İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011"

Transkript

1 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ

2 Nüfus, güvenlik siyasetinde bir milli güç unsuru olmayı sürdürmektedir. Nüfusun mutlak büyüklüğü kadar niteliği ve insani gelişmişlik de önem taşımaktadır. Küresel ölçekte çok taraflılığın hakim olmaya başladığı yeni süreçte bir yandan medeniyetler çatışmasına karşın medeniyetler ittifakı arayışı, bir yandan geniş İslam coğrafyası ile ilgili öngörüler ve de Arap ülkelerinde görülen halk hareketleri İslam ülkelerinde nüfus gelişmelerini küresel ölçekte daha önemli hale getirmektedir. Bu çerçevede İslam ülkelerinde demografik eğilimler ve mutlak nüfus büyüklükleri politik, ekonomik ve sosyal gelişmelerde belirleyici unsurlardan biri olacaktır. Güvenlik siyaseti açısından da küresel ölçekte belirleyici etkiye sahip olacaktır. Geniş İslam coğrafyası içinde nüfusun büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkeler ile Müslüman halkın en önemli ikinci dine sahip olduğu ülkelerde nüfus öngörüleri ve etkileri aşağıda ülke grupları itibariyle değerlendirilmektedir. Nüfus öngörüleri için Birleşmiş Milletler Nüfus İdaresi nin orta-uzun vadeli nüfus projeksiyonları verileri kullanılmaktadır. Bu çerçevede 59 ülkenin nüfus öngörüleri ve olası politik ve sosyoekonomik etkileri coğrafi ülke grupları itibariyle sunulmaktadır. Güney Asya Ülkeleri; Güney Asya da yer alan 5 ülkede toplam nüfus 2010 yılında milyondan 2050 yılında milyona çıkacaktır. Güney Asya en yüksek Müslüman nüfusu barındıracak ikinci bölge olacaktır. Bölgede hızlı nüfus artışı devam edecektir. Pakistan ve Afganistan jeopolitik olarak en sıkıntılı iki ülke olup nüfus artışları ilave baskı yaratacaktır. Radikal İslam unsurlarının en yoğun varlığı bu iki ülkede bulunmaktadır. NATO nun askeri varlığı bir dönem sonra sona erecektir. Pakistan nükleer silaha sahip tek İslam ülkesidir. Siyasi istikrar Pakistan da giderek zayıflamaktadır. Her iki ülkede de ekonomik büyüme zayıftır. Bangladeş çok hızlı nüfus artışına sahiptir, ancak jeopolitik riskler göreceli daha sınırlıdır. Endonezya nüfus artışı yavaşlamakla birlikte en yüksek nüfuslu Müslüman ülke özelliğini koruyacaktır. Endonezya ekonomik açıdan dünyanın en büyük 15 ülkesinden biri haline de gelmektedir. Bu konuda Türkiye ile Endonezya rekabet içindedir. Malezya göreceli siyasi istikrarına rağmen etnik ve dini ayrımın yüksek olduğu ve risklerin artığı bir ülke konumundadır. Kuzey Afrika Ülkeleri; Kuzey Afrika da yer alan beş ülkenin toplam nüfusu 2010 yılında milyon iken 2050 yılında milyona yükselecektir. Arap baharı rüzgarının doğrudan etkilediği bu ülkelerde siyasi rejimin ve buna bağlı olarak sosyo-ekonomik gelişmenin nasıl şekilleneceği belirsizidir. Ilımlı İslam unsurlarının siyasete hakim olma olasılığı yüksektir. Beş ülke içinde Mısır en yüksek nüfus artına sahip ülke olacaktır. Cezayir, Fas, Libya ve Tunus ta ise nüfus artış hızı yavaşlamaktadır ve bu dört ülkede nüfusun sosyo-ekonomik baskısı giderek azalacaktır. Orta Doğu Ülkeleri; Orta Doğu da yer alan altı ülkenin toplam nüfusu 2010 yılında milyondan 2050 yılında milyona yükselecektir. İran ve Irak en hızlı nüfus artışı gösterecek iki 2

3 ülkedir. İran nüfusu 100 milyonu, Irak nüfusu 60 milyonu aşacaktır. İran ve Irak Şii nüfusun en ağırlıklı olduğu iki ülkedir ve Şii nüfusun ağırlığını bu iki ülke temsil etmektedir. Filistin 2050 yılında 10.3 milyon nüfusu ile İsrail ve Ürdün nüfusunu aşacaktır. Etnik ve mezhep ayrılıkları ile sıcak iç çatışma olasılığının en yüksek olduğu bu ülkelerde nüfusun sosyo-politik baskısı artarak sürecektir. Balkan Ülkeleri; Balkanlarda yer alan 4 ülkede toplam nüfus azalmaktadır yılında 10.9 milyon olan nüfus 2050 yılında 9.5 milyona gerileyecektir. Yaşlanan ve azalan nüfusun farklı sosyo-ekonomik ve politik etkileri olacaktır. Tek nüfus artışı Arnavutluk ta görülürken en kuvvetli azalma Bosna-Hersek te ortaya çıkacaktır. Etnik çatışmalar ile ayrışan ve yeni ortaya çıkan bu devletlerin kalıcılığı ve istikrarı büyük ölçüde AB üyelikleri ile sağlanacaktır. Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri; Orta Asya ve Kafkaslarda yer alan üç ülke Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan petrol ve doğalgaz kaynakları ile ekonomik açıdan istikrarlı olup nüfus artış hızları da göreceli çok yavaşlayan ülkeler konumundadır. Bu ülkelerde nüfus baskısı çok sınırlı olacaktır ve giderek yaşlanan bir nüfus ortaya çıkmaktadır. Ekonomik açıdan daha zayıf ve siyasi açıdan daha otoriter Tacikistan ve Kırgızistan da da nüfus artış hızları yavaşlamıştır. İslami unsurların siyaset içinde daha baskın olduğu ve Orta Asya daki radikal İslami unsurlar ile İran ın rejim etkisine daha yakın ve açık olan Özbekistan da ise mutlak nüfus artışı sürecektir. Körfez Ülkeleri; Körfezde petrol zengini 6 ülke ile birlikte bu özelliğe sahip olmayan Yemen bulunmaktadır. Petrol zengini 6 ülkede göreceli hızlı nüfus artışı sürecektir. Mutlak nüfus olarak ise S.Arabistan ın nüfusu 26.4 milyondan 45.0 milyona yükselecektir. Enerji kaynaklarından elde edilen gelire bağlı olarak nüfusun sosyo-ekonomik baskısı sınırlı kalacaktır. Körfezde en hızlı nüfus artışı ise Yemen de yaşanacaktır. Yemen nüfusu 24.5 milyondan 58.0 milyona yükselecektir. Yemen Arap baharı etkisini en kuvvetli yaşayan Körfez ülkesidir. İkiye ayrılmış olan ülke bölgede jeopolitik ve güvenlik siyaseti açısından en riskli ülke konumundadır. Radikal İslami unsurların ve Sünni- Şii mezhep ayrışmasının en şiddetli varlık göstereceği ülke olup nüfus artışı da riskleri besler niteliktedir. Afrika Ülkeleri Nüfusu Müslüman ülkeler içinde en hızlı nüfus artışının yaşanacağı ikinci grup Güney Asya ülkelerinden sonra Afrika ülkeleri olacaktır. Afrika da nüfusun önemli bir bölümü Müslüman dır. Çok sayıda ülkede de Müslüman nüfus ikinci sırada yer almaktadır. 3

4 Nüfusun yüzde 50.4 nün Müslüman olduğu Nijerya 2010 yılında milyon iken 2050 yılında milyon nüfusa ulaşacaktır. Yine nüfusunun yüzde 33.9 u Müslüman olan Etyopya da nüfus 89.6 milyondan milyona yükselecektir. Nüfusunun yüzde 30.2 si Müslüman olan Tanzanya da ise nüfus 43.5 milyondan 85.1 milyona çıkacaktır. Sudan nüfusu 73 milyona, Nijer nüfusu 53.2 milyona yükselecektir. Mali, Mozambik, Gine, Çad, Senegal ve Somali de nüfus hızları yüksek kalacaktır. Afrika nüfus artışının sosyo-ekonomik ve sosyo-politik baskısının en yüksek hissedileceği bölge olacaktır. Türkiye Türkiye nin nüfus artış hızı içinde bulunduğu demografik sürecin koşullarına uygun olarak yavaşlamaktadır yılında nüfus artış hızı sıfır ve mutlak nüfus 98 milyon olarak öngörülmektedir. Türkiye Endonezya ile birlikte dünyanın en büyük ekonomisine sahip iki nüfusu Müslüman ülkeden biri olma potansiyeline sahiptir ve bu potansiyeli her iki ülkenin de değerlendireceği öngörülmektedir. Türkiye sahip olacağı kişi başı gelir ve insani gelişmişlik ile de en nitelikli nüfusa sahip nüfusu Müslüman olan ülke olacaktır. Genel Değerlendirme; Nüfusun büyük çoğunluğu Müslüman olan veya ikinci sırayı Müslümanların aldığı ülkelerin nüfus artışı dünya nüfus artışının üzerinde gerçekleşecektir yılında 59 ülkenin nüfusu 1.66 milyar ve toplam dünya nüfusu içinde payı yüzde 24.1 iken, 2050 yılında 2.74 milyon nüfus ile toplam dünya nüfusu içindeki payları yüzde 29.8 e yükselecektir. İslam coğrafyası hızla artan nüfusun ve genç nüfusun sosyo-ekonomik ve sosyopolitik baskısı ile karşı karşıya kalacaktır. Ülkelerde rejim değişiklikleri ile demokratikleşme ve uluslar arası sistem ile bütünleşme eğilimine karşın muhtemelen radikal İslam unsurlarının veya ılımlı İslam yönetimlerinin hakimiyeti yaşanacaktır. Güvenlik siyaseti açısından İslam coğrafyası etnik ve mezhep çatışmalarına en açık bölge olurken hızlı artan nüfus baskısı bu riski artıracaktır. Dünyanın geri kalanı ile İslam coğrafyasının bütünleşmesinde (ittifakında) veya ayrışmasında (çatışmasında) nüfusun mutlak büyüklüğü ve niteliği etkili olacaktır. Hızlı artan nüfusun taleplerinin karşılanamaması muhtemelen İslam coğrafyası ile dünyanın geri kalanı arasındaki ayrışmayı (çatışmayı) besleyecektir. Hızlı nüfus artışının yarattığı karşıtlık potansiyeli ve mutlak güç unsuru nedeni ile İslam coğrafyası içinde iç çatışmalar, ayrışmalar ve kopmalar kaçınılmaz olacaktır. Sudan daki bölünme bunun ilk adımı olarak görülmelidir. 4

5 GÜNEY ASYA ÜLKELERĠ AFGANİSTAN PAKİSTAN BANGLADEŞ ENDONEZYA MALEZYA TOPLAM KUZEY AFRĠKA ÜLKELERĠ MISIR CEZAYİR LİBYA FAS TUNUS TOPLAM ORTA DOĞU ÜLKELERĠ SURİYE IRAK İRAN ÜRDÜN LÜBNAN FİLİSTİN TOPLAM BALKAN ÜLKELERĠ ÜLKE NÜFUS PAYI MĠLYON MĠLYON MĠLYON % ARNAVUTLUK BOSNA HERSEK MAKEDONYA KOSOVA TOPLAM ORTA ASYA ÜLKELERĠ AZERBAYCAN KAZAKİSTAN KIRGIZİSTAN TACİKİSTAN TÜRKMENİSTAN ÖZBEKİSTAN TOPLAM

6 KÖRFEZ ÜLKELERĠ S.ARABİSTAN UMMAN KATAR B.A.E BAHREYN KUVEYT TOPLAM YEMEN TÜRKĠYE VE KIBRIS TÜRKİYE KIBRIS AFRĠKA ÜLKELERĠ NİJERYA ETOPYA SUDAN NİJER MALİ MOZAMBİK GİNE BURKİNO FASO ÇAD FİLDİŞİ SENEGAL SOMALİ TANZANYA BENİN KAMERUN ERİTRE GAMBİYA CİBUTİ BRUNEİ GİNE BASSUA MALDİV MORİTANYA SİERRA LEONE BATI SAHRA TOPLAM

TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >>

TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >> AVRUPA BİRLİĞİ >> Hazırlayan: Mustafa BAYBURTLU (TOBB AB Daire Başkanı) İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA TİCARİ İLİŞKİLER VE EKONOMİK DURUM İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi ülkelerin ekonomik yapıları, ekonomik

Detaylı

2013 YILI UN SANAYİ SEKTÖR RAPORU

2013 YILI UN SANAYİ SEKTÖR RAPORU 10.01.2014 TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU 2013 YILI UN SANAYİ SEKTÖR RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİ VE PİYASALARI A. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BUĞDAY BİLGİLERİ 1. DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİ VE

Detaylı

2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ 2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 30.12.2013, ANKARA S.BAVLI,

Detaylı

21.YÜZYILDA KÜRESEL EKONOMİK GÜÇ KAYMASI TEMMUZ 2009

21.YÜZYILDA KÜRESEL EKONOMİK GÜÇ KAYMASI TEMMUZ 2009 EKONOMİ 21.YÜZYILDA KÜRESEL EKONOMİK GÜÇ KAYMASI TEMMUZ 2009 SARIKONAKLAR İŞ MERKEZİ C. BLOK D.16 AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE 02123528795-02123528796 www.turksae.com 21. YÜZYILDA KÜRESEL EKONOMİK GÜÇ KAYMASI

Detaylı

Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası

Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası İçindekiler Sorumluluk ve Vizyon - 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası Komşu ve Yakın Havzalarla İlişkiler Yüksek Düzeyli İşbirliği Mekanizmaları

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin, ın refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere, tanımlar,

Detaylı

Ortadoğu daki Değişim in Ekonomi Politiği

Ortadoğu daki Değişim in Ekonomi Politiği Ortadoğu daki Değişim in Ekonomi Politiği Ortadoğu nun Jeopolitik ve Jeoekonomik Önemi Ortadoğu bölgesi jeopolitik ve jeoekonomik bakımdan dünyanın önemli bölgelerinden biridir. Ortadoğu yu farklı kılan

Detaylı

UN SANAYİ SEKTÖR RAPORU

UN SANAYİ SEKTÖR RAPORU UN SANAYİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU 17 EYLÜL 2010 ÖNSÖZ Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu(TUSAF) yasal kuruluşunu Nisan 2004, fiili kuruluşunu ise Mart 2005 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Detaylı

KÜRESEL EĞİLİMLER 2030: ALTERNATİF DÜNYALAR BAŞLIKLI RAPORA İLİŞKİN İNCELEME 1

KÜRESEL EĞİLİMLER 2030: ALTERNATİF DÜNYALAR BAŞLIKLI RAPORA İLİŞKİN İNCELEME 1 KÜRESEL EĞİLİMLER 2030: ALTERNATİF DÜNYALAR BAŞLIKLI RAPORA İLİŞKİN İNCELEME 1 1. ABD de 17 istihbarat örgütünün çatısında yer alan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi nin analitik kolu olarak faaliyet

Detaylı

Orta Doğu, Petrol ve ABD

Orta Doğu, Petrol ve ABD Orta Doğu, Petrol ve ABD Mustafa ATİKER KTO Etüd-Araştırma Servisi Müdür V. Çalışma 14 Haziran 2006 tarihinde yayınlanan BP 2006 Enerji İstatistikleri Raporu temel alınarak hazırlanmıştır. Güvenilir veri

Detaylı

KARABÜK İLİ İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK ÜRÜNLERE YÖNELİK HEDEF PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU. Bu Araştırma Raporu. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın

KARABÜK İLİ İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK ÜRÜNLERE YÖNELİK HEDEF PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU. Bu Araştırma Raporu. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın KARABÜK İLİ İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK ÜRÜNLERE YÖNELİK HEDEF PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU Bu Araştırma Raporu Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında Hazırlanmıştır.

Detaylı

PROJE DOSYASI. 1 PROJENİN ADI. 1 PROJENİN SÜRESİ. 1 UYGULAYICI KURULUŞLAR. 1 PROJENİN KISA TANIMI. 1 PROJENİN KISA VE UZUN VADELİ AMAÇLARI. 3 KAPSAM.

PROJE DOSYASI. 1 PROJENİN ADI. 1 PROJENİN SÜRESİ. 1 UYGULAYICI KURULUŞLAR. 1 PROJENİN KISA TANIMI. 1 PROJENİN KISA VE UZUN VADELİ AMAÇLARI. 3 KAPSAM. 1 İÇİNDEKİLER PROJE DOSYASI... 1 PROJENİN ADI... 1 PROJENİN SÜRESİ... 1 UYGULAYICI KURULUŞLAR... 1 PROJENİN KISA TANIMI... 1 PROJENİN KISA VE UZUN VADELİ AMAÇLARI... 2 PROJENİN GEREKÇESİ... 3 KAPSAM...

Detaylı

Çökmekte Olan Düzen, Gönülsüz Koruyucular?

Çökmekte Olan Düzen, Gönülsüz Koruyucular? Bilgi Notu 003 05.03.2015 Münih Güvenlik Raporu 2015: Çökmekte Olan Düzen, Gönülsüz Koruyucular? Hazırlayan: (E) Tuğg. Dr. Oktay BİNGÖL Amaç: Bu bilgi notu 6-8 Şubat 2015 tarihleri arasında icra edilen

Detaylı

TÜRKİYE DE DÜZENSİZ GÖÇ

TÜRKİYE DE DÜZENSİZ GÖÇ TÜRKİYE DE DÜZENSİZ GÖÇ Prof. Dr. Ahmet İÇDUYGU Damla B. Aksel Eylül 2012 ANKARA Bu araştırma Uluslararası Göç Örgütü Türkiye tarafından yayımlanmıştır İçindekiler 1. Giriş - Başlıca Sorular ve Çalışmanın

Detaylı

ZETİNYAĞINDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR

ZETİNYAĞINDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR 2012 AYDIN SANAYİ ODASI ZETİNYAĞINDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR Bu Pazar araştırması, T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı nın desteklediği AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin

Detaylı

ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2012/1)

ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2012/1) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2012/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 4 Kısaltmalar Listesi...

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

Küresel Endekslerde Türkiye nin Rekabet Gücüne İlişkin Bir Değerlendirme. Türkiye nin Küresel Rekabet Düzeyi 2013-2014

Küresel Endekslerde Türkiye nin Rekabet Gücüne İlişkin Bir Değerlendirme. Türkiye nin Küresel Rekabet Düzeyi 2013-2014 Küresel Endekslerde Türkiye nin Rekabet Gücüne İlişkin Bir Değerlendirme Türkiye nin Küresel Rekabet Düzeyi 0-0 TÜRKİYE NİN KÜRESEL REKABET DÜZEYİ KÜRESEL ENDEKSLERDE TÜRKİYE NİN REKABET GÜCÜNE İLİŞKİN

Detaylı

ZONGULDAK İLİ İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK ÜRÜNLERE YÖNELİK HEDEF PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU. Bu Araştırma Raporu. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın

ZONGULDAK İLİ İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK ÜRÜNLERE YÖNELİK HEDEF PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU. Bu Araştırma Raporu. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın ZONGULDAK İLİ İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK ÜRÜNLERE YÖNELİK HEDEF PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU Bu Araştırma Raporu Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında Hazırlanmıştır.

Detaylı

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem Carnegie YAYINLARI Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi Paul Salem Amerika Birleşik Devletleri kademeli olarak Orta Doğu nun doğusundan çekilmeye hazırlanırken bölge devletleri ortak gelecekleri ile

Detaylı

Saygılarımla. M. Erdal EREN Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı

Saygılarımla. M. Erdal EREN Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı gündem2010 / 01 HAZİRAN Ekonominin %4.7, inşaat sektörünün ise %16.3 küçüldüğü ve işsizliğin %14'lere kadar yükseldiği 2009 yılının ardından içimizdeki burukluğu hafifleten üç tesellimiz var. Birincisi:

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI

DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI Övgü PINAR GİRİŞ Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, IFC) ve Dünya Bankası (World Bank, WB) tarafından 2003

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI TA IMACILIK ve LOJİSTİK SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI TA IMACILIK ve LOJİSTİK SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ULUSLARARASI TA IMACILIK ve LOJİSTİK SEKTÖR RAPORU 2007 ULUSLARARASI TA IMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1 1. 2007 Yılı Genel Değerlendirmesi 5 1.1. Başlıca Siyasi

Detaylı

Ek A Eğitim Sistemlerinin Yapısı ve Zorunlu Eğitim

Ek A Eğitim Sistemlerinin Yapısı ve Zorunlu Eğitim Ek A Eğitim Sistemlerinin Yapısı ve Zorunlu Eğitim Orta Öğretim devrelerin en yaygın organizasyonları Hepsi/1. Safhada 3. Safhada 4. Safhada Ağırlıklı Bölge Hazırlık, Tamamlayıcı Genel Orta Orta Doğu ve

Detaylı

BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti)

BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti) Zbıgnıew BRZEZINSKI Baykent Bilgisayar & Danışmanlık BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti) Yayınlayan: Türk Dünyasında Demokrasiyi Geliştirme Vakfı Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com BÜYÜK SATRANÇ

Detaylı

HEDEF ÜLKELER RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ

HEDEF ÜLKELER RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ HEDEF ÜLKELER RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ 1 2 HEDEF ÜLKELER RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Hazırlayan: Mikado Eğitim ve Danışmanlık www.mikadodanismanlik.com Nisan 2012 Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde kiralanabilir alan

Detaylı

Durum ve Tahmin. SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞİ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Durum ve Tahmin. SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞİ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Durum ve Tahmin SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ 2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞİ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Durum ve Tahmin SÜT

Detaylı

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Siyasi ve ekonomik gücün yeniden paylaşımı baskıları artarken, liberal demokrasilerden otoriter demokrasilere geçiş sinyalleri çoğalırken Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2012 Nisan 2012 ÖZETİN ÖZETİ

Detaylı

İKT Üyesi Ülkeler Arasında Ticareti Özel Sektör Geliştirecektir

İKT Üyesi Ülkeler Arasında Ticareti Özel Sektör Geliştirecektir Başkan dan Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Değerli Okurlar; İslâm ülkeleri arasındaki ticaret, işbirliğinin geliştirilmesi, bilgi paylaşımı ve İKT ülkelerinin ortak projeler geliştirmesi konuları

Detaylı