6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ"

Transkript

1 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 2011

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. KAPSAM VE TANIMLAR Örnek: Sigara kullanımı hakkındaki idari para cezası ve nüfus para cezasına ilişkin örnek Örnek: Dönem itibariyle Kanun kapsamına giren/girmeyen gelir stopaj ve KDV ye ilişkin örnek Örnek: Motorlu Taşıtlar Vergisine ilişkin örnek Örnek: Gelir Vergisi ve Trafik Para Cezasına ilişkin örnek Örnek: Emlak Vergisine ilişkin örnek Örnek: 2010 yılı basit usul mükellefiyetine ilişkin örnek Örnek: 2010 yılı Geçici Vergilerine ilişkin örnek Örnek: Ecrimisil borcu ve adli para cezası ile ilgili örnekler Örnek: 12 Eylül 2010 tarihli referandumda oy kullanmayanlara kesilen para cezasına ilişkin örn Örnek: 2010 Aralık dönemine Özel Tüketim Vergisine ilişkin örnek Örnek: Kredi Yurtlar Kurumuna olan borçlara ilişkin örnek Örnek: Kredi Yurtlar Kurumuna olan borçlara ilişkin örnek Örnek: Karayolu Taşıma Kanununa muhalefetten dolayı kesilen idari para cezasına ilişkim örn KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR Örnek:Vadesi geçmiş Katma Değer Vergisi borcunun yapılandırılmasına ilişkin örnek Örnek:İnceleme sonucu tarh edilen Kurumlar Vergisi borcunun yapılandırılmasına ilişkin örnek Örnek: Uzlaşma hükümlerine göre kesinleşmiş, ödeme süresi geçmemiş olan KDV borcunun yapılandırılmasına ilişkin örnek Örnek: Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesine göre indirilmiş olan özel usulsüzlük cezasının yapılandırılmasına ilişkin örnek.6 5. Örnek: Geçici vergi ve buna ilişkin gecikme zammının yapılandırılmasına ilişkin örnek Örnek: Özel usulsüzlük cezası borcunun yapılandırılmasına ilişkin örnek Örnek: Trafik para cezasının yapılandırılmasına ilişkin örnek Örnek: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu borcunun yapılandırılmasına ilişkin örnek Örnek: 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilmiş borcun yapılandırılmasına ilişkin örnek İDARİ PARA CEZALARI Örnek: Trafik idari para cezasına ilişkin örnek Örnek: Trafik idari para cezasına ilişkin örnek KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARI Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi itibariyle mahkemece karar verilmemiş olması durumuna ilişkin örnek Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden önce verilmiş en son kararın terkin kararı olması durumuna ilişkin örnek Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden önce verilmiş en son kararın tasdik kararı olması durumuna ilişkin örnek Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden önce verilmiş en son kararın bozma kararı olması durumuna ilişkin örnek Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden önce verilmiş en son kararın kısmen bozma kararı olması durumuna ilişkin örnek Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden önce verilmiş en son kararın kısmen onama kararı olması durumuna ilişkin örnek Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden önce vergi mahkemesine dava açılmamış olması durumuna ilişkin örnek Örnek: Mükellefin dava açma süresini geçirmemesi haline ilişkin örnek...15 II

3 9. Örnek: Mahkeme tarafından verilen kararın tadilen tasdik olması durumuna ilişkin örnek İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER Örnek: Kanunun yürürlüğe girme tarihi olan tarihinden önce incelemeye başlanılan mükellefin vergi inceleme raporunun mart ayı içinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi halinde ne şekilde işlem tesis edileceği Örnek: Kanunun yürürlüğe girme tarihi olan tarihinden önce incelemeye başlanılan mükellefin vergi inceleme raporunun mart ayı içinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi ve mükellef vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesinden sonra matrah artırımında bulunması halinde ne şekilde işlem tesis edileceği Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girme tarihi olan tarihinden önce incelemeye başlanılan mükellefin vergi inceleme raporunun mart ayı içinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi ve mükellef vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesinden önce matrah artırımında bulunması halinde ne şekilde işlem tesis edileceği Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girme tarihi olan tarihinden önce incelemeye başlanılan ve mart ayı içinde matrah artırımında bulunan mükellef hakkında herhangi bir inceleme raporu tarihine kadar vergi dairesi kayıtlarına intikal etmemesi halinde ne şekilde işlem tesis edileceği Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girme tarihi olan tarihinden önce incelemeye başlanılan mükellefin vergi inceleme raporunun nisan ayı içinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi ve mükellef vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesinden sonra matrah artırımında bulunması halinde ne şekilde işlem tesis edileceği Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girme tarihi olan tarihinden sonra incelemeye başlanılan mükellefin vergi inceleme raporunun nisan ayı içinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi ve mükellefin matrah artırımı bulunmadığı durumunda vergi inceleme raporuna ne şekilde işlem tesis edileceği Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girme tarihi olan tarihinden sonra incelemeye başlanılan mükellefin mart ayı içinde matrah artırımı bulunması halinde ne şekilde işlem tesis edileceği Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girme tarihi olan tarihinden sonra incelemeye başlanılan mükellefin vergi inceleme raporu nisan ayı içinde vergi dairesi kayıtları intikal etmesi durumunda mükellef vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesinden sonra matrah artırımı bulunması halinde ne şekilde işlem tesis edileceği Örnek: 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girme tarihi olan tarihinden sonra incelemeye başlanılan mükellefin herhangi bir inceleme raporu gelmeden matrah artırımı bulunması halinde ne şekilde işlem tesis edileceği Örnek: Kanunun yürürlüğe girme tarihi olan tarihinden önce incelemeye başlanılan mükellefin vergi inceleme raporunun Kanuna başvurma süresinden sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi halinde ne şekilde işlem tesis edileceği PİŞMANLIKLA YAPILAN BEYANLAR Örnek: Kanuni süresinden sonra pişmanlıkla verilen beyannamelere ilişkin örnek Örnek:Süresinden sonra 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanundan yararlanmaksızın pişmanlıkla verilen beyannamelere ilişkin örnek Örnek: Kanuni süresinden sonra pişmanlıkla verilen beyannamelere ilişkin örnek Örnek: Kanuni süresinden sonra pişmanlıkla verilen beyannamelere ilişkin örnek Örnek: Pişmanlık hükümlerine göre verilen beyannameye istinaden tahakkuk eden ve ödeme süresi geçmemiş olan KDV nin yapılandırılmasına ilişkin örnek KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR Örnek: Kanuni süresinden sonra kendiliğinden yapılan beyanlara ilişkin örnek EMLAK VERGİSİ Örnek: Kanuni süresinden sonra emlak vergisi bildirimlerinin yapılmasına ilişkin örnek..22 III

4 9. DİĞER ÜCRETLER Örnek: Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesine göre diğer ücret geliri elde edenlerden mükellefiyet tesis ettirmeyenlere ilişkin örnek MATRAH ARTIRIMI Örnek: İşletme esasına göre defter tutan Gelir vergisi mükelleflerine ait matrah artırımı örn Örnek: İşletme esasına göre defter tutan Gelir vergisi mükelleflerine ait matrah artırımı örn Örnek: İşletme esasına göre defter tutan Gelir vergisi mükelleflerine ait matrah artırımı örn Örnek: İşletme esasına göre defter tutan Gelir vergisi mükelleflerine ait matrah artırımı örn Örnek: Kazancı basit usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerine ait matrah artırımı örn...sayfa Örnek: Geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan Gelir Vergisi mükellefine ait matrah artırımı örneği Örnek: Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükelleflerine ait matrah artırımı örn Örnek: Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükelleflerine ait matrah artırımı örn Örnek: Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükelleflerine ait matrah artırımı örn Örnek: Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükelleflerine ait matrah artırımı örn Örnek: Serbest meslek erbabına ait matrah artırımı örneği Örnek: Serbest meslek erbabına ait matrah artırımı örneği Örnek: Serbest meslek erbabına ait matrah artırımı örneği Örnek: Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait Kurumlar Vergisi matrah artırımı örn Örnek: Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait Kurumlar Vergisi matrah artırımı örn Örnek: Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait Kurumlar Vergisi matrah artırımı örn Örnek: Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait Kurumlar Vergisi matrah artırımı örn Örnek: Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait Kurumlar Vergisi matrah artırımı örn Örnek: Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait Kurumlar Vergisi matrah artırımı örn Örnek: Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait Kurumlar Vergisi matrah artırımı örn Örnek: Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait Kurumlar Vergisi matrah artırımı örn Örnek: Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait Kurumlar Vergisi matrah artırımı örn Örnek: Aylık vergilendirme dönemine tabi KDV mükelleflerine ait KDV artırımı örn Örnek: Aylık vergilendirme dönemine tabi KDV mükelleflerine ait KDV artırımı örn Örnek: Aylık vergilendirme dönemine tabi KDV mükelleflerine ait KDV artırımı örn Örnek: Aylık vergilendirme dönemine tabi KDV mükelleflerine ait KDV artırımı örn Örnek: Aylık vergilendirme dönemine tabi KDV mükelleflerine ait KDV artırımı örn Örnek: Aylık vergilendirme dönemine tabi KDV mükelleflerine ait KDV artırımı örn Örnek: Üç aylık vergilendirme dönemine tabi KDV mükelleflerinde KDV artırımı örn Örnek: Üç aylık vergilendirme dönemine tabi KDV mükelleflerinde KDV artırımı örn Örnek: Üç aylık vergilendirme dönemine tabi KDV mükelleflerinde KDV artırımı örn Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek Örnek: Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Vergisi artırımına ilişkin örnek STOK BEYANLARI Örnek: İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtiaya ilişkin örnek Örnek: İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtiaya ilişkin örnek...40 IV

5 3. Örnek: İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan makine, techizat ve demirbaşlara ilişkin örnek Örnek: İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ÖTV ye tabi mallara ilişkin örn Örnek: Kayıtlarda yer aldığı halde işletme de bulunmayan emtiaya ilişkin örnek Örnek: Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcuduna ilişkin örnek Örnek: Kayıtlarda yer aldığı halde işletme de bulunmayan ortaklardan alacaklara ilişkin örn UZLAŞMA Örnek: Tarhiyat öncesi uzlaşmanın sağlandığı, ödeme süresinin geçmediği durum ilişkin örn Örnek: Tarhiyat sonrası uzlaşma sağlandığı, uzlaşma sonucu çıkan vergilerin ödenmediği duruma ilişkin örnek Örnek: Tarhiyat öncesi uzlaşmanın sağlanamadığı, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına girmeden önce matrah artırımında bulunulduğu duruma ilişkin örnek Örnek: Tarhiyat öncesi uzlaşmanın sağlanamadığı, vergi inceleme raporunun kanunun yayım tarihinden önce vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği duruma ilişkin örnek Örnek: Tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunulduğu, henüz uzlaşma gününün verilmediği duruma ilişkin örnek Örnek: Tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunulduğu, uzlaşmanın sağlanamadığı ancak dava açma süresinin henüz geçmediği duruma ilişkin örnek Örnek: Tarhiyat öncesi uzlaşmanın sağlanamadığı, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına girmeden matrah artırımı yapıldığı duruma ilişkin örnek Örnek: Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulduğu ancak henüz uzlaşma gününün gelmediği duruma ilişkin örnek SAYILI KANUNA İLİŞKİN ÖRNEKLER Örnek: 5811 Kanun kapsamında beyana konu yurt dışında sahip olunan dövizi Türkiye ye getirmeyenlere mükelleflere ilişkin örnek Örnek: 5811 Kanun kapsamında sermaye artırımını kanuni süresinde gerçekleştirmeyen mükelleflere ilişkin örnek Örnek: 5811 Kanun kapsamında tahakkuk eden vergiyi kanuni süresinde ödemeyen mükelleflere ilişkin örnek Örnek: 5811 Kanun kapsamında beyan edip beyana konu varlık tutarını bankaya kanuni süresinde yatırmayan mükelleflere ilişkin örnek Örnek: Vergi incelemeye elamanının talebi üzerine takdire sevk edilen mükellefin 5811 Kanun kapsamında varlıklarını beyan edip kanunun diğer şartlarını yerine getirdikten sonra takdir komisyon kararına nasıl işlem tesis edileceğine ilişkin örnek..49 V

6 KAPSAM VE TANIMLAR ÖRNEK 1: 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre tarihinden önce verilmiş para cezası borcu bulunan mükellef, 5490 sayılı Kanundan doğan nüfus idari para cezası borcu için kanundan faydalanabilecektir sayılı Kanuna göre verilen idari para cezaları 6111 sayılı Kanun kapsamında olmadığından yapılandırmaya konu olmayacaktır. ÖRNEK 2: 2010 takvim yılına ait Gelir stopaj ve 1-12/ 2010 dönemleri Katma Değer Vergisi borcu bulunan mükellef 1-2-3, 4-5-6, üçer aylık gelir stopaj vergisi borçlarını ve Aralık ayı dışındaki katma değer vergisi borçlarını kanun kapsamında yapılandırabilecektir /2010 Gelir Stopaj ve Aralık/2010 KDV beyannamelerini verme süresi Ocak 2011 e rastladığından, bu dönemler 6111 sayılı Kanun kapsamına girmeyecektir. ÖRNEK 3: 2010 yılına ilişkin olarak yıllık tahakkuk etmiş sayılan Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu, 6111 sayılı Kanun kapsamına girmektedir. ÖRNEK 4: 2009 takvim yılına ait gelir vergisi borcu olan mükellefin tarihinden önce verilen trafik para cezası borcu da bulunmaktadır sayılı Kanundan faydalanmak isteyen mükellef en geç 2 Mayıs 2011 tarihine kadar ilgili vergi dairelerine başvurduğu takdirde borçlarını kanun kapsamında yapılandırabilecektir. ÖRNEK 5: 2010 yılına ilişkin Emlak Vergisi takvim yılı başında tahakkuk ettiğinden bu Kanun kapsamına girmektedir. ÖRNEK 6: Basit usulde vergi mükellefi olanların 2010 takvim yılına ait beyannamelerini 2011 yılı şubat ayı içersinde vermeleri gerektiğinden 6111 sayılı kanun hükmünden 2010 yılı borçları için faydalanmaları mümkün değildir. ÖRNEK 7: 2010 yılına ilişkin Geçici Vergilerini ödememiş olan mükellef 1-2 ve 3. dönemleri tarihinden önce tahakkuk ettiğinden, sadece bu dönem Geçici Vergiler için bu Kanundan faydalanılabilecektir. 2

7 ÖRNEK 8: Vadesi tarihinden öncesine ilişkin ecrimisil borcu olan mükellefin ayrıca 2008 yılında verilmiş adli para cezası borcu da bulunmaktadır sayılı kanundan faydalanmak isteyen mükellef ilgili vergi dairesine başvurduğu takdirde ecrimisil borcunu kanun kapsamında yapılandırabilecekken adli para cezası kanun kapsamında olmadığından faydalanamayacaktır. ÖRNEK 9: 12 Eylül 2010 yılında yapılan Anayasadaki bazı maddelerin değişmesi hakkındaki Referandumda oy kullanmamış olan ödevli kendisine 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanuna istinaden verilen idari para cezası için 6111 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanabilecektir. ÖRNEK 10: 2010 Aralık ayına ilişkin Özel Tüketim Vergisi borcunu ödememiş olan mükellef 6111 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmak istediğinde Aralık ayının ilk 15 günlük birinci vergilendirme dönemi için beyanname verme süresi tarihi olduğundan bu dönem için kanun hükümlerinden faydalanabilecekken 2. vergilendirme döneminin beyanname verme süresi tarihi olduğunda bu dönem ÖTV si için kanundan faydalanamayacaktır. ÖRNEK 11: YURT-KUR a olan borcu için daha önce herhangi bir yapılandırmadan yararlanmayan ödevli ilgili vergi dairesine başvurarak 6111 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanabilecektir. ÖRNEK 12: YURTKUR a olan borçlarını daha önce 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun geçici 4. maddesi hükmünden yararlanarak ödeme taahhüdünde bulunanlardan, taahhütlerini yerine getirmemeleri nedeniyle yararlanma haklarını kaybedenler YURT-KUR a başvurarak bu kanun hükümlerinden faydalanabilecektir. ÖRNEK 13: Kendisine, yetki belgesi almadan taşımacılık faaliyetinde bulunduğu gerekçesi ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa istinaden idari para cezası kesilen ödevli ilgili vergi dairesine başvuruda bulunarak borcu için 6111 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanabilecektir. 3

8 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR ÖRNEK 1: 26/02/2007 vadeli 2.000,-TL katma değer vergisi süresinde ödenmemiştir. Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 2.190,09TL gecikme zammı hesaplanmıştır. Kanunun yayımı tarihi itibarıyla toplam borç tutarı 4.190,09TL dir. Bu Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunulması halinde, vergi aslına uygulanan gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Buna göre, gecikme zammının hesaplandığı süre, gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine uygulanacak toplam TEFE/ÜFE oranı ve TEFE/ÜFE tutarı aşağıdaki şekilde olacaktır. Gecikme Zammı Hesaplanan Süre Alacak Aslı Gecikme Zammı Gecikme Zammı * TEFE/ÜFE TEFE/ÜFE * 26/2/ /02/ ,00 % ,09 % 30,60 612,05 * 26/2/ /2/2011 arasındaki süre için hesaplanmıştır. Ödenecek Tutar Katma Değer Vergisi: TEFE/ ÜFE (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine): TOPLAM: 2.000,00 TL 612,05 TL 2.612,05TL Buna göre, örnek olayda 4.190,09-TL ödenmesi gerekirken, Kanundan faydalanılması halinde 2.612,05-TL ödenecek olup, bu durum mükellefe 1.578,04-TL lik bir avantaj sağlamaktadır. 4

9 ÖRNEK 2: 2006 vergilendirme dönemine ilişkin 25/4/2007 tarihine kadar elektronik ortamda verilmesi gereken yıllık kurumlar vergisi beyannamesi verilmemiştir. Yapılan inceleme sonucunda, 2006 dönemi için ,-TL kurumlar vergisi tarh edilmesi ve vergi ziyaı cezası ile özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Vergi/ceza ihbarnamesi 05/3/2008 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. İnceleme sonucu yapılan bu tarhiyat 04/4/2008 tarihinde itirazsız tahakkuk etmiş ve Kanunun yayımlandığı tarihe kadar herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Bu tarhiyata göre tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası, özel usulsüzlük cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları şu şekildedir. Kurumlar Vergisi : ,00 TL Vergi Ziyaı Cezası : ,00 TL Özel Usulsüzlük Cezası : 1.390,00 TL Gecikme Faizi : ,00 TL Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı : ,80TL Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme : ,80TL Zammı TOPLAM ,60 TL Bu Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunulması halinde, ödenecek tutar ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarları şu şekilde olacaktır. Vergi aslına uygulanan gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Buna göre, örnek olayda gecikme faizinin hesaplandığı süre, gecikme faizi tutarı, bu sürelere ilişkin toplam TEFE/ÜFE oranları ve TEFE/ÜFE tutarları aşağıda gösterilmiştir. Gecikme Faizi Hesaplanan Süre Alacak Aslı Gecikme Faizi Gecikme Faizi TEFE/ÜFE TEFE/ÜFE 30/4/ % %6, ,00 4/4/2008 Gecikme zammının hesaplandığı süre, gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine uygulanacak toplam TEFE/ÜFE oranları ve TEFE/ÜFE tutarı aşağıdaki şekildedir. Gecikme Zammı Hesaplanan Süre 4/5/ /2/2011 Alacak Aslı (K.V.) Gecikme Zammı Gecikme Zammı TEFE/ÜFE TEFE/ÜFE % ,80 %15, ,00 Ödenecek Tutar Kurumlar Vergisi : ,00 TL Özel Usulsüzlük Cezası (1.390,00 x % 50=) : 695,00 TL TEFE/ÜFE (Gecikme Faizi Yerine) : 4.830,00TL TEFE/ÜFE (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine) : ,00TL TOPLAM : ,00TL Buna göre, örnek olayda ,60 -TL ödenmesi gerekirken, Kanundan faydalanılması halinde ,00-TL ödenecek olup, bu durum mükellefe ,60-TL lik bir avantaj sağlamaktadır. 5

10 ÖRNEK 3: 24/5/2010 tarihinde verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamesi süresinde verilmemiştir. Mükellefin defter ve belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucu adına ,-TL katma değer vergisi tarh edilmiş, ayrıca verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Buna ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi 25/11/2010 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. Mükellef, 10/12/2010 tarihinde uzlaşma talebinde bulunmuş, 9/2/2011 tarihi uzlaşma günü olarak verilmiş ve aynı gün varılan uzlaşma sonucuna göre, vergi dairesince aşağıda yazılı tutarlar tahakkuk ettirilmiştir. Katma Değer Vergisi : ,00 TL Vergi Ziyaı Cezası : 7.000,00 TL Gecikme Faizi : 5.580,00 TL TOPLAM : ,00 TL Mükellefin Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla uzlaşma sonucu tahakkuk eden alacakların henüz ödeme süresi geçmemiş olduğundan, Kanunun 2 nci maddesi hükmüne göre ödenecek tutar şu şekilde olacaktır. Gecikme Faizi Hesaplanan Süre 26/5/2010-9/2/2011 Alacak Aslı Gecikme Faizi Gecikme Faizi TEFE/ÜFE TEFE/ÜFE ,00 % 13, ,00 % 2, ,00 Ödenecek Tutar Katma Değer Vergisi : ,00 TL TEFE/ÜFE (Gecikme : 1.030,00TL Faizi Yerine) TOPLAM : ,00 TL Buna göre, örnek olayda ,00 -TL ödenmesi gerekirken, Kanundan faydalanılması halinde ,00 -TL ödenecek olup, bu durum mükellefe ,00-TL lik bir avantaj sağlamaktadır. ÖRNEK 4: 2010 yılında 9000 TL tutarındaki Avukatlık hizmet bedeli için vermesi gereken serbest meslek makbuzunu vermeyen ödevliye 900 TL tutarında özel usulsüzlük cezası kesilmiş ve vergi/ceza ihbarnamesi 17/1/2011 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mükellef söz konusu vergi cezası için 213 sayılı Kanunun 376 ncı maddesi hükmünden yararlanmak üzere dava açma süresinin son günü olan 16/2/2011 tarihinde vergi dairesine müracaat etmiştir. Vergi dairesince mükellefin talebi üzerine cezanın 1/3 ü indirilerek, kalan 600,00-TL özel usulsüzlük cezası tahakkuk ettirilmiş ve mükellefe cezayı 16/3/2011 tarihine kadar ödemesi gerektiği bildirilmiştir. Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi henüz geçmemiş olan bu alacağa ilişkin Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunulması halinde, 213 sayılı Kanunun 376 ncı maddesi çerçevesinde hesaplanan 600,00-TL özel usulsüzlük cezası 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre % 50 oranında indirilerek tahsil edilecektir. Söz konusu cezanın % 50 sine isabet eden (600 x % 50=)300,00-TL nin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödemesi halinde, özel usulsüzlük cezasından kalan 300,00-TL nin tahsilinden vazgeçilecektir. Buna göre, örnek olayda 600,00-TL ödenmesi gerekirken, Kanundan faydalanılması halinde 300,00-TL ödenecek olup, bu durum mükellefe 300,00-TL lik bir avantaj sağlamaktadır. 6

11 ÖRNEK 5: Ocak, Şubat, Mart /2009 geçici vergilendirme dönemine ilişkin 9.500,- TL kurum geçici vergi tahakkuk etmiştir. Ancak mükellef 17/5/2009 vadeli kurum geçici vergi borcunu ödememiştir. Söz konusu vergi borcu mükellefin kurumlar vergisi beyannamesini, beyanname verme süresi içerisinde vermesi nedeniyle, 1/4/2010 tarihinde terkin edilmiş ve 2.310,88 TL gecikme zammı hesaplanmıştır. Mükellefin gecikme zammı borcuna karşılık vergi dairesince 10/11/2010 tarihinde 500,00-TL cebren tahsilat yapılmıştır. Mükellefin, 6111 sayılı Kanundan yararlanmak için başvuruda bulunması halinde kurum geçici vergisinin vade tarihinden terkin edildiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı tutarı yerine TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Bu durumda uygulanacak toplam TEFE/ÜFE oranı % 6,6742 dir. TEFE/ÜFE tutarı ise (9.500 x % 6,6742 =) 634,05 TL olacaktır. Mükellefin gecikme zammına karşılık hiç ödeme yapmamış olması halinde, Kanun hükmünden yararlanmak için ödemesi gereken tutar 634,05 TL dir. Ancak, mükelleften Kanunun yayımlandığı tarihten önce gecikme zammına karşılık 500,00-TL tahsilat yapıldığından; 6111 sayılı Kanuna göre ödemesi gereken TEFE/ÜFE tutarından, daha önce ödenen gecikme zammı tutarı çıkarılarak tahsili gereken TEFE/ÜFE tutarı bulunacaktır. Buna göre, ödenecek TEFE/ÜFE tutarı; (634,05-500=) 134,05 TL dir. Buna göre, örnek olayda (2.310,88-500,00=) 1.810,88 TL nin ödenmesi gerekirken, Kanundan faydalanılması halinde 134,05-TL ödenecek olup, bu durum mükellefe 1.676,83-TL lik bir avantaj sağlamaktadır. 7

12 ÖRNEK 6: Mükellefe, yaptığı satışa ilişkin fatura vermemesinden dolayı 320,00-TL özel usulsüzlük cezası kesilmiş ve vergi/ceza ihbarnamesi 27/07/2010 tarihinde tebliğ edilmiştir. Kesilen ceza itirazsız kesinleşmiştir. Mükellefin, 6111 sayılı Kanundan yararlanmak için başvuruda bulunması halinde 320,00-TL özel usulsüzlük cezasının % 50 sine isabet eden (320 x %50=) 160,00-TL ödemesi gerekecektir. Buna göre, örnek olayda 320,00-TL ödenmesi gerekirken, Kanundan faydalanılması halinde 160,00-TL ödenecek olup, bu durum mükellefe 160,00-TL lik bir avantaj sağlamaktadır. ÖRNEK 7: 12/3/2009 vadeli, 548,-TL tutarlı trafik idari para cezasının, Kanundan yararlanılmak suretiyle ödenmesi durumunda ödenmesi gereken alacak tutarı ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı şu şekilde olacaktır. Faiz Hesaplanan Süre 12/3/ /2/2011 İdari Para Cezası Faiz Faiz TEFE/ÜFE TEFE/ÜFE 548 % ,60 % 17,70 97 Ödenecek Tutar İdari Para Cezası : 548,00 TL TEFE/ÜFE (% 125 Faiz Yerine) : 97,00 TL TOPLAM : 645,00 TL Buna göre, örnek olayda 1.205,60-TL ödenmesi gerekirken, Kanundan faydalanılması halinde 645,00-TL ödenecek olup, bu durum mükellefe 560,60-TL lik bir avantaj sağlamaktadır. 8

13 ÖRNEK 8: İhracatın finansmanı için 2/1/2004 tarihinde kredi kullanan mükelleften teşvik mevzuatı gereğince kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmamıştır. İhracat taahhüdünü süresi içinde kapatan mükellefin taahhüt kapatılmasında kullanılan gümrük beyannamelerinin gerçeğe uygun olmadığının anlaşılması üzerine ilgili banka tarafından 9.000,-TL kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi takip ve tahsil edilmek üzere mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine 14/9/2006 tarihinde bildirilmiştir. Vergi dairesince yapılan tebliğ üzerine vadesi 20/10/2006 tarihi olan kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ile kredi kullanım tarihinden vade tarihine kadar hesaplanan cezai faiz için Kanunun yayımlandığı tarihe kadar herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Mükellefin, Kanundan yararlanmak üzere bağlı olduğu vergi dairesine başvurması halinde, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi aslına; - Kredi kullanım tarihinden (2/1/2004) vade tarihine kadar geçen süre için hesaplanan cezai faiz yerine, - Vade tarihinden Kanunun yayımlandığı tarihe (25/2/2011) kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı yerine, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Buna göre, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ve cezai faiz için uygulanacak TEFE/ÜFE aylık değişim oranları toplamı ve TEFE/ÜFE tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır. Cezai Faizin Hesaplandığı Süre 2/1/2004- KKDF Cezai Faiz* TEFE/ÜFE TEFE/ÜFE ,94 % 27, ,90 19/10/2006 Örnek olayın meydana geldiği dönemde yıllık cezai faiz oranı; 3095 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan kanuni faiz oranlarının 2 katıdır. Hesaplamalarda, kredi kullanım tarihinden alacağın vade tarihine kadar yürürlükte olan kanuni faiz oranlarının 2 katı esas alınarak geçen gün sayıları üzerinden basit faiz hesaplama metodu kullanılmaktadır. - 2/1/2004 tarihinden 30/6/2004 tarihine kadar (9000 x 181 x 43 x 2)/36500=) 3.838,20 TL - 1/7/2004 tarihinden 30/4/2005 tarihine kadar (9000 x 304 x 38 x 2)/36500=) 5.696,88 TL - 1/5/2005 tarihinden 31/12/2005 tarihine kadar (9000 x 245 x 12 x 2)/36500=) 1.449,86 TL - 1/1/2006 tarihinden 19/10/2006 tarihine kadar (9000 x 292 x 9 x 2)/36500=) 1.296,00 TL * 3.838, , , ,00 = ,94 TL Gecikme Zammının Hesaplandığı Süre 21/10/ /02/2011 KKDF Gecikme Zammı 9000 % 119,7368 Gecikme Zammı ,32 TEFE/ÜFE TEFE/ÜFE % 30, ,64 Ödenecek tutar: Ödenecek Tutar Kaynak Kullanımını Destekleme : 9.000,00 TL Fonu Kesintisi TEFE/ ÜFE (Cezai Faiz : 2.430,90 TL Yerine) TEFE/ ÜFE (Gecikme Zammı : 2.788,64 TL Yerine) TOPLAM : ,54 TL Buna göre, örnek olayda ,26-TL ödenmesi gerekirken, Kanundan faydalanılması halinde ,54 -TL ödenecek olup, bu durum mükellefe ,72-TL lik bir avantaj sağlamaktadır. 9

14 ÖRNEK 9: Mükellef tarafından 30/4/2010 tarihinde ödenmesi gereken ,-TL kurumlar vergisi zamanında ödenmemiştir. 5/11/2010 tarihinde vergi dairesine başvurularak toplam borç için tecil talebinde bulunulmuştur. Vergi dairesi mükellefin gecikme zammı dahil ,70TL borcu olduğunu tespit etmiş ve bu tutarın, ilk taksit Kasım/2010 ayından başlamak ve 10 ayda 10 eşit taksitte ödenmek üzere tecilini uygun görmüştür. Aylık Taksit : ,70/ 10 = 2.238,67 TL dir. Mükellef ilk üç taksitini zamanında ödemiş, Şubat 2011 ayında Kanundan yararlanmak için bağlı olduğu vergi dairesine başvuruda bulunmuştur. İlk üç taksit ile birlikte toplam 125,36 TL tecil faizi ödenmiştir. Bu örnekte, vergi dairesi öncelikle kalan borç tutarından ne kadarının vergi aslı, ne kadarının da gecikme zammı olduğunu tespit edecektir. Örnek olayda; Ödenen Borç = Aylık Taksit x Ay Sayısı = 2.238,67 x 3 = 6.716,01 TL Ödenen tutardan vergi aslına isabet eden tutar, aşağıdaki formüle göre tespit edilecektir. Vergi aslına isabet eden tutar = Ödenen Tutar x Vergi Aslı Borç Vergi aslına isabet eden tutar = 6.716,01 x ,70 = 6.000,-TL dir. Kalan vergi aslı tutarı = = ,-TL dir. Bu durumda, tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacaktır. Kalan 7 taksit tutarının toplamı ,69 TL olup bunun ,-TL si vergi aslı, 1.670,69 TL si gecikme zammıdır. Vergi aslından kalan tutara, gecikme zammı yerine vade tarihinden Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanacak 881,83 TL TEFE/ÜFE tutarı ile vergi aslı toplanarak ödenecek toplam tutar bulunacaktır. Bununla birlikte, tecil kapsamında ilk üç taksit tutarı ile birlikte Kanunun yayımı tarihinden önce tahsil edilen 125,36 TL tecil faizi red ve iade edilmeyecektir. Buna göre, örnek olayda ,69 TL ödenmesi gerekirken, Kanundan faydalanılması halinde ,83-TL ödenecek olup, bu durum mükellefe 788,86-TL lik bir avantaj sağlamaktadır. 10

15 İDARİ PARA CEZALARI ÖRNEK 1: 12/3/2009 vadeli, 548,-TL tutarlı trafik idari para cezasının, Kanundan yararlanılmak suretiyle ödenmesi durumunda ödenmesi gereken alacak tutarı ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı şu şekilde olacaktır. Faiz Hesaplanan Süre 12/3/ /2/2011 İdari Para Cezası Faiz Faiz TEFE/ÜFE TEFE/ÜFE 548 % ,60 % 17,70 97 Ödenecek Tutar İdari Para Cezası : 548,00 TL TEFE/ÜFE (% 125 Faiz : 97,00 TL Yerine) TOPLAM : 645,00 TL Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar % 125 Faiz : 671,25 TL TOPLAM : 671,25 TL Buna göre, örnek olayda 1.205,60-TL ödenmesi gerekirken, Kanundan faydalanılması halinde 645,00-TL ödenecek olup, bu durum mükellefe 560,60-TL lik bir avantaj sağlamaktadır. ÖRNEK 2: 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa istinaden kesilen 2.000,00-TL tutarlı trafik idari para cezası 07/6/2010 tarihinde ilgilisine tebliğ edilmiştir. Söz konusu para cezasına karşı cezaya muhatap olan kişi 11/6/2010 tarihinde sulh ceza mahkemesinde dava açmıştır. Ancak, ilk derece yargı merciinde dava devam ederken yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanundan yararlanmak suretiyle trafik idari para cezası ödenmek istenmiştir. İlk derece yargı merciinde derdest olan davadan vazgeçildiğinden, idari para cezasının % 50 si ile bu tutara isabet eden faiz yerine trafik idari para cezasının vade tarihi olan 07/7/2010 tarihinden 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için hesaplanacak TEFE/ÜFE tutarının Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla trafik idari para cezasının kalan % 50 si ile bu cezaya bağlı faizin tahsilinden vazgeçilecektir. Buna göre, Kanun kapsamında ödenecek trafik idari para cezası tutarı ile bu tutara isabet eden TEFE/ÜFE tutarı şu şekilde olacaktır. Faiz Hesaplanan Süre Trafik İdari Para Cezası Faiz Faiz Tahsili Gereken İdari Para Cezası TEFE/ÜFE TEFE/ÜFE 07/7/ /2/ ,00 % , % 8,43 84,30 Ödenecek Tutar İdari Para Cezası : 1.000,00 TL TEFE/ÜFE (% 40 Faiz Yerine) : 84,30 TL TOPLAM : 1.084,30 TL Tahsilinden Vazgeçilen Tutar İdari Para Cezası : 1.000,00 TL % 40 Faiz : 800,00 TL TOPLAM : 1.800,00 TL Buna göre, örnek olayda ( =2.800,00 TL) ödenmesi gerekirken, Kanundan faydalanılması halinde 1.084,30 TL ödenecek olup, bu durum mükellefe 1715,70 TL lik bir avantaj sağlamaktadır. 11

16 KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARI ÖRNEK 1: X A.Ş nin Ocak/2008 vergilendirme dönemi hesaplarının katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporunda; TL katma değer vergisi TL vergi ziyaı cezası tarhiyatı önerilmesi üzerine tanzim olunan vergi/ceza ihbarnamesi tarihinde mükellef kuruma tebliğ edilmiştir. Mükellef Kurum, söz konusu vergi/ceza ihbarnamesini vergi mahkemesi nezdinde dava konusu yapmış olup kanunun yayımlandığı tarih itibariyle herhangi bir karar taraflara tebliğ edilmemiştir. Kanunun 3 ncü maddesinden yararlanmak üzere tarihinde başvuruda bulunan mükellefin, vergi aslının % 50 si olan TL. ile birlikte ÜFE değişim oranları esas alınarak belirlenen tutar olan 2.324,05-TL toplamı 7.324,05 TL nin kanunda öngörülen süre ve şekilde ödemesi halinde* verginin kalan % 50 si (5.000TL) ile gecikme zammı(1.878,40-tl), gecikme faizi (5.835,00- TL), vergi ziyaı cezası ( TL) ve bu cezaya uygulanan gecikme zammının (1.878,00-TL) toplamı olan ,40-TL. nin tahsilinden vazgeçilecektir. * Mükellef ödeme planına bağlanan borcunu peşin veya seçimlilik hakkını kullanarak, 36 aya kadar 18 eşit taksitte ödemesi mümkün bulunmaktadır. ÖRNEK 2: X A.Ş nin Ocak/2008 vergilendirme dönemi hesaplarının katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporunda; TL katma değer vergisi TL vergi ziyaı cezası tarhiyatı önerilmesi üzerine tanzim olunan vergi/ceza ihbarnamesi tarihinde mükellef kuruma tebliğ edilmiştir. Mükellef Kurum, söz konusu vergi/ceza ihbarnamesini vergi mahkemesi nezdinde dava konusu yapmış olup, Vergi mahkemesi davanın kabulü ile tarhiyatın terkinine karar vermiştir. Vergi Dairesi söz konusu mahkeme kararına karşı tarihinde temyiz başvurusunda bulunmuş, kanunun yayımlandığı tarih itibariyle bu başvuruyla ilgili herhangi bir karar taraflara ulaşmamıştır. Mükellef Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanmak üzere tarihinde vergi dairesine başvuruda bulunmuştur. Bu durumda kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son karar tarhiyatın terkinine ilişkin olduğundan, vergi aslının % 20 si olan 2.000TL ile birlikte ÜFE değişim oranları esas alınarak belirlenen tutarı olan 483-TL toplamı 2.483,48 TL nin kanunda öngörülen süre ve şekilde* ödenmesi halinde, verginin % 80 i (8.000-TL) ile gecikme zammı(1.873-tl) ve gecikme faizi (5.875-TL) ile vergi ziyaı cezası( tl) ve bu cezaya uygulanan gecikme zamlarının(1.873-tl) toplamı olan TL nin tahsilinden vazgeçilecektir. *Mükellefin ödeme planına bağlanan tutarı peşin veya seçimlilik hakkını kullanarak 36 aya kadar 18 eşit taksitte ödemesi mümkün bulunmaktadır. ÖRNEK 3: X A.Ş nin Ocak/2008 vergilendirme dönemi hesaplarının katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporunda; TL katma değer vergisi TL vergi ziyaı cezası tarhiyatı önerilmesi üzerine tanzim olunan vergi/ceza ihbarnamesi tarihinde mükellef kuruma tebliğ edilmiştir. Mükellef Kurum, söz konusu vergi/ceza ihbarnamesini vergi mahkemesi nezdinde dava konusu yapmış olup, Vergi mahkemesi yapılan tarhiyatın tasdikine karar vermiştir. Mükellef kurum söz konusu mahkeme kararına karşı tarihinde temyiz başvurusunda bulunmuş, kanunun yayımlandığı tarih itibariyle bu başvuruyla ilgili herhangi bir karar taraflara ulaşmamıştır. Mükellef Kanunun 3/(2-b) maddesinden yararlanmak üzere tarihinde vergi dairesine başvuruda bulunmuştur. Bu durumda kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son karar tarhiyatın tasdikine ilişkin olduğundan tasdik edilen verginin tamamı olan TL ile birlikte ÜFE değişim oranları esas alınarak belirlenen tutarı olan 2.619,00 -TL toplamı ,00-TL nin, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde*, gecikme zammı( TL) ve gecikme faizi (5.835-TL) ile vergi ziyaı cezası(10.000,00-tl) ve bu cezaya uygulanan gecikme zamlarının(1.873-tl) toplamı olan TL nin tahsilinden vazgeçilecektir. *Mükellefin ödeme planına bağlanan tutarı peşin veya seçimlilik hakkını kullanarak 36 aya kadar 18 eşit taksitte ödemesi mümkün bulunmaktadır. 12

17 ÖRNEK 4: X A.Ş nin Ocak/2008 vergilendirme dönemi hesaplarının katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporunda; TL katma değer vergisi TL vergi ziyaı cezası tarhiyatı önerilmesi üzerine tanzim olunan vergi/ceza ihbarnamesi tarihinde mükellef kuruma tebliğ edilmiştir. Mükellef Kurum, söz konusu vergi/ceza ihbarnamesini vergi mahkemesi nezdinde dava konusu yapmış olup, Vergi mahkemesi yapılan tarhiyatın tasdikine karar vermiştir. Mükellef kurumca söz konusu mahkeme kararına karşı tarihinde temyiz başvurusunda bulunulmuş, Danıştay, tasdike ilişkin vergi mahkemesi kararının bozulmasına vermiştir. Danıştay kararı tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmiştir. Mükellef Kanunun 3/1 maddesinden yararlanmak üzere tarihinde vergi dairesine başvuruda bulunmuştur. Bu durumda kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son karar, bozma kararı olduğundan; vergi aslının % 50'si olan TL ile birlikte ÜFE değişim oranları esas alınarak belirlenen tutarı olan 2.324,05-TL toplamı 7.324,05-TL nin, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde*, verginin kalan %50 si olan 5.000,00-TL, vergi ziyaı cezası (10.000,00-TL), vegi aslına mahkeme kararının tebliğ tarihine kadar uygulanan gecikme faizi, vade tarihinden itibaren vergi aslı ve vergi ziyaı cezası için uygulanan gecikme zammının(toplam TL nin) tahsilinden vazgeçilecektir. *Mükellefin ödeme planına bağlanan tutarı peşin veya seçimlilik hakkını kullanarak 36 aya kadar 18 eşit taksitte ödemesi mümkün bulunmaktadır. ÖRNEK 5: X A.Ş nin Ocak/2008 vergilendirme dönemi hesaplarının katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporunda; TL katma değer vergisi TL vergi ziyaı cezası tarhiyatı önerilmesi üzerine tanzim olunan vergi/ceza ihbarnamesi tarihinde mükellef kuruma tebliğ edilmiştir. Mükellef Kurum, söz konusu vergi/ceza ihbarnamesini vergi mahkemesi nezdinde dava konusu yapmış olup, Vergi mahkemesi yapılan tarhiyatın tasdikine karar vermiştir. Mükellef kurumca söz konusu mahkeme kararına karşı tarihinde temyiz başvurusunda bulunulmuş, Danıştay, tasdike ilişkin vergi mahkemesi kararının kısmen onanmasına kısmen bozulmasına; vergi tarhiyatının TL kısmı ile buna bağlı TL vergi ziyaı cezasına ilişkin kısmının onanmasına, TL vergi aslı ile buna bağlı vergi ziyaı cezasına ilişkin kısmının bozulmasına karar vermiştir. Danıştay kararı tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmiştir. Mükellef kurum 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanmak üzere tarihinde vergi dairesine başvuruda bulunmuştur. Bu durumda tasdik edilen vergi aslının tamamının(6.000) ve bozma kararı verilen vergi aslının % 50'si olan TL nin, ÜFE değişim oranları esas alınarak belirlenen tutarı olan 2.523,88 TL ile birlikte kanunda öngörülen süre ve şekilde* ödenmesi halinde, verginin kalan %50 si olan (2.000-TL), vergi ziyaı cezası ( TL), vegi aslına mahkeme kararının tebliğ tarihine kadar uygulanan gecikme faizi, vade tarihinden itibaren vergi aslı ve vergi ziyaı cezası için uygulanan gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir. *Mükellefin ödeme planına bağlanan tutarı peşin veya seçimlilik hakkını kullanarak 36 aya kadar 18 eşit taksitte ödemesi mümkün bulunmaktadır. 13

18 ÖRNEK 6: ABC A.Ş nin 2010 defter ve belgelerinin incelenmesi neticesinde 20 Nisan 2010 tarihinde X firmasından aldığı TL tutarındaki emtialara ilişkin ödemelerin banka ve özel fınans kurumları aracılığı ile yapılmadığı tespit edilerek ABC AŞ adına TL özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. Kesilen özel usulsüzlük cezası tarihinde ABC AŞ ye tebliğ edilmiş süresinde vergi mahkemesi nezdinde dava açılmıştır. Vergi mahkemesince davanın kabulü ile TL olarak kesilen özel usulsüzlük cezasının tasdikine karar verilmiştir. Mükellef söz konusu karara Danıştaya başvurarak itiraz etmiştir Danıştay, vergi mahkemesince tasdik edilen TL olarak kesilen özel usulsüzlük cezasının TL kısmının onanmasına, TL kısmı için bozma kararı vermiştir. Karar tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmiştir. ABC Şirketi TL tutarındaki kısmen onama kararı için 6111 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yararlanmak üzere tarihinde vergi dairesine başvuruda bulunmuştur. Danıştay'ca onanan TL nin %25 in (2.500-TL nin) ve bozulan kısmın %10 nun (600- TL) kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde* vergi aslına bağlı olmayan özel usulsüzlük cezasının kalan TL kısmının tahsilinden vazgeçilecektir.. *Mükellefin ödeme planına bağlanan tutarı peşin veya seçimlilik hakkını kullanarak 36 aya kadar 18 eşit taksitte ödemesi mümkün bulunmaktadır.. ÖRNEK 7: Bay D, Mart-2007 dönemi KDV beyannamesini vermediğinden; dönem matrahı Takdir Komisyonu marifetiyle takdir edilmiş olup, komisyon kararına istinaden TL KDV, TL vergi ziyaı cezası tarh edilerek 10 Ocak 2011 tarihinde kendisine tebliğ edilmiştir. Bay D söz konusu ihbarnameye dava açma süresinin son günü olan tarihine kadar vergi mahkemesine dava açmamıştır. Bu durumda Bay D'nin 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinden faydalanması mümkün bulunmamakla birlikte kesinleşmiş alacak kapsamında yasanın 2. maddesinden yararlanabilecektir. 14

19 ÖRNEK 8: X A.Ş nin Ocak/2008 vergilendirme dönemi hesaplarının katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporunda; TL katma değer vergisi TL vergi ziyaı cezası tarhiyatı önerilmesi üzerine tanzim olunan vergi/ceza ihbarnamesi mükellef kuruma tebliğ edilmiştir. X A.Ş tarihinde 6111 sayılı Kanunun 3. maddesinden faydalanmak üzere bağlı olduğu Vergi dairesine müracaat etmiştir. Bu durumda X A.Ş.nin vergi aslının %50 si olan TL ile birlikte ÜFE değişim oranları esas alınarak belirlenen TL yi kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde* vergi aslının kalan %50 si olan 5.000TL, vergi ziyaı cezası cezası tutarı olan TL ve gecikme faizi tutarı olan 7.997TL. toplam TL.nin tahsilinden vazgeçilecektir. *Mükellefın ödeme planına bağlanan tutarı peşin veya seçimlilik hakkını kullanarak 36 aya kadar 18 eşit taksitte ödemesi mümkün bulunmaktadır.. ÖRNEK 9: X A.Ş nin Mart/2008 vergilendirme dönemi hesaplarının katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporunda; TL katma değer vergisi TL vergi ziyaı cezası tarhiyatı önerilmesi üzerine tanzim olunan vergi/ceza ihbarnamesi mükellef kuruma tebliğ edilmiştir. Mükellef Kurum, söz konusu vergi/ceza ihbarnamesini vergi mahkemesi nezdinde dava konusu yapmış olup, Vergi mahkemesi yapılan tarhiyatın TL vergi aslı ile buna ait TL vergi ziyaı cezasına ilişkin kısmının tadilen tasdikine karar vermiştir. Mahkeme kararı tarihinde vergi dairesine tebliğ edilmiştir Mükellef kurum 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanmak üzere tarihinde vergi dairesine başvuruda bulunmuştur. Bu durumda tasdik edilen vergi aslının tamamının(50.000), ÜFE değişim oranları esas alınarak belirlenen tutarla birlikte kanunda öngörülen süre ve şekilde* ödenmesi halinde, verginin kalan %50 si olan TL, vergi ziyaı cezası tutarı olan TL, uygulanan gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecektir. 15

20 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER ÖRNEK 1: X Ltd. Şti nin Ekim/2008 vergilendirme dönemi hesaplarının katma değer vergisi yönünden incelenmesi neticesinde düzenlenen vergi inceleme raporu tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmiştir. Rapora istinaden TL katma değer vergisi tarh edilmiş TL vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Bu tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi mükellefin kanuni temsilcisine tarihinde tebliğ edilmiştir. Mükellef kurum 6111 sayılı Kanunun 4. maddesinden faydalanmak üzere tarihinde vergi dairesine başvuruda bulunmuştur. Bu durumda mükellef, 500 TL vergi aslı ve kanun hükmü gereği bu tutara gecikme faizi yerine ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan 54,05 TL tutar ile kanunun yayımlandığı tarihten, ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizi olan 14 TL ile 568,05 TL nin, kanunda öngörülen süre ve şekilde* ödemesi halinde, 500 TL vergi aslı, TL vergi ziyaı cezası, 299,25 TL Gecikme Faizi olmak üzere 1.799,25 TL nin tahsilinden vazgeçilecektir. * Mükellef ödeme planına bağlanan tutarı peşin ödeyebileceği gibi ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödeyebilecektir. ÖRNEK 2: X Ltd. Şti nin Ocak-Mart/2007 vergilendirme dönemi hesaplarının gelir stopaj yönünden incelenmesi neticesinde düzenlenen vergi inceleme raporu tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmiştir. Rapora istinaden TL gelir stopaj vergisi tarh edilmiş ve 1000 TL vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Bu tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi tarihinde mükellefin kanuni temsilcisine tebliğ edilmiştir. Mükellef kurum, 6111 sayılı Kanunun 6. maddesinden faydalanmak üzere tarihinde vergi dairesine başvurarak TL gelir stopaj vergi artırımında bulunmuştur. Mükellef kurumun matrah artırımı yapmadan vergi dairesine intikal eden vergi inceleme raporu olduğu için matrah artırımı hükümlerinden, düzenlenen bu rapor için faydalanamayacak fakat 6111 sayılı Kanunun 4.maddesi hükmünden faydalanabilecektir. Bu durumda, mükellef 500 TL vergi aslı ve kanun hükmü gereği tarh edilen vergiye ilişkin tutara gecikme faizi yerine ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan 132 TL tutar ile kanunun yayımlandığı tarihten, ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizi olan 14 TL ile 646 TL nin, kanunda öngörülen süre ve şekilde* ödemesi halinde, 500 TL vergi aslı, TL vergi ziyaı cezası, 1.045,04 TL Gecikme Faizi olmak üzere 2.545,04 TL nin tahsilinden vazgeçilecektir. * Mükellef ödeme planına bağlanan tutarı peşin ödeyebileceği gibi ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödeyebilecektir. ÖRNEK 3: X AŞ nin 2009 vergilendirme dönemi hesaplarının kurumlar vergisi yönünden incelenmesi neticesinde düzenlenen vergi inceleme raporu tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmiştir. Düzenlenen vergi inceleme raporunda TL kurumlar vergisi matrah farkı üzerinden TL vergi aslı tarhı TL vergi ziyaı cezası kesilmesi önerilmiştir. X AŞ tarihinde 6111 sayılı Kanunun 6. maddesinden faydalanmak üzere vergi dairesine başvurarak TL kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmuştur hesap dönemi kurumlar vergi yönünden düzenlenen vergi inceleme raporundaki matrah farkı ile mükellef tarafından artırılan kurumlar vergisi matrahı birlikte değerlendirilmiş ve ikisi arasındaki TL fark için TL kurumlar vergisi tarh edilmiş ve 6000 TL vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Bu tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi kurumun kanuni temsilcisine tarihinde tebliğ edilmiştir. X AŞ 6111 sayılı Kanunun 4. maddesinden faydalanmak üzere tarihinde vergi dairesine müracaatta bulunmuştur. Ödevli kurum, tarh edilen verginin % 50 si olan TL ve kanun hükmü gereği tarh edilen vergiye ilişkin tutara gecikme faizi yerine ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan 132,30 TL tutar ile Kanunun yayımlandığı tarihten, ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizi olan 84 TL yi ve matrah artırımı sonucu ödemesi gereken TL olmak üzere ,30 TL nin kanunda öngörülen süre ve şekilde* ödemesini yapabilecektir. Bu durumda X AŞ, TL vergi aslı, TL vergi ziyaı cezası, TL Gecikme Faizi olmak üzere TL yerine, da ,30 TL ödeyerek ,70 TL borç yükünden kurtulacaktır. * Mükellef ödeme planına bağlanan tutarı peşin ödeyebileceği gibi ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödeyebilecektir. 16

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI. Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI. Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti TAHSĠLAT VE ÖDEMELERĠNĠ BANKA VEYA BENZERĠ FĠNANS KURUMLARINCA DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSĠK MECBURĠYETĠ Ticari iģlemler ve finansal

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

G E N E L G E 2009 20 1- GENEL AÇIKLAMALAR

G E N E L G E 2009 20 1- GENEL AÇIKLAMALAR Sayı : B.13.2.SGK.0.10.06.00/ 031-103 Konu :Tecil, taksitlendirme yetkileri ile 03/02/2009 usul ve esasları G E N E L G E 2009 20 1- GENEL AÇIKLAMALAR 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu hükümleri

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR DAR MÜKELLEFLER (TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYAN YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İLE YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜRK VATANDAŞLARI) İÇİN KİRA GELİRİ

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1, 2 ve

Detaylı

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189 numaralı telefon hattına Başvurabilirsiniz.

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Vergi Hukukunda Ödeme Zamanları ve Ödeme Zamanlarına Uyulmamasının 207 H VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME ZAMANLARI VE ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Dr. Adil NAS * GİRİŞ Vergi hukukunda süreler,

Detaylı

VERGİLEMEDE ADRESİN ÖNEMİ

VERGİLEMEDE ADRESİN ÖNEMİ ÖN KAPAK VERGİLEMEDE ADRESİN ÖNEMİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:

Detaylı

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1 TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1 Tarih 10/03/2014 Sayı 65472180-110[6402-103]-27350 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 65472180-110[6402-103]-27350 10/03/2014 Konu : Tecil

Detaylı

SDI Audit &Financial

SDI Audit &Financial Sayı &Tarih : S.Ö.B.24.G.6-24.10.2013 Özet Bülten : :Tahsilat Genel Tebliği (Seri A Sıra No 5) İle Tahsilat Genel Tebliği (Seri A Sıra No 1)'de Yapılan Değişiklikler Değerli Müşterimiz; Tahsilat Genel

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM Mustafa İNANÇ * 1-Kapsam Dahilde işleme rejimi ve geçici kabul rejimi, kısaca açıklayacak

Detaylı

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır. Güray ÖĞREDİK

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU SözleĢmeye davet Madde 42- (DeğiĢik birinci fıkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali

Detaylı

Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 )

Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) 23092013 Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinde çok sayıda değişiklik yapan Seri: A Sıra No: 5 Tahsilât Genel Tebliği, 11092013 tarih ve 28762 sayılı

Detaylı

* Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği ederek bilançonun düzenlenme şeklini belirlemek,

* Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği ederek bilançonun düzenlenme şeklini belirlemek, Şirket denetçilerini ancak genel kurul sorgulayabilir 29.04.2009 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Anonim şirketlerin kayıtlarını denetlemek ve incelemekle görevli murakıp hakkında herhangi bir konuda suç duyurusunda

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar GİRİŞ Bilindiği gibi; Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar 1- Bütçe içi ve bütçe dışı işlemlerden doğan yersiz, fazla ve haksız ödemeler, 2- Çalınan, kaybedilen veya

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı