KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ AKDENÝZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ AKDENÝZ"

Transkript

1 SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ISSN Dz.K.K HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR Paragraf No.larý KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ Sayý : EGE DENÝZÝ 10 Temmuz 2004 AKDENÝZ SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAYINLARI BAÞKANLIÐIMIZ ADRESÝNDE VE YETKÝLÝ SATIÞ BAYÝLÝKLERÝNDE SATILMAKTADIR. ÝÇÝNDEKÝLER (Bir önceki ilan tarihi ile bu ilan tarihi arasýndaki bilgileri içerir.) I. Ýndeksler II. Harita ve Notik Yayýnlara Ait Düzeltmeler III. Fenerler ve Sis Ýþaretleri Kitabý (2004) e Ait Düzeltmeler IV. Seyrüsefere Ait Bildiriler V. Diðer Duyurular Coðrafi Mevkiiler: Bölgedeki en büyük ölçekli haritalara göre verilmiþtir. 0 0 Kerterizler : (Hakiki) saat yelkovaný yönündedir. Fenerlerin Kerterizleri denizden kerteriz alma esasýna göre verilmiþtir. Bilgilendirme amaçlý ön ilanlar ýn paragraf No.larý yanýna (P). Geçici Ýlanlarýn paragraf No.larý yanýna (T). Yerli kaynaklarýmýzýn verdiði bilgilerden derlenen orjinal Türk Ýlanlarýnýn paragraf No.larý yanýna * iþareti konulmuþtur. (Ön bilgi (P) ve Geçici (T) Ýlanlar; seyir haritalarýna kurþun kalemle iþlenecektir.) Denizcilerin, seyir emniyetine tehlike teþkil eden durumlarý, bu ilan sonunda verilen HÝDROGRAFÝK MEMORANDUM daki esaslara uygun olarak aþaðýdaki adrese bildirmeleri can ve mal emniyeti bakýmýndan önemlidir. TEL : FAX : Ýnternet : Haftalýk Denizcilere Ýlanlar; yayýn tarihinden bir gün önce Baþkanlýðýmýz WEB sitesinde yayýnlanmaktadýr. SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ÇUBUKLU / ÝSTANBUL

2 SEYÝR HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI NDAN YAPILACAK HARÝTA TALEPLERÝ Seyir Haritalarý en son düzeltmeleri iþlenmiþ olarak, Bütünleþik Malzeme Yönetimi Sistemi (BMYS) stok ve kayýt iþlemleri yapýlarak karþýlanmasý gerektiðinden, çok miktardaki son kullanýcý taleplerin karþýlanmasý için Seyir, Hidrografi ve Oþinografi Dairesi Baþkanlýðý Harita Mal Saymanlýðý ile koordine edilerek gelinmesi ilgililere duyurulur. Koordine Edilecek Makam/Kýsým : Harita Mal Saymanlýðý Internet : Telefon : (4 Hat) Dahili / 3233 Fax : HARÝTA VE NOTÝK YAYIN TEMÝNÝ Baþkanlýðýmýz tarafýndan üretilen harita ve notik yayýnlar, Baþkanlýðýmýzda satýldýðý gibi; Baþkanlýðýmýzýn yetkili satýþ bayiliklerinde de satýlmaktadýr. Ýhtiyaç sahipleri, ihtiyaçlarý olan harita ve notik yayýnlarý Baþkanlýðýmýz ve aþaðýda adresleri belirtilen Satýþ Bayilerinden ücret karþýlýðý temin edebilirler. Bayilerde satýþa sunulan harita ve notik yayýnlarýn satýþ fiyatlarý, Baþkanlýðýmýz satýþ fiyatlarý ile aynýdýr. AKADEMÝ DENÝZCÝLÝK Kemankeþ Mah. Karamustafapaþa Sk. No:59/61 Karaköy/ÝSTANBUL Tel : Fax : ARMADOR DENÝZCÝLÝK DENÝZCÝLÝK ÞÝRKETÝ Denizcilik Bankasý Site No: 27/A Tophane/ÝSTANBUL Tel : Fax : DENÝZ MALZEME LÝMÝTED ÞÝRKETÝ Ýskele Cad. No: 17 Tophane/ÝSTANBUL Tel : Fax : DELTA GEMI DONANIM LTD ÞTI Yukarý Dudullu Hattat Sk. No.27/A Ümraniye/ÝSTANBUL Tel : Pbx Fax : SOLAS DENIZCILIK Gümrük Sk. Ada Han No:35 K:2 Karaköy/ÝSTANBUL Tel : Fax : ÞENTÜRK DENÝZ MALZEMELERÝ SAN. VE TÝC. Kalamýþ Fener Cad. Kýlýç Sk. No:3/1 Fenerbahçe Kadýköy/ÝSTANBUL Tel : Fax : DENÝZLER KÝTAPEVÝ / KAPTAN YAYINCILIK LTD.ÞTÝ. Ýstiklal Cad. No:395 Beyoðlu/ÝSTANBUL Tel : Pbx Fax : UÐUR 44 VAPUR ACENTASI TÝC. LTD. ÞTÝ. Vakýf Ýþhaný K:1 No:5 Tel : Fax : YATMAR YATÇILIK Kýzýlay Cad. No:3 Tel : Fax : LAHUR MARINE (Deniz ve Yat Malzemeleri Ltd. Þti.) Anadolu Cad. No:548 Tel : Fax : MÝLTA TURÝZM ÝÞLT. A.Þ. (Bodrum Marina Þubesi) Neyzen Tevfik Cad. No:5 Tel : Fax : ÇÖLLÜ DENÝZCÝLÝK Sanayi Sitesi 680 sk. No:31 Tel : Fax : MARTI MARÝNA Ýzzet Ünlü Akdeniz Bulvarý Liman Mah. Ya-Se Sitesi 538/b Tel : Fax : YILMAZ DENÝZ MOTORLARI LTD.ÞTÝ. Hamidiye Mah Sk. No:1/A Sevim Çalýþkan Apt. Tel : Fax : UMUT DENÝZCÝLÝK Kýlýçalipaþa Mescit Sk. No:8 Tel : Fax : ANADOLU DENÝZCÝLÝK KULÜBÜ Ortadoðu Çamlýk Sitesi No: 87/7-8 Tel : Fax : ATLAS TÝCARET Kale Mah. Namýk Kemal Cad. No:24 Tel : Fax : ÇANAKKALE ÝZMÝR Karþýyaka/ÝZMÝR Bodrum/MUÐLA ANTALYA ANTALYA MERSÝN Tophane/ÝSTANBUL Karakusunlar/ANKARA SAMSUN DENÝZCÝLER DAYANIÞMA DERNEÐÝ Fener Kalamýþ Cd. Yelken Sk. Deniz Apt. No:2/D5 Kalamýþ/ÝSTANBUL Tel : Fax :

3 ÝNDEKSLER I Ýlan Numaralarý Paragraf No. Sayfa No. Paragraf No. Sayfa No. Paragraf No. Sayfa No *115 4 *116 4 *117 4 *118 4 Ýlgili paragraflarýn etkilediði harita numaralarý Harita No. Paragraf No. Harita No. Paragraf No. TR.224 *118 TR.291 *115 TR TR.2215 *117 TR.2941 *116

4 ÝNDEKSLER I Türk Deniz Seyir Haritalarý Son Düzeltme Paragraf Numaralarý T.C. Harita No.: (INT 310) 10 A 10 B 11 (INT 3802) 12 (INT 3804) 13 (INT 3806) A (INT 3800) A A 22 B (INT 3708) 30 (INT 308) (INT 3600) 33 (INT 3602) Son Düzeltme Paragraf No.: T.C. Harita No.: Son Düzeltme Paragraf No.: T.C. Harita No.: (INT 3752) Y.Yayýn31/1/ (INT 3651) (INT 3656) (INT 3660) (INT 3750) A (INT 3856) B (INT 3784) (INT3860) Son Düzeltme Paragraf No.:

5 ÝNDEKSLER I Türk Deniz Seyir Haritalarý Son Düzeltme Paragraf Numaralarý T.C. Harita No.: Son Düzeltme Paragraf No.: T.C. Harita No.: Son Düzeltme Paragraf No.: 1811(INT3758) (INT3756) A B (INT3754) (INT3785) Y.Yayýn28/II/ (INT3653) (INT3652) (INT3657) (INT3661) T.C. Harita No.: Son Düzeltme Paragraf No.:

6 HARÝTA VE NOTÝK YAYINLARA AÝT DÜZELTMELER 114 KARADENÝZ Ukrayna Novorossiyskiy Buhta Batýk; Tahditli Saha; Not (1) 44 38'.12N., 37 50'.97E mevkiine Ýskandil ile üzerindeki derinliði 35 metre ölçülmüþ batýk sembolü (Hrt. No. 1, INT 1 sayfa 39/26) koyulmalý ve yakýnýna Wk notu yazýlmalýdýr. (2) Tahditli saha sembolü (Hrt. No. 1, INT 1 sayfa 49/2.1) 44 35'.96N., 37 52'.86E mevkii merkez alýnarak, 2.7 gomina yarýçaplý daire þeklinde çizilmelidir. (3) 44 35'.96N., 37 52'.86E mevkiinde mevcut bulunan Saha No 641 notu, Saha No 671 olarak düzeltilmelidir. (4) 44 35'.96N., 37 52'.86E mevkii merkez olmak üzere, 2.7 mil yarýçapla çizili bulunan eski Tahditli saha sembolü silinmelidir. Harita (Son Düzeltme) : TR 1501 (Novorossiyskaya Buhta, plan B) (82/04). BAÝlan No.: 22/ *115 MARMARADENÝZÝ Ýzmit Körfezi Tuzla Not 40 52'.00N., 29 15'.90E mevkiinde mevcut bulunan Ýstanbul Tersaneleri notu, Ýstanbul Tersanesi olarak düzeltilmelidir. Harita (Son Düzeltme) : TR 291 (95/04). Sey. Hid. ve Oþi. D. Bþk.lýðý. *116 MARMARADENÝZÝ Erdek Körfezi Liman çalýþmalarý 40 23'.41N., 27 47'.27E mevkiindeki Liman çalýþmalarý (1996) notu silinmelidir. Harita (Son Düzeltme) : TR 2941 (Erdek, plan B) & 2941 (Erdek, plana) (99/03). Erdek Liman Baþkanlýðý. *117 EGE DENÝZÝ Türkiye, Batý Sahili Ýzmir Körfezi Karaburun Fener 40 38'.94N., 26 30'.94E mevkiinde mevcut bulunan mendirek ucuna karakteri Fl R olan fener koyulmalýdýr. Harita (Son Düzeltme) : TR 2215 (Ýzmir Körfezi-Karaburun, plan B) (63/04). Sey. Hid. ve Oþi. D. Bþk.lýðý. *118 EGE DENÝZÝ Türkiye, Batý Sahili Dilek Geçidi Bodrum Geçidi Not 37 34'.00N., E mevkiindeki Tahditli Saha blok notunun koordinatý kýsmý 37 09'.2N., 27 18'.5E olarak düzeltilmelidir. Harita (Son Düzeltme) : TR 224 (190/03). Sey. Hid. ve Oþi. D. Bþk.lýðý. II 4

7 FENERLER VE SÝS ÝÞARETLERÝ (2004) KÝTABI NA AÝT DÜZELTMELER III 28/ Ucunda N F G 7 4 Beyaz yuvarlak madeni sütun E E 5 * Vrakhonisis Kofinas N Fl W 8s Kaide üzerinde madeni sütun Þ (214 ) görülür. E E 6 * Eren tepesi N Aero Fl R TV Mast E E 20 * * * * * * * * Abu Zenima Bay.Rehber N F G 12 5 Siyah bandlý, beyaz madeni kule E fenerleri 012 Ön E üzerinde, üçgen tepelik * * * * * * * * Önden 90m. Arkada N F R 16 5 Siyah bandlý, beyaz madeni kule E E üzerinde, üçgen tepelik * * * * * * * * Mustafa iskelesi N Iso G 4s Beyaz kule (169 ) görülür. E6611 Dirsekte E 7 * * * Nadji N Fl(3) W15s Kýrmýzý konut üzerinde, (Þ0.2, k2.8)x2, þ0.2, k8.8 E E 29 sarý yuvarlak kule * * (K1.5, þ1.5)x2, k1.5, þ E6682 * Þ1, k1, þ1, k E6712 5

8 Güneydoðu köþede N Fl(3) R 9s 5 1 Kýrmýzý direk (Þ0.5, k1.5)x3, þ0.5, k5.5 E W * - Isla Negra del Este N Fl R 3s 12 5 Kýrmýzý kule Þ0.5 E E 4 * * * * * * * * Dique de Abrigo N Fl(2) R 7s 12 5 Kýrmýzý kubbeli, beyaz tepesi Þ0.5, k1.5, þ0.5, k4.5 Islotes Malvine E0265 Sur ucunda E 11 kesik konik kule batýsýnda karanlýkta kalýr. * * -- Contramuelle N Fl(3) R 9s 6 1 Kýrmýzý direk (Þ0.5, k1.5)x2, þ0.5, k4.5 E0266 kuzeydoðu köþesinde E 4 * * --- Kuzey batý N Fl(4) R 11s 6 1 Kýrmýzý direk (Þ0.5, k1.5)x3, þ0.5, k4.5 E köþesinde E 4 * * --- Dýþ Liman N Oc G 8s 3... Yeþil sütun Liman kapatýldýðýnda 3 Oc R(Üstüste) E duvarýnda E 2 görülür. * * - Pantalan ASESA N Fl(4) R 12s 12 1 Beyaz direk (Þ0.8, k1.2)x3, þ0.8, k5.2 E0387 Platform A E 4 1.6M kuzeybatýda alev iþareti * * * * * -- Platform C N Fl(2) R 6s 9 1 Gri kubbeli, beyaz madeni sütun Þ1, k1.5, þ1, k2.5 E E 1 üzerinde, kýrmýzý kare tepelik * * * * -- Platform B N Fl R 5s 9 1 Beyaz sütun üzerinde, Þ1 E E 1 kýrmýzý kare tepelik * * * FENERLER VE SÝS ÝÞARETLERÝ (2004) KÝTABI NA AÝT DÜZELTMELER III 7

9 47670 E E Siliniz - Mendirek ucunda N Fl(3) R 12s 21 6 Üstü kýrmýzý, beyaz yapý (Þ1, k1)x2, þ1, k7 E E 18 * * * - Fezzano. Ýskele N F W... 2 E1322 ucunda E * * * * * * * * Amentea Marina N Fl R 3s 6 6 Kýrmýzý direk Þ1. Özel. E mendirek ucunda E * * * * * * * * N Fl G 3s 6 6 Yeþil direk Þ1. Özel. E E * * * * * * * * - Liman mendirek N Fl R 4s 5 8 Kýrmýzý sütun Þ1. Özel. Yýkýldý (T) E1821 ucunda E * -- Punta Penna N Iso W 2s Doðu ve Batý yönlerde 1 er adet E köprüsü merkezde E * * * * * * * * Siliniz - Porto Levante Batý N Fl(2) G 10s 9 6 Kaide üzerinde, yeþil sütun Þ1, k2, þ1, k6 E mendirek ucunda E * * * * * * * * --Doðu mendirek N Fl(2) R 10s 9 6 Kaide üzerinde, kýrmýzý sütun Þ1, k2, þ1, k6 E ucunda E * * * * * * * * FENERLER VE SÝS ÝÞARETLERÝ (2004) KÝTABI NA AÝT DÜZELTMELER III 9

10 SEYRÜSEFERE AÝT BÝLDÝRÝLER IV Baþkanlýðýmýzca yayýnlanan seyir bildirileri hakkýndaki açýklamalar için, Denizcilere Ýlanlar Yýllýðý 2004 adlý yayýnýn 10 nolu paragrafýna bakýnýz. Aþaðýdaki bildiriler; Baþkanlðýmýz ca 06 Temmuz 2004 Tarihine kadar yayýnlanan SEYÝR BÝLDÝRÝLERÝ ni, Baþkanlýðýmýza ntikal etmiþ, planlama aþamasýnda olup ve henüz bildiri numarasý verilmemiþ SEYÝR BÝLDÝRÝLERÝ ile 29 Haziran 2004 gün ve saat 0600 UTC tarihi itibari ile NAVAREAIII Saha Koordinatörlüðü nce yayýnlanan SEYÝR BÝLDÝRÝLERÝNÝ kapsar. (1) YERLÝ KAYNAKLI BÝLDÝRÝLER (a) Halen yürürlükte olan yayýnlanmýþ Bildiriler : 1998 SERÝSÝ 81. KARADENÝZ - RÝZE LÝMANI Rize Limanýnda ana mendirek uzatma çalýþmalarý nedeniyle mendirek ucundaki fener sökülmüþ olup, Rize Limanýna girecek olan gemilerin gece limana girmemeleri ve mevcut mendirek ucundan en az metre açýk geçmeleri denizcilere duyurulur SERÝSÝ 52. KARADENÝZ - GÝRESUN LÝMANI DLH ve TDÝ uzmanlarýnca liman mahalinde yapýlan incelemeler sonucunda, Giresun Limaný kýsmen deniz trafiðine açýlmýþtýr. Giresun Limanýna giriþ yapacak gemiler VHF Kanal 16 'dan Liman Baþkanlýðý ile irtibat kurmalarý; Denizcilere duyurulur. 78. KARADENÝZ - FATSA 20 Þubat 1999 tarihinde meydana gelen kötü hava ve deniz þartlarý neticesinde, Fatsa Liman Baþkanlýðý yetki sýnýrlarýnda bulunan Bolaman ve Yalýköy balýkçý barýnaklarý ana mendireklerindeki dolgu ve tahkimat taþlarýnýn, her iki mendireðin giriþlerine yayýldýðý için tehlike arzettiði; Denizcilere duyurulur. 81. KARADENÝZ ORDU 20 Þubat 1999 tarihinde meydana gelen kötü hava ve deniz þartlarý neticesinde, Ordu Liman Baþkanlýðý'nýn yetki sýnýrlarý içinde bulunan Mersin Köyü balýkçý barýnaðý'nýn dolgu ve tahkimat taþlarýnýn, her iki mendirek giriþlerine yayýldýðý için tehlike arzettiði; Denizcilere duyurulur SERÝSÝ 37. KARADENÝZ - GÝRESUN Bulancak iskelesinin; Sahil Yolu yapým çalýþmalarý nedeniyle iskele tam boyu 262 metreden 175 metreye düþmüþtür. Çalýþmalar nedeniyle derinliklerde de azalma olabileceðinden iskeleyi kullanacak gemilerin VHF Kanal 16 'dan Liman Baþkanlýðý ile irtibat kurmalarý; Denizcilere duyurulur. 11

11 SEYRÜSEFERE AÝT BÝLDÝRÝLER 2002 SERÝSÝ IV 495. KARADENÝZ - TRABZON LÝMANI 20 Þubat 1999 tarihinde kötü hava ve deniz þartlarý neticesinde hasar gören, Trabzon Limaný ana mendireðinin onarým çalýþmalarý, ikinci bir duyuruya kadar yapýlacaktýr.trabzon Limanýna giriþ yapacak gemiler, VHF Kanal 16 'dan Liman Baþkanlýðý ile irtibat kurmalarý ve Liman Baþkanlýðý bilgisi dýþýnda hareket etmemeleri; Denizcilere duyurulur SERÝSÝ 187. EGE DENÝZÝ 38 15'.12N., 26 23'.57E mevkiindeki Mersinli/Alaçatý Körfezi baðlama þamandýrasý yerinden kopmuþtur KARADENÝZ 41 00'.36N., 38 49'.54E mevkiindeki Tirebolu ýþýklý þamandýrasý yerinden kopmuþtur SERÝSÝ 57. EGE DENÝZÝ 36 45'24"N., 28 02'54"E mevkiindeki Bencik iþaret þamandýrasý yerinden kopmuþtur. 94. KARADENÝZ SAMSUN : 24 Þubat 2004 meydana gelen kötü hava ve deniz þartlarý neticesinde Ýnebolu Liman Baþkanlýðý'nýn yetki sýnýrlarý içinde bulunan Doðanyurt balýkçý barýnaðýnýn dolgu ve tahkimat taþlarýnýn, her iki mendirek giriþlerine yayýldýðý için tehlike arzetmektedir. AMASRA : 13 Þubat 2004 meydana gelen kötü hava ve deniz þartlarý neticesinde Amasra Liman Baþkanlýðý'nýn yetki sýnýrlarý içinde bulunan Kurucaþile balýkçý barýnaðýnýn dolgu ve tahkimat taþlarýnýn, her iki mendirek giriþlerine yayýldýðý için tehlike arzetmektedir. Denizcilere duyurulur KARADENÝZ - YAKAKENT BALIKÇI BARINAÐI 08 Nisan 2004 tarihinden itibaren Yakakent balýkçý barýnaðýnda tarama çalýþmalarý yapýlacak olup, Yakakent balýkçý barýnaðýna giriþ-çýkýþ yapacak gemilerin Liman Baþkanlýðý ile irtibat kurmalarý; Denizcilere duyurulur EGE DENÝZÝ Temmuz 2004 tarihleri arasýnda 0800Z dan 1300Z ya kadar aþaðýdaki mevkiilerin içinde kalan sahada eðitim atýþlarý yapýlacaktýr. ÝZMÝR KÖRFEZÝ - KIRGIZ SAHASI 38 27'50"N., 26 38'40"E 38 28'40"N., 26 39'00"E 38 25'40"N., 26 42'50"E 38 25'20"N., 26 41'50"E 12

12 SEYRÜSEFERE AÝT BÝLDÝRÝLER 301. KARADENÝZ IV "R/V PROMETEO" Ýsimli sondaj platformu, 05 Temmuz 2004 tarihlerinden itibaren 4 ay süre ile 41 10'.1N., 31 06'.7E mevkiinde sondaj çalýþmasý yapacaktýr. Sondaj platformundan açýk geçilmesi; Denizcilere duyurulur KARADENÝZ "R/V GEOLOG DIMITRIY NALIVKIN" Ýsimli gemi Temmuz 2004 tarihleri arasýnda aþaðýdaki mevkiilerde survey çalýþmasý yapacaktýr. Çalýþma gemisinden 2 mil açýk geçilmesi; Denizcilere duyurulur '.00N., 40 48'.00E 41 21'.00N., 40 38'.00E 41 20'.00N., 39 13'.00E 41 03'.00N., 38 56'.00E 307. ÝSTANBULBOÐAZI Temmuz 2004 tarihleri arasýnda 0700Z dan 1300Z ya kadar aþaðýdaki mevkiileri birleþtiren hattýn doðusunda kalan deniz sahasýnda paraþütle atlama eðitimi yapýlacaktýr '46"N., 29 05'14"E 41 12'06"N., 29 07'08"E 308. EGE DENÝZÝ 14 ve 15 Temmuz 2004 tarihlerinde 0400Z dan 1200Z ya kadar aþaðýdaki mevkiilerin içinde kalan sahada eðitim atýþlarý yapýlacaktýr. ÝZMÝR KÖRFEZÝ 38 40'02"N., 26 37'00"E 38 37'12"N., 26 37'02"E 38 35'48"N., 26 37'40"E 38 35'48"N., 26 43'18"E 38 40'02"N., 26 43'18 E 309. KARADENÝZ 15 ve 16 Temmuz 2004 tarihlerinde 0600Z dan 1400Z ya kadar aþaðýdaki mevkiilerin içinde kalan sahada eðitim atýþlarý yapýlacaktýr. K NOLU SAHA 41 34'00"N., 29 15'00"E 41 34'00"N., 29 35'00"E 41 10'21"N., 29 35'00"E 41 13'00"N., 29 10'00"E 13

13 SEYRÜSEFERE AÝT BÝLDÝRÝLER 310. AKDENÝZ IV 17 Temmuz 2004 tarihinde 0400Z dan 0900Z ya kadar aþaðýdaki mevkiilerin içinde kalan sahalarda eðitim atýþlarý yapýlacaktýr. A- 078 NOLU SAHA A- 066 NOLU SAHA 36 07'50"N., 30 15'55"E 36 17'15"N., 30 21'15"E 36 12'00"N., 30 25'00"E 36 12'30"N., 30 30'00"E 36 07'30"N., 30 30'00 E 36 29'00"N., 30 41'00"E 36 29'00"N., 31 06'00"E 36 14'00"N., 31 06'00"E 36 14'00"N., 30 41'00"E 311. ÝSTANBULBOÐAZI Yat Yarýþlarý; 17 Temmuz 2004 tarihinde 1100C C saatleri arasýnda Ýstanbul Boðazý Bebek Beykoz ve Fenerbahçe arasýnda yapýlacaktýr. Yarýþ tarihinde Ýstanbul Boðazý' nda deniz trafiði, Gemi Trafik Hizmetleri denetiminde kontrollü olarak yürütülecektir. Tüm denizcilere, denizcilikle ilgili kurum ve kuruluþlara duyurulur ÝSTANBULBOÐAZI BOÐAZÝÇÝ- 04 Uluslararasi Yüzme Yarýþlarý; 18 Temmuz 2004 tarihinde 1000C C saatleri arasýnda Ýstanbul Boðazý Kanlýca Kuruçeþme arasýnda yapýlacaktýr. Yarýþmalar süresince Ýstanbul Boðazý her iki yönden deniz trafiðine kapatýlacaktýr. Tüm denizcilere, denizcilikle ilgili kurum ve kuruluþlara duyurulur. (B) Yayýnlanacak olanlar... DENÝZ KUVVETLERÝ KOMUTANLIÐI KUPASI AÇIK DENÝZ YAT YARIÞLARI Deniz Kuvvetleri Kupasý Açýk Deniz 2004 Yýlý Yat Yarýþlarý; Temmuz 2004 tarihleri arasýnda Çengelköy/ÝSTANBUL - Bozcaada/ÇANAKKALE; Bozcaada/ÇANAKKALE - Çeþme/ÝZMÝR olmak üzere iki etap halinde yapýlacaktýr. Buna baðlý olarak Doðu Ege Yelken Haftasý ve Çakabey-923 Yarýþlarý Temmuz 2004 tarihleri arasýnda Çeþme/ÝZMÝR - Turgutreis/BODRUM' da yapýlacaktýr. Yarýþmalar süresince yatlardan açýk geçilmesi; Denizcilere Duyurulur.... EGE DENÝZÝ 03 Aðustos 2004 tarihinde 0300Z dan 1300Z ya kadar aþaðýdaki mevkiilerin içinde kalan sahalarda eðitim atýþlarý yapýlacaktýr. A- 061 NOLU SAHA 40 37'00"N., 26 04'42"E 40 39'00"N., 26 49'00"E 40 35'00"N., 26 51'00"E 40 19'00"N., 26 13'00"E 14

14 SEYRÜSEFERE AÝT BÝLDÝRÝLER (2) DIÞ KAYNAKLI BÝLDÝRÝLER (NAVAREAIII) IV BÖLÜM 1 (NAVAREAIII Saha Koordinatörlüðünce yayýnlanan ve yürürlükte olan bildiriler.) 2004 SERÝSÝ 259. MISIR "M/V OCEON FINDER" Ýsimli gemi 10 Temmuz 2004 tarihine kadar aþaðýdaki mevkiiler arasýnda kalan sahada sörvey çalýþmasý yapacaktýr. Denizcilere duyurulur '.5N., 31 26'.8E 31 35'.0N., 31 26'.8E 31 35'.0N., 31 26'.2E 31 35'.5N., 31 26'.2E 263. KARADENÝZ "C/S BIZON" Ýsimli gemi 30 Temmuz 2004 tarihine kadar aþaðýaki mevkiiler arasýnda kalan sahada sörvey çalýþmasý yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '.2N., 37 10'.0E 45 30'.0N., 37 10'.0E 45 30'.0N., 36 50'.0E 45 40'.1N., 36 55'.0E 45 40'.0N., 37 20'.0E 45 50'.2N., 37 20'.0E 45 50'.2N., 37 40'.0E 45 41'.6N., 37 40'.0E 264. KARADENÝZ 25 Mayýs - 30 Eylül 2004 tarihleri arasýnda aþaðýdaki mevkiiler arasýnda kalan sahalarda sualtý dalýþ çalýþmalarý yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur. 1 NOLU SAHA 2 NOLU SAHA 45 10'.3N., 36 25'.1E 45 10'.1N., 36 25'.1E 45 10'.1N., 36 24'.9E 45 10'.3N., 36 24'.9E 45 20'.0N., 36 29'.9E 45 19'.8N., 36 29'.9E 45 19'.8N., 36 29'.5E 45 20'.0N., 36 29'.5E 15

15 SEYRÜSEFERE AÝT BÝLDÝRÝLER 280. KARADENÝZ IV "ISKATEL" Ýsimli gemi 23 Nisan - 30 Aralýk 2004 tarihleri arasýnda aþaðýdaki mevkiiler arasýnda kalan sahada sörvey çalýþmasý yapýlacaktýr. Çalýþma gemisinden 2 mil açýk geçilmesi; Denizcilere duyurulur '.2N., 31 09'.2E 45 18'.0N., 31 24'.5E 44 26'.7N., 31 38'.7E 44 18'.3N., 31 49'.0E 44 53'.2N., 30 07'.5E 45 07'.7N., 30 01'.5E 45 36'.0N., 29 57'.0E 45 58'.2N., 30 23'.7E 285. KARADENÝZ 46 22'.7N., 33 44'.9E mevkiine 1 Haziran 2004 ten 31 Mayýs 2005 kadar NR 086 DGPS/GLONASS istasyonu tesis edilmiþtir. 297 Khz. frekansýnda 100 Mil menzilinde test yayýný yapmaktadýr. Denizcilere duyurulur MALTA Malta giriþi ve Filfla adasý arasýndaki geçitten, ticari olmayan ve 50 metreden küçük olan gemilerin 35 47'.2N., 14 24'.5E mevkiiden geçmemelidir. Denizcilere duyurulur AKDENÝZ "NAUTICAL TIDE" Ýsimli gemi 14 Haziran - 15 Temmuz 2004 tarihleri arasýnda aþaðýdaki mevkiiler arasýnda kalan sahada sualtý çalýþmasý yapýlacaktýr. Çalýþma gemisinden 2 mil açýk geçilmesi; Denizcilere duyurulur '.0N., 32 05'.0E 33 44'.0N., 32 10'.0E 33 18'.0N., 32 05'.0E 33 18'.0N., 32 10'.0E 328. MISIR "ESCARABIO" Ýsimli gemi 01 Aðustos 2004 tarihine kadar aþaðýdaki mevkiiler arasýnda kalan sahada sualtý çalýþmasý yapýlacaktýr. Çalýþma gemisinden açýk geçilmesi; Denizcilere duyurulur '.0N., 30 57'.0E 32 00'.0N., 30 23'.0E 32 20'.3N., 30 57'.0E 32 20'.3N., 30 23'.0E 16

16 SEYRÜSEFERE AÝT BÝLDÝRÝLER 337. TUNUS IV 34 46'.7N., 12 01'.2E mevkiinde seyre tehlikeli batýk gemi rapor edilmiþtir. Denizcilere duyurulur. BÖLÜM 2 339/04 no.lu ilana kadar NAVAREAIII tarafýndan yayýnlanmýþ Sondaj Platformlarý BÖLGE/Platform Ýsmi Enlem Boylam Akdeniz (Batý/Güney/Güneydoðu) Actina 31 56'.4N 31 58'.9E (NAV III 312/04) Adrytic '.5N 32 31'.3E Amilcar 34 05'.0N 11 34'.0E Atwood Eagle 37 00'.4N 13 37'.4E Atwood Hunter 32 07'.7N 30 47'.6E Ashtart '.0N 11 25'.3E Baltim East 31 46'.9N 31 14'.7E Baltim S '.5N 31 14'.3E BD '.7N 12 03'.5E Bredford Dolphin 35 47'.6N 14 27'.9E (NAV III 252/04) Cercina I 34 44'.7N 11 05'.7E Cercina II 34 43'.6N 11 06'.6E Cercina III 34 41'.4N 11 05'.8E Cercina VI 34 44'.2N 11 05'.4E Cercina VII 34 41'.8N 11 05'.2E Darfeel 31 34'.3N 32 26'.1E Darfeel '.0N 32 26'.0E Didon 33 47'.2N 11 53'.6E El Bibene 33 26'.5N 11 18'.1E Happy 31 55'.1N 31 51'.3E Isis 34 34'.1N 12 31'.6E Jim Cunningham 31 48'.5N 29 35'.2E Karous '.8N 32 14'.1E Key Manhattan 31 21'.7N 32 08'.2E Key Singapore 31 54'.9N 31 54'.0E Mari - B 31 44'.1N 34 17'.6E Miskar 34 22'.0N 11 52'.0E MerseakAndeur 31 34'.7N 32 32'.2E P.Fouad 31 33'.7N 32 29'.3E P.Fouad (SE-1) 31 29'.7N 32 34'.7E P.Fouad (IM - SE-2) 31 30'.9N 32 31'.6E Sabrata 34 51'.1N 12 41'.0E Sedco Forex Express 31 35'.9N 29 29'.3E Santa Fe '.4N 11 38'.7E (NAV III 300/04) (NAV III 327/04) 17

17 SEYRÜSEFERE AÝT BÝLDÝRÝLER Temsah 31 51'.7N 32 06'.4E Nidoco '.0N 31 16'.1E Wakar 31 42'.3N 32 24'.5E WestAken 31 54'.9N 31 54'.0E 7 November 34 23'.0N 12 15'.0E Zagreb '.5N 14 30'.5E Ýsmi bilinmiyor 31 24'.1N 30 12'.0E Ýsmi bilinmiyor 31 24'.5N 30 14'.2E Ýsmi bilinmiyor 31 27'.3N 30 05'.7E Ýsmi bilinmiyor 31 34'.5N 30 07'.3E Ýsmi bilinmiyor 31 34'.8N 30 07'.8E IV Adriyatik Denizi - Ýyon Denizi Armida '.5N 12 27'.2E Bonaccia 43 36'.0N 14 21'.2E Ivana B 44 41'.2N 13 13'.1E Ivana E 44 44'.7N 13 14'.8E Ivana D 44 47'.0N 13 15'.8E Marica 44 04'.3N 14 00'.6E Morena I 44 13'.6N 12 29'.0E Panon 44 04'.1N 14 00'.4E R.T. Mayer 44 32'.8N 12 29'.7E R.W. Monwel 44 12'.7N 12 42'.3E Steward 44 12'.8N 12 46'.6E Ýsmi bilinmiyor 40 50'.0N 18 17'.0E Noble Carl Norberg 44 57'.3N 13 08'.2E (NAV III 304/04) Karadeniz Jupiter 44 29'.0N 29 39'.0E F. Gloria 44 36'.0N 29 21'.5E Numero '.4N 31 41'.3E Prometeu 44 29'.0N 29 40'.0E Sivash 45 51'.1N 36 25'.5E Tavrida 45 33'.9N 36 21'.9E (NAV III 299/04) (NAV III 299/04) (NAV III 330/04) 18

18 HÝDROGRAFÝK MEMORANDUM 1-11 Nisan 1966 gün ve sayýlý resmi gazetede yayýnlanan 6/9218 sayýlý BAKANLAR KURULU KARARNAMESÝ VE 1738 sayýlý Seyir ve Hidrografi Hizmetleri kanunu uyarýnca denizcilerimiz tarafýndan Seyir ve Deniz Emniyetini doðrudan etkileyen aþaðýda belirtilen hususlarýn Seyir, Hidrografi ve Oþinografi Dairesi Baþkanlýðý na bildirilmesi gerekmekte olup, can ve mal emniyetini saðlayan deniz emniyeti çalýþmalarýna tüm denizcilerin katýlmasýný bekleriz. a. Liman ve kýyýlarda mevcut harita ve planlara göre meydana gelmiþ deðiþiklikler, ilaveler ve uyumsuzluklar var mý? (Örneðin yeni rýhtým, yeni iskele, mendirek, denizin doldurulmasý, batýk, deþarj, yeni fener, þamandýra tesisi, tarama, yat limaný, balýkçý barýnaðý, havuz, ponton, çekek yeri, dolfin v.b.) b. Liman sýnýrlarý içinde tespit edilen/rapor edilen derinlik deðiþikliði mevcut mu? c. Liman yaklaþýmýnda sahil görünümünde harita ve kýlavuz kitaplarýna göre meydana gelmiþ deðiþiklikler var mý? d. Þamandýralarýn þekil ve renk bakýmýndan harita ve notik yayýnlarla uyumsuzluðu var mý? e. Fenerler, þamandýralý fenerler, sis iþaretleri ve alametleri harita ve notik yayýnlar ile uyumsuzluðu mevcut mu? f. Görülecek tehlikeli yüzer cisimler. g. Bildirilmesinde gerek duyulan diðer hususlar. 2- Yukarýda belirtilen hususlarýn bildirilmesi durumunda bölgedeki en büyük ölçekli harita kullanýlmalý ve mümkün olduðu takdirde kroki gönderilmelidir. 3- Tespit edilen derinlik deðiþikliklerinde kullanýlan iskandil (Echo Sounder) cihazýnýn marka ve modeli ile Ýskandil kaðýdýnýn gönderilmesi yararlý olacaktýr. Seyir, Hidrografi ve Oþinografi Dairesi Baþkanlýðý Tehlike teþkil eden bilginin genel yeri : Tehlike teþkil eden bilginin cinsi : Tehlike teþkil eden bilginin mevkii : N. E. Etkilenen Haritalar : TR. No.:

19 DÝÐER DUYURULAR (1) SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI WEB SÝTESÝ Seyir, Hidrografi ve Oþinografi Dairesi Baþkanlýðý 'nýn " Web Sitesi " Ocak 2001 tarihinden itibaren hizmete girmiþtir. Haftalýk Denizcilere ilanlar, ACROBAT READER programý ile okunabilecek formatta " Web Sitesinde " yayýnlanmaktadýr. Ýnternet: Seyir, Hidrografi ve Oþinografi Dairesi Baþkanlýðý. V (2) SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI TRT TELETEKS YAYINLARI Arýzalý seyir yardýmcýlarýnýn gemilere duyurulmasý amacýyla hazýrlanan TELETEKS sayfasý, EKÝM 2001 tarihinden itibaren TRT TELEGÜN (TELETEKS) de 193 sayfa numarasý ve " ARIZALI SEYÝR YARDIMCILARI " baþlýðý altýnda hizmete girmiþtir. Seyir, Hidrografi ve Oþinografi Dairesi Baþkanlýðý. 19

20 SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ÇUBUKLU/ÝSTANBUL 1738 Sayýlý Yasa ve 6/6218 Sayýlý Bakanlar Kurulu Kararnamesi uyarýnca Posta ücretinden muaftýr. TCG TCSG M/S S/S Kaptan/Komutan Rütbesi Adý ve Soyadý Ýmzasý Gün / /2004

KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ AKDENÝZ

KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ AKDENÝZ SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR Paragraf No.larý KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ Sayý : 30 122-124 EGE DENÝZÝ 24 Temmuz 2004 AKDENÝZ

Detaylı

KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ AKDENÝZ

KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ AKDENÝZ SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR Paragraf No.larý KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ Sayý : 32 130-132 EGE DENÝZÝ 7 Aðustos 2004 AKDENÝZ

Detaylı

HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR

HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 001-003 SAYI: 01 07 OCAK 2006 HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir.)

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir.) SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR KARADENİZ Paragraf No.ları MARMARA DENİZİ Sayı: 25 103-107 EGE DENİZİ 18 Haziran 2005 AKDENİZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir)

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir) SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR KARADENİZ Paragraf No.ları MARMARA DENİZİ Sayı: 35 154-158 EGE DENİZİ 27 Ağustos 2005 AKDENİZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir)

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir) SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR KARADENİZ Paragraf No.ları MARMARA DENİZİ Sayı: 32 132-136 EGE DENİZİ 6 Ağustos 2005 AKDENİZ

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 004-006 SAYI: 02 21 OCAK 2006 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 235-237 SAYI: 48 9 ARALIK 2006 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 054-056 SAYI: 15 14 NİSAN 2007 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR ISSN 1303-5568 HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 40 42 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say : 11 13 Mart 2004 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI IMIZ

Detaylı

SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAYINI HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR BÜLTENÝ. Patlayýcý

SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAYINI HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR BÜLTENÝ. Patlayýcý SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAYINI HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR BÜLTENÝ HAFTA : 20 16 MAYIS 2015 ÝLAN NUMARALARI 181-187 BW 471 Fl.G.3s 315-1 35 G YBY Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

DENÝZCÝLERE ÝLANLAR HAFTALIK BÜLTENÝ HAFTA : 17 25 NÝSAN 2015 ÝLAN NUMARALARI 148-160 SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAYINI

DENÝZCÝLERE ÝLANLAR HAFTALIK BÜLTENÝ HAFTA : 17 25 NÝSAN 2015 ÝLAN NUMARALARI 148-160 SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAYINI SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAYINI HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR BÜLTENÝ HAFTA : 17 25 NÝSAN 2015 ÝLAN NUMARALARI 148-160 BW 471 Fl.G.3s 315-1 35 G YBY Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 050-053 SAYI: 14 7 NİSAN 2007 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 170-177 SAYI: 34 25 AĞUSTOS 2007 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR ISSN 1303-5568 HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 205 209 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say : 51 20 Aral k 2003 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR ISSN 1303-5568 HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 210 212 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say : 52 27 Aral k 2003 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 060-064 SAYI :14 05 NİSAN 2008 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 121-126 SAYI :25 21 HAZİRAN 2008 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 038-041 SAYI :09 01 MART 2008 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR ISSN 1303-5568 HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 155 157 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say :33 17 A ustos 2002 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 086-088 SAYI: 22 02 HAZİRAN 2007 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR ISSN 1303-5568 HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 145 148 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say : 33 16 A ustos 2003 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 30 36 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say :7 16 fiubat 2002 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI IMIZ ADRES NDE ve

Detaylı

DENÝZCÝLERE ÝLANLAR YILLIÐI

DENÝZCÝLERE ÝLANLAR YILLIÐI SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAYINI DENÝZCÝLERE ÝLANLAR YILLIÐI 2015 ÇUBUKLU - ÝSTANBUL Basým Yeri : Seyir, Hidrografi ve Oþinografi Dairesi Baþkanlýðý 34805 Çubuklu-Beykoz / ÝSTANBUL

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR ISSN 1303-5568 HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 31 34 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say :7,8 22 fiubat 2003 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.ları 24-37 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Sayı : 3 22 Ocak 2000 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI IMIZ ADRES NDE ve

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇUBUKLU / İSTANBUL SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 065-069 SAYI :15 12 NİSAN 2008 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 141-142 SAYI :24 13 HAZİRAN 2009 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 057-067 SAYI :10 07 MART 2009 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 248-253 SAYI :48 29 KASIM 2008 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SAYI : 34-35 27 AĞUSTOS 2011 PARAGRAF NUMARALARI 169-173 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 27 04 TEMMUZ 2015 İLAN NUMARALARI 239-242 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 202-206 SAYI : 34-35 21 AĞUSTOS 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON :

Detaylı

AKDENÝZ SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAYINLARI BAÞKANLIÐIMIZ ADRESÝNDE VE YETKÝLÝ SATIÞ BAYÝLÝKLERÝNDE SATILMAKTADIR.

AKDENÝZ SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAYINLARI BAÞKANLIÐIMIZ ADRESÝNDE VE YETKÝLÝ SATIÞ BAYÝLÝKLERÝNDE SATILMAKTADIR. H, Ý A ISSN 1303-5568 S EY ÝR D R O G R A F Ý V E O Dz.K.K. Þ 1909 ÝN OG R Ý AF D I IÐ L N K Þ A B SÝ E R Ý A HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR KARADENÝZ Paragraf No.larý MARMARA DENÝZÝ Sayý: 17 73-76 EGE DENÝZÝ

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 026-027 SAYI :05 31 OCAK 2009 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SAYI : 23 11 HAZİRAN 2011 PARAGRAF NUMARALARI 121-126 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 23 06 HAZİRAN 2015 İLAN NUMARALARI 207-213 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : SAYI :38 220-225 18 EYLÜL 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : SAYI :40 232-238 02 EKİM 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : SAYI :39 226-231 25 EYLÜL 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SAYI : 41 15 EKİM 2011 PARAGRAF NUMARALARI 198-201 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SAYI : 43 29 EKİM 2011 PARAGRAF NUMARALARI 207-208 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SAYI : 42 22 EKİM 2011 PARAGRAF NUMARALARI 202-206 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : SAYI : 43 254-259 23 EKİM 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : SAYI :37 213-219 11 EYLÜL 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : SAYI : 51 299-309 25 ARALIK 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 142-147 SAYI: 32 11 AĞUSTOS 2007 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ

Detaylı

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535.

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535. Yayım Tarihi 2013 NOTİK YAYINLAR Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu Stok Numarası 7610270038535 Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca üretilen ve sayışa sunulan harita ve notik

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 131-136 SAYI :22 29 MAYIS 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 232-235 SAYI: 44 3 KASIM 2007 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

SEY R HAR TALARI VE NOT K YAYINLAR KATALO U

SEY R HAR TALARI VE NOT K YAYINLAR KATALO U SEY R HAR TALARI VE NOT K YAYINLAR KATALO U 1. Kapsam : Bu katalog Seyir, Hidrografi ve Oflinografi Dairesi Baflkanl 'nca yay mlanan, sat fla tabi harita ve notik yay nlar içerir. 2.1 Seyir, Hidrografi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SAYI : 27 07 TEMMUZ 2012 PARAGRAF NUMARALARI 154-158 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 52 29 ARALIK 2012 PARAGRAF NUMARALARI 309-314 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 09 İLAN NUMARALARI 034-038 27 ŞUBAT 2016 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ. Patlayıcı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ. Patlayıcı SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SAYI : 30 30 TEMMUZ 2011 PARAGRAF NUMARALARI 156-160 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 40 İLAN NUMARALARI 297-301 03 EKİM 2015 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s Patlayıcı

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 25 20 HAZİRAN 2015 İLAN NUMARALARI 221-230 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 258-264 SAYI : 52 (YIL SONU) 27 ARALIK 2008 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON

Detaylı

DENÝZCÝLERE ÝLANLAR YILLIÐI

DENÝZCÝLERE ÝLANLAR YILLIÐI SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAYINI DENÝZCÝLERE ÝLANLAR YILLIÐI 2015 ÇUBUKLU - ÝSTANBUL Basým Yeri : Seyir, Hidrografi ve Oþinografi Dairesi Baþkanlýðý 34805 Çubuklu-Beykoz / ÝSTANBUL

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇUBUKLU / İSTANBUL SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 097-100 SAYI :21 24 MAYIS 2008 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ ĞI SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI L muaftır. HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 36 05 EYLÜL 2015 İLAN NUMARALARI 276-279 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 29 18 TEMMUZ 2015 İLAN NUMARALARI 247-250 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 3 5 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ SEYİR, HİROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ AİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK ENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 34 24 AĞUSTOS 2013 PARAGRAF NUMARALARI 210-216 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ ĞI SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI L muaftır. HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 34 22 AĞUSTOS 2015 İLAN NUMARALARI 270-271 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : SAYI :26 155-161 26 HAZİRAN 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TASNİF DIŞI A. DONANMA KOMUTANLIĞI S.NU.: FAALİYETİN ADI : TARİHİ/SAATİ : FAALİYETİN İCRA YERİ :

TASNİF DIŞI A. DONANMA KOMUTANLIĞI S.NU.: FAALİYETİN ADI : TARİHİ/SAATİ : FAALİYETİN İCRA YERİ : A. DONANMA KOMUTANLIĞI 10:00-12:30 2. DONANMA KUPASI YAT YARIŞLARI 27-3. BANDO KONSERİ 4. GEMİCİLİK YARIŞMALARI 5. RESİM VE OBJE SERGİSİ 11:00-11:20 11:30-12:30 GARNİZON SİNEMA SALONU 6. TCG SALİHREİS

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 51 İLAN NUMARALARI 359-365 19 ARALIK 2015 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.ları 64-77 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Sayı : 7 19 fiubat 2000 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI IMIZ ADRES NDE

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG.0.06.01-010.06.02-7968-29919 15 MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2009/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

GÜNCELLENME TARİHİ:08.04.2016 EVRAK YAZIM TARİHİ

GÜNCELLENME TARİHİ:08.04.2016 EVRAK YAZIM TARİHİ TAKİP NO 7150730 7150731 7150732 7150733 7150734 PROJE ADI VE KONUSU İLÇESİ,YENİKÖY MEVKİİNDE BULUNAN 1.BÖLGE İLÇESİ,YENİKÖY MEVKİİNDE BULUNAN 2.BÖLGE İLÇESİ,YENİKÖY MEVKİİNDE BULUNAN 3.BÖLGE İLÇESİ,YENİKÖY

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2011/9) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı; Türkiye nin yargılama yetkisine

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ. Patlayıcı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ. Patlayıcı SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SAYI : 12 24 MART 2012 PARAGRAF NUMARALARI 066-071 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : SAYI :27 162-167 03 TEMMUZ 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇUBUKLU / İSTANBUL SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 020-028 SAYI :05 02 ŞUBAT 2008 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI (İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) Türkiye de Deniz Trafiğini İzlemeye Yönelik Sistemler

T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI (İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) Türkiye de Deniz Trafiğini İzlemeye Yönelik Sistemler T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI (İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) Türkiye de Deniz Trafiğini İzlemeye Yönelik Sistemler 1 Deniz Trafiğini İzlemeye Yönelik Sistemler 1- Gemi Trafik Hizmetleri Sistemleri

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( T R.G.)

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( T R.G.) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (06.08.2013 T. 28730 R.G.) MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ. Patlayıcı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ. Patlayıcı SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SAYI : 02 14 OCAK 2012 PARAGRAF NUMARALARI 005-009 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ. Patlayıcı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ. Patlayıcı SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 37 15 EYLÜL 2012 PARAGRAF NUMARALARI 204-210 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LĠMANLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LĠMANLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK 6 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28730 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LĠMANLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve

Detaylı