ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Güncelleme tarihi: e-posta: Tel: Adı Soyadı: Suat ÇABUK Doğum Tarihi: 02 NĠSAN 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ġehir ve Bölge Planlama Ġstanbul Teknik Üniversitesi 1993 Y. Lisans ġehir Planlama Ġstanbul Teknik Üniversitesi 1996 Doktora ġehir Planlama Ġstanbul Teknik Üniversitesi 2003 Doçentlik Üniversitelerarası Kurul Yüksek Lisans Tezi Başlığı (Tam metin dosya ekinde) ve Tez Danışmanı: Sosyal Donatım Planlama Uygulama ĠliĢkisi (Kayseri Kent Bütünü Örneği), DanıĢman: Prof. Dr. Yücel ÜNAL Doktora Tezi Başlığı (Tam metin dosya ekinde) ve Tez Danışmanı: Ġstanbul da Eğitim Donatımlarının Planlanmasına ve Uygulanmasına Yönelik Model AraĢtırması, DanıĢman: Prof. Dr. Yücel ÜNAL 1

2 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl AraĢ. Gör. Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğr. Gör. Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, ġehir ve Bölge Planlama Bölümü Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Devam ediyor Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : BAYSAL, Nur (2012), Havaalanı Terminal Binaları Tasarımında Fonksiyonel İlişkilerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük (Tez DanıĢmanı: Yrd. Doç. Dr. Suat ÇABUK). DURMUġ, Kıtay (2006), Yüksek Yapılarda Kış Bahçesi Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (Tez DanıĢmanı: Yrd. Doç. Dr. Suat ÇABUK). Projelerde Yaptığı Görevler: 1- Karabük Üniversitesi Balıklar Kayası Yerleşkesi 2012 Master Planı, Karabük Üniversitesi, Karabük, 2012, Proje Müellifi. 2- Diyanet Vakfı İhtisas Eğitim Merkezi Projesi, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Kayseri, 2010, Proje Üyesi (Kemal DEMĠR ve Ozan BĠNBOĞA ile birlikte). 3- Karabük Üniversitesi Genel Yerleşim Planı ve Açıklama Raporu, Karabük Üniversitesi, Karabük, 2009, Proje Müellifi ve Koordinatörü, (Gülser ÇELEBĠ, Yüksel TURCAN, Aysun ÖZKÖSE, Gülsu HARPUTLUGĠL, Timuçin HARPUTLUGĠL, Süheyla BĠRLĠK ve Onur ATAÇ ile birlikte). 4- Kayseri Cem Kültür Evi Mimari Projesi, Kayseri Hacı BektaĢ-ı Veli Kültürünü YaĢatma ve DayanıĢma Derneği, Kayseri, 2007, Proje Üyesi (Kemal DEMĠR ve Ozan BĠNBOĞA ile birlikte). 5- Erciyes Üniversitesi Lojman ve Öğrenci Evi Projesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2008, Proje Üyesi (Kemal DEMĠR, Sevgi LÖKÇE, Fatih KĠRAZ ve Ozan BĠNBOĞA ile birlikte). 6- Kentler Çocuklarındır Kültürel Eğitim Programı Projesi - Kayseri Uygulaması, ÇEKÜL Vakfı UNESCO, Nisan 2007, Kayseri. Proje Üyesi (ÇEKÜL Vakfı Ekibi, Ağırnas Belediyesi ve Serap DĠVANOĞLU ile birlikte). 7- Ağırnas Koruma Amaçlı İmar Planı Ön Hazırlık Araştırması, Ağırnas Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı Ortaklığında, Kayseri, 2006, Ekip Başkanı. 2

3 8- Ağırnas Taş Ustası Yetiştirme Projesi (ATUYEP), Avrupa Birliği AraĢtırma Projesi Birimi, 18 Temmuz 2006, Ankara, Proje Hazırlayıcısı ve Danışmanı, (Melikgazi Ġlçesi Belediye ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Ağırnas Belediyesi ile birlikte uygulandı). 9- Ağırnas Agios Prokopios Kilisesi Yakın Çevre Düzenleme Projesi / Ağırnas Yeraltı Şehirleri ve Yakın Çevre Düzenleme Projesi / Ağırnas Akbin Deresi (Koramaz Vadisi) Çevre Düzenleme Projesi / Ağırnas Tarihi Bezirhanelerinin Onarımı ve Çevre Düzenlemesi / Ağırnas Tarihi İlkokul Binasının Onarımı ve Belediye Binası Olarak İşlevlendirilmesi, ÇEKÜL Vakfı ve Ağırnas Belediyesi Ortak Projesi, Kayseri, , Proje Koordinatörü. 10- Erciyes Üniversitesi Sümer Bez Fabrikası Kampüsü Fakülteler Kompleksi Projesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2003, Proje Üyesi (Kaya YENEN, Kemal DEMĠR ve Kıtay DURMUġ ile birlikte). 11- Erciyes Üniversitesi Yüksek İrtifa Araştırma Merkezi (Kayak Evi) Projesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2003, Proje Üyesi (Kemal DEMĠR ve Kasım BALCI ile birlikte). 12- Erciyes Üniversitesi Öğrenci Yüzme Havuzu ve Eğitim Tesisleri Projesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2002, Proje Üyesi (Kemal DEMĠR ve Hakan ÖZKAN ile birlikte). 13- Ağırnas Mimar Sinan Evi Restorasyon Projesi ve Yakın Çevre Kentsel Tasarımı, Erciyes Üniversitesi, ÇEKÜL Vakfı ve Ağırnas Belediyesi Ortak Projesi, Kayseri, , Proje Üyesi, (Hüseyin YURTSEVER, H. Sencer ERKMAN, Seda ÇALIġIR, Hale KOZLU ve Fatih KĠRAZ ile birlikte). 14- Erciyes Üniversitesi Genel Yerleşim Planı Revizyonu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2001, Proje Müellifi (Ceyhan YÜCEL ile birlikte). 15- Erciyes Üniversitesi Genel Yerleşim Planı Revizyonu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2000, Proje Müellifi (Ceyhan YÜCEL ile birlikte). 16- Erciyes Üniversitesi Genel Yerleşim Planı Revizyonu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 1996, Proje Müellifi (Hüseyin YURTSEVER, Füsun KOCATÜRK, Ceyhan YÜCEL ve ġeyda GÜNGÖR ile birlikte). 17- Erciyes Üniversitesi Genel Yerleşim Planı ve Açıklama Raporu, Kayseri, 1994, Proje Üyesi, (Hüseyin YURTSEVER, Füsun KOCATÜRK, Ceyhan YÜCEL ve ġeyda GÜNGÖR ile birlikte). İdari Görevler: 1- Akademik İdari Görevler 1.1 Dekan Yardımcılığı, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (23 Ocak Eylül 2013). 1.2 Dekan Yardımcılığı, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (25 Mart ġubat 2012). 3

4 1.3 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (28 Ocak Devam Ediyor). 1.4 Şehircilik Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (21 Aralık 2004 Kasım 2006). 1.5 Bölge Planlama Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (21 Aralık 2004 Kasım 2006). 1.6 Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkan Yardımcılığı, Erciyes Üniversitesi (8 Ağustos 2004 Eylül 2006). 1.7 Fakülte Kurulu Üyeliği, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (20 Ekim 2004 Haziran 2007). 1.8 Şehircilik Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (5 Temmuz 2001 Temmuz 2003). 1.9 Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkan Yardımcısı, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (29 Haziran 2001 Haziran 2002) Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (7 Ekim 1999 ġubat 2000). 2- Diğer İdari Görevler: 2.1. Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği (26 Ekim Mart 2009) 2.2. İnşaat İhale Komisyon Başkanlığı, Karabük Üniversitesi (6 Mayıs Ocak 2013) Karabük Üniversitesi Yönetmelik Komisyonu Üyeliği (19 Mart ġubat 2012) Karabük Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (26 Haziran ġubat 2012) Karabük Üniversitesi Program-Ders Yeterlilikleri Alt Komisyonu ile AKTS ve Diploma Eki Alt Komisyonu Üyelikleri (25 Mayıs ġubat 2012) Karabük Üniversitesi Teknopark Komisyonu Üyeliği (30 Nisan ġubat 2012) Üniversite Çift Anadal, Yandal Uygulama Esasları ve Birimlerin Görev Dağılımı Komisyonu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, (16 Aralık ġubat 2012) Fakülte Eğitim Komisyonu Başkanlığı, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (18 ġubat ġubat 2012) Fakülte Muafiyet Komisyonu Başkanlığı, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (7 Eylül ġubat 2012). 4

5 2.10. Fakülte Yayın Alt Komisyonu Başkanlığı, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (27 Nisan ġubat 2012) Fakülte Burs ve Yardım Komisyonu Başkanlığı, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (29 Ocak 2013 Devam Ediyor) Üçüncü Bilim Kültür ve Sanat Günleri Etkinlikleri Koordinatörlüğü, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (18 Haziran 2009) Başka Üniversitede Ders Görevlendirilmesi, Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Yozgat, (13 Ocak ġubat 2009) Başka Üniversitede Ders Görevlendirilmesi, ZKÜ Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Karabük, (19 Ocak 2007) Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Sınavlarında Jüri Başkanlıkları ve Üyelikler, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Yozgat Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Karabük Üniversitesi SFTGST Fakültesi, (28 Temmuz Ocak 2011 Yılları Arasına Ait 8 Belge) İl Mesleki Denetim Görevliliği, TMMOB ġehir Plancıları Odası Kayseri ġubesi, (12 Mayıs 2008) Bilirkişilik Görevleri, Kayseri ve Kastamonu Ġdare Mahkemeleri, ( Yılları Arasında 300 Civarında BilirkiĢilik Raporu DüzenlenmiĢtir) E.Ü. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurulması Komisyonu Üyeliği, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, (14 Mayıs 2003) Kayseri İle İlgili Bilimsel Çalışmaları Derleme Komisyonu Üyeliği, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, (16 Temmuz 2001) E.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayın Komisyonu Üyeliği, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (17 Ekim 2001) E.Ü. Mimarlık Fakültesi Yatay Geçiş Komisyonu Üyeliği, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (22 Eylül Ağustos 2004). Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: ERSA European Regional Science Association, ( Devam Ediyor). TMMOB ġehir Plancıları Odası Üye No: 3464, ( Devam Ediyor). Ödüller : - Ağırnas Mimar Sinan Evi Rölöve-Restorasyon ve Koruma Çalışmaları, Başarı Ödülü, 2002, Tarihi Kentler Birliği - ÇEKÜL Vakfı Tarihsel Mirası Koruma Projeleri ve Uygulamalarını Özendirme YarıĢması, (Proje Ekibi: Hüseyin YURTSEVER, H. Sencer ERKMAN, Suat ÇABUK, Seda ÇALIġIR, Hale KOZLU, Fatih KĠRAZ). - Ġ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi ġehir ve Bölge Planlaması Bölümünü Öğretim Yılında Ġkincilikle Tamamlama Ödüllendirmesi. 5

6 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Güz Bahar Güz Bahar Temel Eğitim ve Mimari Proje I AraĢtırma Yöntemleri ġehircilik Projesi Mimari Proje VIII Mimarlıkta AraĢtırma Yöntemleri ve Teknikleri (YLS) Doğa ve Tasarım ġehircilik ġehircilik Projesi Kentsel Tasarım Kuram ve Ġlkeleri Kent ve Çevre Hukuku Peyzaj Planlaması Mimari Proje VIII AraĢtırma Yöntemleri ġehircilik Projesi Kent Morfolojisi Mimari Proje VIII Mimarlıkta AraĢtırma Yöntemleri ve Teknikleri (YLS) Doğa ve Tasarım ġehircilik ġehircilik Projesi Kentsel Tasarım Kuram ve Ġlkeleri Kent ve Çevre Hukuku Mimari Proje VIII Ġleri Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları (YLS) Anadolu Kentlerinin Fiziki Dokusu ve DeğiĢimi (YLS)

7 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Çabuk, S., (2012), Kayseri nin Cumhuriyet Dönemindeki Ġlk Kent Düzenlemesi: 1933 Çaylak Planı, METU Journal of the Faculty of Architecture, Vol.29:2, 63-87, DOI: /METU.JFA , ISSN: , (Index: AHCI). A2. Çabuk, S., (2012), Evliya Çelebi nin Gözünden Bir Kayseri ġehri Okuması, Belleten, Türk Tarih Kurumu, Cilt:LXXVI, Sayı:277, , ISSN , (Index: AHCI). A3. Çabuk, S. Demir, K., (2013), Urban Planning Experience in Kayseri in the 1940s: 1945 Oelsner Aru City Plan, ITU A/Z, Vol:10, No:1, , , ISSN: , (Index: AVERY Index to Architectural Periodical). B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Çabuk, S., Altınöz, Özkan, M., (2012), Shifting Ideologies in Times and Space: A Case Study From Karabuk, Turkey, Architecture & Ideology, pp., September 28 29, 2012, Belgrade, Serbia. B2. Çabuk, S., Altınöz, Özkan, M., (2012), Transformation Problematic of YeniĢehir Settlement of Karabük Iron and Steel Plant, Transformation:Its Effects On Life and Space, 24th. International Building and Life Congress, pp., April 05-07, 2012, Bursa, Turkey. B3. Çabuk, S., Demir, K., (2012), Cumhuriyet Dönemi Kayseri sinde İlk Kentsel Dönüşüm ve Vali-Belediye Başkanı Nazmi Toker, Transformation:Its Effects On Life and Space, 24th. International Building and Life Congress, s.314, April 05-07, 2012, Bursa, Turkey. B4. Demir, K., Çabuk, S., (2012), Cumhuriyet in Endüstri Mirası Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası DönüĢüm Projesinin Uygulanamama Sürecinin Ġncelenmesi, Transformation:Its Effects On Life and Space, 24th. International Building and Life Congress, s.315, April 05-07, 2012, Bursa, Turkey. B5. Çabuk, S., - Onsekiz D., ( 2006), Türkiye de Sağlık Tesislerinin Mekansal Planlamasında Neoliberal DönüĢümler, Uluslararası Kent ve Sağlık Sempozyumu, , Haziran 2006 Bursa, Türkiye. B6. Çabuk, S., - Onsekiz D., - Demir, K., - ġimģek S., (2006), Rekabet Ortamında Kentsel Sağlık Tesislerinin Mekanda Yeniden Biçimlenmesi; Kayseri Örneği, Uluslararası Kent ve Sağlık Sempozyumu, , Haziran 2006 Bursa, Türkiye. B7. Demir, K., - Çabuk, S., - ġimģek S., (2005), Kayseri de Kentsel DönüĢüm Sürecinde Tasarımcıların Biçimlendirmedeki Etkisizliğinin Değerlendirilmesi, V e M i m a r l ı k, 17. Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi, 43-53, Mayıs 2005, Bursa, Türkiye. 7

8 B8. Çabuk, S., - Demir, K., (2005), Housing Theater in Kayseri, Cities: Grand Bazaar of Architecture, XXII UIA World Congress: Ġstanbul 2005, July 3-7, 2005, Ġstanbul, Turkey. B9. Çabuk, S., - Demir, K., - ġimģek, S., (2005), Deprem Bölgesinde Yüksek Yapıların Planlanamaması ve Uygulanamaması Sorunları Üzerine Bir Ġrdeleme, Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, 82, Mart 2005, Kocaeli, Türkiye. B10. Çabuk, S., - Demir, K., (2001), Data Base Modelling at the Erciyes Mountain Winter Sport Center, Livable Environments & Architecture International Congress, , July 4-7, 2001, Trabzon, Turkey. C. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Çabuk, S., (2012): Karabük Üniversitesi Balıklar Kayası Yerleşkesi 2012 Master Planı, Karabük Üniversitesi Yayınları No:2, Karabük, ISBN: C2. Demir, K., - Çabuk, S., (2013), Türk Dönemi Kayseri Kenti ve Mahalleleri, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Çabuk, S., - Demir, K., (2012), Osmanlı Kentlerinde Mahallelerin MekansallaĢtırılabilmesi Ġçin Bir Yöntem Denemesi: Kayseri Örneği, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Vol. 1, No. 3, September 2012, , DOI: /taksad.v1i3., (ISSN: ). D2. Demir, K., - Çabuk, S., (2011), Türkiye de Metropoliten Kentlerin Nüfus GeliĢimi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:28, Yıl:2011/1, , (ISSN: ). D3. Çabuk, S.- Ünal, Y., (2003), Ġstanbul da Eğitim Donatımlarının Kent DıĢı KampuslaĢma Eğilimlerinin Ġncelenmesi, İTÜ dergisi/a mimarlık, planlama, tasarım, Cilt:2, Sayı:1, Mart 2003, 89-98, (ISSN: ). E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Çabuk, S., - Altınöz, Özkan M. (2011), 38 Evler, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII, Aralık 2011, Mersin Üniversitesi, Mersin, s.40. E2. Ayten, M., - Çabuk, S., - Özkan, M., - Turcan, Y., (2010), Cumhuriyet Kenti Karabük ün Planlama Tarihi Üzerine ( ) Bir Değerlendirme, Kuruluşundan Bugüne Karabük ve Demir Çelik Sempozyumu, 1-3 Nisan 2010, Karabük Üniversitesi, Karabük, s E3. Özkan, M. - Çabuk, S., (2010), Karabük Demir Çelik Fabrikaları ĠĢçi Konutları Sorununun ve Çözüm Sürecinin Ġncelenmesi, Kuruluşundan Bugüne Karabük ve Demir Çelik Sempozyumu, 1-3 Nisan 2010, Karabük Üniversitesi, Karabük, s E4. Çabuk, S., - Demir, K., ( 2010), Türkiye de Nüfusun Metropoliten Yığılması, Bölgesel Gelişme İçin Yapılanma Gündemi, 13. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Y.T.Ü., Mart 2010, Ġstanbul, s.25. 8

9 E5. Yüksel, Ö., - Ç a b u k, S., - Demir, K., ( 2007), Metropoliten Alanda Bir Kentsel DönüĢümün Ġncelenmesi: Kuzey Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesi, Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar, 12. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Bilimi Kongresi, Ekim 2007, Ġ.T.Ü., Ġstanbul, s E6. Ç a b u k, S., - Demir, K., - Yüksel, Ö., ( 2007), Türkiye de Göç Olgusu ve Metropoliten Nüfus Dinamikleri, Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar, 12. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlaması Kongresi, Ekim 2007, Ġ.T.Ü., Ġstanbul, s E7. Ç a b u k, S., - Yüksel, Ö., - Demir, K., ( 2007), Bölgesel Ve Yerel Kalkınmada Yükseköğretim Tesislerinin DeğiĢen Rolleri, Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar, 12. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Bilimi Kongresi, Ekim 2007, Ġ.T.Ü., Ġstanbul, s E8. Çabuk, S., (2006), Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ÇalıĢmaları, Kent Planlama ve Koruma Etkinlikleri, II. Koruma Sempozyumu, 7-9 Aralık 2006, ġpo ve K.T.Ü., Trabzon, s E9. Çabuk, S., (2005), Kayseri Metropoliten Kentinin GeliĢme Baskısı Altında Kalan Ağırnas ta, Kültürel Kimliğin Sürdürülebilme Mücadelesi, Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu, Kasım 2005, Ġ.T.Ü., Ġstanbul, s E10. Çabuk, S., (2005), Erciyes Üniversitesi ġehir ve Bölge Planlama Bölümü Eğitim-Öğretim Planı, TUPOB Toplantıları-1, Y.T.Ü. BuluĢması, 30 Haziran-1 Temmuz 2005, Ġstanbul, s E11. Çabuk, S., - Demir, K., - DurmuĢ, K., ( 2003), Erciyes Dağı KıĢ Turizm Merkezinde Sürdürülebilirlik Ġlkesine Dayalı Veri Tabanı Modeli Ġncelemesi, I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Ekim 2003, Kayseri, s E12. Çabuk, S., (2002), Tarihi Önemi ve Değeri Nedeniyle Korunması Gerekli Yapıların ÇağdaĢ ĠĢlevlerle Kullanıma Sunulması, Koruma Kültürü-Planlama ve Kayseri Paneli Kitapçığı, Erciyes Üniversitesi Yayınları No:134, Kayseri, s E13. Çabuk, S., (1999), KüreselleĢme ve Metropoliten Kentler, İnsan ve Kent, Cilt 1, Kent Yönetimi Ġnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Ġstaç, ġubat 1999, Ġstanbul, s E14. Çabuk, S., (1999), Kentsel Teknik ve Sosyal Donatım Hizmetlerinin Planlanması ve Uygulanmasında YaĢanan Sorunlar, İnsan ve Kent, Cilt 1, Kent Yönetimi Ġnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Ġstaç, ġubat 1999, Ġstanbul, s E15. Çabuk, S., (1998), Metropoliten Kentlerde Teknik ve Sosyal Donatım Hizmetlerinin ÖzelleĢtirilmesi, I. Metropoliten Alanlar Planlama Sorunları Sempozyumu, Y.T.Ü., Ekim 1998, Ġstanbul, s F. Diğer Ulusal Dergilerde Makaleler ve Yazılar : F1. Çabuk, S., (2007), Ağırnas, Bölgesinin En Önemli Turizm Odağı Olacak, Özel Kalem Türkiye nin Yerel Yönetim Dergisi, ġubat 2007, Yıl 1, Sayı 2, s.31. F2. Çabuk, S., (2006), Mimar Koca Sinan Ve Ağırnas, Evrensel Kent / Kayseri, 16 Aralık 2006, Yıl 1, Sayı 21, s

10 F3. Çabuk, S., Yücel, C., (2002), Talas ta Kentsel Tasarım ÇalıĢmaları, Sanatsal Mozaik Dergisi, Çekül Vakfı, Eylül 2002, Ġstanbul, s F4. Çabuk, S., (1998), Çevre, Kent ve Kayseri, Kayseri Çevre Dergisi, Çevre Koruma Vakfı Yayın Organı, Sayı 1, Kayseri, s G. Ansiklopedi Maddeleri : G1. Çabuk, S., (2009), Ağırnas Yer Altı ġehri, Kayseri Ansiklopedisi, Kayseri BüyükĢehir Belediyesi, Cilt.1, s H. Konferanslar ve Paneller : H1. Çabuk, S., (2011), Evliya Çelebi nin Gözünden Mimarlık ve ġehircilik, Karabük Üniversitesi SFTST Fakültesi Evliya Çelebi nin Doğumunun 400.Yılını Anma Etkinlikleri, 12 Ekim 2011, Karabük. H2. Çabuk, S., (2008), Bayburt Üniversitesi Fiziksel Planlaması Ġçin Temel Stratejik Öneriler, Bayburt Üniversitesi KuruluĢ ÇalıĢmaları Programı Paneli, 17 Temmuz 2008, Bayburt. H3. Çabuk, S., (2008), Mayıs Dönemi TÜBĠTAK AraĢtırma Proje Önerilerini Değerlendirme Paneli, Ankara. H4. Çabuk, S., (2007), Mimar Sinan, Kayseri nin Örnek Simaları Konferansı, 10 Nisan 2007, Kayseri BüyükĢehir Belediyesi, Kayseri. H5. Çabuk, S., (2007), Ocak Dönemi TÜBĠTAK AraĢtırma Proje Önerilerini Değerlendirme Paneli, Ankara. H6. Çabuk, S., ( 2006), Kayseri Metropoliten GeliĢiminin Çeperlerdeki Etkileri; Ağırnas Örneği, Kayseri ve Kent Planlama Paneli, Kentsel Planlama ve Tasarım Topluluğu, , Erciyes Üniversitesi, Kayseri. H7. Çabuk, S., ( 2006), Ağırnas Projesinin Dünü ve Bugünü, Mimar Sinan ı Anma Etkinlikleri, 9 Nisan 2006, Ağırnas, Kayseri. H8. Çabuk, S., (1998), Cumhuriyetin 75. Yılı ve Çevre, Cumhuriyetin Kuruluşundan Bugüne Çevre Paneli, Mimarlar Odası, 10 Haziran 1998, Kayseri. I. Çalıştaylar : I1. Ünal, Z. G. (ÇalıĢtay Koordinatör) - Tong, T. - Çabuk, S., (2008), Ağırnas Kadın Emeğini Değerlendirme ve Bezirhane Restorasyonu Projesi ÇalıĢtayı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çekül Vakfı ve Ağırnas Belediyesi Ortak ÇalıĢması, 25 Haziran-3 Ağustos 2008, Kayseri. I2. Saatçi, S., (ÇalıĢtay Koordinatörü) - Kurugöl, S., - Çabuk, S., (2007), Sinan a Saygı Projesi Ağırnas Yaz ÇalıĢtayı II, 29 Haziran-13 Temmuz 2007, Ağırnas, Kayseri. I3. PEYZAJ MĠMARLARI ODASI (ÇalıĢtay Koordinatörü) Çabuk, S., (2007), Peyzaj Mimarları Ağırnas Yaz ÇalıĢtayı, 23 Temmuz- 08 Ağustos 2007, Ağırnas, Kayseri. 10

11 I4. Çabuk, S., (ÇalıĢtay Koordinatörü) - Demir K., ġimģek, S., ġehir Plancıları Odası Ġstanbul ġubesi, Ağırnas Belediyesi (2006), Mimar Sinan a Saygı Ağırnas Yaz ÇalıĢtayı, 1-15 Temmuz 2006, Ağırnas, Kayseri. I5. Yurtsever, H., - Çabuk, S., - Hisarlıgil, H., (2003), Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ġehir Bölge Planlama Bölümü Ġlk Yıl Tasarım Eğitimi, Planlama Eğitiminde Yaratıcı Düşünce Ulusal Çalıştayı, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ġehir Bölge Planlama Bölümü, Ankara. I6. Yurtsever, H. (ÇalıĢtay Koordinatörü) - Gotsch, P., - Scheming, A., -Özesmi, U., - Çabuk, S., Hisarlıgil, H., (2001), Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Ve Karlsruhe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Ortak Tasarım ÇalıĢması, Kayseri- NevĢehir. İ. Sergiler : İ1. Çabuk, S., - Yücel, C., (2003), Ağırnas ve Talas Koruma Projeleri Sergisi, Sinan ın Anısına Ağırnas Buluşması, Kayseri. İ2. Çabuk, S., - Yücel, C., (1998), Kayseri Kent Çevresinde Kentsel Tasarım Sergisi, Erciyes Üniversitesi 9. Kayseri Kültür ve Sanat Haftası, Kayseri. J. ERASMUS Programlarına Katılım : J1. Erasmus LLP Programı Kapsamında Algero da (Sardinya Adası - Ġtalya) Sassari Üniversitesi Mimarlık Fakültesi nde "Türkiye'de Mimarlık-Planlama ve Safranbolu" Konusunda Sunum, 4 Günlük Program, Eylül

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suat Çabuk 2. Doğum Tarihi : 02.04.1971 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Sonrası

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suat Çabuk 2. Doğum Tarihi : 02.04.1971 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Sonrası ÖZGEÇMİŞ (Son Güncelleme Tarihi: 04.01.2012) 1. Adı Soyadı : Suat Çabuk 2. Doğum Tarihi : 02.04.1971 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Sonrası Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir

Detaylı

8. Yayınlar 8.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

8. Yayınlar 8.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Adı Soyadı : Fatih KİRAZ 2. Doğum Tarihi : 03.03.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık

Detaylı

3. İletişim : : Erkilet Dere Mah, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi, Tel : 90 352 324 00 00-4253 : kirazmim@gmail.com, fkiraz@nny.edu.

3. İletişim : : Erkilet Dere Mah, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi, Tel : 90 352 324 00 00-4253 : kirazmim@gmail.com, fkiraz@nny.edu. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatih KİRAZ 2. Doğum Yeri Tarihi : KAYSERİ 1976 3. İletişim : Adres : Erkilet Dere Mah, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Yıldız Teknik Üniversitesi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Yıldız Teknik Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ögr. Gör. Dr. Kemal DEMİR Doğum Tarihi: 20 Temmuz 1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi 1985

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Sencer ERKMAN Doğum Tarihi: 30 Mart 1964 İletişim: Adres : Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 38039 Kayseri Türkiye Tel. : 90 352 437 49 01 35300

Detaylı

Üniversite. 1995 Bölümü/Mimarlık. 2000 Bölümü/Mimarlık

Üniversite. 1995 Bölümü/Mimarlık. 2000 Bölümü/Mimarlık ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sultan Şimşek Doğum Tarihi:.1.1973 Öğrenim Durumu :Yüksek Lisans Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Erciyes Üniversitesi 1995 Bölümü/Mimarlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 29.09.1977 : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR. Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih. Görev Üniversite / Birim-Bölüm Tarih

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 29.09.1977 : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR. Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih. Görev Üniversite / Birim-Bölüm Tarih ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ÖZGÜR ÖZKAN Doğum Tarihi : 29.09.1977 Unvanı : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR Öğretim Durumu : Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih Doktora Yüksek Lisans Lisans İSTANBUL TEKNİK

Detaylı

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ 1. Adı Soyadı : Evrim ÇAĞLAYAN 2. Doğum Tarihi : 04.02.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans 2006 EĞİTİMİ

Detaylı

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Asuman ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 22.06.1976 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Resim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı : Masoumeh KHANZADEH 2. Doğum Tarihi : 1974 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Sanatta Yeterlik 5. Çalıştığı Kurum :Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER SELİM VELİOĞLU ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı,Soyadı,Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. Selim VELİOĞLU Doğum Yeir ve Tarihi : İstanbul, 1961 Kurumu : İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Telefonu : İş 0212

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

Bölükbaşı Ertürk, Esra (2010), Safranbolu da Su Mimarisi: Havuzlu Oda/Sofa Havuzlu Selamlık Köşkü, Erdem, s.56, sf.27-58.

Bölükbaşı Ertürk, Esra (2010), Safranbolu da Su Mimarisi: Havuzlu Oda/Sofa Havuzlu Selamlık Köşkü, Erdem, s.56, sf.27-58. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A. Esra Bölükbaşı Ertürk 2. Doğum Tarihi: 27.03 3. Unvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arkeoloji-Sanat Tarihi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NURİ ERDEM Doğum Tarihi: 10.03.1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Harita Müh. Yıldız Teknik Üniversitesi 1995

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET 2. Doğum Tarihi :10.01.1985 3. Unvanı :MİMAR 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniv. 2004 Yüksek Lisans Mimarlık-Bina

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Üniversite Alanı Yılı Lisans Gazi Üniversitesi Makine Eğ. Otomotiv AD 1989 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Çiğdem BOGENÇ İletişim Bilgileri Ev Adresi Safranbolu/ Karabük İş Adresi Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksek Okulu PK 78050 Telefon - Mail - 2.Doğum Tarihi 15.08.1981 Doğum

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Mimarlık IAU(Tabriz Azad İslami Üniversitesi) 1997_2001 Lisans

Derece Alan Üniversite Yıl Mimarlık IAU(Tabriz Azad İslami Üniversitesi) 1997_2001 Lisans ÖZGEÇMİŞ: 1. Ad, Soyad: Masoumeh KHANZADEH 2. Doğum Tarihi: 11.03.1974 3. Doğum Yeri: Tebriz, İRAN 4. Eğtim: Derece Alan Üniversite Yıl Mimarlık IAU(Tabriz Azad İslami Üniversitesi) 1997_2001 Lisans Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Hilal CAN Doğum Tarihi: 05.02.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora FBE Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi 1999-2004 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 Y.Lisans Mimarlık-Mimari

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Ata YĠĞĠT Doğum Tarihi: 17.01.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1982-1986 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülay YEDEKCİ ARSLAN 2. Doğum Tarihi: 25.08.1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Trakya Üniversitesi Müh- Mimarlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Adem Yücel İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Ağustos 1981 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.

Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu. Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Fakültesi www.arel.edu.tr. Adı Soyadı : Ahmet Süreyya KOÇTÜRK. Doğum Tarihi : 4/06/95 3. Unvanı : Yard.Doç.

Detaylı

PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN

PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN 1. Adı Soyadı : İsmet Vildan ALPTEKİN 2. Doğum Tarihi : 01.01. 1943 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI 1961-1966 Lisans

Detaylı

PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı ismet.alptekin@isikun.edu.

PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı ismet.alptekin@isikun.edu. PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölüm Başkanı ismet.alptekin@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : İsmet Vildan ALPTEKİN 2. Doğum Tarihi : 01.01. 1943 3. Unvanı : Profesör

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı.

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. Ġlköğrenimini Bafra Uluağaç Köyü Ġlkokulunda, ortaöğrenimini Sürmeli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Erol ÖZDEN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Tarih Lisans Resim_İş Bl. Resim-İş Öğr. Marmara Üniversitesi 1984 Yüksek Lisans (2809 Sayılı Kanunun Geçici Marmara Üniversitesi

Detaylı

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi www.arel.edu.tr 1. Adı Soyadı : Pınar EREN 2. Doğum Tarihi : 30.03.1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. İletişim : İstanbul Arel Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980 3.Unvanı : Yard.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Bilgi Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hülya ÜNLÜ Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü İdari Görevi Yabancı Dil E-mail : AraĢtırma Görevlisi : 60 (IELTS) : hulu.unlu@gmail.com hulya.unlu@gedik.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 ÖZGEÇMİŞ Ofis tel: 4060-3813 KTU Eposta: dsen@ktu.edu.tr Diğer Eposta:dilekbeyazli@gmail.com 1. Adı Soyadı: DİLEK BEYAZLI 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

Çalışkanlığı ve alçak gönüllülüğü ile bilinen Serpil Şahin tüm hocalarımız ve öğrencilerimiz tarafından sevilen ve takdir edilen biridir.

Çalışkanlığı ve alçak gönüllülüğü ile bilinen Serpil Şahin tüm hocalarımız ve öğrencilerimiz tarafından sevilen ve takdir edilen biridir. SERPİL ŞAHİN Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1997-1998 akademik yılında Arslanbey Yerleşkesi nde eğitime başlamış ve Ağustos 1999 da İzmit ve çevresinde yaşanan büyük deprem felaketinden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı.

1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı. ALİ FUAT ALTIN AraĢtırma Görevlisi 1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Fotoğrafçılık Bölümünde bir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Metin ZEYVELİ 2. DoğumTarihi : 30 Haziran 1971 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: H. Hale Kozlu Doğum Tarihi: 1977 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 1994/1999 Y. Lisans FBE/Mimarlık

Detaylı

fsonmez@erciyes.edu.tr

fsonmez@erciyes.edu.tr 1- ÖZGEÇMİŞ Yard.Doç.Dr. Filiz SÖNMEZ KİŞİSEL BİLGİLER Doğum yeri: İş Adresi: Kayseri Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 39039, Melikgazi/Kayseri Telefon: 0 352 207 6666/35161 Faks:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ece KAPTANOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 20.01.1982 AlaĢehir - MANĠSA 2. Öğrenim Durumu : Sanatta Yeterlik 3. Dil : Ġngilizce YDS puanı: 70 4. ĠletiĢim : Emek Mahallesi, Tuğra

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Detaylı

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar)

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi, Çankaya Üniversitesi Akademik Dereceler 1981, Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. ŞAHA ASLAN

ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. ŞAHA ASLAN 1. Adı Soyadı : ŞAHA (İZGİ) ASLAN 2. Doğum Tarihi : 31.10.1979 3. Unvanı : YARDIMCI DOÇENT 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık ve Çev. Tas. 2002 Y. Lisans İç Mimarlık ve Çev.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

: Yrd. Doç. Dr. Bülent BAYRAKTAR : Erzincan-15.12.1958. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Doktora Đktisat Fakültesi

: Yrd. Doç. Dr. Bülent BAYRAKTAR : Erzincan-15.12.1958. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Doktora Đktisat Fakültesi ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ Adı Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi : Yrd. Doç. Dr. Bülent BAYRAKTAR : Erzincan-15.12.1958 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Doktora Đktisat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Sevince BAYRAK GÖKTAŞ. : Somuncu Sokak No:19/5 Cihangir-Beyoğlu, İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. : Sevince BAYRAK GÖKTAŞ. : Somuncu Sokak No:19/5 Cihangir-Beyoğlu, İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon E-posta : Sevince BAYRAK GÖKTAŞ : Somuncu Sokak No:19/5 Cihangir-Beyoğlu, İstanbul : : 2. Doğum Tarihi : 09.04.1983 3. Unvanı : Doktor 4. Öğrenim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selahattin GANİZ 2. Doğum Tarihi : 22 / 11 / 1948 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora / Sanatta Yeterlik Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı Soyadı: Rüştü Uçan Doğum Tarihi:.04.04.1956 Ünvanı: Yrd.Doç..Dr. 4.Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Müh. İstanbul Müh.Mim.Akademisi 1979 Y. Lisans Makine Müh. İstanbul

Detaylı

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE BAġVURU KOġULLARI VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE BAġVURU KOġULLARI VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE BAġVURU KOġULLARI VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 30. 05. 13 tarih ve 12 sayılı oturumunda alınan 5 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayla ATASOY 2. Doğum tarihi : 06.01.1941 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis-Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 Lisansüstü Mühendis-Mimar

Detaylı

YAYIN LİSTESİ KİTAP VE KİTAPTA YAYIMLANAN BÖLÜMLER

YAYIN LİSTESİ KİTAP VE KİTAPTA YAYIMLANAN BÖLÜMLER ADI SOYADI Prof.Dr.Hüseyin Haşimi GÜNEŞ ÜNVANI Öğretim Üyesi Fakültesi / Birimi İktisadi ve İdari Programlar/ MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ- Meslek Yüksekokulu DAHİLİ TELEFON 3104 E-POSTA hhgunes@yahoo.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Umut ŞAH Doğum Tarihi: 1984 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Edebiyat Fakültesi Hacettepe Psikoloji Bölümü Üniversitesi 2002-2006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Soyadı, Adı: Önge, Mustafa Akademik Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Uyruğu: Türk (TC) Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 1976 Medeni durumu: Evli E-posta adresi: onge@cankaya.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995 1. Adı Soyadı: Ümit ERTEM 2. Doğum Tarihi: 20.04. 1969 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Deniz Bilimleri ve. İşletmeciliği Enstitüsü.

ÖZGEÇMİŞ. Deniz Bilimleri ve. İşletmeciliği Enstitüsü. ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : A.Ergin GÜMÜŞ 2.Doğum Tarihi : 05.08.1960 3.Ünvanı 4.Öğrenim Durumu : : Yrd. Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Coğrafya İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nevzat Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 02.12.1987 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fotoğraf ve Grafik Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1.! ADI: Ariz 2.! SOYADI: QURIESH 3.! DOĞUM YERİ: Nablus-Filistin 4.! DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 21.05.1977 5.! İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Mimarlık 5.2. TELEFON NUMARASI: 009 (0530) 049

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FOTOGRAF. 1. Adı Soyadı : Yüksel TURCAN 2. Doğum Tarihi : 30.05.1963 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ FOTOGRAF. 1. Adı Soyadı : Yüksel TURCAN 2. Doğum Tarihi : 30.05.1963 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ FOTOGRAF 1. Adı Soyadı : Yüksel TURCAN 2. Doğum Tarihi : 30.05.1963 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Üniversitesi 1987 Y. Lisans

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Okt. Hikmet DEGEÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:hdegec@hotmail.com

Detaylı

Trakya 2003. ÖZTÜRK, Y., 1996. Kahramanmaraş İlinde İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacının Tespiti Üzerine Bir Araştırma,

Trakya 2003. ÖZTÜRK, Y., 1996. Kahramanmaraş İlinde İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacının Tespiti Üzerine Bir Araştırma, 1. Adı Soyadı: Yunus ÖZTÜRK 2. Doğum Tarihi: 09/01/1962 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yapı Eğitimi Gazi 1987 Yüksek Yapı Eğitimi Gazi 1996 Lisans Doktora

Detaylı

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler. 7.2 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler. 7.2 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Adı Soyadı : Ali Rıza Parsa 2. Doğum Tarihi : 27 Aralık 1956 3. Unvanı : Y.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık İstanbul Devlet Güzel Sanat. A. 1981 Y.Lisans Mimarlık

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Doktora Eğitimi (2013 -) - Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi

Doktora Eğitimi (2013 -) - Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi GİZEM KUÇAK TOPRAK Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı - Ankara Türkiye Tel: 0 312 586 88 77 E-Mail: gizem.toprak@atilim.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Makinaları Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Makinaları Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2001 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ömer EREN Kimlik No: 21632450148 Doğum Yeri ve Tarihi: Çatalağzı/ZONGULDAK - 31.05.1977 Öğrenim Durumu: Doktora Çalışma Konuları: Tarımda Enerji Kullanımı, Enerji ve Çevre, Yaşam Döngüsü

Detaylı

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Yavuz ÇOBANOĞLU Doğum Yeri/Doğum Tarihi : İZMİR 25.10.1970 Uyruğu: : T.C. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Cep Telefonu : E-Posta : yavuzcobanoglu@tunceli.edu.tr Yabancı Dili / Seviyesi

Detaylı

Yard.Doç. İsmail OKAY

Yard.Doç. İsmail OKAY Yard.Doç. İsmail OKAY Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Dokuz Eylül Üniversitesi 2002 Yüksek Lisans Grafik Tasarım Dokuz Eylül Üniversitesi 2007 Sanatta Yeterlilik Grafik Tasarım Dokuz Eylül

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe Đstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Avrupa Topluluğu nun Đstanbul Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe Đstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Avrupa Topluluğu nun Đstanbul Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe Đstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Avrupa Topluluğu nun Đstanbul

Detaylı

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007.

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007. Adı Soyadı: Mustafa TOPALOĞLU Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1963 Ünvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1988 Doktora/S.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Umut YENİOCAK Doğum Tarihi: 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 2002 Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ (22 Ağustos 2013 tarihindeki 813 sayılı Senato Toplantısında yapılan değişikliklerle yürürlüğe girmiştir).

Detaylı