Migrasyon Testleri ve Đlgili Yönetmelikler. Dr. Canan DOĞAN Uzman Araştırmacı 3 Mayıs 2010 Đstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Migrasyon Testleri ve Đlgili Yönetmelikler. Dr. Canan DOĞAN Uzman Araştırmacı 3 Mayıs 2010 Đstanbul"

Transkript

1 Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler, Migrasyon Testleri ve Đlgili Yönetmelikler Dr. Canan DOĞAN Uzman Araştırmacı 3 Mayıs 2010 Đstanbul

2 Gıda ambalajında gereksinimler Ambalaj Güvenliği??? Ambalajın Fonksiyonu Kolay taşınabilir Bilgi verir vs. Gıda ile temas eden ambalajlar ve diğer malzemeler Gıda Güvenliği??? Mevzuatlar Kontrol mekanizması Çevre Faktörü??? Atıkların değerlendirilmesi, Atıkların ağır metal içeriği Mevzuatlar 2

3 Gıda ile temas eden malzemeler Ambalaj malzemeleri Gıda işleme ekipmaları vs Mutfak eşyaları Kesme aparatları, eldiven vs 3

4 Gıda ambalajı Gıda ambalajının temel görevi :Gıdayı korumak, aynı zamanda da gıdaya zarar vermemesi yani bileşimindeki moleküllerin gıdaya geçmemesini sağlamak 4

5 Gıda ile Temas Eden Malzemeler Güvenilirmidir? 5

6 PRENSĐPTE EVET 6

7 Gıda - Kalıntı Ambalaj Malzemelerinden gelebilecek Kalıntıları Farklı ve çeşitli kimyasallar < 10 ppb ile 60 ppm aralığında değişen miktarlar Migrantların kompleks karışımları Bu sebeple: Potansiyel gıda katkılarında en önemli kaynaklardan biridir. Aynı zamanda gıda ile temas eden malzemelerden kimyasalların migrasyonu: Gıda Kalitesini (gıdaya göç eden maddeler gıdaya kötü koku verdiği için tüketici tercihini azaltır) Gıda Güvenliğini (gıdaya göç eden maddeler gıdaya göç edince zararlı olabilir) Etkileyebilir 7

8 RĐSK DEĞERLENDĐRMESĐ-Belirsizlikler Başlatıcı maddeler için Ambalajdan geçen migrantlara maruz kalan tüketicilerin büyüklüğü hakkındaki belirsizlik Reaksiyon ürünleri için Kimyasal Maddelere ait biyolojik özelliklerin karakterizasyonu ve/veya kalitatif ve kantitatif tayinleri üzerine belirsizlik 8

9 Kimyasal Migrasyon Gıdalarla temas eden madde ve malzemelerden gıdalara geçen maddeleri tanımlamak için kullanılan migrasyon: belirli koşullar altında ambalaj materyalinden gıda maddesine kütle transferidir. Toplam migrasyon ambalajdan gıdalara göç eden maddelerin toplam kütlesi, Spesifik migrasyon ise, ya özellikle toksikolojik açıdan önemli olan ya da migrasyon mekanizmasını ve miktarını belirlemek için düzenlenmiş deneylerde kullanılan bileşiklerden bir veya birkaç tanesinin belirlenmesidir. 9

10 Ambalajdaki Kimyasalların Gıdalara Hareketi Chemical Migration and Food Contact Materials, ed.by K.A.Barnes, C.R. Sinclair and D.H.Watson 10

11 Gıda ile temas eden gıda dışı malzemeler Geleneksel olanlar plastikler rejenere selüloz kağıt/karton cam ve seramik elastomer metal ahşap, kumaş, wax vb. Biyokaynaklı:yenilenebilir kaynaklardan yapılanlar polilaktik asit gibi Aktif Ambalaj Akıllı ambalaj 11

12 Migrasyon yapan kimyasallar Gıda ile temas eden malzemelerin bileşimlerinde malzemeye kazandırdığı özelliğe göre: monomer başlatıcı maddeler katalizörler çözücü ve katkılar (antioksidan, antistatik, plastikleştiriciler, ısı stabilizatörleri, boya ve pigmentler gibi ) olduğu gibi, bu maddelerin bilinen ve bilinmeyen karışımları safsızlıklar reaksiyon ve parçalanma ürünleri de olabilmektedir. 12

13 Mevzuatlar ve Testler 13

14 Mevzuatlar Ambalajlama Ambalaj Materyalleri Kağıt esaslı Ambalaj materyalleri Metal esaslı Ambalaj materyalleri Cam ambalaj Materyalleri Plastik esaslı ambalaj materyalleri TÜRK GIDA KODEKSĐ YÖNETMELĐĞĐ DOKUZUNCU BÖLÜM Ambalajlama ve Etiketleme- Đşaretleme 2002/72/EC mevzuatı ve Avrupa Birliği ne uyum çerçevesinde: 14

15 AB Gıda ile Temas eden Malzemeler 15

16 Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi Đçin Temel Kurallar Tebliği(2005/34) Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Epoksi Türevi Madde ve Malzemeler Tebliği(2005/32) Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (2005/31) Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği (2005/33) Gıda Maddeleri ile Temas Eden Rejenere Selüloz Filmlerden Yapılmış Madde ve Malzemeler Tebliği(2009/64) Gıda Maddeleri Đle Temasta Bulunan Seramik Malzemeler Tebliği(2001/38) Gıda Maddeleri Đle Temas Eden ve Vinil Klorür Monomer Đçeren Madde ve Malzemeler Hakkında Tebliğ(2002/5) Gıda Maddeleri Đle Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği(2002/32) Madde ve Malzemelerden Gıda Maddelerine Geçen Vinil Klorür Miktarı Analiz Metodu Tebliği(2002/23) 16 Madde ve Malzemelerdeki Vinil Klorür Monomer Miktarı Analiz Metodu Tebliği (2002/22)

17 Ambalajlama Madde 19- Ambalajlama ile ilgili kurallar aşağıdadır: a) Türk Gıda Kodeksinde yer alan tüm gıda maddelerinin ambalajlanması zorunludur. b) Ambalajlanmış gıda maddesi, ambalajı değiştirilmediği veya açılmadığı sürece gıda maddesine erişilemez durumda olmalıdır. c) Gıda maddelerinin ambalajında kullanılan plastik materyallerin teknik özellikleri EK-23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 da verilmiştir. d) Gıda ambalaj materyali olarak üretilmemiş basılı ve yazılı kağıtlar, yeniden işlenmiş kağıtlar ve plastikler gıda ambalaj materyali olarak kullanılamazlar. Ancak, üretim çapakları ve kenar fireleri geri dönüşümlü plastik olarak değerlendirilmez ve işletme dışına çıkmadan, üretimin bir parçası olarak, iyi üretim uygulamaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla kullanılabilir 17

18 Ambalaj Materyalleri Madde 20- Ambalaj materyallerinin genel özellikleri aşağıdadır: a) Ambalaj materyali gıda maddesini özelliğine bağlı olarak sıcaklık değişimleri, nem, hava, ışık gibi olumsuz dış etkenlerden korumalıdır. b) Gıda maddelerinin bileşiminde istenmeyen değişikliklere ve organoleptik özelliklerinde bozulmalara neden olmamalı ve gıda maddesiyle etkileşim göstermemelidir. c) Ambalaj materyali üzerinde izin tarihi ve numarası ile üretici firmanın adı, bulunduğu il ve plastik materyalin kimyasal adlarının baş harfleri belirtilmelidir. d) Doldurma, taşıma ve depolama koşullarına dayanıklı ve istiflemeye uygun olmalıdır 18

19 Kağıt Esaslı Ambalaj Materyalleri-1 Madde 21- Kağıt esaslı ambalaj materyallerinin kullanımıyla ilgili kurallar aşağıdadır: a) Gıda maddelerini doğrudan sarmaya veya içine koymaya uygun kağıt, karton, oluklu mukavva vb. içindeki maddenin bileşimini ve duyusal özelliklerini değiştirmeyecek, dışarıya sızıntı ve akıntı yapmasına imkan vermeyecek nitelikte olmalı ve gıda ile direkt temas halindeki yüzey boya içermemelidir. b) Gıda maddeleri ile doğrudan temas edecek kağıt ve kartonların bileşiminde titandioksit (TiO2) % 3 ü, kurşun 20 mg/kg ı, arsenik 2 mg/kg ı, klorür %0,2 yi, poliklorbifenil 2 mg/kg ı ve formaldehit miktarı 15 mg/kg ı geçmemelidir. 19

20 Kağıt Esaslı Ambalaj Materyalleri-2 Gıda ambalaj materyali olarak üretilmemiş basılı ve yazılı kağıtlar, yeniden işlenmiş kağıtlar ve plastikler gıda ambalaj materyali olarak kullanılamazlar. Yumurta violleri, meyve violleri ve gıda ile direkt temas etmeyen oluklu mukavva kutu üretiminde Madde 21' deki kriterleri sağlamak, ürün özelliklerine ve tekniğine uygun üretilmek kaydıyla yeniden işlenmiş kağıt kullanımına izin verilir. 20

21 Metal Esaslı Ambalaj Materyalleri Madde 22- Metal esaslı ambalaj materyallerinin kullanımı ile ilgili kurallar aşağıdadır: a) Gıda maddelerinin konulduğu paslanmaz çelik dışındaki metal esaslı ambalajlar gıdanın özelliğine göre kalay, krom, kromoksit, alüminyum folyo, lak veya plastik ile kaplanmış olmalıdır. Kaplama maddeleri kaplanılan tüm yüzeylere homojen bir şekilde dağılmalıdır. Lak ve plastik kaplamalarda bu maddelerin özellikleri plastik maddelerin teknik özelliklerine uygun olmalıdır. Kalay miktarı en az 4.9 g/m2, krom miktarı en az 50 mg/m2 ve kromoksit miktarı en az 7 mg/m2 olmalıdır. b) Kaplama maddelerinin bileşiminde, Antimon, Kadmiyum ve Arsenik miktarı % 0,02 den, Kurşun miktarı % 0,5 den fazla olmamalıdır. c) Alüminyum folyo ve tüplerde alüminyum miktarı en az % 95 olmalıdır. d) Metal kapların kalaylanmasında kullanılan kalayda arsenik bulunmamalıdır. e) Metal ambalaj kapaklarında kullanılacak contalar, kapak kenarına homojen bir şekilde dağılmalı, kopma olmamalı, ısıl işlemlerden zarar görmemelidir. Contaların özellikleri de plastik maddelerin teknik özellikleri bölümüne uygun olmalıdır. f) Asitli gıdaların ve içkilerin çinko ve çinko ile galvanize edilmiş kaplarla teması yasaktır. 21

22 Cam Ambalaj Materyalleri-1. Madde 23- Cam ambalaj materyallerinin kullanımı ile ilgili kurallar aşağıdadır: a) Cam ambalajların tipleri, büyüklükleri ve biçimleri çok çeşitli olmakla birlikte gıda maddeleri için kullanılanlar beş grup altında toplanabilir: 1- Bira meşrubat ve maden suyu şişeleri, 2- Kavanozlar, süt, meyva suyu ve ketçap şişeleri, 3- Su şişeleri, 4- Alkollü içki ve şarap şişeleri, 5- Sürahi, damacana gibi şişeler. b) Çeşitli cam ambalajlar için olması gereken en az iç basınç değerleri aşağıda verilmiştir: Cam Ambalajın Sınıfı Đç Basınç Dayanımı» Kg/cm2 Bira şişeleri Geri dönüşlü 12 Geri dönüşsüz 10 Meşrubat şişeleri Geri dönüşlü 16 Geri dönüşsüz 10 Maden suyu, meyve suyu şişeleri 10 c) Cam kapların ani sıcaklık değişimine dayanım dereceleri en az 42 C olmalıdır 22

23 Cam Ambalaj Materyalleri-2 d) Cam ambalajın içindeki ürüne bağlı olarak meydana gelebilecek basınç dikkate alınarak, dolum sırasında tekniğine uygun tepe boşluğu bırakılmalıdır. e) Cam kapakların ağzına konulan madeni kapaklar ve mantar tıpaları bir kere kullanılmalıdır. f) Mantarların yapıştırılmasında, suda çözünmeyen ve toksik olmayan yapıştırıcılar kullanılmalıdır 23

24 Plastik Esaslı Ambalaj Materyalleri-1 MADDE 22 Gıda ile temas eden plastik esaslı madde ve malzemelerin kullanımı ile ilgili aşağıdaki esaslara uyulur. a) Gıda maddeleriyle temasta bulunacak plastikler, yüksek molekül ağırlıklı polimerlerden oluşmalı ve gıda ile kimyasal etkileşime girmemelidir. Gıda ile temas eden madde ve malzemenin yapısında kalabilecek monomerlerin miktarı plastiklere ait teknik özelliklerde belirtilen kriterlere uygun olmalıdır. b) Gıda maddeleriyle temasta bulunacak plastiklere üretim sırasında katılan; plastikleştirici, antioksidan, stabilizör, emülgatör, parlatıcı, katalizör gibi katkı maddelerinin miktarı, gıda maddesinin kalitesini değiştirmeyecek ve toksik bir etki yapmasına neden olmayacak düzeyde olmalıdır. c) Gıda maddeleriyle temasta bulunacak plastik malzemeler ve ambalajlar gıda maddelerini absorbe etmemeli, gıdayı sızdırmamalı, tat, koku ve rengini değiştirmemeli, taşıma ve depolama şartlarının gerektirdiği fiziksel ve mekanik özelliklere sahip olmalıdır. 24

25 Plastik Esaslı Ambalaj Materyalleri-2 d) Gıda ambalajı olarak kullanılan plastikler bir kez kullanılabilir. Ancak plastik madde ve malzemenin yapısı ve şekli değiştirilmeksizin hijyenik koşulların tekrar sağlanarak yeniden kullanımı ile ilgili usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenir. e) Gıda ile temas eden madde ve malzeme olarak kullanılacak plastikler veya diğer malzemelerin; yapıştırma, sıvama, laklama, nüfuz ettirme gibi metotlarla kaplanmasında veya laminasyonunda kullanılan ve plastik madde içeren ürünler ile reçine kaplamaları bu bölümde belirtilen niteliklerde olmalıdır. f) Gıda maddeleri ile temas edecek plastiklerde kullanılacak boyar maddeler gıda maddelerine geçmemeli ve toksik madde içermemelidir. 25

26 Plastik Esaslı Ambalaj Materyalleri-3 g) Boyar maddeler yüksek saflık göstermeli ve aşağıdaki esaslara uygun olmalıdır; 1- Boyar maddenin içinde bulunan 0.1 M HCl de çözünen metal ve metaloidlerin miktarı aşağıdaki sınırları aşamaz: Kurşun % 0.01 Arsenik % 0.01 Krom % 0.1 Antimon % 0.05 Civa % Kadmiyum % 0.01 Selenyum % 0.01 Baryum % ) 1 M HCl de çözünen ve anilin cinsinden hesaplanan boyar maddedeki sülfone edilmemiş primer aromatik amin miktarı 500 mg/kg ı aşamaz. Benzidin, betanaftilamin ve 4-aminobifenilin her biri ya da bunların toplamı 10 mg/kg ı geçemez. 3) Anilin sülfonik asit cinsinden hesaplanan boyar maddedeki toplam sülfone edilmiş aromatik amin miktarı 500 mg/kg ı geçemez. 26

27 Plastik Esaslı Ambalaj Materyalleri-4 4) Karbon siyahının toluen ekstraktı en çok % 0.15 olmalıdır. 5) Dekaklorobifenil cinsinden hesaplanan ekstrakte edilebilen poliklorbifenillerin miktarı 25 mg/kg ı geçemez. g) Plastiklerin yapısına giren kimyasal maddelerin gıda benzeri çözücülerle migrasyonu 60 mg/kg veya 10 mg/dm² yi geçemez. Migrasyon ve ekstraksiyon çalışmaları kendi kategorilerindeki gıdalarla normal kullanım koşullarındaki en yüksek sıcaklıkta ve en uzun sürede yapılmalıdır. ğ) Gıda maddeleriyle temasta bulunacak plastik maddeler kolay kırılmayan, yırtılmayan ve şekil bozukluğuna uğramayan bir yapıda olmalıdır. 27

28 Migrasyonu etkileyen etmenler Gıda ve gıda maddeleri Migrasyon Gıda ile temas eden gıda dışı malzemeler Gıda maddelerinin özelliği Temas süresi Temas yüzey alanı Ambalaj malzemesinin içeriği ve miktarı Temas ısısı 28

29 Gıda ile temas eden malzemelerin güvenliği Gıda maddelerine kimyasalların güvenli olmayan miktarlarının migrasyonlarının engellenmesi: 1-Dolaylı gıda katkı maddelerinin bulunduğu ortamda testi 2-Toksikoloji verileri olan maddelerinin kullanımı 3-Migrasyon testleri Toplam migrasyon+her bir madde için spesifik migrasyon 29

30 TEST : metot ihtiyacı ŞART: Gıda maddelerinin en kötü şartlarda temas ettiği malzemenin test edilmesi (Sıcaklık, süre, gıda benzeri) En genel olan test koşulu:40 oc 10 gün Ancak, Test koşullarının gerçek kullanıma uygun olması ve benzemesi gerekli 30

31 Toplam Migrasyon (plastikler) Gıda ile temas eden malzeme (EN 11861/15)Toplam migrasyon testleri Üst limit 10 mg/dm2 veya 60 mg/kg temas malzemesi hangi gıdalar için Gerçek Örnek Sulu gıda ürünleri için Alkollü gıda ürünleri için Asidik gıda ürünleri için Gıda Benzeri destillenmiş su 10% (veya daha çok) etanol 3% Asetik asit Yağlı gıda ürünleri için Zeytinyağı, ayçiçek yağı vb. yağın yerine geçme testi izooktan, %95 lik etil alkol 31

32 gıda maddesi hangi şartlarda malzeme ile temas ediyor Temas süresi, Temas sıcaklığı Temas Süresi Test Süresi t 0.5 saat 0.5 saat 0.5 h < t 1 saat 1 saat.. t > 24 saat 10 gün Temas ısısı Test ısısı T 5 C 5 C 5 C < T 20 C 20 C 20 C < T 40 C 40 C C < T 130 C 130 C 130 C < T 150 C 150 C T >150 C 175 C 32

33 Malzemenin test edilmesi Sonuç: Toplam migrasyon 33

34 Spesifik Migrasyon EN / nin üzerinde madde ve malzeme bu kapsam içerisinde değerlendiriliyor, Spesifik migrasyon analizleri için: GC (FID, ECD,MS) HPLC (UV, FL, DAD) veya UPLC LC-MS/MS ICP-MS(OES, AES) veya AAS cihazları kullanılıyor, 34

35 Ancak çok uzun ekstraksiyon aşamalarından sonra yapılan analizlerin doğruluk, tekrarlanabilirlik, tekrarüretilebilirlik testleri (validasyon çalışmaları) uzun soluklu çalışmalar, Spesifik migrasyon limitlerinin düşük olması ve düşük tanınma ve tayin sınırları çalışmaları kapsamı genişletmekte, 35

36 Spesifik migrantlar Ftalat bileşikleri, Primer aromatik amin bileşikleri, ESBO, Bisfenol A, Bisfenol F BADGE, BFDGE, NOGE Melamin Ağır metaller 36

37 Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü nün Gıda Ambalajlama Güvenliği ve Teknolojisindeki Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kapasitesinin Đyileştirilmesi Projenin Süresi: 3 yıl ( ) Projenin Bütçesi: Euro Proje desteği: FP7 AB Projesi Stratejik Amaçlardan biri: Gıdayla temas eden maddelerden gıdaya geçen spesifik kimyasal (Spesifik Migrasyon Analizleri) maddelerin belirlenmesi, 37

38 TÜBĐTAK MAM GIDA Ens. Ambalaj Lab. Toplam migrasyon testleri (su, etil alkol, asetik asit, zeytin yağ, yağın yerine geçme testi) Kağıt ve Melamin Örneklerinde Formaldehit, Pb ve Cd Analizleri Seramiklerde Pb ve Cd analizleri Çeşitli polimer içeren ambalaj malzemelerinde uçucu olarak bulunan monomer, katkı ve bulaşanların kalitatif tayinleri Gıda ile temas eden malzemelerde Melamin (2,4,6-Triamino- 1,3,5-triazine) analizleri Gıda ile temas eden malzemelerde Bisfenol A,Bisfenol F analizi Gıda ile temas eden malzemelerde BADGE analizleri Gıda ile temas eden malzemelerde Ftalat analizleri Gıda ile temas eden madde ve malzemelerde Primer aromatik amin analizleri Gıda ile temas eden malzemelerde ağır metal analizleri, Teneke ve konsrve kutularda lak ve kalay miktarı analizleri, Ambalaj kaynaklı koku tayinleri (HS-GC-MS) Malzemelerin karakterizasyonu (ATR FT-IR) 38

39 TÜBĐTAK MAM GIDA ENSTĐTÜSÜ P.K.21, Gebze Kocaeli TEL: FAX: teşekkür ederim 39

Asitler: Asitliği arttıran ve/veya gıdada ekşi bir tat oluşumunu sağlayan maddeleri,

Asitler: Asitliği arttıran ve/veya gıdada ekşi bir tat oluşumunu sağlayan maddeleri, TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 560 S.K.H.K. Yayımlandığı R.Gazete 16 Kasım 1997, 23172 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; üretici ve

Detaylı

Gıda Ambalajları ve Mevzuatlar. M.Buket Yılmaz Gıda Mühendisi TSE Ambalaj Laboratuvarı Müdürlüğü

Gıda Ambalajları ve Mevzuatlar. M.Buket Yılmaz Gıda Mühendisi TSE Ambalaj Laboratuvarı Müdürlüğü Gıda Ambalajları ve Mevzuatlar M.Buket Yılmaz Gıda Mühendisi TSE Ambalaj Laboratuvarı Müdürlüğü Ambalaj (TS EN 14182) Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, üreticiden kullanıcı veya tüketiciye kadar, ürünün

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE AMBALAJLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE AMBALAJLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE AMBALAJLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Yetkili laboratuvar: Ürün analizlerinin yapılacağı Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarları,

TEBLİĞ. ç) Yetkili laboratuvar: Ürün analizlerinin yapılacağı Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarları, www.zereda.com 31 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28807 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ EMZİK, BİBERON, BİBERON BAŞLIĞI, ALIŞTIRMA BARDAĞI, ALIŞTIRMA BARDAĞI KAPAĞI VE BENZERİ ÜRÜNLERİN

Detaylı

TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 )

TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 ) TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 ) Değişiklik : Yayımlandığı R.Gazete: 15.06.2007-26553 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:

TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/ ) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; bebek formüllerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim,

Detaylı

Funda Çetin,Kimya Mühendisi -PAGEV Teknik Uzmanı AKTİF VE AKILLI AMBALAJLAMA

Funda Çetin,Kimya Mühendisi -PAGEV Teknik Uzmanı AKTİF VE AKILLI AMBALAJLAMA Funda Çetin,Kimya Mühendisi -PAGEV Teknik Uzmanı AKTİF VE AKILLI AMBALAJLAMA Aktif ambalaj; bazı özel uygulamalarda (örneğin anti-mikrobiyal maddeler, değişen ambalaj atmosferi ) içerisinde bulunan ürünün

Detaylı

BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II

BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II Hazırlayanlar Do ç. Dr. Aylin Ayaz Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr. Mine Yurttagül Yakın Doğu Üniversitesi - Sağlık

Detaylı

Aslı Elif Sunay BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ. BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi)

Aslı Elif Sunay BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ. BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi) , Titanic Otel / İSTANBUL BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ Aslı Elif Sunay BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi) REHBERİN AMACI Bal sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta

Detaylı

Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği

Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 25.08.2002-24857 Tebliğ No 2002/58 (Ayrıca Bakınız;

Detaylı

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR DanıĢman Prof. Dr. Ġbrahim NARĠN Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

Madde 1 - (Değişik madde: 20/04/2001-24379 s. R.G. Yön/2.md.)

Madde 1 - (Değişik madde: 20/04/2001-24379 s. R.G. Yön/2.md.) TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ Çevre Bakanlığı Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1993 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 21634 20/04/2001 tarih ve 24379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Temmuz 2013 69471265-305-6367

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.07.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21634

Resmi Gazete Tarihi: 11.07.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21634 TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ (1) 1) Yönetmeliğin adı "Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliğinin" iken 20/04/2001 tarihli ve 24379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle

Detaylı

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı müşteriler tarafından laboratuvara getirilen numunelerin yasal şartlara uygun olarak alınmasını sağlamak için gerekli numune alma bilgilerinin müşterilerimize sunulmasıdır.

Detaylı

GIDA AMBALAJLARI VE MİGRASYON

GIDA AMBALAJLARI VE MİGRASYON GIDA AMBALAJLARI VE MİGRASYON Serpil TURAL Gıda Yüksek Mühendisi Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü 31 Aralık 2012-31 Mart 2013 Michigan Eyalet Üniversitesi-ABD Michigan

Detaylı

Güvenle kullanmanız için herşeyi kontrol ediyoruz.

Güvenle kullanmanız için herşeyi kontrol ediyoruz. Güvenle kullanmanız için herşeyi kontrol ediyoruz. 100+ Ülke 1000+ Laboratuva 30000+ r & Ofis Çalıºan İçi ndeki ler Hakkında 5 Tekstil ve Giyimde Fiziksel Testler 6-8 Tekstil ve Giyimde Kimyasal Testler

Detaylı

GIDA HİJYENİ MEVZUATI

GIDA HİJYENİ MEVZUATI GIDA HİJYENİ MEVZUATI Gıda hijyeni mevzuatının oluşması ilk olarak; 1-28 Haziran1995 tarih ve 22327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine

Detaylı

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİLEBİLİR NİTELİKTEKİ SULARIN İSTİHSALİ, AMBALAJLANMASI, SATIŞI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI SU GÜVENLİĞİ

Detaylı

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında çıkan ve tüketime sunulan doğal mineralli

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ

TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ ÖNSÖZ Sanayi kimyasallarının yönetimi üzerine Bakanlığımızca hazırlanan Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği ilk kez 11 Temmuz 1993 tarih ve 21634

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Kasım 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29182 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ZARARLI MADDE VE KARIŞIMLARIN KISITLANMASI VE YASAKLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (ESKİ ADI İLE: BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Kimyasal Risk Etmenleri

Kimyasal Risk Etmenleri Kimyasal Risk Etmenleri 1-KİMYASAL NEDİR? Tabii halde bulunan, Üretilen, Herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan, Ürünün kalitesini artırmak için katkı maddesi olarak eklenen Her türlü

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

Ekim 2008. Hazırlayan: Okan ÜRÜN Biyolog

Ekim 2008. Hazırlayan: Okan ÜRÜN Biyolog Ekim 2008 Yetkilendirilmiş Laboratuvarlar için Su ve Atık Su Numune Alma Eğitimi ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRESİ Hazırlayan: Okan ÜRÜN Biyolog 31 BAŞKANLIĞI

Detaylı