KURULUŞ YERİ AÇISINDAN DOĞAN ERDİL YAĞ FABRİKASI (ELAZIĞ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURULUŞ YERİ AÇISINDAN DOĞAN ERDİL YAĞ FABRİKASI (ELAZIĞ)"

Transkript

1 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 12, Sayı: 2, Sayfa: 47-62, ELAZIĞ-2002 KURULUŞ YERİ AÇISINDAN DOĞAN ERDİL YAĞ FABRİKASI (ELAZIĞ) Doğan Erdil Oil Factory from the View of its Location (Elazığ) Erdal KARAKAŞ * Özet Değişik birçok faktörlerin etkili olduğu sanayi tesislerinde kuruluş yeri, her zaman ilgi çekmiş ve araştırmalara konu olmuştur. Sanayide kuruluş yeriyle ilgili gerek ekonomistler gerekse de coğrafyacılar tarafından bir takım teoriler üretilmiştir. Tüm bu teorilerde üretim ve pazarlama maliyetleri analiz edilerek ortalama maliyetler araştırılır ve kuruluş yerine etkisi bulunmaya çalışılır. Bu çalışmada yağ sanayi işletmesinin yer seçimi ham madde, pazar, ulaşım, kamu vb. faktörler göz önünde tutularak incelenmiş ve bunların getirdiği olumsuzluklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Elazığ, bitkisel yağ, sanayi kuruluş yeri Abstract The location place for industrial areas has always been interested and has been a topic for reseaches. Some theories on location place for industrial areas were put forward both by economists and geographers. In these theories by analyzing production and marketing costs average cost is estimated and its effect on the location place is found. In this study location choice of oil industry was investigated by taking into consideration raw material, market, transportation etc. And the negative sides of these factors were searched. Key Words: Elazığ, vegetable oil, Location of Industry * ) Yrd.Doç.Dr. Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Coğrafya Bölümü, ELAZIĞ.

2 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) GİRİŞ İnsan, hayatını devam ettirebilmek için ihtiyacı doğrultusunda farklı ölçekli sanayi tesislerinde üretilen bir takım ürünleri tüketmektedir. Değişik birçok faktörlerin etkili olduğu sanayi tesislerinde uygun kuruluş yeri, her zaman ilgi çekmiş ve araştırmalara konu olmuştur. Sanayide kuruluş yeriyle ilgili gerek ekonomistler ve gerekse de coğrafyacılar üretim ve pazarlama maliyetlerine dayanan bir takım teoriler üretmişlerdir. Tüm teorilerde, üretim ve pazarlama maliyetleri ele alınarak analiz edilir. İncelemelerde ham maddenin mamul maddeye dönüştürülmesi esnasındaki maliyetle, üretilen mamul maddenin tasarlanan pazar alanlarına sevki için gerekli olan maliyetler, yani en uygun ortalama maliyetler araştırılır (Canatan, 1984, Müftüoğlu, 1973, Reed, 1967). Sanayide dolaylı ve dolaysız diye ikiye ayrılan maliyetlerden ham madde, enerji, yakıt, iş gücü, su temini, pazar dolaylı maliyetler, binalar, makinalar, vergiler, idari harcamalar, reklam, kredi vb leri ise dolaysız maliyetler olarak yorumlanır (Tümertekin, Özgüç 1997, 511). İncelenen Doğan Erdil Yağ Fabrikası da, ayçiçeği bitkisini ham madde olarak kullanmaktadır. Ortalama mm yağış isteyen bir ılıman iklim bitkisi olan ayçiçeği ülkemizin Doğu Karadeniz kıyı kuşağı haricinde, metre yüksekliklere kadar her yerde yetiştirilebilir (Doğanay, 1995, 155). Fakat yağışlarla alınan su miktarı yeterli olmadığında, yüksek verim alınabilmesi için sulama yapmak gerekir. Bitkideki verim düşüşü çiçeklenmeden yaklaşık 20 gün öncesi ve sonrasını içine alan dönemde oluşur. Bu devrede 1-2 sulama ile verim düşüşü önlenebildiği gibi verim artışı da sağlanabilir (Kolsaracı, 2000, 492). Yukarıdaki özelliklerinden dolayı ayçiçeği bitkisinin, Doğu Karadeniz kıyılarında yağış fazlalığından ekimi yapılamazken, ülkemizin güney kesimlerinde yüksek, Doğu Anadolu Bölgesi nde ise düşük sıcaklıklar sebebiyle ekilen üründe verim azalmaktadır. Bitkinin bu özelliğinden dolayı ekim alanı açısından yıllardan beri Marmara Bölgesi, bölgeler arasında ilk sıradadır (Taşan, 1968, 35). Bugün de Türkiye deki ayçiçeği ekim alanlarının % 73 ü Marmara, % 13 ü İç Anadolu, % 10 u Karadeniz, % 3 ü Ege, % 1 i ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri nde yer alır (Aydın, 1997, 93). Türkiye nin toplam ayçiçeği tohumu üretim miktarı, 1998 yılında 860 bin ton olup, bu üretiminin % 73 lük kısmı Marmara Bölgesi nde ve özelliklede Trakya kesiminde üretilmiştir (Kolsaracı, 2000, 488). Türkiye de üretilen bitkisel ayçiçek yağının yaklaşık % lık oranı da yine bu bölgeden elde edilmektedir (Baran, 2001, 15, Binici, 1998, 11, İ.M.K.B, 1996, 13). Bitkideki yağ oranı kabuklu tohumunda % 35, iç kısmında ise % arasındadır (Çoşge, 1999, 91, Bülbül, 1998, 74, Gaytancıoğlu, 1999). Kısaca ayçiçeği 48

3 Kuruluş Yeri Açısından Doğan Erdil Yağ Fabrikas. tohumundan elde edilen yağ oranı % arasında oynamakta, diğer bir ifade ile yağ üretimi esnasında ham madde de % oranında fire meydana gelmektedir (Gaytancıoğlu, 1999, 5). Ayçiçeği bitkisinin tohumundaki yağ miktarının düşüklüğü ve içerdiği yağ oranı ham maddenin verimini ifade etmektedir. Depolama, taşıma ve üründeki nem oranı yanında işletmenin kullandığı teknoloji de (presleme, ekstraksiyon, pre-ekstraksiyon) üretimdeki verimliliği etkilediğinden, imalat esnasındaki ürün kaybı % 4-12 oranında artmaktadır (Gaytancıoğlu, 1999, İ.M.K.B, 1996, 8, Sezgin, 1987, Bayrak, 1995, 89, Aksoy. vd, 1997, 20-21, Demirtaş, 1995, 45, T.Z.O.B, 1978, 250, 1974, 26). Yani ham madde olarak kullanılan ürünün kendi özelliğinden oluşan genel kayıplara uygun depolamamanın, taşımanın, kullanılan teknolojinin ortaya çıkardığı kayıplar da eklendiğinde fire oranı, yukarıda verilen rakamların çok üstüne çıkmakta ve ham maddenin üretim içerisindeki payı % oranına kadar yükselmektedir (Demirtaş, 1995, 36). Bu durum bitkisel yağ sanayisinde fabrika yer seçiminin önemini artırmaktadır. Yukarıdaki nedenlerden dolayı yağ sanayiinde faaliyette bulunan işletmeler, genelde ham yağ üretenler ve rafine yağ üretenler olmak üzere birbirinden bağımsız tesisler olarak farklı yerlerde kurulurlar. Rafine yağ üreten tesisler, yağı, ham yağ üreten tesislerden alır, rafine ederek satışa sunarlar. ve maliyet giderlerini en aza indirmek için de kendi bünyelerinde ham yağ tesisi bulundurmazlar. Bunun için yağ tesisleri genelde 1.Ham yağ 2.Rafine yağ 3.Margarin tesisleri olmak üzere üç grupta toplanır (Yurdagül, 1987, 15, Soyer, 1987, 39). Bugün işletmelerin birbirine bağımlı hale gelmesi ve bunun yarattığı sakıncalar ile maliyetlerde ortaya çıkan olumsuzluklar nedeniyle bitkisel yağ sanayisinde yer alan tesislerin tümünde olmasa da bir çoğunda ham yağ üretim ve rafine tesisi birlikte yer almaktadır. Sadece rafine işlemi yapan yağ tesislerinin kuruluşunda, ham yağ üreten başka bir işletmeden sağlanan ham yağ önem kazanmaktadır. Alınan ham yağ rafine işlemi yapılarak satışa sunulduğundan pazar ön plana çıkmaktadır. Ham ve rafine yağ birimlerinin her ikisini de bünyesinde bulunduran işletmeler önce ham yağ elde edip sonra rafine işlemi yaptıklarından biraz serbestlik kazanırlar. Fakat bu tip tesisler önce ham yağ elde ettiklerinden ham maddenin üretim maliyeti içindeki yüksek oranı nedeniyle ham madde alanları pazar alanlarına göre daha fazla öneme sahip olur.. Bu çalışmada 1995 yılında Türkiye de gıda sanayisi içinde üretimin % 10.8 ni, talebin % 12.2 sini, ihracatın % 10.3 nü, ithalatın % 35.8 lik payını elinde bulunduran, 49

4 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) 1998 yılında 453 trilyon lira tutarında (1998 yılı ortalama döviz kuru ile milyon dolar) üretim gerçekleştiren ve kurulu tesislerinin % 50 i kapasite altında çalıştığı bir sektör içerisinde yer alan bitkisel yağ sanayi tesisini coğrafi görüş çerçevesinde ham madde, işçi, pazar vd. faktörler açısından değerlendirerek tesis kuruluş yeri seçiminin kritiği yapılmaya çalışılmıştır. Elazığ- Malatya karayolunun 25. km sinde yer alan Doğan Erdil Yağ Fabrikası kuruluş yeri açısından değerlendirilmiştir, Fabrika Keban Holding bünyesinde 1973 yılında Sunova adıyla kurulmuş, 1978 yılında üretime geçmiş, ve 1983 yılında krize girerek Sanayi Bakanlığına bağlı Karadeniz Birliğe devredilmiştir (Şekil.1). Şekil:1. Çalışma Alanı Lokasyon Haritası TESİS YERİNİN SEÇİMİNDE ROL OYNAYAN ÖNEMLİ FAKTÖRLER Sanayide tesis yerinin seçiminde ham madde, enerji, yakıt, işgücü, su temini, pazar vb. faktörler işletmenin özelliğine göre değişik ölçüde etkili olmaktadır. İncelediğimiz tesis bitkisel yağ sanayi içinde yer almasına rağmen üretimde kullanılan ham maddenin farklılaşması (çiğit, ayçiçeği, zeytin vb. yağlı tohumlar) ve bunların sahip oldukları özellikler nedeniyle (yetişme şartı ve alanı, bitkideki yağ oranı, kullanım alanı vb) sektör içindeki kuruluşlar arasında dahi bir takım teknik farklılıklar bulunmaktadır. 50

5 HAM MADDE ALANLARI VE TEMİN DURUMU Kuruluş Yeri Açısından Doğan Erdil Yağ Fabrikas. Ham madde, sanayi tesisinin kuruluş yerinin seçiminde, işletmenin özelliğine ve kullanılan teknolojiye göre farklı ölçülerde etkiler yapar. Türkiye deki toplam ayçiçeği ekim alanlarının % 1 lik oranını Güney Doğu Anadolu bölgesiyle birlikte elinde bulunduran Doğu Anadolu Bölgesi bazı değişimlere rağmen geçmişteki tahıl ağırlıklı üretim desenini günümüzde de korumaktadır (Tümertekin, 1986, 32).Doğu Anadolu Bölgesi genelinde 1961, Doğan Erdil Yağ Fabrikasının yer aldığı Elazığ ilinde ise 1975 yılına kadar ayçiçeğinin, ekonomik olarak ekiminin yapılmadığını görüyoruz. Bu yıllardan itibaren Doğu Anadolu Bölgesindeki bazı illerde deneme amaçlı küçük çaplı ekimler yapılmış fakat yeterli randıman alınamamıştır. Doğan Erdil Yağ Fabrikasının ayçiçeği için bir pazar oluşturması ve işletmenin ham madde temini için yaptığı desteklemelerde bölgedeki üretim artışını fazla etkilememiştir.tablo.1 de görüldüğü üzere döneminde en yüksek üretim Doğu Anadolu Bölgesi genelinde ton, Elazığ ilinde ise tonda kalmıştır (Tablo.1). Fabrikanın yıllık çekirdek kırma kapasitesi , ham yağ rafine kapasitesi ise tondur. Tesis kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda, gerek Elazığ ilinin gerekse de Doğu Anadolu Bölgesinin üretim miktarları, ihtiyacın oldukça altındadır. Ulaşım masrafları vb. maliyetler göz ardı edilerek Doğu Anadolu Bölgesinin ürettiği tüm ürün toplansa dahi fabrikanın 3/1 lik kapasitesini ancak karşılayabilmektedir. Tablo 1: Yıllara Göre Türkiye ve Doğu Anadolu Bölgesi Ayçiçeği Ekim ve Üretim Miktarları ( ). Yıllar Türkiye Doğu Anadolu İLLER Bölgesi Elazığ Erzurum Kars Malatya Muş Diğerleri Ekim Alanları (hektar). 2. Üretim Miktarları (ton). Ham madde üretiminin bölge içindeki yetersizliği, ayçiçeğinin kendi özelliği ve fabrikanın yapısı, tesis kuruluş yeri seçimini önemli hale getirmektedir.doğan Erdil Yağ Fabrikası önce ham yağ elde edip sonra rafine işlemi gerçekleştirdiğinden ham yağ üretimi ön plana çıktığı için kuruluş yeri tercihinde ham madde alanlarına yakınlık daha fazla önem. kazanmaktadır. Fabrikanın, Doğu Anadolu bölgesinden ham madde temini, bölgedeki üretim yetersizliği nedeniyle zorlaşmakta ve, diğer alanlardan ham madde getirilmesi zorunlu hale gelmektedir.. Bu da, ulaşım konusunda üzerinde durulacağı gibi 51

6 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) ulaştırma maliyetinin, toplam maliyete olan etkisi nedeniyle ham maddenin işletmeye geliş maliyeti daha da yükseltmektedir. Sanayi tesislerinin üretim esnasında kullandıkları malzeme çeşidi ve oranı, sanayi koluna ve işletmenin özelliğine göre farklılaşmaktadır. Tesiste kullanılan malzemenin kuruluş yapılan alandan fazla miktarda temin edilmesi kuruluşun yer seçimindeki başarısını göstermektedir. İncelediğimiz Doğan Erdil Yağ Fabrikasının üretimde kullandığı ham madde ve ürünlerin büyük bir kısmını kuruluş yaptığı Doğu Anadolu bölgesinden(yerel malzeme miktarı) ziyade diğer bölgelerden temin ettiği dikkati çeker (Tablo.2-3). Yerel Su Arazi Elektrik İşçi Tablo 2: Tesisin Kullandığı Ham madde Çeşidi ve Temin Alanları Yerel Olmayan Ayçiçeği * (% 96 oranında kuruluş alanı dışında) Solvent İzmit Kostik asit İzmit Sitrik asit İzmit Fosforik asit İzmit Perlit İstanbul, İzmir Sac, teneke Ereğli Plastik Adana Yakıt (mazot vs) Batman, Mersin Nitekim ham maddenin temin alanlarına baktığımızda 4 bölgenin ağırlık kazandığı fakat bunlar içinde kuruluş yapılan Doğu Anadolu bölgesinin malzeme teminindeki katkısının en alt seviyelerde yer aldığı görülür (Tablo.3, Şekil.2). Bu olumsuzluk ham maddesi tarımsal ürünlere dayalı yağ sanayi- için oldukça büyük bir dezavantaj yaratır. Zira üretimde kullanılan ana ürün ayçiçeğinin % 96 lık bölümünün dışarıdan getirildiği ve işlem esnasında meydana gelen fire miktarının fazlalığı göz önünde bulundurulduğunda işletmenin ekonomikliği büyük oranda azalır. Bütün bunlar tesis, kuruluş yeri seçiminde bazı hatalar yapıldığının ve işletmenin uygun yere kurulmadığının bir delilidir. Tablo 3: Tesisin Kullandığı Ayçiçeği Temin Alanları ve Miktarı ( ). Bölgeler Miktar (Kg) % Karadeniz İç Anadolu Güneydoğu Anadolu Doğu Anadolu Toplam

7 Kuruluş Yeri Açısından Doğan Erdil Yağ Fabrikas. ÜRETİM Tesiste üretilen mamul madde, ayçiçeği bitkisinin tohumundan elde edilen ham yağın rafine edilmesiyle üretilen ayçiçek yağıdır. Yağ üretim işlemi sonunda geriye, küspe olarak nitelendirilen artık ürün kalır, küspe içinde önemli miktarda yağ ihtiva ettiğinden yem sanayisinin önemli bir girdisi olarak göze çarpar (Doğanay, 1989, 90, Aksoy, 1997, 25). Küspedeki yağ oranı % 2.5 civarında olması gerekirken, bu oran ülkemizde % 4.5 lara kadar yükselmekle birlikte işletmede uygulanan teknolojiye göre % 1-3 arasında değişmektedir (Binici, 1998, 13, Bayrak, 1995, 89). Görüldüğü gibi ham maddedeki yağ oranının düşüklüğü yanında işlem esnasında da bir kayıp olması üretimdeki firenin artmasına neden olmaktadır. Bitkisel yağ sanayisinde ülkemiz genelinde kurulu kapasite ülke ihtiyacının oldukça üstünde bulunmasına rağmen, ham madde yetersizliği vb. sebeplerden, genelde birçok tesis geçmiş yıllardan beri tam kapasite çalışma imkanına sahip değildir ve kapasite kullanım oranı % 50 nin altında seyretmektedir (Emiroğlu, 1993, 24, Binici, 1998, 13, Üstün, 2000, 49, Aksoy, vd, , T.Z.O.B, 1978, 248). Bu durum incelediğimiz Doğan Erdil Yağ Fabrikasında da kendini gösterir. Tesisteki kapasite kullanım oranını iki yönden ele almak gerekir. İlki sadece ham yağ işleme kapasitesinin kullanılmasından doğan oran, diğeri ise rafine kapasitesinin kullanılmasının da dahil edildiği toplam kapasite oranı. Araştırmamıza konu olan Doğan Erdil Yağ Fabrikası, ayçiçek yağının dışında diğer yağları da rafine edebilme özelliğine sahip olan bir tesistir. Ancak, sadece konumuz itibariyle ham yağ kapasitesini ele aldığımızda, tablo:4 de görüleceği gibi tesis, hiçbir zaman kurulu kapasiteye ulaşamamıştır. 53

8 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) ULAŞIM Tablo 4: İşletmenin Çalışma Sezonu ve Kapasite Kullanım Oranı Çalışma Sezonu Yıl Kapasite Kullanım Oranı % Doğan Erdil Yağ Fabrikası Elazığ- Malatya karayolu üzerinde, demiryolu güzergahına yakın bir konumda kurulmuştur. Kısaca hem demiryolu hem de karayolu ulaşım hatlarıyla bağlantıya sahiptir. Yaptığımız inceleme ve hesaplarda demiryolu, karayolu sektörüne göre % 25 daha ucuzdur. Fakat ham madde alım merkezlerinin hepsinde demiryolu güzergahının bulunmaması, yükleme boşaltma masrafları, zaman açısından gösterdiği olumsuzluklar nedeniyle, bugün işletme, gerek ham madde ve gerekse de mamul madde taşınmasında karayolundan yararlanmaktadır. Örneğin 20 tonluk bir malın 615 km baz alındığında 2001 fiyatlarına göre TCDD da ulaştırma maliyeti TL iken (gönderilen malın değeri üzerinden alınan % 0.1 lik sigorta bedeli hariç) (TCDD, 2001) aynı mesafe, karayolu ile anlaşmalı şirketler tarafından TL maliyetle taşınmaktadır. Görüldüğü gibi işletme sadece iki tür ulaşım sektörünü kullanma olanağına sahip olduğu halde, bir takım olumsuzluklar nedeniyle, sadece birinden yararlanmaktadır. Yurtdışından ham madde tedarikinde diğer alanlarda kurulu işletmelere göre elverişsiz bir konumdadır. Zira gerek Akdeniz gerekse Marmara bölgesindeki işletmeler ucuz sektör olan deniz yoluyla dışarıdan malzeme temin avantajını ucuz bir maliyetle sağlarlarken, işletmemiz ham madde ve çeşitli malzemeyi uzun bir karayolu bağlantısıyla getirme mecburiyetinde olduğundan maliyet artmaktadır. Bu durum da ister istemez rekabeti de olumsuz yönde etkileyecektir. PAZAR Pazar konusunu iki cephede ele almak gerekir; İlki diğer firmalarla olan rekabet, ikincisi ise tüketici kitlenin tercih ve istekleridir. Rekabet açısından düşünüldüğünde Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum da bulunan margarin ve ham yağ üretebilen bir tesis dışında, kendisine rakip tesis yer almamaktadır. Fakat sektör içerisinde Türkiye genelinde Marmara ve bilhassa Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz de yer alan çiğit işleyerek pamuk 54

9 Kuruluş Yeri Açısından Doğan Erdil Yağ Fabrikas. yağı üreten tesislerle rekabet söz konusudur. Zira bu tesisler çiğit üzerinde bulunan linteri (kısa pamuk elyafı) almak için gerekli ünitelere sahip olduklarından çiğit yanında diğer yağlı tohumları da işleyebilme özelliklerinden dolayı büyük bir rakip olarak gözükmektedirler (Dinçer, 1984, 42-43). Alandaki talep seviyesini, alan içindeki nüfus miktarı ve bu nüfusun yer aldığı yerleşim birimi (Kırsal ve kentsel tüketim miktarları ile tüketilen yağ tipi farklılıklar arz eder), nüfusun alım gücü, tüketim alışkanlıkları, mevsim durumu gibi faktörler önemli ölçüde etkiler. Nüfus ve alım gücü açısından bölge pek parlak durumda değildir (Tablo.5). Tablo 5: Yıllara Göre Bölge Nüfusları Yıllar Marmara Ege Akdeniz İç Anadolu Karadeniz D.Anad. G.D Anad Tüketici alışkanlıkları açısından incelediğimizde toplam yağ tüketiminde Türkiye ortalaması kg arasında oynamakta (Uçar, 2000, Mert, 1994, 24) iken Doğu Anadolu bölgesinin de içinde yer aldığı alanın Türkiye ortalamasının üzerinde bir rakama sahip olduğu görülür. Fakat toplam yağ tüketimi içerisinde katı yağ tüketimi, bitkisel yağ tüketimine göre oran açısından oldukça yüksektir. Bölgemizde bitkisel yağ tüketimi Türkiye nin diğer bölgelerine göre alt seviyelerde kalmaktadır (Tablo.6). Yapılan araştırmada toplam sonuç her ne kadar doğudaki iki bölgemizi içine alıyorsa da oranları yarı yarıya alsak dahi yinede pazar bakımından ülkemizdeki en zayıf bölge kimliği ile karşılaşırız. Burada fabrikamızın Doğu Anadolu da ki bölgesel pazara yakın olma avantajından bahsedebilmemize rağmen, ülke pazarı açısından uzaklığa bağlı olarak bir dezavantaj da söz konusudur. Tablo 6: Türkiye ve Bölgelere Göre Kişi Başına Yıllık Yağ Tüketim Miktarları ve Cinsleri (Uçar,2000,9) Bölgeler Türkiye Marmara Ege Akdeniz Karadeniz İç Anadolu Doğu ve G.Doğu Anadolu Toplam (Kg) Katı yağ Hayvansal Margarin Bitkisel yağ Ayçiçek Mısırözü Zeytinyağı Nitekim bu olumsuzluğu, işletmenin ürettiği ürünleri pazarladığı alanların bölgesel dağılışı da ortaya koymaktadır (Tablo.7). Doğan Erdil Yağ Fabrikası, yağ ve küspe olmak 55

10 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) üzere iki ürünün satışını gerçekleştirmektedir. Küspe satış alanı yem fabrikalarının talebine göre değiştiği için, yağ satış alanlarından daha geniş sahalara uzanabilmekte, yağ satışlarında yukarıda saydığımız etmenler nedeniyle alan biraz daha daralmakta ve yakın çevre ön plana çıkmaktadır (Şekil.3). Tablo7: Tesisin Bölgelere ve İllere Göre Ürün Satışı (2000) Bölgeler Yağ Satışı Küspe Satışı Doğu Anadolu Malatya, Elazığ, Muş, Van Elazığ, Malatya, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Van, Ağrı, Muş, Bingöl Güneydoğu Anadolu Diyarbakır, Gaziantep, Gaziantep, Urfa Adıyaman İç Anadolu Kayseri, Sivas Ankara, Kütahya, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri Karadeniz Tokat, Çorum, Bayburt, Bolu Akdeniz Adana İŞÇİ İşçi sayısı bakımından işletmede yıllar itibariyle bir azalma söz konusudur (Tablo.8). Bu azalma esas itibariyle tesiste maliyetleri azaltmak amacıyla personel taşınması, yemekhane, ham madde ve mamul madde sevkıyatında özel sektörden faydalanmasından ileri gelmektedir. İşletmede sektörün genel özelliği dikkat çeker ki bu da erkek personel sayısının bayan personel sayısından oldukça fazla olmasıdır. Çalışan bayan personel büro hizmetlerinde çalışan elemanlardan oluşmakta ve üretim kademesinde yer almamaktadırlar. İşletmedeki personelin % 96 dan fazlası Elazığ lı olup, 56

11 Kuruluş Yeri Açısından Doğan Erdil Yağ Fabrikas. başka memleketlerden gelen personel sayısı çok düşüktür. Temininde en çok zorlanılan personel teknik elemanlar olarak göze çarpmaktadır. Tablo 8: Yıllara Göre Tesiste Çalışan İşçi Miktarları ( ) Yıllar Toplam Erkek Kadın Yıllar Toplam Erkek Kadın ENERJİ VE SU Tesiste, elektrik ve akaryakıt olmak üzere iki tip enerji kullanılmaktadır. Bunlardan TEK ten sağlanan elektrik enerjisi üretim aşamasında makinaların çalıştırılması ve aydınlatma işlemlerinde kullanılmakta, akaryakıt ürünü fueloil ve mazot ise ısınma ve üretim aşamasında buhar elde etmede kullanılır. Zaman zaman üretim aksamasına neden olan elektrik kesintileri dışında bu kaynaklarda pek problem yaşanmamaktadır. Tesis, üretim esnasında soğutma, malzeme yıkama ve buhar elde etmek için kullandığı suyu kendisine ait kuyulardan temin ettiği için su açısından herhangi bir problemi bulunmamaktadır. DEVLETİN ETKİSİ Klasik kuruluş yeri teorisi açısından ham maddenin ağırlığından fazla kaybetmesi halinde tesis ham madde kaynağına yakınlaşmak zorundadır ve bugün kurulu olanlarında büyük bir kesiminin yine ham madde üretim alanlarında yer alması da bu nedendendir (Kara, 1990, 212, Tümertekin, 1969, 61, Soğancılar, 1986, 35, Dinler, 1994, 53). İşletmemiz için de aynı durum geçerli olduğu halde, yeterli inceleme yapılmadan karar verilerek yanlış yer seçimi yapılmıştır. İşletmeciyi yanlış karara iten nedenleri tespit edebilmek için devletin sunduğu kolaylıkları, teşviki veren kamu kurumu, projeyi gerçekleştiren firmanın etkisini incelemek gerekir. Vergi ve devlet yardımlarının sanayinin gelişmesi ve kuruluş yeri seçimindeki önemli rolü nedeniyle (Tümertekin, 1969, 101), Ülkemizde ekonomik ve toplumsal gelişmeyi yönlendirmek için kalkınma planları hazırlanmaktadır (Özgüç, 1986, 41).Bu çerçevede Devlet Planlama Teşkilatı yatırımlar konusunda tüm ülke genelinde bölge ve illere yapılacak yatırımların türünü ve destek sağlanacak (kredi, vergi kolaylığı vb.) sektörler ile faaliyetleri belirlemektedir. Bu kararlar alınırken, o alan veya bölgenin toplam üretim değerleri baz alındığından bazı hatalara düşülmektedir. Zira gerek il 57

12 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) gerekse bölge ölçeğinde olsun, elde edilen ürünlerin toplam üretim miktarları ele alınmaktadır, Fakat bu alan veya alanların birçok alt ünitelerden (iller, ilçeler, köyler) oluştuğu dikkate alınmadığından toplam üretim miktarının birçok değişik birimlerden farklı oranlarda elde edildiği ve bunların genel toplam olduğu göz ardı edilmektedir. Mesela Elazığ ili ayçiçeği üretim miktarına göre işlem yapıldığında hataya düşülecektir. Zira 9152 km² büyüklüğündeki alanı bünyesinde barındıran Elazığ ilinde birbirinden farklı büyüklükte tarım alanlarına, ürün desenine, verimliği sahip 11 ilçe 569 köy yer almaktadır. Değerlendirilmeye tabii tutulan bu üretim miktarı yerleşmelerin hepsinden sağlanmaktadır yukarıda belirttiğimiz özellik ülke ve bölgeler içinde geçerliliğini korumaktadır.birbirinden çok farklı karakterlere sahip bu ünitelerin ulaşım durumu, alan büyüklüğü, kullanılan üretim teknolojisi, üretilen ürünün ne kadarının üretici kitle tarafından tüketildiği vb. konular göz önünde bulundurulmadığı için tesis kuruluş yeri ve faaliyet konusunda hatalar yapılmaktadır. Gerçi ülke, bölge gibi geniş bir sahayı içine alan çalışmalarda, sanayi veya tarım potansiyelinin değerlendirilmesinde o alanın toplam üretim rakamlarını almanın dışında başka bir alternatifin bulunmadığı dikkate alınırsa, bu bilgilerin alt detaylarda ayrıca incelenmesinin gerekliliği açıkça ortaya çıkmaktadır. Detay incelemeyi de yatırımcı için çalışan firmanın göz önünde bulundurarak yapması gerekmektedir. Zaten ülkemizde çeşitli şekillerde problemler yaşayan sanayi tesislerinin bir çoğunun kuruluşlarında bu hususlara yeterince dikkat edilmediğini görebilmekteyiz. Bu tür detay incelemeler yerine, kalkınma planlarında ve alan analizlerinde verilen toplam üretim değerleri ve potansiyel ekim alanları dikkate alınarak işlem gerçekleştirildiğinden sık sık hataya düşülüyor. Zira potansiyel durum ileride imkan ölçüsünde olabilecekleri verdiğinden uygulanabilirliği net değildir. Örneğin IV.5. Yıllık Kalkınma Planında Doğu Anadolu bölgesinde yaklaşık hektarlık pancar ekimi için kullanılan sulamalı tarım alanlarında ayçiçeği ekimi yapılabileceği belirtiliyor (Dinçer, 1984, 96). Fakat o yöre çiftçisinin başka bir ürünü ekme eğilimi, ürünün verim durumu, çiftçinin eline geçecek para, kullanılan teknolojiler hesaba katılmadığından, bu tahminlere göre yapılan yatırımlar da ülkemizdeki birçok işletmelerde görüldüğü üzere bir takım problemleri de beraberinde getirmektedir. Nitekim bulunduğumuz bölge dahilinde toplam ekim alanlarının verilen bu rakamların çok altında kalmış olması da bizi destekler niteliktedir Devlet, sanayici için bir takım teşvikler vermektedir. Mesela olağanüstü hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde vergi teşvikleri de (gelir ve kurumlar vergisinden işçi çalıştıran işletme % 40, çalışanların gelir vergisinden iki yıl erteleme, vergi, resim ve harç bedellerinde indirim, sigorta prim indirimi, bedelsiz yatırım 58

13 Kuruluş Yeri Açısından Doğan Erdil Yağ Fabrikas. yeri vb) bir takım avantajlar kazandırdığından, kuruluş esnasında yukarıda belirtilen detaylara dikkat edilmediği ortaya çıkmaktadır. Zira ülke genelinde önceki yıllarda kurulanlarda yaşanan bu tür problemlerin farkına varılmış olsa gerek ki tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan bakanlar kurulunun 88/13458 sayılı karar ekinde bitkisel ham ve rafine yağ tesisleri kalkınmakta öncelikli yöre haricinde teşvik edilmeyen yatırım konusu olarak belirtilmiş (Türkiye Kalkınma Bankası, 1989, 7) ve sonraları bu çerçeve daha da daraltılmıştır. Nitekim bunun sonucunda bölgemiz için 1997 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası tarafından yayınlanan potansiyel yatırım alanları konusundaki çalışmada da bu sektörü göremiyoruz (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, 1997, 63-66). SONUÇ İncelememize konu teşkil eden Doğan Erdil Yağ Fabrikası da, yukarıda belirttiğimiz unsurlar göz önünde bulundurulmadan, genel potansiyel değerlendirmeler ışığında yapılan yetersiz detay çalışmalar sonucunda devlet tarafından sağlanan kolaylıklar ve teşvik neticesinde kurulmuştur. Bu nedenle fabrika, kuruluşundan itibaren saydığımız sebepler doğrultusunda ham madde sıkıntısı çekmiş, bu sıkıntıyı hafifletmek içinde alandaki çiftçilere destek vererek ürün ekimini artırmaya çalışmış fakat bunda da başarılı olamamıştır. Sonuçta ham madde sıkıntısını Karadeniz Birlik ten temin ederek gidermeye çalışmış, fakat borçlarını ödeyemeyince Sanayi Bakanlığı na bağlı Karadeniz Birlik işletmelerine devredilmiştir. Bugün tesis 94 çalışanıyla çalışmasına devam etmektedir. Tarıma dayalı sanayi işletmelerinde tarımsal ham maddenin ve sanayi kolunun özelliğine (ham yağ, iplik, kumaş vb) göre kuruluş yeri seçiminde farklılıklar bulunmaktadır. Kuruluş yeri seçimi, alandaki toplam üretim miktarı ve potansiyel ekim alanlarına göre değil bilhassa sahada yapılacak detay çalışmaların sonucuna göre seçilmeli ve ayrıca bu çalışmalarda ham madde, pazar, işçi, su, arazi vb faktörler de göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. İşletme, mevsimlik olarak sağlanan, kolay bozulabilen, kalitesinde belirsizliklerin olduğu tarıma dayalı bir ürünü ham madde olarak kullanmaktadır. İşletmenin kullandığı ham maddenin ağırlığından kaybetmesi diğer bir ifade ile % oranında bir firenin olması ham madde alanının lokasyonunu ön plana çıkarmaktadır. Bu durumda tarıma dayalı sanayi işletmelerinde kuruluş yeri seçiminde, işletmenin kullandığı tarım ürününün tesisin kurulacağı alanda yeteri kadar üretilip üretilmediğinin kontrol edilmesi yanında, o alanda uzun yıllara dayalı üretim miktarlarının incelenmesi gerekir. Bu yönden 59

14 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) baktığımızda geçmiş yıllara ait alandaki üretim durumu net olarak incelenmemiş demektir. Zira yaptığımız incelemede uzun yıllar içinde Doğu Anadolu Bölgesinde ayçiçeği tarımının istikrarlı olmadığı ve yeteri ölçüde ürün üretilmediği görülmektedir. Kısaca tesis yeri seçiminde, 1. Kuruluş yapılacak bölge veya alanda ham maddenin yıllar itibariyle üretim miktarı, sürekliliği ve özelliği, 2.Ham maddenin temin edileceği yerleşim alanlarının sayısı, ulaşım kolaylığı açısından aralarındaki mesafe miktarı ve kullanılacak yolun niteliği gibi birtakım özelliklerinin bilinmesi, 3.Sahadaki üreticinin sahip olduğu ve tarımda kullandığı teknolojik yapı ile bunun tarımsal üretim üzerine olan etkisi, 4.Üreticinin, yeni ürün ve teknolojik yeniliklere, gelişmelere açık olup olmaması ve buna karşı takındığı tavır, 5.Üreticinin ürettiği ürünü değerlendirme şekli, (kendi ihtiyaçları için tükettiği ve pazara sunduğu miktarın oranı) kısaca buradaki üretimin geçimlik veya ticari yönünün bilinmesi, 6.Oluşabilecek olumsuz şartlar karşısında alternatif ham madde temin alanlarının bilinmesi ve değerlendirilmesi, 7.Yurtiçi, yurtdışı pazar alanları ve tüketicilerin özelliklerinin bilinmesi, 8.Diğer üretici firmalarla olan rekabet durumu, gibi değişik faktörlerin detay incelemelerle tespit edilmesinin gerekliliği açıkça ortaya çıkar 60

15 Kuruluş Yeri Açısından Doğan Erdil Yağ Fabrikas. KAYNAKLAR AKSOY, Ş., VD., Türkiye Bitkisel Yağ Raporu. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği. Yay. No.3. İstanbul AYDIN, A., V. Yıllık Kalkınma Planı. Sanayi Bitkileri Alt Komisyon Raporu. DPT Ankara. BARAN, G., Tarım Ürünleri Dış Ticareti Değerlendirme Raporu. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. Ankara. BAYRAK, A., Türkiye de Bitkisel Yağ Sanayi. Kooperatifçilik Dergisi. Sayı.108. s Ankara. BİNİCİ, A., Ayçiçek Yağı Değerlendirme Notu. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Yayını. Ankara. BÜLBÜL, M., BEŞPARMAK,F., Türkiye de Bitkisel Yağ Sanayinin Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Sorunları ve Çözüm Önerileri. Ekin Dergisi. Yıl.2. sayı. 5. s Ankara. CANATAN, K., Bir Fabrika Nasıl Kurulur. Petkim Petrokimya A.Ş. Yayınları. Ankara. ÇOŞGE, B., Ayçiçek Yağının Tıbbi Önemi ve Ayçiçek Yağı Sanayi. Ekin Dergisi. Yıl.3. Sayı.9. s ankara. DEMİRTAŞ, E., Zeytinyağı Bitkisel Yağ ve Margarin Sanayi. İzmir Ticaret Odası Yay. No.21. İzmir. DEVLET DEMİR YOLLARI., Yılı Yük Taşıma Tarifesi. T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü. Hareket Dairesi Başkanlığı. Ankara. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI., 1977, IV.5 Yıllık Kalkınma Planı. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. DPT.Yay.No Ankara. DİNÇER, M., Bitkisel Yağ Sanayi ve Piyasası. Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü Yay. Ankara. DİNLER, Z., Bölgesel İktisat. Ekin Kitapevi.Bursa. DOĞANAY, H., Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Öz Eğitim Yayınları, İstanbul. DOĞANAY, H., Erzurum Yem Fabrikasının Sanayi Coğrafyası Özellikleri, Coğrafya Makaleleri, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yay. No.55, Erzurum. EMİROĞLU, M., Bitkisel Yağ Sanayimiz. Tarım ve Köy Dergisi Sayı.87,s Ankara. GAYTANCIOĞLU, O., Ayçiçeğinde Uygulanan Tarım Politikaları ve Depolamadan Doğan Ürün Kayıplarının Ekonomik Analizi. Trakya Birlik. Gen. Müd. Yay. Edirne. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI., Gıda Sektörü. Sektör Araştırması Seri No 9, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yay. İstanbul KARA, H., Çukurova da Endüstri, Atatürk Kültür, Dil Tarih Yüksek Kurumu Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu Coğrafya Araştırmaları Cilt1, Sayı.2, s , Ankara. KOLSARACI, Ö., BAŞALMA, D., vd., Yağ Bitkileri Üretimi, Tarım Kongresi 2000, s Ankara. MERT, M., Dünyada ve Türkiye de Ayçiçeği Üretimi, Tüketimi ve İhracat-İthalat Durumu. Çiftçi ve Köy Dergisi. Sayı.110. s Ankara. MÜFTÜOĞLU, T., Sanayi İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimi ve Ölçek Sorunu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını.530. Ankara.. 61

16 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) ÖZGÜÇ, N., Türkiye de Sanayi Faaliyetlerinin Gelişmesi Yapısı ve Dağılışı..İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi sayı.2. s İstanbul REED, R., Fabrika Yerinin Seçimi Yerleşme Düzeni ve Bakımı. Milli Prodüktivite Merkezi Yayını 53. Ankara. SEZGİN, A., Ham Yağ Üretimi, Ayçiçek Yağı Ekstraksiyon Metodları ve Teknolojisindeki Son Gelişmeler.s Bitkisel Yağ Sempozyumu. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yay.No.1. İstanbul SOĞANCILAR, E., Tarıma Dayalı Sanayi Projelerinin Analizinde Ağırlık Noktaları. D.P.T İktisadi Planlama Başkanlığı. DPT. Yay.No:2033. Ankara. SOYER, M., 1987, Türkiye de Bitkisel Yağ Üretimi Sorunlar ve Sanayici ile İlişkiler.s.37-42, Bitkisel Yağ Sempozyumu. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yay.No.1 İstanbul. TAŞAN, R., 1968, Türkiye de Ayçiçeği Ziraati.s Türkiye de Yağ Sanayi Semineri IV. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Yayını. Ankara. TÜMERTEKİN, E., 1969, Sanayi Coğrafyası. İ.Ü.Yay.No.751 İstanbul. TÜMERTEKİN, E., ÖZGÜÇ, N., 1997, Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma. Çantay Kitapevi İstanbul. TÜMERTEKİN, E., Türkiye de Tarımda Yeni Gelişmeler.İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi sayı.2. s İstanbul. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI., Pamukyağı Tesisi Yapılabilirlik Etüdü. Teknolojik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü Yayını. Ankara. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI., Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Potansiyel Değerlendirme ve Uygun Yatırım Alanları Çalışması. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası Proje Değerlendirme Müdürlüğü. Cilt.I-II Ankara. TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ., Zirai ve İktisadi Durum Raporu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği. XI. Genel Kurul Toplantısı. T.Z.O.B. Yay. No.123 Ankara.. TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ., Zirai ve İktisadi Durum Raporu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği. VII. Genel Kurul Toplantısı. T.Z.O.B. Yay. No:91. Ankara. UÇAR, O., Yemeklik Yağ Araştırması. İstanbul. ÜSTÜN, A., Türkiye de Yağ Bitkileri Üretimi ve Yağ Problemine Bir Yaklaşım. Ekin Dergisi. Yıl..4. Sayı.11. s Ankara. YURDAGÜL, M., Türkiye de Bitkisel Yağ Sanayiinin Bugünkü Durumu Ülke Ekonomisindeki Yeri ve Önemi.s Bitkisel Yağ Sempozyumu. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği. Yay.no.1. İstanbul. 62

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Türkiye Bitkisel Yağlar Ticaret Dengesi

Türkiye Bitkisel Yağlar Ticaret Dengesi Türkiye Bitkisel Yağlar Ticaret Dengesi Faik Genç AgriPro Ltd. FOI 2010 -Fats& Oils Istanbul 2-3 Aralık 2010 Ana Başlıklar 1. Dünya Yağ ve Yağlı Tohumlar 2. Türkiye 3. TR Yağ ve Yağlı Tohum Ticaret Dengesi

Detaylı

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ HAKAN ÇALEN GENEL MÜDÜR V. Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı 2016 / İSTANBUL Türkiye yağlı tohum üretimi

Detaylı

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR Gözde SEVİLMİŞ Giderek artan nüfusa paralel olarak gıda maddeleri tüketimi ve dolayısıyla bitkisel yağ tüketimi artmaktadır. Diğer yandan artan gıda

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 AGROMETEOROLOJİK ÜRÜN VERİM TAHMİNİ BÜLTENİ Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölümü Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

Değirmenciliğin gelişmiş olduğu ülkelerden olan Belçika da ise hali hazırda 100 ile 150 arasında değirmenin bulunduğu tahmin ediliyor.

Değirmenciliğin gelişmiş olduğu ülkelerden olan Belçika da ise hali hazırda 100 ile 150 arasında değirmenin bulunduğu tahmin ediliyor. ABD de tarım sektörü, küresel ölçekte değerlendirildiğinde önemli bir üretim potansiyeline sahiptir. Bugün dünyanın en büyük buğday, mısır ve sorgum ihracatçısı olan ülkede, 170 civarında değirmen bulunduğu

Detaylı

AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI

AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI Türkiye de tarımı yapılan yağlı tohumlar; ayçiçeği, çiğit, susam, kolza, soya, yerfıstığı ve haşhaştır. Ancak bu yağ bitkileri içerisinde tohumundan ortalama % 38-50

Detaylı

İMALAT SANAYİİNİN ALT SEKTÖRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI

İMALAT SANAYİİNİN ALT SEKTÖRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI GENEL ARAŞTIRMALAR İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLANDIRMASI DÜZEY 2 YE GÖRE İMALAT SANAYİİNİN ALT SEKTÖRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI (21 YILI, ISIC REVİZE 3 SINIFLAMASINA GÖRE ve İKİ RAKAMLI DÜZEYDE) GA-6-3-3

Detaylı

Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim Haziran 2015)

Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim Haziran 2015) Agrometeorolojik Verim Tahmin Bülteni Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim 2014-30 Haziran 2015) Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü / Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama

Detaylı

Kuraklıkta Son Durum. Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr

Kuraklıkta Son Durum. Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr Ağustos 2014 2013-2014 kış döneminde ülke genelinde etkisi hissedilen meteorolojik kuraklık, 2014 ün ilk yarısında bölgesel olarak devam etti. Türkiye

Detaylı

KARS ŞEKER FABRİKASI RAPORU

KARS ŞEKER FABRİKASI RAPORU Şu an 240 çalışana sahip şeker fabrikası da, üretimin artması durumunda daha önce olduğu gibi istihdamını 400 lere çıkarabilecek ve il ekonomisine giren sıcak para miktarı da artacaktır. KARS ŞEKER FABRİKASI

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ ALİ UZUN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Yaşadığınız ortamı incelediğinizde kullandığınız pek çok malzemenin kimya endüstrisi sayesinde üretildiğini görürsünüz. Duvarlarda, kapılarda

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Kasım/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Kasım/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ TÜRKĠYE NĠN BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ NE ĠLĠġKĠN ĠKĠNCĠ ULUSAL BĠLDĠRĠMĠNĠN HAZIRLANMASI FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ PROJESĠ ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Temmuz/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Temmuz/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Aralık/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Aralık/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 307

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  307 2.9 Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Özet Göstergeler Bu bölümde gerek İBBS Düzey-2, gerekse İBBS Düzey-3 e göre seçilmiş olan özet göstergeleri çok daha yalın bir şekilde yorumlayabilmek üzere, sınıf sayısı

Detaylı

BİYOYAKITLAR ve ENERJİ TARIMI. Prof. Dr. Fikret AKINERDEM Yrd. Doç. Dr. Özden ÖZTÜRK S.Ü. Ziraat Fakültesi

BİYOYAKITLAR ve ENERJİ TARIMI. Prof. Dr. Fikret AKINERDEM Yrd. Doç. Dr. Özden ÖZTÜRK S.Ü. Ziraat Fakültesi BİYOYAKITLAR ve ENERJİ TARIMI Prof. Dr. Fikret AKINERDEM Yrd. Doç. Dr. Özden ÖZTÜRK S.Ü. Ziraat Fakültesi ENERJİ TARIMI VE ÜLKE GERÇEĞİ Canlılığın vazgeçilmezleri; enerji ve tarım: Devletin-varlığın, Bağımsızlığın,

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Eylül/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Eylül/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN- 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU (12.06.2017) Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Haziran/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Haziran/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ağustos/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ağustos/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Kolza

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ Nüfus Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, il merkezi nüfusu 400 binin üzerinde, şehirleşme

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Mayıs/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Mayıs/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu / Temmuz / 2017

Elektrik Piyasası Sektör Raporu / Temmuz / 2017 Elektrik Piyasası Sektör Raporu / Temmuz / 2017 I Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu / Haziran/2017

Elektrik Piyasası Sektör Raporu / Haziran/2017 I Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ANKARA 2017 Önemli

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Nisan/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Nisan/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/21. : Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/21. : Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar TARİH : 12.1.2017 NUMARA : 2017/21 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/21 Konu : Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar Bazı görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE, Kimya Mühendisi)

Detaylı

2003 yılında tarımın milli gelirlerimizdeki payı yüzde 12,6 iken, 2006 yılında yüzde 11,2 ye indi.

2003 yılında tarımın milli gelirlerimizdeki payı yüzde 12,6 iken, 2006 yılında yüzde 11,2 ye indi. Tarım Sektörünün İhracattaki Yeri ve Önemi Şebnem BORAN Ülkemizde son yıllarda önceliğin sanayi sektörüne kayması sonucu ekonomimizde göreceli olarak tarım ürünlerinin ihracatımızdaki ağırlığı giderek

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK 1 KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK 2 KGF; Bakanlar Kurulu nun 14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 93/4496 sayılı Kararına istinaden faaliyet gösteren AECM üyesi

Detaylı

Pamuğun Üretim ve Ticaretindeki Bölgesel Farklılıklar

Pamuğun Üretim ve Ticaretindeki Bölgesel Farklılıklar Pamuğun Üretim ve Ticaretindeki Bölgesel Farklılıklar Pamuk bitkisi; 1) İşlenmesi ve lif randımanı ile çırçır sanayi 2) Lif özellikleri ile tekstil sanayi 3) tohumu ile yağ, enerji ve yem sanayi 4) Linteri

Detaylı

Kuraklık Pamuğu da Vurdu

Kuraklık Pamuğu da Vurdu Kuraklık Pamuğu da Vurdu Bilindiği gibi pamuk dünyada söz sahibi olduğumuz ürünlerimizden biri. İhracatımızda önemli paya sahip ve lokomotif sektörlerimizden olan tekstil ve konfeksiyon başta olmak üzere

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Mart/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Mart/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ocak/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ocak/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DPT TARAFINDAN YAPILAN İN SOSYO-EKONOMİK LİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI Devlet Planlama Teşkilatı,

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

142

142 GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI SANAYİİ Hazırlayan Mustafa ŞİMŞEK ESAM Müdür Yardımcısı 142 1. SEKTÖRÜN TANIMI Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması sektörü, ISIC Revize

Detaylı

21/08/2006 FAALİYETLERİMİZE SPONSOR OLARAK PLASTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLERİNİZİ ARTTIRMAYI İSTER MİSİNİZ?

21/08/2006 FAALİYETLERİMİZE SPONSOR OLARAK PLASTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLERİNİZİ ARTTIRMAYI İSTER MİSİNİZ? 21/08/2006 FAALİYETLERİMİZE SPONSOR OLARAK PLASTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLERİNİZİ ARTTIRMAYI İSTER MİSİNİZ? Sayın Yönetim Kurulu Başkanı ve / veya Sayın Genel Müdür Dikkatine, Türk Plastik Sanayicileri

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜRETTİKLERİMİZ HAYVANCILIK TİCARET

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜRETTİKLERİMİZ HAYVANCILIK TİCARET 1- EKONOMİK FAALİYET SANAYİ HAYVANCILIK TİCARET - Doğu Anadolu bölgesinde çayırlık alanların bol olması halkın İle uğraşmasına neden olmuştur. - Kâr elde etmek amacıyla yapılan alışverişe Denir. - İnsanların

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? KIRSAL KALKINMA, KURAKLIK VE EKOLOJİ: KONYA KARAMAN OVASI TR52 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MART 2011 Tohumculuk Sanayisi Nedir? Tohumculuk Hangi İş ve Aşamalardan Oluşur? Tohumculuk İçin AR-GE

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ SAYI 12 EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ 2014 2. Çeyrek Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri YATIRIM TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ (ENERJİ YATIRIMLARI HARİÇ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bölgemizde

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

İÇ ANADOLU ANKARA KONYA EGE İZMİR AYDIN MANİSA MARMARA İSTANBUL BURSA

İÇ ANADOLU ANKARA KONYA EGE İZMİR AYDIN MANİSA MARMARA İSTANBUL BURSA İÇ ANADOLU ANKARA KONYA EGE İZMİR AYDIN MANİSA MARMARA İSTANBUL BURSA KARADENİZ ÇORUM TRABZON GİRESUN AKDENİZ MERSİN ANTALYA BURDUR ISPARTA GÜNEYDOĞU GAZİANTEP MALATYA DOĞU ANADOLU ERZURUM 1. Proje Pazarının

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM Tarım sektörü rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacak Tarımda modern işletmeciliğe dönüşüm sağlanacak Tarım arazilerinin

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Büyük tarımsal ekonomiler sıralamasında 7. sırada yer alan ülkemiz tarımının milli gelire, istihdama ve dış ticarete katkısı giderek artmaktadır. Tarım sektörü; 2008 yılında

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM ÇELTİK DOSYASI Bileşiminde az miktarda protein bulundurmasına karşın beslenme için gerekli amino asitlerce zengin olması nedeniyle çeltik, insan beslenmesinde buğdaydan sonra en çok kullanılan tahıl ürünüdür.

Detaylı

2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ

2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ 2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ Pamuk sektörünün tarımı, ticareti ve sanayisi ile ülkemiz insanı ve ekonomisi için çok büyük öneme

Detaylı

KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI Hazırlayan Seher OZAN DÜNDAR Kıdemli Uzman 302 1. SEKTÖRÜN TANIMI Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek?

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek? Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek? Ahmet KARAYİĞİT 5084 sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 29.01.2004 tarihinden

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL - BYSD BAŞKANI

TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL - BYSD BAŞKANI TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL - BYSD BAŞKANI Dünyada Ham Yağ Üretimi (Milyon ton) Hammadde ihtiyacımızın yüzde 75 ini ithalatla karşılıyoruz. Bitkisel yağ sektörü, ayçiçeğinde hammadde yetersizliği nedeniyle dışa

Detaylı

İthal Edilen Kimyasallar İhraç Edilen Kimyasallar Kimya Temelli Meslekler

İthal Edilen Kimyasallar İhraç Edilen Kimyasallar Kimya Temelli Meslekler İthal Edilen Kimyasallar İhraç Edilen Kimyasallar Kimya Temelli Meslekler KİMYA SEKTÖRÜ : Kimya sektörü ürünleri oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektör; mineral yakıtlar/yağlar, inorganik

Detaylı