ACİL TIP KLİNİĞİ Dr. Bora KAYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACİL TIP KLİNİĞİ Dr. Bora KAYA"

Transkript

1 ACİL TIP KLİNİĞİ Dr. Bora KAYA

2 CDC hastaları için bakım sağlayan 8 milyon sağlık çalışanının enfeksiyonlar açısından risk altında olduğunu tahmin ediyor Ek olarak 1,2 milyon sağlık dışı çalışanın da maruziyet riski var (yangın, kurtarma ve ıslahevleri, araştırma laboratuarları ve cenaze endüstrisi)

3 Makul bir şekilde öngörülebilen cilt, göz, müköz membranın kan veya diğer enfeksiyöz materyallerle parenteral teması Bu durum çalışanın görevlerinin bir sonucu olarak oluşabilir Kan, kan ürünleri Tükrük, semen, vaginal sekresyonlar serebrospinal, synovial, plevral, perikardial, peritoneal, ve amniotik sıvılar, görülebilir şekilde kanla kontamine vücut sıvıları

4 Çıkarılmış insan doku ve organları; HIV veya HBV içeren hücre veya doku kültürleri, kültür ortamları veya diğer solusyonların, vücut sıvılarından ayrılması zor veya imkansızdır Sağlık çalışanlarının vücutla ilgili tüm sıvı temaslarında, durum potansiyel tehdit olarak kabul edilip tedavi edilmelidir

5 Hastalıkların coğrafi dağılımları? İnsan nüfusunun mobilitesi? Hastalıkların latent periyotları? Standardizasyon? ( kişisel korunma )

6 Perkutan maruziyet; en yüksek riski oluşturur. İğne keskin cisim kullanımı. Özellikle hemşirelik faaliyetlerinde. Müköz membran maruziyeti; sıçrama veya püskürmelerle. Kanama kontrolü, explorasyon, yara temizliği, orogastrik veya nazogastrik tüp, entübasyon, kan veya vücut sıvısı taşınması

7 Solunumsal maruziyet; havada asılı materyallerin solunması. Havasız odada çalışmak. Deri yoluyla temas; doğrudan hasta ile veya dolaylı olarak enfekte materyallerle temas. Büyük yüzeylerle veya temas edenin cildinde hasar varsa risk artar. MDR bakterilerden uyuz ve bit e kadar geçiş olabilir. (hipersensitivite, latex )

8 Maruziyet yolu Patojen konsantrasyonu (organizmaların sayısı), Bulaşıcının patojen özellikleri Bulaşıcının hacmi (doz) Maruz kalan bireyin duyarlılığı

9 1991 VE 2000 yıllarında iki düzenleme yapılmış Yazılı maruziyet planı kontrolü Tehlikeyi kaldırmak veya çalışanı izole etmek için mühendislik kullanmak Güvenliği standardize ve maksimize etmek için çalışma pratiklerinin kullanılması 1991 deki yasada belirlenen başlıklara uygun sınıflandırmalar tanımlamak İletişim sağlamak Biz?

10 El yıkama Kişisel korunma malzemeleri Temizlik Dezenfeksiyon Hasta temaslı malzemelerin ve yüzeylerin temizliği Kirli üniforma ve hasta tekstili temizliği Keskin maddelerin ve iğnelerin güvenliği İnfeksiyöz atıkların kontrolü Hasta alanlarının kontrolü

11 Basit, çevreyle uyumlu ve rutin çalışma ortamının bir parçası olmalıdır İdari kontroller(tüm yazılı prosedürler devamlı eğitim programları), ekipman mühendisliği(kendinden kapanan iğneler, iğnesiz ilaç uygulama cihazları, kaplar, tekkullanımlık hava yolu ekipmanları, KKE), iş uygulama kontrolleri, işgücünün eğitim ve sağlık yönetimi olmalıdır

12

13

14 Hastalık etkenleri Epidemiyolojisi Bulaş yolları Hastalık belirti ve bulguları Risk içeren aktiviteler Risk önleyici stratejiler Temas sonrası yönetim RİSK TAMAMEN ÖNLENMİŞ SAYILMAZ!!!!!!

15 Temas öncesi aşılama Akut temas sonrası tıbbi değerlendirme Enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu Hastalık proflaksisi Medikal testler Yönlendirme

16

17 Kan ve Vücut Sıvıları ile Etkilenmelerin Yönetimi Triyajı hızlandırın Maruz kalan bölgeleri su ile yıkayınız, yaraları sabun ve su ile yıkayın Maruziyet durumlarında, hasta ve maruz kalan kişinin aşılama geçmişi ile ilgili öykü alın Maruz kalan kişinin laboratuar çalışmaları için kan örnekleri elde edilmesi(gerektiğinde muvafakat kullanarak) ; idrarda gebelik testi (gebe kalma potansiyeli olan kadınlar için) Eğer biliniyorsa hastanın laboratuvar çalışmaları, (gerektiğinde muvafakat kullanarak) Tetanoz aşısı için ihtiyacı belirleyin Maruziyet sonrası Hepatit B profilaksisini tanımla HIV için profilaksi ve bulaş mekanizmasının tanımlanması(dozaj için önemli) Konsültan ile yarar/zarar belirlenmesinin yapılması,dozaj belirleme Önerilen tedavi ve yan etkilerin gözden geçirilmesi Taburculuk sonrası takiplerin düzenlenmesi

18 Mesleki Maruziyet Raporu İçeriği İçin Öneriler Tarih ve maruz kalma zamanı Prosedürün detayları, nerede ve nasıl maruziyet oluştuğunu içermeli; cihazın tipi markası nasıl ne zaman? Sıvı veya malzemenin türü, miktarı, maruziyetin derecesi( derin dokulara, yüzeyel dokuya kas içine müköz membranlara ), cilt söz konusu ise bütünlüğü Maruziyet kaynağı hakkında ayrıntılı bilgi (örneğin, hepatit B virüsü, hepatit C virüsü, ya da, HIV ile enfekte, hastalık ve prognoz aşamasında, antiretroviral tedavinin tarihçesi, viral yük ve antiretroviral direnci ) Maruz kalan kişi hakkında bilgiler (örneğin, Hepatit B aşılama ve aşı yanıt durumu) Konsültasyon detayları, maruziyet sonrası yönetim ve taburculuk bilgileri

19 Maruziyet alanı su ve sabun ile iyice yıkanır, müköz membranlar su ile irrige edilir. Kostikler (çamaşır suyu), antiseptikler, dezenfektanlar doğrudan uygulanmaz. Riskli dermal yaralanmalarda takip cilt sağlam değilse endikedir (aşınmış, çatlamış, tahriş olmuş, açık yara)

20 Etkilenmelerin Takibinde İhtiyac Duyulan Faktörler Maruz kalma Türü Perkütan yaralanma Mukoza zarı maruziyet Nonintact cilt maruziyet Isırıklarda her iki kişinin olaya dahil edilmesi Tipi ve sıvı / doku miktarı Kan Kan içeren sıvılar Potansiyel olarak bulaşıcı sıvı veya doku (meni, vajinal salgılar ve BOS, sinoviyal, plevra, periton, perikart ve amniyotik sıvılar) Konsantre virüs ile doğrudan temas Kaynak Enfeksiyon durumu Hepatit B yüzey antijeni varlığı HCV antikor varlığı HIV antikor varlığı Maruz kalan kişinin duyarlılığı; Hepatit B aşısı ve aşı yanıtı, HBV, HCV ve HIV bağışıklık durumu

21 Mümkün olan en kısa sürede Gerektiği gibi izin alınmalı Kaynaktan yapılan HIV testi onaylanmış ve hızlı test olmalı Kaynak bilinmiyorsa epidemiyolojik verileri kullan Bulaş malzemelerinin testi önerilmiyor HIV + ise klinik bilgilerin tamamı gerekli (proflaksi için), ulaşamıyorsan başla, 72 saatte düzelt

22 Bilinen kaynaklar; Hepatit B yüzey antijeni, anti-hcv, ve HIV antikor bakılmalı Doğrudan virüs testleri rutin tarama için tavsiye edilmez Hızlı bir şekilde HIV antikor testi kullanmayı düşünün Kaynak kişi enfekte değilse maruz kalanın takibi gerekli değildir Enfeksiyon durumu (örneğin, kaynak kişi testi reddediyor) bilinmiyorsa kaynakları, tıbbi teşhis, klinik semptomlar ve risk durumunu düşünün Kanla taşınan patojenler için atılan iğnelerin testi önerilmiyor

23 Bilinmeyen kaynaklar Bilinmeyen kaynaklar için, enfeksiyon açısından yüksek risk kaynağı olasılığı değerlendirilmeli Maruziyet alanındaki hastalar arasında kanla taşınan patojen enfeksiyon olasılığı düşünülmeli

24 Önemli nokta kaynak ve çalışanın aşı ve aşıya yanıt durumu Maruziyet varsa aşı mutlaka yapılmalı (biran önce) Değerlendirme sonrası Ig verilmeli ise ideal ilk 24 saatte verilmeli, 7. günden sonra etkinliği bilinmiyor

25 Perkütan veya müköz membran maruziyetinde HBV profilaksisi Çalışanın aşı ve antikor durumu TEDAVİ HbsAg (+) hasta HbsAg (-) hasta Bilinmiyor veya test yapılamıyor Aşısız/nonimmün Aşı+Ig 1 Aşı Aşı Önceden aşılı antikor yanıtı(+) antikor yanıtı(-) Aşı+Ig veya Ig Kaynak yüksek riskli ise HBs (+) gibi davran Yanıt bilinmiyor Anti HBs bak --- Anti HBs bak Yeterli ise tedavi--- Değilse Aşı+Ig 1 Yeterli ise tedavi--- Değilse aşıla 1-2 ay sonra titre bak

26

27 Daha önce hepatit B virüsü ile enfekte olmuş kişiler bulaşmalara karşı bağışıktır ve temas sonrası profilaksi gerekmez Ig Dozu 0.06 ml/kg IM anti-hbs >10 miu/ml yeterli düzey Daha önce ikinci bir aşı serisi tamamlanmış, ancak yanıt vermeyen kişiler için, iki doz HBIG tercih edilir Aşılı+yanıtsız ise çift doz Ig tercih edilebilir

28 Kaynakta HCV testi yapılır Maruz kalanda AntiHCV ve ALT bak, baz değerleri 4-6 ay takip et HCV erken tanı isteniyorsa 4-6 haftada HCV RNA için test yapılabilir Tüm (+) AntiHCV testleri immünblot testi ile doğrulanmalıdır IG ve antiviral, HCV pozitif kana maruz kaldıktan sonra proflakside tavsiye edilmez Personelin bulaştırıcılığı için takibine gerek yoktur(önerilerde bulun)

29 1 saat içinde değerlendir ve test yap (çalışan ve hastaya) Proflaksi mümkün olduğunca çabuk başlanmalıdır Proflaksi etkinliği saat sonra oldukça azalmıştır 4 hafta tedavi önerilir

30 Perkütan yaralanmalarda HIV maruziyeti profilaksisi Maruziyet tipi Az miktarda (birkaç damla) Çok miktarda (fazlaca sıçrama) HIV(+) class 1 Temel 2 ilaç* Genişletil miş 3 ilaç Kaynağın enfeksiyon durumu HIV(+) class 2 Genişletilm iş 3 ilaç Genişletilm iş 3 ilaç Kaynak belli test? (kaynak ölü olabilir) Genelde faydasız, kaynağın risk durumuna göre 2 ilaç* Genelde faydasız, kaynağın risk durumuna göre 2 ilaç* Kaynak Bilinmiyor Genelde faydasız, ortamın risk durumuna göre 2 ilaç* Genelde faydasız, ortamın risk durumuna göre 2 ilaç* HIV(-) Gerekmez Gerekmez * Klinisyen ve maruz kalanın arasındaki iletişime göre verilmeli

31 a HIV-positive, class 1 asymptomatic HIV infection or known low viral load (e.g., <1500 RNA copies/ml). HIV-positive, class 2 symptomatic HIV infection, acquired immunodeficiency syndrome, acute seroconversion, or known high viral load. If drug resistance is a concern, obtain expert consultation. Initiation of PEP should not be delayed pending expert consultation, and, because expert consultation alone cannot substitute for face-to-face counseling, resources should be available to provide immediate evaluation and follow-up care for all exposures. b Known source, but HIV status cannot be determined (e.g., deceased source person with no samples available for HIV testing). c Unknown source (e.g., a needle from a sharps disposal container). d Less severe (e.g., solid needle and superficial injury). e The designation "consider PEP" indicates that PEP is optional and should be based on an individualized decision between the exposed person and the treating clinician. f If PEP is offered and taken and the source is later determined to be HIV-negative, PEP should be discontinued. g More severe (e.g., large-bore hollow needle, deep puncture, visible blood on device, or needle used in patient's artery or vein).

32 a For skin exposures, follow-up is indicated only if there is evidence of compromised skin integrity (e.g., dermatitis, abrasion, or open wound). b HIV-positive, class 1 asymptomatic HIV infection or known low viral load (e.g., <1500 RNA copies/ml). HIV-positive, class 2 symptomatic HIV infection, acquired immunodeficiency syndrome, acute seroconversion, or known high viral load. If drug resistance is a concern, obtain expert consultation. Initiation of PEP should not be delayed pending expert consultation, and, because expert consultation alone cannot substitute for face-to-face counseling, resources should be available to provide immediate evaluation and follow-up care for all exposures. c Known source, but HIV status cannot be determined (e.g., deceased source person with no samples available for HIV testing). d Unknown source (e.g., splash from inappropriately disposed blood). e Small volume (i.e., a few drops). f The designation "consider PEP" indicates that PEP is optional and should be based on an individualized decision between the exposed person and the treating clinician. g If PEP is offered and taken and the source is later determined to be HIV-negative, PEP should be discontinued. h Large volume (i.e., major blood splash).

33 Proflaksi deri zedelenmesi varsa endike Sınıf 1: Asemptomatik veya düşük viral yük örneğin, <1500 RNA kopya /ml) Sınıf 2: Semptomatik enfeksiyon, akut serokonversiyon pozitif AIDS, yüksek viral yük İlaç direnci endişesi varsa uzman konsültasyonu iste Takip ve bakım için uzman konsültasyonu önerilir

34 Proflaksi >%50 yan etkilerden dolayı bırakılmakta, bu yüzden iki ilaç rejimi geliştirilmiş Kan sayımı, böbrek ve karaciğer testleri ile en az 2 hafta izlemek lazım En geç 6 ay sonra anti HIV bak 6-12 ay takip et, her tür akut hastalığı akut retroviral sendrom başlangıcı olarak kabul et Kondom, cinsel perhiz, kan bağışı, emzirme.

35 İKİ İLAÇLI REJİM TEMEL HIV PROFİLAKSİ REJİMLERİ Zidovudine (300 milligram günde 2 kez veya 200 milligram günde 3 kez) + lamivudine (150 milligram günde 2 kez) Zidovudine (300 milligram günde 2 kez veya 200 milligram günde 3 kez) + emtricitabine (200 milligram günde 1 kez) Lamivudine (150 milligram günde 2 kez) + tenofovir (300 milligram günde 1 kez) Tenofovir (300 milligram günde 1 kez) + emtricitabine (200 milligram günde 1 kez ALTERNATİF İKİ İLAÇLI REJİM Lamivudine (150 milligram günde 2 kez) + stavudine (40 milligram günde 2 kez veya vücut ağırlığı<60 kg, doz 30 milligram günde 2 kez) Emtricitabine (200 milligrams günde) + stavudine (40 milligram günde 2 kez veya vücut ağırlığı<60 kg, doz 30 milligram günde 2 kez)

36

37 HIV temas sonrası genişletilmiş profilaksi rejimleri Temel iki ilaç tedavisi artı aşağıdakilerden biri Tercih: lopinavir/ritonavir combination 400/100 milligram günde 2 kez yemeklerle atazanavir, 400 milligram günde 1 kez ± ritonavir, 100 milligram günde 1 kez fosamprenavir, 1400 milligram günde 1 kez ± ritonavir, 200 milligram günde 1 kez indinavir, 800 milligram günde 2 kez aç karnına + ritonavir,100 milligram günde 2 kez

38

39 HIV MARUZİYETİ PROFİLAKSİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR İLAÇ DOZ TOKSİK ETKİLER Zidovudine (Retrovir ; ZDV, AZT) Lamivudine (Epivir ; 3TC) Zidovudine +lamivudine (Combivir ) Indinavir (Crixivan ; IDV) 300 milligram 2*1 veya 200 milligram 3*1 Nötropeni, anemi, mide bulantısı, yorgunluk, kırıklık, baş ağrısı, uykusuzluk, miyozit 150 milligram 2*1 Baş ağrısı, karın ağrısı, ishal, nadiren pankreatit 2*1 (300 milligram ZDV ve 150 milligram 3TC) 800 milligram 3*1 aç karnına Nötropeni, anemi, mide bulantısı, yorgunluk, kırıklık, baş ağrısı, uykusuzluk, miyozit Nefrolitiazis (büyük miktarda su içerek azalır), kristalüri, hematüri, bulantı, baş ağrısı, karaciğer fonksiyon testi sonuçları, hiperglisemi (terfenadin, astemizol, sisaprid, triazolam, midazolam, rifampin, rifabutin, ketokonazol dahil olmak üzere pek çok ilaç etkileşimleri)

40 HIV MARUZİYETİ PROFİLAKSİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR İLAÇ DOZ TOKSİK ETKİLER Tenofovir (Viread, TDF) 300 milligrams daily Emtricitabine (Sustiva, EFV) Asteni, baş ağrısı, ishal, bulantı, kusma, şişkinlik 200 milligrams daily Minimal toksisite, hepatik steatoz,ender laktik asidoz Stavudine (Zerit, D4T) Lopinavir/ritonavir (Kaletra ) 40 milligrams twice daily or if body weight <60 kg, dose 30 milligrams twice daily 400/100 milligrams twice daily with food Periferik nöropati, pankreatit, lipodistrofi, hızla ilerleyen artan nöromüsküler zayıflık (nadir) GI intolerans, bulantı, kusma, ishal, halsizlik, yüksek serum transaminaz, hiperglisemi, lipid anormallikleri, olası kanama

41 Standart ve bulaşıcılık temelinde düzenlenmeli Standart önlemler çok geniş iken bulaşıcılık tabanındakiler temelde 3 tiptir; Hava kaynaklı Damlacık Temas

42 El Yıkama (sabun ve su, susuz antiseptiklerle *C.difficile bazı alkol bazlı antiseptiklere dirençli) Eldiven (çıkarıldığında çevreye dokunulacaksa el yıkanır) Maskeler ve koruyucular Önlükler (kısa sürelerde değişim) Atılabilir materyal kullanımı (derhal atılmalı)

43

44

45 Çevreye yönelik kontroller, hasta bakım alanları, nesneleri arıtmak için hastane prosedürleri ile ilgilidir Çevre yüzeyleri, yatak, yatak rayları, komodin ekipmanları, ve sık dokunulan yüzeyler temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. İşyeri denetimleri, bıçaklara ve diğer keskin aletleri uygun şekilde bertaraf edilmesi sayılabilir. Delinmeye karşı dayanıklı kaplar kullanılmalı ve onlar taşmamalı. Çevresini kontamine eden ve temizliğini kendi başına yapamayan hastalar özel bir odada yer almalıdır.

46 Bulaş 5 mikrometre ve daha küçük damlalar için geçerlidir Rubeola (kızamık) Varisella (suçiçeği, dissemine zoster dahil) Tüberküloz Oda özellikleri Negatif basınçlı hava ortamı olan 6-12 saat arayla havası değişen Dışarı atılan havanın filtrasyonunu sağlanan

47 Oda kapısı kapalı olmalı Hastanın mobilizasyonu sınırlanmalı, sınırlanamıyorsa diğer bölümlere geçerken solunum koruması kullanılmalı Personel girip çıkarken onaylı maskeler kullanmalı

48 Konuşma, hapşırma, öksürme sırasında >5 mikrometre tanecikler yayılabilir Invaziv H.İnfluenzae tip B ( meningitis, pneumonia, epiglottitis, sepsis) İnvaziv N.meningitidis (meningitis, pneumonia, sepsis) Ciddi bakterial solunumsal enfeksiyonlar Diphtheria (pharyngeal) M. pneumonia Boğmaca Solunumsal veba Streptococcal farenjit, pnömoni, kızıl Ciddi viral enfeksiyonlar Adenovirus Influenza (H1N1) Mumps Parvovirus B19 Rubella

49 TEMASLA BULAŞAN ENFEKSİYON HASTALIKLARI İlaca dirençli enfek. veya kolonizasyon (GI, SS, cilt, yara alanlrı) Enterik enf.lar düşük enfektif doz veya uzun süreli çevresel sağkalım Clostridium difficile Son derece bulaşıcı veya kuru cilt üzerinde oluşabilen deri enfeks. Difteri (kutanöz) HSV(neonatal veya mukokutanöz) EHEC O157 H7 Shigella Hepatit A Rotavirüs Respiratuvar sinsisyal virüs Parainfluenza virüsü Enteroviral enfeksiyonlar Empetigo Major, noncontained abse, selülit, decubit Bitlenme Uyuz Stafilokokal fronküloz HZV (diss. veya immün supr.) Viral hemorajik konjonktivitte Viral hemorajik enfeksiyonlar (Ebola, KEAH Lassa, ACİL Marburg, TIP - KKKA) Dr. Bora Kaya

50 Kontamine hastalarla temas sonrası eldiven değişimi, el yıkama, antiseptik İnkontinans, kolostomi, diare vb koruyucu giysi ve çıkarken odada bırak Hastanın dolaşımını sınırla, pansuman malzemelelerini en kısa sürede uzaklaştır Dayanıklı malzemeyi tek hasta için kullan Kişisel malzemeyi temizle

51 Tbc Kızamık Kabakulak Kızamıkçık Varisella ve herpes zoster İnfluenza Meningokokal hastalıklar Uyuz Bitlenme Latex allerjisi SARS (severe acute respiratory sendrom)

52 1-10 basil, %20 enfeksiyon yaratır (-) basınçlı oda, UV, hasta yönetimi, idari önlemler, maske kullanımı Solunumsal semptomları olan hastaları dikkate al Tbc sorgula, önlem al(göçmenler, HIV, evsizler, alkolikler, uyuşturucu, huzurevi, hapishaneler ya da sığınma evlerinin personeli) Basil Calmette-Guerin aşısı uygulanan en yaygın aşı olmasına rağmen, saflaştırılmış protein türevi olduğundan dermal hipersensitivite reaksiyonu ile ilgili sorunlar nedeniyle ABD'de kullanımı yasaklamıştır 6-12 ayda 1 PPD veya PA Akciğer grafi

53 Çocuklarda aşı ile önlenebilir ölüme yol açan hastalıklar arasında en yaygın olanı, hava yoluyla bulaş (+) Birincil önleme bağışıklama, ikincisi hasta izolasyonu Maruziyet varsa 72 saat içinde aşılama koruyucu (aşı durumu belirsizse yap) Ig 6 gün içinde önleme veya seyri değiştirme

54 Hava yolu, tükürükle direkt temas ile bulaş olur İmmünizasyon esas, izolasyon faydalı değil Tek veya MMR olarak var MMR öneriliyor 0-1 olarak iki doz sc Ig efektif değil önerilmez Maruziyet sonrası aşı zararsız ve daha sonraki maruziyetleri engeller

55 Hava yolu, dökülen damlacıklarla İzolasyon yetersiz, bağışıklama ilk tercih MMR tercih edilir Standart önlemler ve aşı durumu bilinmiyorsa veya yoksa aşılama önerilir

56 Bulaşıcı ve önemli bir hastalık Direkt temas(vezikül sıvısı), inhalasyon Suçiçeği aşısının temas sonrası kullanımı enfeksiyonu önleyebilir VZV IG 96 saat içinde uygulandığında, klinik ve komplikasyonları değiştirebilir ya da önleyebilir. Duyarlı ve uzun süre doğrudan temaslı çalışana önerilir, gün izin (Ig olsa bile) Herpes zoster aşısıda 60 yaş üstü veya kronik hastalığı olanlar ve sağlık çalışanlarına öneriliyor

57 Aralık ve mart ayı başında pik yapar Solunum yolu ve az da olsa direkt temas Özellikle H1N1 şüpheli vakalarda personel koruyucu maske kullanmalı Aşı maruziyetten 2-4 ay önce yapılmalı İdeal ay ekim Acil servis ve ambulans çalışanlarına ayrıca H1N1 monovalan aşısı tavsiye ediliyor

58 Oseltamivir, influenza A ve B 1 yaş üzeri, 2 günden az semptomatik hastaların tedavisinde (H1N1) için öneriliyor) Zanavimir, inhale tozu var, 7 yaş üzeri, 2 günden az semptomatik hastaların tedavisinde Amantadin, rimantadin 1 yaş üzeri influenza tip A tedavi ve proflaksi için onaylanmış Korumasız yakın temasta; konfirme, olası veya şüpheli H1N1 teması sonrası proflaksi verilmeli

59 Çoğu zaman gereksiz proflaksi uygulanıyor Ağızdan ağıza resusitasyon, entübe etmek, yüz maskesiz aspire etmek Sadece konfirme vakalarda (kültür, PCR, Gr (-) diplokok raporlanması) Önerilen proflaksisi rifampin, 2 gün boyunca 10 mg / kg her 12 saatte bir (doz başına maksimum 600 miligram), ya da seftriakson, 250 miligram tek doz ya da siprofloksasin 500 mg tek doz

60 Enfekte bireyler ile doğrudan kişisel temas ile bulaşır. İletim kontamine yatak ve giysi ile temas ile oluşabilir. Cansız nesneler üzerinde 2 ya da 3 gün boyunca yaşayabilir. Oda sıcaklığında hareketsiz, kişiden kişiye atlamaz, uçmaz Norveç uyuzu, immun baskılanmışlarda

61 Vücudun çeşitli bölgelerinde (örneğin, kafa, göğüs, ve kasık) Birey üzerinde 30 gün boyunca yaşayabilir Yetişkin formları da kan ile beslenirler ve cansız nesneler üzerinde 2 gün kadar yaşayabilir. Direkt temas veya enfekte yatak, giyim, tarak, fırça, ya da şapka ortak kullanımı ile bulaşır

62 Eldiven (ameliyat, muayene ve temizlik), intravasküler cihazlar (balon kateterler, IV boru ve bağlantı noktaları), hava yolu cihazları (nazofarenks havayolu, endotrakeal tüpler, oksijen maskeleri), turnikeler, kan basıncı manşeti,..) irritant, kontakt dermatit (tip IV), ve immunoglobulin E (IgE; tip I). Latekssiz malzemelerde de allerji olabilir

63 SARS, coronavirüs Orta hastalığın klinik kriterleri sıcaklığı> 38 C, bir veya daha fazla solunum yolu hastalığı bulguları; Şiddetli hastalık için, radyolojik kanıt, pnömoni, solunum distres sendromu, pnömoni ile uyumlu otopsi bulguları veya bir neden olmadan solunum sıkıntısı sendromu. Buna ek olarak, hastalık için semptomların başlangıcından itibaren 10 gün içinde yakın temas 10 gün içinde epidemik bölgeye seyahat.

64 Su ve sabun ya da alkol bazlı el losyonları Tüm yüzeyler ve ekipmanlar temizlenmeli Olası maruziyet varsa cerrahi maske ve hasta bekleme odasının diğerlerinden ayrılması Tam kişisel koruyucu kıyafetler ve tek kullanımlık maske sağlık çalışanları tarafından kullanılması Hastalar enfeksiyon kontrolünden çok tıbbi bakıma ihtiyaç duyarlar (kalabalık yaşam yerlerindekiler hariç)

65

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden sağlık

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI Hemşireler, hastabakıcılar ve labaratuvar personeli en yüksek risk grupları olarak görülmektedir. Yaralanmalarda ilk sırayı, enjektör iğnesinin kapağının işlem sonrasında

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Enfeksiyon Hastalıkları ve Korunma

Sağlık Çalışanlarında Enfeksiyon Hastalıkları ve Korunma Sağlık Çalışanlarında Enfeksiyon Hastalıkları ve Korunma Dr. Şükran Köse İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin Sunum planı Sağlık

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 14.01.2013 Madde 5.12, Personel Sağlık Taraması Takip 01 Çizelgesi ne atıfta bulunularak revize edildi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Sağlık Çalış ışanlarında Enfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Sağlık çalış ışanlarında majör bulaş kaynağı kanla

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi EKK KAYA SÜER

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi EKK KAYA SÜER Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi EKK KAYA SÜER Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski: Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit

Detaylı

Korunma Yolları (Üniversal Önlemler)

Korunma Yolları (Üniversal Önlemler) Doç. Dr. Onur POLAT Korunma Yolları (Üniversal Önlemler) İlk kez 1987 yılında ABD de hastalık kontrol merkezleri (CDC) tarafından HIV bulaşmasını önlemek amacıyla önerilen yöntemler Üniversal Önlemler

Detaylı

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Sağlık kuruluşları hizmet, eğitim, araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü kompleks yapılardır. Bu nedenle, sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ

SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ Çalışanların hastane ortamında bulaşıcı hastalıklardan korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıklara maruziyet durumunda alınması gereken

Detaylı

Kan Yoluyla BulaĢan Enfeksiyonlar ve Korunma

Kan Yoluyla BulaĢan Enfeksiyonlar ve Korunma Kan Yoluyla BulaĢan Enfeksiyonlar ve Korunma Prof. Dr. Ayper Somer Ġstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Ġnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Sağlık ÇalıĢanlarında Enfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaģan hastalıklar

Detaylı

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI SDÜDHF/TBH/TLM/62/YT-13.01.2015/REVNO-00 1. AMAÇ 1.1. Tanımlanmış veya şüphe edilen bulaşıcı hastalığı olan veya epidemiyolojik olarak önemli bir patojenle enfekte veya kolonize

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma önlemleri

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma önlemleri KesiciDelici Alet Yaralanmaları ve Korunma önlemleri Pakize AYGÜN İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KIRIM KONGO BULAŞTI! Kan alırken virüs kapan hemşire öldü MUSTAFA DEMİRER Çorum DHA Kene tarafından ısırılan

Detaylı

INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI INFEKSIYON KONTROL KURULU

INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI INFEKSIYON KONTROL KURULU INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI En çok kullandiginiz tibbi alet EL YIKAMA ÖNCE BURUN MU? ELLERINIZI GÜN IÇINDE FARKLI AMAÇLAR IÇIN KULLANIRSINIZ ELLER NE ZAMAN YIKANMALI? AMERIKAN HASTALIK KONTROL MERKEZI

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI Sayfa No 1/6 1. AMAÇ: Tanımlanmış veya şüphe edilen bulaşıcı hastalığı olan veya epidemiyolojik olarak önemli bir patojenle enfekte veya kolonize olduğu belirlenen hastalardan, sağlık kurumundaki diğer

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Dr. Selim Bozkurt. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

VİRAL HEPATİTLER. Dr. Selim Bozkurt. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı VİRAL HEPATİTLER Dr. Selim Bozkurt Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sunum Planı Hepatit Hepatit A Hepatit B Hepatit C Mesleki Maruziyet Potansiyel olarak Hepatit

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının HIV Enfeksiyonundan Korunması ve Kontrolü

Sağlık Çalışanlarının HIV Enfeksiyonundan Korunması ve Kontrolü Sağlık Çalışanlarının HIV Enfeksiyonundan Korunması ve Kontrolü Dr. Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Riskli temas Perkütan yaralanma

Detaylı

DAMLACIK İZOLASYONU. Antibiyotik tedavisi başlandıktan bir gün sonra 24 saat ara ile alınan iki örnekte üreme tespit edilmezse sonlandırılır

DAMLACIK İZOLASYONU. Antibiyotik tedavisi başlandıktan bir gün sonra 24 saat ara ile alınan iki örnekte üreme tespit edilmezse sonlandırılır DAMLACIK İZOLASYONU Menenjit: ( H. influenzae tip B Neisseria meningitidis enfeksiyonu İnvaziv Neisseria Meningitidis Sepsis Enfeksiyonu Büyük partiküllü (>5μm) damlacıkların geçişinin önlenmesinde kullanılır.

Detaylı

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Çocukluk Çağı Aşılamaları Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Rutin Aşı Takvimi-2012 ÖNERİLEN RUTİN AŞI PROGRAMI-2012 Ulusal aşı programı DOĞUM 1. AYIN SONU 2. AYIN SONU 4. AYIN SONU 6. AYIN SONU HEPATİT B 1. Doz

Detaylı

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI YÖN.TL.26 28.05.2013 14.01.2014 01 1/6 1.0 AMAÇ: sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşların önlenmesi amacıyla sağlık personeli,hasta,hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için uygun

Detaylı

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Dolaşım Sistemi Belirtileri Solunum Sistemi Belirtileri Sindirim

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

İzolasyon nedir? İzolasyon önlemleri nelerdir? El yıkama Koruyucu ekipman kullanımı

İzolasyon nedir? İzolasyon önlemleri nelerdir? El yıkama Koruyucu ekipman kullanımı Amaç ve içerik İzolasyon nedir? Enfeksiyon zinciri İzolasyon önlemleri nelerdir? Standart önlemler Bulaşma yoluna yönelik önlemler El yıkama Koruyucu ekipman kullanımı Standart Önlemler ve İzolasyonlar

Detaylı

EĞİTİM. Kuş Gribi ve Korunma. Kümesler? Avian Influenza Virus. Korunma Önlemleri? Dayanıklılık??? Kümesler 1

EĞİTİM. Kuş Gribi ve Korunma. Kümesler? Avian Influenza Virus. Korunma Önlemleri? Dayanıklılık??? Kümesler 1 Kuş Gribi ve Korunma Dr.Gaye USLUER Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Avian Influenza Virus Orthomyxoviridae Hemaglütinin, Nöraminidaz H5

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI KOD YÖN.PL.04 YAY.TAR. 15.02.20 REV.TAR. SIRA NO 1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ El Hijyenine bağlı risklerin azaltılması PLANLANAN FAALİYETLER El hijyeni malzemelerine tüm personelin her zaman ulaşabilirliğini

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1.AMAÇ:Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) sinde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünü sağlamak. 2.KAPSAM:Tüm Yoğun Bakım ünitesini kapsar. 3.KISALTMALAR: YBÜ:Yoğun Bakım Ünitesi HHEK:Hastane

Detaylı

Febril Nötropenik Hastalarda İnfeksiyon Kontrol Yönetimi

Febril Nötropenik Hastalarda İnfeksiyon Kontrol Yönetimi Febril Nötropenik Hastalarda İnfeksiyon Kontrol Yönetimi Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Nötropenik Hasta ile

Detaylı

Hepatit B ile Yaşamak

Hepatit B ile Yaşamak Hepatit B ile Yaşamak NEDİR? Hepatit B, karaciğerin iltihaplanmasına sebep olan, kan yolu ve cinsel ilişkiyle bulaşan bir virüs hastalığıdır. Zaman içerisinde karaciğer hasarlarına ve karaciğer kanseri

Detaylı

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir? Suçiçeği Nedir? Su çiçeği varisella zoster adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilen ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Varisella zoster virüsü havada 1-2 saat canlı kalan ve çok hızlı çoğalan

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI Kişisel koruyucu ekipman nedir? Çalışma ortamındaki enfeksiyon risklerine karşı çalışan tarafından kullanılması gereken giysi, araç ve malzemelerdir. Bölümün

Detaylı

İzolasyon Önlemleri Talimatı

İzolasyon Önlemleri Talimatı GOÜ Araştırma ve Uygulama Merkezi Enfeksiyon Kontrol Komitesi İzolasyon Önlemleri Talimatı Talimat No : 3 Düzenleme Tarihi :01.01.2012 Revizyon Tarihi:19.07.2012 1. AMAÇ İnfekte veya kolonize hastalardan

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon Kontrol Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7 1. AMAÇ Kan yoluyla

Detaylı

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İNFLUENZADA KORUNMA Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İnfluenzaya bağlı komplikasyonların önlenmesi, hastalığın hafif geçirilmesi, hastaneye yatışın azaltılmasında en etkili yol AŞI ile korunmaktır. Antiviral ilaçlarla

Detaylı

El Hijyeni ve İzolasyon Önlemleri. Seyhan AKTAŞ İnfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresi

El Hijyeni ve İzolasyon Önlemleri. Seyhan AKTAŞ İnfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresi El Hijyeni ve İzolasyon Önlemleri Seyhan AKTAŞ İnfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresi El Hijyeni Ve Hastane İnfeksiyonları Hastaneye yatan hastaların %7-10, kritik hastalarda %30 oranında hastane infeksiyonu

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No SÇ.PL.01 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/5

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No SÇ.PL.01 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/5 SÇ.PL.01 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/5 SIRA NO ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA PERİ- YOD İZLEME YÖNTEMİ Her doktor ve hemşire Odasında el hijyeni Malzemeleri (alkol bazlı

Detaylı

ETKEN ÖZELLİKLERİ SARS KUŞKULU KULU VE DAMLACIK AN ENFEKSİYONLARDA DAS. Etkeni SARS-CoV olan, bulaşıcı ve ağır seyirli atipik bir pnömoni türüdür.

ETKEN ÖZELLİKLERİ SARS KUŞKULU KULU VE DAMLACIK AN ENFEKSİYONLARDA DAS. Etkeni SARS-CoV olan, bulaşıcı ve ağır seyirli atipik bir pnömoni türüdür. SARS KUŞKULU KULU VE DAMLACIK ÇEKİRDEĞİ İLE BULAŞAN AN ENFEKSİYONLARDA DAS YÖNETİMİ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) = Ciddi ani başlangıçlı solunumsal sendrom Etkeni SARS-CoV olan, bulaşıcı ve

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE TEMASTA ENFEKSİYON KONTROL İLKELERİ. ENFEKSİYON HEMŞİRESİ AYŞE DEMİR ALMALI Kaynak:CDC Dergisi

KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE TEMASTA ENFEKSİYON KONTROL İLKELERİ. ENFEKSİYON HEMŞİRESİ AYŞE DEMİR ALMALI Kaynak:CDC Dergisi KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE TEMASTA ENFEKSİYON KONTROL İLKELERİ ENFEKSİYON HEMŞİRESİ AYŞE DEMİR ALMALI Kaynak:CDC Dergisi TANIM KAN VE VÜCUT SIVISIYLA BULAŞAN VEYA KONTAMİNE OLARAK DÜŞÜNÜLEN HER CİSİMLE

Detaylı

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ Prof. Dr. Fatma Ulutan Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıklar kları Anabilim Dalı BRUSELLOZ KONTROLÜ VE ERADİKASYONU

Detaylı

Hepatit C ile Yaşamak

Hepatit C ile Yaşamak Hepatit C ile Yaşamak NEDİR? Hepatit C kan yoluyla bulaşan Hepatit C virüsünün(hcv) neden olduğu bir karaciğer hastalığıdır. 1 NEDİR? Hepatit C virüsünün birçok türü (genotipi ) bulunmaktadır. Ülkemizde

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) NEDİR? Verem hastalığı; verem mikrobunun solunum yolu ile alınmasıyla oluşan bulaşıcı bir

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ İLE BULAŞAN HASTALIKLAR VE KORUNMA YOLLARI

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ İLE BULAŞAN HASTALIKLAR VE KORUNMA YOLLARI Sağlık çalışanlarının sağlığı birçok konunun bir arada ele alınması gereken bir başlık olup örgütlü, bütünsel bir çalışmayı gerektirmektedir. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu olarak bu konuya

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

İZOLASYON ÖNLEMLERİ PROSEDÜRÜ. Revizyon Tarihi: 03.08.2011 Sayfa No: 1/ 9 Yayın Tarihi: 03.07.2007

İZOLASYON ÖNLEMLERİ PROSEDÜRÜ. Revizyon Tarihi: 03.08.2011 Sayfa No: 1/ 9 Yayın Tarihi: 03.07.2007 Revizyon Tarihi: 03.08.2011 Sayfa No: 1/ 9 1. AMAÇ İnfekte veya kolonize hastalardan diğer hastalara, ziyaretçilere ve sağlık personeline mikroorganizmaların bulaşmasını önlemektir. 2. KAPSAM Tanı, tedavi

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter Salgını Kontrolü 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter baumannii Hastalarda kolonize olarak ciddi enfeksiyonlara, septik şoka ve ölümlere yol açan nonfermentatif, gram-negatif

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI ÜLKEMİZDEN ÖRNEKLER. Dr. Yunus Gürbüz

ÇALIŞAN SAĞLIĞI ÜLKEMİZDEN ÖRNEKLER. Dr. Yunus Gürbüz ÇALIŞAN SAĞLIĞI ÜLKEMİZDEN ÖRNEKLER Dr. Yunus Gürbüz Çalışan sağlığı, pratikte uygulananlar Çalışan sağlığı ile ilgili hastanelerde neler yapıldığını tespit etmek için bir anket formu hazırlandı,20 merkeze

Detaylı

Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır?

Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır? Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD Delici kesici aletler ile

Detaylı

İzolasyon Önlemleri Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

İzolasyon Önlemleri Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD İzolasyon Önlemleri Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Ankara İzolasyon nedir? Amaç ve içerik İnfeksiyon zinciri Tarihçe İzolasyon önlemleri nelerdir? Standart

Detaylı

İZOLASYON ÖNLEMLERİ Dr. Kaya Süer

İZOLASYON ÖNLEMLERİ Dr. Kaya Süer İZOLASYON ÖNLEMLERİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İZOLASYON İzolasyon nedir? İzolasyon nedir? Enfeksiyon zinciri Tarihçe İzolasyon

Detaylı

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır.

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. GİRİŞ Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. HBeAg pozitif annelerden bebeğe bulaş oranı % 90 dır. Perinatal olarak kazanılan

Detaylı

Kesici Ve Delici Alet Yaralanmalarını Önleme

Kesici Ve Delici Alet Yaralanmalarını Önleme Kesici Ve Delici Alet Yaralanmalarını Önleme Saglık bakım profesyonelleri her gün hastalarına bakım verirlerken, delici kesici alet yaralanmaları ya da sıçrama nedeniyle HIV, Hepatit B ve Hepatit C gibi

Detaylı

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma Önlemleri

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma Önlemleri Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma Önlemleri Hmş. Pakize AYGÜN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakütesi, İSTANBUL Hastaneler, infeksiyon etkenleri bakımından zengin bir ortam oluştururlar.

Detaylı

KORUMA. Doç. Dr. Levent GÖRENEK GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mik. AD.

KORUMA. Doç. Dr. Levent GÖRENEK GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mik. AD. SALGINDA KONTROL VE KORUMA Doç. Dr. Levent GÖRENEK GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mik. AD. Salgın inceleme basamakları 1. Saha çalışması için hazırlık yapılması 2. Bir salgının varlığının ğ gösterilmesi

Detaylı

HIV ve HCV KOİNFEKSİYONU OLGU SUNUMU

HIV ve HCV KOİNFEKSİYONU OLGU SUNUMU HIV ve HCV KOİNFEKSİYONU OLGU SUNUMU Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 14.03.2013, Kervansaray Lara Otel, Antalya Olgu Erkek, 44 yaşında, bekar On yıl önce, yurt

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ VE KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİN KULLANIMI TALİMATI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ VE KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİN KULLANIMI TALİMATI Dok. Kodu: YÖN.TL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Kasım 2014 Rev. No: 01 Sayfa No: 1/5 1.AMAÇ: Bu talimat ile hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) HAZIRLAYAN NESLİHAN BOZKURT ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ

SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) HAZIRLAYAN NESLİHAN BOZKURT ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) HAZIRLAYAN NESLİHAN BOZKURT ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ Koruyucu ekipman kullanım amacı Hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta

Detaylı

HIV/AIDS ART BAŞLAMA KRİTERLERİ VE UYGULANMASI Uzm. Dr. Şebnem n m Eren Ankara Numune Eğit ve Araş Hastanesi 1. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği AMAÇ YAŞAMI UZATMAK SAĞLIKLI VE KALİTELİ BİR YAŞAM SAĞLAMAK

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI TALİMATI

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI TALİMATI 12.09.2013 0 0 1 / 5 1. AMAÇ: Bu talimat ile hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı ateşi, insan immün yetmezlik virüsü (HIV), kuş gribi, domuz gribi

Detaylı

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV Doç. Dr. Mustafa GÜL Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Sunum Planı Transfüzyonla

Detaylı

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011 BÖLÜM DAHİLİ BRANŞLAR KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN Sıvı sabun Kağıt havlu El antiseptiği Steril olmayan Steril KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KULLANIM ALANLARI - Tüm lavabolarda

Detaylı

Erişkin İmmunizasyonu. Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006

Erişkin İmmunizasyonu. Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006 Erişkin İmmunizasyonu Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006 Günümüzde erişkinler halen aşı ile önlenebilir hastalıklardan ölebilmekte : Aşılamanın çocuklardaki gibi erişkin bakımının bir parçası olarak algılanmıyor

Detaylı

İmmünsüpresif Çocukta Aşılama

İmmünsüpresif Çocukta Aşılama İmmünsüpresif Çocukta Aşılama Dr. Ateş Kara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi 1 Bulgaristan - Komşu 18.000 Kızamık vakası

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI TALİMATI

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI TALİMATI Sayfa 1 / 8 1-AMAÇ Bu talimat ile hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı ateşi, insan immün yetmezlik virüsü (HIV), kuş gribi, domuz gribi ve mevsimsel

Detaylı

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (Sağlık Personeli İçin) 2015 Bu bilgilendirme slayt setinin hazırlanmasında emeği geçen Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Nazif ELALDI ve Bakanlığımız

Detaylı

H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler. Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi)

H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler. Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi) H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi) İnfluenza olarak da bilinen grip, viral bir hastalıktır. Sağlıklı insanlarda ortalama bir haftada geçmesine rağmen; vücut direncini

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 215 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.215-222 SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI Eskişehir

Detaylı

BİYORİSK YÖNETİMİ. Uzm.Dr.Z.Pınar TAŞKAN İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı

BİYORİSK YÖNETİMİ. Uzm.Dr.Z.Pınar TAŞKAN İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı BİYORİSK YÖNETİMİ Uzm.Dr.Z.Pınar TAŞKAN İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı RİSK YÖNETİMİNDE İNSAN Riski Algılama SENARYO-I 2 yaşında bir çocuk, üzerinde su kaynayan bir ocağın bulunduğu mutfakta yalnız bırakılmıştır.

Detaylı

AYFER ERDOĞAN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

AYFER ERDOĞAN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ AYFER ERDOĞAN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ Çalışan Güvenliği Genelgesi 14.05.2012 Genelge : 2012 / 23 Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik doğrultusunda; 1) Çalışan güvenliği komitesinin

Detaylı

INFLUENZA 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi

INFLUENZA 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi INFLUENZA 2016 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi İnfluenza pandemileri; 1918-1919 İspanyol gribi H1N1 1957-1958 Asya gribi H2N2 1968-1969 Hong Kong

Detaylı

Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016

Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016 Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016 Aşılama Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve diğer personelin temel görevlerinden biri çocuk sağlığının korunmasıdır. Hastalıkların

Detaylı

HIV ENFEKSİYONUNDA GÜNCEL DURUM. Temas Öncesi ve Sonrası Profilaksi. Arzu Altunçekiç Yıldırım 12.12.2015- TRABZON

HIV ENFEKSİYONUNDA GÜNCEL DURUM. Temas Öncesi ve Sonrası Profilaksi. Arzu Altunçekiç Yıldırım 12.12.2015- TRABZON HIV ENFEKSİYONUNDA GÜNCEL DURUM Temas Öncesi ve Sonrası Profilaksi Arzu Altunçekiç Yıldırım 12.12.2015- TRABZON Ek HIV önleme yöntem ihtiyacı? Yaklaşık 50.000 HIV enfeksiyonu/yıl/abd 2008-2010 yılları

Detaylı

AŞI ve SERUMLAR. Dr. Sibel AK

AŞI ve SERUMLAR. Dr. Sibel AK AŞI ve SERUMLAR Dr. Sibel AK Bugün; Ak#f İmmünizasyon Bakteriyel Aşılar Viral Aşılar Aşı Takvimi Pasif İmmünizasyon Aşı Etkileşimleri Tanımlar İmmünite (Bağışıklık): Konağın, kendisinden farklı yapıya

Detaylı

İZOLASYON ÖNLEMLERİ PROSEDÜRÜ

İZOLASYON ÖNLEMLERİ PROSEDÜRÜ 12.09.2013 0 0 1 / 8 AMAÇ: Enfekte veya kolonize hastalardan diğer hastalara, ziyaretçilere ve sağlık personeline mikroorganizmaların bulaşmasını önlemek. KAPSAM: Tanı, tedavi ve bakım uygulamaları yapan

Detaylı

Prof. Dr. Ayşe Yüce. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Nisan-2014

Prof. Dr. Ayşe Yüce. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Nisan-2014 Prof. Dr. Ayşe Yüce Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Nisan-2014 1 Global Tuberculosis Report 2013, World Health Organization 2 Kötü sosyo-ekonomik

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr Lok AS, et al. Hepatology.

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ 1.0 AMAÇ: Bu talimat ile hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı ateşi, insan immün yetmezlik virüsü (HIV), kuş gribi, domuz gribi ve mevsimsel influenza

Detaylı

Ebola virüsü İstanbul'a geldi!

Ebola virüsü İstanbul'a geldi! On5yirmi5.com Ebola virüsü İstanbul'a geldi! Ebola Virüsü İstanbul'a Geldi! Ebola Nedir? Afrika'da birçok insanın ölmesine sebep olan Ebola virüsünün İstanbul'a gelmiş olduğundan şüpheleniliyor. Yayın

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var KARACİĞER NEDEN ÖNEMLİ 1.Karaciğer olmadan insan yaşayamaz! 2.Vücudumuzun laboratuardır. 500 civarında görevi var! 3.Hasarlanmışsa kendini yenileyebilir! 4.Vücudun

Detaylı

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Near East University Faculty of Medicine Infectious Diseases and Clinical Microbiology HCV tarihçesi 1989 Hepatitis C (HCV) genomu

Detaylı

Türkiye'de Yıllara Göre Yeni Verem Hasta Sayıları. 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 Yıllar

Türkiye'de Yıllara Göre Yeni Verem Hasta Sayıları. 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 Yıllar Verem Haftası etkinlikleri çerçevesinde Akkuş İlçe Sağlık Grup Başkanımız Dr. Mustafa AKDOĞAN 18/01/2010 tarihinde ilçemizde çalışan din adamları ve halka yönelik verem hastalığı ile ilgili çeşitli bilgiler

Detaylı

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir.

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. SAYFA No. Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. 2. KAPSAM: Hastanedeki tüm çalışanlar, hastalar, hasta refakatçıları

Detaylı

KODU:EN.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:06

KODU:EN.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:06 İZOLASYON ÖNLEMLERİ PROSEDÜRÜ KODU:EN.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:06 1. AMAÇ Enfekte veya kolonize hastalardan diğer hastalara,ziyaretçilere ve sağlık

Detaylı

GRİP İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ 2008

GRİP İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ 2008 GRİP İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ 2008 GRİP HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER Gribin nasıl bir hastalık olduğunu, Gripten korunmak için neler yapmamız gerektiğini, Grip aşısını ve ne zaman aşı olmamız

Detaylı

HIV POZİTİF HASTALARDA İMMÜNİZASYON. DR. Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

HIV POZİTİF HASTALARDA İMMÜNİZASYON. DR. Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HIV POZİTİF HASTALARDA İMMÜNİZASYON DR. Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Rutin erişkin bağışıklamasına göre ARTMIŞ RİSK VAR MI? Hangi aşı? ARTMIŞ RİSK İnvaziv pnömokok

Detaylı

GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER. Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği

GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER. Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER Uz.Dr.Funda Şimşek SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ: Hastane çalışanlarını iş ortamında karşılaştığı,kimyasal,radyolojik,fiziksel, çevresel zararlardan ve kan ve vücut sekresyonları ile bulaşan enfeksiyonlardan korumak çalışan güvenliğini sağlamaktır.

Detaylı

Kazanılmış Bağışıklık Eksikliği Sendromu

Kazanılmış Bağışıklık Eksikliği Sendromu AIDS EĞİTİMİ Acquired Immune Deficiency Syndrome Kazanılmış Bağışıklık Eksikliği Sendromu AIDS Tüm Dünyayı Tehdit Ediyor. Tanzanya da AIDS yetimleri AIDS Nedir? AIDS, bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır.

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 AŞILAMADA AMAÇ Aşı ile korunulabilir hastalıkları engellemek Enfeksiyon kaynaklı mortaliteyi azaltmak Enfeksiyon kaynaklı morbiditeyi azaltmak HİÇBİR AŞININ HERKES İÇİN TAMAMEN ETKİN VE GÜVENİLİR OLMASI

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI ANKARA 2007 GİRİŞ

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ: Hastane çalışanlarını iş ortamında karşılaştığı,kimyasal,radyolojik,fiziksel, çevresel zararlardan ve kan ve vücut sekresyonları ile bulaşan enfeksiyonlardan korumak çalışan güvenliğini sağlamaktır.

Detaylı

İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi. Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H

İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi. Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H 2013 IDSA İmmünkompromize Kişilerin Aşılanması İçin Klinik Uygulama Rehberi Bu rehber, immünkompromise hastaların ve onlarla

Detaylı

Aşı Programları Şubesi İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü

Aşı Programları Şubesi İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Aşı Programları Şubesi İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü www.istanbulhalksagligi.gov.tr Aşı Uygulama Teknikleri 2 Aşı Uygulamasında Enfeksiyon Kontrolü ve Steril Teknik Aşı uygulaması yapan hemşire ve ebeler

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı