TÜRKİYE ve DÜNYADAKİ ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ve DÜNYADAKİ ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 TÜRKİYE ve DÜNYADAKİ ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Selim ARPACI 1 İzzet AÇAR 1 H. Seyfettin ATLI 1 Sepil KARADAĞ 1 1 Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü, Gaziantep ÖZET Antepfıstığı ülkemizde Etiler den beri yetiştirilmektedir. Değişik araştırıcılar antepfıstığının ilk kültüre alınış bölgesi olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesini göstermektedirler. Bu bölgede de Gaziantep- Nizip ve Arıl-Batal vadisi ön plana çıkmakta ve bu alanda yıllık kültür ağaçlarına yada aşılanmamış yabanilere rastlanmaktadır. Aynı şekilde İran ve Suriye de antepfıstığının ilk kültüre alındığı alanlar olarak kendi ülkeleri olduğunu iddia etmektedirler. Hem Güneydoğu Anadolu, İran hem de Suriye aynı coğrafya yada aynı ekolojik koşullara sahiptir. Pistacia türlerinin gen merkezlerinden birisi olan bölgemizde kış ve yaz sıcaklıkları antepfıstığı yetiştiriciliğine uygun olup, bölgenin kıraç ve meyilli alanlarında kuru koşullarda yetiştiricilik yapılmaktadır. Bu üç ülke dışında antepfıstığı ABD de ve az da olsa Yunanistan ve Kuzey Afrika ülkelerinde yetiştirilmektedir. Son 30 yıl içerisinde diğer meyve türlerinde olduğu gibi antepfıstığında sulu koşullarda yetiştiricilik başlamış ve birim alandan daha fazla verim alınmıştır. ABD de yetiştiricilik tamamen sulu koşullarda ve taban arazilerde yapılmakta ve böylece birim alandan daha fazla verim alınmaktadır. Ülkemizde ve Suriye de yetiştiricilik kuru koşullarda, uzun tipi çeşitlerle, İran ve ABD ise sulu koşullarda ve yuvarlak çeşitlerle yapılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Antepfıstığı Üretimi, Türkiye, Dünya, Comparison of Pistachio Production in Turkey and World ABSTRACT Pistachio trees have been grown since Hittites era. According to different researcher, pistachio trees had firstly cultured in Southeast Anatolia Region. In this region, Gaziantep-Nizip region and Arıl-Battal valley are important and there are year-old pistachio trees or wild Pistacia sp. Similarly, Iranians and Syrians claimed that pistachio trees were first cultured in their countries. Southeast Anatolia region, Iran and Syria were located in similar geographical regions and ecologies. Our region is one of the germplasm of Pistacia species and appropriate for pistachio production as to winter and summer temperatures. Its unproductive and sloping areas have been used for pistachio production. Except for these 3 countries, pistachio production has been done in USA, and little in Greece and some North Africa countries. Pistachio trees have been grown under irrigation conditions for 30 years like other fruit trees, and in this way yield per area increased. In USA, pistachio trees have been entirely grown under irrigated conditions and productive soil areas, thus high yield has been taken. Pistachio production have been done under rainfed conditions and with long cultivars in Turkey and Syria; under irrigated conditions and with round cultivars in USA and Iran. Key Words: Pistachio Productions, Türkiye, World TÜRKİYE VE DÜNYADA GENEL DURUM Antepfıstığı hem iç piyasada, hem de ihracattaki değeri bakımından önemli ürünlerimizden birisidir. Ülkemiz antepfıstığı üretimi bakımından İran ve ABD den sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Üretim alanı olarak ABD den daha fazla olmasına rağmen birim alandan alınan verimin düşük olması nedeniyle toplam üretimimiz uzun yıllar ortalamasına göre düşük olmaktadır. Bunun nedeni İran ve ABD de yetiştiriciliğin tamamen sulu koşullarda, ülkemizde ise kuru koşullarda ve toprak derinliği az olan alanlarda yapılmasıdır. Kuru koşullarda ortalama kg/da ürün alınırken, sulu koşullarda entansif yetiştiricilikte Siirt çeşidinden 262 kg/da verim alınabilmektedir (Arpacı ve ark., 1995). Antepfıstığı yetiştiriciliği yapılan ülkelerin, yıllara göre üretim miktarları Çizelge 1 de verilmiştir. Ülkemizde antepfıstığı ağaçlarının %88.4 ü Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Siirt illerinde bulunmakta ve yıllık üretimin yaklaşık %90 ı bu illerden elde edilmektedir. 238

2 Çizelge 1. Dünya ve AB ülkeleri antepfıstığı üretimi (Ton). Ülkeler Ortalama İran ABD Türkiye Suriye Çin Yunanistan Afganistan İtalya Tunus Çizelge 1 de görüldüğü gibi, antepfıstığı üretimi ülkemizde yıllara göre değişmekle birlikte uzun yıllar ortalaması alındığında yıllık üretim ortalama 53 bin ton civarında olmaktadır. Bu üretim miktarı kuru kırmızı kabuklu olarak belirlenmekte ve çiftçiden bu şekilde alınmaktadır. Buna göre ülkemiz dünya antepfıstığı üretiminde ancak %11 lik bir paya sahip olmaktadır yılında 4-5 Nisan tarihlerinde meydana gelen -4 C civarındaki düşük sıcaklık zararından dolayı beklenen ürünün ancak %20 si alınabilmiş ve üretimimiz 20 bin ton civarında olmuştur. Üreticilerimiz bu düşük sıcaklıktan çok büyük zarar görmüşler, başka tarımsal ürünlere yönelmeye başlamışlardır. Arpacı ve ark. (2005) çiçeklenme ve küçük meyve döneminde antepfıstıklarının -2 C de 1 saat ve daha fazla kalmaları durumunda çiçek ve küçük meyvelerin %50 den fazla zarar gördüğünü belirtmektedir Nisan ayında meydana gelen düşük sıcaklık hem aynı yılın ürününü hem de bazı bölgelerde 2005 yılı ürününü olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle 2005 yılında orta düzeyde bir ürün beklenmektedir. Türkiye antepfıstığı üretimindeki gelişme eğilimi, bazı seneler antepfıstığı için, iklimin istenmeyen şartlarda olması ve yine aynı şekilde bu ürünün periyodisite göstermesi (ürünün bir sene bol, ertesi sene az olması) nedeniyle 1991, 1993, 1997, 2000 ve 2003 yıllarında iyi verim alınmasına rağmen diğer yıllarda daha düşük verim alınmıştır. Ülkemizde üretimi yapılan çeşitlerin periyotisiteye daha fazla meyilli olması, yetiştirme alanlarının meyilli ve toprak derinliğinin ve toprakların fakir olması, antepfıstığı yetişen bölgede yağışların yeterli olmaması nedeniyle genellikle piyasada antepfıstığı bir yıl yüksek fiyatlı, tüketicinin alamayacağı seviyede; bir yıl çok düşük fiyatlı, üreticinin zarar edeceği seviyede olmaktadır ki, bu istikrarsızlık özellikle dış pazar açısından büyük olumsuzluk getirmektedir. Antepfıstıklarının bu düzensiz verimi iklim koşullarının etkisinin dışında çeşit değişikliği, yetişme koşullarının iyileştirilmesi, budama ve gübreleme ile azaltılabilmektedir. Özellikle gübreleme, budama ile kalite de artırılabilmektedir (Tekin ve Güzel, 1992; Arpacı ve ark.,1999). Açar ve ark.(2005) yapılan bir araştırma çalışmasında Uzun ve Siirt antepfıstığı çeşitlerinde periyodisitenin azaltılması amacıyla yapılan büyümeyi düzenleyici madde ve azot uygulamalarında periyositenin kırılması konusunda çok önemli bir sonuç elde edilememiştir ki bu özellik bütün antepfıstığı çeşitlerinin genetik yapısından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde antepfıstığı üretimi %90 oranında uzun tipi çeşitlerle yapılamaktadır. Bu çeşitlerden Uzun, Kırmızı ve Halebi standart çeşitlerimizden olmasına rağmen, bunların yanında aynı şekilde uzun tipi mahalli çeşitlerden Ketengömleği, Sultani, Beyazben, Değirmi gibi çeşitler de yaygın olarak yetiştirilmektedir. Bu çeşitlerin kuru kırmızı kabuklu 100 dane ağırlıkları g arasında, çıtlama oranları verim yüküne göre değişmekle birlikte %60-75, iç meyve randımanları ise % arasında olmaktadır. Son yıllarda öne çıkan hem uzun tipi hem Siirt çeşidi tipi çeşitler üreticilere dağıtılmaya ve üretimi artırılmaya çalışılmaktadır. Bu tipler ülkemizdeki antepfıstığı üretim alanlarından selekte edilmiş ve bir deneme parseline aşılanarak araştırmalara devam edilmektedir. Bu çalışma 2 yıl içinde sonuçlandırılacak ve antepfıstığı üreticilerimize daha kaliteli ve daha verimli çeşit önerilecektir (Tahtacı ve ark., 2004). Bunun yanında Ülkemizde antepfıstığı konusunda çeşit geliştirmek amacıyla 10 yıl önce Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünde yerli ve yabancı antepfıstığı çeşitleri arasında melezleme çalışmaları başlatılmış ve 3500 melez birey elde edilmiştir. Bu melez bireylerden ümitvar tipler görülmeye başlanmıştır (Uzun ve ark., 2004). Ülkemizde kuru koşullarda yetiştiricilik yapıldığından şimdiye kadar anaç problemi ile ciddi şekilde karşılaşılmamıştır. Ancak Barak Ovasının sulanması ve Harran Ovasının pamuk ve mısır yetiştiriciliğinde aşırı su kullanımı nedeniyle tuzlanma problemlerinin şimdiden görülmesi, bu bölgelerde sulu koşullarda yetiştirilecek antepfıstıkları için uygun anaç geliştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünde bu konuyla ilgili araştırma çalışmaları devam etmekte olup, türler arası melezlemelerle iyi gelişen, aşı tutma oranı yüksek anaç belirlenmiştir (Atlı ve ark., 2000). Ancak bu anaçların toprak patojenlerine karşı reaksiyonları ve arazideki performansları belirlenmelidir. Harran ovasında tuzlanan alanlarda antepfıstığı, zeytin, nar gibi dayanıklı türlerin yetişme imkanları araştırılmalı, özellikle hem sulu hem de tuzlu koşullarda kullanılacak antepfıstığı anaç türü ve çeşidi belirlenmelidir. İran çölde tuzlu alanlarda antepfıstığını başarı ile üretmektedir. 239

3 İran da antepfıstığı yetiştiriciliği son 30 yıldır sulu koşullarda yapılmaktadır. Daha önceki dönemlerde ülkemizde olduğu gibi kuru koşullarda yapılmaktaydı li yılların başlarında İran ın antepfıstığı üretimi (10-15 bin ton) ile bizim üretimimiz eşit durumda iken (Ayfer,1984) bugün İran ın üretimi tona çıkmış ve bunda Kerman ve Rafsancan bölgelerine büyük bir teşvik ile sulu koşullarda antepfıstığı yetiştiriciliğine başlanması en büyük etken olmuştur. Bu bölgede derin kuyulardan çıkartılan ve bölgeye yayılan su kanalları ile İran da antepfıstığı üretimi yapılmaktadır (Javanshah, 2005). Son yıllarda antepfıstığı üretimi yapılan alanlarda sorun olan yüz yıldan fazla ekonomik ömre sahip antepfıstığı ağaçlarının kurumasına neden olan Capnodis cariosa nın mücadelesine yönelik zararlının bazı biyolojik özellikleri belirlenmiştir (Karadağ ve ark., 2005). Ayrıca bölgemizde görülen antepfıstığı ağaçlarında geriye doğru kurumalara sebep olan hastalık etmeni ile ilgili çalışmalara başlanmış bir çok fungus belirlenmiş patojenite testleri yapılmaktadır (Sarpkaya ve ark., 2005). İran da antepfıstığı yetiştiriciliği araziye tohum ekimi, sık dikim ve sulu yetiştiricilik, tuza dayanıklı P.vera (Badami) kullanılarak yapılmaktadır. Çeşit olarak yuvarlak çeşitlerden Kellekoçi (Kalleghoochi), Ohadi, Fandoghi, uzun grubu çeşitlerden Akbari, Ahmadaghaei, Badami kullanılmakta, anaç olarak ise tuzluluğa dayanıklı olarak belirtilen (Javanshah, 2005) Badami ve Ahmadaghaei kullanılmaktadır. Araziye tohum ekimi ile kurulan bahçelerde sıra araları 6-8 m sıra üzeri ise rast gele tohum atıldığından m arasında değişmektedir. Sık dikim şeklinde yapılan yetiştiricilikte bazı bölgelerde 25 dişi ağaca, bazı bölgelerde 50 dişi ağaca bir erkek olacak şekilde tozlayıcı aşılanmaktadır. İran da henüz isimlendirilmiş tozlayıcı çeşitlerin belirlenmediği, ancak araştırma çalışmalarının devam ettiği belirtilmektedir (Javanshah, 2005). Araziye tohum ekiminden 3-4 yıl sonra aşılama yapılmakta ve aşılamalar mümkün olduğunca toprağa yakın ve taçlandırma da buna bağlı olarak alçaktan yapılmakta, ağaçlarda gövde hemen hemen hiç bırakılmamaktadır. Bu da suyun kıt olduğu dönemlerde avantaj sağlamaktadır. Ortalama yıllık yağışın 100 mm olduğu Rafsancan ve Kerman bölgelerinde antepfıstığı bahçeleri 12 ay boyunca 40 günde bir sulanmaktadır. Ağaçlarda budama ve terbiye şekli olarak belirli bir metot geliştirilmemiş olup, sadece kuru dal ayıklaması şeklinde budama yapılmaktadır. Antepfıstıklarının bitki sağlığı yönünden geriye doğru kurumalar, capnodis, kabuklu bitler ve psilla İran da da sorun olarak görülmekte ancak mümkün olduğu kadar ilaçlı mücadeleden kaçınıldığı belirtilmektedir. İran da var yılında bir dekardan yaklaşık kg kuru meyve alınmaktadır. Ülkemizde bu konuda yapılan araştırma çalışmalarında sık dikim ve sulama ile dekardan 262 kg verimin alınabildiği ortaya çıkmıştır (Arpacı ve ark., 1995). İran da antepfıstığı üreticileri, sulama suyu, elektrik, gübre ve tarımsal ilaç gibi alanlarda desteklenmekte, doğal afet olduğu zamanlarda da devlet destek vermektedir. İran da antepfıstığı işleme sanayi oldukça gelişmiştir. Özellikle taze kavlatma, çıtlak ayırma ve kurutma kontrollü koşullarda yapılmaktadır. Tanıtım ve ihracata özellikle özen gösterilmekte ve iç pazarda üretici korunarak fiyat oluşturulmaktadır Mayıs ayında Türkiye de en kaliteli antepfıstığı perakende 12 YTL/kg iken İran pazarlarında Akbari çeşidinin fiyatı 8-9 bin tümen (12-13 YTL) civarında olmaktadır. İran gibi dünya antepfıstığı üretiminin %50 sini ve dünya ihracatının %60 nı karşılayan bir ülkede fiyatların bu kadar yüksek oluşu, antepfıstığı üreticisinin korunduğunu göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri nde antepfıstığı üretimi California Eyaletinin derin topraklara sahip vadilerinde ve sulu koşullarda yapılmaktadır. ABD de 1970 li yıllarda, uygun anaç- çeşit ve tozlayıcı belirlenerek üretime başlanmıştır. Çeşit Kerman, tozlayıcısı Peters ve anaç olarak Pistacia integerrima ve onun P. atlantica ile olan melezleri kullanılmaktadır. Bir dekarda ağaç olacak şekilde 4x6 yada 5x6 m aralıklarla dikim yapılmakta, fidanlar tüplü olarak yetiştirilmekte, dikim daha çok aşısız yapılmakta, aşılama dikimden 1 veya 2 yıl sonra arazide uygulanmaktadır. Son zamanlarda ABD de antepfıstığı yetiştiriciliğinde anaç ve çeşit geliştirme araştırma çalışmaları devam etmektedir. Özellikle anaç çalışmalarında toprak hastalıklarından Verticillium dahlia ya karşı dayanıklı anaç geliştirilmeye çalışılmakta ve P. indegerrima x P. atlantica melezi PGII ve UCB1 gibi anaçlar ön plana çıkmaktadır (Ferguson, 2005). ABD de İran da olduğu gibi bizim çeşitlerimize göre da iri ve çıtlama oranı yüksek çeşitler üretilmektedir. Üretim büyük alanlarda, budama ve hasat makine ile yapılmaktadır. İşleme sanayi gelişmiş olup, taze kavlatma, kurutma ve çıtlak ayırma tamamen makinelerle, depolama kontrollü silolarda yapılmaktadır. Suriye de antepfıstığı yetiştiriciliği Ülkemizde olduğu gibi kuru koşullarda meyilli alanlarda yapılmaktadır. Dikim, terbiye, budama ve gübreleme işlemleri ülkemizdekine benzer şekilde yapılmaktadır. Anaç olarak P.vera kullanılmakta ve çeşit olarak Aşuri, Acemi kullanılmaktadır. Pazarlama taze tüketim için Arap ülkelerinin pazarını kullanmaktadırlar ve ürünün bol olduğu yıllarda üretici mağdur olmamaktadır. Üretici ülkelerin başında gelen İran, antepfıstığı ihracatında da başta gelmektedir. İran ın dünya antepfıstığı ihracatındaki payı %50 dolayındadır. Ülkemiz ise dünya antepfıstığı ihracatının %3 ünü karşılamaktadır. 240

4 6% 2% 6% Ortalama 8% 11% 49% İRAN ABD TÜRKİYE SURİYE ÇİN YUNANİSTAN Diğerler 18% Şekil 1. Dünyada antepfıstığı üretimi ( son 6 yıl ortalama) Antepfıstığı ihracatında söz sahibi olan ülkelerin ihracat durumları Çizelge 2 de verilmiştir. Antepfıstığı ihracatı yapan ülkeler düzenli, istikrarlı ürün istemektedir. Ülkemizde ise ürün yıllara göre düzensiz oluşmakta ve buna bağlı olarak da fiyat ve ihracat da çok farklılık göstermektedir. Çizelge 2. Antepfıstığı ihraç eden ülkelerin ihracat miktarları (ton). ÜLKELER İRAN ABD SURİYE TÜRKİYE ÇİN Kaynak : FAO Web Sayfası, Gaziantep İhracatçılar Birliği Antepfıstığı çerezlik özelliği yanında, çikolata, pasta ve dondurma sanayinde renk ve lezzet özellikleri nedeniyle en çok aranan üründür. Türkiye nin antepfıstığı ihracatı yıllar itibarı ile dalgalanmalar göstermekle olup; kabuklu ve iç antepfıstığı ihracatı 1-5 ton arasında değişim göstermektedir İhracatımız, sezonunda 1894 ton kabuklu, 1342 ton ise iç olmak üzere toplam $ değerinde olmuştur. Türkiye de yetiştirilen antepfıstığının büyük bir çoğunluğu iç piyasada tüketilmekte olup, çok az bir kısmını ihraç edilebilmektedir. Fert başına iç tüketim ise, yıllara göre g arasında değişmektedir. Antepfıstığı fiyatları, satışa sunulan ürünün işleme durumuna ve kalitesine göre değişmekle birlikte genel olarak kavlak ve kavrulmuş ürünler yurtdışında dolar/ton ile dolar /ton olarak değer bulmaktadır. Bu fiyatların oluşumunda hem pazardaki rekabet hem de ürünün kalitesi etkili olmaktadır. ÖNERİLER Ülkemiz dünya antepfıstığı üretiminde İran ve A.B.D. den sonra 3. sırada yer almaktadır. Son 6 yıllık FAO rakamlarına göre Ülkemiz de yıllık ortalama ton antepfıstığı üretilmektedir. Bunun çok az bir kısmı ihraç edilmektedir. İhracat genellikle ürünün fazla olduğu, iç piyasada fiyatın düştüğü zamanlarda gerçekleşmektedir. İhracatın düşük olmasının başlıca sebepleri; üretim masraflarının yüksek olması bunun da fiyatlara yansıması ve rakip ülkelerle rekabete giremeyişimizden kaynaklanmasının yanı sıra iç piyasada fiyatın yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. İran ve A.B.D de yetişen antepfıstğına göre daha lezzetli ve yeşil içli olan antepfıstığı meyvesinin, irilik ve çıtlaklık bakımından zayıf olması, kırmızı kabuğuyla birlikte kurutulduktan sonra tekrar ıslatılıp devliplerde kavlatılması sonucu sert kabuğun kararması ve çıtlak meyvelerde çıtlama aralığının dar olması gibi nedenlerden dolayı ürünün albenisi zayıf olmaktadır. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünde yapılan çalışmalarda iri meyveli ve daha verimli olması nedeniyle siirt çeşidinin yaygınlaştırılması konusunda eğitim çalışmaları yapılmakta, yeni plantasyonların siirt çeşidi ile 241

5 kurulması önerilmektedir. Ülkemizde antepfıstığı yetiştiriciliği genellikle marjinal alanlarda, 2. ve 3. sınıf tarım arazilerinde yapıldığından, dekara verim düşük olmakta, böylece üretim maliyeti yüksek olmaktadır. Üretici ürününü iyi fiyatla satamadığı zaman, bahçesine de iyi bakım yapamamakta ve verimle birlikte kalite de düşmektedir. Pahalı ve düşük kaliteli ürünün dış pazarlarda alıcı bulması da zorlaşmaktadır. Antepfıstığı Üretiminin Gelişmesi ve İhracatın İyileştirilmesi İçin; Aşağıdaki tedbirler alınmalıdır. Verim Arttırılmalıdır. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünde yapılan araştırmaların sonucunda antepfıstığında sulamanın % 70, gübrelemenin % 50, çeşidin % 45 ve hafif budamanın % 17 oranında verimi artırdığı belirlenmiştir. Bu nedenle yeni teknikler mutlaka üreticilere aktarılmalıdır. İyi bir yayım çalışması yapılmalıdır. Üretim Maliyeti Düşürülmelidir Gübre, mazot, pestisit, elektrik maliyetleri üreticiler açısından yüksek maliyet gerektirdiğinden mutlaka desteklenmelidir. Sulu Alanlarda Üretime Geçilmeli; Barajlarla birlikte bölgede sulama imkanları oluşmaktadır. Antepfıstığı bahçelerinde sulama sistemlerinin kurulması konusunda üreticilere eğitim verilmeli, demosratif amaçlı çalışmalar yapılmalıdır. Bu konuda üreticilerimiz bilinçlendirilmelidir. Yeni plantasyonlar sulu, entansif yetiştiriciliğe yönelik olarak planlanmalı ve kurulmalıdır. İri Çeşitler Yaygınlaştırılmalıdır; Antepfıstığı Araştırma Enstitümüzde iri çeşitler seleksiyon ve melezleme yoluyla belirlenmiştir. Bunlar önder üreticilere dağıtılarak yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu çeşitler hem verimli hem daha göterişli hem de dış pazara uygun olduğundan üretimi teşvik edilmelidir. Döllenme Problemi Çözülmeli; Bazı bölgelerimizde tozlanma ve döllenme problemi görülmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Enstitümüzde yapılan çalışmalar sonucu 6 yeni tozlayıcı belirlenmiş ve üreticilere dağıtılmaktadır. Ancak hala bu konuda ulaşılamayan köy ve bölgeler bulunmaktadır. Tozlanmanın önemi konusunda çiftçilerimiz bilinçlendirecek eğitim çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Çeşitlerimizin Kalitesi, Lezzeti Ön Plana Çıkarılmalı; Mevcut ürünümüzün lezzeti ve kalitesi konusunda ulusal ve uluslar arası düzeyde ciddi reklam kampanyaları yapılmalıdır. Antepfıstığı Tanıtım Grubu Kurulmalı işlevsel hale getirilmelidir. İşleme Fabrikaları Yenilenmeli; Mevcut pazarlarımız hijyenik olmayan şartlarda işlenmiş ürünlerden dolayı kaybedilme riski ile karşı karşıya gelmiştir. Sağlıklı ürün elde etmek için antepfıstığı Entegre İşleme Tesislerinin yaygınlaşması sağlanmalıdır. Böylece el değmeden işlenmiş sağlıklı ürünler pazarlanmalıdır. Geleneksel antepfıstığı işleme tesislerinden çok hızlı bir şekilde modern entegre işleme tesislerine geçilmelidir. Yaş Tüketim Teşvik Edilmeli; Ürünün bol olduğu yıllarda üretici ve komisyoncular bilinçlendirilerek, özellikle hasat döneminde fiyat düşüklüğünü önlemek amacıyla iç piyasada taze tüketim teşvik edilmeli, reklam yapılmalıdır. Üretici Birlikleri Kurulmalı; ABD de, antepfıstığı üretimi kooperatifler tarafından yapılmakta, bu kooperatifler, üretim, işleme ve pazarlamadan ortaklarına pay vermektedir. Oysa çiftçimiz antepfıstığı katma değerinden hiç yaralanamamaktadır. Bu konuda çiftçi kooperatif ve üretici birliklerinin kurulması. Kaçak Girişler Engellenmeli; Kendi ürünümüzü ve üreticimizi korumak bakımından dışardan ülkemize antepfıstığı girişi mutlaka engellenmelidir. KAYNAKLAR Açar, İ. S.A. Tahtacı, S. Arpacı, S. Karadağ Determination of Effect of Plant Regulator Applications on Alternate Bearing in Pistachios under Suitable Growing Conditions. IV International Symposium on Pistachios and Almonds May Tahran. İran. Abstracts Book. P. 82. Anonim Güneydoğu Anadolu Bölgesi İhracatcı Birlikleri. Gaziantep. Arpacı, S., F. Akkök, H.Tekin Sulu ve Kuru Koşullarda Antepfıstıklarında Verim ve Ürün Kalitesindeki Değişimlerin Karşılaştırılması. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Adana. Cilt I. S Arpacı, S., H. Tekin ve H.S. Atlı Verim Çağında Antepfıstıklarında Budama Tekniğinin Geliştirilmesi. GAP II. Tarım kongresi Ekim Şanlıurfa. S Arpacı, S. H.S.Atlı, M. Burak, H.Tekin Studies on Spring Frost Resisitance of Some Pistachio Cultivars. IV. International Symposium on Pistachios and Almonds May Tahran. İran. Abstracts Book. P

6 Atlı, H.S., S. Arpacı, A. Akgün, S. Karadağ, A. Eskalen, M. Küsek, L. Danıştı, N. Kaşka, A.I. Özgüven Pistacia Khinjuk Stock un Pistacia Cinsinin Değişik Türleri Arasında Kontrollü Melezleme Yolu ile Sulu Koşullarda Antepfıstıkları İçin Anaç Islahı. TÜBİTAK-TARB Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Gaziantep. Ayfer, M Antepfıstığı Yetiştiriciliği Ders notları. A.Ü. Ziraat Fakültesi. Bahçe Bitkileri Bölümü,.Ankara Epstein, L., R. Bede, S.Kaur and L. Ferguson Rootstock Effects on Pistachio Trees Grown in Verticillium Dahlia- İnfested Soil. IV. International Symposium on Pistachios and Almonds May Tahran. İran. Abstracts Book. P.50. Javanshah, A IV.International Symposium on Pistachios and Almonds May Tahran. İran. Teknik Gezi. Sözlü Açıklamalar. Karadağ, S., C. Mart, K. Sarpkaya and C. Can Species Belonging to Buprestidae Family in Pistachiov Orchards and Some Biyolojical Properties of Capnodis cariosa (Hous.) IV International Symposium on Pistachios and Almonds May Tahran. İran. Abstracts Book. P. 131 Sarpkaya, K. S. Karadağ, C.Can, İ.Açar, S.Arpacı Antepfıstığı Ağaçlarında Meydana Gelen Geriye Doğru Kuruma Nedenlerinin Saptanması. Araştırma Projeleri Yıllık Çalışma Raporu Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Gaziantep. S Tahtacı, A. S., S. Arpacı Antepfıstığında Çeşit Seçimi. Araştırma Projeleri Yıllık Çalışma Raporu Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Gaziantep. S Tekin, H. ve N. Güzel Gaziantep Yöresinde Topraktan ve Yapraktan Farklı Gübre Uygulamalarının Antepfıstığının Yaprak gelişimi, Gelişme, Verim ve Ürün Kalitesine Etkilerinin Araştırılması. Ç. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Kot. No Adana. Uzun, M., H.S. Atlı, S. Arpacı Yerli ve Yabancı Antepfıstığı Çeşitlerinde Melezleme Yolu İle Çeşit Islahı. Araştırma Projeleri Yıllık Çalışma Raporu Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Gaziantep. S

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2010 yılı verilerine göre; dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke İran dır. Ancak

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2011 yılı verilerine göre; dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke İran dır. İkinci

Detaylı

DÜNYADA VE GAP BÖLGESİ'NDE ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) ÜRETİMİ, YETİŞTİRME VE İŞLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DÜNYADA VE GAP BÖLGESİ'NDE ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) ÜRETİMİ, YETİŞTİRME VE İŞLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DÜNYADA VE GAP BÖLGESİ'NDE ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) ÜRETİMİ, YETİŞTİRME VE İŞLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Bekir Erol AK 1 Nurettin KAŞKA 2 İzzet AÇAR 1 1 : Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ. GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN

ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ. GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN Toprak İsteği Derin Kumlu- tınlı Kısmen kireç içeren Süzek topraklar İdeal toprak Kuru koşullarda Tabanda su tutabilen killi topraklar daha verimli

Detaylı

Dünya Antepfıstığı Üretiminde Son On Yılın Değerlendirilmesi

Dünya Antepfıstığı Üretiminde Son On Yılın Değerlendirilmesi Dünya Antepfıstığı Üretiminde Son On Yılın Değerlendirilmesi Mehmet Ali YAVUZ 1, Hakan YILDIRIM 2*, Ahmet ONAY* 1 1 Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Diyarbakır 2 İnönü Üniversitesi Ziraat

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği. 04 Şubat 2014 İzmir

Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği. 04 Şubat 2014 İzmir Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği 04 Şubat 2014 İzmir Ajanda Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği (GMY) Modern Meyve Yetiştiriciliği (MMY) GMY ve MMY Farkları GMY Nasıl MMY Çevrilir 2 Geleneksel

Detaylı

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur.

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur. Elma Tarihçe İklim İstekleri Elma ılıman, özellikle soğuk ılıman iklim bitkisidir. Akdeniz Bölgesinde 800 m. den yukarı yerlerde yetişir. Yüksek ışık yoğunluğu elmada çok iyi renk oluşumunu sağlar. Elma

Detaylı

Gemlik Zeytini. Gemlik

Gemlik Zeytini. Gemlik Gemlik Meyve ve çekirdekleri orta irilikte olup % 29.9 oranında yağ içerir. Siyah sofralık olarak değerlendirilir. Meyveleri yağ bakımından zengin olduğundan sofralık kalite dışındaki taneler yağlık kolarak

Detaylı

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU DÜNYADA YAŞ MEYVE VE SEBZE ÜRETİMİ FAO nun verilerine göre; 2012 yılında dünyada 57,2 milyon hektar alanda, 1,1 milyar ton yaş sebze üretimi yapılmıştır. Domates yaklaşık

Detaylı

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Fındık Üretimi Dünya fındık üretimine ilişkin veriler incelendiğinde, son 15 yıllık süreçte dünya üretimi ortalama 800 bin ton civarında gerçekleştiği

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu dan, önce Suriye ve Filistin e sonrasında buradan da Çin ve Hindistan a yayılmıştır. Dünya kuru incir üretimine

Detaylı

PAMUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

PAMUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU PAMUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU PAMUK Nisan 2004 1. GİRİŞ Pamuk, tekstilden barut ve film malzemesi yapımına kadar 50 çeşit sanayi kolunun hammaddesini oluşturan en önemli tarımsal ürünlerden birisidir. Bilindiği

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr 27.12.2015 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

Antepfıstığı Üretimi ve Pazarlaması. Production and Marketing of Pistachio. Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology

Antepfıstığı Üretimi ve Pazarlaması. Production and Marketing of Pistachio. Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology Derleme Makalesi / Review Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(2): 43-62, 2015 Antepfıstığı Üretimi ve Pazarlaması Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 115-119 BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN 1997-2000 YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER Ebru CÜCÜ-AÇIKALIN

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü UYGUN BAKIM KOŞULLARINDA BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ MADDE UYGULAMALARININ ANTEPFISTIKLARINDA PERİYODİSİTEYE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ İzzet

Detaylı

ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI

ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI Zir. Yük. Müh. Mine YALÇIN Tarım Ekonomisi Bölümü Zeytincilik Araştırma İstasyonu Bornova 26 Kasım 2014 Tablo 1. Dünya Tane Zeytin

Detaylı

TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ. Burhan KARA

TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ. Burhan KARA TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ Burhan KARA Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü-Isparta Giriş İletişim: burhankara@sdu.edu.tr, Tel: 0246 211

Detaylı

HATAY TARIM VİZYONU

HATAY TARIM VİZYONU HATAY TARIM VİZYONU 2016-2021 2 BİTKİSEL ÜRETİM VİZYONU Zeytin üretiminde Türkiye 3.cüsü olan Hatay da, üretimle birlikte katma değer sağlayacak işleme ve paketleme tesislerinin kurulumuna sağlanan destekler

Detaylı

DÜNYADA VE GAP BÖLGESİN DE BADEM ÜRETİMİ, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE GELECEĞİ. Almond Production, Growing and Its Future in The World and GAP Area

DÜNYADA VE GAP BÖLGESİN DE BADEM ÜRETİMİ, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE GELECEĞİ. Almond Production, Growing and Its Future in The World and GAP Area DÜNYADA VE GAP BÖLGESİN DE BADEM ÜRETİMİ, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE GELECEĞİ Nurettin KAŞKA 1 Bekir Erol AK 2 İzzet AÇAR 2 1 : Sütçüimam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, KAHRAMANMARAŞ 2 :

Detaylı

SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU

SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU 2008-2009 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU 2008 2009 Türkiye zeytin ve zeytinyağı rekoltesi tespit çalışmaları İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 Yılı Gülçiçeği Raporu Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI GÜLÇİÇEĞİ RAPORU OCAK 2013 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ 2- ÜRETİM 1- Dünya

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ Badem Anadolu nun en eski meyve türlerinden birisidir. Ancak ülkemizde bademe gerekli önem verilmemekte, genellikle tarla kenarlarında sınır ağacı olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde

Detaylı

Antepfıstığı Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Ortak Akıl Toplantısı

Antepfıstığı Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Ortak Akıl Toplantısı Antepfıstığı Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Ortak Akıl Toplantısı Toplantı Yeri :Bakanlık 13. Kat Toplantı Salonu Toplantı Tarihi :19 Haziran 2014 Toplantı Saati : 10.00 GÜNDEM Açılış Konuşması

Detaylı

1. MEYVECİLİK ARAŞTIRMALARI

1. MEYVECİLİK ARAŞTIRMALARI İçindekiler Tablosu 1. MEYVECİLİK ARAŞTIRMALARI...2 1.1 Türkiye Badem Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi...2 1.2. Bazı Yabancı Badem Çeşitleri İle Yerli Badem Tiplerinin Diyarbakır İlindeki Gelişme,

Detaylı

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO BAKLİYAT DOSYASI Dünya üzerinde tarımı çok eski yıllardan beri yapılmakta olan yemeklik dane baklagillerin diğer bir deyişle bakliyat ürünlerinin insan beslenmesinde bitkisel kaynaklı protein gereksiniminin

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR?

İYİ TARIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR? İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK: Yönetmelik metni uzun olduğundan adresinden ulaşılabilir. güncel yönetmelik hükümlerine Bakanlığımızın aşağıda veb Resmi Gazete Tarihi: 07.12.2010 Resmi Gazete

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

Yağ Gülü Yetiştiriciliği

Yağ Gülü Yetiştiriciliği Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yayın No: 45 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Yağ Gülü Yetiştiriciliği Rafet SARIBAŞ, Hasan ASLANCAN Lütfen Dikkat!... Gül yağı, parfüm ve kozmetik sanayinin yanında antibakteriyel

Detaylı

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Bağ Sulaması Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Prof. Dr. Sermet ÖNDER Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) sermetonder01@gmail.com

Detaylı

Batı Asya ve Kuzey Afrika Bölgesi nde Potasyum

Batı Asya ve Kuzey Afrika Bölgesi nde Potasyum Batı Asya ve Kuzey Afrika Bölgesi nde Potasyum M.Marchand 1 ÖZET Batı Asya ve Kuzey Afrika Bölgesi nde yer alan birçok ülkede daha yüksek miktarda ve kaliteli besinlere talebin artması gübreleme uygulamalarını

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Zeytinyağının Ülkemiz Ekonomisine Katkıları, Sorunları ve Beklentileri

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Zeytinyağının Ülkemiz Ekonomisine Katkıları, Sorunları ve Beklentileri Zeytinyağının Ülkemiz Ekonomisine Katkıları, Sorunları ve Beklentileri Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Zeytin; tarih boyunca barışın sembolü kabul edilmiştir. Kutsal sayılmış ve bir çok efsaneye konu olmuştur.

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 GÜNEYDOĞU

Detaylı

KURU ÜZÜM ÜRETİM. Dünya Üretimi

KURU ÜZÜM ÜRETİM. Dünya Üretimi KURU ÜZÜM ÜRETİM Dünya Üretimi Dünyada, önde gelen üretici ülkeler tarafından üretilen üzümlerin belirli bir kısmı her yıl kurutularak 1,2 milyon tona yakın miktarda kurutulmuş üzüm elde edilmektedir.

Detaylı

SEZONU EGE BÖLGESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU

SEZONU EGE BÖLGESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU 2004-2005 SEZONU EGE BÖLGESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU 2004 2005 sezonu zeytin ve zeytinyağı rekoltesini tespit etmekle görevlendirilen heyetimiz, çalışmalarına 06.09.2004 tarihinde

Detaylı

MISIR SEKTÖR RAPORU 2016

MISIR SEKTÖR RAPORU 2016 26.08. DÜNYA DA MISIR Buğdaygiller familyası içerisinde yer alan mısır, tek yıllık bir sıcak iklim tahıl bitkisidir. Tropik ve subtropik ılıman iklim kuşağında yetiştirilebildiği gibi, dünyanın hemen her

Detaylı

TMO FINDIK SEKTÖR RAPORU

TMO FINDIK SEKTÖR RAPORU TMO FINDIK SEKTÖR RAPORU A) DÜNYADA FINDIK SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ: 1- ÜRETİM Fındık bademden sonra dünyada en yaygın yetiştiriciliği yapılan sert kabuklu meyvedir. Fındığın kültür çeşitleri Türkiye, İtalya,

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Ağustos 2003 TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ ELMA RAPORU 1. GİRİŞ Ülkemiz sahip olduğu iklim ve ekolojik özellikler bakımından bazı tropik meyveler dışında birçok meyvenin yetişmesine elverişlidir. Elmanın

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU KARAR 1. Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele edilmeli, etkilenen alanların ıslahı ve sürdürülebilir yönetimi sağlanmalıdır. a) Çölleşme ve erozyon kontrolü çalışmaları

Detaylı

ANTEP FISTIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BAKIMI

ANTEP FISTIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BAKIMI ANTEP FISTIĞI Antep fıstığı ülkemizde yetişme alanı geniş olan önemli ihraç ürünlerimizdendir.yıllık üretimimiz 30 bin ton civarındadır.meyvesinin bileşiminde %53.8 yağ %20 protein,%15 şeker ve nişasta

Detaylı

AŞILI CEVİZ FİDANI SEKTÖRÜ

AŞILI CEVİZ FİDANI SEKTÖRÜ AŞILI CEVİZ FİDANI SEKTÖRÜ Ceviz hem meyvesi hem de kereste değeriyle ekonomik önem kazanmıştır. Ceviz ağacının 150-200 yıllık ömrünün ilk 60-70 yılında meyvelerinden, bu yaştan sonra da piyasa taleplerine

Detaylı

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY Güney Amerika kökenli bir bitki olan patates

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. DÜNYADA FINDIK SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ. 2 1.1. Üretim 2 1.2. İhracat 2 1.3. İthalat. 3 2. TÜRKİYE DE FINDIK SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ 4 2.1. Üretim

Detaylı

Bazı Yerli ve Yabancı Ceviz (Juglans regia L. ) Çeşitlerinin Kahramanmaraş Ekolojisine Adaptasyonu

Bazı Yerli ve Yabancı Ceviz (Juglans regia L. ) Çeşitlerinin Kahramanmaraş Ekolojisine Adaptasyonu KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5(1) 2002 148 KSU J. Science and Engineering 5(1) 2002 Bazı Yerli ve Yabancı Ceviz (Juglans regia L. ) Çeşitlerinin Kahramanmaraş Ekolojisine Adaptasyonu Mehmet SÜTYEMEZ

Detaylı

Gaziantep İli Dağ ve Ova Köylerinde Antepfıstığı Üretim Maliyetlerinin Karşılaştırılması

Gaziantep İli Dağ ve Ova Köylerinde Antepfıstığı Üretim Maliyetlerinin Karşılaştırılması U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 1, 41-51 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Gaziantep İli Dağ ve Ova Köylerinde Antepfıstığı Üretim Maliyetlerinin Karşılaştırılması

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Bölge geniş ovalar ve alçak platolardan

Detaylı

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nesrin AKTEPE TANGU Unvan Mühendis (Dr.) Telefon 02268142520/1210 E-mail ntangu@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.08.1970/Kalecik Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

SERA TARIMI VE ÖNEMİ

SERA TARIMI VE ÖNEMİ 2015 SERA TARIMI VE ÖNEMİ Sera Tarımı ve Önemi 1 ÖNEMİ: Ülkemizde kırsal kesimde nüfusun tutulmasının en önemli sorunlarından biri toprak sermaye büyüklüğüdür. Nüfusun hızlı artması sonucu, gittikçe pazarlanan

Detaylı

TÜRKİYE'NİN AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI

TÜRKİYE'NİN AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI Atatürk Ü.Zir.Fak.Der. 25 (1), 94-99, 1994. TÜRKİYE'NİN AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI İsmail GÜVENÇ (1) Refik ALAN (1) ÖZET : Bu çalışmada, Türkiye'den AT ülkelerine gerçekleştirilen sebze

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

Tohum Bahçeleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Tohum Bahçeleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Tohum Bahçeleri Tohum bahçeleri irsel (genetik) bakımdan daha yüksek nitelikli tohum elde etmek üzere, bir anlamda damızlık olarak seçilen üstün ağaçlardan alınan aşı kalemleriyle aşılanan fidanlardan

Detaylı

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013 Türkiye de Üretim Zeytin ağacında periyodisiteden dolayı zeytin üretimi yıllara göre inişli çıkışlı bir grafik izlemekte ve üretime bağlı olarak bir yıl düşük (yok yılı) bir yıl yüksek (var yılı) ürün

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

Meyve Arazilerinde Gelir Yöntemine Göre Değer Takdiri: Antepfıstığı Örneği

Meyve Arazilerinde Gelir Yöntemine Göre Değer Takdiri: Antepfıstığı Örneği Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2007, 44 (3): 75-87 ISSN 1018-8851 Meyve Arazilerinde Gelir Yöntemine Göre Değer Takdiri: Antepfıstığı Örneği Sait ENGİNDENİZ 1 Öz: Bu araştırmanın amacı, Gaziantep ve Şanlıurfa

Detaylı

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Fındık Üretimi Dünya kabuklu fındık üretimine ilişkin veriler incelendiğinde, son 10 yıllık süreçte dünya üretiminin ortalama 875 bin ton civarında

Detaylı

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ T.C. ERZURUM GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ ERZURUM Temmuz -2012 PROJEYİ HAZIRLAYANLAR Asuman DEVECİ Ziraat Mühendisi Hülya ÖZER Ziraat

Detaylı

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8.1. Ağaçlandırma: Bölgemiz imar planı içerisinde yeşil alan olarak ayrılan yerlerin çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; 2009 yılı içerisinde

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO : 421.4 ARMONİZE NO : 1509 Türkiye bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu Akdeniz iklimi özellikleriyle, İtalya, İspanya,

Detaylı

Tescil No : 177 Koruma Tarihi : Başvuru No : C2011/033 Coğrafi İşaretin Türü : Menşe Adı Başvuru Sahibi

Tescil No : 177 Koruma Tarihi : Başvuru No : C2011/033 Coğrafi İşaretin Türü : Menşe Adı Başvuru Sahibi Koruma Tarihi : 17.05.2011 Başvuru No : C2011/033 Coğrafi İşaretin Türü : Menşe Adı Başvuru Sahibi : Niksar Ticaret Ve Sanayi Odası Başvuru Sahibinin Adresi : Çepnibey Mah. Eski Toptancı Sebze Hali Kümesi

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

Tablo 1: Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi ( Kuş üzümü ve diğer türler dahil, Bin Ton) Yunanis tan ABD

Tablo 1: Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi ( Kuş üzümü ve diğer türler dahil, Bin Ton) Yunanis tan ABD KURU ÜZÜM ÜRETİM Dünya Üretimi Dünyada, önde gelen üretici ülkeler tarafından üretilen üzümlerin belirli bir kısmı her yıl kurutularak 1,2 milyon tona yakın miktarda kurutulmuş üzüm elde edilmektedir.

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

Ürün Raporu İNCİR T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Ürün Raporu İNCİR T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Ürün Raporu İNCİR 2015 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Ürün Raporu İNCİR 2015 Hazırlayan Selda

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI:

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI: COLFIORITO Başakları orta uzunlukta, kılçıklı ve beyaz 1000 tane ağırlığı 19.1-36.5 gr arasındadır. Yatmaya dayanımı iyidir. Kahverengi pas ve sarı pasa orta hassastır. DEMİR 2000 Sağlam saplı ve uzun

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

TÜRKİYE NİN TARIM ÜRÜNLERİ PAZARINDAKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE NİN TARIM ÜRÜNLERİ PAZARINDAKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE NİN TARIM ÜRÜNLERİ PAZARINDAKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Şebnem BORAN Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörü; insanlar için gerekli gıdaları karşılayan, sanayiye hammadde kaynağı oluşturan, nüfusun

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLER ULUSLARARASI SEMİNERİ INTERNATIONAL SEMINAR ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS ANTALYA

COĞRAFİ İŞARETLER ULUSLARARASI SEMİNERİ INTERNATIONAL SEMINAR ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS ANTALYA COĞRAFİ İŞARETLER ULUSLARARASI SEMİNERİ INTERNATIONAL SEMINAR ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS ANTALYA 11-14.10. 2012 Giresun Yağlısı Tombul Fındık COĞRAFİ İŞARET TÜRÜ : Menşe işareti COĞRAFİ İŞARET : Giresun

Detaylı

Bunun için CEVİZ le ilgili bazı gerçekleri bilmek gerekmektedir. Çünkü; CEVİZ le ilgili var olan oldukça yanlış kanı ve bilgiler vardır.

Bunun için CEVİZ le ilgili bazı gerçekleri bilmek gerekmektedir. Çünkü; CEVİZ le ilgili var olan oldukça yanlış kanı ve bilgiler vardır. NEDEN CEVİZ Bildiğiniz üzere CEVİZ in anavatanı Anadolu, Hazar Denizi nin güneyi ve İran ın batısını içerisine alan coğrafi bölgedir. Bu nedenle gerek Ülkemiz ve gerekse doğu, güneydoğu ve kuzeydoğu komşularımızı

Detaylı

DÖLLENME BİYOLOJİSİ. Dr. H. Seyfettin ATLI-Dr. İzzet AÇAR

DÖLLENME BİYOLOJİSİ. Dr. H. Seyfettin ATLI-Dr. İzzet AÇAR DÖLLENME BİYOLOJİSİ Dr. H. Seyfettin ATLI-Dr. İzzet AÇAR Antepfıstığı dioik bir meyve türüdür. Erkek ve dişi çiçekleri ayrı ayrı ağaçlar üzerinde bulunur. Öteki sert kabuklu meyvelerde olduğu gibi antepfıstığında

Detaylı

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü nden alınan yazıda; Türkiye de kiraz-vişne

Detaylı

RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013

RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013 RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013 TOPRAK İyi drenajlı, Kumlu ve hafif killi, Ayrık türleri,tarla sarmaşığı,darıcan gibi yabani otlardan ari olmalı. İyi kaliteli yer altı suyu veya yakınında akarsu bulunmalı.

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR TARIM KENTİ İZMİR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Küresel iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünya nüfusundaki hızlı artış gibi gelişmelerin etkisiyle tarım sektörünün son derece stratejik bir

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ ŞUBAT 2004 TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ PATATES RAPORU 1- GİRİŞ Patates (Solanum tuberosum L.) orijini Türkiye olmayan nadir bitkilerden biridir. Yeni dünya bitkisi olan patates, Avrupa ya ilk defa süs

Detaylı

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Mustafa Kemal SOYLU Unvan Yüksek Mühendis Telefon 02268142520/1299 E-mail mksoylu@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 28/03/1974- Çamardı (Niğde) Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM Tarım sektörü rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacak Tarımda modern işletmeciliğe dönüşüm sağlanacak Tarım arazilerinin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

: Menşe Adı : Kale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Başvuru Sahibinin Adresi : Hükümet Konağı Kale/DENİZLİ Ürünün Adı

: Menşe Adı : Kale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Başvuru Sahibinin Adresi : Hükümet Konağı Kale/DENİZLİ Ürünün Adı Koruma Tarihi : 18.12.2008 Başvuru No : C2008/049 Coğrafi İşaretin Türü Başvuru Sahibi : Menşe Adı : Kale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Başvuru Sahibinin Adresi : Hükümet Konağı

Detaylı

Pamuğun Üretim ve Ticaretindeki Bölgesel Farklılıklar

Pamuğun Üretim ve Ticaretindeki Bölgesel Farklılıklar Pamuğun Üretim ve Ticaretindeki Bölgesel Farklılıklar Pamuk bitkisi; 1) İşlenmesi ve lif randımanı ile çırçır sanayi 2) Lif özellikleri ile tekstil sanayi 3) tohumu ile yağ, enerji ve yem sanayi 4) Linteri

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Kolza

Detaylı

ORDU NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU. * Geliş Tarihi: Kabul Tarihi:

ORDU NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU. *  Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: Anadolu Tarım Bilim. Derg., 204,2():-8 Anadolu J Agr Sci, 204, 2():-8 ISSN (Print) 08-80, ISSN (Online) 08-86 DOI: 0.6/anajas.204.2..-8 URL: http://dx.doi.org/0.6/anajas.204.2..-8 Araştırma Research ORDU

Detaylı

Eski Köye Yenilikçi Çiftçi

Eski Köye Yenilikçi Çiftçi Eski Köye Yenilikçi Çiftçi Zirai İlaç Alet Yaprak Gübreleri Tohumculuk SÖNMEZ 2001 / KATE 1 / BEZOSTAJA 1 / ÇEŞİT 1252 SÖNMEZ 2011 / KATE 1 / BEZOSJAJA 1 / ÇEŞİT 1252 EKMEKLİK / BUĞDAY / HAKKIMIZDA AL-KA

Detaylı

SERT KABUKLU MEYVELER

SERT KABUKLU MEYVELER Ürün Raporu SERT KABUKLU MEYVELER 215 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE Ürün Raporu SERT

Detaylı

unalkarik@gmail.com YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS

unalkarik@gmail.com YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Dr. Ünal KARIK Mühendis Dahili 451 E-mail Doğum Tarihi - Yeri unalkarik@gmail.com 16.07.1973-ERZİNCAN EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Tarla

Detaylı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Doç. Dr. Seral YÜCEL Dr. Hale GÜNAÇTI Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Dünyanın en önemli sorunlarından biri hızla artan nüfusudur. Dünya nüfusunun gittikçe

Detaylı