ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BIM 205 GÖRSEL PROGRAMLAMA GÜZ DÖNEMİ ÖDEV-1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BIM 205 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ÖDEV-1"

Transkript

1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BIM 205 GÖRSEL PROGRAMLAMA GÜZ DÖNEMİ ÖDEV-1 (Son Teslim Tarihi: :00 e kadar) Teslim: Arş. Gör. Uğur Güven ADAR. Java da Kullanıcıdan Veri Alma; ÖNBİLGİ Java 1,5 ten beri kullanıcıdan veri almak için Scanner sınıfı kullanılmaktadır. Scanner sınıfı kullanıcıdan veri alma amacıyla kullanılacağı gibi, arama, dosya okuma ve veri eşleme içinde kullanılabilmektedir. Scanner sınıfı Java ya aşağıda belirtildiği gibi dâhil edilir; #import java.util.scanner; Scanner sınıfının metotlarını kullanabilmek için bir nesne oluşturmak gerekmektedir. Veri girişi için input nesnesi aşağıdaki gibi oluşturulabilir; Scanner input = new Scanner(System.in); Aşağıda, kullanıcıdan veri alma ve rastgele sayı oluşturma ile ilgili bir örnek bulunmaktadır.

2 import java.util.scanner; public class Veri_Girisi{ public static void main(string []args) { Scanner input = new Scanner(System.in); int sayi; String s_ifade; double double_sayi,maximum=20,minimum=10,randomnum;; System.out.print("Bir tam sayı giriniz"); sayi = input.nextint(); System.out.print("Double bir sayı giriniz"); double_sayi = input.nextdouble(); System.out.print("String bir ifade giriniz"); s_ifade = input.next(); randomnum = minimum + (int)(math.random()*maximum); System.out.print("Girdiğiniz sayi = " + sayi); System.out.print("Girdiğiniz harfler = " + s_ifade); System.out.print("Girdiğiniz double sayi = " + double_sayi); } System.out.print("Üretilen Rastgele Sayi= " + randomnum); } Taş Kâğıt Makas: SORU-1 SORU-1 hem switch hem de if komutları ile SORU1_a ve SORU1_b gibi iki ayrı şekilde tasarlanacaktır. Kullanıcının bilgisayara karşı oynayacağı Taş kağıt makas

3 oyununu tasarlamanız beklenmektedir. Oyunun kuralları yukarıdaki görüntüde verilmiştir. Buna göre, program çalıştırıldığında kullanıcıya şu şekilde bir soru gelecektir; 1-Taş 2-Kağıt 3-Makas Seçim Yapınız. Kullanıcının seçtiği rakama göre, bilgisayar tarafından RASTGELE oluşturulmuş bir seçim ile (yukarıdaki üç durumdan biri) karşılaştırılacak ve oyunun kurallarına göre bir sonuç döndürecektir. ÖRNEĞİN; SORU-2 PIN numarası: Ad, Soyad, Şifre ve Cinsiyetten oluşan bir veri_giris nesnesi oluşturmanız beklenmektedir. Bu nesnede veriler private olarak tutulmalıdır. Ayrıca değişken alımında get ve set metotları kullanılmalıdır. Kullanıcı menüye ulaşmadan önce oluşturulan bu nesnede kontrol() metodu bulunacak ve kullanıcının girdiği PIN numarası bu nesnedeki PIN numarası ile karşılaştırılacaktır. Private olarak tutulan verilerden, karakter kısıtları şu şekildedir; Ad; 10 karakter. Soyad; 15 karakter Şifre; 10 karakter, Rakam veya String olabilir. Cinsiyet; Erkek, E, Bay, Kadın, K, Bayan olabilir. Bu durumlar harici veriler kabul edilmeyecektir. Kullanıcı nesnesi çağrılıp belirtilen verilerin girilmesi beklenecektir. Ardından kullanıcıdan PIN numarası istenecek ve bu numara şifre ile uyuşması durumunda Hoşgeldiniz Cinsiyet(Bay/Bayan) Ad Soyad şeklinde uyarı verecek, uyuşmaması durumunda Şifre yanlış Tekrar dene E/H mesajı verip kullanıcının seçimine göre

4 tekrar şifre isteyecek veya programı bitirecektir. Eğer kullanıcı 3 defa yanlış giriş yaparsa Program kilitli mesajı verip program bitirilecektir.

5 SORU-3 Satrançta Atın Hareketi: Boş bir satranç tahtasında bir atın tüm karelere sadece bir kere gelmesini sağlayacak şekilde tüm tahtayı gezen ve hamle notasyonlarını gösteren(b5-d3 gibi) sırayla ekrana yazdıracak bir program tasarlayınız. Kurallar; 1-Satranç tahtası 8x8 iki boyutlu dizi olarak tanımlanmalı. 2- L şeklinde hareket eden bir at nesnesi tanımlanmalı. 3-Maksimum hamle adedi 64 tür. 4-Tahta dışına at hareket edemez. 5-At nesnesi Gezinti() metodu ile çağrılmalıdır. Bu metot atın her hareketinde tekrar çağrılarak at_hareket dizisinde at hakeretleri tutulabilir. 6- Satranç Notasyonları üstte görülen satranç tahtasındaki harf ve rakamlardan oluşmaktadır. Örneğin At sağ alttaki ilk kareden başlayacaksa A1 hücresindedir. Atın gezme hamleleri bu şekilde gösterilmelidir. 7-Veri yapısı ile değil, atın bir önceki hareketi dikkate alınarak atın hareketleri yapılmalıdır. 8-At nesnesi private olarak tanımlanmalıdır.

6 9-Atın başlangıç noktası satranç tahtasında RASTGELE seçilecektir. 10- Atın kaçıncı hamlesinin satranç tahtasının neresinde olduğu aşağıdaki örnekteki gibi gösterilecektir. 11-Bir kere uğranmış hücrelere tekrar uğranamaz. 12- En az hamle ile sonuca ulaşmaya çalışılmalıdır. 13- Atın başlangıç noktası bilgisayar tarafından her seferinde rastgele seçilecektir. Örnek ekran çıktısı aşağıda verilmiştir. String Menüsü SORU-4 Bir String Menüsü tasarlamanız istenmektedir. Bu menüde; 1- Metin Girişi: Metin girişi kısmı, string bir ifade olmalıdır. Bu kısım seçildiğinde html_editor şeklinde bir sınıf tanımlanmalıdır. Bu sınıf içerisinde aşağıdaki menü numaralarında belirtilen görevleri yapan her bir menü elemanı için metotlar bulunmalıdır. Metin girişi genel olarak bir paragraflık veri girileceği düşünülmelidir. Bu veri girildikten sonra menü tekrar gözükecek ve kullanıcı tarafından seçilmesi sağlanacak böylece kullanıcı bu veri ile işlem yapabilecektir. Metot olarak guncelle isimli bir metot kullanılacak ve bu metot, kullanıcı her işlem yaptığında( örneğin belirli bir kelimeyi kalın(bold) yaptığında) buradaki veri güncellenecektir. (örnekte verildiği üzere, armut kelimesi bold yapıldığında metindeki tüm armut kelimeleri bold olarak gözükmeli ve bu şekilde güncellenmelidir. 2- Html e Çevir: Metin girişi yapılmış veride bulunan belirli kelimeleri html koduna çevirmelidir. Menünün bu seçilen elemanı için, öncelikle belirtilen kelime kelime_bul metodu ile bulunacak ve html_ceviri metodu ile sağına <br>, soluna <\br> şeklinde html tagları eklenecektir.

7 3- Büyük Harfe Çevir: İstenen belirli kelime kelime_bul metodu ile bulunduktan sonra, kelimedeki tüm harfler buyuk_harf metodu ile büyük harfe çevrilecektir. Bulunan kelimelerden birtanesi değil tümü büyük harfe çevrilmelidir. 4- İtalik Yap: İstenen belirli kelime kelime_bul metodu ile bulunduktan sonra, kelimedeki tüm harfler italik(sağa eğik) yapılmalıdır. Italik_Yap metodu ile metindeki tüm aranan kelimeler italik olmalıdır. 5- Link_oluştur: İstenen belirli bir kelime kelime_bul metodu ile bulunduktan sonra link_olustur metodu ile metindeki kelimeler bir url adresine sahip olmalıdır. Burada html taglerinin kullanılma şeklini incelemeniz gerekmektedir. 6- Link_Kaldır: Daha önce kelimelerin birine link verilip verilmediği kontrol edilip, eğer verilmişse verilen tüm linkler silinmelidir. 7- Ters_Yazdir: İstenen belirli bir kelime kelime_bul metodu ile bulunduktan sonra kelime tersten yazdırılmalıdır. 8- Tüm Metindeki Sesli ve Sessiz harf sayısı: Verilen metindeki sesli ve sessiz harflerin bulunduğu harf_bul metodu ile metinde kaç adet sesli ve kaç adet sessiz harf bulunduğunu döndürecektir. Örnek Ekran Görüntüsü;

8 ÖDEV TESLİMİ 1-Numara_isim_soyisim.cpp dosyası şeklinde adreslerine gönderiniz. Zamanında ulaşmayan, içeriği boş olan projelerinizle ilgili sorumluluk size aittir. 2-Ödevinizi bir şeffaf dosya içerisinde isminizin yazdığı bir kapak ve CD ile teslim etmelisiniz. CD üzerine de isim ve numara yazıp imzalayınız. KAĞIT ÇIKTI GEREKLİ DEĞİLDİR. 3- Mail harici ödevinizin bir kopyasını CD ile birlikte teslim ediniz. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Teslim edeceğiniz ödevin sadece kendi emeğinizin ürünü olması gerektiğini, aksine hareket edenleri ciddi yaptırımlar beklediğini unutmayınız. Ödevin herhangi bir kısım ya da tamamında benzerlik olması durumunda paylaşımda bulunan bütün öğrencilere kopya muamelesi yapılacaktır. Teslim edeceğiniz ödev bir kapağa sahip olmalıdır. Bu kapak üzerine adınız, soyadınız, öğrenci numaranız ve ödev numarası yazılı olmalıdır.

9 Yazdığınız kodları kendiniz yazmalısınız. Hazır şablon/bileşen kullanımı, internetten kopyalanmış veriler yasaktır. İnternette konu ile ilgili bulabileceğiniz kodlar hali hazırda araştırılmıştır. Bu kodların düzenlenerek sunulması durumunda, gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Zamanında teslim edilmeyen ödevlerden puan alamazsınız.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM 206 - Web Programlama ÖDEV 1

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM 206 - Web Programlama ÖDEV 1 Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM 206 - Web Programlama ÖDEV 1 Son Teslim Tarihi: 5 Mayıs 2014-09:00 (ÖRGÜN) - 19:00 (İKİNCİ) Ödevi Teslim Alacak Olan Asistan:

Detaylı

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır.

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. BÖLÜM16 2. TABLOLAR Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. Tasarım görünümünde tablo oluştur : Tablo tanımlanırken bu alan kullanılır.

Detaylı

SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK

SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK 2012 SYS SİSTEM YÖNETİMİ 1.SYST00 Sistem İşlemleri Resim-1 Bu uygulama CANIAS sisteminde bulunan tüm işlemleri görüntülemek ve herhangi bir uygulama

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma 1. EXCEL E GİRİŞ Excel programı; kullanımı oldukça kolay olan güçlü bir tablo ve grafik programıdır. Matematiksel işlemler, tablo ve grafik çizimleri için en ideal programlardan biridir. Satır ve sütunlardan

Detaylı

Programın Kullanımı NonStop2010: NonStop2010 Resimleri: NonStop2010 Sipariş: NonStop2010 Okul: NonStop2010

Programın Kullanımı NonStop2010: NonStop2010 Resimleri: NonStop2010 Sipariş: NonStop2010 Okul: NonStop2010 Programın Kullanımı Program ilk çalıştırıldığında bilgisayarın C sürücüsünde aşağıdaki klasörleri oluşturur. NonStop2010: Çalışılan okullara ait verileri ve öğrenci resimlerini saklar NonStop2010 Resimleri:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Programın açılışı...2. Ana menü...5. Tüm tabloların ortak özellikleri... 6. Aramalar... 10. Katalog girişleri... 12. Yeni kayıt...

İÇİNDEKİLER. Programın açılışı...2. Ana menü...5. Tüm tabloların ortak özellikleri... 6. Aramalar... 10. Katalog girişleri... 12. Yeni kayıt... İÇİNDEKİLER Sayfa: Programın açılışı...2 Ana menü...5 Tüm tabloların ortak özellikleri... 6 Aramalar... 10 Katalog girişleri... 12 Yeni kayıt... 12 Kayıt çoğaltma...14 MARC aktarımı... 15 Taşınır mal yönetmeliği...

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK KODLA FORM İŞLEMLERİ VE OTURUM YÖNETİMİ 482BK0133 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010

ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 İLERİ MODÜL 4 ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 Bölüm Amaçları Elektronik tablolama veya hesap tablosu olarak adlandırılan programlar rakam, sözcük ve tarih gibi verilerle, amaca uygun olarak

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜNDE İLERİ UYGULAMALAR 482BK0174 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER PLATAR WEB UYGULAMASI... 4 1. KURULUM... 4 2. KULLANICI GİRİŞİ... 4 3. ARŞİV... 4 4. ONLINE İZLEME... 4 5. İSTATİSTİK... 6 6. AYARLAR...

İÇİNDEKİLER PLATAR WEB UYGULAMASI... 4 1. KURULUM... 4 2. KULLANICI GİRİŞİ... 4 3. ARŞİV... 4 4. ONLINE İZLEME... 4 5. İSTATİSTİK... 6 6. AYARLAR... Page 1 of 17 İÇİNDEKİLER PLATAR WEB UYGULAMASI... 4 1. KURULUM... 4 2. KULLANICI GİRİŞİ... 4 3. ARŞİV... 4 4. ONLINE İZLEME... 4 Trafik... 5 Kamera... 5 Kameralar... 5 Kara Liste... 5 VIP Liste... 5 FOTOĞRAF

Detaylı

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ (ABİS) Otomasyon Programı TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER ABİS Nedir?... 2 Sistem Gereksinimleri...

Detaylı

Kurum Sitelerimiz Kullanım Kitapçığı Selim Erman DURANAY

Kurum Sitelerimiz Kullanım Kitapçığı Selim Erman DURANAY Kurum Sitelerimiz Kullanım Kitapçığı Selim Erman DURANAY Bu el kitabı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık web sitesi www.tarim.gov.tr altında yer alan kurumsal sayfanızı hazırlamanız ve yönetmeniz için size rehberlik

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜ İLE VERİ TABANI İŞLEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

XP OFFICE WORD YAZILIM PROGRAMI

XP OFFICE WORD YAZILIM PROGRAMI XP OFFICE WORD YAZILIM PROGRAMI Word de bir doküman, tez veya kitap yazarken yapabileceğini bütün işlemleri bulabilirsiniz. Uzun bir dokümanı Word kullanarak hazırlamakla, daktilo kullanarak hazırlamak

Detaylı

Öğretim Elemanı El Kitapçığı

Öğretim Elemanı El Kitapçığı Öğretim Elemanı El Kitapçığı Peoplesoft Öğrenci Otomasyon Sistemi Bu doküman, Peoplesoft Öğrenci Otomasyon Sistemi ile ilgili kullanım bilgilerini içeren öğretim elemanı el kitapçığıdır. 27.03.2015 İçindekiler

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Asistan foto, bütün işlerinizi en iyi şekilde düzenleyen mükemmel bir raportördür. Bütün ticari hareketlerinizi, satışlarınızı,

Asistan foto, bütün işlerinizi en iyi şekilde düzenleyen mükemmel bir raportördür. Bütün ticari hareketlerinizi, satışlarınızı, 2 ÖNSÖZ Asistan foto, Lodos tarafından fotoğraf stüdyoları için özel olarak üretilmiş bir otomasyon paketidir. Fotoğraf stüdyonuzdaki tüm işlerinizin bilgisayar ortamında kontrol ve takibini sağlar. Asistan

Detaylı

Ü c r e t l e n d i r m e M o d ü l ü. Kullanıcı Kılavuzu. IPera İletişim Teknolojileri

Ü c r e t l e n d i r m e M o d ü l ü. Kullanıcı Kılavuzu. IPera İletişim Teknolojileri Ü c r e t l e n d i r m e M o d ü l ü Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 ABAKUS 360 NEDİR?... 3 PROGRAMA GİRİŞ... 3 GÖRÜŞME RAPORLARI... 4 BİRİM RAPORLARI... 5 Kontrol Panel... 5 Raporun Bölümünün

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Word Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Word Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Microsoft Word Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Eylül-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. MS-WORD UN GENEL YAPISI - 3-1.2.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GELİŞMİŞ ANİMASYONLAR 482BK0145 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

E-NETSİS.NET 15/12/2005. [X] Yeni Ürün. [X] Fusion. [X] Fusion Standard. [X] E-Netsis.Net. [X] Yardımcı Programlar. [X] Kullanıcı İşlemleri 3.0.

E-NETSİS.NET 15/12/2005. [X] Yeni Ürün. [X] Fusion. [X] Fusion Standard. [X] E-Netsis.Net. [X] Yardımcı Programlar. [X] Kullanıcı İşlemleri 3.0. E-NETSİS.NET Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül E-netsis.Net uygulaması ile, firmanın bayileri, plasiyerleri, müşterileri vb. iş ortaklarının siparişlerini internet üzerinden girip, takibini

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar.

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar. 2. HAFTA ACCESS VERİ TABANI Veri Nedir? Bilgisayara girilen işlenmemiş (ham) bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildiği, işleyebildiği, sonuç üretebildiği ve saklayabildiği her şey veridir. Veriler

Detaylı

1 Onay Modülü Nedir?... 4. 2 Organizasyon Tanımlama... 4

1 Onay Modülü Nedir?... 4. 2 Organizasyon Tanımlama... 4 İçindekiler 1 Onay Modülü Nedir?... 4 2 Organizasyon Tanımlama... 4 2.1 Organizasyon Ekleme... 4 2.2 Şirket Ekleme... 5 2.3 Kullanıcı Ekleme... 6 2.4 İş Akışında Kullanılacak Olan Grup (Birim) ların Tanımlanması...

Detaylı

Aktarımlar. Veri Aktarımı İçeri DESTEK DOKÜMANI

Aktarımlar. Veri Aktarımı İçeri DESTEK DOKÜMANI Aktarımlar Veri aktarımları ile firmanın farklı yerleşim birimleri arasındaki veri alışverişi yanında, Logo ERP ürünleri dışındaki bir yazılıma ya da tam tersi olacak şekilde LOGO ERP/KOBI ürünleri dışındaki

Detaylı

Personel Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Personel Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 PERSONEL MODÜLÜ 1 per9000 NT HAKKINDA... 6 2 Programa GİRİŞ... 8 3 SİSTEM Parametreleri... 10 3.1 Şirket Parametreleri... 10 3.1.1 Şirket Tanımı... 10 3.1.1.1 Firma Parametreleri... 10 3.1.1.2 Firma

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ŞEKİL LİSTESİ... II İTİCUUEP'E GİRİŞ...1 Ayarlar Menüsüyle Çalışmak...8 İletişim Menüsünü Tanımak...10

Detaylı

BİLGİSAYAR VE BİTİRME PROJELERİ HAZIRLAMA ESASLARI

BİLGİSAYAR VE BİTİRME PROJELERİ HAZIRLAMA ESASLARI BİLGİSAYAR VE BİTİRME PROJELERİ HAZIRLAMA ESASLARI Bilgisayar-Bitirme projeleri, uzun bir çalışma süresince edinilen bilgi ve deneyimleri içermektedir. Bu nedenle, konu ile ilgilenen kişilere yararlı bir

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Microsoft Access Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Aralık-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. VERİTABANI

Detaylı