PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta Konak Mahallesi, Biletçi Sokak No:3/2 Nilüfer/Bursa adresinde mukim (kısaca Plakamnerede.com olarak anılacaktır) ile diğer tarafta kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapması halinde aşağıdaki koşulları ve hükümleri kabul etmiş sayılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi (kısaca üye olarak anılacaktır). MADDE 1.1.TANIMLAR Normal Üyelik: Kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giren ve ticari kar amacı gütmeyen gerçek kişidir. MADDE 2. KONU İşbu sözleşmenin konusu, Plakamnerede.com web sitesi vasıtasıyla; Kayıp plakalar hakkında bilgi almak Kayıp plakalar hakkında yanıltıcı olmayan bilgiler vermek Çalıntı plakalar hakkında bilgilendirme Plakanın kullanıp, kullanılmadığının tespitinin sağlanmasıdır. Plakamnerede.com ticari içerikli ve kar amacı güden bir yazılım değildir. Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla iyi niyetle hazırlanmıştır. MADDE 2.2. HİZMETLERİN İÇERİĞİ İşbu sözleşmenin amacı; Üye nin Plakamnerede.com aracılığıyla aşağıda detayları verilen hizmetler ile ilgili şekil ve şartları düzenlemektedir. MADDE 3.UYGULAMA MADDE 3.1. Üye ilan edeceği bilgilerdeki her türlü hatadan veya yanlışlıktan sorumludur. İşbu sözleşmeye konu ilanların muhatabı üye olup, üye bu konuda Plakamnerede.com un hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 3.2. İşbu sözleşmeye konu olan ilan Plakamnerede.com un sağladığı kullanıcı adı-şifre vasıtası ile üye tarafından yayınlanacaktır. Olağanüstü durumlarda, ilgili ilan Plakamnerede.com

2 personelince yayınlanır ise, Plakamnerede.com ilan ile ilgili hiçbir aksaklıktan sorumlu tutulamaz. MADDE 3.3. Plakamnerede.com sitesinde yayınlanan bilgiler herkese açıktır. Plakamnerede.com sitesinin yöneticileri, sitedeki bilgilerin sadece üyelere açık olacağını, üyeye herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değiştirebilir. Her iki durumda da bu bilgilerin kopyalanması, kullanılması, çoğaltılması ve/veya dağıtılması durumunda Plakamnerede.com un herhangi bir sorumluluğu yoktur. MADDE 3.4. Üye işbu sözleşme uyarınca yayınlayacağı ilanları sözleşme süresince Plakamnerede.com un anlaşmalı olduğu üçüncü kişilere ait gazete, dergi ve/veya internet sitelerinde de yayınlanmasına açıkça muvafakat eder. MADDE 3.5. Bu sözleşmenin hiç bir hükmü, teklif hakları, ticari markalar, ticari ünvanlar, ticari sırlar, gizli bilgiler, yazılımlar, veri tabanı teknolojisi veya herhangi Plakanerede.com a ait bir verinin herhangi bir fikri mülkiyet ve mali hakkına ilişkin hakların (kullanma hakkı dahil) üye ye devredildiği veya verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. MADDE 3.6. Bu sözleşme üye ye, Plakamnerede.com web sitesi nin yönetimine, içeriğine ve tasarımına müdahale hakkı vermemektedir. Web sitesinin yönetimi, içeriği ve tasarımı sadece Plakamnerede.com tarafından belirlenecektir. MADDE 4. DEVİR YASAĞI Taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bununla beraber üye, bu sözleşmeden doğan haklarını bir başka gerçek ya da tüzel kişiliğe kullandırmayacağını kabul eder. MADDE 5. GİZLİLİK MADDE 5.1. Plakamnerede.com un sağlayacağı Madde 3.2 de belirtilen hizmet şifrelerinin tahsis edileceği üye, bu şifrelerin gizliliğini korumakla sorumludur. MADDE 5.2. Üyelik sadece üye olan gerçek ya da tüzel kişiyi kapsamaktadır. Üyelik devredilemez kopya edilemez, 3. kişilere şifre ve/veya diğer giriş bilgileri verilemez.

3 MADDE 6. SÜRE Üyenin imzaladığı tarihte yürürlüğe girecek işbu sözleşme gereğince üye nin alacağı 2. Maddede belirtilen hizmetler bir (1) yıl boyunca yürürlükte kalacaktır. Plakamnerede.com fikir birliğine varılmış süreyi, üyeyi bilgilendirmek şartıyla değiştirebilir. İşbu sözleşmeden doğan plakamnerede.com'un hakları saklıdır. MADDE 7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Plakamnerede.com tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda websitesi üzerinde başka hiç bir ihbara gerek olmaksızın ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üye nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. MADDE 8. ÜYELİK ŞARTLARI MADDE 8.1. Üyelik şartlarını Plakamnerede.com yetkilileri belirler. Üye, bahsi geçen şartlara uymakla yükümlüdür. MADDE 8.2. Üye nin üyelik formunu doldururken kullanacağı ve sisteme otomatik olarak kaydedilecek e- posta adresinin sözleşmeyi imzalamakla beraber Plakamnerede.com tarafından 3.kişilere reklam/tanıtım amaçlı olarak paylaşılabileceğini kabul ve taahhüt eder. 3.kişiler, bahsi geçen e-posta adreslerine reklam/tanıtım içerikli yazılar gönderebilirler. MADDE 8.3. Üye, paylaştığı bilgi/ilan gibi verilerin Plakamnerede.com tarafından internet ortamında yayınlanacağını kabul eder. MADDE 9. ÜCRET MADDE 9.1.

4 Plakamnerede.com Normal Üyelik için bir ücret talep etmeyecektir. Ancak "Plakamnerede.com" ticari amaçlı üyeliklerde ve satış ilanlarını içeren normal üyelik hizmetlerinde alakalı ücret talebinde bulunabilir. MADDE 9.2. Üyenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu Plakamnerede.com'un vermiş olduğu hizmetleri durdurması halinde, eğer bir bedel tahsil edilmiş ise ücret iadesi yapılmaz. MADDE 9.3. Sözleşmedeki maddelerin ihlali durumunda Plakamnerede.com'un sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı fesih hakkı saklıdır. Bu maddelerin ihlali sonucunda sözleşmenin Plakamnerede.com tarafından tek taraflı fesih edilmesi durumunda üyenin siteye girişi engellenebilir ve üye herhangi bir ücret talebinde bulunamaz. MADDE 10. SORUMLULUK MADDE Üye nin Plakamnerede.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi için Üyelik Hesabı na girişte kullandığı kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlaması gerekmektedir. Ayrıca üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutarak saklanması hususunda da tamamen üyenin sorumluluğu mevcuttur. Üye, bu gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üyelerin, Plakamnerede.com un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur. MADDE Üye, web sitesi üzerinde paylaştığı bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. MADDE Plakamnerede.com, üye tarafından web sitesi üzerinde kendisi tarafından paylaşılan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. MADDE 10.4.

5 Üye, Plakamnerede.com ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE Üye, beyanlarının ve/veya ilanlarının yalan, yanlış, yanıltıcı, hataya düşürücü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 267, 271, 272 ve 281.maddelerine göre cezalandırılabileceğinin bilincindedir. MADDE Plakamnerede.com un başta alım-satım işlemlerinden olmak üzere her türlü kullanımından doğan ve doğacak tüm zarar ve/veya kayıplardan dolayı Plakamnerede.com, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve Plakamnerede.com un yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. MADDE Plakamnerede.com un kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, Plakamnerede.com hiçbir surette sorumlu değildir. MADDE 11. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TAZMİNAT MADDE Plakamnerede.com her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız, ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve üye nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. MADDE Üye, üyelik şifresini kullanan yetkili kişinin değişmesi durumunda bunu derhal Plakamnerede.com'a bildirecektir. Üye nin bu yükümüne aykırı davranması halinde Plakamnerede.com sözleşmeyi derhal feshederek bu nedenle uğramış olduğu her türlü zararın tazminini talep edebilir.

6 MADDE Üye nin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranması; taahhütlerini gereği gibi ifa etmemesi; yanıltıcı, hataya düşürücü, yalan ilan ve/veya beyan vermesi ya da eksik ifa etmesi halinde ihlale uğrayan taraf, dilerse sözleşmeyi derhal feshetmek veya aynen ifasını talep etmek hakkına haizdir. Söz konusu seçimlik haklardan hangisi kullanılırsa kullanılsın sözleşmenin ihlali nedeniyle zarar uğrayan taraf, her türlü zararının tazmininin yanı sıra ayrıca cezai şart oranının Plakamnerede.com tarafından belireneceğini, belirlenen bu bedelin fahiş olmadığını ve tenkisini talep etmeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. MADDE 12. UYUŞMALIKLARIN ÇÖZÜMÜ Taraflar oluşabilecek ihtilafları sulhen halletmeye çalışırlar, ancak sulhen anlaşılamaması durumunda sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkemeleri ve Bursa İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir. MADDE 13. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ VE DELİL NİTELİĞİ Web sitesinde yer alan tüm kayıtların HUMK287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 14. SÖZLEŞMENİN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZASI İşbu sözleşme yayınlandığı ortamın internet olması, internet in doğası gereği tarafları fiziken karşı karşıya getirmemesi, sözleşmenin ıslak imza ile imzasını imkansız hale getirmiştir. Plakamnerede.com sistemin kullanım koşullarını web sitesinde bir sözleşme niteliğinde yayınlar. Üye, üyelik statüsünü kazanmadan önce sözleşmeyi görür, okur ve inceler. Plakamnerede.com sözleşmeyi web sitesinde yayınlayarak kabul etmiştir. Üye ise sözleşmeye imza niteliğini taşıyan ve üye olma sürecinin hemen önceki aşamasında karşısına gelen ve sözleşmeyi okuyup kabul ettiğini beyan eden ve bu beyanın bir açıklama ile açıkça belirtilen bir onay kutucuğuna işaret koyması sureti ile sözleşmeyi imza eder. İşbu sözleşme tek nüsha olarak elektronik ortamda kabul ve taahhüt edilmiştir.

YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız.

YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız. YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız. Ayrıca aşağıda belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen www.dogusdergi.com

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ Koalay.com web sitesi ( Site ), tüm hakları Telesure Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. a ( Telesure ) ait olan, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen ruhsat ve

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; 4C Tüketim Mlz. İhr.İth. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca '4C' olarak anılacaktır.) ve Yetkili satıcı (Bundan böyle kısaca 'E-

Detaylı

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme internet üzerinde bayilik başvurusu yapan bütün Alantron Bilişim LTD. bayileri ile Alantron Bilişim LTD. (Alantron) arasındadır. İş

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

HEMENGORUS.COM - KULLANICI SÖZLEŞMESİ

HEMENGORUS.COM - KULLANICI SÖZLEŞMESİ HEMENGORUS.COM - KULLANICI SÖZLEŞMESİ Sayın Kullanıcı; www.hemengorus.com sitesi üyesi olmak ve sitenin sağladığı hizmetlerden faydalanmak için aşağıda sorumluluk ve kuralların düzenlendiği maddeleri okumanız

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için;

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; 1. İmza sirkülerinin fotokopisi. (Firma sahibinin imzası ve sirkülerdeki imza ile sözleşmedeki imza birebir olmalıdır.

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalamaları, kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR / TANIMLAR İşbu Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) bir tarafta Ticari Merkezi; Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi,

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir.

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk

Detaylı

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Pınar Mah. 74030 Sok Tepeli Apt A Blok Zem Kat No:1/A Seyhan/Adana adresinde bulunan Fortis Telekomünikasyon Sanayi Ltd Şti.

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Bulgurlu mah. Bağcılar cad. No:1/A Üsküdar/ İstanbul adresinde mukim NÜANS Turizm Tanıtma ve Reklamcılık A.Ş. (Bundan böyle NÜANSTUR VE SÜRATTUR olarak

Detaylı

VERĠ YAYIN SÖZLEġMESĠ NE EK ALT-ALICI SÖZLEġMESĠ

VERĠ YAYIN SÖZLEġMESĠ NE EK ALT-ALICI SÖZLEġMESĠ VERĠ YAYIN SÖZLEġMESĠ NE EK ALT-ALICI SÖZLEġMESĠ Bu ek sözleşme TAKASBANK İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile.....arasında yürürlükte olan. tarihli Veri Yayın Sözleşmesi nin eki ve ayrılmaz bir

Detaylı

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4 Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT ADRESLERİ İşbu Sözleşme aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı taraflar arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır.

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi Önemli not: Bu Sözleşme, örnek niteliğinde bir Çerçeve Sözleşmelerdir ve bilgilendirme amaçlı olarak sunulmuştur. İmzalanmadığı müddetçe herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. İşleminize uygun Çerçeve Sözleşme

Detaylı