'BURUK ACI/ HURMA TADI" JAPON SANATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "'BURUK ACI/ HURMA TADI" JAPON SANATI"

Transkript

1 O.D.T.U. Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt 5, Sayı 2, Güz 1979 'BURUK ACI/ URMA TADI" JAPON SANATI Bzkurt GÜVENÇ "Gei va mi tasukeru, " (Sanattır ayatı Kazanan.) Japn Atasözü. Aralık 1979''da alındı * Japn dilinde en güzel anlamında kullanılan 'şibui' sıfatının Türkçe karşılığı. Bkz: Tabl 1 ve Japnca ad, söz ve sözcükler, Türkçe transkripsiynla dğru kunacak biçimde yazılmıştır. Türkçe yazlimış ad ve sözcüklerin Latin alfabesiyle resmi {dğru) Japnca yazılışı için salt aşağıdaki değişmeler genellikle yeterlidir: sh, S eh Metinde büyük arf yazılpnş adlar syadıdır, Syadı önce yazılır ve söylenir. "SANAT/ NE DEĞİLDİRKİ," PICASSO "Sanat nedir?" diye sran kişiye, "Sanat", demiş ünlü Picass, "ne değildir kil" Bununla belki sanatın tanımlanamayacağmı, belki de herşeyde sanat dediğimiz "" şeyden, birşeyler bulunduğunu söylemek istemiş labilir. Japnya' daki iş-güç anlayışı, kiş iye Picass'nun bu sözünü anımsatır. îyi, güzel-temiz yapılabilen her iş-güç, her meslek Japnya'da bir sanattır. Japn kültüründe gerçi Geicutsu Gigei diye bilinen sanat (sanayi, beceri, hüner, yetkinlik.ve yaratı) kavramları vardır ama dilde zenaat, sanat, güzel sanat ayrımları, Batı dillerinde lduğu kadar kesin değildir. Japnlar sanatları altlı-üstlü raflara kymak yerine, yanyana dizerek tek tek tanımayı yeg" tutarlar. Batı Dünyasına uyarak bugün biz, Türklerin "zenaat" saydığımız pek çk iş-güç Japn kültüründe sylu, saygın ve yaşayan.sanatlardır: Bnsay Bnseki Geyşa Zen Engei anabi Origami Seppuku Saksıda ağaç yetiştirme, Taştan yma manzara, Kadınlık sanatı, Bahçıvanlık, bahçecilik, Küçük bahçe, ava fişeği', Kağıt kıvırma, Yaşamına sn verme.

2 228 BOZKURT GÜVENÇ..Y. VAŞIRO, Characteristics f Japanese Art, Guide Japanese Culture, Tky: Japti Culture Institute, p R. BELL, The Japanese Experience, Tky: Weather ill, 197. Batıdaki"güzel sanat" saygınlığına özenen bir "Bicutsu" (güzel sanat) kavramı da kullanılmaktadır ama "sanat" sözcükleri -gei ve cutsu yerine- yazın ve kültür kökü lan bun kavramından türetilir: Bun Bundan Buhgei Bunk a Bunky Bunmei Yazı ve deneme, Edebiyat çevresi, Yazı sanatı, Kültür, Eğitim, Uygarlık vb. Geleneksel kabuki (saz-söz-yun) tiyatrsunun bir erkek yuncusu şöyle övünür: "Kadınlık rlünü tüm Japnya'da [benden] daha iyi yapabilen [kadın] yktur!" Kadın rlleriyle ün salmış sanatçı, Öylesine başarılı ki, yıllık kadın mdasının en güçlü yaratıcılarından sayılıyr. Söz knusu kadınlık sanatı, Geyşa'lık değil, Kabuki tiyatrsu geleneğinde erkeklerin ynadığı kadın rlleridir. Japnların dünya görüşüne göre insanğlunun yaptığı her iş, herşey -sözgelişi -seppuk (kendisini) yada ninc (bir başkasını) öldürmesi bile- sanat labilir. Sanatın genel belirleyici Ölçütü, kişinin -ne yaptığı değilnasıl yaptığıdır. "Japn Deneyimi' 1 adlı yapıtında Bell bu gerçeğe çk çk yaklaşıyr. 1 * Şekil 1. Japn Etnsantrizmi: er plum gibi, Japnlar da kendilerini dünyanın merkezine kyarlar.

3 "BURUK ACI/URMA TADI" 'JAPON SANATI 229 Ünlü KAVABATA, sanatçı dstu AKUTAGAVA'nın intiharından 5. Y. KAVABATA, japan the Beautiful and snra şöyle yazmış: "Ölümden büyük bir sanat lamıyacagını «yseif, Tky: Kdanşa Ltd. 1969, savunup duruyrdu; I nun gözünde] ölmek yaşamaktı," 5 er canlı ölür, öldürülür. Yalnız insandır ki bilerek, isteyerek -öldürmek tutkusuyla- öldürebilir, kendis ini yada bir başkasınıl Sanat öyleyse, layın kendisi değil, hangi kşullar altında, nasıl, ne biçimde, ne.amaçla gerçekleştiğidir, tşte bu gerekçeyle, çğu Japnlar, yazar MtŞIMA Yuki'nun kılıçla kendi canına kıymasını gönülden naylar da, KAVABATA'nm gazla intiharını kadar çk beğenmezler. Başka bir deyişle, MÎŞÎMA'nın ölümü bir "sanat" layıdır, ama KAVABATA'nmki lamamıştır. Burada, Japnlar kendilerine özgü, ince bir ayrım yaparlar. Gerekçesini pek açıklamadan. Ölümden yuna güldürüye benzer ilkeler görülür. Renkli elişi kağıtlarından türlü yunlar, yuncaklar yapılması, ustasının elinde gerçek bir sanat lur. Origami ustası, "Penguen" kuşlarının arkasındaki buz dağının yerine bir Gtik tapınağı kyunca, arktik kuşlar çekilir "kalik rahibeler" çıkar sahneye. Kuyruğuna dkunulan "yeşil kurbağa" sıçramaya başlar. Ikebana, bir ev-sanatıdır. Ev kadınlarına yakışır bir çiçek düzenlemesidir. Ama, pstanede, pastanede, hastanede, istasynda, karaklda hemen heryerde karşılar kişiyi, *Burada da varım' der. Mevsimi, günü, tarihi söyler, plumun ruhunu, havasını yansıtır. Sankİ "Burayı evin gibi tut" demek ister. Kıyı-köşe bir lkantada çalışan genç bir garsn, knuklarından, öylesine güzel- bir üutum ve davranışla sipariş alır ki, yemeğin kadar güzelini hiç bir aşçı pişiremez. Güzellik, yeterlik ve yetkinlik ölçütü, sanatın nasıl yapıldığında saklıdır. IDEMÎTSU, bu ölçütü 6. s. tiemltsu, rne Etemai j ap an, ŞÖyle dile getiriyr: Tky: idemitsu, 1978, P.i78. "Güzellik y insanların [gerçekten] yaptığındadıri" Salt bu gerekçeyle, sanatlardan önce, Japnların güzellik anlayışından, güzellik duygularından söz açmak belki daha dğru labilir. GÜZELİN GELENEKSEL ADLARI VE SIFATLARI Batılılar, güzel şeyleri bireysel yaşantının algısalduyumsal yğunluğuna göre ayırırlar: "güzelce, güzel, çk güzel, lağanüstü, eşsiz güzel vb." Japnlar, güzel yaşantısının yğunluğu, şiddeti kadar, belki daha çk, güzelden aldıkları tada duyarlıdırlar. Güzelleri ve güzellikleri kişiye verdiği tada göre sınıflarlar.- er güzellik tadı için ayrı ayrı adlar ve sıfatlar kullanırlar (Tabl 1 ve Tabl 2), Japn bir dstun yardımıyla, bu ad ve sıfatlardan birbirine uygun düşenler nktalarla birbirine bağlanmıştır. Güzellik adları ile sıfatları arasında dikkati çeken rtak ilişki şibui (ham hurmanın buruk-acı) tadı'dır. Japnların gerçekten güzel bulduğu yada gerçekten Japn lan çğu şeylerde biraz "şibui" tadı vardır. urma gibi görünüşü kusursuz ama tadı hafif acı-burukçadır. Japnlar, eski bîr çay (raku) çanağında, yaşlı bir mimarlık yapısında, buğulu-gizemli bir ney (şakuhaçi) taksiminde bu tadı duyarlar. Zaman zaman ağlarlar bile. Diyalektik

4 20 BOZKURT GÜVENÇ 7. J. CONDON and K. KURATA, What is Japanese abut Japan, Tky: Şufunm C., 1976, pp Güzellik Sıfatları 7 Geleneksel Güzellik Adları (Nihnn bi) 8. JAPAN'S CULTURAL ISTOBY. Tky: M. F. A., 197, p.l. Anlamı Sıfat (tat) Kavram (ad) Tabl 1. Güzellik sıfatları Tabl 2. Geleneksel güzellik adları Tmurcuğun, baharın verdiği renkli, çarpıcı, gelip-geçici tat gibi. Kökün praktan aldığı tat: kalıcı, sakin, lgun, içine dönük am hurmanın tadı gibi (kusurlu) buruk-acı bir tat ş, temiz, düzgün, iyi, tam lması-gerektiği gibi Olgun, görmüş geçirmiş bilmiş, dünyevi bir tad am, kaba-saba, eğitilmemiş, lduğu gibi, yabansı, dğal bir tad (güzel lmayan güzellik) ade >Wabi CİJBİ-Ç /- -»Miyabi ŞıbuıÇ /J^.şıbumı \ > I^Şİbusa Kireg\i* y \ Sabi İki Yab Yugen Mn n Aware Durgun, yalnız, alçak gönüllü, ağırbaşlı, kusurlu güzellik: Çay shbetindeki dstluğun güzelliği. ş, IStİf ve ince narin bir güzellik. Zerafet. (eian Dönemi için geçerli) Acıveren, çelişkili, buruk bir çay. ya da güzellik duygusu. Bilgece, yalın terkedilmiş yaşlı, lgun, güzellik. Gizem, gizemiilik taşıyan, anlaşılmaz, büyüleyici güzellik, " şey". (Nğ ve zen sanatında) Dğa'nın kederi; acının güzelliği. (Snbaharın hüzünlü, tükenen güzelliği) 9. Y. KAVABATA, Japan the Beautiful and yself, Tky: Kdanşa Ltd., A. MALRAUX, Fr the Eternal Japan, me Eternal Japan by S. idekttsu, Tky! Idemitsu, 1978, p.viii. 11. E. FROMM, Çağımızın özgürlük Srunu, özgür însan, 1978, s.126. mantığın Batı düşüncesindeki ünlü paradksları gibi bir şeydir Japnların güzellik duygusundaki şibui. Çk çk güzel şeyler gerçekten insana acı bir tat, hatta dayanılmaz bir ürperti verir, "Krkunç güzel" deyimiyle anlatılan güzellik! Japn, lgun bir elma görünüşünde ve tatlı bir prtakal rengindeki Trabzn hurmasına benzetmiştir en güzelin tadını: am-hurmanın buruk-acısı: İçinde saklı sanki, er Japnun tutkusu, Renk, biçim, güzel duygusu, (- Yazarın Yrumu) KAVABATA'nın, "Güzel Japnya ve Ben-kendim" 9 adlı denemesinde seçtiği çğu güzelliklerde, "buruk-acı"nın tadı ve kkusu vardır. Malraux'nun "Snrasız Japnya" için yazdığı Önsözde belirttiği gibi belki "Japn Sanatlında çatışma yk!" 10 Ama Japnların en güzel buldukları şeylerde bir acılık, bir "buruk-acı" tat vardır. Japn sanatlarının güzelliği, duyulmak, duyurulmak, sergilenmek için değil; içten içe yaşanmak, duyumsanmak, bir grupla paylaşılmak içindir. Japn estetiği salt duyumsal değil sn derece duygusal bir estetiktir: Biçim, renk ve duygu bütünlüğü.' Budur, kısaca, Japn sanatının estetiği. Duygusal bütünlük, göaün gördüğü aklın kavradığı, durağan, değişmez, kusursuz bir güzellik değil; duygunun tanıdığı dğal bir gizem, bir büyüdür. Zen Budizmi incelemiş çağdaş bir yazar larak Frmm Japnlardaki dğa duyarlığını şöyle çiziyr: "Tanyerinde bir gül gncası... üstünde şebnem tanesi, İşte sularda, havanın az serince, Şafağın sökmekte, bülbüllerin cşmakta lması..,"

5 "BURUK ACI/URMA TADI" JAPON SANATI 21 Bunlar, Japn kültüründe klay algılanır, çkça yaşanır günlük laylardır. Japnların geleneksel larak en güzel buldukları Üç şey dğayla ilgilidir: (1) tepelerin ardından dğan-ay, (2) yağmur altındaki çiçekler, ve () karla örtülü bir bayır-manzarası. Güzellikle çağrışım yapan hurma, kök> çiçek, ve dğa'nın hüznü gibi ad ve sıfatların dğal simgelerle yüklü lması buradan, bu duyarlıktan kaynaklanır. Kuşkusuz dağdan ve dğadan çkça esinlenen ama gelişi-güzellik anlamındaki dğallığa hiç özenmeyen bu sanatın ana ilkeleri sn derece yalındır: önce, dğa gibi, sessiz ve yrulmaz bir yaratma süreci; snra, tüm çevresiyle kalıcı bir birlik ve bütünlüğe ulaşma çabası! Japn'un yaptığı-yarat tığı herşeyde sessiz ve derinden gelen uyum çabasının varlığı sezilir. Bu ilkelerin uygulama örnekleri, halk sanatı müzelerinde bl bl sergilenen samuray (savaşçı) giysilerinde gözlemlenebilir. Çeşitli malzeme ve tekniklerle yapılmış lan hafif zırhlı giysilerden herbiri sanat eseridir. Birer savaş gereci larak sanki birbirine benzeyen giysiler, tek tek incelendiğinde hiç mi hiç ötekilere benzemezler» Başlık Üzerindeki bynuzlar, yüzlük üzerindeki gözler ve süsler, savaşa giren samuray 'ı krku saçan bir yaratığa dönüştürür. Başlık, yüzlük, muzluk, klluk, bileklik ve dizlik gibi ayrı ayrı " parçalardan luşan bu giysi sanatı, savaşçıyı yalnız krumaya değil, düşmanı krkutmayı ve kaçırtmayı, öldürmeden kazanmayı amaçlar. Çünkü savaş sanatının amacı öldürmek değil, yenmektir. Samuray 'in görkemi yanında, Ortaçağ Avrupa'sının ağır çelik-zırhlı şövelyesi, tenekeden yapılmış bir yuncak gibi çelimsiz kalır. Japn kültürüne özgü güzelliklerin plandığı yerlerden başlıcası -ilk akla gelen müzeler değil- bir tür ylcu knağı-uğrağı lan riyokan'lardır. Knuğun karşılanmasına değin, küçük bir kasaba riykan 'ında (yadya da derler) geçirilen bir-iki gece, yitik güzelliklerin yğun bir sergilemesidir, Knuk-evi, sessiz., temiz ve güzel bir yapıdır. izmet, hem ciddi hem güleryüzlüdür. Bahçe Özenle düzenlenmiş, da zevkle döşenmiştir. Knuğun istediği yemekler, birbiriyle ve besinlerle sn derece uyumlu kapkacak içinde getirilir, dasında sunulur. Snra da yönetici gelir, yere ilişir; knuğun hizmetlerden hşnut kalıp kalmadığını Öğrenmek ister. 0 zaman riykan layının bir "Knuk ağırlama Sanatı" lduğu daha iyi anlaşılır. iç kuşkusuz ülkede / daha güzel knaklar, daha saygın knuklar vardır. Oysa her ylcu, mavi bncuğun gece kendisinde lduğunu sanır. Riykan 'in yeşil-mavi renklerle bezenmiş fur banysunda, sıcak suya girmiş lan knuk, pencere dğramasından ayna pervazına kadar, her yapı öğesinin mavi-yeşil renkte seramik silmelerden (çubuklardan) yapıldığını, mavi-yeşil çinilerle kaplanmış lduğunu dikkat edebilir. Seramikten yapılmış bir pencere dğraması, ya da ayna çerçevesi dünyanın her yerinde hergün rastlanabilecek, duyulmuş bir kültür lgusu değildir. Ama rası, Japnya'nın yüreğinde, prak pişirme sanatının beşiği, seramiğin anavatanı ise rada bu mümkündür.

6 22 BOZKURT GÜVENÇ PÎSMİS TOPRAK: SOYLU BİR GELENEK Sanat geleneğinin gücü, güzelliği ve değeri salt yaşıyla ölçülseydi, Japn seramik sanatlarına en eskisi (en sylusu) demek kuşkusuz dğru lurdu. Seramik (ya da keramik), en genel tanımıyle, çk eski bir prak pişirme sanatıdır. Japn adalarında yaşamış ataların bu sanatı bin yıl Önce (Câmn döneminde) başlattıkları biliniyr. Seramik, fayans, ve prselen, prak, pişirmenin artan sıcaklığı île elde edilen değişik ürünlere verilen teknik adlardır. Pişirme fırınının ısısı C'y e çıktığında tuğla-testi ve seramikler; C'de fayanslar-çiniler; C arasında prselen çeşitleri elde edilir. Pişirilen praklar, kum (silis), kil (kalin), ve kireçtaşı (kalker) karışımlarıdır. Pişirme (yakma) ısısı yanında, seç ilen prak harmanmdaki kum/kil/kireç ranı, pişen prağın cam, tuğla, yng, seramik, fayans, yada prselen mi lacağını belirler. Japnlar, Yayi (çeltik) kültürüyle (MÖ 00 - MS 00),. Çin'den yada Kre'den gelen yeni yapım tekniklerini klay öğrenmiş kısa zamanda bu sanatın en güzel örneklerini vermişler. Ancak Japn seramik sanatlarının bağımsız gelişmesi, Mmyama döneminde ( ) başlamış, "Çay" sanatlarıyle birlikte ve ünlü çay ustalarının yakın desteğiyle gerçekleşmiştir. İlk Japn prseleni, 1616 yılında, Saga ilinin Arita yöresindeki kalin (kil) yatakları bulunduktan snra üretilmiş. Usta SOKAİDO Kakiemn'nun başarılı ilk denemelerinden snra izen bölgesindeki fırınlarda hızlı bir gelişme görülmüş ( ), İmari limanından yüklendiği için, bu ürün "imari" çanağı larak tanınmıştır. Ancak yapım tekniği öteki yörelere yayıldıktan snra bu seramik "Kkütani" adını almıştır. Kiylu NOMURA Ninsei Usta, pişmiş. prak yüzeyleri üstüne altın ve gümüş işleme tekniğini geliştirerek Kiy'ya ün kazandırmış. Ancak Kiy seramiğine gerçek kimliğini veren Ninsei'nin öğrencisi KENZAN Usta lmuş. Yaklaşık 00 yıldan beri, çay-töreni ustaları.(cacin 'ler) seramik sanatının bilirkişileri larak kabul edilmişler, öyle ki, Çavan (çaydanlık) bugünkü dilde herhangi bir seramik çanak anlamına gelebiliyr. Çaydanlık beğenisi, tüm Japn seramiğinin renk, biçim ve dkusunu belirlemiştir. Bizen ve Sigaraki diye bilinen çay takımları, kaba görünüşleri yanında sağlam ve dayanıklı lmalarıyla da ün kazanmıştır. Çay törenlerinde tek renkli, yalın-ilkel görünüşlü, b.ilebile Çarpık, eğri, kusurlu yada kırık kapların kullanılması, "raku" diye bilinen ve yalnız Japnya'ya özgü, rustik görünüşlü bir çay seramiği geleneğinin dğmasına yl açmıştır. Raku, elde tutulması hşa giden, çayın rengini gösteren, sıcaklığını kruyan (sğutmayan) yumuşak bir kilden yapılmıştır. Endüstrinin getirdiği, vurguladığı, güzellik ölçüleriyle "kaba-saba" hatta "yavan" bir ürün.' Ancak ünlü bir ustanın imzasını (mührünü) taşıyan tek bir 12. L.P. ROBERTS, Ntes n japan, Ke» ra u fincanına bugün 1-2 milyn lira arasında değer Yrk: Museum f Mdern Art, 1971,, -,,, 12 ^ PP.4-6. bıçılmektedır.

7 "BURUK ACI/URMA TADI" JAPON SANATI 2 1. Y. KAVABATA, Japan the Beautiful and Myself, Tky: Kdanşa Ltd., 1969, p.74. "EL YAZISI - YÜZ AYNASI" Japnlar "Kişinin fırçası kişiliğin aynası" derler. Bizim "Kişiyi işinden bil, sözüne aldırma" anlamında bir deyim. Bununla, Japnlar, "Kişi fırçasından ya da çizgisinden bellidir' demek isterler. Ünlü bir Dğu bilgesinin, kendisine öğrenci lmak isteyen delikanlıya, "ele biraz knuş ki seni tanıyayım" demesi gibi, Japn insanının kimi-kimliği, yeteneği, kişiliği çizgisinden anlaşılabilir. Çanak-çömlekçilik en eskisidir ama yazı (f ırça-çizgi) geleneği tüm öteki sanat ve becerilerin kuşkusuz en saygınıdır: Yazı fırçayla yazılır, resim fırçayla yapılır, imza fırçayla atılır, ipekli dkuma fırçayla byanır. Japn şiiri, bir ses-söz sanatı lmaktan çk, bir yazı-fırça sanatıdır. Şiir, söylenmez yazılır, dinlenmez kunur. Gözle varılır şiirin tadına. Nbel kazanmış KAVABATA, "Güzel Japnya ve Ben Kendim" adlı denemesinde, "Benden anı larak birşeyler yazmamı isteyenlere rahip DOGEN*in şiirini yazarım" diyr: _/ "Baharda kiraz çiçekleri Yaz mevsiminde guguk, Güz, Ay mehtabıdır K a r düşünc.e, beyaz SOğuk Duru temiz, piril piril." Kuşkusuz her sanat gibi, "Şdö" adı verilen yazı sanatının da genç yaşlarda başlayan, yaşam byu süren, kendine özgü bir eğitimi var. Şdö f büyük by, kaim bir fırçayla özel beyaz kağıtlar üzerine siyah çizgiler çekerek başlar. Yeni knuşmaya başlayan bebeklerin anlamlı-anlamsız sesler çıkarması gibi, Şdâ deneyerek, yazıp-bzarak Öğrenilir. Öğrencilerin mekân duyarlığı geliştikçe, el ve fırça egemenliği ile kişiliğini kağıda yansıtma gücü arttıkça, kağıt byları, fırça ve çizgiler küçülür. İnce fırçaları genellikle büyük ustalar kullanır. Yazı ve geleneksel resim sydaş sanatlardır. Genellikle açık renk kağıt üzerine, is-karasından yapılmış ve sulandırılmış siyah mürekkebe bulanmış fırçayla yazılır. at (hattat) kamışından farklı larak, Japn fırçası elde gevşek tutulur ve tüm bedenin hareketiyle (el-kl-muz birlikte) çekilir. Bu yüzden yazı, yalnız baştaki düşünceyi değil, bedendeki duyguları (birikimlerigerilimleri) dile getirir: Japn insanı iç dünyasını yansıtmak için kulda, kul-dışında, kul-snrasında, hayatı byunca yazar. Başkalarını yazılarından tanıdığı gibi, kendi yazısında kendini kumayı, yrumlamayı da öğrenir. Yazı yazmak, Öteki geleneksel sanatlarda lduğu 14. Yunus Enare'de rastlanan bir dize. gibi, "Benden içeri lan ben" 14 le knuşmak, tanışmaktır. Kişinin ruhunu yüzünde görmesidir. Tanrılı dinlerin önerdiği "kendini bil"mektir. 15. R. ÇIBA, irşhige's Tksid: in Print and Petry, Tky: Charles E. Tuttle C., 1978, p. 1*9. Sanatçı ÎROŞİGE'nin Tky-Ky menzil ylculuğunu anlatan dizi resimleri, çağdaş yrumcular tarafından seçilmiş şiirlerle birlikte yayımlanmıştır. Ozan çiy-ni' rain yağmur hayku'su şöyle; "erb ir şey I eri Güzelleştiren Bahar Yağmuru!" 15

8 24 BOZKURT GÜVENÇ "KİŞİNİN FIRÇASI - KİŞ İLİĞİN AYNASI" "Şva hi nari:" -Japn Sözü Yazı öğretmenim KITAMURA SAN hafta snunda yazdığım'"güz yeli" anlamındaki alıştırmalara tek tek baktı, düzeltmeler yaptı. "Açılmaya başladınız, iyi. Mekân ve. fırça denetiminiz gelişiyr. Güveniniz artıyr." 1 dedi. Sn alıştırmanın üstüne, kırmızı fırçasıyle içice iki kıvrak yuvarlak çekti ve ekledi: "Güzel.*" Kutu 1 Şekil 2. Japn fırçası: Elde gevşek tutulur, tüm bedenin hareketiyle çekilir.

9 "BURUK ACI/URMA TADI" JAPON SANATI 25 insanın srası gelir: "Bahar yağmuruna ne lmuş?" Çünkü bir eksiklik, bitmemişlik var şiirde. Oysa resim yada yazıdaki duygu bütünlüyr, şiirdeki eksikliği. Japn şiiri, duygu ile düşüncenin dğadan kaynaklanan bir esinle birleşip bütünleşmesi, kağıda dökülmesi, bir anlamda resimleşmesidir. Batı şiirinde, kuyan seste planan gizem, Japn şiirinde salt çizgidir, fırçayla anlatılır. Fırçanın tutuluşu, el-kl-bedenin uyumlu hareketi, fırçanın kağıt üzerine bastırılıp yayılması, fırçanın eğilip dğrulması, çizginin başlaması bitmesi, incelip kalınlaşması -yalnız düşünceleri değil- duyguları da serer rtaya. Çalgı aletlerini knuşturan müzikçiler gibi, Japnlar fırçalarını knuştururlar. Bu yüzden, çizgiye ve yazıya duyarlıdırlar. Güzel yazan bir Japnun fırçasını, elyazısını İzlemek, sevilen bir şiiri yada şarkıyı yeniden duymak gibi güzel bir deneyimdir. Dilin belleğidir yazı. Unuttuğu bir sözcüğü anımsamaya çalışan Japn, gözlerini kapar, eliyle havada çabuk birşeyler çizer ve hemen bulur. Ş, şi f ki gibi çk anlamlı ses ve heceleri söyleyen kişi, hangi anlamı düşündüğünü, hızlı bir (fırça) çırpmasıyle belirler. Gerekirse, çk önemliyse yazar da - tahtaya, kağıda! kez anlaşılır dediği, demek istediği. Yazı ve fırça sanatlarının biraz daha özgürcesi demek lan resim sanatları ise, biraz aşağıda özetlenmektedir. Ancak resim sanatının.zengin kaynaklarına girmeden önce şekersiz içilen Japn çayının "buruk-acı" tadına şöyle bir bakmak gerekiyr. CAY VE ÇAY SANATI Önce Çay. 1 Çünkü kime gidilse Japnya'da neye başlanmak istense Önce bir kap acı çay sunulur. Rmantik eğilimli Japnlara göre, Çay ve çay törenleri, geleneksel kültürün "en güzel" kalmtısıdır. Devrimci gençlere, gelecekçi eleştirmenlere göreyse çay, işlevini yitirmiş, anlamsız bir rtudur. Tplumsal gerçek, kuşkusuz, bu iki uçun arasında bir yerlerde lmalı. alk dili, güvenilir bir 16. K. OKAKURA, çayname, Istanbul: Remzi, seçici larak, "Çayı-eksik" diyr - in s an dramına duyarlı lmayan kaba, bencil kişilere. Türkçesi, "kapaksız kaynamış" yada "az demlenmiş" labilir, 17. L.P. ROBERTS, Ntes n Japan, New Yrk: Museum f Mdern Art, 1971, pp Çay (Ça, ta, the, tea), Çin kamelyası (Camellia Sinensis) diye bilinen bitkinin kurutulmuş yapraklarından yapılan çk eski bir ilâç ya da içkidir. Kaynağı Çin lan bu içki, ilkkez VIII yy'da getirilmiş Japn Adalarına, Zen rahibi YOSAİ, Çin Çayını Japnya'nın ulusal içkisi yapmış,^çay üstüne yazdığı ünlü denemesinde şunları söylemiş, YOSAÎ (1214 yılları): "tnsan varlığının en etkili ilacıdır çay. Uzun ve sağlıklı bir ömrün gizemidir. Beş rganın başlıcası yürek, tatların başlıcası acı, acıların başlıcası çaydır. Bu yüzden yürek, acı şeyleri, acı-tadını sever... öyleyse sağlığını, gücünü ve ruhunu krumak için bl bl çay iç..." 17

10 26 BOZKURT GÜVENÇ 18. K. OKAKURA, çayname, Istanbul: Remzi, 1914, p.22. Ev yapımından mimarlık sanatına, bahçe düzenlemesinden görgü kurallarına, giyira-kuşam beğenisine, resimden seramiğe, tüm yaşayan sanatlar ve sanatçılar çay kültüründen etkilenmiş ve Japn çay-harmanının birer öğesi lmuşlardır, öyle ki, güzel tatların en güzeli, yüeesi sayılan şibui (ham-hurmanın buruk-acısı) de bile biraz çay-tadı biraz çay-kkusu vardır. "Çay töreni" ancak XV yy'da Japn yaşamında bir değer Jtazanmağa başlamış. Ama etkisi, etkinliği günümüze değin ulaşmıştır. Beğenileri uyuşan bir kaç yakın dstun, pazardan ve pazarlıktan uzakça bir köşede biraraya gelip çay içmesi, shbet etmesi, duyguların, dyumların en beğenileni sayılır. Eğer çay, bir çay ustasmca düzenlenmişse gerçekten güzeldir. OKAKURA, "Çay bir sanattır, nun güzelliğini ancak usta bir el çıkarır rtaya" diyr. Dğru ya eksik! Usta yetmez.'knukların da sanatı bilmesi, gönül ehli lması gerekir. Bu birliği, duyarlığı veren eğitime "çay töreni"denir. Turkçe'Me adı, yankısı var: "Gönül ne çay ister, ne çayhane Gönül ahpab ister, çay bahane. " Çay töreninin ilk büyük ustası, Zen rahibi ŞUKO ( ) lmuş^ Çay törenine, yalınlık ve ölçü kurallarını getiren ŞUKO önceki başkent Kiy'da. "ulusal hazine" sayılan TgGd'nun mimarıdır. ÇAY TÖRENİ EĞİTİMİ Kutu 2 Zengin Çin Seramikleri klleksiynu ile tanınan ÎDEMİTSU Sanat Galerisi f nde salı akşamları yapılan çay eğitimine bir süre gözlemci larak katıldım. Galeri'deki sergi salnlarının önündeki geniş turma-dinlenme hlünün içerlek bir köşesi, yerden biraz yükseltilmiş, kmna 'lu, tatami 'li, dğal (pencereli) aydınlatmalı şirin bir çaşitsu (çay dası)'ya dönüştürülmüştü. Bitişiğinde bir Yritsuki (çay cağı) vardı. Yaşlı (60-65), güleryüzlü, tatlı dilli bir Çacin (çay ustası) anım, 5-6 genç kız ve 2- erkek öğrencisiyle 4-5 kez burada buluştu. Galeride memur yada uzman larak çalışan öğrenciler, ustanın denetiminde birbirlerine ve knuk seyircilere çay yapıp sundular, birlikte içtiler. Ama çay bahaneydi sanki. Aslında, diz çöküp puk üstünde turmayı, sendelemeden kalkmayı, yürümeyi, köşe dönmeyi, ayakkabı çıkarmayı, daya girip çıkmayı, çanak tutmayı, çay sunmayı, selâm vermeyi, gülümsemeyi öğrendiler. Kısaca, Japn görgüsünün temel ilke ve kurallarını yaparak öğrendiler. Salt dğruları değil, en güzel hareket ve davranışları pekiştirdiler. Bu törenden çk bir eğitim semineriydi; asıl törene hazırlıktı. Eğitimin snunda, Usta'nın kendi evinde bir çay çağrısı düzenlediğini de duydum ama katılamadım. Töreni kaçırdım.

11 "BURUK ACT/URMA TADI" JAPON SANATI L.P. ROBERTS, «tes n japan, New Yrk: Museum f Mdern art, 1971 p, L.P. ROBERTS, Ntes n Japan, New Yrk: Museum f Mdern Art, 1971, p L.P. ROBERTS, Ntes n Japan, New Yrk: Museum f Mdern Ar.t, 19.71, p,2. "Ulusal hazine" Japnların en yüksek kültür ve sanat değerlerini (eserlerini) ayırmak, tanımak, krumak için kullandıkları bir değerlendirme simgesidir. Ne var ki, çayı bir sanat yapan, en ünlü çay ustası SENNO RikyG ( ) lmuştur. Bugün bile geçerli^lan çğu çay töreni kurallarını ve çay-görgüsünü RÎKYU Usta geliştirmiştir. Knuklarına altın kaplarla çay sunan İmparar Vekili (kanpaku) ideyşi'nin yab (kaba) beğenisine karşı kesin tutum almış ve çay ruhunu şöyle özetlemiştir. "çay tadı: Ot kkulu çardakta:" 1 "Çay ruhu" çardakta ya, sanatın kendisi nerede, nasıl bir şey? Bu knuda çk şey yazılmış, söylenmiş. En yalını, en güzeli yine RÎKYU Ustadan: "Kaynat suyu, Demle çayı; îşte sana Çay sanatı; "epsi bu mu gerçekten? 11 Çay sanatının gizemini sran kişiye şunları da açıklıyr: "-Kömürü iyice yak ki su gereği gibi kaynasın. Su iyice kaynasın ki çay gereği gibi demlensin. Çay iyice demlensin ki tadı güzel lsun. Çiçekleri öyle ky ki vazda büyüyrmuş gibi dursunlar. Çay dası, yaz sıcağında serin, kış sğunda sıcak lsun. Çayın yk başkaca bir sırrı. -Ama, ben bunların hepsini biliyrum. Demiş meraklı kişi. -Bunları iyi bilen biri varsa nun öğrencisi lmağa hazırım" demiş, Usta RÎKYtİ. 21 Kurallar, ilkeler knabilir ama nların öğrenilmesi, güzelce yapılması Ömür alır. Çay töreni için, Özel bir çay bahçesinde özel bir çayevi (sukiya) tasarlamış SENNO RikyG. Çay dası (çaşitsu), çay-cağı (mizuya), bekleme dası (yritsuki), bahçede dar bir çay ylu (rci), çay çanakları (çavan) ile çay knuklarından luşan bir sukiyaj Sukiya, sözcük anlamıyla, "sanatsız yapı" demektir. Buradaki gizem "sanatsız sanat" tadır. Gösterişli, renkli, çarpıcı lmayan ya da caf-caf a, cilaya gerek duymayan sanat gerçek sanattır. Çay ustası SENNO Rikyu'nun tasarımına göre, çayevi, çay bahçesiyle dünyadan syutlanmış, küçük bir yerdir. Çk dar bir kapıdan girilir eve. İçerisi derli-plu, sn derece temizdir. Görünürde eşya yktur, rtalıkta. Duvarlar yalın prakla kabaca sıvanmış, lduğu gibi bırakılmış, badana-bya yapılmamıştır. Tavanlar bambu ağacıyla; çatı, tla örtülüdür. Çay dasındaki başköşeye (Tknma) bir ÇİÇek demeti knmuş, güzel bir yazı yada resim asılmıştır. Kapısı çıkarılmış bir yüklük (dlap) görünümündeki- Tknma'nun köşe taşıyıcılarından biri, dış kabuğu syulmamış, eğri-büğrü bir mruktur. Duvarlardaki küçükby pencerelere, çay töreninin belli sahnelerini aydınlatacak özel sahne (spt) ışıklan gibi açılmıştır. Kullanılmış malzemenin çğu dğada bulunduğu gibidir. Oysa dğallığa özenme yada öykünme yktur. Tprağın,

12 28 BOZKURT GÜVENÇ ağacın nitelikleri için gerekirse aylarca uğraşılır. En uygunu seçilir. Çay bahçesiyle çay evi, eşi zr bulunur bir alçak gönüllüler çifti luşturur; özgün bir şibui tadı verir. erşey dğal ya da yalındır, yalin lmasına. Ama sözün dğrusu, endüstri çağında sağlanması ldukça pahalı görünen bir yalınlıktır bu. Yetmiş yaşına basan RÎKYU Usta'nın devrin güçlü adarm iyerşi ile arası açılmış. Yakın dstlarını bir çay shbetine çağırmış. Kendi çay çanaklarını nlara armağan etmiş. Knuklarını uğurladıktan snra, kendi yarattığı güzel dünyada yaşamına sn vermiş. Usta gitmiş, adı-sanı, sözü söylencesi kalmış. Denebilir ki, Japn insanı, RÎKYU Usta'nın acıklı öyküsünde şibui (ham-hurmanın buruk-acı) tadını buluyr. Şekil. Daibutsu: Yüce Buda Anıtı, Nara, VIII yy, "Krkma iste" diyr Buda, "İstediğin verilecektir!" Bilgelik kimsenin tekelinde değildir. erkes Buda labilir.

13 "BURUK ACI/URMA. TADI" JAPON SANATI 29 YASAYAN SANATLARIN KAYNAKLARI Yaşayan sanatların kaynağı resim (fırça) sanatıdır. Uzakdğu resim sanatının başlıca iki türü var: Duvara ve düşeyine asılan resimlere Japnlar kakemn (asılan), bir elle açılıp ötekiyle sarılan ve yatay bakılan resimlere emakimn (sarılan) diyrlar. Kakemn, bizim resim ve tabllarımız gibi, bir bakışta tümüyle görülür. Emakimn ise, yatay ve açılan-sarılan bir dizi resim, çizgiler öyküsüdür. Bir bakışta ancak iki rul arasında açık duran bölüm görülür. er resim, öykünün bir sahnesidir. Japn ressamı yere diz çöküp turur. İpeğini kağıdını yere, ya da alçak bir masaya serer. Fırçalarını, byalarını, mürekkep çubuklarını el altında tutar, sağına sluna dizer, öyle çalışır. Geleneksel resim, sulubyaya çk benzer, renkli mürekkep ve byalarla yapılır. Sumi adı verilen siyah mürekkep ağır yağlardan, yada çam çırasından elde edilmiş is karasıdır. Geyik bynuzundan yada balık derisinden çıkarılmış bir zamkla karıştırılarak, ince mangal kömürüne benzeyen bir çubuk yapılır. Sanatçı, bu çubuğu, arduvaz taşından yapılmış bir mürekkep eritme tabağı (suzuri) üzerinde, su ile ileri-geri ezerek eritir, istediği kıvama getirir. Renkli mürekkepler de aynı teknikle elde edilmiş dğal byalardır. Fırça (fude) sapı, bambu dalından kesilmiş, içi bş, yuvarlak bir çubuktur. Fırça, tavşan, geyik, at, kyun yada sincap kılındandır. Ucu nkta gibi ince ve sivridir. Sn derece duyarlı bir araçtır. Tutuştaki en küçük basınç değişikliğine yanıt verir. Tutuşa göre çizginin kalınlığı, kyuluğu, derinliği, ve kapatma gücü değişir. 22. eian ve Fujivara ve diğer "tarih/ kültür/sanat" dönemleri için Bkz: Facts abut Japan Series, A Chrnlgical Outline f Japanese isry, Tky: MFA, 1977, N L.P. ROBERTS, Ntes n Japan, New Yrk: Museum f Madem Art, 1971, p.4. Nihngi tarihine göre İlk ressamlar ve seramikçiler MS 588 yılında Kre ülkesinden gelmiş. Prens ŞOTOKU'nun 607 yılında Çin'e gönderdiği grup içinde sanat öğrencileri de varmış. Japnya'daki fıça-çizgi geleneğini ilk başlatanlardan çğunun bu öğrenciler lduğu sanılıyr. eian döneminden kalan en eski resimler, Buda dininin saygın büyüklerini simgeleyen gizemli "mandara" çizimleridir. 0 kadar kutsal sayılırlar ki hemen hiç sergilenmezler. Geç eian ya da Fuji vara döneminde, sanatçılar ariskrat bir saray çevresinde planmış. XI ve XII yy'da yeni bir Budizm sanatının başladığı biliniyr. Bu resimler de kadar değerlidir ki, görülmeleri zrdur. Fakat, resmî ve kutsal Buda geleneği yanında, ünlü "Genci*Öyküsü"nü resimleyen b ir "Yama-e" geleneği luşur. Saray sylularının günlük yaşamını yansıtan resimler, emakimn tekniğiyle yapılmıştır. Fırça geleneğinin en sevilen örnekleridir bu resimler. Rbert'e göre, bu başlangıç bir dönem s-nraki Mmyama Sanatının ylunu açmıştır. 2 Siyah (sumi) mürekkeple yapılan sulubya tekniği, Budist kitapların elyazması çğaltılması sırasında geliştirilmiş.

14 rt it?r pr m : *n a- csi rt> - : f. rt * C: 'l» OQi i- M- (- N i-t «en 1 - ^ D r 0Q< O (-" 1 ' > en ı-t ı-t - a. i i rt - fl> td ^ 00 rt M- > p ifl i ' CT rt N hf?r * c 1 O "CO i-- e: i-1?t -OW rt> E c - P t; N h" <-l * *?^ NOQ ". d hj (1 i-l tr - - N *?S N v- c d C «en Ü ET c?r hi "W PI a- w c ^ cr : ff p - «c fu a. i-t ft) -1 e: c:»g pi?r a. i-i C_i?Tfl ^ - N. c: < *C0?r rti f-j -t- i-l 00 rt> c: CO a*, "^»?T"0 c:. a» O I ' i i-i cr rt PTat 00i CvnO C * PT 7T!-> I-» (- 1-4 p. CD - : -^ü N "O * C: ^. a * d: i-" K <: M *î - i O ^ P O i-t * t pr» N N * (- a tu cu < 4 > CSt (U * i-if p.?r ^ pr rt> c <y> W w?r -» - _ < r-f (D rt> N w?r i-t rt) <: I-! 00 re?r rt - i l-t (t> i-i N. M d: ft> * ^ i-h <?5 en : 00 CO Cd /-v a. w f rt) c N e: ı-t t-1 ı-t p. C a- rt ı-t ^ d: n <; rt (b t c r 1 K b EU &. C O (- -E ><: : > i OQC " 'Kfl e rt) I-" a [0 p. ht u«- VI ^ c M. O 7T* ~^^ N - p t-> < <<!?T O (- ft. i_. I-t > O: (-» < cr W 5 c i-i i "< d : - d - i-t c i > c d *»t (5 y. m i «* t-*, rt : * î^ t-1 *» ' cr a.«pr 5 ^ rt (-"^rt O - t->. ' d: (DCO V f-1 hj h-' 1 ' " P i-l w«* C: rt P- - N pi -*0 i-l 1-- i-i. N - h1 O" CJ* * "-» O (-". - Q* «rt I- 1 ' h*.*0 hi 1-" td M> M v» pr^ 1 ' OflKO C!^ h-< * (D»- < "<! - K CL - h-"o rt) f? 'P " ı-t»-t ««0 < t» - - (ü p- tu *a a-» B p. g i-h ^ * i-h p. a* l-l?t*!- CO p. " " " C i-t i< ft. : i?r V en!- rt C c B rt) w pi tu - - rt w W d: ri **J I-t i C0 * O. d ^ - * i-t i-i K* io rt> * d; rt S.?r D* p, P * P^ er " i rt 0: i 7T «0* d CT (Ü O I W Oi-i > * *<i i-t i td (a rt h* * I-i - ^ I-" d n d. d E) '» I-" "CO i- 1 n << M N rt TT?r u - c l-"- i-l < pr - w rt) rt d ^ a. p. n> - xn rt?r i-t rr i-t e O K i j * i - pr"* 1 >- [u io r rt >- rt h-> m (- < 7? i-i f- - O v> t ** ^ «. N f i-t ^~» ^ v ^-^ * ^-^ W t - U M ^ ' ' - -*~s rt Û) - a Û) rt c " iqc rt Ki pr K< ) Q ft) d KJ a a t KJ K, h-u Q K. d M }J j. M!vfr^h-fr I * * Kd 4 >? c O: : h- tv :» *-> E a* i-» i-t PT* i-i u» c i-i (D O: i-?r pî* pr* C - - O - ^ vrf c s?r pr - m a 5 rt O: ^ rtr N ı-t ><n O 0 - rt i-1 td ><n pf P? l-^i-o (1) * - - " B -<» (- rt lw m I W p m ıt.tı?r - f-. (1 M - w?î* d M J ^ ^ S 4 S,u <; *> " i-1 O O. - : M ı-1 çeklere k akımlara üketnmelli pr?r tu i-t "CO ico t 1 a c crw c CO : ^ >-' rt> V - (-J - I-i CO rt f i-t a. ı-t rt 7? a* N - t- 1?r I-l - 00 io r fi f- 1 * < 00 f-t tö : " > rt - O - rw d: d: a. 00t C utn rt C i-i Cd d to C 00< I- 1 : N 1 d a h-' OOC - : t- 1 * > M c I- 1 ç_ pr rt rt 7T > h- 1-1 '"to ito - W ^ - cr -?r a. - re D- : d: N""» O h- 1 CO c Ö «Q rt l-* i-t K V C-i mi h-* i-i "0 M- O t/ı cu (u rt?r - - r i 1 M- CO C_ TJ 1 O ft. O OW O: t r rt) l-j : N I-t a. M- " 1 i-i - CW c - pr a d 7? - d JM 7? rt O: d mı ı-i ı-t d: NM *C5 a. : - «rt <! 7^ d: h- 1 rt d: l-t EJ vs rt i-t d ET <! O < l-t rt> :" «^î»- i I-" fl) 0 M-?r N - rt - <-. O i- 1 O O 5 "» rt c i-i i-i O a. p. O GQi - M ft. a d << 00 r i-l "- ' t-> 00< S; & h 0 DJ 0 M. s~^ h- 1 w VO r t t- 1 Uı -J UJ V <- C T C M ^Q Ü 0 05 i pi i-i rt c rt l 1 i l-t (D h" P c (-.?r ^ rt) I- 1 I- 1 rt) rt) a-. h-^s i-t i-1 " 1 "CO i-l?r CT* d - OJ a : (-

15 "BURUK ACI/URMA TADI" JAPON SANATI 25. T. AKIYAMA, La Psinture Japnaise, Geneve: Skîra, Klasik (akademik) Japn Resmi larak bilinen KANO kulu da bu dönemde kurulmuş. KANO Masanbu ( )"nun başlattığı akımı, Kan ailesi XIX yy'a kadar, en saygın gelenek larak sürdürmüş. Ed ( ) döneminin, kent: yaşamına getirdiği yeni devinim, Ukiy ("yüzen dünya") kavramıyla anlatılmıştır. Yeni burjuva (tüccar)'larm güçlenmesiyle yeni değerler ve akımlar luşmuştur, ukiıj lgusu tüm sanatları etkilemiştir. Ancak KANO Eiku, renkli, süslü ve çarpıcı Mmyama kulunu biraz daha sürdürmüştür. Bu arada hem sylulara hem de halka (burjuvalara) berşeyler veren Statsu-Krin kulu rtaya çıkmıştır. SOTATSU ( ), her dalda başarılı lan üstün yetenekli bir Rönesans sanatçısıdır. Resimden seramiğe, lake'den dkumaya değin hepsini denemiş, MARUYAMA öky ( ), Batı etkisi altında, Batı ile Dğuyu uzlaştırmayı denemiş, başarılı lmuştur. 26. J. NUMATA, et al., acceptance f Western Cultures in Japan: XVI-XIX Centuries, Tky: ICEACS, Ozan YOSA Busn ( ) ve IKENO Taiga (172-76) gibi ünlü sanatçılar Nanga (Güney. Çin resmi)' geleneğinde "aydm-kişi" resimleri yapmışlar. Yaşam ve sanat birlikte UKÎYO-E'ye yönelmiş. Ressamlar da, yeni rmancılar gibi, kent hamamlarındaki, "yeşil evler" deki, eğlence-dinlence yerlerindeki şen ve cşkulu ruhu yakalamaya çalışmışlar. "Şunga" adı verilen açık-saçık aşk resimleri mda lmuş. Ukiy-e resmine ilgi artınca dizi-baskıya geçilmiş. Sanatçı M0R0N0BU (L ) siyah-beyaz (tek-renkli) baskıyı gerçekleştirmiş yılında iki renkli, 1765'te çk renkli baskı tekniği geliştirilmiş. (1774'de yayımlanan Japnca ilk "Anami Atlası"nm yeni geliştirilen bu tekniklerle basıldığı düşünülebilir), 25

16 242 BOZKURT GÜVENÇ 27. M. KUVABARA, Jssâ iyakutay, Tky: Ivasaki Bijutsusa, Saygıdeğer sanat eleşt irmenlerince "resimci" (grafikçi) sayılan ressamlar ARUNOBU, KÎYONAGA, UTAMARO, ŞARAKU, AKUSAY ve IROŞIGE aslında Ukiy-e sanatçısı idiler. Yaptıkları dizi baskılarla Batıya ulaşan XIX yy snu Fransız Resmini etkileyen sanatçılardır, bunlar. En ünlüleri OKUSAY ( ) ve İROŞIGE ( ) dir. Ressam OKUSAY' in ünlü, 6 değişik "pz"da Fuj i-dağı resimleri, "Kadın Desenleri", zamanında "Resimli Ansiklpedi" diye anılmış 15 ciltte planmış karikatürleri vardır. Bir Ukiy-e sanatçısı bile sayılmayan VATANABE Kazan "iss yakutay" (Günlük Gerçekler) diye bilinen resimlerinde, Tky'nun en yksul sınıfını çizmiştir. Bugünkü ölçülerle "plumcu", hatta "devrimci" bir sanatçı sayılması gereken Kazan, tutuklu bulunduğu hapisanede yaşamına sn vermiş. Özetle, Japn sanatının kökleri çk eski ve zengin kaynaklara uzanıyr. Bu sanatın türleri, temaları dönem dönem değişmiş, gelişmiştir. Ama knusu hep insan. lmuştur. Prtre, sanatının derece gelişmiş lması, belki de, sanatçının "Kendini bil"me tutkusuyla açıklanabilir. Japn sanatçısı açıklamamış ama anlatmıştır. O herşeyin ölçüsü lan insanı sevgisikavgasi, duygusal iniş-çıkışiarı, sevinei-kederi, düşleri-tutkuları, varlığı-yksulluğu içinde yaşayan kendi Özgün insanını anlatmış. Evrenseli aramamış ama kendi insanından "İnsan "a ulaşmıştır. BAÇELER VE ÇİÇEKLER 28. B.. CAMBERLAIN, Japanese Things, Tky: Charles E. Tutele C., 19 77(1905), pp.55 n,56. Japn Bahçesi dünyaca ünlü bir sanattır. Öteki ünlüler gibi ne tür, nasıl bir sanat lduğu çk iyi bilinmez. Gizemli bir sanattır. Bu yüzden tek bir "Japn Bahçesi" yerine "Japn bahçe sanatları"ndan sözetmek belki daha dğru labilir. Gerçekten de, Japnya'da yaygın bir dğal manzara (San-sui: dağ-su) duyarlığından çk çeşitli çiçek düzenleme kullarına uzanan türleri içine alan geniş bir "Bahçe sanatları" ailesi vardır. (Bkz: Tabl ). Japn dilinde, "dğa" ve "sanat" karşılığı özgün kavramlar lsaydı; bu sürekliliğe "Dğa Sanatları"da denebilirdi belki. Ama ikisi de yktur. Bahçe sanatının üç rtak Öğesi vardır: prak, su ve bitki! Başka bir deyişle, canlı ve cansız dğa, dağ ve su (sansui) ya da manzara. Dağlar genel kural larak ağaç ve rmanla örtülü lduğu için, sanatın üç ana öğesi insan-yapısı bahçelerde daha klay görülür. Bahçe sanatlarının amacı, dğal sansui'den alınan güzellik tadının insan emeğiyle yaratılmasıdır. Japnlar bu yaratma işinde, ulusal parklardan tek bir saksıda yaşatılan minik rmana değin değişik ölçek ve türleri denemiş hepsini de geliştirmişlerdir. Yöresel "Beylik isar" (kale) çevrelerinde kurulmuş lan ira-niva (va) bahçelerinde ki dğal ve yapma öğeler birbirinden ayrılmayacak Ölçüde dengelenmiş, bütünleştirilmiş tir, Bahçedeki hüyük benzeri küçük tepecikler dağları, gölcükler dğadaki suları (deniz, göl, akarsu ve şelale gibi); küçük by (bdur) ağaçlarla kaya-ysunları da

17 Türler. Dğal Yapma Miny atür (Engei) Bahçeler Öğeler Sansuî (Manzara) ira Niva ((Düz Bahçe) Kare-Sansui (Kuru Manzara) k-niva Bnsay (Saksı) îkeban (Vaz) Ye-r Dağ Tepe-kaya Kara kaya Su Deniz, Şalale Göl, Gölcük, Su (avuz) Kum-Çakıl Tepside Bahçe Mdelleri Saksıda Cüce ve Yaşlı Ağaç Vazda Düzenl Bit'ki Orman Ağaç Ç inr ysun (Maketler) Yetiştirme Yaprak Çeşitler/ Özellikler ölçek Dğal (Ulusal) Parklar Gezin t i/ ve Görüntü Bahçeleri 4 T Avlu Bahçeleri (Birin Niva Mdelleri ^ 0 * Tek Ağaç/ çk ağaç (Orman) Küçülüyr îkenb Sögets 0 hara K-riy

18 244 BOZKURT GÜVENÇ canlı dğayı simgeler. Bu simgeler, aslında, yarı dgalyarı yapmadır. Canlı öğeler dğadan alınmış ama insan eliyle seçilmiş, insan emeğiyle gerçekleştirilmiştir. ira-niva bahçelerinin, gezinti ve görüntü (manzara) bahçesi larak bilinen başlıca iki türü vardır. er iki tür bahçede de asıl amaç Sansui 'nin yaratılması, yaşanmasıdır. Gezinti bahçelerindeki manzara, belli bir yl ve yörünge izlenerek birçk nktadan görülür. Küçük by bahçelerde ki manzara, belli gözlem duraklarından görülecek biçimde tasarımlanmış tır. Manzara bahçelerinde, küçük de lsa, bir gezinti (tur) ylu vardır. Ünlü Köraku-en (Okayama ili) bahçesinde, kadar ünlü lmamakla birlikte belki nun kadar güzel lan Ritsurin K&en (Takamatsu ili) bahçesinde, Bahçenin tümünü çepeçevre görmeye elverişli manzara-seyir tepecikleri vardır. Tepeye döner bir ylla çıkılır. Oradan tüm bahçe,bahçenin en güzel köşe-raanzaları görülebilir. Ritsurin Köen bahçesindeki gezinti turunun tam rtasında, bir kap çayın sunulduğu güzel bir çayevi de vardır. Oturanlara yalnız çay değil, çevredeki güzel manzaralar da sunulur. Kiy'nun gezinti bahçelerindeki köprüler'tam rtadan zigzaglı (sahanlıklı yada köşe-dönemeçli) yapılmıştır. Köprünün rtasında durulur, sağa ya da sla dönülür. İşte durulan yerden, bahçenin en güzel manzaralarından biri görülür. Köprü manzarayı göstermek için rtadan kesilmiş, yarımlardan birisi kaydırılmış ve bir "manzara durağı" yaratılmıştır. Köprü dümdüz gitseydi, manzara belki hiç görülmeyecekti. Japn bahçesinde, nerede durulacağını, nereye çıkılacağını ne yöne bakılacağını gösteren işaretler yktur. Ancak yl, ylcuyu raya dğru götürür; görülecek manzaraları tek tek gösterir. Güzel manzara gösteren köprüler yanında, manzara larak gösterilen güzel köprüler de vardır. Japn bahçesinin, "büyük" ya da "küçük" luşu, dağ, su ve bitki bylarının Ölçeğine göre değişir. Dağ, su ve bitkileri uygun ölçeklerde seçerek, dar bir bahçeye derinlik, küçük bir tepeye yükseklik kazandırırlar. Söz gelişi, küçük bir gölcükteki minik adacıklar küçük gölü büyütür, büyük gösterir. Adaları küçültmek için ağaçları büyütür; adaları büyütmek için üzerindeki ağaçları küçültürler (Şekil 6). Manzara ve çay bahçelerinde bl sayıda taştan-yma feıier (işidr) ve başka aydınlatma gereçleri bulunur. Fenerler ylları, izleri ve sudaki yansımaları belirlemek içindir, Geceleri, manzara bahçelerinin belli nktaları tepeışıkları ve su-yankılarıyla aydınlatılarak, karanlık tepecikler (dağlar) ve pırıl pırıl parlayan su vurgulanır. Böyle bir anlatım tekniği, aydınlığı bellinktalarda playarak karanlığı büyütür. Japn bahçesi, gecenin karanlığında büyür, ayın aydınlığına dğru uzanır. Tanrıça Amaterasu (güneş) yükselmeğe başlayınca bahçe küçülür yeniden bir tabl ve manzara lur. Japnların "kare-sansui" adını verdiği kuru-manzara bahçesi, iki kez syutlanmış bir dğadır. Önce. siyahbeyaz bir manzara resminin yapılması, snra, manzara resminden esinlenmiş syut bir bahçenin yaratılmasıdır.

19 "BURUK ACI/URMA TADI" "JAPON SANATI 245 Planda Derinlik (.'..) Yanılsaması "" " Manzara - Siluetl.. ZS^ Sekil 6. Büyük-küçük tepeler ve büyükkiiçiik ağaçlar: Ölçek değişince mekân değişiyr. Yükselen Dai Yeryüzünde bilinen başka bir eşi-benzerî lmadığı için, belki de, "Japn Bahçesi" diye çağrılmaya en yaraşanı bu tür bahçedir. Byu-byutları küçüktür ama kişiye geniş bir mekân duygusu verir. Bir kaç parça kara taş dağları ve adaları; beyaz kum-çakıl suyu; kaya-ysunları canlı dğayı simgeler. Kunçakılın beyaz rengi, fırça sanatında kullanılan beyaz kağıdı, taşların is karası mürekkebin siyahını, s imgeler. Beyaz kum-çakıl, kara taşlar Çevresinde, eş-merkezli dalgalar çiziyrsa "deniz"dir; birbirine paralel düz dğrular çiziyrsa "akarsu" lur; varır gider kyanuslara ulaşır. Okyanusla, birlikte büyümeğe başlar - düşlerde. Kara adacıklar da kyanus' la birlikte büyür, kca adalar giderek Japnya lur. Kişi büyülenmiş gibi kalır kare~sansui 'nin karşısında. Snra herşey yeniden küçülmeğe başlayınca, kişi, uzun bir ylculuktan yine bahçeye ve kendisine döner. Düşünde yaptığı uzun ylculuktan biraz yrulmuştur. ak-niva> Japn Bahçesinin küçük bir "tepsi" ölçeğindeki minik bir mdeli, minyatürüdür. Dağından suyuna, ylundan köprüsüne, ağacından çiçeğine, çayevinden taş-fenerine, bu işvbir tür kuyumculuk (ya da mdelcilik) sanatı da denebilir. Bazı ünlü çay bahçelerinin (Şûgakuin vb gibi) uygulamadan önce, "tepsi" ölçeğinde tasarlandığı bilinmektedir.

20 BOZKURT GÜVENÇ Bnsay, küçük bir saksıda evilleştirilmiş yaşlı bir ağaç ya da bu ağacın evcilleştirilmiş sanatıdır. Yaşlı kca çınarın, yüzyıllık çamın insanda bıraktığı iz, bir cücelikten çk, saygın bir bilgeliktir. Bahçe dğayı küçültür; kare-sansui bahçeyi snsuzluğa götürür. Oysa, Bnsay insanı geçmişe, geçmişi insana yaklaştırır. Bnsay, zaman ölçeğini değiştirir. Kişinin, bilge ağaçla, geçmişten ve gelecekten knuşası gelir. 0 da sanki çk şey biliyrmuş, dilini bilseniz size tüm geçmişini, başına gelenleri, görüp geçirdiklerini anlatacakmış gibi durur. Bnsay bir tarih belgeselidir. Geçmişten bir belge, "zaman tüneli"nde gerçeküstücü bir ylculuktur. Bnsay, tek bir ağaç labileceği gibi, bir kru, rman da labilir. Bnsay ağaçlar büyüklerine benzerler kuşkusuz. Ama Bnsay'a benzeyen gerçek ağaçlar da vardır. Birbirine karışırlar. îkebana 9 geleneksel bahçe sanatları arasında en ünlüsüdür. Masa (vaz) Ölçeğinde yapılan bir çiçek, yaprak ve dal düzenlemesidir. îkebana sanatının biçim kurallarına göre, her düzenlemede cenneti, dünyayı, ve insanı simgeleyen üç öğe vardır. Bunlar, hepbirlikte bir düzen, mekân ve uyum (dğallık) duygusu vermelidir. îkebana, dğanın dğallığına insanın duyduğu özlemin türküsüdür. îkebana sanatları, rtada ve açıktır; sergilenir, incelenir,. öğrenilir-öğretilir ama başkaları beğensin diye değil, kişi kendini tanısın bilsin diye yapılır. îkebana yapan, fırçayla yazan kişi gibi, kendini görür. er küçük mevsimcikte, mevsime özgün çiçekler, yapraklar ve tlar dğada bulunduğu gibi kullanılır. Çanağa knan çiçek, bahçede, havuzda yetiştirilen,gibi, tek bir gnca, murcuk, bir dal ve yaprak da labilir. îkebana sanatının îkenb-riyu, K-riyû, hara-riyû, Sgetsu-riyû diye bilinen türleri ve kulları var. Sgetsu-riyû Okulu'nun Tky'daki Ulusal Merkezi, Ödüller almış bir çağdaş mimarlık anıtıdır, îkebana'nin önemini gösterebilir. Çay Bahçeleri için Özel bir ad yada gelenek yk ama ilginç bir tarihçe var, Ş6ğun İEYASU, Saray hayatı için 1615 yılında yayınladığı Özel yönergede, impararların siyasal ve idari kararlara katılmasını yasaklamış. Onların salt kültür ve sanat işleriyle uğraşmasına izin vermiş. Bugünkü İmparar büyük ölçüde bilim ve sanat işleriyle uğraşan bir biylji bilginidir, ulusal şiir yarışmaları düzenler. Sğun ÎEYASU'nun damadı lan İmparar Gmizun, güçlü kaynatasinınemirlerine karşı kyamamış, kendini gerçekten kültür ve sanat işlerine adamıştır. Ky kenti kuzeyinde yükselen bir yamaçta kurulmuş bulunan ünlü Şugakuin, (öğrenim) bahçeleri, nur. kendi eseridir. Şugakuin, alt, rta ve üst düzeylerde üç bahçeden luşur. RÖnesansın üç katlı palazz'ları gibi, geçmişten geleceğe dğru sürekli bir ylculuktur, öğrenim-bahçesi. Çayevini. dünyadan yalıtmağa, insanı dğaya ve kendine yaklaştırmağa çalışır. er düzeydeki bahçelerde ve çayevlerinde, sanatçının dünyası, çabası ve emeği görülür. Belki en çğu ünlü Katsura-rikyû en azı da Şugakuin'de. Katsura-rikyû'da yapı ve tasarım bahçeye egemendir, Şugakuirı 'da dğallıktır manzaraya egemen lan. Çay bahçesi bir Zen-bahçesi değildir. Ama yine de sanatçılığa sanatsal lmağa özenmeyen sylu bir sanattır,

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel:

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel: 1 ++ Büyük Pstane Cad. N:43 45 Kat:4 Bahçekapı 34420 İstanbul, Tel: 0 212 514 90 40 44 2 Öğretmene Ntlar: Önerilen ders planı, depremin bire bir yaşanmadığı yerlerde yaşayan öğrenciler ile uygulanmak üzere

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık. Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel özelliklerini ifade ettik. Atatürk ün

BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık. Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel özelliklerini ifade ettik. Atatürk ün 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ ATAM SENİ ÖZLÜYORUZ. BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık. Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel özelliklerini

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi nde ;

Cumhuriyet Dönemi nde ; O Orta Asya Türklerinin bahçe düzenlemeleri hakkındaki bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Bunun en büyük nedeni belki de Türklerin mekan olusturmada toprak, kerpic gibi cabuk dağılan malzeme kullanmalarının

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI SS MTEMTİK DENEME SINVI 8. SINIF SS MTEMTİK DENEME SINVI. 4.. Güneş ile yut gezegeni arasındaki uzaklık 80000000 km dir. una göre bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ),8.0 9 km

Detaylı

Bırakın doğa evinize gelsin!

Bırakın doğa evinize gelsin! Unica Class Bırakın doğa evinize gelsin! Gerçek malzemeler ile doğal tasarım 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Doğal bir özlem Modern hayat genellikle varlığımızın orijinal, gerçek ve saf yapıtaşlarını

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU 2014-2015 2014-2015 DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık. Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel özelliklerini

Detaylı

MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar

MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar Bu kitabın sahibi:... Tüm zamanların insanları, bütün dünyada, her zaman içinde yaşadıkları ve barındıkları bir yaşam alanına, bir eve ihtiyaç duymuşlardır. Öncelikle, mimari,

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATTERBERG LİMİTLERİ DENEYİ Bşluklardaki suyun varlığı zeminlerin mühendislik davranışını, özellikle de ince taneli zeminlerinkini etkilemektedir. Bir zeminde ne kadar su bulunduğunu (ω) bilmek tek başına

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ

EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA HAFTASI DÜNYA ÇOCUK HAKLARI HAFTASI DÜNYA SİNEMA GÜNÜ SONBAHAR MEVSİMİ YAPRAKLAR Atatürk ün kim olduğunu hatırladık. Atatürk

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler *Kendimi tanıyorum (İlgi ve yeteneklerim, hoşlandıklarım, hoşlanmadıklarım) *Arkadaşlarımı tanıyorum *Okulumu tanıyorum

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE Öğr. Gör. Ruhsar KAVASOĞLU 23.10.2014 1 Işık-Gölge Işığın nesneler, objeler ve cisimler üzerinde yayılırken oluşturduğu açık orta-koyu ton (degrade) değerlerine

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 01-016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 01-016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - MATEMATİK Adı ve Syadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 0 SINAV SÜRESİ : 40

Detaylı

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma ÇATI ELEMANLARI Dersi Dış mekan içinde yapılan ve daha çok dinlenme ihtiyacını karşılayan yapay çatı elemanları Pergola Kameriye Çardaklar Sığınma ve Korunma Işık ve Gölge Yoğunluğu Yağış durumu Çatı elemanlarının

Detaylı

"Yaşayan Bahar", ilkbahar mevsiminin gelişini kutlamak üzere tüm Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen bir etkinlik.

Yaşayan Bahar, ilkbahar mevsiminin gelişini kutlamak üzere tüm Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen bir etkinlik. Günün çevre haberi: "Yaşayan bahar" Baharın habercileri "kırlangıçlar" "leylekler" "ebabiller"... Tüm Avrupa'da doğa severler bu habercilerin yolunu gözlüyorlar... Siz de katılmak ister misiniz? "Yaşayan

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,.. j ~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..!r islam MiMARi MiRASINI KORUMA KONFERANSI THE CONFERENCE ON THE PRESERVATı"ON OF AACHITECTURAL HEAITAGE OF ISLAMIC CITIES 22-26/4/1985 ISTANBUL ~"":"'.;.-;.:.

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2 YAŞ MİNİK ARILAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2 YAŞ MİNİK ARILAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2 YAŞ MİNİK ARILAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikâye / Öykü / Masal: Paylaşalım bunları adlı hikâyemizi biz hazırladık. Tekerlemeler:

Detaylı

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ -Okul nedir? Okulumuzu tanıyoruz.okulumuzun bölümlerini tanıyoruz. -Okulda kimler çalışır ve ne iş yaparlar öğreniyoruz.

Detaylı

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye de nüfus ve nüfus sayımları II. III. IV. Türkiye de nüfus grafiği Türkiye de nüfus sayımının amaçları ve snuçları

Detaylı

ARALIK AYI +3 YAŞ ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI

ARALIK AYI +3 YAŞ ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ 2016 2017 Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI ARALIK AYI +3 YAŞ Engelliler Haftası (3 Aralık ) Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası (12-18 Aralık ) Kış Mevsimi Yeni Yıl ( 31 Aralık-

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması Yrd.Doç.Dr. Emrah MADENCİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI NEDİR? Canlıların beslenme ve barınma

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik Sonbahar

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATTERBERG LİMİTLERİ DENEYİ Bşluklardaki suyun varlığı zeminlerin mühendislik davranışını, özellikle de ince taneli zeminlerinkini etkilemektedir. Bir zeminde ne kadar su bulunduğunu (ω) bilmek tek başına

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP İÇİNDEKİLER GİRİŞ Afrika ve Afrikalılar 13 BİRİNCİ KİTAP Bir Yuruba Efsanesi: Dünyanın Yaratılışı 23 Küçük Tanrı Obatala, Beş Parmaklı Beyaz Horoz ve Kara Kaplan 23 Kara Kaplan'la Beş Parmaklı Beyaz Horoz

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU YILDIZ GRUBU MART AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU YILDIZ GRUBU MART AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU YILDIZ GRUBU MART AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ SU- BİTKİLER Su ile ilgili bildiklerimiz kavram haritası oluşturduk. Su çeşitlerini listeledik. Suyu kullandığımız yerlere göre grupladık.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme ÖLÇÜLENDİRME Bir resimde görülen uzunluklarla, bunların gösterdiği gerçek uzunluklar arasındaki orana ölçek denir. Örneğin, 180 mm. boyundaki bir kurşun kalemin kağıt üzerinde çizilmiş boyu 18 mm ise,

Detaylı

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 WORD 2010 İÇERİK 1. 2. 3. 4. 5. Genel bilgiler Wrd ile neler yapabilirsiniz? Wrd penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Belgeler ile ilgili işlemler 6. Yeni bir belge luşturmak Varlan bir

Detaylı

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları RAPUNZEL Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pncereden komşu evin bahçesindeki

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ İçindekiler I. GİRİŞ II. III. ÜNİVERSİTE KONUMU İNŞAAT ÖNCESİ VE SONRASI GÖRÜNTÜLER a. 1998-İnşaat öncesi b. 2013-Kampusun bugünü Sabancı Üniversitesinin

Detaylı

DUVAR BOŞLUKLARI 4/13/2015

DUVAR BOŞLUKLARI 4/13/2015 Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK 1. Yapım ilkeleri Lento (Üst başlık) Denizlik (Alt Başlık) Söve 2. Boşluğun duvardaki

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÜNLÜK PLANI Süre 40 dakika Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) ALT LERİ KONU: Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak

Detaylı

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir.

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. MISIR BAHÇELERİ En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. pramitler Mısırlıların kralarına yaptıkları

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Şiir BEZ BEBEKLE KUKLASI. 2. basım. Resimleyen: Burcu Yılmaz

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Şiir BEZ BEBEKLE KUKLASI. 2. basım. Resimleyen: Burcu Yılmaz Refik Durbaş BEZ BEBEKLE KUKLASI ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Şiir Resimleyen: Burcu Yılmaz 2. basım Refik Durbaş BEZ BEBEKLE KUKLASI Resimleyen: Burcu Yılmaz Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör: Ebru Akkaş

Detaylı

Prof. Şazi SİREL 13.12.2005 2 / 6

Prof. Şazi SİREL 13.12.2005 2 / 6 AYDINLATMA Aydınlatma konularında bir yazı dizisine başlarken, önce, bu sözcükten ve aydınlatma tekniği kavramından, bu gün ve en azından altmış yıldır, ne anlaşıldığını ve ne anlaşılması gerektiğini açıklığa

Detaylı

B o ğ a z iç i nde Mocan Yalısı...

B o ğ a z iç i nde Mocan Yalısı... I9 DEKORASYON B ğ a z iç i nde Mcan Yalısı... u ay, 257 senedir aynı ailenin elinde lan ve bütün ihtişamıy la günümüze kadar gelebilen bir yalıdayız: Fethi Ahmet Pa şa Yalısı. İngiltere Kraliçesi Victria

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Rönesans Heykel Sanatı

Rönesans Heykel Sanatı Rönesans Heykel Sanatı Ortaçağda heykel mimariye bağımlıdır. Fakat Rönesans döneminde, heykel mimariden bağımsız eserler olarak karşımıza çıkar. Heykeller meydanlarda, saraylarda ve köşklerde sergilenmeye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Suyun yeryüzünde, buharlaşma, yağış, yeraltına süzülme, kaynak ve akarsu olarak tekrar çıkma, bir göl veya denize akma vs gibi hareketlerine su

Suyun yeryüzünde, buharlaşma, yağış, yeraltına süzülme, kaynak ve akarsu olarak tekrar çıkma, bir göl veya denize akma vs gibi hareketlerine su Suyun yeryüzünde, buharlaşma, yağış, yeraltına süzülme, kaynak ve akarsu olarak tekrar çıkma, bir göl veya denize akma vs gibi hareketlerine su döngüsü denir. Su döngüsünü harekete geçiren güneş, okyanuslardaki

Detaylı

Esnek Su İzolasyonu için 2 Komponentli Poliüretan Enjeksiyon Reçinesi

Esnek Su İzolasyonu için 2 Komponentli Poliüretan Enjeksiyon Reçinesi EN 1504-5 Esnek Su İzlasynu için 2 Kmpnentli Pliüretan Enjeksiyn Reçinesi 1. TANIMI Çk düşük vizkziteye sahip MDI esaslı, iki kmpnentli pliüretan enjeksiyn reçinesi. BUMERANG STV 2K 110 ıslak veya kuru

Detaylı

Çin Bahçe Sanatı Kısa Tarihi

Çin Bahçe Sanatı Kısa Tarihi ÇİN BAHÇE SANATLARI Çin Bahçe Sanatı Kısa Tarihi Çin in klasik bahçe sanatının başlangıcı hakkında, şimdiye kadar net bir bilgi elde edilememiştir. Ancak bahçe mimarisinin kullanım özellikleri analiz edildiğinde;

Detaylı

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ ENEME MTEMTÝK GEOMETRÝ ENEMELERÝ 1. ( ) 1, 3 9 : 9 4 6 0,5 1 4. K dğal sayısının 36 ile bölümünden kalan 14 tür. işleminin snucu kaçtır? 1 ) 3 ) 1 ) ) 1 E) 3 3 una göre, aşağıdakilerden hangisi 4 ile tam

Detaylı

Roma mimarisinin kendine

Roma mimarisinin kendine Roma Bahçe Sanatı Daha sonraları Roma İmparatorluğunun en fazla geliştiği yıllarda, Romalı generallerin harpler sonucu dünyanın dört köşesine Roma mimarisinin taşınmasına sebep olmuştur. Roma mimarisinin

Detaylı

KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE

KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE Ferforje bir sanat olarak tanımlanmaktadır. Ferforje, Fransızca "Fer forgé" kelimesinden gelmektedir ve Fransızca'da "dövme demir" anlamına gelmektedir. Günümüzde Ferforje

Detaylı

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER Bir yapıyı dış etkilere karşı koruyan taşıyıcı sisteme çatı denir. Belirli aralıklarla yerleştirilen çatı makaslarının, yatay taşıyıcı eleman olan aşıklarla birleştirilmesi ile

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: DUVARLAR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: DUVARLAR ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: DUVARLAR DUVARLAR Duvarlar mekanlarımızı sınırlayan düşey elemanlardır. Çok çeşitli şekillerde sınıflandırılabilirler.

Detaylı

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1 şığın Mdülasynu 008 HSarı 1 Ders İçeriği Temel Mdülasyn Kavramları LED şık Mdülatörler Elektr-Optik Mdülatörler Akust-Optik Mdülatörler Raman-Nath Tipi Mdülatörler Bragg Tipi Mdülatörler Magnet-Optik Mdülatörler

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca Ljistik & Tedarik Zinciri Prjesi 16.02.2015 / B.Arda Dedekca Ljistik Genel bakış Ljistik şirketleri cir büyüklüklerine göre 3 grupta tplanabilir A-Yılllık cirsu 0 50 mtl (Pazarın %75 i) yerli sermaye B-Yıllık

Detaylı

Sanılanın aksine her ormanın ve ağacın bir yaşı vardır ve zamanla ormanlarında yenilenmesi gerekir.

Sanılanın aksine her ormanın ve ağacın bir yaşı vardır ve zamanla ormanlarında yenilenmesi gerekir. Ahşap pencere kullandığınızda kesilen ağaçlara mı üzülüyorsunuz. Buna bir son verin çünkü sizin için kullandığımız ürünler FSC damgalı sürdürülebilir orman politikasına uygun olarak kesilmiş ağaçlardır.

Detaylı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı YAZ 2015 SAYI: 305 58 59 şehir tanıtımı Çin in fuar şehri: Guangzhou GUANGZHOU, ZİYARETÇİLERİNE HEM TİCARET HEM ZİYARET İMKANLARINI BİR ARADA SUNUYOR. BAŞAR KURTBAYRAM TUR REHBERİ şehir tanıtımı 60 61

Detaylı

RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR Tanımlar Renk Oluşumu Gökyüzünde yağmur sonrasında olağanüstü bir renk kuşağı ( gökkuşağı ) görülür. Bunun nedeni yağmur damlalarının, cam prizma etkisi ile ışığı yansıtarak altı

Detaylı

EBRU YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER VE EBRU TEKNİKLERİ Asiye Yaman

EBRU YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER VE EBRU TEKNİKLERİ Asiye Yaman EBRU YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER VE EBRU TEKNİKLERİ Asiye Yaman Tekne Su yüzeyinde yapılan bir sanat olan ebrûda kullanılan malzemelerden ilki içine kıvam arttırıcılı suyu koyacağımız ebru teknesidir.

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN

Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN 1-Resim Tahtaları ve Masaları Resim tahtaları üzerine resim kâğıdının bağlanarak çizimlerin yapılması amacıyla kullanılır. Üst yüzeyi ve kenarları düzgün ve pürüzsüz

Detaylı

SU HALDEN HALE G İ RER

SU HALDEN HALE G İ RER SU HALDEN HALE GİRER Doğada Su Döngüsü Enerji Kaynağı Güneş Suyun yeryüzünde, buharlaşma, yağış, yeraltına süzülme, kaynak ve akarsu olarak tekrar çıkma, bir göl veya denize akma vs gibi hareketlerine

Detaylı

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Röleve Ölçüsü Alma Röleve Bina Proje Çizim Merdiven Çizimleri Bina Plan Çizimleri Çatı Çizimleri Bina Kesit Çizimleri Bina Görünüş Çizimler

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL 26-30 EYLÜL (2. Hafta) olarak programda EYLÜL 9-23 EYLÜL (. Hafta) olarak programda 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ DENİZYILDIZLARI SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ DENİZYILDIZLARI SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ DENİZYILDIZLARI SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikâye / Öykü / Masal: Yardımlaşalım adlı hikayemizi biz hazırladık. Tekerlemeler:

Detaylı

1. BÖLÜM. MÜHENDİSLİK ÇİZİMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR ve GEREÇLER

1. BÖLÜM. MÜHENDİSLİK ÇİZİMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR ve GEREÇLER 1. BÖLÜM MÜHENDİSLİK ÇİZİMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR ve GEREÇLER MHN 113 Mühendislik Çizimi 2 1. Giriş Mühendislik çizimi (teknik resim), mühendisler arasındaki iletişimi en kolay ve en doğru şekilde sağlaması

Detaylı

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) www.endustriyelyapi.com.

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) www.endustriyelyapi.com. www.endustriyelyapi.com.tr İçindekiler Endüstriyel Yapı Ltd. Şti. Kurulduğu 2005 yılından itibaren uygulamış olduğu 500.000 m² yi aşkın baskı beton zemin ve sıva tecrübesiyle, bugün özellikle Samsun ve

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

İZYAPI DEKORASYON.

İZYAPI DEKORASYON. İZYAPI DEKORASYON 2 0 1 6 www.izyapidekorasyon.com Hakkımızda İz Yapı Dekorasyon Duraks, dekora f yalı mlı sıva sektöründe, gelişen teknolojiyi ve müşteri taleplerini dikkate alarak bina edilmiş sektörün

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

HIGHGATE DE VINTAGE VE ÇAĞDAŞ ÇIZGILERIN ARMONISI

HIGHGATE DE VINTAGE VE ÇAĞDAŞ ÇIZGILERIN ARMONISI DEKO HOME Senem ÖZTÜRK / senem.ozturk@alem.com.tr www.architecta-interiors.com DOROTHEE JUNKIN HIGHGATE DE VINTAGE VE ÇAĞDAŞ ÇIZGILERIN ARMONISI Taşıdığı geleneksel ögeler ve karakteri korunurken, çağdaş

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: TASARIM ELEMANLARI

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: TASARIM ELEMANLARI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: TASARIM ELEMANLARI 1. ÇİZGİ ve NOKTA... 3 a-çizgilerle Yapılan Tasarım Çalışmaları... 3 b- Nokta ile Yapılan Tasarım Çalışmaları... 5 c-çizgi ve Noktalarla Oluşturulan Özgün Tasarımlar...

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ. Nihan Demirkasımoğlu

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ. Nihan Demirkasımoğlu TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Nihan Demirkasımoğlu 1 İçerik Sistem Kuramları Eğitime Sistem Yaklaşımı Eğitim sisteminin Alt Sistemleri Bu konu, Başaran ve Çınkır ın (2012) Türk Eğitim Sistemi ve

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI. Hikaye / Öykü / Masal: Dürüstlük adlı hikayemizi biz hazırladık.

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI. Hikaye / Öykü / Masal: Dürüstlük adlı hikayemizi biz hazırladık. FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikaye / Öykü / Masal: Dürüstlük adlı hikayemizi biz hazırladık. Tekerlemeler: Vücudumuz, dünyamız tekerlemerini

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı