TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI"

Transkript

1 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 151 TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI Mustafa İNANÇ* 1-Kapsam Türkiye de yerleşik olmayan turistlerin ve yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızın Türkiye de aldıkları malları yolcu beraberi eşya olarak yurt dışına götürmeleri önemli bir ihracat potansiyeli ve döviz kaynağı oluşturmakta, ekonomik açıdan büyük önem ifade etmektedir. Katma Değer Vergisi Kanunu nun (KDV) Mal ve hizmet ihracatı başlıklı 11 nci maddesinde konuyla ilgili düzenlemeler şöyledir; Madde 11-1-Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır. a)ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslar arası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye de verilen roaming hizmetleri b)türkiye de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında Katma değer vergisi tahsil edilir.ancak gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen Katma Değer Vergisi iade olunur. Türkiye de ikametgahı, işyeri, kanuni ve işmerkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri katma değer vergisi,karşılıklı olmak kaydıyla iade edilir. Maliye Bakanlığı iadeden faydalanacak mal ve hizmetler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir. Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimler ihracat istisnası kapsamına alınmış ve bu istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, aynı maddenin Bakanlığımıza * Vergi denetmeni 151

2 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 152 verdiği yetkiye dayanılarak 43 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde (Maliye Bakanlığı, 1994) düzenlenmiştir. 43 Seri Nolu KDV Genel Tebliğlerinde yapılan düzenlemeye göre istisna, verginin satış sırasında tahsil edilip, malın yurt dışına çıkarılışını müteakip alıcıya iade edilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Yine Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a maddesinde Türkiye de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerle ilgili olarak Maliye Bakanlığınca 61 Seri Nolu KDV Genel Tebliği (Maliye Bakanlığı, 1997) düzenlenmiş,vergi tahsil edilmeden istisna uygulaması getirilmiştir. Satıcılar ve alıcılar durumlarına göre her iki istisna hükmünden faydalanabilmektedir. 2-Katma Değer Vergisi Tahsil Edilmesi Halinde İstisna Uygulaması (43 seri Nolu KDV Genel Tebliğindeki Uygulama,Yolcu Beraberi Eşya İhracatı Uygulaması, KDV Kanunu 11/1-b uyarınca) Yolcu beraberinde eşya ihracatı istisnası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun (6) 11. Maddesinin 1/b bendinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında Katma Değer Vergisi tahsil edilmekte, ancak, gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen Katma Değer Vergisi iade edilmektedir. Konu ile ilgili düzenlemeler esas itibariyle 43 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği nde yapılmış olup, daha sonra yayımlanan 51(Maliye Bakanlığı, 1996) ve 71 Seri No lu KDV Genel Tebliğleri (Maliye Bakanlığı, 1998) ile de birtakım değişiklikler yapılmıştır. 2.1-İstisnanın Uygulanma Şartları: İstisnadan Faydalanabilecek Olanlar : Söz konusu istisnadan, Türkiye de ikamet etmeyen ve satın aldığı malı 152

3 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 153 yurt dışına götüren Türk uyruklu veya yabancı uyruklu alıcılar faydalanabilmektedir.prensip olarak Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmayanların bu istisnadan faydalanabilmesi mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan gerçek kişiler Türkiye de mukim sayıldığından istisnadan faydalanamamaktadırlar. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmakla birlikte, bir yabancı ülkede ikamet etmekte olduklarına dair o ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi veya bu mahiyette bir belgeye sahip olanlar söz konusu istisnadan faydalanabilmeleri mümkündür. Yurt dışında çalışan Türk işçileri 210 Seri No lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Maliye Bakanlığı, 1998, sayılı) ile dar mükellef olarak kabul edilmişler ve buna göre bu işçiler de bu istisnadan faydalanmaktadırlar. Sonuç olarak söz konusu istisnadan faydalanabilmenin temel kriteri yabancı ülkede ikamet ediyor olmaktır. Yabancı ülkede ikamet eden herkes pasaportunu ibraz etmek suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Pasaport Kanunu uygulamasına göre Landing Card, pasaport yerine geçen belge olarak kabul edilmektedir. Maliye Bakanlığı nın bir özelgesinde, Landing Card a dayalı olarak KDVK nın 11-1-b maddesinde düzenlenen istisna kapsamında Türkiye de ikamet etmeyen yolculara mal teslim edilmesinin mümkün olduğu açıklanmıştır İstisna Kapsamında Satış Yapılabilen Satıcılar : Türkiye de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna kapsamındaki satışlar, vergi dairesinden izin belgesi almış, gerçek usulde katma değer vergisi mükellefleri tarafından yapılabilmektedir. İzin belgesi işletmede görünür bir yere asılmalıdır.istisna kapsamında işlem yapmak isteyen satıcıların, izin belgesi almak için vergi dairesine bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir İstisna Kapsamına Giren Mallar : 71 no.lu KDV Genel Tebliği nde (Maliye Bakanlığı, 1998) yapılan düzenleme ile kişisel tüketim miktarını aşan mallar için bu istisnanın uygulanması- 153

4 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 154 nın mümkün olmadığı belirtilmiştir.yani, yolcu beraberi eşya istisnası uygulamasından, kişisel tüketime konu olabilen miktardaki mallar yararlanabilmektedir. Ayrıca alıcının, istisna kapsamında satış yapabilen satıcılardan aldığı malların, faturada gösterilen vergisiz bedelleri toplamının 100 TL nin üstünde olması halinde istisna uygulanabilmektedir. Bu toplama, aynı faturada yer alan birden fazla mal çeşidi dahildir.istisna kapsamına giren mal türleri konusunda bir sınırlamaya gidilmemiştir. Her türlü mal teslimi Türkiye de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna kapsamına girmektedir. 2.2-Uyulması Gereken Kurallar: Satıcılar Tarafından Uyulması Gereken Kurallar : Satıcılar, yabancı uyrukluların pasaportlarını, Türk uyrukluların ise pasaportları ile birlikte yabancı ülkelerde ikamet ettiklerine dair ikamet tezkeresi veya benzeri belgeyi gördükten sonra istisna kapsamında satış yapmaları gerekmektedir. Satıcıların istisna kapsamındaki satışlar dolayısıyla düzenleyecekleri faturaya aşağıdaki bilgileri yazmaları gerekmektedir; - Alıcının pasaport nevi ve numarası, Türk uyruklular için ayrıca yabancı ülkede ikamet ettiklerini gösteren belgenin tarih ve numarası, - Varsa alıcının banka şubesi ve hesap numarası, - Satıcının bu iadeler için hesap açtırmış olması halinde banka şubesi ve hesap numarası Fatura 4 nüsha olarak düzenlenmekte, ilk 3 nüshası alıcıya verilmektedir. İadenin gümrükteki banka şubesinden yapılmasını isteyen satıcılar, fatura ile beraber alıcıya bir çek vermektedirler. Bu çekte faturanın tarih ve numarası ile birlikte, faturada gösterilen katma değer vergisi tutarı, Türk Lirası olarak yer almaktadır. Çek gümrükteki banka şubesine ibraz edildiğinde Türk Lirası tutarının karşılığı, ABD Doları cinsinden alıcıya nakden ödenmektedir. 51 no.lu KDV Genel Tebliği nin (3) I F. bölümündeki açıklamada, alıcının kabul etmesi halinde iadenin Türk Lirası cinsinden de yapılabilmesinin müm- 154

5 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 155 kün olduğu belirtilmiştir.söz konusu çekin üzerinde, Türkiye de ikamet etmeyen yolculara katma değer vergisi iadesi dışındaki işlemlerde kullanılamayacağı ve ciro edilemeyeceğine ilişkin şerhler bulunmaktadır. İstisna, verginin önce tahsil edilip, malın yurt dışına çıkarılmasından sonra iade edilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Buna göre, satış sırasında düzenlenecek faturada toplam mal bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanmakta ayrıca gösterilmekte ve alıcıdan tahsil edilmektedir. Bu vergi, ilgili dönem beyannamesinde genel esaslar çerçevesinde beyan edilip ödenmektedir. Fatura/Çek Uygulaması: 51 Seri No lu KDVK Genel Tebliği nde (Maliye Bakanlığı,1996) yapılan düzenleme ile fatura ve çekin ayrı ayrı düzenlenebilmesinin yanı sıra, yetki belgesi almış aracı firmayla sözleşmesi bulunan izin belgeli satıcılardan isteyenlerin, aşağıda belirtilen şartları taşımak kaydıyla fatura/çek ibareli belgeyi fatura olarak kullanması uygun görülmüş ve uygulamaya yön verilmiştir. İadeden Sonra Yapılacak İşlemler 1.İzin belgeli satıcılar, Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapacakları satışlarda kullanacakları fatura/çekleri, 4 nüsha olarak düzenlemekte, aslı ile iki örneğini alıcıya vermektedirler. 2.Alıcılar gümrük çıkışında ellerindeki fatura/çek nüshalarının aslını ilgili gümrük görevlilerine onaylatıp muhafaza etmekte, diğer iki nüshayı görevlilere bırakmaktadırlar. 3. İade alıcıda kalan onaylı fatura/çek asıl nüshası ile yapılmaktadır. Aracı firmalar iade işleminden sonra bu nüshaları satıcıya göndermemekte, Vergi Usul Kanunu nun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre saklamaktadırlar. Ancak 1 ay içinde yaptıkları iadeler için bir icmal düzenlemeleri ve izleyen ayın ilk 10 günü içinde ilgili satıcıya göndermeleri gerekmektedir. Bu icmalde; iadeye esas olan fatura/çekin tarih ve numarası, iadeye esas olan katma değer vergisi tutarı ve iade tarihi yer almakta, aracı firmanın kaşesi tatbik edilmekte ve firma yetkililerince imzalanarak onaylanmaktadır. 155

6 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 156 Söz konusu icmaller, satıcılar tarafından Vergi Usul Kanununda öngörülen süreler içinde defterlerine kaydedilmektedir. Katma değer vergisi indirimi ise aracı kuruma yapılacak ödemeye karşılık olarak aracı kurumlar tarafından düzenlenen (avans şeklinde yapılan ödemeler için düzenlenen icmaller hariç) ödeme belgelerine dayanılarak, ödeme belgesinin deftere kaydedildiği dönem beyannamesinde yapılmaktadır. İzin belgeli satıcıların bu icmalleri ve kendilerinde kalan özel Fatura/Çek nüshalarını Vergi Usul Kanunu nun muhafaza ve ibraz hükümleri çerçevesinde saklamaları gerekmektedir. 4. Yetki belgeli aracı firmaların bu hizmet karşılığı elde ettikleri komisyonlar katma değer vergisine tabidir. Katma değer vergisi, iadeye esas olan tutar ile alıcıya ödenen tutar arasındaki fark üzerinden iç yüzde yoluyla hesaplanmaktadır.bu farkın, fatura/çeklerde ayrıca gösterilmesi veya fatura/çek'lerin bu farkın kolayca hesaplanmasına imkan verecek şekilde düzenlenmesi zorunludur Alıcılar Tarafından Uyulması Gereken Kurallar : Alıcıların istisnadan faydalanabilmeleri için satın aldıkları malları 3 ay içinde yurt dışına çıkarmaları gerekmektedir. Çıkış sırasında fatura nüshaları ve çek düzenlenmiş olması halinde satıcıdan alınan çek Türk gümrük kapılarında görevli bulunan gümrük memurlarına onaylatılmaktadır. Onaydan önce malların gümrük görevlilerine gösterilmesi ve yurt dışına çıkarıldığının tespit edilmesi zorunludur. Görevliler malların gösterilmemesi veya yurt dışına çıkarılmaması halinde faturayı ve çeki onaylamamaktadırlar. Alıcılar onaylattıkları 3 fatura nüshasından ikisini onayı yapan gümrük görevlisine bırakmaktadırlar. Onaylanan diğer nüshanın ise 3 ay (KDV GT 91) (7) içinde satıcıya gönderilmesi gerekmektedir. 2.3-İadenin Yapılması : Alıcılar, malın satışı sırasında kendilerinden tahsil edilen vergiyi, aşağıdaki şekillerde geri alabilmektedirler; 156

7 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page İadenin Gümrükten Çıkarken Yapılması : Satıcıların iade için çek verdikleri hallerde, çekte yazılı tutar, çeki düzenleyen bankanın gümrükteki şubesinden alınabilmektedir. Çeki düzenleyen bankanın gümrükte şubesinin bulunmaması halinde çek tutarı, bankacılık ve kambiyo mevzuatı gereğince gümrükteki herhangi bir banka şubesinden de tahsil edilebilmektedir. Usulüne uygun olarak düzenlenmiş çek, gümrük memuruna onaylatıldıktan sonra gümrükteki banka şubesine verilmektedir. Onaylı çeki alan banka görevlisi onaylı faturayı gördükten sonra çekte yazılı tutarı alıcıya döviz cinsinden nakden ödemektedir. Banka şubelerinin, bir ay içinde yaptığı ödemeleri, izleyen ayın 10. günü mesai saati sonuna kadar satıcılara bir dekont ile bildirmeleri gerekmektedir İadenin Gümrük Çıkışından Sonra Yapılması : İadenin gümrük çıkışında ödenmesinin mümkün olmaması veya alınmak istenmemesi halinde, alıcı malın çıktığını gösteren onaylı belgeleri çıkış tarihinden itibaren 3 ay (KDVGT 91)(Maliye bakanlığı,2004) içinde satıcıya göndermekte, satıcı iade tutarını, belgeleri aldıktan sonra en geç 10 gün içinde alıcının banka hesabına veya adresine havale etmektedir.alıcı malın yurt dışına çıktığını göstermek üzere satıcıya fotokopi olmayan onaylı fatura nüshasını, çek düzenlendiği hallerde fatura ile beraber onaylı çeki göndermektedir. İade tutarını 10 gün içinde göndermeyen satıcıların daha sonra Türkiye de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna kapsamında satış yapmalarına izin verilmemektedir Turistin İadeyi Türkiye ye Gelerek Elden Alması : Alıcı yukarıdaki iki usulle de iadesini alamamışsa, fotokopi olmayan onaylı fatura nüshasının çıkış tarihinden itibaren 3 ay içinde satıcıya elden getirilmesi halinde satıcı tarafından iade tutarı nakden ödenebilmektedir. Çek düzenlendiği hallerde fatura ile birlikte onaylı çek de satıcıya verilmektedir. 157

8 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 158 Ancak bu yöntemde turistin KDV iadesi almak için Türkiye ye geri gelmesi gerektiği için, bu yöntemin pek işlerliği bulunmamaktadır. Turistin iadeyi alması için Türkiye de bir kişiye yetki vermesi mümkündür. İstisna uygulaması kapsamında vekillere iade yapılabileceğine dair bir hüküm konulmamıştır, ancak Maliye Bakanlığı bir özelgesinde;... bu tür iadelerin (KDVK nun 11-1-b kapsamında), alıcıların yakınlarına adı, soyadı belirtilerek imza karşılığında yerine getirilebileceğine dair görüş beyan etmiştir İadenin Avans Olarak Turiste Ödenmesi : Satıcılar, istedikleri takdirde iade tutarını alıcıya satış sırasında avans olarak ödeyebilmektedirler. Ancak avans tutarı, onaylı belgelerin kendilerine gelmesinden sonra indirim konusu yapılabilmektedir. Bu durumda, satış faturasına iade tutarının avans olarak ödendiğine dair şerh düşülmektedir. Avans olarak ödenen tutarın iade edilmiş sayılabilmesi için, satın alınan malın 3 ay içinde yurt dışına çıkarılması ve onaylı faturanın çıkıştan sonra 3 ay içinde satıcıya gönderilmesi zorunludur. Bu şartların mevcut olmaması halinde avans olarak ödenen tutar iade edilmiş sayılmamakta ve indirim konusu yapılamamaktadır İadenin Yetki Belgesine Sahip Aracı Firmalarca Yapılması: İadenin, Maliye Bakanlığı ndan yetki belgesi almış aracı firmaların organizasyonu altında yapılması da mümkündür. Bu durumda, aracı firmanın anlaştığı satıcılardan satın alınan mallara ilişkin KDV, önceki bölümlerde belirtilen sürelere bağlı olarak, aracı firmalar tarafından gümrük çıkışında veya çıkıştan sonra iade edilebilmektedir. Bu iade işleminde, aracı firmanın Maliye Bakanlığı nca onaylanmış belgeleri kullanılmaktadır.bu kapsamda işlem yapmak isteyen aracı firmalar, Maliye Bakanlığı na bir dilekçe ile başvuru yapmakta, yapılacak araştırma ve inceleme sonunda Türkiye de İkamet Etmeyen Yolculara KDV İadesi Yetki Belgesi verilmesi uygun görülenler, anlaştıkları satıcılarla ilgili iade işlemlerini yapabilmektedirler. 158

9 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 159 Maliye Bakanlığı 51 seri no.lu KDV Genel Tebliği nin (Maliye Bakanlığı,1996) I. bölümünde Türkiye de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarda alıcılara KDV iadesinin ödenmesinin yetki belgesi almış aracı firmalarca yapılması ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre; Yetki Belgesi İçin Başvuruda Bulunacak Aracı Firmalarda Aranılan Şartlar : Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara katma değer vergisi iadesi yapmak üzere yetki belgesi verilecek aracı firmaların aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 1. Bilanço esasına göre defter tutmaları. 2. Asgari özkaynak tutarının YTL olması. 3. Ücretli statüsünde en az 5 eleman istihdam etmeleri. 4. Haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediğine veya bilerek kullandığına dair rapor bulunmaması Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler : Bu şartları topluca taşıyan firmalardan Yetki Belgesi almak isteyenlerin Maliye Bakanlığı na bir dilekçe ile başvurması ve bu dilekçeye aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 1. Ticaret Sicil Gazetesinin bir örneği. 2. İmza sirkülerinin onaylı bir örneği. 3. Öteden beri işe devam etmekte olanlar için son ayrıntılı bilanço ve gelir tablosunun firma kaşesi tatbik edilerek ve firma yetkililerince imzalanarak onaylanmış birer örneği Yetki Belgesinin Verilmesi : Yetki Belgesi almak için başvuruda bulunan firmalar hakkında, görevlendirilen bir Merkezi Denetim Elemanı na inceleme yaptırılmaktadır.bu incele- 159

10 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 160 mede; firmanın mevcut faaliyeti, mali yapısı, eleman durumu ve benzeri hususlar dikkate alınmakta, Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara katma değer vergisi iadesi yapabilecek durumda olup olmadığı araştırılmaktadır. İnceleme raporunun Maliye Bakanlığı nca değerlendirilmesi sonunda Yetki Belgesi verilebilmektedir. Bu firmaların sözleşme yaptıkları satıcıların isim/unvan, adres, vergi dairesi ve vergi kimlik numarasına ilişkin bilgileri aylık olarak bir liste halinde belirleyerek izleyen ayın ilk 10 günü içinde Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. (KDV GT 97)(Maliye Bakanlığı,2005) Yetki belgesi sahibi aracı firmalar ile izin belgeli satıcılar, iade işleminin yapılmasından müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır. İadenin herhangi bir nedenle yetki belgeli aracı firma tarafından yapılmaması halinde, izin belgeli satıcılar 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ndeki(maliye Bakanlığı,1994) esaslar çerçevesinde iadeyi yapmakla yükümlüdürler. Bu hususun izin belgeli satıcılarla yapılacak sözleşmelerde açıkça belirtilmesi gerekmektedir. İadenin aracı firmalarca, mücbir sebepler dışındaki nedenlerle aksatılması ve bunun mutad ölçüleri aşacak biçimde tekrarlanması halinde, yetki belgesi iptal edilmektedir. Yetki belgesi alan aracı firmalar 1 ay içinde yapılan iadelere ait bilgileri (sadece adet ve toplam tutar olarak) izleyen ay içinde, dönem sonu ayrıntılı bilançoları ile gelir tablolarını da gelir ve kurumlar vergisi beyanname verme süresinin bitimini izleyen ay içinde Maliye Bakanlığı na göndermeleri gerekmektedir. 2.4-Satıcının İstisna Kapsamındaki Satışla İlgili Ödevleri : İstisna kapsamında satışlarla ilgili verginin beyanı ve indirimi ile indirilemeyen verginin satıcıya iadesi, 39(Maliye Bakanlığı,1992) ve 58 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri nin (Maliye Bakanlığı, 1996) I/A ve C bölümleri ile 72 Seri No lu KDV Genel Tebliği ndeki (Maliye 160

11 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 161 Bakanlığı,1999)açıklamalara göre yapılmaktadır.satıcılar bir vergilendirme döneminde alıcılara iade ettikleri vergilerin ayrıntılarını göstermek üzere, firmanın kaşesini ve yetkililerin imzasını taşıyan bir liste hazırlayarak beyannameye eklemeleri gerekmektedir.satıcılar, satış faturasının kendilerinde kalan nüshasını, alıcı tarafından gönderilen veya elden getirilen onaylı çek ve fatura nüshalarını, çek defteri dip kuponlarını, banka dekontlarını, havale makbuzlarını, aracı firma belgelerini ve buna benzer belgeleri Vergi Usul Kanunu nun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre saklayacak ve istenildiğinde ibraz edeceklerdir. Yurt dışında ikamet eden yolculara yapılan satış sırasında tahsil edilmiş olan verginin alıcılara iade edildiği dönemde iade edilen vergi tutarı, beyannamenin 43 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle ilgili Düzeltilecek KDV satırında (35.satır) indirim konusu yapılmaktadır. Konuya ilişkin 110 nolu KDVK Genel Tebliğinin(Maliye Bakanlığı, 2008) C. Bölümünde aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. Yolcu Beraberi Eşya İhracında İade Edilecek Vergi Tutarı: KDV Kanununun (11/1-b) maddesine göre, Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna, verginin teslim sırasında tahsil edilip gerekli şartların yerine getirilmesinden sonra satıcı tarafından alıcıya geri verilmesi şeklinde yürütülmektedir. 58 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (C) bölümünde, bu işlemler dolayısıyla satıcıya iade edilecek KDV'nin alıcıya geri verilen tutar olacağı açıklanmıştır. Ancak, e- beyannameye geçiş nedeniyle KDV beyannamesinde yapılan değişikliklere bağlı olarak yeniden düzenlenen KDV beyannameleri, alıcıya geri gönderilen tutarlar ile bu teslimlerin bünyesine giren tutarların, iade hesabına birlikte dâhil edilebilmesine imkân verecek şekilde hazırlanmış, KDVK-24 sayılı KDV Sirkülerinde ve beyannamelerde bu uygulama doğrultusunda açıklamalar yapılmıştır. Konunun yeniden değerlendirilmesi sonunda, bu Tebliğin yayımlandığı tarihi içine alan vergilendirme döneminden geçerli olmak üzere, söz konusu 161

12 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 162 teslimlerde alıcıya geri verilen KDV tutarının indirim ve iade hesaplarına dahil edilmesi, bu teslimlerin bünyesine giren vergilerin ise indirim hesaplarında yer almakla birlikte iade hesabına dahil edilmemesi uygun görülmüştür. Öte yandan, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olup, alıcıya geri verilen KDV tutarı ile teslimin bünyesine giren vergilerin birlikte yer aldığı, henüz sonuçlandırılmamış nakden veya mahsuben iade talepleri, teslimin bünyesine giren vergi, iade hesabından çıkarılmak suretiyle genel esaslara göre yerine getirilecektir. 2.6-Yolcu Beraberinde Eşya İhracatında İade İçin Aranılan Belgeler: 1- Dilekçe 2- Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı veya fotokopisi, 3- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo, 4- İadenin yetki belgeli aracı firma tarafından yapılması halinde bu firmaların gönderdiği icmallerin fotokopisi. Bu işlemlerle ilgili olarak nakden veya mahsuben iade talep edilmediği takdirde indirilecek katma değer vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin tablonun ibrazına gerek bulunmamaktadır. Aranılan belgelerin fotokopilerinin verilmesi halinde, bu fotokopilerin aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylanması gerekir. İndirilecek katma değer vergisi listesinin, satıcıların adı veya unvanına göre alfabetik sırada veya alış tutarlarına göre; fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, satıcının adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, mal veya hizmetin cinsi, miktarı, bedeli ve hesaplanan katma değer vergisi tutarına (aynı satıcıdan birden fazla sayıda alınan belgelerde, belge adedi itibarıyla toplamları yazılır) yer verilerek (Maliye Bakanlığı,1997) örnek olarak düzenlenmesi, her sayfanın altına Listelerde yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt ve herhangi bir yanlışlık olduğunun 162

13 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 163 tespiti halinde uygulanacak müeyyideleri kabul ederim. şerhi konularak, işletme yetkilileri tarafından isim ve unvan kaşeleri kullanılmak ve düzenleme tarihi belirtilmek suretiyle imzalanması gerekir. Şu kadar ki, tutarı Vergi Usul Kanunu nun 232 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanmakta olan haddin altında kalan mal veya hizmet alımları bu listede tek kalemde gösterilebilir. Satış faturalarına ilişkin listelerin de bu bilgileri (serbest bölgelerle yurt dışındaki müşterilere düzenlenen faturalarda vergi dairesi ve vergi kimlik numarasına yer verilmeyeceği tabiidir.) içerecek şekilde düzenlenmesi gerekir. İhraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösteren tabloda ise, ihraç edilen mal veya hizmet nedeniyle iadesi talep edilen tutarın hangi girdiler nedeniyle yüklenildiği (örneğin, mamul mal alımları, hammadde alımları, yardımcı malzeme alımları, hizmet alımları, genel gider, amortismana tabi iktisadi kıymet gibi) ve ne şekilde hesaplandığı gibi unsurlara yer verilir. Vergi dairesinin uygun görmesi halinde listelerin disket veya CD olarak verilmesi de mümkündür. 3-Katma Değer Vergisi Tahsil Edilmemesi Halinde İstisna Uygulaması (61 seri Nolu KDV Genel Tebliğindeki Uygulama,Bavul Ticareti, Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Yapılan Satışlar, KDV Kanunu 11/1-a uyarınca) Yazımızın önceki bölümde açıklandığı üzere, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun (T.C. Yasalar, 1984) 11. maddesinin 1/b bendine göre Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri mallar ihracat istisnası kapsamındadır. 43 seri no.lu KDV Genel Tebliği (Maliye Bakanlığı,1994) ile düzenlenmiş olan yolcu beraberinde eşya ihracında, satış sırasında KDV tahsil edilmekte, mal yurt dışına çıkarıldığında tahsil edilen KDV alıcıya iade edilmektedir. Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisnanın bir diğer türü olan Bavul Ticareti uygulaması, 61 no.lu KDV Genel Tebliği(2) ile düzenlenmiştir Söz konusu tebliğ ile mevcut düzenlemeye ek olarak bu tür satışların KDV tahsil edilmeksizin yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. Katma değer vergisi tahsil etmeden bavul ticareti kapsamında satış yap- 163

14 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 164 mak isteyen mükelleflerin, Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda Katma Değer Vergisi İhracat İstisnası İzin Belgesi" (İstisna Belgesi) almaları gerekmektedir. İstisna belgesini alan mükellefler, Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan satışlarda iki uygulamadan dilediklerini seçebilmektedirler. Ancak, sadece yolcu beraberinde eşya ihracı için izin belgesi almış olan satıcılar bavul ticareti kapsamında satış yapmaları mümkün değildir. Sözkonusu iki istisna arasındaki fark, istisna kapsamında satış yapabilecekler tarafında ortaya çıkmaktadır. İstisnadan yararlanabilecek alıcılar açısından ise iki istisna türü arasında fark bulunmamaktadır. Buna göre, Bavul Ticareti istisnasından, Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılar ile yabancı ülkede ikamet ettiğini belgeleyen Türk vatandaşları yararlanabilmektedir. 3.1-İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılarda Aranan Şartlar: Bavul ticareti kapsamında satış yapmak amacıyla Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda Katma Değer Vergisi İhracat İstisnası İzin Belgesi"(İstisna Belgesi) almak isteyen mükelleflerin gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmaları ve haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya bilerek kullandığı konusunda rapor yazılmış olmaması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan mükelleflerin yapacakları başvuru, vergi dairesince değerlendirilmekte durumu uygun görülenlere İstisna Belgesi verilmektedir. Vergi dairesince durumu uygun görülenler ifadesiyle kastedilen sadece bu iki şartı taşıyıp taşımaması değildir. Gelirler Genel Müdürlüğü nün bu konuyla ilgili tarih ve 3599 sayılı yazılarında; bundan böyle istisna belgesi talep eden mükelleflerin tebliğde yer alan şartları taşıyıp taşımadıklarının yanında o kapsamda işlem yapma kapasitesine sahip olup olmadıkları hususunun da incelenip, araştırılması ve istisna belgesine sahip mükelleflerin belirli aralıklarla (Örneğin 2-3 ayda bir işyerinde yapılacak yoklamalarla) işaret edilen çerçevede kontrol edilmesi uygun görülmüştür. ifadesi yer almak- 164

15 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 165 tadır.bu şartları taşıyan istisna belgesi verilen mükellefler, Türkiye'de ikamet etmeyen kişilere döviz karşılığı yaptıkları satışlarda, aşağıdaki şartların mevcudiyeti halinde katma değer vergisi tahsil etmeden işlem yapabilmektedirler. Mükelleflerin, istisna belgesi alma hakkına ve koşullarına sahip olmakla birlikte, bu belgeyi henüz almadan 61 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ne (Maliye Bakanlığı,1997) uygun şekilde gerçekleşip sonuçlanan satış ve teslimlerinin de yapılacak bir vergi incelemesi ile tespit edilmesi kaydıyla istisna kapsamında kabul edilmesi mümkün olmaktadır. İstisna belgesine sahip satıcıların, Türkiye'de ikamet etmeyenlere, 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ndeki (Maliye Bakanlığı, 1994) açıklamalara göre vergi tahsil ederek istisna kapsamında satış yapmaları da mümkündür. 3.2-İstisnanın Uygulanma Şartları: 1- Yapılan mal satışlarının faturada gösterilen vergisiz bedelleri toplamının TL nin (93 seri nolu Tebliği (13) ile den itibaren 600 TL olarak değiştirilmiştir.) üzerinde olması gerekmektedir. Bu toplama, aynı faturada gösterilen birden fazla mal çeşidine ait bedeller dahildir. 2- Bu kapsamdaki satışlarda 61 Seri No lu KDV Genel Tebliği (Maliye Bakanlığı,1997) ekinde yer alan Özel Fatura kullanılmakta ve 5 nüsha olarak düzenlenmekte, 1. nüshası alıcıya verilmektedir. 2, 3 ve 4. nüshalar malın gümrükten çıkışı sırasında onaylatılmakta, 5. nüsha ise satıcıda kalmaktadır. 3- Satış bedeline ait döviz, Bankalara veya Özel Finans Kurumları na satıılmakta ve buna ilişkin olarak düzenlenen döviz alım belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, ilgili döneme ait katma değer vergisi beyannamesine eklenmektedir. Türkiye de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan satışlara ilişkin düzenlenen döviz alım belgesindeki tutarın, fiili ihracat miktarı ile aynı olması gerekmektedir. Döviz alım belgesindeki döviz tutarının, ihraç edilen mal bedelini karşılamaması halinde ise istisna hükümlerinin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durum, Türkiye de ikamet etmeyenlere döviz 165

16 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 166 karşılığında satış yapan mükelleflere tecil terkin sistemi kapsamında gerçekleşen teslimler için de geçerlidir. 4- Satın alınan malların satın alma tarihinden itibaren 3 ay içinde Maliye Bakanlığı nın görüşü üzerine Gümrük Müsteşarlığı nca belirlenen gümrük kapılarından yurt dışına çıkarılması ve bu gümrük kapılarında onaylatılan özel faturaların çıkış tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde satıcıya intikal etmiş olması gerekmektedir. Onaylatılan Özel Faturaların 2 nüshası gümrük görevlilerine teslim edilmekte, 4 üncü nüshası ise çıkış tarihini izleyen 1 ay içinde satıcıya intikal ettirilmektedir. Gümrükte onaylatma işinin satıcılar tarafından yaptırılması esas olmakla birlikte, alıcıların da Özel Faturanın 2, 3, ve 4 üncü nüshalarını onaylatıp 4 üncü nüshayı satıcıya intikal ettirmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca, kargo ile yapılan mal göndermelerinde taşıyıcı firma, birden fazla satıcıya ait Özel Faturaları onaylatılarak satıcılara intikal ettirebilmektedir. Bavul ticareti yapılabilecek gümrük kapıları, Gümrük Müsteşarlığı ile bu çerçevede yapılan değerlendirme sonucu yayımlanan 1997/1 sıra numaralı KDV İç Genelgesi nde belirlenmiştir. Buna göre; istisnanın İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon, Edirne ve Artvin illerindeki bütün gümrük kapılarından çıkarılacak mallar için uygulanacağı belirtilmiştir. Gümrük Müsteşarlığı daha sonra söz konusu uygulamanın Kırklareli Dereköy ile Tekirdağ Çorlu gümrük kapılarından çıkarılacak mallar içinde geçerli kılınmasını istemiş ve bu talep Maliye Bakanlığı nca da kabul edilmiştir. Gümrük Müsteşarlığı son olarak tarih ve sayılı yazısıyla ve Maliye Bakanlığı nın uygun görüşü çerçevesinde 61 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında özel faturayla işlem yapmaya yetkili kılınan gümrük kapıları arasına Iğdır ile Dilucu Gümrük Müdürlüğü nü de dahil etmiştir. 3.3-Bavul Ticaretinin Beyanı Türkiye'de ikamet etmeyenlere 1 ay içinde yapılan satışların toplam bedeli, beyannamenin 24. satırına dahil edilmekte ve üzerinden KDV hesaplan- 166

17 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 167 maktadır. Bu satışlardan en geç beyanname verme süresinin son gününe kadar faturaları gümrükte onaylatılarak satıcılara intikal ettirilenler, bu süre içinde döviz alım belgesi de temin edilmek şartıyla, aynı beyannamenin 36. satırında gösterilerek indirime konu edilmektedir. Bu teslimler nedeniyle yüklenilen Katma Değer Vergisi, TABLO-9 a yazılmakta, bu tutarın indiriminin mümkün olmaması halinde indirilemeyen kısım mükellefe iade edilmektedir. Bu döneme ait beyannameye, gümrükte onaylanan özel faturaların tarih, sıra ve seri numaraları ile tutarlarını ihtiva eden bir listenin yanı sıra bu tutarlara ait döviz alım belgeleri de eklenmekte ve liste firma yetkililerince kaşe ve imza tatbiki suretiyle onaylanmaktadır Belgelerin Satışın Yapıldığı Dönem Beyannamesinin Verilme Süresine Kadar Temin Edilememesi: Özel fatura ile satışı yapılarak fiilen yurt dışı edilen mallara ait iade talebi, satış faturasının ilgili gümrükten onaylı bir örneği ile döviz alım belgesinin satışın yapıldığı döneme ilişkin katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar temin edilmesi durumunda satışın gerçekleştiği dönemde yapılmaktadır. Bu süreye kadar gerekli belgelerin temin edilememesi durumunda, söz konusu satışa ilişkin rakamlar genel esaslara göre beyan edilen, iade talebi ise belirlenen sürelere uyulmak kaydıyla gümrükten onaylı faturanın ve usulüne uygun düzenlenen Döviz Alım Belgesi nin satıcıya ulaştığı dönemde yapılabilmektedir. Bu satışlara ait bedeller, satışın yapıldığı dönem beyannamesinin 24. satırına dahil edilmekte ve üzerinden KDV hesaplanmaktadır. Bu satışlara ait Özel Faturanın, belirlenen süreler ve esaslar çerçevesinde gümrükte onaylatılıp, satıcıya intikal ettirimesi halinde, istisna kapsamında işlem yapılabilmektedir. İstisna, onaylı Özel Faturanın satıcıya intikal ettiği dönemde uygulanmaktadır. Bu dönem beyannamesinin 36. satırına, onaylı Özel Faturalarda gösterilen her mal için ait oldukları oranlara göre hesaplanan katma değer vergisi, indirim olarak yazılmaktadır. Fatura bedelleri bu dönem beyannamesinin 24. satırına yazılmamaktadır. 167

18 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 168 Bu kapsamdaki satışlarda iade hakkı, gümrükte onaylanmış Özel Faturanın satıcıya intikal ettiği dönemde doğmaktadır. Bu dönemde beyannamenin 36. satırında gösterilen tutar 407 kod numarası ile, bu satışlar nedeniyle yüklenilen KDV tutarı ise 403 kod numarası ile TABLO-9 a aktarılmakta ve iadeye konu edilmektedir. Beyannameye, bu kapsamdaki satışlara ait onaylı Özel Faturaların gösterildiği bir liste eklenmektedir. Listenin yukarıda anlatıldığı şekilde onaylanması gerekmektedir. 3.4-Bavul Ticaretinde Tecil Terkin: Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı satışlarda Katma Değer Vergisi İhracat İstisnası İzin Belgesi alan mükelleflere, imalatçılar tarafından yapılacak ihraç kaydıyla teslimlerde, kanunun 11/1-c maddesi kapsamında işlem yapılabilmektedir. İstisna Belgeli satıcılara ihraç kaydıyla teslimde bulunanların tecil edilen vergilerinin terkin işlemleri için, gümrükte tasdik edilen Özel Fatura nüshasının aslı veya noter yada Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanmış örneği ibraz edilmektedir. 3.5-Bavul Ticaretinde İade Esasları: İstisna Belgeli satıcıların, Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapacakları istisna kapsamındaki teslimlerden doğan katma değer vergisi iade alacakları, öncelikle mükellefin kendi vergi borçlarına mahsup edilmekte, mahsup edilecek vergi olmaması veya iade alacağının tamamını karşılamaması halinde, nakden iade yapılabilmektedir. İstisna Belgeli satıcılara, ihraç kaydıyla teslimde bulunanlar lehine doğacak katma değer vergisi iade alacaklarının ise nakden iadesi mümkün olmamaktadır. Bu iade alacakları ancak mükelleflerin kendi vergi borçlarına mahsup edilebilmektedir. 168

19 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page Bavul Ticaretinde İade İçin Aranılan Belgeler: 1-Dilekçe 2- Gümrükçe onaylı özel faturaların aslı veya fotokopisi, 3- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo, 4- Münhasıran 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş döviz alım belgesi aslı veya ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği. Bu işlemlerle ilgili olarak nakden veya mahsuben iade talep edilmediği takdirde indirilecek katma değer vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin tablonun ibrazına gerek bulunmamaktadır. Aranılan belgelerin fotokopilerinin verilmesi halinde, bu fotokopilerin aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylanması gerekir. İndirilecek katma değer vergisi listesinin, satıcıların adı veya unvanına göre alfabetik sırada veya alış tutarlarına göre; fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, satıcının adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, mal veya hizmetin cinsi, miktarı, bedeli ve hesaplanan katma değer vergisi tutarına (aynı satıcıdan birden fazla sayıda alınan belgelerde, belge adedi itibarıyla toplamları yazılır) yer verilerek 2 örnek olarak düzenlenmesi, her sayfanın altına Listelerde yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt ve herhangi bir yanlışlık olduğunun tespiti halinde uygulanacak müeyyideleri kabul ederim. şerhi konularak, işletme yetkilileri tarafından isim ve unvan kaşeleri kullanılmak ve düzenleme tarihi belirtilmek suretiyle imzalanması gerekir. Şu kadar ki, tutarı Vergi Usul Kanunu nun 232 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanmakta olan haddin altında kalan mal veya hizmet alımları bu listede tek kalemde gösterilebilir. Satış faturalarına ilişkin listelerin de bu bilgileri (serbest bölgelerle yurt dışındaki müşterilere düzenlenen faturalarda vergi dairesi ve vergi kimlik numarasına yer verilmeyeceği tabiidir.) içerecek şekilde düzenlenmesi gerekir. 169

20 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 170 İhraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösteren tabloda ise, ihraç edilen mal veya hizmet nedeniyle iadesi talep edilen tutarın hangi girdiler nedeniyle yüklenildiği (örneğin, mamul mal alımları, hammadde alımları, yardımcı malzeme alımları, hizmet alımları, genel gider, amortismana tabi iktisadi kıymet gibi) ve ne şekilde hesaplandığı gibi unsurlara yer verilir. Vergi dairesinin uygun görmesi halinde listelerin disket veya CD olarak verilmesi de mümkündür. 4-Sonuç Türkiye de ikamet etmeyenlere yapılan mal teslimlerinde 43 ve 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi tebliğleri ile düzenlenen iki ayrı istisna uygulanmaktadır.43 Seri No.lu tebliğde vergi tahsil edilmek suretiyle,3065 Sayılı Kattma Değer Vergisi Kanunu nun 11/1-b maddesi kapsamında,61 Seri No.lu tebliğde ise vergi tahsil edilmeden aynı kanunun 11/1-a maddesi kapsamında istisna uygulanmaktadır.her iki uygulamanın şartları,usul ve esasları farklıdır.satıcılar ve alıcılar durumlarına göre her iki istisna uygulamasından faydalanabilmektedirler. Kaynakça Maliye Bakanlığı ( ) 72 Seri Nolu KDV Genel Tebliği. Ankara : Resmi Gazete (23621 sayılı) Maliye Bakanlığı ( ) 39 Seri Nolu KDV Genel Tebliği. Ankara : Resmi Gazete (21169 sayılı) Maliye Bakanlığı ( ). 43 Seri Nolu KDV Genel Tebliği. Ankara : Resmi Gazete (22004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığı ( ). 51 Seri Nolu KDV Genel Tebliği. Ankara : Resmi Gazete (22519 sayılı) Maliye Bakanlığı ( ) 58 Seri Nolu KDV Genel Tebliği. Ankara : Resmi Gazete (22840 sayılı) 170

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM

Detaylı

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ Önder Şafak TONGAL Stj.Gümrük Kontrolörü Özel Tüketim Vergisi Kanununun, 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0 05.02.2010 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0 Ba ve Bs Formları ile İlgili Yapılan Düzenlemeler Ba ve Bs formlarının doldurulması ve verilmesi esaslarıyla ilgili olarak yeni düzenlemeler yapan 369 no.lu Vergi

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması (Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan bu Tebliğ in, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Tecil- Terkin uygulamasına ilişkin kısımlarına yer verilmiştir.) 83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI HAZIRLAYAN Mehmet NALBAT Vergi Denetmen Yrd. Nisan 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ...3

Detaylı

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 17 GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı Resmi Gazete Tarihi Kapsam (9, 10, 14, 23, 24, 26 ve 31 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri Değişiklikleriyle

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Sayfa 1 / 348 26 Nisan 2014, Sayı : 28983 Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun1ilgili

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir:

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir: ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME ANLAŞMALARI: Çifte Vergilendirme, konusu, mükellefi ve dönemi aynı olan kazanç üzerinden birden fazla vergileme yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile mükellefi, kaynağı, konusu aynı

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Şibli GÜNEŞ* 1-GİRİŞ Ülkemizde serbest bölgelere ilişkin düzenleme 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile yapılmıştır. Diğer taraftan,

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı