Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3G3K3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3G3K3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3G3K3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 38 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 55 dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bu testteki soruların her hakkı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'na aittir. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltmak amacıyla basılamaz, elektronik ortamda yayınlanamaz.

2 Genel 1. Non-Büllöz impetigo ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İmpetigo olgularının yaklaşık % 70 ini oluşturur B) 2-4 mm. eritematöz tek makül şeklinde başlar, hızla vezikül veya püstül haline dönüşür C) Bal-rengi sarı krutları olan yüzeyel bir erozyon gelişir D) Romatizmal ateş gelişimine yol açabilir E) Tedavi edilmediğinde 2 hafta içinde skar bırakmadan iyileşir 5. Febril nötropeni nedeniyle yatırılan hastaya başlangıç tedavisi olarak monoterapi planlanmıştır. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi tek başına tercih edilmez? A) Meropenem B) Sefepim C) İmpenem D) Tigesiklin E) Piperasilin tazobaktam 2. Bahçede çalışırken ayağı yaralanan bir erkek acile başvurdu. Öyküsünden daha önce bir ya da iki kez tetanoz aşısı yapıldığı öğrenildi. Bu durumda Tetanoz profilaksi yaklaşımınız nasıl olmalıdır? A) Bir doz tetanoz aşısı B) Bir doz tetanoz hiperimmun globulin C) 0.1.ve 6. ayda 3 doz tetanoz aşısı+ tetanoz hiperimmun globulin D) Profilaksiye gerek yok E) 1 doz tetanoz aşısı+ tetanoz hiperimmun globulin tetanoz aşısı 3. Sekonder optik atrofi için hangisi yanlıştır? A) Optik diskin şişmesini takiben gelişir. B) Ön optik nöropatiye bağlı gelişebilir. C) Optik diskin sınırları nettir. D) Papilla ödemine bağlı gelişebilir. E) Disk zeminden hafifçe kabarıktır. 4. Follikülit derin tiplerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir? A) Sikosiz simpleks B) Akne keloidalis C) Folikülitis dekalvan D) Akne konglobata E) Hordeolum 6. İntertrigo ayırıcı tanısında yer almayan aşağıdakilerden hangisidir? A) Psoriasis inversa B) Seboreik dermatit C) Numuler dermatit D) Tinea inguinalis E) Eritrazma 7. Otitis medianın en sık görülen intrakranial komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Labirentit B) Mastoidit C) Menenjit D) Petrosit E) Beyin absesi 8. Ultraviyole A (UVA) için doğru olmayan hangisidir? A) nm dalga boyundadır B) Fototoksik ve fotoallerjik reaksiyonlara yol açmaz C) UVA radrasyonunun %70 i sabah ile öğleden sonra saatleri arasında yeryüzünde mevcuttur D) UVA radrasyonu pencere camından geçer E) Kronik UVA immünsupresyon ve fotokarsinogeneze yol açar 9. Öksürükle hareket eden kitle, valsalvada belirginleşen oluşum hangisidir? A) Thyroidal kist B) Laringosel C) Brankial kist D) Retrofaringeal apse E) Peritonsiller apse 2

3 10. Vestibüler nöritte aşağıdaki semptomlardan hangisi görülmez? A) Bulantı-kusma B) işitme kaybı C) Vertigo D) Denge bozukluğu E) Nistagmus 11. Aşağıdakilerden hangisi tıkayıcı tip uyku apne sendromuna neden olmaz? A) Obesite B) Kısa boy C) Erkek cinsiyet D) Hipertrofik tonsiller E) Septum deviasyonu 12. Febril nötropenisi olan hasta The Multinational Association for Supportive Care in Cancer(MASCC) skoru kaçın altında oluşa yüksek riskli kabul edilir? A) 15 B) 17 C) 19 D) 21 E) Aşağıdakilerden hangisi tıkayıcı tip uyku apnesi için yapılabilecek bir cerrahi tedavi yöntemi değildir? A) Septoplasti B) Uvulopalatofarengoplasti C) Somnoplasti D) Uvuloplasti E) Timpanoplasti 14. Ultraviyolenin indüklediği otoimmün hastalıklar dışında kalan hangisidir? A) Lupus eritematozus B) Pemfigus vulgaris C) Pemfigus foliaseus D) Büllöz pemfigoid E) Psoriasis vulgaris 15. Fasiyal sinirin beyinden çıktığı yerden bir kesi olursa aşağıdakilerden hangisi olmaz? A) Mimik kasları çalışmaz B) Dilin 1/3 ön kısmının tad duyu su bozulur C) Tükürük bezleri çalışması bozulur D) Çiğneme kasları etkilenmez E) M.stapediusda çalışmadığından, işitme kaybı olur 16. Şiddetli kaşıntının eşlik ettiği 8 yaşındaki çocukta şikayetlerine konjüktivitis, keratozis pilaris, pitriazis alba da eşlik ediyorsa hastada öncelikle hangisini düşünürsünüz? A) Numuler Dermatit B) Atopik Dermatit C) Kontakt Dermatit D) Seboreik Dermatit E) Nörodermatit 17. Meniere hastalığının bulgusu olmayan hangisidir? A) Gelip geçici işitme kaybı B) Solukluk-soğukluk C) Bilateral nistagmus D) Kulaklarda tinnitus E) Bulantı-kusma 18. Kulakta akıntı, diplopi ve göz arkasında ağrı ile seyreden hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Mastoidit B) Gradenigo sendromu C) Otitis media D) Labirentit E) Temporal kemikte vertikal kırık 19. Kronik idiyopatik ürtikerde kullanılan anti-ig E antikoru olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A) İnfliximab B) Rituximab C) Omalizumab D) Golimumab E) Adalimumab 20. Optik sinir fonksiyon bozukluğunda aşağıdaki durumlardan hangisi görülmez? A) Metamorfopsi B) Afferent pupiller defekt C) Görmede azalma D) Santral skotom E) Kırmızı-yeşil diskromatopsi 3

4 yıl önce sifiliz nedeniyle tedavi edilen 43 yaşındaki bir hastada kişilik değişiklikleri ve demans bulguları saptanmış olup VDRL ve FTA-ABS testleri pozitif olarak bulunmuştur. Hastanın yapılan göz muayenesinde pupillada ışık reaksiyonunun alınamayıp yakın reaksiyonunun normal olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu pupilla bulgusuna ne isim verilir? A) Adie Pupillası B) Marcus- Gunn Pupillası C) Argyl-Robertson Pupillası D) Horner Pupillası E) Behr Pupillası 22. Lens ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? A) Yüzeyel ektodermden köken alır. B) Avasküler bir dokudur. C) Gözün ikinci büyük kırıcı ortamıdır. D) Zonüller aracılığı ile ora serrataya tutunur. E) İçeriğindeki suda erimeyen proteinlerin artması katarakta neden olur. 23. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde humaral tip immün yetmezlik görülür? A) AİDS B) Lenfomalar C) Kompleman yetmezliği D) Kemik iliği transplantasyonu E) Sarkoidoz 24. Oral kavitede en sık görülen bengn tümör aşağıdakilerden hangisidir? A) Pleomorfik adenom B) Fibrom C) Keratoakantom D) Adenom E) Papillom 25. Daha önce kızamık ve kabakulak geçirmiş ancak kızamıkçık duyarlı doğurganlık çağında bir kadında aşı öneriniz nasıl olmalı? A) Bir doz raphel kızamık aşısı B) Bir doz MMR C) Bir doz Kızamıkcık +1 doz kabakulak D) Aşılamaya gerek yok E) 1 ay ara ile 2 doz MMR 26. Üç gündür 38 C ateşi olan 5 yaşındaki çocuğun boğazında, kaldırılınca kanayan gri renkli lezyon varsa tanınız nedir? A) Ludwig anjini B) Tonsiller difteri C) E.mononükleozis D) Herpetik tonsillit E) Akut streptokok enfeksiyonu 27. Ağır derecede uyku apnesi olan bir hastada üst solunum yolunda tıkanıklığa neden olacak bir anatomik sorun yoksa tedavi tercihiniz öncelikle ne olur? A) Progesteron B) Trakeaotomi C) CPAP D) Yatış pozisyonunun ayarlanması E) Septoplasti 28. Hücresel tip immün yetmezlik gelişmiş hastada aşağıdaki etkenlerden hangisinin görülme sıklığı artar? A) Haemophilus influenzae B) Streptococcus pneumoniae C) Neisseria meningitidis D) Stenotrophomonas maltophilia E) Toksoplasma gondii 29. Akomodasyon ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? A) Yakına bakış sırasında artar, uzağa bakışta azalır. B) Lensin ön arka kalınlığında artış ile birlikte kırıcılık artar. C) Zonüller gerildiğinde gücü artar, gevşediğinde azalır. D) Korpus siliyaredeki sirküler liflerin kasılması ile gerçekleşir. E) Çocukluk döneminde çok güçlüdür. 30. Ritter hastalığı etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Stafilokok aureus B) Streptekok pyogenes C) Corynebacterium minutissimum D) Ptyrosporum ovale E) Malassezia furfur 4

5 31. Tonsillektomi ameliyatında zedelenen arter hangisidir? A) A. facialis B) A. lingualis C) A. maksilaris D) A. mandibularis E) A. palatina descendens 36. Aşağıdakilerden hangisi özellikle yoğun bakım birimlerinde sepsis ile travma ayırıcı tanısında duyarlılığı en yüksektir? A) Prokalsitonin B) Albumin C) Prealbumin D) Transferrin E) Haptoglobulin 32. Allerjik rinitte hangisi olmaz? A) Aksırık B) Öksürük nöbetleri C) Rinore D) Burun tıkanıklığı E) Gözyaşı akması 33. Atopik dermatit tanısında kullanılan HANIFIN ve RAJKA tanı kriterlerinde minör tanı kriterlerinden olmayan hangisidir? A) Serum Ig A da yükselme B) Erken yaşta başlama C) Deri enfeksiyonlarına yatkınlık (S.aureus, H.simplex) D) El ayak dermatiti E) Meme başı ekzeması 34. Oral kavitede en sık görülen malign tümör aşağıdakilerden hangisidir? A) Mukoedermoid karsinom B) Yassı epitel hücreli karsinom C) Adenoidkistik karsinom D) Asinik hücreli karsinom E) Adenokarsinom 35. Sağ göz optik diskinde kabarıklık ile birlikte görme azalması ve renk görmede bozulma saptanan bir hastada sağ gözde direkt sol gözde indirekt ışık reaksiyonunun bozuk olduğu saptanmıştır. Saptanan pupilla bulgusuna ne isim verilir? A) Adie Pupillası B) Marcus- Gunn Pupillası C) Argyl-Robertson Pupillası D) Horner Pupillası E) Behr Pupillası 5

6 Genel 1 1-d 2 2-c 3 3-c 4 4-d 5 5-d 6 6-c 7 7-c 8 8-b 9 9-b b b d e e e b b b c a c d c e b b c e c a a c a b b a 6

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S4K_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S4K_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S4K_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Müjde DEĞER Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA.

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA ADI SOYADI T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI SALON NUMARASI 1. Bu testte 100 soru vardır. G

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. KBB/1 KBB/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak KBB/3 Hakkımda: Adım Enes Başak.

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S6K_05_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S6K_05_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S6K_05_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

VİRAL DERİ HASTALIKLARI

VİRAL DERİ HASTALIKLARI VİRAL DERİ HASTALIKLARI Viruslar zorunlu hücre içi parazitlerdir. Viruslar deriyi, direkt inokülasyon, sistemik enfeksiyon veya iç odaktan lokal yayılım olmak üzere 3 şekilde atake edeler. Dermatolojik

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK

Detaylı

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR Deri insan vücudunun en büyük organıdır. İç organlar ile dış çevre arasında bir bariyer işlevi görür. Dış ortamda bulunan birçok mikroorganizma ve toksinle sürekli ilişki

Detaylı

Đlk yayın tarihi: 01.05.2007 Rev No : 00 Rev Tarihi : Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): ÇSH Anabilim Dalı, Çocuk Đmmünoloji Bilim Dalı Sayfa 1 / 25

Đlk yayın tarihi: 01.05.2007 Rev No : 00 Rev Tarihi : Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): ÇSH Anabilim Dalı, Çocuk Đmmünoloji Bilim Dalı Sayfa 1 / 25 ĐMMÜN YETMEZLĐK HASTALIKLARI FR-HYE-04-424-01 ĐMMÜN YETMEZLĐK HASTALIKLARI Bağışıklık sistemi hücrelerinin kökeni, kemik iliğinin kök hücre adı verilen ve farklı yönde gelişme yeteneği olan hücrelerdir.

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dermatoloji/1 Dermatoloji/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Dermatoloji/3

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dermatoloji/1 Dermatoloji/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Dermatoloji/3

Detaylı

OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

GÖZ ACiLLERi. Sunum Planı GÖZ ANATOMİSİ OPTİK SİNİR GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ. Göz üç tabakadan meydana gelmiştir: Sırasıyla içten dışa doğru:

GÖZ ACiLLERi. Sunum Planı GÖZ ANATOMİSİ OPTİK SİNİR GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ. Göz üç tabakadan meydana gelmiştir: Sırasıyla içten dışa doğru: GÖZ ACiLLERi DR. OĞUZ KÜÇÜKYILMAZ AKDENİZ ÜTF ACİL TIP AD Göz Anatomisi Göz muayenesi Travmatik olmayan aciller Akut Görme Azalması/Görme Kaybı Travmatik aciller Sunum Planı 2 GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI

EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI 101. Oniki aylık bir erkek, sağlıklı çocuk izlemi için sağlık ocağına getiriliyor. Zamanında doğduğu öğrenilen çocuğun ağırlığı 8100 gr, boyu 74 cm. ve baş

Detaylı

AKUT TONSİLLOFARENJİT

AKUT TONSİLLOFARENJİT İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 107 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.107-116 AKUT TONSİLLOFARENJİT Uzm. Dr. Bilgül

Detaylı

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı