ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (IV. OTURUM) 31 Mayıs 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (IV. OTURUM) 31 Mayıs 2015, Saat 14:00 :... :... :... :..."

Transkript

1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ BHR DÖNEMİ YRIYIL SONU SINVI (IV. OTURUM) 31 Mayıs 2015, Saat 14:00 Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans Programı, Sosyal Hizmetler Önlisans Programı, Sosyal Hizmet Lisans Programı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı, Reklamcılık Önlisans Programı, Lojistik Önlisans Programı, İşletme Yönetimi Önlisans Programı, İşletme Lisans Programı, İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programı, İlahiyat Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, Dış Ticaret Önlisans Programı, Çocuk Gelişimi Önlisans Programı, Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı, Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programı, dalet Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. Testin dı tatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO 1.Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2.Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Soru Sayısı Sayfa No Mikro İktisat Örgütsel İletişim Pazarlama İletişimi Sivil Toplum Örgütleri Sosyal Politika Tıbbi Terminoloji Ticaret Hukuku Türk Dili II Türkiyenin Toplumsal Yapısı Uluslararası İktisat Yaşayan Dünya Dinleri Yönetim Bilişim Sistemleri :... :... :... :... GENEL ÇIKLMLR 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 3.Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

2 tatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın tatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. TBMM Hükûme tara ndan oluşturulan düzenli ordunun Ba Cephesi'nde kazandığı ilk zafer aşağıdakilerden hangisidir? ) Sakarya Meydan Muharebesi B) Başkumandanlık Meydan Muharebesi C) I. İnönü Savaşı D) II. İnönü Savaşı E) Dumlupınar Savaşı 5. şağıdaki inkılaplardan hangisinin Türkiye Cumhuriye nin Ba lı ülkelerle ilişkilerinde kolaylık sağladığı savunulamaz? ) Ha a ta linin cuma gününden pazar gününe alınması B) Hicri takvim yerine miladi takvimin kullanılması C) Ölçüm ve ağırlık birimlerinin değiş rilmesi D) Şapka Kanunu ve kılık kıyafet alanındaki düzenlemeler E) Uluslararası rakamların kabul edilmesi 2. şağıdakilerden hangisi siyasal alanda yapılan inkılaplardan biri değildir? ) Saltana n Kaldırılması B) Cumhuriyet'in İlanı C) Halifeliğin Kaldırılması D) Çok par li siyasi hayata geçiş denemeleri E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabul edilmesi 6. Lozan Konferansı'nda çözülemeyen ve İngilizlerin Milletler Cemiye vasıtasıyla çözmek istediği sorun aşağıdakilerden hangisidir? ) Kapitülasyonlar B) Boğazlar C) Musul D) dalar E) Borçlar 3. şağıdakilerden hangisi 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun özelliklerinden biri değildir? ) Egemenlik kayıtsız şartsız mille ndir, ilkesi esas alınmış r. B) Kabine sistemi ge rilmiş r. C) Kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiş r. D) Türk anayasalarında ilk kez Türkiye tabiri kullanılmış r. E) Kısa ve yumuşak bir anayasadır. 7. I. Yeni Türk Harflerinin Kabulü II. Türk Dil Kurumunun Kurulması III. Türk Tarih Kurumunun Kurulması Yukarıdaki inkılapların kronolojik sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiş r? ) I-II-III B) I-III-II C) II-I-III D) III-I-II E) III-II-I 4. Türkiye Cumhuriye Devle 'nde sendikal hakların verildiği ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir? ) 1876 Kanun-ı Esasi B) 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu C) 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu D) 1961 nayasası E) 1982 nayasası 8. şağıdakilerden hangisi 1926 da kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile kadınlara tanınan haklardan biri değildir? ) Resmî nikâh hakkı B) Seçme - seçilme hakkı C) Mirastan eşit pay alma hakkı D) Kızlık soyadını kullanma hakkı E) Boşanma hakkı 2

3 9. TBMM nin açılışından sonra kurulan ilk resmî siyasi par aşağıdakilerden hangisidir? ) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası B) Serbest Cumhuriyet Fırkası C) İ hat ve Terakki Fırkası D) Hürriyet ve İ laf Fırkası E) Halk Fırkası 12. şağıdakilerden hangisi Cumhuriyet in ilanını hızlandıran sebeplerden biri değildir? ) Yaşanan hükûmet bunalımları B) Saltana n kaldırılmasıyla ortaya çıkan devlet başkanlığı tar şmaları C) Muhaliflerin eski sistemin yaşaması için gösterdiği çabalar D) Meclis Hükûmet Sistemi'nin yara ğı sorunlar E) nayasa hükmünün bir an önce yerine ge rilmesi gereği 10. Şeyh Sait İsyanı nın çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez? ) Musul Meselesi nden dolayı İngilizlerin Türkiye ye yönelik faaliyetleri B) Başta İngiltere olmak üzere emperyal devletlerin doğuda bir Kürdistan devle kurma amacı C) Musul Bölgesi ndeki Kürt ve rapların Türkleri istemediklerini ilan etmesi D) Hilafe n kaldırılması ile bir kısım halkın dinî söylemlerle daha kolay kışkır lması E) Rejim ve inkılapların toplum genelinde henüz tam olarak anlaşılmaması 13. I. Türkiye - Suriye sınırı, Hatay ve İskenderun dışarıda kalacak şekilde belirlenecek II. İskenderun Sancağı için özel bir yöne m kurulacak ve resmî dili Türkçe olacak III. Süleyman Şah ın mezarının bulunduğu Caber Kalesi Türk toprağı sayılacak Bu kararlar aşağıdaki antlaşmaların hangisinde yer almaktadır? ) nkara B) Lozan C) Gümrü D) Kars E) Balta Limanı 11. şağıdakilerden hangisi tatürk Dönemi'nde ekonomik alanda yapılan çalışmaların amaçlarından biri değildir? ) Ekonomide millîleş rme çabalarını sürdürmek B) Özel teşebbüsü harekete geçirmek C) Büyük ya rımları devlet eliyle yapmak D) Kapitülasyonların devamını sağlamak E) Ekonomide modern teknikleri kullanarak üre m yapmak 14. İkinci Dünya Savaşı nın çıkmasındaki en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir? ) Versay ntlaşması ndan sonra inşa edilen vrupa siyasal yapısının yeni sorunlar çıkarması B) 1938 yılından i baren lmanya nın saldırgan poli kalar gütmesi C) Rusya nın kdeniz de saldırgan poli kalar izlemesi D) lmanya nın Çekoslovakya nın bir bölümünü işgal etmesi E) BD nin yeni bir dünya düzeni kurmak istemesi 3

4 15. I. Bir mille n hür şekilde yaşamasını ifade eder. II. Başka bir devlete bağımlı olmamak demek r. III. Devle n dış poli kasının temel ilkelerindendir. IV. Yöne m ve ekonomi alanındaki gelişmelerle doğrudan ilgilidir. Yukarıda özellikleri verilen bütünleyici ilke hangisidir? ) Millî Egemenlik B) Tam Bağımsızlık C) Bilimsellik ve kılcılık D) Yur a Sulh Cihanda Sulh E) Çağdaşlaşma ve Ba lılaşma 18. I. Boğazlar II. Musul III. Hatay IV. Ege daları Yukarıdaki sorunlardan hangileri yılları arasında yapılan antlaşmalarla Türkiye Cumhuriye yararına çözülmüştür? ) I ve III B) I ve IV C) II ve IV D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 16. şağıdakilerden hangisi Büyük Devletler'in Orta Doğu daki yayılmacı poli kalarına karşı bölgesel savunma amacıyla 8 Temmuz 1937 de kurulan Sadabat Pak üyelerinden biri değildir? ) Mısır B) Türkiye C) fganistan D) İran 19. şağıdakilerden hangisi eği m alanında yapılan inkılaplardan biri değildir? ) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun Kabulü B) La n Harflerinin Kabulü C) Millî Eği m Teşkilat Kanunu nun Çıkarılması D) Medeni Kanun un Kabulü E) Üniversite Reformunun Yapılması E) Irak 17. I. Ülkenin sosyoekonomik kalkınması yolunda yeni bir vizyon geliş rmek II. Kalkınmanın plan, program, yöntem ve kaynaklarını belirlemek III. Tam bağımsızlık yolunda ekonomi alanında a lacak adımları belirlemek Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İzmir de toplanan I. Türkiye İk sat Kongresi nin toplanma amaçları arasında yer alır? 20. Milliyetçilik akımının bütün dünyaya yayılmasına neden olan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir? ) Fransız İh lali B) Sanayi İnkılabı C) vrupa daki Reform Hareketleri D) II. Dünya Savaşı E) Coğrafi Keşifler ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 4

5 21. şağıdakilerden hangisi tatürk ün dış poli kada izlediği ilkeler arasında yer almaz? ) Barışçılık B) Gerçekçilik C) Yayılmacılık D) kılcılık E) Ba cılık 24. İngiliz Başbakanı Churchill, Türkiye yi II. Dünya Savaşı'nda kendi yanlarında savaşa ka lması yönünde ikna etmek amacıyla Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile hangi şehirde görüşmüştür? ) İstanbul B) nkara C) Bursa D) dana E) İzmir 22. La n alfabesine geçiş sürecinde ortaya çıkan tepkilerin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ) rap harflerinin dinsel bir sembol olarak algılanması B) raplarla Türklerin akraba olması C) La n harflerinin yazılışının zor olması D) rap harflerinin Türkçenin yapısına daha uygun olması E) rap kültürü ile ilişkilerin kesilecek olması da çıkarılan Kabotaj Kanunu aşağıdakilerden hangisini kapsar? ) Türk parasının korunmasını B) Özel girişimcilere kolaylık sağlanmasını C) Türk denizlerinde gemi işletme hakkının Türklerin eline geçmesini D) Ekonomik alanda gerekli görülen değişikliklerin yapılmasını E) Şirketleşme ve sigortacılıkla ilgili düzenlemelerin yapılmasını 23. Türkiye, NTO (Kuzey tlan k Pak ) ya hangi tarihte üye olmuştur? ) 1945 B) 1950 C) 1952 D) 1961 E)

6 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Sorumluluk merkezleri arasında mamul ya da hizmet aktarımında transfer fiya nın belirlenmesinde kullanılacak yöntemler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiş r? ) Emsallere Uygunluk İlkesi - Global Oranlama İlkesi B) İkili Fiyat İlkesi Karşılaş rılabilir Fiyat İlkesi C) Maliyet r İlkesi Yeniden Sa ş İlkesi D) Kâr Bölüşüm İlkesi Piyasa Fiya İlkesi E) Sorumluluk Merkezi İlkesi Transfer Fiyatlama İlkesi 4. İhraç ürünün elde edilmesinde kullanılan girdilerin caret poli kası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesine ne denir? ) Şartlı muafiyet sistemi B) Dâhilde işleme rejimi C) Geri ödeme sistemi D) İthalî miktar kısıtlaması E) Tercihli tarife rejimi 2. şağıdakilerden hangisi transfer fiyatlamasının amaçları arasında yer almaz? ) maç uyumluluğunun sağlanması B) Bölümsel başarının ölçülmesi C) Kümüla f başarının ölçülmesi D) Yöne cinin mo ve edilmesi E) Bölümsel özerklik 5. Ülkeler bir tara an üre kleri mal ya da hizmetleri başka ülkelere satarken diğer tara an ih yaç duydukları mal ya da hizmetleri de dış ülkelerden sa n almaktadırlar. Dış care n bu kısmına yani başka ülkelerden mal ya da hizmet sa n alınmasına.. denir. Paragra a boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) dış caret B) ihracat C) ithalat D) akredi f E) teme ü 3. şağıdakilerden hangisi İthalat Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaz? ) İthala n hedef ve poli kalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak B) İthalat ile ilgili poli kaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek C) İthalata dair mevzua hazırlamak D) İthal mallara uygulanacak mali yüklere ilişkin hazırlıkları yürütmek 6. şağıdakilerden hangisi ihraca n önemini ar ran unsurlar arasında yer almaz? ) Dünya pazarlarından pay almak B) Sa ş ve kârları ar rmak C) İç pazara olan bağımlılığı ar rmak D) Fazla üre m kapasitesini satmak E) Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak E) IMF (Uluslararası Para Fonu) ile gerekli görüşmeleri yürütmek 6

7 7. Bir fatura kapsamındaki malın çeşitli cins ve türde ve çeşitli ağırlıktaki kaplara konulması hâlinde, her kapta ne miktarda eşya bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir? 10. ) Koli listesi B) Çeki listesi C) Göze m raporu D) naliz raporu E) Menşe şahadetnamesi 8. I. Transfer Bildirim Formu II. Kambiyo Senedi III. Menşe Şahadetnamesİ Yukarıdakilerden hangileri kambiyo işlemlerinde kullanılan belgeler arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 11. Bir işletmeye bağlı bölümler arasında mamul veya hizmet alım sa mında kullanılabilecek transfer fiya nın hesaplanmasında aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılamaz? ) Piyasa fiya B) Emsal fiya C) Maliyete dayanan transfer fiya D) Pazarlık fiya E) İkili fiyat D) I ve III E) II ve III 9. Çeşitli yöne m kademelerinde bulunan yöne ciler arasında, giderlere ilişkin bilgi akışını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? ) Sorumluluk merkezi B) Sorumluluk muhasebesi C) Transfer merkezi D) Bilgi dağı m sitemi E) Maliyet yöne m sistemi 12. Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe poli kalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiş rilmeden uygulanması gereğini ifade eden, muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir? ) Tutarlılık B) Tam çıklama C) İh yatlılık D) Önemlilik E) Özün önceliği 7

8 13. şağıdaki tanımlamalardan hangisi muhasebenin temel kavramlarından olan önemlilik kavramını açıklamaktadır? ) İşlemlerin muhasebeye yansı lmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması B) Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olması C) Muhasebe olaylarında temkinli davranılması D) Mali tabloların bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olması 16. Muhasebe kayıtlarını gerçekleş rirken ihracat işlemlerinde tarihler farklılık arz edebilir. Bu durumda aşağıdaki tarihlerden hangisi muhasebe kayıtlarına esas alınacak r? ) Fatura tarihi B) Gümrük beyannamesi tescil tarihi C) Fiilî ihracat tarihi D) Mal çıkış tarihi E) Mal teslim tarihi E) Parayla ölçülebilen ik sadi olay ve işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para birimiyle yansı lması 14. Para ve diğer menkul kıymetler ile maden ve taşların iç piyasada tedavülü ve ülkeden ihraç veya ülkeye ithaline ilişkin usul ve esasları düzenleyen hukuki me nlere. denilmektedir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Kambiyo Yönetmeliği B) Dış Ticaret İşlemleri Mevzua C) Yabancı Paralar Mevzua D) Kambiyo Mevzua E) Ödeme raçları Yönetmeliği 17. I. lacağın kazai bir hükme göre tahsil kabiliye ni kaybetmesi II. lacağın tahsil edilemeyeceğinin kanaat verici bir vesikaya bağlanmış olması III. Borçlu şirket sahibinin vefat etmesi Yukarıdaki durumların hangisi ya da hangilerinde yabancı paralı bir alacak, VUK hükümlerine göre değersiz bir alacak olarak kabul edilmektedir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 15. İşletme adına yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri finans kuruluşlarına ya rılan veya çekilen her türlü yabancı para birimi cinsinden Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) ile ilgili tutarlar aşağıda verilen hesaplardan hangisinin yardımcı ve alt hesaplarında izlenmektedir? ) 102 BNKLR HESBI B) 101 LINN ÇEKLER HESBI C) 646 KMBİYO KÂRLRI HESBI D) 601 YURT DIŞI STIŞLR HESBI E) 642 FİZ GELİRLERİ HESBI 18. Yurt dışından sa n alınmak üzere siparişe bağlanan stoklar ve maddi duran varlıklarla ilgili ödemelere ithala a avans işlemleri denir. şağıdakilerden hangisi ithalat işlemlerinde, verilen avansların izlendiği hesaplar arasında yer almaz? ) 159 VERİLEN SİPRİŞ VNSLRI B) 195 İŞ VNSLRI C) 217 YURT DIŞI VNSLRI D) 196 PERSONEL VNSLRI E) 259 VERİLEN VNSLR 8

9 19. Fason İşlemler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Fason işin özelliği, işi yapandan sadece işçilik hizme sa n alınmasıdır. B) Fason işlemlerde katma değer vergisi muafiye söz konusudur. C) Fason işlerde mamul, bir bütün olarak üre lebileceği gibi kısım kısım da yap rılabilir. D) Fason iş yapanların başkalarına fason iş yap rmaları, her iki fason iş bakımından tevkifat uygulamasına engel değildir. E) Fason üre m, bir ürünün tamamlanması için gerekli ilave işlemlerin, işletme dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara yap rılmasıdır. 22. KDV oranının %8 ve tevkifat oranının ½ olduğu varsayımı al nda TL tutarında fason iş yapan bir teks l işletmesinin düzenleyeceği faturada hesaplanan KDV kaç TL olmalıdır? ) TL B) TL C) TL D) TL E) TL 20. Fason olarak yapılan teks l ve konfeksiyon işlerine uygulanacak KDV oranı 01/06/2007 tarihinden geçerli olmak üzere.. olarak belirlenmiş r. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) %4 B) %8 C) %10 D) %12 E) % İşletme, dolar kasasında bulunan Doları, 1$=2,60 TL kuru üzerinden bozdurmuş ve parayı Bankasındaki hesaba ya rmış r. Doların alış tarihindeki kuru 1$=2,27 TL dir. İşletme muhasebe kayıtlarına göre aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiş r? ) İşletme bu durumdan dolayı herhangi bir zarara uğramamış r. B) İşletme bu durumdan dolayı herhangi bir kâr elde edememiş r. C) TL Kambiyo kârı ortaya çıkmış r. D) TL Kambiyo zararı ortaya çıkmış r. E) Yabancı para kasasında Dolar kalmış r. 21. Vergi alacağının emniyet al na alınması için, vergiye tabi işlemlere taraf olanların (işi yapan ve yap ranı) verginin ödenmesinden sorumlu tutulması işlemine ne ad verilir? ) Tevfikat işlemi B) Kısmi vergilendirme işlemi C) Fason üre m vergilendirme işlemi D) Dolaylı vergilendirme işlemi E) Hizmet alım işlemi 24. KRC işletmesi şapka imal edip satan bir işletmedir. Kredili olarak TL + %18 KDV tutarında cari mal sa n almış ve kredili olarak ihraç kaydıyla TL + %18 KDV tutarında mal satmış r. Ödenmesi gereken KDV tutarı aşağıdakilerden hangisidir? ) TL B) TL C) TL D) TL E) TL 9

10 25. 10

11 Mikro İktisat DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Mikro İktisat testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. "İnsanın, günlük haya içinde incelenmesi" şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) İşletme B) İk sat C) Fayda D) Üre m E) Maliyet 5. Standartlaşmış bir üre m fonksiyonunun temel değişkenleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiş r? ) Emek, girişimci B) Sermaye, girişimci C) Emek, toprak D) Emek, sermaye E) Sermaye, toprak 2. şağıdakilerden hangisi piyasayı oluşturan farklı birimlerden biri değildir? ) lıcı B) Sa cı C) Mal veya hizmet D) Pazarlıkçı E) Ortam 6. Yansız teknolojik ilerleme olması hâlinde eş ürün eğrisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur? ) Eş ürün eğrisi yukarıya doğru kayar. B) Eş ürün eğrisi aşağıya doğru kayar. C) Eş ürün eğrisinde herhangi bir değişiklik olmaz. D) Eş ürün eğrisinde MRTS LK artar. E) Eş ürün eğrisinde MRTS LK azalır. 3. Qp=50-4P talep denkleminin P=10 için talebin fiyat elas kiye aşağıdakilerden hangisidir? ) -1 B) -2 C) -3 D) -4 E) Üre len bir malın, üre minden vazgeçilen malın değeri kadardır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) açık maliye B) ba k maliye C) rsat maliye D) sosyal maliye E) özel maliye 4. Engel eğrisi aşağıdaki eğrilerden hangisinin yardımıyla elde edilmektedir? ) Fiyat tüke m eğrisi B) Talep eğrisi C) Gelir tüke m eğrisi D) rz eğrisi E) Kayıtsızlık eğrisi 8. Firmaların üre m girdilerinden en az bir tanesinin miktarını değiş remediği dönem aşağıdakilerden hangisidir? ) Çok kısa dönem B) Kısa dönem C) Uzun dönem D) Çok uzun dönem E) Piyasa dönemi 11

12 9. Tam rekabetçi bir firmanın kısa dönem arz eğrisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş r? ) MC eğrisinin VC eğrisinin üstünde kalan kısmıdır. B) MC eğrisinin TC eğrisinin üstünde kalan kısmıdır. C) MC eğrisinin FC eğrisinin üstünde kalan kısmıdır. D) MC eğrisinin tamamıdır. E) MC eğrisinin azalan kısmıdır. 12. Hükûmet bir malın fiya na, piyasa denge fiya nın üstüne çıkacak şekilde müdahalede bulunursa aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? ) Bu durum, bir tavan fiyat uygulamasıdır ve sonuçta arz fazlası ortaya çıkar. B) Bu durum, bir taban fiyat uygulamasıdır ve sonuçta arz fazlası ortaya çıkar. C) Bu durum, bir tavan fiyat uygulamasıdır ve sonuçta talep fazlası ortaya çıkar. D) Bu durum, bir taban fiyat uygulamasıdır ve sonuçta talep fazlası ortaya çıkar. E) Bu durum, bir ithalat kotası uygulamasıdır ve sonuçta talep fazlası ortaya çıkar. 10. Tam rekabetçi bir firma 600 birim üre ğinde, kârını maksimuma çıkarmaktadır. 600 birim üre min toplam maliye 3000 TL dir. Malın fiya 7 TL olduğuna göre firmanın maksimum kârı ne kadardır? 13. ) 1000 TL B) 1200 TL C) 1400 TL D) 1600 TL E) 1800 TL 11. Tam rekabet koşulları al nda faaliye e bulunan bir firma için aşağıdakilerden hangisi kârı maksimize eden üre m düzeyini ifade eder? ) MR=TC B) MR=FC C) MR=VC D) MR=MC E) P=VC 14. Bir malın sa lan birim miktarı üzerinden alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir? ) dvolarem Vergi B) Spesifik Vergi C) Götürü Vergi D) Kurumlar Vergisi E) Servet Vergisi 12

13 15. Yakın ikamesi olmayan bir malın tek sa cısının bulunduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Tam rekabet B) Monopson C) Monopol D) Oligopol E) Monopollü rekabet 19. Faktör piyasasında bir firmanın eğrisi aynı zamanda piyasa talep eğrisidir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) marjinal maliyet B) marjinal ürün C) marjinal ürün değeri D) ortalama ürün değeri E) ortalama maliyet 16. Monopollü rekabet analizinde, endüstri terimi yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılır? ) Fiyat grubu B) Ürün grubu C) Subjek f grup D) Objek f grup E) Mal farklılaşması 20. Bir kişinin durumunu kötüleş rmeden bir başkasının durumunun iyileş rilemediği durum aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? ) Edgeworth etkinliği B) Bölüşüm etkinliği C) Üre m etkinliği D) Pareto etkinliği E) Dağılım etkinliği 17. şağıdakilerden hangisi fiyat liderliği türlerinden biri değildir? ) Büyük firmanın fiyat liderliği B) Etkin firmanın fiyat liderliği C) Barometrik fiyat liderliği D) nlaşmaya bağlı liderlik E) Sweezy fiyat liderliği 21. Üre m imkânları eğrisinin eğimi aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanır? ) Marjinal ikame oranı B) Ürün dönüşüm oranı C) Marjinal teknik ikame oranı D) Marjinal ürün oranı E) Ürün fiyatları oranı 18. Faktör piyasası rekabetçi olduğunda firma faktör is hdamını hangi noktaya kadar sürdürür? ) MRP=MC B) MR=MC C) MP=ME D) MRP=ME E) MRP=MRC 22. Tüm malların denge fiya ve miktarının eş anlı olarak belirlendiği analiz aşağıdakilerden hangisidir? ) Kısmi denge analizi B) Genel denge analizi C) Tüke ci denge analizi D) Üre ci denge analizi E) Faktör piyasası analizi 13

14 23. simetrik enformasyon kavramını literatüre kazandıran ik satçı aşağıdakilerden hangisidir? ) kerlof B) Pareto C) Neumann D) Morngenstern E) Nash 25. şağıdakilerden hangisi enformasyonun özelliklerinden biri değildir? ) Belirlilik B) Yayılma C) Uygulanabilirlik D) İçerik E) Potansiyel 24. Bir amirin sözleşmeyi imzaladıktan sonra ajanı takip edememesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? ) simetrik enformasyon B) Müzayede C) hlaki tehlike D) Ters seçim E) Sinyal gönderme 14

15 Örgütsel İletişim DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Örgütsel İletişim testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. İnsanların davranışlarını etkilemek amacıyla, sözlü ya da sözsüz araçlarla zihin yönlendirme etkinliğine denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) tepki B) algı C) mesaj D) ile şim 4. şağıdakilerden hangisi ile şimin toplumsal fonksiyonları arasında yer alır? ) Duygu ve düşünceler paylaşılır. B) Birey kendini gerçekleş rir. C) Kültürel aktarma sağlar. D) Temsil yeteneği kazandırır. E) Karar destek sistemi sağlar. E) zekâ 2. şağıdakilerden hangisi örgüt içi ile şimin amaçlarından biri değildir? ) Örgütün amaçlarının, hedeflerinin ve poli kalarının çalışanlarca bilinmesini sağlamak B) İş ve işlemlere ilişkin bilgi vermek ve bu yolla iş ve beceri eği mini kolaylaş rmak C) Örgütün etkinlikleri, önemli olaylar ve kararlar, başarımlar konusunda çalışanları aydınlatmak D) Örgütün faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek E) Yöne ciler ve çalışanlar arasında iki yönlü-karşılıklı ile şimi özendirmek 5. şağıdakilerden hangisi örgü eki ile şimin faydalarından biri değildir? ) Örgütsel performansı ar rır. B) Çalışanların paylaşım duygusunu ar rır. C) Örgütsel faaliyetlerin is krar ve iş birliği içinde gerçekleşmesine katkıda bulunur. D) Örgütsel değişime karşı direnç oluşturur ve değişim sürecini yavaşla r. E) Müşteri hizmetlerinin iyileşmesini sağlar yılında yayınladığı Bilimsel Yöne min İlkeleri adlı eseri ile yöne m konusunu ilk kez bilimsel bir araş rma alanı olarak inceleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? ) Elton Mayo B) Max Weber C) Karl Marx D) Henry Fayol E) F. Winslow Taylor 6. şağıdakilerden hangisi örgütsel ile şimde tek yönlü ile şimi gerek recek durumlar arasında yer almaz? ) Tek yönlü ile şim, uygulamaya hız kazandırır. B) Verimli zaman kullanımı açısından yarar sağlar. C) Ön yargıların bulunmadığı, ile nin açık ve anlaşılabilir olduğu durumlarda ile şimin çi yönlü işlemesine gerek yoktur. D) lıcının bilgi ve kavrayış düzeyinin yeterli olması durumunda, tek yönlü ile şim kurulur. E) İnterak f bir ile şim söz konusu olduğunda tek yönlü ile şime başvurulmalıdır. 15

16 7. Sesin niteliği, tonu, hızı, şidde, hangi kelimelerin vurgulandığı, duraklamaları ve benzeri özellikleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) Dil ötesi ile şim B) Dil C) Yazılı ile şim D) Görsel ile şim E) Yatay ile şim 10. Çok sayıda kişiye aynı anda bir faaliye, bir haberi veya bir isteği bildirmek amacıyla gönderilen iş mektuplarına ne ad verilir? ) Şartname B) Vekâletname C) Sirküler D) Tezkere E) Sözleşme 8. şağıdaki ifadelerden hangisi örgütlerde yazılı ile şimi tercih etmenin başlıca nedenlerinden biri değildir? ) Yazıların belge ve arşiv değeri vardır (daha kalıcıdır). B) Mesajlar, bütünlük içinde ile lir ve mesaj özenle hazırlanır. C) Mesaj gönderenin konuyla daha yakından ilgilendiğini gösterir. D) Daha resmîdir ve yetkiyi daha fazla hisse rir. E) Sözlü ile şime göre daha hızlıdır. 11. şağıdakilerden hangisi ile şim teknolojilerinin yazılı ile şime sağladığı avantajlardan biri değildir? ) Maliyetleri azal rlar. B) Zamandan tasarruf sağlarlar. C) Kâğıt kullanımının gerek rdiği fiziksel alan kullanımını daral rlar. D) Doküman yöne minde etkinliği azal rlar. E) Ofislerde görülen işlerin verimliliğini ar rırlar. 9. Resmi yazışmalarda protokol gereği üst makamlara yazarken aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılmaz? ) Bilgilerinize arz olunur. B) Bilgilerinize arz ederiz. C) rz ederim. D) Gereğini rica ederim. E) rz olunur. 12. I- Geri bildirim II- Yöne m karar merkezi III- Veri toplama ve işleme IV- Karar V- Bilgi VI- Bilgisayar ve veri işleme operatörü Yukarıda verilen bilgisayarla veri işleme süreci aşamaları hangi seçenekte doğru sıralanmış r? ) III-VI-V-II-IV-I B) III-IV-V-II-VI-I C) I-VI-V-II-IV-III D) II-VI-V-III-IV-I E) III-V-VI-II-IV-I 16

17 13. Bir kuruluşun bilgi işlem ve yöne m bilgi sistemleri programlarının kullandığı operasyonel verilerin bütününe.denir. Cümlede boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) veri ambarı B) veri yolu C) sınıflama 17. Örgütlerde bilgi yöne mini gerçekleş ren bilgisayar tabanlı bilgi sistemlerine ne ad verilmektedir? ) Üre m sistemi B) Pazarlama sistemi C) Muhasebe sistemi D) Bilgisayar sistemi E) Yöne m bilgi sistemi D) depo E) veri tabanı 14. Farklı çalışma birimlerindeki birbirinin as ya da üstü olmayan çalışanlar arasında kurulan ile şime ne ad verilir? ) Dikey ile şim B) Yatay ile şim C) Çapraz ile şim D) Formel ile şim E) İnformel ile şim 18. Yalnızca kurum içi erişime açık ve tüm çalışanları ilgilendiren bilgilerin, düzenli bir biçimde yayınladığı web sayfalarından oluşan portallara ne ad verilir? ) İnternet B) İntranet C) Extranet D) Web E) Ultranet 15. şağıdakilerden hangisi örgütlerde informel ile şim kanallarından biri değildir? ) Dostluk ve arkadaşlık ilişkileri ile sosyal birliktelikler B) Kişiler arasında duygusal ve düşünsel nedenlerle kurulan ilişkiler C) Merak ve dedikodu yolu ile oluşturulan birliktelikler D) Rivayet, söylen, yakış rma ve uydurma haberlerin yayılması ile kurulan ilişkiler 19. şağıdakilerden hangisi kurum dışında kullanılacak portalin özelliklerinden biridir? ) Departmanlar arası bilgi paylaşımı sağlamalıdır. B) Mevcut bilgi ve uygulamaları entegre etmelidir. C) Dinamik kişiselleş rme olanağı sağlamalıdır. D) Her bir iş ortağı için uyarlanabilir olmalıdır. E) Çok az bir eği m ile kullanılabilir hâle gelmelidir. E) Kurum tara ndan düzenlenen ilişkiler 16. Verilerin gerek örgüt içi, gerek örgüt dışı kaynaklardan elde edilmesi, kâğıt ya da manye k ortamlarda tutulması işlemlerini içeren, bilgi işleme süreci aşağıdakilerden hangisidir? ) Rapor etme aşaması B) Sınıflama aşaması C) Sıralama aşaması D) Kaydetme aşaması 20. şağıdakilerden hangisi örgütsel ile şimi engelleyen faktörler arasında yer almaz? ) Fazla bilgi yüklemesi B) Statü farkı C) Kültürel benzerlikler D) Mesaj alıcının bilgi ve mo vasyon eksikliği E) Kişisel farklılıklar E) Özetleme aşaması 17

18 21. şağıdakilerden hangisi örgütsel etkileşimin kanal engellerinden biri değildir? ) Fiziksel yakınlık B) Zaman baskısı C) Kesin ler D) Statü E) Örgütsel stres 24. Bir ürün veya hizme tanıtan, genel olarak; bir isim, kavram, işaret, sembol veya özel bir tasarımın bileşiminden oluşan imaj türünü tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) Kişisel imaj B) Yabancı imaj C) Ürün imajı D) Marka imajı E) Nega f imaj 22. Bir kuruluş ile hedef kitlesi arasında iyi niyetli ve karşılıklı anlayışa dayalı ilişkileri sürdürmeye yönelik çabalar olarak tanımlanan ilişkilere ne ad verilir? ) Toplumsal ilişkiler B) Sosyal ilişkiler C) Bireysel ilişkiler D) Halkla ilişkiler E) İnsani ilişkiler 25. Örgü e benzer düşünce ve davranışlardan oluşan, çalışanların örgütsel davranışlarına yön veren, bireysel ve örgütsel etkinliklerini şekillendiren değerler bütününe ne ad verilir? ) Örgütsel kültür B) Örgütsel sorumluluk C) Örgütsel tolerans D) Örgütsel ile şim E) Örgütsel risk 23. Örgütün bütün unsurlarıyla birlikte elde e ği toplam değere ne ad verilir? ) Örgütsel i bar B) Örgüt kültürü C) Örgüt kimliği D) Örgüt imajı E) Örgüt iklimi 18

19 Pazarlama İletişimi DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Pazarlama İletişimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Pazarlamaya konu olabilen her ögenin seçilmiş amaçlar doğrultusunda ikna edici kitlesel ile şim araç ve yöntemleri ile ve bedeli ödenerek yapılan tanı m çabalarına ne ad verilir? ) Kişisel sa ş B) Halkla ilişkiler C) Reklam D) Sosyal sorumluluk E) Duyurum 4. I. Bireysel sporcuların sponsorluğu II. Spor organizasyonlarının sponsorluğu III. Spor takımlarının sponsorluğu Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri spor sponsorluğu türleri arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 2. Reak f halkla ilişkiler stratejileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Planlanamayan ve kontrol edilemeyen durumlarda uygulanan halkla ilişkiler faaliyetleridir. B) Pazarlama amaçları doğrultusunda marka ve ürünlerin tanı mını yapmayı amaçlayan stratejilerdir. C) Uzun dönemli pazarlama poli kaları doğrultusunda şekillenir. D) En önemli uygulama alanları,yeni ürün ve çeşitlendirilmiş ürün tanı mlarıdır. 5. Sponsor olunacak faaliye e isim haklarının doğrudan tek bir işletmeye verilmesine ne ad verilir? ) Pasif sponsorluk B) Odaklanmış sponsorluk C) na sponsorluk D) Profesyonel sponsorluk E) Klasik sponsorluk E) Ürün ve markaya ilişkin olarak pazarlama konusunda imkânlar arama ve yaratmayı amaçlamaktadır. 3. İşletmenin faaliyetleri, ürünleri ve markasını ilgilendiren her tür yasal düzenlemeye ilişkin yasa ve karar organlarını etkileme çabalarına ne ad verilir? ) Tanı m B) Kurum imajı C) Toplum için yararlı faaliyetler D) Lobi faaliyetleri E) Duyurum 6. Ürün bilgisinin müşterinin isteklerine göre oluşturulduğu ve bu doğrultuda sa ş elemanının konuşmasının belirli bir format izlediği sa ş sunum tekniği aşağıdakilerden hangisidir? ) Uyaran-tepki sunumu B) Formüle edilmiş sa ş sunumu C) İh yaç-tatmin sunumu D) Önermeli sa ş E) Kaydedilmiş sunumlar 19

20 7. Sa ş elemanının müşteriyle nasıl görüşeceği, müşteriyi nasıl karşılayacağı ve müşteri ile nasıl ilişki kuracağını kapsayan kişisel sa ş süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir? ) day müşterileri arama ve nitelendirme B) Sa ş sonrası ile şim C) Sa ş şeması değerlendirme D) Yaklaşım E) Müşterinin izlenmesi 11. Bir ürün grubu karşısında yer belirlemek amacıyla yapılan konumlandırmaya ne ad verilir? ) Kullanıma göre konumlandırma B) Ürünü kullananlara göre konumlandırma C) Çağrışıma göre konumlandırma D) Rakibe göre konumlandırma E) Ürün grubu bazında konumlandırma 8. şağıdakilerden hangisi sa ş tutundurma çabalarının amaçlarından biri değildir? ) Marka bağlılığı sağlamak B) Tutunmuş bir markanın kullanıcı sayısını ar rmak C) Rekabetçi ek sa ş gerçekleş rmek D) Tüke ci değeri yaratmak E) İşletmenin maliyetlerini düşürmek 12. şağıdakilerden hangisi kurum kimliğinin bileşenlerinden biri değildir? ) Kurumsal kültür B) Kurumsal davranış C) Kurumsal tasarım D) Kurumsal ölçek E) Kurumsal ile şim 9. Örnek ürün dağı mlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Sadece gıda maddelerinde kullanılan bir yöntemdir. B) En pahalı tüke ci sa ş tutundurma aracıdır. C) Belirli bir ürünün sa şını hızlandırmak için tüke ciye bedava ya da çok düşük fiyatla armağan şeklinde bir ürün örneğinin sunulmasıdır. D) Ürün ya da marka ile ilgili önceden yapılmış olan reklamı somutlaş rır ve sa şın gerçekleşmesini kolaylaş rır. 13. Bir üründen elde edilen toplam fayda ile o ürünü elde etmek için aktarılan toplam maliyet arasındaki farka ne ad verilir? ) Müşteriyi şaşırtmak B) Müşteri deneyimi C) Müşteri değeri D) Müşteri fedakârlığı E) Müşteri memnuniye E) Tüke ciler tara ndan ürün ya da markanın denenmesini sağlayan tüke ci tutundurma aracıdır. 10. Perakendeciler ve toptancıların kendi isimlerini taşıyan markalama stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? ) Çoklu markalar B) Üre ci markası C) racı markası D) ile markası E) Tutku markası 14. şağıdakilerden hangisi müşteriye daha fazla değer sunma yollarından biri değildir? ) Kitleselleş rilmiş ürünler üre lmesi B) Daha hızlı ve etkin hizmet sunulması C) Ürün garan si süresinin ar rılması D) Eği m hizmetlerinin verilmesi E) Özel üyelik programları gibi hizmetlerin sunulması 20

21 15. Reklam verenin belli bir süre için interne e belli bir alanı sa n alarak hedef kitlesine mesajı özel kurgulanmış içerikleri kullanarak ile ği içerik sponsorluğu uygulamalarına ne ad verilir? ) çılan pencereler B) İnterak f televizyon uygulamaları C) Podcas ng D) Kiosk pazarlama E) Viral reklamcılık 19. şağıdakilerden hangisi yürütülen fuar/sergi sonrasında yapılan faaliyetlerinden biridir? ) Stant sa ş gücünün planlanması ve eği lmesi B) Malzemenin ve ekipmanın ulaş rılması C) Stant tasarımı D) Fuarda belirlenen potansiyel müşterilerin aranması ve ziyaret edilmesi E) Destekleyici tutundurma etkinliklerinin sağlanması 16. Herhangi bir web sayfasının görüntülenmesi esnasında, reklam içerikli yeni bir web sayfasının otoma k olarak açılması sure yle yapılan reklamlara ne ad verilir? ) Müşteri veri tabanı B) çılan pencereler C) Elektronik posta D) Online pazarlama E) Banner reklamları 20. ğızdan ağza ile şime ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Biçimsel olmayan ve işletmenin kontrolü dışında gerçekleşen bir ile şim şeklidir. B) İşletmenin ürün hakkında ne söylediği değil, müşterinin ne söylediği önem taşımaktadır. C) Deneyim aktarma mekanizmasıdır. D) ğızdan ağza ile şim güvenilirliği en düşük ile şim aracıdır. E) Özellikle hizmet endüstrisinde faaliyet gösteren işletmeler için oldukça önemlidir. 17. şağıdakilerden hangisi cari fuarların sa ş dışı fonksiyonları arasında yer alır? ) Potansiyel alıcıları belirlemek B) Kanal yöne mini belirlemek C) Mevcut müşterilerin problemlerini çözmek D) Yeni ürünlerin tes ni ve tanı mını yapmak E) İşletme imajını korumak 21. şağıdakilerden hangisi sa ş noktası stantlarının düzenlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden biri değildir? ) Sa ş noktası stantları ürünün/markanın fark edilmesini sağlamalıdır. B) Ürüne ait bilgiler sa ş noktası standına entegre edilmelidir. C) Gösterilecek ürünleri farklılaş rmak için yara cı yollar bulunmalıdır. D) Stantlar rakiplerine benzemeli ve farklı mesajlar vermelidir. E) Rakiplerin sa şları ar rmak için ne gibi araçlar kullandıkları izlenmelidir. 18. şağıdakilerden hangisi cari fuarlara ka lan ak f hedef kitlenin özelliklerinden biri değildir? ) Bir ürün ya da hizmete ih yaç duyarlar. B) Vakit geçirmek amacı ile sergiyi ve fuarı gezerler. C) Ürün ya da hizmetler konusunda bilgilendirilmeyi beklerler. D) İh yaç duyduğu ürün ya da hizme almaya niyetlidirler. E) Firmaların ürün ve hizmetlerini inceler, karşılaş rma yaparlar. 22. şağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluğun önem kazanmasında etkili unsurlardan biri değildir? ) Saydamlık B) Bilgi C) Sürdürebilirlik D) Yerelleşme E) Kamu sektörünün başarısızlığı 21

22 23. şağıdakilerden hangisi kurum içi sorumluluk alanları arasında yer alır? ) Rakiplere karşı sorumluluk B) Tedarikçilere karşı sorumluluk C) Çalışanlara karşı sorumluluk D) Müşterilere karşı sorumluluk E) Çevreye karşı sorumluluk işletme içindeki farklı fonksiyonları tek amaç için merkezîleş rerek bir ça al nda yönetmek, ayrıca işletme içi çalışanlarla dışarıdan destek veren ajansların faaliyetlerini bütünleş rmek r. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) İmaj bütünleşmesinin sağlanması B) Fonksiyonel bütünleşme C) Tüke ci odaklı bütünleşme D) Hedef kitlelerin bütünleşmesi E) Bütünleşme ih yacını fark etmesi 24. Kavram tes yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kişilere, reklamın bir örneği verilerek daha önce karşılaşıp karşılamadıkları veya tanıyıp tanımadıkları sorulmaktadır. B) Reklamda, halkla ilişkilerde, marka sloganında veya diğer ile şim araçlarında kullanılan içeriğin, müşteriler üzerindeki etkisini değerlendirmek r. C) Reklama yönelik bilişsel ve duygulanım tepkilerini ve tüke ci düşüncelerini ortaya çıkartmaktadır. D) Değişen duygulara bağlı olarak insan vücudunun fonksiyonlarındaki değişimleri ölçmektedir. E) Bir grup içerisinde mesaj tasarımının beklenen etkiyi yara p yaratmadığı test edilmektedir. 22

23 Sivil Toplum Örgütleri DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sivil Toplum Örgütleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Sivil toplum devlete bağımlı değildir, tersine devlet sivil toplum tara ndan yönlendirilir. görüşü aşağıdaki düşünürlerden hangisine ai r? ) Rousseau B) Hegel C) Marx D) Tocqueville E) Locke 3... Kuramı na göre sosyal hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemeler doğrudan sivil toplum örgütlerinin daha etkin hâle ge rilmesiyle sağlanmalı ve devle n müdahalesi en aza indirilmelidir Kuramı na göre ise devle n küçültülmesinden ziyade sivilleş rilmesi, böylece devle n ortadan kalkarak toplumun kendi hâline gelmesi sağlanmalıdır. Paragra a boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Çoğulcu Sivil Toplum Ka lımcı Sivil Toplum B) sgari Devletçi Sivil Toplum Ka lımcı Sivil Toplum C) Çoğulcu Sivil Toplum sgari Devletçi Sivil Toplum D) Ka lımcı Sivil Toplum Çoğulcu Sivil Toplum E) sgari Devletçi Sivil Toplum Çoğulcu Sivil Toplum 2. I. Felsefe geleneğine sahip bir toplum ancak sivil toplum olabilir. II. Sivil toplumun oluşabilmesi için devle n değil, ik darın kullanım hakkının bölünmesi gerekir. III. Sivil toplum, medeni toplumdur. IV. Türk toplumunda, sivil toplum için temel öge olan bireysel özerklik ögesi devlet karşısında zayıf bırakılmış r. V. Sivil toplumun kökeni, Ba toplumlarının yöneten-yöne len grupları arasında bir tampon alanı oluşturan şehir ahalileridir. Yukarıdaki görüşlerden hangileri bir toplumbilimci olan İdris Küçükömer e ait değildir? ) I ve III B) II ve IV 4. şağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının siyasal işlevlerinden biri değildir? ) STK lar istenilen bir kanunun geçirilmesi ya da istenmeyen bir kanunun iptali için yasama organlarında faaliyet gösterirler. B) Bazı olumsuz poli kalar sivil toplum kuruluşlarının muhalefe sonucunda uygulamadan kaldırılabilmektedir. C) STK lar tarafsızlık e ke al nda dolaylı yollarla siyasi par leri baskı al na almakta ve kendi yararlarına çalışacak adayı gizlice desteklemektedirler. D) Sivil toplum kuruluşları kamuoyu oluşturma sure yle bireylerin taleplerinin dile ge rilmesine yardımcı olurlar. E) STK lar sosyal hizmet alanlarında çalışır ve sosyal yardımda bulunurlar. C) II ve V D) III ve IV E) III ve V 23

24 nayasası nın en son 2001 yılında değiş rilen Dernek Kurma Hürriye başlıklı 33. maddesinde derneklerle ilgili temel hükümler yer almaktadır. şağıdakilerden hangisi bu hükümlerden biri değildir? ) Dernekler gerekli makamlardan gerekli izinler alındıktan sonra kurulabilir. B) Herkes bir derneğe üye olma ya da üyelikten çıkma hürriye ne sahip r. C) Dernekler, kanunun öngördüğü hâllerde hâkim kararıyla kapa labilir. D) Dernek kurma hürriye nin kullanılmasında uygulanacak usuller kanunda gösterilir. 8. Cumhuriyet Dönemi nin ilk vakıflar kanunu, 2762 sayılı Vakıflar Kanunu olup 1935 yılında yürürlüğe girmiş r. Bu kanunla Osmanlıdan devralınan vakıflar gruplandırılmış. şağıdakilerden hangisi bu vakıf gruplarından biri değildir? ) Mazbut vakıflar B) Müspet vakıflar C) Cemaat vakıfları D) zınlık vakıfları E) Mülhak vakıflar E) Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. 6. şağıdakilerden hangisi dernek veya vakfa ait bir ik sadi işletmenin varlığından söz edilebilmesi için ik sadi işletmenin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir? ) Ticari, sınai veya zirai alanda devamlı olarak faaliye e bulunması gerekir. B) Dernek veya vakıf şeklinde kurulmuş C) Sermaye şirke şeklinde kurulmuş olmaması gerekir. D) Dernek veya vakfa bağlı olması gerekir. E) Koopera f şeklinde kurulmuş olması gerekir. 9. şağıdakilerden hangisi Osmanlılar Dönemi nde sendikacılığın gelişim basamaklarından biri olarak nitelendirilemez? ) Sendikal örgütlenme, Temmuz Grevleri adıyla bilinen grevlerle canlanmaya başlamış r. B) Çalışma haya na ilişkin ilk yasal düzenleme Ereğli bölgesindeki kömür madeni çalışanlarını korumak amacıyla kabul edilmiş r. C) Elbistan daki kömür madenindeki işçilerin grevi, ilk grev olayı olarak kabul edilmektedir. D) Sınıf bilinci taşıdığı söylenebilecek ilk işçi örgütü Osmanlı mele Cemiye dir. E) Sendikal faaliyetlerle ilgili ilk yasal düzenleme Ta l-i Eşgal Kanunu dur. 7. şağıdakilerden hangisi Osmanlılarda vakıf kurmanın önem arz etmesinin nedenlerinden biri değildir? ) hire e kurtuluşa ermek B) Mülkiyet hakkının korunması sağlamak C) Sosyal saygınlık kazanmak D) İnsan haya ndan sonra da süregiden hayırseverliği yaşatmak E) Sağlanan gelirlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak 10...değişik iş kollarında en az beş sendikanın bir araya gelmesi sure yle meydana ge rdikleri tüzel kişiliğe sahip üst kuruluşlara denilirken; işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliş rmek için meydana ge rdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara denilir. Paragra a boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Sendika iş yeri B) Sendika konfederasyon C) İş yeri sendika D) Konfederasyon sendika E) Konfederasyon iş yeri 24

25 11. I. Toplanma ve örgütlenme hakkı II. Grev ve toplu sözleşme hakkı III. Gelişme hakkı IV. Eği m hakkı V. Ka lma hakkı Yukarıdaki haklardan hangileri birinci kuşak haklar olan klasik haklar arasında yer alır? ) I ve II B) I ve IV 15. şağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının temel özelliklerinden biri değildir? ) Toplumsal sorunların çözümü için çalışmak B) Herkesin ak f vatandaş olarak yöne me ka lmasını sağlamak C) Toplumsal sorunların çözümünde devletle iş birliği yapmak D) Bireysel sorunların çözümünü toplumsal sorunların önüne geçirmek E) Devlet yöne minin etkili, verimli, sorumlu, şeffaf bir hâl alması için çalışmak C) I ve V D) II ve V E) III ve IV 12. şağıdakilerden hangisi demokra k hukuk devletlerinde karşılaşılabilecek bir sivil itaatsizlik eylemi değildir? ) İmza toplama B) Bildiri dağıtma C) Genel greve çağırma D) Boykot E) Bankaların yağmalanması 16. vrupa Birliği nin kuruluş nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? ) Sürdürülebilir bir refahı ve barışı tesis etmek B) Sovyet tehdidine karşı bir bütünleşme C) Sömürgeler oluşturmak D) Dünyada üçüncü kutup hâline gelmek E) II. Dünya Savaşı sonrası yıkımı ortadan kaldırmak 13..devlet-sivil toplum ayrışmasının ekonomik boyu aki kavramsallaş rmasıdır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Merkan lizm B) Oligarşi C) Sosyal adalet D) Otokrasi 17. B nin, vrupa ekonomisini modernize etmek ve dünya pazarındaki güçlü oyuncularla rekabet edebilmek için Mart 2000'de benimsediği strateji aşağıdakilerden hangisidir? ) Lizbon Stratejisi B) Madrid Stratejisi C) Londra Stratejisi D) Lüksemburg Stratejisi E) Berlin Stratejisi E) Komünizm 14. Bir sivil toplum kuruluşunun uluslararası sivil toplum kuruluşu olabilmesi için en az kaç ülkede faaliyet yürütüyor olması gerekmektedir? ) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8 25

26 18. şağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının sosyal adale sağlama amacı doğrultusunda yapılmaz? ) Sosyal refahın eşit dağılımı B) Fırsat eşitliği C) Eği m imkânlarından yararlanamayan bireylerin bu imkâna kavuşturulmaları D) Bireylerin sosyal haya a daha üst gelir seviyesinde olanlar karşısında daha ak f rol alabilmesi E) Yer al kaynaklarını kullanarak ekonomik büyüme hedeflemek 21. Toplum içindeki kişilerin ve grupların gönüllü etkinlikler içinde yer alma istek ve mo vasyonlarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? ) Toplumsal, dinî ve vicdani değerler nedeniyle yardım etme isteği B) Gönüllü çalışmaları eğlenceli ve zevkli bulma nedeni C) Toplumda çeşitli sosyal ilişkiler geliş rme, tanınma ve sosyal statü kazanma eğilimi D) Serbest zamanlarını yararlı bir iş yaparak değerlendirme amacı E) Kamu kuruluşlarında iş bulma isteği 19. Minimum refah devle araçlarını, kişilere sağlanan tüm nakdî faydalar ve kamu sağlık hizmetleri olarak kabul eden uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? ) UNICEF B) WHO C) ILO D) UN E) UNESCO 22. Kuruluş amaçları arasında, - Çocukluk çağlarının evreleri dikkate alınarak programlar geliş rmek - Çocuğun sosyal, kültürel ve eği m bakımından gelişmesine katkıda bulunmak - Çocukları olumsuz yönde etkileyen uyarıcılar karşısında koruyucu tedbirler almak gibi maddeler bulunan ve Mustafa Ruhi Şirin tara ndan kurulan vakıf aşağıdakilerden hangisidir? ) Çocuk Vak B) Uluslararası Çocuk Merkezi C) Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vak D) Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu E) Çocuk İs smarını ve İhmalini Önleme Derneği 20. Sivil toplum kuruluşlarında yer alan gönüllülerin demokrasiye hem içsel hem de dışsal katkıları olduğu düşünülürse aşağıdakilerden hangisi dışsal katkılardan biridir? ) Bireyselliğe teşvik B) Demokrasinin işleyişine tanıklık C) Çoğulculuğa teşvik D) Poli ka üretme süreçlerinde yer alma E) Poli ka önerme süreçlerinde yer alma 23. Gelişmiş ülkelerde kurulan UNICEF Millî Komitelerinin faaliyet alanları arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? ) Çocuk haklarını desteklemek B) Ortaklıklar kurmak C) Bağış toplamak D) Ticaret yapmak E) UNICEF kartpostallarını ve ürünlerini satmak 26

27 24. İsmini tatürk ün verdiği Kızılay'ın kuruluşundan günümüze kadar aldığı isimler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiş r? ) Osmanlı Hilal-i hmer Cemiye Osmanlı Yaralı ve Hasta skerlere Yardım Cemiye Türkiye Kızılay Cemiye Türkiye Kızılay Derneği B) Osmanlı Hilal-i hmer Cemiye Türkiye Kızılay Cemiye Osmanlı Yaralı ve Hasta skerlere Yardım Cemiye Türkiye Kızılay Derneği C) Osmanlı Yaralı ve Hasta skerlere Yardım Cemiye Osmanlı Hilal-i hmer Cemiye Türkiye Kızılay Cemiye Türkiye Kızılay Derneği D) Osmanlı Yaralı ve Hasta skerlere Yardım Cemiye Türkiye Kızılay Derneği Osmanlı Hilal-i hmer Cemiye Türkiye Kızılay Cemiye 25.. içki, uyuşturucu madde, sigara tüke mini ve diğer kötü alışkanlıkları devlet organları ve sivil toplum kuruluşları ile iş ve gönül birliği yaparak asgariye indirmeyi hedeflerken;.. hareket organlarından ve omurgalarından sakat olan kişilerin toplum yaşamına özgür, üretken bireyler olarak ka lıp katkıda bulunmalarını sağlamak için mücadele eder. Paragra a boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Türkiye Yeşilay Cemiye - Türkiye Sakatlar Derneği B) Türkiye Kızılay Derneği - Özürlüler Vak C) l Nokta Körler Derneği - Türk Geriatri Derneği D) lzheimer Derneği - Türkiye Kızılay Derneği E) Özürlüler Vak - Türkiye Yeşilay Cemiye E) Osmanlı Yaralı ve Hasta skerlere Yardım Cemiye Osmanlı Hilal-i hmer Cemiye Türkiye Kızılay Derneği Türkiye Kızılay Cemiye 27

28 Sosyal Politika DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sosyal Politika testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Dar anlamda sosyal poli kanın temel konusunu oluşturan iki toplumsal kesim aşağıdakilerden hangisidir? ) Soylular - Köleler B) İşverenler - İşçiler C) Yönetenler - Yöne lenler D) Yaşlılar - Çocuklar E) Erkekler - Kadınlar 5. şağıdakilerden hangisi Uluslararsı Çalışma Örgütü (ILO)'nun hedef ve ilkelerinden biri değildir? ) Neoliberal poli kaların geliş rilmesi B) Sendikal hakların geliş rilmesi C) Emeğin korunması D) Çalışma şartlarının düzenlenmesi E) Çalışanların sosyal güvenliklerinin geliş rilmesi 2. Eği msizlik, sosyal hizmetlere ulaşamama ve iş olanaklarına ulaşamama gibi olumsuzlukları niteleyen yoksunluk türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Gelişimsel yoksunluk B) Fiziksel yoksunluk C) Fırsat yoksunluğu D) Bireysel haklar yoksunluğu E) Materyal kaynak yoksunluğu 6. Yoksulluğun sadece parasal olmadığını belirterek; yaşam boyu sağlık, ortalama yaşam standardı, saygınlık vb. durumları da içerdiğine vurgu yapan, Birleşmiş Milletler ça sı al nda oluşturulan program aşağıdakilerden hangisidir? ) UNDEP B) IMF C) UNESCO D) ET E) WHO Ekonomik Krizi ile birlikte yetersiz ve başarısız olduğu ortaya çıkan poli ka aşağıdakilerden hangisidir? ) Lonca poli kası B) Ölçek ekonomisi poli kaları C) Keynezyen ekonomik poli kalar D) Liberal kapitalist ekonomik poli kalar E) Sosyal refah devle poli kaları 7. şağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenliğin sgari Normları Sözleşmesi nde dokuz başlık al nda toplanan sosyal güvenlik tehlikelerinden biri değildir? ) Hastalık B) Yaşlılık C) Ölüm D) nalık E) Yabancılaşma 4. Türkiye de 1946 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumuyla birlikte oluşturulan bakanlık aşağıdakilerden hangisidir? ) Maliye Bakanlığı B) ile ve Sosyal Poli kalar Bakanlığı C) Ekonomi Bakanlığı D) Çalışma Bakanlığı E) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 8. vrupa Birliği nde is hdamın ar rılması, üre m sistemlerinin iyileş rilmesi, dışlanma ve yoksulluğa karşı mücadele vb. konulara ilişkin sorunların tar şıldığı 1993 yılında yayınlanan kitap aşağıdakilerden hangisidir? ) Kırmızı Kitap B) Sarı Kitap C) Turuncu Kitap D) Mavi Kitap E) Yeşil Kitap 28

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 1 Haziran 2014 Pazar, Saat: 14. 00 IV. OTURUM

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 1 Haziran 2014 Pazar, Saat: 14. 00 IV. OTURUM TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2013PÖ22-1 2013PÖ22-1 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO. SALON NO. SIRA NO. 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YRIYIL SONU SINVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR 2013PÖ12-1 2013PÖ12-1 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık Önlisans Programı, Lojistik Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 22 Şubat 2015 Pazar Saat: 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 22 Şubat 2015 Pazar Saat: 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı, Reklamcılık Önlisans Programı, Lojistik

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2014 Pazar, Saat: 09. 30 III. OTURUM ADI SOYADI :.. T.C. KİMLİK NO. SALON NO. SIRA NO. :. :.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A. AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 11 Ocak 2014 Cumartesi, Saat: 14. 00 II.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A. AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 11 Ocak 2014 Cumartesi, Saat: 14. 00 II. 2013CÖ12-1 2013CÖ12-1 1. Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyal Hizmetler

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Lojistik Önlisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA 2012ORT12-1 2012ORT12-1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ORTK 1-1 FİNL SINVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR NO. :.. :. :. :. 1.

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın

Detaylı

BANKACILIK - GİRİŞİMCİLİK

BANKACILIK - GİRİŞİMCİLİK NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 101 e-sertifika Programları / 21 Eylül 2008 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 NKCILIK - GİRİŞİMCİLİK TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat). 3. Alan Bilgisi Testi; Hukuk,

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI STRATEJÝK PLANI

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI STRATEJÝK PLANI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI 2010-2014 STRATEJİK STRATEJÝK PLANI PLANI Strateji Geliştirme Başkanlığı Ankara 2009 EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler,

Detaylı

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 12 Temmuz 2009 ADI :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları

SOSYAL POLİTİKA 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları 1_ Sosyal Politika Nedir? Devletin ülke insanının refahına yönelik olarak aldığı kararlar ve sürdürdüğü uygulamaların bütünü

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 109 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar 14.30 YÖNETİM VE ORGNİZSYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP

Detaylı

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 118 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 DIŞ TİCRET UZMNLIĞI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) B ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı