ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (IV. OTURUM) 31 Mayıs 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (IV. OTURUM) 31 Mayıs 2015, Saat 14:00 :... :... :... :..."

Transkript

1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ BHR DÖNEMİ YRIYIL SONU SINVI (IV. OTURUM) 31 Mayıs 2015, Saat 14:00 Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans Programı, Sosyal Hizmetler Önlisans Programı, Sosyal Hizmet Lisans Programı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı, Reklamcılık Önlisans Programı, Lojistik Önlisans Programı, İşletme Yönetimi Önlisans Programı, İşletme Lisans Programı, İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programı, İlahiyat Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, Dış Ticaret Önlisans Programı, Çocuk Gelişimi Önlisans Programı, Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı, Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programı, dalet Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. Testin dı tatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO 1.Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2.Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Soru Sayısı Sayfa No Mikro İktisat Örgütsel İletişim Pazarlama İletişimi Sivil Toplum Örgütleri Sosyal Politika Tıbbi Terminoloji Ticaret Hukuku Türk Dili II Türkiyenin Toplumsal Yapısı Uluslararası İktisat Yaşayan Dünya Dinleri Yönetim Bilişim Sistemleri :... :... :... :... GENEL ÇIKLMLR 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 3.Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

2 tatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın tatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. TBMM Hükûme tara ndan oluşturulan düzenli ordunun Ba Cephesi'nde kazandığı ilk zafer aşağıdakilerden hangisidir? ) Sakarya Meydan Muharebesi B) Başkumandanlık Meydan Muharebesi C) I. İnönü Savaşı D) II. İnönü Savaşı E) Dumlupınar Savaşı 5. şağıdaki inkılaplardan hangisinin Türkiye Cumhuriye nin Ba lı ülkelerle ilişkilerinde kolaylık sağladığı savunulamaz? ) Ha a ta linin cuma gününden pazar gününe alınması B) Hicri takvim yerine miladi takvimin kullanılması C) Ölçüm ve ağırlık birimlerinin değiş rilmesi D) Şapka Kanunu ve kılık kıyafet alanındaki düzenlemeler E) Uluslararası rakamların kabul edilmesi 2. şağıdakilerden hangisi siyasal alanda yapılan inkılaplardan biri değildir? ) Saltana n Kaldırılması B) Cumhuriyet'in İlanı C) Halifeliğin Kaldırılması D) Çok par li siyasi hayata geçiş denemeleri E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabul edilmesi 6. Lozan Konferansı'nda çözülemeyen ve İngilizlerin Milletler Cemiye vasıtasıyla çözmek istediği sorun aşağıdakilerden hangisidir? ) Kapitülasyonlar B) Boğazlar C) Musul D) dalar E) Borçlar 3. şağıdakilerden hangisi 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun özelliklerinden biri değildir? ) Egemenlik kayıtsız şartsız mille ndir, ilkesi esas alınmış r. B) Kabine sistemi ge rilmiş r. C) Kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiş r. D) Türk anayasalarında ilk kez Türkiye tabiri kullanılmış r. E) Kısa ve yumuşak bir anayasadır. 7. I. Yeni Türk Harflerinin Kabulü II. Türk Dil Kurumunun Kurulması III. Türk Tarih Kurumunun Kurulması Yukarıdaki inkılapların kronolojik sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiş r? ) I-II-III B) I-III-II C) II-I-III D) III-I-II E) III-II-I 4. Türkiye Cumhuriye Devle 'nde sendikal hakların verildiği ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir? ) 1876 Kanun-ı Esasi B) 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu C) 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu D) 1961 nayasası E) 1982 nayasası 8. şağıdakilerden hangisi 1926 da kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile kadınlara tanınan haklardan biri değildir? ) Resmî nikâh hakkı B) Seçme - seçilme hakkı C) Mirastan eşit pay alma hakkı D) Kızlık soyadını kullanma hakkı E) Boşanma hakkı 2

3 9. TBMM nin açılışından sonra kurulan ilk resmî siyasi par aşağıdakilerden hangisidir? ) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası B) Serbest Cumhuriyet Fırkası C) İ hat ve Terakki Fırkası D) Hürriyet ve İ laf Fırkası E) Halk Fırkası 12. şağıdakilerden hangisi Cumhuriyet in ilanını hızlandıran sebeplerden biri değildir? ) Yaşanan hükûmet bunalımları B) Saltana n kaldırılmasıyla ortaya çıkan devlet başkanlığı tar şmaları C) Muhaliflerin eski sistemin yaşaması için gösterdiği çabalar D) Meclis Hükûmet Sistemi'nin yara ğı sorunlar E) nayasa hükmünün bir an önce yerine ge rilmesi gereği 10. Şeyh Sait İsyanı nın çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez? ) Musul Meselesi nden dolayı İngilizlerin Türkiye ye yönelik faaliyetleri B) Başta İngiltere olmak üzere emperyal devletlerin doğuda bir Kürdistan devle kurma amacı C) Musul Bölgesi ndeki Kürt ve rapların Türkleri istemediklerini ilan etmesi D) Hilafe n kaldırılması ile bir kısım halkın dinî söylemlerle daha kolay kışkır lması E) Rejim ve inkılapların toplum genelinde henüz tam olarak anlaşılmaması 13. I. Türkiye - Suriye sınırı, Hatay ve İskenderun dışarıda kalacak şekilde belirlenecek II. İskenderun Sancağı için özel bir yöne m kurulacak ve resmî dili Türkçe olacak III. Süleyman Şah ın mezarının bulunduğu Caber Kalesi Türk toprağı sayılacak Bu kararlar aşağıdaki antlaşmaların hangisinde yer almaktadır? ) nkara B) Lozan C) Gümrü D) Kars E) Balta Limanı 11. şağıdakilerden hangisi tatürk Dönemi'nde ekonomik alanda yapılan çalışmaların amaçlarından biri değildir? ) Ekonomide millîleş rme çabalarını sürdürmek B) Özel teşebbüsü harekete geçirmek C) Büyük ya rımları devlet eliyle yapmak D) Kapitülasyonların devamını sağlamak E) Ekonomide modern teknikleri kullanarak üre m yapmak 14. İkinci Dünya Savaşı nın çıkmasındaki en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir? ) Versay ntlaşması ndan sonra inşa edilen vrupa siyasal yapısının yeni sorunlar çıkarması B) 1938 yılından i baren lmanya nın saldırgan poli kalar gütmesi C) Rusya nın kdeniz de saldırgan poli kalar izlemesi D) lmanya nın Çekoslovakya nın bir bölümünü işgal etmesi E) BD nin yeni bir dünya düzeni kurmak istemesi 3

4 15. I. Bir mille n hür şekilde yaşamasını ifade eder. II. Başka bir devlete bağımlı olmamak demek r. III. Devle n dış poli kasının temel ilkelerindendir. IV. Yöne m ve ekonomi alanındaki gelişmelerle doğrudan ilgilidir. Yukarıda özellikleri verilen bütünleyici ilke hangisidir? ) Millî Egemenlik B) Tam Bağımsızlık C) Bilimsellik ve kılcılık D) Yur a Sulh Cihanda Sulh E) Çağdaşlaşma ve Ba lılaşma 18. I. Boğazlar II. Musul III. Hatay IV. Ege daları Yukarıdaki sorunlardan hangileri yılları arasında yapılan antlaşmalarla Türkiye Cumhuriye yararına çözülmüştür? ) I ve III B) I ve IV C) II ve IV D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 16. şağıdakilerden hangisi Büyük Devletler'in Orta Doğu daki yayılmacı poli kalarına karşı bölgesel savunma amacıyla 8 Temmuz 1937 de kurulan Sadabat Pak üyelerinden biri değildir? ) Mısır B) Türkiye C) fganistan D) İran 19. şağıdakilerden hangisi eği m alanında yapılan inkılaplardan biri değildir? ) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun Kabulü B) La n Harflerinin Kabulü C) Millî Eği m Teşkilat Kanunu nun Çıkarılması D) Medeni Kanun un Kabulü E) Üniversite Reformunun Yapılması E) Irak 17. I. Ülkenin sosyoekonomik kalkınması yolunda yeni bir vizyon geliş rmek II. Kalkınmanın plan, program, yöntem ve kaynaklarını belirlemek III. Tam bağımsızlık yolunda ekonomi alanında a lacak adımları belirlemek Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İzmir de toplanan I. Türkiye İk sat Kongresi nin toplanma amaçları arasında yer alır? 20. Milliyetçilik akımının bütün dünyaya yayılmasına neden olan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir? ) Fransız İh lali B) Sanayi İnkılabı C) vrupa daki Reform Hareketleri D) II. Dünya Savaşı E) Coğrafi Keşifler ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 4

5 21. şağıdakilerden hangisi tatürk ün dış poli kada izlediği ilkeler arasında yer almaz? ) Barışçılık B) Gerçekçilik C) Yayılmacılık D) kılcılık E) Ba cılık 24. İngiliz Başbakanı Churchill, Türkiye yi II. Dünya Savaşı'nda kendi yanlarında savaşa ka lması yönünde ikna etmek amacıyla Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile hangi şehirde görüşmüştür? ) İstanbul B) nkara C) Bursa D) dana E) İzmir 22. La n alfabesine geçiş sürecinde ortaya çıkan tepkilerin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ) rap harflerinin dinsel bir sembol olarak algılanması B) raplarla Türklerin akraba olması C) La n harflerinin yazılışının zor olması D) rap harflerinin Türkçenin yapısına daha uygun olması E) rap kültürü ile ilişkilerin kesilecek olması da çıkarılan Kabotaj Kanunu aşağıdakilerden hangisini kapsar? ) Türk parasının korunmasını B) Özel girişimcilere kolaylık sağlanmasını C) Türk denizlerinde gemi işletme hakkının Türklerin eline geçmesini D) Ekonomik alanda gerekli görülen değişikliklerin yapılmasını E) Şirketleşme ve sigortacılıkla ilgili düzenlemelerin yapılmasını 23. Türkiye, NTO (Kuzey tlan k Pak ) ya hangi tarihte üye olmuştur? ) 1945 B) 1950 C) 1952 D) 1961 E)

6 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Sorumluluk merkezleri arasında mamul ya da hizmet aktarımında transfer fiya nın belirlenmesinde kullanılacak yöntemler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiş r? ) Emsallere Uygunluk İlkesi - Global Oranlama İlkesi B) İkili Fiyat İlkesi Karşılaş rılabilir Fiyat İlkesi C) Maliyet r İlkesi Yeniden Sa ş İlkesi D) Kâr Bölüşüm İlkesi Piyasa Fiya İlkesi E) Sorumluluk Merkezi İlkesi Transfer Fiyatlama İlkesi 4. İhraç ürünün elde edilmesinde kullanılan girdilerin caret poli kası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesine ne denir? ) Şartlı muafiyet sistemi B) Dâhilde işleme rejimi C) Geri ödeme sistemi D) İthalî miktar kısıtlaması E) Tercihli tarife rejimi 2. şağıdakilerden hangisi transfer fiyatlamasının amaçları arasında yer almaz? ) maç uyumluluğunun sağlanması B) Bölümsel başarının ölçülmesi C) Kümüla f başarının ölçülmesi D) Yöne cinin mo ve edilmesi E) Bölümsel özerklik 5. Ülkeler bir tara an üre kleri mal ya da hizmetleri başka ülkelere satarken diğer tara an ih yaç duydukları mal ya da hizmetleri de dış ülkelerden sa n almaktadırlar. Dış care n bu kısmına yani başka ülkelerden mal ya da hizmet sa n alınmasına.. denir. Paragra a boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) dış caret B) ihracat C) ithalat D) akredi f E) teme ü 3. şağıdakilerden hangisi İthalat Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaz? ) İthala n hedef ve poli kalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak B) İthalat ile ilgili poli kaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek C) İthalata dair mevzua hazırlamak D) İthal mallara uygulanacak mali yüklere ilişkin hazırlıkları yürütmek 6. şağıdakilerden hangisi ihraca n önemini ar ran unsurlar arasında yer almaz? ) Dünya pazarlarından pay almak B) Sa ş ve kârları ar rmak C) İç pazara olan bağımlılığı ar rmak D) Fazla üre m kapasitesini satmak E) Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak E) IMF (Uluslararası Para Fonu) ile gerekli görüşmeleri yürütmek 6

7 7. Bir fatura kapsamındaki malın çeşitli cins ve türde ve çeşitli ağırlıktaki kaplara konulması hâlinde, her kapta ne miktarda eşya bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir? 10. ) Koli listesi B) Çeki listesi C) Göze m raporu D) naliz raporu E) Menşe şahadetnamesi 8. I. Transfer Bildirim Formu II. Kambiyo Senedi III. Menşe Şahadetnamesİ Yukarıdakilerden hangileri kambiyo işlemlerinde kullanılan belgeler arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 11. Bir işletmeye bağlı bölümler arasında mamul veya hizmet alım sa mında kullanılabilecek transfer fiya nın hesaplanmasında aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılamaz? ) Piyasa fiya B) Emsal fiya C) Maliyete dayanan transfer fiya D) Pazarlık fiya E) İkili fiyat D) I ve III E) II ve III 9. Çeşitli yöne m kademelerinde bulunan yöne ciler arasında, giderlere ilişkin bilgi akışını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? ) Sorumluluk merkezi B) Sorumluluk muhasebesi C) Transfer merkezi D) Bilgi dağı m sitemi E) Maliyet yöne m sistemi 12. Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe poli kalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiş rilmeden uygulanması gereğini ifade eden, muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir? ) Tutarlılık B) Tam çıklama C) İh yatlılık D) Önemlilik E) Özün önceliği 7

8 13. şağıdaki tanımlamalardan hangisi muhasebenin temel kavramlarından olan önemlilik kavramını açıklamaktadır? ) İşlemlerin muhasebeye yansı lmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması B) Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olması C) Muhasebe olaylarında temkinli davranılması D) Mali tabloların bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olması 16. Muhasebe kayıtlarını gerçekleş rirken ihracat işlemlerinde tarihler farklılık arz edebilir. Bu durumda aşağıdaki tarihlerden hangisi muhasebe kayıtlarına esas alınacak r? ) Fatura tarihi B) Gümrük beyannamesi tescil tarihi C) Fiilî ihracat tarihi D) Mal çıkış tarihi E) Mal teslim tarihi E) Parayla ölçülebilen ik sadi olay ve işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para birimiyle yansı lması 14. Para ve diğer menkul kıymetler ile maden ve taşların iç piyasada tedavülü ve ülkeden ihraç veya ülkeye ithaline ilişkin usul ve esasları düzenleyen hukuki me nlere. denilmektedir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Kambiyo Yönetmeliği B) Dış Ticaret İşlemleri Mevzua C) Yabancı Paralar Mevzua D) Kambiyo Mevzua E) Ödeme raçları Yönetmeliği 17. I. lacağın kazai bir hükme göre tahsil kabiliye ni kaybetmesi II. lacağın tahsil edilemeyeceğinin kanaat verici bir vesikaya bağlanmış olması III. Borçlu şirket sahibinin vefat etmesi Yukarıdaki durumların hangisi ya da hangilerinde yabancı paralı bir alacak, VUK hükümlerine göre değersiz bir alacak olarak kabul edilmektedir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 15. İşletme adına yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri finans kuruluşlarına ya rılan veya çekilen her türlü yabancı para birimi cinsinden Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) ile ilgili tutarlar aşağıda verilen hesaplardan hangisinin yardımcı ve alt hesaplarında izlenmektedir? ) 102 BNKLR HESBI B) 101 LINN ÇEKLER HESBI C) 646 KMBİYO KÂRLRI HESBI D) 601 YURT DIŞI STIŞLR HESBI E) 642 FİZ GELİRLERİ HESBI 18. Yurt dışından sa n alınmak üzere siparişe bağlanan stoklar ve maddi duran varlıklarla ilgili ödemelere ithala a avans işlemleri denir. şağıdakilerden hangisi ithalat işlemlerinde, verilen avansların izlendiği hesaplar arasında yer almaz? ) 159 VERİLEN SİPRİŞ VNSLRI B) 195 İŞ VNSLRI C) 217 YURT DIŞI VNSLRI D) 196 PERSONEL VNSLRI E) 259 VERİLEN VNSLR 8

9 19. Fason İşlemler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Fason işin özelliği, işi yapandan sadece işçilik hizme sa n alınmasıdır. B) Fason işlemlerde katma değer vergisi muafiye söz konusudur. C) Fason işlerde mamul, bir bütün olarak üre lebileceği gibi kısım kısım da yap rılabilir. D) Fason iş yapanların başkalarına fason iş yap rmaları, her iki fason iş bakımından tevkifat uygulamasına engel değildir. E) Fason üre m, bir ürünün tamamlanması için gerekli ilave işlemlerin, işletme dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara yap rılmasıdır. 22. KDV oranının %8 ve tevkifat oranının ½ olduğu varsayımı al nda TL tutarında fason iş yapan bir teks l işletmesinin düzenleyeceği faturada hesaplanan KDV kaç TL olmalıdır? ) TL B) TL C) TL D) TL E) TL 20. Fason olarak yapılan teks l ve konfeksiyon işlerine uygulanacak KDV oranı 01/06/2007 tarihinden geçerli olmak üzere.. olarak belirlenmiş r. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) %4 B) %8 C) %10 D) %12 E) % İşletme, dolar kasasında bulunan Doları, 1$=2,60 TL kuru üzerinden bozdurmuş ve parayı Bankasındaki hesaba ya rmış r. Doların alış tarihindeki kuru 1$=2,27 TL dir. İşletme muhasebe kayıtlarına göre aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiş r? ) İşletme bu durumdan dolayı herhangi bir zarara uğramamış r. B) İşletme bu durumdan dolayı herhangi bir kâr elde edememiş r. C) TL Kambiyo kârı ortaya çıkmış r. D) TL Kambiyo zararı ortaya çıkmış r. E) Yabancı para kasasında Dolar kalmış r. 21. Vergi alacağının emniyet al na alınması için, vergiye tabi işlemlere taraf olanların (işi yapan ve yap ranı) verginin ödenmesinden sorumlu tutulması işlemine ne ad verilir? ) Tevfikat işlemi B) Kısmi vergilendirme işlemi C) Fason üre m vergilendirme işlemi D) Dolaylı vergilendirme işlemi E) Hizmet alım işlemi 24. KRC işletmesi şapka imal edip satan bir işletmedir. Kredili olarak TL + %18 KDV tutarında cari mal sa n almış ve kredili olarak ihraç kaydıyla TL + %18 KDV tutarında mal satmış r. Ödenmesi gereken KDV tutarı aşağıdakilerden hangisidir? ) TL B) TL C) TL D) TL E) TL 9

10 25. 10

11 Mikro İktisat DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Mikro İktisat testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. "İnsanın, günlük haya içinde incelenmesi" şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) İşletme B) İk sat C) Fayda D) Üre m E) Maliyet 5. Standartlaşmış bir üre m fonksiyonunun temel değişkenleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiş r? ) Emek, girişimci B) Sermaye, girişimci C) Emek, toprak D) Emek, sermaye E) Sermaye, toprak 2. şağıdakilerden hangisi piyasayı oluşturan farklı birimlerden biri değildir? ) lıcı B) Sa cı C) Mal veya hizmet D) Pazarlıkçı E) Ortam 6. Yansız teknolojik ilerleme olması hâlinde eş ürün eğrisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur? ) Eş ürün eğrisi yukarıya doğru kayar. B) Eş ürün eğrisi aşağıya doğru kayar. C) Eş ürün eğrisinde herhangi bir değişiklik olmaz. D) Eş ürün eğrisinde MRTS LK artar. E) Eş ürün eğrisinde MRTS LK azalır. 3. Qp=50-4P talep denkleminin P=10 için talebin fiyat elas kiye aşağıdakilerden hangisidir? ) -1 B) -2 C) -3 D) -4 E) Üre len bir malın, üre minden vazgeçilen malın değeri kadardır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) açık maliye B) ba k maliye C) rsat maliye D) sosyal maliye E) özel maliye 4. Engel eğrisi aşağıdaki eğrilerden hangisinin yardımıyla elde edilmektedir? ) Fiyat tüke m eğrisi B) Talep eğrisi C) Gelir tüke m eğrisi D) rz eğrisi E) Kayıtsızlık eğrisi 8. Firmaların üre m girdilerinden en az bir tanesinin miktarını değiş remediği dönem aşağıdakilerden hangisidir? ) Çok kısa dönem B) Kısa dönem C) Uzun dönem D) Çok uzun dönem E) Piyasa dönemi 11

12 9. Tam rekabetçi bir firmanın kısa dönem arz eğrisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş r? ) MC eğrisinin VC eğrisinin üstünde kalan kısmıdır. B) MC eğrisinin TC eğrisinin üstünde kalan kısmıdır. C) MC eğrisinin FC eğrisinin üstünde kalan kısmıdır. D) MC eğrisinin tamamıdır. E) MC eğrisinin azalan kısmıdır. 12. Hükûmet bir malın fiya na, piyasa denge fiya nın üstüne çıkacak şekilde müdahalede bulunursa aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? ) Bu durum, bir tavan fiyat uygulamasıdır ve sonuçta arz fazlası ortaya çıkar. B) Bu durum, bir taban fiyat uygulamasıdır ve sonuçta arz fazlası ortaya çıkar. C) Bu durum, bir tavan fiyat uygulamasıdır ve sonuçta talep fazlası ortaya çıkar. D) Bu durum, bir taban fiyat uygulamasıdır ve sonuçta talep fazlası ortaya çıkar. E) Bu durum, bir ithalat kotası uygulamasıdır ve sonuçta talep fazlası ortaya çıkar. 10. Tam rekabetçi bir firma 600 birim üre ğinde, kârını maksimuma çıkarmaktadır. 600 birim üre min toplam maliye 3000 TL dir. Malın fiya 7 TL olduğuna göre firmanın maksimum kârı ne kadardır? 13. ) 1000 TL B) 1200 TL C) 1400 TL D) 1600 TL E) 1800 TL 11. Tam rekabet koşulları al nda faaliye e bulunan bir firma için aşağıdakilerden hangisi kârı maksimize eden üre m düzeyini ifade eder? ) MR=TC B) MR=FC C) MR=VC D) MR=MC E) P=VC 14. Bir malın sa lan birim miktarı üzerinden alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir? ) dvolarem Vergi B) Spesifik Vergi C) Götürü Vergi D) Kurumlar Vergisi E) Servet Vergisi 12

13 15. Yakın ikamesi olmayan bir malın tek sa cısının bulunduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Tam rekabet B) Monopson C) Monopol D) Oligopol E) Monopollü rekabet 19. Faktör piyasasında bir firmanın eğrisi aynı zamanda piyasa talep eğrisidir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) marjinal maliyet B) marjinal ürün C) marjinal ürün değeri D) ortalama ürün değeri E) ortalama maliyet 16. Monopollü rekabet analizinde, endüstri terimi yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılır? ) Fiyat grubu B) Ürün grubu C) Subjek f grup D) Objek f grup E) Mal farklılaşması 20. Bir kişinin durumunu kötüleş rmeden bir başkasının durumunun iyileş rilemediği durum aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? ) Edgeworth etkinliği B) Bölüşüm etkinliği C) Üre m etkinliği D) Pareto etkinliği E) Dağılım etkinliği 17. şağıdakilerden hangisi fiyat liderliği türlerinden biri değildir? ) Büyük firmanın fiyat liderliği B) Etkin firmanın fiyat liderliği C) Barometrik fiyat liderliği D) nlaşmaya bağlı liderlik E) Sweezy fiyat liderliği 21. Üre m imkânları eğrisinin eğimi aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanır? ) Marjinal ikame oranı B) Ürün dönüşüm oranı C) Marjinal teknik ikame oranı D) Marjinal ürün oranı E) Ürün fiyatları oranı 18. Faktör piyasası rekabetçi olduğunda firma faktör is hdamını hangi noktaya kadar sürdürür? ) MRP=MC B) MR=MC C) MP=ME D) MRP=ME E) MRP=MRC 22. Tüm malların denge fiya ve miktarının eş anlı olarak belirlendiği analiz aşağıdakilerden hangisidir? ) Kısmi denge analizi B) Genel denge analizi C) Tüke ci denge analizi D) Üre ci denge analizi E) Faktör piyasası analizi 13

14 23. simetrik enformasyon kavramını literatüre kazandıran ik satçı aşağıdakilerden hangisidir? ) kerlof B) Pareto C) Neumann D) Morngenstern E) Nash 25. şağıdakilerden hangisi enformasyonun özelliklerinden biri değildir? ) Belirlilik B) Yayılma C) Uygulanabilirlik D) İçerik E) Potansiyel 24. Bir amirin sözleşmeyi imzaladıktan sonra ajanı takip edememesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? ) simetrik enformasyon B) Müzayede C) hlaki tehlike D) Ters seçim E) Sinyal gönderme 14

15 Örgütsel İletişim DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Örgütsel İletişim testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. İnsanların davranışlarını etkilemek amacıyla, sözlü ya da sözsüz araçlarla zihin yönlendirme etkinliğine denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) tepki B) algı C) mesaj D) ile şim 4. şağıdakilerden hangisi ile şimin toplumsal fonksiyonları arasında yer alır? ) Duygu ve düşünceler paylaşılır. B) Birey kendini gerçekleş rir. C) Kültürel aktarma sağlar. D) Temsil yeteneği kazandırır. E) Karar destek sistemi sağlar. E) zekâ 2. şağıdakilerden hangisi örgüt içi ile şimin amaçlarından biri değildir? ) Örgütün amaçlarının, hedeflerinin ve poli kalarının çalışanlarca bilinmesini sağlamak B) İş ve işlemlere ilişkin bilgi vermek ve bu yolla iş ve beceri eği mini kolaylaş rmak C) Örgütün etkinlikleri, önemli olaylar ve kararlar, başarımlar konusunda çalışanları aydınlatmak D) Örgütün faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek E) Yöne ciler ve çalışanlar arasında iki yönlü-karşılıklı ile şimi özendirmek 5. şağıdakilerden hangisi örgü eki ile şimin faydalarından biri değildir? ) Örgütsel performansı ar rır. B) Çalışanların paylaşım duygusunu ar rır. C) Örgütsel faaliyetlerin is krar ve iş birliği içinde gerçekleşmesine katkıda bulunur. D) Örgütsel değişime karşı direnç oluşturur ve değişim sürecini yavaşla r. E) Müşteri hizmetlerinin iyileşmesini sağlar yılında yayınladığı Bilimsel Yöne min İlkeleri adlı eseri ile yöne m konusunu ilk kez bilimsel bir araş rma alanı olarak inceleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? ) Elton Mayo B) Max Weber C) Karl Marx D) Henry Fayol E) F. Winslow Taylor 6. şağıdakilerden hangisi örgütsel ile şimde tek yönlü ile şimi gerek recek durumlar arasında yer almaz? ) Tek yönlü ile şim, uygulamaya hız kazandırır. B) Verimli zaman kullanımı açısından yarar sağlar. C) Ön yargıların bulunmadığı, ile nin açık ve anlaşılabilir olduğu durumlarda ile şimin çi yönlü işlemesine gerek yoktur. D) lıcının bilgi ve kavrayış düzeyinin yeterli olması durumunda, tek yönlü ile şim kurulur. E) İnterak f bir ile şim söz konusu olduğunda tek yönlü ile şime başvurulmalıdır. 15

16 7. Sesin niteliği, tonu, hızı, şidde, hangi kelimelerin vurgulandığı, duraklamaları ve benzeri özellikleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) Dil ötesi ile şim B) Dil C) Yazılı ile şim D) Görsel ile şim E) Yatay ile şim 10. Çok sayıda kişiye aynı anda bir faaliye, bir haberi veya bir isteği bildirmek amacıyla gönderilen iş mektuplarına ne ad verilir? ) Şartname B) Vekâletname C) Sirküler D) Tezkere E) Sözleşme 8. şağıdaki ifadelerden hangisi örgütlerde yazılı ile şimi tercih etmenin başlıca nedenlerinden biri değildir? ) Yazıların belge ve arşiv değeri vardır (daha kalıcıdır). B) Mesajlar, bütünlük içinde ile lir ve mesaj özenle hazırlanır. C) Mesaj gönderenin konuyla daha yakından ilgilendiğini gösterir. D) Daha resmîdir ve yetkiyi daha fazla hisse rir. E) Sözlü ile şime göre daha hızlıdır. 11. şağıdakilerden hangisi ile şim teknolojilerinin yazılı ile şime sağladığı avantajlardan biri değildir? ) Maliyetleri azal rlar. B) Zamandan tasarruf sağlarlar. C) Kâğıt kullanımının gerek rdiği fiziksel alan kullanımını daral rlar. D) Doküman yöne minde etkinliği azal rlar. E) Ofislerde görülen işlerin verimliliğini ar rırlar. 9. Resmi yazışmalarda protokol gereği üst makamlara yazarken aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılmaz? ) Bilgilerinize arz olunur. B) Bilgilerinize arz ederiz. C) rz ederim. D) Gereğini rica ederim. E) rz olunur. 12. I- Geri bildirim II- Yöne m karar merkezi III- Veri toplama ve işleme IV- Karar V- Bilgi VI- Bilgisayar ve veri işleme operatörü Yukarıda verilen bilgisayarla veri işleme süreci aşamaları hangi seçenekte doğru sıralanmış r? ) III-VI-V-II-IV-I B) III-IV-V-II-VI-I C) I-VI-V-II-IV-III D) II-VI-V-III-IV-I E) III-V-VI-II-IV-I 16

17 13. Bir kuruluşun bilgi işlem ve yöne m bilgi sistemleri programlarının kullandığı operasyonel verilerin bütününe.denir. Cümlede boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) veri ambarı B) veri yolu C) sınıflama 17. Örgütlerde bilgi yöne mini gerçekleş ren bilgisayar tabanlı bilgi sistemlerine ne ad verilmektedir? ) Üre m sistemi B) Pazarlama sistemi C) Muhasebe sistemi D) Bilgisayar sistemi E) Yöne m bilgi sistemi D) depo E) veri tabanı 14. Farklı çalışma birimlerindeki birbirinin as ya da üstü olmayan çalışanlar arasında kurulan ile şime ne ad verilir? ) Dikey ile şim B) Yatay ile şim C) Çapraz ile şim D) Formel ile şim E) İnformel ile şim 18. Yalnızca kurum içi erişime açık ve tüm çalışanları ilgilendiren bilgilerin, düzenli bir biçimde yayınladığı web sayfalarından oluşan portallara ne ad verilir? ) İnternet B) İntranet C) Extranet D) Web E) Ultranet 15. şağıdakilerden hangisi örgütlerde informel ile şim kanallarından biri değildir? ) Dostluk ve arkadaşlık ilişkileri ile sosyal birliktelikler B) Kişiler arasında duygusal ve düşünsel nedenlerle kurulan ilişkiler C) Merak ve dedikodu yolu ile oluşturulan birliktelikler D) Rivayet, söylen, yakış rma ve uydurma haberlerin yayılması ile kurulan ilişkiler 19. şağıdakilerden hangisi kurum dışında kullanılacak portalin özelliklerinden biridir? ) Departmanlar arası bilgi paylaşımı sağlamalıdır. B) Mevcut bilgi ve uygulamaları entegre etmelidir. C) Dinamik kişiselleş rme olanağı sağlamalıdır. D) Her bir iş ortağı için uyarlanabilir olmalıdır. E) Çok az bir eği m ile kullanılabilir hâle gelmelidir. E) Kurum tara ndan düzenlenen ilişkiler 16. Verilerin gerek örgüt içi, gerek örgüt dışı kaynaklardan elde edilmesi, kâğıt ya da manye k ortamlarda tutulması işlemlerini içeren, bilgi işleme süreci aşağıdakilerden hangisidir? ) Rapor etme aşaması B) Sınıflama aşaması C) Sıralama aşaması D) Kaydetme aşaması 20. şağıdakilerden hangisi örgütsel ile şimi engelleyen faktörler arasında yer almaz? ) Fazla bilgi yüklemesi B) Statü farkı C) Kültürel benzerlikler D) Mesaj alıcının bilgi ve mo vasyon eksikliği E) Kişisel farklılıklar E) Özetleme aşaması 17

18 21. şağıdakilerden hangisi örgütsel etkileşimin kanal engellerinden biri değildir? ) Fiziksel yakınlık B) Zaman baskısı C) Kesin ler D) Statü E) Örgütsel stres 24. Bir ürün veya hizme tanıtan, genel olarak; bir isim, kavram, işaret, sembol veya özel bir tasarımın bileşiminden oluşan imaj türünü tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) Kişisel imaj B) Yabancı imaj C) Ürün imajı D) Marka imajı E) Nega f imaj 22. Bir kuruluş ile hedef kitlesi arasında iyi niyetli ve karşılıklı anlayışa dayalı ilişkileri sürdürmeye yönelik çabalar olarak tanımlanan ilişkilere ne ad verilir? ) Toplumsal ilişkiler B) Sosyal ilişkiler C) Bireysel ilişkiler D) Halkla ilişkiler E) İnsani ilişkiler 25. Örgü e benzer düşünce ve davranışlardan oluşan, çalışanların örgütsel davranışlarına yön veren, bireysel ve örgütsel etkinliklerini şekillendiren değerler bütününe ne ad verilir? ) Örgütsel kültür B) Örgütsel sorumluluk C) Örgütsel tolerans D) Örgütsel ile şim E) Örgütsel risk 23. Örgütün bütün unsurlarıyla birlikte elde e ği toplam değere ne ad verilir? ) Örgütsel i bar B) Örgüt kültürü C) Örgüt kimliği D) Örgüt imajı E) Örgüt iklimi 18

19 Pazarlama İletişimi DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Pazarlama İletişimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Pazarlamaya konu olabilen her ögenin seçilmiş amaçlar doğrultusunda ikna edici kitlesel ile şim araç ve yöntemleri ile ve bedeli ödenerek yapılan tanı m çabalarına ne ad verilir? ) Kişisel sa ş B) Halkla ilişkiler C) Reklam D) Sosyal sorumluluk E) Duyurum 4. I. Bireysel sporcuların sponsorluğu II. Spor organizasyonlarının sponsorluğu III. Spor takımlarının sponsorluğu Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri spor sponsorluğu türleri arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 2. Reak f halkla ilişkiler stratejileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Planlanamayan ve kontrol edilemeyen durumlarda uygulanan halkla ilişkiler faaliyetleridir. B) Pazarlama amaçları doğrultusunda marka ve ürünlerin tanı mını yapmayı amaçlayan stratejilerdir. C) Uzun dönemli pazarlama poli kaları doğrultusunda şekillenir. D) En önemli uygulama alanları,yeni ürün ve çeşitlendirilmiş ürün tanı mlarıdır. 5. Sponsor olunacak faaliye e isim haklarının doğrudan tek bir işletmeye verilmesine ne ad verilir? ) Pasif sponsorluk B) Odaklanmış sponsorluk C) na sponsorluk D) Profesyonel sponsorluk E) Klasik sponsorluk E) Ürün ve markaya ilişkin olarak pazarlama konusunda imkânlar arama ve yaratmayı amaçlamaktadır. 3. İşletmenin faaliyetleri, ürünleri ve markasını ilgilendiren her tür yasal düzenlemeye ilişkin yasa ve karar organlarını etkileme çabalarına ne ad verilir? ) Tanı m B) Kurum imajı C) Toplum için yararlı faaliyetler D) Lobi faaliyetleri E) Duyurum 6. Ürün bilgisinin müşterinin isteklerine göre oluşturulduğu ve bu doğrultuda sa ş elemanının konuşmasının belirli bir format izlediği sa ş sunum tekniği aşağıdakilerden hangisidir? ) Uyaran-tepki sunumu B) Formüle edilmiş sa ş sunumu C) İh yaç-tatmin sunumu D) Önermeli sa ş E) Kaydedilmiş sunumlar 19

20 7. Sa ş elemanının müşteriyle nasıl görüşeceği, müşteriyi nasıl karşılayacağı ve müşteri ile nasıl ilişki kuracağını kapsayan kişisel sa ş süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir? ) day müşterileri arama ve nitelendirme B) Sa ş sonrası ile şim C) Sa ş şeması değerlendirme D) Yaklaşım E) Müşterinin izlenmesi 11. Bir ürün grubu karşısında yer belirlemek amacıyla yapılan konumlandırmaya ne ad verilir? ) Kullanıma göre konumlandırma B) Ürünü kullananlara göre konumlandırma C) Çağrışıma göre konumlandırma D) Rakibe göre konumlandırma E) Ürün grubu bazında konumlandırma 8. şağıdakilerden hangisi sa ş tutundurma çabalarının amaçlarından biri değildir? ) Marka bağlılığı sağlamak B) Tutunmuş bir markanın kullanıcı sayısını ar rmak C) Rekabetçi ek sa ş gerçekleş rmek D) Tüke ci değeri yaratmak E) İşletmenin maliyetlerini düşürmek 12. şağıdakilerden hangisi kurum kimliğinin bileşenlerinden biri değildir? ) Kurumsal kültür B) Kurumsal davranış C) Kurumsal tasarım D) Kurumsal ölçek E) Kurumsal ile şim 9. Örnek ürün dağı mlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Sadece gıda maddelerinde kullanılan bir yöntemdir. B) En pahalı tüke ci sa ş tutundurma aracıdır. C) Belirli bir ürünün sa şını hızlandırmak için tüke ciye bedava ya da çok düşük fiyatla armağan şeklinde bir ürün örneğinin sunulmasıdır. D) Ürün ya da marka ile ilgili önceden yapılmış olan reklamı somutlaş rır ve sa şın gerçekleşmesini kolaylaş rır. 13. Bir üründen elde edilen toplam fayda ile o ürünü elde etmek için aktarılan toplam maliyet arasındaki farka ne ad verilir? ) Müşteriyi şaşırtmak B) Müşteri deneyimi C) Müşteri değeri D) Müşteri fedakârlığı E) Müşteri memnuniye E) Tüke ciler tara ndan ürün ya da markanın denenmesini sağlayan tüke ci tutundurma aracıdır. 10. Perakendeciler ve toptancıların kendi isimlerini taşıyan markalama stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? ) Çoklu markalar B) Üre ci markası C) racı markası D) ile markası E) Tutku markası 14. şağıdakilerden hangisi müşteriye daha fazla değer sunma yollarından biri değildir? ) Kitleselleş rilmiş ürünler üre lmesi B) Daha hızlı ve etkin hizmet sunulması C) Ürün garan si süresinin ar rılması D) Eği m hizmetlerinin verilmesi E) Özel üyelik programları gibi hizmetlerin sunulması 20

21 15. Reklam verenin belli bir süre için interne e belli bir alanı sa n alarak hedef kitlesine mesajı özel kurgulanmış içerikleri kullanarak ile ği içerik sponsorluğu uygulamalarına ne ad verilir? ) çılan pencereler B) İnterak f televizyon uygulamaları C) Podcas ng D) Kiosk pazarlama E) Viral reklamcılık 19. şağıdakilerden hangisi yürütülen fuar/sergi sonrasında yapılan faaliyetlerinden biridir? ) Stant sa ş gücünün planlanması ve eği lmesi B) Malzemenin ve ekipmanın ulaş rılması C) Stant tasarımı D) Fuarda belirlenen potansiyel müşterilerin aranması ve ziyaret edilmesi E) Destekleyici tutundurma etkinliklerinin sağlanması 16. Herhangi bir web sayfasının görüntülenmesi esnasında, reklam içerikli yeni bir web sayfasının otoma k olarak açılması sure yle yapılan reklamlara ne ad verilir? ) Müşteri veri tabanı B) çılan pencereler C) Elektronik posta D) Online pazarlama E) Banner reklamları 20. ğızdan ağza ile şime ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Biçimsel olmayan ve işletmenin kontrolü dışında gerçekleşen bir ile şim şeklidir. B) İşletmenin ürün hakkında ne söylediği değil, müşterinin ne söylediği önem taşımaktadır. C) Deneyim aktarma mekanizmasıdır. D) ğızdan ağza ile şim güvenilirliği en düşük ile şim aracıdır. E) Özellikle hizmet endüstrisinde faaliyet gösteren işletmeler için oldukça önemlidir. 17. şağıdakilerden hangisi cari fuarların sa ş dışı fonksiyonları arasında yer alır? ) Potansiyel alıcıları belirlemek B) Kanal yöne mini belirlemek C) Mevcut müşterilerin problemlerini çözmek D) Yeni ürünlerin tes ni ve tanı mını yapmak E) İşletme imajını korumak 21. şağıdakilerden hangisi sa ş noktası stantlarının düzenlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden biri değildir? ) Sa ş noktası stantları ürünün/markanın fark edilmesini sağlamalıdır. B) Ürüne ait bilgiler sa ş noktası standına entegre edilmelidir. C) Gösterilecek ürünleri farklılaş rmak için yara cı yollar bulunmalıdır. D) Stantlar rakiplerine benzemeli ve farklı mesajlar vermelidir. E) Rakiplerin sa şları ar rmak için ne gibi araçlar kullandıkları izlenmelidir. 18. şağıdakilerden hangisi cari fuarlara ka lan ak f hedef kitlenin özelliklerinden biri değildir? ) Bir ürün ya da hizmete ih yaç duyarlar. B) Vakit geçirmek amacı ile sergiyi ve fuarı gezerler. C) Ürün ya da hizmetler konusunda bilgilendirilmeyi beklerler. D) İh yaç duyduğu ürün ya da hizme almaya niyetlidirler. E) Firmaların ürün ve hizmetlerini inceler, karşılaş rma yaparlar. 22. şağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluğun önem kazanmasında etkili unsurlardan biri değildir? ) Saydamlık B) Bilgi C) Sürdürebilirlik D) Yerelleşme E) Kamu sektörünün başarısızlığı 21

22 23. şağıdakilerden hangisi kurum içi sorumluluk alanları arasında yer alır? ) Rakiplere karşı sorumluluk B) Tedarikçilere karşı sorumluluk C) Çalışanlara karşı sorumluluk D) Müşterilere karşı sorumluluk E) Çevreye karşı sorumluluk işletme içindeki farklı fonksiyonları tek amaç için merkezîleş rerek bir ça al nda yönetmek, ayrıca işletme içi çalışanlarla dışarıdan destek veren ajansların faaliyetlerini bütünleş rmek r. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) İmaj bütünleşmesinin sağlanması B) Fonksiyonel bütünleşme C) Tüke ci odaklı bütünleşme D) Hedef kitlelerin bütünleşmesi E) Bütünleşme ih yacını fark etmesi 24. Kavram tes yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kişilere, reklamın bir örneği verilerek daha önce karşılaşıp karşılamadıkları veya tanıyıp tanımadıkları sorulmaktadır. B) Reklamda, halkla ilişkilerde, marka sloganında veya diğer ile şim araçlarında kullanılan içeriğin, müşteriler üzerindeki etkisini değerlendirmek r. C) Reklama yönelik bilişsel ve duygulanım tepkilerini ve tüke ci düşüncelerini ortaya çıkartmaktadır. D) Değişen duygulara bağlı olarak insan vücudunun fonksiyonlarındaki değişimleri ölçmektedir. E) Bir grup içerisinde mesaj tasarımının beklenen etkiyi yara p yaratmadığı test edilmektedir. 22

23 Sivil Toplum Örgütleri DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sivil Toplum Örgütleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Sivil toplum devlete bağımlı değildir, tersine devlet sivil toplum tara ndan yönlendirilir. görüşü aşağıdaki düşünürlerden hangisine ai r? ) Rousseau B) Hegel C) Marx D) Tocqueville E) Locke 3... Kuramı na göre sosyal hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemeler doğrudan sivil toplum örgütlerinin daha etkin hâle ge rilmesiyle sağlanmalı ve devle n müdahalesi en aza indirilmelidir Kuramı na göre ise devle n küçültülmesinden ziyade sivilleş rilmesi, böylece devle n ortadan kalkarak toplumun kendi hâline gelmesi sağlanmalıdır. Paragra a boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Çoğulcu Sivil Toplum Ka lımcı Sivil Toplum B) sgari Devletçi Sivil Toplum Ka lımcı Sivil Toplum C) Çoğulcu Sivil Toplum sgari Devletçi Sivil Toplum D) Ka lımcı Sivil Toplum Çoğulcu Sivil Toplum E) sgari Devletçi Sivil Toplum Çoğulcu Sivil Toplum 2. I. Felsefe geleneğine sahip bir toplum ancak sivil toplum olabilir. II. Sivil toplumun oluşabilmesi için devle n değil, ik darın kullanım hakkının bölünmesi gerekir. III. Sivil toplum, medeni toplumdur. IV. Türk toplumunda, sivil toplum için temel öge olan bireysel özerklik ögesi devlet karşısında zayıf bırakılmış r. V. Sivil toplumun kökeni, Ba toplumlarının yöneten-yöne len grupları arasında bir tampon alanı oluşturan şehir ahalileridir. Yukarıdaki görüşlerden hangileri bir toplumbilimci olan İdris Küçükömer e ait değildir? ) I ve III B) II ve IV 4. şağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının siyasal işlevlerinden biri değildir? ) STK lar istenilen bir kanunun geçirilmesi ya da istenmeyen bir kanunun iptali için yasama organlarında faaliyet gösterirler. B) Bazı olumsuz poli kalar sivil toplum kuruluşlarının muhalefe sonucunda uygulamadan kaldırılabilmektedir. C) STK lar tarafsızlık e ke al nda dolaylı yollarla siyasi par leri baskı al na almakta ve kendi yararlarına çalışacak adayı gizlice desteklemektedirler. D) Sivil toplum kuruluşları kamuoyu oluşturma sure yle bireylerin taleplerinin dile ge rilmesine yardımcı olurlar. E) STK lar sosyal hizmet alanlarında çalışır ve sosyal yardımda bulunurlar. C) II ve V D) III ve IV E) III ve V 23

24 nayasası nın en son 2001 yılında değiş rilen Dernek Kurma Hürriye başlıklı 33. maddesinde derneklerle ilgili temel hükümler yer almaktadır. şağıdakilerden hangisi bu hükümlerden biri değildir? ) Dernekler gerekli makamlardan gerekli izinler alındıktan sonra kurulabilir. B) Herkes bir derneğe üye olma ya da üyelikten çıkma hürriye ne sahip r. C) Dernekler, kanunun öngördüğü hâllerde hâkim kararıyla kapa labilir. D) Dernek kurma hürriye nin kullanılmasında uygulanacak usuller kanunda gösterilir. 8. Cumhuriyet Dönemi nin ilk vakıflar kanunu, 2762 sayılı Vakıflar Kanunu olup 1935 yılında yürürlüğe girmiş r. Bu kanunla Osmanlıdan devralınan vakıflar gruplandırılmış. şağıdakilerden hangisi bu vakıf gruplarından biri değildir? ) Mazbut vakıflar B) Müspet vakıflar C) Cemaat vakıfları D) zınlık vakıfları E) Mülhak vakıflar E) Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. 6. şağıdakilerden hangisi dernek veya vakfa ait bir ik sadi işletmenin varlığından söz edilebilmesi için ik sadi işletmenin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir? ) Ticari, sınai veya zirai alanda devamlı olarak faaliye e bulunması gerekir. B) Dernek veya vakıf şeklinde kurulmuş C) Sermaye şirke şeklinde kurulmuş olmaması gerekir. D) Dernek veya vakfa bağlı olması gerekir. E) Koopera f şeklinde kurulmuş olması gerekir. 9. şağıdakilerden hangisi Osmanlılar Dönemi nde sendikacılığın gelişim basamaklarından biri olarak nitelendirilemez? ) Sendikal örgütlenme, Temmuz Grevleri adıyla bilinen grevlerle canlanmaya başlamış r. B) Çalışma haya na ilişkin ilk yasal düzenleme Ereğli bölgesindeki kömür madeni çalışanlarını korumak amacıyla kabul edilmiş r. C) Elbistan daki kömür madenindeki işçilerin grevi, ilk grev olayı olarak kabul edilmektedir. D) Sınıf bilinci taşıdığı söylenebilecek ilk işçi örgütü Osmanlı mele Cemiye dir. E) Sendikal faaliyetlerle ilgili ilk yasal düzenleme Ta l-i Eşgal Kanunu dur. 7. şağıdakilerden hangisi Osmanlılarda vakıf kurmanın önem arz etmesinin nedenlerinden biri değildir? ) hire e kurtuluşa ermek B) Mülkiyet hakkının korunması sağlamak C) Sosyal saygınlık kazanmak D) İnsan haya ndan sonra da süregiden hayırseverliği yaşatmak E) Sağlanan gelirlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak 10...değişik iş kollarında en az beş sendikanın bir araya gelmesi sure yle meydana ge rdikleri tüzel kişiliğe sahip üst kuruluşlara denilirken; işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliş rmek için meydana ge rdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara denilir. Paragra a boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Sendika iş yeri B) Sendika konfederasyon C) İş yeri sendika D) Konfederasyon sendika E) Konfederasyon iş yeri 24

25 11. I. Toplanma ve örgütlenme hakkı II. Grev ve toplu sözleşme hakkı III. Gelişme hakkı IV. Eği m hakkı V. Ka lma hakkı Yukarıdaki haklardan hangileri birinci kuşak haklar olan klasik haklar arasında yer alır? ) I ve II B) I ve IV 15. şağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının temel özelliklerinden biri değildir? ) Toplumsal sorunların çözümü için çalışmak B) Herkesin ak f vatandaş olarak yöne me ka lmasını sağlamak C) Toplumsal sorunların çözümünde devletle iş birliği yapmak D) Bireysel sorunların çözümünü toplumsal sorunların önüne geçirmek E) Devlet yöne minin etkili, verimli, sorumlu, şeffaf bir hâl alması için çalışmak C) I ve V D) II ve V E) III ve IV 12. şağıdakilerden hangisi demokra k hukuk devletlerinde karşılaşılabilecek bir sivil itaatsizlik eylemi değildir? ) İmza toplama B) Bildiri dağıtma C) Genel greve çağırma D) Boykot E) Bankaların yağmalanması 16. vrupa Birliği nin kuruluş nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? ) Sürdürülebilir bir refahı ve barışı tesis etmek B) Sovyet tehdidine karşı bir bütünleşme C) Sömürgeler oluşturmak D) Dünyada üçüncü kutup hâline gelmek E) II. Dünya Savaşı sonrası yıkımı ortadan kaldırmak 13..devlet-sivil toplum ayrışmasının ekonomik boyu aki kavramsallaş rmasıdır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Merkan lizm B) Oligarşi C) Sosyal adalet D) Otokrasi 17. B nin, vrupa ekonomisini modernize etmek ve dünya pazarındaki güçlü oyuncularla rekabet edebilmek için Mart 2000'de benimsediği strateji aşağıdakilerden hangisidir? ) Lizbon Stratejisi B) Madrid Stratejisi C) Londra Stratejisi D) Lüksemburg Stratejisi E) Berlin Stratejisi E) Komünizm 14. Bir sivil toplum kuruluşunun uluslararası sivil toplum kuruluşu olabilmesi için en az kaç ülkede faaliyet yürütüyor olması gerekmektedir? ) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8 25

26 18. şağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının sosyal adale sağlama amacı doğrultusunda yapılmaz? ) Sosyal refahın eşit dağılımı B) Fırsat eşitliği C) Eği m imkânlarından yararlanamayan bireylerin bu imkâna kavuşturulmaları D) Bireylerin sosyal haya a daha üst gelir seviyesinde olanlar karşısında daha ak f rol alabilmesi E) Yer al kaynaklarını kullanarak ekonomik büyüme hedeflemek 21. Toplum içindeki kişilerin ve grupların gönüllü etkinlikler içinde yer alma istek ve mo vasyonlarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? ) Toplumsal, dinî ve vicdani değerler nedeniyle yardım etme isteği B) Gönüllü çalışmaları eğlenceli ve zevkli bulma nedeni C) Toplumda çeşitli sosyal ilişkiler geliş rme, tanınma ve sosyal statü kazanma eğilimi D) Serbest zamanlarını yararlı bir iş yaparak değerlendirme amacı E) Kamu kuruluşlarında iş bulma isteği 19. Minimum refah devle araçlarını, kişilere sağlanan tüm nakdî faydalar ve kamu sağlık hizmetleri olarak kabul eden uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? ) UNICEF B) WHO C) ILO D) UN E) UNESCO 22. Kuruluş amaçları arasında, - Çocukluk çağlarının evreleri dikkate alınarak programlar geliş rmek - Çocuğun sosyal, kültürel ve eği m bakımından gelişmesine katkıda bulunmak - Çocukları olumsuz yönde etkileyen uyarıcılar karşısında koruyucu tedbirler almak gibi maddeler bulunan ve Mustafa Ruhi Şirin tara ndan kurulan vakıf aşağıdakilerden hangisidir? ) Çocuk Vak B) Uluslararası Çocuk Merkezi C) Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vak D) Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu E) Çocuk İs smarını ve İhmalini Önleme Derneği 20. Sivil toplum kuruluşlarında yer alan gönüllülerin demokrasiye hem içsel hem de dışsal katkıları olduğu düşünülürse aşağıdakilerden hangisi dışsal katkılardan biridir? ) Bireyselliğe teşvik B) Demokrasinin işleyişine tanıklık C) Çoğulculuğa teşvik D) Poli ka üretme süreçlerinde yer alma E) Poli ka önerme süreçlerinde yer alma 23. Gelişmiş ülkelerde kurulan UNICEF Millî Komitelerinin faaliyet alanları arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? ) Çocuk haklarını desteklemek B) Ortaklıklar kurmak C) Bağış toplamak D) Ticaret yapmak E) UNICEF kartpostallarını ve ürünlerini satmak 26

27 24. İsmini tatürk ün verdiği Kızılay'ın kuruluşundan günümüze kadar aldığı isimler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiş r? ) Osmanlı Hilal-i hmer Cemiye Osmanlı Yaralı ve Hasta skerlere Yardım Cemiye Türkiye Kızılay Cemiye Türkiye Kızılay Derneği B) Osmanlı Hilal-i hmer Cemiye Türkiye Kızılay Cemiye Osmanlı Yaralı ve Hasta skerlere Yardım Cemiye Türkiye Kızılay Derneği C) Osmanlı Yaralı ve Hasta skerlere Yardım Cemiye Osmanlı Hilal-i hmer Cemiye Türkiye Kızılay Cemiye Türkiye Kızılay Derneği D) Osmanlı Yaralı ve Hasta skerlere Yardım Cemiye Türkiye Kızılay Derneği Osmanlı Hilal-i hmer Cemiye Türkiye Kızılay Cemiye 25.. içki, uyuşturucu madde, sigara tüke mini ve diğer kötü alışkanlıkları devlet organları ve sivil toplum kuruluşları ile iş ve gönül birliği yaparak asgariye indirmeyi hedeflerken;.. hareket organlarından ve omurgalarından sakat olan kişilerin toplum yaşamına özgür, üretken bireyler olarak ka lıp katkıda bulunmalarını sağlamak için mücadele eder. Paragra a boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Türkiye Yeşilay Cemiye - Türkiye Sakatlar Derneği B) Türkiye Kızılay Derneği - Özürlüler Vak C) l Nokta Körler Derneği - Türk Geriatri Derneği D) lzheimer Derneği - Türkiye Kızılay Derneği E) Özürlüler Vak - Türkiye Yeşilay Cemiye E) Osmanlı Yaralı ve Hasta skerlere Yardım Cemiye Osmanlı Hilal-i hmer Cemiye Türkiye Kızılay Derneği Türkiye Kızılay Cemiye 27

28 Sosyal Politika DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sosyal Politika testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Dar anlamda sosyal poli kanın temel konusunu oluşturan iki toplumsal kesim aşağıdakilerden hangisidir? ) Soylular - Köleler B) İşverenler - İşçiler C) Yönetenler - Yöne lenler D) Yaşlılar - Çocuklar E) Erkekler - Kadınlar 5. şağıdakilerden hangisi Uluslararsı Çalışma Örgütü (ILO)'nun hedef ve ilkelerinden biri değildir? ) Neoliberal poli kaların geliş rilmesi B) Sendikal hakların geliş rilmesi C) Emeğin korunması D) Çalışma şartlarının düzenlenmesi E) Çalışanların sosyal güvenliklerinin geliş rilmesi 2. Eği msizlik, sosyal hizmetlere ulaşamama ve iş olanaklarına ulaşamama gibi olumsuzlukları niteleyen yoksunluk türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Gelişimsel yoksunluk B) Fiziksel yoksunluk C) Fırsat yoksunluğu D) Bireysel haklar yoksunluğu E) Materyal kaynak yoksunluğu 6. Yoksulluğun sadece parasal olmadığını belirterek; yaşam boyu sağlık, ortalama yaşam standardı, saygınlık vb. durumları da içerdiğine vurgu yapan, Birleşmiş Milletler ça sı al nda oluşturulan program aşağıdakilerden hangisidir? ) UNDEP B) IMF C) UNESCO D) ET E) WHO Ekonomik Krizi ile birlikte yetersiz ve başarısız olduğu ortaya çıkan poli ka aşağıdakilerden hangisidir? ) Lonca poli kası B) Ölçek ekonomisi poli kaları C) Keynezyen ekonomik poli kalar D) Liberal kapitalist ekonomik poli kalar E) Sosyal refah devle poli kaları 7. şağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenliğin sgari Normları Sözleşmesi nde dokuz başlık al nda toplanan sosyal güvenlik tehlikelerinden biri değildir? ) Hastalık B) Yaşlılık C) Ölüm D) nalık E) Yabancılaşma 4. Türkiye de 1946 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumuyla birlikte oluşturulan bakanlık aşağıdakilerden hangisidir? ) Maliye Bakanlığı B) ile ve Sosyal Poli kalar Bakanlığı C) Ekonomi Bakanlığı D) Çalışma Bakanlığı E) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 8. vrupa Birliği nde is hdamın ar rılması, üre m sistemlerinin iyileş rilmesi, dışlanma ve yoksulluğa karşı mücadele vb. konulara ilişkin sorunların tar şıldığı 1993 yılında yayınlanan kitap aşağıdakilerden hangisidir? ) Kırmızı Kitap B) Sarı Kitap C) Turuncu Kitap D) Mavi Kitap E) Yeşil Kitap 28

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2015 2016 BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (IV. OTURUM) 12 Haziran 2016, Saat 14:00 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2015 2016 BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (IV. OTURUM) 12 Haziran 2016, Saat 14:00 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2016PÖ22-1 2016PÖ22-1 2015 2016 BHR DÖNEMİ YRIYIL SONU SINVI (IV. OTURUM) 12 Haziran 2016, Saat 14:00 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Sağlık Kurumlarında

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM İÇİNDEKİLER Önsöz... İçindekiler... iii v Birinci Bölüm İLETİŞİM A. İLETİŞİM... 1 1. İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi... 1 2. İletişimin Özellikleri... 3 3. İletişimin Fonksiyonları... 5 4. İletişim Süreci

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

STRATEJİ FORMÜLASYONU

STRATEJİ FORMÜLASYONU STRATEJİ FORMÜLASYONU ULUSLARARASI STRATEJİLER Uluslararası Strateji Uluslararası düzeydeki dağınık iştiraklere ait faaliyetlerin birbirlerinden bağımsız biçimde ve aynı zamanda ana şirket ile min koordinasyon

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği A B E C D E A C D D A D B E D E C A E D Adli Sosyal Hizmet C C A D E B A C E D E

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

2009 S 4200-1. Değeri zamanın belirli bir anında ölçülen değişkene ne ad verilir? ) Stok değişken B) içsel değişken C) kım değişken D) Dışsal değişken E) Fonksiyonel değişken iktist TEORisi 5. Yatay eksende

Detaylı

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 4.BÖLÜM

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 4.BÖLÜM 4.BÖLÜM Yurt Dışı Alacaklar Alıcılar Hesabı 120. ALICILAR HESABI 120.01 Yurt İçi Alıcılar Hesabı 120.02 Yurt Dışı Alıcılar Hs. 120.02.01 Uzakdoğu Ülkeler Alıcılar 120.02.02 Avrupa Kıtası Alıcılar 120.02.03

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

804/1 STRATEJİK YÖNETİM - 2

804/1 STRATEJİK YÖNETİM - 2 804/1 STRATEJİK YÖNETİM - 2 1. Örgütsel ve stratejik planların geliştirilmesi, desteklenmesi ve uygulamaya dönüştürülmesi şeklinde yapılan tanım aşağıdakilerden A) Kaynak dağılım B) Strateji planlama C)

Detaylı

Geçmiş Gelecek ile Yürür. www.aslangumruk.com

Geçmiş Gelecek ile Yürür. www.aslangumruk.com Geçmiş Gelecek ile Yürür www.arslanlojistik.com NEDEN ASLAN GÜMRÜK? www.arslanlojistik.com Aslan Gümrük Müşavirliği, müşterilerinin çözüm ortağı olan, deneyimli ve süreçleri takip eden uzman kadrosu ile

Detaylı

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup 1- Çalışma ilişkilerinin ve endüstriyel demokrasinin başlangıcı kabul edilen tarih? Cevap: 1879 Fransız ihtilalı 2- Amerika da başlayan işçi işveren ilişkilerinde devletin müdahalesi zorunlu kılan ve kısa

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Geçici İthalat Mevzuatı 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 Çevre Analizi Ç E V R E A N A L İ Z İ D I Ş Ç E V R E İ Ç Ç E V R E Genel / Uzak Dış Çevre Analizi Sektör / Yakın Dış Çevre Analizi İşletme İçi Çevre Analizi Politik Uluslararası

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi 30 Kasım-5 Aralık (Birinci Hafta) Programlar 30 Kasım 1 Aralık 2 Aralık 3 Aralık 4 Aralık 5 Aralık

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler

Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler Yaşar Tonta Hacettepe Üniversitesi tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html 1 Plan Sanayi Toplumu - Bilgi Toplumu

Detaylı

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu 2009 BS 3204-1. şağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde ~ almaz? iktiso GiRiş 5. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verili r? ) Benzin B) Mum C) Ekmek

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Mevzuatı Tanım ve Kavramları 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Kürşat ÖZDEMİR Genel Bilgiler Temel Kavramlar İşletme Bilgi Sistemi Maliyet Muhasebesi - Tanımı - Amacı MALİYET NEDİR? Bir malı veya hizmeti yapmak ve satmak için, doğrudan

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dahilde İşleme Rejimi (DİR) DİR, ihracatçılara, ihraç mallarında kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından

Detaylı

Su Ürünleri Kooperatiflerinin. Kooperatifçilik İlkeleri Açısından Analizi

Su Ürünleri Kooperatiflerinin. Kooperatifçilik İlkeleri Açısından Analizi Su Ürünleri Kooperatiflerinin Kooperatifçilik İlkeleri Açısından Analizi Vahdet ÜNAL 1 Huriye GÖNCÜOĞLU 1 * Bülent MİRAN 2 11 Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü,

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULR Ders dı : Yönetim ve Organizasyon Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yönetim ve Organizasyon DİKKT! 1. Bu

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8)

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8) SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 8) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Sponsorluk 2. Sponsorluğun yapısal unsurları 3. Sponsorluğun temel özellikleri 4. Sponsorluğun gelişme

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

Engellilik ve Sosyal Hizmet

Engellilik ve Sosyal Hizmet Engellilik ve Sosyal Hizmet DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Engellilik ve Sosyal Hizmet testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1., vücu aki bir enzimin eksik

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

HAKKIMIZDA Araba Ekspertiz, girişimci bir proje olup, ülkedeki en yaygın ekspertiz ağına sahip olan firmadır. Araba Ekspertiz in amacı 2. el araç alım/satımı esnasında alıcının talep ettiği ekspertiz raporunun

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Aşağıdakilerden hangisi marka sponsorluğu seçenekleri arasında yer almaz? Aracı markası Lisans Üretici markası Çeşitlendirilmiş marka Ortak marka 2 )

Detaylı

Mikro e-fatura Uygulaması

Mikro e-fatura Uygulaması Mikro Uygulaması 1 Elektronik Fatura () Uygulaması 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura Uygulaması ( Uygulaması) hizmete alınmış bulunmaktadır. Uygulaması;

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

Atatürk ün Dış Politika Stratejisi: Hedefler ve Prensipler

Atatürk ün Dış Politika Stratejisi: Hedefler ve Prensipler Doç Dr. Atilla SANDIKLI Atatürk ün Dış Politika Stratejisi: Hedefler ve Prensipler YAYINLARI İSTANBUL 2014 Kütüphane Katolog Bilgileri: Yayın Adı: Atatürk ün Dış Politika Stratejisi: Hedefler ve Prensipler

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Envanter Bilanço Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Hesaplar DOĞAL OLARAK ÇİFT tarafli ÇALIŞIR: VARLIK HESABI Hesaba Giriş Hesabın Çıkış Tarafı Tarafı KAYNAK HESABI Hesabın Çıkış Hesaba Giriş Tarafı Tarafı GİDER

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386 03.04.2017 Konu : Merkezi Yurtdışında

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMİ (İKRYS)

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMİ (İKRYS) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3 İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMİ () 1-) İç Kontrol ve Risk Yöne mi Sistemi () Nedir? Organizasyonel yapı, kurumsal ve bireysel görev ve sorumluluklar gibi iç kontrol

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) Haziran 009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1.İktisat Bilimi 1.2.İktisadi Kavramlar 1.2.1.İhtiyaçlar 1.2.2.Mal ve Hizmetler 1.2.3.Üretim 1.2.4.Fayda, Değer ve Fiyat

Detaylı

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm XI. Bölüm BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ Akdeniz University, Pazarlama Bölümü 17.10.2016 1 BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI 17.10.2016 Pazarlama Bölümü 2 Büyüyen pazarlar yeni rakiplerin piyasaya

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı