2000 GENEL TARIM SİGORTASI FONU, HAYVANCILIK ZORUNLU SİGORTA TÜZÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2000 GENEL TARIM SİGORTASI FONU, HAYVANCILIK ZORUNLU SİGORTA TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 2000 GENEL TARIM SİGORTASI FONU, HAYVANCILIK ZORUNLU SİGORTA TÜZÜĞÜ [( R.G. 146 EK III A.E. 845 Sayılı Tüzüğün), ( R.G. 22 EK III A.E. 131), ( R.G. 43 EK III A.E. 257), ( R.G. 130 EK III A.E. 785), ( R.G. 51 EK III A.E. 276), ( R.G. 67 EK III A.E. 382), ( R.G. 114 EK III A.E. 685), ( R.G. 57 EK III A.E. 377), ( R.G. 107 EK III A.E. 624), ( R.G. 116 EK III A.E. 659), ( R.G. 142 EK III A.E. 762), ( R.G. 194 EK III A.E. 742), ( R.G. 161 EK III A.E. 659), ( R.G. 172 EK III A.E. 711), ( R.G. 191 EK III A.E. 786), ( R.G. 184 EK III A.E. 657), ( R.G. 207 EK III A.E. 722), ( R.G. 162 EK III A.E. 529), ( R.G. 73 EK III A.E. 238), ( R.G. 250 EK III A.E. 747), ( R.G. 29 EK III A.E. 147), ( R.G. 56 EK III A.E. 266) ve ( R.G. 56 EK III A.E. 267) Sayılı Tüzüklerle Birleştirilmiş Şekli.] GENEL TARIM SİGORTASI YASASI (40/1982 ve 47/1995 Sayılı Yasalar.) 4.üncü ve 15.inci maddeler Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, değiştirilmiş halindeki Genel Tarım Sigortası Yasası nın 4.üncü ve 15.inci maddeleri altında, Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan aşağıdaki Tüzüğü onaylar. Kısa isim 1. Bu Tüzük, 2000 Genel Tarım Sigortası Fonu, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü olarak isimlendirilir. Tanım 2. Bu Tüzük te metin başka türlü gerektirmedikçe; Bakanlar Kurulu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu nu; Bakanlık Tarım işlerinden sorumlu Bakanlığı; Barınak Hayvan beslemek amacı ile iyi, sağlam ve dayanıklı inşaat malzemesi kullanılarak bir plan tahtında inşa edilmiş hayvan barınaklarını; Boğa 1 Yaş ve üzeri damızlık amaçla kullanılan kastre edilmemiş erkek sığırı; Fasıl 45 Ve 19/1959 Bulaşıcı Hastalıklar değiştirilmiş halindeki Fasıl 45, Bulaşıcı Hastalıklar (Hayvanlar) Yasası tahtında ilan edilen bulaşıcı hastalıkları; Buzağı 1 günlükten 3 aylığa kadar olan dişi veya erkek sığırı; Çebiç 6 aylıktan 1 yaşına kadar olan keçi cinsinden erkekleri ve henüz doğum yapmamış dişileri; Dana 3 aylıktan 9 aylığa kadar olan dişi ve erkek sığırları; Doğal Afet Dolu, Yer Kayması, Deprem, Yıldırım, Fırtına, Kasırga ve Sel Baskını nı; Düve 9 aylıktan büyük ve henüz ilk doğumunu yapmamış dişi sığırı; 1

2 2.A.E. 131 / 01 2.A.E. 659 / 08 Sigortanın Kapsamı 2.A.E. 747 / 14 41/2012 Et insan ve hayvan beslenmesinde kullanılan her türlü taze, donmuş veya konserve edilmiş etleri; Fon Genel Tarım Sigortası Yasası nın 5.inci maddesi uyarınca oluşan Genel Tarım Sigortası Fonu nu; Hayvan Bu Tüzük amaçları bakımından Koyun, keçi ve Sığır cinsinden hayvanları; İnek Doğum yapmış dişi sığırı; Karkas Kesilip kanı akıtılan, iç organları çıkarılan (evisere edilen) inek, koyun ve keçilerde meme bezi çıkarılan, derileri yüzülen, başı ve ayakları tarsus ve karpus eklemlerinden kesilen hayvanın bütün gövdesini; Kastre edilmemiş suni veya doğal olarak cinsel gücünü kaybetmemiş ve damızlık özelliklerini taşıyan erkek hayvanı; Keçi İlk doğumunu yapmış keçi cinsinden dişiyi; Keçi Cinsi Keçi, Teke, Oğlak ve Çebiç i; Koç 1 yaş ve üzeri damızlık amaçlarla kullanılan kastre edilmemiş koyun cinsinden erkeği; Koyun İlk doğumunu yapmış koyun cinsinden dişiyi; Koyun Cinsi Koyun, Koç, Kuzu ve Toklu yu; Kuzu 1 günlükten 6 aylığa kadar olan dişi veya erkek olan yavruları; Müdür Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü nü; Oğlak 1 günlükten 6 aylığa kadar olan dişi veya erkek olan keçi yavrularını; Sığır Cinsi İnek, Boğa, Buzağı, Dana, Tosun ve Düve yi; Teke 1 yaş ve üzerinde damızlık amaçlarla kullanılan kastre edilmemiş keçi cinsinden erkeği; Toklu 6 aylıktan 1 yaşına kadar olan, henüz doğum yapmamış koyun cinsinden erkekleri ve henüz doğum yapmamış dişileri; Tosun 9 aylıktan büyük ve damızlıkta kullanılmayan, kasaplık amaçla beslenen erkek sığırı; Uzman Tüzük amaçları bakımından en az on yıl Zooteknist Ziraat Mühendisi ve/veya Veteriner hekim olarak en az on yıl çalışmış kişiyi; Üretici Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı sığır, koyunkeçi besleyen, yetiştiren Özel ve/veya Tüzel kişileri; Yönetim Kurulu Genel Tarım Sigortası Yasası nın 6(1) maddesi uyarınca oluşacak Fon Yönetim Kurulu nu; anlatır. 3. (1) Hayvan Sağlığı Yasası nın 13 üncü maddesi gereğince Acil Eradikasyon Önlemlerine Tabi Bildirimi Zorunlu Hayvan Hastalıkları olarak tanımlanan Hayvan ve/veya kamu sağlığı için ciddi risk oluşturan işletme, köy, bölge veya alanlarda bildirim ve acil eradikasyon tedbirleri gerektiren Bakanlık ca hazırlanıp Bakanlar Kurulu nca onaylanıp Resmi Gazetede yayımlanan büyük ve/veya küçük baş hayvanların Teknik Komitelerce itlaf edilmesi, kasaplık olarak mecburi kesime sevk edilen ve/veya ölen hayvanlardan doğacak zararlar; 2

3 2.A.E. 785 / 01 (2) Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen bölgeler içerisindeki bulaşıcı hastalıkların eradikasyonu amacı ile Veteriner Dairesi tarafından hazırlanacak projelerde yapılacak mecburi kesim, itlaf ve ölümlerden dolayı doğacak zararlar; (3) Doğal afetlerin etkisiyle hayvanların doğrudan doğruya veya barınaklarda meydana gelen hasar nedeniyle ölümünden veya Fon tarafından kasaplık olarak kesime sevkedilen hayvanlardan doğan zararlar; (4) İneklerde 7 ay ve üzeri olan düşükler; (5) Doğal afetler nedeniyle, doğrudan doğruya barınaklarda meydana gelen zararlar; 2.A.E. 711 / 08 (6) Maedi- Visna pozitif olan küçükbaş hayvanların Veteriner Hekim tarafından kesime sevk edilmesinden doğan zararlar; 2.A.E. 711 / 08 (7) Sürüdeki bulaşkan hastalık oranı Veteriner Dairesi tarafından belirlenir. Bulaşkan hastalık oranı % 70 ve üzeri olması durumunda bu sürünün tümü bulaşkan hastalığa yakalanmış sürü olarak kabul edilerek değerlendirme yapılır. (Bir sürüdeki yüzde bulaşkan hastalık oranı Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sistemindeki üretici adına kayıtlı Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan sayısı toplamının bulaşkan hastalığa yakalanmış hayvan sayısının 100 ile çarpılıp toplam hayvan sayısına bölünmesi ile elde edilir. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için ayrı ayrı yapılır. Sigorta kapsamı içerisinde mütalaa edilir. Sigorta Kapsamına Girmeyen Hususlar 3.A.E. 659 / (1) Tüzükte yapılan üretici tanımına girmeyen üreticilerin kayıpları, (2) Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olmayan üreticilerin hayvan kayıpları, (3) Hayvancılık Dairesi tarafından yapılan barınak projelerine uygun olarak yapılmayan barınaklardaki kayıplar, (4) İhmal veya hatadan kaynaklanan kayıplar, (5) Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sisteminde, sigorta kapsamına giren zararlarda zarar gören hayvana ait kulak numarasının başvuru yapan üreticinin adına kayıtlı olmaması. 3.A.E. 711 / 08 (6) tarihinden sonra Maedi-Visna pozitif olan hayvan ölümleri tazmin edilmez. Hayvan Kaydı Ve Kayıdın Saptanması 4.A.E. 659 / (1) Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sisteminde kimlik numarası, adısoyadı altında hayvan varlıkları kulak numarası bazında kayıtlı olan her üreticinin hayvanları sigorta kapsamındadır. (2) Sigorta kapsamına giren zarar olduğunda Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sistemi WEB sitesine girilerek üreticinin adı-soyadı, kayıt tarihi ile kulak numarasını gösteren bilgisayar çıktısı alınır. Veteriner Hekim zarar gören hayvanın zarar gören üreticiye ait olduğunu belgeleyen çıktıyı onaylayarak işlemi tamamlar. 3

4 Sigorta Primleri ve Primlerin Tahsilatı 48/ / / / /1997 Başvuru Ve Zarar Tesbiti 6. Sigorta kapsamına giren hayvansal zararların tazmin edilmesinde kaynak teşkil edilecek prim gelirleri aşağıda belirtilen durumlarda ve oranlarda adı geçen Kurum ve Kuruluşlar tarafından tahsil edilir ve Fon a aktarılarak gelir kaydedilir. (1) Süt Kurumu tarafından üreticilerden satın alınan toplam ham süt fiyatının % 1 i oranında; (2) İç Piyasada satılan Yemlik Arpa Satışları sırasında Toprak Ürünleri Kurumu tarafından arpa satış bedellerinin % 0.5 i oranında; (3) Belediyeler ve/veya hayvan kesimlerinden sorumlu kuruluş tarafından, kesimhanelerde hayvan kesimi yaptıran özel veya tüzel kişilerden, her koyun, keçi ve sığır cinsinden hayvan karkası için Belediyelerin alacağı Damga Resmi nin yarısı kadar bir miktarı Fon adına tahsil edilir ve Fon a aktarılarak gelir kaydedilir. (4) Gümrük ve Rüsumat Dairesi tarafından, (a) Canlı hayvan ve et ihracatı yapan özel veya tüzel kişilerden ihraç anında, toplam ihraç fiyatının %1 i oranında; (b) Yapağı ve kesime tabi tutulmuş hayvanların et haricindeki kısımlarından herhangi birinin ihracatını yapan özel veya tüzel kişilerden ihraç anında toplam ürün tescil fiyatının % 1 i oranında; (c) Et, Süt, Süt Tozu, etten ve sütten mamul gıda maddeleri (çocuk beslenmesinde kullanılan süt ve sütten mamul gıdalar hariç) ithal eden ithalatçı firmalardan ithal anında toplam fatura kıymetinin % 2 ü oranında; (5) Yukarıda (1), (2), (3), (4) de tahsil edilen gelirlerin Fon a aktarılması her ayın hitamından en geç 15 gün içerisinde tamamlanır ve tahsil edilen ve aktarılan miktarlar bir döküm ile Fon Müdürlüğü ne bildirilir. (6) Belirtilen süreler içerisinde topladıkları primleri Fon a yatırmayan özel ve tüzel kişiler hakkında değiştirilmiş şekli ile Kamu Alacakları Tahsil Usulü Yasası hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 7. (1) Sigorta Kapsamına giren zararların tesbiti için üreticiler Fon dan, Kaza veya Bölge Hayvancılık veya Veteriner Dairelerinden temin edecekleri Hayvansal Üretim Zarar Değerlendirme Formlarını doldurmak suretiyle Fon a başvururlar. (a) Doğrudan doğruya ve/veya barınaklarda meydana gelen hasar nedeniyle hayvanların yaralanması veya ölmesi halinde 24 saat içerisinde; (b) Doğal Afetler nedeniyle barınakların hasar görmesi halinde 2 gün içerisinde; (c) Bulaşıcı Hastalıklar nedeniyle hayvanların hastalanması halinde 2 gün içerisinde; 4

5 (d) (e) yapılır. (f) Sadece ineklerde, 3.(1) maddesi altında ilan edilen bulaşıcı hastalıklar veya gebelik devresinin 7.inci ayı ve sonrasında olacak düşükler nedeni ile 24 saat içerisinde; Yukarıdaki (1) (a), (b), (c), (d) bendlerinde belirtilen süreler tatil gününe rastlaması halinde gerekli başvuru tatil gününü müteakip ilk iş günü başında; Yukarıda (a), (b), (c), (d), (e) bendlerinde belirtilen hususlar her yıl Madde 5 (1) uyarınca üreticiye verilen Alındı Belgesi ile birlikte yazılı olarak üreticiye verilir. (2) Barınaklarda meydana gelen hasarın yukarıdaki (1) inci fıkra kurallarına halel gelmeksizin Saptama ve Değerlendirme Komitesince saptanması koşuldur. Saptama ve Değerlendirme Komitesi Fon Müdürü nün çağrısı ile toplanarak bir çalışma programı hazırlar ve bu program çerçevesinde hasarın meydana geldiği mahalde incelemede bulunarak bulgu ve tavsiyelerini bir raporla Yönetim Kurulu na sunar. Yukarıdaki fıkradaki Saptama ve Değerlendirme Komitesi aşağıdaki Başkan ve Üyelerden oluşur: 1-BAŞKAN : Tarım İşlerinden Sorumlu Bakanlık Temsilcisi olarak Hayvancılık Dairesi Müdürü; 2-ÜYE : Genel Tarım Sigortası Fonu Temsilcisi; 3-ÜYE : Fon Yönetim Kurulu nda bulunan hayvan üreticileri Temsilcisi; 4-ÜYE : Fon Yönetim Kurulu nda bulunan Maliye İşlerinden Sorumlu Bakanlığın Temsilcisi; 5-ÜYE : İçişlerinden Sorumlu Bakanlığın Temsilcisi; (ilgili Bölgenin Kaymakamı) Komite çalışmalarını en az üç üyenin hazır olması ile yürütür. (3) Hayvanlarda ve/veya barınaklarda meydana gelen zararların tesbiti Tüzük çerçevesinde Teknik Komite tarafından yapılır. Teknik Komite: (a) Genel Tarım Sigortası Fonu Temsilcisi, (b) Veteriner Dairesi Temsilcisi, (c) Hayvancılık Dairesi Temsilcisi, (d) Fon Yönetim Kurulu nda üyesi bulunan Hayvan üreticisi Temsilcisi nden oluşur. Komite, çalışmalarını Hayvan Üreticisi Temsilcisi dışında en az iki üyenin katılımı ile yürütür. 5

6 Ancak, Teknik Komiteye bulaşıcı hastalıklar, hayvan ölümleri ve düşükleri durumlarında Veteriner hekimin katılması zorunludur. (4) Gerek görülmesi halinde Fon Müdürü nün teklifi ve Yönetim Kurulu nun Onayı ile zarar tesbit çalışmalarının yukarıda belirtilen Komite dışında konu ile ilgili uzman kişiler ve Fon temsilcisi tarafından oluşacak komitece yapılması sağlanabilir. 3.A.E. 785 / 01 (5) Bakanlar Kurulu tarafından Bulaşıcı Hastalık bölgesi ilan edilinceye kadar geçen süre içerisinde Teknik Komite nin ölen ve/veya mecburi kesime sevk edilen hayvanları görememesi halinde Veteriner Dairesinde çalışan bir Veteriner Hekimin vakayı görüp, Zarar Değerlendirme Formu nu (GTSF Form No:II 2) doldurup imzalaması ve Veteriner Dairesi Müdürü tarafından onayı yeterlidir. 4.A.E. 711 / 08 (6) Maedi-Visna pozitif küçükbaş hayvanların Veteriner kontrolü olan mezbahalarda kesilmesi halinde kesimde görevli Veteriner Hekimin Genel Tarım Sigortası Fonu Zarar Değerlendirme Formu nu (GTSF Form No:12) doldurup imzalaması ve Veteriner Dairesi Müdürü tarafından onayı yeterlidir. Bu formlar 5 iş günü içerisinde Fon a aktarılır. Ancak; Maedi-Visna pozitif olan hayvanların kesime sevk edilmeden önce üretici ve kulak numarası bazında hazırlanan dökümleri Veteriner Dairesi tarafından resmi olarak Fon a bildirilir. Zararın 8. (1) Sadece yukarıda madde 3.(1),(2),(3) de belirtilen nedenlerden dolayı Hesaplanması hayvanların ölmesi, yaralanması, itlaf edilmesi (bilinçli olarak öldürülmesi). Fon tarafından mecburi kesime sevkedilmesi, düşük yapması veya 3(4) maddesine göre barınaklarda hasar olması nedeniyle doğrudan doğruya zararlar tazmin edilir. 2.A.E. 659 / 03 (2) Ölen, yaralanan, düşük yapan, itlaf edilen veya Mecburi kesime sevkedilen hayvanların Kıymet Takdiri, bu Tüzük amaçları bakımından Hayvancılık Dairesi tarafından yılda en az iki kez belirlenir. Belirlenen kıymet takdiri Müdür tarafından Yönetim Kurulu na önerilir. Yönetim Kurulu kararı ilgili Bakanlık tarafından Bakanlar Kurulu nun onayına sunulur. Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan hayvan kıymetleri esas alınarak tazminat ödemesi yapılır. 2.A.E. 762 / 03 (3) Komite tarafından üretici bazında mecburi kesime sevk edilen... Büyükbaş hayvanlarda 1 adet,... Küçükbaş hayvanlarda 10 adete kadar olanlar Fon İdaresi tarafından görevlendirilen kişiler tarafından direk olarak;... Söz konusu hayvanların yukarıdaki sayıyı geçmesi halinde Fon tarafından ihale usulü ile; satış yapılır. 6

7 İhale 8.(4) fıkrasında belirlenen ihale komisyonu tarafından açılıp değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Mecburi kesime sevkedilen hayvanlardan tahsil edilen parasal tutar Fon a gelir kaydedilir. Hayvanların kesildiği Veteriner Dairesi tarafından Fon a yazılı olarak bildirilmesinden sonra üreticiye hak ettiği tazminat Fon tarafından tazmin edilir. 2.A.E. 762 / 03 (4) İhale Komisyonu aşağıdaki kişilerden oluşur ve kararları oy çokluğu ile alınır. 1- Fon Yönetim Kurulu Başkanı 2- Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü 3- Hayvancılık Dairesi Müdürü 4- Veteriner Dairesi Müdürü 2.A.E. 657 / 10 (5) Yönetim Kurulu ihale yöntemini hastalık ve zarara göre elden teklif alma ve/veya yerel gazeteye ilan verme yöntemi ile yapılmasına karar verir. İtirazlar 9. (1) Üreticiler Fon a yapmış oldukları başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili sonuçlara, itiraz formu doldurmak ve Yönetim Kurulu tarafından saptanan itiraz harcını ödemek kaydıyle itiraz etme hakkına, sahiptirler. (2) İtirazlar, başvuruların değerlendirilip başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde yapılır. (3) Yapılan itirazlar Fon Müdürü tarafından gerekli görülmesi halinde Teknik Komite, 7.(4) maddesindeki Komite ye ve/veya Saptama ve Değerlendirme Komitesine sevkedilir. Yönetim Kurulu, Teknik Komite ve/veya Saptama ve Değerlendirme Komitesinin bulgularını inceleyip sonuca varır. Sonuç yazılı olarak itiraz sahibine bildirilir. Yönetim Kurulunun kararı kesin olup tekrar itiraz edilemez. Ancak itiraz sahibinin ilgili hükümlere uyması kaydıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek İdare Mahkemesine karar için başvuru hakkı vardır. Tazminatın Ödenmesi 2.A.E. 786 / 08 2.A.E. 529 / (1) Zarar için takdir edilen kıymetin azami % 60 ı tazminat olarak ödenir. Ancak; bulaşıcı hastalıklarda hayvanların itlaf edilmesi halinde %80, mecburi kesime sevk edilmeleri halinde takdir edilen kıymetin %40 ı tazminat olarak ödenir. (2) Tazminatlar ayni ve/veya nakdi olarak ödenir. (3) Tazminat tutarları, zararın vukubulmasından itibaren en geç 6 ay içerisinde ödenir. 7

8 3.A.E. 257 / 01 (4) Tazminat ödemeleri 8.(2) maddesine uygun olarak yapılır. (5) Tazminat tutarlarının toplamı hiçbir zaman Fon kaynaklarını aşamaz. (6) Tazminat tutarları Fon kaynaklarının üstünde bir meblağ tuttuğu takdirde tazminat eşit oranlarda azaltılarak gerçekleştirilir. 2.A.E. 238 / 13 (7) Meadi-Visna ve Agalaksi (Süt Kesen Hastalığı) pozitif olan hayvanlarda yukarıdaki 1 nci fıkra ve 8(3),(4),(5) kuralları uygulanmaz. Meadi-Visna veya Agalaksi(Süt Kesen Hastalığı) pozitif olan hayvanların veteriner kontrolü olan bir mezbahada Teknik Komite İşlemlerinden sonra üretici tarafından kestirilmesi veya Teknik Komite tarafından itlaf edilmesi halinde hak edilen tazminatın %40 ı üreticiye tazmin edilir. Suç ve Ceza 11. (1) Tarımsal ürünlerin, hayvan ve tarımsal kaynakların zarar saptama, takdir ve değerlendirmesinde yalan, yanlış ve eksik bilgi verenler Genel Tarım Sigortası Yasası nın 20. nci maddesine göre suç işlemiş sayılırlar ve o madde altında cezalandırılırlar. (2) Genel Tarım Sigortası Yasası na göre kesilen para cezaları Fon a ödenir. Yürürlükten Kaldırma R.G EK: III A.E EK: III A.E EK: III A.E Bu Tüzüğün yürürlüğe girişi ile değiştirilmiş şekli ile Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü ile bu güne kadar yapılmış işlem ve uygulamalar geçerli olmak kaydıyle, yürürlükten kaldırılır. Ancak; bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihe kadar başlanmış ancak işlemleri tamamlanmamış olan ve Sigorta Kapsamına giren zararlara değiştirilmiş halindeki Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü kuralları uygulanır. Yürürlüğe Giriş 13. Bu Tüzük, Resmi Gazete de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer R.G. 67 EK III A.E. 382 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta (Değişiklik) Tüzüğü tarihinden itibaren yürürlüğe girer R.G. 114 EK III A.E. 685 Sayılı Değişiklik Tüzüğünde Yer Alan Geçici Madde: GEÇİCİ MADDE 3- (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlükten kaldırılan; Tüzüğün 5.(1) maddesine göre 1 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında alınan Hayvancılık beyanları 30 Eylül, 2003 tarihine kadar geçerlidir. 8

9 R.G. 116 EK III A.E. 659 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta (Değişiklik) Tüzüğü 10 Eylül, 2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girer R.G. 194 EK III A.E. 742 Sayılı Tüzüğün Yürürlüğe Giriş Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 15 Ekim 2007 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer R.G. 172 EK III A.E. 711 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş Yürürlüğe Giriş 6. Bu Tüzük, 1 Eylül 2008 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer R.G. 191 EK III A.E. 786 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 1 Ekim, 2008 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer R.G. 184 EK III A.E. 657 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 1 Ekim, 2010 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer R.G. 207 EK III A.E. 722 Sayılı Değişiklik Tüzüğünde Yer Alan Geçici Madde: GEÇİCİ MADDE 1. Bu Tüzüğün tanımlar bölümünde yapılan hayvancılık Tanımına ayrıca 4. (1), (2), (5) ve 5. (1), (2) tanımlara ve/veya koşullara uymayan üreticilerin 1/7/ /12/2010 (her iki tarih dâhil) tarihleri arasındaki kayıpları tazmin eder R.G. 162 EK III A.E. 529 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 1 Haziran, 2012 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer R.G. 73 EK III A.E. 238 Sayılı Değişiklik Tüzüğünde Yer Alan Geçici Madde: GEÇİCİ MADDE I 2.A.E. 238 / Esas Tüzüğün 10.Maddesinin 7. fıkrası Meadi-Visna da 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren, Agalaksi de ( Süt Kesen Hastalığı) ise 30 Mayıs 2012 tarihinden itibaren yapılan uygulamalarda geçerli olarak kabul edilir R.G. 29 EK III A.E. 147 Sayılı Değişiklik Tüzüğünde Yer Alan Geçici Madde: Geçici Madde LSD Hastalığı ile İlgili Tazminat Ödeme Kuralları 2.A.E. 147 / 15 (1) Bu Tüzüğün hiçbir kuralına bakılmaksızın büyük baş hayvanların Lumpy Skin Disease (LSD) hastalığına karşı aşılandığı tarihten itibaren bir ay (30 gün) süre ile inek ve/veya düvelerin düşük yapması halinde 3-6 aylık düşükler için belirlenen tazminatın %80 i 7-9 aylık düşükler için ise belirlenen tazminatın %100 ü ödenir. 9

10 (2) Aşılama sonucu büyük baş hayvanların ölmesi ve/veya itlafı durumunda belirlenen TL/KG. tazminat değerinin %100 ü ödenir. 2.A.E. 267 / 15 (3) İlgili üreticiye ait barınaktaki hayvanların kulak numarası bazında aşının yapıldığını gösteren Veteriner Dairesi nin aşı yapıldıktan sonra üreticiye imzalatarak vermiş olduğu belgesinin bir sureti iki iş günü içerisinde Genel Tarım Sigortası Fonu na ibraz edilmesi veya elektronik ortamda Çiftlik Hayvan Aşı Karnesi çıktısının alınması ve tazmin edilecek hayvanın Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olması koşuldur. (4) LSD aşısının yapıldığı büyük baş hayvanlarda bir aylık süre içerisindeki düşük vakalarının sadece Veteriner Dairesinde çalışan Veteriner Hekimin görüp Genel Tarım Sigortası Fonu na ait forma işleyip imzalanması ve Veteriner Dairesi Müdürünün onaylaması tazminatın ödenmesi için yeterlidir. (5) Bu geçici madde LSD aşısının yapıldığı tarihten itibaren her büyükbaş hayvan için 1 ay (30 gün) süre için geçerlidir. Bir ayın hitamından sonra geçici madde uygulaması geçerliliğini yitirir R.G. 56 EK III A.E. 266 Sayılı Değişiklik Tüzüğünde Yer Alan Geçici Madde ile Yürürlüğe Giriş Geçici Madde 2. Esas Tüzüğün 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına bakılmaksızın tarihleri arasında (her iki tarih dahil) olan barınak zararlarını kapsamaktadır. Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 1 Ocak, 2015 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer R.G. 56 EK III A.E. 267 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 20 Şubat 2015 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer. 10

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852)

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda

Detaylı

T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii BAKANLIK MAKAMINA

T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii BAKANLIK MAKAMINA Sayi Konu T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii : B.12.0.TAG-0.04.02.604.01 : Halk Elinde Hayvan Islahi Uygulama Esaslan Olur No: I ()),J BAKANLIK

Detaylı

Kapsam. Dayanak. Tanımlar

Kapsam. Dayanak. Tanımlar 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 YÖNETMELĠK Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANLARDA SOY KÜTÜĞÜ VE ÖN SOY KÜTÜĞÜ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE KOYUN İŞLETMELERİNİN

Detaylı

YEREL İŞGÜCÜ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ TÜZÜĞÜ

YEREL İŞGÜCÜ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ TÜZÜĞÜ R.G:197 EK.III A.E:640 05 Aralık 2013 YEREL İŞGÜCÜ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ TÜZÜĞÜ İHTİYAT SANDIĞI YASASI (34/1993, 65/1993, 1/1995, 18/2000, 25/2001, 50/2002, 47/2003, 68/2003, 30/2004, 41/2004, 74/2007,

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/49)

Resmî Gazete TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/49) 15 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28324 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/49) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

15 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28324 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI

15 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28324 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI 15 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28324 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/49) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE KOYUN İŞLETMELERİNİN

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/19) BİRİNCİ BÖLÜM

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/19) BİRİNCİ BÖLÜM 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29371 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/19)

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.01.2013 Sayı: 2013/26 Ref: 4/26. Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.01.2013 Sayı: 2013/26 Ref: 4/26. Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.01.2013 Sayı: 2013/26 Ref: 4/26 Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR Bilindiği üzere, 6327 sayılı kanun ile 4632 sayılı kanuna eklenen

Detaylı

YÖNETMELİK SIĞIR CĠNSĠ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCĠLĠ VE ĠZLENMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK SIĞIR CĠNSĠ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCĠLĠ VE ĠZLENMESĠ YÖNETMELĠĞĠ 2 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28130 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK SIĞIR CĠNSĠ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCĠLĠ VE ĠZLENMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI. 58/2014 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI. 58/2014 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: R.G 232 20 Kasım 2014 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI 58/2014 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1.Bu Yasa, Banka Kartları ve Kredi Kartları

Detaylı

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK(BKK:2004-7955)

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK(BKK:2004-7955) TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK(BKK:2004-7955) Karar Tarihi 04.10.2004 Yönetmelik No: 5233 YT 2004-7955 Yürürlük Tarihi 20.10.2004 Yayın Tarihi 20.10.2004

Detaylı

TEBLİĞ. a) Anaç manda: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi mandayı, b) Anaç sığır: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi sığırı,

TEBLİĞ. a) Anaç manda: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi mandayı, b) Anaç sığır: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi sığırı, 6 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27926 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/26) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠNE DESTEKLEME ÖDEMESĠ YAPILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠNE DESTEKLEME ÖDEMESĠ YAPILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠNE DESTEKLEME ÖDEMESĠ YAPILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2015/19) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2013/820 1 Açık bulunan Bakanlık Yüksek

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ MART 2015 LEFKOŞA YAYIN VE BİLGİ İÇİN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti +(392) 228 31 41 +(392) 228 59 88 Devlet Planlama Örgütü Web: http://www.devplan.org

Detaylı

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 4383 TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/10/2004 No : 2004/7955 Dayandığı Kanunun Tarihi : 17/7/2004 No : 5233 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı SAYI : B.13.1.SGK.0.03.03.00/ 216 12/03/2009 KONU: Fatura Bedellerinin Ödenmesi GENELGE 2009/44 Sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerin hizmet

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 7 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 8 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

BÜYÜKBAŞ BRUSELLOZUNUN KONTROLÜ VE ERADİKASYONU KURALLARINA İLİŞKİN TÜZÜK

BÜYÜKBAŞ BRUSELLOZUNUN KONTROLÜ VE ERADİKASYONU KURALLARINA İLİŞKİN TÜZÜK BÜYÜKBAŞ BRUSELLOZUNUN KONTROLÜ VE ERADİKASYONU KURALLARINA İLİŞKİN TÜZÜK (27.11.2013 R.G.189 EK III A.E.618 Sayılı Tüzük) HAYVAN SAĞLIĞI YASASI (41/2012 Sayılı Yasa) Madde 13(2)(A) Altında Yapılan Tüzük

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 Madde 1- Amaç, kapsam ve tanımlar Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

YÖNETMELİK. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Nisan 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26482 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE TAHSİLAT KARŞILIĞI ÖNGÖRÜLEN ÖDENEĞİN KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK (19.03.2009

Detaylı

KANUN KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı