KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ AKDENÝZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ AKDENÝZ"

Transkript

1 SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ISSN Dz.K.K HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR Paragraf No.larý KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ Sayý : EGE DENÝZÝ 10 Temmuz 2004 AKDENÝZ SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAYINLARI BAÞKANLIÐIMIZ ADRESÝNDE VE YETKÝLÝ SATIÞ BAYÝLÝKLERÝNDE SATILMAKTADIR. ÝÇÝNDEKÝLER (Bir önceki ilan tarihi ile bu ilan tarihi arasýndaki bilgileri içerir.) I. Ýndeksler II. Harita ve Notik Yayýnlara Ait Düzeltmeler III. Fenerler ve Sis Ýþaretleri Kitabý (2004) e Ait Düzeltmeler IV. Seyrüsefere Ait Bildiriler V. Diðer Duyurular Coðrafi Mevkiiler: Bölgedeki en büyük ölçekli haritalara göre verilmiþtir. 0 0 Kerterizler : (Hakiki) saat yelkovaný yönündedir. Fenerlerin Kerterizleri denizden kerteriz alma esasýna göre verilmiþtir. Bilgilendirme amaçlý ön ilanlar ýn paragraf No.larý yanýna (P). Geçici Ýlanlarýn paragraf No.larý yanýna (T). Yerli kaynaklarýmýzýn verdiði bilgilerden derlenen orjinal Türk Ýlanlarýnýn paragraf No.larý yanýna * iþareti konulmuþtur. (Ön bilgi (P) ve Geçici (T) Ýlanlar; seyir haritalarýna kurþun kalemle iþlenecektir.) Denizcilerin, seyir emniyetine tehlike teþkil eden durumlarý, bu ilan sonunda verilen HÝDROGRAFÝK MEMORANDUM daki esaslara uygun olarak aþaðýdaki adrese bildirmeleri can ve mal emniyeti bakýmýndan önemlidir. TEL : FAX : Ýnternet : Haftalýk Denizcilere Ýlanlar; yayýn tarihinden bir gün önce Baþkanlýðýmýz WEB sitesinde yayýnlanmaktadýr. SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ÇUBUKLU / ÝSTANBUL

2 SEYÝR HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI NDAN YAPILACAK HARÝTA TALEPLERÝ Seyir Haritalarý en son düzeltmeleri iþlenmiþ olarak, Bütünleþik Malzeme Yönetimi Sistemi (BMYS) stok ve kayýt iþlemleri yapýlarak karþýlanmasý gerektiðinden, çok miktardaki son kullanýcý taleplerin karþýlanmasý için Seyir, Hidrografi ve Oþinografi Dairesi Baþkanlýðý Harita Mal Saymanlýðý ile koordine edilerek gelinmesi ilgililere duyurulur. Koordine Edilecek Makam/Kýsým : Harita Mal Saymanlýðý Internet : Telefon : (4 Hat) Dahili / 3233 Fax : HARÝTA VE NOTÝK YAYIN TEMÝNÝ Baþkanlýðýmýz tarafýndan üretilen harita ve notik yayýnlar, Baþkanlýðýmýzda satýldýðý gibi; Baþkanlýðýmýzýn yetkili satýþ bayiliklerinde de satýlmaktadýr. Ýhtiyaç sahipleri, ihtiyaçlarý olan harita ve notik yayýnlarý Baþkanlýðýmýz ve aþaðýda adresleri belirtilen Satýþ Bayilerinden ücret karþýlýðý temin edebilirler. Bayilerde satýþa sunulan harita ve notik yayýnlarýn satýþ fiyatlarý, Baþkanlýðýmýz satýþ fiyatlarý ile aynýdýr. AKADEMÝ DENÝZCÝLÝK Kemankeþ Mah. Karamustafapaþa Sk. No:59/61 Karaköy/ÝSTANBUL Tel : Fax : ARMADOR DENÝZCÝLÝK DENÝZCÝLÝK ÞÝRKETÝ Denizcilik Bankasý Site No: 27/A Tophane/ÝSTANBUL Tel : Fax : DENÝZ MALZEME LÝMÝTED ÞÝRKETÝ Ýskele Cad. No: 17 Tophane/ÝSTANBUL Tel : Fax : DELTA GEMI DONANIM LTD ÞTI Yukarý Dudullu Hattat Sk. No.27/A Ümraniye/ÝSTANBUL Tel : Pbx Fax : SOLAS DENIZCILIK Gümrük Sk. Ada Han No:35 K:2 Karaköy/ÝSTANBUL Tel : Fax : ÞENTÜRK DENÝZ MALZEMELERÝ SAN. VE TÝC. Kalamýþ Fener Cad. Kýlýç Sk. No:3/1 Fenerbahçe Kadýköy/ÝSTANBUL Tel : Fax : DENÝZLER KÝTAPEVÝ / KAPTAN YAYINCILIK LTD.ÞTÝ. Ýstiklal Cad. No:395 Beyoðlu/ÝSTANBUL Tel : Pbx Fax : UÐUR 44 VAPUR ACENTASI TÝC. LTD. ÞTÝ. Vakýf Ýþhaný K:1 No:5 Tel : Fax : YATMAR YATÇILIK Kýzýlay Cad. No:3 Tel : Fax : LAHUR MARINE (Deniz ve Yat Malzemeleri Ltd. Þti.) Anadolu Cad. No:548 Tel : Fax : MÝLTA TURÝZM ÝÞLT. A.Þ. (Bodrum Marina Þubesi) Neyzen Tevfik Cad. No:5 Tel : Fax : ÇÖLLÜ DENÝZCÝLÝK Sanayi Sitesi 680 sk. No:31 Tel : Fax : MARTI MARÝNA Ýzzet Ünlü Akdeniz Bulvarý Liman Mah. Ya-Se Sitesi 538/b Tel : Fax : YILMAZ DENÝZ MOTORLARI LTD.ÞTÝ. Hamidiye Mah Sk. No:1/A Sevim Çalýþkan Apt. Tel : Fax : UMUT DENÝZCÝLÝK Kýlýçalipaþa Mescit Sk. No:8 Tel : Fax : ANADOLU DENÝZCÝLÝK KULÜBÜ Ortadoðu Çamlýk Sitesi No: 87/7-8 Tel : Fax : ATLAS TÝCARET Kale Mah. Namýk Kemal Cad. No:24 Tel : Fax : ÇANAKKALE ÝZMÝR Karþýyaka/ÝZMÝR Bodrum/MUÐLA ANTALYA ANTALYA MERSÝN Tophane/ÝSTANBUL Karakusunlar/ANKARA SAMSUN DENÝZCÝLER DAYANIÞMA DERNEÐÝ Fener Kalamýþ Cd. Yelken Sk. Deniz Apt. No:2/D5 Kalamýþ/ÝSTANBUL Tel : Fax :

3 ÝNDEKSLER I Ýlan Numaralarý Paragraf No. Sayfa No. Paragraf No. Sayfa No. Paragraf No. Sayfa No *115 4 *116 4 *117 4 *118 4 Ýlgili paragraflarýn etkilediði harita numaralarý Harita No. Paragraf No. Harita No. Paragraf No. TR.224 *118 TR.291 *115 TR TR.2215 *117 TR.2941 *116

4 ÝNDEKSLER I Türk Deniz Seyir Haritalarý Son Düzeltme Paragraf Numaralarý T.C. Harita No.: (INT 310) 10 A 10 B 11 (INT 3802) 12 (INT 3804) 13 (INT 3806) A (INT 3800) A A 22 B (INT 3708) 30 (INT 308) (INT 3600) 33 (INT 3602) Son Düzeltme Paragraf No.: T.C. Harita No.: Son Düzeltme Paragraf No.: T.C. Harita No.: (INT 3752) Y.Yayýn31/1/ (INT 3651) (INT 3656) (INT 3660) (INT 3750) A (INT 3856) B (INT 3784) (INT3860) Son Düzeltme Paragraf No.:

5 ÝNDEKSLER I Türk Deniz Seyir Haritalarý Son Düzeltme Paragraf Numaralarý T.C. Harita No.: Son Düzeltme Paragraf No.: T.C. Harita No.: Son Düzeltme Paragraf No.: 1811(INT3758) (INT3756) A B (INT3754) (INT3785) Y.Yayýn28/II/ (INT3653) (INT3652) (INT3657) (INT3661) T.C. Harita No.: Son Düzeltme Paragraf No.:

6 HARÝTA VE NOTÝK YAYINLARA AÝT DÜZELTMELER 114 KARADENÝZ Ukrayna Novorossiyskiy Buhta Batýk; Tahditli Saha; Not (1) 44 38'.12N., 37 50'.97E mevkiine Ýskandil ile üzerindeki derinliði 35 metre ölçülmüþ batýk sembolü (Hrt. No. 1, INT 1 sayfa 39/26) koyulmalý ve yakýnýna Wk notu yazýlmalýdýr. (2) Tahditli saha sembolü (Hrt. No. 1, INT 1 sayfa 49/2.1) 44 35'.96N., 37 52'.86E mevkii merkez alýnarak, 2.7 gomina yarýçaplý daire þeklinde çizilmelidir. (3) 44 35'.96N., 37 52'.86E mevkiinde mevcut bulunan Saha No 641 notu, Saha No 671 olarak düzeltilmelidir. (4) 44 35'.96N., 37 52'.86E mevkii merkez olmak üzere, 2.7 mil yarýçapla çizili bulunan eski Tahditli saha sembolü silinmelidir. Harita (Son Düzeltme) : TR 1501 (Novorossiyskaya Buhta, plan B) (82/04). BAÝlan No.: 22/ *115 MARMARADENÝZÝ Ýzmit Körfezi Tuzla Not 40 52'.00N., 29 15'.90E mevkiinde mevcut bulunan Ýstanbul Tersaneleri notu, Ýstanbul Tersanesi olarak düzeltilmelidir. Harita (Son Düzeltme) : TR 291 (95/04). Sey. Hid. ve Oþi. D. Bþk.lýðý. *116 MARMARADENÝZÝ Erdek Körfezi Liman çalýþmalarý 40 23'.41N., 27 47'.27E mevkiindeki Liman çalýþmalarý (1996) notu silinmelidir. Harita (Son Düzeltme) : TR 2941 (Erdek, plan B) & 2941 (Erdek, plana) (99/03). Erdek Liman Baþkanlýðý. *117 EGE DENÝZÝ Türkiye, Batý Sahili Ýzmir Körfezi Karaburun Fener 40 38'.94N., 26 30'.94E mevkiinde mevcut bulunan mendirek ucuna karakteri Fl R olan fener koyulmalýdýr. Harita (Son Düzeltme) : TR 2215 (Ýzmir Körfezi-Karaburun, plan B) (63/04). Sey. Hid. ve Oþi. D. Bþk.lýðý. *118 EGE DENÝZÝ Türkiye, Batý Sahili Dilek Geçidi Bodrum Geçidi Not 37 34'.00N., E mevkiindeki Tahditli Saha blok notunun koordinatý kýsmý 37 09'.2N., 27 18'.5E olarak düzeltilmelidir. Harita (Son Düzeltme) : TR 224 (190/03). Sey. Hid. ve Oþi. D. Bþk.lýðý. II 4

7 FENERLER VE SÝS ÝÞARETLERÝ (2004) KÝTABI NA AÝT DÜZELTMELER III 28/ Ucunda N F G 7 4 Beyaz yuvarlak madeni sütun E E 5 * Vrakhonisis Kofinas N Fl W 8s Kaide üzerinde madeni sütun Þ (214 ) görülür. E E 6 * Eren tepesi N Aero Fl R TV Mast E E 20 * * * * * * * * Abu Zenima Bay.Rehber N F G 12 5 Siyah bandlý, beyaz madeni kule E fenerleri 012 Ön E üzerinde, üçgen tepelik * * * * * * * * Önden 90m. Arkada N F R 16 5 Siyah bandlý, beyaz madeni kule E E üzerinde, üçgen tepelik * * * * * * * * Mustafa iskelesi N Iso G 4s Beyaz kule (169 ) görülür. E6611 Dirsekte E 7 * * * Nadji N Fl(3) W15s Kýrmýzý konut üzerinde, (Þ0.2, k2.8)x2, þ0.2, k8.8 E E 29 sarý yuvarlak kule * * (K1.5, þ1.5)x2, k1.5, þ E6682 * Þ1, k1, þ1, k E6712 5

8 Güneydoðu köþede N Fl(3) R 9s 5 1 Kýrmýzý direk (Þ0.5, k1.5)x3, þ0.5, k5.5 E W * - Isla Negra del Este N Fl R 3s 12 5 Kýrmýzý kule Þ0.5 E E 4 * * * * * * * * Dique de Abrigo N Fl(2) R 7s 12 5 Kýrmýzý kubbeli, beyaz tepesi Þ0.5, k1.5, þ0.5, k4.5 Islotes Malvine E0265 Sur ucunda E 11 kesik konik kule batýsýnda karanlýkta kalýr. * * -- Contramuelle N Fl(3) R 9s 6 1 Kýrmýzý direk (Þ0.5, k1.5)x2, þ0.5, k4.5 E0266 kuzeydoðu köþesinde E 4 * * --- Kuzey batý N Fl(4) R 11s 6 1 Kýrmýzý direk (Þ0.5, k1.5)x3, þ0.5, k4.5 E köþesinde E 4 * * --- Dýþ Liman N Oc G 8s 3... Yeþil sütun Liman kapatýldýðýnda 3 Oc R(Üstüste) E duvarýnda E 2 görülür. * * - Pantalan ASESA N Fl(4) R 12s 12 1 Beyaz direk (Þ0.8, k1.2)x3, þ0.8, k5.2 E0387 Platform A E 4 1.6M kuzeybatýda alev iþareti * * * * * -- Platform C N Fl(2) R 6s 9 1 Gri kubbeli, beyaz madeni sütun Þ1, k1.5, þ1, k2.5 E E 1 üzerinde, kýrmýzý kare tepelik * * * * -- Platform B N Fl R 5s 9 1 Beyaz sütun üzerinde, Þ1 E E 1 kýrmýzý kare tepelik * * * FENERLER VE SÝS ÝÞARETLERÝ (2004) KÝTABI NA AÝT DÜZELTMELER III 7

9 47670 E E Siliniz - Mendirek ucunda N Fl(3) R 12s 21 6 Üstü kýrmýzý, beyaz yapý (Þ1, k1)x2, þ1, k7 E E 18 * * * - Fezzano. Ýskele N F W... 2 E1322 ucunda E * * * * * * * * Amentea Marina N Fl R 3s 6 6 Kýrmýzý direk Þ1. Özel. E mendirek ucunda E * * * * * * * * N Fl G 3s 6 6 Yeþil direk Þ1. Özel. E E * * * * * * * * - Liman mendirek N Fl R 4s 5 8 Kýrmýzý sütun Þ1. Özel. Yýkýldý (T) E1821 ucunda E * -- Punta Penna N Iso W 2s Doðu ve Batý yönlerde 1 er adet E köprüsü merkezde E * * * * * * * * Siliniz - Porto Levante Batý N Fl(2) G 10s 9 6 Kaide üzerinde, yeþil sütun Þ1, k2, þ1, k6 E mendirek ucunda E * * * * * * * * --Doðu mendirek N Fl(2) R 10s 9 6 Kaide üzerinde, kýrmýzý sütun Þ1, k2, þ1, k6 E ucunda E * * * * * * * * FENERLER VE SÝS ÝÞARETLERÝ (2004) KÝTABI NA AÝT DÜZELTMELER III 9

10 SEYRÜSEFERE AÝT BÝLDÝRÝLER IV Baþkanlýðýmýzca yayýnlanan seyir bildirileri hakkýndaki açýklamalar için, Denizcilere Ýlanlar Yýllýðý 2004 adlý yayýnýn 10 nolu paragrafýna bakýnýz. Aþaðýdaki bildiriler; Baþkanlðýmýz ca 06 Temmuz 2004 Tarihine kadar yayýnlanan SEYÝR BÝLDÝRÝLERÝ ni, Baþkanlýðýmýza ntikal etmiþ, planlama aþamasýnda olup ve henüz bildiri numarasý verilmemiþ SEYÝR BÝLDÝRÝLERÝ ile 29 Haziran 2004 gün ve saat 0600 UTC tarihi itibari ile NAVAREAIII Saha Koordinatörlüðü nce yayýnlanan SEYÝR BÝLDÝRÝLERÝNÝ kapsar. (1) YERLÝ KAYNAKLI BÝLDÝRÝLER (a) Halen yürürlükte olan yayýnlanmýþ Bildiriler : 1998 SERÝSÝ 81. KARADENÝZ - RÝZE LÝMANI Rize Limanýnda ana mendirek uzatma çalýþmalarý nedeniyle mendirek ucundaki fener sökülmüþ olup, Rize Limanýna girecek olan gemilerin gece limana girmemeleri ve mevcut mendirek ucundan en az metre açýk geçmeleri denizcilere duyurulur SERÝSÝ 52. KARADENÝZ - GÝRESUN LÝMANI DLH ve TDÝ uzmanlarýnca liman mahalinde yapýlan incelemeler sonucunda, Giresun Limaný kýsmen deniz trafiðine açýlmýþtýr. Giresun Limanýna giriþ yapacak gemiler VHF Kanal 16 'dan Liman Baþkanlýðý ile irtibat kurmalarý; Denizcilere duyurulur. 78. KARADENÝZ - FATSA 20 Þubat 1999 tarihinde meydana gelen kötü hava ve deniz þartlarý neticesinde, Fatsa Liman Baþkanlýðý yetki sýnýrlarýnda bulunan Bolaman ve Yalýköy balýkçý barýnaklarý ana mendireklerindeki dolgu ve tahkimat taþlarýnýn, her iki mendireðin giriþlerine yayýldýðý için tehlike arzettiði; Denizcilere duyurulur. 81. KARADENÝZ ORDU 20 Þubat 1999 tarihinde meydana gelen kötü hava ve deniz þartlarý neticesinde, Ordu Liman Baþkanlýðý'nýn yetki sýnýrlarý içinde bulunan Mersin Köyü balýkçý barýnaðý'nýn dolgu ve tahkimat taþlarýnýn, her iki mendirek giriþlerine yayýldýðý için tehlike arzettiði; Denizcilere duyurulur SERÝSÝ 37. KARADENÝZ - GÝRESUN Bulancak iskelesinin; Sahil Yolu yapým çalýþmalarý nedeniyle iskele tam boyu 262 metreden 175 metreye düþmüþtür. Çalýþmalar nedeniyle derinliklerde de azalma olabileceðinden iskeleyi kullanacak gemilerin VHF Kanal 16 'dan Liman Baþkanlýðý ile irtibat kurmalarý; Denizcilere duyurulur. 11

11 SEYRÜSEFERE AÝT BÝLDÝRÝLER 2002 SERÝSÝ IV 495. KARADENÝZ - TRABZON LÝMANI 20 Þubat 1999 tarihinde kötü hava ve deniz þartlarý neticesinde hasar gören, Trabzon Limaný ana mendireðinin onarým çalýþmalarý, ikinci bir duyuruya kadar yapýlacaktýr.trabzon Limanýna giriþ yapacak gemiler, VHF Kanal 16 'dan Liman Baþkanlýðý ile irtibat kurmalarý ve Liman Baþkanlýðý bilgisi dýþýnda hareket etmemeleri; Denizcilere duyurulur SERÝSÝ 187. EGE DENÝZÝ 38 15'.12N., 26 23'.57E mevkiindeki Mersinli/Alaçatý Körfezi baðlama þamandýrasý yerinden kopmuþtur KARADENÝZ 41 00'.36N., 38 49'.54E mevkiindeki Tirebolu ýþýklý þamandýrasý yerinden kopmuþtur SERÝSÝ 57. EGE DENÝZÝ 36 45'24"N., 28 02'54"E mevkiindeki Bencik iþaret þamandýrasý yerinden kopmuþtur. 94. KARADENÝZ SAMSUN : 24 Þubat 2004 meydana gelen kötü hava ve deniz þartlarý neticesinde Ýnebolu Liman Baþkanlýðý'nýn yetki sýnýrlarý içinde bulunan Doðanyurt balýkçý barýnaðýnýn dolgu ve tahkimat taþlarýnýn, her iki mendirek giriþlerine yayýldýðý için tehlike arzetmektedir. AMASRA : 13 Þubat 2004 meydana gelen kötü hava ve deniz þartlarý neticesinde Amasra Liman Baþkanlýðý'nýn yetki sýnýrlarý içinde bulunan Kurucaþile balýkçý barýnaðýnýn dolgu ve tahkimat taþlarýnýn, her iki mendirek giriþlerine yayýldýðý için tehlike arzetmektedir. Denizcilere duyurulur KARADENÝZ - YAKAKENT BALIKÇI BARINAÐI 08 Nisan 2004 tarihinden itibaren Yakakent balýkçý barýnaðýnda tarama çalýþmalarý yapýlacak olup, Yakakent balýkçý barýnaðýna giriþ-çýkýþ yapacak gemilerin Liman Baþkanlýðý ile irtibat kurmalarý; Denizcilere duyurulur EGE DENÝZÝ Temmuz 2004 tarihleri arasýnda 0800Z dan 1300Z ya kadar aþaðýdaki mevkiilerin içinde kalan sahada eðitim atýþlarý yapýlacaktýr. ÝZMÝR KÖRFEZÝ - KIRGIZ SAHASI 38 27'50"N., 26 38'40"E 38 28'40"N., 26 39'00"E 38 25'40"N., 26 42'50"E 38 25'20"N., 26 41'50"E 12

12 SEYRÜSEFERE AÝT BÝLDÝRÝLER 301. KARADENÝZ IV "R/V PROMETEO" Ýsimli sondaj platformu, 05 Temmuz 2004 tarihlerinden itibaren 4 ay süre ile 41 10'.1N., 31 06'.7E mevkiinde sondaj çalýþmasý yapacaktýr. Sondaj platformundan açýk geçilmesi; Denizcilere duyurulur KARADENÝZ "R/V GEOLOG DIMITRIY NALIVKIN" Ýsimli gemi Temmuz 2004 tarihleri arasýnda aþaðýdaki mevkiilerde survey çalýþmasý yapacaktýr. Çalýþma gemisinden 2 mil açýk geçilmesi; Denizcilere duyurulur '.00N., 40 48'.00E 41 21'.00N., 40 38'.00E 41 20'.00N., 39 13'.00E 41 03'.00N., 38 56'.00E 307. ÝSTANBULBOÐAZI Temmuz 2004 tarihleri arasýnda 0700Z dan 1300Z ya kadar aþaðýdaki mevkiileri birleþtiren hattýn doðusunda kalan deniz sahasýnda paraþütle atlama eðitimi yapýlacaktýr '46"N., 29 05'14"E 41 12'06"N., 29 07'08"E 308. EGE DENÝZÝ 14 ve 15 Temmuz 2004 tarihlerinde 0400Z dan 1200Z ya kadar aþaðýdaki mevkiilerin içinde kalan sahada eðitim atýþlarý yapýlacaktýr. ÝZMÝR KÖRFEZÝ 38 40'02"N., 26 37'00"E 38 37'12"N., 26 37'02"E 38 35'48"N., 26 37'40"E 38 35'48"N., 26 43'18"E 38 40'02"N., 26 43'18 E 309. KARADENÝZ 15 ve 16 Temmuz 2004 tarihlerinde 0600Z dan 1400Z ya kadar aþaðýdaki mevkiilerin içinde kalan sahada eðitim atýþlarý yapýlacaktýr. K NOLU SAHA 41 34'00"N., 29 15'00"E 41 34'00"N., 29 35'00"E 41 10'21"N., 29 35'00"E 41 13'00"N., 29 10'00"E 13

13 SEYRÜSEFERE AÝT BÝLDÝRÝLER 310. AKDENÝZ IV 17 Temmuz 2004 tarihinde 0400Z dan 0900Z ya kadar aþaðýdaki mevkiilerin içinde kalan sahalarda eðitim atýþlarý yapýlacaktýr. A- 078 NOLU SAHA A- 066 NOLU SAHA 36 07'50"N., 30 15'55"E 36 17'15"N., 30 21'15"E 36 12'00"N., 30 25'00"E 36 12'30"N., 30 30'00"E 36 07'30"N., 30 30'00 E 36 29'00"N., 30 41'00"E 36 29'00"N., 31 06'00"E 36 14'00"N., 31 06'00"E 36 14'00"N., 30 41'00"E 311. ÝSTANBULBOÐAZI Yat Yarýþlarý; 17 Temmuz 2004 tarihinde 1100C C saatleri arasýnda Ýstanbul Boðazý Bebek Beykoz ve Fenerbahçe arasýnda yapýlacaktýr. Yarýþ tarihinde Ýstanbul Boðazý' nda deniz trafiði, Gemi Trafik Hizmetleri denetiminde kontrollü olarak yürütülecektir. Tüm denizcilere, denizcilikle ilgili kurum ve kuruluþlara duyurulur ÝSTANBULBOÐAZI BOÐAZÝÇÝ- 04 Uluslararasi Yüzme Yarýþlarý; 18 Temmuz 2004 tarihinde 1000C C saatleri arasýnda Ýstanbul Boðazý Kanlýca Kuruçeþme arasýnda yapýlacaktýr. Yarýþmalar süresince Ýstanbul Boðazý her iki yönden deniz trafiðine kapatýlacaktýr. Tüm denizcilere, denizcilikle ilgili kurum ve kuruluþlara duyurulur. (B) Yayýnlanacak olanlar... DENÝZ KUVVETLERÝ KOMUTANLIÐI KUPASI AÇIK DENÝZ YAT YARIÞLARI Deniz Kuvvetleri Kupasý Açýk Deniz 2004 Yýlý Yat Yarýþlarý; Temmuz 2004 tarihleri arasýnda Çengelköy/ÝSTANBUL - Bozcaada/ÇANAKKALE; Bozcaada/ÇANAKKALE - Çeþme/ÝZMÝR olmak üzere iki etap halinde yapýlacaktýr. Buna baðlý olarak Doðu Ege Yelken Haftasý ve Çakabey-923 Yarýþlarý Temmuz 2004 tarihleri arasýnda Çeþme/ÝZMÝR - Turgutreis/BODRUM' da yapýlacaktýr. Yarýþmalar süresince yatlardan açýk geçilmesi; Denizcilere Duyurulur.... EGE DENÝZÝ 03 Aðustos 2004 tarihinde 0300Z dan 1300Z ya kadar aþaðýdaki mevkiilerin içinde kalan sahalarda eðitim atýþlarý yapýlacaktýr. A- 061 NOLU SAHA 40 37'00"N., 26 04'42"E 40 39'00"N., 26 49'00"E 40 35'00"N., 26 51'00"E 40 19'00"N., 26 13'00"E 14

14 SEYRÜSEFERE AÝT BÝLDÝRÝLER (2) DIÞ KAYNAKLI BÝLDÝRÝLER (NAVAREAIII) IV BÖLÜM 1 (NAVAREAIII Saha Koordinatörlüðünce yayýnlanan ve yürürlükte olan bildiriler.) 2004 SERÝSÝ 259. MISIR "M/V OCEON FINDER" Ýsimli gemi 10 Temmuz 2004 tarihine kadar aþaðýdaki mevkiiler arasýnda kalan sahada sörvey çalýþmasý yapacaktýr. Denizcilere duyurulur '.5N., 31 26'.8E 31 35'.0N., 31 26'.8E 31 35'.0N., 31 26'.2E 31 35'.5N., 31 26'.2E 263. KARADENÝZ "C/S BIZON" Ýsimli gemi 30 Temmuz 2004 tarihine kadar aþaðýaki mevkiiler arasýnda kalan sahada sörvey çalýþmasý yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '.2N., 37 10'.0E 45 30'.0N., 37 10'.0E 45 30'.0N., 36 50'.0E 45 40'.1N., 36 55'.0E 45 40'.0N., 37 20'.0E 45 50'.2N., 37 20'.0E 45 50'.2N., 37 40'.0E 45 41'.6N., 37 40'.0E 264. KARADENÝZ 25 Mayýs - 30 Eylül 2004 tarihleri arasýnda aþaðýdaki mevkiiler arasýnda kalan sahalarda sualtý dalýþ çalýþmalarý yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur. 1 NOLU SAHA 2 NOLU SAHA 45 10'.3N., 36 25'.1E 45 10'.1N., 36 25'.1E 45 10'.1N., 36 24'.9E 45 10'.3N., 36 24'.9E 45 20'.0N., 36 29'.9E 45 19'.8N., 36 29'.9E 45 19'.8N., 36 29'.5E 45 20'.0N., 36 29'.5E 15

15 SEYRÜSEFERE AÝT BÝLDÝRÝLER 280. KARADENÝZ IV "ISKATEL" Ýsimli gemi 23 Nisan - 30 Aralýk 2004 tarihleri arasýnda aþaðýdaki mevkiiler arasýnda kalan sahada sörvey çalýþmasý yapýlacaktýr. Çalýþma gemisinden 2 mil açýk geçilmesi; Denizcilere duyurulur '.2N., 31 09'.2E 45 18'.0N., 31 24'.5E 44 26'.7N., 31 38'.7E 44 18'.3N., 31 49'.0E 44 53'.2N., 30 07'.5E 45 07'.7N., 30 01'.5E 45 36'.0N., 29 57'.0E 45 58'.2N., 30 23'.7E 285. KARADENÝZ 46 22'.7N., 33 44'.9E mevkiine 1 Haziran 2004 ten 31 Mayýs 2005 kadar NR 086 DGPS/GLONASS istasyonu tesis edilmiþtir. 297 Khz. frekansýnda 100 Mil menzilinde test yayýný yapmaktadýr. Denizcilere duyurulur MALTA Malta giriþi ve Filfla adasý arasýndaki geçitten, ticari olmayan ve 50 metreden küçük olan gemilerin 35 47'.2N., 14 24'.5E mevkiiden geçmemelidir. Denizcilere duyurulur AKDENÝZ "NAUTICAL TIDE" Ýsimli gemi 14 Haziran - 15 Temmuz 2004 tarihleri arasýnda aþaðýdaki mevkiiler arasýnda kalan sahada sualtý çalýþmasý yapýlacaktýr. Çalýþma gemisinden 2 mil açýk geçilmesi; Denizcilere duyurulur '.0N., 32 05'.0E 33 44'.0N., 32 10'.0E 33 18'.0N., 32 05'.0E 33 18'.0N., 32 10'.0E 328. MISIR "ESCARABIO" Ýsimli gemi 01 Aðustos 2004 tarihine kadar aþaðýdaki mevkiiler arasýnda kalan sahada sualtý çalýþmasý yapýlacaktýr. Çalýþma gemisinden açýk geçilmesi; Denizcilere duyurulur '.0N., 30 57'.0E 32 00'.0N., 30 23'.0E 32 20'.3N., 30 57'.0E 32 20'.3N., 30 23'.0E 16

16 SEYRÜSEFERE AÝT BÝLDÝRÝLER 337. TUNUS IV 34 46'.7N., 12 01'.2E mevkiinde seyre tehlikeli batýk gemi rapor edilmiþtir. Denizcilere duyurulur. BÖLÜM 2 339/04 no.lu ilana kadar NAVAREAIII tarafýndan yayýnlanmýþ Sondaj Platformlarý BÖLGE/Platform Ýsmi Enlem Boylam Akdeniz (Batý/Güney/Güneydoðu) Actina 31 56'.4N 31 58'.9E (NAV III 312/04) Adrytic '.5N 32 31'.3E Amilcar 34 05'.0N 11 34'.0E Atwood Eagle 37 00'.4N 13 37'.4E Atwood Hunter 32 07'.7N 30 47'.6E Ashtart '.0N 11 25'.3E Baltim East 31 46'.9N 31 14'.7E Baltim S '.5N 31 14'.3E BD '.7N 12 03'.5E Bredford Dolphin 35 47'.6N 14 27'.9E (NAV III 252/04) Cercina I 34 44'.7N 11 05'.7E Cercina II 34 43'.6N 11 06'.6E Cercina III 34 41'.4N 11 05'.8E Cercina VI 34 44'.2N 11 05'.4E Cercina VII 34 41'.8N 11 05'.2E Darfeel 31 34'.3N 32 26'.1E Darfeel '.0N 32 26'.0E Didon 33 47'.2N 11 53'.6E El Bibene 33 26'.5N 11 18'.1E Happy 31 55'.1N 31 51'.3E Isis 34 34'.1N 12 31'.6E Jim Cunningham 31 48'.5N 29 35'.2E Karous '.8N 32 14'.1E Key Manhattan 31 21'.7N 32 08'.2E Key Singapore 31 54'.9N 31 54'.0E Mari - B 31 44'.1N 34 17'.6E Miskar 34 22'.0N 11 52'.0E MerseakAndeur 31 34'.7N 32 32'.2E P.Fouad 31 33'.7N 32 29'.3E P.Fouad (SE-1) 31 29'.7N 32 34'.7E P.Fouad (IM - SE-2) 31 30'.9N 32 31'.6E Sabrata 34 51'.1N 12 41'.0E Sedco Forex Express 31 35'.9N 29 29'.3E Santa Fe '.4N 11 38'.7E (NAV III 300/04) (NAV III 327/04) 17

17 SEYRÜSEFERE AÝT BÝLDÝRÝLER Temsah 31 51'.7N 32 06'.4E Nidoco '.0N 31 16'.1E Wakar 31 42'.3N 32 24'.5E WestAken 31 54'.9N 31 54'.0E 7 November 34 23'.0N 12 15'.0E Zagreb '.5N 14 30'.5E Ýsmi bilinmiyor 31 24'.1N 30 12'.0E Ýsmi bilinmiyor 31 24'.5N 30 14'.2E Ýsmi bilinmiyor 31 27'.3N 30 05'.7E Ýsmi bilinmiyor 31 34'.5N 30 07'.3E Ýsmi bilinmiyor 31 34'.8N 30 07'.8E IV Adriyatik Denizi - Ýyon Denizi Armida '.5N 12 27'.2E Bonaccia 43 36'.0N 14 21'.2E Ivana B 44 41'.2N 13 13'.1E Ivana E 44 44'.7N 13 14'.8E Ivana D 44 47'.0N 13 15'.8E Marica 44 04'.3N 14 00'.6E Morena I 44 13'.6N 12 29'.0E Panon 44 04'.1N 14 00'.4E R.T. Mayer 44 32'.8N 12 29'.7E R.W. Monwel 44 12'.7N 12 42'.3E Steward 44 12'.8N 12 46'.6E Ýsmi bilinmiyor 40 50'.0N 18 17'.0E Noble Carl Norberg 44 57'.3N 13 08'.2E (NAV III 304/04) Karadeniz Jupiter 44 29'.0N 29 39'.0E F. Gloria 44 36'.0N 29 21'.5E Numero '.4N 31 41'.3E Prometeu 44 29'.0N 29 40'.0E Sivash 45 51'.1N 36 25'.5E Tavrida 45 33'.9N 36 21'.9E (NAV III 299/04) (NAV III 299/04) (NAV III 330/04) 18

18 HÝDROGRAFÝK MEMORANDUM 1-11 Nisan 1966 gün ve sayýlý resmi gazetede yayýnlanan 6/9218 sayýlý BAKANLAR KURULU KARARNAMESÝ VE 1738 sayýlý Seyir ve Hidrografi Hizmetleri kanunu uyarýnca denizcilerimiz tarafýndan Seyir ve Deniz Emniyetini doðrudan etkileyen aþaðýda belirtilen hususlarýn Seyir, Hidrografi ve Oþinografi Dairesi Baþkanlýðý na bildirilmesi gerekmekte olup, can ve mal emniyetini saðlayan deniz emniyeti çalýþmalarýna tüm denizcilerin katýlmasýný bekleriz. a. Liman ve kýyýlarda mevcut harita ve planlara göre meydana gelmiþ deðiþiklikler, ilaveler ve uyumsuzluklar var mý? (Örneðin yeni rýhtým, yeni iskele, mendirek, denizin doldurulmasý, batýk, deþarj, yeni fener, þamandýra tesisi, tarama, yat limaný, balýkçý barýnaðý, havuz, ponton, çekek yeri, dolfin v.b.) b. Liman sýnýrlarý içinde tespit edilen/rapor edilen derinlik deðiþikliði mevcut mu? c. Liman yaklaþýmýnda sahil görünümünde harita ve kýlavuz kitaplarýna göre meydana gelmiþ deðiþiklikler var mý? d. Þamandýralarýn þekil ve renk bakýmýndan harita ve notik yayýnlarla uyumsuzluðu var mý? e. Fenerler, þamandýralý fenerler, sis iþaretleri ve alametleri harita ve notik yayýnlar ile uyumsuzluðu mevcut mu? f. Görülecek tehlikeli yüzer cisimler. g. Bildirilmesinde gerek duyulan diðer hususlar. 2- Yukarýda belirtilen hususlarýn bildirilmesi durumunda bölgedeki en büyük ölçekli harita kullanýlmalý ve mümkün olduðu takdirde kroki gönderilmelidir. 3- Tespit edilen derinlik deðiþikliklerinde kullanýlan iskandil (Echo Sounder) cihazýnýn marka ve modeli ile Ýskandil kaðýdýnýn gönderilmesi yararlý olacaktýr. Seyir, Hidrografi ve Oþinografi Dairesi Baþkanlýðý Tehlike teþkil eden bilginin genel yeri : Tehlike teþkil eden bilginin cinsi : Tehlike teþkil eden bilginin mevkii : N. E. Etkilenen Haritalar : TR. No.:

19 DÝÐER DUYURULAR (1) SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI WEB SÝTESÝ Seyir, Hidrografi ve Oþinografi Dairesi Baþkanlýðý 'nýn " Web Sitesi " Ocak 2001 tarihinden itibaren hizmete girmiþtir. Haftalýk Denizcilere ilanlar, ACROBAT READER programý ile okunabilecek formatta " Web Sitesinde " yayýnlanmaktadýr. Ýnternet: Seyir, Hidrografi ve Oþinografi Dairesi Baþkanlýðý. V (2) SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI TRT TELETEKS YAYINLARI Arýzalý seyir yardýmcýlarýnýn gemilere duyurulmasý amacýyla hazýrlanan TELETEKS sayfasý, EKÝM 2001 tarihinden itibaren TRT TELEGÜN (TELETEKS) de 193 sayfa numarasý ve " ARIZALI SEYÝR YARDIMCILARI " baþlýðý altýnda hizmete girmiþtir. Seyir, Hidrografi ve Oþinografi Dairesi Baþkanlýðý. 19

20 SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ÇUBUKLU/ÝSTANBUL 1738 Sayýlý Yasa ve 6/6218 Sayýlý Bakanlar Kurulu Kararnamesi uyarýnca Posta ücretinden muaftýr. TCG TCSG M/S S/S Kaptan/Komutan Rütbesi Adý ve Soyadý Ýmzasý Gün / /2004

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir.)

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir.) SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR KARADENİZ Paragraf No.ları MARMARA DENİZİ Sayı: 25 103-107 EGE DENİZİ 18 Haziran 2005 AKDENİZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir)

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir) SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR KARADENİZ Paragraf No.ları MARMARA DENİZİ Sayı: 32 132-136 EGE DENİZİ 6 Ağustos 2005 AKDENİZ

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR ISSN 1303-5568 HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 40 42 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say : 11 13 Mart 2004 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI IMIZ

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR ISSN 1303-5568 HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 145 148 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say : 33 16 A ustos 2003 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 30 36 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say :7 16 fiubat 2002 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI IMIZ ADRES NDE ve

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 026-027 SAYI :05 31 OCAK 2009 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 PLANLAMA VE PROJELENDÝRME ÜZERÝNE Neþat KONAK* Herhangi bir toplantý ortamýnda, ele alýnan konuya yönelik görüþ ve düþünceler sözlü olarak dile getirildiðinde; bulunulan mekânýn

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DENETÝM EKÝBÝ Görev Tanýmý: Hava Kirliliði Denetim Ekibi; Ýzmir ili mücavir alanýnda Çevre Bakanlýðý tarafýndan

Detaylı

38. yýl 27 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETLEME KURULU RAPORU Yönetim Kurulumuzun 15.2.28 tarih ve 28/7 sayýlý toplantýsýnda incelenerek kabul edilmiþ ve Genel Kurul

Detaylı

SEYİR DUYURULARI HAZIRLAMA VE YAYIMLAMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

SEYİR DUYURULARI HAZIRLAMA VE YAYIMLAMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 3321 SEYİR DUYURULARI HAZIRLAMA VE YAYIMLAMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 7/8/1996 No: 96/8510 Dayandığı Kanunun Tarihi : 30/5/1973 No: 1738 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ SÜMDER ( MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ) Sahibi Su Ürünleri Mühendisliði Derneði Adýna Doç. Dr. Meriç ALBAY Genel Yayýn Yönetmeni (Sorumlu) Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Mehmet ÖZGEN Yazý Ýþleri Müdürü (Editör)

Detaylı

Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Okçular'da imza kampanyasý baþladý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3460 Ýskele dýþýnda yolcu indirme-bindirme yasak Ortaca da Denizcilik ve Kabotaj Bayramý Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI ULAÞIM KOORDÝNASYON ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir ulaþým ana planýný yapmak ya da yaptýrmak ve uygulamak; ulaþým ve toplu taþýma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu

Detaylı

PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsayan

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

w w w. a d a n a e o. o r g. t r

w w w. a d a n a e o. o r g. t r Adana Eczacý Odasý w w w. a d a n a e o. o r g. t r GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT B aþkan Hangi Tarafýn Taraftarýsýnýz? Yýl:5 Say ý:59 TEMMUZ 2010 SON E-HABER Ý ÇIKARIYORUZ. Güncel Haberlerin yer aldýðý

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ

DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3443 Ortaca da Giriþimcilik Eðitimi Nisan ayýnda yapýlacak Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) mali desteði ile kendi iþini

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI A101 2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI Sayýn Yetkili, Bu soru kaðýdý ile elde edilecek istatistikler, kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarýn hazýrlanmasý, milli gelir tahminlerinin

Detaylı

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir.

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. BAÞKANIN SUNUÞU Deðerli Mersinliler; Kentimizde ikamet eden binlerce vatandaþýmýzýn sürdüðü yaþam doðal kaynaklarýmýzý mümkün olan en iyi þekilde kullanmayý zorunluluk haline getirmiþtir. Sürdürebilir

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler Samsun Ýl Tarým Müdürlüðü Adýna Sahibi Kadir ÝSPÝRLÝ Ýl Müdürü Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Ali KORKMAZ Yayýn Kurulu Dr. Ali KORKMAZ Yaþar BUDAK Þerife Gül GÖZÜGÜL Burhan HEKÝMOÐLU Mustafa ALTINDEÐER

Detaylı