GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR"

Transkript

1 GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR A) ATAMA İŞLEMLERİ Asil listedeki kişilerin adreslerine iadeli taahhütlü olarak belge isteme yazısı gönderilir. Bu yazıda hangi belgelerin istenildiği, belgelerin teslim edileceği yer ve bu belgelerin ne zamana kadar teslim edilebileceği hususları açıkça belirtilir. Ayrıca istenilen belgeler ile ilgili açıklamalar ve gerekli belge örnekleri Başkanlığınız/Defterdarlığınız internet sitesinde yayınlanır. İSTENİLECEK BELGELER 1- Nüfus cüzdanı fotokopisi (3 adet), - Nüfus cüzdanının T.C. kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir. - Fotokopiler, aslı ile karşılaştırılarak Başkanlığınızca/Defterdarlığınızca onaylanacaktır. 2- Öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeler, - Yüksek öğrenim bitirme diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Başkanlığınızca/Defterdarlığınızca onaylanacak örneği, - Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı veya 4 yıllık lise) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlığınızca/Defterdarlığınızca onaylanacak örneği, (diplomada hazırlık sınıfı görünmüyor ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge gerekmektedir.) - Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı veya Başkanlığınızca/Defterdarlığınızca onaylanacak örneği. 3- Son üç ay içinde çekilmiş dört adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olması gerekmektedir.) 4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair beyan formu, (Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların ilgili belge örneklerini de teslim etmeleri gerekmektedir.) 5- Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan belgenin aslı,

2 SOYADI ADI 1- İKAMETGAH ADRESİ : GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU FOTOĞRAF 2- HALEN OTURMA ADRESİ : 3- ÖĞRENİM DURUMU (EN SON BİTİRDİĞİ OKULUN ADI VE YERİ) TARİHTEN TARİHE 4- AİLEYE AİT BİLGİLER BABASININ ANNESİNİN EŞİNİN KARDEŞLERİNİN ( 18 Yaşından Büyük olanlar ) SOYADI ADI : DOĞUM YERİ VE TARİHİ : UYRUKLUĞU: YAŞAYANLARIN ADRESİ : 5- EN SON ÇALIŞTIGINIZ YER : TARİHTEN TARİHE İŞVERENİN ADRESİ : AYRILIŞ SEBEBİ : 6- HAKKINIZDA VERİLMİŞ BULUNAN MAHKUMİYET HÜKMÜ VEYA HALEN DEVAM EDEN CEZA DAVASI BULUNUP BULUNMADIĞI : VAR ( ) YOK ( ) YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BİLDİRİRİM ( İMZA TARİH ) TC KİMLİK NO SOYADI ADI BABA ADI ANA ADI DOĞUM YERİ DOĞUM TARİHİ MEDENİ HALİ UYRUĞU DİNİ İL İLÇE NÜFUS CÜZDANI SURETİ MAHALLE KÖY CİLT NO SAYFA NO (SIRA NO) KÜTÜK NO (AİLE SIRA NO) VERİLİŞ SEBEBİ VERİLİŞ TARİHİ SERİ NO KAYITLI OLDUĞU NÜFUS İDARESİ ASKERLİK Başlama Tarihi, Terhis Tarihi, Cezaları NÜFUS CÜZDANI SURETİNİ ONAYLAYANIN SOYADI : ADI : GÖREVİ : İMZA-MÜHÜR-TARİH :

3 6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Başkanlığınız/Defterdarlığınız internet sitesinde yayınlanacak ve aşağıdaki hususlara dikkat edilerek adaylara doldurtulacaktır. Formun, biçimine ve aşağıdaki açıklamalara uygun şekilde bilgisayar veya daktilo ile iki nüsha olarak, silinti ve kazıntı yapılmadan eksiksiz doldurulması gerekmektedir. a. Adrese dayalı nüfus kayıt bilgi sistemine göre, ikametgâh adresi ile halen oturma adresinin aynı olması gerekmektedir. b. Bütün adresler (anne, baba ve kardeş adresleri de dahil) kısaltma yapılmaksızın, şehir, semt, cadde, sokak, kapı numarası yazılmak suretiyle eksiksiz doldurulacak; geçici oturma adresleri yazılmayacaktır. Vefat eden yakınlar için adres kısmına VEFAT yazılacaktır. c. Nüfus cüzdanı bilgilerinde (özellikle isimlerde) kesinlikle kısaltma yapılmayacaktır. Nüfus cüzdan sureti ile ilgili bölüm nüfus cüzdanı bilgileri ile aynı olacaktır. (Nüfus cüzdanı eski olanlar Aile Sıra No bölümüne Kütük No yu yazacaklardır.) d. İki adet fotoğraf her bir forma çerçeve ile belirlenen bölüme uygun boyutta kesilerek zımbalanmadan yapıştırılacaktır. e. Kişi hakkında verilmiş mahkûmiyet veya halen devam eden ceza davası varsa ilgili yer işaretlenecektir. f. Formlar fotoğraf yapıştırıldıktan sonra fotokopi ile çoğaltılmayacaktır. g. En son çalışılan yer kısmına iş yeri yazıldıktan sonra alt kısımdaki kutucuklar doldurulacaktır. Daha önce hiçbir yerde çalışmayanlar bu bölümü boş bırakacaklardır. h. Formun en alt kısmında yer alan nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmının boş bırakılması gerekmektedir. (Formun bu bölümü Başkanlığınızca/Defterdarlığınızca onaylanacaktır.) i. Kardeş sayısı dörtten fazla olanlar, listeye sığmayan kardeş bilgilerini aynı başlıklar altında aynı boyut ve ebatta beyaz dosya kâğıdına, yine bilgisayar veya daktilo ile iki nüsha olarak doldurup isim ve tarih yazarak imzalayacaklardır. j. Tarih ve imza bölümüne formun doldurulduğu tarih yazılıp imzalanacaktır. k. Kardeş sayısı dörtten fazla olanlar hariç, formun bütünü, tek sayfa olarak hazırlanacaktır. Formun alt kısmındaki bölüm Başkanlığınızca/Defterdarlığınızca onaylanacaktır. 7- Mal bildirimi formu, 8- Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşunda çalışıyor ise, çalıştığı kurum, statü, göreve başlama tarihi ve sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları belge.

4 NOT: Eksik belge ve bilgisi bulunanların ataması yapılmaz. Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir. Belge aslı ile birlikte fotokopisini de getiren adayların belgeleri Başkanlığınızca/Defterdarlığınızca onaylanacaktır. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 2. Getirilen belgeler kontrol edilerek teslim alınır. İmzalı belge teslim listesi oluşturulur. 3. Belge teslimi için verilen son gün mesai bitiminde belge teslim etmeyenler listesi oluşturulur ve durum tutanak ile tespit edilir. 4. Belgelerini zamanında ve tam olarak teslim edenler için güvenlik soruşturması yaptırılır. Kamu kurumlarında çalışanlar için kurumlarından muvafakat istenir. (399 ve 4/B ye tabi ile sözleşmeli banka personeli için muvafakat istenmez.) 5. Belgeleri tam, muvafakati olumlu ve güvenlik soruşturma süreci sorunsuz olanlar için önce sistemdeki atamalar bölümüne bilgi girişi yapılır sonra atama onayı alınır. 6. İl Emniyet Müdürlüğünden Güvenlik Soruşturma yazısı olumlu gelmeyenlerin durumları Vergi Dairesi Başkanlığınız/Defterdarlığınız Değerlendirme Komisyonuna bildirilir ve Komisyonun vereceği karara göre işlem yapılır. 7. Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerine yedek listeden sıradaki adaya boşalan yere atanmak üzere belgelerini teslim etmesi için iadeli taahhütlü olarak belge isteme yazısı gönderilir. (Örneğin; Hakkari İli Yüksekova ilçesini kazanan asil adaylardan biri yukarıda sayılan sebeplerden ötürü atanamayacak ise yedek listede yer alan ilk adaya Yüksekova ilçesine atanmak üzere belgelerini teslim etmesi için iadeli taahhütlü olarak belge isteme yazısı gönderilecektir). Eğer aynı anda birden fazla yerde boşluk söz konusu olursa sıradaki yedeğin başvuru formunda doldurduğu tercih sırası esas alınarak belge isteme yazısı gönderilir. (Örneğin; Hakkari İlini kazanan asil adaylardan aynı anda birden fazlası yukarıda sayılan sebeplerden ötürü atanamayacak ise ve sınav sonuç duyurusunda atanmaya hak kazandıkları yerlerin Merkez, Yüksekova olması varsayımında yedek listede yer alan ilk adayın başvuru formuna bakılacaktır. Söz konusu adayın başvuru formunda yer alan tercih sıralamasında bu sayılan iki yerden hangisi önce ise o yere atanmak üzere belgelerini teslim etmesi için iadeli taahhütlü olarak belge isteme yazısı gönderilecektir. Ardından yedek listede yer alan diğer adayın başvuru formunda doldurduğu tercih sırası esas alınarak süreç devam ettirilecektir).

5 Aynı işlem boşalan her bir yer için yukarıdaki esaslara göre tekrarlanır. 8. Başka kurumdan muvafakat ile gelen personelin kurumlarından dosyaları geldikçe geçmiş hizmet kayıtları sisteme girilir. 9. İnsan Kaynakları Programına (İNKA) yeni kaydedilecek personelin bilgi girişleri Yeni Personel Kaydet ekranından yapılmaktadır. Bu ekrana personelin Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik No su girilerek Kimlik Bilgilerini Mernis Servisinden Getir butonuna basıldığında, ilgili personelin kimlik bilgileri söz konusu ekrana Mernis den aktarılmaktadır. Ancak Doğum Yeri İl, İlçe, Medeni Hali ve Kan Grubu alanlarına ilgili bilgilerin girişi manuel (elle) olarak yapılacaktır. Diğer taraftan, Sicil Bilgileri, Eğitim Bilgileri, İletişim Bilgileri, Aile Bilgileri ve Terfi Bilgileri alanlarında istenilen zorunlu bilgilerin girileceği tabidir. Yeni Kaydı yapılacak personele ait yukarıda belirtilen bilgilerin girişi yapıldıktan sonra Tamam butonuna basıldığında bilgi girişi yapılan personele ilişkin kadro talebi İNKA üzerinden gerçekleştirilmiş olacaktır. B- EĞİTİME İLİŞKİN İŞLEMLER Aday olarak atanan memurların yetiştirilmeleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesine istinaden 27/06/1983 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik ile Gelir İdaresi Başkanlığının 26/12/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde yer alan hükümler esas alınarak yapılmaktadır. Verilecek eğitimler Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. 1- Temel Eğitim Bu eğitim Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen temel eğitim konuları dikkate alınarak hazırlanır ve bu eğitimde devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken asgari bilgiler verilir. Temel Eğitim, ilgili Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen Temel Eğitim ile İlgili İlkeler kısmının 3 üncü maddesine göre on günden az, iki aydan çok olamaz. Söz konusu eğitim adaylık süresince belli aralıklarla gerçekleştirilebilir. 2- Hazırlayıcı Eğitim Bu eğitim Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen konulardan aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak hazırlanır ve bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine intibakını sağlamak amacını güder. Hazırlayıcı eğitim, ilgili Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (c) bendinde belirtilen Hazırlayıcı Eğitim ile İlgili İlkeler kısmının 2 inci maddesine göre bir aydan az, üç aydan çok olamaz. Söz konusu eğitim adaylık süresince belli aralıklarla gerçekleştirilebilir. 3- Sınavların Değerlendirilmesi Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 12 inci Maddesi ile Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 21 inci maddesine göre adayların her iki eğitimden başarılı sayılabilmesi için yapılacak her bir sınavdan yüz üzerinden en az altmış puan almaları gerekmektedir.

6 C- ASKERLİK İŞLEMLERİ Askerlik işlemleri 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 17/10/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği ne göre yapılmaktadır. Bu kapsamda; 1- Askere sevkini tehir ettirmek isteyen personelden anılan Yönetmelik ekindeki Ek 4 Form ve yeni tarihli askerlik durum belgesi alınarak belgeler tam olarak kontrol edildikten sonra Milli Savunma Bakanlığına iletilmek üzere Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir. Bu yazıda personelin askere sevkinin göreve başlama tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği ne istinaden Gelir Uzman Yardımcılığı staj süresi olan 3 yıl sonrasına kadar tehir edilmesi talep edilir. 2- Askere sevk tehiri talep edilen personelin lisansüstü eğitim nedeniyle veya başka bir kurumdan tecili varsa ya da göreve başlamadan önceki celp dönemlerinden sonuçlanmamış bakaya durumu varsa tecil talebi reddedilir. Kişiye önceki tecilini iptal ettirmesi durumunda tecil yapılabileceği bildirilir. 3- Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı ile gerekli yazışmaları yaptıktan sonra sevk tehiri belgesini ilgiliye tebliğ edilmek üzere bir yazı ekinde gönderir. 4- Askere sevk tehiri yapılan personel görevden staj süresi içinde herhangi bir şekilde ayrılırsa görevden ayrılma tarihi yine Milli Savunma Bakanlığına iletilmek üzere Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilir. 5- Askere sevk tehiri Gelir Uzman Yardımcılığı nedeniyle yapılmış olan personel staj süresi içerisinde askere sevk edilmek isterse söz konusu Yönetmeliğin ekindeki Ek 4 Form duruma uygun olarak doldurulmak suretiyle ilgilinin askere sevk tehirinin iptal edilmesi istemiyle Milli Savunma Bakanlığına iletilmek üzere Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir. Personel askere sevk tehirinin iptal edilmesinden sonra askere gidebilir. NOT: Yukarıda yer verilen açıklamalar dışındaki hususlara ilişkin ilgili mevzuat uyarınca, mevzuatta tereddüt edilmesi halinde ise Başkanlığımızdan görüş alınarak işlem yapılacaktır.

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği R.G. Tarihi:02.09.2003 R.G. Sayısı:25217 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler AmaçveKapsam Madde 1 Bu Yönetmelik Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28650 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TUS BAŞVURU KILAUZU 2014 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 Bu İç Yönetmelik; 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla

Detaylı

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER İLK KAYIT - Lisans ve Ön Lisans Düzeyinde İlk Kayıt ÖSYM Yerleştirmesi İle İlk Kayıt Özel Yetenek Sınavı İle Yerleşenler İçin İlk Kayıt Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kayıtları Devlet Türk Musikisi

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN İŞ-KUR, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29384 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN 2015 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

ÖĞRETMENLERİN 2015 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU ÖĞRETMENLERİN 2015 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU Öğretmenlerin, 2015 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı

Detaylı

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanlığı EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ HAZIRLAYAN Ramazan BORU APK Uzmanı

Detaylı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı EĞİTİM VE YETKİLENDİRME BİLGİ SİSTEMİ (EYBİS) DENETÇİ YETKİLENDİRME BAŞVURU ALANI KULLANICI KILAVUZU

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27354. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27354. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27354 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANANLARIN İŞÇİ OLARAK ALINMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28599 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinin yurt genelinde

Detaylı

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Malzemeler İlgili Firmalar Tarafından Fatura İle Teslim Edilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle Sayılarak

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Ulusal adres veri tabanındaki değişikliklerin güncellenmesine, yurt içinde ve

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

2015 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 maddesi (4924 Sayılı Kanunla eklenen) ile

2015 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 maddesi (4924 Sayılı Kanunla eklenen) ile 2015 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL) Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 maddesi (4924 Sayılı

Detaylı