Lütfen sınava girmeden önce açıklamaları dikkatle okuyunuz. Konuya ilişkin sorularınız için KİTEM personeli ile irtibat kurunuz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lütfen sınava girmeden önce açıklamaları dikkatle okuyunuz. Konuya ilişkin sorularınız için KİTEM personeli ile irtibat kurunuz."

Transkript

1 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 DİKKA: Lütfen sınava girmeden önce açıklamaları dikkatle okuyunuz. Konuya ilişkin sorularınız için KİEM personeli ile irtibat kurunuz. AÇIKLAMALAR: SINAV SÜRELERİ: 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ (SEVİYE 4) yeterliliğine dayalı sınav 13UY0146-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, 13UY0146-4/A2 Kalite Yönetim Sistemi ile 13UY0146-4/A3 Kimyasal Analiz İşlemleri ve Sonuçların Raporlanması olmak üzere zorunlu 3 birimden ve 13UY0146-4/B1 Boya Üretiminde Kimyasal Analiz İşlemleri olmak üzere 1 seçmeli birimden oluşmaktadır. Adaylar hem teorik hem de uygulamalı sınava tabi tutulurlar. eorik sınavda zorunlu birimler olan A1 Biriminden 20 soru sorulur ve sınav süresi 40 dakikadır. A2 Biriminden 10 soru sorulur ve sınav süresi 20 dakikadır. A3 Biriminden 50 soru sorulur sınav süresi 100 dakikadır. oplam süre 160 dakikadır. Seçmeli birimden 30 soru sorulur ve sınav süresi 60 dakikadır. Böylelikle seçmeli birimle birlikte sınav süresi dakika 220 dakika olur. eorik sınavda başarılı olan adaylar uygulamalı sınava tabi tutulurlar. Uygulamalı sınav, üretim işlemlerini karşılayacak şekilde 240 dakikadır. eorik sınavlar: 1. eorik Sınavlar KİEM tarafından önceden ilan edilen sınav merkezlerinde gözetmen ya da gözetmenler, KİEM görevlileri ve bilgisayar sistemleri destek personeli eşliğinde gerçekleştirilir. 2. Adaylar sınav saatinden en az 30 dakika önce sınav merkezinde olmak ve Sınav salonunda sınav gözetmeni tarafından kendilerine gösterilen yerlere oturmak zorundadırlar. 3. Adaylar yanlarında kitap, doküman, cep telefonu veya iletişim aygıtı bulunduramazlar. 4. eorik sınavlar, aksi belirtilmemişse bilgisayar ortamında ve aksi belirtilmemişse dokunmatik ekranlı bilgisayarlarda çoktan seçmeli test şeklinde gerçekleştirilir. 5. eorik sınavlar, aşağıda ayrıntıları yer alan ve ile işaretlenmiş başarım ölçütlerini ölçmek üzere belirlenmiş sorulardan oluşur. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 1/19

2 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 6. Bilgisayarlı sistem ile ilk defa sınava girecek adaylar, sınav öncesinde uyum alıştırması/demo yapabilir. 7. Sisteme ilişkin bilgi adaylara sınav başlamadan önce aktarılarak sistemle ilgili soruları cevaplandırılır. 8. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek sınavlarda aynı yeterlilikte aynı anda sınava giren adaylara aynı içerikte sorular sorulmakla beraber her aday için soru sırası ve seçenekleri farklılık gösterebilir. 9. Yazılımda sınavlar birimler bazında yapılmaktadır. 10. Sınav esnasında adayların birbirleri ile iletişim kurmalarına izin verilmez. 11. Sınavlar başlangıç aşamasından sınav sonuna kadar kamera ile kayıt altına alınır. Adayların kimlikleri kamera kaydı ile doğrulanır. 12. Adaylar sınavların sınav süreçleri ve sonuçlarıyla ilgili olarak şikâyet ve itiraz hakkına sahiptir. İtiraz ve şikâyet süreci sayfasında yayınlanan prosedürlerle tanımlanmıştır. Uygulama Sınavları: 1. erformansa dayalı uygulama sınavlarına teorik sınavlara girmiş ve Ulusal Yeterliliklerde belirtilen şekilde başarı sağlamış adaylar kabul edilir. 2. erformansa dayalı uygulama sınavları mesleğin uygulandığı gerçek ortam veya bu ortamın gerçeğe en yakın kurgulanmış koşullarında gerçekleştirilir. 3. Buna göre performansa dayalı uygulama sınavları önceden belirlenmiş şartları sağlamış olmak kaydıyla hâlihazırda o sahada üretim yapmakta olan bir işletmede de yapılabilir. 4. erformansa dayalı uygulama sınavlarının yapılabileceği bir diğer yer ise KİEM tarafından kurulmuş olan ve Kocaeli Gebze Kimya V Organize Sanayi Bölgesinde bulunan sınav alanlarıdır. 5. Sınavların nerede yapılacağı adaylara önceden ilan edilir. 6. Sınav alanları iş sağlığı ve güvenliği ile üretim ortamının gerçeğe yakın olması anlamında önceden denetlenerek KİEM tarafından onaylanır. 7. Sınav alanları sınav öncesinde KİEM tarafından görevlendirilmiş sınav gözetmeni tarafından bir kez daha kontrol edilir ve sınav şartlarına uygunluğuna onay verilir. 8. Adaylar sınav başlamadan önce sınavla ilgili olarak bir kez daha bilgilendirilir ve işleyişe ilişkin soruları cevaplanır. 9. Uygulama sınavları, aşağıda ayrıntıları yer alan ve ile işaretlenmiş başarım ölçütlerine göre belirlenmiş basamakların değerlendiriciler ve sınav gözetmenleri eşliğinde ölçülmesiyle gerçekleştirilir. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 2/19

3 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE Değerlendirici ve gözetmen adayın değerlendirilmesi için Ulusal Yeterliliklerde öngörülen başarım ölçütleri temel alınarak her meslek için ayrı ayrı hazırlanmış Uygulama Sınavı Değerlendirme Formlarını kullanırlar. 11. Uygulama Sınavı Değerlendirme Formları KİEM personeli tarafından gizlilik ilkesiyle hazırlanır, kapalı zarflara konur ve imzalanır. Zarflar sınav başlamadan önce KİEM görevlilerince açılır. 12. erformansa dayalı uygulama sınavlarında her bir adayın sınavında en az bir değerlendirici ve bir gözetmen bulunur. 13. Değerlendirici ve gözetmenler Ulusal Yeterliliklerde belirlenerek kayıt altına alınmış şartları sağlayan meslek bilgisine sahip yetkin kişilerden oluşur. 14. Değerlendirici ve Gözetmenlerin yetkinlikleri KİEM tarafından ibraz ve ispat edilebilir şekilde dokümante edilmiş durumdadır. 15. Adayların sınavına girecek değerlendirici ve gözetmenler adaylara önceden bildirilir. 16. erformansa dayalı uygulama sınavlarında adalet ve tarafsızlığın sağlanabilmesi açısından, değerlendirici ve gözetmenler adaylar ile herhangi bir şekilde çıkar çatışması ya da çıkar ilişkisi içinde olmadıklarını yazılı olarak taahhüt ederler. 17. Adaylar kendi sınavlarına girecek değerlendirici ve gözetmenleri sınav öncesi reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda tutanak tutulur ve adayın sınavı ileri bir tarihe ertelenir. 18. Sınavlar gerçek üretim süreleri veya buna en yakın sürelerde gerçekleştirilir. 19. Adaylardan, başarım ölçütlerinde de ifade edildiği şekilde mesleğin gerektirdiği ve meslek icra edilirken kullanılacak KKD, makine, alet ve donanımı kullanması beklenir. 20. erformansa dayalı uygulama sınavlarında adaylar başarım ölçütlerinde de ifade edildiği şekilde mesleğin gereği olan gerçek üretim/uygulama işlemlerini yaparlar. 21. Adaylardan mesleğin gerektirdiği tutum ya da davranışları gerçek çalışma ortamındaymış gibi sergilemeleri beklenir. 22. erformansa dayalı uygulama sınavlarında adaylar önceden bilgilendirilmek suretiyle üretime karşılık gelecek senaryolar ile simülasyonlar, görsel ve işitsel malzemeler kullanılabilir. 23. Adayların sınav esnasında İSG kurallarına tam olarak uyması beklenir. İSG, sınav alanı ve sınav yapan personelin güvenliğini ihlal eden adayın sınavı hemen sonlandırılır. 24. Sınav sonunda Uygulama Sınavı Değerlendirme Formları KİEM personeli tarafından kapalı zarflara konur zarfların ağzı kapatılır. 25. Adayların sınav formları değerlendirildikten sonra adaya adayın belirttiği iletişim kanalları aracılığıyla bilgi verilir. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 3/19

4 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE Adayların sertifika alabilmeleri için uygulama sınavında Ulusal Yeterliliklerde öngörülen başarı oranını sağlamış olmaları gerekmektedir. 27. erformansa dayalı uygulama sınavları başlangıç aşamasından itibaren adayın yaptığı işlemlerin kanıtı olacak şekilde sınav sonuna kadar kamera ile kayıt altına alınır. Adayların kimlikleri kamera kaydı ile doğrulanır. 28. Adaylar sınavların sınav süreçleri ve sonuçlarıyla ilgili olarak şikâyet ve itiraz hakkına sahiptir. İtiraz ve şikâyet süreci yayınlanan prosedürlerle tanımlanmıştır. Aşağıdaki tablolarda Değerlendirme Aracı bölümünde yer alan harfi, ilgili bilginin eorik Sınavda ölçüleceğini harfi ise ilgili bilginin Uygulama Sınavında ölçüleceğini belirtir. Aday B1 BOYA ÜREİMİNDE KİMYASAL ANALİZ İŞLEMLERİ SEÇMELİ BİRİMİ nden sınava girmesi halinde ilgili bölümden de sorumlu olacaktır. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi A1 BİLGİLER (B.G.) No Bilgi İfadesi Değerlendirme Aracı B.G.1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işyerine ait kuralları ve mevzuatı açıklar. B.G.2 İş sağlığı ve güvenliği konusunda karşılaşılabilecek tehlike ve riskleri açıklar. B.G.3 Acil durumlarda neler yapması gerektiğini açıklar. B.G.4 Çevresel risklerin azaltılması ve çevre hedeflerine ulaşılmasında neler yapılabileceğini açıklar. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 4/19

5 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 B.G.5 B.G.6 B.G.7 B.G.8 B.G.9 Çevre etkilerinin gözlenmesi ve önlem alınması konusunda yapılacak eylemleri açıklar. Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflama işlemlerini sıralar. ehlikeli maddeler konusunda alınması gereken önlemleri ve izlenmesi gereken prosedürleri sıralar. Atıklara uygulanacak prosedürleri sıralar (tartım, bilgi kayıtları, görevliye teslim vb). atlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde saklanması ile ilgili yöntemleri açıklar. B.G.10 Dökülme ve sızıntılara karşı alınacak önlemleri açıklar. A1 BECERİ VE YEKİNLİKLER (B.Y.) No Beceri ve Yetkinlik İfadesi Değerlendirme Aracı B.Y.1 Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları (KKD) kullanır. B.Y.2 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçları (acil durdurma butonları vb.) ile ilgili talimatlara uygun çalışır. B.Y.3 Yapılan çalışmaya ait güvenlik ve sağlık işaretlerini tanıyarak bu işaretlere uygun şekilde çalışır. B.Y.4 B.Y.5 Statik elektrik biriktirme ve kıvılcım atlama ihtimali olan uygulamalarda talimatlar doğrultusunda teknik emniyet önlemlerini alır. Belirlenen tehlikeli durumlar için alınması gereken önlemleri uygular. B.Y.7 Kullanılan ekipmanlara özel acil durum prosedürlerini uygular. B.Y.8 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 5/19

6 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 B.Y.9 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar. B.Y.10 ehlikeli ve zararlı atıkları, verilen talimatlar doğrultusunda belirtilen önlemleri alarak geçici muhafaza eder. B.Y.11 atlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeleri güvenli bir şekilde saklar. B.Y.12 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 6/19

7 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 A2 Kalite Yönetim Sistemi Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi A2 BİLGİLER (B.G.) Değerlendirme No Bilgi İfadesi Aracı BG.1 İşe ait kalite gerekliliklerini açıklar. BG.2 Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri açıklar. BG.3 Yapılan çalışmaların kalitesini kontrol etme işlemlerini sıralar. BG.4 Saptanan uygunsuzlukların giderilmesi ile ilgili yöntemleri açıklar. BG.5 Analiz süreci içinde kalite yönetim sistemine dâhil tüm dokümantasyon işlemlerini açıklar. A2 BECERİ VE YEKİNLİKLER (B.Y.) No BY.1 Beceri ve Yetkinlik İfadesi İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. Değerlen dirme Aracı BY.2 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular. BY.3 Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 7/19

8 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 BY.4 Makine, cihaz, ekipman ve donanım ya da sistem üzerinde yapılan ayarların kullanım kılavuzlarına ve ulusal/uluslararası kabul görmüş deney standartlarındaki şartlara uygunluğunu denetler. BY.5 Bakımı veya onarımı gerçekleştirilen cihazın ya da sistemin teknik özelliklere uygunluğunu denetler. BY.6 Analiz sırasında saptanan hata ve arızalarla ilgili kayıtları tutar. BY.7 Hata ve arıza gidermeyle ilgili yöntemleri uygular. BY.8 Çalışmayla ilgili kalite formlarını doldurur. BY.5 Bakımı veya onarımı gerçekleştirilen cihazın ya da sistemin teknik özelliklere uygunluğunu denetler. BY.6 Analiz sırasında saptanan hata ve arızalarla ilgili kayıtları tutar. BY.7 Hata ve arıza gidermeyle ilgili yöntemleri uygular. BY.8 Çalışmayla ilgili kalite formlarını doldurur. A3 Kimyasal Analiz İşlemleri ve Sonuçların Raporlanması Yeterlilik Birimi Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi A3 BİLGİLER (B.G.) No B.G.1 Bilgi İfadesi Meslekle ilgili kavramları, terimleri, mesleği gerçekleştireceği makine, cihaz, ekipman ve kimyasal maddeleri açıklar. Değerlendirme Aracı B.G.2 emel kavramları tanımlar. B.G.3 Meslekle ilgili makine, cihaz ve ekipmanların nasıl kullanıldığını açıklar. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 8/19

9 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 B.G.4 B.G.5 Cihazların kalibrasyon tarihlerinin gelip gelmediğini tespit etme yöntemlerini açıklar. Kalibrasyon doğrulaması yapmak için uygun kalibratör ve/veya standart maddelerin/malzemelerin neler olduğunu açıklar. B.G.6 Kalibrasyon doğrulaması yapmak için uygun koşulların neler olduğunu açıklar. B.G.7 Kalibrasyon doğrulaması işleminin adımlarını sıralar. B.G.8 B.G.9 Sonuçların ortalama ve standart sapma değerlerini bularak referans değerden sapma hesaplamalarını nasıl yapacağını açıklar. Cihazın periyodik bakım tarihlerini takip ve arıza durumlarını tespit etmek için yapması gereken işlemleri sıralar. B.G.10 Numunenin özelliğine ve talimata göre hangi numune kabının uygun olduğunu açıklar. B.G.11 Numune alma yerinin talimata ve İSG'ye göre uygun olup olmadığını nasıl tespit edeceğini açıklar. B.G.12 Numuneyi alırken, etiketlerken ve taşırken dikkat edilecek noktaları sıralar. B.G.13 Numune etiketinde hangi bilgilerin yazılması gerektiğini açıklar. B.G.14 Cihaz, ekipman ve malzemeleri hazırlarken dikkat etmesi gereken hususları sıralar. (Numune tanımı, talimat ve analiz yöntemi) B.G.15 Çözelti hazırlama işlemlerinin adımlarını sıralar. B.G.16 Homojen analiz numunesi hazırlama işlemlerini sıralar. B.G.17 Numuneyi kontrol etme işlemlerinin adımlarını sıralar. B.G.18 Sonucu kayıt altına alma ve raporlama işlemlerini sıralar. B.G.19 Boyut kontrol, çözünürlük, stabilite, elek, erime noktası, kaynama noktası, renk, sertlik, viskozite, yoğunluk kavramlarını açıklar. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 9/19

10 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 B.G.20 Gravimetrik analiz yöntemlerini ve işlemlerini açıklar. B.G.21 Volumetrik analizlerin (asit-baz, çöktürme, kompleksometrik, redoks titrasyonları vb.) nasıl yapılacağını açıklar. B.G.22 Enstrümantel analiz yöntemlerini (refraktometri, polarimetri, kromatografi, potansiyometri, kondüktometri, kolorimetri, spektroskopi vb.) açıklar. B.G.23 Deney doğrulaması yapma işlemlerini sıralar. B.G.24 Analiz sonuçlarını hesaplama, yorumlama ve raporlama işlemlerini sıralar. B.G.25 Numuneyi etiketleme işlemlerini sıralar. B.G.26 Saklama koşullarının uygunluğunu kontrol etme işlemlerini sıralar. B.G.27 Saklama süresi dolan numunelerin ortamdan uzaklaştırılması işlemlerini sıralar. B.G.28 Birlikte depolanabilen ve birlikte depolanamayan atık türlerini sıralar. B.G.29 Atıkları kayıt altına alma işlemlerinin adımlarını sıralar. B.G.30 İş bitiminde yapacağı donanım ve iş alanı temizliği işlemlerini sıralar. A3 BECERİ VE YEKİNLİKLER (B.Y.) No B.Y.1 B.Y.2 B.Y.3 Beceri ve Yetkinlik İfadesi Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre çalışma alanının düzenini sağlar. Devreden işlerin kontrolünü yapar. İşleri çalışma programına göre yapar. Değerlendirme Aracı Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 10/19

11 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 B.Y.4 Cihazın kalibrasyon tarihinin gelip gelmediğini cihaza ait formlar veya etiketler doğrultusunda tespit eder. B.Y.5 Kalibrasyon doğrulaması yapmak için uygun kalibratör ve/veya standart maddeyi/malzemeyi belirler. B.Y.6 Laboratuvar ortamını, kalibrasyon doğrulaması için (nem, sıcaklık, basınç, ışık, toz, titreşim vb.) uygun hale getirir. B.Y.7 B.Y.8 Kalibrasyon doğrulama standartlarını kullanıma uygun hale getirir. Kalibrasyon doğrulaması için gerekli yardımcı ekipmanları, uygunluklarını kontrol ederek temin eder. B.Y.9 B.Y.10 B.Y.11 B.Y.12 B.Y.13 alimatta belirtilen kalibrasyon doğrulaması işlemini yaparak sonuçları kayıt eder. Çıkan sonuçlara göre ortalama değer alarak referans değerle karşılaştırır. alimatla verilen hesaplama yöntemini kullanarak standart sapma değerini bularak kayıt eder. Sonuçlarda uygunsuzluk olması durumda, uygunsuzluk nedenini araştırır. alimatlara göre kalibrasyon doğrulaması raporunu hazırlar. B.Y.14 eriyodik bakım sürecini periyodik bakım planına göre takip eder. B.Y.15 Cihaz, ekipman ve malzemelerin temizliğini kontrol eder. B.Y.16 Kullanılacak kimyasal maddeleri yönteme göre belirler. B.Y.17 Kimyasal maddelerin uygunluklarını ve miktarlarını kontrol eder. B.Y.18 Reaktifi hacimce ya da ağırlıkça hassas olarak alır. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 11/19

12 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 B.Y.19 Reaktifi uygun çözücüde çözer. B.Y.20 Çözelti saklama kabını belirler. B.Y.21 Hazırladığı çözeltiye tanımlayıcı etiket yapıştırır. B.Y.22 Çözeltiyi saklama şartlarında muhafaza eder. B.Y.23 Ortamın sıcaklık ve neminin tanımlanmış değerlerde olup olmadığını kontrol eder. B.Y.24 Numune için uygun kontrol kabı hazırlar. B.Y.25 aralel çalışma için en az iki numuneyi, gözlemleyebileceği ayrı kaplara alır. B.Y.26 Gözlem için uygun ortamı (ışık, çeker ocak vb.) hazırlar. B.Y.27 Numunenin fiziksel durumunu gözle tespit eder. B.Y.28 Sonuçları kayıt eder ve raporlar. B.Y.29 Deney iş talimatına göre numune miktarını hazırlar. B.Y.30 alimatlara göre viskozite tayini, yoğunluk tayini yapar. B.Y.31 Deney sonucunu talimatlara göre hesaplar. B.Y.32 Sonucu kayıt eder. B.Y.33 erazi sıfırlamasını yapar. B.Y.34 Darayı alır, dara sonucunu kaydeder. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 12/19

13 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 B.Y.35 B.Y.36 Deneyde kullanılacak kapları deney koşullarına uygun sabit tartıma getirir. Numuneye ait deney talimatına uygun miktarda numunenin tartımını yaparak numune miktarını kayıt eder. B.Y.37 Deney talimatına göre kurutma, tartma, çözme, çöktürme (santrifüjleme), süzme, yıkama, kurutma, yakma ve kül etme ile gravimetrik analize devam eder. B.Y.38 Deney için gerekli bekleme süresini takip eder. B.Y.39 Süre sonunda numuneyi uygun aparatla desikatöre yerleştirir. B.Y.40 Soğuma süresi sonunda deney kabını sabit tartıma getirdikten sonra, tartarak kaydeder. B.Y.41 Sonucu birim ve hassasiyeti dikkate alarak kaydeder. B.Y.42 alimatta belirtilen derişime getirmek için numuneyi belirlenen çözgenle (çözücüyle) seyreltir. B.Y.43 Numune çözeltisini etiketleyerek tanımlar. B.Y.44 Numune çözeltisinden, erlene belirlenen miktarda alır. B.Y.45 Numune çözeltisine belirlenen indikatörü ekler. B.Y.46 Bürete titrasyon çözeltisini doldurur. B.Y.47 Büretteki titrasyon çözelti seviyesini kaydeder. B.Y.48 Numune çözeltisini dönüm noktasına kadar titre eder, 3 paralel ile analizi tekrarlayarak ortalama değeri alır. B.Y.49 itrasyon sırasında harcanan miktarı kaydeder. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 13/19

14 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 No B.Y.50 Beceri ve Yetkinlik İfadesi Formülü ve formüldeki birimleri dikkate alarak hesaplama yapar. Değerlendirme Aracı B.Y.51 Sonucu kayıt eder. B.Y.52 Cihazın çalışma koşullarını iş talimatına göre hazırlar. B.Y.53 Cihazı kullanarak numune deneyini iş talimatına göre yapar. B.Y.54 Cihazdan üç okuma değeri alarak ortalama değeri kaydeder. B.Y.55 Deney sonucunu talimata göre hesaplar. B.Y.56 Deney sonucunu birim ve hassasiyeti dikkate alarak kayıt eder. B.Y.57 Standart maddesini ilgili iş talimatına göre hazırlar. B.Y.58 Standart maddeyi numune kabul ederek deney yapar. B.Y.59 Deney sonucunu referans değerle kıyaslar. B.Y.60 Kıyaslama ve doğrulama kayıtlarını tutar. B.Y.61 Hedef değer ile analiz sonucunu kıyaslar. B.Y.62 Analiz sonucunu kayıt eder ve ilgili birimlere iletir. B.Y.63 Atıkları özelliklerine göre ayırarak uygun kaplara koyar. B.Y.64 Atık etiketini doldurarak kabın üstüne yapıştırır. B.Y.65 Atık ile ilgili formu doldurur. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 14/19

15 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 B.Y.66 Formda doldurulan bilgileri sisteme tanımlayarak atıkları kayıt altına alır. B.Y.67 Atıkları uygun koşullarda muhafaza eder. B.Y.68 Çalışma alanını düzenler ve temizler. B.Y.69 Kullanılan cihaz, ekipman ve makineleri iş bitiminde temizler. B.Y.70 B.Y.71 İş sağlığı ve güvenliği açısından riskli maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve riskli maddeleri belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar. Çalışma alanını daha sonra gerçekleştirilecek işlemlere uygun şekilde bırakır. SEÇMELİ BİRİM BÖLÜMÜ B1 Boya Üretiminde Kimyasal Analiz İşlemleri Seçmeli Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi B1 BİLGİLER No Bilgi İfadesi Değerlendirme Aracı BG.1 Numune kabını belirlerken dikkat etmesi gereken hususları sıralar. BG.2 Numune alma işlem basamaklarını tanımlar. BG.3 Cihaz, ekipman ve malzemeleri hazırlarken dikkat etmesi gereken hususları sırasıyla bilir. (Numune tanımı, talimat ve analiz yöntemi) BG.4 Çözelti hazırlama işlemlerinin adımlarını sıralar. BG.5 Homojen analiz numunesi hazırlama işlemlerini sıralar. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 15/19

16 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 BG.6 oz hammaddeler (dolgu malzemeleri) için; tanecik boyutu, renk kontrolü, yağ ve su absorbsiyonu, yapısal analiz, nem tayini, elek testi ve görsel kontrol işlemlerini açıklar. BG.7 Katı hammaddeler (katkı malzemeleri) için; katı madde tayini, bulanma noktası, erime noktası, aktif madde miktarı, ph, yapısal analiz ve görsel kontrol işlemlerini açıklar. BG.8 Sıvı hammaddeler (katkı malzemeleri) için; katı madde tayini, bulanma noktası, erime noktası, aktif madde miktarı, ph, yapısal analiz, kırılma indisi, yoğunluk, kaynama noktası, viskozite, asit sayısı, iyot sayısı, görsel kontrol, parlama noktası ve % su tayini ile ilgili işlemlerini açıklar. BG.9 Ölçüm sonuçlarının reçeteye (referans değere) uygunluğunu kontrol etme işlemlerini sıralar. BG.10 Dispersiyon sonrası ezilmemiş tanecik kontrolünün nasıl yapıldığını açıklar. BG.11 Ürüne; viskozite, yoğunluk, ph ve kuruma kontrolü, örtücülük, parlaklık ve desen kontrolü işlemlerinin nasıl yapıldığını açıklar. BG.12 Ölçüm sonuçlarının reçeteye (referans değere) uygunluğunu kontrol etme işlemlerini sıralar. BG.13 Ölçüm sonuçları reçeteye (referans değere) uygun değilse; su, kalınlaştırıcı, köpük kesici, amonyak, skatif vb. ilave işlemlerini sıralar. BG.14 İlaveler sonrasında viskozite, yoğunluk, ph ve kuruma kontrolü, örtücülük, parlaklık ve desen kontrolü işlemlerinin tekrarlaması gerektiğini açıklar. BG.15 UMS'nin H.1.4 ve H.1.5 başarım ölçütlerine göre numunenin rengini görsel olarak kontrol etme işlemlerini sıralar. BG.16 Renk spektrofotometrisi ile numunenin rengini kontrol etme işlemlerini açıklar. BG.17 Renkte sarılık-mavilik, kırmızılık-yeşillik, kirlilikbeyazlık olması durumlarında pasta ilavesi yapma işlemlerini ve tekrar kontrol etmesi gerektiğini açıklar. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 16/19

17 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 BG.18 Yeni ürün tasarlama ve mevcut ürünü geliştirmede uygulanan performans testlerini açıklar (ovalama direnci, UV direnci, depolama - kararlılığı, sertlik, alkali dayanıklılık, film oluşma özelliği, donma dayanıklılığı, sıcağa dayanıklılık, viskozite, yoğunluk, ph ve kuruma kontrolü, örtücülük, parlaklık, desen kontrolü). BG.19 Boya numunesi üzerinde uygulanan nitel ve nicel analizleri açıklar. BECERİ VE YEKİNLİKLER (B.Y.) No BY.1 Beceri ve Yetkinlik İfadesi Numunenin katı, sıvı, gaz, tehlikeli madde, toz, granül olma özelliğine göre uygun numune kabını seçer. Değerlendirme Aracı BY.2 BY.3 BY.4 Numune kabının temizliğini ve şartlara uygunluğunu sağlar. Numuneyi özelliğine göre homojen şekilde alır. Numune kabı üzerine gerekli bilgileri (ad, kod, saat, tarih vb.) içeren etiketi yapıştırır. BY.5 BY.6 BY.7 BY.8 BY.9 Numuneyi iş talimatında belirtilen kurallara uyarak taşır. Cihaz, ekipman ve malzemelerin temizliğini kontrol eder. Cihaz ve ekipmanların çalışır durumda olup olmadığını kontrol eder. Kullanılacak kimyasal maddeleri yönteme göre belirler. Kimyasal maddelerin uygunluklarını ve miktarlarını kontrol eder. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 17/19

18 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 BY.10 Reaktifi hacimce ya da ağırlıkça hassas olarak alır. BY.11 Reaktifi uygun çözücüde çözer. BY.12 Çözelti saklama kabını belirler. BY.13 Hazırladığı çözeltiye tanımlayıcı etiket yapıştırır. BY.14 Çözeltiyi saklama şartlarında muhafaza eder. BY.15 Numuneyi homojen hale getirmek için harmanlama ve paçallama yöntemlerinden birini seçer. BY.16 Numunenin kimyasal yapısına göre uygun aparatı sağlar. BY.17 Seçtiği aparatla numuneyi homojen hale getirir. BY.18 Kimyasal analiz ortamının uygunluğunun tanımlanmış değerlerde olup olmadığını kontrol eder. BY.19 alimata göre toz hammaddeler (dolgu malzemeleri) için; tanecik boyutu, renk kontrolü, yağ ve su absorbsiyonu, yapısal analiz, nem tayini, elek testi ve görsel kontrol yapar. BY.20 alimata göre katı hammaddeler (katkı malzemeleri) için; katı madde tayini, bulanma noktası, erime noktası, aktif madde miktarı, ph, yapısal analiz ve görsel kontrol yapar. BY.21 alimata göre sıvı hammaddeler (katkı malzemeleri) için; katı madde tayini, bulanma noktası, erime noktası, aktif madde miktarı, ph, yapısal analiz, kırılma indisi, yoğunluk, kaynama noktası, viskozite, asit sayısı, iyot sayısı, görsel kontrol, parlama noktası ve % su tayini yapar. BY.22 Deney sonucunu referans değerle kıyaslar. BY.23 Dispersiyon sonrası ezilmemiş tanecik kontrolünü talimata uygun olarak yapar. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 18/19

19 KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 BY.24 BY.25 BY.26 BY.27 alimata göre ürüne; viskozite, yoğunluk, ph ve kuruma kontrolü, örtücülük, parlaklık ve desen kontrolü yapar. Ölçüm sonuçlarının reçeteye (referans değere) uygunluğunu kontrol eder. Ölçüm sonuçları reçeteye (referans değere) uygun değilse; su, kalınlaştırıcı, köpük kesici, amonyak, skatif vb. ilave işlemlerini deney talimatına uygun olarak yapar. İlaveler sonrasında viskozite, yoğunluk, ph ve kuruma kontrolü, örtücülük, parlaklık ve desen kontrolü işlemlerini deney talimatına uygun olarak tekrarlar. BY.28 Gözlem için uygun ortam hazırlar (ışık, çeker ocak vb.) BY.29 Numunenin fiziksel durumunu gözle tespit eder. BY.30 Renk spektrofotometrisi ile numunenin rengini kontrol eder. BY.31 Renkte sarılık-mavilik, kırmızılık-yeşillik, kirlilikbeyazlık olması durumlarında pasta ilavesi yapar ve tekrar kontrol eder. BY.32 erformans testlerini (ovalama direnci, UV direnci, depolama kararlılığı, sertlik, alkali dayanıklılık, film oluşma özelliği, donma dayanıklılığı, sıcağa dayanıklılık, viskozite, yoğunluk, ph ve kuruma kontrolü, örtücülük, parlaklık, desen kontrolü) deney talimatına uygun olarak yapar. BY.33 Bağlayıcı oranı, dolgu oranı, tanecik boyutu analizlerini deney talimatına uygun olarak yapar. Doküman No Yayın arihi Revizyon arihi/no Sayfa R.05-RB.05 16/01/2015 / 19/19

Lütfen sınava girmeden önce açıklamaları dikkatle okuyunuz. Konuya ilişkin sorularınız için KİTEM personeli ile irtibat kurunuz.

Lütfen sınava girmeden önce açıklamaları dikkatle okuyunuz. Konuya ilişkin sorularınız için KİTEM personeli ile irtibat kurunuz. KİPLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV DİKKA: EORİK VE UYGULAMALI SINAV KONULARI Lütfen sınava girmeden önce

Detaylı

Lütfen sınava girmeden önce açıklamaları dikkatle okuyunuz. Konuya ilişkin sorularınız için KİTEM personeli ile irtibat kurunuz.

Lütfen sınava girmeden önce açıklamaları dikkatle okuyunuz. Konuya ilişkin sorularınız için KİTEM personeli ile irtibat kurunuz. KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV EORİK VE UYGULAMALI SINAV KONULARI 13UY0147-5 KİMYA LABORAUVARI SORUMLUSU

Detaylı

DİKKAT: Lütfen sınava girmeden önce açıklamaları dikkatle okuyunuz.

DİKKAT: Lütfen sınava girmeden önce açıklamaları dikkatle okuyunuz. KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV 13UY0146-4 KİMYA LABORAUVARI ANALİSİ SEVİYE 4 DİKKA: Lütfen sınava girmeden

Detaylı

Lütfen sınava girmeden önce açıklamaları dikkatle okuyunuz. Konuya ilişkin sorularınız için KİTEM personeli ile irtibat kurunuz.

Lütfen sınava girmeden önce açıklamaları dikkatle okuyunuz. Konuya ilişkin sorularınız için KİTEM personeli ile irtibat kurunuz. KİLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV EORİK VE UYGULAMALI SINAV KONULARI 12UY0065-3 BOYA ÜREİM OERAÖRÜ (SEVİYE

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0146-4 KİMYA LABORATUVARI ANALİSTİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0146-4 KİMYA LABORATUVARI ANALİSTİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0146-4 KİMYA LABORATUVARI ANALİSTİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0146-4 Kimya Laboratuvarı Analisti (Seviye 4) ÖNSÖZ Kimya Laboratuvarı Analisti

Detaylı

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ORTAK BİRİM VE ÖĞRENME KAZANIMLARININ ORTAK ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ORTAK BİRİM VE ÖĞRENME KAZANIMLARININ ORTAK ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1. AKARYAKIT VE OTOGAZ İKMAL VE DOLUM ELEMANI (SEVİYE-3) 2. BOYA DOLUM OPERATÖRÜ(SEVİYE-3) 3. BOYA RENK AYAR ELEMANI (SEVİYE-3) 4. BOYA ÜRETİM SORUMLUSU (SEVİYE-4) 5. BOYA ÜRETİM OPERATÖRÜ (SEVİYE-3) 6.

Detaylı

İLAÇ ÜRETİM OPERATÖRÜ (Beşeri ve Veteriner)(SEVİYE-4)

İLAÇ ÜRETİM OPERATÖRÜ (Beşeri ve Veteriner)(SEVİYE-4) İLAÇ ÜRETİM OPERATÖRÜ (Beşeri ve Veteriner)(SEVİYE-4) 1 2 İLAÇ ÜRETİM OPERATÖRÜ (Beşeri ve Veteriner)(SEVİYE-4) ÖĞRETİM PROGRAMI İÇERİĞİ BİRİMLER BİRİM NO BİRİM ADI BİRİM 1 BİRİM 2 BİRİM 3 BİRİM 4 BİRİM

Detaylı

İLAÇ ÜRETİM OPERATÖRÜ (Beşeri ve Veteriner)(SEVİYE-4) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

İLAÇ ÜRETİM OPERATÖRÜ (Beşeri ve Veteriner)(SEVİYE-4) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ İLAÇ ÜRETİM OPERATÖRÜ (Beşeri ve Veteriner)(SEVİYE-4) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1 2 ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ MODÜL ADI : İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) KURALLARI MESLEK : İlaç Üretim

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 13UY00xx-5 KALİBRASYONCU SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK. 13UY00xx-5 KALİBRASYONCU SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 13UY00xx5 KALİBRASYONCU SEVİYE 5 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 ÖNSÖZ Kalibrasyoncu Seviye 5 Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu

Detaylı

UNIVERSAL BELGELENDİRME MESLEKİ YETERLİLİK VE PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.

UNIVERSAL BELGELENDİRME MESLEKİ YETERLİLİK VE PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. Programının Adı Programının Amacı Elektrik Pano Montajcisi Programı Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3-4-5) mesleğinde başarılı olmak için gereken

Detaylı

BOYA DOLUM OPERATÖRÜ(SEVİYE-3)

BOYA DOLUM OPERATÖRÜ(SEVİYE-3) BOYA DOLUM OPERATÖRÜ(SEVİYE-3) 1 2 BOYA DOLUM OPERATÖRÜ(SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI İÇERİĞİ BİRİMLER BİRİM NO BİRİM 1 BİRİM 2 BİRİM 3 BİRİM 4 BİRİM 5 BİRİM ADI İş sağlığı-güvenliği kurallarını ve çevre

Detaylı

BOYA RENK AYAR ELEMANI (SEVİYE-3)

BOYA RENK AYAR ELEMANI (SEVİYE-3) BOYA RENK AYAR ELEMANI (SEVİYE-3) 1 2 BOYA RENK AYAR ELEMANI (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI İÇERİĞİ BİRİMLER BİRİM NO BİRİM 1 BİRİM 2 BİRİM 3 BİRİM 4 BİRİM 5 BİRİM ADI İş sağlığı-güvenliği kurallarını ve

Detaylı

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (PULTRUZYON) (SEVİYE-3)

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (PULTRUZYON) (SEVİYE-3) KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (PULTRUZYON) (SEVİYE-3) 1 2 KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (PULTRUZYON) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI İÇERİĞİ BİRİMLER BİRİM NO BİRİM 1 BİRİM 2 BİRİM 3 BİRİM 4 BİRİM 5 BİRİM 6

Detaylı

SINAV PROSEDÜRÜ. Hazırlayan Kalite Yöneticisi. Onaylayın Şirket Müdürü

SINAV PROSEDÜRÜ. Hazırlayan Kalite Yöneticisi. Onaylayın Şirket Müdürü SAYFA NO : 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; adayların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere göre değerlendirilmesi amacıyla INTERTEST tarafından teorik, uygulamalı ve benzeri

Detaylı

SINAV ŞARTNAMESİ. Makina Bakımcı -5

SINAV ŞARTNAMESİ. Makina Bakımcı -5 Sayfa : 1 / 6 1. AMAÇ Bu şartname, Makine Bakımcı Seviye 5 (10UY0002-5) Ulusal Yeterliliğine göre adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını,

Detaylı

BOYA RENK AYAR ELEMANI (SEVIYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

BOYA RENK AYAR ELEMANI (SEVIYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ BOYA RENK AYAR ELEMANI (SEVIYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1 2 ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ MODÜL ADI : MAKİNE, CİHAZ VE EKİPMANI HAZIRLAMA MESLEK : Boya Renk Ayar Elemanı (Seviye 3)

Detaylı

ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2

ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2 TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2 UYGULAMA SINAV KİTAPÇIĞI 2013 TÜRKİYE TEKSTİLSANAYİİ İŞVERENLERİ

Detaylı

Bu talimat, 12UY İskele Kurulum Elemanı nın ulusal yeterliliğine dayalı olarak sınav ve belgelendirme ile ilgili süreçleri kapsar.

Bu talimat, 12UY İskele Kurulum Elemanı nın ulusal yeterliliğine dayalı olarak sınav ve belgelendirme ile ilgili süreçleri kapsar. 1.AMAÇ Bu talimat, 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, ölçme ve değerlendirme koşullarını ve belgelendirme

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0147-5 KİMYA LABORATUVARI SORUMLUSU SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0147-5 KİMYA LABORATUVARI SORUMLUSU SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0147-5 KİMYA LABORATUVARI SORUMLUSU SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0147-5 Kimya Laboratuvarı Sorumlusu (Seviye 5) ÖNSÖZ Kimya Laboratuvarı Sorumlusu

Detaylı

ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 UYGULAMA SINAV KİTAPÇIĞI 2013 TÜRKİYE TEKSTİLSANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKAS

Detaylı

A: 12UY0097-3 Kat Sorumlusu Seviye-3

A: 12UY0097-3 Kat Sorumlusu Seviye-3 A: 12UY0097-3 Kat Sorumlusu Seviye-3 12UY0097-3 Kat Sorumlusu Seviye-3 Ulusal Yeterlilik Birimleri nde tanımlanan bilgiler baz alınarak, Ölçme ve Değerlendirme - Teorik Sınav bölümüne göre teorik sınavın

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0199-3 METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0199-3 METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0199-3 METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0199-3 Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye 3) ÖNSÖZ Metal

Detaylı

15UY0241-4/B1: Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama 15UY0241-4/B2: Elektrik İç Tesisat Uygulaması. Performansa Dayalı Sınavlar/Uygulama Sınavları

15UY0241-4/B1: Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama 15UY0241-4/B2: Elektrik İç Tesisat Uygulaması. Performansa Dayalı Sınavlar/Uygulama Sınavları Programının Adı Programının Amacı Elektrik Tesisatçısı Programı Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3-4- 5) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere

Detaylı

ÖZ AĞAÇ İŞ SENDİKASI MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ Makine Bakımcı Belgelendirme Talimatı

ÖZ AĞAÇ İŞ SENDİKASI MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ Makine Bakımcı Belgelendirme Talimatı 1. Kapsam ve Amaç Bu talimat, 11UY0010-3 Makine Bakımcı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY FERMENTE ÜRÜN ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY FERMENTE ÜRÜN ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0295-4 FERMENTE ÜRÜN ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0295-4 Fermente Ürün Üretim Operatörü (Seviye 4) ÖNSÖZ Fermente Ürün Üretim

Detaylı

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE-5) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

12UY ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ

12UY ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0092-4 ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI (SEVİYE-4) mesleğinde çalışan ya da çalışmak isteyen bireylerin bu meslek için standartlaştırılmış bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olup

Detaylı

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0021-4 OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

10UY MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ

10UY MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinde makine ve donanım kullanımının sürekliliğini ve aksama ile duruşlara meydan vermeden üretimin verimliliğini sağlamak, uygun nitelikteki makine bakımcılarla

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-3 Makine Bakımcı (Seviye 3) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

WEB PORTAL HİZMETLERİMİZ

WEB PORTAL HİZMETLERİMİZ 1 / 31 İÇERİK 1.BELGELENDİRME 1.1.Personel Belgelendirme 1.1.1.Belgelendirme kapsamı 1.1.2.Yeterlilik Birimleri ve Geçme Notları 1.1.3.Personel Belgelendirme Klavuzu 1.1.4.Sınavlara Başvuru 1.1.5.Sınav

Detaylı

BOYA ÜRETIM OPERATÖRÜ (SEVIYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

BOYA ÜRETIM OPERATÖRÜ (SEVIYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ BOYA ÜRETIM OPERATÖRÜ (SEVIYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1 2 ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ MODÜL ADI : HAMMADDELERİ ÜRETİME HAZIRLAMA MESLEK : Boya Üretim Operatörü (Seviye 3) BİRİM 3

Detaylı

ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ SEVİYE 2

ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ SEVİYE 2 TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ SEVİYE 2 UYGULAMA SINAV KİTAPÇIĞI 2013 TÜRKİYE TEKSTİLSANAYİİ İŞVERENLERİ

Detaylı

12UY Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi

12UY Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi Belgelendirme Programının Adı 12UY0087-4 Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi Belgelendirme Programının Amacı Bu yeterlilik iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri

Detaylı

14UY NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ BELGELENDİRME PROGRAMI. NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3-4 Belgelendirme Programı

14UY NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ BELGELENDİRME PROGRAMI. NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3-4 Belgelendirme Programı Programının Adı Programının Amacı Referans Standart Kapsamı NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3-4 Programı Bu belgelendirme programı ülkemiz talaşlı imalat sektöründe NC/CNC Tezgah İşçisinin niteliklerinin belirlenmesi

Detaylı

AKARYAKIT VE OTOGAZ İKMAL VE DOLUM ELEMANI (SEVİYE-3)

AKARYAKIT VE OTOGAZ İKMAL VE DOLUM ELEMANI (SEVİYE-3) AKARYAKIT VE OTOGAZ İKMAL VE DOLUM ELEMANI (SEVİYE-3) 1 2 AKARYAKIT VE OTOGAZ İKMAL VE DOLUM ELEMANI (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI İÇERİĞİ BİRİMLER BİRİM NO BİRİM ADI BİRİM 1 BİRİM 2 BİRİM 3 BİRİM 4 BİRİM

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI REFERANS KODU/ 09UMS0030-2

ULUSAL MESLEK STANDARDI REFERANS KODU/ 09UMS0030-2 ULUSAL MESLEK STANDARDI İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2 REFERANS KODU/ 09UMS0030-2 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 11.12.2009-27429 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SINAV ŞARTNAMESİ

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

12UY Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi Belgelendirme Programi

12UY Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi Belgelendirme Programi Belgelendirme Programının Adı 12UY0086-3 Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi Belgelendirme Programi Belgelendirme Programının Amacı Bu yeterlilik iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) Yayın Tarihi:12.07..2011 Rev. :01 ÖNSÖZ

Detaylı

BOYA ÜRETİM SORUMLUSU (SEVİYE-4)

BOYA ÜRETİM SORUMLUSU (SEVİYE-4) BOYA ÜRETİM SORUMLUSU (SEVİYE-4) 1 2 BOYA ÜRETİM SORUMLUSU (SEVİYE-4) ÖĞRETİM PROGRAMI İÇERİĞİ BİRİMLER BİRİM NO BİRİM 1 BİRİM 2 BİRİM 3 BİRİM 4 BİRİM 5 BİRİM 6 BİRİM 7 BİRİM 8 (Seçmeli) BİRİM ADI İş sağlığı-güvenliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 11UY KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4) ÖNSÖZ Kaynak Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (ELYAF SARMA VE SAVURMA DÖKÜM) (SEVİYE-3)

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (ELYAF SARMA VE SAVURMA DÖKÜM) (SEVİYE-3) KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (ELYAF SARMA VE SAVURMA DÖKÜM) (SEVİYE-3) 1 2 KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (ELYAF SARMA VE SAVURMA DÖKÜM) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI İÇERİĞİ BİRİMLER BİRİM NO BİRİM 1 BİRİM

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-4 Makine Bakımcı (Seviye 4) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KİMYA LABORATUVARI ANALİSTİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / 10UMS0090-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 24/09/2010-27709

ULUSAL MESLEK STANDARDI KİMYA LABORATUVARI ANALİSTİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / 10UMS0090-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 24/09/2010-27709 ULUSAL MESLEK STANDARDI KİMYA LABORATUVARI ANALİSTİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / 10UMS0090-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 24/09/2010-27709 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Meslek: KİMYA LABORATUVARI ANALİSTİ

Detaylı

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3)

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) 1 2 KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI İÇERİĞİ BİRİMLER BİRİM NO BİRİM 1 BİRİM 2 BİRİM

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0105-4 Makine Montajcısı ÖNSÖZ Makine Montajcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (16UY0253-2) İnşaat İşçisi - Seviye 2 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-5/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 16UY00..-4

ULUSAL YETERLİLİK 16UY00..-4 ULUSAL YETERLİLİK 16UY00..-4 FERMENTE ÜRÜN ÜRETİM OPARATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 [16UY00..-4] [Fermente Ürün Üretim Operatörü (Seviye 4) Yayın Tarihi:../../20..

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0141-3 VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0141-3 VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0141-3 VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 ÖNSÖZ Varyant Baskı Boya Mutfağı Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı

12UY / 4 METAL SAC İŞLEMECİ BELGELENDİRME PROGRAMI. 12UY0085 Metal Sac İşlemeci Seviye 3-4 Belgelendirme Programı

12UY / 4 METAL SAC İŞLEMECİ BELGELENDİRME PROGRAMI. 12UY0085 Metal Sac İşlemeci Seviye 3-4 Belgelendirme Programı Programının Adı Programının Amacı 12UY0085 Metal Sac İşlemeci Seviye 3-4 Programı Bu yeterlilik iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri alarak metal malzemelerin kesme,bükme, eğme gibi

Detaylı

MAKİNA BAKIMCI-3 BELGELENDİRME PROGRAMI

MAKİNA BAKIMCI-3 BELGELENDİRME PROGRAMI BELGELENDİRME PROGRAMI YAYIN. 00 SAYFA NO: 1 1. TANIM İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde makine ve donanım kullanımının sürekliliğini ve aksama ile duruşlara meydan vermeden çalışmasını sağlayacak

Detaylı

MOTOR TESTÇİSİ (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ

MOTOR TESTÇİSİ (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0009-5 MOTOR TESTÇİSİ (SEVİYE-5) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0005-3 OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE-3) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Kalite Kontrolcü (Seviye 3).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0298-4 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-4 PRESÇİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-4 PRESÇİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-4 PRESÇİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0224-4 Presçi (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Yayın Tarihi:29.07.2015 Rev. :00 ÖNSÖZ Presçi (Seviye 4)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-5 Makine Bakımcı (Seviye 5) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

12UY HİDROLİK-PNÖMATİKÇİ SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ

12UY HİDROLİK-PNÖMATİKÇİ SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0080-4 Hidrolik-Pnömatikçi Seviye 4 adayının; hidrolik pnömatik sistemler ve uygulama alanları hakkındaki bilgileri, montaj, bakım onarım faaliyetleri ve bu faaliyetleri sırasında

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-3 PRESÇİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-3 PRESÇİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-3 PRESÇİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0224-3 Presçi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Yayın Tarihi:29.07.2015 Rev. No:00 ÖNSÖZ Presçi (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER TREN SÜRÜCÜSÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO:.. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 [Referans Kodu] [Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü (Seviye 4)]

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0070-3 Refrakterci Yayın Tarihi:18/07/2012 Rev. No:0 ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0006-4 OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.01

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.01 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.1 Rev.01 Ulusal Yeterlilik Proje Yöneticisi Seviye 6 Proje Yöneticisi Seviye 5 Belge Geçerlili

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-5 Makine Bakımcı (Seviye 5) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU

DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih 1 F-PBS-04-23 Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formu eklendi 10.10.201 4 Talep Eden Kişi/Birim H.AKDAŞ Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜRLÜK, PROGRAM

Detaylı

GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ (FORMLAR)

GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ (FORMLAR) Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Çizelgesi FR-01 01.02.2001 4 26.11.2011 Kaynak eklendi. Tedarikçi Değerlendirme FR-02 31.03.2005 2 23.12.2010 Onaylı Tedarikçi Performans Takip FR-03 31.01.2006 4 27.12.2011

Detaylı

ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ SEVİYE 3-4

ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ SEVİYE 3-4 TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ SEVİYE 3-4 UYGULAMA SINAV KİTAPÇIĞI 2013 TÜRKİYE TEKSTİLSANAYİİ İŞVERENLERİ

Detaylı

12UY İSG ELEMANI BELGELENDİRME PROGRAMI

12UY İSG ELEMANI BELGELENDİRME PROGRAMI Programının Adı Programının Amacı Referans Standart İSG Elemanı Programı Bu yeterlilik İSG Elemanının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. İSG Elemanı bilgi, beceri

Detaylı

MAKİNA BAKIMCI-5 BELGELENDİRME PROGRAMI

MAKİNA BAKIMCI-5 BELGELENDİRME PROGRAMI BELGELENDİRME PROGRAMI YAYIN. 00 SAYFA NO: 1 1. TANIM İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde makine ve donanım kullanımının sürekliliğini ve aksama ile duruşlara meydan vermeden çalışmasını sağlayacak

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR CARP Ürün Tanımı Kuru Köpük Halı Yıkama Maddesi Ürün Kodu GH-011 Üretici/Tedarikçi Bayer Kimya Temizlik Hijyen ve Kozmetik Ürünleri

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.2 Rev.01

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.2 Rev.01 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.2 Rev.01 KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı Ulusal Yeterlilik Kobi Danışmanı Seviye

Detaylı

11UY SIVACI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI

11UY SIVACI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI REVĠZYON BĠLGĠLERĠ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 00 -- İlk yayın Sayfa 1 / 6 1. Kapsam ve Amaç Bu belgelendirme programı, (11UY0024-3) Sıvacı seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik

Detaylı

16UY İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2 SINAV ŞARTNAMESİ

16UY İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 16UY0253-2 İnşaat İşçisi Seviye 2 adayının; iş sağlığı güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve inşaatlarda çalışabilecek alt yapıya kavuşması için; Adayların sahip olması gereken

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY YÜKSEK GERİLİM KABLO AKSESUARLARI MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY YÜKSEK GERİLİM KABLO AKSESUARLARI MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0089-4 YÜKSEK GERİLİM KABLO AKSESUARLARI MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 12UY0089-4 Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı ÖNSÖZ Yüksek

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (12UY0057-3) Isı Yalıtımcısı - Seviye 3 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (11UY0023-3) İnşaat Boyacısı - Seviye 3 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

DOKÜMAN KODU BAKIM VE KALİBRASYON TALİMATI YAYIN TARİHİ 01.04.2013 REVİZYON NO 00 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ - TIBBİ CİHAZ SAYFA NO 1 / 6

DOKÜMAN KODU BAKIM VE KALİBRASYON TALİMATI YAYIN TARİHİ 01.04.2013 REVİZYON NO 00 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ - TIBBİ CİHAZ SAYFA NO 1 / 6 TIBBİ CİHAZ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemizde bulunan tıbbi cihazların etkin ve verimli olarak çalışmasını sağlamak üzere belirlenen şart ve periyotlarda bakım ve kalibrasyon işlemlerinin kendi bünyesinde

Detaylı

SINAV ŞARTNAMESİ AMAÇ:

SINAV ŞARTNAMESİ AMAÇ: AMAÇ: Bu sınav şartnamesi, yetki kapsamımızdaki yeterliliklerin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlikleri ölçmek ve değerlendirmek için yapılan sınavların kapsamını, yapısını ve değerlendirme sistemini

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0191-4 OTOMOTİV GÖVDE ONARIMCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0191-4 OTOMOTİV GÖVDE ONARIMCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YEERLİLİK 14UY0191-4 OOMOİV GÖVDE ONARIMCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YEERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0191-4 Otomotiv Gövde Onarımcısı (Seviye 4) Yayın arihi:12/03/2014 Rev. No:00 ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 17UY00xx-3 KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK. 17UY00xx-3 KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 17UY00xx-3 KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: 03 ÖNSÖZ Kalite Kontrolcü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Ulusal

Detaylı

10UY MAKİNA BAKIMCI BELGELENDİRME PROGRAMI

10UY MAKİNA BAKIMCI BELGELENDİRME PROGRAMI SAYFA NO : 1/5 Programının Adı Programının Amacı Referans Dökümanlar Kapsamı Başvuru İçin Gerekli Olan Ön Şartlar Makina Bakımcı Programı Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinde makine ve donanım kullanımının

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY0-4 ÇİMENTO TEST ELEMANI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY0-4 ÇİMENTO TEST ELEMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0-4 ÇİMENTO TEST ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0-4 Çimento Test Elemanı (Seviye 4) Yayın Tarihi:../ /2016 Rev. :00 ÖNSÖZ Çimento Test

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (12UY0054-3) Alçı Levha Uygulayıcısı - Seviye 3 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav

Detaylı

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1/6 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve hizmet kalitesini etkileyen ekipmanlarının bakım faaliyetlerinin

Detaylı

OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0018-4 OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-4 İZABECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-4 İZABECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-4 İZABECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 ÖNSÖZ İzabeci (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan

Detaylı

SINAV ŞARTNAMESİ ( İNŞAAT SEKTÖRÜ )

SINAV ŞARTNAMESİ ( İNŞAAT SEKTÖRÜ ) AMAÇ: Bu sınav şartnamesi, İnşaat Sektöründeki yetki kapsamımızdaki yeterliliklerin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlikleri ölçmek ve değerlendirmek için yapılan sınavların kapsamını, yapısını ve değerlendirme

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 02 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi:12.04.2011 Rev. :02 ÖNSÖZ Çelik Kaynakçısı

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Kalite Kontrolcü (Seviye 4).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 05.10.2009 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: SEWER LINE Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemleri İçin Ön Arıtma ve Koku Giderme Ürünün uygulama alanı:

Detaylı

12UY DUVARCI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI

12UY DUVARCI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI REVĠZYON BĠLGĠLERĠ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 00 -- İlk yayın Sayfa 1 / 6 1. Kapsam ve Amaç Bu belgelendirme programı, (12UY0048-3) Duvarcı seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0210-3 RÜZGÂR GÜÇ SİSTEMİ PERSONELİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0210-3 RÜZGÂR GÜÇ SİSTEMİ PERSONELİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0210-3 RÜZGÂR GÜÇ SİSTEMİ PERSONELİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0210-3 Rüzgâr Güç Sistemi Personeli (Seviye 3) Yayın Tarihi:../../20.. Rev.

Detaylı

AKARYAKIT VE OTOGAZ İKMAL VE DOLUM ELEMANI (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

AKARYAKIT VE OTOGAZ İKMAL VE DOLUM ELEMANI (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ AKARYAKIT VE OTOGAZ İKMAL VE DOLUM ELEMANI (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1 2 ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ MODÜL ADI MESLEK BİRİM 3 : İKMAL ALANINI HAZIRLAMA : Akaryakıt ve Otogaz

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0142-3 PLASTİK PROFİL ÜRETİM OPERATÖRÜ (EKSTRÜZYON) SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0142-3 PLASTİK PROFİL ÜRETİM OPERATÖRÜ (EKSTRÜZYON) SEVİYE 3 ULUSAL YEERLİLİK 13UY0142-3 LASİK ROFİL ÜREİM OERAÖRÜ (EKSRÜZYON) SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YEERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0142-3 lastik rofil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) (Seviye 3) ÖNSÖZ lastik

Detaylı