T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Kontrolörlüğü Sayı:104/İR.1/1 İNCELEME RAPORU Yılmaz ÖZTÜRK Muhasebat Kontrolörü RAPORUN KONUSU Yürürlükte bulunan yasalar ve diğer idari düzenlemeler çerçevesinde, Amerika Birleşik Devletlerinin kamu mali yönetim yapısının ve bu yapı içerisinde ki sorumluluklar ve kontrol sürecinin incelenmesi.

2 I- İNCELEME KONUSU ABD de kamu harcama süreci, görev ve sorumluluklar. II-İNCELEME KONUSUNUN ÖĞRENİLMESİ İnceleme konusu, Denetim Birimi Başkanlığının 17/05/2007 tarih ve B.07.0.MGM.0.01/884 sayılı yazısı ekinde yer alan 14/05/2007 tarih ve B.07.0.MGM.0.01/10 sayılı görev onayı ile öğrenilmiştir. III-YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Yürürlükte bulunan yasalar ve diğer idari düzenlemeler çerçevesinde Amerika Birleşik Devletlerinin kamu mali yönetim yapısı ve bu yapı içersinde ki sorumluluklar ile kontrol süreci aşağıdaki başlıklar altında incelenmiş ve değerlendirilmiştir. DEVLET BÜTÇESİ Bütçe ve Ödenek Tahsis Kanunları Günümüzde her devletin kendine özgü bir idari yapılanma ve yönetim biçimi olsa da mali yönetim alanında sistemler ve standartlar ülkeler itibariyle oldukça benzer bir hal almış durumdadır. Federal düzeyde gerçekleştirilen savunma, istihbarat, adalet, kamu güvenliği, sosyal güvenlik ödemeleri, federal kurumlar ve bakanlıklar çalışanlarının aylıkları, hazine borç ödemeleri, eyaletler ve bağımsız kuruluşlara yapılan transferler, bilimsel araştırmalar gibi kamu harcamaları, tüm dünyada olduğu gibi ABD de yasama erkinin bu konuda yürütmeye kanunla yetki vermesi ile başlamaktadır. Bazı farklılıklarla bütçenin kanunlaşması, ülkemizde de olduğu gibi yürütme ve yasama organlarının karşılıklı çalışmasıyla gerçekleşmektedir Tarihli Birleşik Devletler Bütçe ve Muhasebe Kanunu na göre Başkan her yıl şubat ayının ilk pazartesi, bir önceki mali yılın sonucunu ile içinde bulunulan mali yılın tahmin edilen sonucunu da içeren bütçe kanun tasarısını kongreye sunar. Başkan tarafından kongreye sunulan bu harcama planı mart ayı içersinde Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından görüşülür ve harcamacı kurumlarla irtibata geçilmek suretiyle eylül ayının sonuna kadar, söz konusu yasma organları tarafından son haline getirilir. Kongre tarafından kabul edilerek yasalaşan bu tasarı Başkan tarafından eylül ayının 30 una kadar imzalandıktan sonra yürürlüğe girer ve içinde bulunulan yılın ekim ayının 1 i itibariyle yeni mali yıl başlamış olur. Bütçe Kanunu içersinde ifadesini bulan federal harcamaları üç ana başlık altında incelemek mümkün bulunmaktadır. 1. İhtiyari kamu harcamaları: Her yıl program bazında kongre tarafından belirlenen bu kamu harcamaları tarım, güvenlik, eğitim ulaştırma, askeri, çevre koruma vb. harcama kalemlerini içermektedir. 2

3 2. Zorunlu kamu harcamaları: Zorunlu sağlık ve işsizlik sigortası gibi yapılması kanunla emredilen kamu harcamalarını kapsamaktadır. 3. Vergi giderleri: Vergi kredisi ve vergi indirimleri gibi yalnızca hak sahiplerine ödenen ve federal gelirlerin azalmasına neden olan harcamalardır. Ancak ihtiyari olarak nitelendirilen kamu harcamalarının gerçekleştirilmesi bütçe kanunu yanında ödeneklerin dağılımını gösteren bir dizi kanunun varlığını da gerektirmektedir. Tahsis kanunu olarak bilinen bu kanunlar aynı bütçe kanunu gibi mali yılın başlangıcı olan 1 ekim tarihine kadar yasalaşmak zorundadır. Her yıl değişik ödenek tahsis komisyonları ertesi yıl bütçesinden gerçekleştirilecek olan harcamalar için kendi komisyonunu ilgilendiren tahsis miktarlarının yasalaşmasını sağlamak zorundadır. Her komisyona kendi faaliyet sahalarında ilgili programlarda harcanmak üzere belli bir para tahsisi kongre tarafından yapılmaktadır. Örneğin, sağlık araştırmaları ve sağlık programları kapsamındaki ödenekler bir tahsis komisyonuna erken çocuk eğitimi, yüksek eğitim programları kapsamındaki ödenekler de bir tahsis komisyonuna verilir. Bu arada her bir ödenek tahsis komisyonu ilgili oldukları harcama türüyle alakalı olarak ilgili federal kuruluşları temsil etmektedir. Yani ödenekler söz konusu kanunlarla ilk ayrım olarak program bazında ikincil ayrım olarak da kurum bazında tahsis edilmektedir. Ödeneklerin tahsisine ilişkin bu kanunlar Mali Yılın başlangıcı olan 1 ekim tarihine kadar Başkan tarafından onaylanmaz ise Kongre bir önceki mali yılın var olan kanunlarının geçici bir süre ile devamını sağlayacak bir yasal düzenleme yapmaya yetkilidir. Birleşik Devletler Anayasasının Kanunla yapılan tahsis dışında hiçbir para hazinden çekilemez... hükmünün sonucu olarak federal bütçenin yönetimi ve kaynakların elde edilmesi, harcanması, yönetilmesi ve kontrolü hususunda kurumlar arasında uygulama birliğini sağlamak amacıyla bir yasalar ve düzenlemeler bütünü geliştirilmiştir. Federal Tahsis Yasaları, Government Accountibility Office-GAO (Birleşik Devletler Sayıştayı) kararları ve Office of Management and Budget-OMB (Bütçe ve Yönetim Ofisi) nin A-11 sayılı genelgesi kurum bütçelerinin hazırlanması, sunulması ve icra edilmesi hususunda geçerli bir rehber oluşturmakta ve aynı zamanda bütçe yönetimi hususunda genel devlet politikasını ortaya koymaktadır. Bütçenin Hazırlık Süreci Bütçe ve Yönetim Ofisinin (OMB) A-11 sayılı genelgesi uyarınca, federal devletin her kurumu ayrı ayrı bütçe tahminlerini ve istediği ödenek miktarlarını içeren tasarıyı hazırlamak zorundadır. Ayrıca, bu genelge uyarınca kurumlar tahsis edilen ödenek miktarını aşmayacak ve bunu zorlamayacak bir bütçe uygulama sistemini oluşturmak zorundadırlar. Söz konusu süreç şu başlıklar altında incelenebilir: 1- Rehberlik; Haziran ayı içinde, Başkana bağlı Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) kurumlara stratejik planlarını ve bütçe taleplerini nasıl hazırlayacakları konusunda rehberlik eder. 3

4 2- Strateji: Kurumun diğer programlarının çerçevesini belirleyen mevcut stratejik planı güncellenir yok ise bir stratejik plan geliştirilir. 3- Ağustos ayı içinde bütçe talebi kuruma sunulur. Programlar ve masrafları planlanmaya başlanır. 4- Aynı ay içinde kurumun gelecek bütçe yılı içinde neleri satacağını kararlaştırması ve bunun gerçekleşme olasılığını belirlemesi ve ayrıca Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) ile müzakereleri nasıl gerçekleştireceği hususunda bir strateji belirlemesi gerekmektedir. 5- Eylül ayında, kurumun bütçe talebi Bütçe ve Yönetim Ofisine (OMB) iletilir ve böylece harcamaya ve satışlara ilişkin kurum kararları resmiyet kazanmış olur. 6- Kasım ve aralık aylarında Ofis kurumların bütçe taleplerine ilişkin başkanlık kararlarını ve kendi tavsiyelerini harcamacı bu kurumlara iletir. Kurumların bu süreçte itiraz hakları mevcuttur. Yapılan görüşmeler neticesinde kurumlar bütçelerine son şeklini verirler. 7- Ertesi yıl şubat ayında kurumlarca Bütçe ve Yönetim Ofisine (OMB) sunulmuş bu bütçe talepleri birleştirilerek Başkanlık Bütçesi adı altında Kongreye sunulur. 8- Ertesi yıl mart ve nisan aylarında Temsilciler Meclisi ve Senato bu talebe ilişkin görüşmeler başlatır ve Kongre konuya ilişkin gerekli bilgileri kurumlardan almak suretiyle bütçe rakamlarının gerçekliğini tespit etmeye çalışır. 9- Haziran ayına kadar kurumlardan gelen cevaplar ile üyelerin ve görevlilerin sormuş oldukları soruların kayıt altına alınması işlemi tamamlanır. 10-Temsilciler Meclisi ve Senato da komisyonlarda veya alt komisyonlarda görüşülerek son halini alan bütçe tasarısı görüşerek eylül ayı sonuna kadar karara bağlar. 11- Bütçe teklifi Kongre tarafından kabul edilerek yasalaşır. Bundan sonraki aşama federal bütçenin Başkan tarafından onaylanması veya veto edilmesi aşamasıdır. Başkan tarafından kabul edilen Bütçe Yasası 1 ekim olan mali yılın başında yürürlüğe girer. MALİ YÖNETİM VE KONTROL Federal Mali Yönetim Sistemleri Departmant of Treasury (Birleşik Devletler Hazinesi) verilerine göre, federal kurumlar her yıl kendilerine tahsis edilen ödenekler ile hak sahiplerine yaklaşık iki trilyon dolar civarında ödeme yapmaktadır. Tüm kurumlardaki mali yöneticiler ve program yöneticileri bu kaynaklardan ve uyguladıkları program sonuçlarından mali açıdan sorumludurlar. Dolayısı ile söz konusu yöneticilerin görevlerini doğru olarak yapabilmeleri, yani kurum bütçesini hazırlamaları, programlara ilişkin işleri ve uygulamaları takip edebilmeleri veya performansı raporlayabilmeleri için en kolay şekilde ayrıntılı mali verilere ulaşmaları gerekmektedir. Bu hususta her kurumun kendi içinde etkin bir mali yönetim ve kontrol mekanizmasına sahip olması ile mümkün olabilecektir. 4

5 Bütçe ve Yönetim Ofisinin (OMB) 127 sayılı genelgesi, Federal Mali Yönetim Sistemleri ne ilişkin genel politikaları belirlemiştir. Buna göre her bir kurum bir bütünlük içinde kendi mali yönetim ve kontrol sistemini kurmak ve işletmek zorundadır. Her kurum, genel kabul görmüş federal muhasebe ilkelerini oluşturan, Federal Accounting Standards Advisory Board-FASAB (Kamu Muhasebe Standartları Kurulunca) belirlenmiş esaslara uyum göstermekte olan bileşenleri içeren bir mali yönetim sistemine sahip olmak zorundadır. Söz konusu sistemler, vergi mükelleflerinin, Kongrenin ve yöneticilerin ihtiyaç duyduğu bilgileri doğru ve onların anlayacağı tarzda kendilerine aktararak, ödenen vergilerin nasıl harcandığı ve devlet malının nasıl idare edildiğini göstermek suretiyle genel anlamada hesap verilebilirliği amaçlamaktadır. Ayrıca, Kongreye, kurum ve program yöneticilerine mali sonuçları ve program verilerini içeren raporlar üretmek suretiyle, karar alma, tahmin ve takip süreçlerinde doğruluğu hedeflemektedir. Söz konusu sistemler ile aynı zamanda kamu yararı için mal ve hizmet üretiminde etkinliğin, verimliliğin ve ekonomikliğin arttırılması arzulanmaktadır. Bu anlamada kurumlarca işletilecek bu mali sistemler: muhasebe standartlarına uygun olmak, her yönetim kademesinde karar almada kullanılmak üzere tam, güvenilir ve zamanında bilgi üretmek, iç kontrole olanak vermek, güvenliği ve hesap verilebilirliği sağlamak, hesap denetimine elverişli olmak, bilgi paylaşımı ve şeffaflık hususlarında gerekli donanıma sahip olmak ve ayrıca Federal Mali Yönetim ve Kontrolün Geliştirilmesi Kanunu başta olmak üzere diğer yasalar ile Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) ve Hazine tarafından yapılan diğer düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Ayrıca, söz konusu bu mali sistemler, her kurum için Bilanço, Net Maliyet Tablosu, Net Durum Değişiklik Tablosu, Bütçe Kaynakları Tablosu, Finansman Tablosu ve Gözetim Altındaki Faaliyetler Tablosunu defteri kebirden Bütçe ve Yönetim Ofisinin (OMB) düzenlemelerine uygun bir şekilde işletilmektedir. Bütçe Yetkisi ve Uygulama Planı Geleneksel bütçe uygulama sürecinin ilk aşaması olan bütçe yetki sürecinde kurum içi yasal harcama limitleri belirlenir ve kurumun devlet bütçesinden kaynaklanan mali kaynakları kayıt altına alınır, uygulamada bu hususlar uygulama planları ile gerçekleştirilmektedir. Uygulama planı, kurumların harcama birimlerince kullanılacak kaynaklar ve para miktarları ile birlikte hangi kaynağın hangi amaçla kullanılacağını belirten bir bütçe uygulama belgesidir. Bu plan 1993 tarihli Kamu Performans Sonuçları Kanunu na göre hazırlanan ve her yıl kullanılabilir kaynaklara uygun olarak güncellenen yıllık planı da içermektedir. Bu uygulama planı çeşitli uygulayıcı birimler arasında da alt bölümlere ayrılmak zorundadır. Bu ayrım sırasında her birim kendisine tahsis edilen ödenekler için tahsise ilişkin olarak önceden belirlenmiş olan kurallara ve kısıtlamalara uymak zorundadır. Uygulama planına ilişkin olarak alınmış olan kararlar uygulayıcı birim görevlilerini ve yöneticilerini bağlamaktadır çünkü işlerini yaparken kullanabilecekleri para miktarından insan kaynaklarına kadar bir çok ayrıntı bu uygulama planın bir parçası olarak önceden belirlenmiş bulunmaktadır. 5

6 Söz konusu bu süreci desteklemesi amacıyla temel mali yapı içerisinde aşağıda belirtilen hususlara işlevsellik kazandırılmaktadır. - Bütçe uygulamasına ilişkin tahsis işlemini ilgilendiren ödeme emirleri gibi belgelerin kayıt altına alınması, - Bütçe uygulama dokümanlarında yer alan tahsis kategorisi, ilgili olduğu yasa, program, yetki tipi gibi ödeneklere ilişkin özel bilgilerin kayıt altına alınması, - Bütçe ve Yönetim Ofisinin (OMB) A-11 sayılı genelgesinde yer almakta olan esaslara göre, direk tahsislerin, borçlanmaya yetkili olanların, sözleşmeye yetkili olanların ve harcamaya yetkili olanların kayıt altına alınması, - Her bir tahsis için birden fazla olacak şekilde kurum içi denetim kurallarının belirlenmesi, - Azalmalar, sözleşme iptalleri, saklı tutulan miktarlar, ek transferler, yeni programlar ve yasal sınırlamalar gibi bütçe yetkisinde meydana gelen değişimlerin kayıt altına alınması, - Bütçe ve Yönetim Ofisinin (OMB) A-11 sayılı genelgesinde yer almakta olan esaslara göre, bütçe yetkisinin süresini doldurmasının ve iptali durumunda iptalinin kayıt altına alınması, - Süregelen sözleşmelerin ve iş emirlerinin ve projelerin sürece dahil edilmesi ve ilgili olan ön ödemelerin, avans ve iadelerin gözlemlenmesi, - İade anlaşmaları çerçevesinde ödenek dengesinin hesaplanması, - Bütçe ve Yönetim Ofisinin (OMB) tahsis ve yeniden tahsise ilişkin SF-132 sayılı genelgesinde yer almakta olan esaslara göre, tahsis edilen ödeneklerin kayıt altına alınması. Ödeneklerin Uygulama Birimlerine Tahsisi Uygulama Planında yer almakta olan ödeneklerin kullanımı ve yönetimi hususundaki sorumluluk, kurumun bütçe uygulama birimleri arasında paylaştırılmak zorundadır. Bu yönetim kademeleri ya da bölümler sorumluluk merkezleri olarak anılmaktadır. Her kurumda, bu uygulama birimi yöneticileri kendilerine tahsis edilen bu ödenekleri harcama konusunda yetkilidir. Tahsis yöntemi ile bu birim idarecilerinin harcayabileceği para miktarı önceden belirlenmiş bulunmaktadır. Ayrıca bu süreç, kurum yönetimi içersinde daha alt kademelere de harcama yetkisinin devrini sağlaması sebebiyle çoklu ödenek kontrol mekanizmasının da oluşmasını sağlamaktadır. Söz konusu bu süreci desteklemesi amacıyla temel mali yapı içerisinde aşağıda belirtilen hususlara işlevsellik kazandırılmaktadır. 6

7 - Ödeneklerin kullanımına ilişkin yasal sınırlamaların ve kurumca empoze edilecek olan sınırlamaların belirlenmesi, - Yönetim kademesi içinde daha alt kademelere yapılan tahsislerin kayıt altına alınması, - Harcama yetkisinin devredildiği basamaklarda dahil olmak üzere 8 basamağa kadar olan ve ödenek konulan harcama kalemlerinin kayıt altına alınması, - Bir harcama kalemi için ödenek rakamı yazılırken bir üst basamakta yer alan ödenek rakamının aşılmasının engellenmesi, - Kurum içinde birden fazla harcama (bütçe uygulama) birimini ilgilendiren harcama kalemlerinde ve muhasebe sınıflandırmalarında meydana gelen değişikliklerin kayıt altına alınması, - Mali yıl sonunda veya talep üzerine(örneğin bir sözleşmenin iptali halinde), Treasury Account Symbol-TAS (hazine ödenek tahsis sembolleri) bazında henüz harcanmamış olan ödeneklerin veya alt tahsislerin iptalinin veya geri çekilmesinin kayıt altına alınması. Bu arda, hazine tahsis sembolleri federal kurumlarca girişilecek ve hazine tarafından ödenecek olan harcamalara ilişkin olarak nakit yönetiminde hazinenin kullanmakta olduğu kodlar bütünüdür. - Mali yıl sonunda veya talep üzerine(örneğin bir sözleşmenin iptali halinde), harcama (bütçe uygulama) birimi bazında henüz harcanmamış olan ödeneklerin veya alt tahsislerin iptalinin veya geri çekilmesinin kayıt altına alınması. Detaylı Harcama Planı Ödeneklerin harcanabilmesi kurumca yapılmış detaylı bir harcama planın varlığına bağlıdır. Ödeneklerin harcanmasına ilişkin detaylandırılmış bu plan yürütülmekte olan hizmetlere ilişkin uygulama planında yer almakta olan sınırlamaları içermek zorundadır. Harcamaya ilişkin plan bütçenin hazırlanmasından başlayarak program koşullarında ve gelir seviyesinde meydana gelen her değişimde yeniden güncellenir. Bütçenin hazırlanması ile başlayan bu ödeneklerin harcanmasına ilişkin ayrıntılı plan uygulama planı ile birlikte hazırlanır ve yıl içinde meydana gelen değişikliklere uygun olarak sürekli güncellenir. Bağışlar, özel anlaşmalar sonucu doğan taahhütler, mal ve hizmet alımları sonucu yapılan ödemeler bu planlama süreci ile belirlenir. Ödeneklerin tahsisinden hemen sonra artık para kullanılabilecek durumdadır. Bu aşamadan sonra ne satın alınacağına veya ne hizmetin görüleceğine karar vermek uygulama birimi yöneticisi olarak adlandırılan harcama yetkilisine aittir. Sınıflandırma Bütçe ve Yönetim Ofisinin (OMB) A-127 sayılı genelgesi uyarınca, her kurum mali yönetim sisteminin, kuruma ilişkin mali bilgilerin sınıflandırılmasını yansıtması ve söz 7

8 konusu bu sınıflandırmanın da, spesifik program harcamalarının izlenmesine olanak veren ve bunlarla alakalı bilgileri içeren US Standard General Ledger-US SGL (Birleşik Devletler Hesap Standartlarına) uygun ve kurum genelinde geçerli olması gerekmektedir. Birleşik Devletler Hesap Standartları (US SGL), Birleşik Devletler Hazinesi tarafından federal kurumlar arasında uygulama birliğini sağlamak amacıyla belirlenmiş, muhasebe hesaplarını ve bu hesapların tanımları ile bu hesaplarda muhasebeleştirme işlemlerine ilişkin standartları içermektedir. Hesapların sınıflandırılması veya kodlarla ayrılması işlemi, mali işlemlere ilişkin bilgilerin birkaç boyutu ile birlikte kategorize edilmesine ve bu vesile ile mali yönetimin desteklenmesine ve raporlama sürecine katkıda bulunmaktadır. Kurumların ihtiyaç duyacağı ayrıntı kodları ve diğer veri düzeyleri ilgili kurumun mali tablolarını hazırlaması sırasında ki ihtiyaçlarına, ödenek kullanma yapılarına ve diğer yönetim ve raporlama ihtiyaçlarına bağlıdır. Dolayısı ile her kurum aynı hesap planına ve ayrıntı kodlarına ilişkin düzenlemeler tabi olmakla birlikte sadece kendini ilgilendiren hesapları ve ayrıntı kodlarını çalıştırmaktadır. Söz konusu sınıflandırma, Hazineyle tutarlılığı sağlaması açısından Hazine Hesap Sembollerini (Treasury Account Symbol-TAS), bütçe yılını, kurum içi ödenek kodunu, kurumun kodunu, program ve proje kodunu, gelir kaynağını, bütçe fonksiyonunu, bütçe alt fonksiyonunu ve muhasebeleştirme dönemine ilişkin bilgileri içermek zorundadır. Bunun dışında mali işlemlerin muhasebeleştirilmesinde 5 inci alt koda kadar kayıt yapılması gerekmektedir. Hesap Özeti Kaynağına bakılmaksızın mali olayları kayıt altına alan tüm işlemler mali sistemin merkezi fonksiyonu olan ve bir anlamda hesapların defteri kebir düzeyinde de sonuçlarını özetlemekte olan hesap cetveline kaydedilir. Diğer bilgi sistemlerinden kaynaklanmakta olan işlemler kurumun mali sistemine ilişkin yapılanmasına bağlı olarak bu hesap cetveline özet düzeyinde atılabilir, örneğin maaş otomasyonundan elde edilen veriler gibi. Ancak bu özet düzeyinde yansıtmanın raporlamaya olanak verecek derecede hesap kodu ayrıntılarını içermesi ve sınıflandırmaya uygun olması gerekmektedir. Mali sistemin merkezi fonksiyonu olan bu hesap cetveli, kurumun hesaplarını Birleşik Devletler Hesap Standarları (US SGL) nde yer almakta olan hesap ayrıntıları seviyesinde özetlemek ve sürdürmek durumundadır. Ayrıca her kurum kendi raporlama ve iç kontrol ihtiyacına cevap verecek şekilde yukarıda da söz edildiği üzere US SGL düzeyinde elde edilen sonuçları dağıtmamak şartıyla daha alt hesap düzeylerine inmek hususunda serbesttir. A-127 Sayılı genelge gereğince, Birleşik Devletler Hesap Standartları (US SGL) düzeyinde işlemlerin muhasebeleştirilerek mizana veya yevmiye yansıtılmasının yanında, tutarlılığın sağlanması amacıyla benzer işlemlerin aynı ayrıntı düzeyinde kaydının da temini gerekmektedir. Bu sebeple kurumlar standart işlemlere tanımlar getirmek zorundadır. Ayrıca, mali sistemin her veri girişi yapıldığında bunu söz konusu hesap cetveline anında yansıtacak ve hesabın mizanda derhal güncellenmesine olanak verecek tarzda dizayn 8

9 edilmesi gerekmektedir. Söz konusu güncelleme sonucunda, ilgili hesaba ilişkin ayrıntının, kurumun her yönetim seviyesinde ayrı ayrı gösterilmesi ve alt hesaplarla da tutarlı olması gerekmektedir. Ödeme Sistemleri Kurum ve kuruluşların yapılanma sistemine bağlı olarak harcamalara ilişkin bazı özel işlemler, ana mali sistem içersinde ödemenin ayrıntısını temel sisteme aktaran ve ödeme sistemi olarak adlandırılan diğer bazı sistemler tarafından gerçekleştirilmektedir. Örneğin, maaş otomasyon sistemi doğrudan çalışanların hesabına aktarma suretiyle ödemeyi gerçekleştirmekte ve masraf ve ödemeye ilişkin ayrıntılı bilgiliyi defteri kebir kayıtları, ödenek kontrolü ve maliyet yönetimi için ana sisteme ulaştırmaktadır. Söz konusu ödeme sistemlerinin çalışma biçimleri kurumdan kuruma farklılıklar göstermekle birlikte aşağıda özetlenen unsurları içermektedir. Kamuya mal ve hizmet sağlayan ve kendilerine ödeme yapılabilecek bireyler veya çeşitli kurum ve kuruluşlar alacaklı olarak adlandırılmaktadır. Bütünlük gösteren bir sistemde de her bir alacaklının, alacaklıyı tanımlayan ve ödeme dışında diğer süreçlerle de ilgi kurulmasına olanak sağlayan bir kimlik bilgisi olması lazımdır. Örneğin vergi kimlik numarası gibi, her hangi bir kamu kuruluşuna mal veya hizmet sağlayan alacaklının vergi kimlik numarası hem teslim aşamasında hem de ödeme aşamasında yaygın olarak alıcı kimlik numarası olarak bilgi sistemleri tarafından kullanılmaktadır. Söz konusu sistemlerle ilgili önemli bir diğer hususta kamuya mal ve hizmet sağlayan yüklenicilerin kayıtlı olduğu bir merkezi veri tabanıyla birlikte çalışıyor olmasıdır. Amerika Birleşik Devletlerinde kamuya federal düzeyde mal veya hizmet satabilmek için yüklenicilerin Central Contactor Registration-CCR (Merkezi Sözleşme Kayıt) bilgi sistemine dahil olması zorunludur. Yüklenici söz konusu sisteme dahil olur olmaz ona ilişkin bu bilgiler Merkezi Sözleşme Kayıt Birimi (CCR) tarafından onaylanır ve elektronik ortamda diğer bilgi sistemleri ile paylaşıma açılır. Böylece sistemde kayıtlı her bir yükleniciye ait bilgiler otomatik olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarının satın alama ve ödemeye ilişkin bilgi sistemlerine ve muhasebe birimlerine ulaşmış olur. Federal satın almalara ilişkin düzenlemelerde, merkezi hükümet birimleri için Merkezi Sözleşme Kayıt (CCR) bilgi sisteminden sözleşme yapan yükleniciye ilişkin bilgilerin nasıl ve ne şekilde elde edileceği düzenlenmiştir yılında Department of Defence-DOD Savunma Bakanlığı tarafından kurulan bu veri tabanında hali hazırda aktif kayıtlı satıcıya ilişkin veriler mevcuttur. Söz konusu veri tabanı ödeme sürecinde kurumlara ve saymanlıklara alıcılara ait banka hesap bilgilerini elektronik ortamda sağlayarak EFT işlemin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Ayrıca her kamu kurum ve kuruluşu ödeme sisteminin, alacaklıya ilişkin Merkezi Sözleşme Kayıt (CCR) sisteminde yer alan bilgiler dışında alacaklının faaliyet gösterdiği endüstrinin çeşitli alt kollarına kadar endüstri kodlarını sisteminde muhafaza etmesi ve ayrıca Merkezi Sözleşme Kayıt (CCR) sisteminde süresi dolmuş veya men edilmiş olan 9

10 yüklenicilere ödeme yapılmasını engelleyecek mekanizmaları içermesi mevzuat ile zorunlu kılınmıştır. Bu bağlamda, Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) yükleniciden alınan faturada yer alan, yükleniciye ait banka hesap bilgilerinin ve diğer bilgilerin Merkezi Sözleşme Kayıt (CCR) sisteminde yer alan bilgilerle doğruluğunun söz konusu yapı içerisinde karşılaştırılmasını zorunlu kılmıştır. Son olarak da ödeme işleminin Hazine tarafından gerçekleştirilmesi sebebiyle, kurumların hazinenin alacaklıya EFT yöntemiyle ödemeyi gerçekleştirebilmesi için gerekli dosya formatlarını oluşturması ve ödeme planlarını da bu sistem içersinde Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) düzenlemelerine uygun şekilde oluşturması gerekmektedir. Bazı kurumlara çek ile ödeme yapma yetkisi verilmiş olsa da söz konusu ödemeler yapılırken kurumların bu konuda Hazinece yapılmış olan düzenlemelere uyması zorunludur. Ayrıca ödemelere ilişkin olarak belirtilmesi gereken diğer önemli bir konuda, kurumların sözleşme karşılığında alacaklılara yapılacak ödemelerin zamanında yapılması hususunda gerekli hassasiyeti göstermek, geciktiğinde yasal faizi ile birlikte ödemek, erken ödeme olması halinde ise gerekli indirimi yapmak ve sistemlerini buna uygun olarak işletmek zorunda oldukları hususudur. Hazine ile Nakit-Ödenek Dengesinin Takip Edilmesi Harcamacı kurumlar açısından ödeme işlemi, Fund Balance With Treasury-FBWT (Hazine ile nakit dengesini sağlama süreci) nin bir parçasını oluşturmaktadır. Söz konusu bu süreç, kurumun gelecekteki yasal yükümlülükleri için harcayabileceği para miktarını temsil etmektedir. Gerçektende, Hazine yaptığı düzenlemelerle, her kurumun ödeme emirleri, harcama sayılmayan transferleri ve yaptığı ödemeler gibi genel nakit durumunu değiştirecek her işlemin kayıt altına alınmasını sağlayarak her kumrun açısından nakit durumunun anlık olarak izlenmesini sağlamıştır. Bu bağlamda, Disbursing Office-DO (Saymanlık) tarafından ödeme işlemi hesaba aktarma veya çek ile gerçekleştirildikten sonra söz konusu bu işlemlere ilişkin saymanlık işlem fişi esas alınarak ilgili kurumlarla ödeme işlemi on-line olarak teyit edilmektedir. İç Kontrol ve Denetim Bütçe ve Yönetim Ofisinin (OMB), yönetimlerin sorumluluğu ve iç denetim başlıklı 123 sayılı genelgede, kurumların söz konusu bu sistemleri, işlemlerin tutarlılığının ve bütünlüğünün, raporlanmasının ve bilgilerin doğruluğunun temini için uygun iç denetimlerle yürütmek zorunda olduğu hükme bağlanarak mali yönetim yanında iç kontrolün sağlanması da istenmiştir. Bunun sonucu olarak da her kurum mali yönetim sistemlerinin güvenli ve efektif biçimde işlerliğini temin edecek bir iç kontrol mekanizmasının uygulanmasından sorumludur, merkezi yönetim içinde ki kurumların tek bir birim tarafından mali olarak denetlenmesi söz konusu değildir. 10

11 Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) düzenlemeleri doğrultusunda, her kurum harcama belgeleri sisteme giriş yapıldığında ilgili harcama kalemindeki ödenek miktarının aşılmasına engel olacak efektif bir kontrol mekanizmasına sahip olmak zorundadır. Ayrıca söz konusu kontrol mekanizması şu hususları da içermek zorundadır. - Yapılacak her ödeme işleminde ilgili harcama kaleminde yeterli miktarda ödeneğin bulunduğunu gösteren belgenin hazırlanması, - Ödeneklerin saklı tutulması amacıyla yükümlülüklerin kayıt altına alınması, - Gelecekte ödenmesi zorunlu olan bağlayıcı taahhütlerin yeterli miktarda ödeneğinin saklı tutulması amacıyla kayıt altına alınması, - Yapılan avans ödemelerinin kayıt altına alınması, - Harcama yetkisinin devredildiği her kurumsal seviye veya muhasebesel sınıflandırma düzeyinde ödenek kullanımının takibi, harcama yetkinsinin yani ödeneğin aşılması durumunda bu hususun reddedilmesinin veya ilgili kurum amirine bilgi verilmesinin sağlanması - Ödeme, avans verme, taahhüt ve yükümlülük doğuran harcama belgelerinin hazırlanması, - Ödeme, avans verme, taahhüt ve yükümlülük doğuran harcama belgelerinin hazırlanması sonucunu doğuran harcama işlemlerinin, harcama yetkisini gösteren basamaklardan daha alt basamaklarda muhasebe kayıtlarına alınması, - Sözleşmeler, iş emirleri, görevlendirmeler ve bağışlar ile transferler amacıyla yapılan ödenek kullanımı işlemlerini gözlemlemek, - İçinde bulunulan mali yılda önceki yıl bütçesinden yapılan işlemlerin kayıt altına alınması, - Uygulama ve Harcama planlarına aykırı olarak yapılan işlemlerin gözlemlenmesi, - Harcama işlemlerinin ve belgelerinin muhasebe kodlarına uygun olarak sınıflandırılması, - Ödeme, avans, taahhüt ve yükümlülüklerde meydana gelecek değişiklikleri izlemek, - Harcama belgelerinin sisteme girilmesinden önce ödeneğinin mevcut olduğunun onaylanması, - Verile emirlerinin, taahhüt tipini, alacaklının kimlik numarasını, kuzey Amerika endüstri sınıflandırma kodunu, standart endüstri sınıflandırma kodunu, ödeme şeklini ve onay tarihini içermesi, - Taahhüt tiplerinin tanımlanması, (geçici görev, maaş, satın alma gibi) - Alacaklının merkezi sistemde tanımlı satıcılardan olduğunun onaylanması, 11

12 - Verile emirlerinde yer alan alacaklı adının taahhüt belgelerinde ki isimle tutarlı olup olmadığının kontrolü, - Avans mahsup edildiğinde derhal kayıt altına alınarak ilgili harcama kaleminde yer alan ödenekten mahsup edilmesi. Kurumlarca hazırlanan mali tablolar ve faaliyet sonuçları 1990 tarihli Baş Mali Yönetici kanunu gereğince, Genel Kabul Görmüş Kamu Denetim Standartlarına uygun olarak varsa kurumun Inspector General-IG (Genel Müfettişliği) nce veya bunun uygun gördüğü bağımsız bir dış denetici tarafından, kumruda 1978 tarihli Genel Müfettiş Kanunu na göre atanmış bir Genel Müfettişin bulunmaması halinde üst yöneticinin belirleyeceği dış denetici tarafından denetlenmektedir. Denetim sonucunda düzenlenen rapor kurum üst yöneticisine sunulmaktadır. Düzenlen bu söz konusu denetim raporları ayrıca Sayıştayın da başkanı olan US Comptroller General-USCG (Birleşik Devletler Genel Deneticisi) tarafından da incelenebilmekte ve duruma göre Kongreye rapor edilebilmektedir. Başmüfettişler kurumlarda ülkemizde ki teftiş kurulu başkanlığına benzer bir yapı arz etmektedir. İstihdam edilen kendi alanlarında uzman müfettiş ve deneticilerle kurum içi inceleme, soruşturma ve mali denetim işlemlerini gerçekleştirmektedirler. Bütçe ve Yönetim Ofisinin (OMB), 50 sayılı genelgesi gereğince kurumlar gerek başmüfettişlikçe, gerek diğer tarzda bir idari denetim birimince gerekse üst yöneticinin talebi ile dışardan bağımsız bir kamu deneticisince hazırlanan raporların gereğini yerine getirmek gereken tedbirleri almakla yükümlü bulunmaktadır. NAKİT YÖNETİMİ Kamu Mali Yönetim Birimi Uygulamada her kurumda ki harcama yetkililerinin yapmış oldukları harcamaların ödemesi Birleşik Devletler Hazinesi bünyesinde bulunan Financial Management Service-FMS (Kamu Mali Yönetim Birimi) nce gerçekleştirilmektedir. Kamu Mali Yönetim Birimi (FMS), bakanlıklar ve federal kurumlar adına kişilere ve iş sahiplerine yapılan aktarmalarda esas dağıtıcıdır. Örneğin, sosyal güvenlik kurumlarınca kişilere yapılan sosyal güvenlik ödemeleri, gelir vergisi iadeleri ödemeleri ve iş sahiplerince devlete sağlanan mal ve hizmetlere ilişkin ödemeler bu kurum tarafından gerçekleştirilir. Ödemelerin çok önemli bir bölümü hesaba aktarma suretiyle gerçekleştirilse de çek ile de ödeme yapılması söz konusudur.. Hazine Kamu Mali Yönetim Birimi (FMS) söz konusu federal ödemeleri Austin, TX; Kansas City, MO; Philadelphia, PA; and San Francisco, CA da bulunan dört Regional Finance Center-RFC (ana bölgesel merkez) vasıtası ile gerçekleştirmektedir. Söz konusu bu dört merkez, Social Security Administration-SSA (Sosyal Güvenlik Kurumu) ve Internal Revenue Service-IRS (Gelir İdaresi) gibi ülkenin mali yapılanması içerisinde oldukça etkili sayılabilecek federal birimlerin bölgesel teşkilatlarıyla oldukça yakın bir şekilde çalışmaktadır. Örneğin Texas eyaletinde bulunan Austin Financial Center, Texas eyaletinde 12

13 bulunması sebebiyle NASA çalışanlarının aylıkları ile Federal Enerji Üst Kurulunun aylıklarını ödemektedir. Bunun yanında söz konusu merkez, Birleşik Devletler genelinde Gelir İdaresinin (IRS) yapmış olduğu vergi iadeleri ve vergi kredileri ile bütün Adalet Bakanlığı (Department of Justice) ödemelerini ve ayrıca ülke genelindeki gazi maaşlarını ödemekle görevlidir. Bunlara ilaveten kendi bölgesi içinde yer alan tüm federal kurumların mal ve hizmet tesliminden doğan borçlarını da ödemektedir. Kamu Mali Yönetim Birimi (FMS), ödeme işleminin yanı sıra 10 bin civarında finans kumrunu kapsamına alan elektronik sistemi ile yıllık 2.4 trilyon dolar civarında bireylerden ve kurumlardan gelir vergisi, kurumlar vergisi, gümrük vergisi, para cezası, devletçe sağlanan hizmet karşılıkları ve borç geri ödemelerini de tahsil etmektedir. Bunun yanı sıra, genel devlet hesabını kapsayan mali raporları çıkarmak, takipteki kamu alacaklarını izlemek ve tahsil etmek, mali yönetimin ve muhasebe sistemlerinin geliştirilmesi konusunda diğer federal kurumlara yardımcı olmak, kamu mali yönetiminin performansının arttırılması ve e-devletin daha da yaygınlaştırılması alanında çalışmalar yapmakta adı geçen birimin görevleri arasında yer almaktadır. Nakit Yönüyle Ödeme İşlemi Federal nitelikteki ödemeler, harcamayı gerçekleştiren kurum tarafından ödemeye ilişkin bilgilerin ve ödeme talebinin saymanlıklara aktarılmasıyla başlar. Saymanlık (DO) olarak adlandırabileceğimiz bu birimler aslında sadece işin ödeme kısmını gerçekleştirmektedirler. Bu birimlerin söz konusu federal harcamaların yaklaşık % 85 inin ödemesini gerçekleştiren dördünden raporun 3.A Kamu Mali Yönetim Birimi bölümünde bölgesel ödeme merkezleri (RFC) olarak bahis edilmişti geri kalan federal ödemeleri gerçekleştiren saymanlıklar (DO) ise kendisine hazine dışında ödeme yapma yetkisi verilmiş Birleşik Devletler Posta İşletmeleri (USPS) veya Savunma Bakanlığı (DOD) gibi kurumların ödeme işlemlerini gerçekleştiren birimlerdir. Hazine verilerine göre 2006 Mali Yılında söz konusu bölgesel merkezler (RFC) saymanlık olarak toplam 964 milyon EFT işlemi ile toplam 1.5 triyon dolar civarında bir ödeme gerçekleştirmişlerdir. Kurumlarda, kurum adına ödemede bulunmak üzere saymanlıktan talepte bulunmaya yetkili tek şahıs harcama yetkilisi olarak ifade edebileceğimiz, uygulama planı ile kendilerine ödenek tahsis edilmiş olan uygulama birim yöneticileridir. Söz konusu yetkililer onayladıkları her harcamanın doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan dolayı sorumludurlar. Ayrıca söz konusu yetkililerin her biri için bunlara ait digital ve normal imza örneklerinin bulunduğu bir dosya kontrol amaçlı olarak Hazinede (FMS) muhafaza edilir. Ödeme talebi saymanlığa (DO) ulaştığında, Kamu Mali Yönetim Birimi (FMS) yetkilinin imzasının doğruluğu teyit eder, bundan sonra ödeme yetkilisi, harcama yetkilisinin direktifleri doğrultusunda alacaklının adını ve miktarını içeren ödeme işlemini başlatır. Kamu Mali Yönetim Birimine (FMS) bağlı ödeme merkezleri (RFC) ve diğer ödeme yapmaya yetkili kurum saymanlıklarınca (DO) yapılan ödemeler FED in New York şubesinde bulunan Hazine Genel Hesabından gerçekleştirilir. 13

14 Federal Hükümet nakit ve çekle ödemede dahil olmak üzere birkaç çeşit ödeme mekanizmasından yararlanma şansına sahip olsa da, 26 Nisan 1996 tarihinde Başkan Clinton tarafından imzalanarak yürürlüğe giren Borç Tahsilatının İyileştirilmesi ne ilişkin yasa uyarınca, vergi iadeleri dışında kalan federal ödemelerin büyük çoğunluğu 2 Ocak 1999 tarihinden itibaren EFT yoluyla gerçekleştirilmektedir. EFT yanında, transferlerden yararlanan kuruluşlara gerekli aktarmaları sağlamak üzere oluşturulmuş, ASAP ve PMS ise fonların söz konusu kuruluşlara elektronik ortamda aktarılmasını ve ihtiyaca göre kullandırılmasını sağlamakta olan elektronik sistemlerdir. 1 Ekim 2001 tarihinde, Hazine tarafından yayımlanan bir genelge ile kurumların veznelerden nakit olarak yapabilecekleri ödemelere ciddi kısıtlamalar getirilmiştir. Söz konusu genelge uyarınca birkaç istisna dışında veznelerden nakit ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Çek ile ödeme, harcamacı kuruluş onay amirinin talebi üzerine Hazine Kamu Mali Yönetim Birim Bölgesel Ödeme Birimlerince (RFC) tanzim edilen çeklerin alacaklının posta adresine gönderilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Çekler genellikle anılan ödeme merkezleri (RFC) tarafından düzenlense de, diğer saymanlıklar (DO) ödeme yetkilileri de hazine çeki tanzim etmeye yetkilidir. IV- ÖZET VE SONUÇ Yürürlükte bulunan yasalar ve diğer idari düzenlemeler çerçevesinde ABD Kamu Mali Yönetim yapısı ve bu yapı içersinde ki sorumluluklar ve kontrol sürecinin incelenmesi neticesinde: 1. Federal yapı içersinde her bir bakanlığın veya kuruluşun kendi bütçesini hazırladığı, uyguladığı, muhasebeleştirme işlemleri de dahil olmak üzere saymanlık işlemlerini yürüttüğü, 2. Bir bütün olarak bütçe ve muhasebe işlemlerinin elektronik ortamlarda sürdürüldüğü ve diğer ilgili kurumlara ait bilgi sistemleriyle paylaşım içinde olunduğu, 3. Mali kontrolün kurumun kendisi tarafından belirlenen mekanizmalarla otomatik olarak ve ayrıca kurum iç deneticileri veya bağımsız kamu deneticileri vasıtasıyla yapıldığı, 4. Yasama adına Goverment Accountibility Office-GAO (Sayıştay) tarafından dış denetimin gerçekleştirildiği, 5. Ödemelerin özellik arz eden birkaç kurum hariç Hazine tarafından FED bünyesinde bulunan Hazine Genel Hesabından, hesaba aktarma suretiyle gerçekleştirildiği, 6. Harcama yetkililerinin ve program yöneticilerinin yapılan ödemelerin doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan mali olarak sorumlu olduğu, nakit transferinden kaynaklanan sorumluluğun ödeme yetkilisine ait olduğu, 14

15 7. Kamu muhasebe standartları ile denetim standartlarının bulunduğu ve geniş ölçüde söz konusu standartlara uyulduğu, hususları tespit edilmiştir. Söz konusu bu tespitler neticesinde, coğrafi alan ve nüfus olarak oldukça büyük sayılabilecek Amerika Birleşik Devletlerinin ileri, hızlı ve güvenli bilgi ve iletişim teknolojilerine, bunun yanında oldukça güvenilir veri tabanlarına ve yetişmiş personele sahip olduğu; denetim ve kontrol alanlında her hangi bir karmaşa yaşanmadığı ve daha önceden belirlenerek sürdürülmekte olan bütçe ve kamu muhasebe standartlarına uygun olarak kurumlarca gerçekleştirilen mali işlemlerin, yine daha önceden belirlenmiş olan standartlara uygun biçimde denetlenmesi neticesinde, kamu mali yönetiminden elde edilen sonuçların güvenilir ve kullanışlı olduğu sonuçlarına varılmıştır. 27/11/2007 ANKARA Yılmaz ÖZTÜRK Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü 15

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin idare hesaplarının Sayıştaya verilmesi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ ÖZET: Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları ise, yönetim ve denetim yetkilileriyle

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU + AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE İİŞ KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esaslar, yükseköğretim

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN) (SIRA NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 2012 yılında yükseköğretim kurumları bütçe

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BAŞBAKANLIIK 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TANIITMA FONU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL // 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HALK SAĞLIIĞII KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU 2017 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU 2017 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU 2017 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01 GİDRLRİN MUASBLŞTİRİLMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimleri ödeneklerine göre ihtiyaçlarına esas olmak üzere harcama yapılması arcama yapılması

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ www.asbu.edu.tr ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2018-2020 MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Eyüp ATEŞ Bilgisayar İşletmeni Bahattin ALBAS Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sunum Planı * 2018-2020 ASBÜ

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI UYGULAMA KILAVUZU (ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN)

BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI UYGULAMA KILAVUZU (ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI UYGULAMA KILAVUZU (ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ GİRİŞ 5018 sayılı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. Aralık/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.tr Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AKSARAY BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE İÇ KONTROL 08-09/09/2006-Kızılcahamam M. Sait ARCAGÖK MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ İ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ü ÜĞÜ SUNUM PLANI Mali yönetim ve kontrol yapısı İç

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 2 / 5 Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görev Adı : Muhasebe Yetkilisi (MY) Amiri : Sorumluluk

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRK STANDARTLARII ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MADEN TETKİİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU ANADOLU PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİİ ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1- Amaç 2- Kapsam 3- Yasal ve mali çerçeve 4- Roller ve sorumluluklar 5- Banka ve nakit yönetimi 6- Bütçe 7- Mali yıl ve planlar 8- İhtiyatlar 9-

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SAKARYA ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MESLEKİİ YETERLİİLİİK KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

BÜTÇE KESİN HESAP.

BÜTÇE KESİN HESAP. BÜTÇE KESİN HESAP www.erkankaraarslan.org BÜTÇE HAZIRLAMA TAKVİMİ İşlem Sırası Tarihi Yetkili İşlemin Adı Açıklama 1 Haziran Ayı Sonu Üst Yönetici Bütçe Çağrısı 2 Temmuz Ayı Sonu Harcama Birimleri

Detaylı

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından öğretmen

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORMAN VE SU İİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Talebin Başkanlık Yazı İşleri Birimince kayda alınıp

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII EMNİİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Görev Tanımı Dairesi Bütçe ve Performans Programı -Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik -Bütçe Hazırlama Rehberi, Orta Vadeli

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Alt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu veya elektronik ortamdan gelen evraklar kayda

Detaylı

KAMU İDARE HESAPLARI Ve GYMY MALİ RAPORLARI VE TABLOLARI

KAMU İDARE HESAPLARI Ve GYMY MALİ RAPORLARI VE TABLOLARI KAMU İDARE HESAPLARI Ve GYMY MALİ RAPORLARI VE TABLOLARI Kamu İdare Hesapları Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Raporları ve Tabloları Yapılan Çalışmalar KAMU İDARE HESAPLARI 6085 Sayılı Sayıştay

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SPOR TOTO TEŞKİİLAT BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı