İnsan Bedeninde Moleküllere Uzanan Yol Güz Konu:3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsan Bedeninde Moleküllere Uzanan Yol. 2008 Güz Konu:3"

Transkript

1 İnsan Bedeninde Moleküllere Uzanan Yol 2008 Güz Konu:3

2 ÖĞRENME HEDEFLERİ İnsanda biyolojik yapının alt birimlerini sıralamak, tanımlamak ve sınıflandırmak (organizma, organ sistemleri, organlar, dokular, hücreler,...) Terminolojiyi öğrenmek. Genetik yapıyı adım adım tanımlamak Genetik mataryelin-proteinlerle bağlantısını ve proteinlerin biyolojik açıdan önemini ortaya koymak

3 ÖĞRENME HEDEFLERİ Sporcularda ve egzersiz yapanlarda performansın temel belirleyicisi genetik yapıdır. Bu bağlamda yakın zamanda bilim dünyasında yayınlanan spor ve egzersizle ilgi gen haritasını tartışmak Genetiğin sporda ani ölümlerle ilgili boyutunu ortaya koymak Sporda genetik testlerin fizyolojik ve sosyolojik boyutu konusunda farkındalık yaratmak

4 Organizma İnsan bedeni

5 Organ sistemleri Bir grup organdan oluşan ve vücutta geniş fonksiyonlara sahip olan sistemlerdir karaciğer

6 Organ sistemleri 1. İskelet sistemi 2. Kas sistemi 3. Dolaşım sistemi 4. Lenf sistemi 5. Deri (örterek koruma) sistemi 6. Sindirim sistemi (gastro-intestinal system) 7. Sinir sistemi 8. Solunum sistemi 9. Endokrin sistem 10.Boşaltım sistemi 11.Üreme sistemi

7

8 İskelet sistemi 1. Kas sistemi 2. Dolaşım sistemi 3. Lenf sistemi 4. Deri (örterek koruma) sistemi 5. Sindirim sistemi (gastro-intestinal system) 6. Sinir sistemi 7. Solunum sistemi 8. Endokrin sistem 9. Boşaltım sistemi 10.Üreme sistemi

9 İskelet sistemi 1. Korur ve destekler 2. Harekete temel oluşturan çatıyı oluşturur 3. Kan hücrelerini üretir 4. Mineralleri depolar

10 Kas sistemi 1.Hareket sağlar 2.Isı oluşturur

11 Dolaşım sistemi 1. Hücrelere tüm yaşamsal mataryelleri taşır. 2. Hücrelerde biriken tüm mataryelleri geri taşır 3. Vücut sıcaklığının sürdürülmesine katkıda bulunur 4. Hastalık ve yaralnmalara karşı korunma mekanizmalarının oluşmasına katkı verir

12 Lenf sistemi 1. Fazla sıvının dolaşım sistemine geri dönüşünü sağlar 2. Bağışıklık cevaplarının oluşmasına yardımcı olur

13 Deri (örterek koruma) sistemi 1. Yaralanma infeksiyon ve dehidrasyondan korur 2. Vücut sıcaklığının kontrolüne yardımcı olur 3. Çevreden duyu alımı sağlar

14 Sinir sistemi 1. Dış ve iç uyaranları tesbit eder 2. Uyaranlara hızlı cevap ve korrdinasyon sağlar 3. Diğer organ sistemlerinin aktivitelerini kontrol eder

15 Solunum sistemi 1. Hava ve kan arasında gaz (oksijen ve karbondioksit) değişimi sağlar 2. Ses üretimine katkıda bulunur

16 Endokrin sistem 1. Vücut fonksiyonlarını düzenleyen hormonları üretir 2. Sinir sisteminin koordine edici fonksiyonlarına katkı verir

17 Sindirim sistemi 1. Su ve diğer besinlerin vücuda girişine (çiğneme,sindirim, emilim) yardımcı olur 2. Karaciğer vücuttaki belli proteinleri ve lipidleri sentez eder 3. Çeşitli kimyasalları (hormon, ilaç ve zehirlerin) etkisiz hale getirlmesi ve vücuttan atılmasını sağlar

18 Üriner sistem 1. Vücut sıvılarının hacmini ve kompozisyonunu korur 2. Atık ürünlerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar

19 Üreme sistemi 1. Kadında : Yumurta üretir 2. Döllenmiş yumurtayı besler, embriyo gelişimini ve doğuma kadar büyütülmesini sağlar 3. Erkek: Sperm üretir

20 ORGANLAR ORGAN: organ sistemlerini oluşturan, özel fizyolojik fonksiyonları olan ve iki ve daha fazla doku çeşidi içeren yapılardır. Birkaç örnek Mide bir sindirim sistemi organıdır Kalp bir dolaşım sistemi organıdır. Deri, örterek koruma sisteminin bir organıdır

21 Dokular Doku: Özel bir fonksiyona sahip hücre grupları Dört esas doku tipi mevcuttur Epitel doku (epithelial tissue) Bağ dokusu (connective tissue) Kas dokusu (muscle tissue) Sinir dokusu (nervous tissue)

22 Hücreler Bakteri hücresi Prokaryot hücre İnsan hücresi Ökaryot hücre

23 Biyolojik organizmaların birbirleriyle karşılaştırmalı büyüklükleri ve uygun görüntüleme cihazları elma karınca hücre virüs Küçük molekül insan Eşek arısı saç bakteri

24 Prokaryot Hücreler Plazma membranı Hücre duvarı

25 Prokaryot Hücreler (insandan örnek) İnsan Sindirim Sisteminde Yaşayan 10 trilyon bakteri var İnsan barsaklarının toplam yüzey alanı 1 tenis kortu büyüklüğündedir. Yaşam süresince bu kanaldan 60 ton gıda geçiş yapar. Boyu 10 metre olan bu kanalda 10 trilyon bakteri yaşar. Sindirim kanalında yaşayan bakterilerin toplam ağırlığı 1 kg kadardır. Midede ml de CFU olan bakteri sayısı, kalın barsakta gram başına milyara ulaşır Bu bakterilerin %85 i hastalık yapmayan, %15 i hastalık yapıcı niteliktedir. Aralarındaki denge çok önemlidir.

26 Ökaryot Hücreler (sitoplazma) (Plazma membranı) (organeller) (nukleus-çekirdek)

27 Ökaryot Hücreler ribozom sitozol Hücre iskeleti Çekirdek zarı çekirdekçik Çekirdek deliği çekirdek Kaba endoplazmik reikulum Düz endoplazmik retikulum Golgi cisimciği sentriol mitokondri lizozom Sıvı dolu kesecikler peroksizom Plazma membra

28 Ökaryot Hücreler Fonksiyonlarına göre ökaryot hücreler Epitelhücreler Bağ dokusu hücreleri Kas hücreleri Sinir hücreleri

29 Epitel Hücreler Tek katmanlı Pullu hücreler: Kan damar duvarında ve akciğerde alveol duvarında yer alır. Besinler, atık maddeler ve gazların geçişine izin verir Tek katmanlı Küp hücreler Böbrek tüplerinin duvarlarında ve salgı yapan bezlerde yer alır Suyun ve küçük moleküllerin salgılanması ve geri emiliminden sorumludur. Tek katmanlı Kolon hücreler Sindirim sistemi organlarının çoğunda yer alır. Besinlerin emiliminden ve mukus salgısı yapılmasından sorumludur Çok katmanlı Pullu hücreler: Derinin dışında, ağızda ve vajinada yer alır Bulunduğu dokuları yıpranmaya, kurumaya ve enfeksiyona karşı korur Çok katmanlı küp hücreler Ter bezlerinin kanal duvarlarında bulunur. Su ve iyonların ( ter) salgılanmasından sorumludur. Çok katmanlı kolon hücreler Epididimis, meme bezleri ve larenkste yer alır. Mükoz salgı yapar Egzokrin bezler ( salgılarını özel bir kanal aracılığı ile kan haricindekii ortamlara (deri dışına, midebarsaklara vb salgılayan bezler Endokrin bezler (salgılarını özel bir kanal aracılığı ile kana salgılayan bezler)

30 Epitel Hücreler Deri yüzeyinde, kan damarları, akciğerler, ağız, boğaz ve vajinanın iç yüzeyinde Pullu hücreler (squamous cells) Böbrek tüblerinde ve kadında yumurtalıkların üst yüzeyinde Küp hücreler (cuboidal cells) Sindirim sistemi boyunca iç yüzeyde ve gırtlakta Sütun hücreler (columnar cells) Kadeh hücreler (goblet cells) Endokrin ve egzokrin salgı yapan bezlerde Bez hücreleri (gland cells) Derinin epidermis tabakasında Epidermal hücreler (epidermal cells) Keratinositler ( keratinocytes) Bazal hücreler ( basal cells) Melanositler (melanocytes)

31 Fibröz Bağ Dokuları ve Hücreleri Fibroblastlar bağ dokusu hücreleridir Gevşek bağ dokusu: Dokunun ve hücrelerin 160 kez büyütülmüş görüntüsü. Kollajen lifleri ve Elastin liflerinden oluşur. Bunlar bağ dokusu proteinleridir. Sıkı bağ dokusu: Dokunun ve hücrelerin 160 kez büyütülmüş görüntüsü. Ligament ve tendonların yapısında bulunur. Çoğunlukla kollajen liflerinden ( collagen fibers) oluşur. Lifler birbirlerine çok yakın aynı yöndedir, aralarında sıkı bir şekilde dizilmiş fibroblastlar bulunur.

32 Özel Bağ Dokuları ve Hücreleri Kıkırdak dokusu (cartilage): Görüntü 300 kez büyütülmüş olup doku örneği soluk borusundan alınmıştır. Dokunun zemini kollajen lifleri, polisakkaritler, protein ve su içerir. Deri alti yağ dokusu (Subcutaneus adipose tissue): Doku ve hücrelerin 300 kez büyütülmüş görüntüsü. Tamamen yağ hücrelerinden ( adipocytes) oluşur. Yağ hücresi içinde depolanmış olan yağ nedeniyle nuklusun hücrede kenarına itildiği görülmektedir. Ayrıca doku kesitinde dokuyu besleyen kan damarı da görülmektedir

33 Kas Hücreleri İskelet kası hücreleri Kalp kası hücreleri Düz kas hücreleri

34 Kas Kas Dokularının hücreleri Mikroskopta Görünümü İskelet kası dokusu Düz kas dokusu Kalp kası dokusu

35 İskelet Kas Hücresi Çizgili kasın uzun, silindir şeklinde bir hücresi Kas hücresi=kas lifi (muscle fiber)

36 Sinir Hücreleri Uyarılabilir hücreler Nöronlar Destek hücreler Nöroglia hücreleri Şıvan hücreleri ve astrositler gibi

37 Sinir Hücreleri

38 Nöron çeşitleri duyu nöronu motor nöron

39 Bir nöronun yapısal bileşenleri

40 ökaryot hücrenin temel bileşenleri Hücre zarı (plasma membrane) Hücre içi sıvı (cytoplasm) Organeller (organelles) Çekirdek ( nucleus)

41 Çekirdek

42 Kromozomlar Çekirdeğin yapısında bulunur. İp şeklindeki gen paketlerinin her biri.

43 Kromozomlar İnsanlarda 23 çift, toplam 46 adet kromozom bulunur. Bunların 2 si cinsiyet kromozomodur. Çocuk kromozomlarının birini anneden, birini babadan alır.

44 DNA Kromozomları oluşturan şeker-bazfosfat zincirleri

45 DNA (bazlar) Şeker-fosfat omurgası A daima T ile eşleşir C daima G ile eşleşir Baz çiftleri Yapısında 4 çeşit baz var. Adenin (adenine), Timin ( thymine), Sitozin (Cytosine), Guanin(Guanine) Her zaman Adenin Timin ile Sitozin Guanin ile eşleşir.

46 İnsan Genomu Hücredeki DNA nın tamamını gösterir.2 çeşittir 23 çift kromozom DNA sı + Mitokondri DNA sı

47 Genler DNA zincirinin fonksiyon yapan en küçük birimi. Her insan hücresinde gen bulunur Her bir gen bir protein molekülünün sentezinden sorumludur

48 transkripsiyon translasyon HÜCREDEKİ YAŞAMSAL SÜREÇLER

49 Transkripsiyon ve Translasyon (Transcription &Translation) transkripsiyon Protein sentezi için stoplazmaya mrna geçişi translasyon

50 Proteinin primer yapısı Bir amino asitin temel kimyasal yapısı

51 Aminoasitler ve kısaltmaları Kısaltma Amino asit adları 20 amino asit vardır. Bunların adları ve uluslarası kabul edilmiş kısaltmaları yanda görülmektedir

52 Proteinlerin yapısı Primer yapı Düz bir polipeptid zinciri şeklindedir. Sekonder yapı Polipeptid zincirinin veya zincirlerinin hidrojen bağlarıyla iki farklı şekilde bağlanmasından ortaya çıkar. Alfa helix ( helezon görünümlü): Spiral formdadır. Sağa veya sola spiral olabilir. Her 3-6 amino asitte bir dönüş yapar. Beta sheet ( katlanmış kağıt gibi): İki veya daha fazla polipeptid zincirinden oluşur. Tersiyer yapı Bu yapıda H ve S bağları bulunur. Tek bir polipeptid zinciri 3 boyutlu olarak katlanır. Birden fazla zincir var ise tersiyer terimi tekbir zincir için geçerlidir. Kuarterner yapı Birden fazla ve birbirinden ayrılabilen tersiyer yapıdaki zincirleri kapsar. Smith, A.D., et al., eds Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology. New York: Oxford University Press.

53 YAPISAL PROTEİNLER (örnek bir proteinin tersiyer yapısı) AKTİN Kas lifi proteinidir. Kasların kasılmasına ve hücrelerin şekillerinin korunmasına yardımcı olur.

54 TAŞIYICI DEPOLAYICI MOLEKÜLLER PROTEİN YAPISINDADIR (örnek proteinler 5) büyüt me FERRİTİN Vücutta demirin depolanmasında görevli olan protein. Enine kesitte demir molekülleri görünüyor

55 Hücrelerin içindeki genlerin aktif olanalarının sayısı (protein sentez ettirenler) birbirinden farklıdır beyinde hücrelerde Kas hücrelerde tükrük bezinde Sinir hücresinde 3900 kadar aktif gen ve yaklaşık bu miktarda protein çeşidi sentezlenebilir. örnek epinefrin proteini beyin hücrelerinde sentezlenebilirken, myosin ve amilaz proteinleri sentezlenmez İskelet kas hücresinde 1300 kadar aktif gen yaklaşık 1300 kadar protein çeşidi sentezlenir, Ör: iskelet kasında myosin sentezlenebilirken epinefrin ve amilaz geni ekspresse edilemez Tükrük bezi hücresinde 900 kadar aktif gen ve yaklaşık bu miktarda protein çeşidi. Epinefrin ve miyosin tükrük bezi hücrelerinde sentezlenemez. Ancak amilaz sentezlenebilir Kıkırdak hücrelerinde ise 1900 gen ve yaklaşık bu miktarda protein çeşidi sentezlenebilmektedir

56 Genetik Varyasyonlar Aynı türden canlılar arasında (insanda; bireyler arasında), DNA diziliminde görülen farklılıklardır. İnsan DNA diziliminin %99 undan fazlası tüm insanlarda aynıdır. %1 lik farklılıklar bazı kişilerin bazı hastalıklara yatkın, bazılarının ise dirençli olmasını sağlayabilir. Bu varyasyonlar, sporcularda veya egzersiz yapanlarda performans, başarı, sağlık yararlarını değiştirebilir

57 SNP En sık rastlananlar Hastalıklara hassasiyet Allerjik reaksiyonlar

58 Mutasyon DNA diziliminde ortaya çıkan ciddi değişikliklerdir. Nesilden nesile taşınır. Toplumda görülme sıklığı fazla olmayan genetik kökenli hastalıklar genelde mutasyonla ilişkilidir.

59 Down Syndrome

60 Down Syndrome Down sendromunda 21. kromozomda 2 yerine 3. kopya vardır. Zeka ve fiziksel gelişim olumsuz etkilenmiştir. Down sendromlu çocuklarda kas tonusu düşüktür. Karın kasları zayıf mideleri dışarı çıkıktır. Ligamentlerde zayıflık vardır. Büyüme ve motor gelişimi için küçük yaştan itibaren özel egzersizler yaptırılır.

61 Özel olimpiyatlar İngiliz Özel Olimpiyatlarında koşu ve yüzmede çok sayıda madalya sahibi iki Down sendromlu

62 Turner sendromu Zeka normal, matematik becerisi zayıf, sosyal ilişkileri normal, boy çok kısa (140 cm)

63 Gene Allele (anne ve babadan gelen gen çiftleri) benzer farklı kayıp Homozigot heterozigot kayıp gen

64 Spor ve egzersiz performansını etkileyen genler Hangi genler etkiliyor? Dayanıklılık ACE geni PPAR geni Mitokondri DNA sı ACTN3 geni Kas gücü ACE geni DIO1 geni IGF1 geni ACTN3 geni Fitnes durumu ACE geni Vücut kompozisyonu( yağ oranı) ACE geni PPAR geni Egzersizin kolon kanserinden koruyuculuğu IGF1 geni IGF1B3 geni Egzersize dayanıksızlık tolerans eksiklğiyokluğu Mitokondri DNA sında 5 gende mutasyon Mitokondri DNA sının azalması Mitokondri DNA sında silinme Kas hücrelerinin çekirdek DNA larında baz değişikliği ve mrna intronlarında silinme Lizozom enzim genlerinde bozulma

65 Hipertrofik kardiyomiyopati İngilterede her hafta 8 sağlıklı-fit insan önceden tanı konulmamış kalp hastalığı sebebiyle ölüyor. Egzersiz riski 10 kat artırıyor

66 İtalya Veneto da yarışmaya hazırlanan genç sporculara uygulanan testler Ailede genç yaşta ani ölüm ve kalple ilgili hastalıkların olup olmadığı sorgulanır Sporcunun kendisinde göğüs ağrısı, düzensiz kalp atımı, düzensiz nabız gibi şikayetlerin olup olmadığı sorgulanır Fiziksel muayene yapılarak anormal kalp sesleri, kalp ritmi, kan basıncı kontrol edilir Elektrokardiyogram çekilir ve anormallik olup olmadığına bakılır.

67 Mc Ardle Hastalığı Anaerobik glikoliz Normal hücrede; glikojen miyofofforilaz enzimi ile glikoza parçalanır ve ATP eldesinde kullanılır Mc Ardle hastalığı olan kişide; Miyofosforilaz enzimi yapılmadığı için glikojen glikoza parçalanamaz. Acil enerji elde edilemez Enerji elde edilemiyor

68 Mc Ardle Hastalığı Anaerobik glikoliz Normal hücrede; birkaç dakika içinde kastaki glikojenin parçalanmasından gelen glikoz yanında kandan gelen tüm enerji kaynakları mitokondride parçalanır. Mc Ardle hastalığı olan kişide; Sadece kandan gelen glikoz ve diğer enerji kaynakları mitokondride parçalanır. Kastaki glikoz buna katkı sağlamaz. Egzersiz sırasında İkinci rüzgar denen bir durum yaşanır İkinci rüzgar

69 SON

Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur.

Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur. 1. CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE Bir İngiliz bilim insanı olan Robert HOOKE, 1665 yılında basit bir mikroskopla hücreyi ilk kez tanımladı. Daha sonraki yıllarda farklı bilim insanlarının katkılarıyla bütün

Detaylı

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Canlılardaki Organik Bileşikler: Canlı vücudunda biyosentez reaksiyonları sonuncu oluşturulan maddelerdir. Organik moleküllerin vücutta çeşitli

Detaylı

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 12 YAZARLAR KOMİSYON

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 12 YAZARLAR KOMİSYON ORTAÖĞRETİM BİOLOJİ 12 AZARLAR KOMİSON DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2012 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AINLARI...: 5668 ARDIMCI VE KANAK KİTAPLAR DİZİSİ...: 389 12.?..0002.4179 Her hakkı saklıdır ve Milli

Detaylı

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI Doç. Dr. Nurettin YÖREK 1 Hücrenin Temel Yapı Taşları ve Kimyasal Bileşimi Bir hücre içindeki bileşiklerin % 99 undan fazlası başlıca altı elementten meydana gelmiştir. Bu

Detaylı

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN BESLENME I İÇİNDEKİLER Beslenme ile İlgili Kavramlar Besin Ögeleri Proteinler Karbonhidratlar Yağlar Vitaminler Mineraller ÇOCUK BESLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE HÜCRE Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir. Atomların molekülleri,

Detaylı

NİTE 4. Sistemler VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER. Kaburgalar arası kaslar. Çizgili. Kan. Düz. Diyafram. Kalp. Böbrek. Akciğer soluk alıp vermede görevlidir

NİTE 4. Sistemler VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER. Kaburgalar arası kaslar. Çizgili. Kan. Düz. Diyafram. Kalp. Böbrek. Akciğer soluk alıp vermede görevlidir NİTE 4 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER Çizgili Düz örnektir örnektir Kaburgalar arası kaslar Kan Diyafram temizler çeşitleridir Kas Kalp Akciğer soluk alıp vermede görevlidir Böbrek görevlidir teknolojiye örnektir

Detaylı

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK 9. Sınıf BİYLJİ Banu KARAAĞAÇ SRU KİTABI Pınar SEYFİTTİNĞLU Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYLJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN

Detaylı

Denetleme ve Düzenleme Sistemi, Sinir Sistemi ve Endokrin Sistem

Denetleme ve Düzenleme Sistemi, Sinir Sistemi ve Endokrin Sistem Denetleme ve Düzenleme Sistemi, Sinir Sistemi ve Endokrin Sistem 1. SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi canlının çevresindeki değişiklikleri algılamasını ve hızlı tepki vermesini sağlar. a. Farklı Hayvanlarda

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME Yazarlar Prof.Dr. Türkan KUTLUAY MERDOL (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Murat BAŞ (Ünite 4) Doç.Dr. Gül KIZILTAN (Ünite

Detaylı

HÜCRE ZARI (PLAZMA ZARI, HÜCRE MEMBRANI, PLAZMA MEMBRANI, PLAZMALEMMA)

HÜCRE ZARI (PLAZMA ZARI, HÜCRE MEMBRANI, PLAZMA MEMBRANI, PLAZMALEMMA) HÜCRE ZARI (PLAZMA ZARI, HÜCRE MEMBRANI, PLAZMA MEMBRANI, PLAZMALEMMA) Bütün hücrelerin dış taraftan bir zar ile çevrili olduğu, elektron mikroskobu kullanılmadan önce de tahmin ediliyordu. Ancak bu zar

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA Anahtar kavramlar 3.1 Doğadaki maddeler ya saf elementlerden ya da onların belli bir oranda bir araya gelmesiyle oluşan bileşiklerden meydana gelir.

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Biyoloji Notu II----- Sayfa:1

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Biyoloji Notu II----- Sayfa:1 İNSANDA ÜREME SİSTEMİ I. DİŞİ ÜREME SİSTEMİ: İnsanlarda dişi üreme sistemi 4 bölümde incelenir: LTH (Lüteo tropik hormon) = prolaktin Korpus luteumun varlığını sürdürmesini sağlar. Süt bezlerinin gelişimini,

Detaylı

Propolis değeri yüzyıllardan beridir bilinen bir arıcılık ürünüdür.

Propolis değeri yüzyıllardan beridir bilinen bir arıcılık ürünüdür. PROPOLİS Nedir? Propolis değeri yüzyıllardan beridir bilinen bir arıcılık ürünüdür. Balarıları tarafından kovanlarının civarında bulunan genç kozalaklı ağaçların sürgünleri ve kabuklarından toplanan reçineler

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir.

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. Molekül Organeller Hücre Doku Organ Sistemler Organizma Atom :

Detaylı

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ve İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ġubat- 2012 IS A Telif Hakkı

Detaylı

1 2 Hücre Zarı 7.5-8 nm kalınlığındadır. Işık mikroskobu ile görülemez. 3 4 Görevleri: Hücrenin sınırlarının belirlenmesi Hücrenin çevresi ile ilişkilerini düzenler Çeşitli maddelerin hücre içine giriş

Detaylı

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ İnsanlar ve hayvanlar hareket etme özeliğine sahiptirler. Bu hareketlerin büyük bir kısmı besin bulma, düşmanda kaçma, göç etme ve yaşadığı alanı savunma gibi gereksinimlerden

Detaylı

TFF SAĞLIK EĞİTİM PROGRAMI TAKIM FİZYOTERAPİSTLERİ DERS NOTLARI

TFF SAĞLIK EĞİTİM PROGRAMI TAKIM FİZYOTERAPİSTLERİ DERS NOTLARI TFF SAĞLIK EĞİTİM PROGRAMI TAKIM FİZYOTERAPİSTLERİ DERS NOTLARI Sevgili Sağlık Ekibi Çalışanları, Bildiğiniz gibi Haziran 2009 da kabul edilen yeni Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı

Detaylı

BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR)

BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI...

Detaylı

Organizmanın temel bileşimi Canlı sistemi organlar, organları dokular ve dokuları hücreler meydana getirir:

Organizmanın temel bileşimi Canlı sistemi organlar, organları dokular ve dokuları hücreler meydana getirir: HÜCRE VE METABOLİZMAYA GİRİŞ Organizmanın temel bileşimi Canlı sistemi organlar, organları dokular ve dokuları hücreler meydana getirir: Hücre Canlıların en küçük yapısal ve fonksiyonel ünitesi hücredir;

Detaylı

TRANSLASYON VE PROTEİNLER

TRANSLASYON VE PROTEİNLER TRANSLASYON VE PROTEİNLER Translasyon ve proteinler Translasyon; mrna, trna, ribozomlar ve polipeptid zincir sentezinin başlaması, uzaması ve sonlanması için gerekli çeşitli translasyon faktörleri arasındaki

Detaylı

Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki

Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki GENDEN PROTEİNE Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki İngiliz hekim Archibald Garrod (1909), genlerin, enzimler aracılığı ile fenotipi belirlediğini ilk öne süren kişidir. Garrod, doğuştan metabolizma

Detaylı

Actimo nun Çalışma İlkeleri... 29 Actimo nun Etkileri... 30 Actimo Altıgen Suyu nedir ve Faydaları nelerdir?... 31 Mine-Q ve Super Cube karşılaştırma

Actimo nun Çalışma İlkeleri... 29 Actimo nun Etkileri... 30 Actimo Altıgen Suyu nedir ve Faydaları nelerdir?... 31 Mine-Q ve Super Cube karşılaştırma İçindekiler Doğa Bize Ne Anlatıyor?... 1 Suyun Kerameti... 2 Su Sağlık Ve Yaşamda Ne Gibi Önemli Bir Rol Oynar?... 3 Suyun insan vücudundaki rolü... 4 İyi su olmadan sağlıklı kalamazsınız... 5 Yeniden

Detaylı

TG 10 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT BİYOLOJİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203 3 GÜNCEL GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...............................203 Çevre Kirliliği..............................203 Erozyon...............................206 Orman Yangınları..........................206

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ BESİN ÖĞELERİ - 2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Olumsuz yanıtları: Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder)

ayxmaz/biyoloji Olumsuz yanıtları: Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder) Vücut Savunmasını Bağışıklık : potansiyel zararlı yabancı maddelere ve anormal hücrelere karşı vücudun ortaya koyduğu savunma yeteneğidir. Aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir: virüsler ve bakterilere

Detaylı

DOKULAR Bağ doku ekstrasellüler matriks Hiyalüronidaz Kollajen, Kollajen moleküllerinin en belirleyici özelliği,

DOKULAR Bağ doku ekstrasellüler matriks Hiyalüronidaz  Kollajen, Kollajen moleküllerinin en belirleyici özelliği, DOKULAR Bağ doku Bağ doku, nispeten az sayıda canlı hücrenin ekstrasellüler matriks denen bir ortam içine dağılmasıyla oluşmuş dokudur. Bağ doku, deri, tendonlar, ligamentler, kıkırdak ve kemikte yaygın

Detaylı