ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet ATAÇ Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1971 Öğrenim Durumu: Profesör Doktor Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Çukurova Üniversitesi 1993 Öğret. Formasyon Eğitim/Fizik Çukurova Üniversitesi 1993 Y Lisans Fizik Çukurova Üniversitesi 1996 Doktora Fizik/Atom Molekül Fiziği Gazi Üniversitesi 2002 Görevler: Unvan Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Fen-Edebiyat Fakültesi Celal Bayar Üniversitesi Ar.Gör. Fen-Edebiyat Fakültesi Gazi Üniversitesi Yar.Doç. Fen-Edebiyat Fakültesi Celal Bayar Üniversitesi Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi Celal Bayar Üniversitesi Profesör Fen-Edebiyat Fakültesi Celal Bayar Üniversitesi İdari Görevler: Görevi Görev Yeri Başlama Bitiş Dekan Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fak Manisa MYO Müdürlüğü Celal Bayar Üniversitesi Manisa MYO 2014 Üniversite Senato Üyeliği Celal Bayar Üniversitesi 2014 Vakıf Yönetim Kurulu üyeliği CBÜ Yüksek Öğretim Vakfı 2012 Gördes MYO Müdürlüğü Celal Bayar Üniversitesi Gördes MYO Fen-Ed. Fak. Uzlaştırma Kurul Üyeliği Celal Bayar Üniversitesi 2011 Üniversite Senato Üyeliği Celal Bayar Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Temsilciliği Fen-Edebiyat Fakültesi Celal Bayar Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanlığı Celal Bayar Üni. FenEd. Fak. Atom ve Molekül 2009 Fiz Bölüm Başkan Yrd. Celal Bayar Üni. Fen-Ed. Fak. Fizik Bölümü

2 Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı : C 60 and The Symmetry of Icosahedral, Yüksek Lisans Tezi, Ahmet ATAÇ, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996, ADANA. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet KOCA Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : Bazı Metal(II) Nikotinamid ve İzonikotinamid Bileşiklerinin Yapılarının İncelenmesi " Doktora Tezi, Ahmet ATAÇ, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, ANKARA Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şenay Yurdakul Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 1. Bardak, F., Bazı İzonikotinik asit N-oksit Metal Halojen Bileşiklerinin sentezlenmesi ve yapılarının IR Spektroskopisi ile Tayini, Celal Bayar Üniversitesi, Çalışır Z., 3,5-Piridindikarboksilik asit molekülünün bazı metal halojen Bileşiklerin yapılarının titreşimsel Spektroskopi ile incelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi, Çulcular E., Bazı 2,5-Piridindikarboksilik asit metal halojen bileşiklerinin sentezlenmesi ve yapılarının titreşimsel spektroskopi ile incelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi, Bilgili S. 3,4-piridinedikarboksilik asit molekülünün yapı parametrelerinin ve titreşimsel özelliklerinin teorik olarak incelenmesi Celal Bayar Üniversitesi, Karaca Ç., 5-iyot salisilik asit molekülünün spektroskopik yöntemlerle deneysel ve teorik olarak incelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi, Maviş T., Nikotinik asit N-oksit Molekülünün Bazı Metal(II) Halojen Komplekslerinin Sentezlenmesi ve Spektroskopik Olarak İncelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi, Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: 1. Çalışır Z. Bazı Aromatik Bileşiklerin Spektroskopik Özelliklerinin Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi devam ediyor. 2. Köse E. Bazı organik moleküllerin spektroskopik analizlerinin Yoğunluk Fonksiyon Teorisi kullanılarak yapılması, Celal Bayar Üniversitesi, devam ediyor. 3. Maviş T. Doktora ders aşaması, Celal Bayar Üniversitesi, devam ediyor.

3 Projelerde Yaptığı Görevler: 1. Ulusal Araştırma Alt Yapı İmkanlarının Aktifleştirilmesi ve Ekonomik Kayıpların Azaltılması CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF , Proje Yöneticisi devam ediyor 2. Bazı bioaktif ligandların kristal yapılı geçiş metali bileşiklerinin sentezi ve yapılarının deneysel ve teorik yöntemlerle tayini CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF , Proje Yöneticisi devam ediyor 3. The spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, NMR and UV-Vis) and quantum chemical studies (DFT approach) of 3,4-difluroaniline adlı sunumun yapılması CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU HIZLI DESTEK Projesi, FEF , Proje Yöneticisi Ülkemizdeki Test-Analiz Laboratuarlarına Hizmet ve Donanım Kriterlerine Göre Erişimin kolaylaştırılması ve Performans Göstergelerinin Geliştirilmesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF , Proje Yöneticisi Bazı Moleküllerin Spektroskopik Özelliklerinin ve Moleküler Yapı Analizinin Deneysel ve Densıty Functıonal Theory (Yoğunluk Fonksiyon Teorisi) Yardımıyla Teorik Olarak İncelenmesi ve Komplekslerinin Deneysel Olarak Sentezlenmesi, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF , Proje Yöneticisi Pyridine 2,5 dikarboksilik asit molekülünün bazı metal halojen bileşiklerinin spektroskopik özelliklerinin incelenmesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FBE , Proje Yöneticisi, Piridinedikarboksilik Asitlerin Yarı Deneysel, Hartree-Fock ve Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi (DFT) Yöntemleri ile Geometrik ve Titreşimsel Özelliklerinin İncelenmesi ve Bazı Metal Halojen Komplekslerinin sentezlenerek titreşimsel spektroskopi ile incelenmesi, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF , Proje Yöneticisi, Bazı İzonikotinik asit Metal Halojenür Komplekslerinin Yapılarının Titreşimsel Spektroskopi ile İncelenmesi, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF , Proje Yöneticisi, Manyetik Bilgi Depolama amaçlı Yarı-Metalik CO 2 ince filmlerinin ve ferromanyetik iyon ekilmiş TIO2 Rutile kristalin Manyetik, Elektrik ve optik özelliklerinin incelenmesi, TÜBİTAK Projesi, 104T176, Yardımcı Araştırmacı. 10. Bazı isonikotinamid ve kinozalin metal ( ) bileşiklerinin yapılarının titreşimsel spektroskopi ile incelenmesi, GAZİ ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, F.E.F. 05/ , Yardımcı Araştırmacı, 2001.

4 11. Nikotinamid tetrasiyanonikel ve halojenür izonikotinamid bileşiklerinin infrared spektroskopi ile incelenmesi, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF 200-6, Yardımcı Araştırmacı, Metal halojenür izonikotinamid bileşiklerinin infrared spektroskopi ile incelenmesi, GAZİ ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, F.E.F. 05/ ,Yardımcı Araştırmacı, Ab-inito yöntemleri ile bazı moleküllerin yapısal parametrelerinin ve titreşimsel spektrumlarının incelenmesi, TÜBİTAK Projesi, TBAG-1948(100T071), Yardımcı Araştırmacı, Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

5 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik Haftalık Saati Öğrenci Dönem Dersin Adı Yıl Sayısı Teorik Uygulama Fizik I (Mühendislik Fak) Atom ve Molekül Fiziği I *İleri Atom Fiziği Güz *Molekül Modelleme I Araştırma Yön. Ve Tek. (Muhasebe prog.) Araştırma Projesi (Tez Ödevi) Spektroskopi Mesleki Yabancı Dil II ). (Muhasebe prog.) *İleri Molekül Fiziği I Bahar *Molekül Modelleme II Atom ve Molekül Fiziği II (S Araştırma Projesi (Tez Ödevi) *İleri Molekül Fiziği I *Molekül Modelleme I Güz Atom ve Molekül Fiziği I Araştırma Projesi (Tez Ödevi) Physics I (Mühendislik Fak) Araştırma Yön. Ve Tek. (MYO) Physics II (Mühendislik Fak) *Molekül Modelleme II Bahar *İleri Molekül Fiziği I Malzeme Teknolojisi I (MYO) Girişimcilik (MYO) * İşaretli dersler, lisansüstü dersleridir.

6 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler(sci) : 1. Mehmet Karabacak, Sibel Bilgili, Ahmet Atac Molecular structure, spectroscopic characterization, HOMO and LUMO analysis of 3,3 -diaminobenzidine with DFT quantum chemical calculations Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., Article In Press 2. M. Karabacak, L. Sinha, O. Prasad, S. Bilgili, Alok K. Scahan, A.M. Asiri, Ahmet Atac Spectral investigation and theoretical study of zwitterionic and neutral forms of quinolinic acid Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., Article In Press 3. E. Kose, A. Atac, M. Karabacak, The spectroscopic and quantum chemical studies of 3,4- difluoroaniline Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect. 143 (2015) , C. Karaca, A. Atac, M. Karabacak, Quantum chemical calculation (electronic and topologic) and experimental (FT-IR, FT-Raman and UV) analysis of isonicotinic acid N-oxide Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect. 140 (2015) 85 95, M. Karabacak, E. Kose, E. B. Sas, M. Kurt, A. M. Asiri, A. Atac DFT calculations and experimental FT-IR, FT-Raman, NMR, UV-Vis spectral studies of 3-fluorophenylboronic acid Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect. 136 (2015) , C. Karaca, A. Atac, M. Karabacak, Conformational analysis, spectroscopic study (FT-IR, FT-Raman, UV, 1 H and 13 C NMR), molecular orbital energy and NLO properties of 5- iodosalicylic acid Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect. 136 (2015) , Mehmet Karabacak, Sibel Bilgili, Ahmet Atac Molecular structure investigation of neutral, dimer and anion forms of 3,4-pyridinedicarboxylic acid: A combined experimental and theoretical study Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 135 (2015) Mehmet Karabacak, Sibel Bilgili, Ahmet Atac Theoretical study on molecular structure and vibrational analysis included FT-IR, FT-Raman and UV techniques of 2,4,5-trimethylbenzoic acid (monomer and dimer structures) Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 134 (2015) M. Karabacak, Etem Kose, Ahmet Atac, E. B. Sas, Abdullah M. Asiri, Mustafa Kurt Experimental (FT-IR, FT-Raman, UV Vis, 1 H and 13 C NMR)and computational (density functional theory) studies on 3-bromophenylboronic acid Journal of Molecular Structure, 1076 (2014) , Ahmet Atac, Caglar Karaca, Salih Gunnaz, Mehmet Karabacak Vibrational (FT-IR and FT- Raman), electronic (UV-vis.), NMR ( 1 H and 13 C) spectra and reactivity analyses of 4,5-

7 dimethyl-o-phenylenediamine Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 130 (2014) M. Karabacak, Etem Kose, Ahmet Atac, Abdullah M. Asiri, Mustafa Kurt Monomeric and dimeric structures analysis and spectroscopic characterization of 3,5-difluorophenylboronic acid with experimental (FT-IR, FT-Raman, 1 H and 13 C NMR, UV) techniques and quantum chemical calculations Journal of Molecular Structure, 1058 (2014) 79-96, E. Kose. A. Atac, M. Karabacak, P.B. Nagabalasubramanian, A.M. Asiri, S. Periandy, FT- IR and FT-Raman, NMR and UV spectroscopic investigation and hybrid computational (HF and DFT) analysis on the molecular structure of mesitylene Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect. 116 (2013) , Mehmet Karabacak, Sibel Bilgili, Tugba Mavis, Mustafa Eskici, Ahmet Atac, Molecular structure, spectroscopic characterization (FT-IR, FT-Raman, UV and NMR), HOMO and LUMO analysis of 3-ethynylthiophene with DFT quantum chemical calculations Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 115 (2013) , E. Kose, F. Bardak, Ahmet Atac, M. Karabacak, M. Ali Cipiloglu, Determination of structural and vibrational spectroscopic features of neutral and anion forms of dinicotinic acid by using NMR, infrared and Raman experimental methods combined with DFT and HF", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 114 (2013) 38 45, M. Karabacak, Etem Kose, Ahmet Atac, M. Ali Cipiloglu, Mustafa Kurt,"Molecular structure investigation and spectroscopic studies on 2,3-difluorophenylboronic acid: A combined experimental and theoretical analysis", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 97 (2012) , Mehmet Karabacak, Caglar Karaca, Ahmet Atac, Mustafa Eskici, Abdullah Karanfil, Etem Kose, "Synthesis, analysis of spectroscopic and non-linear optical properties of the novel compounds:(s)-n-benzyl-1-phenyl-5-(thiophen-3-yl)-4-pentyn-2-amine", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 97 (2012) , Etem Kose, Ahmet Atac, Mehmet Karabacak, Caglar Karaca, Mustafa Eskici, Abdullah Karanfil, "Synthesis, spectroscopic characterization and quantum chemical computational studies of (S)-N-benzyl-1-phenyl-5-(pyridin-2-yl)-pent-4-yn-2-amine", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 97 (2012) , , A. Nataraj, V. Balachandran T. Karthick, M. Karabacak, A. Atac,"FT-Raman, FT-IR, UV spectra and DFT and ab initio calculations on monomeric and dimeric structures of 3,5- pyridinedicarboxylic acid", Journal of Molecular Structure, 1027 (2012) 1-14, M. Karabacak, E. Kose, A. Ataç, "Molecular structure (monomeric and dimeric structure) and HOMO-LUMO analysis of 2-Aminonicotinic acid a comparison of calculated spectroscopic properties with FT-IR and UV-Vis.", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 91 (2012) 83-96, 2012.

8 20. A. Ataç, M. Karabacak, C. Karaca, E. Kose, "NMR, UV, FT-IR, FT-RAMAN Spectra and Molecular Structure (Monomeric and Dimeric Structure) Investigation of Nicotinic Acid N- Oxide : A Combined Experimental and Theoretical Study", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 85 (2012) , A. Ataç, M. Karabacak, E. Kose, C. Karaca, "Spectroscopic (NMR, UV, FT-IR and FT- Raman) Analysis and Theoretical Investigation of Nicotinamide N-Oxiede with Density Functional Theory", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 83, , A. Ataç, S.Yurdakul, S. Berber, Synthesis, spectroscopy,and characterization of some bisnicotinamide metal(ii) dihalide complexes, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 81 (2012) S. Kınalı, S. Demirci, Z. Çalışır, M. Kurt, A. Ataç, DFT, FT-IR, FT-Raman and NMR Studies of 4-(substituted phenylazo)-3,5-diacetamido-1h-pyrazoles Journal of Molecular Structure 993 (2011) , F. Bardak, A. Ataç, M. Kurt, Infrared and Raman Study of some Isonicotinic Acid Metal(II) Halide and Tetracyanonickelate Complexes Spectrochimica Acta Part A Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 71 (2009) , M. Karabacak, M. Kurt, A. Ataç, Experimental and Theoretical FT-IR and FT-Raman Spectroscopic Analysis of N1-methyl-2-Chloroaniline J. Phys. Org. Chem., 22 (2009) A. Ataç, ve F. Bardak, Synthesis and Vibrational Spectroscopic Study of Some Metal (II) Halide and Tetracyanonickelate Complexes of Isonicotinic Acid, Turk. J. Chemistry, 30 (2006) A. Ataç, ve Ş. Yurdakul, S. İde, Synthesis and Vibrational Spectroscopic Studies of Isonicotinamide Metal(II) Halide Complexes, Journal of Molecular Structure, 783 (2006) N. Can, A. Ataç, F. Bardak, S.E.Sözerli Can, Spectroscopic and Luminescence Properties of an Isonicotinic Acid N oxide Zn(II) complex, Turk. J. Chemistry, 29 (2005) Ş.Yurdakul, A.Ataç, Fourier Transform Infrared Spectroscopic Study of Isonicotinamide Metal(II) Tetracyanonickelate and Halide complexes, Spectroscopy Letters, 37 (2004) N. Can, S.E.Sözerli Can, A. Atac, F. Bardak, Structural Characterization and Luminescence Properties of an Isonicotinic Acid N-oxide Mn(II) complex, Polyhedron, 23 (2004) S. Bayarı, A. Ataç, Ş. Yurdakul, Coordination Behaviour of Nicotinamide an Infrared Spectroscopic Study Journal of Molecular Structure, 655 (2003)

9 32. Ş. Yurdakul, A. Ataç, E. Şahin, S. İde, Synthesis, Spectroscopic and Structural Studies on Metal Halide Complex of Isonicotinamide Vibrational Spectroscopy 945 (2002) S. İde, A. Ataç, Ş. Yurdakul, Spectroscopic and structural studies on dichlorobis (nicotinamide) Zinc(11) Journal of Molecular Structure, 605 (2002) E. Şahin, S. İde, A. Ataç, Ş. Yurdakul, Structural Features of dibromo bis (nicotinamide) Zinc (11) Complex Journal of Molecular Structure, 616 (2002) B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 35. N.Can, S.E.Sozerli-Can, P.D.Townsend, B.Yang, A.Atac and A.Peto, Luminescence as a probe of phase changes in transition metal complexes Phys.stat.sol.(c), 2 (2005) A. Ataç, F. Bardak, Z. Çalışır, Synthesis and Spectroscopic Studies on Some Metal(II) Iodide Complexesof 3,5 Pyridinedicarboxylic Acid Balkan Physics Letters Special Issue,, Turkish Physical Society 24thInternational Physics Congress, Bodrum,Turkey, Malatya, Turkey C.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve abstract kitabında (özeti) basılan bildiriler : 1. M.A. Cipiloglu, M. Karabacak, S. Bilgili, Ahmet Atac Spectroscopic and molecular structure investigation of neutral, dimer and anion forms of 3,4-pyridinedicarboxylic acid: A combined experimental (FT-IR, FT-Raman, NMR, UV spectra) and theoretical study Molecular Modeling in Chemistry and Biochemistry, November 2014, Cluj-Napoca, ROMANIA, A. Atac, E. Köse, M. Karabacak The spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, NMR, and UV-Vis) and quantum chemical studies (DFT approach) of 3,4-difluoroaniline Molecular Modeling in Chemistry and Biochemistry, November 2014, Cluj-Napoca, ROMANIA, M. A. Cipiloglu, E. Köse, S. Bilgili, C. Karaca, T. Mavis, A. Atac, M. Karabacak Spectroscopıc (FT -IR, FT -RAMAN, UV, 1H and 13C NMR), structural, electronıc and thermodynamıcal propertıes of ısophthalıc acıd by experımental and theoretıcal studıes usıng DFT calculatıons The 23rd International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy, 2-6 September 2014, Bologna, ITALY, Ahmet Atac, Etem Köse, Mehmet Karabacak, Mustafa Kurt Experimental (FT-IR, FT- RAMAN, UV, 1 H and 13 C NMR) and Computational (Density Functional Theory) studies on 3-bromophenylboronic acid International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy September 2013, Istanbul, TURKEY, Ahmet Atac, Sibel Bilgili, Mehmet Karabacak, Molecular Structure, Spectroscopic characterization (FTIR, FT-Raman, UV and NMR), HOMO and LUMO Analysis of

10 3,3Diaminobenzidene with DFT Quantum Chemical Calculations International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy September 2013, Istanbul, TURKEY, Çağlar Karaca, Ahmet Atac, Mehmet Karabacak, Experimental and Quantum Chemical Study on 1-Methylindole International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy September 2013, Istanbul, TURKEY, Mehmet Karabacak, Tuğba Maviş, Ahmet Atac,, Molecular Structure Investigation and Spectroscopic Studies on 5-Bromo-2-Chlorotoluene: A Combined Experimental and Theoretical Analysis International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy September 2013, Istanbul, TURKEY, Ahmet Atac, Mehmet Karabacak, Etem Köse, Mustafa Kurt " Structural and Spectroscopıc Propertıes of 3-fluorophenylboronıc acıd on Experımental and Theoretıcal Approach ", XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, 8-12 September 2013, Kraków Białka Tatrzańska, POLLAND, Mehmet Karabacak, Sibel Bilgili, Ahmet Atac, Theoretical study on molecular structure and vibrational analysis included FT IR and FT Raman techniques of 2,4,5 trimethylbenzoic acid using density functional theory ", XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, 8-12 September 2013, Kraków Białka Tatrzańska, POLLAND, M. Kurt, Z.Çalisir, A. Atac, M. Karabacak, Theoretical and experimental study of molecular structure and vibrational spectra of ethyl 6 chloro nicotinate molecule by density functional theory XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, 8-12 September 2013, Kraków Białka Tatrzańska, POLLAND, Etem Köse, A. Ataç, M. Karabacak, " The Structural and Spectroscopic Characterization of 3- Methyl-1-Phenylpyrazole using Density Functional Theory Comparing and Experimental Techniques; NMR, FT-IR and FT-Raman", 30th International Physics Congress, 2-5 September 2013, İstanbul, TURKEY, T. Maviş, A. Ataç, M. Karabacak, Theoretical study contained (by FT-IR, FT-Raman and NMR Techniques), structural characterization and thermodynamically properties of, Gallic acid 30th International Physics Congress, 2-5 September 2013, İstanbul, TURKEY, S. Bilgili, A. Ataç, M. Karabacak, An investigation of structural, spectroscopic (by FTIR, FT-RAMAN and NMR techniques) and thermodynamically features of 5-chloro-2- methoxyaniline by quantum chemical calculations 30th International Physics Congress, 2-5 September 2013, İstanbul, TURKEY, Ç. Karaca, A. Ataç, M. Karabacak, Structural, electronic and vibrational properties of 5- iodosalicylic acid from ab initio calculations 30th International Physics Congress, 2-5 September 2013, İstanbul, TURKEY, 2013.

11 15. Etem Köse, A. Ataç, M. Karabacak, " Quantum chemical study on 1-Methyl-3- phenylpropylamine with combined an experimental (NMR, FT-IR and FT-Raman): The structural and spectroscopic characterization", 29th International Physics Congress, 5-8 September 2012, Bodrum, TURKEY, T. Maviş, A. Ataç, S. Bilgili M. Karabacak," Spectroscopic (FT-IR AND FT-Raman) Analysis and Theoretical Investigation of 2,4-Pyridinedicarboxylic Acid with Density Functional Theory, 29th International Physics Congress, 5-8 September 2012, Bodrum, TURKEY, S. Bilgili, A. Ataç, T. Maviş, M. Karabacak, "FT-IR, FT-Raman Spectral Investigation and Theoretical Study Of 2,3-Pyridinedi Carboxylic Acid, 29th International Physics Congress, 5-8 September 2012, Bodrum, TURKEY, Ç. Karaca, A. Ataç, M. Karabacak, " Theoretical Studies of isonicotinic acid N-oxide", 29th International Physics Congress, 5-8 September 2012, Bodrum, TURKEY, T. Maviş, A. Ataç, S. Bilgili M. Karabacak," Synthesis, Experimental And Theoretical Ft- Ir Spectroscopic Analysis Of Nicotinic Acid N-Oxide Metal(Iı) Halide Complexes, 28th international Physics Congress, 6-9 September 2011, Bodrum, TURKEY, S. Bilgili, A. Ataç, T. Maviş, M. Karabacak, "Synthesis, Spectroscopic and Theoretical Study on Some Metal (II) Halide Complexes of 3,4-Pyridinedicarboxylic Acid, 28th international Physics Congress, 6-9 September 2011, Bodrum,TURKEY, E. Köse, A. Ataç, C. Karaca, M. Eskici, A. Karanfil, M. Karabacak, "Synthesis and Spectroscopic (FT-IR, NMR, UV) Analysis of (S)-N-Benzyl-1-Phenyl-5-(Pyridin-2-Yl)-Pent- 4-Yn-2-Amine; A Combined Density Functional Theory", 28th International Physics Congress, 6-9 September 2011, Bodrum,TURKEY, Ç. Karaca, A. Ataç, E. Köse, M. Eskici, A. Karanfil, M. Karabacak, "Synthesis; Experimental and Theoretical Spectroscopic Analysis (FT-IR, NMR, UV) of N-Benzyl-1-Phenyl-5- (Thiophen-3-Yl)-4-Pentyn-2-Amine", 28th International Physics Congress, 6-9 September 2011, Bodrum, TURKEY, A. Ataç, M. Karabacak, Ç. Karaca, E. Köse, FT-IR, FT-Raman, Uv, Nmr Spectra and Molecular Structure Investıgatıon Of Nıcotınıc Acıd N-Oxıde: A Combined Experımental and Theoretıcal Study, Advances In Applied Physics & Materials Science Congress,12-15 May,Antalya, Turkey, A. Ataç, M. Karabacak, E. Köse, Ç. Karaca, Theoretıcal Investıgatıon and Spectroscopıc Analyze of Nıcotınamıde N-Oxıde with Densıty Functıonal Theory Advances In Applied Physics & Materials Science Congress,12-15 May,Antalya, Turkey, A. Ataç, S. Bilgili, M. Kurt, Synthesıs and Vıbratıonal Spectroscopıc Study on Metal (II) Halıde Complexes of 3,4 Pyrıdınedıcarboxylıc Acıd Advances In Applied Physics & Materials Science Congress,12-15 May,Antalya, Turkey, 2011.

12 26. A. Ataç, S. Bilgili, M. Kurt, Synthesıs and Vıbratıonal Spectroscopıc Study On Metal(II) Halıde Complexes of nıcotınıc Acıd N-Oxıde Advances In Applied Physics & Materials Science Congress,12-15 May,Antalya, Turkey, Z. Çalisir, M. Kurt, A. Ataç Molecular Structure And Vıbratıonal Spectra Of 3- Chlorophenylboronıc Acıd Advances İn Applied Physics & Materials Science Congress,12-15 May,Antalya, Turkey, S. Demirci, S.Kinali, Z. Çalişir, M. Kurt, A. Ataç, DFT, FT-Raman, FT-IR and NMR studies of 4-(substituted phenylazo)-3,5-diacetamido-1h-pyrazoles 30 th European Congress of Molecular Spectroscopy, 29 August-3 September 2010, Florence (Italy) 29. Z. Çalişir M. Kurt, A. Ataç, F. Bardak Experımental and Theoretıcal FT-IR Spectroscopıc Analysıs of 2,4 Pyrıdınedıcarboxylıc Acıd and Vıbratıonal Propertıes Turkish Physical Society 27th International Physics Congress, İstanbul, Turkey, A. Ataç, E. Çulcular, F. Bardak, The Investigation of Geometrical Properties of 2,5 Pyridine dicarboxylic acid, Synthesis and Vibrational Properties of Its Some Metal Halogen Compounds 6 th. Nano Science and Nano Technology Conference İzmir A. Ataç, Z. Çalişir, F. Bardak, Experimental and Theoretical FT-IR Spectroscopic Analysis of 3,5 Pyridinedicarboxylic acid, synthesis and Vibrational Properties of Its Some Metal Halogen Compounds 6 th. Nano Science and Nano Technology Conference İzmir A. Ataç, E. Çulcular, Z. Çalişir, Synthesis and Vibrational Spectroscopic Study of 2,5 Pyridinedicarboxylic acid of Nickel(II) Halide Complexes Turkish Physical Society 25th International Physics Congress, Bodrum, Turkey, A. Ataç F. Bardak, Z. Çalişir, Synthesis and Spectroscopic Studies on Some Metal (II) Iodide complexes of 3,5 Pyridine dicarboxylic Acid, 24. International Physics Congress Malatya, A. Ataç and F. Bardak, Synthesis and Fourier Transform Infrared Spectroscopic Study on Some Metal (II) Halide Complexes Isonicotinic Acid N-oxide, XXVIII European Congress on Molecular Spectroscopy conference, İstanbul, A. Ataç and F. Bardak, K. Büke, Synthesis and Spectroscopic Investigation of Cadmium and Copper Chloride Complexes of nicotinamide N-oxide, Turkish Physical Society 23rd International Physics Congress, Muğla, A. Ataç ve F. Bardak, Synthesis and Spectroscopic Studies on Cadmium Halide Complexes of Isonicotinic Acid, traditional physics days, Turkish Physical Society 22nd International Physics Congress, Bodrum/Muğla, Ş. Yurdakul ve A. Ataç, Vibrational Spectroscopic Study of Isonicotinamide Metal(II) Tetracyanonickelate and Chloride Complexes Colloquium spectroscopicum Internationale XXXI, Ankara, 1999.

13 C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. A. Ataç, E. Çulcular, F. Bardak, M. A. Çipiloğlu The Inverstigation of Geometrical Properties of 2,5 Pyridinedicarboxylic Acid, Synthesis and Vibrational Properties of Its Some Metal Halogen Compounds C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özet kitaplarında özeti (abstract)basılan bildiriler: 1. Selda Sadi, Fehmi Bardak, Ahmet Ataç 1-butyl-3-methylimidazolium bis ( trifluoro methyl sulfonyl ) imide iyoniksıvısının elektronik yapı, spektroskopik özellikler ve iyonlar arası zayıf etkileşmelerinin teorik olarak incelenmesi ADIM FİZİK GÜNLERİ IV Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi KÜTAHYA Mayıs Fatma Aydogar, Fehmi Bardak, Ahmet Ataç Geçiş metali komplekslerinin elektronik yapısı, spektroskopik özellikleri ve biyoaktiflerinin incelenmesi: Cu(INO)2Cl2 nin durumu ADIM FİZİK GÜNLERİ IV Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi KÜTAHYA Mayıs Etem Kose Ahmet Ataç Mehmet Karabcak 2,6-difloranilin molekülüne ait spektroskopik ve moleküler yapı analizinin kuantum kimyasal hesaplarla yapılması ADIM FİZİK GÜNLERİ IV Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi KÜTAHYA Mayıs A. Ataç ve F. Bardak, Synthesis and investigation of spectroscopic properties of some isonicotinic acid N- Oxide, cadmium and nickel halogen compounds, Traditional Physics Days, Erzurum A. Ataç ve F.Bardak, İzonikotinik asit kadmiyum halojenür komplekslerinin sentezlenmesi ve spektroskopik incelenmesi, Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, Bodrum, E. Köse, A. Ataç, M. Karabacak, Molecular Structure, NMR, Infrared and Raman Spectra, HOMO-LUMO analysis of p-tolylacetonitrile, ADIM FİZİK GÜNLERİ II Pamukkale Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi, Nisan Ç. Karaca, A. Ataç, M. Karabacak A DFT study on the structural and spectroscopic properties of 3-nitrocinnamic acid ADIM FİZİK GÜNLERİ II Pamukkale Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi, Nisan E. Köse, A. Ataç, M. Karabacak, "Molecular structure, NMR, infrared spectra, HOMO- LUMO analysis of 2-fluoro-4-hydroxybenzonitrile", 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress, June 2012, Ankara, TURKEY, Ç. Karaca, A. Ataç, M. Karabacak, S. Günnaz, M. A. Çipilioğlu" Structural, vibrational, electronic, NMR and reactivity analyses of 4,5-Dimethylphenylene-1,2-diamine with

14 experimental techniques and quantum chemical calculations", 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress, June 2012, Ankara, TURKEY, S. Bilgili, A. Ataç, T. Maviş, M. Eskici, M. Karabacak" Determination of structural and vibrational spectroscopic properties of 3-ethynylthiophene using FT-IR, FT-Raman, UV and NMR experimental techniques combined DFT quantum chemical calculations ", 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress, June 2012, Ankara, TURKEY, Z. Çalişir, M. Kurt, A. Ataç " Theoretical Study of Molecular Structure and Vibrational Spectra of Ethyl-6 Chloro-Nicotinate Molecule By Density Functional Theory ", 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress, June 2012, Ankara, TURKEY, T. Maviş, A. Ataç, S. Bilgili, M. Eskici, M. Karabacak" Spectroscopic (NMR, UV, FT-IR and FT-Raman) analysis and theoretical investigation of 2-ethynylpyridine with density functional theory ", 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress, June 2012, Ankara, TURKEY, Mustafa Ali Cipiloglu, Caglar Karaca, Ahmet Atac and Mehmet Karabacak The Structural, Electronic And Thermodynamical Properties Of 2,6- Bis(bromo meth yl)pyridine Uluslararası Katılımlı 4. ULUSAL KRİSTALOGRAFİ TOPLANTISI Mayıs 2014 DİYARBAKIR, Caglar Karaca, Ahmet Atac and Mehmet Karabacak Molecular Structure, Electrochemical Properties and Theoretical Spectroscopic Studies on 2'-Hydroxyl-4''- Dimethylaminochalcone Uluslararası Katılımlı 4. ULUSAL KRİSTALOGRAFİ TOPLANTISI Mayıs 2014 DİYARBAKIR, Mehmet Karabacak, Caglar Karaca, Ahmet Atac and Etem Kose DFT Study and Conformational Analysis of 2-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)-3-nitropyridine Uluslararası Katılımlı 4. ULUSAL KRİSTALOGRAFİ TOPLANTISI Mayıs 2014 DİYARBAKIR, Ahmet Atac, Caglar Karaca, Etem Kose and Mehmet Karabacak, Molecular Structure, Electronic Properties, NBO Analysis And Spectroscopic Characterization Of 4- fluorophenyl)(4-hydroxy-3-methylphenyl)methanone Using Quantum Chemical Calculations Uluslararası Katılımlı 4. ULUSAL KRİSTALOGRAFİ TOPLANTISI Mayıs 2014 DİYARBAKIR, Çağlar Karaca, Ahmet Atac 6-Amino-m-Cresol ün Kuantum Kimyasal ve Spektroskopik Çalışmaları ADIM FİZİK GÜNLERİ III Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Nisan 2014, Isparta Fehmi Bardak, Sibel Bilgili, Ahmet Atac, Mehmet Karabacak İyonik Sıvılarda Zincir Uzunluğunun Moleküler Titreşimler ve Elektronik Yapı Üzerine Etkisinin Teorik İncelenmesi: 1-alkil-3-metilimidazolyum triflorometansulfonatların durumu ADIM

15 FİZİK GÜNLERİ III Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Nisan 2014, Isparta Fehmi Bardak, Tugba Mavıs, Ahmet Atac, Mehmet Karabacak İyonik sıvılarda zincir simetrisinin moleküler titreşimler ve elektronik yapı üzerine etkisinin teorik incelenmesi: 1,3- dialkil metilimidazolyum triflorometansulfonatların durumu ADIM FİZİK GÜNLERİ III Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Nisan 2014, Isparta F. Editörlük ve Hakemlikler 1. Spectrochimica Acta (SCI) 2. Materials Chemistry and Physics (SCI) 3. Inorganic Chimica Acta (SCI) 4. Journal of Molecular Structure G. Ödüller: GÖRDES BELEDİYESİ Fahri Hemşehrilik Beratı Celal Bayar Üniversitesi Yayın Performans Ödülü Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Dergi Yayıncılık Ödülü 2. Yayın Performans Ödülü Celal Bayar Üniversitesi Yayın Performans Ödülü Yayın Teşvik Ödülleri (TÜBİTAK ) Adet Yayın için Adet Yayın için Adet Yayın için H. Yurt Dışı Deneyimleri yııları arasında belli periyotlarla G. Afrika (Capetown, Jhonnesburg) da üniversite ziyaretleri Kral Abdulaziz Üniversitesi (Cidde) ziyareti Güncelleme:18 Haziran 15

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU. (1 Ekim 2010 1 Eylül 2011)

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU. (1 Ekim 2010 1 Eylül 2011) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU (1 Ekim 2010 1 Eylül 2011) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 GENEL BİLGİLER... 3 Genel Bilgi ve Bölümün Tarihçesi... 3 AKADEMİK PERSONEL... 4 Öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Murat KOCA Doğum Tarihi : 1971 Öğrenim Durumu : Prof.Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Fırat Üniversitesi 1992 Y. Lisans Kimya/Fiziko(polimer)Kimya

Detaylı

Ultrases ile Çam ve Kavak Ağaçlarında Nem Oranı Tayini, Danışman: Prof. Ertunç ARAL

Ultrases ile Çam ve Kavak Ağaçlarında Nem Oranı Tayini, Danışman: Prof. Ertunç ARAL ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ercan UÇGUN Doğum Tarihi: 8 Ocak 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Anadolu Üniversitesi 1984-26.09.1988 Tezli Yüksek Lisans Fizik

Detaylı

Gama Işınlarına Tutulan Organik ve Đnorganik Maddelerde Oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemi ile Đncelenmesi.

Gama Işınlarına Tutulan Organik ve Đnorganik Maddelerde Oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemi ile Đncelenmesi. ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Erdal Aras Doğum Tarihi: 04 / 05 / 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Ankara Üniversitesi 1993 Y. Lisans Atom ve Molekül

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİKMET HAKAN GÜREL Doğum Tarihi: 16 Mayıs 1979 ÖĞRENİM DURUMU: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Doç. Dr. Cumhur KIRILMIŞ

Doç. Dr. Cumhur KIRILMIŞ Doç. Dr. Cumhur KIRILMIŞ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 02040 / ADIYAMAN Tel : 0416 2233800 dahili 2808 Faks: 0416 2231774 E -Posta : ckirilmis@adiyaman.edu.tr / ckirilmis@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış AVAR Doğum Tarihi ve Yeri: 13 Mayıs 1982, Pforzheim-Almanya İletişim: +90 372 257 4010-1672, barisavar@beun.edu.tr, barisavar@gmail.com Bülent Ecevit

Detaylı

: Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Aksaray : yilmazsuleyman@yahoo.com. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

: Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Aksaray : yilmazsuleyman@yahoo.com. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ (Prof. Dr. Süleyman YILMAZ) Doğum Tarihi : 01 Ekim 1970 Doğum Yeri : Hatay-Dörtyol Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Aksaray Email : yilmazsuleyman@yahoo.com Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayhan KARA Doğum Tarihi ve Yeri: 16 Nisan 1979, Giresun Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik Süleyman Demirel Üniversitesi 2005 Y.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Kocaeli Üniversitesi 2005-2009 Yüksek Lisans Fizik Marmara Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Kocaeli Üniversitesi 2005-2009 Yüksek Lisans Fizik Marmara Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sinem SİPAHİOĞLU 2. Doğum Tarihi: 20.10.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi İletişim: sinemsipahioglu@beykent.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Kocaeli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 25.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ 57000 SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 25.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ 57000 SİNOP CEM CÜNEYT ERSANLI ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 25.11.2014 Adres : SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ 57000 SİNOP Telefon : 3682715516-4238 E-posta Doğum Tarihi : 1973 : ccersanli@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet Cemal Geneş Doğum Tarihi: 25 Nisan 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İnşaat Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi 1994 Y. Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Necati VARDAR 2. Doğum Tarihi: 24.06.1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Necati VARDAR 2. Doğum Tarihi: 24.06.1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Necati VARDAR 2. Doğum Tarihi: 24.06.1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Dumlupınar Üniversitesi 2003 Lisans İşletme

Detaylı

Doç. Dr. Nurşen (Akbaş) SAKLAKOĞLU

Doç. Dr. Nurşen (Akbaş) SAKLAKOĞLU Doç. Dr. Nurşen (Akbaş) SAKLAKOĞLU ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü 99 Y. Lisans İstanbul Üniversitesi Metalurji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İhsan TOKTAŞ Doğum Tarihi: 13 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1993 Y. Lisans

Detaylı

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı / Fen Bilimleri. ADANA İlinin Sıcaklık Verilerinin Stokastik ve Olasılık Yöntemlerle İncelenmesi

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı / Fen Bilimleri. ADANA İlinin Sıcaklık Verilerinin Stokastik ve Olasılık Yöntemlerle İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ, ESERLER ve FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali YÜCEL Doğum Tarihi: 15.08.1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kültürteknik Bölümü / Ziraat Fakültesi Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Semra TURAN (YAPRAK) Doğum Tarihi: 02 Aralık 1974 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İbrahim Uzun Doğum Tarihi : 01 Şubat 1960 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Fırat Üniversitesi 07.11.1980 Y. Lisans Makine Fırat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Salih Yılmaz. Doğum Tarihi ve Yeri: 01 Şubat 1980, Bayındır-İzmir. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Salih Yılmaz. Doğum Tarihi ve Yeri: 01 Şubat 1980, Bayındır-İzmir. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Salih Yılmaz Doğum Tarihi ve Yeri: 01 Şubat 1980, Bayındır-İzmir Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 986-990 Y. Lisans Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 986-990 Y. Lisans Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

E. Özkaya, Değişik sınır şartlarına sahip kütle kiriş sistemlerinin nonlineer titreşimleri, Celal

E. Özkaya, Değişik sınır şartlarına sahip kütle kiriş sistemlerinin nonlineer titreşimleri, Celal Prof.Erdoğan ÖZKAYA ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği 99 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 99 Doktora Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet Kul Doğum Tarihi: 02 Nisan 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Metalurji Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1995

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Kimya Gazi Üniversitesi 1987. Y. Lisans Kimya Illinois Institute of Tecnology, Chicago,IL, USA 1996

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Kimya Gazi Üniversitesi 1987. Y. Lisans Kimya Illinois Institute of Tecnology, Chicago,IL, USA 1996 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sabri ÇEVİK 2. Doğum Tarihi : 01.07.1966 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Gazi Üniversitesi 1987 Y. Lisans Kimya Illinois Institute

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sezayi YILMAZ Doğum Tarihi: 15 Haziran 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi/Tesisat Gazi Üniversitesi 1985 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ebru MENŞUR ALKOY Doğum Tarihi: 3 Kasım 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Kocaeli Üniversitesi 1999 Y. Lisans Fizik

Detaylı

: İTÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü. Ayazağa Kampüsü, 34469 Maslak İstanbul

: İTÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü. Ayazağa Kampüsü, 34469 Maslak İstanbul ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI ADRES : GÖNÜL ÖZEN : İTÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Ayazağa Kampüsü, 34469 Maslak İstanbul E-POSTA Web : gozenl@itu.edu.tr; gonul@bc.edu : http://www.laser.research.lab\physics.itu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Kemal HACIEFENDİOĞLU Doğum Tarihi : 01 Mayıs 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı