Türkiye Seramik Federasyonu adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Seramik Federasyonu adına sizleri saygı ile selamlıyorum."

Transkript

1 SLAYT 1: Sayın Bakan, Sayın Valilerimiz, Değerli Milletvekilleri, Müsteşarımız ve Oda Başkanlarımız, Sektörümüze destek veren Saygıdeğer Bakanlık Mensupları, SERFED e bağlı Derneklerimizin Başkanları, Seramik sektörünün Değerli Yöneticileri, Basın Temsilcileri, Ve Değerli Konuklar, Türkiye Seramik Federasyonu adına sizleri saygı ile selamlıyorum. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere tüm konuklarımıza, zaman ayırdığınız ve bizlerle birlikte olup, bizlere güç kattığınız için Federasyonumuz ve şahsım adına teşekkür ediyorum. SLAYT 2: Değerli Konuklar, Bilindiği üzere, modern teknoloji yatırımları ve artan tasarım gücü ile ülkemizin yüksek kalitedeki hammadde rezervlerini işleyerek değere dönüştüren, yıllık 2,6 milyar dolardan fazla üretim değeri ve 1 milyar dolara yaklaşan ihracatı ile Türk seramik sektörü, ülkemizin önde gelen sektörlerinden ve dünya pazarlarında rekabet gücümüzün en yüksek olduğu alanlardan birisidir. İçinde bulunduğumuz dünya seramik sektörü, toplam 142 milyar $ lık bir pazardır. Bu pazarın en büyük bölümünü teşkil eden, 66 milyar dolarlık seramik karo sektörü ağırlıkla İtalya, İspanya, Türkiye, Brezilya ve Çin in egemenliği altındadır. Bu ülkeler, toplam üretimin %65 ini gerçekleştirmektedir. Sofra ve süs eşyaları sektöründe ticari faaliyetler Çin, Avrupa Birliği ve ABD üzerinde yoğunlaşırken, batılı üreticiler gelişmekte olan ülkelerden gelen taklit ve sağlıksız ürünlerin tehditi altındadır. Seramik sağlık gereçlerinde, dünya tüketiminin %41 i Avrupa da yapılmaktadır. Özellikle son 10 yılda üretim kapasitesi konsolidasyonu yaşanmakta ve üreticiler uluslar arası yatırımlara ağırlık vermektedirler. Demir-çelik ve çimento sektörlerinin vazgeçilmez bileşeni olan refrakter sektörü, Avrupa orijinli firmalar etrafında konsolide olmaktadır. Metal ve plastik malzemelere alternatif olan Teknik Seramik ürünleri; elektrik, elektronik, savunma sanayi, tıp ve taşımacılık alanlarında kullanılırken; yüksek teknoloji ve know-how gerektiren bu sektöre ABD, Japonya ve Batı Avrupa yön vermektedir. SLAYT 3: Sektörü şekillendiren trendler ele alındığında;

2 Başta İtalyan üreticiler olmak üzere, yurtdışına yapılan yatırımlar artmaktadır. Seramik Sağlık Gereçleri başta olmak üzere, seramik sektöründe son yıllarda ciddi bir konsolidasyon yaşanmaktadır. Dünyada global oyuncu olmak üzere hareket eden uluslararası üreticiler oluşmuştur. Artan enerji maliyetleri özellikle enerjide dışa bağımlı ülkelerin üreticilerini tehdit eder hale gelmiştir. Üretim teknolojisinde enerji sarfiyatını azaltmaya yönelik çalışmalar devam etse de enerji maliyetleri, üreticilerin en büyük gider kalemlerinden bir tanesi olmaya devam etmektedir. Sektörün, özellikle de orta ve alt segmentlere hitap eden ürün kategorilerinde, fiyata son derece duyarlı yapısı vardır. Maliyet etkinliği, stokları ve ürün sayılarını düşürmek konusunda son yıllarda üreticiler daha dikkatli hareket eder hale gelmiştir. Özellikle üretim ve tedarik zinciri süreçlerinde maliyet düşürmeye yönelik çabalar artmaktadır. Ayrıca gelişmiş ülkelerdeki yüksek işçilik maliyetleri, çalışma standartları ve çevresel etkiye yönelik ağır yaptırımlar nedeniyle, üretim gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kaymaktadır. Enerjinin ve işçiliğin ucuz olduğu ülkeler, üretim merkezi olarak tercih edilmektedir. Seramik sektöründe üst pazar segmentine hitap etmek için yeni ürün geliştirme her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Yenilikçi ürün tasarımları, bir yandan talebi arttırırken, diğer taraftan seramiğin kullanım alanlarını genişletmektedir. Üründen öte, artık bir yaşam tarzı sunulmaktadır. Dünya ticaret örgütünün etkinliğinin artması ve ülkelerin ithalata uyguladıkları kısıtlamaların azalmasıyla ticari bariyerler ortadan kalkmakta, yabancı ürünlere kapalı pazarlarda yeni fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Çin, Hindistan, İran ve Mısır sektörde sektörde ciddi bir gelişme gösterirken; aşırı fiyat rekabeti nedeniyle İtalyan, İspanyol, Brezilyalı ve Türk üreticiler ürün ve hizmetlerle farklılaşarak, daha yüksek kalite ve fiyat çizgisine oturmaya çalışmaktadırlar. Diğer taraftan Çin, kendi üretim teknolojisini de geliştirmeye başlamıştır. Özellikle Avrupa Birliği nde, hükümetler ve tüketiciler çevreye karşı daha duyarlı hale gelmekte ve seramik ürünlerinin üretimi, geri dönüşümü ve kullanımı konusu da daha çevreci bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Örneğin, Hollanda hükümeti sürdürülebilir ürün kriterlerini ortaya koymakta ve yalnızca sürdürülebilir kaynaklardan ürün almayı planlamaktadır. Birleşik Krallık ve Belçika da benzer aktiviteler içerisindedir. Bu açıdan, çevreci ürünler, Kyoto protokolü ve enerji tasarrufu sağlayan yapı malzemeleri konusu Türk seramik üreticileri tarafından da dikkatle ele alınmalıdır. SLAYT 4: Enerji yoğun bir sektör olmaya devam edecek. Sektörde ölçek ekonomisi önemlidir.

3 Lojistik maliyetleri nedeniyle, hammaddeye ve pazara yakınlık önemlidir. Fiyatlar üzerindeki baskı sürecek. Düşük fiyatlı ülkelerin rekabeti artacak. Tarife dışı engellerin artışı bekleniyor. Outsourcing artacak. İkame ürünlerden özellikle parke ve diğer kaplama malzemelerinin rekabeti artacak. Katma değeri yüksek ürünlere yöneldikçe sermaye yoğunluğu artmakta. Hammadde fiyatlarında artış trendi var. Su tüketimi üzerinde baskı artmaktadır. Sektörde sabit maliyetlerin payı %40 tır. SLAYT 5: Türkiye nin seramik haritası çıkartıldığında; bugün ülkemizin 24 ilinde; Seramik Kaplama Malzemeleri Seramik Sağlık Gereçleri Sofra ve Süs Eşyaları Teknik Seramik ve İzolatör Refrakter sektörlerinde faaliyet gösteren 83 firma ve 92 üretim tesisi bulunmaktadır yılında üretime başlayan Türk Seramik Sektörü, 1980 li yıllardan itibaren hızlı bir gelişme içerisine girmiştir. İnşaat sektöründeki gelişmeye paralel olarak son 20 yılda üretim yapan şirket sayısı ve üretim miktarı hızla artmıştır. SLAYT 6: Rakamlarla ifade edecek olursak; Yaklaşık 3 milyar $ lık üretim değerine sahip olan Türk Seramik Sektörü nde; Üretimin %54 ünü gerçekleştiren seramik karo sektörü, tüm dünya çapında, üretimde 9. ve ihracatta 4. sıradadır. Üretimin %17 sini gerçekleştiren, seramik sağlık gereçleri sektörü dünyanın 5. büyük ihracatçısı konumundadır. Sofra ve süs eşyaları ile refrakter sektörlerinin, Avrupa üretiminde ciddi bir payı bulunmaktadır.

4 Diğer taraftan, yaklaşık 230 milyon $ lık teknik seramik pazarının bulunduğu Türkiye, teknik seramik ihtiyacının %93 ünü ithal etmektedir. Seramik sektörünün bu alt grubu, daha fazla geliştirilmeye ihtiyaç duymaktadır. SLAYT 7: Seramik hammaddeleri de dahil edildiğinde; Sektörün toplam üretimi ton dur. Toplam ihracatı ton dur. Sektörün toplam üretim değeri dolar dır. Toplam ihracat değerimiz ise dolar dır. Sektörlerin ihracat içindeki payları: Seramik Karo %49, Sofra ve Süs Eşyaları %8, Seramik Sağlık Gereçleri %21, Refrakter %9, Hammadde %13. Tüm seramik sektörü, miktarsal olarak üretiminin %38,7 sini ihraç etmektedir. Yoğun enerji tüketen ve 2009 yılına kadar üretiminin yarısına yakınını ihraç eden Türk seramik sektörü, Batı Avrupa ve ABD deki krizin yarattığı talep daralması ile birlikte artan enerji maliyetleri, yükselen hammadde fiyatları ve TL nin döviz karşısında değer kazanması sonucu, ihracatta sıkıntı yaşamış ve pek çok firma kapasite düşürmek başta olmak üzere çeşitli tasarruf tedbirlerini uygulamaya almak zorunda kalmıştır. SLAYT 8: Seramik sektörü, ülkemizde katma değeri en yüksek sanayi dalıdır. Buna göre, resmi verilerden yola çıkıldığında, 1 milyar $ lık seramik ihracatının yarattığı katma değer, 2,6 milyar $ lık demir-çelik ihracatının yarattığı katma değere eşittir. SLAYT 9: Sektörün doğrudan istihdam ettiği kişi dir. Sektöre hizmet veren diğer iş alanları ile birlikte değerlendirildiğinde, doğrudan ve dolaylı olarak kişi istihdam edilmektedir. SLAYT 10: Sektörümüzde ciddi bir arz fazlası, diğer açıdan bakıldığında talep yetersizliği sıkıntısı sözkonusudur. Kaplama malzemelerinde 155 milyon m2 ve sağlık gereçlerinde ton üretim kapasite atıl vaziyette beklemektedir. Atıl olan bu kapasitelerin bugünkü kuruluş değerleri 1,25 milyar dolar tutarındadır. Bu bağlamda, ihracat destekleri daha fazla önem arz etmektedir. Bu kapasiteler kullanıma girdiğinde bin yeni işçi iş bulabilecek, 1 milyar dolara yakın ek üretim piyasaya çıkacaktır. SLAYT 11:

5 Türkiye'de Seramik Kaplama Malzemeleri sektörünün kurulu üretim kapasitesi 364 milyon metrekaredir lı yılların sonuna kadar %90 a yakın kapasite kullanım oranının olduğu sektörde, kriz yıllarında kapasite kullanımları %70 lere düşmüş, konut sektörünün canlandığı ve TOKİ inşaatlarının yoğunlaştığı döneminde %80 li seviyelere çıkmıştır yılında ise kapasite kullanım oranı %59,9 olarak gerçekleşmiştir. Kriz öncesi rakamlara ulaşma gayretindeki sektör, Avrupa ve ABD dışındaki pazarlara yönelmektedir. Bu noktada ülkeler arası serbest ticaret anlaşmaların önemi daha da öne çıkmaktadır. Örneğin, finansal kriz batı ülkelerini derinden sarsarken, uluslar arası entegrasyon düzeyleri düşük olan ve dolayısıyla krizden çok fazla etkilenmeyen Kuzey Afrika ülkeleri, bu dönemde seramik sektörü için de canlı ve cazip bir pazar haline gelmiştir. Bununla birlikte, İtalyan ve İspanyol üreticiler, stoklarını nakite çevirmek için ihracatlarını son derece düşük fiyatlarla bu ülkelere yönlendirirken, ve bu ülkelerde Türk müteahhitlerin son derece etkin olmasına rağmen, sözkonusu ülkelerin Türk menşeili yapı malzemelerine uyguladığı yüksek gümrük vergileri nedeniyle, Türk üreticiler bu pazarlardan yeteri kadar faydalanamamaktadır. (Rusya, Fas, Mısır, Azerbaycan, Cezayir vs.) SLAYT 12: 2000 yılında 226,5 milyon m2 olan üretim kapasitesi, 2009 yılına kadar %60 ın üzerinde büyüyerek 364 milyon m2 ye ulaşmıştır. Kapasite artışında en büyük payı, Bilecik ve Manisa illerimiz almıştır. Bununla birlikte, 2000 yılından sonra yapılan yatırımların yeteri kadar üretim rakamlarına yansımadığı izlenmektedir. SLAYT 13: 2009 yılı kapasite illere göre kapasite kullanım oranları slaytta görülmektedir. SLAYT 14: Üretim kapasitesinin sürekli artmasına karşın, yurtiçi tüketimin yeterli ölçüde artış göstermemesi nedeniyle 1990 lardan itibaren üretimin büyük kısmı ihracata yönlendirilmiştir. En büyük pazarımız olan Avrupa daki talep düşüşleri kaplama malzemelerinde olduğu gibi sağlık gereçleri ihracatında da önemli düşüşlere sebep olmuştur SLAYT 15: Sofra ve Süs Eşyaları sektörü, arasında yıllık yaklaşık %15 oranında büyümüştür yılı itibariyle sektör büyüklüğü yaklaşık 370 milyon dolardır. Yerli üreticilerin iç piyasadaki pazar payları %55 seviyesindedir. Sektördeki üç büyük porselen firmalarının yanı sıra, 15 civarında küçük ve orta büyüklükte firma bulunmaktadır.

6 SLAYT 16: 2003 yılında 26 milyon dolar olan refrakter ürün ve yarı mamul ihracatı 2007 yılında 75 milyon dolar olmuştur. İhracatta en fazla artış yıllık ortalama %41 büyüme oranıyla harç ürünlerinde gerçekleşmiştir. En büyük ihracat pazarları Avrupa ve Kuzey Afrika dır. Refrakter ürünlerimizin özellikleri, global firmalarla rekabet edebilir seviyededir. İhracat potansiyelinin değerlendirilebilmesi için firmaların pazarlama aktiviteleri yoğunluklarının artırılması ve taşımacılık altyapısının iyileştirilmesi önemli iyileşme alanlarıdır. Ülkemizde alümino-silikat hammaddeleri için zenginleştirme tesislerinin bulunmaması, hammadde olarak kullanılabilir kalitede olanların ise miktarının çok sınırlı olması, ithalatı zorunlu kılmaktadır. Refrakter ürünlerinde önemli bir hammadde sağlayıcısı olan Çin in önemli oranda fiyat arttırması, birim maliyetleri ve ithalat tutarlarını arttıran diğer unsurdur. SLAYT 17: Türkiye de şu anda üretilen teknik seramiklerin büyük bölümü, elektrik yalıtım üretimine yöneliktir. Üretimin yaklaşık %80 i porselen izolatör ve %15 i elektro porselen ürünleridir. İlgili ürünlerin en önemli müşterisi elektrik iletimi ve dağıtımı yapan TEDAŞ ve TEİAŞ kuruluşlarıdır. Üretimde 1999 ve 2005 yılları arasında, ithal ürünler pazara giderek daha fazla hakim hale gelmiştir. SLAYT 18: Geleneksel seramik üretiminde 4 ana hammadde bulunmaktadır: Kaolin, Kil, Feldspat ve Quartz. Türkiye seramik hammadde haritasına bakıldığında, bu hammaddelerin ağırlıklı olarak, Batı Anadolu da bulunduğu görülmektedir. Türkiye deki seramik kuruluşları da bu yüzden hammaddeye ve pazara yakın bölgelerde kurulmuşlardır. İtalya ve İspanya ile kıyaslandığında Türkiye ciddi hammadde avantajına sahiptir. Türkiye 240 milyon tonluk rezerv ile dünya feldspat rezervinin %14 ünü oluşturmakta ve ülke bazında en büyük sodyum feldspat rezervine sahip durumdadır feldspat ihracat rakamı 4 milyon tonun üzerindedir. MTA nın rezerv kayıtları 2000 yılı öncesine ait olduğu için güncellenmesi gerekmektedir. Avrupa nın büyük seramik üreticilerinin (İtalya ve İspanya) ihtiyacı olan kili Ukrayna dan feldspatı Türkiye den almaktadır. Quartz hammaddesi de Türkiye de rahatlıkla bulunmaktadır.

7 Geleneksel seramikteki bu avantajlı durum, porselen sofra eşyaları ve asitik refrakter üretiminde aynı şekilde bulunmamakta, ağırlıkla hammadde ithalatı gerçekleştirilmektedir. SLAYT 19: SERAMİK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SLAYT 20: Enerji Maliyeti Taşımacılık Altyapısı Tanıtım Ürün Geliştirme ve Ar-Ge Hammadde Stratejik Planının Oluşturulması Dış Pazarda Rekabetçiliğin Korunması Piyasa Gözetim ve Denetimi Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Payının Arttırılması İhracat Yapılan Ülkelerin Çeşitlendirilmesi Değişen Pazar Yapısı Teşvikler Kümelenme SLAYT 21: Enerji maliyetleri ile ilgili olarak; Ülkemizdeki doğalgaz enerji maliyeti, AB ülkelerine kıyasla daha yüksektir. AB ülkelerinde yoğun enerji kullanan sektörlerde doğal gaz enerjisi vergiden muaftır. Sanayide kullanılan gazın %15 ini tüketen ve enerjinin maliyet içindeki payı %25-30 seviyesinde olan seramik sektörü, enerji yoğun bir sektör olduğu için, enerji maliyetleri rekabet gücünü doğrudan etkilemektedir. Önerimiz: AB ülkelerinde geçerli olan Enerjinin Vergilendirilmesi yasasında ve bu yasanın revize edilen yeni metninde yoğun enerji kullanan sektörlerin enerji maliyetlerini aşağı çeken düzenlemeler mevcuttur. Seramik sanayi Mineralojik bir sanayi olduğu ve de cam, çimento sanayileri gibi tabiattan elde edilen mineralleri işlediği için bu sanayilere verilen doğalgaz enerjisi vergiden muaf tutulmuştur. 27 AB ülkesinin düzenlemelerine göre, gaz alımında bu vergi ödeniyorsa yıl sonunda verilen vergi beyannamelerinde mahsup edilerek iade edilmektedir. Bir çok üye ülkede ise bu vergi hiç alınmamaktadır. Buna göre Türk seramik üreticilerinin AB deki rakiplerine kıyasla, ciddi bir maliyet dezavantajı sözkonusudur. Teklif ettiğimiz husus, AB mevzuatına aykırı olmayıp, bizatihi AB Mevzuatında mevcut olan yasal bir düzenlemedir. SLAYT 22: Yaklaşık 16 milyon ton üretimi ile seramik sektörü, taşıma sektörünün en önemli müşterilerinden biridir. Karayolu pahalı bir taşıma şeklidir ve ülkemizde demiryolları yetersizdir.

8 Özellikle limanlara açılmada hızlı, temiz ve ucuz taşıma altyapısına ihtiyaç bulunmaktadır. Önerimiz: Devletimizin ve ilgili kamu kurumlarımızın, ulaştırma altyapısına yönelik planlama ve uygulama adımları, sektör temsilcilerinin de katılımı sağlanarak kurgulanmalı ve tüm sektörün menfaatleri göz önüne alınarak hayata geçirilmelidir. Üretim ve hammadde bölgelerinin demiryolu ağları ile limanlara kavuşması özellikle önemlidir. Kısa vadede,yakıt üzerinden alınan vergilerin azaltılması çok faydalı olacaktır. SLAYT 23: Firmalarımızın sınırlı marka gücü nedeniyle, sözkonusu miktarsal büyüklük cirosal büyüklüklere dönüşememektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde; Türk Seramik Federasyonu olarak, hükümetimizin devreye aldığı ve uluslar arası Türk markaları yaratmaya yönelik Turquality programını son derece faydalı bulduğumuzu ve desteklediğimizi ifade etmek isteriz. Dolayısıyla, Turquality programının, sadece münferit markaları değil, aynı zamanda bir bütün olarak Made in Turkey algısını yükseltecek girişimleri de ele almasını bekliyoruz. Bu konudaki bir notumuzu daha iletmek isteriz ki; Turquality destek programı tabii ağırlıklı olarak tekstil sektörünün özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulmuş bir girişimdir; ve diğer sektörlerin farklı özellikleri ve uygulamaları, bu formata her zaman uymamaktadır. Bu konudaki önerilerimizi, Dış Ticaret Müsteşarlığımıza iletmek üzere bir girişim başlatmış bulunuyoruz. SLAYT 24: Üniversite ve Sanayi arasındaki işbirliği imkanları, daha fazla gelişmeye müsaittir. Üniversitelerin seramik alanındaki araştırmalarının önceliklendirilmesi, desteklenmesi ve ticarileştirilmesi için sistematik bir altyapıya ihtiyaç vardır. Küçük ve orta ölçekli firmaların, yeni ürün geliştirme ve Ar-Ge konularına ayırabilecekleri kaynakları kısıtlıdır. TEYDEB ve benzeri destekler faydalı olmakla birlikte, geri ödeme süreleri uzun olduğu için yeteri kadar tercih edilmemektedir. Öneri: Üretici şirketlerin ortak olduğu ve yönettiği Seramik Araştırma Merkezi (SAM) üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasında köprü görevi görmektedir. SAM ve benzeri kuruluşların imkanlarına, tüm sektör rahatça erişebilmelidir. SAM başarılı bir örnektir. Bu örnekte olduğu gibi, tasarım alanında da, yine tüm sektörün kullanımına açık bir yapı oluşturulmalıdır. SLAYT 25:

9 Hammadde varlığının korunması ve geliştirilmesi, sürdürülebilir rekabetin ön şartıdır. Kritik hammaddeler için bir stratejik yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır. Değerli rezerv alanlarımız, farklı amaçlı kullanım nedeniyle, tehdit altındadır. Öneri: MTA ve SERHAM (Seramik Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derneği) işbirliği ile Hammadde Stratejik Planı oluşturulmalıdır. SLAYT 26: Öneri: Sektörün düşük faizli işletme kredilerine ihtiyacı bulunmaktadır. İhracatın finansman imkanlarının genişletilmesi amacıyla ticari sistemdeki fonların Türk Eximbank garantisi altında, ihracatın finansmanına kanalize edilmesi için Eximbank ile bankaların sigortalı ihracatın finansmanı konusunda işbirliği anlaşmaları imzalamalıdırlar. SLAYT 27: Yerli porselen üreticilerinin çabaları ile Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Çin Seramik Federasyonu arasında bir anlaşma imzalanmış ve yılları arasında Türkiye ye ihraç edilen Çin menşeili ürünlere Çin makamları tarafından 2007 ihracat miktarları baz alınarak kota konulmasına karar verilmiştir. Bu noktada Müsteşarlık birimlerimize katkılarından dolayı teşekkürü borç biliriz. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, bu tür Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetlerini ihbar beklemeden, ürünlerin konularıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ve yardımlarıyla birlikte ve düzenli olarak sürdürmelidir. SLAYT 28: Yapılan yatırımlar milli sermaye olduğu için, kapasite kullanım oranlarının ve verimlilik seviyelerinin dikkatle izlenmesi gerekmektedir. Yeni kapasite yaratılırken, doğru ve sağlıklı yatırımlar yapılmalıdır. SLAYT 29: Sektörde Ar-Ge, innovasyon ve markalaşma ön plana çıkartılarak katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, iç ve dış pazarlara bunların satılması Türk seramik sektörünün profilini yükseltecek ve kazancını artıracaktır. Devlet tarafından verilecek teşviklerde bu hususun göz önüne alınması gerekir. İhracat yapılan ülkelerin çeşitlendirilmesi konusunda; Pazarlara girişe engel unsurların, ikili ülke anlaşmaları ile giderilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

10 Öneri: AB ile yapmış olduğumuz Gümrük Birliği Anlaşması ndaki ilgili maddeleri gözden geçirerek, AB nin Serbest Ticaret Anlaşması(STA) yapacağı ülkeler ile Türkiye nin de eş zamanlı olarak STA yapabilmesi sağlanmalıdır. Türkiye nin STA yapacağımız ülkelerle 5-7 yıl gibi zamanları beklemeden daha kısa vadelerde gümrük vergi oranlarının sıfırlanması talep edilmelidir. STA yapmış olduğumuz ülkelerin kendi aralarında grup kurarak birbirlerine daha iyi gümrük vergileri uygulamaları halinde aynı oranların bize de uygulanmasının temin edilmesi gereklidir. SLAYT 30: Sektörümüzde Yapı Marketlerin (DIY) gücü artarken, dağıtım kanalları ve pazarın yapısı da değişmektedir. Yapı Marketlerin üreticiler üzerindeki fiyat baskısı arttıkça, ilerleyen dönemde kar marjlarının daha da azalması riski sözkonusudur. Üreticiler giderek OEM tedarikçi konuma gelmektedirler. SLAYT 31: Yeni teşvik yasasında ise, sektörün faaliyette bulunduğu tüm iller teşvik kapsamına girmiş ve haksız rekabet önemli ölçüde engellenmiştir. Sektördeki arz fazlası ve daralan kar marjları dikkate alındığında, yeni haksız rekabet doğuracak uygulamalar önlenmelidir. SLAYT 32: İllerdeki kurulu kapasiteler, teşvik bölgeleri ve kümlenme alanı haritada özetlenmiştir. SLAYT 33-37: Kümelenme konusuna gelindiğinde; Kümelenme politikası ile ilgili olarak, Türk Seramik Federasyonu nun üstlenebileceği misyon konusunda da, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Seramik Sektörü Strateji Belgesi nde, bakanlığın Federasyon Türkiye de üreticilerin tamamının çıkarlarını ön planda tutan, oluşacak riskleri minimize eden, sektörde uzlaşma ile desteklenecek bir strateji ile kümelenme çalışmalarında aktif rol oynamalıdır şeklindeki önerisine bütünüyle katılıyoruz. Sektörün faaliyet gösterdiği 24 il sözkonusu iken, küme 3 ili kapsamaktadır. Sektörde 92 üretim yeri mevcut iken, küme alanında 35 firma mevcuttur. Bu demektir ki sektörün %61 i Küme dışında kalmış olacaktır. Bu durum, ülkemizin farklı bölgelerinde üretimlerini sürdüren üreticilerde soru işaretleri yaratmıştır.

11 Dünyadaki başarılı kümelenme örnekleri incelendiğinde, Castellon da 221 firmanın İspanyol seramik sektörünün %93 ünü temsil ettiği, Sassuolo da 188 firmanın İtalyan seramik sektörünün %85 ini temsil ettiği görülmektedir. Bu anlamda, işbirliği ve katılımcılığın artışı ile birlikte kümelenmeden elde edilen faydanın da arttığı açıktır. Unutulmamalıdır ki İtalya da Sassuolo bölgesi ve İspanya da Castellon bölgesi, bu ülkelerdeki seramik sanayi gelişmeden önce, işin başında tabii olarak oluşmuştur. Sanayi geliştikçe bu bölge içerisinde yapılanarak küme büyümüştür. Küme dışında kalanların sorunları diye bir şey ortaya çıkmamıştır. Bu kümeler, uzun yıllar içerisinde ve doğal şekilde oluşmuş, devletlerin bu konuda herhangi bir müdahalesi olmamıştır. Sektör adına son derece olumlu sonuçlar doğurabilecek olan kümelenme sürecinde, riskleri minimize etmek adına, kümelenme desteklerinin dağıtım mekanizmaları, ölçütleri ve desteğin kapsamı gibi hususlarda gereken hukuki düzenlemeler yapılırken; doğal rekabetçi piyasa dinamikleri içinde gerçekleşmesi mümkün olmayan ve sektörde haksız rekabet doğurabilecek yönlendirmeler konusunda azami hassasiyet gösterilmesi uygun olacaktır. Türk Seramik Federasyonu olarak, üyelerimiz arasında işbirliği imkanlarını arttırmak, yenilikçilik faaliyetlerini geliştirmek, bölgesel ve ulusal çapta rekabet gücünün arttırılmasına yönelik altyapıyı oluşturmak adına tek temennimiz, atılan adımların sektörel uzlaşma ile yürütülebilmesidir. Önerimiz: Kümelenmenin tüm sektörü kapsayacak bir model ile geliştirilmesi, Bazı Avrupa ülkelerinde farklı sektörler için uygulanan modelde olduğu gibi bölge ayrımı yapılmadan ülkemizdeki tüm üreticileri içerisine alan Türkiye Seramik Sektörü Ulusal Kümesi kurulmasıdır. SLAYT 38: Sektörümüzün uluslar arası arenada söz hakkına sahip olacak potansiyeli mevcuttur ve bunu daha da ileriye taşımalıdır. Bu bağlamda, mevcut sıkıntılarımızın aşılmayacak konular olmadığını görüyor; kamu, üniversiteler ve sanayi işbirliği ile sektörü çok daha güzel günlerin beklediğine inanıyorum. Sektörde birliğin tesisi çok önemlidir. Başarı için bu elzemdir. Bu anlamda da AB ile uyum sürecinde ülkemizde de hızla gelişen STK ve Örgütlenme bilincinin sektörümüzde de güçlenmesi önemlidir. Federasyon çatısı altında yer alan derneklere ve üst çatı kuruluşu olan federasyona sektör oyuncularının ve diğer kamu ve özel sektör paydaşlarımızın destegi çok önemlidir. Bu anlamda bu toplantıya katılımınızdan dolayı tesekkur eder, bugünkü çalıştayın hepimiz için birlik ve beraberlik içerisinde, geleceğe umutla bakan ve ülkeye katkı yapan bir sektör olarak, ülkemizi ileriye taşımasını ve hayırlara vesile olmasını dilerim.

Türk Seramik Sektörü ve Geleceği. H. Zeynep BODUR OKYAY Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı 01 Temmuz 2010, Eskişehir

Türk Seramik Sektörü ve Geleceği. H. Zeynep BODUR OKYAY Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı 01 Temmuz 2010, Eskişehir Türk Seramik Sektörü ve Geleceği H. Zeynep BODUR OKYAY Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı 01 Temmuz 2010, Eskişehir Dünya Seramik Sektörü ve Alt Kırılımları 70 60 50 40 Seramik Karo: İtalya, İspanya,

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR.

TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖR RAPORU SEKTÖR 2023 HEDEFLERİ 2 TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖR RAPORU Türkiye, jeolojik

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 Ağustos PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Yavuz EROĞLU Yönetim Kurulu Başkanı 1 10 Eylül 2015 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ; SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN 6500 FİRMA

Detaylı

BOR ÜRÜNLERİ VE TÜRK FRİT SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

BOR ÜRÜNLERİ VE TÜRK FRİT SEKTÖRÜNE ETKİLERİ BOR ÜRÜNLERİ VE TÜRK FRİT SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ÖZEL BOR KİMYASALLARI TOPLANTISI 06 Ağustos 2003 ETİ HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA BOR ÜRÜNLERİ VE TÜRK FRİT SEKTÖRÜNE ETKİLERİ Bor mineral ve ürünleri,

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ 2013 ARALIK EKONOMİ TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Giriş İzmir, 8.500 yıllık tarihsel geçmişe sahip, birçok medeniyetin birlikte hoşgörüyle yaşadığı, oldukça zengin

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014 ÇİMENTO SEKTÖRÜ TABLO 1: EN ÇOK ÜRETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) TABLO 2: EN ÇOK TÜKETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) SEKTÖRÜN GENEL DURUMU Dünyada çimento üretim artışı hızlanarak devam ederken 2012 yılında dünya

Detaylı

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY 1 YÖNETİCİ ÖZETİ: Türkiye, plastik makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

TÜRKİYE'NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ

TÜRKİYE'NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ TÜRKİYE NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER 2011 2012 YILLIK Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 2012 yılında yaptığı 15,8 milyar dolar değerinde ihracat ile, kapasitesi ve sağladığı

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ 1.DÜNYA DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ. 1.1.Dünya da Demir Çelik Üretimi

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ 1.DÜNYA DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ. 1.1.Dünya da Demir Çelik Üretimi İÇİNDEKİLER 1.DÜNYA DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ... 2 1.1.Dünya da Demir Çelik Üretimi... 2 1.2.Dünya Ticareti... 3 2.TÜRKİYE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ... 5 2.1.Genel Durum... 5 2.2.Türkiye de Demir Çelik Üretimi...

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ HS No: 6907, 6908, 6910, 7003, 7004, 7005, 7008, 7016, 7019 Cam ve seramik inşaat malzemeleri sektörü kapsamında başlıca ihraç ürünlerimiz refrakter (69.02), seramik yer

Detaylı

Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı

Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Berrin Ertürk, Ticaret Ataşe Yardımcısı Nisan 2014 U.S. Commercial Service Ankara, Turkey Amerikan Ticaret Müsteşarlığı Misyonu

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

Plastik, 1850'li yıllarda sert kauçuğun kullanılmasıyla birlikte doğal maddeler yerine kullanılabilen kimyasal bir maddeden elde edilmiştir.

Plastik, 1850'li yıllarda sert kauçuğun kullanılmasıyla birlikte doğal maddeler yerine kullanılabilen kimyasal bir maddeden elde edilmiştir. İÇİNDEKİLER PLASTİK SEKTÖRÜ... 2 Plastik Sektörüne Genel Bakış... 2 DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜ... 3 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ... 4 Türkiye de Plastik Mamul Üretimi... 5 Plastik Mamul Üretiminin Sektörel Dağılımı...

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 Bülent İYİKÜLAH 14. Grup Meslek Komitesi Başkanı TEKSTİL ÜRÜNLERİ VE GİYİM EŞYASI İMALATI 7. Grup İplik Sanayii 8. Grup Dokuma Kumaş Sanayii 9. Grup Tekstil

Detaylı

30 Mayıs 2012. Ebru AKDAG MEYED Genel Sekreteri IFU Dünya Meyve Suyu Günü Elçisi

30 Mayıs 2012. Ebru AKDAG MEYED Genel Sekreteri IFU Dünya Meyve Suyu Günü Elçisi 30 Mayıs 2012 Ebru AKDAG MEYED Genel Sekreteri IFU Dünya Meyve Suyu Günü Elçisi İçerik MEYED Dünya Meyve Suyu Günü Meyve Suyu Sanayisinde Güncel Durum Meyve Suyu Sektörünün Potansiyeli Sorunlar ve Çözüm

Detaylı

AB, BDT, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 160 ülkeye 921 milyon dolarlık ihracat

AB, BDT, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 160 ülkeye 921 milyon dolarlık ihracat 2015 üretici fiyatlarıyla 16,9 milyar TL lik pazar (6,2 milyar $) 11 binden fazla ürün AB, BDT, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 160 ülkeye 921 milyon dolarlık ihracat 15 akredite Ar-Ge

Detaylı

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015 TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 25 Kasım 2015 1 Türkiye de Enerji Sektörü Ne Durumda? Fosil kaynaklar bakımından oldukça yetersiz olan Türkiye enerjide %73 oranında dışa bağımlıdır.

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 80 ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

EGE BÖLGESİ PLASTİK SEKTÖRÜ RAPORU

EGE BÖLGESİ PLASTİK SEKTÖRÜ RAPORU EGE BÖLGESİ PLASTİK SEKTÖRÜ RAPORU Gözde SEVİLMİŞ Plastikler; telefondan televizyona, otomobilden su şişelerine, yalıtım malzemelerinden yiyecek ambalajlarına kadar hayatımızın her alanında gittikçe artan

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı Sunumu Haziran 08 1 SUNUM PLANI Yaşar Grubuna Genel Bakış Et & Et Ürünleri Sektörü AB Uyum Süreci Şirkete Genel Bakış Finansal Göstergeler Satış Prosedürü

Detaylı

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ Otomotiv Sanayinde Gelecek: Değer Zincirinde Değişim Üretimden Tüketiciye: Tedarik

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 80 ine yakın kısmını ithalatla karşılayan,

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU Şekil 1 Kırşehir Sanayi Rekabetçilik Eksenleri İş Yapma Düzeyi Yenilikçilik potansiyeli Girişimcilik Düzeyi Teşviklerden yararlanma

Detaylı

2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler. 23 Ocak 2015, İstanbul. Sayın Bakanım,

2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler. 23 Ocak 2015, İstanbul. Sayın Bakanım, 2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler 23 Ocak 2015, İstanbul Sayın Bakanım, Değerli misafirler, Değerli basın mensupları, 2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal

Detaylı

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA GÜNEY DOĞU ASYA TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ Bu yazıda başlıca Güney Doğu Asya ülkelerinin Tekstil ve Hazır giyim sektörlerinin dünyada ve Türkiye deki durumuna ve bu ülkelerin dış

Detaylı

ŞANLIURFA DIŞ TİCARETİ BİLGİ NOTU

ŞANLIURFA DIŞ TİCARETİ BİLGİ NOTU ŞANLIURFA DIŞ TİCARETİ BİLGİ NOTU Türkiye'nin 2014 yılı ihracatı, önceki yıla göre yüzde 3,8 artışla 157 milyar 642 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. İthalat yüzde 3,8 azalma ile 242 milyar 182 milyon

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ HS No: 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 DÜNYA TEMİZİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Temizlik maddeleri deterjanlar ve sabunlardan oluşmaktadır. Bu sektörün üretmekte olduğu

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

plastik sanayi Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği plastik sanayi 2013 RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık % 60 80

Detaylı

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2010 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. DÜNYA TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ... 3 2.1. Dünya Takım Tezgâhları İhracatı... 3 2.2. Dünya Takım Tezgâhları

Detaylı

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK Shaping Cotton s Future COTTON USA CONFERENCE TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK CEM NEGRİN TGSD BAŞKANI TÜRK EKONOMİSİ GÖSTERGELER 2012 2013 2014 TAHMİNLERİ EKONOMİK BÜYÜME % 2,1 4,0 4,0 MİLLİ GELİR MİLYAR

Detaylı

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u)

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u) 1.1. Ticaret Türkiye ye paralel olarak TR82 Bölgesi nde de hizmetler sektörünün ekonomideki payının artmasıyla öne çıkan alanlardan biri de ticarettir. 2010 TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 14 Nisan 2014 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

Mehmet MERCAN. ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 50. Yıl Sempozyumu 29 Haziran 2016

Mehmet MERCAN. ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 50. Yıl Sempozyumu 29 Haziran 2016 Mehmet MERCAN ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 50. Yıl Sempozyumu 29 Haziran 2016 1 Seramiğin Tarihi Dünyada Seramik Sektörü Sektörün Güncel Durumu Üretim Süreci Türkiye de Seramik Sektörü

Detaylı

ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı

ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı 29 Haziran 2011 Yeni hükümetten beklentimiz, üretimi gündemin birinci maddesi haline getirmesidir NURETTİN ÖZDEBİR ASO YÖNETİM KURULU BAŞKANI Sayın Başkan, Meclisimizin

Detaylı

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER Türkiye nin Teknik Tekstil Dış Ticareti Ürün Grupları Bazında İhracat ve İthalat Dünya da Teknik Tekstil İhracat ve İthalatı Önemli İhracatçılar ve İthalatçılar

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır.

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır. AFRİKA ÜLKELERİNDE MÜCEVHER SEKTÖRÜ İstikrarlı ve sürekli gelişimiyle büyümeye devam eden Türk Mücevherat Sektörü, son yıllarda gösterdiği ivmeyle altın ve mücevher sektörünün dünya genelinde önde gelen

Detaylı

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU 1.GENEL DURUM 2. SEKTÖR İHRACAT ORANLARI

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Bir işletmenin temel hedefi nedir?

Bir işletmenin temel hedefi nedir? Bir işletmenin temel hedefi nedir? Para Kazanmak Para kazanma mekanizmasını koruma altına almak ve geliştirmek Sürdürülebilir şekilde büyümek İş Hayatının Temel Denklemi Müşteri Değeri = Faydalar Fiyat

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 12 Ocak 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "İhracat ve İthalatta Firma Algısı" Dış

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRLERİNİN 2023 VİZYONU VE UYGULANMASI GEREKEN YOL HARİTASI Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV Kimya sektörü 2023 ihracat vizyonunda kimya sektör ihracatının 2023

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU

TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU -Batı Şeria ve Gazze Şeridi Sunumu- Ankara -15 Temmuz 2010 Gülben Öztürk Çelik Kudüs Eski Ticaret Ataşesi 1 TEMEL GÖSTERGELER Yüzölçümü (km2): Batı Şeria 5800 km2, Gazze Şeridi

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ Haziran 2015 BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Bosad 2003 yılında kurulmuştur. Üyeleri hem boya üreticileri hem de hammadde ve hizmet tedarikçileridir. 100 e yakın üye ile sektörün

Detaylı

plastik sanayi MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 6 AY PLASTİK İŞLEME TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 6 AY PLASTİK İŞLEME TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 6 AY Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye,

Detaylı

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013 Türkiye de Üretim Zeytin ağacında periyodisiteden dolayı zeytin üretimi yıllara göre inişli çıkışlı bir grafik izlemekte ve üretime bağlı olarak bir yıl düşük (yok yılı) bir yıl yüksek (var yılı) ürün

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 14 Temmuz 2014 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "İhracat ve İthalatta Firma Algısı"

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, 217 15 147 12 16 7 132 182 295 399 191 135 618 22 358 416 195 34 3 222 17 14 143 32 43 31 3 35 44 464 841 1.42 1.392 1.3 1.615 1.782 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ BİLEŞENLERİNİN NEDEN YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE BU SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTILAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ BİLEŞENLERİNİN NEDEN YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE BU SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTILAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ BİLEŞENLERİNİN NEDEN YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE BU SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTILAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ A. Emre Demirel Ege Kule AŞ/Fabrika Müdürü 1 EGE KULE A.Ş. Ege Kule, 1955

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009)

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) Döküm ve dövme ürünleri, otomotivden beyaz eşya sanayine, demir-çelik sanayinden çimento sanayine, savunma sanayinden gemi inşa sanayine, tarımdan

Detaylı

ÖRME KONFEKSİYON KÜMESİ

ÖRME KONFEKSİYON KÜMESİ ÖRME KONFEKSİYON KÜMESİ AB PROJELER ŞUBESİ ARALIK, 2016 1 SUNUM İÇERİĞİ İHKİB 01 KÜMELERİMİZ İHKİB olarak 2014 yılından günümüze 5 URGE projesi yürüttük. 02 KÜMEMİZ Örme Konfeksiyon Kümemizin Yapısı KÜME

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT...

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... 9 EV TEKSTİLİ SEKTÖR RAPORU Ekonomik Araştırmalar ve Dış Ticaret Müdürlüğü

Detaylı

DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU

DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Deri ve deri ürünleri imalatı sanayi başta eti için kesilen hayvanlardan elde edilen ham deriler olmak üzere her türlü hayvanın derileri ve kürklerinin imalatı ile bu

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ RAPORU

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ RAPORU İçindekiler 1.DÜNYA AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 2 1.1.DÜNYA TİCARETİ... 2 2.TÜRKİYE AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 4 2.1.Üretim... 4 2.1.1.Endüstriyel Odun (Kereste) Üretimi... 4 2.1.2.Ahşap Kaplama

Detaylı

KUZEY AFRİKA DA KAZANDIRAN SEKTÖR: İNŞAAT

KUZEY AFRİKA DA KAZANDIRAN SEKTÖR: İNŞAAT KUZEY AFRİKA DA KAZANDIRAN SEKTÖR: İNŞAAT DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2011 Hazırlayan: Zeynep ARMAĞAN Uzman Yardımcısı Dış İlişkiler Masası 2 KUZEY AFRİKA DA KAZANDIRAN

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16 İNŞAAT SEKTÖRÜ Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 2016 1 / 16 İNŞAAT 1990 ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği plastik sanayi 2013 TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

Prof. Dr. Aydın GÜREL Namık Kemal Üniversitesi. 0532-2817363 a.gurel2@gmail.com

Prof. Dr. Aydın GÜREL Namık Kemal Üniversitesi. 0532-2817363 a.gurel2@gmail.com Prof. Dr. Aydın GÜREL Namık Kemal Üniversitesi 0532-2817363 a.gurel2@gmail.com Şarap Üretimi (Dünya ve Türkiye) Her iki yarıkürede 30-50 o enlemler arasındaki bant, üzümlerin en iyi şekilde yetişmesini

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı