Funda Çetin,Kimya Mühendisi -PAGEV Teknik Uzmanı AKTİF VE AKILLI AMBALAJLAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Funda Çetin,Kimya Mühendisi -PAGEV Teknik Uzmanı AKTİF VE AKILLI AMBALAJLAMA"

Transkript

1 Funda Çetin,Kimya Mühendisi -PAGEV Teknik Uzmanı AKTİF VE AKILLI AMBALAJLAMA Aktif ambalaj; bazı özel uygulamalarda (örneğin anti-mikrobiyal maddeler, değişen ambalaj atmosferi ) içerisinde bulunan ürünün özelliklerini korumada ve kalitesini artırmada rol oynar. Akıllı ambalaj ise, gıdanın durumu hakkında (ısı değişiklikleri, mikro organizmaların gelişmesi) bilgi veren ambalajlardır. Çerçeve mevzuatı; güvenlik, organoleptik özellikler ve izlenebilirliğin gözetilmesi gibi gerekli şartlarla bu sistemlerin kullanımına izin verir. Ancak plastikler yönergesinde bir ambalajı uygun ya da uygun olmayan konumuna sokanın tam olarak hangi kriter olduğu hususunda belirsizlik vardır. Piyasaya bu konuda daha fazla açıklık getirmek için özel bir mevzuat planlanıyordu ve 29 Mayıs 2009 tarihinde yayınlanan yönetmelik ile bu çalışma açıklandı. 29 Mayıs 2009 tarihinde yayınlanan Gıdayla Temas Etmesi Amaçlanan Aktif ve Akıllı Malzemeler hakkındaki yönetmeliğine göre bu malzeme ve maddelerin AB piyasalarına sürülebilmesi için 1935/2004 direktifine ilaveten başka şartlar da getirilmiştir.

2 1. AB YÖNETMELİKLERİNDE AKTİF VE AKILLI AMBALAJLAMA /2004 SAYILI YÖNETMELİKDE AKTİF VE AKILLI AMBALAJLAMA 1935/2004 sayılı Gıda ile Temas Eden Materyal ya da Maddeler ile ilgili yönetmelik ve 450/2009 sayılı Gıdayla Temas Etmesi Amaçlanan Aktif ve Akıllı Malzemeler hakkındaki yönetmeliğe göre: Akıllı malzemeler ve maddeler, gıdanın durumunu denetlemek üzere tasarlanmış maddeleri ve malzemeleri; aktif malzemeler ve maddeler ise, ambalajlı gıdanın raf ömrünü uzatmayı, durumunu muhafaza etmeyi ya da iyileştirmeyi amaçlayan malzemeler ve maddeleri ifade eder. 1935/2004 sayılı Direktife göre piyasaya bu madde ve malzemelerin sürülebilmesi için; aktif ve akıllı maddeler içeren maddeler ve ürünler normal veya öngörülebilir kullanım şartlarında bileşenlerini, gıdaya aşağıdaki durumlara sebep olabilecek miktarlarda geçirmemesi için iyi imalat uygulamaları gereğince üretilecektir: İnsan sağlığını tehlikeye düşürme Gıdanın içeriğinde kabul edilemez bir değişikliğe sebep olma Organoleptik özelliklerinde bozulmaya sebep olma. Bazı plastik, aktif ve akıllı maddeler, ürünler ya da bunların birleşimleri için bazı özel önlemler geliştirilebilir. Örneğin madde ve ürünler: Belli saflık şartları gereğince ilgili malzeme tipine ilişkin Direktifte sıralanan yetkili maddelerde yapılacak; Toplam ve/veya spesifik geçiş sınırını asmayacak;

3 İlgili kurallara uygun olduğunu belirten yazılı bir beyanname taşıyacak. Bu uygunluğu gösterecek ilgili belgelere sahip olacaktır. Belgeler talep edildiği takdirde ilgililere sağlanacaktır. Aktif maddeler ve ürünler gıdanın içeriği veya organoleptik özelliklerinde değişimlere sebep olabilir. Değişikliklerin gıda katkı maddeleri ile ilgili 89/107/EEC sayılı Direktif hükümlerine uygun olması gerekir. Bu maddeler: 2000/13/EC sayılı Direktifin 6(4)(a) Maddesi kapsamında bileşenler olarak kabul edilecektir. Besindeki bozulmayı maskeleme gibi tüketicileri yanıltabilecek yollarla gıdanın içeriği veya organoleptik özelliklerinde değişimlere sebep olmayacaktır. Gıda ile temas eden bu madde ve malzemeler tüketicinin yemeye uygun olmayan yerlerini algılayabileceği bir şekilde etiketlenecektir. Bu madde ve malzemeler akıllı veya aktif olduklarını gösterecek şekilde etiketlenmelidir /2009 SAYILI YÖNETMELIK Yeni yönetmelikle (450/2009) gelen şartlara göre; aktif ve akıllı malzemeler ve maddelerin bileşimde yalnızca izinli maddelere ait Topluluk Listesine dahil edilmiş maddeler kullanılabilecektir. Gıda için hali hazırda onaylanmış olduklarından gıda katkı maddeleri listelenmeden istisna tutulacaktır. Aktif ve akıllı malzemeler ve maddelerin bileşenlerinde aşağıdaki maddeler Topluluk listesine dahil edilmeksizin kullanılabilecektir.

4 TOPLULUK LİSTESİNE DAHİL EDİLMEYEN MADDELER VE KULLANIM KOŞULLARI Salınan aktif maddeler; (EC) No 1935/2004 sayılı Tüzükte vurgulanan akıllı ve aktif ambalajlara özgü bölümleri ihlal etmeden gıdaya uygulanan Topluluk hükümlerine; ya da söz konusu hükmün mevcut olmadığı yerde, gıdaya uygulanan ulusal hükümlere uyması koşuluyla bileşenin içine katıldığı gıdayla temas eden malzemeler konusunda Topluluğa ait ya da ulusal ölçüde salınan aktif madde tespit edilen özel kısıtlamayı aşabilecektir. Gıdaya uygulanan Topluluğa ait ya da ulusal hükümler kapsamına giren koşullara uygun olması kaydıyla gıdada teknik bir etki yaratması için aşılama yada sabitleme gibi tekniklerle aktif ve akıllı malzemeler ve maddelerin içine eklenen ya da katılan maddeler; Bileşenin içine katıldığı gıda ile temas eden malzemeler için özel bir Topluluk ölçüsü olarak genel bir göç limiti (OML) konulduğu durumda, salınan aktif madde miktarı ölçülen genel göç değerine dahil edilmeyecektir. Gıda ya da gıdayı çevreleyen ortam ile doğrudan teması olmayan ve gıdadan fonksiyonel bir engelle ayrılmış olan olup, mutajenik, karsinojenik ya da toksik madde üreten olarak sınıflandırılan maddeler kategorisinde olmama koşuluyla bileşenler içinde kullanılan maddeler; Bir analiz metoduyla istatistiki kesinlikle ölçülen, belirtilen gıdayla doğrudan temas etmeyen bileşenlerin içindeki maddelerin gıdanın içine göçü 0.01 mg/kg yi aşmayacaktır.

5 MADDELERİN TOPLULUK LİSTESİNE DAHİL EDİLME KOŞULLARI Aktif ve akıllı malzemeler ve maddelerin bileşenlerini oluşturan maddelerin Topluluk Listesine dahil edilmesi için aktif ve akıllı malzemeler ve maddelerin amaçlanan kullanım koşulunun 1935/2004 sayılı Tüzüğün önceden belirttiğimiz şartlarına uygun olması gerekmektedir. TOPLULUK LİSTESİNİN İÇERİĞİ Topluluk listesi aşağıdakileri belirtecektir: maddenin (maddelerin) kimliği; maddenin (maddelerin) fonksiyonu; referans numarası; gerekirse, maddenin (maddelerin) ya da bileşenin kullanım koşulları; gerekirse, maddenin (maddelerin) kısıtlamaları ve/veya şartnameleri; gerekirse, madde ya da bileşenin eklendiği ya da içine katıldığı malzemelerin ve maddelerin kullanım koşulları.

6 TOPLULUK LİSTESİNİ SAPTAMA KOŞULLARI Başvuruları sunma için son teslim tarihi Avrupa Gıda Güvenlik Kurumunun aktif ve akıllı malzemeler ve maddelerde kullanılan maddelerin güvenli değerlendirmesi için standart kurallarının yayınlama tarihini izleyen 18 ay olacaktır. Kurum; bu standart kuralları, 450/2009 sayılı Tüzüğün yayınlanmasından en fazla altı ay sonra yayınlayacaktır. Komisyon, sunulmuş olan geçerli başvurusu olan bütün maddeler için kamuya açık bir kütük düzenleyecektir. Komisyon; kurum görüşünü verdikten sonra Topluluk listesini kabul edecektir. Topluluk listesine başvuru tarihine kadar gıdaya uygulanan ilgili Topluluk hükümleri uyarınca salınan aktif ve akıllı malzemelere ve maddelere izin verilecek ve kullanılacak olup, bunlar (EC) No 1935/2004 sayılı Tüzük hükümlerine ve uygulama ölçülerine uygun olacaktır. ETİKETLEME Tüketici tarafından yenmeyecek bölümlerin tanınmasına olanak sağlamak için aktif ve akıllı malzemeler ve maddeler her ne zaman yenebilir olarak algılanırsa, (a) YEMEYİN sözcüğü; ve

7 (b) teknik olarak olanaklı olduğu her zaman etiketlenecektir. sembolü ile Bu bilgiler göze çarpıcı, net olarak okunabilen ve yenmez olacaktır. En az 3mm punto karakterlerle basılmalıdır. UYGUNLUK BEYANI VE DOKÜMANTASYONU Uygunluk Beyanı Son tüketiciye satış noktaları dışındaki pazarlama aşamalarında gıdayla temas etsin ya da etmesin aktif ve akıllı malzemelere ve maddelere ya da bu malzemelerin ve maddelerin imalatını amaçlayan bileşenlere ya da bu bileşenlerin imalatını amaçlayan maddelere yazılı bir beyan eşlik edecektir. Bu beyan iş operatörü tarafından düzenlenecek olup, belirtilen yazılı beyan aşağıdaki bilgileri içerecektir: 1. Uygunluk beyanını düzenleyen iş operatörünün kimliğini ve adresini; 2. Aktif ve akıllı malzemeleri ve maddeleri ya da bu malzemeleri ve maddeleri imal etme amaçlı bileşenleri ya da bileşenleri imale etme amaçlı maddeleri imal eden ya da ithal eden iş operatörünün kimliğini ve adresini; 3. Aktif ve akıllı malzemeleri ve maddelerin ya da bu malzemelerin ve maddeleri imal etme amaçlı bileşenlerin ya da bileşenleri imal etme amaçlı maddelerin kimliğini;

8 4. Beyan tarihini; 5. Aktif ve akıllı malzemelerin ve maddelerin 450/2009 sayılı yönetmeliğe, (EC) No 1935/2004 sayılı Tüzükte konulmuş olan gerekli koşullara ve yürürlükteki özel Topluluk ölçülerine uygun olduğunun teyidini; 6. Gıdaya uygulanan Topluluğa ait ya da ulusal hükümler ve Tüzük altında kısıtlamalar konmuş olan bileşenleri oluşturan maddelerle ilgili yeterli bilgi; gıdaya uygulanan ilgili Topluluk mevzuatı uyarınca özel saflık kriteri ve akış yönündeki iş operatörlerinin bu kısıtlamalara uymasını sağlamaya olanak sağlamak için aktif bileşen tarafından salınan maddelerin adı ve miktarını; 7. Aktif ve akıllı malzemeler ve maddelerin uygunluğu ve etkililiği konusunda yeterli bilgi; 8. Bileşenin kullanımı konusunda aşağıdaki gibi şartnameler: (i) bileşenin içine eklenebileceği ya da katılabileceği malzemelerin ve maddelerin gurubu ya da gurupları; (ii) amaçlanan etkiye ulaşmak için gerekli kullanma koşulları; 9. Malzemenin ya da maddenin kullanımı konusunda aşağıdaki gibi şartnameler: (i) bununla temas etmesi amaçlanan gıdanın türü ya da türleri; (ii) işlem ve gıda ile temas halinde depolama süresi ve ısısı; (iii) malzemenin ya da maddenin uygunluğunu saptamak için kullanılan temas eden yüzey alanının hacmine oranı; 10. Fonksiyonel bir engel kullanıldığı zaman, aktif veya akıllı malzemelerin veya maddelerin 450/2009 sayılı tüzüğe uygun olduğunun teyidi.

9 Yazılı beyan düzenlenmiş olduğu aktif ve akıllı malzemelerin ve maddelerin ya da bileşenin ya da maddenin kolaylıkla tanınmasına izin verecek olup, üretimde göçte değişikliklere neden olabilecek önemli değişiklikler olduğu zaman ya da yeni bilimsel veriler elde edildiği zaman yenilenecektir. Destek Dokümantasyonu Aktif ve akıllı malzemelerin ve maddelerin ve bu malzeme ve maddeleri imal etme amaçlı bileşenlerin gerekli koşullarına uyduğunu göstermek için uygun dokümantasyon iş operatörü tarafından talep üzerine ulusal yetkili mercilere ibraz edilecektir. Bu dokümantasyon aktif ve akıllı malzemelerin ve maddelerin uygunluğunu ve etkililiğini, test ve hesaplama ya da diğer analiz koşullarını ve sonuçlarını ve güvenliğini ve uygunluk gösterme gerekçesini içerecektir. Referanslar COMMISSION REGULATION (EC) No 450/2009 REGULATION (EC) No 1935/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 8027 ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4703 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/2001 Sayı : 24459 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya

Detaylı

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ 5849 CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/12/2011 No : 2011/2588 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29/6/2001 No : 4703 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 23/2/2012 No : 28213 Yayımlandığı

Detaylı

Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)

Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların

Detaylı

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazırlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat R.G. 17 Ocak 2002

Detaylı

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbî

Detaylı

KOZMETİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4

KOZMETİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4 KOZMETİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; kozmetik ürünlerin, yanılmaya yol açmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun)

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) Giriş: Resmi Gazete tarih ve sayısı: 11 Temmuz 2001-24459 Yürürlük tarihi: 11 Ocak 2002 Bilindiği

Detaylı

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine

Detaylı

İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR

İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR MAHLE Grup un Alman Tabanlı Şirketlerinin Genel Satınalma Koşulları 1) Belirleyici Koşullar a) Aşağıda yer alan Genel Satınalma Koşulları, yalnızca MAHLE Grup un (bundan

Detaylı

CE" İŞARETİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Ilukuki Dayanak ve Tanımlar

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Ilukuki Dayanak ve Tanımlar CE" İŞARETİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Ilukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; \ürüıw "CE" işareti konulması yöntemlerini düzenleyen uygunluk değerlendirme

Detaylı

BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ

BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ Đlgili Mevzuat: Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar. Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Asansör Yönetmeliği ( 95/16/AT ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine göre

Detaylı

23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 YÖNETMELİK

23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 YÖNETMELİK 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Karar Sayısı : 2011/2588 YÖNETMELİK Ekli CE İşareti Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/9/2011 tarihli ve 40761 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ

GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ 1. GENEL 1.1 Tedarikçi, bir satın alma siparişini kabul ederek ve/veya bunu gerçekleştirerek bu belgede belirtilen satın alma kayıt ve şartlarına

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin istenen etkinlik ve güvenilirliğe, gereken kaliteye

Detaylı

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT)

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT) MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (4.Mük.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO)

TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO) TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO) İçindekiler 1. Uygulamanın Kapsamı 2. Sözleşmesel Esaslar 3. Test Yönetmelikleri 4. Sertifikasyon Yönetmelikleri 5. Takip İzlemesi

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜN BİLGİ DOSYASININ İÇERMESİ GEREKENLERE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜN BİLGİ DOSYASININ İÇERMESİ GEREKENLERE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜN BİLGİ DOSYASININ İÇERMESİ GEREKENLERE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik Yönetmeliği nin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince üretici yönetmelikte

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı