Web Programlama. JavaScript (2)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Web Programlama. JavaScript (2)"

Transkript

1 Web Programlama JavaScript (2)

2 Şu Anki Gün ve Zamanı Elde Etmek (1/4)

3 Şu Anki Gün ve Zamanı Elde Etmek (2/4) Şu anki tarih ve zaman yeni bir Date nesnesi oluşturularak aşağıdaki gibi elde edilebilir var rightnow = new Date(); Date nesnesinden haftanın gününü (Pzt, Salı, Çrş gibi) elde etmek için getday metodu kullanılır var theday = rightnow. getday() ; Metodddan dönen değer 0 (Pazar) ile 6 (Cmt) arasındadır

4 Şu Anki Gün ve Zamanı Elde Etmek (3/4) Dönen değeri işleyerek haftanın gününü aşağıdaki gibi yazdırabilirsiniz var daynames = ["Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat"]; var now = new Date() ; var theday = now. getday() ; var nameoftoday = daynames[theday] ; Date nesnesinden elde edilebilecek diğer bilgiler ve bu bilgileri elde etmek için kullanılması gereken metodlar bir sonraki slayttaki tabloda verilmiştir

5 Şu Anki Gün ve Zamanı Elde Etmek (4/4)

6 Belirli Bir Gün ve Zamanı Belirlemek İstenilen bir gün için Date nesnesi oluşturmak aşağıdaki şekilde mümkündür var doomsday = new Date("June 30, 2035") ; Eğer zaman da önemliyse, gün ve zaman birlikte aşağıdaki gibi belirtilebilir var d = new Date("July 21, :25:00") ;

7 Gün ve Zamanı Değiştirmek

8 Fonksiyonlar JavaScript te fonksiyon kullanımını, o anki zamanı kullanıcıya gösteren bir fonksiyon yazarak görelim function telltime() { } var now = new Date(); var thehr = now. gethours(); var themin = now. getminutes(); alert("current time: "+ thehr + ": " + themin); Bu fonksiyonu çağırmak için fonksiyonun adını yazmak yeterlidir

9 Fonksiyonlara Parametre Gönderme (1/2) Kullanıcıya özel hoş geldin mesajı gösterebilen bir fonksiyon yazalım function greetuser(greeting) { alert(greeting); } Bu fonksiyon aşağıdaki gibi çağırılır var greeting = "Hello, there. " greetuser(greeting) ;

10 Fonksiyonlara Parametre Gönderme (2/2) Fonksiyonlar aşağıdaki gibi birden fazla parametre alacak şekilde tanımlanabilir function showmessage(m, string, num) ; alert(m + string + num) ; } Bu fonksiyon aşağıdaki gibi çağırılır var month = "March"; showmessage(month, "'s winner number is ", 23) ;

11 Fonksiyonlardan Değer Döndürmek (1/2) Bir e-ticaret sitesinde seçilen ürünlere göre kargo ve vergi dahil fatura hesaplama özelliği eklemek istediğimizi varsayalım Fatura hesabında kriterlerimiz $50 ve $100 arası tutan ürünlerde fiyat üzerinden %3 kar ekleniyor Kargolama için normalde $5 alınıyor Ancak $100 ve üzeri alış verişlerde kargo masrafı alınmıyor Buna göre $150 tutan ürünlerin faturası $150, $15 tutan ürünlerin faturası $20 ve $70 tutan ürünlerin faturası $75.60 olur

12 Fonksiyonlardan Değer Döndürmek (2/2) Ürün toplam tutarına göre faturayı hesaplayıp geri döndüren JavaScript fonksiyonu aşağıdaki gibi olacaktır function calctot(merchtot) { var ordertot; if (merchtot >= 100) { ordertot = merchtot; } else if (merchtot < ) { ordertot = merchtot + 5; } else { ordertot = merchtot (. 03 * (merchtot - 50) ); } } return ordertot;

13 Yerel ve Global Değişkenler Yerel değişkenler, bir fonksiyon içerisinde tanımlanan değişkenlerdir Sadece fonksiyon içerisinde kullanılabilirler Global değişkenler, ana kod içerisinde (fonksiyonlar dışında) tanımlanmış değişkenlerdir Heryerde tanımlıdırlar ve kullanılabilirler var thesum addnumbers() ; function addnumbers() { thesum = 2 + 2; }

14 Switch Yapıları (1/2) Pek çok koşuun olduğu if yapılarının yerine kullanılabilirler Aşağıdaki if yapısını ele alalım if (dayofwk ==="Sat" dayofwk === "Sun") { alert("whoopee!"); } else if (dayofwk === "Fri") { alert("tgif! "); } else { alert("shoot me now! "); }

15 Switch Yapıları (2/2) switch(dayofwk) { } case "Sat": alert("whoopee"); break; case "Sun": alert("whoopee"); break; case "Fri": alert("tgif! ") ; break; default: alert("shoot me now! ") ;

16 While Döngüleri for (var i = 0; i <= 3; i++) { alert(i) ; } *************************************************************** var i = 0; while (i <= 3) { alert(i) ; i++; }

17 Do-while Döngüleri var i = 0; while (i <= 3) { alert(i) ; i++; } *************************************************************** var i = 0; do { alert(i) ; i++; } while (i <= 3) ;

18 JavaScript Kodunun HTML Sayfası İçerisine Yerleştirilmesi (1/2) Normal şartlarda JavaScript kodlarının farklı bir dosyaya konulduktan sonra HTML sayfasından referans verilmesi daha uygundur Ancak JavaScript kodları web sayfasının herhangi bir yerine veya parça parça farklı yerlerine de yerleştirilebilir JavaScript kodlarını web sayfasının içerisine yerleştirmek için <script> etiketi kullanılır

19 JavaScript Kodunun HTML Sayfası İçerisine Yerleştirilmesi (2/2) <script> </script> function sayhi() { alert("hello world! ") ; } function saybye() { alert("buh-bye! ") ; }

20 JavaScript Dosyalarına HTML Dosyasından Referans Vermek JavaScript kodu, uzantısı.js olan bir dosyanın içerisine yazılarak web sunucusuna kaydedilir (örn: whatever.js) Kod dosya içerisine yazılırken, <script> etiketi içerisine yazılmaz Ardından bu JavaScript dosyasına HTML dosyası içerisinden aşağıdaki gibi referans verilmelidir <script src="whatever. js"></script> <script> etiketinin "src" özelliğinin değeri JavaScript dosyasının sunucudaki bağıl ya da tüm adresidir

21 Yorum Satırları (1/2) // This is a comment, ignored by the browser for (var i = 0; i<10; i++) if (animals[i] === "bat") { animals[i] = "cat"; } }

22 Yorum Satırları (2/2) /* When a comment requires more than one line, a block comment like this, with its opening and closing tags, is the way to go. */

23 Olaylar İyi web sitelerinin kullanıcıya hızlıca yanıt verebilmesi (responsive) gerekir Kullanıcı web sitesiyle pek çok şekilde etkileşime girebilir Butona tıklayabilir Bağlantıya tıklayabilir Başka bir seçeneği seçebilir Pencereyi kapatabilir Sayfadaki belli bir öğenin üzerine gelebilir... JavaScript kullanıcının isteklerine (oluşturduğu olaylara) çeşitli şekillerde cevap verebilmektedir

24 Olay Denetimcisi (Event Handler) Kullanıcının oluşturduğu olaylara karşı br cevap oluşturan kod parçalarına olay denetimcisi denir Hangi olaya nasıl cevap verileceği, olaylara atanan olay denetimcileri ile belirlenir JavaScript te olayların denetlenmesi için iki farklı yöntem vardır Satıriçi olay denetimi (Inline event handling) Komut dizisi dosyası yazımı (Scripting)

25 Satıriçi Olay Denetimi (1/3) Satıriçi olay denetiminde, olaya cevap veren JavaScript kodu HTML kodu içine yazılmaktadır Aşağıdaki kod parçasında (1) "Click" açıklaması olan bir bağlantı gösterilmekte ve (2) bağlantıya tıklandığında kullanıcıya "Hi" mesajı gösterilmektedir <a href="#" onclick="alert('hi' );">Click</a>

26 Satıriçi Olay Denetimi (2/3) Uzun bir sayfada, tıklama sonrası, sayfanın başına dönmemesi için aşağıdaki yöntem kullanılabilir <a href="javascript: void(0)" onclick="alert('hi' );">Click</a> onclick özelliğinin değeri olarak birden fazla komut satırı yazılabilir <a href="javascript: void(0)" onclick="var greet='hi'; alert(greet);">click</a>

27 Satıriçi Olay Denetimi (3/3) onclick özelliğinin değeri olarak kendi yazdığımız bir JavaScript fonksiyonunu da çağırabiliriz Aşağıda kendi yazdığımız popup fonksiyonu gösterilmektedir function popup(message) { } alert(message) ; Altta ise bu fonksiyon satıriçi olarak çağırılmaktadır <a href="javascript: void(0)" onclick="popup('hi' );">Click</a>

28 Buton ve Resim için Tıklama Olayları Kullanıcının HTML butonlarına tıklamasını da JavaScript kodu ile yakalayıp işleyebiliriz Aşağıda, bir HTML butonu tanımlanmış ve kullanıcının bu butona basması durumunda kullanıcıya "Hello World" mesajı gösterilmiştir <input type="button" value="click" onclick="alert('hello world!');"> Benzer şekilde, kullanıcının HTML resmine tıklaması olayı da yakalanabilir <img src="button-greet. png" onclick="alert('hello world!');">

29 Fare Olayları (1/5) Fare imgesinin, sayfa üzerindeki herhangi bir HTML elemanının (örn: resim, buton, başlık vs.) üzerine gelmesi veya bir elemanın sınırının dışına çıkması da JavaScript tarafından yakalanabilen olaylardandır Bir resmin üzerine gelindiğinde, resmin başka bir resme dönüşmesi CSS ile yapılabilir JavaScript ile ise, onmouseover özelliği kullanılarak aşağıdaki gibi yapılabilir <img src="before-pic.jpg" onmouseover="src='after-pic.jpg' ">

30 Fare Olayları (2/5) onmouseover olay denetimi resim dışında öğelere de uygulanabilir Aşağıda bir H1 başlığının üzerine gelindiğinde kullanıcıya bir mesaj gösteren kod parçası gösterilmektedir <h1 onmouseover="alert('basligik ustunde');">bir Baslik</h1>

31 Fare Olayları (3/5) CSS ile bir HTML elemanının üzerine gelindiğinde, elemanın renk değiştirmesi sağlanabilir Aynı işlemin JavaScript ile gerçekleştirimi de mümkündür <a href="index.html" onmouseover="this.style.color='green';"> Home Page</a>

32 Fare Olayları (4/5) Takip eden örnekte fare imleci paragrafın üzerine geldiğinde, expand() fonksiyonu çağırılacak ve paragraf genişleyecektir Paragrafın genişlemesinin bu fonksiyonla nasıl sağlanacağı ileride açıklanacaktır <p id="loris" onmouseover="expand();">mouse over for more</p>

33 Fare Olayları (5/5) Fare imgesinin bir HTML elemanının sınırından dışarı çıkması da onmouseout özelliği ile takip edilebilir Aşağıdaki resim etiketiyle ilişkili resmin kapladığı alana girildiğinde resim değişmektedir (onmouseover) Resim alanın dışına çıkıldığında ise, resim eski haline dönmektedir (onmouseout) <img src="before-pic.jpg" onmouseover="src='after-pic.jpg' " onmouseout="src='before-pic.jpg' ">

34 Odak Olma ve Odaklıktan Çıkma Olayları HTML sayfasındaki elemanlardan bazıları odaklanılabilirdir Örneğin formlarda kullanılan metin giriş kutuları odaklanılabilir bileşenlerdir Böyle bileşenlere tıklanıldığında, bu bileşen sayfanın odağı olur ve kullanıcıdan bilgi girişine hazır duruma gelir JavaScript ile odak olma ve odaklıktan çıkma olayları takip edilebilir

35 Odak Olma Olayı Aşağıdaki kod parçası ile bir metin giriş kutusu oluşturulmaktadır Bu metin kutusu odak olduğunda onfocus özelliği ile bu durum tespt edilecek ve metin giriş kutusunun arka plan rengi sarıya dönüşecektir <br> <input type="text" size="30" onfocus="this.style.backgroundcolor='yellow';">

36 Odaklıktan Çıkma Olayı Benzer şekilde onblur özelliği kullanılarak, bir HTML öğesinin odak olmaktan çıkması da takip edilebilir Biraz önce oluşturulan metin kutusunun odaklıktan çıkması durumunda arka plan renginin yeniden beyaz olmasını sağlayan kod parçası aşağıda verilmiştir <br> <input type="text" size="30" onfocus="this.style.backgroundcolor='yellow';" onblur="this.style.backgroundcolor='white';">

37 Form Bileşenlerinin Değerlerinin Okunması (1/5) girişi için bir metin giriş kutusu olan aşağıdaki gibi bir formunuz olduğunu varsayın <form> </form> <input type="text"> <input type="submit" value="submit">

38 Form Bileşenlerinin Değerlerinin Okunması (2/5) adresinin girilmesinin zorunlu olduğunu varsayın Bunu sağlamak için form bilgisi web sunucusuna gönderilmeden önce, gönderilecek değerleri JavaScript ile kontrol etmek isteyelim Ve kullanıcı herhangi bir adresi girmemişse form bilgilerinin web sunucusuna göndermeyip, kullanıcıyı adresi girmesi için uyaralım

39 Form Bileşenlerinin Değerlerinin Okunması (3/5) Bunu gerçekleştirebilmek için öncelikle adresinin girileceği metin giriş kutusuna bir id vermeliyiz <form> </form> <input type="text" id=" "> <input type="submit" value="submit">

40 Form Bileşenlerinin Değerlerinin Okunması (4/5) Ardından form etiketine onsubmit özelliğini ekleyerek, formun gönder butonuna basıldığında, yazacağımız JavaScript fonksiyonuna (checkaddress) yönlendirilmesini sağlıyoruz <form onsubmit="checkaddress(' ');"> </form> <input type="text" id=" "> <input type="submit" value="submit"> checkaddress fonksiyonuna parametre olarak metin giriş kutusunun id sinin gönderildiğine dikkat edin

41 Form Bileşenlerinin Değerlerinin Okunması (5/5) adresinin girilip girilmediğini kontrol eden checkaddress fonksiyonu aşağıda verilmiştir function checkaddress(fieldid) { } var val = document.getelementbyid(fieldid).value; if val === "") { alert(" address required."); }

42 Sayfa Bileşenlerinin Değerinin Değiştirilmesi (1/2) JavaScript ile sadece sayfa bileşenlerinin değerleri okunmamakta, aynı zamanda bu bileşenlerin değerleri de değiştirilebilmektedir Aşağıda posta kodu ve şehir bilgilerinin girildiği basit bir form oluşturan kod parçası bulunmaktadır <form> </form> ZIP: <br> <input type="text" id="zip" onblur="fillcity();"><br> City: <br> <input type="text" id="city">

43 Sayfa Bileşenlerinin Değerinin Değiştirilmesi (2/2) Zip kodu alanı odaklıktan çıkar çıkmaz, posta koduna bakarak şehir giriş metin kutusunu otomatik olarak dolduran fonksiyon aşağıda verilmiştir function fillcity() { var cityname; var zipentered = document.getelementbyid("zip").value; switch (zipentered) { case "60608": cityname = "Chicago"; break; case "68114": cityname = "Omaha"; break; } document.getelementbyid("city").value = cityname; }

44 Paragrafın Değiştirilmesi (1/4) Aşağıdaki paragraf yavaş lemur (slow loris) adlı hayvan hakkında kısa bir bilgi vermekte Slow lorises are a group of several species of strepsirrhine primates which make up the genus Nycticebus. Click for more. "Click for more" bağlantısına tıklanıldığında ise paragrafı genişletip hayvan hakkında daha faza bilgi vermek istediğimizi varsayalım

45 Paragrafın Değiştirilmesi (2/4) Bağlantıya tıklandığında paragrafın aşağıdaki şekle dönmesi isteniyor Slow lorises are a group of several species of strepsirrhine primates which make up the genus Nycticebus. They have a round head, narrow snout, large eyes, and a variety of distinctive coloration patterns that are species-dependent. The hands and feet of slow lorises have several adaptations that give them a pincer-like grip and enable them to grasp branches for long periods of time. Slow lorises have a toxic bite, a rare trait among mammals.

46 Paragrafın Değiştirilmesi (3/4) Bu amacı gerçekleştiren kod parçası aşağıda verilmiştir <p id="slowloris"> Slow lorises are a group of several species of strepsirrhine primates which make up the genus Nycticebus. <a href="javascript:void(0);" onclick="expandloris();"> <em>click for more. </em></a></p> expandloris() fonksiyonu slowloris id sine sahip paragrafı değiştiren fonksiyondur ve bir sonraki slaytta gösterilecektir

47 Paragrafın Değiştirilmesi (4/4) function expandloris() { var expandedparagraph = "Slow lorises are a group of several species of trepsirrhine primates which make up the genus Nycticebus. They have a round head, narrow snout, large eyes, and a variety of distinctive coloration patterns that are speciesdependent..."; } document.getelementbyid("slowloris").innerhtml = expandedparagraph;

48 Div İçerisine Liste Ekleme (1/2) Hemen herşey, HTML etiketleri dahil, bu şekilde web sayfasına eklenebilir Sayfanızda "lorislist" id li, içi boş bir <div> etiketi olduğunu varsayalım <div id="lorislist"> </div> Bir sonraki slaytta verilen fonksiyon bu <div> etiketinin içerisine basit bir liste ekleyecek Böylece sayfaya yeni bir liste dinamik olarak eklenmiş olur

49 Div İçerisine Liste Ekleme (2/2) function placealist() { var listtoplace = "<ol><li>slow loris</li><li>fast loris</li> <li>just-right loris</li></ol>"; } document.getelementbyid("lorislist").innerhtml = listtoplace;

50 getelementbyid(element id).innerhtml document.getelementbyid(element id).innerhtml metodu HTML sayfasında bulunan bilgileri okumak ve değiştirmek için de kullanılabilir Örneğin sayfada "content" id li herhangi bir etiketiniz varsa, bu etiket içinde olanları bir JavaScript fonksiyonu aşağıdaki gibi elde edebilirsiniz Bu eleman bir paragrafsa ve "<em>hello, Sailor!</em> değerini içeriyorsa, bu değer whatsthere değişkenine atanacaktır function peekatcontent() { } var whatsthere = document.getelementbyid("content"). innerhtml;

51 Resimleri Gizlemek (1/2) Bir web sayfasında çeşitli resimler gösterildiğini varsayın Sayfa ziyaretçilerinin bazı resimleri beğenmemesi durumunda onları gizleyebilmesi isteniyor olsun Bir resmi gizlemek için kullanıcının resme tıklaması gereksin Problemi basitleştirmek için tek bir resim olduğunu varsayalım Öncelikle resme aşağıdaki gibi bir id vermek gerekir <img src="blobfish.jpg" id="ugly"...

52 Resimleri Gizlemek (2/2) Ardından resme bir olay denetimcisi atamalıyız <img src="blobfish.jpg" id="ugly" onclick="makeinvisible();"> Resmi görünmez yapmak için bir CSS sınıfı tanımlamalıyız.hidden { display: none; } Son olarak makeinvisible() fonksiyoumuzu yazmalıyız } function makeinvisible() { document.getelementbyid("ugly").classname = "hidden";

53 Yeni CSS Sınıfı Eklemek Önceki örnekte bir HTML sayfası elemanın (resim) CSS sınıfını değiştirerek bu elemanı gizledik Bazen HTML elemanının CSS sınfını tamamen değiştirmek yerine, ona yeni bir sınıf daha eklemek gerekebilir Bunu da aşağıdaki JavaScript kodunu temel alarak kolayca yapabilirsiniz function makebig() { } document.getelementbyid("p1").classname += " big";

54 Resimleri Parametrik Olarak Değiştirmek (1/3) Daha önceki slaytlarda bir resmin üzerine gelindiğinde, satıriçi olay denetleyicisi kullanarak, başka bir resimle nasıl değiştirildiği gösterilmişti Şimdi ise, resim değişikliği bir fonksiyon kullanılarak gerçekleştirilecek Fonksiyonumuz orijinal resmin id sini ve yeni resmin adını parametre olarak alacak function swappic(eid, newpic)

55 Resimleri Parametrik Olarak Değiştirmek (2/3) Bu işlem için gereken HTML kod parçası aşağıdadır <img src="before-pic.jpg" id="before" onmouseover="swappic(id, 'after-pic.jpg' ); "> Resmin id sini direk yazmamıza gerek kalmadığını, onun yerine "id" özelliğini değişken gibi kullandığımıza dikkat edin

56 Resimleri Parametrik Olarak Değiştirmek (3/3) swappic JavaScript fonksiyonu ise aşağıda gösterilmektedir function swappic(eid, newpic) { } document.getelementbyid(eid).src = newpic; "img" etiketinin "src" özelliğine JavaScript ten erişebildiğimize dikkat edin

57 Bir Bağlantıya Ait URL in Elde Edilmesi document.getelementbyid(element id) metodu başka HTML elemanlarının özelliklerine de erişmeyi sağlayabilir Aşağıdaki JavaScript fonksiyonunda, bir bağlantı etiketine ait URL, "href" özelliği kullanılarak elde edilmekte ve bir değişkeninin içerisine atılmaktadır function getaddress() { } var link = document.getelementbyid("link1") ; var address = link.href;

58 Stil Değişiklikleri Yapmak (1/5) Daha önceki slaytlarda, bir HTML elemanının stilini, elemana ait stil sınıfını değiştirerek aşağıdaki şekilde değiştirebildiğimiz gösterilmişti document.getelementbyid("p1").classname += " big"; Şimdi ise JavaScript ile stil özelliklerini ayrı ayrı değiştirmenin yolu gösterilecektir

59 Stil Değişiklikleri Yapmak (2/5) Aşağıda bir paragrafın font boyutunu değiştiren JavaScript kodu verilmiştir document.getelementbyid("p1").style.fontsize = "2em"; Bu kodun var olan stili tamamen silmediğine, sadece font boyutu özelliğini değiştirdiğine dikkat edin

60 Stil Değişiklikleri Yapmak (3/5) JavaScript ile başka stil özelliklerine erişim örnekleri aşağıda verilmiştir Bir resmi sola dayamak için: document.getelementbyid("pic99").style.cssfloat = "left"; Bir HTML elemanını görünmez yapmak için: document.getelementbyid("div9").style.visibility = "hidden";

61 Stil Değişiklikleri Yapmak (4/5) Bir HTML elemanının sol ve sağ marjinlerini 10 piksel yapmak için: document.getelementbyid("pic99").style.margin = "0 10px 0 10px;"; Daha önce bahsedildiği gibi, aynı erişim şekilleri özelliklerin değerlerini almak için de kullanılabilir Ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır

62 Stil Değişiklikleri Yapmak (5/5) Aşağıdaki satır bir resmin marjin değerlerini almakta kullanılabilir: var m = document.getelementbyid("mainpic").style.margin; Ancak bu yöntem, sadece satıriçi değer olarak atanmış marjinleri alabilir CSS yoluyla atanmış değerleri almak için aşağıdaki yöntem kullanılabilir var m = document.getcomputedstyle("mainpic").margin;

63 Sayfa İçinde Belirli Tipteki Elemanları Bulmak (1/6) Bir sayfadaki tüm paragraflardaki metnin yazı tipi boyutunu JavaScript kullanarak iki katına çıkarmak istediğinizi varsayın Şu ana kadar öğrendiklerinizle bunu yapmak isterseniz 1. tüm paragraflara birer id vermeniz, 2. bu id leri program içerisinde bir dizide tutmanız ve 3. bir döngü ile id leri kullanarak her bir paragrafın özelliğini aşağıdaki gibi değiştirmeniz gerekir getelementbyid(the id).style.fontsize = "2em";

64 Sayfa İçinde Belirli Tipteki Elemanları Bulmak (2/6) Ancak, JavaScript ile belirli bir tipteki elemanlarının tümünü dinamik bir şekilde elde etmek mümkündür Aşağıdaki kod satırı sayfadaki tüm paragrafları bulup par dizisinin içine atmaktadır var par = document.getelementsbytagname("p");

65 Sayfa İçinde Belirli Tipteki Elemanları Bulmak (3/6) Sayfada sırasıyla aşağıdaki paragrafların olduğunu varsayalım: <p>this bed is too small. </p> <p>this bed is too big. </p> <p>this bed is just right. </p> Bu durumda par[0] içerisinde "<p>this bed is too small. </p>" değeri olacaktır par[1] ve par[2] içerisinde de sırasıyla diğer paragraflar (paragraf etiketleri ile birlikte) olacaktır

66 Sayfa İçinde Belirli Tipteki Elemanları Bulmak (4/6) Paragraf etiketinin (<p>) içindeki metne erişmek için innerhtml özelliği aşağıdaki gibi kullanılabilir var textinmiddleparagraph = par[1].innerhtml; Bu satır textinmiddleparagraph değişkeninin içerisine "This bed is too small. " değerini atayacaktır

67 Sayfa İçinde Belirli Tipteki Elemanları Bulmak (5/6) Tüm paragraflara bir font tipi atayan kod parçası aşağıda verilmiştir for (var i = 0; i < par.length; i++) { par[i].style. fontfamily = "Verdana, Geneva, sans-serif"; } Diğer tiplerdeki HTML elemanları da benzer şekilde elde edilebilir Sayfadaki tüm resimleri bir dizi içerisinde almak için: var pics = document.getelementsbytagname("img");

68 Sayfa İçinde Belirli Tipteki Elemanları Bulmak (6/6) Sayfadaki tüm div elemanlarını bir dizi içerisinde almak için: var pics = document.getelementsbytagname("div"); Sayfadaki tüm sırasız listeleri bir dizi içerisinde almak için: var ulists = document.getelementsbytagname("ul");

69 Sayfanın Alt Elemanlarında Arama Yapmak (1/3) Bir önceki konuda sayfada bulunan belli bir tipteki (örn: <p>) elemanları bir dizi olarak elde etmeyi öğrendiniz Peki aynı tipteki tüm elemanları değilde sadece belli bir alt kümesindeki elemanlara ihtiyaç duyarsanız? Örneğin sadece belli bir "div" elemanın altında olan paragrafları elde etmek istersek?

70 Sayfanın Alt Elemanlarında Arama Yapmak (2/3) Bu div elemanının id sinin "rules" olduğunu varsayarsak, bu işlemi aşağıdaki şekilde geröekleştirebiliriz var e = document.getelementbyid("rules") ; var paragraphs = e.getelementsbytagname("p") ; getelementsbytagname metodunun "document" üzerinde değilde "e" üzerinden çağırıldığına dikkat edin

71 Sayfanın Alt Elemanlarında Arama Yapmak (3/3) Bir web sayfasında, beyaz arka planlı bir tablonuz olduğunu varsayın Kullanıcı sayfada bulunan bir butona tıkladığında tablodaki hücrelerin arka plan rengini pembe yapan kod parçası aşağıda verilmiştir var t = document. getelementbyid("table9") ; var cells = t. getelementsbytagname("td") ; for (var i = 0; i < cells. length; i++) { } cells[i]. style. backgroundcolor = "pink";

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

BETİK DİLİ / JAVASCRIPT. Web Tasarımı ve Programlama

BETİK DİLİ / JAVASCRIPT. Web Tasarımı ve Programlama Web Tasarımı ve Programlama Tanım ve Genel Bilgi Betik Dili; Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ve kullanıcıyla iletişim kurmak için kullanılan, istemci tarafında çalışan bir dildir. HTML etiketleri

Detaylı

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma 4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML dosyalarında nasıl bağlantı oluşturulduğunu, Bağ etiketinin ne olduğunu, Yerel dosyalara nasıl bağlantı kurulduğunu, İnternet üzerindeki dosyalara

Detaylı

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ Netscape Navigator 2.0 ile birlikte geliştirilen JavaScript dili istemci taraflı (client-side) script dilidir. Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ya da kullanıcıyla iletişim

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 2

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 2 BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 2 HTML 2 Hyper Text Markup Language = Yüksek/İleri Metin İşaretleme Dili Web sayfaları oluşturmak için kullanılan içerik biçimlendirme dilidir. Yüksek/ileri metin

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com DREAMWEAVERDA NESNELERE DAVRANIŞ EKLEME Dreamweaver da fare hareket olaylı, animasyonlu görüntüler oluşturmak istenildiğinde hazır scriptler anlamına gelen Davranışlar(behaviors) kullanılmaktadır. Yukarıdaki

Detaylı

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma 29,30 Eylül 2011 ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma ASP.NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki, New açılır listesindeki, Web Site komutuna tıklıyoruz Açılan pencereden C# içindeki ASP.NET Web Site

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 5

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 5 BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 5 Stil Oluşturmak/CSS 2 CSS, Cascading Style Sheets = Katmanlı Biçim Sayfaları HTML nesnelerini biçimlendirmek için kullanılır. CSS Bileşenleri CSS yapısı 3 ana bileşenden

Detaylı

1 JAVASCRIPT NEDİR? 1

1 JAVASCRIPT NEDİR? 1 İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 JAVASCRIPT NEDİR? 1 2 TEST ORTAMINI TANIMAK (FİREFOX VE FİREBUG) 5 Firefox 6 Firebug 8 CSS Sekmesi 10 DOM Sekmesi 11 Net ve Çerezler Sekmeleri 11 Script Sekmesi 11 Konsol Sekmesi

Detaylı

12. Tanımlama Listeleri
,
,

12. Tanımlama Listeleri <dl> </dl>, <dt> </dt>, <dd> </dd> 12. Tanımlama Listeleri , , Terimler ve açıklamalarını içeren listeler oluşturmakta kullanılırlar. Bir uygulamanın komut satırı seçeneklerini listelemek ve altlarında açıklamalarını

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı Ofis : MUH 312 : Öğr. Gör. Dr. T.Tugay BİLGİN Ofis Saatleri : Pazartesi:

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 11-14 May. 2014 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde PHP kod yazımı doğru olarak verilmiştir? A) B) C).. D) 2) PHP ile hazırlanmış

Detaylı

CSS(CASCADING STYLE SHEETS)

CSS(CASCADING STYLE SHEETS) CSS(CASCADING STYLE SHEETS) CSS NEDİR NE İŞE YARAR? Sıralı Sitil Şablonları olarak bilinen CSS Web sayfalarının biçimsel özelliklerini düzenlediğimiz ve yönettiğimiz kodlar bütünüdür. CSS kodları ile sayfamızdaki

Detaylı

Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım.

Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım. Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım. VS2005 den yeni bir web sitesi oluşturmasını isteyelim. Yeni bir ASP.NET

Detaylı

Basamaklı Stil Şablonları (CSS) BIM206 Web Programlama

Basamaklı Stil Şablonları (CSS) BIM206 Web Programlama Basamaklı Stil Şablonları (CSS) BIM206 Web Programlama Basamaklı Stil Şablonları (CSS) CSS, bir HTML elemanının nasıl görüneceğini belirleyen kurallar tanımlamamızı sağlayar. Örneğin: Sayfanın arka planının

Detaylı

Arayüz Geliştirme Dokümantasyonu

Arayüz Geliştirme Dokümantasyonu Arayüz Geliştirme Dokümantasyonu Proje: İş: Müşteri: Nosab Web Sitesi Arayüz Geliştirme Aeronorm Index 1. Sayfalar 2. Renk Paleti 3. Tipografi 4. Kutu Modeli 5. Bileşenler 6. Kod ve Sayfa Yapısı 7. Responsive

Detaylı

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon Dinamik Kodlama Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama @6 Serisi ürünlerde, kullanıcı arabirimlerinin her yerine eklenen dinamik kodlama özelliği ile, programın

Detaylı

www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu

www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu İnternet tarayıcınıza(internet Explorer vb.) www.wikispaces.com adresini yazıp enter tuşuna bastığınızda yukarıdaki ekranla karşılaşacaksınız. Önceden oluşturmuş olduğunuz

Detaylı

Google Search API ile ajax arama

Google Search API ile ajax arama Google Search API ile ajax arama 14 Ağustos Salı 12 http://mfyz.com/google-search-api-ile-ajax-arama Eğer bir kaynak arıyorsanız, indexlerin güncelliği, genişliği gibi nedenlerden dolayı, diğer arama motorları

Detaylı

Web Programlama Kursu

Web Programlama Kursu Web Programlama Kursu Bu kurs ne değildir? Neyi amaç edinmiştir? Bilgisayar Programcısı? Web Tasarımcısı? Web Programcısı? Neler öğreneceğiz? Kurs sonunda neler yapılabileceğiz? Örnek siteler Örnek Projeler

Detaylı

MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ

MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ Versiyon: 1.0.4 URL Adresi http://merchant.mobilepax.com/services/product.aspx Gönderilen XML Yapısı MobilePaxProduct fonksiyonu buton bilgisi oluşturulacak ürünün

Detaylı

HESAP MAKİNASI YAPIMI

HESAP MAKİNASI YAPIMI HESAP MAKİNASI YAPIMI 1..Aşağıdakine benzer görünüm ve butonları hazırlayın. 2. 24. Butonun içerisine aşağıdaki kodları yazın. 3. Yeni bir layer ekleyip Frame1 F9 na aşağıdaki kodları ekleyelim. 4. Butonlardan

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM 206 - Web Programlama ÖDEV 1

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM 206 - Web Programlama ÖDEV 1 Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM 206 - Web Programlama ÖDEV 1 Son Teslim Tarihi: 5 Mayıs 2014-09:00 (ÖRGÜN) - 19:00 (İKİNCİ) Ödevi Teslim Alacak Olan Asistan:

Detaylı

BAROLAR WEB SİTESİ EĞİTİMİ

BAROLAR WEB SİTESİ EĞİTİMİ BAROLAR WEB SİTESİ EĞİTİMİ HAZIRLAYAN HÜSEYİN SARI 23 MART 2011 ANKARA - İÇERİK YÖNETİM PANELİ - İÇERİK EKLEME İçerik eklerken öncelikle içeriği hangi kayıt tipinde ekleleyeceğimizi belirliyoruz. Tarih

Detaylı

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız.

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız. 1.1 Web Kavramlar 117 Anahtar 7erim/er 1.1.1.1 Web ve Internet terimlerini tanımlayınız. Her birinin anahtar özelliklerini tanımlayınız. Web bir Internet hizmetidir. Web Internet üzerinde bağlantılı html

Detaylı

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1 Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme BATML İnternet Programcılığı 1 Bazı web sitelerinde sayfalar arasında bilgi veya değişken göndermek gerekebilir. Gönderilen bu bilgi kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 7 7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ 7.1. Belgeye Resim Eklemek Word programı; belgelere kendi içindeki resim galerisinde bulunan resimleri veya başka programlarda düzenlenmiş resimleri

Detaylı

4 Front Page Sayfası Özellikleri

4 Front Page Sayfası Özellikleri 4 Front Page Sayfası Özellikleri İsterseniz Frontpage penceresinin sağ tarafından, isterseniz araç çubuklarından faydalanarak yeni bir sayfa açın. Frontpage te çeşitli sayfa şablonları bulunmaktadır. Ancak

Detaylı

MOBILEPAX SOAP PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ

MOBILEPAX SOAP PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ MOBILEPAX SOAP PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ Versiyon: 1.0.4 URL http://merchant.mobilepax.com/services/product.asmx Metot MobilePaxProduct fonksiyonu buton bilgisi oluşturulacak ürünün bilgilerinin Mobilepax

Detaylı

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ Web Sitesi Yönetim Paneli, Üniversitemiz web sitesinde, birimlerimize ait web sitelerindeki içerikler üzerinde ekleme, silme, değiştirme gibi güncelleme işlemlerini,

Detaylı

Temel Bilgisayar Terimleri Yrd. Doç. Dr. Devkan Kaleci

Temel Bilgisayar Terimleri Yrd. Doç. Dr. Devkan Kaleci 1 2 HTML, Hyper Text Markup Language kelimelerinin kısaltılmışıdır. HTML (Hareketli-Metin İşaretleme Dili) basitçe, browserlarla görebilen, internet dokümanları oluşturmaya yarayan bir çeşit dildir. HTML

Detaylı

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET İnternet sunucu-istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan bir bilgisayar (kullanıcı-client) ve bu isteği karşılayan özel bir bilgisayar

Detaylı

VISUAL BASIC DE İŞLETİM SİSTEMİ DENETİM KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI

VISUAL BASIC DE İŞLETİM SİSTEMİ DENETİM KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI VISUAL BASIC DE İŞLETİM SİSTEMİ DENETİM KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI Visual basic kodları yazılırken, yapılması istenen işlerin yanı sıra sistem ile ilgili bazı işlerin yapılması da (klasör oluşturma silme,

Detaylı

1 BOOTSTRAP NEDİR? 1 Bootstrap Nedir? 1 Bootstrap Dosyalarının Siteye Dahil Edilmesi 2 Bootstrap ın Sağladığı Kolaylıklar 3

1 BOOTSTRAP NEDİR? 1 Bootstrap Nedir? 1 Bootstrap Dosyalarının Siteye Dahil Edilmesi 2 Bootstrap ın Sağladığı Kolaylıklar 3 İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 BOOTSTRAP NEDİR? 1 Bootstrap Nedir? 1 Bootstrap Dosyalarının Siteye Dahil Edilmesi 2 Bootstrap ın Sağladığı Kolaylıklar 3 2 BOOTSTRAP CSS DOSYASININ İNCELENMESİ 5 Bootstrap

Detaylı

BTP208 İnternet Programcılığı II HTML5 ve Getirdiği Yenilikler (2. Kısım)

BTP208 İnternet Programcılığı II HTML5 ve Getirdiği Yenilikler (2. Kısım) BTP208 İnternet Programcılığı II HTML5 ve Getirdiği Yenilikler (2. Kısım) Hazırlayan Öğr. Gör. Özgür ÖZŞEN HTML5 Yeni Form Elementleri HTML5 işlevi fazla olan ve daha fazla form elemanı sunmaktadır Tarayıcı

Detaylı

Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) BIM206 Web Programlama

Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) BIM206 Web Programlama Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) BIM206 Web Programlama Word Dokümanı - Yapılandırma Web Sayfası - Yapılandırma What You See Is What You Get (WYSIWYG) Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) HTML: Web sayfalarının

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler QUERYSTRING KOLEKSIYONU... 3 FORM

Detaylı

New Project. User guide

New Project. User guide New Project User guide Table of Contents New Project... 3 Katman Yöneticisi... 4 Katman Yöneticisi Araçları... 6 Katman İşlemleri... 8 Katman Görünümü... 9 Katman Ekleme... 10 Aktif Katman Yapma... 12

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr Kurs Planı Ders 1: Tanıtım Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar. Ders 2: Verilerle Çalışmak Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar Ders 3: Program Yapısı Uygulama: Kurs notlarında

Detaylı

HTML & CSS. Öğr.Gör. M.Ersin AKAY

HTML & CSS. Öğr.Gör. M.Ersin AKAY HTML & CSS Öğr.Gör. M.Ersin AKAY Neler Öğreneceğiz? HTML işaretleme dili CSS stil şablonları HTML Hyper Text Markup Language HTML de Neler Öğreneceğiz? Html işaretleme dili temel yapısı ve kavramları Html

Detaylı

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads Visual Studio 2012'nin kurulumunu, Visual Studio'nun kullanımını ve Windows Store'da basit bir proje hazırlanmasını anlatacağım. Hepsinden önce Visual Studio ortamından biraz bahsedelim. Visual Studio

Detaylı

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak)

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) Giriş VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) AKBS, 4 modülden oluşmaktadır. Merkez Uygulaması, Veri Gönderme Sistemi, Veri Karşılama Sistemi ve Veri İşleme Sistemi.

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com DREAMWEAVER DA TABLOLAR KULLANARAK İNDEX SAYFASI HAZIRLAMAK Günümüzde web siteleri Frameset yapısı ve Tablo yapısı kullanarak yapılmaktadır. Frameset (Çerçeve) yapılı web sitelerinde index sayfaları oluşturulduğunda

Detaylı

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. KASIM EKİM EYLÜL AY 02.11.2009 06.11.2009 26.10.2009 0.10.2009 19.10.2009 2.10.2009 12.10.2009 16.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 28.09.2009 02.10.2009 24.09.2009 25.09.2009 09.11.2009 1.11.2009 MODÜL: İNTERNET

Detaylı

2- Kontrol Sil... 17. 3-En Öne Getir... 13 4-En Arkaya Gönder... 13 4.5.8.2 Resim... 14. 1-Özellikler:... 18 Genel Özellikler...

2- Kontrol Sil... 17. 3-En Öne Getir... 13 4-En Arkaya Gönder... 13 4.5.8.2 Resim... 14. 1-Özellikler:... 18 Genel Özellikler... i İçindekiler Kullanıcı Giriş Ekranı... 1 Ana Sayfa... 2 1-Projeler... 3 1.1 Yeni Proje... 3 1.2 Proje Düzenle... 3 1.3 Proje Sil... 3 1.4 Listeyi Güncelle.... 3 2-Gruplar... 4 2.1.1 Grup Adı.... 5 2.1.2

Detaylı

Web Programlama. JavaScript (3)

Web Programlama. JavaScript (3) Web Programlama JavaScript (3) Döküman Nesne Modeli (1/4) Document Object Model (DOM) DOM web tarayıcı tarafından, web sayfası yüklendiğinde otomatik oluşturulan bir organizasyon şemasıdır Web sayfasında

Detaylı

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011 BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ HTML DERS NOTLARI 6. DERS YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011 HYPERLINKS - KÖPRÜ Sayfalara link (bağlantılar) oluşturmak için kullanılır.

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Hazırlayan: İdris Kahraman

Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Hazırlayan: İdris Kahraman 7. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com Hazırlayan: İdris Kahraman Dreamweaver Dreamweaver en iyi web editör yazılımlarından biridir. Biz tasarım modunda çalışırken,dreamweaver

Detaylı

TESTOSİS KULLANIM KLAVUZU Sisteme Giriş: http://testosmart.com/testosis.asp adresinden yapılmaktadır.

TESTOSİS KULLANIM KLAVUZU Sisteme Giriş: http://testosmart.com/testosis.asp adresinden yapılmaktadır. TESTOSİS KULLANIM KLAVUZU Sisteme Giriş: http://testosmart.com/testosis.asp adresinden yapılmaktadır. Bu ekranda görüldüğü gibi butonlara basarak işlem yapabilirsiniz. Yeni Kayıt Ekleme Yeni Servis-Kalibrasyon

Detaylı

Orkestra Ürünler. Ana Sayfa / Orkestra Ürünler

Orkestra Ürünler. Ana Sayfa / Orkestra Ürünler DILLER YARDIM SISTEME GIRIŞ Orkestra Ürünler Ana Sayfa / Orkestra Ürünler 1- Satış Faturalarının İHRACAT Faturası olarak Gönderilebilmesi İhraç kayıtlı e-faturaların Logo'da "İhracat" modülünde oluşturulması

Detaylı

Çözüm Bilgisayar. Çözüm İntSite

Çözüm Bilgisayar. Çözüm İntSite Çözüm Bilgisayar Çözüm İntSite Çözüm İnternet Site Programı (intsite.exe) Firmamızca geliştirilen ve Çözüm HBYS programının ana modülü olan Hasta Takip modülünü kullanan tüm hastanelerin kullanabileceği

Detaylı

JSON Korsanlığı. Mesut Timur, Şubat 2010, WGT E-Dergi 4. Sayı

JSON Korsanlığı. Mesut Timur, Şubat 2010, WGT E-Dergi 4. Sayı JSON Korsanlığı Mesut Timur, Şubat 2010, WGT E-Dergi 4. Sayı İnternetin gün geçtikçe hayatımızdaki önemi arttı ve web siteleri milyonlarca insan tarafından girilen yerler haline geldi. Artık çevremizden

Detaylı

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ Gelir idaresine yapılan başvuruya göre POROSefat e-fatura alım/gönderim işlemlerinde kullanıcılara iki farklı seçenek sunulmaktadır. 1. E-Fatura GİB Dosya Aktarım modülü: Gelir idaresinden sadece e-fatura

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ZAMANLANMIŞ GÖREVLER. Masaüstü için rapor kısayolu. Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO Bölüm : Görev Zamanlayıcı

DESTEK DOKÜMANI ZAMANLANMIŞ GÖREVLER. Masaüstü için rapor kısayolu. Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO Bölüm : Görev Zamanlayıcı Bölüm ZAMANLANMIŞ GÖREVLER Görev Zamanlayıcı, kullanıcının belirlediği batch işlem ve raporları, sıralı bir şekilde seçerek takvime bağlayabilmekte, takvime bağlanan görev tanımlarını belirtilen zamanda

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Request Nesnesinin Özellikleri

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 5. BÖLÜM: Oturum Yönetimi ve Güvenlik Sayfaya Yönlendirme PHP sayfamızdan

Detaylı

MODÜL 3 HTML İLE STİL ŞABLONLARI

MODÜL 3 HTML İLE STİL ŞABLONLARI MODÜL 3 HTML İLE STİL ŞABLONLARI Bu modülü bitirdiğinizde; CSS kodlama standartlarına uyarak işlevselliği ve verimliliği artırmak için HTML kodları ile Stil şablonu (CSS) yapılandırmasını gerçekleştireceksiniz.

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

11. STIL ŞABLONU (CSS) MENÜ İŞLEMLERİ

11. STIL ŞABLONU (CSS) MENÜ İŞLEMLERİ 11. STIL ŞABLONU (CSS) MENÜ İŞLEMLERİ Bu bölümü bitirdiğinizde, Sekmeli menünün nasıl yapıldığını, Dikey menünün nasıl yapıldığını, Yatay menünün nasıl yapıldığını, Dikey açılır menünün nasıl yapıldığını,

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Masaüstü için rapor kısayolu. Ürün : GO Bölüm : Görev Zamanlayıcı

DESTEK DOKÜMANI. Masaüstü için rapor kısayolu. Ürün : GO Bölüm : Görev Zamanlayıcı Bölüm Görev Zamanlayıcı, kullanıcının belirlediği batch işlem ve raporları, sıralı bir şekilde seçerek takvime bağlayabilmekte, takvime bağlanan görev tanımlarını belirtilen zamanda otomatik olarak çalıştırmaktadır.

Detaylı

e-arşiv Suite8 kullanım kılavuzu

e-arşiv Suite8 kullanım kılavuzu e-arşiv Suite8 kullanım kılavuzu 8.9.6.10 ve altı* sürümler için Sürüm 20151217 *8.9.4.1 bu fonksiyonları kullanmak için minimum sürümdür. Mevzuat ve uygulama sürüm değişikliklerinden kaynaklanacak düzenleme

Detaylı

GoFeed Kullanıcı Arayüzü

GoFeed Kullanıcı Arayüzü GoFeed Kullanıcı Arayüzü GoFeed temel olarak yayıncıların, reklamverenlerin ürün/fırsat bilgilerine ulaşabildiği feed sistemidir. Yayıncılar oluşturdukları feedler ile kullanıcıları ürünlerin/fırsatların

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

Turgut Özal Üniversitesi WEB Sitesi Kullanım Kılavuzu

Turgut Özal Üniversitesi WEB Sitesi Kullanım Kılavuzu Turgut Özal Üniversitesi WEB Sitesi Kullanım Kılavuzu Temmuz 2012 Turgut Özal Üniversitesi web sitesi yönetim paneline aşağıdaki link yardımıyla ulaşabiliriz. http://www.turgutozal.edu.tr/webmin/ Karşımıza

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

sayfa Başlığı Bu benim ilk sayfam bu metin koyu

<html> <head> <title>sayfa Başlığı</title> </head> <body> Bu benim ilk sayfam <b>bu metin koyu</b> </body> </html> HTML'e Giriş 1. HTML dosyası nedir? HTML'in açılımı Hyper Text Markup Language (Bunun tam Türkçe'si bulunmamakla beraber "çok yere açılan metin" denebilir. Bir HTML dosyası bir text dosyası olmakla beraber

Detaylı

3. Metin ve Görünüm Etiketleri

3. Metin ve Görünüm Etiketleri 3. Metin ve Görünüm Etiketleri Bu bölümü bitirdiğinizde, Metin biçimlendirme etiketlerinin neler olduğunu ve nasıl kullanıldığını, Yatay çizginin nasıl çizildiğini ve özelliklerinin neler olduğunu, Satır

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL DE GRAFİK UYGULAMA GRAFİKLER Grafikler, çok sayıda verinin ve farklı veri serileri arasındaki ilişkinin anlaşılmasını

Detaylı

Google Scripts. Neticaret Sistemine Google Analytics ve AdWords sistemleriyle ilgili 3 yeni parametre eklenmiştir.

Google Scripts. Neticaret Sistemine Google Analytics ve AdWords sistemleriyle ilgili 3 yeni parametre eklenmiştir. Google Scripts Neticaret Sistemine Google Analytics ve AdWords sistemleriyle ilgili 3 yeni parametre eklenmiştir. Yeni eklenen paremetrelere Neticaret Sistemi Yönetimi Paneli > Tanımlar bölümü altında

Detaylı

Basit bir web uygulaması

Basit bir web uygulaması AJAX Ahmet Demirelli ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu SCJP 5.0, SCWCD 1.4 Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 3/20/2007 Sabanci University 1 Ajanda Neden AJAX ihtiyacı AJAX

Detaylı

Proje 1. Arayüz Tasarımı

Proje 1. Arayüz Tasarımı Proje 1. Arayüz Tasarımı 1. Yeni bir android projesi oluşturalım. Proje ismi: ArayuzTasarimi ve aktivity adı: ArayuzTasarimi olarak yazalım. 2. Projejiyi oluşturduktan sonra bize hazır olarak gelen dosyalar:

Detaylı

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir.

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Sayfa numarası ekleme: Ekle menüsünden sayfa numaraları seçeneğine tıklandığında Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Tarih ve saat ekleme: Ekle menüsünden Tarih

Detaylı

Vsp Teknoloji Son sistem güvenlik duvarlarıyla korunmaktadır, Kullanıcı bilgilerini doğru girdiğinde giriş sayfasına bağlanacaktır.

Vsp Teknoloji Son sistem güvenlik duvarlarıyla korunmaktadır, Kullanıcı bilgilerini doğru girdiğinde giriş sayfasına bağlanacaktır. Üye Girişi Vsp Teknoloji Son sistem güvenlik duvarlarıyla korunmaktadır, Kullanıcı bilgilerini doğru girdiğinde giriş sayfasına bağlanacaktır. Giriş Sayfası Sayfa ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Anahtar

Detaylı

Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism )

Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism ) Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism ) BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama Ders #9 (16 Aralık 2009) Geçen ders: Java Applet lerde bileşen yerleştirme türleri ( applet layouts

Detaylı

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını 27 Ekim 2011 / Perşembe Örnek : 2 tane sayfa açıyoruz,1nci ye TextBox1 ve Button ekliyoruz. Şunu istiyoruz,1nci sayfada şifre girilince, Button u tıklayınca

Detaylı

Fatura Dinamik Kodlama İyileştirmeleri

Fatura Dinamik Kodlama İyileştirmeleri Fatura Dinamik Kodlama İyileştirmeleri Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Redcode Enterprise [ ] Redcode Standart [ ] Entegre.NET [X] Yeni Fonksiyon 5.0 Uygulama Netsis paketlerinin tüm modüllerinin

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Bu öğrenme faaliyetiyle elektronik posta hesabınızı, e-posta yönetim yazılımlarını kullanarak yönetmeyi öğrenebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet ortamında e-posta

Detaylı

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İçindekiler İş Akış Yönetimi... 3 Görevler... 4 Görev Bilgileri... 5 Mesajlar... 7 Zaman Ayarlayıcı İşlemler... 8 Zamanlanmış Görevler... 10 Zamanlanmış Görev Bilgileri...

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI İNTERNET PROGRAMCILIĞI Konular Vize Hazırlık 1 İnternet Programcılığı 1. TEMEL HTML ETİKETLERİ 1.1. HTML etiketi HTML etiketi, tarayıcınıza, dosyanın HTML kodu ile yüklenmiş bilgi içerdiğini bildirir.

Detaylı

Google Dokümanları Kullanmak

Google Dokümanları Kullanmak Google Dokümanları Kullanmak 1. Kullanıcı Girişi ve Genel Ayarlar Google ana sayfasındaki Dokümanlar bağlantısından veya docs.google.com web bağlantı adresinden kullanıcı girişi yapabilir ve Dokümanlar

Detaylı

16. Kesit ve Cephe Aracı

16. Kesit ve Cephe Aracı 16. Kesit ve Cephe Aracı Bu Konuda Öğrenilecekler: Kesit/cephe bilgi kutusu ile çalışmak Kesit/cephe oluşturmak Kesit/cephe geçerli ayarlarıyla çalışmak Kesit/cephelere erişmek ve değiştirmek Kesit/cephelerin

Detaylı

Avrasya Üniversitesi. Tuncay AYDEMİR

Avrasya Üniversitesi. Tuncay AYDEMİR Avrasya Üniversitesi Moodle Sistemi Kullanım Klavuzu Hazırlayan Tuncay AYDEMİR Moodle Nedir? Moodle; Öğrenci eğitimci arasında internet ortamında paylaşımların yapılabilmesini sağlayan bir sistemdir. Eğitimci

Detaylı

KİLİM TEDARİKÇİ PORTALI KULLANMA KILAVUZU

KİLİM TEDARİKÇİ PORTALI KULLANMA KILAVUZU KİLİM TEDARİKÇİ PORTALI KULLANMA KILAVUZU KAYITLI KULLANICI GİRİŞİ 1) Kullanıcı adı girişi 2) Şifre girişi 3) Güvenlik kodu girişi (mutlaka küçük harfle) LİSTELER Listeler sayfası; Onaylı Siparişler (Tedarikçi

Detaylı

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde,

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde, 7. Çerçeveler Bu bölümü bitirdiğinizde, Çerçevelerden oluşan bir WEB sayfası tasarlamayı, İç içe çerçeveler oluşturmayı ve Çerçeveleri isimlendirmeyi, Bağ kurulan dosyaları belirtilen çerçeve içerisinde

Detaylı

Cite While You Write özelliği

Cite While You Write özelliği ResearchSoftware.com 1 Cite While You Write özelliği Atıflar & Şekiller Ekleme EndNote, makalelerinizi yayımcılara elektronik olarak sunmanızı kolaylaştıran daha önceden tanımlanmış birçok Microsoft Word

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3. BÖLÜM: Formlarla Çalışmak HTML Formlarının Temelleri Dinamik etkileşim

Detaylı

HTML - 8 Hypertext takıları iki ana değişik şekilde karşımıza çıkar: Anchors ve Images. Anchors, resim veya yazıya bir olay eklemek için kullanılır.

HTML - 8 Hypertext takıları iki ana değişik şekilde karşımıza çıkar: Anchors ve Images. Anchors, resim veya yazıya bir olay eklemek için kullanılır. HTML Ders 5 HTML - 8 Hypertext takıları iki ana değişik şekilde karşımıza çıkar: Anchors ve Images. Anchors, resim veya yazıya bir olay eklemek için kullanılır. Kullanıcı ilgili resim veya yazı üzerine

Detaylı

Testimizin ilk sayfası: bu kısımda kullanıcıdan adını girmesini ve teste başlamasını istiyoruz.

Testimizin ilk sayfası: bu kısımda kullanıcıdan adını girmesini ve teste başlamasını istiyoruz. APP İNVENTOR PROĞRAMI İLE TEST HAZIRLAMA Testimizin ilk sayfası: bu kısımda kullanıcıdan adını girmesini ve teste başlamasını istiyoruz. Screen 1 ilk sayfamızın adı.bu sayfamızı seçtikten sonra kenarda

Detaylı

08.11.2015 WORD KULLANIMI

08.11.2015 WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı sağlar. Yeni

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

MS Publisher Kullanım Hatırlatmaları

MS Publisher Kullanım Hatırlatmaları MS Publisher Kullanım Hatırlatmaları Publisher bültenler, broşürler, Web siteleri, kartvizitler, kartpostallar, tebrik kartları, ortam etiketleri ve daha fazlasıyla ilgili tasarımlar içerir. Yayına başlamak

Detaylı

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo Microsoft Excell Excel Nedir? Excel programı; veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme, grafik oluşturma, veri yönetimi yapabilir. http://mf.dpu.edu.tr/~eyup

Detaylı

Göstericiler (Pointers)

Göstericiler (Pointers) C PROGRAMLAMA Göstericiler (Pointers) C programlama dilinin en güçlü özelliklerinden biridir. Göstericiler, işaretçiler yada pointer adı da verilmektedir. Gösterici (pointer); içerisinde bellek adresi

Detaylı

OfficeExcelProgramıAnlatımı

OfficeExcelProgramıAnlatımı OfficeExcelProgramıAnlatımı Panoyu Kullanmak Microsoft Office programlarında kopyalama ve taşıma işlemi yapılırken kopyalanan veya kesilen metin, resim vb. kısımlar panoda saklanır. 24 adet kopyalama veya

Detaylı