VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. ALAN ADI SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. ALAN ADI SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. ALAN ADI SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Alan adı kullanımı ve esaslarını içeren işbu alan adı hizmet sözleşmesi, Ankara Cad. No:81 Bayraklı Tower Kat:19 adresinde bulunan Vargonen Teknoloji ve Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş. (Bundan sonra Vargonen olarak anılacaktır) ile. Adresinde mukim arasında Vargonen den ürün ve hizmet satın almak sureti ile Vargonen üzerinde bir hesap açtıran ve Müşteri olarak hizmet (Bundan sonra Müşteri olarak alınacaktır) alan 3. kişiler arasında kabul edilmiştir. Müşteri, işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. Müşteri ye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, Vargonen Teknoloji nin yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik müşteri tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, Vargonen Teknoloji, işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir. Vargonen in bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile Müşteri Vargonen den sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile, Müşteri, Vargonen Teknoloji nin, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 2. KONU Alan Adı Sözleşmesi, Müşteri nin Vargonen üzerinden sağladığı veya sağlayacağı alan adı tahsisi ve kayıt hizmetinin kullanımına ilişkin esas, usul ve şartları ortaya koyar. İşbu sözleşmenin elektronik ortamda imzalanmasını/kabulünü veya onayını takiben de Müşteri bu sözleşmenin imzalanmasına/kabulüne veya onayına katılmak suretiyle, sözleşmeyi okuyup anladığını, sözleşme hükümlerini gayri kabili rücu kabul ettiğini, sözleşme hükümlerinde yer bulmuş tüm kayıt ve şartlara uygun davranarak bağlı kalmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşterinin işbu hükümleri ihlal etmesi durumunda Vargonen müşteri hesaplarına el koyabilir, müşteri servislerini sınırsız veya süreli olarak duraklatabilir. Taraflar arasında ürün ve hizmetler nedeniyle çıkabilecek bütün ihtilaflar işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde değerlendirilecek çözüme kavuşturulacaktır. 3. TARAF TEMSİLCİLERİ Müşteri ve Vargonen, Müşteri ye tahsis edilen alan adı bakımından gerek müracaat esnasında gerek tahsis esnasında gerekse sonrasında tasarrufta bulunmaya yetkili yegane kişinin Müşteri olduğunu kabul ederler. Ancak Tüzel Kişiler bakımından yetkili kişinin yalnız ve ancak şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler olduğu tarafların kabulündedir. Müşteri adına, müşteri ya da yetkili kişiler tarafından yapılan

2 işlemlere ek olarak, alan adı veyahut şifrelerini, kullanıcı bilgilerini, sair kişisel verilerine sahip, Vargonen Müşteri Temsilcisini, çalışanlarını, call center görevlilerini, uzaktan destek ekiplerini kısaca Vargonen çalışanlarını veyahut Vargonen in doğrudan veyahut dolaylı yoldan müşteri hizmeti sağlamak üzere anlaştığı 3. Kişileri, Müşteri veyahut müşterinin yasal temsilcisi olduğunu ispat edebilen veyahut kuvvetli bir biçimde ortaya koyan kişilerin veyahut Müşteri nin 1. Dereceden kan veya sıhri hısımı olduğuna ikna edebilecek bir kişinin yaptığı işlemlerle ve Vargonen üzerinden tahsis edilmiş alan adları bakımından tesis ettiğiniz hesabınızı veyahut alan adını veya şifrelerini kullanan herhangi bir kişinin Müşteri menfaatine olsun ya da olmasın yapacağı işlemlerle bağlı olduğunu kabul etmektedir. Müşteri nin şifrelerinin Müşteri nin rızası hilafına ele geçirilmesi halinde bu şifrelerin kullanımından kaynaklanan 3. Kişilerin uğradığı zararlar da dahil olmak üzere meydana gelebilecek maddi ve manevi tüm zararlardan Müşteri sorumludur. 4. ÜCRETLENDİRME 4.1. İş bu sözleşmede belirtilen ürün ve hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek ücret, sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil edilerek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir. Türk lirası cinsinden gerçekleşmeyen satış işlemleri için ise ücret, fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir Vargonen önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda oluşabilecek değişiklikleri peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri hizmet ücretini Vargonen tarafından bildirilen vadede veya peşin olarak havale yoluyla veya paypal ya da kredi kartı ile veya Vargonen 'e elden ödemekle yükümlüdür Müşteri hizmet ücretini kredi kartı ile ödediğinde; Vargonen, teknik bir problem olmadıkça, iki iş günü içerisinde alan adı ile ilgili tescil işlemlerini tamamlayıp, alan adını müşterinin kullanımına tahsis edecektir. Müşteri havale veya paypal ile ödeme yaptığında, Müşteri, ödemenin Vargonen hesabına geçmesini teyidi ile iki iş günü içerisinde alan adı ile ilgili tescil işlemlerinin tamamlanıp, alan adının kullanımına tahsis edileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri hizmet ücretini Vargonen tarafından bildirilen vadede veya peşin olarak havale yoluyla veya paypal ya da kredi kartı ile veya Vargonen 'e elden ödemekle yükümlüdür. a) Kredi kartı veya paypal ödemelerinde Müşteri işbu sözleşmenin imzalanması ile Vargonen Teknoloji nin internet sitesi üzerinden talep ettiği ve bu site üzerinden satın aldığı tüm hizmetler için tahakkuk ettirilecek aylık hizmet faturaları ve ara ödeme bedellerinin, belirttiği kredi kartından veya paypal hesabından tahsil edileceğine peşinen muvafakat eder. b) Müşteri, döviz üzerinden satışı yapılan hizmetlerin kura bağlı fiyat artışını ve bu fiyatın, ödeme gününe ait dövizin TCMB nin belirlediği efektif satış kuru olan Türk Lira karşılığı olan tutarın kredi kartından

3 tahsilini Vargonen Teknoloji nin ayrı bir ihbar ve ihtarı gerekmezsizin peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. c) Müşteri, kredi kartı bilgilerinde ve geçerlilik süresinde veya paypal hesabında olabilecek değişiklikleri Vargonen e yazılı olarak bildirmemesi, kredi kartından veya paypal aracılığı ile tahsilat yapılamaması ya da kredi kartı veya paypal hesabına ait bilgilerin gerçeğe aykırı, sahte, yanlış ya da hatalı olması durumunda oluşacak her tür hukuki, cezai ve mali sorumluluğun kendisine ait olduğunu, işbu kredi kartıyla veya paypal hesabı ile düzenli ödeme talimatını, en erken ilk tahakkuk edilecek faturanın ödendiği tarihe kadar iptal etmeyeceğini, ilgili kredi kartının, paypal hesabının ya da ödeme talimatının iptal edilmesi halinde ise iptal durumunu DERHAL Vargonen Teknoloji ye bildireceğini kabul ve taahhüt eder. Müşterinin verdiği kredi kartı veya paypal hesabına ait bilgilerin yanlış, sahte, gerçeğe aykırı, hatalı olduğunun Vargonen tarafından, 3. Kişilerin şikayeti ile yahut savcılık makamları ve mahkeme kanalı ile ortaya çıkması - çıkarılması halinde, Müşteri Vargonen in uğradığı - uğraması muhtemel her türlü zararını ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın ilk talepte tazmin etmekle yükümlüdür. Yine aynı sebeplerle Vargonen in 3. Kişilere karşı bir tazmin yükümlülüğünün doğması halinde Vargonen in bu zararı Müşteri ye rücu edeceği Müşteri tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Bu durumda taraflarca beraber farklı bir ödeme şekli belirlenecektir. Müşteri, iptal durumunu bildirmez ise, Vargonen Teknoloji nin işbu sözleşme konusu hizmetleri durdurması, askıya alması ve/veya işbu sözleşmeyi derhal feshetme hakları ile birlikte hizmet bedeli alacağı için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. d) Sipariş verilmesini takiben Müşteri tarafından yapılacak ödemenin tamamlanması üzerine Vargonen tarafından fatura kesilecek ve hizmet aktivasyonu gerçekleştirilecektir. Banka Havalesi/EFT ve paypal metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar Müşteri ye aittir Ödemenin gecikmesi durumunda Vargonen kur veya vade farkı faturası kesme hakkını saklı tutar Vargonen, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, durdurma hakkı yanında ayrıca işbu sözleşmeyi hiçbir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin tek taraflı olarak derhal, tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshetme hakkını saklı tutar Vargonen, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut mal talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, işbu sayılan hususlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar veyahut Vargonen in Müşteri bakımından almak zorunda kaldığı hukuk müşavirliği vb. hizmetlerdir. Bu tahsilatlar, Müşterinin Vargonen de kayıtlı olan ödeme yöntemine mümkün olduğunca uygun biçimde fatura edilecektir Vargonen tarafından uygulanabilecek alan adı hizmetine yönelik kampanyalar, aksi bir durum web sitesi veya forumlar üzerinde belirtilmedikçe, Müşteriyi kapsamamaktadır. Müşterinin, alan adı

4 kampanyalarından faydalanmak istemesi halinde, bu amaçla yapacağı sipariş/başvuru onaylanmayacak olup, Müşteri tarafından kampanyaya ilişkin olarak herhangi bir ödeme yapılır ise, halin icabına göre bu ödeme mevcut ürün ve hizmetler için yapılmış sayılacak veya iade edilecektir Müşteri, münhasıran kendi kusur ve ihmalinden doğan sebeplerle temerrüde düşmesi ve Vargonen tarafından yazılı bildirimde bulunulmasına rağmen, bildirimde belirtilen süre içerisinde ödemeyi yapmaması halinde, süresi içinde ödenmeyen alacağın muaccel olduğu tarihten fiilen ödendiği tarihe kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası avans faiz oranları esas alınarak hesap yapılacak ve hizmet bedeline yansıtılacaktır Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık belirlenen vadede ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş olacak ve mütemerrit sayılacaktır. Bu durumda Vargonen kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder. Ancak, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun un, ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranı, işbu madde ile kabul edilen faiz oranından daha yüksek olduğu takdirde, Taraflar, gecikme faizi oranı olarak, kanun gereği ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranın uygulanacağını kabul ederler Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Vargonen'in dava ya da icra takibi yapması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder Müşteri, işbu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde Vargonen'in teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder VARGONEN, banka transferi yoluyla yapılan alan adı kayıt başvurularını, alan adı kayıt ücreti VARGONEN'e ait banka hesaplarına ulaştıktan sonra 48 saate kadar bekletebilir. Bu zaman zarfında, MÜŞTERİNİN başvurusuna konu olan alan adı kayıt ya da rezerve edilmez. 5. ALAN ADI SÜRE UZATIMLARI 5.1. Bir alan adı Vargonen tarafından müşteriye tahsis edildiği veya müşteri adına kayıt olduğu zaman, adı geçen alan adı bakımından süre uzatımı için Müşteri iki yoldan birini tercih edebilir. Müşteri ilk olarak otomatik ödeme talimatı vererek satın almış olduğu alan adının süresini uzatım yoluna gidebilir. Müşteri için ikinci bir yol olarak da, kendiliğinden Müşteri panelinden alan adının süresini uzatması tercih edilebilir. Bunun dışındaki haller için Vargonen alan adı süre uzatımı bakımından müşteriye herhangi bir taahhütte bulunamaz Hizmet süresinin uzatılması için Müşteri tarafından gerçekleştirilmesi gereken ödemelerin, hizmet süresinin bitiminden önce tamamlanması zorunlu olup, Vargonen in ilgili ödemelere ilişkin olarak hatırlatma veya haber verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Müşteri, Vargonen in hizmet süresinin bitiş

5 tarihi ile ilgili herhangi bir uyarı, ihtar, ihbar vb. şekilde bildirimde bulunma zorunluluğu olmadığını, hizmet sürelerinin bitiş tarihlerinin Müşteri tarafından takip edilmesi gerektiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir Müşteri, ödemesini kredi kartı veya paypal aracılığıyla yapıyorsa Vargonen ve/veya paypal sistemlerindeki ödeme yapması için gerekli olan kredi kartı ödeme bilgilerini güncel tutmakla yükümlüdür. Vargonen herhangi bir nedenle Müşteri bilgilerinde kayıtlı ödeme bilgilerinden ödemesini alamazsa veya Müşteri Vargonen in ödeme almasını onaylamazsa veyahut Müşteri Vargonen in yapmış olduğu bildirimleri cevaplamazsa, Müşteri alan adı kaydı için süre uzatımı gerçekleşmeyecektir. Bu durumda Müşteri, Vargonen den hiçbir mali veya hukuki hak talebinde bulunamayacağını kesin olarak kabul ve taahhüt eder Müşteri, alan adı hizmeti ile birlikte alan adı maskeleme, alan adı yönlendirme veya benzeri bir hizmeti de Vargonen den alıyorsa, alan adı kayıt süresinin sona ermesiyle aldığı diğer hizmetlerin de sürelerinin otomatik olarak sona ereceğini kabul ve beyan eder Müşteri, işbu sözleşme hükümlerince belirtilen zaman dilimlerinde alan adının süresini uzatmadığı takdirde, Vargonen in, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşteri ye ait süresi dolmuş alan adının süresini belli bir süre için kendiliğinden uzatabileceğini kabul etmektedir. Vargonen, Müşteri nin süresi dolmuş alan adının süresini uzatmaya karar verirse, Müşteri nin alan adını koruduğu ve süresini kendiliğinden belli bir süre uzattığı için, Müşteri, belirtilen süre zarfında ödeme yapabileceği bir Süre Uzatım Mühleti'ne sahip olacaktır. Bu süre içinde Müşteri ödemesini yaparak alan adı süresini ekstra bir ücret ödemeden uzatabilir. Süre Uzatım Mühleti 30 gündür. Alan adının süresi dolduktan sonra Süre Uzatım Mühleti verilmesi bütün alan adı uzantıları için geçerli değildir, bu konudaki tüm insiyatif ve takdir hakkı Vargonen in elindedir Müşteri, Süre Uzatım Mühleti için verilen süre içinde süre uzatım için Vargonen e ödeme yapmadığı takdirde, Müşteri ye, Vargonen e bir geri alım ücreti ödemek sureti ile alan adını geri alması için 30 günlük bir ödeme müddeti tanınır. Bu süre zarfında ödeme yapılmadığı takdirde ise alan adı beklemeye alınarak, silinmek üzere işaretlenecektir. Geri alma ücreti alan adı uzantısına göre 119USD ile 714USD arasındadır. Eğer Müşteri alan adı için, 30 günlük ödeme müddetinin bitmesinden önce ödeme yapmaz ise Vargonen, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşteri nin alan adını silebilir veya Müşteri nin hesabını bir başka kişiye devredebilir. Müşteri, ödeme yapmadığı takdirde alan adının Vargonen tarafından serbest bırakılacağını ve ilk talep eden gerçek veya tüzel kişinin üzerine kaydettirilmesinin mümkün olduğunun bilincinde olup tüm bu süreci kabul ettiğini beyan eder. Müşteri silinme ve devir durumlarında Vargonen den hiçbir hak talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri, bu sebeple oluştuğunu beyan ettiği zarar iddiası ile Vargonen den her hangi bir nam ve hesap altında ödeme, iyileştirme, iade, tazminat vb. bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir Süre uzatım mühletleri ve ödemeler için tanınan zaman hususunda Vargonen mutlak tasarruf yetkisine sahiptir. Vargonen her bir alan adı için değişiklik yapabilme yetkisini haiz olup bu hakkını saklı tutar

6 6. GÜNCEL BİLGİLER VE BİLGİLERİN KULLANIMI 6.1. Müşteri, ürün ve hizmet alım uygulamasının ve/veya kayıt süreç değişikliklerinin bir parçası olarak herhangi bir bilgi edindiği zaman bunu iki (2) gün içinde Vargonen e bildireceğini kabul etmektedir. Bu bilgiyi güncel ve doğru bir durumda korumak Müşteri nin sorumluluğundadır. Müşteri nin her ne sebeple olursa olsun, Vargonen e başlangıçta ve hizmetin devamı sürecinde kesin ve doğru bilgiyi sağlayamaması, işbu sözleşmenin esaslı olarak ihlali manasına gelir. Müşteri tarafından sağlanan bilginin geçerliliğine karar vermek için herhangi bir Vargonen yetkilisinden müşteriye yöneltilecek herhangi bir soruya, her ne sebeple olursa olsun iki (2) gün içinde cevap verilmemesi halinde, bu Sözleşme'nin esaslı olarak ihlali manasına gelir Müşteri, kendisiyle iletişim kurulabilmesi için, üzerine kaydedilmiş her bir alan adı için bir posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve varsa faks numarası bilgilerini Vargonen e tam ve eksiksiz olarak vermeyi kabul etmektedir Müşteri, kayıt operatörüyle paylaşılacak bu iletişim bilgilerinin alan adı kaydı için gerekli olduğunu bilir ve kendisine yüklenen bu yükümlülüğü gayrı kabili rücu kabul eder. ICANN'ın istediği bu bilgi Whois yoluyla halka açık olması ve kayıt operatörünün Whois yoluyla bu bilgiyi halka açık tutması gerekebilir. Gerek Vargonen gerekse kayıt operatörü, bu bilgiyi güvenilir bir üçüncü kişiyle beraber arşivleyebilir. İşbu şekilde Müşteri, bütün bu ihtiyaç ve bildirimlere onay ve rıza vermektedir Müşteri, üzerine kayıtlı her bir alan adı için, aşağıdaki bilgilerin, ICANN Politikası gereğince, belirlenmiş olan Whois dizininde halka açık olarak yer alacağını ve ICANN sözleşmesinde belirlenen şekilde bütün olarak ticari amaçla kullanılabileceğini, bir katalogda yer alabileceğini, satılabileceğini kabul etmektedir. Alan Adı Müşteri ismi ve e-posta adresi E-posta adresi, teknik ve idari iletişimler için telefon ve faks numaraları Birincil ve İkincil Ad Sunucuları (Name Server) için İnternet Protokol Numaraları Ad Sunucularının cevap veren isimleri Orijinal kayıt ve süre bitim tarihi 6.5. Müşteri, alan adı kayıt sürecinde sağladığı kamuya açık bilgilerin, ICANN'ın izin verdiği kapsamda, Vargonen tarafından kullanılabileceğini kabul etmektedir. Müşteri aynı zamanda alan adı sistemleri konusunda gerek mevcut, gerek gelecekteki kural ve politikalarla uyumlu olmak bakımından, alan adı başvurusu yaptığı sırada sağladığı aşağıda yer alan bilgileri, interaktif ve kamuya açık bir biçimde, kendi veri tabanı aracılığıyla üçüncü kişilere açıklayabilme hakkını Vargonen e vermektedir. Müşteri tarafından kaydedilmiş alan adı ya da alt alan ad(lar)ı Organizasyonunuzun adı, tipi ve posta adresi Müşteriye ait alan ad(lar)ı veya alt-alan ad(lar)ı için idari ve teknik sorumluların ad(lar)ı, pozisyon(lar)ı, posta adres(ler)i, e-posta adres(ler)i, sesli telefon numara(lar)ı ve varsa fax numara(lar)ı. Alan adı veya alt-alan adı için en az iki (2) ad sunucusu hostunun (biri birincil ve en az biri

7 ikincil) tüm host adları ve internet protokol adresleri ad sunucusu belirtilebilir. Bu ad sunucuların cevap veren isimleri Kaydın Orijinal oluşum tarihi ve Kaydın Süre Bitim Tarihi 6.6. Vargonen in bu ve buna benzer bilgileri bütün halinde veya bir kısmını üçüncü kişilerin kullanımına açması gerekebilir. Bununla beraber, Vargonen bu bilgileri bir üçüncü kişiye devredebilir veya temlik edebilir Müşteri, alan adını, alan adı sunucularını (DNS) Vargonen serverları üzerinde barındırıyorsa veya bir alan adını yönlendirmek için sistemini kullanıyorsa, Vargonen tarafından muhafaza edilen sunucuya ve/veya diğer aygıtlara internet üzerinden gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı Müşteri, gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür. Müşteri, gerekli tedbir ve önlemleri alırken gereken özeni göstermemesi, güvenli , FTP ve kontrol paneli şifresi belirlememesi veya belirlemesi durumunda bunların kolay tahmin edilebilir nitelikte olması gibi nedenlerle alınan tedbirlerin yetersiz kalması durumunda Vargonen bünyesindeki sunucuların kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran sorumludur. Vargonen in bu nedenlerle verdiği hizmeti kısıtlama, tamamen durdurma ve Sözleşmeyi haklı nedenle feshetme, maruz kaldığı zararın tazminine ilişkin olarak Müşteri ye rücu etme hakkı saklıdır. 7. ALAN ADLARININ DEVRİ VE YENİDEN SATIŞ 7.1. Müşteri, satın alıp kullanım haklarına sahip olduğu herhangi bir alan adını devrederse, Vargonen in işaret etmiş olduğu prosedürlere bağlı kalmayı ve gerekli bilgileri sağlamayı kabul etmektedir Müşteri nin üçüncü bir kişi hesabına bir alan adı satın alması durumunda, Müşteri, Vargonen in, ICANN nezdinde akredite bir kayıt kuruluşu olduğunu ve esasen Vargonen in sunmuş olduğu hizmetleri kullanmak sureti ile Vargonen aracılığıyla onların alan adlarını kaydettirdiğini müşterilerine bildireceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Müşteri nin bu bildirimi yapmamış olduğunun tespiti halinde 3. Kişilerin uğrayacağı zararlarda dahil olmak üzere Vargonen in bu sebeple uğradığı uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararların Müşteri tarafından ayrıca ihbara ve ihtara gerek olmaksızın ilk talepte karşılanacağı Müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 8. SÖZLEŞME İHLALİ 8.1. Vargonen tarafından sağlanan hizmetlerden herhangi birisinin Müşteri tarafından ihlali işbu sözleşmenin ihlali manasına gelecektir. Bu durumda işbu sözleşme gereği Vargonen tarafından verilen hizmetler askıya alınabilir Müşteri, bu Sözleşme'nin kayıt ve şartlarına, ayrıca Vargonen tarafından belirlenen herhangi bir kural ve politikasına tam olarak uymaması halinde, bu durumun Sözleşme'nin esaslı bir ihlali sayılacağını ve Vargonen in bu ihlali müşterilere yazı ile veya elektronik olarak bildireceğini kabul etmektedir. Müşteri, Vargonen e beş (5) gün içerisinde yükümlülüklerini ihlal etmediğine dair esaslı bir delil sunmadığı takdirde, Vargonen, Müşteri ile olan ilişkisini askıya alabilecek, sonlandırabilecek ve yasal mevzuat kapsamında Müşteri ye karşı uygun hukuki çarelere başvurabilecektir. İşbu ihlallerden ötürü Müşteri, Vargonen tarafından ifa edilen hizmetlerin askıya alınması, kesilmesi veya iptal edilmesi

8 nedeniyle herhangi bir ücret veya ücret iadesi, herhangi bir nam ve hesap altında tazminat talep etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder. 9. HİZMETLERİN KISITLANMASI 9.1. Müşteri, Vargonen tarafından sunulan hizmetleri -bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki amaçlar için kullanmamayı veya başkalarının kullanmasına izin vermemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. İstenmeyen iletimi (spam) Vargonen tarafından sağlanan herhangi bir servise tekrarlayan, yüksek hacimli sorgulamalar (örneğin alan adı müsaitliği vb.) 9.2. Müşteri alan adını, alan adı sunucularını (DNS) Vargonen serverları üzerinde barındırıyorsa veya bir alan adını yönlendirmek için sistemini kullanıyorsa, URL, veya başka şekilde bir site veya bir sistemi barındırıyorsa, ya da Vargonen üzerinden kayıt altına alınmış alan adı varsa, Vargonen in DNS sistemine aşırı yük bindirmemeye dikkat etmek mükellefiyetindedir. Müşteri, Vargonen in sunucularını, alan adını, kaynak olarak, vasıta olarak, adrese cevap olarak veya mail bombardımanı için varış adresi olarak, Internet paket flooding, paket bozma, vb. için kullanamaz. Şebekenin dengesini tehdit eden, müşterinin sitesinin sebep olduğu illegal aktivitelerin algılanması halinde, Vargonen in bu alan adını devre dışı bırakma, askıya alma ve hizmeti sonlandırma hakkı saklıdır Server hack leme ya da güvenlik açıklarına karşı işlenen tüm diğer suçlar derhal sözleşme fesih nedeni olarak sayılacak olup illegal faaliyetler çerçevesinde değerlendirilecek ve Vargonen tarafından yetkili mercilerin harekete geçmesi sağlanacaktır Müşteri, Vargonen in, hiçbir yükümlülük altına girmeden ve herhangi bir gerekçe gösterme yükümlülüğü olmaksızın, yaptığı alan adı başvurusunun Vargonen tarafından reddedebileceğini kabul etmektedir. Alan adı başvurusu reddedilen müşteri tarafından yapılmış olan ödemeler müşteriye aynen iade edilecektir. Bununla beraber, Vargonen, Müşteri ye karşı hiçbir yükümlülük altına girmeden, herhangi bir alan adının kaydını, kaydın yapılma tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde silme hakkını haizdir Müşteri tarafından web sitesinde, pornografik, erotik içerikte yayınlara; casino, başta loto, toto, iddia, tahmin olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere şans oyunlarına ilişkin ve/veya bu tür oyunları teşvik edici yayınlara; başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 556 Sayılı Marka KHK sı, 551 Sayılı Patent KHK sı ve 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımlara ilişkin KHK hükümleri ile 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu da dahil olmak üzere yürürlükteki Türk hukuk mevzuatı ve web sitesine erişimin mümkün olduğu yabancı ülkelere ait hukuk mevzuatı kapsamında suç teşkil eden içerikte yayınlara yer verilmesi yasaktır. Web sitesinde, işbu madde kapsamında yasak içerik niteliğinde olan yayınlara yer verilen başkaca web sitelerine ait linklere yer verilemez. İşbu maddeye aykırılık halinde Vargonen in ilgili içeriği değiştirme, düzenleme, engelleme ve silme hakkı yanında Web Sitesinin yayınını durdurma, yayından kaldırma ve Sözleşmeyi tazminat ödeme veya başkaca bir yükümlülük altına girmeksizin derhal feshetme hakkı saklıdır.

9 9.6. Vargonen, istenmeyen veya ahlaken sakıncalı aktivitelerle bütünleşmiş isme ve nama sahip Müşteri nin alan adı kaydını iptal edebilir. Ahlaken sakıncalı aktivitelerin bazıları, bu kadarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılmıştır: Üçüncü kişilere yönelik iftira, küçük düşürme, zarar, kötüye kullanma, tehdit, hakaret veya taciz duygularını yaşatacak şekilde düzenlenmiş aktiviteler 556 Sayılı Marka KHK sı, 554 Sayılı Endüstriyel Tasarım KHK sı ve 551 Sayılı Patent KHK sı yanında, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu nda yer alan haksız rekabete ilişkin hükümleri ihlal eder nitelikte aktiviteler Nefret suçları, terörizm ve çocuk pornosu içeren yayınlar Başkalarını kanunsuz davranışlar yapmaya cesaretlendiren içerikler Haksız, bayağı, muzır, üçüncü bir kişinin özel hayatının gizliliğini ihlal eden, ırkçı ve diğer uygunsuz aktiviteler Üçüncü bir kişinin kimliğini taklit edecek şekilde düzenlenen aktiviteler Küçüklerin ahlaka aykırı bir şekilde kullanılması, küçüklere yönelik zarar verme riski olan yahut zarar veren aktiviteler 9.7. Müşterinin ödemelerini yapmaması ya da aksatması, Vargonen in bir alan adını, yukarıda sayılan tüm sebeplerden biri veya birkaçını içerdiği veya bütünleşik olduğu gerekçesiyle sildiği yahut askıya aldığı durumlarda, Vargonen tarafından Müşteri ye geri ödeme yapılmaz. Müşteri böylesi durumlarda Vargonen den para iadesi ve herhangi bir nam ve hesap altında tazminat talep etmeyeceğini kesin olarak beyan ve taahhüt eder. 10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Müşteri, Vargonen in işbu sözleşme yürürlükte kaldığı müddetçe sözleşme üzerinde değişiklik ve güncelleme yapabileceğini kabul eder. Vargonen bununla beraber bu sözleşme kapsamında sağladığı ve sağlamayı taahhüt ettiği hizmetleri durdurabilir. Müşteri, Vargonen in yaptığı veya yapacak olduğu makul değişikliklerle bağlı olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Vargonen in sözleşmede yapmış olduğu makul değişiklikleri kabul etmeyerek sözleşmeyi iptal yoluna giderse Vargonen e ödemiş olduğu hiçbir bedel için iade talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder İşbu sözleşme taraflar arasındaki tüm hususları düzenleyen tek metindir. Daha önceki, tüm sözlü ve yazılı muhaberat ve sözleşmeler bu sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle hükümsüz kalacaktır. Bu sözleşmede yer alan istisnalar haricinde, sözleşme hükümleri ancak tarafların yazılı anlaşmaları ile değiştirilebilir. 11. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ İşbu sözleşme, sipariş üzerine gerçekleştirilecek ödeme işleminin internet ortamından Vargonen e iletilmesi anında yürürlüğe girecek olup, sözleşme süresi müşterinin sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır. Belirtilen sürenin bitiminden önce, taraflardan birinin sona erdirme isteğini 15 gün öncesinden yazılı olarak diğer tarafa bildirmemesi halinde sözleşme otomatik olarak aynı süre için ve aynı koşullarla uzar. Vargonen in sözleşme şart ve koşullarını değiştirme hakkı saklıdır.

10 11.2. Taraflardan herhangi birinin işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi, vecibelerini gereği gibi ifa etmemesi, iflas etmesi, acze düşmesi, konkordato veya iflas erteleme ilan etmesi, hisselerinin yönetim hakkını da etkileyecek şekilde ve bununla sınırlı olmamak üzere doğrudan ya da dolaylı olarak el değiştirmesi hallerinde, diğer Taraf tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih hakkına haizdir Vargonen, Müşteri ye beş (5) iş günü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, Müşteri nin Vargonen e önceden gerçekleştirdiği ancak henüz kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir Müşteri, sözleşmeyi on beş (15) gün önceden yazılı bildirim yaparak sonlandırabilir. Bu durumda Vargonen kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme yapmaz. 12. DEVİR Müşteri, Vargonen aracılığıyla kayıt yaptırdığı alan adları için kaydın başladığı tarihten itibaren altmış (60) gün içinde başka bir alan adı kayıt operatörüne devredemeyeceğini kabul ve beyan etmektedir. 13. YASAL MEVZUATA UYGUNLUK Müşteri, sözleşmeye konu olan tüm hususlarda başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun un 8. MADDESİ ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümlerini ihlal etmeyeceğini, diğer ilgili yasal mevzuata uygun şekilde hareket edeceğini beyan ve taahhüt eder. Aksi halin tespiti halinde Müşteri, Vargonen in ulusal ya da uluslararası yasal mercilerce talep edilen desteği yetkili makamlara vereceğinin bilincinde olup tüm hukuki, idari, cezai ve mali sorumluluğun münhasıran kendisinde olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. 14. UYUŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI Taraflar, işbu sözleşme hükümlerinden doğan her türlü ihtilâfı öncelikle karşılıklı müzakere yoluyla iyi niyetli olarak çözme yoluna gideceklerdir. Müzakereler neticesinde uyuşmazlık sonlandırılamazsa işbu sözleşme hükümlerinden doğan her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde İzmir Mahkeme ve İcra daireleri yetkili olacaktır. 15. DELİL SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme nedeniyle taraflar arasında çıkabilecek ihtilaflarda, Vargonen e ait her türlü defter ve kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul eder. Bu madde H.M.K 193. maddesi uyarınca yazılı delil niteliğinde olup yukarıdakilerden başka delil ikame edilemez.

11 16. MÜCBİR SEBEP Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır. 17. SON HÜKÜM İşbu sözleşme dokuz (9) sayfa ve on yedi (17) madde içeriyor olup, taraflar her bir maddeyi okuduklarını ve yine her maddenin kapsam ve neticesinden bilgi sahibi olduklarını, anılan hükümleri aynen yerine getirecekleri belirtmeleri ile beyanlarının doğruluğunu gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler. / /.. TARAFLAR Vargonen VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş Adres : Yetkili : Ali VARGONEN Tel : Faks : Kaşe ve İmza :. Müşteri Firma Ünvanı Adres : Yetkili : Tel : Faks : Kaşe ve İmza :..

ABACIPARK ALAN ADI KAYIT SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar İş bu genel kullanım şartları, Genel Merkez (Korkutreis Mah. Cihan Sokak 27/7 Sıhhiye-ÇANKAYA ANKARA

ABACIPARK ALAN ADI KAYIT SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar İş bu genel kullanım şartları, Genel Merkez (Korkutreis Mah. Cihan Sokak 27/7 Sıhhiye-ÇANKAYA ANKARA ABACIPARK ALAN ADI KAYIT SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar İş bu genel kullanım şartları, Genel Merkez (Korkutreis Mah. Cihan Sokak 27/7 Sıhhiye-ÇANKAYA ANKARA TÜRKİYE), TIMECOM BILGISAYAR YAZILIM BASIN YAYINCILIK

Detaylı

NATRO ALAN ADI KAYIT SÖZLEŞMESİ

NATRO ALAN ADI KAYIT SÖZLEŞMESİ NATRO ALAN ADI KAYIT SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar İş bu genel kullanım şartları, Genel Merkez (Esentepe Mah, Elif Sok. No:4 Kat: 1 Şişli-İstanbul Türkiye), Arge, Uluslararası Satış ve Pazarlama faaliyetlerini

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Vargonen Teknoloji hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve

Detaylı

RinHOST Hizmet Sözleşmesi

RinHOST Hizmet Sözleşmesi RinHOST Hizmet Sözleşmesi Bu belge Düşkuyusu Bilişim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. tarafından, rinhost.com da verdiği hizmetler hakkında müşteri ile olan hukukunun tespiti için hazırlanmıştır. Firmamızdan hizmet

Detaylı

Hostbey Yazılım Ve Bilişim Teknolojileri MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Hostbey Yazılım Ve Bilişim Teknolojileri MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Hostbey Yazılım ve Bilişim Teknolojileri hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Lütfen

Detaylı

CorpLine Global Solutions Müşteri Sözleşmesi

CorpLine Global Solutions Müşteri Sözleşmesi CorpLine Global Solutions Müşteri Sözleşmesi Bu sözleşme ile CorpLine Global Solutions'a ait olan http://dynamic.corpline.net adresli internet sitesinde belirtilen hizmetleri sağlayan CorpLine Global Solutions

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta, İçerenköy Mah. Kartal Sok. Kaya İş Merkezi No:10/2 Bostancı Köp. Ataşehir/İstanbul adresinde mukim EMİN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED

Detaylı

MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Onno Media hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Lütfen hizmetlerimizi kullanmaya başlamadan

Detaylı

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. Hizmet Sözleşmesi 1. Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri(hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Ömür AKGÜN - Data TR Bilişim Teknoloji Hizmetleri (Data TR olarak anılacaktır)

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FİZİKSEL SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FİZİKSEL SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FİZİKSEL SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1.1.- SERVİS SAĞLAYICI : BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (Sözleşmenin

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Speed Hosting Teknoloji

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Speed Hosting Teknoloji GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Speed Hosting Teknoloji İletişim ve İnternet Hizmetleri (Ankara Online Teknoloji

Detaylı

HİZMET SÖZLEŞMESİ. b. RADORE sistemlerini tehlikeye düşürecek yazılımlar ile 3. şahısların haklarını ihlal eden içerikler.

HİZMET SÖZLEŞMESİ. b. RADORE sistemlerini tehlikeye düşürecek yazılımlar ile 3. şahısların haklarını ihlal eden içerikler. HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İşbu sözleşme www.radore.com, www.radoredatacenter.com, www.radoreservers.com, www.radorehosting.com ve www.radorecdn.com sitelerinden (bundan böyle SİTELER olarak anılacaktır.)

Detaylı

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME TARİHİ : - SÖZLEŞME NO : - MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme Oplavus Tekonoloji, Hürriyet

Detaylı

1- Taraflar 2- Konusu 3- Sorumluluklar

1- Taraflar 2- Konusu 3- Sorumluluklar 1- Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan PozitifHost Web Yazılım (PozitifHost olarak anılacaktır) ile Yeni müşteri kaydı bölümünde

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1- Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan KaaNMedia İnternet Hizmetleri (Mustafa Kağan ÖZBİLGE) (KaaNMedia İnternet

Detaylı

Magic Workers. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com

Magic Workers. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com Magic Workers Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com Bu sözleşme Atatürk Bulvarı Mehmet Emin Kaya İş Merkezi No: 69 Kat: 1 İnegöl / Bursa adresinde mukim, Magic Workers (Bundan böyle kısaca

Detaylı

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU MTKSOFT Yazılım Hizmetleri Hizmet Sözleşmesi sms.mtksoft.net Bu sözleşme Yeşilbağlar Mah. Eğitim Sokak No : 5 / A Pendik - İstanbul adresinde mukim, MTKSOFT Yazılım Hizmetleri (Bundan böyle kısaca "MTKSOFT"

Detaylı

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır); domaintedarik.com sitesi (bundan böyle Site olarak anılacaktır) tasarımcısı,yazılımcısı ve bu Sitenin her türlü fikri

Detaylı

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat:2 Gayrettepe 34394 İstanbul, adresinde mukim TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş (kısaca

Detaylı

Bireysel KEP Sözleşmesi

Bireysel KEP Sözleşmesi Sayfa 1 / 10 Sözleşme No: Müşteri No: BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Bireysel Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmet Sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad.

Detaylı

Değerli Temsilci Adayımız;

Değerli Temsilci Adayımız; Değerli Temsilci Adayımız; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları ile ilgili kanun 27 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi SÖZLEŞME TARİHİ : SÖZLEŞME NO : MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme Oplavus Tekonoloji,

Detaylı

İsim Kayıt Bilişim Web Hosting Hizmetleri HİZMET SÖZLEŞMESİ

İsim Kayıt Bilişim Web Hosting Hizmetleri HİZMET SÖZLEŞMESİ İsim Kayıt Bilişim Web Hosting Hizmetleri HİZMET SÖZLEŞMESİ 1- Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Kadir KURT - İsim Kayıt Web Hosting

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

K u l l a n ı m S ö z l e ş m e s i

K u l l a n ı m S ö z l e ş m e s i K u l l a n ı m S ö z l e ş m e s i 13.06.2003 T arih ve 25137 S ayılı resm i gazet ede yayı nl anan ' Mesafeli Sözl eşm el er Uygul am a Usul ve E sasl arı Hakkı nda Yönetm eli k' gereği nc e int ernet

Detaylı

SİMET TEKNOLOJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

SİMET TEKNOLOJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İş Ortağı Sözleşmesi 2013 V.1.3 02/03/2013 Bayi Adı Bayi Üye No (WRK) Sözleşme No Üye Tipi Sözleşme Tarihi Evraklar İş Ortağı Sözleşmesi EK-1 Taahhütname EK-2 Bayi Başvuru ve Bilgi Formu EK-3 Farklı Adres

Detaylı