Web Programlama. JavaScript (2)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Web Programlama. JavaScript (2)"

Transkript

1 Web Programlama JavaScript (2)

2 Şu Anki Gün ve Zamanı Elde Etmek (1/4)

3 Şu Anki Gün ve Zamanı Elde Etmek (2/4) Şu anki tarih ve zaman yeni bir Date nesnesi oluşturularak aşağıdaki gibi elde edilebilir var rightnow = new Date(); Date nesnesinden haftanın gününü (Pzt, Salı, Çrş gibi) elde etmek için getday metodu kullanılır var theday = rightnow. getday() ; Metodddan dönen değer 0 (Pazar) ile 6 (Cmt) arasındadır

4 Şu Anki Gün ve Zamanı Elde Etmek (3/4) Dönen değeri işleyerek haftanın gününü aşağıdaki gibi yazdırabilirsiniz var daynames = ["Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat"]; var now = new Date() ; var theday = now. getday() ; var nameoftoday = daynames[theday] ; Date nesnesinden elde edilebilecek diğer bilgiler ve bu bilgileri elde etmek için kullanılması gereken metodlar bir sonraki slayttaki tabloda verilmiştir

5 Şu Anki Gün ve Zamanı Elde Etmek (4/4)

6 Belirli Bir Gün ve Zamanı Belirlemek İstenilen bir gün için Date nesnesi oluşturmak aşağıdaki şekilde mümkündür var doomsday = new Date("June 30, 2035") ; Eğer zaman da önemliyse, gün ve zaman birlikte aşağıdaki gibi belirtilebilir var d = new Date("July 21, :25:00") ;

7 Gün ve Zamanı Değiştirmek

8 Fonksiyonlar JavaScript te fonksiyon kullanımını, o anki zamanı kullanıcıya gösteren bir fonksiyon yazarak görelim function telltime() { } var now = new Date(); var thehr = now. gethours(); var themin = now. getminutes(); alert("current time: "+ thehr + ": " + themin); Bu fonksiyonu çağırmak için fonksiyonun adını yazmak yeterlidir

9 Fonksiyonlara Parametre Gönderme (1/2) Kullanıcıya özel hoş geldin mesajı gösterebilen bir fonksiyon yazalım function greetuser(greeting) { alert(greeting); } Bu fonksiyon aşağıdaki gibi çağırılır var greeting = "Hello, there. " greetuser(greeting) ;

10 Fonksiyonlara Parametre Gönderme (2/2) Fonksiyonlar aşağıdaki gibi birden fazla parametre alacak şekilde tanımlanabilir function showmessage(m, string, num) ; alert(m + string + num) ; } Bu fonksiyon aşağıdaki gibi çağırılır var month = "March"; showmessage(month, "'s winner number is ", 23) ;

11 Fonksiyonlardan Değer Döndürmek (1/2) Bir e-ticaret sitesinde seçilen ürünlere göre kargo ve vergi dahil fatura hesaplama özelliği eklemek istediğimizi varsayalım Fatura hesabında kriterlerimiz $50 ve $100 arası tutan ürünlerde fiyat üzerinden %3 kar ekleniyor Kargolama için normalde $5 alınıyor Ancak $100 ve üzeri alış verişlerde kargo masrafı alınmıyor Buna göre $150 tutan ürünlerin faturası $150, $15 tutan ürünlerin faturası $20 ve $70 tutan ürünlerin faturası $75.60 olur

12 Fonksiyonlardan Değer Döndürmek (2/2) Ürün toplam tutarına göre faturayı hesaplayıp geri döndüren JavaScript fonksiyonu aşağıdaki gibi olacaktır function calctot(merchtot) { var ordertot; if (merchtot >= 100) { ordertot = merchtot; } else if (merchtot < ) { ordertot = merchtot + 5; } else { ordertot = merchtot (. 03 * (merchtot - 50) ); } } return ordertot;

13 Yerel ve Global Değişkenler Yerel değişkenler, bir fonksiyon içerisinde tanımlanan değişkenlerdir Sadece fonksiyon içerisinde kullanılabilirler Global değişkenler, ana kod içerisinde (fonksiyonlar dışında) tanımlanmış değişkenlerdir Heryerde tanımlıdırlar ve kullanılabilirler var thesum addnumbers() ; function addnumbers() { thesum = 2 + 2; }

14 Switch Yapıları (1/2) Pek çok koşuun olduğu if yapılarının yerine kullanılabilirler Aşağıdaki if yapısını ele alalım if (dayofwk ==="Sat" dayofwk === "Sun") { alert("whoopee!"); } else if (dayofwk === "Fri") { alert("tgif! "); } else { alert("shoot me now! "); }

15 Switch Yapıları (2/2) switch(dayofwk) { } case "Sat": alert("whoopee"); break; case "Sun": alert("whoopee"); break; case "Fri": alert("tgif! ") ; break; default: alert("shoot me now! ") ;

16 While Döngüleri for (var i = 0; i <= 3; i++) { alert(i) ; } *************************************************************** var i = 0; while (i <= 3) { alert(i) ; i++; }

17 Do-while Döngüleri var i = 0; while (i <= 3) { alert(i) ; i++; } *************************************************************** var i = 0; do { alert(i) ; i++; } while (i <= 3) ;

18 JavaScript Kodunun HTML Sayfası İçerisine Yerleştirilmesi (1/2) Normal şartlarda JavaScript kodlarının farklı bir dosyaya konulduktan sonra HTML sayfasından referans verilmesi daha uygundur Ancak JavaScript kodları web sayfasının herhangi bir yerine veya parça parça farklı yerlerine de yerleştirilebilir JavaScript kodlarını web sayfasının içerisine yerleştirmek için <script> etiketi kullanılır

19 JavaScript Kodunun HTML Sayfası İçerisine Yerleştirilmesi (2/2) <script> </script> function sayhi() { alert("hello world! ") ; } function saybye() { alert("buh-bye! ") ; }

20 JavaScript Dosyalarına HTML Dosyasından Referans Vermek JavaScript kodu, uzantısı.js olan bir dosyanın içerisine yazılarak web sunucusuna kaydedilir (örn: whatever.js) Kod dosya içerisine yazılırken, <script> etiketi içerisine yazılmaz Ardından bu JavaScript dosyasına HTML dosyası içerisinden aşağıdaki gibi referans verilmelidir <script src="whatever. js"></script> <script> etiketinin "src" özelliğinin değeri JavaScript dosyasının sunucudaki bağıl ya da tüm adresidir

21 Yorum Satırları (1/2) // This is a comment, ignored by the browser for (var i = 0; i<10; i++) if (animals[i] === "bat") { animals[i] = "cat"; } }

22 Yorum Satırları (2/2) /* When a comment requires more than one line, a block comment like this, with its opening and closing tags, is the way to go. */

23 Olaylar İyi web sitelerinin kullanıcıya hızlıca yanıt verebilmesi (responsive) gerekir Kullanıcı web sitesiyle pek çok şekilde etkileşime girebilir Butona tıklayabilir Bağlantıya tıklayabilir Başka bir seçeneği seçebilir Pencereyi kapatabilir Sayfadaki belli bir öğenin üzerine gelebilir... JavaScript kullanıcının isteklerine (oluşturduğu olaylara) çeşitli şekillerde cevap verebilmektedir

24 Olay Denetimcisi (Event Handler) Kullanıcının oluşturduğu olaylara karşı br cevap oluşturan kod parçalarına olay denetimcisi denir Hangi olaya nasıl cevap verileceği, olaylara atanan olay denetimcileri ile belirlenir JavaScript te olayların denetlenmesi için iki farklı yöntem vardır Satıriçi olay denetimi (Inline event handling) Komut dizisi dosyası yazımı (Scripting)

25 Satıriçi Olay Denetimi (1/3) Satıriçi olay denetiminde, olaya cevap veren JavaScript kodu HTML kodu içine yazılmaktadır Aşağıdaki kod parçasında (1) "Click" açıklaması olan bir bağlantı gösterilmekte ve (2) bağlantıya tıklandığında kullanıcıya "Hi" mesajı gösterilmektedir <a href="#" onclick="alert('hi' );">Click</a>

26 Satıriçi Olay Denetimi (2/3) Uzun bir sayfada, tıklama sonrası, sayfanın başına dönmemesi için aşağıdaki yöntem kullanılabilir <a href="javascript: void(0)" onclick="alert('hi' );">Click</a> onclick özelliğinin değeri olarak birden fazla komut satırı yazılabilir <a href="javascript: void(0)" onclick="var greet='hi'; alert(greet);">click</a>

27 Satıriçi Olay Denetimi (3/3) onclick özelliğinin değeri olarak kendi yazdığımız bir JavaScript fonksiyonunu da çağırabiliriz Aşağıda kendi yazdığımız popup fonksiyonu gösterilmektedir function popup(message) { } alert(message) ; Altta ise bu fonksiyon satıriçi olarak çağırılmaktadır <a href="javascript: void(0)" onclick="popup('hi' );">Click</a>

28 Buton ve Resim için Tıklama Olayları Kullanıcının HTML butonlarına tıklamasını da JavaScript kodu ile yakalayıp işleyebiliriz Aşağıda, bir HTML butonu tanımlanmış ve kullanıcının bu butona basması durumunda kullanıcıya "Hello World" mesajı gösterilmiştir <input type="button" value="click" onclick="alert('hello world!');"> Benzer şekilde, kullanıcının HTML resmine tıklaması olayı da yakalanabilir <img src="button-greet. png" onclick="alert('hello world!');">

29 Fare Olayları (1/5) Fare imgesinin, sayfa üzerindeki herhangi bir HTML elemanının (örn: resim, buton, başlık vs.) üzerine gelmesi veya bir elemanın sınırının dışına çıkması da JavaScript tarafından yakalanabilen olaylardandır Bir resmin üzerine gelindiğinde, resmin başka bir resme dönüşmesi CSS ile yapılabilir JavaScript ile ise, onmouseover özelliği kullanılarak aşağıdaki gibi yapılabilir <img src="before-pic.jpg" onmouseover="src='after-pic.jpg' ">

30 Fare Olayları (2/5) onmouseover olay denetimi resim dışında öğelere de uygulanabilir Aşağıda bir H1 başlığının üzerine gelindiğinde kullanıcıya bir mesaj gösteren kod parçası gösterilmektedir <h1 onmouseover="alert('basligik ustunde');">bir Baslik</h1>

31 Fare Olayları (3/5) CSS ile bir HTML elemanının üzerine gelindiğinde, elemanın renk değiştirmesi sağlanabilir Aynı işlemin JavaScript ile gerçekleştirimi de mümkündür <a href="index.html" onmouseover="this.style.color='green';"> Home Page</a>

32 Fare Olayları (4/5) Takip eden örnekte fare imleci paragrafın üzerine geldiğinde, expand() fonksiyonu çağırılacak ve paragraf genişleyecektir Paragrafın genişlemesinin bu fonksiyonla nasıl sağlanacağı ileride açıklanacaktır <p id="loris" onmouseover="expand();">mouse over for more</p>

33 Fare Olayları (5/5) Fare imgesinin bir HTML elemanının sınırından dışarı çıkması da onmouseout özelliği ile takip edilebilir Aşağıdaki resim etiketiyle ilişkili resmin kapladığı alana girildiğinde resim değişmektedir (onmouseover) Resim alanın dışına çıkıldığında ise, resim eski haline dönmektedir (onmouseout) <img src="before-pic.jpg" onmouseover="src='after-pic.jpg' " onmouseout="src='before-pic.jpg' ">

34 Odak Olma ve Odaklıktan Çıkma Olayları HTML sayfasındaki elemanlardan bazıları odaklanılabilirdir Örneğin formlarda kullanılan metin giriş kutuları odaklanılabilir bileşenlerdir Böyle bileşenlere tıklanıldığında, bu bileşen sayfanın odağı olur ve kullanıcıdan bilgi girişine hazır duruma gelir JavaScript ile odak olma ve odaklıktan çıkma olayları takip edilebilir

35 Odak Olma Olayı Aşağıdaki kod parçası ile bir metin giriş kutusu oluşturulmaktadır Bu metin kutusu odak olduğunda onfocus özelliği ile bu durum tespt edilecek ve metin giriş kutusunun arka plan rengi sarıya dönüşecektir <br> <input type="text" size="30" onfocus="this.style.backgroundcolor='yellow';">

36 Odaklıktan Çıkma Olayı Benzer şekilde onblur özelliği kullanılarak, bir HTML öğesinin odak olmaktan çıkması da takip edilebilir Biraz önce oluşturulan metin kutusunun odaklıktan çıkması durumunda arka plan renginin yeniden beyaz olmasını sağlayan kod parçası aşağıda verilmiştir <br> <input type="text" size="30" onfocus="this.style.backgroundcolor='yellow';" onblur="this.style.backgroundcolor='white';">

37 Form Bileşenlerinin Değerlerinin Okunması (1/5) girişi için bir metin giriş kutusu olan aşağıdaki gibi bir formunuz olduğunu varsayın <form> </form> <input type="text"> <input type="submit" value="submit">

38 Form Bileşenlerinin Değerlerinin Okunması (2/5) adresinin girilmesinin zorunlu olduğunu varsayın Bunu sağlamak için form bilgisi web sunucusuna gönderilmeden önce, gönderilecek değerleri JavaScript ile kontrol etmek isteyelim Ve kullanıcı herhangi bir adresi girmemişse form bilgilerinin web sunucusuna göndermeyip, kullanıcıyı adresi girmesi için uyaralım

39 Form Bileşenlerinin Değerlerinin Okunması (3/5) Bunu gerçekleştirebilmek için öncelikle adresinin girileceği metin giriş kutusuna bir id vermeliyiz <form> </form> <input type="text" id=" "> <input type="submit" value="submit">

40 Form Bileşenlerinin Değerlerinin Okunması (4/5) Ardından form etiketine onsubmit özelliğini ekleyerek, formun gönder butonuna basıldığında, yazacağımız JavaScript fonksiyonuna (checkaddress) yönlendirilmesini sağlıyoruz <form onsubmit="checkaddress(' ');"> </form> <input type="text" id=" "> <input type="submit" value="submit"> checkaddress fonksiyonuna parametre olarak metin giriş kutusunun id sinin gönderildiğine dikkat edin

41 Form Bileşenlerinin Değerlerinin Okunması (5/5) adresinin girilip girilmediğini kontrol eden checkaddress fonksiyonu aşağıda verilmiştir function checkaddress(fieldid) { } var val = document.getelementbyid(fieldid).value; if val === "") { alert(" address required."); }

42 Sayfa Bileşenlerinin Değerinin Değiştirilmesi (1/2) JavaScript ile sadece sayfa bileşenlerinin değerleri okunmamakta, aynı zamanda bu bileşenlerin değerleri de değiştirilebilmektedir Aşağıda posta kodu ve şehir bilgilerinin girildiği basit bir form oluşturan kod parçası bulunmaktadır <form> </form> ZIP: <br> <input type="text" id="zip" onblur="fillcity();"><br> City: <br> <input type="text" id="city">

43 Sayfa Bileşenlerinin Değerinin Değiştirilmesi (2/2) Zip kodu alanı odaklıktan çıkar çıkmaz, posta koduna bakarak şehir giriş metin kutusunu otomatik olarak dolduran fonksiyon aşağıda verilmiştir function fillcity() { var cityname; var zipentered = document.getelementbyid("zip").value; switch (zipentered) { case "60608": cityname = "Chicago"; break; case "68114": cityname = "Omaha"; break; } document.getelementbyid("city").value = cityname; }

44 Paragrafın Değiştirilmesi (1/4) Aşağıdaki paragraf yavaş lemur (slow loris) adlı hayvan hakkında kısa bir bilgi vermekte Slow lorises are a group of several species of strepsirrhine primates which make up the genus Nycticebus. Click for more. "Click for more" bağlantısına tıklanıldığında ise paragrafı genişletip hayvan hakkında daha faza bilgi vermek istediğimizi varsayalım

45 Paragrafın Değiştirilmesi (2/4) Bağlantıya tıklandığında paragrafın aşağıdaki şekle dönmesi isteniyor Slow lorises are a group of several species of strepsirrhine primates which make up the genus Nycticebus. They have a round head, narrow snout, large eyes, and a variety of distinctive coloration patterns that are species-dependent. The hands and feet of slow lorises have several adaptations that give them a pincer-like grip and enable them to grasp branches for long periods of time. Slow lorises have a toxic bite, a rare trait among mammals.

46 Paragrafın Değiştirilmesi (3/4) Bu amacı gerçekleştiren kod parçası aşağıda verilmiştir <p id="slowloris"> Slow lorises are a group of several species of strepsirrhine primates which make up the genus Nycticebus. <a href="javascript:void(0);" onclick="expandloris();"> <em>click for more. </em></a></p> expandloris() fonksiyonu slowloris id sine sahip paragrafı değiştiren fonksiyondur ve bir sonraki slaytta gösterilecektir

47 Paragrafın Değiştirilmesi (4/4) function expandloris() { var expandedparagraph = "Slow lorises are a group of several species of trepsirrhine primates which make up the genus Nycticebus. They have a round head, narrow snout, large eyes, and a variety of distinctive coloration patterns that are speciesdependent..."; } document.getelementbyid("slowloris").innerhtml = expandedparagraph;

48 Div İçerisine Liste Ekleme (1/2) Hemen herşey, HTML etiketleri dahil, bu şekilde web sayfasına eklenebilir Sayfanızda "lorislist" id li, içi boş bir <div> etiketi olduğunu varsayalım <div id="lorislist"> </div> Bir sonraki slaytta verilen fonksiyon bu <div> etiketinin içerisine basit bir liste ekleyecek Böylece sayfaya yeni bir liste dinamik olarak eklenmiş olur

49 Div İçerisine Liste Ekleme (2/2) function placealist() { var listtoplace = "<ol><li>slow loris</li><li>fast loris</li> <li>just-right loris</li></ol>"; } document.getelementbyid("lorislist").innerhtml = listtoplace;

50 getelementbyid(element id).innerhtml document.getelementbyid(element id).innerhtml metodu HTML sayfasında bulunan bilgileri okumak ve değiştirmek için de kullanılabilir Örneğin sayfada "content" id li herhangi bir etiketiniz varsa, bu etiket içinde olanları bir JavaScript fonksiyonu aşağıdaki gibi elde edebilirsiniz Bu eleman bir paragrafsa ve "<em>hello, Sailor!</em> değerini içeriyorsa, bu değer whatsthere değişkenine atanacaktır function peekatcontent() { } var whatsthere = document.getelementbyid("content"). innerhtml;

51 Resimleri Gizlemek (1/2) Bir web sayfasında çeşitli resimler gösterildiğini varsayın Sayfa ziyaretçilerinin bazı resimleri beğenmemesi durumunda onları gizleyebilmesi isteniyor olsun Bir resmi gizlemek için kullanıcının resme tıklaması gereksin Problemi basitleştirmek için tek bir resim olduğunu varsayalım Öncelikle resme aşağıdaki gibi bir id vermek gerekir <img src="blobfish.jpg" id="ugly"...

52 Resimleri Gizlemek (2/2) Ardından resme bir olay denetimcisi atamalıyız <img src="blobfish.jpg" id="ugly" onclick="makeinvisible();"> Resmi görünmez yapmak için bir CSS sınıfı tanımlamalıyız.hidden { display: none; } Son olarak makeinvisible() fonksiyoumuzu yazmalıyız } function makeinvisible() { document.getelementbyid("ugly").classname = "hidden";

53 Yeni CSS Sınıfı Eklemek Önceki örnekte bir HTML sayfası elemanın (resim) CSS sınıfını değiştirerek bu elemanı gizledik Bazen HTML elemanının CSS sınfını tamamen değiştirmek yerine, ona yeni bir sınıf daha eklemek gerekebilir Bunu da aşağıdaki JavaScript kodunu temel alarak kolayca yapabilirsiniz function makebig() { } document.getelementbyid("p1").classname += " big";

54 Resimleri Parametrik Olarak Değiştirmek (1/3) Daha önceki slaytlarda bir resmin üzerine gelindiğinde, satıriçi olay denetleyicisi kullanarak, başka bir resimle nasıl değiştirildiği gösterilmişti Şimdi ise, resim değişikliği bir fonksiyon kullanılarak gerçekleştirilecek Fonksiyonumuz orijinal resmin id sini ve yeni resmin adını parametre olarak alacak function swappic(eid, newpic)

55 Resimleri Parametrik Olarak Değiştirmek (2/3) Bu işlem için gereken HTML kod parçası aşağıdadır <img src="before-pic.jpg" id="before" onmouseover="swappic(id, 'after-pic.jpg' ); "> Resmin id sini direk yazmamıza gerek kalmadığını, onun yerine "id" özelliğini değişken gibi kullandığımıza dikkat edin

56 Resimleri Parametrik Olarak Değiştirmek (3/3) swappic JavaScript fonksiyonu ise aşağıda gösterilmektedir function swappic(eid, newpic) { } document.getelementbyid(eid).src = newpic; "img" etiketinin "src" özelliğine JavaScript ten erişebildiğimize dikkat edin

57 Bir Bağlantıya Ait URL in Elde Edilmesi document.getelementbyid(element id) metodu başka HTML elemanlarının özelliklerine de erişmeyi sağlayabilir Aşağıdaki JavaScript fonksiyonunda, bir bağlantı etiketine ait URL, "href" özelliği kullanılarak elde edilmekte ve bir değişkeninin içerisine atılmaktadır function getaddress() { } var link = document.getelementbyid("link1") ; var address = link.href;

58 Stil Değişiklikleri Yapmak (1/5) Daha önceki slaytlarda, bir HTML elemanının stilini, elemana ait stil sınıfını değiştirerek aşağıdaki şekilde değiştirebildiğimiz gösterilmişti document.getelementbyid("p1").classname += " big"; Şimdi ise JavaScript ile stil özelliklerini ayrı ayrı değiştirmenin yolu gösterilecektir

59 Stil Değişiklikleri Yapmak (2/5) Aşağıda bir paragrafın font boyutunu değiştiren JavaScript kodu verilmiştir document.getelementbyid("p1").style.fontsize = "2em"; Bu kodun var olan stili tamamen silmediğine, sadece font boyutu özelliğini değiştirdiğine dikkat edin

60 Stil Değişiklikleri Yapmak (3/5) JavaScript ile başka stil özelliklerine erişim örnekleri aşağıda verilmiştir Bir resmi sola dayamak için: document.getelementbyid("pic99").style.cssfloat = "left"; Bir HTML elemanını görünmez yapmak için: document.getelementbyid("div9").style.visibility = "hidden";

61 Stil Değişiklikleri Yapmak (4/5) Bir HTML elemanının sol ve sağ marjinlerini 10 piksel yapmak için: document.getelementbyid("pic99").style.margin = "0 10px 0 10px;"; Daha önce bahsedildiği gibi, aynı erişim şekilleri özelliklerin değerlerini almak için de kullanılabilir Ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır

62 Stil Değişiklikleri Yapmak (5/5) Aşağıdaki satır bir resmin marjin değerlerini almakta kullanılabilir: var m = document.getelementbyid("mainpic").style.margin; Ancak bu yöntem, sadece satıriçi değer olarak atanmış marjinleri alabilir CSS yoluyla atanmış değerleri almak için aşağıdaki yöntem kullanılabilir var m = document.getcomputedstyle("mainpic").margin;

63 Sayfa İçinde Belirli Tipteki Elemanları Bulmak (1/6) Bir sayfadaki tüm paragraflardaki metnin yazı tipi boyutunu JavaScript kullanarak iki katına çıkarmak istediğinizi varsayın Şu ana kadar öğrendiklerinizle bunu yapmak isterseniz 1. tüm paragraflara birer id vermeniz, 2. bu id leri program içerisinde bir dizide tutmanız ve 3. bir döngü ile id leri kullanarak her bir paragrafın özelliğini aşağıdaki gibi değiştirmeniz gerekir getelementbyid(the id).style.fontsize = "2em";

64 Sayfa İçinde Belirli Tipteki Elemanları Bulmak (2/6) Ancak, JavaScript ile belirli bir tipteki elemanlarının tümünü dinamik bir şekilde elde etmek mümkündür Aşağıdaki kod satırı sayfadaki tüm paragrafları bulup par dizisinin içine atmaktadır var par = document.getelementsbytagname("p");

65 Sayfa İçinde Belirli Tipteki Elemanları Bulmak (3/6) Sayfada sırasıyla aşağıdaki paragrafların olduğunu varsayalım: <p>this bed is too small. </p> <p>this bed is too big. </p> <p>this bed is just right. </p> Bu durumda par[0] içerisinde "<p>this bed is too small. </p>" değeri olacaktır par[1] ve par[2] içerisinde de sırasıyla diğer paragraflar (paragraf etiketleri ile birlikte) olacaktır

66 Sayfa İçinde Belirli Tipteki Elemanları Bulmak (4/6) Paragraf etiketinin (<p>) içindeki metne erişmek için innerhtml özelliği aşağıdaki gibi kullanılabilir var textinmiddleparagraph = par[1].innerhtml; Bu satır textinmiddleparagraph değişkeninin içerisine "This bed is too small. " değerini atayacaktır

67 Sayfa İçinde Belirli Tipteki Elemanları Bulmak (5/6) Tüm paragraflara bir font tipi atayan kod parçası aşağıda verilmiştir for (var i = 0; i < par.length; i++) { par[i].style. fontfamily = "Verdana, Geneva, sans-serif"; } Diğer tiplerdeki HTML elemanları da benzer şekilde elde edilebilir Sayfadaki tüm resimleri bir dizi içerisinde almak için: var pics = document.getelementsbytagname("img");

68 Sayfa İçinde Belirli Tipteki Elemanları Bulmak (6/6) Sayfadaki tüm div elemanlarını bir dizi içerisinde almak için: var pics = document.getelementsbytagname("div"); Sayfadaki tüm sırasız listeleri bir dizi içerisinde almak için: var ulists = document.getelementsbytagname("ul");

69 Sayfanın Alt Elemanlarında Arama Yapmak (1/3) Bir önceki konuda sayfada bulunan belli bir tipteki (örn: <p>) elemanları bir dizi olarak elde etmeyi öğrendiniz Peki aynı tipteki tüm elemanları değilde sadece belli bir alt kümesindeki elemanlara ihtiyaç duyarsanız? Örneğin sadece belli bir "div" elemanın altında olan paragrafları elde etmek istersek?

70 Sayfanın Alt Elemanlarında Arama Yapmak (2/3) Bu div elemanının id sinin "rules" olduğunu varsayarsak, bu işlemi aşağıdaki şekilde geröekleştirebiliriz var e = document.getelementbyid("rules") ; var paragraphs = e.getelementsbytagname("p") ; getelementsbytagname metodunun "document" üzerinde değilde "e" üzerinden çağırıldığına dikkat edin

71 Sayfanın Alt Elemanlarında Arama Yapmak (3/3) Bir web sayfasında, beyaz arka planlı bir tablonuz olduğunu varsayın Kullanıcı sayfada bulunan bir butona tıkladığında tablodaki hücrelerin arka plan rengini pembe yapan kod parçası aşağıda verilmiştir var t = document. getelementbyid("table9") ; var cells = t. getelementsbytagname("td") ; for (var i = 0; i < cells. length; i++) { } cells[i]. style. backgroundcolor = "pink";

WEB TASARIMI DREAMWEAVER. Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR

WEB TASARIMI DREAMWEAVER. Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR WEB TASARIMI DREAMWEAVER Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR 1 İÇİNDEKİLER 1. WEB... 4 1.1. WWW nedir?... 4 1.2. HTML nedir?... 4 1.3. Web Sayfası nedir?... 4 1.4 Web sitesi nedir?... 4 1.5. Web tasarımı

Detaylı

Kural olarak JavaScript kodları, HTML in içinde etiketlerinin arasına gömülür. örnek33b.html

Kural olarak JavaScript kodları, HTML in içinde <SCRIPT> </SCRIPT> etiketlerinin arasına gömülür. örnek33b.html JavaScript nedir? JavaScript Hafta 4 Javascript, HTML in bir parçasıdır ve içinde bulunduğu HTML ile birlikte Web Browser programı tarafından yorumlanır. Javascript programı yazmak demek, bir Web sayfası

Detaylı

jquery Tercüme: Editör: Yiğit Ot Kaynak: http://www.wowebook.info/book/jquery-novice-to-ninja/

jquery Tercüme: Editör: Yiğit Ot Kaynak: http://www.wowebook.info/book/jquery-novice-to-ninja/ jquery Tercüme: Merve KARADAYI Burcu SAYİN Editör: Yiğit Ot Kaynak: http://www.wowebook.info/book/jquery-novice-to-ninja/ 1 BÖLÜM 1: GİRİŞ Not: Buradaki örneklerin kodlarına http://www.sitepoint.com/books/jquery1/code.php?

Detaylı

JAVASCRIPT İSTEMCİ TARAFLI WEB PROGRAMLAMA (CLIENT SIDE WEB PROGRAMMING)

JAVASCRIPT İSTEMCİ TARAFLI WEB PROGRAMLAMA (CLIENT SIDE WEB PROGRAMMING) JAVASCRIPT İSTEMCİ TARAFLI WEB PROGRAMLAMA (CLIENT SIDE WEB PROGRAMMING) BİLİNMESİ GEREKENLER İNTERNET BİLGİSİ HTML TEMEL WEB TASARIMI BİLGİSİ PASİF SAYFA NEDİR? STANDART HTML KOMUTLARI İLE OLUŞTURULANVE

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜNDE İLERİ UYGULAMALAR 482BK0174 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

21 BÖLÜMDE WEB SĐTE YAPIN!

21 BÖLÜMDE WEB SĐTE YAPIN! 21 BÖLÜMDE WEB SĐTE YAPIN! Yazan: Emin Yılmaz Üçer Önsöz Zor ve zahmetli bir iş olarak görünen web site yapımını sizler için en kolay şekliyle anlatmaya çalıştım. Örneklerimi resimlendirerek sıkıcı sayfa

Detaylı

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama.

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama. 1. MS Expression Web nedir? Microsoft Expression Web, Web tasarımcıları ve yazılımcılarının Web sayfaları oluşturmaları için profesyonel bir tasarım aracıdır. Expression Web, Microsoft tarafından geliştirilen

Detaylı

Kütüphanelerde Web Sitesi Hazırlama (FrontPage) Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 25-27Ekim 2001 Kamil Çömlekçi

Kütüphanelerde Web Sitesi Hazırlama (FrontPage) Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 25-27Ekim 2001 Kamil Çömlekçi Kütüphanelerde Web Sitesi Hazırlama (FrontPage) Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 25-27Ekim 2001 Kamil Çömlekçi FrontPage birbiriyle ilişkili bir grup web sayfası veya bir web sitesi oluşturmaya yarayan

Detaylı

Web tasarımı yaparken bir WEB sayfasının ilk karşılaşacağımız standart bileşenleri şunlardır:

Web tasarımı yaparken bir WEB sayfasının ilk karşılaşacağımız standart bileşenleri şunlardır: 1 Web Tasarımı HTML Kodları ve Kullanımları: 1.1 Temel bileşenler: html, head, title, meta ve body Web tasarımı yaparken bir WEB sayfasının ilk karşılaşacağımız standart bileşenleri şunlardır: ve

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HTML İLE GELİŞMİŞ WEB İŞLEMLERİ 482BK0153 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜ 4

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜ 4 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜ 4 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

FRONT PAGE 2000. Danışman: Uzman Mustafa Küçükali. Hazırlayanlar

FRONT PAGE 2000. Danışman: Uzman Mustafa Küçükali. Hazırlayanlar WEB TASARIMI için html ve FRONT PAGE 2000 Danışman: Uzman Mustafa Küçükali Hazırlayanlar 97030063240 Ayşe HAYLAMAZ 97030067240 Esin TANDOĞAN Ankara Ocak 2001 2 ĐÇĐNDEKĐLER Web Tasarımının Temelleri...4

Detaylı

1. İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI

1. İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI 3 1. İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI 1.1. İnternet İnternet, bir çok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Aynı zamanda, insanların

Detaylı

EĞİTİM : HTML ve CSS. Bölüm : HTML (HyperText Markup Language) Konu : HTML Nedir? Page 1 of 35

EĞİTİM : HTML ve CSS. Bölüm : HTML (HyperText Markup Language) Konu : HTML Nedir? Page 1 of 35 EĞİTİM : HTML ve CSS Bölüm : HTML (HyperText Markup Language) Konu : HTML Nedir? Page 1 of 35 HTML (HyperText Markup Language) HTML, etiket (tag) adı verilen yapılardan oluşan, metin tabanlı bir işaretleme

Detaylı

ACTIONSCRIPT 3.0'ı Öğrenme

ACTIONSCRIPT 3.0'ı Öğrenme ACTIONSCRIPT 3.0'ı Öğrenme Yasal bildirimler Yasal bildirimler Yasal bildirimler için bkz. http://help.adobe.com/tr_tr/legalnotices/index.html. iii İçindekiler Bölüm 1: ActionScript 3.0'a giriş ActionScript

Detaylı

MODÜL1 HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) TEMEL ETİKETLERİ

MODÜL1 HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) TEMEL ETİKETLERİ MODÜL1 HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) TEMEL ETİKETLERİ HTML Komut Yapısı HTML diğer programlama dillerinden farklı olarak sadece görsel düzenleme için kullan ılmaktadır. HTML herhangi bir text editörle

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK KODLA FORM İŞLEMLERİ VE OTURUM YÖNETİMİ 482BK0133 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

DREAMWEAVER DERS NOTLARI

DREAMWEAVER DERS NOTLARI DREAMWEAVER DERS NOTLARI Yeni sayfa oluşturmak-var olan sayfayı açmak 1- Yeni sayfa oluşturmak için: Create New Seçeneğinin altındaki HTML seçilir 2- Daha önce yaptığımız çalışmalara kısa yollarından erişmek

Detaylı

ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı

ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı İÇİNDEKİLER Dreamweaver Temelleri İçerik Eklemek Stil Sayfaları Oluşturmak Bağlarla Çalışmak Resimlerle Çalışmak Tablolarla

Detaylı

CKEditor Kullanım Kılavuzu

CKEditor Kullanım Kılavuzu CKEditor Kullanım Kılavuzu İçerik Kullanım Kılavuzuna Giriş CK Editor 3X Kullanım Kılavuzu na Giriş Kullanım Kılavuzu, CK Editor un nihai kullanıcıya yönelik bilgileri içerir. Kılavuz, uygulamadaki özellik

Detaylı

Odesis Web İçerik Yönetim Sistemi ve E-Ticaret Modülü Kullanım Kılavuzu

Odesis Web İçerik Yönetim Sistemi ve E-Ticaret Modülü Kullanım Kılavuzu Odesis Web İçerik Yönetim Sistemi ve E-Ticaret Modülü Kullanım Kılavuzu 1 İÇİNDEKİLER ODESİS YÖNETİM KONSOLUNA GİRİŞ...6 1. BİLGİLENDİRME PANELİ...7 HESAP MAKİNESİ... 7 KURLAR... 7 GÖRÜNÜM STİLLERİ...

Detaylı

Adobe Dreamweaver CS3

Adobe Dreamweaver CS3 Ders Notları Adobe Dreamweaver CS3 Bölüm 1 Genel Bilgiler Giriş Dreamweaver CS3, Web sitelerinin oluşturulmasını, yönetilmesini, bakımının ve devamlılığını sağlanmasını mümkün kılmak için güçlü görsel

Detaylı

ASP YE GİRİŞ...1 STATİK SAYFA NEDİR?... 1 DİNAMİK SAYFA NEDİR?...

ASP YE GİRİŞ...1 STATİK SAYFA NEDİR?... 1 DİNAMİK SAYFA NEDİR?... İÇİNDEKİLER ASP YE GİRİŞ...1 STATİK SAYFA NEDİR?... 1 DİNAMİK SAYFA NEDİR?... 1 ASP SAYFALARININ ÇALIŞMA İLKESİ... 2 ASP'NİN DİLİ... 3 YAZILIM KURALLARI... 3 DEĞİŞKENLER... 4 Dizi Değişkenleri... 4 REDIM

Detaylı

A'dan Z'ye Java. HTML'de Java

A'dan Z'ye Java. HTML'de Java A'dan Z'ye Java Java sayesinde; animasyonlar, kayan yazılar, web sayfalarında chat, hesap makinesi, oyunlar, şifreleme programları, interaktif web sayfaları, müzik, kelime işlemci, küçük internet appletleri,

Detaylı

5. GÖSTERİ AYARLARI...35 5.1. Geçiş Efekti...35 5.2. Özel Canlandırma...36 5.3. Özel Slayt Gösterisi...40 5.4. Slayt Zamanlaması...41 5.5.

5. GÖSTERİ AYARLARI...35 5.1. Geçiş Efekti...35 5.2. Özel Canlandırma...36 5.3. Özel Slayt Gösterisi...40 5.4. Slayt Zamanlaması...41 5.5. İÇİNDEKİLER 1. BELGE İŞLEMLERİ...1 1.1. Arayüz...1 1.1.1. Giriş...1 1.1.2. Genel Görünüm...1 1.2. Sunu Görünümleri...3 1.3. Temel Sunu İşlemleri...4 1.3.1. Sunum Oluşturma...4 1.3.2. Kayıt işlemleri...5

Detaylı

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark 16 Kodları Düzenlemek Web sayfalarınızın oluşturulması için kullanılan kodları, bu kodların nasıl düzenlendiğini, hatta bunları sıfırdan

Detaylı

WEB EDİTÖRÜ 1 - FORMLAR. Öğr.Gör. Serkan KORKMAZ MART 2015

WEB EDİTÖRÜ 1 - FORMLAR. Öğr.Gör. Serkan KORKMAZ MART 2015 WEB EDİTÖRÜ 1 - FORMLAR Öğr.Gör. Serkan KORKMAZ MART 2015 1 GİRİŞ Sevgili Öğrenciler İnternet kullanımının hızla yaygınlaşması, web sayfalarının ve dolayısıyla sayfa tasarımının öneminin artmasına sebep

Detaylı

Ziyaretçi kitlesini ve bu kitleye yapacağınız hitap metinlerini de uygun bir şekilde hazırlamanız, sitenin ziyaretçi oranını arttıracaktır.

Ziyaretçi kitlesini ve bu kitleye yapacağınız hitap metinlerini de uygun bir şekilde hazırlamanız, sitenin ziyaretçi oranını arttıracaktır. DREAMWEAVER DERS NOTLARI TASARIMA NASIL BAŞLANMALI? Web sitesinin tasarımına başlamadan önce site içerisinde kullanacağınız dokümanları oluşturmanız gerekiyor. Web sayfaları içerisinde kullanacağınız ses,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINA GİRİŞ 482BK0142 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

5. ÜNİTE. Üniteye Hazırlık

5. ÜNİTE. Üniteye Hazırlık Veri Tabanı Uygulamaları 5. ÜNİTE Veri tabanı Uygulamaları Üniteye Hazırlık 1. Kişisel verilerin bilgisayar ortamında nasıl saklandığını araştırınız. 2. Ülkemizde devlet kurumları milyonlarca kişinin bilgisini

Detaylı