Lütfen sınava girmeden önce açıklamaları dikkatle okuyunuz. Konuya ilişkin sorularınız için KİTEM personeli ile irtibat kurunuz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lütfen sınava girmeden önce açıklamaları dikkatle okuyunuz. Konuya ilişkin sorularınız için KİTEM personeli ile irtibat kurunuz."

Transkript

1 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 DİKKA: Lütfen sınava girmeden önce açıklamaları dikkatle okuyunuz. Konuya ilişkin sorularınız için KİEM personeli ile irtibat kurunuz. AÇIKLAMALAR: SINAV SÜRELERİ: 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ (SEVİYE 4) yeterliliğine dayalı sınav 13UY0146-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, 13UY0146-4/A2 Kalite Yönetim Sistemi ile 13UY0146-4/A3 Kimyasal Analiz İşlemleri ve Sonuçların Raporlanması olmak üzere zorunlu 3 birimden ve 13UY0146-4/B1 Boya Üretiminde Kimyasal Analiz İşlemleri olmak üzere 1 seçmeli birimden oluşmaktadır. Adaylar hem teorik hem de uygulamalı sınava tabi tutulurlar. eorik sınavda zorunlu birimler olan A1 Biriminden 20 soru sorulur ve sınav süresi 40 dakikadır. A2 Biriminden 10 soru sorulur ve sınav süresi 20 dakikadır. A3 Biriminden 50 soru sorulur sınav süresi 100 dakikadır. oplam süre 160 dakikadır. Seçmeli birimden 30 soru sorulur ve sınav süresi 60 dakikadır. Böylelikle seçmeli birimle birlikte sınav süresi dakika 220 dakika olur. eorik sınavda başarılı olan adaylar uygulamalı sınava tabi tutulurlar. Uygulamalı sınav, üretim işlemlerini karşılayacak şekilde 240 dakikadır. eorik sınavlar: 1. eorik Sınavlar KİEM tarafından önceden ilan edilen sınav merkezlerinde gözetmen ya da gözetmenler, KİEM görevlileri ve bilgisayar sistemleri destek personeli eşliğinde gerçekleştirilir. 2. Adaylar sınav saatinden en az 30 dakika önce sınav merkezinde olmak ve Sınav salonunda sınav gözetmeni tarafından kendilerine gösterilen yerlere oturmak zorundadırlar. 3. Adaylar yanlarında kitap, doküman, cep telefonu veya iletişim aygıtı bulunduramazlar. 4. eorik sınavlar, aksi belirtilmemişse bilgisayar ortamında ve aksi belirtilmemişse dokunmatik ekranlı bilgisayarlarda çoktan seçmeli test şeklinde gerçekleştirilir. 5. eorik sınavlar, aşağıda ayrıntıları yer alan ve ile işaretlenmiş başarım ölçütlerini ölçmek üzere belirlenmiş sorulardan oluşur. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 1/19

2 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 6. Bilgisayarlı sistem ile ilk defa sınava girecek adaylar, sınav öncesinde uyum alıştırması/demo yapabilir. 7. Sisteme ilişkin bilgi adaylara sınav başlamadan önce aktarılarak sistemle ilgili soruları cevaplandırılır. 8. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek sınavlarda aynı yeterlilikte aynı anda sınava giren adaylara aynı içerikte sorular sorulmakla beraber her aday için soru sırası ve seçenekleri farklılık gösterebilir. 9. Yazılımda sınavlar birimler bazında yapılmaktadır. 10. Sınav esnasında adayların birbirleri ile iletişim kurmalarına izin verilmez. 11. Sınavlar başlangıç aşamasından sınav sonuna kadar kamera ile kayıt altına alınır. Adayların kimlikleri kamera kaydı ile doğrulanır. 12. Adaylar sınavların sınav süreçleri ve sonuçlarıyla ilgili olarak şikâyet ve itiraz hakkına sahiptir. İtiraz ve şikâyet süreci sayfasında yayınlanan prosedürlerle tanımlanmıştır. Uygulama Sınavları: 1. erformansa dayalı uygulama sınavlarına teorik sınavlara girmiş ve Ulusal Yeterliliklerde belirtilen şekilde başarı sağlamış adaylar kabul edilir. 2. erformansa dayalı uygulama sınavları mesleğin uygulandığı gerçek ortam veya bu ortamın gerçeğe en yakın kurgulanmış koşullarında gerçekleştirilir. 3. Buna göre performansa dayalı uygulama sınavları önceden belirlenmiş şartları sağlamış olmak kaydıyla hâlihazırda o sahada üretim yapmakta olan bir işletmede de yapılabilir. 4. erformansa dayalı uygulama sınavlarının yapılabileceği bir diğer yer ise KİEM tarafından kurulmuş olan ve Kocaeli Gebze Kimya V Organize Sanayi Bölgesinde bulunan sınav alanlarıdır. 5. Sınavların nerede yapılacağı adaylara önceden ilan edilir. 6. Sınav alanları iş sağlığı ve güvenliği ile üretim ortamının gerçeğe yakın olması anlamında önceden denetlenerek KİEM tarafından onaylanır. 7. Sınav alanları sınav öncesinde KİEM tarafından görevlendirilmiş sınav gözetmeni tarafından bir kez daha kontrol edilir ve sınav şartlarına uygunluğuna onay verilir. 8. Adaylar sınav başlamadan önce sınavla ilgili olarak bir kez daha bilgilendirilir ve işleyişe ilişkin soruları cevaplanır. 9. Uygulama sınavları, aşağıda ayrıntıları yer alan ve ile işaretlenmiş başarım ölçütlerine göre belirlenmiş basamakların değerlendiriciler ve sınav gözetmenleri eşliğinde ölçülmesiyle gerçekleştirilir. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 2/19

3 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE Değerlendirici ve gözetmen adayın değerlendirilmesi için Ulusal Yeterliliklerde öngörülen başarım ölçütleri temel alınarak her meslek için ayrı ayrı hazırlanmış Uygulama Sınavı Değerlendirme Formlarını kullanırlar. 11. Uygulama Sınavı Değerlendirme Formları KİEM personeli tarafından gizlilik ilkesiyle hazırlanır, kapalı zarflara konur ve imzalanır. Zarflar sınav başlamadan önce KİEM görevlilerince açılır. 12. erformansa dayalı uygulama sınavlarında her bir adayın sınavında en az bir değerlendirici ve bir gözetmen bulunur. 13. Değerlendirici ve gözetmenler Ulusal Yeterliliklerde belirlenerek kayıt altına alınmış şartları sağlayan meslek bilgisine sahip yetkin kişilerden oluşur. 14. Değerlendirici ve Gözetmenlerin yetkinlikleri KİEM tarafından ibraz ve ispat edilebilir şekilde dokümante edilmiş durumdadır. 15. Adayların sınavına girecek değerlendirici ve gözetmenler adaylara önceden bildirilir. 16. erformansa dayalı uygulama sınavlarında adalet ve tarafsızlığın sağlanabilmesi açısından, değerlendirici ve gözetmenler adaylar ile herhangi bir şekilde çıkar çatışması ya da çıkar ilişkisi içinde olmadıklarını yazılı olarak taahhüt ederler. 17. Adaylar kendi sınavlarına girecek değerlendirici ve gözetmenleri sınav öncesi reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda tutanak tutulur ve adayın sınavı ileri bir tarihe ertelenir. 18. Sınavlar gerçek üretim süreleri veya buna en yakın sürelerde gerçekleştirilir. 19. Adaylardan, başarım ölçütlerinde de ifade edildiği şekilde mesleğin gerektirdiği ve meslek icra edilirken kullanılacak KKD, makine, alet ve donanımı kullanması beklenir. 20. erformansa dayalı uygulama sınavlarında adaylar başarım ölçütlerinde de ifade edildiği şekilde mesleğin gereği olan gerçek üretim/uygulama işlemlerini yaparlar. 21. Adaylardan mesleğin gerektirdiği tutum ya da davranışları gerçek çalışma ortamındaymış gibi sergilemeleri beklenir. 22. erformansa dayalı uygulama sınavlarında adaylar önceden bilgilendirilmek suretiyle üretime karşılık gelecek senaryolar ile simülasyonlar, görsel ve işitsel malzemeler kullanılabilir. 23. Adayların sınav esnasında İSG kurallarına tam olarak uyması beklenir. İSG, sınav alanı ve sınav yapan personelin güvenliğini ihlal eden adayın sınavı hemen sonlandırılır. 24. Sınav sonunda Uygulama Sınavı Değerlendirme Formları KİEM personeli tarafından kapalı zarflara konur zarfların ağzı kapatılır. 25. Adayların sınav formları değerlendirildikten sonra adaya adayın belirttiği iletişim kanalları aracılığıyla bilgi verilir. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 3/19

4 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE Adayların sertifika alabilmeleri için uygulama sınavında Ulusal Yeterliliklerde öngörülen başarı oranını sağlamış olmaları gerekmektedir. 27. erformansa dayalı uygulama sınavları başlangıç aşamasından itibaren adayın yaptığı işlemlerin kanıtı olacak şekilde sınav sonuna kadar kamera ile kayıt altına alınır. Adayların kimlikleri kamera kaydı ile doğrulanır. 28. Adaylar sınavların sınav süreçleri ve sonuçlarıyla ilgili olarak şikâyet ve itiraz hakkına sahiptir. İtiraz ve şikâyet süreci yayınlanan prosedürlerle tanımlanmıştır. Aşağıdaki tablolarda Değerlendirme Aracı bölümünde yer alan harfi, ilgili bilginin eorik Sınavda ölçüleceğini harfi ise ilgili bilginin Uygulama Sınavında ölçüleceğini belirtir. Aday B1 BOYA ÜREİMİNDE KİMYASAL ANALİZ İŞLEMLERİ SEÇMELİ BİRİMİ nden sınava girmesi halinde ilgili bölümden de sorumlu olacaktır. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi A1 BİLGİLER (B.G.) No Bilgi İfadesi Değerlendirme Aracı B.G.1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işyerine ait kuralları ve mevzuatı açıklar. B.G.2 İş sağlığı ve güvenliği konusunda karşılaşılabilecek tehlike ve riskleri açıklar. B.G.3 Acil durumlarda neler yapması gerektiğini açıklar. B.G.4 Çevresel risklerin azaltılması ve çevre hedeflerine ulaşılmasında neler yapılabileceğini açıklar. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 4/19

5 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 B.G.5 B.G.6 B.G.7 B.G.8 B.G.9 Çevre etkilerinin gözlenmesi ve önlem alınması konusunda yapılacak eylemleri açıklar. Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflama işlemlerini sıralar. ehlikeli maddeler konusunda alınması gereken önlemleri ve izlenmesi gereken prosedürleri sıralar. Atıklara uygulanacak prosedürleri sıralar (tartım, bilgi kayıtları, görevliye teslim vb). atlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde saklanması ile ilgili yöntemleri açıklar. B.G.10 Dökülme ve sızıntılara karşı alınacak önlemleri açıklar. A1 BECERİ VE YEKİNLİKLER (B.Y.) No Beceri ve Yetkinlik İfadesi Değerlendirme Aracı B.Y.1 Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları (KKD) kullanır. B.Y.2 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçları (acil durdurma butonları vb.) ile ilgili talimatlara uygun çalışır. B.Y.3 Yapılan çalışmaya ait güvenlik ve sağlık işaretlerini tanıyarak bu işaretlere uygun şekilde çalışır. B.Y.4 B.Y.5 Statik elektrik biriktirme ve kıvılcım atlama ihtimali olan uygulamalarda talimatlar doğrultusunda teknik emniyet önlemlerini alır. Belirlenen tehlikeli durumlar için alınması gereken önlemleri uygular. B.Y.7 Kullanılan ekipmanlara özel acil durum prosedürlerini uygular. B.Y.8 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 5/19

6 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 B.Y.9 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar. B.Y.10 ehlikeli ve zararlı atıkları, verilen talimatlar doğrultusunda belirtilen önlemleri alarak geçici muhafaza eder. B.Y.11 atlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeleri güvenli bir şekilde saklar. B.Y.12 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 6/19

7 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 A2 Kalite Yönetim Sistemi Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi A2 BİLGİLER (B.G.) Değerlendirme No Bilgi İfadesi Aracı BG.1 İşe ait kalite gerekliliklerini açıklar. BG.2 Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri açıklar. BG.3 Yapılan çalışmaların kalitesini kontrol etme işlemlerini sıralar. BG.4 Saptanan uygunsuzlukların giderilmesi ile ilgili yöntemleri açıklar. BG.5 Analiz süreci içinde kalite yönetim sistemine dâhil tüm dokümantasyon işlemlerini açıklar. A2 BECERİ VE YEKİNLİKLER (B.Y.) No BY.1 Beceri ve Yetkinlik İfadesi İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. Değerlen dirme Aracı BY.2 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular. BY.3 Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 7/19

8 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 BY.4 Makine, cihaz, ekipman ve donanım ya da sistem üzerinde yapılan ayarların kullanım kılavuzlarına ve ulusal/uluslararası kabul görmüş deney standartlarındaki şartlara uygunluğunu denetler. BY.5 Bakımı veya onarımı gerçekleştirilen cihazın ya da sistemin teknik özelliklere uygunluğunu denetler. BY.6 Analiz sırasında saptanan hata ve arızalarla ilgili kayıtları tutar. BY.7 Hata ve arıza gidermeyle ilgili yöntemleri uygular. BY.8 Çalışmayla ilgili kalite formlarını doldurur. BY.5 Bakımı veya onarımı gerçekleştirilen cihazın ya da sistemin teknik özelliklere uygunluğunu denetler. BY.6 Analiz sırasında saptanan hata ve arızalarla ilgili kayıtları tutar. BY.7 Hata ve arıza gidermeyle ilgili yöntemleri uygular. BY.8 Çalışmayla ilgili kalite formlarını doldurur. A3 Kimyasal Analiz İşlemleri ve Sonuçların Raporlanması Yeterlilik Birimi Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi A3 BİLGİLER (B.G.) No B.G.1 Bilgi İfadesi Meslekle ilgili kavramları, terimleri, mesleği gerçekleştireceği makine, cihaz, ekipman ve kimyasal maddeleri açıklar. Değerlendirme Aracı B.G.2 emel kavramları tanımlar. B.G.3 Meslekle ilgili makine, cihaz ve ekipmanların nasıl kullanıldığını açıklar. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 8/19

9 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 B.G.4 B.G.5 Cihazların kalibrasyon tarihlerinin gelip gelmediğini tespit etme yöntemlerini açıklar. Kalibrasyon doğrulaması yapmak için uygun kalibratör ve/veya standart maddelerin/malzemelerin neler olduğunu açıklar. B.G.6 Kalibrasyon doğrulaması yapmak için uygun koşulların neler olduğunu açıklar. B.G.7 Kalibrasyon doğrulaması işleminin adımlarını sıralar. B.G.8 B.G.9 Sonuçların ortalama ve standart sapma değerlerini bularak referans değerden sapma hesaplamalarını nasıl yapacağını açıklar. Cihazın periyodik bakım tarihlerini takip ve arıza durumlarını tespit etmek için yapması gereken işlemleri sıralar. B.G.10 Numunenin özelliğine ve talimata göre hangi numune kabının uygun olduğunu açıklar. B.G.11 Numune alma yerinin talimata ve İSG'ye göre uygun olup olmadığını nasıl tespit edeceğini açıklar. B.G.12 Numuneyi alırken, etiketlerken ve taşırken dikkat edilecek noktaları sıralar. B.G.13 Numune etiketinde hangi bilgilerin yazılması gerektiğini açıklar. B.G.14 Cihaz, ekipman ve malzemeleri hazırlarken dikkat etmesi gereken hususları sıralar. (Numune tanımı, talimat ve analiz yöntemi) B.G.15 Çözelti hazırlama işlemlerinin adımlarını sıralar. B.G.16 Homojen analiz numunesi hazırlama işlemlerini sıralar. B.G.17 Numuneyi kontrol etme işlemlerinin adımlarını sıralar. B.G.18 Sonucu kayıt altına alma ve raporlama işlemlerini sıralar. B.G.19 Boyut kontrol, çözünürlük, stabilite, elek, erime noktası, kaynama noktası, renk, sertlik, viskozite, yoğunluk kavramlarını açıklar. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 9/19

10 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 B.G.20 Gravimetrik analiz yöntemlerini ve işlemlerini açıklar. B.G.21 Volumetrik analizlerin (asit-baz, çöktürme, kompleksometrik, redoks titrasyonları vb.) nasıl yapılacağını açıklar. B.G.22 Enstrümantel analiz yöntemlerini (refraktometri, polarimetri, kromatografi, potansiyometri, kondüktometri, kolorimetri, spektroskopi vb.) açıklar. B.G.23 Deney doğrulaması yapma işlemlerini sıralar. B.G.24 Analiz sonuçlarını hesaplama, yorumlama ve raporlama işlemlerini sıralar. B.G.25 Numuneyi etiketleme işlemlerini sıralar. B.G.26 Saklama koşullarının uygunluğunu kontrol etme işlemlerini sıralar. B.G.27 Saklama süresi dolan numunelerin ortamdan uzaklaştırılması işlemlerini sıralar. B.G.28 Birlikte depolanabilen ve birlikte depolanamayan atık türlerini sıralar. B.G.29 Atıkları kayıt altına alma işlemlerinin adımlarını sıralar. B.G.30 İş bitiminde yapacağı donanım ve iş alanı temizliği işlemlerini sıralar. A3 BECERİ VE YEKİNLİKLER (B.Y.) No B.Y.1 B.Y.2 B.Y.3 Beceri ve Yetkinlik İfadesi Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre çalışma alanının düzenini sağlar. Devreden işlerin kontrolünü yapar. İşleri çalışma programına göre yapar. Değerlendirme Aracı Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 10/19

11 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 B.Y.4 Cihazın kalibrasyon tarihinin gelip gelmediğini cihaza ait formlar veya etiketler doğrultusunda tespit eder. B.Y.5 Kalibrasyon doğrulaması yapmak için uygun kalibratör ve/veya standart maddeyi/malzemeyi belirler. B.Y.6 Laboratuvar ortamını, kalibrasyon doğrulaması için (nem, sıcaklık, basınç, ışık, toz, titreşim vb.) uygun hale getirir. B.Y.7 B.Y.8 Kalibrasyon doğrulama standartlarını kullanıma uygun hale getirir. Kalibrasyon doğrulaması için gerekli yardımcı ekipmanları, uygunluklarını kontrol ederek temin eder. B.Y.9 B.Y.10 B.Y.11 B.Y.12 B.Y.13 alimatta belirtilen kalibrasyon doğrulaması işlemini yaparak sonuçları kayıt eder. Çıkan sonuçlara göre ortalama değer alarak referans değerle karşılaştırır. alimatla verilen hesaplama yöntemini kullanarak standart sapma değerini bularak kayıt eder. Sonuçlarda uygunsuzluk olması durumda, uygunsuzluk nedenini araştırır. alimatlara göre kalibrasyon doğrulaması raporunu hazırlar. B.Y.14 eriyodik bakım sürecini periyodik bakım planına göre takip eder. B.Y.15 Cihaz, ekipman ve malzemelerin temizliğini kontrol eder. B.Y.16 Kullanılacak kimyasal maddeleri yönteme göre belirler. B.Y.17 Kimyasal maddelerin uygunluklarını ve miktarlarını kontrol eder. B.Y.18 Reaktifi hacimce ya da ağırlıkça hassas olarak alır. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 11/19

12 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 B.Y.19 Reaktifi uygun çözücüde çözer. B.Y.20 Çözelti saklama kabını belirler. B.Y.21 Hazırladığı çözeltiye tanımlayıcı etiket yapıştırır. B.Y.22 Çözeltiyi saklama şartlarında muhafaza eder. B.Y.23 Ortamın sıcaklık ve neminin tanımlanmış değerlerde olup olmadığını kontrol eder. B.Y.24 Numune için uygun kontrol kabı hazırlar. B.Y.25 aralel çalışma için en az iki numuneyi, gözlemleyebileceği ayrı kaplara alır. B.Y.26 Gözlem için uygun ortamı (ışık, çeker ocak vb.) hazırlar. B.Y.27 Numunenin fiziksel durumunu gözle tespit eder. B.Y.28 Sonuçları kayıt eder ve raporlar. B.Y.29 Deney iş talimatına göre numune miktarını hazırlar. B.Y.30 alimatlara göre viskozite tayini, yoğunluk tayini yapar. B.Y.31 Deney sonucunu talimatlara göre hesaplar. B.Y.32 Sonucu kayıt eder. B.Y.33 erazi sıfırlamasını yapar. B.Y.34 Darayı alır, dara sonucunu kaydeder. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 12/19

13 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 B.Y.35 B.Y.36 Deneyde kullanılacak kapları deney koşullarına uygun sabit tartıma getirir. Numuneye ait deney talimatına uygun miktarda numunenin tartımını yaparak numune miktarını kayıt eder. B.Y.37 Deney talimatına göre kurutma, tartma, çözme, çöktürme (santrifüjleme), süzme, yıkama, kurutma, yakma ve kül etme ile gravimetrik analize devam eder. B.Y.38 Deney için gerekli bekleme süresini takip eder. B.Y.39 Süre sonunda numuneyi uygun aparatla desikatöre yerleştirir. B.Y.40 Soğuma süresi sonunda deney kabını sabit tartıma getirdikten sonra, tartarak kaydeder. B.Y.41 Sonucu birim ve hassasiyeti dikkate alarak kaydeder. B.Y.42 alimatta belirtilen derişime getirmek için numuneyi belirlenen çözgenle (çözücüyle) seyreltir. B.Y.43 Numune çözeltisini etiketleyerek tanımlar. B.Y.44 Numune çözeltisinden, erlene belirlenen miktarda alır. B.Y.45 Numune çözeltisine belirlenen indikatörü ekler. B.Y.46 Bürete titrasyon çözeltisini doldurur. B.Y.47 Büretteki titrasyon çözelti seviyesini kaydeder. B.Y.48 Numune çözeltisini dönüm noktasına kadar titre eder, 3 paralel ile analizi tekrarlayarak ortalama değeri alır. B.Y.49 itrasyon sırasında harcanan miktarı kaydeder. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 13/19

14 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 No B.Y.50 Beceri ve Yetkinlik İfadesi Formülü ve formüldeki birimleri dikkate alarak hesaplama yapar. Değerlendirme Aracı B.Y.51 Sonucu kayıt eder. B.Y.52 Cihazın çalışma koşullarını iş talimatına göre hazırlar. B.Y.53 Cihazı kullanarak numune deneyini iş talimatına göre yapar. B.Y.54 Cihazdan üç okuma değeri alarak ortalama değeri kaydeder. B.Y.55 Deney sonucunu talimata göre hesaplar. B.Y.56 Deney sonucunu birim ve hassasiyeti dikkate alarak kayıt eder. B.Y.57 Standart maddesini ilgili iş talimatına göre hazırlar. B.Y.58 Standart maddeyi numune kabul ederek deney yapar. B.Y.59 Deney sonucunu referans değerle kıyaslar. B.Y.60 Kıyaslama ve doğrulama kayıtlarını tutar. B.Y.61 Hedef değer ile analiz sonucunu kıyaslar. B.Y.62 Analiz sonucunu kayıt eder ve ilgili birimlere iletir. B.Y.63 Atıkları özelliklerine göre ayırarak uygun kaplara koyar. B.Y.64 Atık etiketini doldurarak kabın üstüne yapıştırır. B.Y.65 Atık ile ilgili formu doldurur. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 14/19

15 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 B.Y.66 Formda doldurulan bilgileri sisteme tanımlayarak atıkları kayıt altına alır. B.Y.67 Atıkları uygun koşullarda muhafaza eder. B.Y.68 Çalışma alanını düzenler ve temizler. B.Y.69 Kullanılan cihaz, ekipman ve makineleri iş bitiminde temizler. B.Y.70 B.Y.71 İş sağlığı ve güvenliği açısından riskli maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve riskli maddeleri belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar. Çalışma alanını daha sonra gerçekleştirilecek işlemlere uygun şekilde bırakır. SEÇMELİ BİRİM BÖLÜMÜ B1 Boya Üretiminde Kimyasal Analiz İşlemleri Seçmeli Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi B1 BİLGİLER No Bilgi İfadesi Değerlendirme Aracı BG.1 Numune kabını belirlerken dikkat etmesi gereken hususları sıralar. BG.2 Numune alma işlem basamaklarını tanımlar. BG.3 Cihaz, ekipman ve malzemeleri hazırlarken dikkat etmesi gereken hususları sırasıyla bilir. (Numune tanımı, talimat ve analiz yöntemi) BG.4 Çözelti hazırlama işlemlerinin adımlarını sıralar. BG.5 Homojen analiz numunesi hazırlama işlemlerini sıralar. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 15/19

16 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 BG.6 oz hammaddeler (dolgu malzemeleri) için; tanecik boyutu, renk kontrolü, yağ ve su absorbsiyonu, yapısal analiz, nem tayini, elek testi ve görsel kontrol işlemlerini açıklar. BG.7 Katı hammaddeler (katkı malzemeleri) için; katı madde tayini, bulanma noktası, erime noktası, aktif madde miktarı, ph, yapısal analiz ve görsel kontrol işlemlerini açıklar. BG.8 Sıvı hammaddeler (katkı malzemeleri) için; katı madde tayini, bulanma noktası, erime noktası, aktif madde miktarı, ph, yapısal analiz, kırılma indisi, yoğunluk, kaynama noktası, viskozite, asit sayısı, iyot sayısı, görsel kontrol, parlama noktası ve % su tayini ile ilgili işlemlerini açıklar. BG.9 Ölçüm sonuçlarının reçeteye (referans değere) uygunluğunu kontrol etme işlemlerini sıralar. BG.10 Dispersiyon sonrası ezilmemiş tanecik kontrolünün nasıl yapıldığını açıklar. BG.11 Ürüne; viskozite, yoğunluk, ph ve kuruma kontrolü, örtücülük, parlaklık ve desen kontrolü işlemlerinin nasıl yapıldığını açıklar. BG.12 Ölçüm sonuçlarının reçeteye (referans değere) uygunluğunu kontrol etme işlemlerini sıralar. BG.13 Ölçüm sonuçları reçeteye (referans değere) uygun değilse; su, kalınlaştırıcı, köpük kesici, amonyak, skatif vb. ilave işlemlerini sıralar. BG.14 İlaveler sonrasında viskozite, yoğunluk, ph ve kuruma kontrolü, örtücülük, parlaklık ve desen kontrolü işlemlerinin tekrarlaması gerektiğini açıklar. BG.15 UMS'nin H.1.4 ve H.1.5 başarım ölçütlerine göre numunenin rengini görsel olarak kontrol etme işlemlerini sıralar. BG.16 Renk spektrofotometrisi ile numunenin rengini kontrol etme işlemlerini açıklar. BG.17 Renkte sarılık-mavilik, kırmızılık-yeşillik, kirlilikbeyazlık olması durumlarında pasta ilavesi yapma işlemlerini ve tekrar kontrol etmesi gerektiğini açıklar. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 16/19

17 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 BG.18 Yeni ürün tasarlama ve mevcut ürünü geliştirmede uygulanan performans testlerini açıklar (ovalama direnci, UV direnci, depolama - kararlılığı, sertlik, alkali dayanıklılık, film oluşma özelliği, donma dayanıklılığı, sıcağa dayanıklılık, viskozite, yoğunluk, ph ve kuruma kontrolü, örtücülük, parlaklık, desen kontrolü). BG.19 Boya numunesi üzerinde uygulanan nitel ve nicel analizleri açıklar. BECERİ VE YEKİNLİKLER (B.Y.) No BY.1 Beceri ve Yetkinlik İfadesi Numunenin katı, sıvı, gaz, tehlikeli madde, toz, granül olma özelliğine göre uygun numune kabını seçer. Değerlendirme Aracı BY.2 BY.3 BY.4 Numune kabının temizliğini ve şartlara uygunluğunu sağlar. Numuneyi özelliğine göre homojen şekilde alır. Numune kabı üzerine gerekli bilgileri (ad, kod, saat, tarih vb.) içeren etiketi yapıştırır. BY.5 BY.6 BY.7 BY.8 BY.9 Numuneyi iş talimatında belirtilen kurallara uyarak taşır. Cihaz, ekipman ve malzemelerin temizliğini kontrol eder. Cihaz ve ekipmanların çalışır durumda olup olmadığını kontrol eder. Kullanılacak kimyasal maddeleri yönteme göre belirler. Kimyasal maddelerin uygunluklarını ve miktarlarını kontrol eder. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 17/19

18 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 BY.10 Reaktifi hacimce ya da ağırlıkça hassas olarak alır. BY.11 Reaktifi uygun çözücüde çözer. BY.12 Çözelti saklama kabını belirler. BY.13 Hazırladığı çözeltiye tanımlayıcı etiket yapıştırır. BY.14 Çözeltiyi saklama şartlarında muhafaza eder. BY.15 Numuneyi homojen hale getirmek için harmanlama ve paçallama yöntemlerinden birini seçer. BY.16 Numunenin kimyasal yapısına göre uygun aparatı sağlar. BY.17 Seçtiği aparatla numuneyi homojen hale getirir. BY.18 Kimyasal analiz ortamının uygunluğunun tanımlanmış değerlerde olup olmadığını kontrol eder. BY.19 alimata göre toz hammaddeler (dolgu malzemeleri) için; tanecik boyutu, renk kontrolü, yağ ve su absorbsiyonu, yapısal analiz, nem tayini, elek testi ve görsel kontrol yapar. BY.20 alimata göre katı hammaddeler (katkı malzemeleri) için; katı madde tayini, bulanma noktası, erime noktası, aktif madde miktarı, ph, yapısal analiz ve görsel kontrol yapar. BY.21 alimata göre sıvı hammaddeler (katkı malzemeleri) için; katı madde tayini, bulanma noktası, erime noktası, aktif madde miktarı, ph, yapısal analiz, kırılma indisi, yoğunluk, kaynama noktası, viskozite, asit sayısı, iyot sayısı, görsel kontrol, parlama noktası ve % su tayini yapar. BY.22 Deney sonucunu referans değerle kıyaslar. BY.23 Dispersiyon sonrası ezilmemiş tanecik kontrolünü talimata uygun olarak yapar. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 18/19

19 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 BY.24 BY.25 BY.26 BY.27 alimata göre ürüne; viskozite, yoğunluk, ph ve kuruma kontrolü, örtücülük, parlaklık ve desen kontrolü yapar. Ölçüm sonuçlarının reçeteye (referans değere) uygunluğunu kontrol eder. Ölçüm sonuçları reçeteye (referans değere) uygun değilse; su, kalınlaştırıcı, köpük kesici, amonyak, skatif vb. ilave işlemlerini deney talimatına uygun olarak yapar. İlaveler sonrasında viskozite, yoğunluk, ph ve kuruma kontrolü, örtücülük, parlaklık ve desen kontrolü işlemlerini deney talimatına uygun olarak tekrarlar. BY.28 Gözlem için uygun ortam hazırlar (ışık, çeker ocak vb.) BY.29 Numunenin fiziksel durumunu gözle tespit eder. BY.30 Renk spektrofotometrisi ile numunenin rengini kontrol eder. BY.31 Renkte sarılık-mavilik, kırmızılık-yeşillik, kirlilikbeyazlık olması durumlarında pasta ilavesi yapar ve tekrar kontrol eder. BY.32 erformans testlerini (ovalama direnci, UV direnci, depolama kararlılığı, sertlik, alkali dayanıklılık, film oluşma özelliği, donma dayanıklılığı, sıcağa dayanıklılık, viskozite, yoğunluk, ph ve kuruma kontrolü, örtücülük, parlaklık, desen kontrolü) deney talimatına uygun olarak yapar. BY.33 Bağlayıcı oranı, dolgu oranı, tanecik boyutu analizlerini deney talimatına uygun olarak yapar. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 19/19

ULUSAL YETERLİLİK 13UY00..-6 MEKATRONİK SİSTEM UZMANI SEVİYE 6

ULUSAL YETERLİLİK 13UY00..-6 MEKATRONİK SİSTEM UZMANI SEVİYE 6 ULUSAL YETERLİLİK 13UY00..-6 MEKATRONİK SİSTEM UZMANI SEVİYE 6 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY00..-6 Mekatronik Sistem Uzmanı ÖNSÖZ Mekatronik Sistem Uzmanı (Seviye 6) Ulusal

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Kalite Kontrolcü (Seviye 3).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Kalite Kontrolcü (Seviye 4).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0200-4 TAŞLAMA TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0200-4 TAŞLAMA TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0200-4 TAŞLAMA TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0200-4 Taşlama Tezgâh İşçisi (Seviye 4) ÖNSÖZ Taşlama Tezgâh İşçisi (Seviye 4) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY00-4 TORNACI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 13UY00-4 TORNACI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 13UY00-4 TORNACI SEVİYE 4 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY00-4 TORNACI (SEVİYE 4) ULUSAL YETERLİLİĞİ ÖNSÖZ Tornacı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0198-3 ISIL İŞLEM İŞÇİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0198-3 ISIL İŞLEM İŞÇİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0198-3 ISIL İŞLEM İŞÇİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0198-3 Isıl İşlem İşçisi (Seviye 3) ÖNSÖZ Isıl İşlem İşçisi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0192-5 OTOMOTİV GÖVDE VE BOYA ONARIMCISI SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0192-5 OTOMOTİV GÖVDE VE BOYA ONARIMCISI SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YEERLİLİK 14UY0192-5 OOMOİV GÖVDE VE BOYA ONARIMCISI SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YEERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0192-5 Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı (Seviye 5) ÖNSÖZ Otomotiv Gövde ve

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0202-3 NC/CNC TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0202-3 NC/CNC TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0202-3 NC/CNC TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0202-3 NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 3) Yayın Tarihi:17/12/2012 Rev. No:.. ÖNSÖZ NC/CNC

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-5 Makine Bakımcı (Seviye 5) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

Meslekî Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1

Meslekî Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1 Ek- 3 KALİTE KONTROLCÜ (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI Meslek: KALİTE KONTROLCÜ Seviye: 3 I Referans Kodu: 14UMS0419-3 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [14UY / 3] BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK [14UY / 3] BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK [14UY / 3] BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 [14UY00XX-3] [Biyogaz Sistemleri Personeli (Seviye 3)] Yayın Tarihi:../../20.. Rev.

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0198-4 ISIL İŞLEM İŞÇİSİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0198-4 ISIL İŞLEM İŞÇİSİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0198-4 ISIL İŞLEM İŞÇİSİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0198-4 Isıl İşlem İşçisi (Seviye 4) ÖNSÖZ Isıl İşlem İşçisi (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

İLAÇ ÜRETİM OPERATÖRÜ (Beşeri ve Veteriner)(SEVİYE-4) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

İLAÇ ÜRETİM OPERATÖRÜ (Beşeri ve Veteriner)(SEVİYE-4) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ İLAÇ ÜRETİM OPERATÖRÜ (Beşeri ve Veteriner)(SEVİYE-4) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1 2 ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ MODÜL ADI : İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) KURALLARI MESLEK : İlaç Üretim

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0144-3 OTOMOTİV ÖN DÜZEN VE BALANSÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0144-3 OTOMOTİV ÖN DÜZEN VE BALANSÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0144-3 OTOMOTİV ÖN DÜZEN VE BALANSÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0144-3 Otomotiv Ön Düzen ve Balansçısı (Seviye 3) ÖNSÖZ Otomotiv Ön Düzen

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0082-4 CNC PROGRAMCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0082-4 CNC PROGRAMCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0082-4 CNC PROGRAMCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 ÖNSÖZ CNC Programcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

Detaylı

OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI. Meslek: Seviye: 4 1. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI. Meslek: Seviye: 4 1. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No Meslek: OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI Seviye: 4 1 Referans Kodu: 12UMS0205-4 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ankara Sanayi Odası 1. Organize

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0102-5 NC/CNC TAKIM TEZGÂHLARI MEKANİK SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0102-5 NC/CNC TAKIM TEZGÂHLARI MEKANİK SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0102-5 NC/CNC TAKIM TEZGÂHLARI MEKANİK SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 12UY0102-5 NC/CNC Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0023 3 İNŞAAT BOYACISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0023 3 İNŞAAT BOYACISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0023 3 İNŞAAT BOYACISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 02 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 11UY0023-3 İnşaat Boyacısı ÖNSÖZ İnşaat Boyacısı Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK HARİTA KADASTROCU SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK HARİTA KADASTROCU SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0117 5 HARİTA KADASTROCU SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0117 5 Harita Kadastrocu (Seviye 5) Yayın Tarihi:09/01/2013 Rev.No:00 ÖNSÖZ Harita Kadastrocu

Detaylı

OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI. Seviye: 5 1. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI. Seviye: 5 1. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No Meslek: OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI Seviye: 5 1 Referans Kodu: 12UMS0206-5 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ankara Sanayi Odası 1. Organize

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0085-3 METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0085-3 METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00853 METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ANKARA, 2012 ÖNSÖZ Metal Sac İşlemeci (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0123-4 MOTOSİKLET BAKIM ONARIMCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0123-4 MOTOSİKLET BAKIM ONARIMCISI SEVİYE 4 3UY023-4 MOTOSİKLET BAKIM ONARIMCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 203 3UY023-4 Motosiklet Bakım Onarımcısı ÖNSÖZ Motosiklet Bakım Onarımcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI TAŞLAMA TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI TAŞLAMA TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI TAŞLAMA TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Taşlama Tezgah İşçisi (Seviye 4).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı

Detaylı

Ek-11 İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI

Ek-11 İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI Ek-11 İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI Meslek: İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI Seviye: 3 I Referans Kodu: 14UMS0398-3 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU GÜNEŞ-ISIL SİSTEM PERSONELİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU GÜNEŞ-ISIL SİSTEM PERSONELİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU GÜNEŞ-ISIL SİSTEM PERSONELİ SEVİYE 4 REVİZYON 00: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY00XX-4 Güneş-Isıl Sistem Personeli (Seviye 4) ÖNSÖZ Güneş-Isıl Sistem Personeli

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0151-5 NC/CNC TAKIM TEZGÂHLARI ELEKTRİK/ELEKTRONİK SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0151-5 NC/CNC TAKIM TEZGÂHLARI ELEKTRİK/ELEKTRONİK SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0151-5 NC/CNC TAKIM TEZGÂHLARI ELEKTRİK/ELEKTRONİK SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 5 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0151-5 NC/CNC Takım Tezgâhları Elektrik/Elektronik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0152-2 ÇAMAŞIRHANE GÖREVLİSİ SEVİYE 2

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0152-2 ÇAMAŞIRHANE GÖREVLİSİ SEVİYE 2 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0152-2 ÇAMAŞIRHANE GÖREVLİSİ SEVİYE 2 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0152-2 Çamaşırhane Görevlisi ÖNSÖZ Çamaşırhane Görevlisi (Seviye 2) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 14UMS0XXX-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 14UMS0XXX-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 14UMS0XXX-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1 İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 4) 14UMS0XXX-4/

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00-5. CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA ve SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE [5]

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00-5. CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA ve SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE [5] ULUSAL YETERLİLİK 12UY00-5 CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA ve SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE [5] REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 [12UY00-5] [CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi]

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 12UMS0209-3/11.04.2012/00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No Meslek: AKARYAKIT VE OTOGAZ İKMAL VE DOLUM ELEMANI Seviye:

Detaylı