TÜRKİYE ve DÜNYADAKİ ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ve DÜNYADAKİ ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 TÜRKİYE ve DÜNYADAKİ ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Selim ARPACI 1 İzzet AÇAR 1 H. Seyfettin ATLI 1 Sepil KARADAĞ 1 1 Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü, Gaziantep ÖZET Antepfıstığı ülkemizde Etiler den beri yetiştirilmektedir. Değişik araştırıcılar antepfıstığının ilk kültüre alınış bölgesi olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesini göstermektedirler. Bu bölgede de Gaziantep- Nizip ve Arıl-Batal vadisi ön plana çıkmakta ve bu alanda yıllık kültür ağaçlarına yada aşılanmamış yabanilere rastlanmaktadır. Aynı şekilde İran ve Suriye de antepfıstığının ilk kültüre alındığı alanlar olarak kendi ülkeleri olduğunu iddia etmektedirler. Hem Güneydoğu Anadolu, İran hem de Suriye aynı coğrafya yada aynı ekolojik koşullara sahiptir. Pistacia türlerinin gen merkezlerinden birisi olan bölgemizde kış ve yaz sıcaklıkları antepfıstığı yetiştiriciliğine uygun olup, bölgenin kıraç ve meyilli alanlarında kuru koşullarda yetiştiricilik yapılmaktadır. Bu üç ülke dışında antepfıstığı ABD de ve az da olsa Yunanistan ve Kuzey Afrika ülkelerinde yetiştirilmektedir. Son 30 yıl içerisinde diğer meyve türlerinde olduğu gibi antepfıstığında sulu koşullarda yetiştiricilik başlamış ve birim alandan daha fazla verim alınmıştır. ABD de yetiştiricilik tamamen sulu koşullarda ve taban arazilerde yapılmakta ve böylece birim alandan daha fazla verim alınmaktadır. Ülkemizde ve Suriye de yetiştiricilik kuru koşullarda, uzun tipi çeşitlerle, İran ve ABD ise sulu koşullarda ve yuvarlak çeşitlerle yapılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Antepfıstığı Üretimi, Türkiye, Dünya, Comparison of Pistachio Production in Turkey and World ABSTRACT Pistachio trees have been grown since Hittites era. According to different researcher, pistachio trees had firstly cultured in Southeast Anatolia Region. In this region, Gaziantep-Nizip region and Arıl-Battal valley are important and there are year-old pistachio trees or wild Pistacia sp. Similarly, Iranians and Syrians claimed that pistachio trees were first cultured in their countries. Southeast Anatolia region, Iran and Syria were located in similar geographical regions and ecologies. Our region is one of the germplasm of Pistacia species and appropriate for pistachio production as to winter and summer temperatures. Its unproductive and sloping areas have been used for pistachio production. Except for these 3 countries, pistachio production has been done in USA, and little in Greece and some North Africa countries. Pistachio trees have been grown under irrigation conditions for 30 years like other fruit trees, and in this way yield per area increased. In USA, pistachio trees have been entirely grown under irrigated conditions and productive soil areas, thus high yield has been taken. Pistachio production have been done under rainfed conditions and with long cultivars in Turkey and Syria; under irrigated conditions and with round cultivars in USA and Iran. Key Words: Pistachio Productions, Türkiye, World TÜRKİYE VE DÜNYADA GENEL DURUM Antepfıstığı hem iç piyasada, hem de ihracattaki değeri bakımından önemli ürünlerimizden birisidir. Ülkemiz antepfıstığı üretimi bakımından İran ve ABD den sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Üretim alanı olarak ABD den daha fazla olmasına rağmen birim alandan alınan verimin düşük olması nedeniyle toplam üretimimiz uzun yıllar ortalamasına göre düşük olmaktadır. Bunun nedeni İran ve ABD de yetiştiriciliğin tamamen sulu koşullarda, ülkemizde ise kuru koşullarda ve toprak derinliği az olan alanlarda yapılmasıdır. Kuru koşullarda ortalama kg/da ürün alınırken, sulu koşullarda entansif yetiştiricilikte Siirt çeşidinden 262 kg/da verim alınabilmektedir (Arpacı ve ark., 1995). Antepfıstığı yetiştiriciliği yapılan ülkelerin, yıllara göre üretim miktarları Çizelge 1 de verilmiştir. Ülkemizde antepfıstığı ağaçlarının %88.4 ü Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Siirt illerinde bulunmakta ve yıllık üretimin yaklaşık %90 ı bu illerden elde edilmektedir. 238

2 Çizelge 1. Dünya ve AB ülkeleri antepfıstığı üretimi (Ton). Ülkeler Ortalama İran ABD Türkiye Suriye Çin Yunanistan Afganistan İtalya Tunus Çizelge 1 de görüldüğü gibi, antepfıstığı üretimi ülkemizde yıllara göre değişmekle birlikte uzun yıllar ortalaması alındığında yıllık üretim ortalama 53 bin ton civarında olmaktadır. Bu üretim miktarı kuru kırmızı kabuklu olarak belirlenmekte ve çiftçiden bu şekilde alınmaktadır. Buna göre ülkemiz dünya antepfıstığı üretiminde ancak %11 lik bir paya sahip olmaktadır yılında 4-5 Nisan tarihlerinde meydana gelen -4 C civarındaki düşük sıcaklık zararından dolayı beklenen ürünün ancak %20 si alınabilmiş ve üretimimiz 20 bin ton civarında olmuştur. Üreticilerimiz bu düşük sıcaklıktan çok büyük zarar görmüşler, başka tarımsal ürünlere yönelmeye başlamışlardır. Arpacı ve ark. (2005) çiçeklenme ve küçük meyve döneminde antepfıstıklarının -2 C de 1 saat ve daha fazla kalmaları durumunda çiçek ve küçük meyvelerin %50 den fazla zarar gördüğünü belirtmektedir Nisan ayında meydana gelen düşük sıcaklık hem aynı yılın ürününü hem de bazı bölgelerde 2005 yılı ürününü olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle 2005 yılında orta düzeyde bir ürün beklenmektedir. Türkiye antepfıstığı üretimindeki gelişme eğilimi, bazı seneler antepfıstığı için, iklimin istenmeyen şartlarda olması ve yine aynı şekilde bu ürünün periyodisite göstermesi (ürünün bir sene bol, ertesi sene az olması) nedeniyle 1991, 1993, 1997, 2000 ve 2003 yıllarında iyi verim alınmasına rağmen diğer yıllarda daha düşük verim alınmıştır. Ülkemizde üretimi yapılan çeşitlerin periyotisiteye daha fazla meyilli olması, yetiştirme alanlarının meyilli ve toprak derinliğinin ve toprakların fakir olması, antepfıstığı yetişen bölgede yağışların yeterli olmaması nedeniyle genellikle piyasada antepfıstığı bir yıl yüksek fiyatlı, tüketicinin alamayacağı seviyede; bir yıl çok düşük fiyatlı, üreticinin zarar edeceği seviyede olmaktadır ki, bu istikrarsızlık özellikle dış pazar açısından büyük olumsuzluk getirmektedir. Antepfıstıklarının bu düzensiz verimi iklim koşullarının etkisinin dışında çeşit değişikliği, yetişme koşullarının iyileştirilmesi, budama ve gübreleme ile azaltılabilmektedir. Özellikle gübreleme, budama ile kalite de artırılabilmektedir (Tekin ve Güzel, 1992; Arpacı ve ark.,1999). Açar ve ark.(2005) yapılan bir araştırma çalışmasında Uzun ve Siirt antepfıstığı çeşitlerinde periyodisitenin azaltılması amacıyla yapılan büyümeyi düzenleyici madde ve azot uygulamalarında periyositenin kırılması konusunda çok önemli bir sonuç elde edilememiştir ki bu özellik bütün antepfıstığı çeşitlerinin genetik yapısından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde antepfıstığı üretimi %90 oranında uzun tipi çeşitlerle yapılamaktadır. Bu çeşitlerden Uzun, Kırmızı ve Halebi standart çeşitlerimizden olmasına rağmen, bunların yanında aynı şekilde uzun tipi mahalli çeşitlerden Ketengömleği, Sultani, Beyazben, Değirmi gibi çeşitler de yaygın olarak yetiştirilmektedir. Bu çeşitlerin kuru kırmızı kabuklu 100 dane ağırlıkları g arasında, çıtlama oranları verim yüküne göre değişmekle birlikte %60-75, iç meyve randımanları ise % arasında olmaktadır. Son yıllarda öne çıkan hem uzun tipi hem Siirt çeşidi tipi çeşitler üreticilere dağıtılmaya ve üretimi artırılmaya çalışılmaktadır. Bu tipler ülkemizdeki antepfıstığı üretim alanlarından selekte edilmiş ve bir deneme parseline aşılanarak araştırmalara devam edilmektedir. Bu çalışma 2 yıl içinde sonuçlandırılacak ve antepfıstığı üreticilerimize daha kaliteli ve daha verimli çeşit önerilecektir (Tahtacı ve ark., 2004). Bunun yanında Ülkemizde antepfıstığı konusunda çeşit geliştirmek amacıyla 10 yıl önce Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünde yerli ve yabancı antepfıstığı çeşitleri arasında melezleme çalışmaları başlatılmış ve 3500 melez birey elde edilmiştir. Bu melez bireylerden ümitvar tipler görülmeye başlanmıştır (Uzun ve ark., 2004). Ülkemizde kuru koşullarda yetiştiricilik yapıldığından şimdiye kadar anaç problemi ile ciddi şekilde karşılaşılmamıştır. Ancak Barak Ovasının sulanması ve Harran Ovasının pamuk ve mısır yetiştiriciliğinde aşırı su kullanımı nedeniyle tuzlanma problemlerinin şimdiden görülmesi, bu bölgelerde sulu koşullarda yetiştirilecek antepfıstıkları için uygun anaç geliştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünde bu konuyla ilgili araştırma çalışmaları devam etmekte olup, türler arası melezlemelerle iyi gelişen, aşı tutma oranı yüksek anaç belirlenmiştir (Atlı ve ark., 2000). Ancak bu anaçların toprak patojenlerine karşı reaksiyonları ve arazideki performansları belirlenmelidir. Harran ovasında tuzlanan alanlarda antepfıstığı, zeytin, nar gibi dayanıklı türlerin yetişme imkanları araştırılmalı, özellikle hem sulu hem de tuzlu koşullarda kullanılacak antepfıstığı anaç türü ve çeşidi belirlenmelidir. İran çölde tuzlu alanlarda antepfıstığını başarı ile üretmektedir. 239

3 İran da antepfıstığı yetiştiriciliği son 30 yıldır sulu koşullarda yapılmaktadır. Daha önceki dönemlerde ülkemizde olduğu gibi kuru koşullarda yapılmaktaydı li yılların başlarında İran ın antepfıstığı üretimi (10-15 bin ton) ile bizim üretimimiz eşit durumda iken (Ayfer,1984) bugün İran ın üretimi tona çıkmış ve bunda Kerman ve Rafsancan bölgelerine büyük bir teşvik ile sulu koşullarda antepfıstığı yetiştiriciliğine başlanması en büyük etken olmuştur. Bu bölgede derin kuyulardan çıkartılan ve bölgeye yayılan su kanalları ile İran da antepfıstığı üretimi yapılmaktadır (Javanshah, 2005). Son yıllarda antepfıstığı üretimi yapılan alanlarda sorun olan yüz yıldan fazla ekonomik ömre sahip antepfıstığı ağaçlarının kurumasına neden olan Capnodis cariosa nın mücadelesine yönelik zararlının bazı biyolojik özellikleri belirlenmiştir (Karadağ ve ark., 2005). Ayrıca bölgemizde görülen antepfıstığı ağaçlarında geriye doğru kurumalara sebep olan hastalık etmeni ile ilgili çalışmalara başlanmış bir çok fungus belirlenmiş patojenite testleri yapılmaktadır (Sarpkaya ve ark., 2005). İran da antepfıstığı yetiştiriciliği araziye tohum ekimi, sık dikim ve sulu yetiştiricilik, tuza dayanıklı P.vera (Badami) kullanılarak yapılmaktadır. Çeşit olarak yuvarlak çeşitlerden Kellekoçi (Kalleghoochi), Ohadi, Fandoghi, uzun grubu çeşitlerden Akbari, Ahmadaghaei, Badami kullanılmakta, anaç olarak ise tuzluluğa dayanıklı olarak belirtilen (Javanshah, 2005) Badami ve Ahmadaghaei kullanılmaktadır. Araziye tohum ekimi ile kurulan bahçelerde sıra araları 6-8 m sıra üzeri ise rast gele tohum atıldığından m arasında değişmektedir. Sık dikim şeklinde yapılan yetiştiricilikte bazı bölgelerde 25 dişi ağaca, bazı bölgelerde 50 dişi ağaca bir erkek olacak şekilde tozlayıcı aşılanmaktadır. İran da henüz isimlendirilmiş tozlayıcı çeşitlerin belirlenmediği, ancak araştırma çalışmalarının devam ettiği belirtilmektedir (Javanshah, 2005). Araziye tohum ekiminden 3-4 yıl sonra aşılama yapılmakta ve aşılamalar mümkün olduğunca toprağa yakın ve taçlandırma da buna bağlı olarak alçaktan yapılmakta, ağaçlarda gövde hemen hemen hiç bırakılmamaktadır. Bu da suyun kıt olduğu dönemlerde avantaj sağlamaktadır. Ortalama yıllık yağışın 100 mm olduğu Rafsancan ve Kerman bölgelerinde antepfıstığı bahçeleri 12 ay boyunca 40 günde bir sulanmaktadır. Ağaçlarda budama ve terbiye şekli olarak belirli bir metot geliştirilmemiş olup, sadece kuru dal ayıklaması şeklinde budama yapılmaktadır. Antepfıstıklarının bitki sağlığı yönünden geriye doğru kurumalar, capnodis, kabuklu bitler ve psilla İran da da sorun olarak görülmekte ancak mümkün olduğu kadar ilaçlı mücadeleden kaçınıldığı belirtilmektedir. İran da var yılında bir dekardan yaklaşık kg kuru meyve alınmaktadır. Ülkemizde bu konuda yapılan araştırma çalışmalarında sık dikim ve sulama ile dekardan 262 kg verimin alınabildiği ortaya çıkmıştır (Arpacı ve ark., 1995). İran da antepfıstığı üreticileri, sulama suyu, elektrik, gübre ve tarımsal ilaç gibi alanlarda desteklenmekte, doğal afet olduğu zamanlarda da devlet destek vermektedir. İran da antepfıstığı işleme sanayi oldukça gelişmiştir. Özellikle taze kavlatma, çıtlak ayırma ve kurutma kontrollü koşullarda yapılmaktadır. Tanıtım ve ihracata özellikle özen gösterilmekte ve iç pazarda üretici korunarak fiyat oluşturulmaktadır Mayıs ayında Türkiye de en kaliteli antepfıstığı perakende 12 YTL/kg iken İran pazarlarında Akbari çeşidinin fiyatı 8-9 bin tümen (12-13 YTL) civarında olmaktadır. İran gibi dünya antepfıstığı üretiminin %50 sini ve dünya ihracatının %60 nı karşılayan bir ülkede fiyatların bu kadar yüksek oluşu, antepfıstığı üreticisinin korunduğunu göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri nde antepfıstığı üretimi California Eyaletinin derin topraklara sahip vadilerinde ve sulu koşullarda yapılmaktadır. ABD de 1970 li yıllarda, uygun anaç- çeşit ve tozlayıcı belirlenerek üretime başlanmıştır. Çeşit Kerman, tozlayıcısı Peters ve anaç olarak Pistacia integerrima ve onun P. atlantica ile olan melezleri kullanılmaktadır. Bir dekarda ağaç olacak şekilde 4x6 yada 5x6 m aralıklarla dikim yapılmakta, fidanlar tüplü olarak yetiştirilmekte, dikim daha çok aşısız yapılmakta, aşılama dikimden 1 veya 2 yıl sonra arazide uygulanmaktadır. Son zamanlarda ABD de antepfıstığı yetiştiriciliğinde anaç ve çeşit geliştirme araştırma çalışmaları devam etmektedir. Özellikle anaç çalışmalarında toprak hastalıklarından Verticillium dahlia ya karşı dayanıklı anaç geliştirilmeye çalışılmakta ve P. indegerrima x P. atlantica melezi PGII ve UCB1 gibi anaçlar ön plana çıkmaktadır (Ferguson, 2005). ABD de İran da olduğu gibi bizim çeşitlerimize göre da iri ve çıtlama oranı yüksek çeşitler üretilmektedir. Üretim büyük alanlarda, budama ve hasat makine ile yapılmaktadır. İşleme sanayi gelişmiş olup, taze kavlatma, kurutma ve çıtlak ayırma tamamen makinelerle, depolama kontrollü silolarda yapılmaktadır. Suriye de antepfıstığı yetiştiriciliği Ülkemizde olduğu gibi kuru koşullarda meyilli alanlarda yapılmaktadır. Dikim, terbiye, budama ve gübreleme işlemleri ülkemizdekine benzer şekilde yapılmaktadır. Anaç olarak P.vera kullanılmakta ve çeşit olarak Aşuri, Acemi kullanılmaktadır. Pazarlama taze tüketim için Arap ülkelerinin pazarını kullanmaktadırlar ve ürünün bol olduğu yıllarda üretici mağdur olmamaktadır. Üretici ülkelerin başında gelen İran, antepfıstığı ihracatında da başta gelmektedir. İran ın dünya antepfıstığı ihracatındaki payı %50 dolayındadır. Ülkemiz ise dünya antepfıstığı ihracatının %3 ünü karşılamaktadır. 240

4 6% 2% 6% Ortalama 8% 11% 49% İRAN ABD TÜRKİYE SURİYE ÇİN YUNANİSTAN Diğerler 18% Şekil 1. Dünyada antepfıstığı üretimi ( son 6 yıl ortalama) Antepfıstığı ihracatında söz sahibi olan ülkelerin ihracat durumları Çizelge 2 de verilmiştir. Antepfıstığı ihracatı yapan ülkeler düzenli, istikrarlı ürün istemektedir. Ülkemizde ise ürün yıllara göre düzensiz oluşmakta ve buna bağlı olarak da fiyat ve ihracat da çok farklılık göstermektedir. Çizelge 2. Antepfıstığı ihraç eden ülkelerin ihracat miktarları (ton). ÜLKELER İRAN ABD SURİYE TÜRKİYE ÇİN Kaynak : FAO Web Sayfası, Gaziantep İhracatçılar Birliği Antepfıstığı çerezlik özelliği yanında, çikolata, pasta ve dondurma sanayinde renk ve lezzet özellikleri nedeniyle en çok aranan üründür. Türkiye nin antepfıstığı ihracatı yıllar itibarı ile dalgalanmalar göstermekle olup; kabuklu ve iç antepfıstığı ihracatı 1-5 ton arasında değişim göstermektedir İhracatımız, sezonunda 1894 ton kabuklu, 1342 ton ise iç olmak üzere toplam $ değerinde olmuştur. Türkiye de yetiştirilen antepfıstığının büyük bir çoğunluğu iç piyasada tüketilmekte olup, çok az bir kısmını ihraç edilebilmektedir. Fert başına iç tüketim ise, yıllara göre g arasında değişmektedir. Antepfıstığı fiyatları, satışa sunulan ürünün işleme durumuna ve kalitesine göre değişmekle birlikte genel olarak kavlak ve kavrulmuş ürünler yurtdışında dolar/ton ile dolar /ton olarak değer bulmaktadır. Bu fiyatların oluşumunda hem pazardaki rekabet hem de ürünün kalitesi etkili olmaktadır. ÖNERİLER Ülkemiz dünya antepfıstığı üretiminde İran ve A.B.D. den sonra 3. sırada yer almaktadır. Son 6 yıllık FAO rakamlarına göre Ülkemiz de yıllık ortalama ton antepfıstığı üretilmektedir. Bunun çok az bir kısmı ihraç edilmektedir. İhracat genellikle ürünün fazla olduğu, iç piyasada fiyatın düştüğü zamanlarda gerçekleşmektedir. İhracatın düşük olmasının başlıca sebepleri; üretim masraflarının yüksek olması bunun da fiyatlara yansıması ve rakip ülkelerle rekabete giremeyişimizden kaynaklanmasının yanı sıra iç piyasada fiyatın yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. İran ve A.B.D de yetişen antepfıstğına göre daha lezzetli ve yeşil içli olan antepfıstığı meyvesinin, irilik ve çıtlaklık bakımından zayıf olması, kırmızı kabuğuyla birlikte kurutulduktan sonra tekrar ıslatılıp devliplerde kavlatılması sonucu sert kabuğun kararması ve çıtlak meyvelerde çıtlama aralığının dar olması gibi nedenlerden dolayı ürünün albenisi zayıf olmaktadır. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünde yapılan çalışmalarda iri meyveli ve daha verimli olması nedeniyle siirt çeşidinin yaygınlaştırılması konusunda eğitim çalışmaları yapılmakta, yeni plantasyonların siirt çeşidi ile 241

5 kurulması önerilmektedir. Ülkemizde antepfıstığı yetiştiriciliği genellikle marjinal alanlarda, 2. ve 3. sınıf tarım arazilerinde yapıldığından, dekara verim düşük olmakta, böylece üretim maliyeti yüksek olmaktadır. Üretici ürününü iyi fiyatla satamadığı zaman, bahçesine de iyi bakım yapamamakta ve verimle birlikte kalite de düşmektedir. Pahalı ve düşük kaliteli ürünün dış pazarlarda alıcı bulması da zorlaşmaktadır. Antepfıstığı Üretiminin Gelişmesi ve İhracatın İyileştirilmesi İçin; Aşağıdaki tedbirler alınmalıdır. Verim Arttırılmalıdır. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünde yapılan araştırmaların sonucunda antepfıstığında sulamanın % 70, gübrelemenin % 50, çeşidin % 45 ve hafif budamanın % 17 oranında verimi artırdığı belirlenmiştir. Bu nedenle yeni teknikler mutlaka üreticilere aktarılmalıdır. İyi bir yayım çalışması yapılmalıdır. Üretim Maliyeti Düşürülmelidir Gübre, mazot, pestisit, elektrik maliyetleri üreticiler açısından yüksek maliyet gerektirdiğinden mutlaka desteklenmelidir. Sulu Alanlarda Üretime Geçilmeli; Barajlarla birlikte bölgede sulama imkanları oluşmaktadır. Antepfıstığı bahçelerinde sulama sistemlerinin kurulması konusunda üreticilere eğitim verilmeli, demosratif amaçlı çalışmalar yapılmalıdır. Bu konuda üreticilerimiz bilinçlendirilmelidir. Yeni plantasyonlar sulu, entansif yetiştiriciliğe yönelik olarak planlanmalı ve kurulmalıdır. İri Çeşitler Yaygınlaştırılmalıdır; Antepfıstığı Araştırma Enstitümüzde iri çeşitler seleksiyon ve melezleme yoluyla belirlenmiştir. Bunlar önder üreticilere dağıtılarak yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu çeşitler hem verimli hem daha göterişli hem de dış pazara uygun olduğundan üretimi teşvik edilmelidir. Döllenme Problemi Çözülmeli; Bazı bölgelerimizde tozlanma ve döllenme problemi görülmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Enstitümüzde yapılan çalışmalar sonucu 6 yeni tozlayıcı belirlenmiş ve üreticilere dağıtılmaktadır. Ancak hala bu konuda ulaşılamayan köy ve bölgeler bulunmaktadır. Tozlanmanın önemi konusunda çiftçilerimiz bilinçlendirecek eğitim çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Çeşitlerimizin Kalitesi, Lezzeti Ön Plana Çıkarılmalı; Mevcut ürünümüzün lezzeti ve kalitesi konusunda ulusal ve uluslar arası düzeyde ciddi reklam kampanyaları yapılmalıdır. Antepfıstığı Tanıtım Grubu Kurulmalı işlevsel hale getirilmelidir. İşleme Fabrikaları Yenilenmeli; Mevcut pazarlarımız hijyenik olmayan şartlarda işlenmiş ürünlerden dolayı kaybedilme riski ile karşı karşıya gelmiştir. Sağlıklı ürün elde etmek için antepfıstığı Entegre İşleme Tesislerinin yaygınlaşması sağlanmalıdır. Böylece el değmeden işlenmiş sağlıklı ürünler pazarlanmalıdır. Geleneksel antepfıstığı işleme tesislerinden çok hızlı bir şekilde modern entegre işleme tesislerine geçilmelidir. Yaş Tüketim Teşvik Edilmeli; Ürünün bol olduğu yıllarda üretici ve komisyoncular bilinçlendirilerek, özellikle hasat döneminde fiyat düşüklüğünü önlemek amacıyla iç piyasada taze tüketim teşvik edilmeli, reklam yapılmalıdır. Üretici Birlikleri Kurulmalı; ABD de, antepfıstığı üretimi kooperatifler tarafından yapılmakta, bu kooperatifler, üretim, işleme ve pazarlamadan ortaklarına pay vermektedir. Oysa çiftçimiz antepfıstığı katma değerinden hiç yaralanamamaktadır. Bu konuda çiftçi kooperatif ve üretici birliklerinin kurulması. Kaçak Girişler Engellenmeli; Kendi ürünümüzü ve üreticimizi korumak bakımından dışardan ülkemize antepfıstığı girişi mutlaka engellenmelidir. KAYNAKLAR Açar, İ. S.A. Tahtacı, S. Arpacı, S. Karadağ Determination of Effect of Plant Regulator Applications on Alternate Bearing in Pistachios under Suitable Growing Conditions. IV International Symposium on Pistachios and Almonds May Tahran. İran. Abstracts Book. P. 82. Anonim Güneydoğu Anadolu Bölgesi İhracatcı Birlikleri. Gaziantep. Arpacı, S., F. Akkök, H.Tekin Sulu ve Kuru Koşullarda Antepfıstıklarında Verim ve Ürün Kalitesindeki Değişimlerin Karşılaştırılması. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Adana. Cilt I. S Arpacı, S., H. Tekin ve H.S. Atlı Verim Çağında Antepfıstıklarında Budama Tekniğinin Geliştirilmesi. GAP II. Tarım kongresi Ekim Şanlıurfa. S Arpacı, S. H.S.Atlı, M. Burak, H.Tekin Studies on Spring Frost Resisitance of Some Pistachio Cultivars. IV. International Symposium on Pistachios and Almonds May Tahran. İran. Abstracts Book. P

6 Atlı, H.S., S. Arpacı, A. Akgün, S. Karadağ, A. Eskalen, M. Küsek, L. Danıştı, N. Kaşka, A.I. Özgüven Pistacia Khinjuk Stock un Pistacia Cinsinin Değişik Türleri Arasında Kontrollü Melezleme Yolu ile Sulu Koşullarda Antepfıstıkları İçin Anaç Islahı. TÜBİTAK-TARB Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Gaziantep. Ayfer, M Antepfıstığı Yetiştiriciliği Ders notları. A.Ü. Ziraat Fakültesi. Bahçe Bitkileri Bölümü,.Ankara Epstein, L., R. Bede, S.Kaur and L. Ferguson Rootstock Effects on Pistachio Trees Grown in Verticillium Dahlia- İnfested Soil. IV. International Symposium on Pistachios and Almonds May Tahran. İran. Abstracts Book. P.50. Javanshah, A IV.International Symposium on Pistachios and Almonds May Tahran. İran. Teknik Gezi. Sözlü Açıklamalar. Karadağ, S., C. Mart, K. Sarpkaya and C. Can Species Belonging to Buprestidae Family in Pistachiov Orchards and Some Biyolojical Properties of Capnodis cariosa (Hous.) IV International Symposium on Pistachios and Almonds May Tahran. İran. Abstracts Book. P. 131 Sarpkaya, K. S. Karadağ, C.Can, İ.Açar, S.Arpacı Antepfıstığı Ağaçlarında Meydana Gelen Geriye Doğru Kuruma Nedenlerinin Saptanması. Araştırma Projeleri Yıllık Çalışma Raporu Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Gaziantep. S Tahtacı, A. S., S. Arpacı Antepfıstığında Çeşit Seçimi. Araştırma Projeleri Yıllık Çalışma Raporu Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Gaziantep. S Tekin, H. ve N. Güzel Gaziantep Yöresinde Topraktan ve Yapraktan Farklı Gübre Uygulamalarının Antepfıstığının Yaprak gelişimi, Gelişme, Verim ve Ürün Kalitesine Etkilerinin Araştırılması. Ç. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Kot. No Adana. Uzun, M., H.S. Atlı, S. Arpacı Yerli ve Yabancı Antepfıstığı Çeşitlerinde Melezleme Yolu İle Çeşit Islahı. Araştırma Projeleri Yıllık Çalışma Raporu Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Gaziantep. S

TR63 BÖLGESİ ZEYTİNCİLİK SEKTÖR RAPORU VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

TR63 BÖLGESİ ZEYTİNCİLİK SEKTÖR RAPORU VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI TR63 BÖLGESİ ZEYTİNCİLİK SEKTÖR RAPORU VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER Çizelgeler...4 Grafikler...5 Şekiller...5 ÖNSÖZ...7 1. GİRİŞ...10 Yayın Sahibi : Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Ağustos 2003 TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ ELMA RAPORU 1. GİRİŞ Ülkemiz sahip olduğu iklim ve ekolojik özellikler bakımından bazı tropik meyveler dışında birçok meyvenin yetişmesine elverişlidir. Elmanın

Detaylı

Türkiye Zeytinyağı Ekonomisine Genel Bir Bakış

Türkiye Zeytinyağı Ekonomisine Genel Bir Bakış Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2009 (35-51) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 4, No: 2, 2009 (35-51) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Aylin ÖZBİÇERLER YENİ KİRAZ ÇEŞİTLERİNDE SIK DİKİM VE İSPANYOL BUDAMA SİSTEMİNİN MEYVE VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Yayın No: 2006/1

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Yayın No: 2006/1 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Yayın No: 2006/1 DİYARBAKIR 2006 ÖNSÖZ Güneydoğu Anadolu Bölgesi, buğdayda, 1.123

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI RAPORU

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI RAPORU T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI RAPORU ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ.. 2 2. DÜNYA ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ, İHRACATI, İTHALATI VE TÜKETİMİ...

Detaylı

TC MEVLANA KALKINMA AJANSI. Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu

TC MEVLANA KALKINMA AJANSI. Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu TC MEVLANA KALKINMA AJANSI Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu Kırsal Kalkınma Çalışma Komisyonu Teknik Komisyon Başkanı Erkan Kahraman Rapor Editörü

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ ŞUBAT 2004 TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ PATATES RAPORU 1- GİRİŞ Patates (Solanum tuberosum L.) orijini Türkiye olmayan nadir bitkilerden biridir. Yeni dünya bitkisi olan patates, Avrupa ya ilk defa süs

Detaylı

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 6. Üretim ve Pazarlama Politikaları 6.1. Üretim Politikaları 6.1.1 Bitkisel Üretimde Değişme ve Gelişmeler 6.1.2 Hayvansal Üretimde

Detaylı

kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir

kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir 1.GİRİŞ Türkçe de meyve nin karşılığı yemiş ile karşılanır. Ancak kimi kurutulmuş ve tüketime sunulmuş meyveler kuruyemiş adıyla anılır. Hemen hemen tüm kuruyemişler, yaş sebzenin kurutulması, kimileri

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK - 2013, S. 551-574 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK - 2013, S. 551-574 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK - 2013, S. 551-574 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com BİR ZİRAAT COĞRAFYASI ÇALIŞMASI: TÜRKİYE DE NAR (Punica granatum L.) TARIMI

Detaylı

BUĞDAY TARIMI. Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr

BUĞDAY TARIMI. Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr BUĞDAY TARIMI Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr 1. Buğday ın Türkiye, Trakya ve Edirne İçin Önemi: Hızla artan ülke nüfusumuzun

Detaylı

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA T.C.. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİİ ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorius L.) DE FARKLI SIRA ÜZERİ MESAFELERİNİN VE V YABANCI OT MÜCADELESİNİN VERİM VE V KALİTEE ÜZERİNE ETKİSİ Nuri KUNT YÜKSEK LİSANS

Detaylı

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ E. Günel 1, M.E. Çalışkan 2, A.İ.Tortopoğlu 3, N. Kuşman 4, K.M. Tuğrul 5, A. Yılmaz 6, Ö. Dede 7, M. Öztürk 6 ÖZET Geleneksel sınıflandırmaya göre nişasta ve şeker grubunda

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI HUBUBAT SEKTÖRÜ BÜLTENİ

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI HUBUBAT SEKTÖRÜ BÜLTENİ ÇANAKKALE TİCARET BORSASI HUBUBAT SEKTÖRÜ BÜLTENİ MAYIS 2014 Değerli Üyemiz; Borsamız ülkemizin en önemli tarımsal ürünlerinden olan buğdaya zarar veren, kalitesini ve tarla verimini düşüren süne ile mücadele

Detaylı

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI 2013-YL-063 ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ

Detaylı

2014 YILI GÜLÇİÇEĞİ RAPORU

2014 YILI GÜLÇİÇEĞİ RAPORU T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI GÜLÇİÇEĞİ RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ 2- ÜRETİM 1- Dünya Üretimi 2- Türkiye Üretimi 3- TÜKETİM 1- Dünya Tüketimi 2- Türkiye

Detaylı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ TEKNİK DESTEK YARARLANICISI Konya /Ereğli Ticaret Borsası YÜKLENİCİ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI 1 İSTANBUL TİCARET ODASI MAKARNA SEKTÖR PROFİL ARAŞTIRMASI HAZIRLAYAN HİLAL USTA Güncelleme Tarihi: 2.12.2002 2 İ Ç İ N D E K İ L E R I. ÜRÜN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHÇESİ Sayfa No 1) Makarna Çeşitleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAHÇECİLİK FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 621EEH041

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAHÇECİLİK FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 621EEH041 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAHÇECİLİK FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 621EEH041 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

PAMUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

PAMUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU PAMUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU PAMUK Nisan 2004 1. GİRİŞ Pamuk, tekstilden barut ve film malzemesi yapımına kadar 50 çeşit sanayi kolunun hammaddesini oluşturan en önemli tarımsal ürünlerden birisidir. Bilindiği

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DEKİ UN VE UNLU MAMUL İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA YÖNETİMLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN:Volkan

Detaylı

Editörler Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ Dr. Mustafa SAKALDAŞ

Editörler Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ Dr. Mustafa SAKALDAŞ Editörler Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ Dr. Mustafa SAKALDAŞ Editörler Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ Dr. Mustafa SAKALDAŞ Birinci Baskı: Mart 2013 Editörlerin İletişim Adresi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat

Detaylı

MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI

MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):140-146 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):140-146 MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI Çiğdem BİBER Tekin KARA Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Timuçin TAŞ HARRAN OVASI KOŞULLARINDA FARKLI EKİM SIKLIKLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIRDA (Zea Mays L. indentata) DEĞİŞİK BÜYÜME DÖNEMLERİNDE

Detaylı

SOFRALIK ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI VE ZEYTİN BAZLI ÜRÜNLER SEKTÖRÜNDE TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI KAPSAMINDA PAZARLAMA NORMLARI VE PİYASA STRATEJİLERİ

SOFRALIK ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI VE ZEYTİN BAZLI ÜRÜNLER SEKTÖRÜNDE TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI KAPSAMINDA PAZARLAMA NORMLARI VE PİYASA STRATEJİLERİ SOFRALIK ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI VE ZEYTİN BAZLI ÜRÜNLER SEKTÖRÜNDE TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI KAPSAMINDA PAZARLAMA NORMLARI VE PİYASA STRATEJİLERİ Bengi İştip 1, Nihan Çoban 2, Özlem Tokuşoğlu 3 1 Celal Bayar

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve temiz su kaynaklarının giderek azaldığı yüzyılımızda,

Detaylı

TÜRKİYE GÜBRE ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE GÜBRE ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE GÜBRE ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Kaplan 1, Mehmet Aktaş 2, Aydın Güneş 2, Mehmet Alpaslan 2, Sahriye Sönmez 1 ÖZET Bitkisel üretimde verimliliğin artırılabilmesindeki en etkin

Detaylı

ÇEREZLİK KABAK ÇALIŞTAYI

ÇEREZLİK KABAK ÇALIŞTAYI ÇEREZLİK KABAK ÇALIŞTAYI 26-27 KASIM 2014 KAYSERİ 1 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bilim Editörleri Prof. Dr. Ruhsar YANMAZ Prof. Dr. Osman GÜLŞEN Çerezlik Kabak Çalıştayı

Detaylı