULUĞKURAL. Trakya Ü. Tıp Fak. İnfeksiyon Hast. Ve Klin. Mik. AD.

Dr. Zerrin YULUĞKURAL. Trakya Ü. Tıp Fak. İnfeksiyon Hast. Ve Klin. Mik. AD. Dr. Zerrin YULUĞKURAL Trakya Ü. Tıp Fak. İnfeksiyon Hast. Ve Klin. Mik. AD. 6. Türkiye EKMUD Kongresi, 12.5.2016 Her bir erişkin sağlık durumuna bakılmaksızın aşılama açısından önemli Sağlık durumları

Detaylı

HepC Korunma. Alper ŞENER

HepC Korunma. Alper ŞENER HepC Korunma Alper ŞENER dr.alpersener@gmail.com Risk & HCV Yılda ortalama 5,6 milyon sağlık personeli risk altında (CDC)-tüm patojenler açısından Kan,kan ürünü ve insan kanından yapılan ürünler (faktörler)

Detaylı

EĞİTİM. Kuş Gribi ve Korunma. Kümesler? Avian Influenza Virus. Korunma Önlemleri? Dayanıklılık??? Kümesler 1

EĞİTİM. Kuş Gribi ve Korunma. Kümesler? Avian Influenza Virus. Korunma Önlemleri? Dayanıklılık??? Kümesler 1 Kuş Gribi ve Korunma Dr.Gaye USLUER Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Avian Influenza Virus Orthomyxoviridae Hemaglütinin, Nöraminidaz H5

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No SÇ.PL.01 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/5

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No SÇ.PL.01 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/5 SÇ.PL.01 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/5 SIRA NO ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA PERİ- YOD İZLEME YÖNTEMİ Her doktor ve hemşire Odasında el hijyeni Malzemeleri (alkol bazlı

Detaylı

KESİCİ-DELİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE TEMAS

KESİCİ-DELİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE TEMAS KESİCİ-DELİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE TEMAS ÇETİN 2015 1 Sağlık çalışanları, mesleki nedenlerle enfekte kan ve vücut sıvılarına maruz kalmayı takiben önemli mortalite ve orbititeye

Detaylı

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 24 Mart 2015 Sürveyans HIV önlenmesi Uygun antibiyotik kullanımı Hastane temizliği Dezenfeksiyon uygulamaları Enfeksiyon kontrolü İzolasyon

Detaylı

Soğuk algınlığı ve Grip. Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Soğuk algınlığı ve Grip. Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Soğuk algınlığı ve Grip Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Anlatım planı 1. Giriş 2. Etken 3. Neden önemli 4. Bulaş 5. Klinik 6. Komplikasyonlar 7.Tanı 8. Tedavi 9. Korunma

Detaylı

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ Dr. Nazan ÇALBAYRAM Bir hastanenin yapmaması gereken tek şey mikrop saçmaktır. Florence Nightingale (1820-1910) Hastane Enfeksiyonları

Detaylı

Febril Nötropenik Hastalarda İnfeksiyon Kontrol Yönetimi

Febril Nötropenik Hastalarda İnfeksiyon Kontrol Yönetimi Febril Nötropenik Hastalarda İnfeksiyon Kontrol Yönetimi Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Nötropenik Hasta ile

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ Prof. Dr. Fatma Ulutan Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıklar kları Anabilim Dalı BRUSELLOZ KONTROLÜ VE ERADİKASYONU

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞILABİLECEKLERİ RİSKLER VE RİSKLE KARŞILAŞMA DURUMUNDA YAPILACAKLARA YÖNELİK USUL VE ESASLAR

ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞILABİLECEKLERİ RİSKLER VE RİSKLE KARŞILAŞMA DURUMUNDA YAPILACAKLARA YÖNELİK USUL VE ESASLAR ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞILABİLECEKLERİ RİSKLER VE RİSKLE KARŞILAŞMA DURUMUNDA YAPILACAKLARA YÖNELİK USUL VE ESASLAR 1. AMAÇ Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı

Detaylı

İzolasyon Önlemleri Talimatı

İzolasyon Önlemleri Talimatı GOÜ Araştırma ve Uygulama Merkezi Enfeksiyon Kontrol Komitesi İzolasyon Önlemleri Talimatı Talimat No : 3 Düzenleme Tarihi :01.01.2012 Revizyon Tarihi:19.07.2012 1. AMAÇ İnfekte veya kolonize hastalardan

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Risk Oluşturan Bulaşıcı Hastalıklar. Prof. Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Sağlık Çalışanlarında Risk Oluşturan Bulaşıcı Hastalıklar. Prof. Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Sağlık Çalışanlarında Risk Oluşturan Bulaşıcı Hastalıklar Prof. Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Sağlık Çalışanlarının Mesleki Riskleri Enfeksiyon Kesici

Detaylı

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İNFLUENZADA KORUNMA Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İnfluenzaya bağlı komplikasyonların önlenmesi, hastalığın hafif geçirilmesi, hastaneye yatışın azaltılmasında en etkili yol AŞI ile korunmaktır. Antiviral ilaçlarla

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ Hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı ateşi, insan immün yetmezlik virüsü (HIV),

Detaylı

Hepatit C ile Yaşamak

Hepatit C ile Yaşamak Hepatit C ile Yaşamak NEDİR? Hepatit C kan yoluyla bulaşan Hepatit C virüsünün(hcv) neden olduğu bir karaciğer hastalığıdır. 1 NEDİR? Hepatit C virüsünün birçok türü (genotipi ) bulunmaktadır. Ülkemizde

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ Dr. Mustafa ERTEK Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET EL HİJYENİ EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET GÜNÜMÜZDE NOZOKOMĐAL ENFEKSĐYONLARIN ÖNLENMESĐNDE EN ÖNEMLĐ TEK PROSEDÜR EL YIKAMADIR* EL YIKAMA El Florasi Kalici flora (koagülaz negatif stafilokok, difteroid,

Detaylı

El Hijyeni ve İzolasyon Önlemleri. Seyhan AKTAŞ İnfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresi

El Hijyeni ve İzolasyon Önlemleri. Seyhan AKTAŞ İnfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresi El Hijyeni ve İzolasyon Önlemleri Seyhan AKTAŞ İnfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresi El Hijyeni Ve Hastane İnfeksiyonları Hastaneye yatan hastaların %7-10, kritik hastalarda %30 oranında hastane infeksiyonu

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon Kontrol Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7 1. AMAÇ Kan yoluyla

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon Kontrol Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Hastane çalışanlarını

Detaylı

HEPATİT TARAMA TESTLERİ

HEPATİT TARAMA TESTLERİ HEPATİT TARAMA TESTLERİ Hepatit Tarama Testleri (Hepatit Check Up) Hepatit taraması yaptırın, aşı olun, tedavi olun, kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun. Hepatitler toplumda hızla yayılan ve kronikleşerek

Detaylı

Hemodiyaliz Ünitelerinde İnfeksiyon Kontrolü

Hemodiyaliz Ünitelerinde İnfeksiyon Kontrolü T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Hastane İnfeksiyonu Kontrol Komitesi Hemodiyaliz Ünitelerinde İnfeksiyon Kontrolü Uzm.Hem.Hatice KAYMAKÇI İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi Hemodiyaliz - Tarihçe

Detaylı

ETKEN ÖZELLİKLERİ SARS KUŞKULU KULU VE DAMLACIK AN ENFEKSİYONLARDA DAS. Etkeni SARS-CoV olan, bulaşıcı ve ağır seyirli atipik bir pnömoni türüdür.

ETKEN ÖZELLİKLERİ SARS KUŞKULU KULU VE DAMLACIK AN ENFEKSİYONLARDA DAS. Etkeni SARS-CoV olan, bulaşıcı ve ağır seyirli atipik bir pnömoni türüdür. SARS KUŞKULU KULU VE DAMLACIK ÇEKİRDEĞİ İLE BULAŞAN AN ENFEKSİYONLARDA DAS YÖNETİMİ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) = Ciddi ani başlangıçlı solunumsal sendrom Etkeni SARS-CoV olan, bulaşıcı ve

Detaylı

Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT

Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT selimbuyukkurt@gmail.com WHO CDC ACOG Up To Date MedScape EKMUD KLİMİK KLİMUD Kaynaklar Ülke için kaynak oluştururken

Detaylı

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter Salgını Kontrolü 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter baumannii Hastalarda kolonize olarak ciddi enfeksiyonlara, septik şoka ve ölümlere yol açan nonfermentatif, gram-negatif

Detaylı

KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE TEMASTA ENFEKSİYON KONTROL İLKELERİ. ENFEKSİYON HEMŞİRESİ AYŞE DEMİR ALMALI Kaynak:CDC Dergisi

KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE TEMASTA ENFEKSİYON KONTROL İLKELERİ. ENFEKSİYON HEMŞİRESİ AYŞE DEMİR ALMALI Kaynak:CDC Dergisi KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE TEMASTA ENFEKSİYON KONTROL İLKELERİ ENFEKSİYON HEMŞİRESİ AYŞE DEMİR ALMALI Kaynak:CDC Dergisi TANIM KAN VE VÜCUT SIVISIYLA BULAŞAN VEYA KONTAMİNE OLARAK DÜŞÜNÜLEN HER CİSİMLE

Detaylı

İNFLUENZA A H1N1 Nedir,nasıl bulaşır,tedavisi nedir? Bahçelievler Toplum Sağlığı Merkezi Aşı-Bulaşıcı Birimi Dr.Gülcan TURGUT

İNFLUENZA A H1N1 Nedir,nasıl bulaşır,tedavisi nedir? Bahçelievler Toplum Sağlığı Merkezi Aşı-Bulaşıcı Birimi Dr.Gülcan TURGUT İNFLUENZA A H1N1 Nedir,nasıl bulaşır,tedavisi nedir? Bahçelievler Toplum Sağlığı Merkezi Aşı-Bulaşıcı Birimi Dr.Gülcan TURGUT H1N1 A (DOMUZ GRİBİ) TÜM DÜNYADA YAYILMAYA DEVAM EDİYOR Hastalık ilk kez

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) NEDİR? Verem hastalığı; verem mikrobunun solunum yolu ile alınmasıyla oluşan bulaşıcı bir

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) HAZIRLAYAN NESLİHAN BOZKURT ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ

SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) HAZIRLAYAN NESLİHAN BOZKURT ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) HAZIRLAYAN NESLİHAN BOZKURT ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ Koruyucu ekipman kullanım amacı Hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI ÜLKEMİZDEN ÖRNEKLER. Dr. Yunus Gürbüz

ÇALIŞAN SAĞLIĞI ÜLKEMİZDEN ÖRNEKLER. Dr. Yunus Gürbüz ÇALIŞAN SAĞLIĞI ÜLKEMİZDEN ÖRNEKLER Dr. Yunus Gürbüz Çalışan sağlığı, pratikte uygulananlar Çalışan sağlığı ile ilgili hastanelerde neler yapıldığını tespit etmek için bir anket formu hazırlandı,20 merkeze

Detaylı

İZOLASYON ÖNLEMLERİ Dr. Kaya Süer

İZOLASYON ÖNLEMLERİ Dr. Kaya Süer İZOLASYON ÖNLEMLERİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İZOLASYON İzolasyon nedir? İzolasyon nedir? Enfeksiyon zinciri Tarihçe İzolasyon

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA. Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA. Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 2 Transplant hastalarında immün durumun belirleyicileri Önceki aşılanma

Detaylı

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır.

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. GİRİŞ Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. HBeAg pozitif annelerden bebeğe bulaş oranı % 90 dır. Perinatal olarak kazanılan

Detaylı

Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır?

Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır? Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD Delici kesici aletler ile

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ İLE BULAŞAN HASTALIKLAR VE KORUNMA YOLLARI

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ İLE BULAŞAN HASTALIKLAR VE KORUNMA YOLLARI Sağlık çalışanlarının sağlığı birçok konunun bir arada ele alınması gereken bir başlık olup örgütlü, bütünsel bir çalışmayı gerektirmektedir. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu olarak bu konuya

Detaylı

HIV ve HCV KOİNFEKSİYONU OLGU SUNUMU

HIV ve HCV KOİNFEKSİYONU OLGU SUNUMU HIV ve HCV KOİNFEKSİYONU OLGU SUNUMU Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 14.03.2013, Kervansaray Lara Otel, Antalya Olgu Erkek, 44 yaşında, bekar On yıl önce, yurt

Detaylı

Biyolojik Risk Etmenleri

Biyolojik Risk Etmenleri Biyolojik Risk Etmenleri Mesleki tehlikeler Biyolojik, Biyomekanik, Kimyasal, Fiziksel (+radyolojik) Psikososyal TANIMLAMA Çalışma yaşamında biyolojik risk etkenleri denildiğinde akla, herhangi bir enfeksiyona,

Detaylı

İZOLASYON ÖNLEMLERİ PROSEDÜRÜ. Revizyon Tarihi: 03.08.2011 Sayfa No: 1/ 9 Yayın Tarihi: 03.07.2007

İZOLASYON ÖNLEMLERİ PROSEDÜRÜ. Revizyon Tarihi: 03.08.2011 Sayfa No: 1/ 9 Yayın Tarihi: 03.07.2007 Revizyon Tarihi: 03.08.2011 Sayfa No: 1/ 9 1. AMAÇ İnfekte veya kolonize hastalardan diğer hastalara, ziyaretçilere ve sağlık personeline mikroorganizmaların bulaşmasını önlemektir. 2. KAPSAM Tanı, tedavi

Detaylı

İzolasyon Önlemleri Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

İzolasyon Önlemleri Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD İzolasyon Önlemleri Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Ankara İzolasyon nedir? Amaç ve içerik İnfeksiyon zinciri Tarihçe İzolasyon önlemleri nelerdir? Standart

Detaylı

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011 BÖLÜM DAHİLİ BRANŞLAR KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN Sıvı sabun Kağıt havlu El antiseptiği Steril olmayan Steril KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KULLANIM ALANLARI - Tüm lavabolarda

Detaylı

İMMÜN SİSTEM HASTALIKLARI VE BAKIMI. Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Öztürk Birge ARALIK 2016

İMMÜN SİSTEM HASTALIKLARI VE BAKIMI. Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Öztürk Birge ARALIK 2016 İMMÜN SİSTEM HASTALIKLARI VE BAKIMI Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Öztürk Birge ARALIK 2016 İmmünite ile allerji arasında yakın bir ilişki vardır. İmmünite antikorlarla vücudu korumak, Allerji ise, antikorlarla

Detaylı

Kesici Ve Delici Alet Yaralanmalarını Önleme

Kesici Ve Delici Alet Yaralanmalarını Önleme Kesici Ve Delici Alet Yaralanmalarını Önleme Saglık bakım profesyonelleri her gün hastalarına bakım verirlerken, delici kesici alet yaralanmaları ya da sıçrama nedeniyle HIV, Hepatit B ve Hepatit C gibi

Detaylı

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI Hepatit B aşısı bilinen en etkili aşılardan biridir. Hepati B aşısı inaktif ölü bir aşıdır, aşı içinde hastalık yapacak virus bulunmaz. Hepatit B aşısı 3 doz halinde yapılmalıdır.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma Önlemleri

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma Önlemleri Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma Önlemleri Hmş. Pakize AYGÜN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakütesi, İSTANBUL Hastaneler, infeksiyon etkenleri bakımından zengin bir ortam oluştururlar.

Detaylı

KORUMA. Doç. Dr. Levent GÖRENEK GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mik. AD.

KORUMA. Doç. Dr. Levent GÖRENEK GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mik. AD. SALGINDA KONTROL VE KORUMA Doç. Dr. Levent GÖRENEK GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mik. AD. Salgın inceleme basamakları 1. Saha çalışması için hazırlık yapılması 2. Bir salgının varlığının ğ gösterilmesi

Detaylı

H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler. Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi)

H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler. Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi) H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi) İnfluenza olarak da bilinen grip, viral bir hastalıktır. Sağlıklı insanlarda ortalama bir haftada geçmesine rağmen; vücut direncini

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM ALANLARI DAHİLİ BRANŞLAR

ÖZEL YALOVA HASTANESİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM ALANLARI DAHİLİ BRANŞLAR LARIN DAHİLİ BRANŞLAR Steril olmayan eldiven Steril eldiven Bariyerli eldiven -Her iki yatak arasında bir adet olacak biçimde - Pansuman ya da invaziv işlem odaları -Doktor odaları -Hemşire ilaç hazırlama

Detaylı

Dişhekimliği çalışma ortamı; DİŞHEKİMLİĞİ ENFEKSİYON KONTROL YÖNERGESİ NEDEN YENİLENDİ?

Dişhekimliği çalışma ortamı; DİŞHEKİMLİĞİ ENFEKSİYON KONTROL YÖNERGESİ NEDEN YENİLENDİ? Dişhekimliği çalışma ortamı; DİŞHEKİMLİĞİ ENFEKSİYON KONTROL YÖNERGESİ NEDEN YENİLENDİ? Dr. Rahime M. Nohutcu Hacettepe Üniversitesi Çalışanların enfeksiyonla karşı karşıya olduğu tehlikeli bir çevre oluşturmaktadır.

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI TALİMATI

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI TALİMATI 12.09.2013 0 0 1 / 5 1. AMAÇ: Bu talimat ile hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı ateşi, insan immün yetmezlik virüsü (HIV), kuş gribi, domuz gribi

Detaylı