I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Ekim 2011, Kahramanmaraş

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş"

Transkript

1 45 Farklı Dolgu Maddelerinin Tabakalanmış Kaplama Kerestelerin (LVL) Bazı Mekanik ve Yanma Özellikleri Üzerine Etkileri Ramazan KURT 1 *, Vedat ÇAVUŞ 1, Kağan ASLAN 1, Muhammet ÇİL 1 KSÜ, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 46100, Kahramanmaraş ÖZET: Hızlı gelişen İzmit kavak klonundan ( Populus deltoides) elde edilen soyma kaplama levhalar ve iki farklı oranda (%5 ve %10) zeytin çekirdeği ve badem kabuğundan elde edilen unların dolgu maddesi olarak katıldığı fenol formaldehit tutkalı kullanılarak tabakalanmış kaplama keresteler (LVL) üretilmiştir. Dolgu maddesi türünün ve miktarının LVL lerin bazı mekanik ve yanma özellikleri üzerinde etkileri belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, dolgu maddelerinin mekanik özellikler üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlı olduğu, yanma sonrasındaki ağırlık kaybını bir miktar arttırdığı tespit edilmiştir. Farklı artıkların, tutkal endüstrisinde dolgu maddesi olarak değerlendirilmesi imkânlarının araştırılması, bu artıkların katma değeri yüksek alanlarda kullanılmasına öncülük edeceği için önemli bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Kavak, Populus deltoides, zeytin, badem, fenol formaldehit The Effects of Different Filler Materials On Some of The Mechanical and Combustion Properties of Laminated Veneer Lumber (LVL) ABSTRACT: Laminated veneer lumbers (LVLs) were manufactured from rotary peeled veneers of fast-growing hybrid Izmit poplar clone ( Populus deltoides) using a phenol formaldehyde adhesive that was filled with olive stones and almond shell flours in two different rates (5% and 10%). The effects of types and amount of filler materials on some of the mechanical and combustion properties of were determined. According to the research results, the negative effects on the mechanical properties of filler materials were limited, but weight loss ratios after the combustion were increased to some extent. Investigation of possible utilizations of different residues as a filler material in the adhesive industry was found important since this would lead to the use of the residues in high value-added areas. Keywords: poplar, Populus deltoides, olive, almond, phenol formaldehyde 1. GİRİŞ Dünya nüfusu hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Bu artışa paralel olarak mevcut orman varlığında azalma ve orman endüstrisi ürünlerine karşıda bir talep artışı söz konusudur. Artan odun hammaddesi ihtiyacına cevap vermek, yüksek kaliteli malzeme ihtiyacını karşılamak, üretim tekniklerindeki yeniliklere uygun olarak, yeni malzemelerin standart bir şekilde üretilmesi amacıyla orman endüstrisinde hızlı gelişen ağaç türlerinin ve ticari olarak değeri olmayan ve kullanılmayan küçük çaptaki ağaç türlerinin endüstride kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Bunun sonucunda daha küçük çaplı ve ekonomik anlamda pek fazla değeri olmayan ağaçların, orman endüstrisine mühendislik ürünü ağaç malzemeler (MAM) olarak kazandırılması sağlanmıştır (Mengeloğlu ve Kurt, 2004). Bu ürünler yapısal kompozit keresteler, yapısal odun levhalar, tabakalanmış ağaç malzeme ve I-kirişler olmak üzere * Sorumlu Yazar: Ramazan KURT, dört ana gruba ayrılabilir (Kurt ve ark. 2003). Yapısal kompozit keresteler Amerikan Kontraplak Derneği tarafından tanımlandığı gibi bu ürünler; odun liflerinin, kaplamalarının, kerestelerin son ürünün boyuna paralel olacak şekilde suya dayanıklı tutkallar kullanılarak sıcaklık ve basınç altında yapıştırılmasıyla elde edilen kompozitlerdir (Mengeloğlu ve Kurt 2004). MAM ın son zamanlarda yaygın bir şekilde kullanılan türlerinden olan tabakalanmış kaplama kereste veya kaplamalı tabakalı kereste (LVL), soyma kaplamalardan üretilmektedir. LVL üretimindeki ve kullanım alanındaki genişlemeler orman endüstri sektöründe hızlı bir değişim meydana getirmiştir. Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonraki termoset tutkallar alanındaki gelişmeler LVL nin dış ve iç mekanlara uygun bir yapı elemanı olarak kullanımının artmasında etkili olmuştur. Laminasyonda kullanılan tutkallar, ağaç malzemeden sonra en önemli etkendir. Yapıştırmada kullanılan tutkal, lamine elemanların kullanım alanında ve direnç özellikleri üzerinde etkili olmaktadır (Uysal ve ark. 2005).

2 46 MAM ürünlerinin üretimi yapıştırma işlemine dayanmaktadır (Hass ve ark. 2010). Bu durum, orman endüstrisinde sentetik tutkalların yaygın olarak kullanılmasını zorunluluğunu ortaya çıkmıştır. Günümüzde orman endüstrinde elde edilen ürünlerin %80 veya daha fazlasında tutkal kullanılmaktadır. Aynı zamanda dünyada üretilen bütün yapıştırıcıların hacimce yaklaşık %70 i orman endüstrinde tüketilmektedir (Wålinder 2000). TS EN 301 e göre sentetik reçineli yapıştırıcılar, bileşiminde esas olarak fenolik ve aminoplastik tipi sentetik reçinelerden birisini veya her ikisini içeren ve kullanılmadan önce üreticinin talimatlarına uygun olarak ilave edilmesi gerekli olabilen herhangi bir sertleştirici, dolgu maddesi, mukavemet kazandırıcı gibi katkı maddeleri bulunduran yapıştırıcılardır. Üretilen odun esaslı malzemelerin kalitesi, bu ürünlerin üretiminde uygulanan tutkallı birleştirmelerdeki tutkal bağı oluşumunun başarısına bağlıdır. Tutkal çözeltisinin viskozitesi, yapıştırma işleminin başarısını doğrudan etkileyen en önemli faktördür. Yapıştırma işleminde kullanılan tutkalın viskozitesi, odun ve tutkal arasında yeterli direnci sağlayacak bağ oluşumu üzerinde çok etkilidir. Viskozite ile bağlantılı olan yapışma problemlerinin çözülmesi için, hazırlanan tutkal karışımına bazı dolgu ve katkı maddelerinin ilave edilmesi gerekmektedir (Aydın ve ark. 2010). Dolgu maddeleri hem organik hem de inorganik kökenli olmak üzere iki kategoride sınıflandırılabilir (Vick 1999). Organik dolgu maddeleri selülozik tip (odun kabuğu tozu, odun tozu vb), protein tipi dolgu malzemeleri (soya proteini unu, kan tozu, vb) ve nişasta tipi dolgu maddeleri (buğday unu, vb) olarak üç kategoride incelenebilir (Vick 1999). Ceviz kabuğu unu en yaygın olarak kullanılan organik dolgu maddesidir (Selbo 1975). İnorganik dolgu maddelerinden kaolin, marlit, porselen ve kil en sık kullanılanlardır. Bazen, sodyum silikat, diamonyum fosfat, magnezyum da kullanılabilir (Lei 2009) Sentetik yapıştırıcılar ile dolgu maddelerinin kullanımı oldukça yaygındır. Dolgu maddeleri genellikle atıl malzemelerdir (Selbo 1975). Dolgu maddeleri terimi özellikle tutkalın içine çalışma özelliklerini kolaylaştırmak, tutkala kalıcılık ve güç sağlamak, maliyeti azaltmak, vizkositeyi ayarlamak ve diğer özellikleri geliştirmek için katılan yapıştırıcı olmayan maddeler anlamına gelir. Bunun yanında sıvı haldeki tutkala şekil vermek, tutkalın ağacın içine istenmeyen şekilde penetrasyonu engellemek, tutkalın sertliğini artırmak, soğutma sırasında oluşabilecek gerilimleri azaltmak (Frihart 2005), ısı ve elektrik iletkenliğini, ısıl genleşmesini artırmak (Flores 2006), tutkalın tiksotropik özellikleri kontrol etmek, tutkal karışımına kıvam vermek için (Pizzi 2003) eklenir. Daha önce yapılan benzer bilimsel çalışmalarda dolgu/katkı maddesi olarak; meşe palamudu unu (Tan ve Çolakoğlu 2010), ceviz, kestane, göknar, ladin ağacı kabuğu (Aydın ve ark. 2010), sarıçam kabuğu unu (Eberhardt ve Reed, 2006), ceviz, çam ve gingo fıstığı kabuğu unu (Oh ve Sellers 1999), pekan cevizi kabuğu unu (Sellers ve ark. 2005) ve mısır koçanı unu (Ellis ve Paszner 1994) kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında, hızlı gelişen İzmit kavak klonundan ( Populus deltoides) soyma metoduyla üretilen kaplama levhalar ve iki farklı oranda (%5 ve %10) zeytin çekirdeği ve badem kabuğundan elde edilen unların dolgu maddesi olarak katıldığı fenol formaldehit tutkalı kullanılarak LVL üretilmiş, dolgu maddesi türünün ve miktarının LVL lerin bazı mekanik ve yanma özellikleri üzerinde etkileri belirlenmiştir. Araştırma konusunun, farklı artıkların, tutkal endüstrisinde dolgu maddesi olarak değerlendirilmesi imkânlarının araştırılması, bu artıkların katma değeri yüksek alanlarda kullanılmasına öncülük edeceği umulmaktadır. 2. MATERYAL ve METOT LVL üretimi için kullanılan, 600 mm x 600 mm x 3 mm boyutlarında ve %6 8% rutubetindeki hızlı gelişen İzmit kavak klonundan ( Populus deltoides) klonundan elde edilen soyma kaplama levhalar, Sakarya daki bir kontrplak firmasından temin edilmiştir. Çizelge 1. FF tutkalının bazı özellikleri (POLİSAN 2011) Özellik Kabul Kriteri Değer Yoğunluk (20 C, Dansimetre) Viskozite (20 C, 20D 1A), cps Su Toleransı (20 C) Sonsuz Sonsuz PH (20 C) Katı Madde (2 Saat 120 C), % Akma Zamanı (20 C, Dincup4), sn Görünüş Kırmızı Kırmızı

3 47 LVL üretiminde Polisan firmasınca üretilen fenol formaldehit (Polifen 47) tutkalı kullanılmıştır. FF tutkalının özelikleri Çizelge 1 de verilmiştir. FF tutkalına iki farklı oranda (%5 ve %10) zeytin çekirdeğinden (ZU) ve bad em kabuğundan (BU) elde edilen unlar dolgu maddesi olarak kullanılmıştır. Zeytin çekirdekleri ve badem kabukları willey tipi değirmende öğütülmüş, daha sonra 40 ve 60 mesh lik eleklerde kademeli olarak elenmiştir. Elde edilen unlar, fenol formaldehit tutkalına dolgu maddesi olarak ilave edilmiş ve homojen bir çözelti elde edilinceye kadar karıştırılmıştır. Kullanılan farklı tutkal birleşimleri Çizelge 2 de verilmiştir. Hazırlanan tutkal çözeltilisi, kaplama levhalarına silindirli tutkallama makinesi yardımı ile yüzeye 200 g m 2 olarak uygulanmıştır. Sürülecek tutkal miktarı ASTM D899 a (1994) göre hesaplanmıştır. Tutkal uygulanan kaplama levhaları taslak haline getirilerek hidrolik sıcak preste LVL üretilmiştir. LVL üretimindeki presleme şartları; pres sıcaklığı 140ºC, pres basıncı 10 kg/cm 2 ve pres süresi 30 dakika olarak uygulanmıştır. Elde edilen LVL örnekleri 20 C ve %65 bağıl nem koşullarında bekletilmiştir ve deney numuneleri elde edilmiştir. Çizelge 2. Kullanılan tutkal karışımları Karışım No Dolgu Türü Dolgu Oranı (%) Kontrol Yok Yok ZA ZA %5 ZB ZB %10 BA BA %5 BB BB %10 ZA: %5 oranında zeytin çekirdeği unu ZB: %10 oranında zeytin çekirdeği unu BA: %5 oranında badem çekirdeği unu BB: %10 oranında badem çekirdeği unu Elde edilen deney numunelerinin tam kuru yoğunluk (TKY), rutubet, eğilme direnci (ED), elastikiyet modülü (EM), liflere paralel basınç direnci (LPBD) ve yanma sonrasında ağırlık kaybı (AK) özellikleri; sırasıyla TS 2472 (1976a), TS 2471 (1976b), TS 2474 (1976c), TS2478 (1976d), TS 2595 (1977) ve ASTM E69 (2002) standartları kullanılarak belirlenmiştir. Farklı dolgu maddelerinin tabakalanmış kaplama kerestelerin (LVL) bazı mekanik ve yanma özellikleri üzerine etkilerini ortaya koymak için F testi yapılmıştır. Sonuçlar varyasyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Analizler, SAS programı kullanılarak yapılmıştır. Gruplar arasında farklılığın önemini ve etki derecesini belirlemek için sonuçlar Bonferroni testi ile karşılaştırılmıştır. 3. BULGULAR ve TARTIŞMA Fenol formaldehit tutkalı içerisine %5 ve % 10 oranlarında ZU ve BU katılarak üretilen LVL ve kontrol örneklerine ait TKY, ED, EM, LPBD ve AK ait elde edilen değerler Çizelge 3 te verilmiştir. Çizelge 3. Deney numunelerinin bazı fiziksel, mekanik ve yanmada ağırlık kaybı değerleri Özellikler Tutkal Karışım No Kontrol ZA ZB BA BB TKY (g cm B 0.50 B 0.49 B 0.55 A 0.48 B ) (0.02) (0.01) (0.03) (0.03) (0.01) ED (MPa) A A A A A (6.68) (4.78) (5.55) (7.12) (7.01) EM (MPa) C A AB BC BC (423.53) (421.92) (374.85) (490.73) (235.48) LPBD (MPa) 55.59B (1.65) A C A BC (1.24) (1.65) (2.13) (2.14) AK (%) B A A A A (1.00) (1.24) (1.45) (1.92) (3.78) Bonferroni t-testi (Bon) grupları, büyük har flerle verilmiştir. Aynı harfi taşıyan gruplar arasında anlamlı derecede farklılık yoktur. Standart sapmalar parantez içinde verilmiştir. TKY: tam kuru yoğunluk, ED: eğilme direnci, EM: elastikiyet modülü, LPBD: liflere paralel basınç direnci, AK: yanma sonrasında ağırlık kaybı.

4 48 Farklı gruplara ait TKY değerlerinin birbirlerine oldukça yakın aralıklarda 0.48 ile 0.55 gr/cm3 olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 3). TKY en yüksek olarak BA, en düşük olarak Kontrol ve BB gruplarında bulunmuştur. Bonferroni t-testi sonuçlarına göre BA ve diğer gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bu farklılıkta kullanılan ağaç malzemenin anatomik özeliklerinin etkili olduğu varsayılmıştır. Rutubet miktarı %10±2 olarak bulunmuştur. FF tutkalı içerisine dolgu maddesi katılarak üretilen LVL lerin ED değerlerinin ile MPa aralığında olduğu ve kontrol grubunun ED değerlerinden düşük oldukları tespit edilmiştir (Çizelge 3). En düşük ortalama değer % 10 oranlarında ZB ile üretilen grupta bulunmuştur. Bu düşüşe rağmen, F testi sonuçlarına göre gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. LVL lerin EM değerlerinin kontrol grubu EM değerlerine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. EM değerleri karşılaştırıldığında en düşük ortalama değer kontrol örneklerinde MPa ve en yüksek ortalama değer MPa olarak ZA da bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre belirli oranda dolgu maddelerinin katılmasının EM değerleri üzerinde olumlu bir etki yaptığı ancak dolgu maddesi oranının artmasıyla olumlu etkinin bir miktar azaldığı ve ZU nun dolgu maddesi olarak daha iyi performans gösterdiği belirlenmiştir. Sonuçlar Tan ve Çolakoğlu (2011) ve Aydın ve ark. (2011) tarafından yapılan araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Bonferroni t-testi sonuçlarına göre, ZA-ZB ve kontrol gruplarının EM değerleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. LPBD değerleri yapılan test sonuçlarına göre ile MPa arasında bulunmuştur. En yüksek ortalama değer MPa ile BA da en düşük ortalama değer ise MPa olarak ZB de tespit edilmiştir. Bonferroni t-testi sonuçlarına göre, ZA-ZB- BB ve kontrol gruplarının LPBD değerleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Dolgu maddelerinin oranı LPBD değerleri üzerinde etkili olmuştur ve oranının artmasıyla LPBD değerlerinde azalma olduğu belirlenmiştir. Dolgu maddesi katılan FF ile üretilen LVL lerin direnç değerlerinde önemli bir azalma olmamasının önemli nedeni, katılan dolgu maddesi oranının düşük oranda olmasından kaynaklanmaktadır. Katı ve sıvı maddelerin kendi molekülleri arasındaki bu çekim kuvveti olarak tanımlanan kohezyon kuvvetinin büyüklüğü, yapıştırıcının kimyasal yapısına bağlı olup ortalama %30 dan fazla dolgu maddesi kullanılması kohezyon kuvvetini olumsuz yönde etkiler (Altınok ve ark. 2009). Kullanılabilecek maksimum dolgu maddesi oranı, tutkal türü, tutkallama koşulları ve teknolojisi, tutkallanan malzeme ile ilgili özellikler, kullanım sırasında istenen direnç ve dayanıklılık özelliklerine ve dolgu maddesinin türü gibi pek çok faktöre göre değişiklik gösterebilir. Araştırma sonuçları daha önce yapılan bilimsel çalışma sonuçlarıyla (Tan ve Çolakoğlu 2010, Aydın ve ark. 2010, Eberhardt ve Reed 2006, Oh ve Sellers 1999, Sellers ve ark. 2005) benzerlik göstermektedir. Yanma testi sonrasında ağırlık kaybı (AK) oranları esas alınarak yapılan karşılaştırmada en düşük ortalama AK değeri kontrol örneklerinde (%84.52) tespit edilmiştir. Bonferroni t-testi sonuçlarına göre kontrol ve dolgu maddesi ilave edilen grupların AK değerleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. AK değerlerinin dolgulu gruplarda daha yüksek olması, dolgu maddesi ilavesinin, yanma özelliklerini olumsuz olarak etkilediği sonucunu ortaya koymuştur. Bundaki önemli etken, FF tutkalının yanmaya karşı dirençli olması olarak gösterilebilir. Dolgu maddesi ilavesiyle bu etkinin belirli oranda azaldığı ortaya konulmuştur. 4. SONUÇ Bu çalışmada dolgu maddesi türünün ve oranının LVL lerin bazı mekanik ve yanma özellikleri üzerinde etkileri belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, LVL lerin TKY değerlerinin yaklaşık olarak aynı, dolgu maddelerinin ED değerlerinde küçük bir azalmaya neden olduğu, EM değerlerini arttırdığını ve LPBD değerlerinde ise bir miktar değişikliğe neden olduğu tespit edilmiştir. Dolgu maddelerinin, LVL lerin mekanik özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlı olduğu, yanma sonrasındaki ağırlık kaybı oranını arttırdığı belirlenmiştir. Farklı artıkların, düşük oranlarda tutkal endüstrisinde dolgu maddesi olarak değerlendirilmesi imkanlarının araştırılması, bu artıkların katma değeri yüksek alanlarda kullanılmasına öncülük edeceği için önemli bulunmuştur. KAYNAKLAR Altınok, M., Özalp, M., Karaaslan, A., Perçin, O Borla modifiye edilmiş tutkalların kestane (Castenea sativa Mill.) odununun yapışma direncine etkileri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2009, 11(15): Aydın, Ġ., Demirkır, C., Çolak, S., Çolakoğlu, G Çeşitli ağaç kabuğu unlarının kontrplaklarda dolgu maddesi olarak değerlendirilmesi. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Mayıs Artvin. Eberhardt, T.L., Reed, K.G Strategies for improving the performance of plywood adhesive mix fillers from southern yellow pine bark. Forest Products Journal, 56(10):

5 49 Ellis, S., Paszner, L Activated self-bonding of wood and agricultural residues. Holzforschung, 48, Flores. J.D Chemical characterization and twostep cure kinetics of a high performance epoxy adhesive system. Master of Science. University of San Carlos (Cebu, Philippines), July Frihart, C Wood Chemistry and wood composites. Edited by Roger M. Rowell CRC Press Boca Raton London New York Washington, D.C. p Hass, F.K. Wittel, M. Mendoza, M. Stampanoni, H.J. Herrmann, P.N Adhesive penetration in beech wood Part I: Experiments, accepted for Wood Science and Technology, arxiv:1007,0762. Kurt, R. Mengeloğlu, F., Bektaş, Ġ The Introduction Of Engineered Wood Products (EWPs) For The Earthquake Resistant Building Construction in Turkey. Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Mayıs İstanbul. Lei, H Synthetic and Natural Materials for Wood Adhesive Resins. Nanjing Forestry University Wood science the degree of doctorate page: Mengeloğlu, F. Kurt, R Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemeler Tabakalanmış Kaplama Kereste (LVL) ve Tabakalanmış Ağaç Malzeme (TAM). KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 7 (1): 39. Oh, Y.S., Sellers, T Korean filler raw materials for plywood adhesives. Forest Products Journal, 49(3), Pizzi, A Handbook of Adhesive Technology, Revised and Expanded Marcel dekker inc. Newyork Basel USA p Selbo, M. L Adhesive bonding of wood. U.S. Department of Agriculture Forest Service Technical Bulletin No Washington, D. C. August 10 p. Sellers, T., Miller, G., Smith, W Tool wear properties of five extender/ fillers in adhesive mixes for Plywood. Forest Products Journal Vol. 55, No Tan, H., Çolakoğlu, G Dolgu maddesi olarak meşe palamut unu kullanımının okume kontraplak levhalarında bazı mekaniksel ve fiziksel özellikleri üzerine etkisi. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Mayıs Artvin. TS EN Yapıştırıcılar Fenolik ve Amino plastik Yüke dayanımımın gerekli olduğu Ahşap yapılar için - Sınıflandırma ve performans özellikleri. s.1 5. TS Yapıştırıcılar Sentetik reçineli (Fenolik ve Aminoplastik)- Rutubete dayanıklı (MR) Ahşap malzemeler için s.1 5. Vick, C Wood handbook Wood as an engineering material. Gen. Tech. Rep. FPL GTR 113. Madison, WI: U.S. p Wålinder, M Wetting Phenomena on Wood Factors Influencing Measurements of Wood Wettability. Doctorate Thesis, Stocholm. p. 2.

SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ

SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ Abdullah İSTEK ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ÖZET Bu araştırmada, Kuru Yöntemle sert lif

Detaylı

ÇEŞİTLİ AĞAÇ KABUĞU UNLARININ KONTRPLAKLARDA DOLGU MADDESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

ÇEŞİTLİ AĞAÇ KABUĞU UNLARININ KONTRPLAKLARDA DOLGU MADDESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: V Sayfa: 1825-1833 ÇEŞİTLİ AĞAÇ KABUĞU UNLARININ KONTRPLAKLARDA DOLGU MADDESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ İsmail AYDIN 1, Cenk DEMİRKIR, Semra

Detaylı

Masif Ağaç Malzeme ve Tabakalı Kaplama Kerestenin Vida Tutma Direnci Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Masif Ağaç Malzeme ve Tabakalı Kaplama Kerestenin Vida Tutma Direnci Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma 14 Ormancılık Dergisi 9(2) (2013) 14-22 Masif Ağaç Malzeme ve Tabakalı Kaplama Kerestenin Vida Tutma Direnci Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma Bekir Cihad BAL 1, Ferhat ÖZDEMİR 1, Ertuğrul ALTUNTAŞ 1

Detaylı

Bölümü, 61830, Trabzon, TÜRKİYE

Bölümü, 61830, Trabzon, TÜRKİYE İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 KAPLAMA RUTUBETİNİN FORMALDEHİT EMİSYONU VE KONTRPLAK TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Halime GÜDÜL 1 Aydın DEMİR

Detaylı

Lamine Malzemede Su Buharının Boyutsal Değişime Etkisi

Lamine Malzemede Su Buharının Boyutsal Değişime Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng J of Fırat Univ. 17 (4), 55-3, 2005 17 (4), 55-3, 2005 Lamine Malzemede Su Buharının Boyutsal Değişime Etkisi Burhanettin UYSAL, Ayhan ÖZÇİFÇİ, Şeref KURT

Detaylı

MELAMİN-ÜRE FORMALDEHİT (MÜF) İLE ÜRETİLMİŞ OKUME KONTRPLAKLARIN BAZI ÖZELLİKLERİNE ORTA TABAKADA KULLANILAN AĞAÇ TÜRÜNÜN ETKİSİ

MELAMİN-ÜRE FORMALDEHİT (MÜF) İLE ÜRETİLMİŞ OKUME KONTRPLAKLARIN BAZI ÖZELLİKLERİNE ORTA TABAKADA KULLANILAN AĞAÇ TÜRÜNÜN ETKİSİ Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 6 (1-2) (2005), 94-101 MELAMİN-ÜRE FORMALDEHİT (MÜF) İLE ÜRETİLMİŞ OKUME KONTRPLAKLARIN BAZI ÖZELLİKLERİNE ORTA TABAKADA KULLANILAN AĞAÇ TÜRÜNÜN ETKİSİ

Detaylı

Üre Formaldehit ve Fenol Formaldehit Tutkalı ile Üretilen Lamine Ağaç Malzemelerin Isı İletkenliği Katsayısı Üzerine Emprenye Maddelerinin Etkileri

Üre Formaldehit ve Fenol Formaldehit Tutkalı ile Üretilen Lamine Ağaç Malzemelerin Isı İletkenliği Katsayısı Üzerine Emprenye Maddelerinin Etkileri Üre Formaldehit ve Fenol Formaldehit ı ile Üretilen Lamine Ağaç Malzemelerin Isı İletkenliği Katsayısı Üzerine Emprenye Maddelerinin Etkileri *Hamiyet ŞAHİN KOL, Ayhan ÖZÇİFÇİ, Suat ALTUN Karabük Üniversitesi,

Detaylı

Kereste ile ilgili yürürlükteki Standardlar

Kereste ile ilgili yürürlükteki Standardlar Sıra No 1 2 3 4 5 TS EN 13556 Kereste ile ilgili yürürlükteki Standardlar 27.03.2017 TS No Açıklamalar Yuvarlak ve biçilmiş yapacak odun (kereste) - Avrupa da keresteleri kullanılan ağaçların terminolojisi

Detaylı

OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ

OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ Some Mechanical Properties of the Plywood Produced from the Logs Cut

Detaylı

BUHARLAMA İŞLEMİ YAPILMIŞ LADİN (Picea orientalis L.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞMELER

BUHARLAMA İŞLEMİ YAPILMIŞ LADİN (Picea orientalis L.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞMELER Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (23) : 1-2 (63-67) BUHARLAMA İŞLEMİ YAPILMIŞ LADİN (Picea orientalis L.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞMELER İsmail AYDIN Semra

Detaylı

Okaliptüs, Kayın ve Kavak Soyma Kaplamaları ile Üretilen Tabakalı Kaplama Kerestelerin (TKK) Bazı Fiziksel Özellikleri

Okaliptüs, Kayın ve Kavak Soyma Kaplamaları ile Üretilen Tabakalı Kaplama Kerestelerin (TKK) Bazı Fiziksel Özellikleri Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Coruh University Orman Fakültesi Dergisi Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Cilt: 14, Sayı:1, Sayfa: 25-35,

Detaylı

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri Süleyman KORKUT

Detaylı

DOLGU MADDESİ OLARAK MEŞE PALAMUT UNU KULLANIMININ KAYIN VE OKUME KONTRPLAK LEVHALARINDA BAZI MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

DOLGU MADDESİ OLARAK MEŞE PALAMUT UNU KULLANIMININ KAYIN VE OKUME KONTRPLAK LEVHALARINDA BAZI MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: V Sayfa: 1819-1824 DOLGU MADDESİ OLARAK MEŞE PALAMUT UNU KULLANIMININ KAYIN VE OKUME KONTRPLAK LEVHALARINDA BAZI MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Farklı Ağaç Türlerinden Üretilmiş Kontrplakların Yanal Çivi Dayanımı. Lateral Nail Resistance of Plywood Produced from Different Tree Species

Farklı Ağaç Türlerinden Üretilmiş Kontrplakların Yanal Çivi Dayanımı. Lateral Nail Resistance of Plywood Produced from Different Tree Species Ormancılık Dergisi 12(1) (2016) 145-153 Farklı Ağaç Türlerinden Üretilmiş Kontrplakların Yanal Çivi Dayanımı Bekir Cihad Bal 1*22, Elif Akçakaya 223, Zeynep Gündeş 2 Özet Masif odun ve odun esaslı kompozit

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Ahşap Malzeme Tutkalları ORE DK 2) Ağaç malzemede yapışma direncine etki eden faktörleri açıklayabilir.

DERS BĠLGĠLERĠ. Ahşap Malzeme Tutkalları ORE DK 2) Ağaç malzemede yapışma direncine etki eden faktörleri açıklayabilir. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ BARTIN ORMAN FAKÜLTESĠ/YÜKSEKOKULU/ENSTĠTÜSÜ/MESLEK YÜKSEKOKULU ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ / PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl

Detaylı

Bazı Ahşap Esaslı Levhalarda Kaplama Yapışma Direncinin Belirlenmesi

Bazı Ahşap Esaslı Levhalarda Kaplama Yapışma Direncinin Belirlenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Bazı Ahşap Esaslı Levhalarda Kaplama Yapışma Direncinin Belirlenmesi M. Budakçı, M. Akkuş Düzce Üniversitesi,

Detaylı

Kavak, Kayın ve Okaliptüs Kaplamaları ile Üretilen Kontrplakların Vida Tutma Direncinin Araştırılması

Kavak, Kayın ve Okaliptüs Kaplamaları ile Üretilen Kontrplakların Vida Tutma Direncinin Araştırılması KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(2), 2015 77 KSU. Journal of Engineering Sciences, 18(2), 2015 Kavak, Kayın ve Okaliptüs Kaplamaları ile Üretilen Kontrplakların Vida Tutma Direncinin Araştırılması

Detaylı

Ülkemiz Orman Endüstrisinde Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemeleri ve Orman Varlığına Etkileri

Ülkemiz Orman Endüstrisinde Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemeleri ve Orman Varlığına Etkileri II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Ülkemiz Orman Endüstrisinde Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemeleri ve Orman

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 416-423 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Lamine Kayın Panellerin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Üzerine Lif Dolgulu

Detaylı

Bölümü, 61830, Trabzon, TÜRKİYE

Bölümü, 61830, Trabzon, TÜRKİYE İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 YAPIŞTIRICI OLARAK ATIK NAYLON KULLANILARAK ÜRETİLEN KONTRPLAKLARIN BAZI TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ Semra ÇOLAK 1 Hasan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi

Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi Mustafa ALTINOK a, Cevdet SÖĞÜTLÜ a, Necmi KAHRAMAN b a Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya

Detaylı

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ yapı kimyasalları Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI Lignoselülozik Materyallerin Kimyasal Analizleri AÇIKLAMA YÖNTEM ÜNİVERSİTE

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI I-214 (POPULUS X EURAMERİCANA) MELEZ KAVAK KLONUNDAN FENOL FORMALDEHİT VE ÜRE FORMALDEHİT TUTKALI

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Some Technological Properties of Laminated Veneer Lumber Reinforced With Woven Glass Fiber

Some Technological Properties of Laminated Veneer Lumber Reinforced With Woven Glass Fiber KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(1), 2015 9 KSU. Journal of Engineering Sciences, 18(1), 2015 Cam Elyaf Dokuma İle Güçlendirilmiş Tabakalı Kaplama Kerestenin Bazı Teknolojik Özellikleri Bekir Cihad

Detaylı

The effects of heat treatment on shear strength of oak (Quercus petraea L.) wood

The effects of heat treatment on shear strength of oak (Quercus petraea L.) wood SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 2012, 13: 150-154 Araştırma makalesi/research article Isıl işlemin meşe (Quercus petraea L.) ağaç malzemede yapışma direncine etkileri Raşit

Detaylı

Orman Endüstri Müh. Anabilim Dalı Ders Programı

Orman Endüstri Müh. Anabilim Dalı Ders Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Müh. Anabilim Dalı Ders Programı 2020 EĞİTİMÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA Prof.

Detaylı

Okaliptüs, Kayın ve Kavak Kaplamalarından Üretilen Kontrplakların Eğilme Özellikleri

Okaliptüs, Kayın ve Kavak Kaplamalarından Üretilen Kontrplakların Eğilme Özellikleri Okaliptüs, Kayın ve Kavak Kaplamalarından Üretilen Kontrplakların Eğilme Özellikleri *Bekir Cihad BAL, İbrahim BEKTAŞ KSÜ, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği, Kahramanmaraş *Sorumlu yazar: bcbal@hotmail.com

Detaylı

KUTU KONSTRÜKSİYONLU MOBİLYADA DİŞLİ KÖŞE BİRLEŞTİRMELERİN EĞİLME DİRENCİ ÖZET

KUTU KONSTRÜKSİYONLU MOBİLYADA DİŞLİ KÖŞE BİRLEŞTİRMELERİN EĞİLME DİRENCİ ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 6 Sayı: 2 s. 497-503, 2003 Vol: 6 No: 2 pp. 497-503, 2003 KUTU KONSTRÜKSİYONLU MOBİLYADA DİŞLİ KÖŞE BİRLEŞTİRMELERİN EĞİLME DİRENCİ Yalçın ÖRS, Hasan EFE,

Detaylı

MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN TİCARİ MDF LEVHALARIN ÖZELLİKLERİ

MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN TİCARİ MDF LEVHALARIN ÖZELLİKLERİ MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN TİCARİ MDF LEVHALARIN ÖZELLİKLERİ Abdullah İSTEK a, Kamil MUĞLA b ve Hikmet YAZICI c a, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bartın/TÜRKİYE,

Detaylı

Karbon ve Cam Lifi ile Güçlendirilmiş Lamine Sarıçam (Pinus sylvestris L.)

Karbon ve Cam Lifi ile Güçlendirilmiş Lamine Sarıçam (Pinus sylvestris L.) I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 68 Ekim 011, Kahramanmaraş 78 KSÜ Mühendislik Bil. Der., Özel Sayı, 01 KSU J. Engineering Sci., Special Issue, 01 Karbon ve Cam Lifi ile Güçlendirilmiş Lamine

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA Makinaları ve Prof. Dr. Ali Naci TANKUT İstanbul Orman Fakültesi State University of New York College of Environmental Science and Forestry Wood Products

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemeler 1 Tabakalanmış Kaplama Kereste (TAK) ve Tabakalanmış Ağaç Malzeme (TAM)

Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemeler 1 Tabakalanmış Kaplama Kereste (TAK) ve Tabakalanmış Ağaç Malzeme (TAM) KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 7(1)-2004 39 KSU Journal of Science and Engineering 7(1)-2004 Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemeler 1 Tabakalanmış Kaplama Kereste (TAK) ve Tabakalanmış Ağaç Malzeme (TAM) Fatih

Detaylı

COMPARING THE RESISTANCE AND BENDING IN THE PLYWOODS WHICH EACH MADE WITH DIFFERENT GLUES. Murat ÖZALP, Abdi ATILGAN, Zafer ESEN, Süleyman KAYA

COMPARING THE RESISTANCE AND BENDING IN THE PLYWOODS WHICH EACH MADE WITH DIFFERENT GLUES. Murat ÖZALP, Abdi ATILGAN, Zafer ESEN, Süleyman KAYA COMPARING THE RESISTANCE AND BENDING IN THE PLYWOODS WHICH EACH MADE WITH DIFFERENT GLUES Murat ÖZALP, Abdi ATILGAN, Zafer ESEN, Süleyman KAYA Dumlupınar Üniversitesi, Simav Tek. Eğt. Fak., Mob. ve Dek.

Detaylı

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir.

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. ULTRALAM LVL ağaçlardan tabakalar halinde soyularak yapıştırılmış

Detaylı

FARKLI TUTKALLARLA LAMİNE EDİLMİŞ AHŞAP MALZEMELERİN MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Osman PERÇİN, Günay ÖZBAY, Mustafa ORDU

FARKLI TUTKALLARLA LAMİNE EDİLMİŞ AHŞAP MALZEMELERİN MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Osman PERÇİN, Günay ÖZBAY, Mustafa ORDU FARKLI TUTKALLARLA LAMİNE EDİLMİŞ AHŞAP MALZEMELERİN MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Osman PERÇİN, Günay ÖZBAY, Mustafa ORDU Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknik eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2023 YAPI MALZEMESİ I AHŞAP Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter Canlı bir organizma olan ağaçtan elde edilen lifli,

Detaylı

KERESTEYE ALTERNATİF BAZI MÜHENDİSLİK ÜRÜNÜ AĞAÇ MALZEMELER; PARALEL ŞERİT KERESTE, TABAKALANMIŞ ŞERİT KERESTE VE AHŞAP I-KİRİŞ ÖZET

KERESTEYE ALTERNATİF BAZI MÜHENDİSLİK ÜRÜNÜ AĞAÇ MALZEMELER; PARALEL ŞERİT KERESTE, TABAKALANMIŞ ŞERİT KERESTE VE AHŞAP I-KİRİŞ ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: V Sayfa: 1772-1781 KERESTEYE ALTERNATİF BAZI MÜHENDİSLİK ÜRÜNÜ AĞAÇ MALZEMELER; PARALEL ŞERİT KERESTE, TABAKALANMIŞ ŞERİT KERESTE VE AHŞAP

Detaylı

Melamin, Üre Formaldehit Tutkalı, Kızılçam Ve Çay Atıkları İle Elde Edilen Yonga Levhanın Bazı Teknik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Melamin, Üre Formaldehit Tutkalı, Kızılçam Ve Çay Atıkları İle Elde Edilen Yonga Levhanın Bazı Teknik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15-2( 2011),88-93 Melamin, Üre Formaldehit Tutkalı, Kızılçam Ve Çay Atıkları İle Elde Edilen Yonga Levhanın Bazı Teknik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Sayı: 3 s.303-311, 2007 Vol: 10 No: 3 pp.303-311, 2007 Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Mah. Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31 52 E-Posta

Detaylı

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 251-256 JOURNAL OF SCIENCE TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

GRUP KOMPOZİT PROJE DANIŞMANI PROF.DR.MEHMET AY TEKNİSYEN G.DENİZ TURHAN GÖKSU

GRUP KOMPOZİT PROJE DANIŞMANI PROF.DR.MEHMET AY TEKNİSYEN G.DENİZ TURHAN GÖKSU ) GRUP KOMPOZİT PROJE DANIŞMANI PROF.DR.MEHMET AY TEKNİSYEN G.DENİZ TURHAN GÖKSU TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖGRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ-BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

Kavisli Lamine Ahşap Elemanların Diyagonal Çekme Dirençlerinin Belirlenmesi. Determination of the Diagonal Tensile Strength of Curved Laminated Wood

Kavisli Lamine Ahşap Elemanların Diyagonal Çekme Dirençlerinin Belirlenmesi. Determination of the Diagonal Tensile Strength of Curved Laminated Wood Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 16 (2016) 015401 (84 91) AKU J. Sci. Eng. 16 (2016) 015401 (84

Detaylı

Ahşap. İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden. olan ahşap, canlı bir organizma olan. ağaçtan elde edilen lifli, heterojen

Ahşap. İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden. olan ahşap, canlı bir organizma olan. ağaçtan elde edilen lifli, heterojen BÖLÜM 11 AHŞAP Ahşap İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden olan ahşap, canlı bir organizma olan ağaçtan elde edilen lifli, heterojen ve anizotrop bir yapı malzemesidir. Ahşap 2 Ahşabın Yapıda Kullanım Alanları

Detaylı

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:9, Sayı:2. : Arş. Gör. Sertaç KAYA. Bilim Kurulu

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:9, Sayı:2. : Arş. Gör. Sertaç KAYA. Bilim Kurulu Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:9, Sayı:2 Fakülte Adına Sahibi Baş Editör Konu Editörü Konu Editörü Konu Editörü Konu Editörü Konu Editörü Konu Editörü Dizgi Sorumluları : Prof. Dr. Süleyman

Detaylı

Borlu Fenol Formaldehit-Reçinesi

Borlu Fenol Formaldehit-Reçinesi 38 Borlu Fenol Formaldehit-Reçinesi Ertuğrul ALTUNTAŞ 1*, Murat ERTAŞ 1, Eyyup KARAOĞUL 1, M. Hakkı ALMA 1, Ali ŞAMİL 2, Bilal ACEMİOĞLU 2 1 KSÜ, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Yapı Öğretmenliği Süleyman Demirel Üniversitesi 2005 Yüksek Lisans Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Yapı Öğretmenliği Süleyman Demirel Üniversitesi 2005 Yüksek Lisans Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cemal ÖZCAN 2. Doğum Tarihi: 19 / 02 / 1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yapı Öğretmenliği Süleyman Demirel Üniversitesi 2005 Yüksek

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

SUKSİNİLLENMİŞ KAVAK LİFLERİNDEN ÜRETİLEN MDF LEVHALARININ BAZI FİZİKSEL VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİ. Zehra ODABAŞ SERİN

SUKSİNİLLENMİŞ KAVAK LİFLERİNDEN ÜRETİLEN MDF LEVHALARININ BAZI FİZİKSEL VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİ. Zehra ODABAŞ SERİN SUKSİNİLLENMİŞ KAVAK LİFLERİNDEN ÜRETİLEN MDF LEVHALARININ BAZI FİZİKSEL VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİ Zehra ODABAŞ SERİN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği

Detaylı

Borik Asit İlave Edilen Bazı Tutkalların Kayın Odununun Yanma Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi

Borik Asit İlave Edilen Bazı Tutkalların Kayın Odununun Yanma Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi Borik Asit İlave Edilen Bazı Tutkalların Kayın Odununun Yanma Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi Bilal YUCA, *Şeref KURT 1, Mustafa KORKMAZ 2, Sema AYSAL 1 1 Karabük Üniversitesi, Orman Fakültesi 78100,

Detaylı

Lamine Edilmiş Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri

Lamine Edilmiş Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) 2003 75 KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Lamine Edilmiş Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Hakan KESKİN Musa ATAR Ramazan

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2003, ISSN: , Sayfa:

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2003, ISSN: , Sayfa: Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2003, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 139-151 LAMİNE EDİLMİŞ DOĞU LADİNİ (Picea orientalis Lipsky) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ve MEKANİK

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

Farklı Ağaç Malzemelerde Çekme Yönü Ve Tutkal Çeşidinin Kavela Çekme Direncine Etkilerinin Belirlenmesi

Farklı Ağaç Malzemelerde Çekme Yönü Ve Tutkal Çeşidinin Kavela Çekme Direncine Etkilerinin Belirlenmesi Farklı Ağaç Malzemelerde Çekme Yönü Ve Tutkal Çeşidinin Kavela Çekme Direncine Etkilerinin Belirlenmesi *Kubulay ÇAĞATAY 1 Hasan EFE 2 H. İsmail KESİK 3 1 İncirli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Mobilya

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

LAVANTA SAPI VE MUZ KABUĞU KULLANILARAK ÜRETİLEN YONGA LEVHALARIN KARŞILAŞTIRILMASI. Bülent Topbaşlı 1 Yılmaz Sevinçli 2

LAVANTA SAPI VE MUZ KABUĞU KULLANILARAK ÜRETİLEN YONGA LEVHALARIN KARŞILAŞTIRILMASI. Bülent Topbaşlı 1 Yılmaz Sevinçli 2 LAVANTA SAPI VE MUZ KABUĞU KULLANILARAK ÜRETİLEN YONGA LEVHALARIN KARŞILAŞTIRILMASI Bülent Topbaşlı 1 Yılmaz Sevinçli 2 ÖZET Bu çalışmada atık muz kabuğu ve lavanta sapı kullanılarak elde edilen yonga

Detaylı

Kayın, kavak ve okaliptüs kaplamalarından üretilen kontrplakların bazı fiziksel özellikleri

Kayın, kavak ve okaliptüs kaplamalarından üretilen kontrplakların bazı fiziksel özellikleri SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 22, 3: 43-49 Araştırma makalesi/research article Kayın, kavak ve okaliptüs kaplamalarından üretilen kontrplakların bazı fiziksel özellikleri

Detaylı

Masif ve Lamine Ağaç Malzemelerin (LAM) Alyan Vida Tutma Mukavemeti

Masif ve Lamine Ağaç Malzemelerin (LAM) Alyan Vida Tutma Mukavemeti Masif ve Ağaç Malzemelerin (LAM) Alyan Vida Tutma Mukavemeti Hasan EFE 1, *Ali KASAL 2, Taner DİZEL 3, Ali Rıza ARSLAN 1, Haldun Ender ERDEM 4 1 Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

PERĐ KALIP SEMĐNERĐ PLYWOOD. Filiz Aydoğdu

PERĐ KALIP SEMĐNERĐ PLYWOOD. Filiz Aydoğdu PLYWOOD Filiz Aydoğdu 1 Kontrplak nedir? Kontrplak ince ağaç katmanlarının fenolik reçine ile yapıştırılmış olarak birbirine çapraz dizilmesi ile elde edilen ahşap paneldir. Kontrplaklar en az üç adet

Detaylı

Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. Üzümün depo döneminde dayanıklılığının araştırılması SSCB Bilimler

Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. Üzümün depo döneminde dayanıklılığının araştırılması SSCB Bilimler Anabilim Dalı Y. Biyoloji Prof.Dr. Surhay ALLAHVERDİ Moskova Ziraat Akademisi Bahçe Bitkileri Fizyoloji - Biyokimya SSCB Bilimler Akademisi Biyokimya Bitki Biyokimya Biyokimya Üzümün depo döneminde dayanıklılığının

Detaylı

Ağaç Yetişme Bölgesinin Kontrplaklarda Formaldehit Emisyonuna Etkisi. Effect of Tree Growing Regions on Formaldehyde Emission of Plywood Panels

Ağaç Yetişme Bölgesinin Kontrplaklarda Formaldehit Emisyonuna Etkisi. Effect of Tree Growing Regions on Formaldehyde Emission of Plywood Panels Ormancılık Dergisi 12(1) (2016)11-17 Ağaç Yetişme Bölgesinin Kontrplaklarda Formaldehit Emisyonuna Etkisi Hasan ÖZTÜRK 13, Gürsel ÇOLAKOĞLU 2 Özet Bu çalışmada farklı alanlarda yetişen kızılağaç odunundan

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Tanım:

Kompozit Malzemeler. Tanım: Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Tanım: Kompozit Malzemeler En az 2 farklı malzemenin birbiri içerisinde fiziksel olarak karıştırılmasıyla elde edilen yeni

Detaylı

KAVAK KAPLAMA İLE ÜRETİLEN TABAKALI KAPLAMA KERESTELERİN CAM ELYAF DOKUMA KULLANILARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

KAVAK KAPLAMA İLE ÜRETİLEN TABAKALI KAPLAMA KERESTELERİN CAM ELYAF DOKUMA KULLANILARAK GÜÇLENDİRİLMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAVAK KAPLAMA İLE ÜRETİLEN TABAKALI KAPLAMA KERESTELERİN CAM ELYAF DOKUMA KULLANILARAK GÜÇLENDİRİLMESİ HAMİT ÖZYURT YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Günümüzde yapı kimyasalları sektöründe doğan farklı ihtiyaçlar için (yüksek sıcaklık, erken mukavemet, hızlı priz, çatlaksız yapı) farklı çözümler

Detaylı

Çeşitli Sentetik Yüzey Kaplamalarının Lif levhanın Isı İletkenliği Üzerine Etkisi

Çeşitli Sentetik Yüzey Kaplamalarının Lif levhanın Isı İletkenliği Üzerine Etkisi Ormancılık Dergisi 8(2) (2012) 1-8 Çeşitli Sentetik Yüzey Kaplamalarının Lif levhanın Isı İletkenliği Üzerine Etkisi Cebrail AÇIK¹, Ahmet TUTUŞ ² Bu çalışmada, PVC, melamin reçineli dekor kâğıdı ve yüksek

Detaylı

KAYISI ÇEKİRDEĞİ KABUĞU VE CEVİZ KABUĞU KATKILI POLİSTİREN KOMPOZİT ÜRETİMİ

KAYISI ÇEKİRDEĞİ KABUĞU VE CEVİZ KABUĞU KATKILI POLİSTİREN KOMPOZİT ÜRETİMİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖGRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ-BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI KİMYA-3 (Çalıştay 2012) GRUP ADI: KOMPOZİT PROJE ADI KAYISI

Detaylı

Evaluation of Wooden Construction Element Production in Turkey

Evaluation of Wooden Construction Element Production in Turkey 1*, 1 3 2 2 omi, vb.) Anahtar Kelimeler: Evaluation of Wooden Construction Element Production in Turkey Abstract Wooden construction elements are an indispensable part of open and green spaces. Wood gives

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

Faz Malzeme Oranının Polimer Beton Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Faz Malzeme Oranının Polimer Beton Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 213 (16-28) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 9, No: 1, 213 (16-28) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:135-631x

Detaylı

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET PROSES PARAMETRELERİNİN VE CAM FİBER ORANININ GERİ KAZANILMIŞ PET/CAM FİBER KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK VE TERMAL ÖZELLİKLERİ İLE MORFOLOJİLERİNE OLAN ETKİLERİ Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

SARIÇAM ODUNUNUN KİMYASAL ANALİZİ VE TERMAL ÖZELLİKLERİ ÖZET CHEMICAL ANALYSIS OF SCOTCH PINE WOOD AND ITS THERMAL PROPERTIES ABSTRACT

SARIÇAM ODUNUNUN KİMYASAL ANALİZİ VE TERMAL ÖZELLİKLERİ ÖZET CHEMICAL ANALYSIS OF SCOTCH PINE WOOD AND ITS THERMAL PROPERTIES ABSTRACT III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 2-22 Mayıs 21 Cilt: V Sayfa: 1845-1851 SARIÇAM ODUNUNUN KİMYASAL ANALİZİ VE TERMAL ÖZELLİKLERİ Ahmet TUTUŞ 1, Ramazan KURT 1, M. Hakkı ALMA 1, Hayrettin MERİÇ

Detaylı

Hasan EFE*, Ali KASAL**, Taner DİZEL*

Hasan EFE*, Ali KASAL**, Taner DİZEL* Afyon Kocatepe Üniversitesi 7(2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE MASİF VE LAMİNE AĞAÇ MALZEMELERİN KAVELA TUTMA PERFORMANSI Hasan EFE*, Ali KASAL**, Taner DİZEL* *Gazi

Detaylı

YAPI MALZEMESİ VE LABARATUVARI S U N İ A H Ş A P

YAPI MALZEMESİ VE LABARATUVARI S U N İ A H Ş A P YAPI MALZEMESİ VE LABARATUVARI S U N İ A H Ş A P Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi SUNİ AHŞAP Basit olarak talaş ile kimyasal bağlayıcılarla (tutkal ve diğer kimyasallar) üretilen ve pres makineleri

Detaylı

Bazı odun türlerinde tanalit-e emprenye maddesinin eğilme direnci ve eğilmede elastiklik modülüne etkileri

Bazı odun türlerinde tanalit-e emprenye maddesinin eğilme direnci ve eğilmede elastiklik modülüne etkileri Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Yıl: 2016, Cilt: 17, Sayı:1, Sayfa:

Detaylı

OREM1004 Genel Botanik Z. OREM1005 Genel Kimya Z. OREM73495 Mathematics I Z. OREM73497 General Physıcs I Z

OREM1004 Genel Botanik Z. OREM1005 Genel Kimya Z. OREM73495 Mathematics I Z. OREM73497 General Physıcs I Z ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 016-017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI I. YARIYIL OREM1004 Genel Botanik 3 5 OREM1005 Genel Kimya 3 4 OREM73495 Mathematics I 3 3 OREM73497 General Physıcs I 3 4 OREM100

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİSİNDE LAMİNASYON TEKNİĞİ VE ÖNEMİ

ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİSİNDE LAMİNASYON TEKNİĞİ VE ÖNEMİ ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİSİNDE LAMİNASYON TEKNİĞİ VE ÖNEMİ Selman KARAYILMAZLAR 1, Yıldız ÇABUK 1, Ayşe ATMACA 2, Ayşin AŞKIN 3 1 ZKÜ Bartın Orman Fak. Orm. End. Müh. Böl., Bartın 2 Orman Endüstri Yüksek

Detaylı

2016 Rusya Gagarin de MDF üretiminin başlaması

2016 Rusya Gagarin de MDF üretiminin başlaması Egger MDF Gagarin 2 2016 Rusya Gagarin de MDF üretiminin başlaması 3 EGGER Grubu Rusya daki tesislerinin genişletilmesine ve modernizasyonuna sürekli olarak önemli yatırımlar yapıyor. 2016 BAHARINDA, mobilya

Detaylı

MAÇKA-ÇATAK BÖLGESİ ANADOLU KESTANESİ (Castanea sativa Mill.) ODUNUNUN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ

MAÇKA-ÇATAK BÖLGESİ ANADOLU KESTANESİ (Castanea sativa Mill.) ODUNUNUN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2002) : 1 (87-95) MAÇKA-ÇATAK BÖLGESİ ANADOLU KESTANESİ (Castanea sativa Mill.) ODUNUNUN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ Nurgül AY Hamiyet ŞAHİN KTÜ Orman Fakültesi

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar 3M VHB Bantlar VHB THE Acrylic Foam Tape Güvenilirlik, Güç ve Dayanıklılık VHB Akrilik Köpük Bantlar Kalite avantajları güçlü ve dayanıklı yapıştırma geliştirilmiş estetik görüntü mükemmel sızdırmazlık

Detaylı

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ Polipropilen Lif Katkılı Yarı Hafif Betonların Basınç Dayanımı Özellikleri SDU International Technologic Science Vol. 2, No 1, February 20 pp. -14 Construction Technology POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI

Detaylı

Prof.Dr. GÜRSEL ÇOLAKOĞLU

Prof.Dr. GÜRSEL ÇOLAKOĞLU Prof.Dr. GÜRSEL ÇOLAKOĞLU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1960 TRABZON - MERKEZ T: 4623771531 F: 4623257499

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

Monolitik Refrakter Malzemelerde Temel Özelliklerin Detaylandırılması

Monolitik Refrakter Malzemelerde Temel Özelliklerin Detaylandırılması Monolitik Refrakter Malzemelerde Temel Özelliklerin Detaylandırılması 1.Giriş Monolitik Refrakter Malzemelerin Teknik Bilgi Formları (Data Sheet) malzemelerin laboratuar koşullarında Standardlara uygun

Detaylı

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA (HVAC) 4 ODE RFLEX PRM/STD LEVHA ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) (0 C) Yangın Sınıfı (TS EN 11) Yangın Sınıfı (BS 47) Sıcaklık Dayanımı ( C) Kimyasallara

Detaylı

EMPRENYE EDİLMİŞ AHŞAP MALZEMENİN YAPIŞMA DİRENCİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

EMPRENYE EDİLMİŞ AHŞAP MALZEMENİN YAPIŞMA DİRENCİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2010, Cilt: 12, Sayı: 18, 99-106 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 EMPRENYE EDİLMİŞ AHŞAP MALZEMENİN YAPIŞMA DİRENCİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hüseyin YÖRÜR 2, Deniz AYDEMİR *1,

Detaylı

Erol BURDURLU. burdurlu@hacettepe.edu.tr. Murat KILIÇ. kilicm@hacettepe.edu.tr. Abdullah Cemil İLÇE. ilce@hacettepe.edu.tr.

Erol BURDURLU. burdurlu@hacettepe.edu.tr. Murat KILIÇ. kilicm@hacettepe.edu.tr. Abdullah Cemil İLÇE. ilce@hacettepe.edu.tr. KYIN (Fagus orientalis Lipsky.) VE KVKTN (Populus nigra) ÜRETİLEN KOMPOZİT LMİNE MLZEMELERDE KTMN ORGNİZSYONUN EĞİLME DYNIMI VE ELSTİKİYET MODÜLÜ ÜZERİNE ETKİLERİ Erol URDURLU burdurlu@hacettepe.edu.tr

Detaylı