6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ"

Transkript

1 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 2011

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. KAPSAM VE TANIMLAR Örnek: Sigara kullanımı hakkındaki idari para cezası ve nüfus para cezasına ilişkin örnek Örnek: Dönem itibariyle Kanun kapsamına giren/girmeyen gelir stopaj ve KDV ye ilişkin örnek Örnek: Motorlu Taşıtlar Vergisine ilişkin örnek Örnek: Gelir Vergisi ve Trafik Para Cezasına ilişkin örnek Örnek: Emlak Vergisine ilişkin örnek Örnek: 2010 yılı basit usul mükellefiyetine ilişkin örnek Örnek: 2010 yılı Geçici Vergilerine ilişkin örnek Örnek: Ecrimisil borcu ve adli para cezası ile ilgili örnekler Örnek: 12 Eylül 2010 tarihli referandumda oy kullanmayanlara kesilen para cezasına ilişkin örn Örnek: 2010 Aralık dönemine Özel Tüketim Vergisine ilişkin örnek Örnek: Kredi Yurtlar Kurumuna olan borçlara ilişkin örnek Örnek: Kredi Yurtlar Kurumuna olan borçlara ilişkin örnek Örnek: Karayolu Taşıma Kanununa muhalefetten dolayı kesilen idari para cezasına ilişkim örn KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR Örnek:Vadesi geçmiş Katma Değer Vergisi borcunun yapılandırılmasına ilişkin örnek Örnek:İnceleme sonucu tarh edilen Kurumlar Vergisi borcunun yapılandırılmasına ilişkin örnek Örnek: Uzlaşma hükümlerine göre kesinleşmiş, ödeme süresi geçmemiş olan KDV borcunun yapılandırılmasına ilişkin örnek Örnek: Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesine göre indirilmiş olan özel usulsüzlük cezasının yapılandırılmasına ilişkin örnek.6 5. Örnek: Geçici vergi ve buna ilişkin gecikme zammının yapılandırılmasına ilişkin örnek Örnek: Özel usulsüzlük cezası borcunun yapılandırılmasına ilişkin örnek Örnek: Trafik para cezasının yapılandırılmasına ilişkin örnek Örnek: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu borcunun yapılandırılmasına ilişkin örnek Örnek: 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilmiş borcun yapılandırılmasına ilişkin örnek İDARİ PARA CEZALARI Örnek: Trafik idari para cezasına ilişkin örnek Örnek: Trafik idari para cezasına ilişkin örnek KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARI Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi itibariyle mahkemece karar verilmemiş olması durumuna ilişkin örnek Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden önce verilmiş en son kararın terkin kararı olması durumuna ilişkin örnek Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden önce verilmiş en son kararın tasdik kararı olması durumuna ilişkin örnek Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden önce verilmiş en son kararın bozma kararı olması durumuna ilişkin örnek Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden önce verilmiş en son kararın kısmen bozma kararı olması durumuna ilişkin örnek Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden önce verilmiş en son kararın kısmen onama kararı olması durumuna ilişkin örnek Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden önce vergi mahkemesine dava açılmamış olması durumuna ilişkin örnek Örnek: Mükellefin dava açma süresini geçirmemesi haline ilişkin örnek...15 II

3 9. Örnek: Mahkeme tarafından verilen kararın tadilen tasdik olması durumuna ilişkin örnek İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER Örnek: Kanunun yürürlüğe girme tarihi olan tarihinden önce incelemeye başlanılan mükellefin vergi inceleme raporunun mart ayı içinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi halinde ne şekilde işlem tesis edileceği Örnek: Kanunun yürürlüğe girme tarihi olan tarihinden önce incelemeye başlanılan mükellefin vergi inceleme raporunun mart ayı içinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi ve mükellef vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesinden sonra matrah artırımında bulunması halinde ne şekilde işlem tesis edileceği Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girme tarihi olan tarihinden önce incelemeye başlanılan mükellefin vergi inceleme raporunun mart ayı içinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi ve mükellef vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesinden önce matrah artırımında bulunması halinde ne şekilde işlem tesis edileceği Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girme tarihi olan tarihinden önce incelemeye başlanılan ve mart ayı içinde matrah artırımında bulunan mükellef hakkında herhangi bir inceleme raporu tarihine kadar vergi dairesi kayıtlarına intikal etmemesi halinde ne şekilde işlem tesis edileceği Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girme tarihi olan tarihinden önce incelemeye başlanılan mükellefin vergi inceleme raporunun nisan ayı içinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi ve mükellef vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesinden sonra matrah artırımında bulunması halinde ne şekilde işlem tesis edileceği Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girme tarihi olan tarihinden sonra incelemeye başlanılan mükellefin vergi inceleme raporunun nisan ayı içinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi ve mükellefin matrah artırımı bulunmadığı durumunda vergi inceleme raporuna ne şekilde işlem tesis edileceği Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girme tarihi olan tarihinden sonra incelemeye başlanılan mükellefin mart ayı içinde matrah artırımı bulunması halinde ne şekilde işlem tesis edileceği Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girme tarihi olan tarihinden sonra incelemeye başlanılan mükellefin vergi inceleme raporu nisan ayı içinde vergi dairesi kayıtları intikal etmesi durumunda mükellef vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesinden sonra matrah artırımı bulunması halinde ne şekilde işlem tesis edileceği Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girme tarihi olan tarihinden sonra incelemeye başlanılan mükellefin herhangi bir inceleme raporu gelmeden matrah artırımı bulunması halinde ne şekilde işlem tesis edileceği Örnek: Kanunun yürürlüğe girme tarihi olan tarihinden önce incelemeye başlanılan mükellefin vergi inceleme raporunun Kanuna başvurma süresinden sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi halinde ne şekilde işlem tesis edileceği PİŞMANLIKLA YAPILAN BEYANLAR Örnek: Kanuni süresinden sonra pişmanlıkla verilen beyannamelere ilişkin örnek Örnek:Süresinden sonra 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanundan yararlanmaksızın pişmanlıkla verilen beyannamelere ilişkin örnek Örnek: Kanuni süresinden sonra pişmanlıkla verilen beyannamelere ilişkin örnek Örnek: Kanuni süresinden sonra pişmanlıkla verilen beyannamelere ilişkin örnek Örnek: Pişmanlık hükümlerine göre verilen beyannameye istinaden tahakkuk eden ve ödeme süresi geçmemiş olan KDV nin yapılandırılmasına ilişkin örnek KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR Örnek: Kanuni süresinden sonra kendiliğinden yapılan beyanlara ilişkin örnek EMLAK VERGİSİ Örnek: Kanuni süresinden sonra emlak vergisi bildirimlerinin yapılmasına ilişkin örnek..22 III

4 9. DİĞER ÜCRETLER Örnek: Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesine göre diğer ücret geliri elde edenlerden mükellefiyet tesis ettirmeyenlere ilişkin örnek MATRAH ARTIRIMI Örnek: İşletme esasına göre defter tutan Gelir vergisi mükelleflerine ait matrah artırımı örn Örnek: İşletme esasına göre defter tutan Gelir vergisi mükelleflerine ait matrah artırımı örn Örnek: İşletme esasına göre defter tutan Gelir vergisi mükelleflerine ait matrah artırımı örn Örnek: İşletme esasına göre defter tutan Gelir vergisi mükelleflerine ait matrah artırımı örn Örnek: Kazancı basit usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerine ait matrah artırımı örn...sayfa Örnek: Geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan Gelir Vergisi mükellefine ait matrah artırımı örneği Örnek: Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükelleflerine ait matrah artırımı örn Örnek: Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükelleflerine ait matrah artırımı örn Örnek: Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükelleflerine ait matrah artırımı örn Örnek: Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükelleflerine ait matrah artırımı örn Örnek: Serbest meslek erbabına ait matrah artırımı örneği Örnek: Serbest meslek erbabına ait matrah artırımı örneği Örnek: Serbest meslek erbabına ait matrah artırımı örneği Örnek: Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait Kurumlar Vergisi matrah artırımı örn Örnek: Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait Kurumlar Vergisi matrah artırımı örn Örnek: Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait Kurumlar Vergisi matrah artırımı örn Örnek: Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait Kurumlar Vergisi matrah artırımı örn Örnek: Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait Kurumlar Vergisi matrah artırımı örn Örnek: Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait Kurumlar Vergisi matrah artırımı örn Örnek: Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait Kurumlar Vergisi matrah artırımı örn Örnek: Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait Kurumlar Vergisi matrah artırımı örn Örnek: Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait Kurumlar Vergisi matrah artırımı örn Örnek: Aylık vergilendirme dönemine tabi KDV mükelleflerine ait KDV artırımı örn Örnek: Aylık vergilendirme dönemine tabi KDV mükelleflerine ait KDV artırımı örn Örnek: Aylık vergilendirme dönemine tabi KDV mükelleflerine ait KDV artırımı örn Örnek: Aylık vergilendirme dönemine tabi KDV mükelleflerine ait KDV artırımı örn Örnek: Aylık vergilendirme dönemine tabi KDV mükelleflerine ait KDV artırımı örn Örnek: Aylık vergilendirme dönemine tabi KDV mükelleflerine ait KDV artırımı örn Örnek: Üç aylık vergilendirme dönemine tabi KDV mükelleflerinde KDV artırımı örn Örnek: Üç aylık vergilendirme dönemine tabi KDV mükelleflerinde KDV artırımı örn Örnek: Üç aylık vergilendirme dönemine tabi KDV mükelleflerinde KDV artırımı örn Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek STOK BEYANLARI Örnek: İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtiaya ilişkin örnek Örnek: İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtiaya ilişkin örnek...40 IV

5 3. Örnek: İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan makine, techizat ve demirbaşlara ilişkin örnek Örnek: İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ÖTV ye tabi mallara ilişkin örn Örnek: Kayıtlarda yer aldığı halde işletme de bulunmayan emtiaya ilişkin örnek Örnek: Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcuduna ilişkin örnek Örnek: Kayıtlarda yer aldığı halde işletme de bulunmayan ortaklardan alacaklara ilişkin örn UZLAŞMA Örnek: Tarhiyat öncesi uzlaşmanın sağlandığı, ödeme süresinin geçmediği durum ilişkin örn Örnek: Tarhiyat sonrası uzlaşma sağlandığı, uzlaşma sonucu çıkan vergilerin ödenmediği duruma ilişkin örnek Örnek: Tarhiyat öncesi uzlaşmanın sağlanamadığı, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına girmeden önce matrah artırımında bulunulduğu duruma ilişkin örnek Örnek: Tarhiyat öncesi uzlaşmanın sağlanamadığı, vergi inceleme raporunun kanunun yayım tarihinden önce vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği duruma ilişkin örnek Örnek: Tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunulduğu, henüz uzlaşma gününün verilmediği duruma ilişkin örnek Örnek: Tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunulduğu, uzlaşmanın sağlanamadığı ancak dava açma süresinin henüz geçmediği duruma ilişkin örnek Örnek: Tarhiyat öncesi uzlaşmanın sağlanamadığı, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına girmeden matrah artırımı yapıldığı duruma ilişkin örnek Örnek: Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulduğu ancak henüz uzlaşma gününün gelmediği duruma ilişkin örnek SAYILI KANUNA İLİŞKİN ÖRNEKLER Örnek: 5811 Kanun kapsamında beyana konu yurt dışında sahip olunan dövizi Türkiye ye getirmeyenlere mükelleflere ilişkin örnek Örnek: 5811 Kanun kapsamında sermaye artırımını kanuni süresinde gerçekleştirmeyen mükelleflere ilişkin örnek Örnek: 5811 Kanun kapsamında tahakkuk eden vergiyi kanuni süresinde ödemeyen mükelleflere ilişkin örnek Örnek: 5811 Kanun kapsamında beyan edip beyana konu varlık tutarını bankaya kanuni süresinde yatırmayan mükelleflere ilişkin örnek Örnek: Vergi incelemeye elamanının talebi üzerine takdire sevk edilen mükellefin 5811 Kanun kapsamında varlıklarını beyan edip kanunun diğer şartlarını yerine getirdikten sonra takdir komisyon kararına nasıl işlem tesis edileceğine ilişkin örnek..49 V

6 KAPSAM VE TANIMLAR ÖRNEK 1: 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre tarihinden önce verilmiş para cezası borcu bulunan mükellef, 5490 sayılı Kanundan doğan nüfus idari para cezası borcu için kanundan faydalanabilecektir sayılı Kanuna göre verilen idari para cezaları 6111 sayılı Kanun kapsamında olmadığından yapılandırmaya konu olmayacaktır. ÖRNEK 2: 2010 takvim yılına ait Gelir stopaj ve 1-12/ 2010 dönemleri Katma Değer Vergisi borcu bulunan mükellef 1-2-3, 4-5-6, üçer aylık gelir stopaj vergisi borçlarını ve Aralık ayı dışındaki katma değer vergisi borçlarını kanun kapsamında yapılandırabilecektir /2010 Gelir Stopaj ve Aralık/2010 KDV beyannamelerini verme süresi Ocak 2011 e rastladığından, bu dönemler 6111 sayılı Kanun kapsamına girmeyecektir. ÖRNEK 3: 2010 yılına ilişkin olarak yıllık tahakkuk etmiş sayılan Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu, 6111 sayılı Kanun kapsamına girmektedir. ÖRNEK 4: 2009 takvim yılına ait gelir vergisi borcu olan mükellefin tarihinden önce verilen trafik para cezası borcu da bulunmaktadır sayılı Kanundan faydalanmak isteyen mükellef en geç 2 Mayıs 2011 tarihine kadar ilgili vergi dairelerine başvurduğu takdirde borçlarını kanun kapsamında yapılandırabilecektir. ÖRNEK 5: 2010 yılına ilişkin Emlak Vergisi takvim yılı başında tahakkuk ettiğinden bu Kanun kapsamına girmektedir. ÖRNEK 6: Basit usulde vergi mükellefi olanların 2010 takvim yılına ait beyannamelerini 2011 yılı şubat ayı içersinde vermeleri gerektiğinden 6111 sayılı kanun hükmünden 2010 yılı borçları için faydalanmaları mümkün değildir. ÖRNEK 7: 2010 yılına ilişkin Geçici Vergilerini ödememiş olan mükellef 1-2 ve 3. dönemleri tarihinden önce tahakkuk ettiğinden, sadece bu dönem Geçici Vergiler için bu Kanundan faydalanılabilecektir. 2

7 ÖRNEK 8: Vadesi tarihinden öncesine ilişkin ecrimisil borcu olan mükellefin ayrıca 2008 yılında verilmiş adli para cezası borcu da bulunmaktadır sayılı kanundan faydalanmak isteyen mükellef ilgili vergi dairesine başvurduğu takdirde ecrimisil borcunu kanun kapsamında yapılandırabilecekken adli para cezası kanun kapsamında olmadığından faydalanamayacaktır. ÖRNEK 9: 12 Eylül 2010 yılında yapılan Anayasadaki bazı maddelerin değişmesi hakkındaki Referandumda oy kullanmamış olan ödevli kendisine 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanuna istinaden verilen idari para cezası için 6111 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanabilecektir. ÖRNEK 10: 2010 Aralık ayına ilişkin Özel Tüketim Vergisi borcunu ödememiş olan mükellef 6111 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmak istediğinde Aralık ayının ilk 15 günlük birinci vergilendirme dönemi için beyanname verme süresi tarihi olduğundan bu dönem için kanun hükümlerinden faydalanabilecekken 2. vergilendirme döneminin beyanname verme süresi tarihi olduğunda bu dönem ÖTV si için kanundan faydalanamayacaktır. ÖRNEK 11: YURT-KUR a olan borcu için daha önce herhangi bir yapılandırmadan yararlanmayan ödevli ilgili vergi dairesine başvurarak 6111 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanabilecektir. ÖRNEK 12: YURTKUR a olan borçlarını daha önce 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun geçici 4. maddesi hükmünden yararlanarak ödeme taahhüdünde bulunanlardan, taahhütlerini yerine getirmemeleri nedeniyle yararlanma haklarını kaybedenler YURT-KUR a başvurarak bu kanun hükümlerinden faydalanabilecektir. ÖRNEK 13: Kendisine, yetki belgesi almadan taşımacılık faaliyetinde bulunduğu gerekçesi ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa istinaden idari para cezası kesilen ödevli ilgili vergi dairesine başvuruda bulunarak borcu için 6111 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanabilecektir. 3

8 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR ÖRNEK 1: 26/02/2007 vadeli 2.000,-TL katma değer vergisi süresinde ödenmemiştir. Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 2.190,09TL gecikme zammı hesaplanmıştır. Kanunun yayımı tarihi itibarıyla toplam borç tutarı 4.190,09TL dir. Bu Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunulması halinde, vergi aslına uygulanan gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Buna göre, gecikme zammının hesaplandığı süre, gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine uygulanacak toplam TEFE/ÜFE oranı ve TEFE/ÜFE tutarı aşağıdaki şekilde olacaktır. Gecikme Zammı Hesaplanan Süre Alacak Aslı Gecikme Zammı Gecikme Zammı * TEFE/ÜFE TEFE/ÜFE * 26/2/ /02/ ,00 % ,09 % 30,60 612,05 * 26/2/ /2/2011 arasındaki süre için hesaplanmıştır. Ödenecek Tutar Katma Değer Vergisi: TEFE/ ÜFE (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine): TOPLAM: 2.000,00 TL 612,05 TL 2.612,05TL Buna göre, örnek olayda 4.190,09-TL ödenmesi gerekirken, Kanundan faydalanılması halinde 2.612,05-TL ödenecek olup, bu durum mükellefe 1.578,04-TL lik bir avantaj sağlamaktadır. 4

9 ÖRNEK 2: 2006 vergilendirme dönemine ilişkin 25/4/2007 tarihine kadar elektronik ortamda verilmesi gereken yıllık kurumlar vergisi beyannamesi verilmemiştir. Yapılan inceleme sonucunda, 2006 dönemi için ,-TL kurumlar vergisi tarh edilmesi ve vergi ziyaı cezası ile özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Vergi/ceza ihbarnamesi 05/3/2008 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. İnceleme sonucu yapılan bu tarhiyat 04/4/2008 tarihinde itirazsız tahakkuk etmiş ve Kanunun yayımlandığı tarihe kadar herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Bu tarhiyata göre tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası, özel usulsüzlük cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları şu şekildedir. Kurumlar Vergisi : ,00 TL Vergi Ziyaı Cezası : ,00 TL Özel Usulsüzlük Cezası : 1.390,00 TL Gecikme Faizi : ,00 TL Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı : ,80TL Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme : ,80TL Zammı TOPLAM ,60 TL Bu Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunulması halinde, ödenecek tutar ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarları şu şekilde olacaktır. Vergi aslına uygulanan gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Buna göre, örnek olayda gecikme faizinin hesaplandığı süre, gecikme faizi tutarı, bu sürelere ilişkin toplam TEFE/ÜFE oranları ve TEFE/ÜFE tutarları aşağıda gösterilmiştir. Gecikme Faizi Hesaplanan Süre Alacak Aslı Gecikme Faizi Gecikme Faizi TEFE/ÜFE TEFE/ÜFE 30/4/ % %6, ,00 4/4/2008 Gecikme zammının hesaplandığı süre, gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine uygulanacak toplam TEFE/ÜFE oranları ve TEFE/ÜFE tutarı aşağıdaki şekildedir. Gecikme Zammı Hesaplanan Süre 4/5/ /2/2011 Alacak Aslı (K.V.) Gecikme Zammı Gecikme Zammı TEFE/ÜFE TEFE/ÜFE % ,80 %15, ,00 Ödenecek Tutar Kurumlar Vergisi : ,00 TL Özel Usulsüzlük Cezası (1.390,00 x % 50=) : 695,00 TL TEFE/ÜFE (Gecikme Faizi Yerine) : 4.830,00TL TEFE/ÜFE (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine) : ,00TL TOPLAM : ,00TL Buna göre, örnek olayda ,60 -TL ödenmesi gerekirken, Kanundan faydalanılması halinde ,00-TL ödenecek olup, bu durum mükellefe ,60-TL lik bir avantaj sağlamaktadır. 5

10 ÖRNEK 3: 24/5/2010 tarihinde verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamesi süresinde verilmemiştir. Mükellefin defter ve belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucu adına ,-TL katma değer vergisi tarh edilmiş, ayrıca verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Buna ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi 25/11/2010 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. Mükellef, 10/12/2010 tarihinde uzlaşma talebinde bulunmuş, 9/2/2011 tarihi uzlaşma günü olarak verilmiş ve aynı gün varılan uzlaşma sonucuna göre, vergi dairesince aşağıda yazılı tutarlar tahakkuk ettirilmiştir. Katma Değer Vergisi : ,00 TL Vergi Ziyaı Cezası : 7.000,00 TL Gecikme Faizi : 5.580,00 TL TOPLAM : ,00 TL Mükellefin Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla uzlaşma sonucu tahakkuk eden alacakların henüz ödeme süresi geçmemiş olduğundan, Kanunun 2 nci maddesi hükmüne göre ödenecek tutar şu şekilde olacaktır. Gecikme Faizi Hesaplanan Süre 26/5/2010-9/2/2011 Alacak Aslı Gecikme Faizi Gecikme Faizi TEFE/ÜFE TEFE/ÜFE ,00 % 13, ,00 % 2, ,00 Ödenecek Tutar Katma Değer Vergisi : ,00 TL TEFE/ÜFE (Gecikme : 1.030,00TL Faizi Yerine) TOPLAM : ,00 TL Buna göre, örnek olayda ,00 -TL ödenmesi gerekirken, Kanundan faydalanılması halinde ,00 -TL ödenecek olup, bu durum mükellefe ,00-TL lik bir avantaj sağlamaktadır. ÖRNEK 4: 2010 yılında 9000 TL tutarındaki Avukatlık hizmet bedeli için vermesi gereken serbest meslek makbuzunu vermeyen ödevliye 900 TL tutarında özel usulsüzlük cezası kesilmiş ve vergi/ceza ihbarnamesi 17/1/2011 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mükellef söz konusu vergi cezası için 213 sayılı Kanunun 376 ncı maddesi hükmünden yararlanmak üzere dava açma süresinin son günü olan 16/2/2011 tarihinde vergi dairesine müracaat etmiştir. Vergi dairesince mükellefin talebi üzerine cezanın 1/3 ü indirilerek, kalan 600,00-TL özel usulsüzlük cezası tahakkuk ettirilmiş ve mükellefe cezayı 16/3/2011 tarihine kadar ödemesi gerektiği bildirilmiştir. Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi henüz geçmemiş olan bu alacağa ilişkin Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunulması halinde, 213 sayılı Kanunun 376 ncı maddesi çerçevesinde hesaplanan 600,00-TL özel usulsüzlük cezası 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre % 50 oranında indirilerek tahsil edilecektir. Söz konusu cezanın % 50 sine isabet eden (600 x % 50=)300,00-TL nin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödemesi halinde, özel usulsüzlük cezasından kalan 300,00-TL nin tahsilinden vazgeçilecektir. Buna göre, örnek olayda 600,00-TL ödenmesi gerekirken, Kanundan faydalanılması halinde 300,00-TL ödenecek olup, bu durum mükellefe 300,00-TL lik bir avantaj sağlamaktadır. 6

11 ÖRNEK 5: Ocak, Şubat, Mart /2009 geçici vergilendirme dönemine ilişkin 9.500,- TL kurum geçici vergi tahakkuk etmiştir. Ancak mükellef 17/5/2009 vadeli kurum geçici vergi borcunu ödememiştir. Söz konusu vergi borcu mükellefin kurumlar vergisi beyannamesini, beyanname verme süresi içerisinde vermesi nedeniyle, 1/4/2010 tarihinde terkin edilmiş ve 2.310,88 TL gecikme zammı hesaplanmıştır. Mükellefin gecikme zammı borcuna karşılık vergi dairesince 10/11/2010 tarihinde 500,00-TL cebren tahsilat yapılmıştır. Mükellefin, 6111 sayılı Kanundan yararlanmak için başvuruda bulunması halinde kurum geçici vergisinin vade tarihinden terkin edildiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı tutarı yerine TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Bu durumda uygulanacak toplam TEFE/ÜFE oranı % 6,6742 dir. TEFE/ÜFE tutarı ise (9.500 x % 6,6742 =) 634,05 TL olacaktır. Mükellefin gecikme zammına karşılık hiç ödeme yapmamış olması halinde, Kanun hükmünden yararlanmak için ödemesi gereken tutar 634,05 TL dir. Ancak, mükelleften Kanunun yayımlandığı tarihten önce gecikme zammına karşılık 500,00-TL tahsilat yapıldığından; 6111 sayılı Kanuna göre ödemesi gereken TEFE/ÜFE tutarından, daha önce ödenen gecikme zammı tutarı çıkarılarak tahsili gereken TEFE/ÜFE tutarı bulunacaktır. Buna göre, ödenecek TEFE/ÜFE tutarı; (634,05-500=) 134,05 TL dir. Buna göre, örnek olayda (2.310,88-500,00=) 1.810,88 TL nin ödenmesi gerekirken, Kanundan faydalanılması halinde 134,05-TL ödenecek olup, bu durum mükellefe 1.676,83-TL lik bir avantaj sağlamaktadır. 7

12 ÖRNEK 6: Mükellefe, yaptığı satışa ilişkin fatura vermemesinden dolayı 320,00-TL özel usulsüzlük cezası kesilmiş ve vergi/ceza ihbarnamesi 27/07/2010 tarihinde tebliğ edilmiştir. Kesilen ceza itirazsız kesinleşmiştir. Mükellefin, 6111 sayılı Kanundan yararlanmak için başvuruda bulunması halinde 320,00-TL özel usulsüzlük cezasının % 50 sine isabet eden (320 x %50=) 160,00-TL ödemesi gerekecektir. Buna göre, örnek olayda 320,00-TL ödenmesi gerekirken, Kanundan faydalanılması halinde 160,00-TL ödenecek olup, bu durum mükellefe 160,00-TL lik bir avantaj sağlamaktadır. ÖRNEK 7: 12/3/2009 vadeli, 548,-TL tutarlı trafik idari para cezasının, Kanundan yararlanılmak suretiyle ödenmesi durumunda ödenmesi gereken alacak tutarı ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı şu şekilde olacaktır. Faiz Hesaplanan Süre 12/3/ /2/2011 İdari Para Cezası Faiz Faiz TEFE/ÜFE TEFE/ÜFE 548 % ,60 % 17,70 97 Ödenecek Tutar İdari Para Cezası : 548,00 TL TEFE/ÜFE (% 125 Faiz Yerine) : 97,00 TL TOPLAM : 645,00 TL Buna göre, örnek olayda 1.205,60-TL ödenmesi gerekirken, Kanundan faydalanılması halinde 645,00-TL ödenecek olup, bu durum mükellefe 560,60-TL lik bir avantaj sağlamaktadır. 8

13 ÖRNEK 8: İhracatın finansmanı için 2/1/2004 tarihinde kredi kullanan mükelleften teşvik mevzuatı gereğince kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmamıştır. İhracat taahhüdünü süresi içinde kapatan mükellefin taahhüt kapatılmasında kullanılan gümrük beyannamelerinin gerçeğe uygun olmadığının anlaşılması üzerine ilgili banka tarafından 9.000,-TL kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi takip ve tahsil edilmek üzere mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine 14/9/2006 tarihinde bildirilmiştir. Vergi dairesince yapılan tebliğ üzerine vadesi 20/10/2006 tarihi olan kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ile kredi kullanım tarihinden vade tarihine kadar hesaplanan cezai faiz için Kanunun yayımlandığı tarihe kadar herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Mükellefin, Kanundan yararlanmak üzere bağlı olduğu vergi dairesine başvurması halinde, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi aslına; - Kredi kullanım tarihinden (2/1/2004) vade tarihine kadar geçen süre için hesaplanan cezai faiz yerine, - Vade tarihinden Kanunun yayımlandığı tarihe (25/2/2011) kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı yerine, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Buna göre, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ve cezai faiz için uygulanacak TEFE/ÜFE aylık değişim oranları toplamı ve TEFE/ÜFE tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır. Cezai Faizin Hesaplandığı Süre 2/1/2004- KKDF Cezai Faiz* TEFE/ÜFE TEFE/ÜFE ,94 % 27, ,90 19/10/2006 Örnek olayın meydana geldiği dönemde yıllık cezai faiz oranı; 3095 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan kanuni faiz oranlarının 2 katıdır. Hesaplamalarda, kredi kullanım tarihinden alacağın vade tarihine kadar yürürlükte olan kanuni faiz oranlarının 2 katı esas alınarak geçen gün sayıları üzerinden basit faiz hesaplama metodu kullanılmaktadır. - 2/1/2004 tarihinden 30/6/2004 tarihine kadar (9000 x 181 x 43 x 2)/36500=) 3.838,20 TL - 1/7/2004 tarihinden 30/4/2005 tarihine kadar (9000 x 304 x 38 x 2)/36500=) 5.696,88 TL - 1/5/2005 tarihinden 31/12/2005 tarihine kadar (9000 x 245 x 12 x 2)/36500=) 1.449,86 TL - 1/1/2006 tarihinden 19/10/2006 tarihine kadar (9000 x 292 x 9 x 2)/36500=) 1.296,00 TL * 3.838, , , ,00 = ,94 TL Gecikme Zammının Hesaplandığı Süre 21/10/ /02/2011 KKDF Gecikme Zammı 9000 % 119,7368 Gecikme Zammı ,32 TEFE/ÜFE TEFE/ÜFE % 30, ,64 Ödenecek tutar: Ödenecek Tutar Kaynak Kullanımını Destekleme : 9.000,00 TL Fonu Kesintisi TEFE/ ÜFE (Cezai Faiz : 2.430,90 TL Yerine) TEFE/ ÜFE (Gecikme Zammı : 2.788,64 TL Yerine) TOPLAM : ,54 TL Buna göre, örnek olayda ,26-TL ödenmesi gerekirken, Kanundan faydalanılması halinde ,54 -TL ödenecek olup, bu durum mükellefe ,72-TL lik bir avantaj sağlamaktadır. 9

14 ÖRNEK 9: Mükellef tarafından 30/4/2010 tarihinde ödenmesi gereken ,-TL kurumlar vergisi zamanında ödenmemiştir. 5/11/2010 tarihinde vergi dairesine başvurularak toplam borç için tecil talebinde bulunulmuştur. Vergi dairesi mükellefin gecikme zammı dahil ,70TL borcu olduğunu tespit etmiş ve bu tutarın, ilk taksit Kasım/2010 ayından başlamak ve 10 ayda 10 eşit taksitte ödenmek üzere tecilini uygun görmüştür. Aylık Taksit : ,70/ 10 = 2.238,67 TL dir. Mükellef ilk üç taksitini zamanında ödemiş, Şubat 2011 ayında Kanundan yararlanmak için bağlı olduğu vergi dairesine başvuruda bulunmuştur. İlk üç taksit ile birlikte toplam 125,36 TL tecil faizi ödenmiştir. Bu örnekte, vergi dairesi öncelikle kalan borç tutarından ne kadarının vergi aslı, ne kadarının da gecikme zammı olduğunu tespit edecektir. Örnek olayda; Ödenen Borç = Aylık Taksit x Ay Sayısı = 2.238,67 x 3 = 6.716,01 TL Ödenen tutardan vergi aslına isabet eden tutar, aşağıdaki formüle göre tespit edilecektir. Vergi aslına isabet eden tutar = Ödenen Tutar x Vergi Aslı Borç Vergi aslına isabet eden tutar = 6.716,01 x ,70 = 6.000,-TL dir. Kalan vergi aslı tutarı = = ,-TL dir. Bu durumda, tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacaktır. Kalan 7 taksit tutarının toplamı ,69 TL olup bunun ,-TL si vergi aslı, 1.670,69 TL si gecikme zammıdır. Vergi aslından kalan tutara, gecikme zammı yerine vade tarihinden Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanacak 881,83 TL TEFE/ÜFE tutarı ile vergi aslı toplanarak ödenecek toplam tutar bulunacaktır. Bununla birlikte, tecil kapsamında ilk üç taksit tutarı ile birlikte Kanunun yayımı tarihinden önce tahsil edilen 125,36 TL tecil faizi red ve iade edilmeyecektir. Buna göre, örnek olayda ,69 TL ödenmesi gerekirken, Kanundan faydalanılması halinde ,83-TL ödenecek olup, bu durum mükellefe 788,86-TL lik bir avantaj sağlamaktadır. 10

15 İDARİ PARA CEZALARI ÖRNEK 1: 12/3/2009 vadeli, 548,-TL tutarlı trafik idari para cezasının, Kanundan yararlanılmak suretiyle ödenmesi durumunda ödenmesi gereken alacak tutarı ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı şu şekilde olacaktır. Faiz Hesaplanan Süre 12/3/ /2/2011 İdari Para Cezası Faiz Faiz TEFE/ÜFE TEFE/ÜFE 548 % ,60 % 17,70 97 Ödenecek Tutar İdari Para Cezası : 548,00 TL TEFE/ÜFE (% 125 Faiz : 97,00 TL Yerine) TOPLAM : 645,00 TL Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar % 125 Faiz : 671,25 TL TOPLAM : 671,25 TL Buna göre, örnek olayda 1.205,60-TL ödenmesi gerekirken, Kanundan faydalanılması halinde 645,00-TL ödenecek olup, bu durum mükellefe 560,60-TL lik bir avantaj sağlamaktadır. ÖRNEK 2: 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa istinaden kesilen 2.000,00-TL tutarlı trafik idari para cezası 07/6/2010 tarihinde ilgilisine tebliğ edilmiştir. Söz konusu para cezasına karşı cezaya muhatap olan kişi 11/6/2010 tarihinde sulh ceza mahkemesinde dava açmıştır. Ancak, ilk derece yargı merciinde dava devam ederken yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanundan yararlanmak suretiyle trafik idari para cezası ödenmek istenmiştir. İlk derece yargı merciinde derdest olan davadan vazgeçildiğinden, idari para cezasının % 50 si ile bu tutara isabet eden faiz yerine trafik idari para cezasının vade tarihi olan 07/7/2010 tarihinden 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için hesaplanacak TEFE/ÜFE tutarının Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla trafik idari para cezasının kalan % 50 si ile bu cezaya bağlı faizin tahsilinden vazgeçilecektir. Buna göre, Kanun kapsamında ödenecek trafik idari para cezası tutarı ile bu tutara isabet eden TEFE/ÜFE tutarı şu şekilde olacaktır. Faiz Hesaplanan Süre Trafik İdari Para Cezası Faiz Faiz Tahsili Gereken İdari Para Cezası TEFE/ÜFE TEFE/ÜFE 07/7/ /2/ ,00 % , % 8,43 84,30 Ödenecek Tutar İdari Para Cezası : 1.000,00 TL TEFE/ÜFE (% 40 Faiz Yerine) : 84,30 TL TOPLAM : 1.084,30 TL Tahsilinden Vazgeçilen Tutar İdari Para Cezası : 1.000,00 TL % 40 Faiz : 800,00 TL TOPLAM : 1.800,00 TL Buna göre, örnek olayda ( =2.800,00 TL) ödenmesi gerekirken, Kanundan faydalanılması halinde 1.084,30 TL ödenecek olup, bu durum mükellefe 1715,70 TL lik bir avantaj sağlamaktadır. 11

16 KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARI ÖRNEK 1: X A.Ş nin Ocak/2008 vergilendirme dönemi hesaplarının katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporunda; TL katma değer vergisi TL vergi ziyaı cezası tarhiyatı önerilmesi üzerine tanzim olunan vergi/ceza ihbarnamesi tarihinde mükellef kuruma tebliğ edilmiştir. Mükellef Kurum, söz konusu vergi/ceza ihbarnamesini vergi mahkemesi nezdinde dava konusu yapmış olup kanunun yayımlandığı tarih itibariyle herhangi bir karar taraflara tebliğ edilmemiştir. Kanunun 3 ncü maddesinden yararlanmak üzere tarihinde başvuruda bulunan mükellefin, vergi aslının % 50 si olan TL. ile birlikte ÜFE değişim oranları esas alınarak belirlenen tutar olan 2.324,05-TL toplamı 7.324,05 TL nin kanunda öngörülen süre ve şekilde ödemesi halinde* verginin kalan % 50 si (5.000TL) ile gecikme zammı(1.878,40-tl), gecikme faizi (5.835,00- TL), vergi ziyaı cezası ( TL) ve bu cezaya uygulanan gecikme zammının (1.878,00-TL) toplamı olan ,40-TL. nin tahsilinden vazgeçilecektir. * Mükellef ödeme planına bağlanan borcunu peşin veya seçimlilik hakkını kullanarak, 36 aya kadar 18 eşit taksitte ödemesi mümkün bulunmaktadır. ÖRNEK 2: X A.Ş nin Ocak/2008 vergilendirme dönemi hesaplarının katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporunda; TL katma değer vergisi TL vergi ziyaı cezası tarhiyatı önerilmesi üzerine tanzim olunan vergi/ceza ihbarnamesi tarihinde mükellef kuruma tebliğ edilmiştir. Mükellef Kurum, söz konusu vergi/ceza ihbarnamesini vergi mahkemesi nezdinde dava konusu yapmış olup, Vergi mahkemesi davanın kabulü ile tarhiyatın terkinine karar vermiştir. Vergi Dairesi söz konusu mahkeme kararına karşı tarihinde temyiz başvurusunda bulunmuş, kanunun yayımlandığı tarih itibariyle bu başvuruyla ilgili herhangi bir karar taraflara ulaşmamıştır. Mükellef Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanmak üzere tarihinde vergi dairesine başvuruda bulunmuştur. Bu durumda kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son karar tarhiyatın terkinine ilişkin olduğundan, vergi aslının % 20 si olan 2.000TL ile birlikte ÜFE değişim oranları esas alınarak belirlenen tutarı olan 483-TL toplamı 2.483,48 TL nin kanunda öngörülen süre ve şekilde* ödenmesi halinde, verginin % 80 i (8.000-TL) ile gecikme zammı(1.873-tl) ve gecikme faizi (5.875-TL) ile vergi ziyaı cezası( tl) ve bu cezaya uygulanan gecikme zamlarının(1.873-tl) toplamı olan TL nin tahsilinden vazgeçilecektir. *Mükellefin ödeme planına bağlanan tutarı peşin veya seçimlilik hakkını kullanarak 36 aya kadar 18 eşit taksitte ödemesi mümkün bulunmaktadır. ÖRNEK 3: X A.Ş nin Ocak/2008 vergilendirme dönemi hesaplarının katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporunda; TL katma değer vergisi TL vergi ziyaı cezası tarhiyatı önerilmesi üzerine tanzim olunan vergi/ceza ihbarnamesi tarihinde mükellef kuruma tebliğ edilmiştir. Mükellef Kurum, söz konusu vergi/ceza ihbarnamesini vergi mahkemesi nezdinde dava konusu yapmış olup, Vergi mahkemesi yapılan tarhiyatın tasdikine karar vermiştir. Mükellef kurum söz konusu mahkeme kararına karşı tarihinde temyiz başvurusunda bulunmuş, kanunun yayımlandığı tarih itibariyle bu başvuruyla ilgili herhangi bir karar taraflara ulaşmamıştır. Mükellef Kanunun 3/(2-b) maddesinden yararlanmak üzere tarihinde vergi dairesine başvuruda bulunmuştur. Bu durumda kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son karar tarhiyatın tasdikine ilişkin olduğundan tasdik edilen verginin tamamı olan TL ile birlikte ÜFE değişim oranları esas alınarak belirlenen tutarı olan 2.619,00 -TL toplamı ,00-TL nin, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde*, gecikme zammı( TL) ve gecikme faizi (5.835-TL) ile vergi ziyaı cezası(10.000,00-tl) ve bu cezaya uygulanan gecikme zamlarının(1.873-tl) toplamı olan TL nin tahsilinden vazgeçilecektir. *Mükellefin ödeme planına bağlanan tutarı peşin veya seçimlilik hakkını kullanarak 36 aya kadar 18 eşit taksitte ödemesi mümkün bulunmaktadır. 12

17 ÖRNEK 4: X A.Ş nin Ocak/2008 vergilendirme dönemi hesaplarının katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporunda; TL katma değer vergisi TL vergi ziyaı cezası tarhiyatı önerilmesi üzerine tanzim olunan vergi/ceza ihbarnamesi tarihinde mükellef kuruma tebliğ edilmiştir. Mükellef Kurum, söz konusu vergi/ceza ihbarnamesini vergi mahkemesi nezdinde dava konusu yapmış olup, Vergi mahkemesi yapılan tarhiyatın tasdikine karar vermiştir. Mükellef kurumca söz konusu mahkeme kararına karşı tarihinde temyiz başvurusunda bulunulmuş, Danıştay, tasdike ilişkin vergi mahkemesi kararının bozulmasına vermiştir. Danıştay kararı tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmiştir. Mükellef Kanunun 3/1 maddesinden yararlanmak üzere tarihinde vergi dairesine başvuruda bulunmuştur. Bu durumda kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son karar, bozma kararı olduğundan; vergi aslının % 50'si olan TL ile birlikte ÜFE değişim oranları esas alınarak belirlenen tutarı olan 2.324,05-TL toplamı 7.324,05-TL nin, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde*, verginin kalan %50 si olan 5.000,00-TL, vergi ziyaı cezası (10.000,00-TL), vegi aslına mahkeme kararının tebliğ tarihine kadar uygulanan gecikme faizi, vade tarihinden itibaren vergi aslı ve vergi ziyaı cezası için uygulanan gecikme zammının(toplam TL nin) tahsilinden vazgeçilecektir. *Mükellefin ödeme planına bağlanan tutarı peşin veya seçimlilik hakkını kullanarak 36 aya kadar 18 eşit taksitte ödemesi mümkün bulunmaktadır. ÖRNEK 5: X A.Ş nin Ocak/2008 vergilendirme dönemi hesaplarının katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporunda; TL katma değer vergisi TL vergi ziyaı cezası tarhiyatı önerilmesi üzerine tanzim olunan vergi/ceza ihbarnamesi tarihinde mükellef kuruma tebliğ edilmiştir. Mükellef Kurum, söz konusu vergi/ceza ihbarnamesini vergi mahkemesi nezdinde dava konusu yapmış olup, Vergi mahkemesi yapılan tarhiyatın tasdikine karar vermiştir. Mükellef kurumca söz konusu mahkeme kararına karşı tarihinde temyiz başvurusunda bulunulmuş, Danıştay, tasdike ilişkin vergi mahkemesi kararının kısmen onanmasına kısmen bozulmasına; vergi tarhiyatının TL kısmı ile buna bağlı TL vergi ziyaı cezasına ilişkin kısmının onanmasına, TL vergi aslı ile buna bağlı vergi ziyaı cezasına ilişkin kısmının bozulmasına karar vermiştir. Danıştay kararı tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmiştir. Mükellef kurum 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanmak üzere tarihinde vergi dairesine başvuruda bulunmuştur. Bu durumda tasdik edilen vergi aslının tamamının(6.000) ve bozma kararı verilen vergi aslının % 50'si olan TL nin, ÜFE değişim oranları esas alınarak belirlenen tutarı olan 2.523,88 TL ile birlikte kanunda öngörülen süre ve şekilde* ödenmesi halinde, verginin kalan %50 si olan (2.000-TL), vergi ziyaı cezası ( TL), vegi aslına mahkeme kararının tebliğ tarihine kadar uygulanan gecikme faizi, vade tarihinden itibaren vergi aslı ve vergi ziyaı cezası için uygulanan gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir. *Mükellefin ödeme planına bağlanan tutarı peşin veya seçimlilik hakkını kullanarak 36 aya kadar 18 eşit taksitte ödemesi mümkün bulunmaktadır. 13

18 ÖRNEK 6: ABC A.Ş nin 2010 defter ve belgelerinin incelenmesi neticesinde 20 Nisan 2010 tarihinde X firmasından aldığı TL tutarındaki emtialara ilişkin ödemelerin banka ve özel fınans kurumları aracılığı ile yapılmadığı tespit edilerek ABC AŞ adına TL özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. Kesilen özel usulsüzlük cezası tarihinde ABC AŞ ye tebliğ edilmiş süresinde vergi mahkemesi nezdinde dava açılmıştır. Vergi mahkemesince davanın kabulü ile TL olarak kesilen özel usulsüzlük cezasının tasdikine karar verilmiştir. Mükellef söz konusu karara Danıştaya başvurarak itiraz etmiştir Danıştay, vergi mahkemesince tasdik edilen TL olarak kesilen özel usulsüzlük cezasının TL kısmının onanmasına, TL kısmı için bozma kararı vermiştir. Karar tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmiştir. ABC Şirketi TL tutarındaki kısmen onama kararı için 6111 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yararlanmak üzere tarihinde vergi dairesine başvuruda bulunmuştur. Danıştay'ca onanan TL nin %25 in (2.500-TL nin) ve bozulan kısmın %10 nun (600- TL) kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde* vergi aslına bağlı olmayan özel usulsüzlük cezasının kalan TL kısmının tahsilinden vazgeçilecektir.. *Mükellefin ödeme planına bağlanan tutarı peşin veya seçimlilik hakkını kullanarak 36 aya kadar 18 eşit taksitte ödemesi mümkün bulunmaktadır.. ÖRNEK 7: Bay D, Mart-2007 dönemi KDV beyannamesini vermediğinden; dönem matrahı Takdir Komisyonu marifetiyle takdir edilmiş olup, komisyon kararına istinaden TL KDV, TL vergi ziyaı cezası tarh edilerek 10 Ocak 2011 tarihinde kendisine tebliğ edilmiştir. Bay D söz konusu ihbarnameye dava açma süresinin son günü olan tarihine kadar vergi mahkemesine dava açmamıştır. Bu durumda Bay D'nin 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinden faydalanması mümkün bulunmamakla birlikte kesinleşmiş alacak kapsamında yasanın 2. maddesinden yararlanabilecektir. 14

19 ÖRNEK 8: X A.Ş nin Ocak/2008 vergilendirme dönemi hesaplarının katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporunda; TL katma değer vergisi TL vergi ziyaı cezası tarhiyatı önerilmesi üzerine tanzim olunan vergi/ceza ihbarnamesi mükellef kuruma tebliğ edilmiştir. X A.Ş tarihinde 6111 sayılı Kanunun 3. maddesinden faydalanmak üzere bağlı olduğu Vergi dairesine müracaat etmiştir. Bu durumda X A.Ş.nin vergi aslının %50 si olan TL ile birlikte ÜFE değişim oranları esas alınarak belirlenen TL yi kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde* vergi aslının kalan %50 si olan 5.000TL, vergi ziyaı cezası cezası tutarı olan TL ve gecikme faizi tutarı olan 7.997TL. toplam TL.nin tahsilinden vazgeçilecektir. *Mükellefın ödeme planına bağlanan tutarı peşin veya seçimlilik hakkını kullanarak 36 aya kadar 18 eşit taksitte ödemesi mümkün bulunmaktadır.. ÖRNEK 9: X A.Ş nin Mart/2008 vergilendirme dönemi hesaplarının katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporunda; TL katma değer vergisi TL vergi ziyaı cezası tarhiyatı önerilmesi üzerine tanzim olunan vergi/ceza ihbarnamesi mükellef kuruma tebliğ edilmiştir. Mükellef Kurum, söz konusu vergi/ceza ihbarnamesini vergi mahkemesi nezdinde dava konusu yapmış olup, Vergi mahkemesi yapılan tarhiyatın TL vergi aslı ile buna ait TL vergi ziyaı cezasına ilişkin kısmının tadilen tasdikine karar vermiştir. Mahkeme kararı tarihinde vergi dairesine tebliğ edilmiştir Mükellef kurum 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanmak üzere tarihinde vergi dairesine başvuruda bulunmuştur. Bu durumda tasdik edilen vergi aslının tamamının(50.000), ÜFE değişim oranları esas alınarak belirlenen tutarla birlikte kanunda öngörülen süre ve şekilde* ödenmesi halinde, verginin kalan %50 si olan TL, vergi ziyaı cezası tutarı olan TL, uygulanan gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecektir. 15

20 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER ÖRNEK 1: X Ltd. Şti nin Ekim/2008 vergilendirme dönemi hesaplarının katma değer vergisi yönünden incelenmesi neticesinde düzenlenen vergi inceleme raporu tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmiştir. Rapora istinaden TL katma değer vergisi tarh edilmiş TL vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Bu tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi mükellefin kanuni temsilcisine tarihinde tebliğ edilmiştir. Mükellef kurum 6111 sayılı Kanunun 4. maddesinden faydalanmak üzere tarihinde vergi dairesine başvuruda bulunmuştur. Bu durumda mükellef, 500 TL vergi aslı ve kanun hükmü gereği bu tutara gecikme faizi yerine ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan 54,05 TL tutar ile kanunun yayımlandığı tarihten, ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizi olan 14 TL ile 568,05 TL nin, kanunda öngörülen süre ve şekilde* ödemesi halinde, 500 TL vergi aslı, TL vergi ziyaı cezası, 299,25 TL Gecikme Faizi olmak üzere 1.799,25 TL nin tahsilinden vazgeçilecektir. * Mükellef ödeme planına bağlanan tutarı peşin ödeyebileceği gibi ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödeyebilecektir. ÖRNEK 2: X Ltd. Şti nin Ocak-Mart/2007 vergilendirme dönemi hesaplarının gelir stopaj yönünden incelenmesi neticesinde düzenlenen vergi inceleme raporu tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmiştir. Rapora istinaden TL gelir stopaj vergisi tarh edilmiş ve 1000 TL vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Bu tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi tarihinde mükellefin kanuni temsilcisine tebliğ edilmiştir. Mükellef kurum, 6111 sayılı Kanunun 6. maddesinden faydalanmak üzere tarihinde vergi dairesine başvurarak TL gelir stopaj vergi artırımında bulunmuştur. Mükellef kurumun matrah artırımı yapmadan vergi dairesine intikal eden vergi inceleme raporu olduğu için matrah artırımı hükümlerinden, düzenlenen bu rapor için faydalanamayacak fakat 6111 sayılı Kanunun 4.maddesi hükmünden faydalanabilecektir. Bu durumda, mükellef 500 TL vergi aslı ve kanun hükmü gereği tarh edilen vergiye ilişkin tutara gecikme faizi yerine ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan 132 TL tutar ile kanunun yayımlandığı tarihten, ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizi olan 14 TL ile 646 TL nin, kanunda öngörülen süre ve şekilde* ödemesi halinde, 500 TL vergi aslı, TL vergi ziyaı cezası, 1.045,04 TL Gecikme Faizi olmak üzere 2.545,04 TL nin tahsilinden vazgeçilecektir. * Mükellef ödeme planına bağlanan tutarı peşin ödeyebileceği gibi ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödeyebilecektir. ÖRNEK 3: X AŞ nin 2009 vergilendirme dönemi hesaplarının kurumlar vergisi yönünden incelenmesi neticesinde düzenlenen vergi inceleme raporu tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmiştir. Düzenlenen vergi inceleme raporunda TL kurumlar vergisi matrah farkı üzerinden TL vergi aslı tarhı TL vergi ziyaı cezası kesilmesi önerilmiştir. X AŞ tarihinde 6111 sayılı Kanunun 6. maddesinden faydalanmak üzere vergi dairesine başvurarak TL kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmuştur hesap dönemi kurumlar vergi yönünden düzenlenen vergi inceleme raporundaki matrah farkı ile mükellef tarafından artırılan kurumlar vergisi matrahı birlikte değerlendirilmiş ve ikisi arasındaki TL fark için TL kurumlar vergisi tarh edilmiş ve 6000 TL vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Bu tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi kurumun kanuni temsilcisine tarihinde tebliğ edilmiştir. X AŞ 6111 sayılı Kanunun 4. maddesinden faydalanmak üzere tarihinde vergi dairesine müracaatta bulunmuştur. Ödevli kurum, tarh edilen verginin % 50 si olan TL ve kanun hükmü gereği tarh edilen vergiye ilişkin tutara gecikme faizi yerine ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan 132,30 TL tutar ile Kanunun yayımlandığı tarihten, ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizi olan 84 TL yi ve matrah artırımı sonucu ödemesi gereken TL olmak üzere ,30 TL nin kanunda öngörülen süre ve şekilde* ödemesini yapabilecektir. Bu durumda X AŞ, TL vergi aslı, TL vergi ziyaı cezası, TL Gecikme Faizi olmak üzere TL yerine, da ,30 TL ödeyerek ,70 TL borç yükünden kurtulacaktır. * Mükellef ödeme planına bağlanan tutarı peşin ödeyebileceği gibi ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödeyebilecektir. 16

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/118 KONU: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 1 Seri No lu Tebliğ Düzenlemesi Hk.

Detaylı

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR 6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR İbrahim ERCAN * Bilindiği üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine,

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN EYLÜL 2016 İSTANBUL

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN EYLÜL 2016 İSTANBUL BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN EYLÜL 2016 İSTANBUL AMAÇ Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitler halinde ödenmesine imkân verilmesi Vergi ihtilaflarının

Detaylı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı 6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı MATRAH ARTIRIMI Gelir vergisi mükelleflerinde matrah artırımı* Kurumlar vergisi mükelleflerinde matrah artırımı KDV

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-18 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5) www.taxand.com KANUNUN KAPSAMI (VERGĠLERLE SINIRLI OLARAK) 1 Vergi

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN EYLÜL 2016 İSTANBUL

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN EYLÜL 2016 İSTANBUL BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN EYLÜL 2016 İSTANBUL AMAÇ Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitler halinde ödenmesine imkân verilmesi Vergi ihtilaflarının

Detaylı

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Sayı:2016/12 Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Kesinleşmiş Alacaklar Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 30.09.2016 Sirküler No : 2016/25 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ ALACAKLARINDA VERGİ AFFI UYGULAMASI Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir.

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir. SİRKÜLER 2017/17 30/01/2017 Sayın Yetkili; 6736 sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4 er ay uzatıldı. Ayrıca Kanun dan yararlanma hakkını kaybedenler için

Detaylı

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. No: 2011/25 Tarih: 02.05.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU KESİNLEŞMEMİŞ VEYA İHTİLAFLI ALACAKLAR Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 6736 SAYILI

Detaylı

Sayı : İstanbul, 2016 : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki

Sayı : İstanbul, 2016 : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki Sayı : 2016 067 İstanbul, 2016 Konu : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki işlemlerle ilgili hükümleri.'' -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 80. Söz konusu Kanun'un "Kapsam ve Tanımlar" başlıklı 1.

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 80. Söz konusu Kanun'un Kapsam ve Tanımlar başlıklı 1. 16.08.2016 / Salı ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 80 Konu: 6736 sayılı Kanun un vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki işlemler le ilgili hükümleri

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Tarih: 08.10.2014 Sayı: 2014/1178 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Bilindiği üzere, 6552 sayılı

Detaylı

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI SiRKÜLER 2011/03 İstanbul, 07.03.2011 KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI 25.02.2011 tarih 27857 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

A ) GENEL AÇIKLAMALAR. 1) Yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar:

A ) GENEL AÇIKLAMALAR. 1) Yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun un Gümrük Kanunu ve ilgili diğer Kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na bağlı tahsil daireleri

Detaylı

BİLGİ NOTU: /

BİLGİ NOTU: / BİLGİ NOTU: 20.09.2016/2016-11 6736 SAYILI KANUN KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR MERT AK MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ Vergi Sirküleri Sayı : Vergi -2014/3 Tarih : 30 Eylül 2014 VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR - 6552 sayılı yasaya göre bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için 3

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 409)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 409) 66 (Adalet Adalet ve ve Kalkınma Kalkınma Partisi Grup Partisi Başkanvekili Grup Başkanvekili Milletvekili Süreyya Kayseri Sadi Bilgiç in Milletvekili Teklifi) Mustafa Elitaş ve Isparta Milletvekili Süreyya

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No: 1

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No: 1 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No: 1 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir.

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) (Yürürlülük:12 Mart 2011 gün ve 27872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 6111 sayılı

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076 Sirküler Tarihi : 19.08.2016 Sirküler No : 2016/076 VERGİ AFFI TAKVİMİ "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

30/06/2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme,

30/06/2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun un Getirdiği İmkanlardan Yararlanmak ve Bu İmkanlar İçin Öngörülen Son Başvuru Sürelerini Kaçırmamak Adına Hem Bu İmkanları Hem de

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

Mali Bülten. No: 2011/29. Konu : Vergi Affı Kapsamında İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Alacaklar ve Pişmanlıkla Beyanlar İçin Getirilen Düzenlemeler

Mali Bülten. No: 2011/29. Konu : Vergi Affı Kapsamında İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Alacaklar ve Pişmanlıkla Beyanlar İçin Getirilen Düzenlemeler 01 Mart 2011 Mali Bülten No: 2011/29 VERGİ Konu : Vergi Affı Kapsamında İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Alacaklar ve Pişmanlıkla Beyanlar İçin Getirilen Düzenlemeler, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

TEBLİĞ. - Vergilendirme dönemi 3 aylık olarak belirlenen mükellefiyetler

TEBLİĞ. - Vergilendirme dönemi 3 aylık olarak belirlenen mükellefiyetler 23 Ağustos 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29810 (Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR? MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR?

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR? MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR? Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanuna göre, 2011-2015 yılları arasında beyan edilen Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi ve Katma Değer Vergisi

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar Konu VERGİ AFFI TAKVİMİ Bildirme/ Beyan Tarih, Ödeme Tarihi Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2)

Detaylı

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI VERGİ ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI:

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI VERGİ ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: TARİH : 22/08/2016 SİRKÜLER NO : 2016/98 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI VERGİ ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (Kanun No:6736) 19 Ağustos

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2)

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) Resmi Gazete No: 30085 Resmi Gazete Tarihi: 03/06/2017 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 27/5/2017

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) ASMMMO

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) ASMMMO BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN Resmi Gazete Sayısı 29810 (Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 23.08.2016 I- AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK II- KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER III- KESİNLEŞMEMİŞ

Detaylı

girmektedir.

girmektedir. 30.05.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/49 KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

Detaylı

Mali Bülten. No: 2011/28. Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler

Mali Bülten. No: 2011/28. Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler 01 Mart 2011 Mali Bülten No: 2011/28 VERGİ Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar

Detaylı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı BÜLTEN - 2014/14 16 Ekim 2014 Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı I-GĐRĐŞ Torba Kanun 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR TUNCELİ DEFTERDARLIĞI Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR KAPSAM-1 213 sayılı V.U.K. kapsamına giren; - 30/4/2014 tarihinden önceki dönemlere,

Detaylı

Kanun kapsamına giren vergiler, vergilendirme dönemleri itibarıyla aşağıda açıklanmıştır.

Kanun kapsamına giren vergiler, vergilendirme dönemleri itibarıyla aşağıda açıklanmıştır. BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) I- AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19/8/2016

Detaylı

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar 30.05.2017 / 15 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı. 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

TEBLİĞ sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir.

TEBLİĞ sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir. 12 Mart 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27872 (Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) 6111 sayılı Bazı

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: 02.06.2017 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı. 2 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Özet 20.04.2017 tarihinde, Plan ve Bütçe Komisyonu na sunulan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısında, kesinleşmiş

Detaylı

KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Sayılı Kanun 1 Seri No lu Genel Tebliğ Yayımlandı.

KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Sayılı Kanun 1 Seri No lu Genel Tebliğ Yayımlandı. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,24/08/2016 Sayı:2016/35

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S İ R K Ü L E R R A P O R TARİH 23.08.2016 SAYI 2016/015 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA KONU İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI HAKKINDA SİRKÜLER 19.08.2016 tarih

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları SGK, VERGİ ve DİĞER KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ TORBA KANUNA AİT BAŞVURULAR Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları Tarih: 13.09.2014 1. Giriş:

Detaylı

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez.

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. S İ R K Ü L E R R A P O R FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. SİRKÜLER TARİHİ : 24 / 08 / 2016 SİRKÜLER SAYISI : 2016

Detaylı

Sözü edilen Kanun ve ilgili Tebliğlerde yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.

Sözü edilen Kanun ve ilgili Tebliğlerde yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir. 1 Tamim Tarihi : 09.09.2016 Tamim No : 2016/10 Tamim Konusu : 6736 Sayılı Kanun ve İlgili Tebliğ Düzenlemeleri Dağıtım : Bütün Şirketler TAMİM Kamuoyunda Af Kanunu olarak adlandırılan 6736 sayılı Bazı

Detaylı

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR -213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki alacaklar 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

SDI Audit &Financial

SDI Audit &Financial Sayı &Tarih : S.Ö.B.22.G.4-24.10.2013 Özet Bülten : :Trafik Para Cezalarının Yeniden Yapılandırılması (6495 Sayılı Kanun Geç. Md.2/2) Hakkında Değerli Müşterimiz; Trafik Para Cezalarının Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI 05.06.2017/73-1 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI ÖZET : 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan

Detaylı

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi Kanun Kapsamındaki Alacaklar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki

Detaylı

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında.

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. İstanbul, 19.08.2016 DUYURU 366 Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. 19.08.2016 Tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Kamuoyunda Torba Yasa veya Af Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.10.2016/130-1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET : - 6736 sayılı Kanunun

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

4. TOPLUMSAL RAPORLAR

4. TOPLUMSAL RAPORLAR 4. TOPLUMSAL RAPORLAR 11.08.2016 SMMMO Başkanı Zafer Büyüknohutçu, TBMM'den geçerek yasalaşan vergi ve prim barışının gerçek ve tüzel kişilere sağladığı avantajları

Detaylı

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun )

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 28.02.2008 Sirküler No: 2008/34 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN (5736 S. Kanun ) 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/083

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/083 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Sirküler No : 2016/083 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUNUN KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

Detaylı

6736 SAYILI KANUNA İLİŞKİN TAKSİT ÖDEMELERİ DÖRT AY ERTELENDİ

6736 SAYILI KANUNA İLİŞKİN TAKSİT ÖDEMELERİ DÖRT AY ERTELENDİ 30.01.2017/18-1 6736 SAYILI KANUNA İLİŞKİN TAKSİT ÖDEMELERİ DÖRT AY ERTELENDİ ÖZET : 6736 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN a eklenen Geçici 2 nci madde ile mükelleflere

Detaylı

DAVA VEYA UZLAŞMA SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER. Haluk Erdem BDO DENET 27 Eylül 2016

DAVA VEYA UZLAŞMA SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER. Haluk Erdem BDO DENET 27 Eylül 2016 DAVA VEYA UZLAŞMA SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER Haluk Erdem BDO DENET 27 Eylül 2016 DAVA VEYA UZLAŞMA SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER Vergi Mahkemesinde Dava Açılmış ya da Dava Açma Süresi Henüz Geçmemiş Olan

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 17 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 6495 sayılı Bazı Kanun ve

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER)

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 www.gib.gov.tr Bu rehber, yayın tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Başkanlığımızın internet sayfası aracılığıyla

Detaylı

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Özet 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/113

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/113 12.09.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/113 KONU: İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

TEBLİĞ BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

TEBLİĞ BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 17 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28738 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 6495 sayılı Bazı Kanun ve

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2017/060

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2017/060 Sirküler Tarihi : 08.06.2017 Sirküler No : 2017/060 7020 SAYILI KANUN GEREĞİNCE YENİDEN YAPILANACAK ALACAKLARA İLİŞKİN 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ ÖZETİ 3 Haziran 2017 gün ve 30085 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan

Detaylı

... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE ALACAĞIN TÜRÜ Gümrük Vergisi Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Vergisi Tek ve Maktu Vergi Anti-Damping veya Antisübvansiyon Vergisi Çevre Katkı Payı Akaryakıt Tüketim Vergisi Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu

Detaylı

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 50 İST, 15.08.2016 ÖZET: T.B.M.M. de 03.08.2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun unun (Vergi Affı) tam metni aşağıda

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/29

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/29 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 09.06.2017 Sayı : 2017/29 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 7020 Sayılı Kanunla; kesinleşmiş olup son vade tarihi 31 Mart

Detaylı

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 16/09/2014 SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

Detaylı

Sirküler No: 2017/08 Tarih:

Sirküler No: 2017/08 Tarih: Sirküler No: 2017/08 Tarih: 30.01.2017 Konu: 6770 SAYILI KANUN İLE 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN BORÇLARIN TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ 4 AY UZATILDI. 2 Özet: 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

Kesinleştiği halde ödemede gecikilmiş borçlarda Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme,

Kesinleştiği halde ödemede gecikilmiş borçlarda Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme, 1 Temmuz 2016 31 Mart 2017 Dönemi Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 sayılı Kanun, 27 Mayıs 2017 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile; Kesinleştiği halde

Detaylı

Konu: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Borçlar

Konu: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Borçlar Sirküler No: 2016-66 Sirküler Tarihi: 15.08.2016 Konu: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Borçlar Resmi Gazete'de henüz yayımlanmayan ancak 3 Ağustos 2016

Detaylı

4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Na Göre Matrah / Vergi Artırımı ve Sonuçları. 1-Vergi Barışı Kanunu ve Matrah/Vergi Artırımı Konusunda Genel Açıklama:

4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Na Göre Matrah / Vergi Artırımı ve Sonuçları. 1-Vergi Barışı Kanunu ve Matrah/Vergi Artırımı Konusunda Genel Açıklama: 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Na Göre Matrah / Vergi Artırımı ve Sonuçları Maliye ve Sigorta Yorumları 01 Nisan 2003 1-Vergi Barışı Kanunu ve Matrah/Vergi Artırımı Konusunda Genel Açıklama: Bilindiği

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI (SERĠ NO: )

GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI (SERĠ NO: ) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI (SERĠ NO: ) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 23/2/2017

Detaylı

TRAFİK PARA CEZALARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BAŞVURU SÜRESİ EKİM AYI SONUNDA BİTİYOR:

TRAFİK PARA CEZALARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BAŞVURU SÜRESİ EKİM AYI SONUNDA BİTİYOR: SİRKÜLER TARİHİ : 22/10/2013 SİRKÜLER NO : 2013/80 TRAFİK PARA CEZALARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BAŞVURU SÜRESİ EKİM AYI SONUNDA BİTİYOR: 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6495

Detaylı

Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.

Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır. 2014/050 10.09.2014 Konu: Torba Yasanın Vergilerle İle İlgili Düzenlemeleri Söz konusu Torba Yasa, kayıtlarda yer aldığı halde gerçekte olmayan kasa bakiyeleri ile ortak cari hesap borçları dışında bir

Detaylı

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN E-BÜLTEN İLE YENİDEN 7020 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA İMKANI 2016 yılında yapılan taksitlendirmeler ile ilgili ödeme süreleri de dörder ay uzatılmış ve Mayıs 2017 sonuna kadar süre tanınmıştır. Söz konusu

Detaylı

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete Sayısı 29812 Resmi Gazete Tarihi 25.08.2016 Amaç ve Kapsam Kesinleşmiş Gümrük Vergileri Alacağında

Detaylı

No: 2017/11 Tarih:

No: 2017/11 Tarih: No: 2017/11 Tarih: 31.01.2017 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

No: 2017/11 Tarih:

No: 2017/11 Tarih: No: 2017/11 Tarih: 31.01.2017 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile İlgili Kanun

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile İlgili Kanun 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile İlgili Kanun 31.05.2017 /2017-43 / Alacakların Yapılandırılması Özet 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Bazı Alacakların

Detaylı

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Konu: Kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, gecikme zam ve faizleri ile bazı idari para cezalarının yeniden yapılandırılması. Özet: 11 Eylül 2014 tarihli (mükerrer)

Detaylı

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 26 ĠST. 08.09.2016 MATRAH ARTIRIMI 19.08.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6736 sayılı kanunla geçmiş yıllara ilişkin Matrah Artırımı kamuoyunda bilinen adıyla

Detaylı

Bu kanunun Geçici 2 inci Maddesine göre ve tebliğde yapılan açıklamalara göre; Geçici Madde:2 nin

Bu kanunun Geçici 2 inci Maddesine göre ve tebliğde yapılan açıklamalara göre; Geçici Madde:2 nin 19.08.2013 SİRKÜLER (2013 60) Konu: 6495 Sayılı Kanunun Geçici 2 /2 nci Maddesiyle 31.12.2010 Tarihinden Önce Verilen ve Bu Maddenin Yürürlük Tarihi Olan 02.08.2013 Tarihine Kadar Ödenmemiş Bulunan İdari

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

Sirküler Rapor /205-1

Sirküler Rapor /205-1 Sirküler Rapor 25.11.2014/205-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 1 ARALIK 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 6552 sayılı Kanunun 73 üncü

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 24.08.2016/103-1 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI ÖZET : ebliğde; Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince

Detaylı

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER)

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) www.gib.gov.tr 1 Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 www.gib.gov.tr Bu rehber, yayın tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Başkanlığımızın internet

Detaylı