UZMAN SİSTEMLER. Dr. ERHAN AKDOĞAN Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü. Mekatronik Mühendisliği Uygulamalarında Yapay Zeka

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZMAN SİSTEMLER. Dr. ERHAN AKDOĞAN Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü. Mekatronik Mühendisliği Uygulamalarında Yapay Zeka"

Transkript

1 UZMAN SİSTEMLER Dr. ERHAN AKDOĞAN Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 1

2 UZMAN SİSTEMLER Yapay zeka tekniklerinden birisi olan uzman sistemler, tecrübeye ve bilgiye dayalı problemlerin çözümüne etkili çözümler sunar. Uzman sistemler hem makine hem de insan müdahalesini gerektiren uygulamalarda kullanılır. Mekatronik Mühendisliği Uygulamalarında Yapay 2

3 UZMAN SİSTEMLER. Mekatronik Mühendisliği Uygulamalarında Yapay 3

4 Uzman Sistemlerin Yapısı ve Özellikleri Bilgi Tabanı (knowledge base) Çalışma Alanı (working storage) Çıkarım Mekanizması (muhakeme ünitesi) Kullanıcı ilişki birimi (user interface) Bilgi Edinme Ünitesi 4

5 Kullanıcı Uzman Kişi Kullanıcı Arayüzeyi Bilgi Mühendisi Çıkarım Mekanizması Sistem Mühendisi Bilgi Tabanı Working Storage 5

6 6

7 Bilgi tabanı (knowledge base): Uzmanın bildirilerinden oluşur. If Then kurallarıyla yapılandırılır. 7

8 Çalışma alanı (working space) Problem çözümünde gerekli özel bilgileri bulundurur. 8

9 Çıkarım Mekanizması (Muhakeme ünitesi) (inference engine) Bilgi tabanında depolanan bilgileri, bir sonuç elde etmek için mantıklı bir sıra ile icra eden ünitedir. 9

10 Uzman sistem dizaynının anlaşılması için sistem ile birbirini etkileyen kişisel rollerin de anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Bu kişişel roller; 10

11 I. Birincil uzman (domain expert) Problemin çözüm yolunu tespit eden kişi yada kişiler. UZMAN 11

12 Uzman kişilerin özellikleri: Bir konuda bazı bilgilere sahip kişilere uzman denemez. İlgili konuda hem bilgi hem de tecrübe sahibi kişiler uzman olarak nitelendirilir. Kişinin uzman olması yeterli değildir, bu bilgiyi dışarıya aktarabiliyor olması gerekir. Uzman kişi bilgiyi paylaşmak istemelidir. Uzman kişinin oluşturulacak sisteme güvenmelidirler. 12

13 II. Bilgi Mühendisi (knowledge engineer) Uzmanın bilgisini çözerek uzman sistemin kullanabileceği şekle dönüştüren kişidir. 13

14 III. Kullanıcı (user) Uzman tarafından verilen bilgileri problem çözümünde kullanacak kişi 14

15 IV. Sistem Mühendisi Kullanıcı ara yüzünü inşa eden, bilgi tabanının bildirilebilecek formatını tasarlayan ve sonuç bölümünü oluşturan kişidir. Projenin büyüklüğüne bağlı olarak, sistem ve bilgi mühendisi aynı kişi olabilir. 15

16 UZMAN SİSTEM GELİŞTİRME 16

17 Uzman sisteme ne zaman ihtiyaç duyulur? Uzman sistem geliştirmeden önce uzman sistemin uzmanlık alanı belirlenmelidir. Uzmanlık alanı geniş tutulmamalıdır. Başarılı uzman sistemler bir konu üzerine odaklananlardır. Uzman sistemin çözeceği problem iyi tanımlanmalıdır. Burada ise önemli olan bu problemin çözümü için uzman sisteme ihtiyaç olup olmadığıdır. 17

18 Matematiksel olarak çözülebilen problemler için uzman sistem geliştirmek zaman kaybıdır. Uzmanlık gerektirmeyen problemlerin çözümü için uzman sistem geliştirmek gereksizdir. Uzman sistem geliştirilecek problemler tekrarlanabilir nitelikte olmalıdır. Senede bir kez meydana gelen bir problem için uzman sistem geliştirmek gereksizdir. Çözülecek problem için en az bir uzman bulunamaz ise uzman sistemin bir anlamı olmayacaktır. 18

19 Uzman Sistem geliştirme adımları: 1.Kavramsal analiz 2.Problemlerin formülasyonu ve bir prototip oluşturma 3.Uzman sistemin oluşturulması ve test edilmesi 4.Uygulama 19

20 1. Kavramsal analiz: Uzman sistemin çözmesi istenen problem için önemli olan kavramların belirlenmesi ve bu kavramların birbirleri ile ilişkilerinin ortaya konulması gerekir. Sistemin fonksiyonel özellikleri de bu adımda belirlenir. Bu özellikler uzman görüşleri kullanılır. Uzmanlar ve literatür belirlenir. Risk analizi yapılır. Uzman sistem geliştirmede kullanılacak araçlar belirlenir. Hazır programlar veya yeni bir yazılım gibi 20

21 2. Problemin formülasyonu ve bir prototip oluşturma: Uzmandan bilgiler alınır ve yazılım dillerinin anlayacağı ifadelere dönüştürülür. Problem formüle sahip olmadığından bir iki bilgi ile prototip çalışır hale getirilir. Bilgiler geldikçe eklenir. Yani adım adım sistemin uzmanlığı artırılır. Sistemi oluştururken uzmanlar ile sürekli ilişkide olmak gereksiz bilgi ile sistemi hantal hale getirmemek için önemlidir. Sistemi problemin çözümü için geliştirmek önemlidir, bu nedenle problemi sisteme uydurma çabası içinde olmamak gerekir. 21

22 2. Problemin formülasyonu ve bir prototip oluşturma: Uzman sistemler, uzman sistem kabukları (shell) kullanılarak oluşturulur. Kullanılacak kabuk problem uzayının tüm bilgilerini içerebilecek, karar verme sürecine uygun özelliklere sahip olmalıdır. Bu nedenle gerekli hallerde başka kabuk kullanmak daha anlamlıdır. Ancak probleme özgü olarak da mühendisler müstakil uzman sistem yazılımları geliştirebilirler. 22

23 3. Uzman sistemin geliştirilmesi ve test edilmesi: Protorip zaman içinde uzman sisteme dönüşür. Bilgi tabanındaki bilgilerin ve sistemin verdiği kararların doğruluğu uzmana onaylatılmalıdır. Uzman sistemlerin gücü bilgi tabanlarının eksik bilgi içermemesi ile paraleldir. Bu nedenle problem uzayının tüm bilgileri burada mevcut olmalı ve sonuçları uzman tarafından onaylanmış olmalıdır. Sistemin doğru kararlar üretemediği durumlar tespit edilmeli çıkarım mekanizmasında da gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Sistemin testi esnasında değişik senaryolar üretilerek uzmanlar ile beraber sonuçlar test edilmelidir. 23

24 4. Uygulama: Uygulamaya alınan sistem gerçek hayat ile doğrudan etkileşim içindedir. Verdiği kararlar uzmanlar tarafından kabul edilebilir olmalıdır. Devreye alınan sistemin bakımı, geliştirilmesi ve güncellenmesi önemlidir. 24

25 UZMAN SİSTEMLERİN ÖZELLİKLERİ Yüksek Performans Hızlı Cevap Verme Güvenilirlik Anlaşılabilirlik Esneklik

26 UZMAN SİSTEMLERİN FAYDALARI Maliyet Azalması Hazır Bilgi Verimlilik Artışı Kalıcı Bilgi Açıklama

27 UZMAN SİSTEMLERİN FAYDALARI Kalite İyileştirmesi İşleyiş Hatalarını Azaltma Esneklik Daha Ucuz Cihaz Kullanımı Tehlikeli Çevrelerde İşlem

28 UZMAN SİSTEMLERİN FAYDALARI Güvenilirlik Cevap Verme Süresi Tam ve kesin olmayan bilgi ile çalışma Eğitim Problem Çözme Kabiliyeti

29 UZMAN SİSTEMLERİN FAYDALARI Sınırlı bir sahada karışık problemlerin çözümü Duygusallıktan Uzak Cevaplar Akıllı Veri Tabanı Güncellik

30 UZMAN SİSTEMLERDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR İnsanlardan sisteme uygulanacak bilgi almak zordur ve alınan bilgiler ise her zaman uygulanabilir olmayabilir. Uzman sistemlerin çalışma alanları sınırlı olabilir. Sistemi oluşturacak ve kuracak uzmanların azlığı ve yüksek ücret talepleri sistemin maliyetini yükseltebilir. Farklı uzman bilgilerinde çelişkilerle karşılaşabilir. 30

31 UZMAN SİSTEMLERİN KISITLARI: Bilginin temsil edilmesi zor olabilir.. İnsanlardan bilgi almak zordur. Uzman Sistemler ancak sınırlı sahalarda iyi çalışabilirler.

32 UZMAN SİSTEMLERİN KISITLARI: Yardım için bilgi mühendisine ihtiyaç gösterir Sistemin maliyeti ve geliştirme süresi engelleyici bir faktördür Her hangi bir uzmanın durum değerlendirmesi için yaklaşımı farklı bile olsa doğru olmalıdır.

33 UZMAN SİSTEMLERİN SINIRLARI: Çok tecrübeli bir uzman bile olsa, zaman baskısı altında olduğu zaman iyi bir durumsal değerlendirme yapması zordur.

34 BİR UZMAN SİSTEMİN ETKİLİLİĞİ 34

35 1. BİLGİ TABANI Uzman sistem geliştirmede önemli noktalardan biri bilgi tabanın inşasıdır. Burada uzmandan alınan bilginin temsili ile bilgi tabanındaki gösterimi arasındaki anlamsal boşluğun en alt seviyeye indirilmesi gereklidir. 35

36 2. ÇIKARIM MEKANİZMASI Bir uzman sisteme ait en önemli elemanın bilgi tabanı olmasına rağmen, bu bilgi tabanını kullanıp sonuç üretebilecek iyi bir çıkarım mekanizması olmaması durumunda, bilgi tabanının hiçbir işe yaramayacağı açıktır. 36

37 Çıkarım mekanizmasının genel yapısı 37

38 Bir çıkarım mekanizmasının, bilgi tabanında bulunan bilgileri kullanarak sonuca varabilmesi için; ileriye zincirleme (forward chaining) ve geriye zincirleme (backward chaning) adı verilen iki temel metod geliştirilmiştir. 38

39 İleriye Zincirleme Bilgi tabanında bulunan hüküm ve bilgilerden başlayıp kuralları icra etmek böylece kuralların ikinci kısmında (veya THEN bölümlerinde bulunan) ifadeden yeni hükümler elde etmektir. 39

40 Geriye Zincirleme Geriye zincirlemede, Aramaya hedeften (goal) başlanır ve bu hedefi gerçekleştirmek için gerekli olan hükümler, bilgi tabanındaki hedefle ilgili kurallara ait ikinci tarafların (veya THEN kısımlarının) sağlanması suretiyle elde edilmeye çalışılır. 40

41 İleri ve Geri Zincirleme 41

42 3. Kullanıcı arayüzü (user interface) Kullanışlı, kolay ve amaca uygun olmalıdır. 42

43 ÇERÇEVE (FRAME KAVRAMI) Nesneleri tanımlamak için hiyerarşik veri yapılarıdır. Uzman sistem içinde kullanılan veriler çerçeveler tarafından organize edilirler (Milaric, 1986). Çerçeveler karşılıklı boş olan ve herbir nesneye ait bir özelliği gösteren özniteliklerden oluşmaktadır. Bu öznitelikler, nesnenin özellikleri, diğerleri ile ilişkileri, sınırlama açıklamalarından meydana gelen öznitelik değerleri tarafından doldurulabilir. Öznitelik değerleri sayısal, sembolik ve alfasayısal gibi tipik verilerdir. Çerçeveler miras alma (bilgiyi başka çerçevelere taşıyabilme) özelliğine sahiptirler. Bu sayede hiyerarşide daha aşağıda olan bir çerçevenin hiyerarşide daha yukarıda olan çerçevelerden bazı özellikleri alabilmesine imkan sağlanır (Winstanley, 1991). 43

44 44

45 Uygulama Alanları Tıp Finans Trafik kontrol Robotik Sigortacılık Bilgisayar Konfigürasyonu 45

46 ÖRNEK UZMAN SİSTEM YAZILIMLARI Uzman Sistem Amacı Termo-dinamik REACTOR Reaktör kazalarının teşhis ve çözümü DELTA STEAMER GE lokomotiflerinde arıza teşhis ve çözümü Buhar santralinin çalışması

47 Uzman Sistem Yazılımları, Shell PROGRAMLAMA DİLİ; PROLOG LISP SHELL; JESS LEONARDO CLIPS 47

48 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI 48

49 49

50 50

51 FİZYO TERA BOT 51

52 EGZERSİZ TÜRLERİ Pasif Egzersiz Aktif Yardımlı Egzersiz İzotonik Dirençli Egzersiz İzometrik Egzersiz İzokinetik Egzersiz ROBOTERAPİ

53 Zeki bir kontrol sistemi şu temel özelliklere sahiptir: (Fukuda & Arakawa, 1997) Algılama, Kavrama veya sezgi, Bilgi Toplama, Öğrenme, Sonuç çıkarma, Karar verme, Uygulama. 53

54 FİZYOTERABOT ZEKİ BİR SİSTEMDİR ZEKİ SİSTEM FİZYOTERABOT Nasıl? Algılama + Bilgi Toplama + Kuvvet ve Konum algılayıcılar Veri toplama kartları-depolama Öğrenme + Direk öğrenme Sonuç çıkarma + Kas Testi Karar verme + Parametre seçimi Uygulama + Terapi 54

55 FİZYOTERABOT un YAPISI ve İŞLEYİŞİ 55

56 ZEKİ KONTROLÖR ROBOT KOLU FİZYOTERAPİST HASTA 56

57 FİZYOTERABOT Donanımı BİLGİSAYAR ACİL DURDURMA HASTA Fizyoterapist Dijital Kuvvet ve Konum Bilgisi ZEKİ KONTROLÖR Veri Toplama Kartı Analog Tork Bilgisi SERVO MOTOR SÜRÜCÜ MOTOR Dijital Tork Bilgisi Enkoder Emülasyonu Resolver Sınır Anahtarları ROBOT KOLU Analog Kuvvet Bilgisi RS232 KUVVET KONTROLÖRÜ KUVVET/TORK ALGILAYICI 57 Dijital I/O

58 FİZYOTERABOTU OLUŞTURAN BİRİMLERİN DETAYLI İNCELENMESİ 58

59 ROBOT KOLU LİNK 1 MOTOR 2 (SM 2 ) (Diz Eklemi) MOTOR 1 (SM 1 ) (Kalça Eklemi) 3 - D.O.F Diz (flex-eks) Kalça (flex-eks,abd-add) Diz linki parelelogram yapı Tüm motorlar tabanda LİNK 2 LİNK 2 Uzuv boyutuna göre ayarlanabilir y MOTOR 0 (SM 0 ) Her iki bacak için kullanılabilir. z LİNK1 x Diz Kalç a Dönm e 1 Dönm e 2 Dönm e 3 Mekatronik Mühendisliği Uygulamalarında Yapay 59

60 ZEKİ KONTROLÖR Zeki Kontrolör Fizyoterapist -Hasta Bilgileri -Terapi süresi -Egzersiz Türü -Hareket tekrar sayısı -Uygulanacak ağırlık -EHA -Direnç seviyesi -Hız -Egzersiz Sonuçları Kullanıcı Ara Yüzeyi ve Merkezi İşlem Birimi Veri Tabanı Kural Tabanı, F istenen M, K, D Konvansiyonel Kontrolör Empedans Kontrol PID Kontrol guncel, F, Ftepki, istenen Robot Kolu Algılayıcılar 60

61 Empedans Kontrol Robot kolu uç noktası (end-effector) mekanik empedansının ayarlanması yolu ile kuvvet ve konum kontrolünün gerçekleştirilmesi esasına dayanır. Bu mekanik empedans, robot kolunun çevresi ile olan teması sonucu ortaya çıkan harici kuvvetler ile uç nokta arasındaki ilişkiden kaynaklanır. Mekanik empedans, uygulanan harici kuvvete karşı mekanizmanın esnekliğinin davranışıdır. 61

62 Empedans Kontrol Türleri PASİF istenen mekanik empedans sadece mekanik elemanlar (yaylar ve sönümleyiciler) tarafından oluşturulur. 62 AKTİF İstenen uç nokta mekanik empedansı robot uç noktasının konum, hız, temas kuvveti gibi parametrelerinin geri besleme yapılması ve böylece eklem aktüatörlerinin kontrol edilmesi ile oluşturulur.

63 ÇEVRE İLE TEMAS DURUMU T M(q)q h ( q, q) J q F N harici ÇALIŞMA UZAYI M (q)y+h (q,q)=j -T q τ+f y y y harici ARZU EDİLEN EMPEDANS PARAMETRELERİ CİNSİNDEN TEMAS KUVVETİ M y D y K y F d d e d e harici 63

64 Diz Linki Empedans Kontrolü -T M ( ) +h (, )=J τ+f y y y harici M D K F d d e d e harici 1 2 L g. Dönme Noktası 0.01 I 0.01 I D K L 0.01F Lg M d Lg M d yer d e d e g harici J M I h = N 1 y yer J J L T y y g 1/ L g Diz Linki Empedans Kuralı: 3 M d : arzu edilen atalet katsayısı [kg] D d : arzu edilen Mekatronik sönüm Mühendisliği katsayısı [N/derece] Uygulamalarında Yapay K d : arzu edilen esneklik katsayısı [Ns/derece] 64

65 Egzersiz Türlerine Göre Kullanılan Kontrol Yöntemleri EGZERSİZ TÜRÜ KONTROL YÖNTEMİ Pasif Aktif Yardımlı İzometrik İzotonik İzokinetik Roboterapi (Robot Terapist) PID Kontrol PD Konum Kontrol+Empedans Kontrol Empedans Kontrol+Tork Kontrol Empedans Kontrol Empedans Kontrol Empedans Kontrol +PD Mekatronik Mühendisliği Uygulamalarında Yapay 65

66 Empedans Parametreleri Empedans Kontrol İçin İnsanlı Deneyler Parametre Değerleri M d [Kg] K d [N/derece] D d [Ns/derece] 0 0,001 0,01 0,1 1 Denek Boy [cm] Ağırlık [kg] A B C Hız Seviyesi Hız (derece/s) Yavaş 16 Orta 32 Hızlı 48

67 FİZYOTERABOT YAZILIM YAPISI 67

68 68

69 FİZYOTERAPİSTİN HAREKETLERİNİN MODELLENMESİ (ROBOTERAPİ) 69

70 ROBOTERAPİ ÖĞRENME TERAPİ Direk Terapi Zeki Terapi 70

71 Öğrenme Fizyoterapist egzersiz hareketlerini yaptırır Kuvvet ve Konum Algılayıcılar yolu ile konum ve kuvvet bilgileri, terapi süresi veri tabanına alınır. 71

72 Direk Terapi Öğrenme esnasında elde edilen kuvvet ve konum verileri kullanılarak terapi yapılır. 72

73 Konum [derece] Konum [derece] Konum [derece] Ogrenme Yorungesi DirekTerapi Yorungesi Konum Hatasi Zaman [s] 73

74 Zeki Terapi Fizyoterapistin hasta uzvunu zorlayarak açmasının modellenmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu amaçla sağlıklı deneklere farklı açılarda ekstansiyon ve fleksiyon hareketi yaptırıldı. Bu deneylerdeki veriler veri tabanına kaydedildi. Denek Ağırlık [kg] Boy [cm] Ayak Uzunluğu [cm] Bacak Uzunluğu [cm] Yaş A B C D E F

75 EHA Aralıklarına Göre Dosya İsimleri Dosya Adı EHA Aralığı 1 0 EHA< EHA< EHA< EHA< EHA< EHA< EHA< EHA< EHA< EHA<0 75

76 HA: Hasta Ağırlığı MK: Maksimum Konum < Kural: Eğer HA 75kg dan büyük veya eşit ve 80kg dan küçük ve MK 15 dereceden büyük veya eşit ve 25 dereceden küçük ise C klasörünün 2 adlı dosyasını al > 76

77 Kural 1 < Eğer HA 67 ve HA<70 ise ve MK 0 ve MK<15 ise A klasörünün 1 adlı dosyasını al > Kural 2 < Eğer HA 67 ve HA<70 ise ve MK 15 ve MK<25 ise A klasörünün 2 adlı dosyasını al > Kural 3 < Eğer HA 67 ve HA<70 ise ve MK 25 ve MK<35 ise A klasörünün 3 adlı dosyasını al > Kural 4 < Eğer HA 67 ve HA<70 ise ve MK 35 ve MK<45 ise A klasörünün 4 adlı dosyasını al > Kural 5 < Eğer HA 67 ve HA<70 ise ve MK 45 ve MK<55 ise A klasörünün 5 adlı dosyasını al > Kural 6 < Eğer HA 67 ve HA<70 ise ve MK 55 ve MK<65 ise A klasörünün 6 adlı dosyasını al > Kural 7 < Eğer HA 67 ve HA<70 ise ve MK 65 ve MK<75 ise A klasörünün 7 adlı dosyasını al > Kural 8 < Eğer HA 67 ve HA<70 ise ve MK 75 ve MK<85 ise A klasörünün 8 adlı dosyasını al > Kural 9 < Eğer HA 67 ve HA<70 ise ve MK 85 ve MK<95 ise A klasörünün 9 adlı dosyasını al > Kural 10 < Eğer HA 67 ve HA<70 ise ve MK -30 ve MK<0 ise A klasörünün 10 adlı Mekatronik dosyasını Mühendisliği al > Uygulamalarında Yapay 77

78 ÖĞRENME ZEKİ TERAPİ ARAYÜZÜ ÇALIŞTIR HAYIR TEPKİ VAR MI? EVET ZORLAYARAK UZVU AÇ TERAPİYE DEVAM ET MAX KONUM-KUVVET BİLGİSİNİ AL SINIR DEĞERE GİT HASTA AĞIRLIĞINA UYGUN VERİLERİ AL BAŞLANGIÇ KONUMUNA DÖN TERAPİYE BAŞLA 78 BİTİR

79 Uzman Sistem yaklaşımı ile Civata ve Dişli Çark Seçimi 79

80 ÖDEV Uzman sistemlerin mühendislik uygulaması? 80

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CH ROBOFİL 290 CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDAKİ ARIZALARIN TESBİTİ AMACIYLA BİR UZMAN SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Uzman Sistemler. Emin İslam Tatlı, Haziran 2000. Özet

Uzman Sistemler. Emin İslam Tatlı, Haziran 2000. Özet Uzman Sistemler Emin İslam Tatlı, Haziran 2000 Özet Bu çalışmada genel olarak Uzman Sistemlerin ne olduğundan ve Uzman Sistemleri oluşturan bileşenlerden bahsedilmiştir. Uzman Sistemler, belirli bir alanda

Detaylı

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI Altuğ YAVAŞ(*), Ömer CİVALEK(**) ÖZET Geçen yüzyılın ortalarında ortaya çıkan, insan davranışlarını ve düşünce tarzını modellemeyi amaçlayan

Detaylı

KAVġAK TRAFĠĞĠNĠN KONTROLÜ ĠÇĠN BĠR SĠNYAL ZAMANLAMA ALGORĠTMASI ve UZMAN SĠSTEM YAKLAġIMINDA KULLANILMASI

KAVġAK TRAFĠĞĠNĠN KONTROLÜ ĠÇĠN BĠR SĠNYAL ZAMANLAMA ALGORĠTMASI ve UZMAN SĠSTEM YAKLAġIMINDA KULLANILMASI 1. ÖZET KAVġAK TRAFĠĞĠNĠN KONTROLÜ ĠÇĠN BĠR SĠNYAL ZAMANLAMA ALGORĠTMASI ve UZMAN SĠSTEM YAKLAġIMINDA KULLANILMASI Erhan AKDOĞAN Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, 81040 Göztepe-ĠSTANBUL Tel:0216

Detaylı

YAPAY ZEKA TEKNİKLERİNİN TRAFİK KONTROLÜNDE KULLANILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

YAPAY ZEKA TEKNİKLERİNİN TRAFİK KONTROLÜNDE KULLANILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME YAPAY ZEKA TEKNİKLERİNİN TRAFİK KONTROLÜNDE KULLANILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME Mehmet TEKTAŞ 1 Ahmet AKBAŞ 2 Vedat TOPUZ 3 1,2,3 Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, 81040 Göztepe-İstanbul Tel: 0-216-3365770/622-624,

Detaylı

YAPAY ZEKA YAPAY ZEKA TÜRLERİ. *Beşeri algilama yeteneklerinin simülasyonu (görme, konuşma,işitme, koklama vs.)

YAPAY ZEKA YAPAY ZEKA TÜRLERİ. *Beşeri algilama yeteneklerinin simülasyonu (görme, konuşma,işitme, koklama vs.) YAPAY ZEKA Literatürde "Artificial Intelligence"olarak adlandırılan yapay zeka ilk bakışta herkese farklı bir şeyin çağrışımını yaptırmaktadır. Kimilerine göre, yapay zeka kavramı, insanoğlunun yerini

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SERVO MOTOR VE SÜRÜCÜLERİ 523EO0076 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır.

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. 1 Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. Bu evrede, analizde sorulan NE sorusuyla elde edilen bilgilerin, nasıl yapılacağı, nasıl gerçekleştirileceği ortaya

Detaylı

Sistem Analizi ve Tasarımı

Sistem Analizi ve Tasarımı Sistem Analizi ve Tasarımı Sistem analizi ve tasarımının aşağıdaki temel aşamalarla gerçekleştiği söylenebilir. Sistemin Planlanması Sistemin Analizi Sistem Tasarımı Sistemin Uygulanması Sistemin Geliştirilmesi

Detaylı

YAPAY ZEKA UZMAN SİSTEMLER İÇİNDEKİLER

YAPAY ZEKA UZMAN SİSTEMLER İÇİNDEKİLER YAPAY ZEKA UZMAN SİSTEMLER İÇİNDEKİLER 1. Yapay Zeka 1.1.Yapay Zeka Kavramı 1.2.Yapay Zeka Bileşenleri 1.3.Tarihsel Gelişim 2. Uzman Sistemler 2.1.Uzman Sistem Kavramı 2.2.Uzman Sistem Yapısı 2.3.Uzman

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KATI YAKITLI BUHAR KAZANININ BULANIK MANTIK DENETLEYİCİ İLE TAM OTOMASYONUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI Otomatik üretim modern sanayinin temeli ve teknik ilerlemenin genel eğilimi olmaktadır. Bu da yeni fabrikasyon süreçleri,

Detaylı

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Eğitimi Anabilim Dalı İlker Turgut YILMAZ

Detaylı

BİLGİSAYARA DAYALI MİP (MRP) SİSTEMİNİN VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ

BİLGİSAYARA DAYALI MİP (MRP) SİSTEMİNİN VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ BİLGİSAYARA DAYALI MİP (MRP) SİSTEMİNİN VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ HAZIRLAYAN SABRİ ERDEM DANIŞMAN

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI Yazılım Mühendisliğinde Uygulama Geliştirmede Bir Çözüm:Yazılım Konfigürasyon Yönetimi Hazırlayan

Detaylı

ARAMA KURTARMA OPERASYONLARINDA RİSK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAMA KURTARMA MODEL ARAŞTIRMASI

ARAMA KURTARMA OPERASYONLARINDA RİSK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAMA KURTARMA MODEL ARAŞTIRMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ARAMA KURTARMA OPERASYONLARINDA RİSK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAMA KURTARMA MODEL ARAŞTIRMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Abdurrahman KARA, Denizcilik Uzman

Detaylı

REHABİLİTASYON MÜHENDİSLİĞİ VE YARDIMCI TEKNOLOJİLER

REHABİLİTASYON MÜHENDİSLİĞİ VE YARDIMCI TEKNOLOJİLER REHABİLİTASYON MÜHENDİSLİĞİ VE YARDIMCI TEKNOLOJİLER Yrd. Dr. Erhan AKDOĞAN, Yıldız Teknik Üniversitesi Yrd. Dr. Erkan KAPLANOĞLU, Marmara Üniversitesi Doç. Dr. Bülent YILMAZ, Abdullah Gül Üniversitesi

Detaylı

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1. GİRİŞ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama işlemleri

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ 210197 Abdullah YARIMBAŞ 210283 Ali ŞİMŞEK Doç. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ Mayıs 2013 TRABZON

Detaylı

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI Yükleme, boşaltma, ambarlama ve sevkiyat gibi malzeme iletimi fonksiyonları işletmenin tipine ve işlemlerin türüne göre değişebilir. Bu amaçla,

Detaylı

TEKNİK PERSONEL SEÇİMİNDE BİR UZMAN SİSTEM MODELİ

TEKNİK PERSONEL SEÇİMİNDE BİR UZMAN SİSTEM MODELİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2005 : 11 : 3 : 417-423

Detaylı

HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA

HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA 210257 İsmail GÜLLÜPINAR Danışman Prof.Dr. İsmail HAKKI ÇAVDAR

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj DENETİM klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8. ÜNİTE ÖZETİ

Detaylı

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Mühendislik Tezi

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ENDÜSTRİYEL TİP MOTOR ÜRETİMİ YAPAN BİR İŞLETMEDE RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMASI Bitirme Projesi Vehbi KOŞUCU 131101388 Bölüm:

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI Ayşe ÖZKIRAN Hafize DÜŞÜNÜR Danışman Yrd.

Detaylı

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI KAVRAMLAR Bilgi: Verinin işlenmiş hali Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi:

Detaylı