Türkiye Seramik Federasyonu adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Seramik Federasyonu adına sizleri saygı ile selamlıyorum."

Transkript

1 SLAYT 1: Sayın Bakan, Sayın Valilerimiz, Değerli Milletvekilleri, Müsteşarımız ve Oda Başkanlarımız, Sektörümüze destek veren Saygıdeğer Bakanlık Mensupları, SERFED e bağlı Derneklerimizin Başkanları, Seramik sektörünün Değerli Yöneticileri, Basın Temsilcileri, Ve Değerli Konuklar, Türkiye Seramik Federasyonu adına sizleri saygı ile selamlıyorum. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere tüm konuklarımıza, zaman ayırdığınız ve bizlerle birlikte olup, bizlere güç kattığınız için Federasyonumuz ve şahsım adına teşekkür ediyorum. SLAYT 2: Değerli Konuklar, Bilindiği üzere, modern teknoloji yatırımları ve artan tasarım gücü ile ülkemizin yüksek kalitedeki hammadde rezervlerini işleyerek değere dönüştüren, yıllık 2,6 milyar dolardan fazla üretim değeri ve 1 milyar dolara yaklaşan ihracatı ile Türk seramik sektörü, ülkemizin önde gelen sektörlerinden ve dünya pazarlarında rekabet gücümüzün en yüksek olduğu alanlardan birisidir. İçinde bulunduğumuz dünya seramik sektörü, toplam 142 milyar $ lık bir pazardır. Bu pazarın en büyük bölümünü teşkil eden, 66 milyar dolarlık seramik karo sektörü ağırlıkla İtalya, İspanya, Türkiye, Brezilya ve Çin in egemenliği altındadır. Bu ülkeler, toplam üretimin %65 ini gerçekleştirmektedir. Sofra ve süs eşyaları sektöründe ticari faaliyetler Çin, Avrupa Birliği ve ABD üzerinde yoğunlaşırken, batılı üreticiler gelişmekte olan ülkelerden gelen taklit ve sağlıksız ürünlerin tehditi altındadır. Seramik sağlık gereçlerinde, dünya tüketiminin %41 i Avrupa da yapılmaktadır. Özellikle son 10 yılda üretim kapasitesi konsolidasyonu yaşanmakta ve üreticiler uluslar arası yatırımlara ağırlık vermektedirler. Demir-çelik ve çimento sektörlerinin vazgeçilmez bileşeni olan refrakter sektörü, Avrupa orijinli firmalar etrafında konsolide olmaktadır. Metal ve plastik malzemelere alternatif olan Teknik Seramik ürünleri; elektrik, elektronik, savunma sanayi, tıp ve taşımacılık alanlarında kullanılırken; yüksek teknoloji ve know-how gerektiren bu sektöre ABD, Japonya ve Batı Avrupa yön vermektedir. SLAYT 3: Sektörü şekillendiren trendler ele alındığında;

2 Başta İtalyan üreticiler olmak üzere, yurtdışına yapılan yatırımlar artmaktadır. Seramik Sağlık Gereçleri başta olmak üzere, seramik sektöründe son yıllarda ciddi bir konsolidasyon yaşanmaktadır. Dünyada global oyuncu olmak üzere hareket eden uluslararası üreticiler oluşmuştur. Artan enerji maliyetleri özellikle enerjide dışa bağımlı ülkelerin üreticilerini tehdit eder hale gelmiştir. Üretim teknolojisinde enerji sarfiyatını azaltmaya yönelik çalışmalar devam etse de enerji maliyetleri, üreticilerin en büyük gider kalemlerinden bir tanesi olmaya devam etmektedir. Sektörün, özellikle de orta ve alt segmentlere hitap eden ürün kategorilerinde, fiyata son derece duyarlı yapısı vardır. Maliyet etkinliği, stokları ve ürün sayılarını düşürmek konusunda son yıllarda üreticiler daha dikkatli hareket eder hale gelmiştir. Özellikle üretim ve tedarik zinciri süreçlerinde maliyet düşürmeye yönelik çabalar artmaktadır. Ayrıca gelişmiş ülkelerdeki yüksek işçilik maliyetleri, çalışma standartları ve çevresel etkiye yönelik ağır yaptırımlar nedeniyle, üretim gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kaymaktadır. Enerjinin ve işçiliğin ucuz olduğu ülkeler, üretim merkezi olarak tercih edilmektedir. Seramik sektöründe üst pazar segmentine hitap etmek için yeni ürün geliştirme her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Yenilikçi ürün tasarımları, bir yandan talebi arttırırken, diğer taraftan seramiğin kullanım alanlarını genişletmektedir. Üründen öte, artık bir yaşam tarzı sunulmaktadır. Dünya ticaret örgütünün etkinliğinin artması ve ülkelerin ithalata uyguladıkları kısıtlamaların azalmasıyla ticari bariyerler ortadan kalkmakta, yabancı ürünlere kapalı pazarlarda yeni fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Çin, Hindistan, İran ve Mısır sektörde sektörde ciddi bir gelişme gösterirken; aşırı fiyat rekabeti nedeniyle İtalyan, İspanyol, Brezilyalı ve Türk üreticiler ürün ve hizmetlerle farklılaşarak, daha yüksek kalite ve fiyat çizgisine oturmaya çalışmaktadırlar. Diğer taraftan Çin, kendi üretim teknolojisini de geliştirmeye başlamıştır. Özellikle Avrupa Birliği nde, hükümetler ve tüketiciler çevreye karşı daha duyarlı hale gelmekte ve seramik ürünlerinin üretimi, geri dönüşümü ve kullanımı konusu da daha çevreci bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Örneğin, Hollanda hükümeti sürdürülebilir ürün kriterlerini ortaya koymakta ve yalnızca sürdürülebilir kaynaklardan ürün almayı planlamaktadır. Birleşik Krallık ve Belçika da benzer aktiviteler içerisindedir. Bu açıdan, çevreci ürünler, Kyoto protokolü ve enerji tasarrufu sağlayan yapı malzemeleri konusu Türk seramik üreticileri tarafından da dikkatle ele alınmalıdır. SLAYT 4: Enerji yoğun bir sektör olmaya devam edecek. Sektörde ölçek ekonomisi önemlidir.

3 Lojistik maliyetleri nedeniyle, hammaddeye ve pazara yakınlık önemlidir. Fiyatlar üzerindeki baskı sürecek. Düşük fiyatlı ülkelerin rekabeti artacak. Tarife dışı engellerin artışı bekleniyor. Outsourcing artacak. İkame ürünlerden özellikle parke ve diğer kaplama malzemelerinin rekabeti artacak. Katma değeri yüksek ürünlere yöneldikçe sermaye yoğunluğu artmakta. Hammadde fiyatlarında artış trendi var. Su tüketimi üzerinde baskı artmaktadır. Sektörde sabit maliyetlerin payı %40 tır. SLAYT 5: Türkiye nin seramik haritası çıkartıldığında; bugün ülkemizin 24 ilinde; Seramik Kaplama Malzemeleri Seramik Sağlık Gereçleri Sofra ve Süs Eşyaları Teknik Seramik ve İzolatör Refrakter sektörlerinde faaliyet gösteren 83 firma ve 92 üretim tesisi bulunmaktadır yılında üretime başlayan Türk Seramik Sektörü, 1980 li yıllardan itibaren hızlı bir gelişme içerisine girmiştir. İnşaat sektöründeki gelişmeye paralel olarak son 20 yılda üretim yapan şirket sayısı ve üretim miktarı hızla artmıştır. SLAYT 6: Rakamlarla ifade edecek olursak; Yaklaşık 3 milyar $ lık üretim değerine sahip olan Türk Seramik Sektörü nde; Üretimin %54 ünü gerçekleştiren seramik karo sektörü, tüm dünya çapında, üretimde 9. ve ihracatta 4. sıradadır. Üretimin %17 sini gerçekleştiren, seramik sağlık gereçleri sektörü dünyanın 5. büyük ihracatçısı konumundadır. Sofra ve süs eşyaları ile refrakter sektörlerinin, Avrupa üretiminde ciddi bir payı bulunmaktadır.

4 Diğer taraftan, yaklaşık 230 milyon $ lık teknik seramik pazarının bulunduğu Türkiye, teknik seramik ihtiyacının %93 ünü ithal etmektedir. Seramik sektörünün bu alt grubu, daha fazla geliştirilmeye ihtiyaç duymaktadır. SLAYT 7: Seramik hammaddeleri de dahil edildiğinde; Sektörün toplam üretimi ton dur. Toplam ihracatı ton dur. Sektörün toplam üretim değeri dolar dır. Toplam ihracat değerimiz ise dolar dır. Sektörlerin ihracat içindeki payları: Seramik Karo %49, Sofra ve Süs Eşyaları %8, Seramik Sağlık Gereçleri %21, Refrakter %9, Hammadde %13. Tüm seramik sektörü, miktarsal olarak üretiminin %38,7 sini ihraç etmektedir. Yoğun enerji tüketen ve 2009 yılına kadar üretiminin yarısına yakınını ihraç eden Türk seramik sektörü, Batı Avrupa ve ABD deki krizin yarattığı talep daralması ile birlikte artan enerji maliyetleri, yükselen hammadde fiyatları ve TL nin döviz karşısında değer kazanması sonucu, ihracatta sıkıntı yaşamış ve pek çok firma kapasite düşürmek başta olmak üzere çeşitli tasarruf tedbirlerini uygulamaya almak zorunda kalmıştır. SLAYT 8: Seramik sektörü, ülkemizde katma değeri en yüksek sanayi dalıdır. Buna göre, resmi verilerden yola çıkıldığında, 1 milyar $ lık seramik ihracatının yarattığı katma değer, 2,6 milyar $ lık demir-çelik ihracatının yarattığı katma değere eşittir. SLAYT 9: Sektörün doğrudan istihdam ettiği kişi dir. Sektöre hizmet veren diğer iş alanları ile birlikte değerlendirildiğinde, doğrudan ve dolaylı olarak kişi istihdam edilmektedir. SLAYT 10: Sektörümüzde ciddi bir arz fazlası, diğer açıdan bakıldığında talep yetersizliği sıkıntısı sözkonusudur. Kaplama malzemelerinde 155 milyon m2 ve sağlık gereçlerinde ton üretim kapasite atıl vaziyette beklemektedir. Atıl olan bu kapasitelerin bugünkü kuruluş değerleri 1,25 milyar dolar tutarındadır. Bu bağlamda, ihracat destekleri daha fazla önem arz etmektedir. Bu kapasiteler kullanıma girdiğinde bin yeni işçi iş bulabilecek, 1 milyar dolara yakın ek üretim piyasaya çıkacaktır. SLAYT 11:

5 Türkiye'de Seramik Kaplama Malzemeleri sektörünün kurulu üretim kapasitesi 364 milyon metrekaredir lı yılların sonuna kadar %90 a yakın kapasite kullanım oranının olduğu sektörde, kriz yıllarında kapasite kullanımları %70 lere düşmüş, konut sektörünün canlandığı ve TOKİ inşaatlarının yoğunlaştığı döneminde %80 li seviyelere çıkmıştır yılında ise kapasite kullanım oranı %59,9 olarak gerçekleşmiştir. Kriz öncesi rakamlara ulaşma gayretindeki sektör, Avrupa ve ABD dışındaki pazarlara yönelmektedir. Bu noktada ülkeler arası serbest ticaret anlaşmaların önemi daha da öne çıkmaktadır. Örneğin, finansal kriz batı ülkelerini derinden sarsarken, uluslar arası entegrasyon düzeyleri düşük olan ve dolayısıyla krizden çok fazla etkilenmeyen Kuzey Afrika ülkeleri, bu dönemde seramik sektörü için de canlı ve cazip bir pazar haline gelmiştir. Bununla birlikte, İtalyan ve İspanyol üreticiler, stoklarını nakite çevirmek için ihracatlarını son derece düşük fiyatlarla bu ülkelere yönlendirirken, ve bu ülkelerde Türk müteahhitlerin son derece etkin olmasına rağmen, sözkonusu ülkelerin Türk menşeili yapı malzemelerine uyguladığı yüksek gümrük vergileri nedeniyle, Türk üreticiler bu pazarlardan yeteri kadar faydalanamamaktadır. (Rusya, Fas, Mısır, Azerbaycan, Cezayir vs.) SLAYT 12: 2000 yılında 226,5 milyon m2 olan üretim kapasitesi, 2009 yılına kadar %60 ın üzerinde büyüyerek 364 milyon m2 ye ulaşmıştır. Kapasite artışında en büyük payı, Bilecik ve Manisa illerimiz almıştır. Bununla birlikte, 2000 yılından sonra yapılan yatırımların yeteri kadar üretim rakamlarına yansımadığı izlenmektedir. SLAYT 13: 2009 yılı kapasite illere göre kapasite kullanım oranları slaytta görülmektedir. SLAYT 14: Üretim kapasitesinin sürekli artmasına karşın, yurtiçi tüketimin yeterli ölçüde artış göstermemesi nedeniyle 1990 lardan itibaren üretimin büyük kısmı ihracata yönlendirilmiştir. En büyük pazarımız olan Avrupa daki talep düşüşleri kaplama malzemelerinde olduğu gibi sağlık gereçleri ihracatında da önemli düşüşlere sebep olmuştur SLAYT 15: Sofra ve Süs Eşyaları sektörü, arasında yıllık yaklaşık %15 oranında büyümüştür yılı itibariyle sektör büyüklüğü yaklaşık 370 milyon dolardır. Yerli üreticilerin iç piyasadaki pazar payları %55 seviyesindedir. Sektördeki üç büyük porselen firmalarının yanı sıra, 15 civarında küçük ve orta büyüklükte firma bulunmaktadır.

6 SLAYT 16: 2003 yılında 26 milyon dolar olan refrakter ürün ve yarı mamul ihracatı 2007 yılında 75 milyon dolar olmuştur. İhracatta en fazla artış yıllık ortalama %41 büyüme oranıyla harç ürünlerinde gerçekleşmiştir. En büyük ihracat pazarları Avrupa ve Kuzey Afrika dır. Refrakter ürünlerimizin özellikleri, global firmalarla rekabet edebilir seviyededir. İhracat potansiyelinin değerlendirilebilmesi için firmaların pazarlama aktiviteleri yoğunluklarının artırılması ve taşımacılık altyapısının iyileştirilmesi önemli iyileşme alanlarıdır. Ülkemizde alümino-silikat hammaddeleri için zenginleştirme tesislerinin bulunmaması, hammadde olarak kullanılabilir kalitede olanların ise miktarının çok sınırlı olması, ithalatı zorunlu kılmaktadır. Refrakter ürünlerinde önemli bir hammadde sağlayıcısı olan Çin in önemli oranda fiyat arttırması, birim maliyetleri ve ithalat tutarlarını arttıran diğer unsurdur. SLAYT 17: Türkiye de şu anda üretilen teknik seramiklerin büyük bölümü, elektrik yalıtım üretimine yöneliktir. Üretimin yaklaşık %80 i porselen izolatör ve %15 i elektro porselen ürünleridir. İlgili ürünlerin en önemli müşterisi elektrik iletimi ve dağıtımı yapan TEDAŞ ve TEİAŞ kuruluşlarıdır. Üretimde 1999 ve 2005 yılları arasında, ithal ürünler pazara giderek daha fazla hakim hale gelmiştir. SLAYT 18: Geleneksel seramik üretiminde 4 ana hammadde bulunmaktadır: Kaolin, Kil, Feldspat ve Quartz. Türkiye seramik hammadde haritasına bakıldığında, bu hammaddelerin ağırlıklı olarak, Batı Anadolu da bulunduğu görülmektedir. Türkiye deki seramik kuruluşları da bu yüzden hammaddeye ve pazara yakın bölgelerde kurulmuşlardır. İtalya ve İspanya ile kıyaslandığında Türkiye ciddi hammadde avantajına sahiptir. Türkiye 240 milyon tonluk rezerv ile dünya feldspat rezervinin %14 ünü oluşturmakta ve ülke bazında en büyük sodyum feldspat rezervine sahip durumdadır feldspat ihracat rakamı 4 milyon tonun üzerindedir. MTA nın rezerv kayıtları 2000 yılı öncesine ait olduğu için güncellenmesi gerekmektedir. Avrupa nın büyük seramik üreticilerinin (İtalya ve İspanya) ihtiyacı olan kili Ukrayna dan feldspatı Türkiye den almaktadır. Quartz hammaddesi de Türkiye de rahatlıkla bulunmaktadır.

7 Geleneksel seramikteki bu avantajlı durum, porselen sofra eşyaları ve asitik refrakter üretiminde aynı şekilde bulunmamakta, ağırlıkla hammadde ithalatı gerçekleştirilmektedir. SLAYT 19: SERAMİK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SLAYT 20: Enerji Maliyeti Taşımacılık Altyapısı Tanıtım Ürün Geliştirme ve Ar-Ge Hammadde Stratejik Planının Oluşturulması Dış Pazarda Rekabetçiliğin Korunması Piyasa Gözetim ve Denetimi Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Payının Arttırılması İhracat Yapılan Ülkelerin Çeşitlendirilmesi Değişen Pazar Yapısı Teşvikler Kümelenme SLAYT 21: Enerji maliyetleri ile ilgili olarak; Ülkemizdeki doğalgaz enerji maliyeti, AB ülkelerine kıyasla daha yüksektir. AB ülkelerinde yoğun enerji kullanan sektörlerde doğal gaz enerjisi vergiden muaftır. Sanayide kullanılan gazın %15 ini tüketen ve enerjinin maliyet içindeki payı %25-30 seviyesinde olan seramik sektörü, enerji yoğun bir sektör olduğu için, enerji maliyetleri rekabet gücünü doğrudan etkilemektedir. Önerimiz: AB ülkelerinde geçerli olan Enerjinin Vergilendirilmesi yasasında ve bu yasanın revize edilen yeni metninde yoğun enerji kullanan sektörlerin enerji maliyetlerini aşağı çeken düzenlemeler mevcuttur. Seramik sanayi Mineralojik bir sanayi olduğu ve de cam, çimento sanayileri gibi tabiattan elde edilen mineralleri işlediği için bu sanayilere verilen doğalgaz enerjisi vergiden muaf tutulmuştur. 27 AB ülkesinin düzenlemelerine göre, gaz alımında bu vergi ödeniyorsa yıl sonunda verilen vergi beyannamelerinde mahsup edilerek iade edilmektedir. Bir çok üye ülkede ise bu vergi hiç alınmamaktadır. Buna göre Türk seramik üreticilerinin AB deki rakiplerine kıyasla, ciddi bir maliyet dezavantajı sözkonusudur. Teklif ettiğimiz husus, AB mevzuatına aykırı olmayıp, bizatihi AB Mevzuatında mevcut olan yasal bir düzenlemedir. SLAYT 22: Yaklaşık 16 milyon ton üretimi ile seramik sektörü, taşıma sektörünün en önemli müşterilerinden biridir. Karayolu pahalı bir taşıma şeklidir ve ülkemizde demiryolları yetersizdir.

8 Özellikle limanlara açılmada hızlı, temiz ve ucuz taşıma altyapısına ihtiyaç bulunmaktadır. Önerimiz: Devletimizin ve ilgili kamu kurumlarımızın, ulaştırma altyapısına yönelik planlama ve uygulama adımları, sektör temsilcilerinin de katılımı sağlanarak kurgulanmalı ve tüm sektörün menfaatleri göz önüne alınarak hayata geçirilmelidir. Üretim ve hammadde bölgelerinin demiryolu ağları ile limanlara kavuşması özellikle önemlidir. Kısa vadede,yakıt üzerinden alınan vergilerin azaltılması çok faydalı olacaktır. SLAYT 23: Firmalarımızın sınırlı marka gücü nedeniyle, sözkonusu miktarsal büyüklük cirosal büyüklüklere dönüşememektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde; Türk Seramik Federasyonu olarak, hükümetimizin devreye aldığı ve uluslar arası Türk markaları yaratmaya yönelik Turquality programını son derece faydalı bulduğumuzu ve desteklediğimizi ifade etmek isteriz. Dolayısıyla, Turquality programının, sadece münferit markaları değil, aynı zamanda bir bütün olarak Made in Turkey algısını yükseltecek girişimleri de ele almasını bekliyoruz. Bu konudaki bir notumuzu daha iletmek isteriz ki; Turquality destek programı tabii ağırlıklı olarak tekstil sektörünün özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulmuş bir girişimdir; ve diğer sektörlerin farklı özellikleri ve uygulamaları, bu formata her zaman uymamaktadır. Bu konudaki önerilerimizi, Dış Ticaret Müsteşarlığımıza iletmek üzere bir girişim başlatmış bulunuyoruz. SLAYT 24: Üniversite ve Sanayi arasındaki işbirliği imkanları, daha fazla gelişmeye müsaittir. Üniversitelerin seramik alanındaki araştırmalarının önceliklendirilmesi, desteklenmesi ve ticarileştirilmesi için sistematik bir altyapıya ihtiyaç vardır. Küçük ve orta ölçekli firmaların, yeni ürün geliştirme ve Ar-Ge konularına ayırabilecekleri kaynakları kısıtlıdır. TEYDEB ve benzeri destekler faydalı olmakla birlikte, geri ödeme süreleri uzun olduğu için yeteri kadar tercih edilmemektedir. Öneri: Üretici şirketlerin ortak olduğu ve yönettiği Seramik Araştırma Merkezi (SAM) üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasında köprü görevi görmektedir. SAM ve benzeri kuruluşların imkanlarına, tüm sektör rahatça erişebilmelidir. SAM başarılı bir örnektir. Bu örnekte olduğu gibi, tasarım alanında da, yine tüm sektörün kullanımına açık bir yapı oluşturulmalıdır. SLAYT 25:

9 Hammadde varlığının korunması ve geliştirilmesi, sürdürülebilir rekabetin ön şartıdır. Kritik hammaddeler için bir stratejik yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır. Değerli rezerv alanlarımız, farklı amaçlı kullanım nedeniyle, tehdit altındadır. Öneri: MTA ve SERHAM (Seramik Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derneği) işbirliği ile Hammadde Stratejik Planı oluşturulmalıdır. SLAYT 26: Öneri: Sektörün düşük faizli işletme kredilerine ihtiyacı bulunmaktadır. İhracatın finansman imkanlarının genişletilmesi amacıyla ticari sistemdeki fonların Türk Eximbank garantisi altında, ihracatın finansmanına kanalize edilmesi için Eximbank ile bankaların sigortalı ihracatın finansmanı konusunda işbirliği anlaşmaları imzalamalıdırlar. SLAYT 27: Yerli porselen üreticilerinin çabaları ile Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Çin Seramik Federasyonu arasında bir anlaşma imzalanmış ve yılları arasında Türkiye ye ihraç edilen Çin menşeili ürünlere Çin makamları tarafından 2007 ihracat miktarları baz alınarak kota konulmasına karar verilmiştir. Bu noktada Müsteşarlık birimlerimize katkılarından dolayı teşekkürü borç biliriz. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, bu tür Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetlerini ihbar beklemeden, ürünlerin konularıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ve yardımlarıyla birlikte ve düzenli olarak sürdürmelidir. SLAYT 28: Yapılan yatırımlar milli sermaye olduğu için, kapasite kullanım oranlarının ve verimlilik seviyelerinin dikkatle izlenmesi gerekmektedir. Yeni kapasite yaratılırken, doğru ve sağlıklı yatırımlar yapılmalıdır. SLAYT 29: Sektörde Ar-Ge, innovasyon ve markalaşma ön plana çıkartılarak katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, iç ve dış pazarlara bunların satılması Türk seramik sektörünün profilini yükseltecek ve kazancını artıracaktır. Devlet tarafından verilecek teşviklerde bu hususun göz önüne alınması gerekir. İhracat yapılan ülkelerin çeşitlendirilmesi konusunda; Pazarlara girişe engel unsurların, ikili ülke anlaşmaları ile giderilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

10 Öneri: AB ile yapmış olduğumuz Gümrük Birliği Anlaşması ndaki ilgili maddeleri gözden geçirerek, AB nin Serbest Ticaret Anlaşması(STA) yapacağı ülkeler ile Türkiye nin de eş zamanlı olarak STA yapabilmesi sağlanmalıdır. Türkiye nin STA yapacağımız ülkelerle 5-7 yıl gibi zamanları beklemeden daha kısa vadelerde gümrük vergi oranlarının sıfırlanması talep edilmelidir. STA yapmış olduğumuz ülkelerin kendi aralarında grup kurarak birbirlerine daha iyi gümrük vergileri uygulamaları halinde aynı oranların bize de uygulanmasının temin edilmesi gereklidir. SLAYT 30: Sektörümüzde Yapı Marketlerin (DIY) gücü artarken, dağıtım kanalları ve pazarın yapısı da değişmektedir. Yapı Marketlerin üreticiler üzerindeki fiyat baskısı arttıkça, ilerleyen dönemde kar marjlarının daha da azalması riski sözkonusudur. Üreticiler giderek OEM tedarikçi konuma gelmektedirler. SLAYT 31: Yeni teşvik yasasında ise, sektörün faaliyette bulunduğu tüm iller teşvik kapsamına girmiş ve haksız rekabet önemli ölçüde engellenmiştir. Sektördeki arz fazlası ve daralan kar marjları dikkate alındığında, yeni haksız rekabet doğuracak uygulamalar önlenmelidir. SLAYT 32: İllerdeki kurulu kapasiteler, teşvik bölgeleri ve kümlenme alanı haritada özetlenmiştir. SLAYT 33-37: Kümelenme konusuna gelindiğinde; Kümelenme politikası ile ilgili olarak, Türk Seramik Federasyonu nun üstlenebileceği misyon konusunda da, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Seramik Sektörü Strateji Belgesi nde, bakanlığın Federasyon Türkiye de üreticilerin tamamının çıkarlarını ön planda tutan, oluşacak riskleri minimize eden, sektörde uzlaşma ile desteklenecek bir strateji ile kümelenme çalışmalarında aktif rol oynamalıdır şeklindeki önerisine bütünüyle katılıyoruz. Sektörün faaliyet gösterdiği 24 il sözkonusu iken, küme 3 ili kapsamaktadır. Sektörde 92 üretim yeri mevcut iken, küme alanında 35 firma mevcuttur. Bu demektir ki sektörün %61 i Küme dışında kalmış olacaktır. Bu durum, ülkemizin farklı bölgelerinde üretimlerini sürdüren üreticilerde soru işaretleri yaratmıştır.

11 Dünyadaki başarılı kümelenme örnekleri incelendiğinde, Castellon da 221 firmanın İspanyol seramik sektörünün %93 ünü temsil ettiği, Sassuolo da 188 firmanın İtalyan seramik sektörünün %85 ini temsil ettiği görülmektedir. Bu anlamda, işbirliği ve katılımcılığın artışı ile birlikte kümelenmeden elde edilen faydanın da arttığı açıktır. Unutulmamalıdır ki İtalya da Sassuolo bölgesi ve İspanya da Castellon bölgesi, bu ülkelerdeki seramik sanayi gelişmeden önce, işin başında tabii olarak oluşmuştur. Sanayi geliştikçe bu bölge içerisinde yapılanarak küme büyümüştür. Küme dışında kalanların sorunları diye bir şey ortaya çıkmamıştır. Bu kümeler, uzun yıllar içerisinde ve doğal şekilde oluşmuş, devletlerin bu konuda herhangi bir müdahalesi olmamıştır. Sektör adına son derece olumlu sonuçlar doğurabilecek olan kümelenme sürecinde, riskleri minimize etmek adına, kümelenme desteklerinin dağıtım mekanizmaları, ölçütleri ve desteğin kapsamı gibi hususlarda gereken hukuki düzenlemeler yapılırken; doğal rekabetçi piyasa dinamikleri içinde gerçekleşmesi mümkün olmayan ve sektörde haksız rekabet doğurabilecek yönlendirmeler konusunda azami hassasiyet gösterilmesi uygun olacaktır. Türk Seramik Federasyonu olarak, üyelerimiz arasında işbirliği imkanlarını arttırmak, yenilikçilik faaliyetlerini geliştirmek, bölgesel ve ulusal çapta rekabet gücünün arttırılmasına yönelik altyapıyı oluşturmak adına tek temennimiz, atılan adımların sektörel uzlaşma ile yürütülebilmesidir. Önerimiz: Kümelenmenin tüm sektörü kapsayacak bir model ile geliştirilmesi, Bazı Avrupa ülkelerinde farklı sektörler için uygulanan modelde olduğu gibi bölge ayrımı yapılmadan ülkemizdeki tüm üreticileri içerisine alan Türkiye Seramik Sektörü Ulusal Kümesi kurulmasıdır. SLAYT 38: Sektörümüzün uluslar arası arenada söz hakkına sahip olacak potansiyeli mevcuttur ve bunu daha da ileriye taşımalıdır. Bu bağlamda, mevcut sıkıntılarımızın aşılmayacak konular olmadığını görüyor; kamu, üniversiteler ve sanayi işbirliği ile sektörü çok daha güzel günlerin beklediğine inanıyorum. Sektörde birliğin tesisi çok önemlidir. Başarı için bu elzemdir. Bu anlamda da AB ile uyum sürecinde ülkemizde de hızla gelişen STK ve Örgütlenme bilincinin sektörümüzde de güçlenmesi önemlidir. Federasyon çatısı altında yer alan derneklere ve üst çatı kuruluşu olan federasyona sektör oyuncularının ve diğer kamu ve özel sektör paydaşlarımızın destegi çok önemlidir. Bu anlamda bu toplantıya katılımınızdan dolayı tesekkur eder, bugünkü çalıştayın hepimiz için birlik ve beraberlik içerisinde, geleceğe umutla bakan ve ülkeye katkı yapan bir sektör olarak, ülkemizi ileriye taşımasını ve hayırlara vesile olmasını dilerim.

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SERAMİK SAĞLIK GERÇLERİ SEKTÖRÜ DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013)

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SERAMİK SAĞLIK GERÇLERİ SEKTÖRÜ DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SERAMİK SAĞLIK GERÇLERİ SEKTÖRÜ DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR... 3 2.1. Mevcut Durum... 3 2.1.1. Kuruluş

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri,

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, 2010 yılında sizlerin teveccühü ile göreve gelmemizden bu yana görevdeki üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu olarak görevdeki dördüncü

Detaylı

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI SAMSUN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VİZYON Karadeniz havzasına açılan bir kapı ve yolların kesiştiği bir sanayi ve ticaret şehri olarak; gerek Samsun dan gerekse Türkiye

Detaylı

İHRACAT DOĞALTAŞ+ÇİMENTO+CAM+SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2023 E EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR STRATEJİLERİ

İHRACAT DOĞALTAŞ+ÇİMENTO+CAM+SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2023 E EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR STRATEJİLERİ İHRACAT STRATEJİLERİ DOĞALTAŞ+ÇİMENTO+CAM+SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2023 E EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörünün toplam ihracatı 2012 yılında 3,1 milyar

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ

TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Ambalaj sektörünü; Türkiye nin En Büyük 1000 Sanayi Kuruluşu listesindeki 54 kuruluş, Türkiye nin En Büyük 500 Şirketi listesindeki 30 şirket, Türkiye nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI TOBB Yayın No : 2015/248 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218

Detaylı

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Belge Başlığı GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İçindekiler Tablolar Listesi..3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2)

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJi Sektörel BAKANLIĞI Raporlar ve Analizler Serisi KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi Serisi Sektörel Raporlar ve Analizler İÇİNDEKİLER Şekiller

Detaylı

ESKİŞEHİR BİLECİK KÜTAHYA SERAMİK İŞ KÜMESİ LOJİSTİK PROJESİ. Sonuç Raporu. 23 Ocak 2013

ESKİŞEHİR BİLECİK KÜTAHYA SERAMİK İŞ KÜMESİ LOJİSTİK PROJESİ. Sonuç Raporu. 23 Ocak 2013 ESKİŞEHİR BİLECİK KÜTAHYA SERAMİK İŞ KÜMESİ LOJİSTİK PROJESİ Sonuç Raporu 23 Ocak 2013 Doç. Dr. Bülent Çatay Doç. Dr. Güvenç Şahin ÖNSÖZ Üç aylık bir çalışma sonucunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma

Detaylı

VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI TOBB Yayın No: 2014/215 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312) 218 20 64 internet : www.tobb.org.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Dış Ticaret Sektör Analiz Raporu Giray Reşat 14 1. Giriş Dünya ekonomisi geçtiğimiz son çeyrek yüzyılda meydana gelen önemli küresel değişimlere ev sahipliği yapmaktadır.

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

YAPI VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU

YAPI VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU 2012 YAPI VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Bu rapor, EEN/SPA/10/SMESENV/283469 sayılı PRISM Sözleşmesi kapsamında, proje ortağı Doğu Marmara ABİGEM tarafından hazırlanmıştır. ĠÇĠNDEKĠLER 1. TÜRKĠYE DE

Detaylı

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU 1. Dünya Ekonomisinde Oyunun Kuralları Yeniden Belirleniyor 2008 yılında dünya geneline yayılan küresel ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 ISBN: 978-605-137-211-2 TOBB Yayın Sıra No: 2012/179 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : +90 (312)

Detaylı

ISBN 978 975 19 4068-1 (basılı nüsha)

ISBN 978 975 19 4068-1 (basılı nüsha) ISBN 978 975 19 4068-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV 8 ARALIK 2010

REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV 8 ARALIK 2010 REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV ASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖRE RKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONO REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL

Detaylı

DAYANIKLI TÜKETİM VE MOBİLYA SEKTÖR RAPORU 2013

DAYANIKLI TÜKETİM VE MOBİLYA SEKTÖR RAPORU 2013 86 DAYANIKLI TÜKETİM VE MOBİLYA SEKTÖR RAPORU 2013 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi. YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm.

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi. YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm. Ercan EKTİ 13 İçindekiler TABLO, ŞEKİL VE GRAFİK LİSTESİ... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ...

Detaylı

ELAZIĞ MERMER RAPORU. Sektörel Araştırmalar Serisi-2 FIRAT KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY

ELAZIĞ MERMER RAPORU. Sektörel Araştırmalar Serisi-2 FIRAT KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY ELAZIĞ MERMER RAPORU Sektörel Araştırmalar Serisi-2 FIRAT ELAZIĞ MERMER RAPORU Sektörel Araştırmalar Serisi-2 ELAZIĞ / 2011 HAZIRLAYANLAR Fırat Üniversitesi Dış Ticaret Program Başkanı Z. Aytaç KİŞMAN

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00. GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.2011, GAZİANTEP GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI Osmaniye - İskenderun Demir - Çelik Sanayisindeki Sektörel Kümelenme Raporu I T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI (2010 Faaliyet Yılı) Osmaniye - İskenderun Demir -

Detaylı