ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet ATAÇ Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1971 Öğrenim Durumu: Profesör Doktor Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Çukurova Üniversitesi 1993 Öğret. Formasyon Eğitim/Fizik Çukurova Üniversitesi 1993 Y Lisans Fizik Çukurova Üniversitesi 1996 Doktora Fizik/Atom Molekül Fiziği Gazi Üniversitesi 2002 Görevler: Unvan Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Fen-Edebiyat Fakültesi Celal Bayar Üniversitesi Ar.Gör. Fen-Edebiyat Fakültesi Gazi Üniversitesi Yar.Doç. Fen-Edebiyat Fakültesi Celal Bayar Üniversitesi Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi Celal Bayar Üniversitesi Profesör Fen-Edebiyat Fakültesi Celal Bayar Üniversitesi İdari Görevler: Görevi Görev Yeri Başlama Bitiş Dekan Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fak Manisa MYO Müdürlüğü Celal Bayar Üniversitesi Manisa MYO 2014 Üniversite Senato Üyeliği Celal Bayar Üniversitesi 2014 Vakıf Yönetim Kurulu üyeliği CBÜ Yüksek Öğretim Vakfı 2012 Gördes MYO Müdürlüğü Celal Bayar Üniversitesi Gördes MYO Fen-Ed. Fak. Uzlaştırma Kurul Üyeliği Celal Bayar Üniversitesi 2011 Üniversite Senato Üyeliği Celal Bayar Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Temsilciliği Fen-Edebiyat Fakültesi Celal Bayar Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanlığı Celal Bayar Üni. FenEd. Fak. Atom ve Molekül 2009 Fiz Bölüm Başkan Yrd. Celal Bayar Üni. Fen-Ed. Fak. Fizik Bölümü

2 Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı : C 60 and The Symmetry of Icosahedral, Yüksek Lisans Tezi, Ahmet ATAÇ, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996, ADANA. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet KOCA Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : Bazı Metal(II) Nikotinamid ve İzonikotinamid Bileşiklerinin Yapılarının İncelenmesi " Doktora Tezi, Ahmet ATAÇ, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, ANKARA Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şenay Yurdakul Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 1. Bardak, F., Bazı İzonikotinik asit N-oksit Metal Halojen Bileşiklerinin sentezlenmesi ve yapılarının IR Spektroskopisi ile Tayini, Celal Bayar Üniversitesi, Çalışır Z., 3,5-Piridindikarboksilik asit molekülünün bazı metal halojen Bileşiklerin yapılarının titreşimsel Spektroskopi ile incelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi, Çulcular E., Bazı 2,5-Piridindikarboksilik asit metal halojen bileşiklerinin sentezlenmesi ve yapılarının titreşimsel spektroskopi ile incelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi, Bilgili S. 3,4-piridinedikarboksilik asit molekülünün yapı parametrelerinin ve titreşimsel özelliklerinin teorik olarak incelenmesi Celal Bayar Üniversitesi, Karaca Ç., 5-iyot salisilik asit molekülünün spektroskopik yöntemlerle deneysel ve teorik olarak incelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi, Maviş T., Nikotinik asit N-oksit Molekülünün Bazı Metal(II) Halojen Komplekslerinin Sentezlenmesi ve Spektroskopik Olarak İncelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi, Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: 1. Çalışır Z. Bazı Aromatik Bileşiklerin Spektroskopik Özelliklerinin Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi devam ediyor. 2. Köse E. Bazı organik moleküllerin spektroskopik analizlerinin Yoğunluk Fonksiyon Teorisi kullanılarak yapılması, Celal Bayar Üniversitesi, devam ediyor. 3. Maviş T. Doktora ders aşaması, Celal Bayar Üniversitesi, devam ediyor.

3 Projelerde Yaptığı Görevler: 1. Ulusal Araştırma Alt Yapı İmkanlarının Aktifleştirilmesi ve Ekonomik Kayıpların Azaltılması CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF , Proje Yöneticisi devam ediyor 2. Bazı bioaktif ligandların kristal yapılı geçiş metali bileşiklerinin sentezi ve yapılarının deneysel ve teorik yöntemlerle tayini CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF , Proje Yöneticisi devam ediyor 3. The spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, NMR and UV-Vis) and quantum chemical studies (DFT approach) of 3,4-difluroaniline adlı sunumun yapılması CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU HIZLI DESTEK Projesi, FEF , Proje Yöneticisi Ülkemizdeki Test-Analiz Laboratuarlarına Hizmet ve Donanım Kriterlerine Göre Erişimin kolaylaştırılması ve Performans Göstergelerinin Geliştirilmesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF , Proje Yöneticisi Bazı Moleküllerin Spektroskopik Özelliklerinin ve Moleküler Yapı Analizinin Deneysel ve Densıty Functıonal Theory (Yoğunluk Fonksiyon Teorisi) Yardımıyla Teorik Olarak İncelenmesi ve Komplekslerinin Deneysel Olarak Sentezlenmesi, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF , Proje Yöneticisi Pyridine 2,5 dikarboksilik asit molekülünün bazı metal halojen bileşiklerinin spektroskopik özelliklerinin incelenmesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FBE , Proje Yöneticisi, Piridinedikarboksilik Asitlerin Yarı Deneysel, Hartree-Fock ve Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi (DFT) Yöntemleri ile Geometrik ve Titreşimsel Özelliklerinin İncelenmesi ve Bazı Metal Halojen Komplekslerinin sentezlenerek titreşimsel spektroskopi ile incelenmesi, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF , Proje Yöneticisi, Bazı İzonikotinik asit Metal Halojenür Komplekslerinin Yapılarının Titreşimsel Spektroskopi ile İncelenmesi, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF , Proje Yöneticisi, Manyetik Bilgi Depolama amaçlı Yarı-Metalik CO 2 ince filmlerinin ve ferromanyetik iyon ekilmiş TIO2 Rutile kristalin Manyetik, Elektrik ve optik özelliklerinin incelenmesi, TÜBİTAK Projesi, 104T176, Yardımcı Araştırmacı. 10. Bazı isonikotinamid ve kinozalin metal ( ) bileşiklerinin yapılarının titreşimsel spektroskopi ile incelenmesi, GAZİ ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, F.E.F. 05/ , Yardımcı Araştırmacı, 2001.

4 11. Nikotinamid tetrasiyanonikel ve halojenür izonikotinamid bileşiklerinin infrared spektroskopi ile incelenmesi, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF 200-6, Yardımcı Araştırmacı, Metal halojenür izonikotinamid bileşiklerinin infrared spektroskopi ile incelenmesi, GAZİ ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, F.E.F. 05/ ,Yardımcı Araştırmacı, Ab-inito yöntemleri ile bazı moleküllerin yapısal parametrelerinin ve titreşimsel spektrumlarının incelenmesi, TÜBİTAK Projesi, TBAG-1948(100T071), Yardımcı Araştırmacı, Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

5 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik Haftalık Saati Öğrenci Dönem Dersin Adı Yıl Sayısı Teorik Uygulama Fizik I (Mühendislik Fak) Atom ve Molekül Fiziği I *İleri Atom Fiziği Güz *Molekül Modelleme I Araştırma Yön. Ve Tek. (Muhasebe prog.) Araştırma Projesi (Tez Ödevi) Spektroskopi Mesleki Yabancı Dil II ). (Muhasebe prog.) *İleri Molekül Fiziği I Bahar *Molekül Modelleme II Atom ve Molekül Fiziği II (S Araştırma Projesi (Tez Ödevi) *İleri Molekül Fiziği I *Molekül Modelleme I Güz Atom ve Molekül Fiziği I Araştırma Projesi (Tez Ödevi) Physics I (Mühendislik Fak) Araştırma Yön. Ve Tek. (MYO) Physics II (Mühendislik Fak) *Molekül Modelleme II Bahar *İleri Molekül Fiziği I Malzeme Teknolojisi I (MYO) Girişimcilik (MYO) * İşaretli dersler, lisansüstü dersleridir.

6 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler(sci) : 1. Mehmet Karabacak, Sibel Bilgili, Ahmet Atac Molecular structure, spectroscopic characterization, HOMO and LUMO analysis of 3,3 -diaminobenzidine with DFT quantum chemical calculations Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., Article In Press 2. M. Karabacak, L. Sinha, O. Prasad, S. Bilgili, Alok K. Scahan, A.M. Asiri, Ahmet Atac Spectral investigation and theoretical study of zwitterionic and neutral forms of quinolinic acid Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., Article In Press 3. E. Kose, A. Atac, M. Karabacak, The spectroscopic and quantum chemical studies of 3,4- difluoroaniline Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect. 143 (2015) , C. Karaca, A. Atac, M. Karabacak, Quantum chemical calculation (electronic and topologic) and experimental (FT-IR, FT-Raman and UV) analysis of isonicotinic acid N-oxide Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect. 140 (2015) 85 95, M. Karabacak, E. Kose, E. B. Sas, M. Kurt, A. M. Asiri, A. Atac DFT calculations and experimental FT-IR, FT-Raman, NMR, UV-Vis spectral studies of 3-fluorophenylboronic acid Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect. 136 (2015) , C. Karaca, A. Atac, M. Karabacak, Conformational analysis, spectroscopic study (FT-IR, FT-Raman, UV, 1 H and 13 C NMR), molecular orbital energy and NLO properties of 5- iodosalicylic acid Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect. 136 (2015) , Mehmet Karabacak, Sibel Bilgili, Ahmet Atac Molecular structure investigation of neutral, dimer and anion forms of 3,4-pyridinedicarboxylic acid: A combined experimental and theoretical study Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 135 (2015) Mehmet Karabacak, Sibel Bilgili, Ahmet Atac Theoretical study on molecular structure and vibrational analysis included FT-IR, FT-Raman and UV techniques of 2,4,5-trimethylbenzoic acid (monomer and dimer structures) Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 134 (2015) M. Karabacak, Etem Kose, Ahmet Atac, E. B. Sas, Abdullah M. Asiri, Mustafa Kurt Experimental (FT-IR, FT-Raman, UV Vis, 1 H and 13 C NMR)and computational (density functional theory) studies on 3-bromophenylboronic acid Journal of Molecular Structure, 1076 (2014) , Ahmet Atac, Caglar Karaca, Salih Gunnaz, Mehmet Karabacak Vibrational (FT-IR and FT- Raman), electronic (UV-vis.), NMR ( 1 H and 13 C) spectra and reactivity analyses of 4,5-

7 dimethyl-o-phenylenediamine Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 130 (2014) M. Karabacak, Etem Kose, Ahmet Atac, Abdullah M. Asiri, Mustafa Kurt Monomeric and dimeric structures analysis and spectroscopic characterization of 3,5-difluorophenylboronic acid with experimental (FT-IR, FT-Raman, 1 H and 13 C NMR, UV) techniques and quantum chemical calculations Journal of Molecular Structure, 1058 (2014) 79-96, E. Kose. A. Atac, M. Karabacak, P.B. Nagabalasubramanian, A.M. Asiri, S. Periandy, FT- IR and FT-Raman, NMR and UV spectroscopic investigation and hybrid computational (HF and DFT) analysis on the molecular structure of mesitylene Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect. 116 (2013) , Mehmet Karabacak, Sibel Bilgili, Tugba Mavis, Mustafa Eskici, Ahmet Atac, Molecular structure, spectroscopic characterization (FT-IR, FT-Raman, UV and NMR), HOMO and LUMO analysis of 3-ethynylthiophene with DFT quantum chemical calculations Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 115 (2013) , E. Kose, F. Bardak, Ahmet Atac, M. Karabacak, M. Ali Cipiloglu, Determination of structural and vibrational spectroscopic features of neutral and anion forms of dinicotinic acid by using NMR, infrared and Raman experimental methods combined with DFT and HF", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 114 (2013) 38 45, M. Karabacak, Etem Kose, Ahmet Atac, M. Ali Cipiloglu, Mustafa Kurt,"Molecular structure investigation and spectroscopic studies on 2,3-difluorophenylboronic acid: A combined experimental and theoretical analysis", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 97 (2012) , Mehmet Karabacak, Caglar Karaca, Ahmet Atac, Mustafa Eskici, Abdullah Karanfil, Etem Kose, "Synthesis, analysis of spectroscopic and non-linear optical properties of the novel compounds:(s)-n-benzyl-1-phenyl-5-(thiophen-3-yl)-4-pentyn-2-amine", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 97 (2012) , Etem Kose, Ahmet Atac, Mehmet Karabacak, Caglar Karaca, Mustafa Eskici, Abdullah Karanfil, "Synthesis, spectroscopic characterization and quantum chemical computational studies of (S)-N-benzyl-1-phenyl-5-(pyridin-2-yl)-pent-4-yn-2-amine", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 97 (2012) , , A. Nataraj, V. Balachandran T. Karthick, M. Karabacak, A. Atac,"FT-Raman, FT-IR, UV spectra and DFT and ab initio calculations on monomeric and dimeric structures of 3,5- pyridinedicarboxylic acid", Journal of Molecular Structure, 1027 (2012) 1-14, M. Karabacak, E. Kose, A. Ataç, "Molecular structure (monomeric and dimeric structure) and HOMO-LUMO analysis of 2-Aminonicotinic acid a comparison of calculated spectroscopic properties with FT-IR and UV-Vis.", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 91 (2012) 83-96, 2012.

8 20. A. Ataç, M. Karabacak, C. Karaca, E. Kose, "NMR, UV, FT-IR, FT-RAMAN Spectra and Molecular Structure (Monomeric and Dimeric Structure) Investigation of Nicotinic Acid N- Oxide : A Combined Experimental and Theoretical Study", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 85 (2012) , A. Ataç, M. Karabacak, E. Kose, C. Karaca, "Spectroscopic (NMR, UV, FT-IR and FT- Raman) Analysis and Theoretical Investigation of Nicotinamide N-Oxiede with Density Functional Theory", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 83, , A. Ataç, S.Yurdakul, S. Berber, Synthesis, spectroscopy,and characterization of some bisnicotinamide metal(ii) dihalide complexes, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 81 (2012) S. Kınalı, S. Demirci, Z. Çalışır, M. Kurt, A. Ataç, DFT, FT-IR, FT-Raman and NMR Studies of 4-(substituted phenylazo)-3,5-diacetamido-1h-pyrazoles Journal of Molecular Structure 993 (2011) , F. Bardak, A. Ataç, M. Kurt, Infrared and Raman Study of some Isonicotinic Acid Metal(II) Halide and Tetracyanonickelate Complexes Spectrochimica Acta Part A Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 71 (2009) , M. Karabacak, M. Kurt, A. Ataç, Experimental and Theoretical FT-IR and FT-Raman Spectroscopic Analysis of N1-methyl-2-Chloroaniline J. Phys. Org. Chem., 22 (2009) A. Ataç, ve F. Bardak, Synthesis and Vibrational Spectroscopic Study of Some Metal (II) Halide and Tetracyanonickelate Complexes of Isonicotinic Acid, Turk. J. Chemistry, 30 (2006) A. Ataç, ve Ş. Yurdakul, S. İde, Synthesis and Vibrational Spectroscopic Studies of Isonicotinamide Metal(II) Halide Complexes, Journal of Molecular Structure, 783 (2006) N. Can, A. Ataç, F. Bardak, S.E.Sözerli Can, Spectroscopic and Luminescence Properties of an Isonicotinic Acid N oxide Zn(II) complex, Turk. J. Chemistry, 29 (2005) Ş.Yurdakul, A.Ataç, Fourier Transform Infrared Spectroscopic Study of Isonicotinamide Metal(II) Tetracyanonickelate and Halide complexes, Spectroscopy Letters, 37 (2004) N. Can, S.E.Sözerli Can, A. Atac, F. Bardak, Structural Characterization and Luminescence Properties of an Isonicotinic Acid N-oxide Mn(II) complex, Polyhedron, 23 (2004) S. Bayarı, A. Ataç, Ş. Yurdakul, Coordination Behaviour of Nicotinamide an Infrared Spectroscopic Study Journal of Molecular Structure, 655 (2003)

9 32. Ş. Yurdakul, A. Ataç, E. Şahin, S. İde, Synthesis, Spectroscopic and Structural Studies on Metal Halide Complex of Isonicotinamide Vibrational Spectroscopy 945 (2002) S. İde, A. Ataç, Ş. Yurdakul, Spectroscopic and structural studies on dichlorobis (nicotinamide) Zinc(11) Journal of Molecular Structure, 605 (2002) E. Şahin, S. İde, A. Ataç, Ş. Yurdakul, Structural Features of dibromo bis (nicotinamide) Zinc (11) Complex Journal of Molecular Structure, 616 (2002) B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 35. N.Can, S.E.Sozerli-Can, P.D.Townsend, B.Yang, A.Atac and A.Peto, Luminescence as a probe of phase changes in transition metal complexes Phys.stat.sol.(c), 2 (2005) A. Ataç, F. Bardak, Z. Çalışır, Synthesis and Spectroscopic Studies on Some Metal(II) Iodide Complexesof 3,5 Pyridinedicarboxylic Acid Balkan Physics Letters Special Issue,, Turkish Physical Society 24thInternational Physics Congress, Bodrum,Turkey, Malatya, Turkey C.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve abstract kitabında (özeti) basılan bildiriler : 1. M.A. Cipiloglu, M. Karabacak, S. Bilgili, Ahmet Atac Spectroscopic and molecular structure investigation of neutral, dimer and anion forms of 3,4-pyridinedicarboxylic acid: A combined experimental (FT-IR, FT-Raman, NMR, UV spectra) and theoretical study Molecular Modeling in Chemistry and Biochemistry, November 2014, Cluj-Napoca, ROMANIA, A. Atac, E. Köse, M. Karabacak The spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, NMR, and UV-Vis) and quantum chemical studies (DFT approach) of 3,4-difluoroaniline Molecular Modeling in Chemistry and Biochemistry, November 2014, Cluj-Napoca, ROMANIA, M. A. Cipiloglu, E. Köse, S. Bilgili, C. Karaca, T. Mavis, A. Atac, M. Karabacak Spectroscopıc (FT -IR, FT -RAMAN, UV, 1H and 13C NMR), structural, electronıc and thermodynamıcal propertıes of ısophthalıc acıd by experımental and theoretıcal studıes usıng DFT calculatıons The 23rd International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy, 2-6 September 2014, Bologna, ITALY, Ahmet Atac, Etem Köse, Mehmet Karabacak, Mustafa Kurt Experimental (FT-IR, FT- RAMAN, UV, 1 H and 13 C NMR) and Computational (Density Functional Theory) studies on 3-bromophenylboronic acid International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy September 2013, Istanbul, TURKEY, Ahmet Atac, Sibel Bilgili, Mehmet Karabacak, Molecular Structure, Spectroscopic characterization (FTIR, FT-Raman, UV and NMR), HOMO and LUMO Analysis of

10 3,3Diaminobenzidene with DFT Quantum Chemical Calculations International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy September 2013, Istanbul, TURKEY, Çağlar Karaca, Ahmet Atac, Mehmet Karabacak, Experimental and Quantum Chemical Study on 1-Methylindole International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy September 2013, Istanbul, TURKEY, Mehmet Karabacak, Tuğba Maviş, Ahmet Atac,, Molecular Structure Investigation and Spectroscopic Studies on 5-Bromo-2-Chlorotoluene: A Combined Experimental and Theoretical Analysis International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy September 2013, Istanbul, TURKEY, Ahmet Atac, Mehmet Karabacak, Etem Köse, Mustafa Kurt " Structural and Spectroscopıc Propertıes of 3-fluorophenylboronıc acıd on Experımental and Theoretıcal Approach ", XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, 8-12 September 2013, Kraków Białka Tatrzańska, POLLAND, Mehmet Karabacak, Sibel Bilgili, Ahmet Atac, Theoretical study on molecular structure and vibrational analysis included FT IR and FT Raman techniques of 2,4,5 trimethylbenzoic acid using density functional theory ", XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, 8-12 September 2013, Kraków Białka Tatrzańska, POLLAND, M. Kurt, Z.Çalisir, A. Atac, M. Karabacak, Theoretical and experimental study of molecular structure and vibrational spectra of ethyl 6 chloro nicotinate molecule by density functional theory XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, 8-12 September 2013, Kraków Białka Tatrzańska, POLLAND, Etem Köse, A. Ataç, M. Karabacak, " The Structural and Spectroscopic Characterization of 3- Methyl-1-Phenylpyrazole using Density Functional Theory Comparing and Experimental Techniques; NMR, FT-IR and FT-Raman", 30th International Physics Congress, 2-5 September 2013, İstanbul, TURKEY, T. Maviş, A. Ataç, M. Karabacak, Theoretical study contained (by FT-IR, FT-Raman and NMR Techniques), structural characterization and thermodynamically properties of, Gallic acid 30th International Physics Congress, 2-5 September 2013, İstanbul, TURKEY, S. Bilgili, A. Ataç, M. Karabacak, An investigation of structural, spectroscopic (by FTIR, FT-RAMAN and NMR techniques) and thermodynamically features of 5-chloro-2- methoxyaniline by quantum chemical calculations 30th International Physics Congress, 2-5 September 2013, İstanbul, TURKEY, Ç. Karaca, A. Ataç, M. Karabacak, Structural, electronic and vibrational properties of 5- iodosalicylic acid from ab initio calculations 30th International Physics Congress, 2-5 September 2013, İstanbul, TURKEY, 2013.

11 15. Etem Köse, A. Ataç, M. Karabacak, " Quantum chemical study on 1-Methyl-3- phenylpropylamine with combined an experimental (NMR, FT-IR and FT-Raman): The structural and spectroscopic characterization", 29th International Physics Congress, 5-8 September 2012, Bodrum, TURKEY, T. Maviş, A. Ataç, S. Bilgili M. Karabacak," Spectroscopic (FT-IR AND FT-Raman) Analysis and Theoretical Investigation of 2,4-Pyridinedicarboxylic Acid with Density Functional Theory, 29th International Physics Congress, 5-8 September 2012, Bodrum, TURKEY, S. Bilgili, A. Ataç, T. Maviş, M. Karabacak, "FT-IR, FT-Raman Spectral Investigation and Theoretical Study Of 2,3-Pyridinedi Carboxylic Acid, 29th International Physics Congress, 5-8 September 2012, Bodrum, TURKEY, Ç. Karaca, A. Ataç, M. Karabacak, " Theoretical Studies of isonicotinic acid N-oxide", 29th International Physics Congress, 5-8 September 2012, Bodrum, TURKEY, T. Maviş, A. Ataç, S. Bilgili M. Karabacak," Synthesis, Experimental And Theoretical Ft- Ir Spectroscopic Analysis Of Nicotinic Acid N-Oxide Metal(Iı) Halide Complexes, 28th international Physics Congress, 6-9 September 2011, Bodrum, TURKEY, S. Bilgili, A. Ataç, T. Maviş, M. Karabacak, "Synthesis, Spectroscopic and Theoretical Study on Some Metal (II) Halide Complexes of 3,4-Pyridinedicarboxylic Acid, 28th international Physics Congress, 6-9 September 2011, Bodrum,TURKEY, E. Köse, A. Ataç, C. Karaca, M. Eskici, A. Karanfil, M. Karabacak, "Synthesis and Spectroscopic (FT-IR, NMR, UV) Analysis of (S)-N-Benzyl-1-Phenyl-5-(Pyridin-2-Yl)-Pent- 4-Yn-2-Amine; A Combined Density Functional Theory", 28th International Physics Congress, 6-9 September 2011, Bodrum,TURKEY, Ç. Karaca, A. Ataç, E. Köse, M. Eskici, A. Karanfil, M. Karabacak, "Synthesis; Experimental and Theoretical Spectroscopic Analysis (FT-IR, NMR, UV) of N-Benzyl-1-Phenyl-5- (Thiophen-3-Yl)-4-Pentyn-2-Amine", 28th International Physics Congress, 6-9 September 2011, Bodrum, TURKEY, A. Ataç, M. Karabacak, Ç. Karaca, E. Köse, FT-IR, FT-Raman, Uv, Nmr Spectra and Molecular Structure Investıgatıon Of Nıcotınıc Acıd N-Oxıde: A Combined Experımental and Theoretıcal Study, Advances In Applied Physics & Materials Science Congress,12-15 May,Antalya, Turkey, A. Ataç, M. Karabacak, E. Köse, Ç. Karaca, Theoretıcal Investıgatıon and Spectroscopıc Analyze of Nıcotınamıde N-Oxıde with Densıty Functıonal Theory Advances In Applied Physics & Materials Science Congress,12-15 May,Antalya, Turkey, A. Ataç, S. Bilgili, M. Kurt, Synthesıs and Vıbratıonal Spectroscopıc Study on Metal (II) Halıde Complexes of 3,4 Pyrıdınedıcarboxylıc Acıd Advances In Applied Physics & Materials Science Congress,12-15 May,Antalya, Turkey, 2011.

12 26. A. Ataç, S. Bilgili, M. Kurt, Synthesıs and Vıbratıonal Spectroscopıc Study On Metal(II) Halıde Complexes of nıcotınıc Acıd N-Oxıde Advances In Applied Physics & Materials Science Congress,12-15 May,Antalya, Turkey, Z. Çalisir, M. Kurt, A. Ataç Molecular Structure And Vıbratıonal Spectra Of 3- Chlorophenylboronıc Acıd Advances İn Applied Physics & Materials Science Congress,12-15 May,Antalya, Turkey, S. Demirci, S.Kinali, Z. Çalişir, M. Kurt, A. Ataç, DFT, FT-Raman, FT-IR and NMR studies of 4-(substituted phenylazo)-3,5-diacetamido-1h-pyrazoles 30 th European Congress of Molecular Spectroscopy, 29 August-3 September 2010, Florence (Italy) 29. Z. Çalişir M. Kurt, A. Ataç, F. Bardak Experımental and Theoretıcal FT-IR Spectroscopıc Analysıs of 2,4 Pyrıdınedıcarboxylıc Acıd and Vıbratıonal Propertıes Turkish Physical Society 27th International Physics Congress, İstanbul, Turkey, A. Ataç, E. Çulcular, F. Bardak, The Investigation of Geometrical Properties of 2,5 Pyridine dicarboxylic acid, Synthesis and Vibrational Properties of Its Some Metal Halogen Compounds 6 th. Nano Science and Nano Technology Conference İzmir A. Ataç, Z. Çalişir, F. Bardak, Experimental and Theoretical FT-IR Spectroscopic Analysis of 3,5 Pyridinedicarboxylic acid, synthesis and Vibrational Properties of Its Some Metal Halogen Compounds 6 th. Nano Science and Nano Technology Conference İzmir A. Ataç, E. Çulcular, Z. Çalişir, Synthesis and Vibrational Spectroscopic Study of 2,5 Pyridinedicarboxylic acid of Nickel(II) Halide Complexes Turkish Physical Society 25th International Physics Congress, Bodrum, Turkey, A. Ataç F. Bardak, Z. Çalişir, Synthesis and Spectroscopic Studies on Some Metal (II) Iodide complexes of 3,5 Pyridine dicarboxylic Acid, 24. International Physics Congress Malatya, A. Ataç and F. Bardak, Synthesis and Fourier Transform Infrared Spectroscopic Study on Some Metal (II) Halide Complexes Isonicotinic Acid N-oxide, XXVIII European Congress on Molecular Spectroscopy conference, İstanbul, A. Ataç and F. Bardak, K. Büke, Synthesis and Spectroscopic Investigation of Cadmium and Copper Chloride Complexes of nicotinamide N-oxide, Turkish Physical Society 23rd International Physics Congress, Muğla, A. Ataç ve F. Bardak, Synthesis and Spectroscopic Studies on Cadmium Halide Complexes of Isonicotinic Acid, traditional physics days, Turkish Physical Society 22nd International Physics Congress, Bodrum/Muğla, Ş. Yurdakul ve A. Ataç, Vibrational Spectroscopic Study of Isonicotinamide Metal(II) Tetracyanonickelate and Chloride Complexes Colloquium spectroscopicum Internationale XXXI, Ankara, 1999.

13 C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. A. Ataç, E. Çulcular, F. Bardak, M. A. Çipiloğlu The Inverstigation of Geometrical Properties of 2,5 Pyridinedicarboxylic Acid, Synthesis and Vibrational Properties of Its Some Metal Halogen Compounds C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özet kitaplarında özeti (abstract)basılan bildiriler: 1. Selda Sadi, Fehmi Bardak, Ahmet Ataç 1-butyl-3-methylimidazolium bis ( trifluoro methyl sulfonyl ) imide iyoniksıvısının elektronik yapı, spektroskopik özellikler ve iyonlar arası zayıf etkileşmelerinin teorik olarak incelenmesi ADIM FİZİK GÜNLERİ IV Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi KÜTAHYA Mayıs Fatma Aydogar, Fehmi Bardak, Ahmet Ataç Geçiş metali komplekslerinin elektronik yapısı, spektroskopik özellikleri ve biyoaktiflerinin incelenmesi: Cu(INO)2Cl2 nin durumu ADIM FİZİK GÜNLERİ IV Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi KÜTAHYA Mayıs Etem Kose Ahmet Ataç Mehmet Karabcak 2,6-difloranilin molekülüne ait spektroskopik ve moleküler yapı analizinin kuantum kimyasal hesaplarla yapılması ADIM FİZİK GÜNLERİ IV Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi KÜTAHYA Mayıs A. Ataç ve F. Bardak, Synthesis and investigation of spectroscopic properties of some isonicotinic acid N- Oxide, cadmium and nickel halogen compounds, Traditional Physics Days, Erzurum A. Ataç ve F.Bardak, İzonikotinik asit kadmiyum halojenür komplekslerinin sentezlenmesi ve spektroskopik incelenmesi, Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, Bodrum, E. Köse, A. Ataç, M. Karabacak, Molecular Structure, NMR, Infrared and Raman Spectra, HOMO-LUMO analysis of p-tolylacetonitrile, ADIM FİZİK GÜNLERİ II Pamukkale Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi, Nisan Ç. Karaca, A. Ataç, M. Karabacak A DFT study on the structural and spectroscopic properties of 3-nitrocinnamic acid ADIM FİZİK GÜNLERİ II Pamukkale Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi, Nisan E. Köse, A. Ataç, M. Karabacak, "Molecular structure, NMR, infrared spectra, HOMO- LUMO analysis of 2-fluoro-4-hydroxybenzonitrile", 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress, June 2012, Ankara, TURKEY, Ç. Karaca, A. Ataç, M. Karabacak, S. Günnaz, M. A. Çipilioğlu" Structural, vibrational, electronic, NMR and reactivity analyses of 4,5-Dimethylphenylene-1,2-diamine with

14 experimental techniques and quantum chemical calculations", 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress, June 2012, Ankara, TURKEY, S. Bilgili, A. Ataç, T. Maviş, M. Eskici, M. Karabacak" Determination of structural and vibrational spectroscopic properties of 3-ethynylthiophene using FT-IR, FT-Raman, UV and NMR experimental techniques combined DFT quantum chemical calculations ", 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress, June 2012, Ankara, TURKEY, Z. Çalişir, M. Kurt, A. Ataç " Theoretical Study of Molecular Structure and Vibrational Spectra of Ethyl-6 Chloro-Nicotinate Molecule By Density Functional Theory ", 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress, June 2012, Ankara, TURKEY, T. Maviş, A. Ataç, S. Bilgili, M. Eskici, M. Karabacak" Spectroscopic (NMR, UV, FT-IR and FT-Raman) analysis and theoretical investigation of 2-ethynylpyridine with density functional theory ", 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress, June 2012, Ankara, TURKEY, Mustafa Ali Cipiloglu, Caglar Karaca, Ahmet Atac and Mehmet Karabacak The Structural, Electronic And Thermodynamical Properties Of 2,6- Bis(bromo meth yl)pyridine Uluslararası Katılımlı 4. ULUSAL KRİSTALOGRAFİ TOPLANTISI Mayıs 2014 DİYARBAKIR, Caglar Karaca, Ahmet Atac and Mehmet Karabacak Molecular Structure, Electrochemical Properties and Theoretical Spectroscopic Studies on 2'-Hydroxyl-4''- Dimethylaminochalcone Uluslararası Katılımlı 4. ULUSAL KRİSTALOGRAFİ TOPLANTISI Mayıs 2014 DİYARBAKIR, Mehmet Karabacak, Caglar Karaca, Ahmet Atac and Etem Kose DFT Study and Conformational Analysis of 2-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)-3-nitropyridine Uluslararası Katılımlı 4. ULUSAL KRİSTALOGRAFİ TOPLANTISI Mayıs 2014 DİYARBAKIR, Ahmet Atac, Caglar Karaca, Etem Kose and Mehmet Karabacak, Molecular Structure, Electronic Properties, NBO Analysis And Spectroscopic Characterization Of 4- fluorophenyl)(4-hydroxy-3-methylphenyl)methanone Using Quantum Chemical Calculations Uluslararası Katılımlı 4. ULUSAL KRİSTALOGRAFİ TOPLANTISI Mayıs 2014 DİYARBAKIR, Çağlar Karaca, Ahmet Atac 6-Amino-m-Cresol ün Kuantum Kimyasal ve Spektroskopik Çalışmaları ADIM FİZİK GÜNLERİ III Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Nisan 2014, Isparta Fehmi Bardak, Sibel Bilgili, Ahmet Atac, Mehmet Karabacak İyonik Sıvılarda Zincir Uzunluğunun Moleküler Titreşimler ve Elektronik Yapı Üzerine Etkisinin Teorik İncelenmesi: 1-alkil-3-metilimidazolyum triflorometansulfonatların durumu ADIM

15 FİZİK GÜNLERİ III Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Nisan 2014, Isparta Fehmi Bardak, Tugba Mavıs, Ahmet Atac, Mehmet Karabacak İyonik sıvılarda zincir simetrisinin moleküler titreşimler ve elektronik yapı üzerine etkisinin teorik incelenmesi: 1,3- dialkil metilimidazolyum triflorometansulfonatların durumu ADIM FİZİK GÜNLERİ III Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Nisan 2014, Isparta F. Editörlük ve Hakemlikler 1. Spectrochimica Acta (SCI) 2. Materials Chemistry and Physics (SCI) 3. Inorganic Chimica Acta (SCI) 4. Journal of Molecular Structure G. Ödüller: GÖRDES BELEDİYESİ Fahri Hemşehrilik Beratı Celal Bayar Üniversitesi Yayın Performans Ödülü Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Dergi Yayıncılık Ödülü 2. Yayın Performans Ödülü Celal Bayar Üniversitesi Yayın Performans Ödülü Yayın Teşvik Ödülleri (TÜBİTAK ) Adet Yayın için Adet Yayın için Adet Yayın için H. Yurt Dışı Deneyimleri yııları arasında belli periyotlarla G. Afrika (Capetown, Jhonnesburg) da üniversite ziyaretleri Kral Abdulaziz Üniversitesi (Cidde) ziyareti Güncelleme:18 Haziran 15

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet KARABACAK Doğum Tarihi: 04 Ağustos 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 1991

Detaylı

Fen-Edebiyat Fakültesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fen-Edebiyat Fakültesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. KİŞİSEL BİLGİLER 1.1. Adı Soyadı: Gökhan ALPASLAN 1.2. Doğum Tarihi ve Yeri: 29.06.1982 / ANKARA 1.3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 1.4. Öğrenim Durumu: Doktora 2. AKADEMİK DERECELER 2.1. Eğitim (dereceler, alan,

Detaylı

3682715526-2060 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI

3682715526-2060 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI BAŞAK KOŞAR DOÇENT E-Posta Adresi bkosar@sinop.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3682715526-2060 5075801314 Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenim Durumu Doktora 2004-2008 Yüksek Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Kimya 000-00 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Organik Kimya 00-006 Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

3682715757-4377 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI

3682715757-4377 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI ZARİFE SİBEL ŞAHİN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi zarifesibel@sinop.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3682715757-4377 5464077397 Sinop Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Enerji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil İLKİMEN Doğum Tarihi : 13 Ekim 1982 Doğum Yeri : Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan : Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim

Detaylı

MUSTAFA KARAKAYA DOÇENT

MUSTAFA KARAKAYA DOÇENT MUSTAFA KARAKAYA DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖGRETİM KURULU 01.12.2015 Adres : Sinop Üniversitesi/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Osmaniye Köyü Nasuhbaşoğlu Mevkii 57000/Sinop

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 25.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ 57000 SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 25.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ 57000 SİNOP CEM CÜNEYT ERSANLI ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 25.11.2014 Adres : SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ 57000 SİNOP Telefon : 3682715516-4238 E-posta Doğum Tarihi : 1973 : ccersanli@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İrfan ŞAKA Doğum Tarihi: 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Fizik Ondokuz

Detaylı

ÖZGEÇM 1. Adı Soyadı: 2. Do um Tarihi: 3. Ünvanı: 4. Ö renim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora 5. Akademik Ünvanlar:

ÖZGEÇM 1. Adı Soyadı: 2. Do um Tarihi: 3. Ünvanı: 4. Ö renim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora 5. Akademik Ünvanlar: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs Banu ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Süleyman Demirel 2003 Üniversitesi Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MUSTAFA SERKAN SOYLU Doğum Tarihi: 19 NİSAN 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

2004-2008 Doktora, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

2004-2008 Doktora, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Katıhal Fiziği Anabilim Dalı Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Adı- Soyadı: Serife PINAR YALÇIN Telefon no : 0 414-318 11 87 E-mail: serifeyalcin@harran.edu.tr EĞİTİM 2004-2008 Doktora, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Katıhal Fiziği

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Doktora Celal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Esat BOZKURT Doğum Tarihi: 20 / 03 / 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen Edebiyat Fakültesi / Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

1) Dermez, R., N,N Diisobutilformamid Tetrasiyanonikel Komplekslerinin IR Spektroskopik Bölgesinde İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi, 1997.

1) Dermez, R., N,N Diisobutilformamid Tetrasiyanonikel Komplekslerinin IR Spektroskopik Bölgesinde İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi, 1997. 1. Adı Soyadı : Zeki KARTAL 2. Doğum Tarihi : 13.08.1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Ege Üniversitesi 1977 Mesleki Formasyon Eğitim-Öğretim İzmir Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hamza Yaşar Ocak Doğum Tarihi: 23.04.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Öğretmenliği Atatürk 1985 Y. Lisans Fizik-Katıhal

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Hilal CAN Doğum Tarihi: 05.02.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora FBE Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi 1999-2004 Y. Lisans

Detaylı

DOÇ.DR. İSMAİL KARAKURT Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü ikarakurt@isikun.edu.tr

DOÇ.DR. İSMAİL KARAKURT Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü ikarakurt@isikun.edu.tr DOÇ.DR. İSMAİL KARAKURT Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü ikarakurt@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : İsmail KARAKURT 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM DÖNEMİ

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Unvanı Adı Soyadı E posta Doç. Dr. (8 Ekim 2013 tarihinde doçentliğini aldı) Devrim Tarhan dtarhan@gmail.com, devrim.tarhan@dpu.edu.tr

Detaylı

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cezmi KAYAN Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen Edebiyat Fak. / Kimya ODTÜ 2001 Y. Lisans Fen Bilimleri Ens./ Kimya DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 Akademik Personel Mesut Görür Arş. Gör. Ayşe Demir Uzman Dr. Kübra Demir Uzman Büşra Şennik Arş. Gör.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Üniversite Alanı Yılı Lisans Gazi Üniversitesi Makine Eğ. Otomotiv AD 1989 Yüksek

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin,

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Selma KATALAY Doğum Tarihi: 24-10-1967 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji/ Hidrobiyoloji Ege Üniversitesi,Fen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Hikmet MARAġLI Doğum Tarihi: 02 Nisan 1960 Görevi: Yrd. Doç. Dr. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü Öğretim Üyesi Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi 1988-1992 Y. Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Unvanı Adı Soyadı E posta Prof. Dr. Erhan ATA erhan.ata@dpu.edu.tr Telefon 507 7631676 Dumlupınar Ün. Evliya Çelebi Yerleşkesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl DR. ALI S. NAZLIPINAR Dumlupınar Üniversitesi, Fen Ed. Fakültesi Matematik Bölümü, Kütahya, TÜRKİYE ali.nazlipinar@dpu.edu.tr Tel: +90 274 2652031 /3065 (Dahili) Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Erol ÖZDEN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Tarih Lisans Resim_İş Bl. Resim-İş Öğr. Marmara Üniversitesi 1984 Yüksek Lisans (2809 Sayılı Kanunun Geçici Marmara Üniversitesi

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

Sevgül Çalış EĞİTİM. Doktora: Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Organik Kimya),

Sevgül Çalış EĞİTİM. Doktora: Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Organik Kimya), Sevgül Çalış Tel: +90 (224) 2942293 e-mail: scalis@uludag.edu.tr Bulgaristan da doğdu. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ad-Soyad Doğum Yeri Uyruğu Medeni Durumu Dil :Zeynep TAŞCI : 15.01.1983 / KONYA, TÜRKİYE : T.C : Evli : Türkçe (ana dil) İngilizce Adres : İzmir Katip Çelebi Ünv. Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Birimi Bilge EREN Yrd. Doç. Dr. Fen Edebiyat Fakültesi E-Posta bilge.eren @bilecik.edu.tr EĞİTİM DURUMU Derece Bölüm / Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül SÖZER

Öğr. Gör. Ayşegül SÖZER Öğr. Gör. Ayşegül SÖZER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Muğla Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 990-99 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi İşletme-Muhasebe/Finansman

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ I. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Çağlar ÇELİK BAYAR Doğum Tarihi ve Yeri: 1 Ocak 1978, Ankara İletişim: +90 372 257 4010-1198, caglarbayar@beun.edu.tr, caglarbayar@gmail.com Bülent Ecevit

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hacımurat DEMİR Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 29/07/1987 Adres : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY Telefon : 0382-288-2355 E-posta : hmdemir@aksaray.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Umut YENİOCAK Doğum Tarihi: 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 2002 Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aylin Çankaya Doğum Tarihi: 23.04.1982 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe/Lisans Pamukkale

Detaylı

1. Adı Soyadı :Hülya ÖZTÜRK İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Adres Fizik Bölümü Bağbaşı Yerleşkesi 40100 Kırşehir

1. Adı Soyadı :Hülya ÖZTÜRK İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Adres Fizik Bölümü Bağbaşı Yerleşkesi 40100 Kırşehir Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Hülya ÖZTÜRK İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Adres Fizik Bölümü Bağbaşı Yerleşkesi 40100 Kırşehir Telefon :0386 280 4555 Mail :hozturk@ahievran.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı.

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. Ġlköğrenimini Bafra Uluağaç Köyü Ġlkokulunda, ortaöğrenimini Sürmeli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa)

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sevilay ULCAY Doğum Tarihi: 25.07.1979 Ünvanı: Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Celal Bayar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cüneyt Akın İletişim Bilgileri Adres : DUMLUPINAR M. MURAT ÇELEBİ C. AYDINALP APT. BİNA NO: 32 K: 4 DAİRE NO: 11 Telefon Mail : 05306010760 : cuneyt.akin@hotmail.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2002-2003 Tezsiz Yüksek Lisans, Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği, Ankara Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. 2002-2003 Tezsiz Yüksek Lisans, Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği, Ankara Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: İpek Güler EMAIL: ipekkocerguler@gmail.com ipekguler@cankaya.edu.tr EĞİTİM: 2004-2011 Bütünleşik Doktora Eğitimi, Fizik Bölümü, ODTÜ Şubat-Mayıs 2008 Araştırmacı, Fizik Bölümü, Bari

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tuğba ÖZACAR ÖZTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Tuğba ÖZACAR ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr. Tuğba ÖZACAR ÖZTÜRK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 99-00 Y. Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Ortalama Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Ortalama Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Nazım KUNDURACI Doğum Tarihi : 19 Ocak 1986 Cep Telefonu : 0 544 843 95 69 E-Posta : n.kunduraci@creavit.com.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Ortalama Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Öğr. Gör. Uzm. Berin Bayraklı Doğum Tarihi: 01.01.1967 Öğrenim Durumu: Yüksek Lİsans Yabancı Dil: İngilizce Medeni Durum: Evli-2 çocuk sahibi Derece Bölüm/Program

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Övünç ÖZTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Övünç ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr. Övünç ÖZTÜRK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 99-00 Y. Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Kimya Gazi Üniversitesi 1987. Y. Lisans Kimya Illinois Institute of Tecnology, Chicago,IL, USA 1996

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Kimya Gazi Üniversitesi 1987. Y. Lisans Kimya Illinois Institute of Tecnology, Chicago,IL, USA 1996 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sabri ÇEVİK 2. Doğum Tarihi : 01.07.1966 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Gazi Üniversitesi 1987 Y. Lisans Kimya Illinois Institute

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Metin ZEYVELİ 2. DoğumTarihi : 30 Haziran 1971 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Atatürk Üniversitesi. Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi.

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Atatürk Üniversitesi. Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Lütfi ÖZAV 2. Doğum Tarihi: 1960 3. Unvan: Prof.Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora - 1991 Coğrafya Atatürk Üniversitesi Doktora - 1991 Yüksek

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU. (1 Ekim 2010 1 Eylül 2011)

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU. (1 Ekim 2010 1 Eylül 2011) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU (1 Ekim 2010 1 Eylül 2011) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 GENEL BİLGİLER... 3 Genel Bilgi ve Bölümün Tarihçesi... 3 AKADEMİK PERSONEL... 4 Öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar)

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi, Çankaya Üniversitesi Akademik Dereceler 1981, Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT Telefon : (456) 233 10 32/3602 Fax : (456) 511 86 79 e-posta : awsirat@gumushane.edu.tr

Detaylı

Ultrases ile Çam ve Kavak Ağaçlarında Nem Oranı Tayini, Danışman: Prof. Ertunç ARAL

Ultrases ile Çam ve Kavak Ağaçlarında Nem Oranı Tayini, Danışman: Prof. Ertunç ARAL ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ercan UÇGUN Doğum Tarihi: 8 Ocak 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Anadolu Üniversitesi 1984-26.09.1988 Tezli Yüksek Lisans Fizik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Baki YILMAZ Doğum Tarihi: 21.01.1974 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi Öğrt. Niğde Üniversitesi 1997 Y. Lisans Sosyal

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe Đstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Avrupa Topluluğu nun Đstanbul Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe Đstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Avrupa Topluluğu nun Đstanbul Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe Đstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Avrupa Topluluğu nun Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Konaklı Belediye Merkezi, Alanya/Antalya. : huseyinertik@akdeniz.edu.

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Konaklı Belediye Merkezi, Alanya/Antalya. : huseyinertik@akdeniz.edu. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Hüseyin ERTİK Doğum Tarihi : 18.01.1979 Medeni Durumu : Evli Dil : İngilizce (ÜDS Mart 2012, Puan 86,25) : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Adres Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Umut ŞAH Doğum Tarihi: 1984 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Edebiyat Fakültesi Hacettepe Psikoloji Bölümü Üniversitesi 2002-2006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUMLAR VE TEBLİĞLER

KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUMLAR VE TEBLİĞLER KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUMLAR VE TEBLİĞLER 1. Gönül Pamuk, Alper Tolga ÇOLAK, Okan Zafer Yeşilel, Filiz Yılmaz, Co(II)-piridin- 2,3-dikarboksilat Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu, {[Co(H2O)6][Co(pydk)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa AKYOL Doğum Tarihi: 05.05.1977 Ünvanı: Yrd Doç Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Biyoloji Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Coşkun ÇILBANT Doğum Tarihi ve Yeri: 6.04.1970-Malatya Yabancı Dil: İngilizce e-mail: coskun.cilbant@cbu.edu.tr Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı