2000 GENEL TARIM SİGORTASI FONU, HAYVANCILIK ZORUNLU SİGORTA TÜZÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2000 GENEL TARIM SİGORTASI FONU, HAYVANCILIK ZORUNLU SİGORTA TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 2000 GENEL TARIM SİGORTASI FONU, HAYVANCILIK ZORUNLU SİGORTA TÜZÜĞÜ [( R.G. 146 EK III A.E. 845 Sayılı Tüzüğün), ( R.G. 22 EK III A.E. 131), ( R.G. 43 EK III A.E. 257), ( R.G. 130 EK III A.E. 785), ( R.G. 51 EK III A.E. 276), ( R.G. 67 EK III A.E. 382), ( R.G. 114 EK III A.E. 685), ( R.G. 57 EK III A.E. 377), ( R.G. 107 EK III A.E. 624), ( R.G. 116 EK III A.E. 659), ( R.G. 142 EK III A.E. 762), ( R.G. 194 EK III A.E. 742), ( R.G. 161 EK III A.E. 659), ( R.G. 172 EK III A.E. 711), ( R.G. 191 EK III A.E. 786), ( R.G. 184 EK III A.E. 657), ( R.G. 207 EK III A.E. 722), ( R.G. 162 EK III A.E. 529), ( R.G. 73 EK III A.E. 238), ( R.G. 250 EK III A.E. 747), ( R.G. 29 EK III A.E. 147), ( R.G. 56 EK III A.E. 266) ve ( R.G. 56 EK III A.E. 267) Sayılı Tüzüklerle Birleştirilmiş Şekli.] GENEL TARIM SİGORTASI YASASI (40/1982 ve 47/1995 Sayılı Yasalar.) 4.üncü ve 15.inci maddeler Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, değiştirilmiş halindeki Genel Tarım Sigortası Yasası nın 4.üncü ve 15.inci maddeleri altında, Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan aşağıdaki Tüzüğü onaylar. Kısa isim 1. Bu Tüzük, 2000 Genel Tarım Sigortası Fonu, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü olarak isimlendirilir. Tanım 2. Bu Tüzük te metin başka türlü gerektirmedikçe; Bakanlar Kurulu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu nu; Bakanlık Tarım işlerinden sorumlu Bakanlığı; Barınak Hayvan beslemek amacı ile iyi, sağlam ve dayanıklı inşaat malzemesi kullanılarak bir plan tahtında inşa edilmiş hayvan barınaklarını; Boğa 1 Yaş ve üzeri damızlık amaçla kullanılan kastre edilmemiş erkek sığırı; Fasıl 45 Ve 19/1959 Bulaşıcı Hastalıklar değiştirilmiş halindeki Fasıl 45, Bulaşıcı Hastalıklar (Hayvanlar) Yasası tahtında ilan edilen bulaşıcı hastalıkları; Buzağı 1 günlükten 3 aylığa kadar olan dişi veya erkek sığırı; Çebiç 6 aylıktan 1 yaşına kadar olan keçi cinsinden erkekleri ve henüz doğum yapmamış dişileri; Dana 3 aylıktan 9 aylığa kadar olan dişi ve erkek sığırları; Doğal Afet Dolu, Yer Kayması, Deprem, Yıldırım, Fırtına, Kasırga ve Sel Baskını nı; Düve 9 aylıktan büyük ve henüz ilk doğumunu yapmamış dişi sığırı; 1

2 2.A.E. 131 / 01 2.A.E. 659 / 08 Sigortanın Kapsamı 2.A.E. 747 / 14 41/2012 Et insan ve hayvan beslenmesinde kullanılan her türlü taze, donmuş veya konserve edilmiş etleri; Fon Genel Tarım Sigortası Yasası nın 5.inci maddesi uyarınca oluşan Genel Tarım Sigortası Fonu nu; Hayvan Bu Tüzük amaçları bakımından Koyun, keçi ve Sığır cinsinden hayvanları; İnek Doğum yapmış dişi sığırı; Karkas Kesilip kanı akıtılan, iç organları çıkarılan (evisere edilen) inek, koyun ve keçilerde meme bezi çıkarılan, derileri yüzülen, başı ve ayakları tarsus ve karpus eklemlerinden kesilen hayvanın bütün gövdesini; Kastre edilmemiş suni veya doğal olarak cinsel gücünü kaybetmemiş ve damızlık özelliklerini taşıyan erkek hayvanı; Keçi İlk doğumunu yapmış keçi cinsinden dişiyi; Keçi Cinsi Keçi, Teke, Oğlak ve Çebiç i; Koç 1 yaş ve üzeri damızlık amaçlarla kullanılan kastre edilmemiş koyun cinsinden erkeği; Koyun İlk doğumunu yapmış koyun cinsinden dişiyi; Koyun Cinsi Koyun, Koç, Kuzu ve Toklu yu; Kuzu 1 günlükten 6 aylığa kadar olan dişi veya erkek olan yavruları; Müdür Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü nü; Oğlak 1 günlükten 6 aylığa kadar olan dişi veya erkek olan keçi yavrularını; Sığır Cinsi İnek, Boğa, Buzağı, Dana, Tosun ve Düve yi; Teke 1 yaş ve üzerinde damızlık amaçlarla kullanılan kastre edilmemiş keçi cinsinden erkeği; Toklu 6 aylıktan 1 yaşına kadar olan, henüz doğum yapmamış koyun cinsinden erkekleri ve henüz doğum yapmamış dişileri; Tosun 9 aylıktan büyük ve damızlıkta kullanılmayan, kasaplık amaçla beslenen erkek sığırı; Uzman Tüzük amaçları bakımından en az on yıl Zooteknist Ziraat Mühendisi ve/veya Veteriner hekim olarak en az on yıl çalışmış kişiyi; Üretici Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı sığır, koyunkeçi besleyen, yetiştiren Özel ve/veya Tüzel kişileri; Yönetim Kurulu Genel Tarım Sigortası Yasası nın 6(1) maddesi uyarınca oluşacak Fon Yönetim Kurulu nu; anlatır. 3. (1) Hayvan Sağlığı Yasası nın 13 üncü maddesi gereğince Acil Eradikasyon Önlemlerine Tabi Bildirimi Zorunlu Hayvan Hastalıkları olarak tanımlanan Hayvan ve/veya kamu sağlığı için ciddi risk oluşturan işletme, köy, bölge veya alanlarda bildirim ve acil eradikasyon tedbirleri gerektiren Bakanlık ca hazırlanıp Bakanlar Kurulu nca onaylanıp Resmi Gazetede yayımlanan büyük ve/veya küçük baş hayvanların Teknik Komitelerce itlaf edilmesi, kasaplık olarak mecburi kesime sevk edilen ve/veya ölen hayvanlardan doğacak zararlar; 2

3 2.A.E. 785 / 01 (2) Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen bölgeler içerisindeki bulaşıcı hastalıkların eradikasyonu amacı ile Veteriner Dairesi tarafından hazırlanacak projelerde yapılacak mecburi kesim, itlaf ve ölümlerden dolayı doğacak zararlar; (3) Doğal afetlerin etkisiyle hayvanların doğrudan doğruya veya barınaklarda meydana gelen hasar nedeniyle ölümünden veya Fon tarafından kasaplık olarak kesime sevkedilen hayvanlardan doğan zararlar; (4) İneklerde 7 ay ve üzeri olan düşükler; (5) Doğal afetler nedeniyle, doğrudan doğruya barınaklarda meydana gelen zararlar; 2.A.E. 711 / 08 (6) Maedi- Visna pozitif olan küçükbaş hayvanların Veteriner Hekim tarafından kesime sevk edilmesinden doğan zararlar; 2.A.E. 711 / 08 (7) Sürüdeki bulaşkan hastalık oranı Veteriner Dairesi tarafından belirlenir. Bulaşkan hastalık oranı % 70 ve üzeri olması durumunda bu sürünün tümü bulaşkan hastalığa yakalanmış sürü olarak kabul edilerek değerlendirme yapılır. (Bir sürüdeki yüzde bulaşkan hastalık oranı Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sistemindeki üretici adına kayıtlı Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan sayısı toplamının bulaşkan hastalığa yakalanmış hayvan sayısının 100 ile çarpılıp toplam hayvan sayısına bölünmesi ile elde edilir. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için ayrı ayrı yapılır. Sigorta kapsamı içerisinde mütalaa edilir. Sigorta Kapsamına Girmeyen Hususlar 3.A.E. 659 / (1) Tüzükte yapılan üretici tanımına girmeyen üreticilerin kayıpları, (2) Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olmayan üreticilerin hayvan kayıpları, (3) Hayvancılık Dairesi tarafından yapılan barınak projelerine uygun olarak yapılmayan barınaklardaki kayıplar, (4) İhmal veya hatadan kaynaklanan kayıplar, (5) Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sisteminde, sigorta kapsamına giren zararlarda zarar gören hayvana ait kulak numarasının başvuru yapan üreticinin adına kayıtlı olmaması. 3.A.E. 711 / 08 (6) tarihinden sonra Maedi-Visna pozitif olan hayvan ölümleri tazmin edilmez. Hayvan Kaydı Ve Kayıdın Saptanması 4.A.E. 659 / (1) Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sisteminde kimlik numarası, adısoyadı altında hayvan varlıkları kulak numarası bazında kayıtlı olan her üreticinin hayvanları sigorta kapsamındadır. (2) Sigorta kapsamına giren zarar olduğunda Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sistemi WEB sitesine girilerek üreticinin adı-soyadı, kayıt tarihi ile kulak numarasını gösteren bilgisayar çıktısı alınır. Veteriner Hekim zarar gören hayvanın zarar gören üreticiye ait olduğunu belgeleyen çıktıyı onaylayarak işlemi tamamlar. 3

4 Sigorta Primleri ve Primlerin Tahsilatı 48/ / / / /1997 Başvuru Ve Zarar Tesbiti 6. Sigorta kapsamına giren hayvansal zararların tazmin edilmesinde kaynak teşkil edilecek prim gelirleri aşağıda belirtilen durumlarda ve oranlarda adı geçen Kurum ve Kuruluşlar tarafından tahsil edilir ve Fon a aktarılarak gelir kaydedilir. (1) Süt Kurumu tarafından üreticilerden satın alınan toplam ham süt fiyatının % 1 i oranında; (2) İç Piyasada satılan Yemlik Arpa Satışları sırasında Toprak Ürünleri Kurumu tarafından arpa satış bedellerinin % 0.5 i oranında; (3) Belediyeler ve/veya hayvan kesimlerinden sorumlu kuruluş tarafından, kesimhanelerde hayvan kesimi yaptıran özel veya tüzel kişilerden, her koyun, keçi ve sığır cinsinden hayvan karkası için Belediyelerin alacağı Damga Resmi nin yarısı kadar bir miktarı Fon adına tahsil edilir ve Fon a aktarılarak gelir kaydedilir. (4) Gümrük ve Rüsumat Dairesi tarafından, (a) Canlı hayvan ve et ihracatı yapan özel veya tüzel kişilerden ihraç anında, toplam ihraç fiyatının %1 i oranında; (b) Yapağı ve kesime tabi tutulmuş hayvanların et haricindeki kısımlarından herhangi birinin ihracatını yapan özel veya tüzel kişilerden ihraç anında toplam ürün tescil fiyatının % 1 i oranında; (c) Et, Süt, Süt Tozu, etten ve sütten mamul gıda maddeleri (çocuk beslenmesinde kullanılan süt ve sütten mamul gıdalar hariç) ithal eden ithalatçı firmalardan ithal anında toplam fatura kıymetinin % 2 ü oranında; (5) Yukarıda (1), (2), (3), (4) de tahsil edilen gelirlerin Fon a aktarılması her ayın hitamından en geç 15 gün içerisinde tamamlanır ve tahsil edilen ve aktarılan miktarlar bir döküm ile Fon Müdürlüğü ne bildirilir. (6) Belirtilen süreler içerisinde topladıkları primleri Fon a yatırmayan özel ve tüzel kişiler hakkında değiştirilmiş şekli ile Kamu Alacakları Tahsil Usulü Yasası hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 7. (1) Sigorta Kapsamına giren zararların tesbiti için üreticiler Fon dan, Kaza veya Bölge Hayvancılık veya Veteriner Dairelerinden temin edecekleri Hayvansal Üretim Zarar Değerlendirme Formlarını doldurmak suretiyle Fon a başvururlar. (a) Doğrudan doğruya ve/veya barınaklarda meydana gelen hasar nedeniyle hayvanların yaralanması veya ölmesi halinde 24 saat içerisinde; (b) Doğal Afetler nedeniyle barınakların hasar görmesi halinde 2 gün içerisinde; (c) Bulaşıcı Hastalıklar nedeniyle hayvanların hastalanması halinde 2 gün içerisinde; 4

5 (d) (e) yapılır. (f) Sadece ineklerde, 3.(1) maddesi altında ilan edilen bulaşıcı hastalıklar veya gebelik devresinin 7.inci ayı ve sonrasında olacak düşükler nedeni ile 24 saat içerisinde; Yukarıdaki (1) (a), (b), (c), (d) bendlerinde belirtilen süreler tatil gününe rastlaması halinde gerekli başvuru tatil gününü müteakip ilk iş günü başında; Yukarıda (a), (b), (c), (d), (e) bendlerinde belirtilen hususlar her yıl Madde 5 (1) uyarınca üreticiye verilen Alındı Belgesi ile birlikte yazılı olarak üreticiye verilir. (2) Barınaklarda meydana gelen hasarın yukarıdaki (1) inci fıkra kurallarına halel gelmeksizin Saptama ve Değerlendirme Komitesince saptanması koşuldur. Saptama ve Değerlendirme Komitesi Fon Müdürü nün çağrısı ile toplanarak bir çalışma programı hazırlar ve bu program çerçevesinde hasarın meydana geldiği mahalde incelemede bulunarak bulgu ve tavsiyelerini bir raporla Yönetim Kurulu na sunar. Yukarıdaki fıkradaki Saptama ve Değerlendirme Komitesi aşağıdaki Başkan ve Üyelerden oluşur: 1-BAŞKAN : Tarım İşlerinden Sorumlu Bakanlık Temsilcisi olarak Hayvancılık Dairesi Müdürü; 2-ÜYE : Genel Tarım Sigortası Fonu Temsilcisi; 3-ÜYE : Fon Yönetim Kurulu nda bulunan hayvan üreticileri Temsilcisi; 4-ÜYE : Fon Yönetim Kurulu nda bulunan Maliye İşlerinden Sorumlu Bakanlığın Temsilcisi; 5-ÜYE : İçişlerinden Sorumlu Bakanlığın Temsilcisi; (ilgili Bölgenin Kaymakamı) Komite çalışmalarını en az üç üyenin hazır olması ile yürütür. (3) Hayvanlarda ve/veya barınaklarda meydana gelen zararların tesbiti Tüzük çerçevesinde Teknik Komite tarafından yapılır. Teknik Komite: (a) Genel Tarım Sigortası Fonu Temsilcisi, (b) Veteriner Dairesi Temsilcisi, (c) Hayvancılık Dairesi Temsilcisi, (d) Fon Yönetim Kurulu nda üyesi bulunan Hayvan üreticisi Temsilcisi nden oluşur. Komite, çalışmalarını Hayvan Üreticisi Temsilcisi dışında en az iki üyenin katılımı ile yürütür. 5

6 Ancak, Teknik Komiteye bulaşıcı hastalıklar, hayvan ölümleri ve düşükleri durumlarında Veteriner hekimin katılması zorunludur. (4) Gerek görülmesi halinde Fon Müdürü nün teklifi ve Yönetim Kurulu nun Onayı ile zarar tesbit çalışmalarının yukarıda belirtilen Komite dışında konu ile ilgili uzman kişiler ve Fon temsilcisi tarafından oluşacak komitece yapılması sağlanabilir. 3.A.E. 785 / 01 (5) Bakanlar Kurulu tarafından Bulaşıcı Hastalık bölgesi ilan edilinceye kadar geçen süre içerisinde Teknik Komite nin ölen ve/veya mecburi kesime sevk edilen hayvanları görememesi halinde Veteriner Dairesinde çalışan bir Veteriner Hekimin vakayı görüp, Zarar Değerlendirme Formu nu (GTSF Form No:II 2) doldurup imzalaması ve Veteriner Dairesi Müdürü tarafından onayı yeterlidir. 4.A.E. 711 / 08 (6) Maedi-Visna pozitif küçükbaş hayvanların Veteriner kontrolü olan mezbahalarda kesilmesi halinde kesimde görevli Veteriner Hekimin Genel Tarım Sigortası Fonu Zarar Değerlendirme Formu nu (GTSF Form No:12) doldurup imzalaması ve Veteriner Dairesi Müdürü tarafından onayı yeterlidir. Bu formlar 5 iş günü içerisinde Fon a aktarılır. Ancak; Maedi-Visna pozitif olan hayvanların kesime sevk edilmeden önce üretici ve kulak numarası bazında hazırlanan dökümleri Veteriner Dairesi tarafından resmi olarak Fon a bildirilir. Zararın 8. (1) Sadece yukarıda madde 3.(1),(2),(3) de belirtilen nedenlerden dolayı Hesaplanması hayvanların ölmesi, yaralanması, itlaf edilmesi (bilinçli olarak öldürülmesi). Fon tarafından mecburi kesime sevkedilmesi, düşük yapması veya 3(4) maddesine göre barınaklarda hasar olması nedeniyle doğrudan doğruya zararlar tazmin edilir. 2.A.E. 659 / 03 (2) Ölen, yaralanan, düşük yapan, itlaf edilen veya Mecburi kesime sevkedilen hayvanların Kıymet Takdiri, bu Tüzük amaçları bakımından Hayvancılık Dairesi tarafından yılda en az iki kez belirlenir. Belirlenen kıymet takdiri Müdür tarafından Yönetim Kurulu na önerilir. Yönetim Kurulu kararı ilgili Bakanlık tarafından Bakanlar Kurulu nun onayına sunulur. Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan hayvan kıymetleri esas alınarak tazminat ödemesi yapılır. 2.A.E. 762 / 03 (3) Komite tarafından üretici bazında mecburi kesime sevk edilen... Büyükbaş hayvanlarda 1 adet,... Küçükbaş hayvanlarda 10 adete kadar olanlar Fon İdaresi tarafından görevlendirilen kişiler tarafından direk olarak;... Söz konusu hayvanların yukarıdaki sayıyı geçmesi halinde Fon tarafından ihale usulü ile; satış yapılır. 6

7 İhale 8.(4) fıkrasında belirlenen ihale komisyonu tarafından açılıp değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Mecburi kesime sevkedilen hayvanlardan tahsil edilen parasal tutar Fon a gelir kaydedilir. Hayvanların kesildiği Veteriner Dairesi tarafından Fon a yazılı olarak bildirilmesinden sonra üreticiye hak ettiği tazminat Fon tarafından tazmin edilir. 2.A.E. 762 / 03 (4) İhale Komisyonu aşağıdaki kişilerden oluşur ve kararları oy çokluğu ile alınır. 1- Fon Yönetim Kurulu Başkanı 2- Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü 3- Hayvancılık Dairesi Müdürü 4- Veteriner Dairesi Müdürü 2.A.E. 657 / 10 (5) Yönetim Kurulu ihale yöntemini hastalık ve zarara göre elden teklif alma ve/veya yerel gazeteye ilan verme yöntemi ile yapılmasına karar verir. İtirazlar 9. (1) Üreticiler Fon a yapmış oldukları başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili sonuçlara, itiraz formu doldurmak ve Yönetim Kurulu tarafından saptanan itiraz harcını ödemek kaydıyle itiraz etme hakkına, sahiptirler. (2) İtirazlar, başvuruların değerlendirilip başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde yapılır. (3) Yapılan itirazlar Fon Müdürü tarafından gerekli görülmesi halinde Teknik Komite, 7.(4) maddesindeki Komite ye ve/veya Saptama ve Değerlendirme Komitesine sevkedilir. Yönetim Kurulu, Teknik Komite ve/veya Saptama ve Değerlendirme Komitesinin bulgularını inceleyip sonuca varır. Sonuç yazılı olarak itiraz sahibine bildirilir. Yönetim Kurulunun kararı kesin olup tekrar itiraz edilemez. Ancak itiraz sahibinin ilgili hükümlere uyması kaydıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek İdare Mahkemesine karar için başvuru hakkı vardır. Tazminatın Ödenmesi 2.A.E. 786 / 08 2.A.E. 529 / (1) Zarar için takdir edilen kıymetin azami % 60 ı tazminat olarak ödenir. Ancak; bulaşıcı hastalıklarda hayvanların itlaf edilmesi halinde %80, mecburi kesime sevk edilmeleri halinde takdir edilen kıymetin %40 ı tazminat olarak ödenir. (2) Tazminatlar ayni ve/veya nakdi olarak ödenir. (3) Tazminat tutarları, zararın vukubulmasından itibaren en geç 6 ay içerisinde ödenir. 7

8 3.A.E. 257 / 01 (4) Tazminat ödemeleri 8.(2) maddesine uygun olarak yapılır. (5) Tazminat tutarlarının toplamı hiçbir zaman Fon kaynaklarını aşamaz. (6) Tazminat tutarları Fon kaynaklarının üstünde bir meblağ tuttuğu takdirde tazminat eşit oranlarda azaltılarak gerçekleştirilir. 2.A.E. 238 / 13 (7) Meadi-Visna ve Agalaksi (Süt Kesen Hastalığı) pozitif olan hayvanlarda yukarıdaki 1 nci fıkra ve 8(3),(4),(5) kuralları uygulanmaz. Meadi-Visna veya Agalaksi(Süt Kesen Hastalığı) pozitif olan hayvanların veteriner kontrolü olan bir mezbahada Teknik Komite İşlemlerinden sonra üretici tarafından kestirilmesi veya Teknik Komite tarafından itlaf edilmesi halinde hak edilen tazminatın %40 ı üreticiye tazmin edilir. Suç ve Ceza 11. (1) Tarımsal ürünlerin, hayvan ve tarımsal kaynakların zarar saptama, takdir ve değerlendirmesinde yalan, yanlış ve eksik bilgi verenler Genel Tarım Sigortası Yasası nın 20. nci maddesine göre suç işlemiş sayılırlar ve o madde altında cezalandırılırlar. (2) Genel Tarım Sigortası Yasası na göre kesilen para cezaları Fon a ödenir. Yürürlükten Kaldırma R.G EK: III A.E EK: III A.E EK: III A.E Bu Tüzüğün yürürlüğe girişi ile değiştirilmiş şekli ile Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü ile bu güne kadar yapılmış işlem ve uygulamalar geçerli olmak kaydıyle, yürürlükten kaldırılır. Ancak; bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihe kadar başlanmış ancak işlemleri tamamlanmamış olan ve Sigorta Kapsamına giren zararlara değiştirilmiş halindeki Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü kuralları uygulanır. Yürürlüğe Giriş 13. Bu Tüzük, Resmi Gazete de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer R.G. 67 EK III A.E. 382 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta (Değişiklik) Tüzüğü tarihinden itibaren yürürlüğe girer R.G. 114 EK III A.E. 685 Sayılı Değişiklik Tüzüğünde Yer Alan Geçici Madde: GEÇİCİ MADDE 3- (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlükten kaldırılan; Tüzüğün 5.(1) maddesine göre 1 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında alınan Hayvancılık beyanları 30 Eylül, 2003 tarihine kadar geçerlidir. 8

9 R.G. 116 EK III A.E. 659 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta (Değişiklik) Tüzüğü 10 Eylül, 2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girer R.G. 194 EK III A.E. 742 Sayılı Tüzüğün Yürürlüğe Giriş Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 15 Ekim 2007 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer R.G. 172 EK III A.E. 711 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş Yürürlüğe Giriş 6. Bu Tüzük, 1 Eylül 2008 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer R.G. 191 EK III A.E. 786 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 1 Ekim, 2008 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer R.G. 184 EK III A.E. 657 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 1 Ekim, 2010 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer R.G. 207 EK III A.E. 722 Sayılı Değişiklik Tüzüğünde Yer Alan Geçici Madde: GEÇİCİ MADDE 1. Bu Tüzüğün tanımlar bölümünde yapılan hayvancılık Tanımına ayrıca 4. (1), (2), (5) ve 5. (1), (2) tanımlara ve/veya koşullara uymayan üreticilerin 1/7/ /12/2010 (her iki tarih dâhil) tarihleri arasındaki kayıpları tazmin eder R.G. 162 EK III A.E. 529 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 1 Haziran, 2012 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer R.G. 73 EK III A.E. 238 Sayılı Değişiklik Tüzüğünde Yer Alan Geçici Madde: GEÇİCİ MADDE I 2.A.E. 238 / Esas Tüzüğün 10.Maddesinin 7. fıkrası Meadi-Visna da 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren, Agalaksi de ( Süt Kesen Hastalığı) ise 30 Mayıs 2012 tarihinden itibaren yapılan uygulamalarda geçerli olarak kabul edilir R.G. 29 EK III A.E. 147 Sayılı Değişiklik Tüzüğünde Yer Alan Geçici Madde: Geçici Madde LSD Hastalığı ile İlgili Tazminat Ödeme Kuralları 2.A.E. 147 / 15 (1) Bu Tüzüğün hiçbir kuralına bakılmaksızın büyük baş hayvanların Lumpy Skin Disease (LSD) hastalığına karşı aşılandığı tarihten itibaren bir ay (30 gün) süre ile inek ve/veya düvelerin düşük yapması halinde 3-6 aylık düşükler için belirlenen tazminatın %80 i 7-9 aylık düşükler için ise belirlenen tazminatın %100 ü ödenir. 9

10 (2) Aşılama sonucu büyük baş hayvanların ölmesi ve/veya itlafı durumunda belirlenen TL/KG. tazminat değerinin %100 ü ödenir. 2.A.E. 267 / 15 (3) İlgili üreticiye ait barınaktaki hayvanların kulak numarası bazında aşının yapıldığını gösteren Veteriner Dairesi nin aşı yapıldıktan sonra üreticiye imzalatarak vermiş olduğu belgesinin bir sureti iki iş günü içerisinde Genel Tarım Sigortası Fonu na ibraz edilmesi veya elektronik ortamda Çiftlik Hayvan Aşı Karnesi çıktısının alınması ve tazmin edilecek hayvanın Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olması koşuldur. (4) LSD aşısının yapıldığı büyük baş hayvanlarda bir aylık süre içerisindeki düşük vakalarının sadece Veteriner Dairesinde çalışan Veteriner Hekimin görüp Genel Tarım Sigortası Fonu na ait forma işleyip imzalanması ve Veteriner Dairesi Müdürünün onaylaması tazminatın ödenmesi için yeterlidir. (5) Bu geçici madde LSD aşısının yapıldığı tarihten itibaren her büyükbaş hayvan için 1 ay (30 gün) süre için geçerlidir. Bir ayın hitamından sonra geçici madde uygulaması geçerliliğini yitirir R.G. 56 EK III A.E. 266 Sayılı Değişiklik Tüzüğünde Yer Alan Geçici Madde ile Yürürlüğe Giriş Geçici Madde 2. Esas Tüzüğün 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına bakılmaksızın tarihleri arasında (her iki tarih dahil) olan barınak zararlarını kapsamaktadır. Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 1 Ocak, 2015 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer R.G. 56 EK III A.E. 267 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 20 Şubat 2015 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer. 10

Sayı: 22/2013 GENEL TARIM SİGORTASI FONU 2013 MALİ YILI BÜTÇE YASASI

Sayı: 22/2013 GENEL TARIM SİGORTASI FONU 2013 MALİ YILI BÜTÇE YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Eylül 203 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oyçokluğuyla (34 Oyla) kabul olunan Genel Tarım Sigortası Fonu 203 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın 92

Detaylı

MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ

MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ [(26.11.2009 R.G. 203 EK III A.E. 805 Sayılı Tüzüğün), (26.2.2013 R.G. 32 EK III A.E. 92) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş

Detaylı

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ [(19.4.1985 R.G. 35 EK III A.E. 207 Sayılı Tüzüğün), (31.12.2010 R.G. 220 EK III A.E. 786) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] GENEL TARIM SİGORTASI YASASI

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (tebliğ 2016/26) *BUZAĞI DESTEKLEMESİ *MALAK DESTEKLEMESİ *ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEKLEMESİ *ÇİĞ SÜT DESTEKLEMESİ

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001 ve 2/2003 Sayılı Yasa) 92. ve 133 üncü Madde Altında Tüzük

BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001 ve 2/2003 Sayılı Yasa) 92. ve 133 üncü Madde Altında Tüzük BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001 ve 2/2003 Sayılı Yasa) 92. ve 133 üncü Madde Altında Tüzük Alayköy Belediye Meclisi, değiştirilmiş halindeki 51/1995 sayılı Belediyeler Yasasının 92 inci ve 133 üncü

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ [(15.2.1995 R.G. 25 EK III A.E. 143 Sayılı Tüzüğün), (6.7.2000 R.G. 84 EK III A.E. 425) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] İŞ YASASI

Detaylı

DIŞ TİCARET ( DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI. ( 12/1983, 46/1990 ve 22/1996 Sayılı Yasalar)

DIŞ TİCARET ( DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI. ( 12/1983, 46/1990 ve 22/1996 Sayılı Yasalar) DIŞ TİCARET ( DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 12/1983, 46/1990 ve 22/1996 Sayılı Yasalar) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasası nın 4(2), 8(1)(2), 9(2),13

Detaylı

31 Mart 2013 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

31 Mart 2013 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 31 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28604 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Genel Kurallar

İKİNCİ KISIM. Genel Kurallar NOT: 3/11/2010 da KKTC Mahkemeler sitesinden alınmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Şubat 2008 tarihli Otuzaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Hayvanların ve İşletmelerin

Detaylı

SİGORTA BİLGİ MERKEZİ TÜZÜĞÜ

SİGORTA BİLGİ MERKEZİ TÜZÜĞÜ SİGORTA BİLGİ MERKEZİ TÜZÜĞÜ (5.3.2012 - R.G. 47 - EK III - A.E. 142 Sayılı Tüzük) SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI (60/2010 Sayılı Yasa.) Madde 68 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk

Detaylı

Sayı:47/2000 TEŞVİK YASASI. 46/2002 ; 44/2003; 3/2004; 13/2014 ve 26/2014 sayılı Değişiklik Yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle

Sayı:47/2000 TEŞVİK YASASI. 46/2002 ; 44/2003; 3/2004; 13/2014 ve 26/2014 sayılı Değişiklik Yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle Kuzey Kıbrıs türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 31 Temmuz,2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Teşvik Yasası Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince,kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının kendisine

Detaylı

Genel Tarım S gortası Fonu 2011 Mal Yılı Kes n Hesap Denet m Raporu

Genel Tarım S gortası Fonu 2011 Mal Yılı Kes n Hesap Denet m Raporu 1983 1983 SS A AY AY Y Y II Ş TA ŞT 1978 1978 1983 SA Y I Ş T AY 1978 KKTC SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 6/2015 23 Eylül, 2015 Genel Tarım S gortası Fonu 2011 Mal Yılı Kes n Hesap Denet m Raporu

Detaylı

2000 GENEL TARIM SİGORTASI FONU BİTKİSEL ÜRETİM ZORUNLU SİGORTA TÜZÜĞÜ

2000 GENEL TARIM SİGORTASI FONU BİTKİSEL ÜRETİM ZORUNLU SİGORTA TÜZÜĞÜ 2000 GENEL TARIM SİGORTASI FONU BİTKİSEL ÜRETİM ZORUNLU SİGORTA TÜZÜĞÜ [(1.12.2000 R.G. 146 EK III A.E. 846 Sayılı Tüzüğün), (29.3.2001 R.G. 33 EK III A.E. 185), (13.4.2001 R.G. 42 EK III A.E. 242), (27.12.2001

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 51/2015 sayılı Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015 BAYRAK RADYO TELEVİZYON KURUMU (BRTK) MÜDÜRÜ NÜN GÖREVDEN ALINMASI (Önerge No:1020/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 50/1983 sayılı Bayrak Radyo Televizyon

Detaylı

R.G : Temmuz 1989

R.G : Temmuz 1989 R.G : 77 12 Temmuz 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 30 Haziran 1 Temmuz, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim) Yasası, Anayasanın 94 (1) maddesi

Detaylı

ÖĞRETMENLER YASASI 25/1985 Sayılı Yasa. Madde 60.(1) Altında Tüzük

ÖĞRETMENLER YASASI 25/1985 Sayılı Yasa. Madde 60.(1) Altında Tüzük R.G.72 A.E.490 15.8.1986 R.G 132 A.E 439 5.08.2005 ÖĞRETMENLER YASASI 25/1985 Sayılı Yasa Madde 60.(1) Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar kurulu 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası'nın

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012, 21/2014 ve 39/2016 sayılı yasalar) Madde 86, 87 ve 89 Tahtında Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012, 21/2014 ve 39/2016 sayılı yasalar) Madde 86, 87 ve 89 Tahtında Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012, 21/2014 ve 39/2016 sayılı yasalar) Madde 86, 87 ve 89 Tahtında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 86 ncı, 87 nci

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (6.7.1994 - R.G. 74 - EK III - A.E. 342 Sayılı Tüzük) ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) YASASI (53/1993 Sayılı Yasa) 7 (2), 8 (1) ve 17 nci

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU

TARIM SİGORTALARI KANUNU 9445 TARIM SİGORTALARI KANUNU Kanun Numarası : 5363 Kabul Tarihi : 14/6/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 21/6/2005 Sayı : 25852 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR , KG 198,645.

T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR , KG 198,645. Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-6 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.94 0.8154 4,747,71 KG 3,871,228.51 774 ARPA YEMLİK TTS 0.80 0.96 0.84 3,211,555.00 KG 2,706,887.18 46 ARPA MTS 0.80 0.83 0.8133 171,35

Detaylı

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 24.05.2008 / 26885 24 Mayıs 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26885 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı :

Detaylı

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KONUT TÜZÜĞÜ

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KONUT TÜZÜĞÜ GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KONUT TÜZÜĞÜ [(4.3.1998 R.G. 23 A.E. 103 Sayılı Tüzüğün), (25.9.1998 R.G.101 A.E. 517), (25.3.2002 R.G.35 A.E. 166), (8.6.2009 R.G. 98 A.E. 419), (28.1.2015 R.G. 16 A.E.

Detaylı

HUBUBAT T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. 17/04/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 23/04/2017. Tarih: Sayı:

HUBUBAT T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. 17/04/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 23/04/2017. Tarih: Sayı: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: 1-7 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.96 0.8902 74,78 KG 66,565.47 18 ARPA YEMLİK TTS 0.90 0.97 0.9437 33,74 KG 31,838.80 3 ARPA YEMLİK ı: 98,404.27 21 ARPA ı 98,404.27 21 MTS 1.00

Detaylı

İLAÇ ÜRETİMİ, RUHSATI, TESCİLİ VE İHRACI İLE İLGİLİ TÜZÜK

İLAÇ ÜRETİMİ, RUHSATI, TESCİLİ VE İHRACI İLE İLGİLİ TÜZÜK İLAÇ ÜRETİMİ, RUHSATI, TESCİLİ VE İHRACI İLE İLGİLİ TÜZÜK [(7.8.1996 R.G. 93 EK III A.E. 817 Sayılı Tüzüğün), (5.1.1998 R.G. 1 EK III A.E. 8), (19.3.2004 R.G. 35 EK III A.E. 145), (15.2.2006 R.G. 31 EK

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa R.G 196 05 Aralık 2013 BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI 29/2013 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet

Detaylı

MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS VE USULLERİ TÜZÜĞÜ

MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS VE USULLERİ TÜZÜĞÜ MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS VE USULLERİ TÜZÜĞÜ [(8.9.2000 R.G.107 EK III A.E. 597 Sayılı Tüzüğün), (28.6.2005 R.G.103 EK III A.E.331) ve (19.6.2006 R.G.106 EK III A.E.376) Sayılı

Detaylı

Sayı:104 12 Haziran 2007

Sayı:104 12 Haziran 2007 Sayı:104 12 Haziran 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Mayıs 2007 tarihli Altmışyedinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan, Faktoring Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK ,011, KG 2,894,473.

T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK ,011, KG 2,894,473. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-6 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0. 0 16,45 KG 149,167.74 29 ARPA YEMLİK OFİS-S 0.7 0.7 0.7750 219,6 KG 170,256.70 5 ARPA YEMLİK TTS 0.90 0.90 0.9000 159,55 KG 143,595.00 6

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3.

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3. Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları 1.-Sığı ığır r ve Dana Eti 2.-Koyun ve Keçi i Eti 3.-Kuru Yem 4.-Süt t ve Süt Ürünleri 5.Kanatlı Eti ve Yumurta Dr.Mustafa

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : 2090. Kabul Tarihi : 20/6/1977

TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : 2090. Kabul Tarihi : 20/6/1977 TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2090 Kabul Tarihi : 20/6/1977 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/1977 Sayı : 15987 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YASASI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YASASI R.G. 122 23.11.2001 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YASASI 40/2001 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu

Detaylı

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ 08.01.2005 Tarih 25694 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18.05.2004 Tarihli ve 5174 sayılı Odalar ve Borsalar

Detaylı

NEDEN TARIM SİGORTASI YAPTIRMALIYIZ?

NEDEN TARIM SİGORTASI YAPTIRMALIYIZ? Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız 2015 yılında üreticilerin yaptıracakları Tarım Sigortaları şartları yayınlandı. Bakanlığımız, her yıl üreticilerin ürünlerini doğal afetlerden koruması amacıyla yapmasını

Detaylı

MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI YAŞ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ

MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI YAŞ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI YAŞ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ [(4.8.2006 R.G. 130 EK III A.E. 461 Sayılı Tüzüğün), (27.3.2007 R.G. 54 EK III A.E. 219), (17.7.2007 R.G. 130 EK III A.E. 481), (1.11.2007 R.G. 194 EK

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 35 EK III 17 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı :144 LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KKTC Bakanlar Kurulu, 23/1976 sayılı

Detaylı

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tüketicileri Koruma Yasası nın 22 nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 10 Temmuz, 1997 tarihli birleşiminde kabul olunan Para ve Kambiyo Yasası, Anayasa nın 94 (1) maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Detaylı

VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ

VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (15.6.2015- R.G. 91 - EK III - A.E. 404 Sayılı Tüzük) KAMU GÖREVLİLERİ YASASI (7/1979, 3/1982, 12/1982, 44/1982, 42/1983, 5/1984,

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.328 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

Detaylı

1991 ZİRAAT MÜHENDİSLERİ MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ

1991 ZİRAAT MÜHENDİSLERİ MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ 1991 ZİRAAT MÜHENDİSLERİ MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ (26.08.1994 - R.G. 99 - EK III - A.E. 429 Sayılı Tüzük) KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (12/1976 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında

Detaylı

1986 AKARYAKIT SATIŞI VE İŞTİGALİ (DENETİM VE DÜZENLEME) TÜZÜĞÜ

1986 AKARYAKIT SATIŞI VE İŞTİGALİ (DENETİM VE DÜZENLEME) TÜZÜĞÜ 1986 AKARYAKIT SATIŞI VE İŞTİGALİ (DENETİM VE DÜZENLEME) TÜZÜĞÜ [(30.12.1986 R.G. 119 EK III A.E. 778 Sayılı Tüzüğün), (16.10.1989 R.G. 102 EK III A.E. 457), (26.08.1994 R.G. 99 EK III A.E. 427), (29.01.1997

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

21.06.2005 / 25852. Kanun. Tarım Sigortaları Kanunu. Kanun No. 5363 Kabul Tarihi : 14.6.2005 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar.

21.06.2005 / 25852. Kanun. Tarım Sigortaları Kanunu. Kanun No. 5363 Kabul Tarihi : 14.6.2005 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar. 21.06.2005 / 25852 Kanun Tarım Sigortaları Kanunu Kanun No. 5363 Kabul Tarihi : 14.6.2005 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda belirtilen riskler

Detaylı

HUBUBAT T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ 16/01/2017. Tarih: Sayı: - 22/01/2017 Satış Şekli

HUBUBAT T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ 16/01/2017. Tarih: Sayı: - 22/01/2017 Satış Şekli Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-6 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.81 0.6786 25,9 KG 172,28.20 0 ARPA YEMLİK MTS- 0.75 0.7105 19,0 KG 1,52 4 ARPA YEMLİK TTS 0.77 0.87 0.796 266,8 KG 211,408.20 9 ARPA

Detaylı

a) Hayvanların bulunduğu yerlerin (ahırlar, mera - sundurma, depo, silo, vb.) hayvan yetiştiriciliğine uygun, fiziki şartları taşıması.

a) Hayvanların bulunduğu yerlerin (ahırlar, mera - sundurma, depo, silo, vb.) hayvan yetiştiriciliğine uygun, fiziki şartları taşıması. Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen, Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET e) kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları

Detaylı

TARIM SİGORTASI KANUNU

TARIM SİGORTASI KANUNU TARIM SİGORTASI KANUNU Yayımlandığı R.Gazete: 21.06.2005-25852 Kanun No: 5363 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Madde 1- Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda belirtilen riskler nedeniyle

Detaylı

Genel Tarım S gortası Fonu 2010 Mal Yılı Kes n Hesap Denet m Raporu

Genel Tarım S gortası Fonu 2010 Mal Yılı Kes n Hesap Denet m Raporu 1983 1983 SS A AY AY Y Y II Ş TA ŞT 1978 1978 1983 SA Y I Ş T AY 1978 KKTC SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 5/2015 23 Eylül, 2015 Genel Tarım S gortası Fonu 2010 Mal Yılı Kes n Hesap Denet m Raporu

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14)

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14) 13 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29711 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU. Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 14/6/2005. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 21/6/2005 Sayı : 25852

TARIM SİGORTALARI KANUNU. Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 14/6/2005. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 21/6/2005 Sayı : 25852 TARIM SİGORTALARI KANUNU Kanun Numarası : 5363 Kabul Tarihi : 14/6/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 21/6/2005 Sayı : 25852 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3.

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3. Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları 1.- ığır r ve Dana Eti 2.-Koyun ve Keçi i Eti 3.-Kuru Yem 4.-Süt t ve Süt Ürünleri 5.Kanatlı Eti ve Yumurta Dr.Mustafa ALTUNTAŞ

Detaylı

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş 2016 YILINDA UYGULANACAK TARIMSAL DESTEKLER BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Amaç ve Kapsam 1. Tarımsal üretimde sertifikalı ve çevreye duyarlı üretimi yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini, erkenciliği,

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 01.11.2010 / 124-1 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Sosyal Güvenlik Kurumunca, ziraat odalarından veya ziraat odalarının müdürlüklerinden alınan kayıtlardan

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Temmuz 2007 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan,, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI

KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞTAYI TÜZÜĞÜ

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞTAYI TÜZÜĞÜ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞTAYI TÜZÜĞÜ (3.2.2015 - R.G. 20 - EK III - A.E. 106 Sayılı Tüzük) TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI ) YASASI (61/2014 Sayılı Yasa)

Detaylı

BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ

BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ [(22.2.2010 R.G. 32 EK III A.E. 121 Sayılı Tüzüğün), (26.6.2014 R.G. 144 EK III A.E. 408) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] 1975 BALIKÇI GEMİLERİ (TESCİL, SATIŞ, DEVİR VE İPOTEK)

Detaylı

T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK , KG 620,367.

T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK , KG 620,367. Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 19/02/201 T.C. Sayfa: 1-6 ARPA YEMLİK MTS 0.68 0.88 0.8003 15,298.00 KG 140,286.56 26 ARPA YEMLİK OFİS-S 0.8 0.8 0.89 131,16 KG 102,165.60 4 ARPA YEMLİK TTS 0.5 0.86 0.8112

Detaylı

TAŞINMAZ MAL EDİNME VE UZUN VADELİ KİRALAMA (YABANCILAR) YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

TAŞINMAZ MAL EDİNME VE UZUN VADELİ KİRALAMA (YABANCILAR) YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 10 Kasım 2008 tarihli Onikinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14)

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14) 13 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29711 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

Detaylı

GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ

GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ [(25.2.1983 R.G. 14 EK III A.E. 87 Sayılı Tüzüğün), (29.4.1983 R.G. 29 EK III A.E. 173), ( 15.3.1985 R.G. 22 EK III A.E. 133), ( 7.4.1985 R.G. 30 EK

Detaylı

HUBUBAT T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. 25/09/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 01/10/2017.

HUBUBAT T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. 25/09/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 01/10/2017. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: 1-6 ARPA YEMLİK MTS 0.75 0.90 0.8208 1,352,010.00 KG 1,109,729.54 169 ARPA YEMLİK MTS- 0.80 0.80 0.8000 1,320.00 KG 1,056.00 1 ARPA YEMLİK TTS 0.82 0.84 0.8314 186,900.00

Detaylı

Sayı: 26/2013. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 26/2013. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 4 Kasım 2013 tarihli Dokuzuncu Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-7 ARPA YEMLİK TTS 0.73 0.75 0.7388 7,30.00 KG 35,00.10 2 ARPA YEMLİK ı: 35,00.10 2 ARPA ı 35,00.10 2 BALDO MTS 1.8 2.02 1.6358 8,700.00 KG 138,550.08 3 BALDO TTS

Detaylı

YEREL İŞGÜCÜ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ TÜZÜĞÜ

YEREL İŞGÜCÜ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ TÜZÜĞÜ R.G:197 EK.III A.E:640 05 Aralık 2013 YEREL İŞGÜCÜ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ TÜZÜĞÜ İHTİYAT SANDIĞI YASASI (34/1993, 65/1993, 1/1995, 18/2000, 25/2001, 50/2002, 47/2003, 68/2003, 30/2004, 41/2004, 74/2007,

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1

Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1 Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1 VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Birinci sınıf tüccarların, vergi incelemesine

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016),

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016), TARİH : 25/11/2016 SİRKÜLER NO : 2016/137 6761 SAYILI KANUNLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda

Detaylı

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYET TÜZÜĞÜ ( Sayı 516-9 Eylül 1987 ) TURİZM PLANLAMA DAİRESİ ŞUBAT 1999 LEFKOŞA Sayı: 516 TURİZM ENDÜSTRİSİ TEŞVİK YASASI (16/1987 Sayılı Yasa) 20(12), 23(2) ile

Detaylı

OFFSHORE BANKALAR YASASI

OFFSHORE BANKALAR YASASI R. G. 90 23.07.2000 OFFSHORE BANKALAR YASASI 46/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Offshore Bankalar Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir Amaç 2. Bu Yasada metin başka

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ [(30.4.1981 R.G. 37 EK III A.E. 211 Sayılı Tüzüğün), (12.6.1981 R.G. 53 EK III A.E. 301),

Detaylı

YÖNETMELİK. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

YÖNETMELİK. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından: 15 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27612 YÖNETMELİK Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından: KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 10.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/207 T.C. Sayfa: - 7 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.80 0.7285 22,740.00 KG 6,539.3 40 ARPA YEMLİK TTS 0.77 0.87 0.8203 6,40.00 KG 32,8.80 4 ARPA YEMLİK ı: 293,72. 44 ARPA ı 293,72.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ TARIM SİGORTALARI

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ TARIM SİGORTALARI DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ TARIM SİGORTALARI Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi Tarım Sigortaları 1 Resmi Gazete 18/05/2006 sayı 26172 Devlet Bakanlığından: TARIM SİGORTALARI UYGULAMA

Detaylı

BÖLÜM I YASALAR ULUSLARARASI İŞLETME ŞİRKETLERİ YASASININ İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Kuruluş Şartları

BÖLÜM I YASALAR ULUSLARARASI İŞLETME ŞİRKETLERİ YASASININ İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Kuruluş Şartları BÖLÜM I YASALAR Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 25 Temmuz 2005 tarihli Otuzaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Uluslararası İşletme Şirketleri Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı