ACİL TIP KLİNİĞİ Dr. Bora KAYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACİL TIP KLİNİĞİ Dr. Bora KAYA"

Transkript

1 ACİL TIP KLİNİĞİ Dr. Bora KAYA

2 CDC hastaları için bakım sağlayan 8 milyon sağlık çalışanının enfeksiyonlar açısından risk altında olduğunu tahmin ediyor Ek olarak 1,2 milyon sağlık dışı çalışanın da maruziyet riski var (yangın, kurtarma ve ıslahevleri, araştırma laboratuarları ve cenaze endüstrisi)

3 Makul bir şekilde öngörülebilen cilt, göz, müköz membranın kan veya diğer enfeksiyöz materyallerle parenteral teması Bu durum çalışanın görevlerinin bir sonucu olarak oluşabilir Kan, kan ürünleri Tükrük, semen, vaginal sekresyonlar serebrospinal, synovial, plevral, perikardial, peritoneal, ve amniotik sıvılar, görülebilir şekilde kanla kontamine vücut sıvıları

4 Çıkarılmış insan doku ve organları; HIV veya HBV içeren hücre veya doku kültürleri, kültür ortamları veya diğer solusyonların, vücut sıvılarından ayrılması zor veya imkansızdır Sağlık çalışanlarının vücutla ilgili tüm sıvı temaslarında, durum potansiyel tehdit olarak kabul edilip tedavi edilmelidir

5 Hastalıkların coğrafi dağılımları? İnsan nüfusunun mobilitesi? Hastalıkların latent periyotları? Standardizasyon? ( kişisel korunma )

6 Perkutan maruziyet; en yüksek riski oluşturur. İğne keskin cisim kullanımı. Özellikle hemşirelik faaliyetlerinde. Müköz membran maruziyeti; sıçrama veya püskürmelerle. Kanama kontrolü, explorasyon, yara temizliği, orogastrik veya nazogastrik tüp, entübasyon, kan veya vücut sıvısı taşınması

7 Solunumsal maruziyet; havada asılı materyallerin solunması. Havasız odada çalışmak. Deri yoluyla temas; doğrudan hasta ile veya dolaylı olarak enfekte materyallerle temas. Büyük yüzeylerle veya temas edenin cildinde hasar varsa risk artar. MDR bakterilerden uyuz ve bit e kadar geçiş olabilir. (hipersensitivite, latex )

8 Maruziyet yolu Patojen konsantrasyonu (organizmaların sayısı), Bulaşıcının patojen özellikleri Bulaşıcının hacmi (doz) Maruz kalan bireyin duyarlılığı

9 1991 VE 2000 yıllarında iki düzenleme yapılmış Yazılı maruziyet planı kontrolü Tehlikeyi kaldırmak veya çalışanı izole etmek için mühendislik kullanmak Güvenliği standardize ve maksimize etmek için çalışma pratiklerinin kullanılması 1991 deki yasada belirlenen başlıklara uygun sınıflandırmalar tanımlamak İletişim sağlamak Biz?

10 El yıkama Kişisel korunma malzemeleri Temizlik Dezenfeksiyon Hasta temaslı malzemelerin ve yüzeylerin temizliği Kirli üniforma ve hasta tekstili temizliği Keskin maddelerin ve iğnelerin güvenliği İnfeksiyöz atıkların kontrolü Hasta alanlarının kontrolü

11 Basit, çevreyle uyumlu ve rutin çalışma ortamının bir parçası olmalıdır İdari kontroller(tüm yazılı prosedürler devamlı eğitim programları), ekipman mühendisliği(kendinden kapanan iğneler, iğnesiz ilaç uygulama cihazları, kaplar, tekkullanımlık hava yolu ekipmanları, KKE), iş uygulama kontrolleri, işgücünün eğitim ve sağlık yönetimi olmalıdır

12

13

14 Hastalık etkenleri Epidemiyolojisi Bulaş yolları Hastalık belirti ve bulguları Risk içeren aktiviteler Risk önleyici stratejiler Temas sonrası yönetim RİSK TAMAMEN ÖNLENMİŞ SAYILMAZ!!!!!!

15 Temas öncesi aşılama Akut temas sonrası tıbbi değerlendirme Enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu Hastalık proflaksisi Medikal testler Yönlendirme

16

17 Kan ve Vücut Sıvıları ile Etkilenmelerin Yönetimi Triyajı hızlandırın Maruz kalan bölgeleri su ile yıkayınız, yaraları sabun ve su ile yıkayın Maruziyet durumlarında, hasta ve maruz kalan kişinin aşılama geçmişi ile ilgili öykü alın Maruz kalan kişinin laboratuar çalışmaları için kan örnekleri elde edilmesi(gerektiğinde muvafakat kullanarak) ; idrarda gebelik testi (gebe kalma potansiyeli olan kadınlar için) Eğer biliniyorsa hastanın laboratuvar çalışmaları, (gerektiğinde muvafakat kullanarak) Tetanoz aşısı için ihtiyacı belirleyin Maruziyet sonrası Hepatit B profilaksisini tanımla HIV için profilaksi ve bulaş mekanizmasının tanımlanması(dozaj için önemli) Konsültan ile yarar/zarar belirlenmesinin yapılması,dozaj belirleme Önerilen tedavi ve yan etkilerin gözden geçirilmesi Taburculuk sonrası takiplerin düzenlenmesi

18 Mesleki Maruziyet Raporu İçeriği İçin Öneriler Tarih ve maruz kalma zamanı Prosedürün detayları, nerede ve nasıl maruziyet oluştuğunu içermeli; cihazın tipi markası nasıl ne zaman? Sıvı veya malzemenin türü, miktarı, maruziyetin derecesi( derin dokulara, yüzeyel dokuya kas içine müköz membranlara ), cilt söz konusu ise bütünlüğü Maruziyet kaynağı hakkında ayrıntılı bilgi (örneğin, hepatit B virüsü, hepatit C virüsü, ya da, HIV ile enfekte, hastalık ve prognoz aşamasında, antiretroviral tedavinin tarihçesi, viral yük ve antiretroviral direnci ) Maruz kalan kişi hakkında bilgiler (örneğin, Hepatit B aşılama ve aşı yanıt durumu) Konsültasyon detayları, maruziyet sonrası yönetim ve taburculuk bilgileri

19 Maruziyet alanı su ve sabun ile iyice yıkanır, müköz membranlar su ile irrige edilir. Kostikler (çamaşır suyu), antiseptikler, dezenfektanlar doğrudan uygulanmaz. Riskli dermal yaralanmalarda takip cilt sağlam değilse endikedir (aşınmış, çatlamış, tahriş olmuş, açık yara)

20 Etkilenmelerin Takibinde İhtiyac Duyulan Faktörler Maruz kalma Türü Perkütan yaralanma Mukoza zarı maruziyet Nonintact cilt maruziyet Isırıklarda her iki kişinin olaya dahil edilmesi Tipi ve sıvı / doku miktarı Kan Kan içeren sıvılar Potansiyel olarak bulaşıcı sıvı veya doku (meni, vajinal salgılar ve BOS, sinoviyal, plevra, periton, perikart ve amniyotik sıvılar) Konsantre virüs ile doğrudan temas Kaynak Enfeksiyon durumu Hepatit B yüzey antijeni varlığı HCV antikor varlığı HIV antikor varlığı Maruz kalan kişinin duyarlılığı; Hepatit B aşısı ve aşı yanıtı, HBV, HCV ve HIV bağışıklık durumu

21 Mümkün olan en kısa sürede Gerektiği gibi izin alınmalı Kaynaktan yapılan HIV testi onaylanmış ve hızlı test olmalı Kaynak bilinmiyorsa epidemiyolojik verileri kullan Bulaş malzemelerinin testi önerilmiyor HIV + ise klinik bilgilerin tamamı gerekli (proflaksi için), ulaşamıyorsan başla, 72 saatte düzelt

22 Bilinen kaynaklar; Hepatit B yüzey antijeni, anti-hcv, ve HIV antikor bakılmalı Doğrudan virüs testleri rutin tarama için tavsiye edilmez Hızlı bir şekilde HIV antikor testi kullanmayı düşünün Kaynak kişi enfekte değilse maruz kalanın takibi gerekli değildir Enfeksiyon durumu (örneğin, kaynak kişi testi reddediyor) bilinmiyorsa kaynakları, tıbbi teşhis, klinik semptomlar ve risk durumunu düşünün Kanla taşınan patojenler için atılan iğnelerin testi önerilmiyor

23 Bilinmeyen kaynaklar Bilinmeyen kaynaklar için, enfeksiyon açısından yüksek risk kaynağı olasılığı değerlendirilmeli Maruziyet alanındaki hastalar arasında kanla taşınan patojen enfeksiyon olasılığı düşünülmeli

24 Önemli nokta kaynak ve çalışanın aşı ve aşıya yanıt durumu Maruziyet varsa aşı mutlaka yapılmalı (biran önce) Değerlendirme sonrası Ig verilmeli ise ideal ilk 24 saatte verilmeli, 7. günden sonra etkinliği bilinmiyor

25 Perkütan veya müköz membran maruziyetinde HBV profilaksisi Çalışanın aşı ve antikor durumu TEDAVİ HbsAg (+) hasta HbsAg (-) hasta Bilinmiyor veya test yapılamıyor Aşısız/nonimmün Aşı+Ig 1 Aşı Aşı Önceden aşılı antikor yanıtı(+) antikor yanıtı(-) Aşı+Ig veya Ig Kaynak yüksek riskli ise HBs (+) gibi davran Yanıt bilinmiyor Anti HBs bak --- Anti HBs bak Yeterli ise tedavi--- Değilse Aşı+Ig 1 Yeterli ise tedavi--- Değilse aşıla 1-2 ay sonra titre bak

26

27 Daha önce hepatit B virüsü ile enfekte olmuş kişiler bulaşmalara karşı bağışıktır ve temas sonrası profilaksi gerekmez Ig Dozu 0.06 ml/kg IM anti-hbs >10 miu/ml yeterli düzey Daha önce ikinci bir aşı serisi tamamlanmış, ancak yanıt vermeyen kişiler için, iki doz HBIG tercih edilir Aşılı+yanıtsız ise çift doz Ig tercih edilebilir

28 Kaynakta HCV testi yapılır Maruz kalanda AntiHCV ve ALT bak, baz değerleri 4-6 ay takip et HCV erken tanı isteniyorsa 4-6 haftada HCV RNA için test yapılabilir Tüm (+) AntiHCV testleri immünblot testi ile doğrulanmalıdır IG ve antiviral, HCV pozitif kana maruz kaldıktan sonra proflakside tavsiye edilmez Personelin bulaştırıcılığı için takibine gerek yoktur(önerilerde bulun)

29 1 saat içinde değerlendir ve test yap (çalışan ve hastaya) Proflaksi mümkün olduğunca çabuk başlanmalıdır Proflaksi etkinliği saat sonra oldukça azalmıştır 4 hafta tedavi önerilir

30 Perkütan yaralanmalarda HIV maruziyeti profilaksisi Maruziyet tipi Az miktarda (birkaç damla) Çok miktarda (fazlaca sıçrama) HIV(+) class 1 Temel 2 ilaç* Genişletil miş 3 ilaç Kaynağın enfeksiyon durumu HIV(+) class 2 Genişletilm iş 3 ilaç Genişletilm iş 3 ilaç Kaynak belli test? (kaynak ölü olabilir) Genelde faydasız, kaynağın risk durumuna göre 2 ilaç* Genelde faydasız, kaynağın risk durumuna göre 2 ilaç* Kaynak Bilinmiyor Genelde faydasız, ortamın risk durumuna göre 2 ilaç* Genelde faydasız, ortamın risk durumuna göre 2 ilaç* HIV(-) Gerekmez Gerekmez * Klinisyen ve maruz kalanın arasındaki iletişime göre verilmeli

31 a HIV-positive, class 1 asymptomatic HIV infection or known low viral load (e.g., <1500 RNA copies/ml). HIV-positive, class 2 symptomatic HIV infection, acquired immunodeficiency syndrome, acute seroconversion, or known high viral load. If drug resistance is a concern, obtain expert consultation. Initiation of PEP should not be delayed pending expert consultation, and, because expert consultation alone cannot substitute for face-to-face counseling, resources should be available to provide immediate evaluation and follow-up care for all exposures. b Known source, but HIV status cannot be determined (e.g., deceased source person with no samples available for HIV testing). c Unknown source (e.g., a needle from a sharps disposal container). d Less severe (e.g., solid needle and superficial injury). e The designation "consider PEP" indicates that PEP is optional and should be based on an individualized decision between the exposed person and the treating clinician. f If PEP is offered and taken and the source is later determined to be HIV-negative, PEP should be discontinued. g More severe (e.g., large-bore hollow needle, deep puncture, visible blood on device, or needle used in patient's artery or vein).

32 a For skin exposures, follow-up is indicated only if there is evidence of compromised skin integrity (e.g., dermatitis, abrasion, or open wound). b HIV-positive, class 1 asymptomatic HIV infection or known low viral load (e.g., <1500 RNA copies/ml). HIV-positive, class 2 symptomatic HIV infection, acquired immunodeficiency syndrome, acute seroconversion, or known high viral load. If drug resistance is a concern, obtain expert consultation. Initiation of PEP should not be delayed pending expert consultation, and, because expert consultation alone cannot substitute for face-to-face counseling, resources should be available to provide immediate evaluation and follow-up care for all exposures. c Known source, but HIV status cannot be determined (e.g., deceased source person with no samples available for HIV testing). d Unknown source (e.g., splash from inappropriately disposed blood). e Small volume (i.e., a few drops). f The designation "consider PEP" indicates that PEP is optional and should be based on an individualized decision between the exposed person and the treating clinician. g If PEP is offered and taken and the source is later determined to be HIV-negative, PEP should be discontinued. h Large volume (i.e., major blood splash).

33 Proflaksi deri zedelenmesi varsa endike Sınıf 1: Asemptomatik veya düşük viral yük örneğin, <1500 RNA kopya /ml) Sınıf 2: Semptomatik enfeksiyon, akut serokonversiyon pozitif AIDS, yüksek viral yük İlaç direnci endişesi varsa uzman konsültasyonu iste Takip ve bakım için uzman konsültasyonu önerilir

34 Proflaksi >%50 yan etkilerden dolayı bırakılmakta, bu yüzden iki ilaç rejimi geliştirilmiş Kan sayımı, böbrek ve karaciğer testleri ile en az 2 hafta izlemek lazım En geç 6 ay sonra anti HIV bak 6-12 ay takip et, her tür akut hastalığı akut retroviral sendrom başlangıcı olarak kabul et Kondom, cinsel perhiz, kan bağışı, emzirme.

35 İKİ İLAÇLI REJİM TEMEL HIV PROFİLAKSİ REJİMLERİ Zidovudine (300 milligram günde 2 kez veya 200 milligram günde 3 kez) + lamivudine (150 milligram günde 2 kez) Zidovudine (300 milligram günde 2 kez veya 200 milligram günde 3 kez) + emtricitabine (200 milligram günde 1 kez) Lamivudine (150 milligram günde 2 kez) + tenofovir (300 milligram günde 1 kez) Tenofovir (300 milligram günde 1 kez) + emtricitabine (200 milligram günde 1 kez ALTERNATİF İKİ İLAÇLI REJİM Lamivudine (150 milligram günde 2 kez) + stavudine (40 milligram günde 2 kez veya vücut ağırlığı<60 kg, doz 30 milligram günde 2 kez) Emtricitabine (200 milligrams günde) + stavudine (40 milligram günde 2 kez veya vücut ağırlığı<60 kg, doz 30 milligram günde 2 kez)

36

37 HIV temas sonrası genişletilmiş profilaksi rejimleri Temel iki ilaç tedavisi artı aşağıdakilerden biri Tercih: lopinavir/ritonavir combination 400/100 milligram günde 2 kez yemeklerle atazanavir, 400 milligram günde 1 kez ± ritonavir, 100 milligram günde 1 kez fosamprenavir, 1400 milligram günde 1 kez ± ritonavir, 200 milligram günde 1 kez indinavir, 800 milligram günde 2 kez aç karnına + ritonavir,100 milligram günde 2 kez

38

39 HIV MARUZİYETİ PROFİLAKSİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR İLAÇ DOZ TOKSİK ETKİLER Zidovudine (Retrovir ; ZDV, AZT) Lamivudine (Epivir ; 3TC) Zidovudine +lamivudine (Combivir ) Indinavir (Crixivan ; IDV) 300 milligram 2*1 veya 200 milligram 3*1 Nötropeni, anemi, mide bulantısı, yorgunluk, kırıklık, baş ağrısı, uykusuzluk, miyozit 150 milligram 2*1 Baş ağrısı, karın ağrısı, ishal, nadiren pankreatit 2*1 (300 milligram ZDV ve 150 milligram 3TC) 800 milligram 3*1 aç karnına Nötropeni, anemi, mide bulantısı, yorgunluk, kırıklık, baş ağrısı, uykusuzluk, miyozit Nefrolitiazis (büyük miktarda su içerek azalır), kristalüri, hematüri, bulantı, baş ağrısı, karaciğer fonksiyon testi sonuçları, hiperglisemi (terfenadin, astemizol, sisaprid, triazolam, midazolam, rifampin, rifabutin, ketokonazol dahil olmak üzere pek çok ilaç etkileşimleri)

40 HIV MARUZİYETİ PROFİLAKSİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR İLAÇ DOZ TOKSİK ETKİLER Tenofovir (Viread, TDF) 300 milligrams daily Emtricitabine (Sustiva, EFV) Asteni, baş ağrısı, ishal, bulantı, kusma, şişkinlik 200 milligrams daily Minimal toksisite, hepatik steatoz,ender laktik asidoz Stavudine (Zerit, D4T) Lopinavir/ritonavir (Kaletra ) 40 milligrams twice daily or if body weight <60 kg, dose 30 milligrams twice daily 400/100 milligrams twice daily with food Periferik nöropati, pankreatit, lipodistrofi, hızla ilerleyen artan nöromüsküler zayıflık (nadir) GI intolerans, bulantı, kusma, ishal, halsizlik, yüksek serum transaminaz, hiperglisemi, lipid anormallikleri, olası kanama

41 Standart ve bulaşıcılık temelinde düzenlenmeli Standart önlemler çok geniş iken bulaşıcılık tabanındakiler temelde 3 tiptir; Hava kaynaklı Damlacık Temas

42 El Yıkama (sabun ve su, susuz antiseptiklerle *C.difficile bazı alkol bazlı antiseptiklere dirençli) Eldiven (çıkarıldığında çevreye dokunulacaksa el yıkanır) Maskeler ve koruyucular Önlükler (kısa sürelerde değişim) Atılabilir materyal kullanımı (derhal atılmalı)

43

44

45 Çevreye yönelik kontroller, hasta bakım alanları, nesneleri arıtmak için hastane prosedürleri ile ilgilidir Çevre yüzeyleri, yatak, yatak rayları, komodin ekipmanları, ve sık dokunulan yüzeyler temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. İşyeri denetimleri, bıçaklara ve diğer keskin aletleri uygun şekilde bertaraf edilmesi sayılabilir. Delinmeye karşı dayanıklı kaplar kullanılmalı ve onlar taşmamalı. Çevresini kontamine eden ve temizliğini kendi başına yapamayan hastalar özel bir odada yer almalıdır.

46 Bulaş 5 mikrometre ve daha küçük damlalar için geçerlidir Rubeola (kızamık) Varisella (suçiçeği, dissemine zoster dahil) Tüberküloz Oda özellikleri Negatif basınçlı hava ortamı olan 6-12 saat arayla havası değişen Dışarı atılan havanın filtrasyonunu sağlanan

47 Oda kapısı kapalı olmalı Hastanın mobilizasyonu sınırlanmalı, sınırlanamıyorsa diğer bölümlere geçerken solunum koruması kullanılmalı Personel girip çıkarken onaylı maskeler kullanmalı

48 Konuşma, hapşırma, öksürme sırasında >5 mikrometre tanecikler yayılabilir Invaziv H.İnfluenzae tip B ( meningitis, pneumonia, epiglottitis, sepsis) İnvaziv N.meningitidis (meningitis, pneumonia, sepsis) Ciddi bakterial solunumsal enfeksiyonlar Diphtheria (pharyngeal) M. pneumonia Boğmaca Solunumsal veba Streptococcal farenjit, pnömoni, kızıl Ciddi viral enfeksiyonlar Adenovirus Influenza (H1N1) Mumps Parvovirus B19 Rubella

49 TEMASLA BULAŞAN ENFEKSİYON HASTALIKLARI İlaca dirençli enfek. veya kolonizasyon (GI, SS, cilt, yara alanlrı) Enterik enf.lar düşük enfektif doz veya uzun süreli çevresel sağkalım Clostridium difficile Son derece bulaşıcı veya kuru cilt üzerinde oluşabilen deri enfeks. Difteri (kutanöz) HSV(neonatal veya mukokutanöz) EHEC O157 H7 Shigella Hepatit A Rotavirüs Respiratuvar sinsisyal virüs Parainfluenza virüsü Enteroviral enfeksiyonlar Empetigo Major, noncontained abse, selülit, decubit Bitlenme Uyuz Stafilokokal fronküloz HZV (diss. veya immün supr.) Viral hemorajik konjonktivitte Viral hemorajik enfeksiyonlar (Ebola, KEAH Lassa, ACİL Marburg, TIP - KKKA) Dr. Bora Kaya

50 Kontamine hastalarla temas sonrası eldiven değişimi, el yıkama, antiseptik İnkontinans, kolostomi, diare vb koruyucu giysi ve çıkarken odada bırak Hastanın dolaşımını sınırla, pansuman malzemelelerini en kısa sürede uzaklaştır Dayanıklı malzemeyi tek hasta için kullan Kişisel malzemeyi temizle

51 Tbc Kızamık Kabakulak Kızamıkçık Varisella ve herpes zoster İnfluenza Meningokokal hastalıklar Uyuz Bitlenme Latex allerjisi SARS (severe acute respiratory sendrom)

52 1-10 basil, %20 enfeksiyon yaratır (-) basınçlı oda, UV, hasta yönetimi, idari önlemler, maske kullanımı Solunumsal semptomları olan hastaları dikkate al Tbc sorgula, önlem al(göçmenler, HIV, evsizler, alkolikler, uyuşturucu, huzurevi, hapishaneler ya da sığınma evlerinin personeli) Basil Calmette-Guerin aşısı uygulanan en yaygın aşı olmasına rağmen, saflaştırılmış protein türevi olduğundan dermal hipersensitivite reaksiyonu ile ilgili sorunlar nedeniyle ABD'de kullanımı yasaklamıştır 6-12 ayda 1 PPD veya PA Akciğer grafi

53 Çocuklarda aşı ile önlenebilir ölüme yol açan hastalıklar arasında en yaygın olanı, hava yoluyla bulaş (+) Birincil önleme bağışıklama, ikincisi hasta izolasyonu Maruziyet varsa 72 saat içinde aşılama koruyucu (aşı durumu belirsizse yap) Ig 6 gün içinde önleme veya seyri değiştirme

54 Hava yolu, tükürükle direkt temas ile bulaş olur İmmünizasyon esas, izolasyon faydalı değil Tek veya MMR olarak var MMR öneriliyor 0-1 olarak iki doz sc Ig efektif değil önerilmez Maruziyet sonrası aşı zararsız ve daha sonraki maruziyetleri engeller

55 Hava yolu, dökülen damlacıklarla İzolasyon yetersiz, bağışıklama ilk tercih MMR tercih edilir Standart önlemler ve aşı durumu bilinmiyorsa veya yoksa aşılama önerilir

56 Bulaşıcı ve önemli bir hastalık Direkt temas(vezikül sıvısı), inhalasyon Suçiçeği aşısının temas sonrası kullanımı enfeksiyonu önleyebilir VZV IG 96 saat içinde uygulandığında, klinik ve komplikasyonları değiştirebilir ya da önleyebilir. Duyarlı ve uzun süre doğrudan temaslı çalışana önerilir, gün izin (Ig olsa bile) Herpes zoster aşısıda 60 yaş üstü veya kronik hastalığı olanlar ve sağlık çalışanlarına öneriliyor

57 Aralık ve mart ayı başında pik yapar Solunum yolu ve az da olsa direkt temas Özellikle H1N1 şüpheli vakalarda personel koruyucu maske kullanmalı Aşı maruziyetten 2-4 ay önce yapılmalı İdeal ay ekim Acil servis ve ambulans çalışanlarına ayrıca H1N1 monovalan aşısı tavsiye ediliyor

58 Oseltamivir, influenza A ve B 1 yaş üzeri, 2 günden az semptomatik hastaların tedavisinde (H1N1) için öneriliyor) Zanavimir, inhale tozu var, 7 yaş üzeri, 2 günden az semptomatik hastaların tedavisinde Amantadin, rimantadin 1 yaş üzeri influenza tip A tedavi ve proflaksi için onaylanmış Korumasız yakın temasta; konfirme, olası veya şüpheli H1N1 teması sonrası proflaksi verilmeli

59 Çoğu zaman gereksiz proflaksi uygulanıyor Ağızdan ağıza resusitasyon, entübe etmek, yüz maskesiz aspire etmek Sadece konfirme vakalarda (kültür, PCR, Gr (-) diplokok raporlanması) Önerilen proflaksisi rifampin, 2 gün boyunca 10 mg / kg her 12 saatte bir (doz başına maksimum 600 miligram), ya da seftriakson, 250 miligram tek doz ya da siprofloksasin 500 mg tek doz

60 Enfekte bireyler ile doğrudan kişisel temas ile bulaşır. İletim kontamine yatak ve giysi ile temas ile oluşabilir. Cansız nesneler üzerinde 2 ya da 3 gün boyunca yaşayabilir. Oda sıcaklığında hareketsiz, kişiden kişiye atlamaz, uçmaz Norveç uyuzu, immun baskılanmışlarda

61 Vücudun çeşitli bölgelerinde (örneğin, kafa, göğüs, ve kasık) Birey üzerinde 30 gün boyunca yaşayabilir Yetişkin formları da kan ile beslenirler ve cansız nesneler üzerinde 2 gün kadar yaşayabilir. Direkt temas veya enfekte yatak, giyim, tarak, fırça, ya da şapka ortak kullanımı ile bulaşır

62 Eldiven (ameliyat, muayene ve temizlik), intravasküler cihazlar (balon kateterler, IV boru ve bağlantı noktaları), hava yolu cihazları (nazofarenks havayolu, endotrakeal tüpler, oksijen maskeleri), turnikeler, kan basıncı manşeti,..) irritant, kontakt dermatit (tip IV), ve immunoglobulin E (IgE; tip I). Latekssiz malzemelerde de allerji olabilir

63 SARS, coronavirüs Orta hastalığın klinik kriterleri sıcaklığı> 38 C, bir veya daha fazla solunum yolu hastalığı bulguları; Şiddetli hastalık için, radyolojik kanıt, pnömoni, solunum distres sendromu, pnömoni ile uyumlu otopsi bulguları veya bir neden olmadan solunum sıkıntısı sendromu. Buna ek olarak, hastalık için semptomların başlangıcından itibaren 10 gün içinde yakın temas 10 gün içinde epidemik bölgeye seyahat.

64 Su ve sabun ya da alkol bazlı el losyonları Tüm yüzeyler ve ekipmanlar temizlenmeli Olası maruziyet varsa cerrahi maske ve hasta bekleme odasının diğerlerinden ayrılması Tam kişisel koruyucu kıyafetler ve tek kullanımlık maske sağlık çalışanları tarafından kullanılması Hastalar enfeksiyon kontrolünden çok tıbbi bakıma ihtiyaç duyarlar (kalabalık yaşam yerlerindekiler hariç)

65

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 215 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.215-222 SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI Eskişehir

Detaylı

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Recep ÖZTÜRK İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD ozturkrecep@superonline.com Mikroplar Mikroskopla (Işık/ Elektron) görülebilen

Detaylı

TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ

TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ Đç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI. ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI. ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ AĐLE HEKĐMLĐĞĐ KOORDĐNATÖRLÜĞÜ ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐNDE UZMANLIK EĞĐTĐMĐ GÖREN HEKĐMLERĐN

Detaylı

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA HASTANESĠ HASTANE ENFEKSĠYON KONTROL TALĠMATLARI

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA HASTANESĠ HASTANE ENFEKSĠYON KONTROL TALĠMATLARI BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA HASTANESĠ HASTANE ENFEKSĠYON KONTROL TALĠMATLARI Talimat No 1: Enfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışma Talimatı Talimat

Detaylı

BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ

BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ Amaç Çalışma ortamında karşılaşılan sağlığa zararlı biyolojik risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri Çalışma ortamında risk etmeni olarak karşılaşılan bakteriler,

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNCELENMESİ. Dilek KUTLU CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNCELENMESİ. Dilek KUTLU CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AMELİYATHANE ÇALIŞANLARININ CERRAHİ ALETLERLE YARALANMA RİSKİ VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Dilek KUTLU CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler

Detaylı

Hepatit A ve Hepatit B Aşıları Ankara Pratisyen Hekim Eğitim Günleri IV 18 Aralık 2010 E.Ediz Tütüncü Sunum Planı Hepatit A Hepatit B Epidemiyoloji Bulaş yolları Pasif ve aktif immünizasyon Aşılar Hepatit

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

Sağlık ÇalıĢanlarının Sağlığı Birimleri Yapılması Gerekenler. KLĠMĠK Ankara Aylık Toplantıları 25 Aralık 2013 Ediz Tütüncü

Sağlık ÇalıĢanlarının Sağlığı Birimleri Yapılması Gerekenler. KLĠMĠK Ankara Aylık Toplantıları 25 Aralık 2013 Ediz Tütüncü Sağlık ÇalıĢanlarının Sağlığı Birimleri Yapılması Gerekenler KLĠMĠK Ankara Aylık Toplantıları 25 Aralık 2013 Ediz Tütüncü Sağlık çalıģanları Sağlık hizmetleri konusunda özel eğitim almıģ olan ve sağlık

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON Eğitim içeriği Ağız vediş Sağlığı Teknikerliği Eğitim

Detaylı

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir?

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? ZATÜRRE Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? Pnömokokal hastalıklara Streptococcus pneumoniae adı verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vardır. Bunların çoğu hastalığa neden

Detaylı

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo.

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo. ERİŞKİN AŞILAMASI İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği selma.tosun@yahoo.com Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Ege Üniversitesi

Detaylı

EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA YÖNETİM REHBERİ

EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA YÖNETİM REHBERİ EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA YÖNETİM REHBERİ Ankara, 2014 (Güncelleme; 08 Aralık 2014) Ebola Virüs Hastalığı Vaka Yönetim Rehberinin hazırlanmasında yer alan, Ebola Virüs Hastalığı Bilim Kurulu üyelerimiz,

Detaylı

EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA YÖNETİMİ

EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA YÖNETİMİ EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA YÖNETİMİ (Bilim Kurulu Çalışması) 2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 0 İÇİNDEKİLER 1 1. EBOLA SAĞLIK PERSONELİ BİLGİ NOTU 2 2. EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA TANIMLARI 6 3. EBOLA VAKA YÖNETİM

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN HEPATĐT B YE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN HEPATĐT B YE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ T. C. ĐSTANBUL BĐLĐM ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ HEMŞĐRELĐK YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN HEPATĐT B YE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Hemşire Nurdan ŞAHĐN

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin VİRAL HEPATİTLER Doç.Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin Hepatit/Sarılık Nedir? Tanım Karaciğerin; mikrobik (hepatit

Detaylı

Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi

Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Kızamık- Bulaş!! Kızamık, sadece insanları

Detaylı

Aşılarla İlgili Genel Kurallar

Aşılarla İlgili Genel Kurallar Aşılarla İlgili Genel Kurallar Sadık AKŞİT Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İzmir Aşılama, insan sağlığının iyileştirilmesi açısından

Detaylı

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir.

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir. Klasik endüstride olduğu gibi, patolojide de hasta ile ilgili kalite kontrolü kadar çalışma koşulları da optimize edilmelidir. Yapılan işin kaliteli olmasını beklediğimiz ortamın çalışma şartlarını düşünmek

Detaylı

İlk ve acil yardım hizmetlerinde reddedilemez bir yeri olan ambulansın kullanım

İlk ve acil yardım hizmetlerinde reddedilemez bir yeri olan ambulansın kullanım Ambulans ve İlk Müdahalede Sterilizasyon Dezenfeksiyon Yrd. Doç. Dr. Oğuz ÖZYARAL SCA (Stars Crescent Assistance), Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Tıbbi Proje Yönetici Yardımcısı, İSTANBUL İlk ve

Detaylı

... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/6

... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/6 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100TSH0110001 20.01.2004 / 01091 Konu : SARS Hastalığı... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/6 İlgi : 08.05.2003 tarih ve

Detaylı

LABORATUVARLARDA GÜVENLİK

LABORATUVARLARDA GÜVENLİK LABORATUVARLARDA GÜVENLİK Prof. Dr. Bülent Gürler İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 34390 Çapa-İstanbul. gurlerb@netone.com.tr XXXIV.Türk Mikrobiyoloji Kongresi,

Detaylı

Occupational health hazards and safety guidelines in histopathology laboratory Patoloji laboratuarında mesleki riskler ve güvenlik önlemleri

Occupational health hazards and safety guidelines in histopathology laboratory Patoloji laboratuarında mesleki riskler ve güvenlik önlemleri Aegean Pathology Journal 2, 98 115, 2005 Available on line at www.epd.org.tr/apj.php Occupational health hazards and safety guidelines in histopathology laboratory Patoloji laboratuarında mesleki riskler

Detaylı

ÇOCUKLARDA HEPATİT B NİN YÖNETİMİ

ÇOCUKLARDA HEPATİT B NİN YÖNETİMİ C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2002, 6 (2) ÇOCUKLARDA HEPATİT B NİN YÖNETİMİ Hicran ÇAVUŞOĞLU * ÖZET Hepatit B enfeksiyonu genellikle doğumda yenidoğan bebeğin, enfekte annenin kanı ile temas etmesi,

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalıkları

Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalıkları Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalıkları Dr. Sedat GÜLAY Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Sağlık kurumlarında, 6331 sayılı kanun gereği işyeri hekimliği uygulamalarının

Detaylı