Türkiye de Öğretmen Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması: Etkin öğretmen Yetiştirme Modeli. Prof Dr. Mehmet Kartal DEÜ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Öğretmen Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması: Etkin öğretmen Yetiştirme Modeli. Prof Dr. Mehmet Kartal DEÜ."

Transkript

1 Türkiye de Öğretmen Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması: Etkin öğretmen Yetiştirme Modeli Prof Dr. Mehmet Kartal DEÜ. Buca Eğitim Fak Özet Türkiye de özellikle alan öğretmen yetiştirme modeli çok hızlı değişmektedir. Yakın zamana kadar eğitim fakültelerinin alan öğretmenlik programlarına öğrenci kontenjanı verilmemesinin (2013/2014 öğretim yılı) sonuçlarını tartışırken, tarihinde ilgili programların açılmasına ve öğretim sürelerinin de beş yıldan dört yıla düşürülmesine karar verilmiştir(yök, 2014). Aynı şekilde pedagojik formasyon sertifikası nın yaşam boyu öğrenme kapsamında değerlendirilerek isteyen herkesin alabileceği kararlaştırılmıştır. Uygulama, eğitim / eğitim bilimleri fakültesi olan tüm üniversitelerde eş zamanlı olarak; II. sınıflar için 6 dönem, III. sınıflar için 4 dönem, IV. sınıflar için 2 dönem ve lisans sonrası için ise yine 2 dönem olarak planlanmıştır. Tezsiz yüksek lisans programının da öğretim döneminde açılmasına karar verilmiştir( YÖK 2014). Türkiye nin öğretmen eğitimini 21. yy. paradigmaları ekseninde yeniden gözden geçirmesi beklenirken yaklaşık 35 yıl öncesi modele geri dönülmesi son derece manidar bulunmuştur (2547 sayılı YÖK kanunu, 1981 ). Öğretmen eğitimindeki bugünkü anlayış, pedagoji programının klinik uygulamaya dönüştürülmesine dayanmaktadır. Alınan kararların bu anlayıştan oldukça uzağa düştüğünü söyleyebiliriz. Bu makalede, Dünya ile Türkiye deki öğretmen eğitimi karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Kimi araştırma ve projelerde (Sharon Feiman-Nemser, M. Özcan,2012, MEB 2011) pedagoji programlarının ( meslek bilgisi dersleri ve okul uygulama çalışmaları) süresinin iki yıl olması önerilirken, Pratikte daha çok bir yıllık programların uygulandığını görüyoruz. Bazı ülkelerde ise, pedagoji programları çift anadal çevresinde uygulanmaktadır (Perttı Kansanen). Pedagoji programları kredisi (12-15 x 2 = 30 uygulama yükü ) okuluygulama çalışmalarından oluşan 35 kredilik ders yükünden oluşmaktadır (ETC,2003, Perttı Kansanen). Okul uygulama çalışmaları, yerli öğretmenlik programları ve sertifika programlarına göre sırasıyla 3 kat(5x2=10 saat ve 5 kat( 3x2=6 saat) daha fazladır. Türkiye nin de öğretmenlik programlarını acilen klinik uygulamaya dönüştürmesi gerekmektedir. Tablo: 11 de uygulama ağırlıklı bir program önerisi verilmiştir. Alan öğretmenlikleri içinde bu program lisans öğrencilerine çift ana dal ve/veya lisans sonrası model olarak verilmelidir. Dört yıllık öğretmenlik lisans programları da bu çerçevede yeniden tasarlanmalı. Okul öncesi ve ilkokul öğretmenliği gibi programlarda pedagoji programının ağırlığı %50 lere kadar çıkarılmalıdır. Alan öğretmen adaylarının seçimi, tıpta uzmanlık sınavı( TUS) gibi, öğretmen eğitiminde uzmanlık sınavı (ÖEUS) ve/ veya çift anadal yönergesine göre yapılabilir. Seçilen adaylara blok öğretmenlik uygulaması

2 süresince öğretmen yardımcısı veya yardımcı öğretmen ücreti verilebilir. Öğretmen adayı seçim sistemi ve ücretli staj eğitimi modeli, sadece mesleğin cazibesini artırmaz aynı zamanda nitelikli adaylara ulaşmayı garanti eder. Özgeçmiş: 1963: Mimar Sinan İlk öğretmen okulu Pınarbaşı/Kayseri : İzmir Yüksek öğretmen Okulu hazırlık sınıfı, İzmir Eğe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya fizik bölümü, İzmir Ertuğrul Gazı lisesi Kimya Öğretmeni, Bilecik Eğe Üni Fen Fakültesi yüksek Lisans Eğe Üniversitesi Kimya fakültesi Doktora Yrd. Doç. Buca Eğitim Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Doç. Dr. Buca Eğitim Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Buca Eğitim Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İÇİNDEKİLER Kısa sunum:.3 1. Dünyada öğretmen yetiştirme modelleri Birleştirilmiş modeller Sertifika programları Post Grauate Certifikate Education (PGCE) yapısı: Avusturalya öğretmen yetiştirme sistemi Lisans sonrası yüksek lisans modeli Avrupa Birliği ülkelerinde öğretmen yetişrtirme modelleri Çift anadal modeli 9 2 Öğretim programları Program yeterlilikleri ve sorumlu kuruluşlar Öğretmenlik programlarının yapısı AB ülkelerinde program yapıları.11

3 2.4 alan derslerinin( Kimya) yapısı Eğitim Fakültelerinde Bologna Süreci 12 3 Okul uygulama çalışmaları ülke programlarında okul-uygulama süreleri Öğretmen eğitiminin klinik uygulamaya dönüşümü Öğrenci seçimi Öğretmenlik programlarına giriş koşulları Türkiye de ek puan uygulaması Öğretmenlik programlarının en küçük ve en büyük puanlarları.14 5 Eğitim Fakültelerinin Durumu 15 6 Sonuç ve Değerlendirme Öğrenci seçimi Okul uygulama çalışmaları Tezsiz yüksek lisans programları Lisans Düzeyindeki programlar 17 7 Öneri önerilen Programlarların öğrenci kaynağı Öğrenci kaynağının değişiminin avantajları Maaşlı/ ücretli öğretmen eğitimi Programların uygulanacağı üniversiteler 18 8 Kaynakca..20

4 Özet sunum 2013/14 öğretim döneminde eğitim fakültelerinin alan öğretmelilik programlarına öğrenci kontenjanı verilmemesini ihtiyaç temeli öğretmen yetiştirme stratejisi ile açıklayan YÖK, 18 Nisan 2014 tarihinde öğretmen yetiştirmede rekabetin artırılması gerekçe gösterilerek bu programların öğretim süresinin beş yıldan dört yıla düşürülmesine ve 2014/2015 öğretim yılından itibaren öğrenci alınması kararlaştırılmıştır. Aynı şekilde yaşam boyu öğrenme çerçevesinde lisans öğrencilerine hiçbir sınırlama olmaksızın öğretmenlik sertifikası alma hakkı vermiştir. Her şeyden önce, alan öğretmeni yetiştirmede yaklaşık 35 yıl önceki modele geri dönüldüğünü söylemeliyiz ( 2547 sayılı kanun, 1981). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ile alan öğretmenlik programlarının öğretim süresini beş yıla ( birleştirilmiş yüksek lisans 3,5+ 1,5 = 5) çıkaran (1997) ve daha sonrada karma olarak uygulanması kararları(2007) silinip atılmıştır. Alınan bu yeni kararlarla, 1- Alan öğretmenlik programlarının öğrencileri meslek bilgisi dersleri/ kredisi kadar daha az alan dersi alacakları için, öğretmenlik alan bilgisi Sınavları nda sertifikalı lisans öğrencileri lehine haksiz rekabet oluşturacaktır. 2) Alan öğretmenlik programı öğrencileri sadece öğretmenlik diplomasına sahip olurken, lisans öğrencileri iki belgeye ( lisans diploması + öğretmenlik sertifikası )sahip olacaklardır. 3) Aday öğretmen fazlası varken sınırsız sertifika programı açılması ne derece doğru bir karar? 4) Sınırsız sayıda öğrencinin orta öğretim kurumlarında staj yapmasının yaratacağı olumsuzluklar Daha doğru yaklaşım, öğretmenliğe kaynaklık eden ilgili fakülteler arasında çift ana dal programlarının serbestleştirilmesi ve öğretmenlik çift anadal programının yüksek lisans düzeyinde oluşturulmasıdır. Fen-ed ve eğitim fakültelerinin işbirliğini içeren bu model öğretmen niteliğini yükseltecektir. Bu gün Amerika Birleşik devletleri başta olmak üzere pek çok ülkede uygulanan öğretmen yetiştirme modelleri şöyledir: 1. Master of Art in Teaching (MAT ) 4+1 tam zamanlı 4+2 yarı zamanlı Bu programlar pratik okul çalışmalarının süresini artırmak için orta öğretim egitim süresini ( net 36 hafta) esas alırlar ve yaz ve tatil dönemlerini etkin olarak planlarlar 2. Education Master ( EdM ) 4+ 2 tam zamanlı İkici model, ABD de 50 eyaletten 120 eğitimci tarafından önerilmiştir. Holmes Group olarak bilinen bu grup, her düzeydeki öğretmen eğitimi için bu modeli önermektedir.

5 Öğretmen eğitiminde okulların uygulama hastaneleri gibi işlev görmesi ve öğretmen adaylarının 2 yıl intörnlük yapması önerilmektedir. 2. Birleştirilmiş yüksek lisans modeli 3+2 tam zamanlı Bu model esnek bir model olup alan, meslek ve pratik okul çalışmaları sarmal olarak planlamaya elverişlidir. Hatta son bir yılı ya da bir dönemi okul çalışmalarına ayrılabilmektedir. Bu model, 3,5+ 1,5 ( ) ve karma( sarmal ) olarak ( ) tezsiz yüksek lisans (TYL) modeli olarak Türkiye de de uygulamıştır. Ülkemizdeki uygulamada bazı önemli güçlüklerle karşılaşılmıştır: Bunların başında alan derslerinin fen-ed fakültelerinde verilmesinin bu fakültelerde aşırı yük yoğunluğu yaratmasına; İkincisi, ek puan avantajından yararlanan hiç olmasa öğretmen olayım anlayışı ile yerleşen öğrencilerin niteliğindeki düşme ve nihayet mesleki formasyon( tezsiz yüksek lisans ) programının yapısı ve pratik okul çalışmalarının işleyişi sayılabilir. İlk iki deneyim bu modeli, bir alternatif olmaktan çıkarmaktadır. Öğretmen liseleri Anadolu liselerine dönüştürülse bile, alan derslerinin fen-ed fakültelerinde verilmesi başlıca handikap olarak kalacaktır. Ülkemizde alan öğretmeni hazırlamak için çift ana dal modeli ve/ veya lisans sonrası model en rasyonel yaklaşım olarak görülmektedir. Öğretmen adaylarının seçimi, çift ana dal yönergesi çerçevesinde ve/veya tıpta uzmanlık sınavı( TUS) gibi öğretmen eğitiminde uzmanlık sınavı(öeus) ile yapılabilir. Lisans derecesi +ALES sınavı da bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Gerekirse bu sınavlara mülakat, referans gibi unsurlar da eklenebilir. Öğretmenlik (Pedagoji) programlarının 1/3 (12-15 kredilik) nün pratik okul çalışmalarından meydana geldiğini daha önce söylemiştik. Şu anda uygulanan sertifika programımızın ( Tablo 2), sadece pratik okul uygulama çalışmalarını 5 kat attırarak (3x2= 6 saat) uygulama ağırlıklı yeni bir öğretmenlik programı yapılabilir, Tablo 11 de böyle bir program taslağı verilmiştir. Böylece, öğretmen eğitiminin klinik uygulamaya dönüştürülmesine dayanan 21.yy anlayışını da yakalamış oluruz. İkinci diploma Finlandiya da olduğu gibi yüksek lisans düzeyinde olabilir. Öğretmenlik çift ana dal programları minimum 4,5-5,5 yılda tamamlanabilmektedir. İster çift ana dal ister lisans sonrası model olsun öğretim süresi uzayan bu programların cazibesini artırmak için adaylara blok öğretmenlik uygulaması döneminde(tablo 11) öğretmen yardımcısı/ stajyer öğretmen ücreti verilmelidir. Böylece bir taraftan nitelikli öğretmen adaylarına ulaşım garanti altına alınırken, diğer yandan öğretmen olamayacakların okullarda staj/uygulama yapmalarının (yığılmalarının) önüne de geçilebilir. Tablo.11 de verilen uygulama ağırlıklı öğretmenlik programı dört yıllık öğretmenlik lisans programlarına da uyarlanmalıdır. Hatta temel eğitim ve okul öncesi gibi programlarda pedagoji programının ağırlığı % 50 lere kadar yükseltilmelidir. Bu kararlarla Türkiye

6 öğretmen eğitiminde reform yapılabilir. Öte yandan hem bu yeni 4yıllık programlar hem de çift ana dal programları esnek programlar olup sarmal olarak ta planlanabilirler Alan öğretmenlik programları için yukarıda teklif edilen program ve modellerin en önemli avantajı, herkese öğretmenlik sertifikası gibi kulağa hoş gelen fakat son derece yetersiz öğretmenlik sertifika programlarına ihtiyacı ortadan kaldırmasıdır. Modelin başarısı: Eğitim fakültelerinin seçimine bağlı olacaktır. Kriter olarak, ilgili alan eğitiminde minimum yüksek lisans programına sahip olan eğitim fakülteleri seçilmelidir. Sadece eğitim/ eğitim bilimleri fakültesi olması yeterli koşul değildir. Aksi halde, tezsiz yüksek lisans( TYL) programlarında daha önce yaşanan yozlaşma medya gelebilir. Fakülte okul işbirliğinin gerçek anlamda uygulanmasına bağlı olacaktır. Kurumların ve alan eğitimcilerinin asli görevlerinin okul uyulama çalışmaları için yeni bir anlayışa sahip olmaları gerekir Tablo 11. Profesyonel Öğretmen Eğitimi Programı (Taslak): I. dönem T U K Gözlem 2 hafta ( I.Okul ) Okul deneyimi I 1 gün/ hafta Meslek bilgisi dersleri I* 4 gün/ hafta II. Dönem Okul deneyimi II 2 gün/ hafta ( 6 hafta, II. Okul ) Meslek bilgisi dersleri II* 3 gün/ hafta ( 6 hafta Blok öğretmenlik uygulaması 7 hafta Değerlendirme 1 hafta * Meslek bilgisi dersleri Tablo 2 den seçilebilir ( 13,8 hafta okul çalışmaları)

7 1. Dünyada öğretmen yetiştirme modelleri Tablo 1 de Dünya genelinde uygulanan öğretmen yetiştirme modelleri verilmiştir. Türkiye deki öğretmenlik programları (X ile gösterilen) 1981 yılında Yüksek öğretim kurulu(yök) kanunu ile lisans düzeyine yükseltilmiştir. 3. yıl olan sınıf öğretmenliği programının süresi 1889/90 da dört yıla yükseltilmiş (Cihangir DOĞAN,2005), 1997 da Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması ile okul öncesi ve sınıf öğretmenliği programları ilk kez lisans düzeyine çıkarılırken, lisan düzeyindeki alan öğretmenlik programı aynı yıl tezsiz yüksek lisans( TYL) düzeyine çıkarılmıştır. TYL programı eğitim fakültelerinde birleştirilmiş olarak ( 3,5+1,5 ), fen-ed fakültelerinde ise lisans sonrası ( 4+1,5 ) olarak uygulanmıştır. Tablo 1: Dünyada öğretmen yetiştirme modelleria Düzey Lisans Düzeyi Lisans sonrası Öğretmen Tek diploma Çift diploma Okul Öncesi x İlk Öğretim x** Lise x* x* x** x* : 1997 Birleştirilmiş ( 3,5 +1,5) ve lisans sonrası ( 4+1,5 =5,5 ) Diploma Veya Sertifika x** Yeniden yapılanma ile sonlanmıştır. Lise öğretmenliği için 2010 yılında tekrar açılmıştır 1,5 yıllık program =Tezsiz Yüksek Lisans programı Meslek bilgisi ve okul-uygulama çalışmalarından meydana gelen tezsiz yüksek lisans (TYL) programı YÖK tarafından hazırlanmıştır (Tablo.2 ). Fen-Ed fakültelerinde daha önce eş zamanlı( lisans+ sertifika) olarak sürdürülen öğretmenlik sertifika programlarına da böylece son verilmiştir. Türkiye de alan öğretmenleri, öğretmen yetiştirme görevinin üniversitelere devrinden önce de ( arası hariç) hep lisans düzeyinde hazırlanmıştır: Yüksek Öğretmen Okulu (YÖO) modeli bunların en başında gelir. Türkiye de akademisyen ve alan öğretmen ihtiyacının karşılanmasında tarihsel bir öneme sahip bu okullar (M. kartal, 2011 Bef ) 1978 de kapatılan ve sadece Ankara, İstanbul ve İzmir de bulunan okulları kapsamaktadır. 1.1 Birleştirilmiş Modeller Sharon Feiman-Nemser, 5 yıllık (3+2) birleştirilmiş modellerin daha profesyonel bir yaklaşım olduğunu, alan ve pedagojik derslerin ve pratik okul-uygulamaların sarmal bir yapıda planlanabilmesinin mümkün olabildiği esnek bir model olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda son bir sömestr veya beşinci yılın tamamının okul uygulama çalışmalarına ayrılabilmesini mümkün kılabilmektedir. Sarmal programların daha pedagojik olduğu fikri ülkemizde de benimsenmiş ve 2007 yılında birleştirilmiş TYL programı ( 3,5+1,5), karma programa( 5 yıl) dönüştürülmüştür. Eğitim Fakültelerinde halen karma/sarmal program

8 Tablo 2. Tezsiz yüksek lisans ( TYL) programından sertifikaya programına dönüşüm süreci yıllar * Programı süresi 1,5 yıl 1,5 yıl 1 yıl 1 yıl 1 Programın adı TYL TYL TYL Sertifika sertifika Dersler / Teorik, Uygulama, Kredi TUK TUK TUK TUK TUK Öğretmenlik mesleğine giriş Eğitim Bilimine Giriş Gelişim Psikolojisi Program Geliştirme ve Öğretim Gelişim ve Öğrenme Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Özel Öğretim Yöntemleri I Özel Öğretim Yöntemleri II Okul Deneyimi I Okul Deneyimi II Öğretimde planlama ve değerlendirme Ölçme ve Değerlendirme Sınıf Yönetimi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Öğretmenlik uygulaması* Bilim Tarihi(Genel Kültür) Seçmeli Ders (Genel Kültür) Rehberlik Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları** Öğretim ilke ve yöntemleri 202 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi Konu alanı ders kitabı İnceleme Seçmeli I Seçmeli II TOPLAM * :2010 programından Kaldırılan dersler seçmeli I ve II grubuna aktarılmıştır **: Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Öğretim ilke ve yöntemleri olarak değiştirilmiştir

9 uygulanırken, lisans sonrası TYL programı, önce bir yıllık programa, 2010 yılında da yerini öğretmenlik sertifika/pedagojik formasyon programına bırakmıştır 1.2. Öğretmenlik Sertifika Programları Türkiye de öğretmenlik sertifika programları, arası hariç( TYL dönemi ) hep var olmuştur. Farklılık, 2010 dan sonra bu programlarının sadece eğitim fakülteleri ve/veya eğitim bilimleri bölümleri/fakülteleri olan üniversitelerde açılma koşulunun olmasıdır. TYL programından türetilmiş sertifika programı (Tablo:2, son sütün) lisans sonrası ve lisans dersleri ile eş zamanlı olarak planlanmıştır. Danıştay tarafından eşitlik ilkesine aykırı( süre bazında) bulunarak iptal edilen ( E: 2010/2741 sayılı karar, ) eş zamanlı uygulamanın YÖK tarafından tekrar uygulanmasına karar verildiği belirtilmektedir. Günümüzde sertifika programı hafta sonu ve/veya II. öğretim olarak uygulanmaya devam etmektedir. Lisans sonrası sertifika modeli (4+1), öğretmen ihtiyacın kritik düzeye düşmesi durumunda başvurulan nispeten ucuz bir program olarak değerlendirilmektedir (Sharon Feiman-Nemser ). Öğretmen ihtiyacı bittiğinde bu programlar da sonlanabilmektir. Türkiye de ihtiyaç temelli öğretmen yetiştirme stratejisi ( MEB, 2011), sadece alan öğretmenlik programlarının sonlanması için kullanılmıştır. Buna karşın, alan öğretmenlik programlarının 3-4 katı kadar sertifika kontenjanı verilmiştir. İronik bir durum değil mi? Öğretmenlik sertifika programlarının adı ABD de, Master of Art In Education (MAT), İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerde, Post Graduate Certificate in Education( PGCE) isimlerini alsa da, genel olarak; 4+1 yıl tam zamanlı 4+2 yıl yarı zamanlı şeklinde uygulanmaktadır. 1.3 Bir öğretmenlik sertifika programının yapısı: PGCE Tablo 3 de ise bir PGCE programının yapısı verilmiştir: 36 haftalık programının 1/3 nin ( %33, Türkiye de ise( Tablo 2, son sütün) yaklaşık 4/5 nün( %80 ) meslek bilgisi derslerinden meydana geldiğine, yine PGCE programının orta öğretim eğitim takvimine göre ( tatil/ yaz dönemlerinin etkin bir şekilde kullanılması için) ülkemizde ise üniversite akademik takvimine göre planlandığını dikkat edin. (www.roehampton.ac.uk/.../pgce- Secondary-c.). Türkiye de uygulanan sertifika programının Pratik okul-çalışmalarının süresinin ne kadar az ( % 40 daha az) olduğunuda fark etmişsinizdir.

10 Tablo 3.The PGCE Secondary course runs from 1 September to 18 June Autumn Term (September December 2011) School observation and induction 2 weeks University-based studies and Pre-Block School Experience (two days per week in school one) 5 weeks Study week 1 week Block School Experience 1 7 weeks Christmas Holiday 2 weeks Spring Term (January April 2012) University-based studies and Pre-Block School Experience (two days per week in school two) 5 weeks Block School Experience 2 1 week Study week 1 week Block School Experience 2 4 weeks Easter Holiday 2 weeks Summer Term (April June 2012) Block School Experience 2 6 weeks Study week 1 week University-based studies 2 weeks 1.4 Avusturalya Öğretmen yetiştirme sistemi Tablo 4 te Avustralya da öğretmen yetiştirme modelleri örnek olarak verilmiştir. Bizdeki tam karşılığı öğretmenlik uygulaması olan profesyonel deneyim dersinin hem bir kez daha süresi hem de okul yönetiminin ziyaret sayısı da gösterilmiştir (Pre-Service Teacher Education In Australia ). Table 3. Professional experience days per program (range), and number of visits by university staff to schools during professional experience Program Type Range of Professional Experience days Number of visits by university staff - range Primary UG 4 year days 0-27 Primary PG 1 year Primary PG 2 year Secondary UG 4 year Secondary PG1 year Secondary PG 2 year UG: under graduate, PG: post graduate (Pre-Service Teacher Education In Australia) 1.5 Lisans sonrası yüksek lisans modeli Lisans sonrası öğretmen eğitiminde en radikal model, Henry Holmes tarafından önerilen Education Master (EdM) 4+2 modelidir. Bu model, ABD de elli eyaletten 120 eğitimci tarafından desteklenmiştir. Holmes Group, tıp eğitiminin öğretmen eğitimine adapte edilerek profesyonel öğretmen yetiştirilebileceğini savunmuşlardır. İlk/orta öğretim okullarının eğitim hastaneleri gibi işlev görmesini ve öğretmen adaylarının rehber öğretmen (mentör) gözetiminde iki yıl kesintisiz staj yapmalarını önermişlerdir. Hatta Holmes Group

11 lisans düzeyinde öğretmen eğitiminin yeterli olmadığını, her düzeyde öğretmen eğitiminin kesinlikle lisans sonrası 4+2 modele göre yetiştirilmesi gerektiğini savunmuşlardır 21 yy öğretmen eğitimi Holmes Group un görüşüne parelel bir eğilim gösterdiği söylenebilir: A majority of countries are beginning to require the same level of preparation for all teachers, regardless of the level they will teach, and the worldwide trend is toward requiring a minimum of a bachelor's degree to enter programs that prepare teachers. 1,6 Avrupa Birliği ülkelerinde öğretmen yetişrtirme modelleri Avrupa birliği ülkelerinden Almanya, öğretmen eğitiminde lisans +2 (Gymnasium için 5+2 veya 6+2) modeli ile Türkiye de daha önce uygulanan modele benzer (3,5+1,5 ) aşamalı bir model uygulamaktadır. Fransa Lisans sonrası ( 3+2, 1 yılı hazırlık eğitimi olup zorunlu değildir) modeli uygulamaktadır (http://ilkogretim-online.org.tr/vol10say2/v10s2m1.pdf 1.7 Cift Anadal Modeli Tablo 1 den görüleceği üzere öğretmen yetiştirmede bir başka model de lisans düzeyinde çift anadal modelidir. Finlandiya başta olmak üzere pek çok ülkede başarıyla uygulanmaktadır. Çift ana dal programlarına ana dal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. döneminin başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için Başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, - Başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 (BB) veya 100 üzerinden en az 80 olması ve anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst % 20 de bulunması gerekir. gibi kriterleri içerir Bu programların planlaması ilgili fakülteye aittir. Bununla birlikte iki fakültenin ortaklaşa çalışmasını gerektirir. Çift ana dal programları genellikle dört yıldan daha uzun sürer ( 4,5-5,5 yıl). İkinci dal diploması yüksek lisans derecesi olabilmektedir ( Perttı Kansanen ). Lisans düzeyinde çift diploma uygulaması üniversitelerimizde çift anadal programı olarak zaten mevcuttur. Ancak, Tüm üniversitelerimizin çift anadal yönergelerinde Eğitim Fakültesi ile diğer fakültelerin / yüksekokulların programları arasında çift anadal programı uygulanmaz hükmü bulunmaktadır (http://www.deu.edu.tr/deuweb/icerik/icerik.php?kod= Öğretim Programları Bilindiği gibi öğretmenlik programları yapısal olarak başlıca üç bileşenden meydana gelir: Genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon. Lisans düzeyindeki (undergraduate level) programlar, alan bilgisi ve pedagojik dersler üzerine odaklanırken, Lisans sonrası programlar genellikle son bir veya iki yılda pedagojik ve pratik uygulamalar üzerine yoğunlaşır. Beş yıllık (extended) programlar ise alan bilgisi, pedogoji ve pratik çalışmaların hepsine birden yoğunlaşır. Beş yıllık programların daha esnek / sarmal yapıda planlama imkanı verdiğini daha önce ifade etmiştik.

12 2.1 Program yeterlilikleri ve sorumlu kuruluşlar Her ülkede, program yeterlilikleri eğitim bakanlıkları/ yüksek öğretim kurulları tarafından belirlenir. ABD ve Avustralya gibi federal ülkelerde ise bağımsız ajanslar/ kuruluşlar belirler. Ülkemizde 1981 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), daha sonra da YÖK tarafından belirlenmektedir. Bunun için YÖK 1997 de öğretmen yetiştirme milli komitesini oluşturmuştur (ÖYMK) (www.yok.gov.tr/content/view/496/217) tarihinde adı Öğretmen Yetiştirme Çalışma grubu ( ÖYÇG) olarak değiştirilen grup, YÖK, MEB ve Eğitim Fakülteleri yetkililerinden oluşmaktadır. Bununla birlikte, Milli Eğitim Temel kanunun (1739 sayılı kanun, 1973) 45. maddesindeki Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Milli Eğitim Bakanlığınca tespit olunur hükmü uyarınca MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü de öğretmen özel alan yeterliliklerini belirlemiştir (otmg.meb.gov.tr/yetozel), 2.2 Öğretmenlik programlarının yapısı Öğretmenlik programlarında pedagojik formasyon programının ağırlığı ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Türkiye de % 30 olarak belirlenen oran ( (YÖK, 2007 ), EU/EFT ülkelerinde Tablo 5 verildiği gibi değişmektedir. Program yeterlilikleri çerçevesinde YÖK, 2007 yılında Lisans düzeyindeki (undergraduate) öğretmenlik programlarının yaklaşık % 80 ni, alan öğretmenlik ( extended and/ or graduate level ) programlarının ise sadece % 30 nu (Tezsiz Yüksek Lisans Programını-TYL olarak ) belirlemiştir. %70 lik bölüm ( %50 alan bilgisi ve % 20 genel kültür) fakültelere/ bölümlere bırakılmıştır. 2.3 AB ülkelerinde program yapıları Tablo 5. EU/EFT ülkelerinde profesonel öğretmen eğitimi Öğretmen Düzeyi Profesyonel eğitim Ülkeler İlköğretim %13 -%70 İrlanda, Portekiz, Malta Slovenya, Finlandiya %50 nin üstünde Orta okul % 9,1- %58 Belçika( Fransız tarafı), Malta, Almanya %50 nin üzerinde Lise % 30 Almanya, Malta UK daha yüksek, İtalya, Lüksemburk, Avusturya tam %30, diğer ülkelerde%14-%30 arasında (http://etuce.homestead.com/publications2008/etuce_policypaper_en_web.pdf) 2.4 Alan derslerin ( Kimya ) yapısı Üniversitelerde alan bilgisi ders programları da farklık arz etmektedir. Tablo 6. de çeşitli fakültelerdeki kimya alan öğretmenliği programlarında alan derslerinin kredi/saatleri örnek olarak verilmiştir. Benzer farklılıkları diğer programlarda da görmek mümkündür:

13 Örneğin fizik öğretmenliği programlarında Temel Fizik dersi geleneksel olarak Temel fizik I ( 4+2)ve Temel fizik II( 4+2) olarak açılırken, kimi programlarda Temel fizik I, II, III ve IV olarak (16+8 ) parçalandığı görülmektedir. Bu farklılıkların iyi veya kötü olup olmadıklarını tartışmak konumuzun dışındadır. Ancak yatay geçişlerde önemli bir intibak sorunu yarattığı bir gerçektir. Tablo 6. Kimya öğretmenliği programlarında kimya alan dersleri Üniversiteler Dersler ODTÜ* Bogaziçi* Gazi Dokuz eylül ondokuz mayıs * Marmara Atatürk** G. Kimya I,II G. matematiki,ii Matrix teori Dif. equation Mat.for Chemist G. Fizik, I,II Fizik III G. Biyoloji,II Anorganik AnalitikI,II Enst. analiz Ayırma yöntem FizikoI,II Kim. kinetik Organik I,II Organik III Yapı tayını Biyo kimyai,ii Biyo teknoloji :uygulama saatini göstermektedir. Örnek: 8+8, sekiz saat teorik 8 saat uygulama * : Türk eğitim tarihi ve okul yönetimi dersi bulunmamaktadır ** : Fakülte- okul işbirliği kapsamındaki dersler hariç, diğer meslek bilgisi dersleri programındaki sertifika düzeye düşürülmüştür 2.5 Eğitim Fakültelerinde Bologna süreci Bologna süreci, program yeterlilikleri / çıktılarına göre programların yeniden hazırlanması için bir şans olarak değerlendirilebilirdi. Fakat özellikle eğitim fakültelerinde bu süreç iyi yönetilememiştir. Yetkinin YÖK te olduğu, hatta daha önce MEB in öğretmen yeterliliklerini belirlediği öne sürülmüştür. Bununla birlikte TYL programının (%30 luk kısım ) ağırlığının sertifika programı düzeyine indirgendiği ( Tablo 6) örneklere de rastlanmaktadır. Neticede, eğitim fakültelerinde genel olarak Bologna süreci ile ilgili yapılan iş sadece katalog bilgilerini hazırlamaktan öteye gidememiştir.

14 3. Okul uygulama çalışmaları Bilindiği gibi, pedagojik formasyon programları, başlıca iki bileşenden meydana gelir: Teorik alan eğitimi dersleri ve pratik okul uygulama çalışmaları. Teorik alan bilgisinin uygulamaya dönüşümünü gerçekleştiren pratik okul uygulama çalışmaları profesyonel öğretmen eğitiminde son derece önemlidir. Ülkemizde öğretmen yetiştirme programlarında bu süre okul deneyimi (1+4) ve öğretmenlik uygulaması (2+6) gibi iki dersle sınırlıdır( Tablo 2). Bu iki dersin uygulama saatleri hafta olarak hesaplandığında(10 saat x14 = 140 : 40 = 3,5) sadece 3,5 hafta ettiği bulunur. 3.1 ülke programlarında okul-uygulama süreleri Educational Testing Service ( ETS, 2003 ) 1999 TİMSS sınavlarında ABD nin üzerinde not alan ülkelerin öğretmen yetiştirme programlarında okul uygulama sürelerini vermiştir( Tablo 7). Ülkemizdeki öğretmenlik programlarındaki okul uygulama çalışmalarının süresinin ne denli az olduğu görülmektedir. Okul uygulanma süresinin kısalığının yanında işleyişi de tatmin edici olduğu söylenemez. Fakülte-okul işbirliği Protokolünde, rehber öğretim elemanının her öğrencinin dersini en az bir kez dinleyerek değerlendirme yapması yazılıdır(yök/ Dünya bankası, 1997 ). Bunun uygulamada gerçekleştiğini söylemek çok zordur. Tablo 7: Bazı ülkelerde okul- uygulama süreleri Ülkeler Süre Hafta Hollanda İngiltere Avustralya USA Singapur Hongkonk Kore Japonya minimum maksimum Öğretmen eğitiminin klinik uygulamaya dönüşümü Öte yandan 21 yy öğretmen eğitimindeki eğilimin klinik uygulamaya doğru evrildiğini daha önce söylemiştik. Son yıllarda yapılan çalışmalar bunun en önemli göstergeleridir. Bunlardan biri ABD de ulusal öğretmen eğitimi akreditasyon komisyonunun öğretmen eğitiminin klinik uygulamaya dönüşümü: Ulusal etkin öğretmen hazırlama stratejisi Blue Ribbon Paneli (NCATE, 2010), diğerleri de Türkiye de ki Ulusal Öğretmen Stratejisi çalıştayı ( MEB, 2011) ve M. Özcan ın( 2012 ) Okulda üniversite modeli verilebilir. İlkinde öğretmenlik programlarının %50 sinin pedagojik formasyon(okul uygulama çalışmaları ve meslek Bilgisi dersleri) (eylem no 16) olması önerilirken, ikincisinde pedagojik formasyon

15 programının süresinin iki yıl olması ve bu sürenin kesintisiz MEB okullarında geçirilmesi önerilmektedir. Okul uygulama çalışmaları açısından bu iki önerinin, Holmes Group un önerisi ile aynı olduğu fakat ilk ikisinin lisans düzeyinde ( 2+2 ) sonuncusunun ise lisans sonrası(4+2) düzeydeki programlar olduğunu unutmayalım 4. Öğrenci seçimi 4.1 Öğretmenlik programlarına giriş koşulları Öğretmen yetiştirme programlarına öğrenci seçimi, şüphesiz, modele ve düzeye göre değişiklik arz etmektedir e yakın öğretmen yetiştirme programı bulunan ABD de, öğretmen adayları lise den sonra ve fen-ed fakültelerinin ikinci sınıfından sonra öğretmenlik programlarına girerler. Giriş koşulları genel olarak minimum kolej GPA (Genel not ortalaması) puanı, referans, mülakat, çocuklarla çalışma deneyimi gibi kriterlerdir. 28 eyalet ise öğretmen adaylarını genel yetenek testi ( Praxis I ) ile seçerler. Türkiye, İngiltere. Japonya, Kore ve Hong Gong ulusal alan sınavı uygulamaktadır. Türkiye ve İngiltere alan sınavlarına ek olarak orta öğretim başarı puanını da değerlendirmeye katmaktadır. Başarı puanı, Türkiye de öğrencinin orta öğretim başarı puanı(obp) ile ilgili iken, İngiltere de orta öğretim düzeyinde yapılan sınavdan, İngilizce ve matematikten C ve üzeri puan alma koşulunu arar. Tablo 8. çeşitli ülkelerin öğretmenlik programlarına giriş koşullarını göstermektedir(ets, 2003 ). Tablo 8. Öğretmenlik programlarına giriş koşulları Lisans düzeyi Lisans sonrası Ülke Sınav türü Genel yetenek testi Mülakat sınav Ulusal alan sınavı Lise mezuniyet notu Lisans derecesi Alanında lisans derecesi sınav Avusturalya x b x İngiltere x x x Hong Gong x x Japonya x Kore x c x Hollanda x d Singapur f x x ABD x e x x x Türkiye x g x a x b x a: Resim, müzik ve Beden eğitimi öğretmenlik programları için b: üniversiye giriş sınavına lise dereceside eklenir c: SAT testi uygulanır (Scholastic Assessment Test) d: eğitimde master derecesi gerekir e: 28 eyallet ilk koşul olarak ister f: sadece lisans sonrası g: Kimya öğretmenlik programları ( YGS basamağından )

16 Bilindiği gibi ülkemizde bu sınavlar, öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi( ÖSYM ) tarafından iki aşamalı olarak yapılmaktadır: Genel kültür ve genel yetenekleri ölçen yüksek öğretime geçiş sınavı (YGS) ve alan bilgisini ölçen lisans yerleştirme sınavları (LYS). Adından da anlaşılacağı gibi öğretmenlik lisans programlarına LYS sonuçlarına göre yerleştirme yapılır 4.2 Türkiye de ek puan uygulaması Türkiye de uygulanan önemli bir ayrıcalıkta, öğretmenlik programını tercih eden meslek lisesi mezunlarına ek puan( OBPx0.06) uygulamasıdır. Bazı meslek lisesi mezunları sadece belirli programları tercih etmeleri halinde ek puandan yararlanırken, Anadolu öğretmen lisesi(aöl) mezunları tüm öğretmenlik programları için ek puandan yararlanabilmekteler. M. Özoğlu (2010) Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu liselerin ÖSYS başarı ortalamalarının yaklaşık % 75 civarında olduğunu, bunlarında yaklaşık % 60 nın eğitim fakültelerini tercih ettiklerini belirtmektedir. Öte yandan İ. Eşme ( 1999:142) eğitim fakültelerine yerleşen öğrencilerin sadece % 8 nin AÖL mezunlarından meydana geldiği, ilk sırada tercih edenlerin oranının ise sadece %5,8 (268 kişi) olarak vermektedir. Öğretmenlik programlarının öğrenci kaynağının öğretmen liseleri olması fikri, 1960 lı yıllardaki yüksek öğretmen okulu modeline dayadığı sanılmaktadır. Halbuki İkisi arasında çok önemli fark var: Yüksek öğretmen okulları, öğretmen okullarının en iyi öğrencilerini alırken, eğitim fakülteleri öğretmen liselerinin - deyim yerindeyse- sonuncularını almaktadır. Eğitimde imkan ve fırsat eşitliği adına yapılan bu uygulama, aslında haksız rekabete neden olmakta ve öğrenci niteliğini önemli ölçüde düşürmektedir. Buna en iyi örnek kimya alan öğretmenlik programları verilebilir: Bu programlara bilindiği gibi, birinci basamak(ygs) artı ek puan ile öğrenci yerleştirilmektedir. Sahsi kanaatim, alan öğretmenlik programlarına ek puan uygulamasının kaldırılması veya ilk 3 te terçih edenlere ek puan verilmesidir Öğretmenlik programlarının en düşük ve en yüksek puanlarları Öğretmen adaylarının seçimi ile ilgili daha çarpıcı bir gösterge, programlara giren öğretmen adaylarının genel başarı sıralarıdır (Tablo 9) (ÖSYM, Yüksek öğretim istatistikleri ). Belirtilen programlara yerleştirilen adayların en düşük ve en yüksek başarı sıraları arasında sırasıyla, sınıf öğretmenliği programında yaklaşık , matematik öğretmenliğinde ve fizik öğretmenliğinde ise fark olduğu görülmektedir. Bu kadar geniş bir yelpazeden nitelik aranabilir mi?

17 Tablo ÖSYM Yüksek öğretim programlarına merkezi yerleştirmede en küçük ve en büyük puanları (Branş öğretmenlikleri 2012 yılından) Program Puan türü Taban puan Genel başarı sırası Üniversite Sınıf Öğretmeliği Matematik Öğretmenliği Fizik Öğretmenliği TM-2 MF-1 MF-2 min 200, İst. Aydın max 375, İstanbul min 219, Başkent max 486, Boğaziçi min 200, Dicle max 380, Boğaz içi 5. Eğitim Fakültelerinin Durumu Sayısal olarak Türkiye de fen ed. fakültelerinden(95) sonra ikinci sırada yer alan eğitim fakültelerinde (83 ), öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı (59.35), fen-ed fakültelerinin ( ) neredeyse iki katıdır(tablo 10). Tabloya dikkatle bakıldığında eğitim fakültelerinde daha çok Yrd. doç ve öğretim görevlisi düzeyinde öğretim elemanı olduğu, kimi fakültelerde bu düzeyde de olsa yeterince öğretim elemanının da olmadığı bir gerçektir. Buna ilaveten eğitim fakültelerinin fiziki alt yapılarının( fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar laboratuarları ) da yeterli olmadığı bir gerçektir ( (M. Özğlu,2010). Aslında hem fen-ed hem de eğitim fakültelerinde laboratuarlar oluşturma önemli bir kaynak israfıdır Tablo 10. ÖSYM, Yüksek Öğretim İstatistikleri ( Fakülteler Fen Ed Fak Eğitim Fak Fen fak Edebiyat Fak Fakülte sayısı Top öğrenci sayısı Top öğr. elemanı % dağılım Prof Doç Y.Doç Diğerleri , Öğreci sayısı: Öğr.elemanı ,77 14,48 26,31 Öğr.üyesi ,28 6. Sonuç ve Değerlendirme 6.1. Öğrenci seçimi Öğretmen adaylarının seçimi, nitelikli öğretmen eğitiminin olmasa olmazlarından biridir. Öğretmen eğitiminde Türkiye altın çağını Yüksek Öğretmen Okulu modeliyle yaşamıştır. Bu okulların öğrenci kaynağı, seçilmiş ilk öğretmen okulu öğrencileri idi (M.

18 kartal, 2011 İ. Eşme, 2003). Günümüzde Lisans ( unergraduate) ve birleştirilmiş (extended level) yüksek lisans programlarına öğretmen adaylarının sadece merkezi sınavla seçilmesinin yeterli olmadığı bir gerçektir. Ayrıca, ek puan uygulaması da öğrenci niteliğini olumsuz yönde etkilemektedir: En çok etkilenenler arasında alan öğretmenlik programları örnek verilebilir. Giriş koşulları, düzeye bağlı olarak çeşitlendirilmelidir: Merkezi sınava ek olarak, referans, mülakat, çocuklarla çalışma deneyimi, mesleğe yönelik tutum ve değerler de seçim sürecine katılmalıdır. Bu konuda yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar(resim, müzik ve beden eğitimi) örnek alınabilir Okul uygulama çalışmaları: Teorik bilginin pratik uygulamaya dönüşümünü gerçekleştiren okul uygulama çalışmaları, tüm programlarda yeterli olmaktan oldukça uzaktır. Süresinin kısalığının yanında işleyişinin de tatmin edici olmadığı daha önce belirtmiştik. Öte yandan sertifika programlarının yapısı ve işleyişi daha bir dramatiktir: Hafta sonu ve/veya II. öğretim olarak uygulanan 26 kredilik program yapısı ile ( Tablo 2) öğretmen yeterlilikleri kazandırılabilir mi? 6.3.Tezsiz yüksek lisans programları Birleştirilmiş ( extended) tezsiz yüksek lisans ve lisans sonrası(4+1,5) tezsiz yüksek lisans modellerinin nitelikli öğretmen yetiştirmede başarılı olduğu söylenemez. Bunda şüphesiz, 1,5 yıllık tezsiz yüksek lisans programının yapısı(tablo 2) başta olmak üzere örgenci seçimi, öğretim elemanlarının yeterlilikleri gibi parametreler önemli rol oynamıştır. Bunlara ilaveten, birleştirilmiş programlardaki alan derslerinin fen-ed fakültelerinde, lisans sonrası modelde ise tezsiz yüksek lisans programlarının eğitim fakültelerinde yürütülmesi, öğrenci sayısı zaten çok kalabalık olan( Tablo 10) bu fakültelerde aşırı yük oluşturmuştur (M. Özoğlu,2010 ). Neticede öz/üvey evlat muamelesi bu modellerin başarısını gölgelenmiştir Lisans Düzeyindeki programlar Bu düzeydeki öğretmenlerimizin başarısı TİMMS (Trends in International Mathematics and Science Study) ve PISA (Programme for International Student Assessment in secondary education) gibi uluslararası ölçüm sonuçları ile değerlendirilebilir. Öğrencilerimiz bu sovlardaki başarısı şöyle dir: Okuma becerileri 42/65, OECD ülkelerinde 31/34 sondan 3.cü. (PISA 2012) fen puanımız(483) 21/ 42 ortalarda ( TIMMS 2011) Matematik puanımız (452) 24/42. Ortalardadır ( TIMMS 2011) (http://pisavetimsssinavlari.wordpress.com/, Süleyman Yıldız, 2013) 7. Öneri 21. yy öğretmen eğitiminde eğilim, lisans düzeyindeki programların artık yeterli olmadığı, minimum bir lisans derecesine sahip olan adayların (her düzeyde) öğretmenlik

19 programına başvurması gerektiği yönündedir. Yeni araştırmalarda, öğretmenlik programları için uygulama ağırlıklı 2 yıllık bir program önerilmektedir(m. Özcan 2012, MEB 2011). Elbette program süresi tek başına bir anlam ifade etmez. Daha kısa sürede daha etkin öğretmen adayları hazırlanabilmektedir. Yukarıda açıklanan modeller ışığına 1. Öğretmenlik formasyon( pedagoji) programları çift ana dal programlarları olarak ele alınabilir. 1/3 ( kredilik, saat uygulama) pratik okul çalışmalarından meydana gelen kredilik bir program yapılabilir. Bunun için Tablo 2 verilen sertifika programındaki öğretmenlik uygulamasının (6x 4-5= saat / 2 = 15 kredi) dört-beş kat artırılması yeterli olacaktır. Finlandiya 35 kredilik öğretmenlik programı ve çift ana dal modeli ile alan öğretmenleri hazırlamaktadır ve TİMS ve PISSA sınavlarında ilk sıralarda yer almaktadır. Finlandiya, bilindiği gibi, ikinci dala yüksek lisans derecesi vermektedir. Tablo 11. de bir yıllık bir program taslağı sunulmuştur. Taslakta pratik okul çalışmalarının gün/ hafta ve dönem bazında planlandığına dikkat edin. 2. Öğretmenlik formasyon programları lisans sonrası ( 4+1 ) model olarak ele alınabilir. Tatil ve yaz dönemlerini daha etkin kullanmak adına orta öğretim eğitim takvimine (net 36 hafta) göre planlan bu model, ABD de Master of Art In Education (MAT) ve İngiltere de PGCE programları olarak uygulanmaktadır. Önerimiz, alan öğretmenleri için öğretmenlik programın(tablo 11) lisans öğrencilerine çift anadal ve/ veya lisans sonrası(4+1) model olarak uygulanmasıdır. Finlandiya ve ABD olduğu gibi bu programı alanlara yüksel lisan diploması verilebilir. Bologna ülkelerinden % 38 i lise öğretmenlik programlarını, yedi ülkenin de ilköğretim matematik programlarını yüksek lisans düzeyine çıkardığı belirtilmektedir (Johannes Bauer, and Manfred Prenzel, 2008). Tablo 11. Profesyonel Öğretmen Eğitimi Programı (Taslak): I. dönem T U K Gözlem 2 hafta ( I.Okul ) Okul deneyimi I 1 gün/ hafta Meslek bilgisi dersleri I* 4 gün/ hafta II. Dönem Okul deneyimi II 2 gün/ hafta ( 6 hafta, II. Okul ) Meslek bilgisi dersleri II* 3 gün/ hafta ( 6 hafta Blok öğretmenlik uygulaması 7 hafta Değerlendirme 1 hafta * Meslek bilgisi dersleri Tablo 2 den seçilebilir ( 13,8 hafta okul çalışmaları)

20 Dört yıllık öğretmenlik lisans programlarına gelince, bu programlarında bilindiği gibi pratik okul çalışmaları son derece yetersizdir. Dolayısı ile Yukarıda verilen taslak, bu programlara da 3+1 şeklinde uyarlanmalıdır. Hem 3+1 hem de Çift ana dal programları sarmal olarak planlanabilmektedir. Çift ana dal programı zaten eş zamanlıdır. Böylece tüm öğretmen adayları, düzeyine bakılmaksızın aynı programı almaları sağlanmış olur. 7.1 Önerilen programlarların öğrenci kaynağı Bu modellere göre öğretmen adayları Orta öğretim düzeyinden YGS ve LYS sınavları ile ( ilk ve ikinci dört yıllık öğretmen adayları için) Lisans öğrencilerinden çift ana dal yönergesine göre ( üçüncü dört yıllık öğretmen adayları Lisans mezunlarından alan sınavı ile veya mevcut sistemle (diploma derecesi + ALES puanları ( üçüncü dört yıllık öğretmen adayları). Seçme sistemlerine mülakat, referans, mesleğe yönelik tutum gibi parametreler de eklenebilir Öğrenci kaynağının değişiminin avantajları Alan öğretmen adaylarının lisans programlarından ve/veya lisans sonrasından ( post graduate level) seçilmesinin bazı avantajları şöyle sıralanabilir: Daha bilinçli meslek seçimini sağlar Ek puan kavramı ortadan kalkar Daha derin bir alan bilgisini garanti eder Çift diploma, MEB e baskıyı önleyebilir. İhtiyaç temeli öğretmen aday belirlemeyi kolaylaştırır MEB okullarında pratik için yığılma/ kalabalığı önler Kaynakların daha ekonomik kullanımını sağlar Fen- ed fakültelerinin tekrar cazibe merkezi olmalarını sağlar Maaşlı/ ücretli öğretmen eğitimi Lisans sonrası ( post graduate) ve/veya çift diploma modelleri, rekabete dayalı olduğu için, adayların niteliğinde önemli bir iyileşme sağlanır. Öte yandan bu adaylara, öğretmen eğitimi süresince yardımcı öğretmen maaşı verilebilir. Böylece hem nitelik hem de mesleğin cazibesi daha da artırılabilir.

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction)

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Prof. Dr. Nuray Senemoğlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde

Detaylı

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Biruni Üniversitesi Fakülteleri nde çift anadal (ÇAP) ve yandal

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

* Kontenjan açık kaldığı takdirde, 07 Ekim 2010 tarihinde yedek ilanı yapılıp, 08 Ekim 2010 tarihlerinde yedek adayların kayıtları yapılacaktır.

* Kontenjan açık kaldığı takdirde, 07 Ekim 2010 tarihinde yedek ilanı yapılıp, 08 Ekim 2010 tarihlerinde yedek adayların kayıtları yapılacaktır. DUYURU Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin Eğitim Fakültesi dışındaki Fakültelerinden, mezun olanlar için 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılacaktır.

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç Madde 1. (1). Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde kayıtlı olduğu lisans programlarını üstün başarıyla

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ Senato tarihi:30/11/2011 Toplantı no:2011/21 T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Ana

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ KURUM ĠÇĠ VE ANABĠLĠM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY

T.C. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ KURUM ĠÇĠ VE ANABĠLĠM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY Not: Bu Yönerge Üniversitemiz Senatosunun 01.06.2011 tarih ve 08 sayılı oturumda alınan 80 sayılı kararla kabul edilmiştir. T.C. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ KURUM ĠÇĠ VE ANABĠLĠM DALI/BÖLÜMLER

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, kendi bölümlerinde lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN ÇİN HALK CUMHURİYETİ NUFÜSÜ YÜZÖLÇÜMÜ YÖNETİMİ BAŞKENTİ KİŞİBAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRDE

Detaylı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı 10.08.2017 2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı Yükseköğretim Kurulunca üniversitelere yerleştirme sayılarına ilişkin yapılan analize göre: - Lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı 422.950

Detaylı

3-Diploma programlarına yatay geçiş yerleştirme işlemleri Fakülte/Yüksekokul/Meslek yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı üzerine yapılır.

3-Diploma programlarına yatay geçiş yerleştirme işlemleri Fakülte/Yüksekokul/Meslek yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı üzerine yapılır. Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir Üniversitesi tarafından yürütülen Pedagojik Formasyon

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Şehir Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Uludağ Üniversitesinde

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ VE ANABİLİM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ VE ANABİLİM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ VE ANABİLİM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI (07.08.2015) 1) Başvuru Tarihi Başlangıç : 10 Ağustos

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 15: Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 5. maddesinde değişiklik yapılmasına

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, önlisans

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ 10.SINIF DERS PROGRAMLARI SEÇMELİ DERSLER YÜKSEKÖĞRENİME GEÇİŞ SINAVI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ SINIF GEÇME A-DOĞRUDAN Tüm derslerden

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KURUM İÇİ PROGRAMLAR ARASI GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL KONTENJANLARI, BAŞVURU TARİHİ VE KOŞULLARI Fizik A.

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek; on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik; yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. Konfüçyüs REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu nun

Detaylı

Yatay Geçiş : önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte,

Yatay Geçiş : önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, YATAY GEÇİŞ GENEL Yatay Geçiş : önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç Madde 1. Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans

Detaylı

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Başvuru, Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Başvuru, Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI KAPSAMINDA AKADEMİK TAKVİM, AÇILACAK PROGRAMLAR, ALANLAR VE KONTENJANLARA İLİŞKİN UYGULAMA

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin Bingöl

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel ilkeler

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel ilkeler GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel ilkeler Amaç MADDE 1- Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN IB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI ( )

ÜNİVERSİTELERİN IB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI ( ) ÜNİVERSİTELERİN IB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI (2016-2017) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) Mezunları Madde 7- Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) uygulayan ortaöğretim

Detaylı

EK-I tarih ve 2012/14 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ

EK-I tarih ve 2012/14 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ EK-I 19.01.2012 tarih ve 2012/14 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İki Farklı Dil, İki Farklı Program DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ () Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişinde Anadolu yakasının en yakın noktası

Detaylı

Programla İlgili Bilgiler

Programla İlgili Bilgiler 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI KAPSAMINDA AKADEMİK TAKVİM, AÇILACAK PROGRAMLAR, ALANLAR, KONTENJANLAR VE DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Sinop Üniversitesinde bir lisans eğitim öğretimine

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir.

KİMYA ÖĞRETMENİ. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. GÖREVLER Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; diğer Meslek

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YATAY GEÇİŞ İLKELERİ A-FAKÜLTE İÇİ VE FAKÜLTELER ARASI YATAY GEÇİŞ İLKELERİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YATAY GEÇİŞ İLKELERİ A-FAKÜLTE İÇİ VE FAKÜLTELER ARASI YATAY GEÇİŞ İLKELERİ A-FAKÜLTE İÇİ VE FAKÜLTELER ARASI 02 Mayıs 2014 tarih ve 28988 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak bazı maddelerinde değişiklik yapılan 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Ön

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Senato: 11 Eylül 2012 / 306-3-C Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten

Detaylı

Sait Gürsoy la Başarıya Doğru

Sait Gürsoy la Başarıya Doğru Sait Gürsoy la Başarıya Doğru İş Dünyası Hangi Niteliklere Öncelik Veriyor? neden üniversite? üniversitenin görevleri 1-Bilim Üretmek 2-Mesleki Donanım Kazandırmak 3-Üniversite Kültürü Kazandırmak Üniversite

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü nün aşağıda isimleri yazılı anabilim dallarına 17-18 Akademik Yılı GÜZ yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YATAY GEÇİŞ İLKELERİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YATAY GEÇİŞ İLKELERİ A- FAKÜLTE İÇİ VE FAKÜLTELER ARASI 02 Mayıs 2014 tarih ve 28988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak bazı maddelerinde değişiklik yapılan 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Ön

Detaylı

Pedagojik Formasyon Nedir? Pedagoji: Eğitim bilimi ve teorisi (ing. Pedagogy) Formasyon: Biçimlenme (İng. Formation)

Pedagojik Formasyon Nedir? Pedagoji: Eğitim bilimi ve teorisi (ing. Pedagogy) Formasyon: Biçimlenme (İng. Formation) ÖĞRETMENLİK Pedagojik Formasyon Nedir? Pedagoji: Eğitim bilimi ve teorisi (ing. Pedagogy) Formasyon: Biçimlenme (İng. Formation) Pedagojik Formasyon eğitim, öğretim verebilmek için sahip olunması gereken

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankırı Karatekin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak, grubu içindeki başarı sırası yüksek olan üniversite

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak, grubu içindeki başarı sırası yüksek olan üniversite adaylarını

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN SİNGAPUR NUFÜSÜ 5,353,494 (haziran 2012 tahmini) YÜZÖLÇÜMÜ 697 km² YÖNETİMİ Parlamenter Cumhuriyet BAŞKENTİ Singapore KİŞİ

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında normal ve ikinci öğretimlerde anadal önlisans/lisans

Detaylı

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ USUL VE ESASLARI

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ USUL VE ESASLARI İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ USUL VE ESASLARI Genel Kurallar 1. Üniversite bünyesinde yer alan, eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu kurullarınca

Detaylı

ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi

ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Yan dal programının amacı, ana dal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı üniversitede Çift Anadal Programı açılması ve yürütülmesine ilişkin esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2-

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU İÇERİK 1 Genel Hususlar... 2 2 Enstitü Programları için Başvuru Şartları ve Özel Hususlar... 5 2.1 (Biyoteknoloji)...

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /22 14/02/2013

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /22 14/02/2013 T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 03 2013/22 14/02/2013 KARAR NO: 2013/22 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu nun 07.07.2009 gün ve 80 sayılı kararında

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Gediz Üniversitesi nde bir lisans eğitim-öğretimine kayıtlı olan

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, başka Yükseköğretim Kurumlarındaki önlisans ve Lisans düzeyindeki öğrencilerin Yüzüncü

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. Amaç

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. Amaç CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 Kabul eden makam, tarih ve sayı : Akademik Kurul, 30.06.2009,

Detaylı

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2015-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

1. AMAÇ Bu yönergenin amacı lisans düzeyindeki programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin esasları düzenlemektir.

1. AMAÇ Bu yönergenin amacı lisans düzeyindeki programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin esasları düzenlemektir. Sayfa : 1 / 7 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı lisans düzeyindeki programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin esasları düzenlemektir. 2. KAPSAM Bu yönerge, Koç Üniversitesi (KÜ) diploma programlarına

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesinde öğretmenlik becerilerinin

Detaylı

Anılan tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder.

Anılan tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder. MARMARA ÜNİVERSİTESİ VE MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLECEK 2017-2018 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU DUYURUSU Marmara Üniversitesi ile Mimar Sinan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Eğitim: Lisans Programları Fizik Öğretmenliği (MF-2) Kimya Öğretmenliği (MF-3) Matematik Öğretmenliği (MF-1)

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yan Dal ve Yaz Dönemi Yönetmeliği uyarınca 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında ve Yan Dal eğitim-öğretimine başvuru şartları, gerekli

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki diploma programları arasında çift anadal programı açılması

Detaylı

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÜNİVERSİTEMİZE YATAY GEÇİŞ ESASLARI

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÜNİVERSİTEMİZE YATAY GEÇİŞ ESASLARI YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÜNİVERSİTEMİZE YATAY GEÇİŞ ESASLARI Üniversitemiz Yükseköğretim Kurumlarına yurtdışından yatay geçiş koşulları şunlardır: Yurtdışından yatay geçişlerde, yatay geçiş

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMA PROGRAMLARI ARASI YATAY GEÇİŞLERE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMA PROGRAMLARI ARASI YATAY GEÇİŞLERE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMA PROGRAMLARI ARASI YATAY GEÇİŞLERE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Madde 1-24.04.2010 gün ve 27561 sayılı

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI

İŞLETME ANABİLİM DALI Başvuru Tarihleri: 05-19 Ocak 2015 tarihleri arasında olup, Başvuru formu doldurulduktan sonra istenilen evraklar ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bizzat yapılacaktır. Sınav Tarihleri: Yabancı Dil Sınavı

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yan Dal ve Yaz Dönemi Yönetmeliği uyarınca 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ve Yan Dal eğitim-öğretimine başvuru şartları, gerekli

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MÜDÜRLÜĞÜ Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Aşağıda Belirtilen Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Alınacaktır. Anabilim/Bilim

Detaylı

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences.

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences. 3. Title : Assist. Prof. Dr. 4. Education : Assist Prof. Dr Ali TEMEL Vise Dean alitemel@maltepe.edu.tr 0216 626 10 50 /1738 0216 626 10 70 Özgeçmiş Degree Field University Year BA Educational Ankara University

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve üniversitenin eğitim-öğretim fırsatlarının yaz aylarında

Detaylı

T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Dayanak Madde 1-Kadir Has Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLAR VE KOŞULLARI

Detaylı