Gelir Dağılımı. Gelir dağılımını belirleyen faktörler; Adil gelir dağılımı - Gelir eşitsizliği. otonus.home.anadolu.edu.tr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gelir Dağılımı. Gelir dağılımını belirleyen faktörler; Adil gelir dağılımı - Gelir eşitsizliği. otonus.home.anadolu.edu.tr"

Transkript

1 İKT442 Gelir Dağılımı Türkiye de Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk Bir ekonomide belli bir dönemde yaradlan gelirin kişiler, hane halkları, sınıflar ve ürejm faktörleri arasında bölüşülmesini ifade etmektedir. Gelir eşitsizlikleri ile sosyal ve ekonomik kurumlar arasında nasıl bir ilişki olduğunu, zengin ve yoksul arasındaki gelir farklılığının zaman içindeki değişimini, gelir eşitsizliğindeki değişikliklerin servet, sermaye birikimi ve büyüme üzerindeki etkilerini ve kaynak dağılımını ortaya koymaktadır. İKT442 Türkiye Ekonomisi Gelir dağılımını belirleyen faktörler; 115 Adil gelir dağılımı - Gelir eşitsizliği ÜreJm araçları mülkiyej, Kamu hizmetlerinin dağılımı, İşgücü hareketliliği, PoliJk tercihler, Sendikal hakların yaygınlığı ve kullanımı Bir toplumda gelir eşitsizlikleri fazla ise ne gibi sorunlar olabilir? Kastedilen her bireyin- hanenin gelirden eşit pay almasını sağlamak değildir. Kapitalizm içinde teorik olarak bu mümkün değildir. O halde burada kastedilen gelir dağılımında iyileşme, düşük gelir gruplarının gelirden daha fazla pay almasını sağlama ve yoksulluğu azaltmakdr. Bu nedenle gelir dağılımı kavramı yanında, artan bir biçimde gelir eşitsizliği kavramı kullanılmaya başlanmışdr

2 Gelir dağılımı Gelir eşitsizliği nasıl ölçülür? 118 Fonksiyonel gelir dağılımı Kişisel gelir dağılımı Üretim sürecinde ortaya çıkan gelirin, üretim faktörleri ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki dağılımını gösteren yaklaşımdır. Üretim faktörlerinin ulusal gelirden aldıkları paylar (ulusal gelir içindeki ücret, faiz, rant ve kâr payları) hakkında bilgi verir. Toplam gelirin toplumu oluşturan bireyler, aileler ve gruplar arasındaki dağılımını ifade eder. 119 Gelir ve Yaşam Koşulları AraşDrması Hanehalkı Bütçe AnkeJ Değişim Aralığı, Aralık Ölçüsü, Göreli Ortalama Sapma, Standart Sapma, Varyans, Logaritmik Varyans, Değişim Katsayısı, Gini Oranı, Yüzde Payları, Lorenz Eğrisi, Pareto Katsayısı ve Atkinson Eşitsizlik Ölçüsü. Gelir dağılımı serilerinde, değişkenliğin (dağılımın) fazla olması eşitsizliğin de fazla olmasını göstermektedir. Lorenz Eğrisi: Gini Katsayısı: 120 Lorenz eğrisi, yüzde olarak ülkedeki toplam gelirin ne kadarını kaç kişinin aldığını göstermektedir. Lorenz eğrisi, eğer gelirin dağılımında bir eşitlik söz konusu ise 'tam eşitlik doğrusu' adını alır. Gelirler bireyler arasında eşit olarak dağılmışsa Lorenz eğrisi mutlak eşitlik doğrusu ile çakışarak 45 'lik bir doğru biçimini alacakdr. 121 Bir Lorenz Eğrisi ölçüsüdür. G=A / (A+B) Lorenz eğrisinin tam eşitlik doğrusundan uzaklaşmaya başlayarak daha çukur hâle gelmesi gelir paylaşımında eşitsizlik olduğu anlamına gelmektedir. 2

3 Gini Katsayısı: 122 Gini katsayısı '0' ile '1' arasında değer alabilir. Bir toplumda gelir adaletli olarak paylaşılmışsa (herkes eşit gelir elde ediyorsa) Gini katsayısı '0' değerini almakta, toplumdaki gelirler yalnız bir kişi tarahndan alınmışsa Gini katsayısı '1'e eşit olmaktadır. 123 Dünya da ve Türkiye de Gelir Dağılımına Genel Bakış Gini oranı, Lorenz eğrisine bağlı olup Lorenz ile köşegen arasında kalan alanın, köşegenin aldnda kalan toplam alana oranına eşiir. Gini oranının artması eşitsizliğin arjğını, azalması ise eşitsizliğin azaldığını gösterir. Küreselleşme? / Yoksulluk? Dünya; Gelirden Alınan Pay 124 Dünya nüfusunun 1/5 i açlık sınırında yaşamaktadır, Dünya nüfusunun 1/3 ü aşırı yoksulluk sınırının aldndadır, Dünya nüfusunun %80 i dünya gelirinin %15 i ile yejnmek zorundadır, Dünya nüfusunun en zengin %20 si, dünya gelirinin %85 ini elde etmektedir. 125 Ülkenin Gelir Grubu Toplam Nüfus Nüfus Payı % Toplam GSMH ($) Gelir Payı Kişi Başına GSHM ($) Düşük Gelir 846,141, ,652,131, ,161 Orta Gelir 4,812,542, ,095,002,077, ,408 Yüksek Gelir 1,116,551, ,718,726,418, ,518 Dünya 6,775,235, ,228,178,259, ,706 3

4 Batsın bu dünya; Servet dağılımı (2013); Bölgelerin Serveqen Aldıkları Pay

5 AB- 27 ve Türkiye Gini Katsayıları 130 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 AB27 Belçika Bulgaristan Çek Cum. Danimarka Almanya Estonya İrlanda Yunanistan İspanya Fransa İtalya G. Kıbrıs Litvanya Letonya Lüksemburg Macaristan Malta Hollanda Avusturya Polonya Portekiz Romanya Slovenya Slovakya Finlandiya İsveç İngiltere İzlanda Hırvatistan Türkiye 131 Türkiye yüzde 40'lık Gini katsayısıyla 124 ülke arasında en iyiden en kötüye doğru sıralama yapıldığında 70. sırada yer alıyor. Türkiye de gelir dağılımı çalışmaları Türkiye de Yapılmış Gelir Dağılımı Çalışmaları Sonuçları 132 Türkiye de hanehalkı gelirini temel alan gelir dağılımı anketlerine dayanılarak Türkiye de bireysel gelir dağılımı sonuçlarını elde etmeye yönelik, farklı yöntemler içeren birçok çalışma yapılmışdr. TÜİK, 2006 yılından ijbaren Avrupa Birliği uyum çerçevesinde gelir dağılımı istajsjklerini üretmek üzere bağımsız bir gelir dağılımı araşdrması olan Gelir ve Yaşam Koşulları AraşYrması nı uygulamaya başlamışdr

6 Yüzde 20'lik grupların gelirden aldığı paylar, Güncel Gelir Dağılımı Sonuçları 135 %20'lik gruplar Birinci % 20 5,1 5,8 5,8 5,6 5,8 5,8 5,9 6,1 İkinci % 20 9,9 10,6 10,4 10,3 10,6 10,6 10,6 10,7 Üçüncü % 20 14,8 15,2 15,2 15,1 15,3 15,2 15,3 15,2 Dördüncü % 20 21,9 21,5 21,9 21,5 21,9 21,7 21,7 21,4 Beşinci % 20 48,4 46,9 46,7 47,6 46,4 46,7 46,6 46,6 Gini Katsayısı 0,43 0,41 0,4 0,41 0,402 0,404 0,402 0,400 P80/P20 9,5 8,1 8,1 8, ,7 136 Kent- Kır Kent %20'lik gruplar Birinci %20 6,4 5,5 6,2 6,1 6 6,3 6,2 6,4 6,4 İkinci %20 11,5 10, ,7 10, ,8 10,9 10,9 Üçüncü % ,3 15, ,3 15,2 15,3 15,2 Dördüncü %20 22,6 21,8 21,2 21,9 21,1 21,6 21,5 21,3 21,1 Beşinci %20 43,5 47,5 46, ,3 45,7 46,2 46,1 46,4 Gini Katsayısı 0,37 0,42 0,39 0,39 0,4 0,39 0,39 0,39 0,392 Kır Birinci %20 6,1 5,6 6,4 6,5 6,1 6,2 6,1 6,1 6,7 İkinci %20 11,3 10,2 11,1 10,8 10, ,9 11,2 11,4 Üçüncü %20 15,9 15, ,6 15,9 15,7 15,7 15,9 16,1 Dördüncü %20 22,6 22,6 22,3 22,5 23,1 22,8 22,5 22,8 22,6 Beşinci %20 44,2 46,3 44,2 44, ,3 44, ,3 Gini Katsayısı 0,38 0,41 0,38 0,38 0,38 0,38 0,39 0,38 0, Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelire göre gini katsayısı, İBBS, 1, Düzey - SR, Level TR1 İstanbul 0,375 0,346 0,362 0,363 0,373 0,371 0,384 0,392 TR2 BaY Marmara 0,350 0,321 0,331 0,361 0,360 0,365 0,356 0,337 TR3 Ege 0,426 0,376 0,387 0,381 0,387 0,397 0,382 0,370 TR4 Doğu Marmara 0,392 0,393 0,335 0,368 0,341 0,326 0,344 0,322 TR5 BaY Anadolu 0,413 0,379 0,402 0,408 0,367 0,374 0,369 0,396 TR6 Akdeniz 0,421 0,418 0,387 0,403 0,397 0,404 0,407 0,399 TR7 Orta Anadolu 0,342 0,328 0,339 0,395 0,362 0,366 0,360 0,342 TR8 BaY Karadeniz 0,372 0,360 0,366 0,382 0,348 0,335 0,338 0,331 TR9 Doğu Karadeniz 0,378 0,346 0,365 0,359 0,327 0,327 0,309 0,315 TRA Kuzeydoğu Anadolu 0,381 0,405 0,436 0,407 0,404 0,390 0,393 0,398 TRB Ortadoğu Anadolu 0,404 0,397 0,405 0,415 0,417 0,427 0,386 0,373 TRC Güneydoğu Anadolu 0,396 0,366 0,395 0,411 0,404 0,396 0,375 0,380 6

7 P80/P20 göstergesi Lorenz Eğrisi 138 Son %20 lik grubun toplam gelirden aldığı payın, ilk %20 lik grubun payına oranıdır yılında P80/P20 göstergesi 7,7 kajr. P80/P20 göstergesi kentsel yerlerde 7,2 kırsal yerlerde ise 6,5 olarak hesaplandı. 139 Gelirin nüfusa dağılımındaki eşitsizliğin grafik gösterimi olan Lorenz eğrisi de bir önceki yıla göre gelir dağılımında önemli bir değişim olmadığını eğrilerdeki çakışma ile göstermektedir. Birikimli gelir yüzdeleri ,1 16,8 16,5 5, Birikimli fert yüzdeleri 31,8 53,4 53, Gelir türlerine göre yıllık kullanılabilir fert gelirlerinin oransal dağılımı 141 Gelir Türleri Maaş ve ücret 39,2 41,9 42,9 43,7 44,8 46,5 48,3 Yevmiye 3,3 4,1 3,5 3,6 3,6 3,4 3,2 Müteşebbis 28,8 22,4 20,4 20,2 21,4 20,4 19,6 Gayrimenkul 2,9 4,4 5 4,2 3,9 3,5 3,3 Menkul kıymet 2,7 4,2 5,3 4,5 3,8 3,3 3,1 Transfer 23 22,2 22,7 20,5 19, ,7 Toplam Yüzde 20'lik fert grupları Gelir türleri Dördüncü İlk %20 (1) İkinci %20 Üçüncü %20 %20 Son %20 Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Maaş- ücret 48,3 31,5 44,0 46,6 47,4 51,6 Yevmiye 3,2 20,7 9,6 3,8 2,3 0,5 Müteşebbis 19,6 20,2 18,4 16,3 17,9 21,5 Tarım 6,4 11,7 8,7 7,4 6,6 5,1 Tarım dışı 13,2 8,6 9,6 8,9 11,3 16,4 Gayrimenkul 3,3 0,9 1,0 1,8 2,7 4,7 Menkul kıymet 3,1 2,4 2,2 2,4 2,5 3,8 Sosyal transferler (2) 19,7 17,4 20,8 25,7 24,3 16,0 Emekli ve dul- yejm aylıkları 18,2 10,5 17,8 24,0 23,3 15,2 Diğer sosyal transferler 1,5 7,0 3,0 1,7 0,9 0,8 Hanelerarası transferler (Alınan) 2,5 5,4 3,5 3,1 2,7 1,8 Diğer gelirler 0,2 1,4 0,6 0,3 0,1 0,0 7

8 Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar ijbariyle yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirin dağılımı, TOPLAM İlk %20 İkinci %20 Üçüncü %20 Dördüncü %20 Son %20 Yüzde 100,0 6,1 10,7 15,2 21,4 46,6 Ortalama Medyan ( ) Türkiye de 2013 yılında hanehalkı başına düşen ortalama yıllık kullanılabilir gelir iken, ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelir ise dir. İstanbul Bölgesi gelir ile ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir geliri en yüksek olan bölge durumundadır. Bunu, ortalama gelir ile BaD Anadolu Bölgesi izlemektedir. En düşük ortalama gelire sahip bölge ise ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi dir. Hanehalkı fertlerinin esas işteki durumlarına göre yıllık ortalama esas iş gelirleri, Ortalama gelir ( ) 145 Türkiye de Yoksulluk Türkiye Kır Kent Toplam Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Toplam Ücretli, maaşlı Yevmiyeli İşveren Kendi hesabına

9 Yoksulluk Yoksulluk Tanımları 146 Küreselleşme sürecinin beraberinde gejrdiği gelir eşitsizliğini ardrma etkisi sonucunda Dünya Bankası yapdğı çalışmalarla yoksulluk kavramını dünya gündemine yerleşjrmişjr. Ülkemizde gelir dağılımı göstergelerinin yanında, izlenecek ekonomi polijkalarında yoksulluk göstergeleri de önem kazanmaktadır. Dünya Bankası, BM,IMF, UNCTAD Mutlak yoksulluk; bir insanın günlük asgari kalori gereksinimine göre hesaplanır. Bu miktar yukarıda belirjldiği gibi ülkelerin sosyo- ekonomik yapıları ve coğrafi koşullarına göre değişebilmektedir. (sadece gıdayı dikkate alır) Göreli yoksulluk ise, iki yoldan hesaplanır. Birincisinde gelir dağılımı yüzdeleri baz alınır, ikincisinde ise kişi başına ortalama gelirin belirli bir oranı yoksulluk sınırı olarak alınır. (salt kişi başına ortalama geliri esas alması, dolayısıyla kişilerin yaşam standardı hakkında yeterli bilgi vermez) Yoksulluğun tanımı; Yoksulluk sınırı yöntemlerine göre fert yoksulluk oranları Gelir Harcama Yöntemler TÜİK yapdğı çalışmalarda göreli yoksulluğu eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirlere göre; Medyan gelirin % 40 ı, Medyan gelirin % 50 si, Medyan gelirin % 60 ı, Medyan gelirin % 70 i, olarak hesaplamakta, bu sınırların aldnda eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelire sahip olanlar yoksul olarak tanımlamaktadır. Uluslararası karşılaşdrmalarda kullanılabilmek üzere, sadnalma gücü paritesine göre günlük kişi başına 1 $, 2.15 $ ve 4.30 $ değerleri yoksulluk sınırı olarak tanımlanmışdr. Gıda yoksulluğu (açlık) 0,87 0,74 0,48 0,54 0,48 Yoksulluk (gıda + gıda dışı) 20,5 17,81 17,79 17,11 18,08 Kişi başı günlük 1 $'ın aly 0, Kişi başı günlük 2,15 $'ın aly Kişi başı günlük 4,3 $'ın aly Harcama esaslı göreli yoksulluk - - 1,55 1,41 0,52 0,47 0,22 0,21 0,14 0,06 0,06 16,36 13,33 8,41 6,83 4,35 3,66 2,79 2,27 2,06 16,16 14,5 14,7 15,06 15,12 9

10 150 Yoksulluk sınırı yöntemlerine göre fert yoksulluk oranı (%) Gelire dayalı göreli yoksulluk sınırlarına göre yoksul sayıları, yoksulluk oranı Yoksulluk sınırı ( ) 40% % % % Yoksul sayısı (Bin kişi) 40% % % % Yoksulluk oranı (%) 40% 9,6 10,3 10,0 9,9 9,9 9,0 50% 16,1 16,9 16,6 16,0 16,2 14,9 60% 23,7 23,8 23,5 22,6 22,6 22,3 70% 30,6 30,8 30,4 29,7 30,3 29,4 Gelire dayalı göreli yoksulluk sınırlarına göre bölgesel yoksul sayıları ve oranı (2013) Hane büyüklüğü arjkça yoksulluk artmaktadır.* İBBS, 1. Düzey Yoksulluk sınırı ( ) Yoksul sayısı (Bin kişi) Yoksulların oranı Yoksulluk oranı (%) (%) Türkiye TR1 İstanbul ,6 3,8 TR2 BaY Marmara ,6 2,4 TR3 Ege ,1 5,3 TR4 Doğu Marmara ,1 3,9 TR5 BaY Anadolu ,1 4,5 TR6 Akdeniz ,2 15,1 TR7 Orta Anadolu ,6 5,4 TR8 BaY Karadeniz ,1 4,7 TR9 Doğu Karadeniz ,0 1,9 TRA Kuzeydoğu Anadolu ,8 7,2 TRB Ortadoğu Anadolu ,5 13,2 TRC Güneydoğu Anadolu ,9 32,5 Hanehalkı büyüklüğü TÜRKİYE 23,02 20,67 15,42 13,98 13,64 13,52 14, ,41 14,49 8,44 10,95 9,36 9,85 11, ,08 13,71 9,22 8,27 8,06 8,23 9, ,67 27,4 22,41 17,54 20,79 21,14 21, ,41 51,06 44,08 41,83 39,79 37,68 38,5 10

11 154 Yoksul fert oranı (%) Hanehalkı Yoksul fert oranı (%) büyüklüğü TÜRKİYE , , , , ,05 KENT , , , , ,21 KIR , , , , , Hane türüne göre yoksulluk; Hanehalkı türü Yoksul hanehalkı oranı (%) TÜRKİYE Çekirdek aile (çocuklu) Çekirdek aile (çocuksuz) Ataerkil veya geniş aile Tek yetişkinli aile, diğer KENT Çekirdek aile (çocuklu) Çekirdek aile (çocuksuz) Ataerkil veya geniş aile Tek yetişkinli aile, diğer KIR Çekirdek aile (çocuklu) Çekirdek aile (çocuksuz) Ataerkil veya geniş aile Tek yetişkinli aile, diğer EğiJm durumlarına göre yoksulluk; Eğiim durumu Fert yoksulluk oranı Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın TÜRKİYE yaşından küçük fertler Okur- yazar değil İlkokul İlköğreim Ortaokul ve orta dengi meslek Lise ve lise dengi meslek Yüksekokul, fakülte ve üstü Hanehalkı fertlerinin çalışdğı sektöre göre yoksulluk oranları İşteki durum ve sektör İsJhdamdaki fertler (İşteki durum) Ücretli maaşlı Yevmiyeli İşveren Kendi hesabına Ücretsiz aile işçisi Sektör Tarım Sanayi Hizmet

12 10. BYKP nda sosyal koruma alanındaki hedefler Genel değerlendirme; Gini Katsayısı 0,40 0,38 0,37 0,36 Kişi Başı Günlük 4,30 Doların AlDndaki Nüfus Oranı (%) 13,3 2,8 2,3 <1,0 Göreli Yoksulluk (%) 25,0 22,6 22,0 19,0 159 İşsizlik ve yoksulluk birbirlerinden ayrılmıyorlar, Sektörlere göre bakıldığında en yüksek yoksulluk oranı %33 ile tarımda, Türkiye genelinde 15 yaş aldndaki nüfusun %26 sı yoksulluk sınırının aldnda, Kır yoksulları giderek çoğalmakta, Hanehalkı büyüklüğü arjkça, yoksulluk da atmakta, EğiJm seviyesi düştükçe yoksulluk daha da artmakta, Ekonomideki büyüme ve TL'nin değer kazanması Türkiye'deki yoksulluk sınırında bulunanların sayısını azalj. 12

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 89 132. 90 ŞADAN ÇALIŞKAN ABSTRACT TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Yrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN* ÖZET Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, tüm dünyada

Detaylı

Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli

Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İktisat Bölümü, Kaynaklar Yerleşkesi, Buca 35160, İzmir Tel: 0-232-4535042/3009

Detaylı

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Haziran 2010 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ayşen Candaş Proje danışmanı Prof. Dr. Ayşe Buğra

Detaylı

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Haziran 2010 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ayşen Candaş Proje danışmanı Prof. Dr. Ayşe Buğra

Detaylı

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1 türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri 2 Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri türkiye de e itime eri imin belirleyicileri DR. OZAN BAKIŞ* DOÇ.

Detaylı

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU Ülkemizde bugüne değin resmi kurumlar, çeşitli özel kuruluşlar

Detaylı

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET Hande ŞAHİN 1 Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET Yoksulluk, dünyada giderek derinleşen bir problem haline gelmektedir.

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği

Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği MAKALE / ARTICLE Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği Regional Income Inequality in Turkey Alpay FİLİZTEKİN, 1 Murat Alp ÇELİK 2 Bu araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu nun 1994 ve 2003 Hane Halkı Gelir

Detaylı

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER GAYRİ SAFİ KATMAA DEĞER BÖLGESEL SONUÇLAR 4-2011 TÜRKİYE STATİSTİK KURUMU Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı Yıllık Hesaplar Grubu NİSAN 2014 ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal,

Detaylı

Türkiye de ve Dünya da Yoksulluk Üzerine Bir Araştırma

Türkiye de ve Dünya da Yoksulluk Üzerine Bir Araştırma SESSION 3D: Büyüme ve Gelişme III 423 Türkiye de ve Dünya da Yoksulluk Üzerine Bir Araştırma Asst. Prof. Dr. H. Yunus Taş (Yalova Universty, Turkey) Asst. Prof. Dr. Selami Özcan (Yalova University, Turkey)

Detaylı

Yurttaşların Cebinden Devletin Kasasına: Türkiye de Kim Ne Kadar Vergi Ödüyor?

Yurttaşların Cebinden Devletin Kasasına: Türkiye de Kim Ne Kadar Vergi Ödüyor? Yurttaşların Cebinden Devletin Kasasına: Türkiye de Kim Ne Kadar Vergi Ödüyor? Sonuç Raporu 31 Mayıs 2006 E. Ünal Zenginobuz 1 Gökhan Özertan 1 İsmail Sağlam 1 Fatoş Gökşen 2 1 Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi

Detaylı

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ TÜRKĐYE'DE ĐŞGÜCÜ PĐYASASININ GENEL GÖRÜNÜMÜNE ĐLĐŞKĐN GĐRĐŞ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ Arş.Gör. Banu METĐN * Bir ülke ekonomisinin insan kaynağını somut olarak yansıtan, o ülkedeki işgücü miktarı ve

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Turkish Bir Bakışta Eğitim: OECD Göstergeleri - 2006 Türkçe Özet Bir Bakışta Eğitim, eğitimciler, politika yapıcılar, öğrenciler ve velilere

Detaylı

Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları

Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları 02/10/2014 Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları 1. Giriş Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre; hanehalklarının yaptığı sağlık harcaması, hanelerin finansal korumadan yoksun kalarak zorunlu ihtiyaçlarından

Detaylı

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. YOKSULLUK:

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. YOKSULLUK: Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. YOKSULLUK: TERMİNOLOJİ, TEMEL KAVRAMLAR VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 1. GİRİŞ Coşkun Can Aktan ve İstiklal

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU 8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU SOSYAL-İŞ SENDİKASI MART 2010 Bu çalışma direnişteki TEKEL işçisi kadınlara armağan edilmiştir 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ve TABLOLAR

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

KALKINMAYA FARKLI BİR BAKIŞ: İYİ OLUŞ

KALKINMAYA FARKLI BİR BAKIŞ: İYİ OLUŞ KALKINMAYA FARKLI BİR BAKIŞ: İYİ OLUŞ Özge Gökdemir 1 Ruut Veenhoven 2, In: Yayına Hazırlayanlar: Ahmet Faruk Aysan & Devrim Dumludağ Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar (New approaches to development), Ankara,

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ SOSYAL DURUM RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ SOSYAL DURUM RAPORU Hazırlayan: Emine AKTUĞ 2013 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGELER... 4 DEMOGRAFİK YAPI... 5 1. İL VE İLÇELERİN NÜFUSU... 5 2. NÜFUS GÖSTERGELERİ...

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE DE GENÇLİK

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE DE GENÇLİK İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE DE GENÇLİK GENÇLİK ÇALIŞMALARI BİRİMİ 2007 Bu doküman Prof. Dr. Nurhan Yentürk tarafından derlenmiştir. AMAÇ Bu doküman Türkiye'de TÜİK, DPT, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,

Detaylı

Milli geliri yükselterek, döviz rezervlerini artırarak, her yıl ortalama yüzde 5 büyüyerek bir ülkeyi değiştirmek mümkün olmuyormuş!

Milli geliri yükselterek, döviz rezervlerini artırarak, her yıl ortalama yüzde 5 büyüyerek bir ülkeyi değiştirmek mümkün olmuyormuş! Yaprak Özer İndeks İçerik İletişim Danışmanlık CEO Her şey para değil Milli geliri yükselterek, döviz rezervlerini artırarak, her yıl ortalama yüzde 5 büyüyerek bir ülkeyi değiştirmek mümkün olmuyormuş!

Detaylı

tepav İŞGÜCÜ PİYASALARININ GÖZ ARDI EDİLEN SORUNLARI: Eksik İstihdam, Atıl İstihdam ve Beceri Uyuşmazlığı Aralık2013 N201341 POLİTİKANOTU

tepav İŞGÜCÜ PİYASALARININ GÖZ ARDI EDİLEN SORUNLARI: Eksik İstihdam, Atıl İstihdam ve Beceri Uyuşmazlığı Aralık2013 N201341 POLİTİKANOTU POLİTİKANOTU Aralık2013 N201341 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Güneş A. Aşık 1 Analist, Ekonomi Etütleri İŞGÜCÜ PİYASALARININ GÖZ ARDI EDİLEN SORUNLARI: Eksik İstihdam, Atıl İstihdam

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı