Türkiye de Öğretmen Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması: Etkin öğretmen Yetiştirme Modeli. Prof Dr. Mehmet Kartal DEÜ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Öğretmen Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması: Etkin öğretmen Yetiştirme Modeli. Prof Dr. Mehmet Kartal DEÜ."

Transkript

1 Türkiye de Öğretmen Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması: Etkin öğretmen Yetiştirme Modeli Prof Dr. Mehmet Kartal DEÜ. Buca Eğitim Fak Özet Türkiye de özellikle alan öğretmen yetiştirme modeli çok hızlı değişmektedir. Yakın zamana kadar eğitim fakültelerinin alan öğretmenlik programlarına öğrenci kontenjanı verilmemesinin (2013/2014 öğretim yılı) sonuçlarını tartışırken, tarihinde ilgili programların açılmasına ve öğretim sürelerinin de beş yıldan dört yıla düşürülmesine karar verilmiştir(yök, 2014). Aynı şekilde pedagojik formasyon sertifikası nın yaşam boyu öğrenme kapsamında değerlendirilerek isteyen herkesin alabileceği kararlaştırılmıştır. Uygulama, eğitim / eğitim bilimleri fakültesi olan tüm üniversitelerde eş zamanlı olarak; II. sınıflar için 6 dönem, III. sınıflar için 4 dönem, IV. sınıflar için 2 dönem ve lisans sonrası için ise yine 2 dönem olarak planlanmıştır. Tezsiz yüksek lisans programının da öğretim döneminde açılmasına karar verilmiştir( YÖK 2014). Türkiye nin öğretmen eğitimini 21. yy. paradigmaları ekseninde yeniden gözden geçirmesi beklenirken yaklaşık 35 yıl öncesi modele geri dönülmesi son derece manidar bulunmuştur (2547 sayılı YÖK kanunu, 1981 ). Öğretmen eğitimindeki bugünkü anlayış, pedagoji programının klinik uygulamaya dönüştürülmesine dayanmaktadır. Alınan kararların bu anlayıştan oldukça uzağa düştüğünü söyleyebiliriz. Bu makalede, Dünya ile Türkiye deki öğretmen eğitimi karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Kimi araştırma ve projelerde (Sharon Feiman-Nemser, M. Özcan,2012, MEB 2011) pedagoji programlarının ( meslek bilgisi dersleri ve okul uygulama çalışmaları) süresinin iki yıl olması önerilirken, Pratikte daha çok bir yıllık programların uygulandığını görüyoruz. Bazı ülkelerde ise, pedagoji programları çift anadal çevresinde uygulanmaktadır (Perttı Kansanen). Pedagoji programları kredisi (12-15 x 2 = 30 uygulama yükü ) okuluygulama çalışmalarından oluşan 35 kredilik ders yükünden oluşmaktadır (ETC,2003, Perttı Kansanen). Okul uygulama çalışmaları, yerli öğretmenlik programları ve sertifika programlarına göre sırasıyla 3 kat(5x2=10 saat ve 5 kat( 3x2=6 saat) daha fazladır. Türkiye nin de öğretmenlik programlarını acilen klinik uygulamaya dönüştürmesi gerekmektedir. Tablo: 11 de uygulama ağırlıklı bir program önerisi verilmiştir. Alan öğretmenlikleri içinde bu program lisans öğrencilerine çift ana dal ve/veya lisans sonrası model olarak verilmelidir. Dört yıllık öğretmenlik lisans programları da bu çerçevede yeniden tasarlanmalı. Okul öncesi ve ilkokul öğretmenliği gibi programlarda pedagoji programının ağırlığı %50 lere kadar çıkarılmalıdır. Alan öğretmen adaylarının seçimi, tıpta uzmanlık sınavı( TUS) gibi, öğretmen eğitiminde uzmanlık sınavı (ÖEUS) ve/ veya çift anadal yönergesine göre yapılabilir. Seçilen adaylara blok öğretmenlik uygulaması

2 süresince öğretmen yardımcısı veya yardımcı öğretmen ücreti verilebilir. Öğretmen adayı seçim sistemi ve ücretli staj eğitimi modeli, sadece mesleğin cazibesini artırmaz aynı zamanda nitelikli adaylara ulaşmayı garanti eder. Özgeçmiş: 1963: Mimar Sinan İlk öğretmen okulu Pınarbaşı/Kayseri : İzmir Yüksek öğretmen Okulu hazırlık sınıfı, İzmir Eğe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya fizik bölümü, İzmir Ertuğrul Gazı lisesi Kimya Öğretmeni, Bilecik Eğe Üni Fen Fakültesi yüksek Lisans Eğe Üniversitesi Kimya fakültesi Doktora Yrd. Doç. Buca Eğitim Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Doç. Dr. Buca Eğitim Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Buca Eğitim Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İÇİNDEKİLER Kısa sunum:.3 1. Dünyada öğretmen yetiştirme modelleri Birleştirilmiş modeller Sertifika programları Post Grauate Certifikate Education (PGCE) yapısı: Avusturalya öğretmen yetiştirme sistemi Lisans sonrası yüksek lisans modeli Avrupa Birliği ülkelerinde öğretmen yetişrtirme modelleri Çift anadal modeli 9 2 Öğretim programları Program yeterlilikleri ve sorumlu kuruluşlar Öğretmenlik programlarının yapısı AB ülkelerinde program yapıları.11

3 2.4 alan derslerinin( Kimya) yapısı Eğitim Fakültelerinde Bologna Süreci 12 3 Okul uygulama çalışmaları ülke programlarında okul-uygulama süreleri Öğretmen eğitiminin klinik uygulamaya dönüşümü Öğrenci seçimi Öğretmenlik programlarına giriş koşulları Türkiye de ek puan uygulaması Öğretmenlik programlarının en küçük ve en büyük puanlarları.14 5 Eğitim Fakültelerinin Durumu 15 6 Sonuç ve Değerlendirme Öğrenci seçimi Okul uygulama çalışmaları Tezsiz yüksek lisans programları Lisans Düzeyindeki programlar 17 7 Öneri önerilen Programlarların öğrenci kaynağı Öğrenci kaynağının değişiminin avantajları Maaşlı/ ücretli öğretmen eğitimi Programların uygulanacağı üniversiteler 18 8 Kaynakca..20

4 Özet sunum 2013/14 öğretim döneminde eğitim fakültelerinin alan öğretmelilik programlarına öğrenci kontenjanı verilmemesini ihtiyaç temeli öğretmen yetiştirme stratejisi ile açıklayan YÖK, 18 Nisan 2014 tarihinde öğretmen yetiştirmede rekabetin artırılması gerekçe gösterilerek bu programların öğretim süresinin beş yıldan dört yıla düşürülmesine ve 2014/2015 öğretim yılından itibaren öğrenci alınması kararlaştırılmıştır. Aynı şekilde yaşam boyu öğrenme çerçevesinde lisans öğrencilerine hiçbir sınırlama olmaksızın öğretmenlik sertifikası alma hakkı vermiştir. Her şeyden önce, alan öğretmeni yetiştirmede yaklaşık 35 yıl önceki modele geri dönüldüğünü söylemeliyiz ( 2547 sayılı kanun, 1981). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ile alan öğretmenlik programlarının öğretim süresini beş yıla ( birleştirilmiş yüksek lisans 3,5+ 1,5 = 5) çıkaran (1997) ve daha sonrada karma olarak uygulanması kararları(2007) silinip atılmıştır. Alınan bu yeni kararlarla, 1- Alan öğretmenlik programlarının öğrencileri meslek bilgisi dersleri/ kredisi kadar daha az alan dersi alacakları için, öğretmenlik alan bilgisi Sınavları nda sertifikalı lisans öğrencileri lehine haksiz rekabet oluşturacaktır. 2) Alan öğretmenlik programı öğrencileri sadece öğretmenlik diplomasına sahip olurken, lisans öğrencileri iki belgeye ( lisans diploması + öğretmenlik sertifikası )sahip olacaklardır. 3) Aday öğretmen fazlası varken sınırsız sertifika programı açılması ne derece doğru bir karar? 4) Sınırsız sayıda öğrencinin orta öğretim kurumlarında staj yapmasının yaratacağı olumsuzluklar Daha doğru yaklaşım, öğretmenliğe kaynaklık eden ilgili fakülteler arasında çift ana dal programlarının serbestleştirilmesi ve öğretmenlik çift anadal programının yüksek lisans düzeyinde oluşturulmasıdır. Fen-ed ve eğitim fakültelerinin işbirliğini içeren bu model öğretmen niteliğini yükseltecektir. Bu gün Amerika Birleşik devletleri başta olmak üzere pek çok ülkede uygulanan öğretmen yetiştirme modelleri şöyledir: 1. Master of Art in Teaching (MAT ) 4+1 tam zamanlı 4+2 yarı zamanlı Bu programlar pratik okul çalışmalarının süresini artırmak için orta öğretim egitim süresini ( net 36 hafta) esas alırlar ve yaz ve tatil dönemlerini etkin olarak planlarlar 2. Education Master ( EdM ) 4+ 2 tam zamanlı İkici model, ABD de 50 eyaletten 120 eğitimci tarafından önerilmiştir. Holmes Group olarak bilinen bu grup, her düzeydeki öğretmen eğitimi için bu modeli önermektedir.

5 Öğretmen eğitiminde okulların uygulama hastaneleri gibi işlev görmesi ve öğretmen adaylarının 2 yıl intörnlük yapması önerilmektedir. 2. Birleştirilmiş yüksek lisans modeli 3+2 tam zamanlı Bu model esnek bir model olup alan, meslek ve pratik okul çalışmaları sarmal olarak planlamaya elverişlidir. Hatta son bir yılı ya da bir dönemi okul çalışmalarına ayrılabilmektedir. Bu model, 3,5+ 1,5 ( ) ve karma( sarmal ) olarak ( ) tezsiz yüksek lisans (TYL) modeli olarak Türkiye de de uygulamıştır. Ülkemizdeki uygulamada bazı önemli güçlüklerle karşılaşılmıştır: Bunların başında alan derslerinin fen-ed fakültelerinde verilmesinin bu fakültelerde aşırı yük yoğunluğu yaratmasına; İkincisi, ek puan avantajından yararlanan hiç olmasa öğretmen olayım anlayışı ile yerleşen öğrencilerin niteliğindeki düşme ve nihayet mesleki formasyon( tezsiz yüksek lisans ) programının yapısı ve pratik okul çalışmalarının işleyişi sayılabilir. İlk iki deneyim bu modeli, bir alternatif olmaktan çıkarmaktadır. Öğretmen liseleri Anadolu liselerine dönüştürülse bile, alan derslerinin fen-ed fakültelerinde verilmesi başlıca handikap olarak kalacaktır. Ülkemizde alan öğretmeni hazırlamak için çift ana dal modeli ve/ veya lisans sonrası model en rasyonel yaklaşım olarak görülmektedir. Öğretmen adaylarının seçimi, çift ana dal yönergesi çerçevesinde ve/veya tıpta uzmanlık sınavı( TUS) gibi öğretmen eğitiminde uzmanlık sınavı(öeus) ile yapılabilir. Lisans derecesi +ALES sınavı da bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Gerekirse bu sınavlara mülakat, referans gibi unsurlar da eklenebilir. Öğretmenlik (Pedagoji) programlarının 1/3 (12-15 kredilik) nün pratik okul çalışmalarından meydana geldiğini daha önce söylemiştik. Şu anda uygulanan sertifika programımızın ( Tablo 2), sadece pratik okul uygulama çalışmalarını 5 kat attırarak (3x2= 6 saat) uygulama ağırlıklı yeni bir öğretmenlik programı yapılabilir, Tablo 11 de böyle bir program taslağı verilmiştir. Böylece, öğretmen eğitiminin klinik uygulamaya dönüştürülmesine dayanan 21.yy anlayışını da yakalamış oluruz. İkinci diploma Finlandiya da olduğu gibi yüksek lisans düzeyinde olabilir. Öğretmenlik çift ana dal programları minimum 4,5-5,5 yılda tamamlanabilmektedir. İster çift ana dal ister lisans sonrası model olsun öğretim süresi uzayan bu programların cazibesini artırmak için adaylara blok öğretmenlik uygulaması döneminde(tablo 11) öğretmen yardımcısı/ stajyer öğretmen ücreti verilmelidir. Böylece bir taraftan nitelikli öğretmen adaylarına ulaşım garanti altına alınırken, diğer yandan öğretmen olamayacakların okullarda staj/uygulama yapmalarının (yığılmalarının) önüne de geçilebilir. Tablo.11 de verilen uygulama ağırlıklı öğretmenlik programı dört yıllık öğretmenlik lisans programlarına da uyarlanmalıdır. Hatta temel eğitim ve okul öncesi gibi programlarda pedagoji programının ağırlığı % 50 lere kadar yükseltilmelidir. Bu kararlarla Türkiye

6 öğretmen eğitiminde reform yapılabilir. Öte yandan hem bu yeni 4yıllık programlar hem de çift ana dal programları esnek programlar olup sarmal olarak ta planlanabilirler Alan öğretmenlik programları için yukarıda teklif edilen program ve modellerin en önemli avantajı, herkese öğretmenlik sertifikası gibi kulağa hoş gelen fakat son derece yetersiz öğretmenlik sertifika programlarına ihtiyacı ortadan kaldırmasıdır. Modelin başarısı: Eğitim fakültelerinin seçimine bağlı olacaktır. Kriter olarak, ilgili alan eğitiminde minimum yüksek lisans programına sahip olan eğitim fakülteleri seçilmelidir. Sadece eğitim/ eğitim bilimleri fakültesi olması yeterli koşul değildir. Aksi halde, tezsiz yüksek lisans( TYL) programlarında daha önce yaşanan yozlaşma medya gelebilir. Fakülte okul işbirliğinin gerçek anlamda uygulanmasına bağlı olacaktır. Kurumların ve alan eğitimcilerinin asli görevlerinin okul uyulama çalışmaları için yeni bir anlayışa sahip olmaları gerekir Tablo 11. Profesyonel Öğretmen Eğitimi Programı (Taslak): I. dönem T U K Gözlem 2 hafta ( I.Okul ) Okul deneyimi I 1 gün/ hafta Meslek bilgisi dersleri I* 4 gün/ hafta II. Dönem Okul deneyimi II 2 gün/ hafta ( 6 hafta, II. Okul ) Meslek bilgisi dersleri II* 3 gün/ hafta ( 6 hafta Blok öğretmenlik uygulaması 7 hafta Değerlendirme 1 hafta * Meslek bilgisi dersleri Tablo 2 den seçilebilir ( 13,8 hafta okul çalışmaları)

7 1. Dünyada öğretmen yetiştirme modelleri Tablo 1 de Dünya genelinde uygulanan öğretmen yetiştirme modelleri verilmiştir. Türkiye deki öğretmenlik programları (X ile gösterilen) 1981 yılında Yüksek öğretim kurulu(yök) kanunu ile lisans düzeyine yükseltilmiştir. 3. yıl olan sınıf öğretmenliği programının süresi 1889/90 da dört yıla yükseltilmiş (Cihangir DOĞAN,2005), 1997 da Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması ile okul öncesi ve sınıf öğretmenliği programları ilk kez lisans düzeyine çıkarılırken, lisan düzeyindeki alan öğretmenlik programı aynı yıl tezsiz yüksek lisans( TYL) düzeyine çıkarılmıştır. TYL programı eğitim fakültelerinde birleştirilmiş olarak ( 3,5+1,5 ), fen-ed fakültelerinde ise lisans sonrası ( 4+1,5 ) olarak uygulanmıştır. Tablo 1: Dünyada öğretmen yetiştirme modelleria Düzey Lisans Düzeyi Lisans sonrası Öğretmen Tek diploma Çift diploma Okul Öncesi x İlk Öğretim x** Lise x* x* x** x* : 1997 Birleştirilmiş ( 3,5 +1,5) ve lisans sonrası ( 4+1,5 =5,5 ) Diploma Veya Sertifika x** Yeniden yapılanma ile sonlanmıştır. Lise öğretmenliği için 2010 yılında tekrar açılmıştır 1,5 yıllık program =Tezsiz Yüksek Lisans programı Meslek bilgisi ve okul-uygulama çalışmalarından meydana gelen tezsiz yüksek lisans (TYL) programı YÖK tarafından hazırlanmıştır (Tablo.2 ). Fen-Ed fakültelerinde daha önce eş zamanlı( lisans+ sertifika) olarak sürdürülen öğretmenlik sertifika programlarına da böylece son verilmiştir. Türkiye de alan öğretmenleri, öğretmen yetiştirme görevinin üniversitelere devrinden önce de ( arası hariç) hep lisans düzeyinde hazırlanmıştır: Yüksek Öğretmen Okulu (YÖO) modeli bunların en başında gelir. Türkiye de akademisyen ve alan öğretmen ihtiyacının karşılanmasında tarihsel bir öneme sahip bu okullar (M. kartal, 2011 Bef ) 1978 de kapatılan ve sadece Ankara, İstanbul ve İzmir de bulunan okulları kapsamaktadır. 1.1 Birleştirilmiş Modeller Sharon Feiman-Nemser, 5 yıllık (3+2) birleştirilmiş modellerin daha profesyonel bir yaklaşım olduğunu, alan ve pedagojik derslerin ve pratik okul-uygulamaların sarmal bir yapıda planlanabilmesinin mümkün olabildiği esnek bir model olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda son bir sömestr veya beşinci yılın tamamının okul uygulama çalışmalarına ayrılabilmesini mümkün kılabilmektedir. Sarmal programların daha pedagojik olduğu fikri ülkemizde de benimsenmiş ve 2007 yılında birleştirilmiş TYL programı ( 3,5+1,5), karma programa( 5 yıl) dönüştürülmüştür. Eğitim Fakültelerinde halen karma/sarmal program

8 Tablo 2. Tezsiz yüksek lisans ( TYL) programından sertifikaya programına dönüşüm süreci yıllar * Programı süresi 1,5 yıl 1,5 yıl 1 yıl 1 yıl 1 Programın adı TYL TYL TYL Sertifika sertifika Dersler / Teorik, Uygulama, Kredi TUK TUK TUK TUK TUK Öğretmenlik mesleğine giriş Eğitim Bilimine Giriş Gelişim Psikolojisi Program Geliştirme ve Öğretim Gelişim ve Öğrenme Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Özel Öğretim Yöntemleri I Özel Öğretim Yöntemleri II Okul Deneyimi I Okul Deneyimi II Öğretimde planlama ve değerlendirme Ölçme ve Değerlendirme Sınıf Yönetimi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Öğretmenlik uygulaması* Bilim Tarihi(Genel Kültür) Seçmeli Ders (Genel Kültür) Rehberlik Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları** Öğretim ilke ve yöntemleri 202 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi Konu alanı ders kitabı İnceleme Seçmeli I Seçmeli II TOPLAM * :2010 programından Kaldırılan dersler seçmeli I ve II grubuna aktarılmıştır **: Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Öğretim ilke ve yöntemleri olarak değiştirilmiştir

9 uygulanırken, lisans sonrası TYL programı, önce bir yıllık programa, 2010 yılında da yerini öğretmenlik sertifika/pedagojik formasyon programına bırakmıştır 1.2. Öğretmenlik Sertifika Programları Türkiye de öğretmenlik sertifika programları, arası hariç( TYL dönemi ) hep var olmuştur. Farklılık, 2010 dan sonra bu programlarının sadece eğitim fakülteleri ve/veya eğitim bilimleri bölümleri/fakülteleri olan üniversitelerde açılma koşulunun olmasıdır. TYL programından türetilmiş sertifika programı (Tablo:2, son sütün) lisans sonrası ve lisans dersleri ile eş zamanlı olarak planlanmıştır. Danıştay tarafından eşitlik ilkesine aykırı( süre bazında) bulunarak iptal edilen ( E: 2010/2741 sayılı karar, ) eş zamanlı uygulamanın YÖK tarafından tekrar uygulanmasına karar verildiği belirtilmektedir. Günümüzde sertifika programı hafta sonu ve/veya II. öğretim olarak uygulanmaya devam etmektedir. Lisans sonrası sertifika modeli (4+1), öğretmen ihtiyacın kritik düzeye düşmesi durumunda başvurulan nispeten ucuz bir program olarak değerlendirilmektedir (Sharon Feiman-Nemser ). Öğretmen ihtiyacı bittiğinde bu programlar da sonlanabilmektir. Türkiye de ihtiyaç temelli öğretmen yetiştirme stratejisi ( MEB, 2011), sadece alan öğretmenlik programlarının sonlanması için kullanılmıştır. Buna karşın, alan öğretmenlik programlarının 3-4 katı kadar sertifika kontenjanı verilmiştir. İronik bir durum değil mi? Öğretmenlik sertifika programlarının adı ABD de, Master of Art In Education (MAT), İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerde, Post Graduate Certificate in Education( PGCE) isimlerini alsa da, genel olarak; 4+1 yıl tam zamanlı 4+2 yıl yarı zamanlı şeklinde uygulanmaktadır. 1.3 Bir öğretmenlik sertifika programının yapısı: PGCE Tablo 3 de ise bir PGCE programının yapısı verilmiştir: 36 haftalık programının 1/3 nin ( %33, Türkiye de ise( Tablo 2, son sütün) yaklaşık 4/5 nün( %80 ) meslek bilgisi derslerinden meydana geldiğine, yine PGCE programının orta öğretim eğitim takvimine göre ( tatil/ yaz dönemlerinin etkin bir şekilde kullanılması için) ülkemizde ise üniversite akademik takvimine göre planlandığını dikkat edin. (www.roehampton.ac.uk/.../pgce- Secondary-c.). Türkiye de uygulanan sertifika programının Pratik okul-çalışmalarının süresinin ne kadar az ( % 40 daha az) olduğunuda fark etmişsinizdir.

10 Tablo 3.The PGCE Secondary course runs from 1 September to 18 June Autumn Term (September December 2011) School observation and induction 2 weeks University-based studies and Pre-Block School Experience (two days per week in school one) 5 weeks Study week 1 week Block School Experience 1 7 weeks Christmas Holiday 2 weeks Spring Term (January April 2012) University-based studies and Pre-Block School Experience (two days per week in school two) 5 weeks Block School Experience 2 1 week Study week 1 week Block School Experience 2 4 weeks Easter Holiday 2 weeks Summer Term (April June 2012) Block School Experience 2 6 weeks Study week 1 week University-based studies 2 weeks 1.4 Avusturalya Öğretmen yetiştirme sistemi Tablo 4 te Avustralya da öğretmen yetiştirme modelleri örnek olarak verilmiştir. Bizdeki tam karşılığı öğretmenlik uygulaması olan profesyonel deneyim dersinin hem bir kez daha süresi hem de okul yönetiminin ziyaret sayısı da gösterilmiştir (Pre-Service Teacher Education In Australia ). Table 3. Professional experience days per program (range), and number of visits by university staff to schools during professional experience Program Type Range of Professional Experience days Number of visits by university staff - range Primary UG 4 year days 0-27 Primary PG 1 year Primary PG 2 year Secondary UG 4 year Secondary PG1 year Secondary PG 2 year UG: under graduate, PG: post graduate (Pre-Service Teacher Education In Australia) 1.5 Lisans sonrası yüksek lisans modeli Lisans sonrası öğretmen eğitiminde en radikal model, Henry Holmes tarafından önerilen Education Master (EdM) 4+2 modelidir. Bu model, ABD de elli eyaletten 120 eğitimci tarafından desteklenmiştir. Holmes Group, tıp eğitiminin öğretmen eğitimine adapte edilerek profesyonel öğretmen yetiştirilebileceğini savunmuşlardır. İlk/orta öğretim okullarının eğitim hastaneleri gibi işlev görmesini ve öğretmen adaylarının rehber öğretmen (mentör) gözetiminde iki yıl kesintisiz staj yapmalarını önermişlerdir. Hatta Holmes Group

11 lisans düzeyinde öğretmen eğitiminin yeterli olmadığını, her düzeyde öğretmen eğitiminin kesinlikle lisans sonrası 4+2 modele göre yetiştirilmesi gerektiğini savunmuşlardır 21 yy öğretmen eğitimi Holmes Group un görüşüne parelel bir eğilim gösterdiği söylenebilir: A majority of countries are beginning to require the same level of preparation for all teachers, regardless of the level they will teach, and the worldwide trend is toward requiring a minimum of a bachelor's degree to enter programs that prepare teachers. 1,6 Avrupa Birliği ülkelerinde öğretmen yetişrtirme modelleri Avrupa birliği ülkelerinden Almanya, öğretmen eğitiminde lisans +2 (Gymnasium için 5+2 veya 6+2) modeli ile Türkiye de daha önce uygulanan modele benzer (3,5+1,5 ) aşamalı bir model uygulamaktadır. Fransa Lisans sonrası ( 3+2, 1 yılı hazırlık eğitimi olup zorunlu değildir) modeli uygulamaktadır (http://ilkogretim-online.org.tr/vol10say2/v10s2m1.pdf 1.7 Cift Anadal Modeli Tablo 1 den görüleceği üzere öğretmen yetiştirmede bir başka model de lisans düzeyinde çift anadal modelidir. Finlandiya başta olmak üzere pek çok ülkede başarıyla uygulanmaktadır. Çift ana dal programlarına ana dal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. döneminin başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için Başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, - Başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 (BB) veya 100 üzerinden en az 80 olması ve anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst % 20 de bulunması gerekir. gibi kriterleri içerir Bu programların planlaması ilgili fakülteye aittir. Bununla birlikte iki fakültenin ortaklaşa çalışmasını gerektirir. Çift ana dal programları genellikle dört yıldan daha uzun sürer ( 4,5-5,5 yıl). İkinci dal diploması yüksek lisans derecesi olabilmektedir ( Perttı Kansanen ). Lisans düzeyinde çift diploma uygulaması üniversitelerimizde çift anadal programı olarak zaten mevcuttur. Ancak, Tüm üniversitelerimizin çift anadal yönergelerinde Eğitim Fakültesi ile diğer fakültelerin / yüksekokulların programları arasında çift anadal programı uygulanmaz hükmü bulunmaktadır (http://www.deu.edu.tr/deuweb/icerik/icerik.php?kod= Öğretim Programları Bilindiği gibi öğretmenlik programları yapısal olarak başlıca üç bileşenden meydana gelir: Genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon. Lisans düzeyindeki (undergraduate level) programlar, alan bilgisi ve pedagojik dersler üzerine odaklanırken, Lisans sonrası programlar genellikle son bir veya iki yılda pedagojik ve pratik uygulamalar üzerine yoğunlaşır. Beş yıllık (extended) programlar ise alan bilgisi, pedogoji ve pratik çalışmaların hepsine birden yoğunlaşır. Beş yıllık programların daha esnek / sarmal yapıda planlama imkanı verdiğini daha önce ifade etmiştik.

12 2.1 Program yeterlilikleri ve sorumlu kuruluşlar Her ülkede, program yeterlilikleri eğitim bakanlıkları/ yüksek öğretim kurulları tarafından belirlenir. ABD ve Avustralya gibi federal ülkelerde ise bağımsız ajanslar/ kuruluşlar belirler. Ülkemizde 1981 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), daha sonra da YÖK tarafından belirlenmektedir. Bunun için YÖK 1997 de öğretmen yetiştirme milli komitesini oluşturmuştur (ÖYMK) (www.yok.gov.tr/content/view/496/217) tarihinde adı Öğretmen Yetiştirme Çalışma grubu ( ÖYÇG) olarak değiştirilen grup, YÖK, MEB ve Eğitim Fakülteleri yetkililerinden oluşmaktadır. Bununla birlikte, Milli Eğitim Temel kanunun (1739 sayılı kanun, 1973) 45. maddesindeki Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Milli Eğitim Bakanlığınca tespit olunur hükmü uyarınca MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü de öğretmen özel alan yeterliliklerini belirlemiştir (otmg.meb.gov.tr/yetozel), 2.2 Öğretmenlik programlarının yapısı Öğretmenlik programlarında pedagojik formasyon programının ağırlığı ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Türkiye de % 30 olarak belirlenen oran ( (YÖK, 2007 ), EU/EFT ülkelerinde Tablo 5 verildiği gibi değişmektedir. Program yeterlilikleri çerçevesinde YÖK, 2007 yılında Lisans düzeyindeki (undergraduate) öğretmenlik programlarının yaklaşık % 80 ni, alan öğretmenlik ( extended and/ or graduate level ) programlarının ise sadece % 30 nu (Tezsiz Yüksek Lisans Programını-TYL olarak ) belirlemiştir. %70 lik bölüm ( %50 alan bilgisi ve % 20 genel kültür) fakültelere/ bölümlere bırakılmıştır. 2.3 AB ülkelerinde program yapıları Tablo 5. EU/EFT ülkelerinde profesonel öğretmen eğitimi Öğretmen Düzeyi Profesyonel eğitim Ülkeler İlköğretim %13 -%70 İrlanda, Portekiz, Malta Slovenya, Finlandiya %50 nin üstünde Orta okul % 9,1- %58 Belçika( Fransız tarafı), Malta, Almanya %50 nin üzerinde Lise % 30 Almanya, Malta UK daha yüksek, İtalya, Lüksemburk, Avusturya tam %30, diğer ülkelerde%14-%30 arasında (http://etuce.homestead.com/publications2008/etuce_policypaper_en_web.pdf) 2.4 Alan derslerin ( Kimya ) yapısı Üniversitelerde alan bilgisi ders programları da farklık arz etmektedir. Tablo 6. de çeşitli fakültelerdeki kimya alan öğretmenliği programlarında alan derslerinin kredi/saatleri örnek olarak verilmiştir. Benzer farklılıkları diğer programlarda da görmek mümkündür:

13 Örneğin fizik öğretmenliği programlarında Temel Fizik dersi geleneksel olarak Temel fizik I ( 4+2)ve Temel fizik II( 4+2) olarak açılırken, kimi programlarda Temel fizik I, II, III ve IV olarak (16+8 ) parçalandığı görülmektedir. Bu farklılıkların iyi veya kötü olup olmadıklarını tartışmak konumuzun dışındadır. Ancak yatay geçişlerde önemli bir intibak sorunu yarattığı bir gerçektir. Tablo 6. Kimya öğretmenliği programlarında kimya alan dersleri Üniversiteler Dersler ODTÜ* Bogaziçi* Gazi Dokuz eylül ondokuz mayıs * Marmara Atatürk** G. Kimya I,II G. matematiki,ii Matrix teori Dif. equation Mat.for Chemist G. Fizik, I,II Fizik III G. Biyoloji,II Anorganik AnalitikI,II Enst. analiz Ayırma yöntem FizikoI,II Kim. kinetik Organik I,II Organik III Yapı tayını Biyo kimyai,ii Biyo teknoloji :uygulama saatini göstermektedir. Örnek: 8+8, sekiz saat teorik 8 saat uygulama * : Türk eğitim tarihi ve okul yönetimi dersi bulunmamaktadır ** : Fakülte- okul işbirliği kapsamındaki dersler hariç, diğer meslek bilgisi dersleri programındaki sertifika düzeye düşürülmüştür 2.5 Eğitim Fakültelerinde Bologna süreci Bologna süreci, program yeterlilikleri / çıktılarına göre programların yeniden hazırlanması için bir şans olarak değerlendirilebilirdi. Fakat özellikle eğitim fakültelerinde bu süreç iyi yönetilememiştir. Yetkinin YÖK te olduğu, hatta daha önce MEB in öğretmen yeterliliklerini belirlediği öne sürülmüştür. Bununla birlikte TYL programının (%30 luk kısım ) ağırlığının sertifika programı düzeyine indirgendiği ( Tablo 6) örneklere de rastlanmaktadır. Neticede, eğitim fakültelerinde genel olarak Bologna süreci ile ilgili yapılan iş sadece katalog bilgilerini hazırlamaktan öteye gidememiştir.

14 3. Okul uygulama çalışmaları Bilindiği gibi, pedagojik formasyon programları, başlıca iki bileşenden meydana gelir: Teorik alan eğitimi dersleri ve pratik okul uygulama çalışmaları. Teorik alan bilgisinin uygulamaya dönüşümünü gerçekleştiren pratik okul uygulama çalışmaları profesyonel öğretmen eğitiminde son derece önemlidir. Ülkemizde öğretmen yetiştirme programlarında bu süre okul deneyimi (1+4) ve öğretmenlik uygulaması (2+6) gibi iki dersle sınırlıdır( Tablo 2). Bu iki dersin uygulama saatleri hafta olarak hesaplandığında(10 saat x14 = 140 : 40 = 3,5) sadece 3,5 hafta ettiği bulunur. 3.1 ülke programlarında okul-uygulama süreleri Educational Testing Service ( ETS, 2003 ) 1999 TİMSS sınavlarında ABD nin üzerinde not alan ülkelerin öğretmen yetiştirme programlarında okul uygulama sürelerini vermiştir( Tablo 7). Ülkemizdeki öğretmenlik programlarındaki okul uygulama çalışmalarının süresinin ne denli az olduğu görülmektedir. Okul uygulanma süresinin kısalığının yanında işleyişi de tatmin edici olduğu söylenemez. Fakülte-okul işbirliği Protokolünde, rehber öğretim elemanının her öğrencinin dersini en az bir kez dinleyerek değerlendirme yapması yazılıdır(yök/ Dünya bankası, 1997 ). Bunun uygulamada gerçekleştiğini söylemek çok zordur. Tablo 7: Bazı ülkelerde okul- uygulama süreleri Ülkeler Süre Hafta Hollanda İngiltere Avustralya USA Singapur Hongkonk Kore Japonya minimum maksimum Öğretmen eğitiminin klinik uygulamaya dönüşümü Öte yandan 21 yy öğretmen eğitimindeki eğilimin klinik uygulamaya doğru evrildiğini daha önce söylemiştik. Son yıllarda yapılan çalışmalar bunun en önemli göstergeleridir. Bunlardan biri ABD de ulusal öğretmen eğitimi akreditasyon komisyonunun öğretmen eğitiminin klinik uygulamaya dönüşümü: Ulusal etkin öğretmen hazırlama stratejisi Blue Ribbon Paneli (NCATE, 2010), diğerleri de Türkiye de ki Ulusal Öğretmen Stratejisi çalıştayı ( MEB, 2011) ve M. Özcan ın( 2012 ) Okulda üniversite modeli verilebilir. İlkinde öğretmenlik programlarının %50 sinin pedagojik formasyon(okul uygulama çalışmaları ve meslek Bilgisi dersleri) (eylem no 16) olması önerilirken, ikincisinde pedagojik formasyon

15 programının süresinin iki yıl olması ve bu sürenin kesintisiz MEB okullarında geçirilmesi önerilmektedir. Okul uygulama çalışmaları açısından bu iki önerinin, Holmes Group un önerisi ile aynı olduğu fakat ilk ikisinin lisans düzeyinde ( 2+2 ) sonuncusunun ise lisans sonrası(4+2) düzeydeki programlar olduğunu unutmayalım 4. Öğrenci seçimi 4.1 Öğretmenlik programlarına giriş koşulları Öğretmen yetiştirme programlarına öğrenci seçimi, şüphesiz, modele ve düzeye göre değişiklik arz etmektedir e yakın öğretmen yetiştirme programı bulunan ABD de, öğretmen adayları lise den sonra ve fen-ed fakültelerinin ikinci sınıfından sonra öğretmenlik programlarına girerler. Giriş koşulları genel olarak minimum kolej GPA (Genel not ortalaması) puanı, referans, mülakat, çocuklarla çalışma deneyimi gibi kriterlerdir. 28 eyalet ise öğretmen adaylarını genel yetenek testi ( Praxis I ) ile seçerler. Türkiye, İngiltere. Japonya, Kore ve Hong Gong ulusal alan sınavı uygulamaktadır. Türkiye ve İngiltere alan sınavlarına ek olarak orta öğretim başarı puanını da değerlendirmeye katmaktadır. Başarı puanı, Türkiye de öğrencinin orta öğretim başarı puanı(obp) ile ilgili iken, İngiltere de orta öğretim düzeyinde yapılan sınavdan, İngilizce ve matematikten C ve üzeri puan alma koşulunu arar. Tablo 8. çeşitli ülkelerin öğretmenlik programlarına giriş koşullarını göstermektedir(ets, 2003 ). Tablo 8. Öğretmenlik programlarına giriş koşulları Lisans düzeyi Lisans sonrası Ülke Sınav türü Genel yetenek testi Mülakat sınav Ulusal alan sınavı Lise mezuniyet notu Lisans derecesi Alanında lisans derecesi sınav Avusturalya x b x İngiltere x x x Hong Gong x x Japonya x Kore x c x Hollanda x d Singapur f x x ABD x e x x x Türkiye x g x a x b x a: Resim, müzik ve Beden eğitimi öğretmenlik programları için b: üniversiye giriş sınavına lise dereceside eklenir c: SAT testi uygulanır (Scholastic Assessment Test) d: eğitimde master derecesi gerekir e: 28 eyallet ilk koşul olarak ister f: sadece lisans sonrası g: Kimya öğretmenlik programları ( YGS basamağından )

İsviçre ve Türkiye Kimya Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması

İsviçre ve Türkiye Kimya Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 10, Sayı 1, Mart 2013 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 10, Issue 1, March 2013 http://www.tused.org İsviçre ve Türkiye Kimya Öğretmeni Yetiştirme Programlarının

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? seta Analiz. BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Ağustos 2013 TÜRKİYE DE

Detaylı

AVRUPA ÜLKELERİNDE ve TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMLERİ 1

AVRUPA ÜLKELERİNDE ve TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMLERİ 1 AVRUPA ÜLKELERİNDE ve TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMLERİ 1 ENTRY SYSTEMS OF HİGHER EDUCATİON İN EUROPEAN COUNTRYS AND TURKEY Filiz GÖLPEK 2 Kenan UĞURLUGELEN 3 Öz Dünyanın birçok ülkesinde yükseköğretim

Detaylı

TÜRKİYE VE FİNLANDİYA DAKİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE VE FİNLANDİYA DAKİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2013 Cilt/Volume: 10 Sayı/Issue: 24, s. 113-130 TÜRKİYE VE FİNLANDİYA

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 213-230

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 213-230 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 213-230 Türkiye, Avusturya ve Almanya Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin İncelenmesi Sinem SÖZEN Ayşegül ÇABUK Özet Türkiye de daha önce uygulanmamış

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, FİNLANDİYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDEKİ DÖNÜŞÜMLER

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, FİNLANDİYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDEKİ DÖNÜŞÜMLER AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, FİNLANDİYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDEKİ DÖNÜŞÜMLER Dr. Erdem Aksoy Çankaya Üniversitesi Dr. Dilek Gözütok Ankara Üniversitesi Özet Bu çalışmada öğretmen eğitimi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1 Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ 1 ÖZET Dünya da yükseköğretime artan taleple birlikte, yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR *

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR * AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2012, Cilt:12, Yıl:12, Sayı:2, 12:1-30 OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR * Uğur

Detaylı

TÜRK VE İNGİLİZ EĞİTİM SİSTEMLERİNE İLİŞKİN SAYISAL VERİLERİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

TÜRK VE İNGİLİZ EĞİTİM SİSTEMLERİNE İLİŞKİN SAYISAL VERİLERİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ TÜRK VE İNGİLİZ EĞİTİM SİSTEMLERİNE İLİŞKİN SAYISAL VERİLERİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Yaprak Kalemoğlu Varol Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yaprak81@gmail.com

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 1 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 I.GİRİŞ... 6 II. DURUM ANALİZİ... 8 II.1. DÜNYADA

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM FAKÜLTELERİNE ÖĞRENCİ ALIM ÖLÇÜTLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE EĞİTİM FAKÜLTELERİNE ÖĞRENCİ ALIM ÖLÇÜTLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE EĞİTİM FAKÜLTELERİNE ÖĞRENCİ ALIM ÖLÇÜTLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM Arş. Gör. Murat Polat Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Böl. ankapolat@gmail.com

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ Yz strateji Mart 2008 MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ Ömer KAYIR Hamdi KILIÇ 1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ MESLEKİ TEKNİK ORTA

Detaylı

ANALİZ OCAK 2014 SAYI: 75 2013 TE EĞİTİM BEKIR S. GÜR ZAFER ÇELIK İPEK COŞKUN MÜBERRA GÖRMEZ

ANALİZ OCAK 2014 SAYI: 75 2013 TE EĞİTİM BEKIR S. GÜR ZAFER ÇELIK İPEK COŞKUN MÜBERRA GÖRMEZ ANALİZ OCAK 2014 SAYI: 75 2013 TE EĞİTİM BEKIR S. GÜR ZAFER ÇELIK İPEK COŞKUN MÜBERRA GÖRMEZ ANALİZ OCAK 2014 SAYI: 75 2013 TE EĞİTİM BEKIR S. GÜR ZAFER ÇELIK İPEK COŞKUN MÜBERRA GÖRMEZ COPYRIGHT 2014

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere de Okul Müdürlerinin Atanması ve Yetiştirilmesi

Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere de Okul Müdürlerinin Atanması ve Yetiştirilmesi Sakarya University Journal of Education! $$! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere de Okul Müdürlerinin Atanması ve Yetiştirilmesi Hilmi SÜNGÜ * Özet Bu çalışmada bazı Avrupa ülkeleri ile Türkiye de okul

Detaylı

Türkiye de Öğretmen Yetiştirme ve Pedagojik Formasyon Sorunu. Problems Related with Teacher Training and Pedagogical Formation in Turkey

Türkiye de Öğretmen Yetiştirme ve Pedagojik Formasyon Sorunu. Problems Related with Teacher Training and Pedagogical Formation in Turkey Journal of Teacher Education and Educators Volume/Cilt 3, Number/Sayı 1, 2014, 73-90 73 Türkiye de Öğretmen Yetiştirme ve Pedagojik Formasyon Sorunu Problems Related with Teacher Training and Pedagogical

Detaylı

GÜNEY KORE NİN EKONOMİK BAŞARISININ ALTINDA YATAN EĞİTİM POLİTİKALARI Faruk LEVENT 1

GÜNEY KORE NİN EKONOMİK BAŞARISININ ALTINDA YATAN EĞİTİM POLİTİKALARI Faruk LEVENT 1 GÜNEY KORE NİN EKONOMİK BAŞARISININ ALTINDA YATAN EĞİTİM POLİTİKALARI Faruk LEVENT 1 Zeynep GÖKKAYA 2 Atıf için: Levent, F. & Gökkaya, Z. (2014). Education Policies Underlying South Korea's Economic Success,

Detaylı

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com Gelişmiş Bazı Ülkeler İle Türkiye deki Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimlerinin Karşılaştırılması 1 Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com Yüksel GÜNDÜZ Artvin Çoruh

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY Gökhan BAŞ* *Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim

Detaylı

Hasan Basri MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. Cem TOPSAKAL**

Hasan Basri MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. Cem TOPSAKAL** Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre Ortaöğretim Alan 95 Ege Eğitim Dergisi 2008 (9) 1: 95 129 Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

Avrupa Birliği, Bologna Süreci Ve Türkiye de Psikolojik Danışman Eğitimi *

Avrupa Birliği, Bologna Süreci Ve Türkiye de Psikolojik Danışman Eğitimi * Educational Administration: Theory and Practice Winter 2008, Issue 53, pp: 99-122 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Kış 2008, Sayı 53, ss: 99-122 Avrupa Birliği, Bologna Süreci Ve Türkiye de Psikolojik

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI BİYOLOJİ EĞİTİMİ BİLİM DALI CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

RAPOR. seta YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER. Bekir S. Gür - Zafer Çelik TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ

RAPOR. seta YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER. Bekir S. Gür - Zafer Çelik TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ seta RAPOR SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Ekim 2009 TÜRKİYE DE Millî Eğitim Sistemi YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER Bekir S. Gür - Zafer

Detaylı

Türkiye ve ABD deki Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması

Türkiye ve ABD deki Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması 210 Türkiye ve ABD deki Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması Özet Arş. Gör. Ebru KÜLEKÇİ, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD. ebrukulekci@kilis.edu.tr

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU VAKIF ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU VAKIF ÜNİVERSİTELERİ RAPORU T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU VAKIF ÜNİVERSİTELERİ RAPORU 2007 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 1.Giriş 4 2.Yasal Dayanak 5 3.Tarihi Gelişim 6 4.Yönetim Yapısı 9 5.Finansman 9 6.Vakıf Üniversitelerinin Performansı 11 6.1.Eğitim-Öğretim

Detaylı