ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Güncelleme tarihi: e-posta: Tel: Adı Soyadı: Suat ÇABUK Doğum Tarihi: 02 NĠSAN 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ġehir ve Bölge Planlama Ġstanbul Teknik Üniversitesi 1993 Y. Lisans ġehir Planlama Ġstanbul Teknik Üniversitesi 1996 Doktora ġehir Planlama Ġstanbul Teknik Üniversitesi 2003 Doçentlik Üniversitelerarası Kurul Yüksek Lisans Tezi Başlığı (Tam metin dosya ekinde) ve Tez Danışmanı: Sosyal Donatım Planlama Uygulama ĠliĢkisi (Kayseri Kent Bütünü Örneği), DanıĢman: Prof. Dr. Yücel ÜNAL Doktora Tezi Başlığı (Tam metin dosya ekinde) ve Tez Danışmanı: Ġstanbul da Eğitim Donatımlarının Planlanmasına ve Uygulanmasına Yönelik Model AraĢtırması, DanıĢman: Prof. Dr. Yücel ÜNAL 1

2 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl AraĢ. Gör. Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğr. Gör. Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, ġehir ve Bölge Planlama Bölümü Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Devam ediyor Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : BAYSAL, Nur (2012), Havaalanı Terminal Binaları Tasarımında Fonksiyonel İlişkilerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük (Tez DanıĢmanı: Yrd. Doç. Dr. Suat ÇABUK). DURMUġ, Kıtay (2006), Yüksek Yapılarda Kış Bahçesi Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (Tez DanıĢmanı: Yrd. Doç. Dr. Suat ÇABUK). Projelerde Yaptığı Görevler: 1- Karabük Üniversitesi Balıklar Kayası Yerleşkesi 2012 Master Planı, Karabük Üniversitesi, Karabük, 2012, Proje Müellifi. 2- Diyanet Vakfı İhtisas Eğitim Merkezi Projesi, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Kayseri, 2010, Proje Üyesi (Kemal DEMĠR ve Ozan BĠNBOĞA ile birlikte). 3- Karabük Üniversitesi Genel Yerleşim Planı ve Açıklama Raporu, Karabük Üniversitesi, Karabük, 2009, Proje Müellifi ve Koordinatörü, (Gülser ÇELEBĠ, Yüksel TURCAN, Aysun ÖZKÖSE, Gülsu HARPUTLUGĠL, Timuçin HARPUTLUGĠL, Süheyla BĠRLĠK ve Onur ATAÇ ile birlikte). 4- Kayseri Cem Kültür Evi Mimari Projesi, Kayseri Hacı BektaĢ-ı Veli Kültürünü YaĢatma ve DayanıĢma Derneği, Kayseri, 2007, Proje Üyesi (Kemal DEMĠR ve Ozan BĠNBOĞA ile birlikte). 5- Erciyes Üniversitesi Lojman ve Öğrenci Evi Projesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2008, Proje Üyesi (Kemal DEMĠR, Sevgi LÖKÇE, Fatih KĠRAZ ve Ozan BĠNBOĞA ile birlikte). 6- Kentler Çocuklarındır Kültürel Eğitim Programı Projesi - Kayseri Uygulaması, ÇEKÜL Vakfı UNESCO, Nisan 2007, Kayseri. Proje Üyesi (ÇEKÜL Vakfı Ekibi, Ağırnas Belediyesi ve Serap DĠVANOĞLU ile birlikte). 7- Ağırnas Koruma Amaçlı İmar Planı Ön Hazırlık Araştırması, Ağırnas Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı Ortaklığında, Kayseri, 2006, Ekip Başkanı. 2

3 8- Ağırnas Taş Ustası Yetiştirme Projesi (ATUYEP), Avrupa Birliği AraĢtırma Projesi Birimi, 18 Temmuz 2006, Ankara, Proje Hazırlayıcısı ve Danışmanı, (Melikgazi Ġlçesi Belediye ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Ağırnas Belediyesi ile birlikte uygulandı). 9- Ağırnas Agios Prokopios Kilisesi Yakın Çevre Düzenleme Projesi / Ağırnas Yeraltı Şehirleri ve Yakın Çevre Düzenleme Projesi / Ağırnas Akbin Deresi (Koramaz Vadisi) Çevre Düzenleme Projesi / Ağırnas Tarihi Bezirhanelerinin Onarımı ve Çevre Düzenlemesi / Ağırnas Tarihi İlkokul Binasının Onarımı ve Belediye Binası Olarak İşlevlendirilmesi, ÇEKÜL Vakfı ve Ağırnas Belediyesi Ortak Projesi, Kayseri, , Proje Koordinatörü. 10- Erciyes Üniversitesi Sümer Bez Fabrikası Kampüsü Fakülteler Kompleksi Projesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2003, Proje Üyesi (Kaya YENEN, Kemal DEMĠR ve Kıtay DURMUġ ile birlikte). 11- Erciyes Üniversitesi Yüksek İrtifa Araştırma Merkezi (Kayak Evi) Projesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2003, Proje Üyesi (Kemal DEMĠR ve Kasım BALCI ile birlikte). 12- Erciyes Üniversitesi Öğrenci Yüzme Havuzu ve Eğitim Tesisleri Projesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2002, Proje Üyesi (Kemal DEMĠR ve Hakan ÖZKAN ile birlikte). 13- Ağırnas Mimar Sinan Evi Restorasyon Projesi ve Yakın Çevre Kentsel Tasarımı, Erciyes Üniversitesi, ÇEKÜL Vakfı ve Ağırnas Belediyesi Ortak Projesi, Kayseri, , Proje Üyesi, (Hüseyin YURTSEVER, H. Sencer ERKMAN, Seda ÇALIġIR, Hale KOZLU ve Fatih KĠRAZ ile birlikte). 14- Erciyes Üniversitesi Genel Yerleşim Planı Revizyonu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2001, Proje Müellifi (Ceyhan YÜCEL ile birlikte). 15- Erciyes Üniversitesi Genel Yerleşim Planı Revizyonu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2000, Proje Müellifi (Ceyhan YÜCEL ile birlikte). 16- Erciyes Üniversitesi Genel Yerleşim Planı Revizyonu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 1996, Proje Müellifi (Hüseyin YURTSEVER, Füsun KOCATÜRK, Ceyhan YÜCEL ve ġeyda GÜNGÖR ile birlikte). 17- Erciyes Üniversitesi Genel Yerleşim Planı ve Açıklama Raporu, Kayseri, 1994, Proje Üyesi, (Hüseyin YURTSEVER, Füsun KOCATÜRK, Ceyhan YÜCEL ve ġeyda GÜNGÖR ile birlikte). İdari Görevler: 1- Akademik İdari Görevler 1.1 Dekan Yardımcılığı, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (23 Ocak Eylül 2013). 1.2 Dekan Yardımcılığı, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (25 Mart ġubat 2012). 3

4 1.3 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (28 Ocak Devam Ediyor). 1.4 Şehircilik Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (21 Aralık 2004 Kasım 2006). 1.5 Bölge Planlama Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (21 Aralık 2004 Kasım 2006). 1.6 Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkan Yardımcılığı, Erciyes Üniversitesi (8 Ağustos 2004 Eylül 2006). 1.7 Fakülte Kurulu Üyeliği, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (20 Ekim 2004 Haziran 2007). 1.8 Şehircilik Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (5 Temmuz 2001 Temmuz 2003). 1.9 Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkan Yardımcısı, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (29 Haziran 2001 Haziran 2002) Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (7 Ekim 1999 ġubat 2000). 2- Diğer İdari Görevler: 2.1. Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği (26 Ekim Mart 2009) 2.2. İnşaat İhale Komisyon Başkanlığı, Karabük Üniversitesi (6 Mayıs Ocak 2013) Karabük Üniversitesi Yönetmelik Komisyonu Üyeliği (19 Mart ġubat 2012) Karabük Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (26 Haziran ġubat 2012) Karabük Üniversitesi Program-Ders Yeterlilikleri Alt Komisyonu ile AKTS ve Diploma Eki Alt Komisyonu Üyelikleri (25 Mayıs ġubat 2012) Karabük Üniversitesi Teknopark Komisyonu Üyeliği (30 Nisan ġubat 2012) Üniversite Çift Anadal, Yandal Uygulama Esasları ve Birimlerin Görev Dağılımı Komisyonu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, (16 Aralık ġubat 2012) Fakülte Eğitim Komisyonu Başkanlığı, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (18 ġubat ġubat 2012) Fakülte Muafiyet Komisyonu Başkanlığı, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (7 Eylül ġubat 2012). 4

5 2.10. Fakülte Yayın Alt Komisyonu Başkanlığı, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (27 Nisan ġubat 2012) Fakülte Burs ve Yardım Komisyonu Başkanlığı, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (29 Ocak 2013 Devam Ediyor) Üçüncü Bilim Kültür ve Sanat Günleri Etkinlikleri Koordinatörlüğü, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (18 Haziran 2009) Başka Üniversitede Ders Görevlendirilmesi, Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Yozgat, (13 Ocak ġubat 2009) Başka Üniversitede Ders Görevlendirilmesi, ZKÜ Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Karabük, (19 Ocak 2007) Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Sınavlarında Jüri Başkanlıkları ve Üyelikler, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Yozgat Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Karabük Üniversitesi SFTGST Fakültesi, (28 Temmuz Ocak 2011 Yılları Arasına Ait 8 Belge) İl Mesleki Denetim Görevliliği, TMMOB ġehir Plancıları Odası Kayseri ġubesi, (12 Mayıs 2008) Bilirkişilik Görevleri, Kayseri ve Kastamonu Ġdare Mahkemeleri, ( Yılları Arasında 300 Civarında BilirkiĢilik Raporu DüzenlenmiĢtir) E.Ü. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurulması Komisyonu Üyeliği, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, (14 Mayıs 2003) Kayseri İle İlgili Bilimsel Çalışmaları Derleme Komisyonu Üyeliği, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, (16 Temmuz 2001) E.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayın Komisyonu Üyeliği, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (17 Ekim 2001) E.Ü. Mimarlık Fakültesi Yatay Geçiş Komisyonu Üyeliği, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (22 Eylül Ağustos 2004). Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: ERSA European Regional Science Association, ( Devam Ediyor). TMMOB ġehir Plancıları Odası Üye No: 3464, ( Devam Ediyor). Ödüller : - Ağırnas Mimar Sinan Evi Rölöve-Restorasyon ve Koruma Çalışmaları, Başarı Ödülü, 2002, Tarihi Kentler Birliği - ÇEKÜL Vakfı Tarihsel Mirası Koruma Projeleri ve Uygulamalarını Özendirme YarıĢması, (Proje Ekibi: Hüseyin YURTSEVER, H. Sencer ERKMAN, Suat ÇABUK, Seda ÇALIġIR, Hale KOZLU, Fatih KĠRAZ). - Ġ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi ġehir ve Bölge Planlaması Bölümünü Öğretim Yılında Ġkincilikle Tamamlama Ödüllendirmesi. 5

6 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Güz Bahar Güz Bahar Temel Eğitim ve Mimari Proje I AraĢtırma Yöntemleri ġehircilik Projesi Mimari Proje VIII Mimarlıkta AraĢtırma Yöntemleri ve Teknikleri (YLS) Doğa ve Tasarım ġehircilik ġehircilik Projesi Kentsel Tasarım Kuram ve Ġlkeleri Kent ve Çevre Hukuku Peyzaj Planlaması Mimari Proje VIII AraĢtırma Yöntemleri ġehircilik Projesi Kent Morfolojisi Mimari Proje VIII Mimarlıkta AraĢtırma Yöntemleri ve Teknikleri (YLS) Doğa ve Tasarım ġehircilik ġehircilik Projesi Kentsel Tasarım Kuram ve Ġlkeleri Kent ve Çevre Hukuku Mimari Proje VIII Ġleri Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları (YLS) Anadolu Kentlerinin Fiziki Dokusu ve DeğiĢimi (YLS)

7 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Çabuk, S., (2012), Kayseri nin Cumhuriyet Dönemindeki Ġlk Kent Düzenlemesi: 1933 Çaylak Planı, METU Journal of the Faculty of Architecture, Vol.29:2, 63-87, DOI: /METU.JFA , ISSN: , (Index: AHCI). A2. Çabuk, S., (2012), Evliya Çelebi nin Gözünden Bir Kayseri ġehri Okuması, Belleten, Türk Tarih Kurumu, Cilt:LXXVI, Sayı:277, , ISSN , (Index: AHCI). A3. Çabuk, S. Demir, K., (2013), Urban Planning Experience in Kayseri in the 1940s: 1945 Oelsner Aru City Plan, ITU A/Z, Vol:10, No:1, , , ISSN: , (Index: AVERY Index to Architectural Periodical). B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Çabuk, S., Altınöz, Özkan, M., (2012), Shifting Ideologies in Times and Space: A Case Study From Karabuk, Turkey, Architecture & Ideology, pp., September 28 29, 2012, Belgrade, Serbia. B2. Çabuk, S., Altınöz, Özkan, M., (2012), Transformation Problematic of YeniĢehir Settlement of Karabük Iron and Steel Plant, Transformation:Its Effects On Life and Space, 24th. International Building and Life Congress, pp., April 05-07, 2012, Bursa, Turkey. B3. Çabuk, S., Demir, K., (2012), Cumhuriyet Dönemi Kayseri sinde İlk Kentsel Dönüşüm ve Vali-Belediye Başkanı Nazmi Toker, Transformation:Its Effects On Life and Space, 24th. International Building and Life Congress, s.314, April 05-07, 2012, Bursa, Turkey. B4. Demir, K., Çabuk, S., (2012), Cumhuriyet in Endüstri Mirası Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası DönüĢüm Projesinin Uygulanamama Sürecinin Ġncelenmesi, Transformation:Its Effects On Life and Space, 24th. International Building and Life Congress, s.315, April 05-07, 2012, Bursa, Turkey. B5. Çabuk, S., - Onsekiz D., ( 2006), Türkiye de Sağlık Tesislerinin Mekansal Planlamasında Neoliberal DönüĢümler, Uluslararası Kent ve Sağlık Sempozyumu, , Haziran 2006 Bursa, Türkiye. B6. Çabuk, S., - Onsekiz D., - Demir, K., - ġimģek S., (2006), Rekabet Ortamında Kentsel Sağlık Tesislerinin Mekanda Yeniden Biçimlenmesi; Kayseri Örneği, Uluslararası Kent ve Sağlık Sempozyumu, , Haziran 2006 Bursa, Türkiye. B7. Demir, K., - Çabuk, S., - ġimģek S., (2005), Kayseri de Kentsel DönüĢüm Sürecinde Tasarımcıların Biçimlendirmedeki Etkisizliğinin Değerlendirilmesi, V e M i m a r l ı k, 17. Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi, 43-53, Mayıs 2005, Bursa, Türkiye. 7

8 B8. Çabuk, S., - Demir, K., (2005), Housing Theater in Kayseri, Cities: Grand Bazaar of Architecture, XXII UIA World Congress: Ġstanbul 2005, July 3-7, 2005, Ġstanbul, Turkey. B9. Çabuk, S., - Demir, K., - ġimģek, S., (2005), Deprem Bölgesinde Yüksek Yapıların Planlanamaması ve Uygulanamaması Sorunları Üzerine Bir Ġrdeleme, Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, 82, Mart 2005, Kocaeli, Türkiye. B10. Çabuk, S., - Demir, K., (2001), Data Base Modelling at the Erciyes Mountain Winter Sport Center, Livable Environments & Architecture International Congress, , July 4-7, 2001, Trabzon, Turkey. C. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Çabuk, S., (2012): Karabük Üniversitesi Balıklar Kayası Yerleşkesi 2012 Master Planı, Karabük Üniversitesi Yayınları No:2, Karabük, ISBN: C2. Demir, K., - Çabuk, S., (2013), Türk Dönemi Kayseri Kenti ve Mahalleleri, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Çabuk, S., - Demir, K., (2012), Osmanlı Kentlerinde Mahallelerin MekansallaĢtırılabilmesi Ġçin Bir Yöntem Denemesi: Kayseri Örneği, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Vol. 1, No. 3, September 2012, , DOI: /taksad.v1i3., (ISSN: ). D2. Demir, K., - Çabuk, S., (2011), Türkiye de Metropoliten Kentlerin Nüfus GeliĢimi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:28, Yıl:2011/1, , (ISSN: ). D3. Çabuk, S.- Ünal, Y., (2003), Ġstanbul da Eğitim Donatımlarının Kent DıĢı KampuslaĢma Eğilimlerinin Ġncelenmesi, İTÜ dergisi/a mimarlık, planlama, tasarım, Cilt:2, Sayı:1, Mart 2003, 89-98, (ISSN: ). E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Çabuk, S., - Altınöz, Özkan M. (2011), 38 Evler, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII, Aralık 2011, Mersin Üniversitesi, Mersin, s.40. E2. Ayten, M., - Çabuk, S., - Özkan, M., - Turcan, Y., (2010), Cumhuriyet Kenti Karabük ün Planlama Tarihi Üzerine ( ) Bir Değerlendirme, Kuruluşundan Bugüne Karabük ve Demir Çelik Sempozyumu, 1-3 Nisan 2010, Karabük Üniversitesi, Karabük, s E3. Özkan, M. - Çabuk, S., (2010), Karabük Demir Çelik Fabrikaları ĠĢçi Konutları Sorununun ve Çözüm Sürecinin Ġncelenmesi, Kuruluşundan Bugüne Karabük ve Demir Çelik Sempozyumu, 1-3 Nisan 2010, Karabük Üniversitesi, Karabük, s E4. Çabuk, S., - Demir, K., ( 2010), Türkiye de Nüfusun Metropoliten Yığılması, Bölgesel Gelişme İçin Yapılanma Gündemi, 13. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Y.T.Ü., Mart 2010, Ġstanbul, s.25. 8

9 E5. Yüksel, Ö., - Ç a b u k, S., - Demir, K., ( 2007), Metropoliten Alanda Bir Kentsel DönüĢümün Ġncelenmesi: Kuzey Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesi, Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar, 12. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Bilimi Kongresi, Ekim 2007, Ġ.T.Ü., Ġstanbul, s E6. Ç a b u k, S., - Demir, K., - Yüksel, Ö., ( 2007), Türkiye de Göç Olgusu ve Metropoliten Nüfus Dinamikleri, Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar, 12. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlaması Kongresi, Ekim 2007, Ġ.T.Ü., Ġstanbul, s E7. Ç a b u k, S., - Yüksel, Ö., - Demir, K., ( 2007), Bölgesel Ve Yerel Kalkınmada Yükseköğretim Tesislerinin DeğiĢen Rolleri, Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar, 12. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Bilimi Kongresi, Ekim 2007, Ġ.T.Ü., Ġstanbul, s E8. Çabuk, S., (2006), Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ÇalıĢmaları, Kent Planlama ve Koruma Etkinlikleri, II. Koruma Sempozyumu, 7-9 Aralık 2006, ġpo ve K.T.Ü., Trabzon, s E9. Çabuk, S., (2005), Kayseri Metropoliten Kentinin GeliĢme Baskısı Altında Kalan Ağırnas ta, Kültürel Kimliğin Sürdürülebilme Mücadelesi, Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu, Kasım 2005, Ġ.T.Ü., Ġstanbul, s E10. Çabuk, S., (2005), Erciyes Üniversitesi ġehir ve Bölge Planlama Bölümü Eğitim-Öğretim Planı, TUPOB Toplantıları-1, Y.T.Ü. BuluĢması, 30 Haziran-1 Temmuz 2005, Ġstanbul, s E11. Çabuk, S., - Demir, K., - DurmuĢ, K., ( 2003), Erciyes Dağı KıĢ Turizm Merkezinde Sürdürülebilirlik Ġlkesine Dayalı Veri Tabanı Modeli Ġncelemesi, I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Ekim 2003, Kayseri, s E12. Çabuk, S., (2002), Tarihi Önemi ve Değeri Nedeniyle Korunması Gerekli Yapıların ÇağdaĢ ĠĢlevlerle Kullanıma Sunulması, Koruma Kültürü-Planlama ve Kayseri Paneli Kitapçığı, Erciyes Üniversitesi Yayınları No:134, Kayseri, s E13. Çabuk, S., (1999), KüreselleĢme ve Metropoliten Kentler, İnsan ve Kent, Cilt 1, Kent Yönetimi Ġnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Ġstaç, ġubat 1999, Ġstanbul, s E14. Çabuk, S., (1999), Kentsel Teknik ve Sosyal Donatım Hizmetlerinin Planlanması ve Uygulanmasında YaĢanan Sorunlar, İnsan ve Kent, Cilt 1, Kent Yönetimi Ġnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Ġstaç, ġubat 1999, Ġstanbul, s E15. Çabuk, S., (1998), Metropoliten Kentlerde Teknik ve Sosyal Donatım Hizmetlerinin ÖzelleĢtirilmesi, I. Metropoliten Alanlar Planlama Sorunları Sempozyumu, Y.T.Ü., Ekim 1998, Ġstanbul, s F. Diğer Ulusal Dergilerde Makaleler ve Yazılar : F1. Çabuk, S., (2007), Ağırnas, Bölgesinin En Önemli Turizm Odağı Olacak, Özel Kalem Türkiye nin Yerel Yönetim Dergisi, ġubat 2007, Yıl 1, Sayı 2, s.31. F2. Çabuk, S., (2006), Mimar Koca Sinan Ve Ağırnas, Evrensel Kent / Kayseri, 16 Aralık 2006, Yıl 1, Sayı 21, s

10 F3. Çabuk, S., Yücel, C., (2002), Talas ta Kentsel Tasarım ÇalıĢmaları, Sanatsal Mozaik Dergisi, Çekül Vakfı, Eylül 2002, Ġstanbul, s F4. Çabuk, S., (1998), Çevre, Kent ve Kayseri, Kayseri Çevre Dergisi, Çevre Koruma Vakfı Yayın Organı, Sayı 1, Kayseri, s G. Ansiklopedi Maddeleri : G1. Çabuk, S., (2009), Ağırnas Yer Altı ġehri, Kayseri Ansiklopedisi, Kayseri BüyükĢehir Belediyesi, Cilt.1, s H. Konferanslar ve Paneller : H1. Çabuk, S., (2011), Evliya Çelebi nin Gözünden Mimarlık ve ġehircilik, Karabük Üniversitesi SFTST Fakültesi Evliya Çelebi nin Doğumunun 400.Yılını Anma Etkinlikleri, 12 Ekim 2011, Karabük. H2. Çabuk, S., (2008), Bayburt Üniversitesi Fiziksel Planlaması Ġçin Temel Stratejik Öneriler, Bayburt Üniversitesi KuruluĢ ÇalıĢmaları Programı Paneli, 17 Temmuz 2008, Bayburt. H3. Çabuk, S., (2008), Mayıs Dönemi TÜBĠTAK AraĢtırma Proje Önerilerini Değerlendirme Paneli, Ankara. H4. Çabuk, S., (2007), Mimar Sinan, Kayseri nin Örnek Simaları Konferansı, 10 Nisan 2007, Kayseri BüyükĢehir Belediyesi, Kayseri. H5. Çabuk, S., (2007), Ocak Dönemi TÜBĠTAK AraĢtırma Proje Önerilerini Değerlendirme Paneli, Ankara. H6. Çabuk, S., ( 2006), Kayseri Metropoliten GeliĢiminin Çeperlerdeki Etkileri; Ağırnas Örneği, Kayseri ve Kent Planlama Paneli, Kentsel Planlama ve Tasarım Topluluğu, , Erciyes Üniversitesi, Kayseri. H7. Çabuk, S., ( 2006), Ağırnas Projesinin Dünü ve Bugünü, Mimar Sinan ı Anma Etkinlikleri, 9 Nisan 2006, Ağırnas, Kayseri. H8. Çabuk, S., (1998), Cumhuriyetin 75. Yılı ve Çevre, Cumhuriyetin Kuruluşundan Bugüne Çevre Paneli, Mimarlar Odası, 10 Haziran 1998, Kayseri. I. Çalıştaylar : I1. Ünal, Z. G. (ÇalıĢtay Koordinatör) - Tong, T. - Çabuk, S., (2008), Ağırnas Kadın Emeğini Değerlendirme ve Bezirhane Restorasyonu Projesi ÇalıĢtayı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çekül Vakfı ve Ağırnas Belediyesi Ortak ÇalıĢması, 25 Haziran-3 Ağustos 2008, Kayseri. I2. Saatçi, S., (ÇalıĢtay Koordinatörü) - Kurugöl, S., - Çabuk, S., (2007), Sinan a Saygı Projesi Ağırnas Yaz ÇalıĢtayı II, 29 Haziran-13 Temmuz 2007, Ağırnas, Kayseri. I3. PEYZAJ MĠMARLARI ODASI (ÇalıĢtay Koordinatörü) Çabuk, S., (2007), Peyzaj Mimarları Ağırnas Yaz ÇalıĢtayı, 23 Temmuz- 08 Ağustos 2007, Ağırnas, Kayseri. 10

11 I4. Çabuk, S., (ÇalıĢtay Koordinatörü) - Demir K., ġimģek, S., ġehir Plancıları Odası Ġstanbul ġubesi, Ağırnas Belediyesi (2006), Mimar Sinan a Saygı Ağırnas Yaz ÇalıĢtayı, 1-15 Temmuz 2006, Ağırnas, Kayseri. I5. Yurtsever, H., - Çabuk, S., - Hisarlıgil, H., (2003), Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ġehir Bölge Planlama Bölümü Ġlk Yıl Tasarım Eğitimi, Planlama Eğitiminde Yaratıcı Düşünce Ulusal Çalıştayı, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ġehir Bölge Planlama Bölümü, Ankara. I6. Yurtsever, H. (ÇalıĢtay Koordinatörü) - Gotsch, P., - Scheming, A., -Özesmi, U., - Çabuk, S., Hisarlıgil, H., (2001), Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Ve Karlsruhe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Ortak Tasarım ÇalıĢması, Kayseri- NevĢehir. İ. Sergiler : İ1. Çabuk, S., - Yücel, C., (2003), Ağırnas ve Talas Koruma Projeleri Sergisi, Sinan ın Anısına Ağırnas Buluşması, Kayseri. İ2. Çabuk, S., - Yücel, C., (1998), Kayseri Kent Çevresinde Kentsel Tasarım Sergisi, Erciyes Üniversitesi 9. Kayseri Kültür ve Sanat Haftası, Kayseri. J. ERASMUS Programlarına Katılım : J1. Erasmus LLP Programı Kapsamında Algero da (Sardinya Adası - Ġtalya) Sassari Üniversitesi Mimarlık Fakültesi nde "Türkiye'de Mimarlık-Planlama ve Safranbolu" Konusunda Sunum, 4 Günlük Program, Eylül

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Özgeçmiş 1. Adı Soyadı: Muharrem ES 2. Doğum Tarihi: 01.04.1966 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri Ġstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS krkavas@gmail.com ÖZGEÇMĠġ Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Doğum Tarihi / Yeri: 10 Ağustos 1979 / Antalya Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / A.B.D. Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1998-1999

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1998-1999 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A.Nilay Evcil 2. Doğum Tarihi: 05.08.1970 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sehir ve Bolge Plan. Istanbul Teknik Universitesi 1992

Detaylı

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler. 7.2 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler. 7.2 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Adı Soyadı : Ali Rıza Parsa 2. Doğum Tarihi : 27 Aralık 1956 3. Unvanı : Y.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık İstanbul Devlet Güzel Sanat. A. 1981 Y.Lisans Mimarlık

Detaylı

Doçent Mimarlık, Bina Bilgisi, Đ.K.U (2001-2002 Konuk Öğretim Üyesi, 2002-2003 Kadrolu Öğretim Üyesi)

Doçent Mimarlık, Bina Bilgisi, Đ.K.U (2001-2002 Konuk Öğretim Üyesi, 2002-2003 Kadrolu Öğretim Üyesi) 1. Adı Soyadı: Sercan ÖZGENCĐL YILDIRIM 2. Doğum tarihi: 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Ankara Devlet Mühendislik 1980 Mimarlık Akademisi Y. Lisans Mimarlık-

Detaylı

DPEA Construction Parasismique (Diplôme École d Architecture de Marseille- 2001 spécialisé dans la Construction Parasismique) Doktora

DPEA Construction Parasismique (Diplôme École d Architecture de Marseille- 2001 spécialisé dans la Construction Parasismique) Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Tolga AKBULUT 2. Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1970 3. Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi A.B.D. Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus - ANTALYA krkavas@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Uysal YENĠPINAR Doğum Tarihi : 8.12.1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 Y Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 Y Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 ADI SOYADI Doğan Zafer ERTÜRK DOĞUM TARİHİ 3 Ağustos 1943 UNVANI Profesör Dr ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 198 Y Lisans Mühendis Mimar İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus - ANTALYA krkavas@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Doğum Tarihi: 28 07 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri İstanbul Teknik

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ayşe ERDEM AKNESİL 2. Doğum Tarihi: 27 Nisan 1965 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Restorasyon Anabilim Dalı Tarihi Çevre Koruması Bilim Dalı Restorasyon Bilim Dalı

Restorasyon Anabilim Dalı Tarihi Çevre Koruması Bilim Dalı Restorasyon Bilim Dalı M.S.G.S.Ü. Tarihi Çevre Koruması Bilim Dalı Restorasyon Bilim Dalı Doktora / Sanatta Yeterlilik Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik Yüksek Tezi Veya OĞUZ CEYLAN Prof. Dr. oceylan@msgsu.edu.tr : Koruma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Murat EMĠR 2. Doğum Tarihi: 24 ġubat 1983 3. Unvanı: AraĢtırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Arzu UYSAL Doğum Tarihi: 18.10.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Mustafa Kemal Ünv. Eğitim

Detaylı

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı / Fen Bilimleri. ADANA İlinin Sıcaklık Verilerinin Stokastik ve Olasılık Yöntemlerle İncelenmesi

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı / Fen Bilimleri. ADANA İlinin Sıcaklık Verilerinin Stokastik ve Olasılık Yöntemlerle İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ, ESERLER ve FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali YÜCEL Doğum Tarihi: 15.08.1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kültürteknik Bölümü / Ziraat Fakültesi Yüksek

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof.Dr. Sadettin SARI Doğum Tarihi: 1962 İş: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı 07058 Kampus Antalya İş Tel :0.242.3106250 E-Mail :ssari@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT ÖZGEÇMİŞ Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Düzenlenme Tarihi: 9. 01. 2013 İletişim Bilgileri Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı

Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emrah UYSAL Doğum Tarihi: 14.02.1975 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik Resim-İş Eğitimi Bölümü Resim Anasanat

Detaylı