SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ"

Transkript

1 SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) tarihine kadar geçerli olacak SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ SERVİSİ KAMPANYASI ndan ( Kampanya ) adresinde mukim.olarak işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) ve Ek- 1 de belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı(zı) bildiğimi(zi) Buna Göre; 1. Kampanya dan mevcut faturalı AVEA internet abonesi olmamız veya AVEA dan yeni faturalı hat alarak adım(ız)a abonelik tesis ettirmem(iz) halinde yararlanabileceğim(iz)i, Taahhütname nin, tarafım(ız)ca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceğini ve hat(lar)a Satış Gücü Yönetimi Servisi Paketleri nden tercih ettiğimiz Paket in tanımlanmasından itibaren 1 (bir) ay boyunca kesintisiz şekilde yürürlükte olacağını ve iptal edilmediği sürece her ay yenileneceğini, söz konusu süre boyunca işbu Taahhütname konusu faturalı abonelik kapsamındaki hattımı(zı)/hatlarımı(zı) Kampanya ya kayıtlı olacak şekilde faturalı abonelik sisteminde açık tutmayı taahhüt ettiğimi(zi), söz konusu hattımı(zı)/hatlarımı(zı) kapatmam(ız) ve/veya başka bir operatöre taşımam(ız) ve/veya AVEA tarafından haklı nedenle kapatılmasına neden olmam(ız) ve/veya faturasız bir tarifeye geçiş yapmam(ız) ve/veya devretmem(iz) ve/veya faturamı ödememem(iz) halleri de dahil olmak üzere herhangi bir suretle söz konusu taahhüdüm(üz)e uymamam(ız) durumunda, hatların kapatıldığı ve /veya Kampanya dan çıktığını ve/veya hatları faturasız hatta geçirdiği ve/veya devrettiği ( Sözleşmeye aykırılık ) tarihinden itibaren, Kampanya dan çıkarılacağımızı/çıkarıldığımızı kabul ettiğimi(zi); 2. Yukarıda anılan süre boyunca, Kampanya kapsamında satın aldığım(ız) Satış Gücü Yönetimi Servisi ve Kampanya kapsamındaki data paketlerinden oluşan Satış Gücü Yönetimi Servisi nin her bir fatura dönemi boyunca toplam bedelinin mevcut Avea data/internet abonesi olmama veya yeni data hattı aktivasyonu yaparak tercih ettiğim pakete göre değişiklik göstereceğini bildiğimi(zi); 3. Kampanya kapsamında yararlanmak istediğimiz kurguyu seçtiğimizi ve adımıza tahsis edilmiş/edilen hatların sayısını işbu Taahhütname nin EK-2 sinde yer alan Paket Seçeneklerine ilişkin kısımda belirteceğimi(zi) 4. Satış Gücü Yönetimi Servis bedelinin, fatura dönemi sonunda, AVEA tarafından tarafım(ız)a gönderilecek olan hizmet faturalarında ayrı bir kalem olarak gösterilerek tahsilatına aracılık edilen tutarlar kapsamında tahsil edileceğini ve aylık bedelinin hat başına 35,00-TL, (KDV Dahil) olduğunu bildiğimi(zi), 5. İşbu Kampanya kapsamında yararlandığım(ız) Satış Gücü Yönetimi Servis bedelini Taahhütname de açıklanan şekilde ve AVEA tarafından gönderilen faturalarda Satış Gücü Yönetimi Servis bedelinin tahsilatına aracılık edilecek tutar kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterildiği hizmet faturaları aracılığıyla AVEA ya ödeyeceğimi(zi), süresinde yapmış olduğumuz ödemelerle ilgili olarak kampanya süreci içerisinde ve kapsamında başka herhangi bir kişi veya kuruma Satış Gücü Yönetimi Servis bedeli ile ilgili bir ödeme yapma yükümlülüğüm(üz) olmadığını bildiğimi(zi), şu kadar ki kampanya süresi içinde Satış Gücü Yönetimi Servis bedelini AVEA tarafından deaktif duruma geçirilmemize neden olacak şekilde ödememem(iz) ve hakkım(ız)da yasal takip işleminin başlatılması durumunda tahsilatına aracılık edilen Satış Gücü Yönetimi Servis tutarının MENCE MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( Kurumsal Çözüm Ortağı ) tarafından da yasal takip ve diğer türlü hukuki yollarla tahsil etme yoluna gidilebileceğini bildiğimi(zi), bu haller dışında başka kişi veya kurumlara Satış Gücü Yönetimi Servis bedeli ile ilgili bir ödeme yapmam(ız) halinde bundan AVEA nın sorumlu olmayacağını ve bu nedenle AVEA dan herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi(zi) 6. Kampanya aylık (fatura dönemi) ücreti olan (KDV ve ÖİV dahil) ve mevcut Avea data/internet abonesi olmam(ız)a veya yeni data hattı aktivasyonu yaparak 1GB veya 4GB mobil data paketi tercih etmemize bağlı olarak değişen hat başına Ek 2 de belirtilen tabloda gösterilen ücretleri, Kampanya da Satış Gücü 1

2 Yönetimi Servis sağlayıcı durumda bulunan Kurumsal Çözüm Ortağı na ait Satış Gücü Yönetimi Servis bedeli ve AVEA nın data paketinden oluşan Kampanyanın aylık sabit ücreti olduğunu, bu ücret dışında Kurumsal Çözüm Ortağı na servis, mobil uygulama ve satış sonrası destek hizmeti için ek bir ücret ödemeyeceğim(iz)i ve bu tutarlardan ayrı olarak, hattın kullanımı ve tarife nedeniyle tahakkuk edecek kullanım bedellerinin bu tutara dahil olmadığını bildiğimi(zi); 7. İşbu Taahhütname nin eksik ve / veya hatalı doldurulmuş olduğunun AVEA tarafından tespit edilmesi halinde Kampanya ya dahil edilmeyeceğimi(zi) / Kampanya dan çıkartılacağımı(zı) bildiğimi(zi); 8. Kampanya ya dahil olabilmek için Satış Gücü Yönetimi Servisi ve data paketinden oluşan Satış Gücü Yönetimi Servisi ni satın alacağımı(zı); 9. EK-3 de belirtmiş olduğumuz GSM numaralarımızın her birine işbu Taahütname kapsamındaki Satış Gücü Yönetimi Servisi nin tanımlanacağını, Satış Gücü Yönetimi Servisi nin tanımlanmasına ilişkin detayların işbu Taahhütname in EK-1 inde yer aldığını ve söz konusu Kampanya nın aylık sabit ücretinin (Satış Gücü Yönetimi Servis Bedeli + data paketi bedeli) belirtmiş olduğumuz hatların GSM Telefon Hizmet faturalarına, Kampanya nın tanımlanmasını takip eden fatura döneminden itibaren her ay (her fatura dönemi) yansıtılacağını, 10. Kimlik ve iletişim bilgilerimizi taşıyan özel bilgileri veya Satış Gücü Yönetimi Servisi nin teşhisine yarayan elektronik kimlik bilgilerini yeniden oluşturmayacağımı(zı), değiştirmeyeceğimi(zi), kopyalayarak çoğaltmayacağımı(zı) veya herhangi bir amaçla dağıtmayacağımı(zı), mobil uygulama üzerinde modifikasyon yapmayacağımı(zı), 11. Satış Gücü Yönetimi Servisi ne ait tüm servis/mobil uygulama/altyapı garantilerinin hizmet sağlayıcı firma olan Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından verildiğini ve bu konuyla ilgili muhatabımı(zı)n öncelikle üretici firma Kurumsal Çözüm Ortağı olduğunu bildiğimi(zi); 12. Satış Gücü Yönetimi Servisi ni sadece Android işletim sistemine sahip cihazlar (akıllı telefon, tablet) ile kullanabileceğimi(zi), aksi durumun, işbu Taahhütname ye aykırılık teşkil edeceğini, böyle bir durumda üçüncü kişi veya kurumların fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edilmesi sebebiyle doğacak tüm sorumlulukların tarafım(ız)a ait olacağını, 13. Kampanya kapsamında satın alacağımız Satış Gücü Yönetimi Servisi kapsamında kullanılan Mobil Uygulama ile ilgili olarak her türlü sorumluluğun öncelikle Kurumsal Çözüm Ortağı na ait olduğunu, 14. Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından Satış Gücü Yönetimi Servisi bedelinde artış uygulanabileceğini, AVEA tarafından sağlanan data bedelinin ise hat adedinden bağımsız olarak yararlandığımız pakete göre AVEA tarafından belirlenen bedelde olacağını bildiğimizi, data bedelindeki değişikliklerin AVEA nın internet sitesinde yer alacağını bildiğimizi, 15. Kampanya AVEA nın GPRS dolaşım sözleşmesi olan ve ulusal ve/veya uluslararası hukuksal bir kısıtlama nedeniyle Satış Gücü Yönetimi servisinin kullanımının ve Avea tarafından data sağlanmasının yasaklanmadığı ülkelerde kullanılabileceğini, 16. Kampanyadan ancak faturalı hatlar için AVEA ile imzalamış olduğum(uz) abonelik sözleşmesi hükümleri dâhilinde ve söz konusu sözleşme devam ettiği sürece yararlanabileceğimi(zi); bu hizmetin faturasız hatlarda kullanılamayacağını, 17. Kampanya dan işbu madde kapsamında Türkiye sınırları dışında faydalanabileceğimizi, fakat işbu Taahhütname de belirtilen teknik destek ve servis hizmetlerinin yurtdışında geçerli olmayacağını ve kampanya dahilinde verilen data paketlerindeki datanın Türkiye sınırları dışında geçerli olmadığını, yurtdışı kullanımlarının müşterinin mevcut tarifesindeki data fiyatlandırması veya yurtdışı data paketi ücretlendirmesi üzerinden ücretlendirileceğini, 2

3 18. İşbu Kampanya Taahhütnamesi konusu Kampanya kapsamında faydalandığımız Satış Gücü Yönetimi Servisi nin Kurumsal Çözüm Ortağı nın garantisi altında olduğunu, sayılanlarla sınırlı olmaksızın; Satış Gücü Yönetimi Servisi ile ilgili her türlü sorun, garanti, bakım, teknik arızalar vs. hususlarının öncelikle Kurumsal Çözüm Ortağı nın sorumluluğunda bulunduğunu, 19. Kampanya kapsamında yararlandığımız Kampanya kapsamında kullanılan Satış Gücü Yönetimi Servisinin, sim kartın sinyal almasının mümkün olmadığı yerlerde ilgili sistemlerinin çalışmayabileceğinden dolayı, AVEA nın bu yerlerde herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, 20. İşbu Taahhütname konusu Kampanya kapsamında faydalandığımız Satış Gücü Yönetimi Servisi ve mobil uygulama sağlanması, arızanın giderilmesi, yerinde hizmetin verilmesi vb. konularla ilgili her türlü sorumluluğun Kurumsal Çözüm Ortağı ile yapacağımız sözleşme ile tarafımız ve Kurumsal Çözüm Ortağı arasında paylaşılacağını ve bu hususta AVEA dan herhangi bir talebim(iz) olmayacağını, 21. İşbu Taahhütname konusu Kampanya kapsamında faydalandığımız Satış Gücü Yönetimi Servisi kurulumu kapsamında, sistem içerisinde yer alacak verilerimizin kurumumuza özel ve güvenli sistem içerisine dahil edilmesi için, Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından paylaşılacak ve nasıl doldurulması gerektiği excel formatındaki dosyanın tarif edildiği ve istendiği şekilde doldurulması sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu, AVEA nın bu konuda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, 22. Tarafımızca eksiksiz ve tarif edildiği şekilde doldurulduğu, sisteme atılması için uygun olduğu Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından teyit edilen excel formatındaki dosyayı paylaşmamız üzerinden en fazla 7 (yedi) gün içerisinde sistemin tarafımızca kullanılabilir olacağını bildiğimizi, 23. Sistemin kullanılabilir olduğu bilgisinin gelmesiyle birlikte, Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından Andorid işletim sistemine sahip cihazlarımıza yüklenmek üzere Satış Gücü Yönetimi Servisindeki mobil uygulamasının kurulum dosyasının mail adres(ler)imize gönderileceğini bildiğimizi ve kurulum sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu bildiğimizi, (bir) günlük eğitim için Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından randevu talep edileceğini bildiğimi(zi) ve bu talebe cevap verme sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu bildiğimizi, 25. Kampanya kapsamında sunulan Kampanya paketleri aktivasyonlarının Taahhütname yi imzaladığımız tarihten itibaren başlayacağını ve faturalandırma tarihinin de aynı tarih itibariyle başlayacağını bildiğimizi, excel formatındaki dosyanın eksiksiz bir şekilde doldurulması ve iletilmesi konusunda tarafımızca geç kalınması nedeniyle aktivasyon ve faturalandırma başlangıç tarihinde herhangi bir değişiklik yapılamayacağını bildiğimizi, 26. Kampanya, Satış Gücü Yönetimi Servisi ve/veya Satış Gücü Yönetimi Servisi mobil uygulaması ile ilgili herhangi bir kanun, yönetmelik, anlaşma, mahkeme kararı veya bunlarda yapılan değişiklik veya AVEA nın kusur veya ihmali dışında gerçekleşen her türlü teknik ya da hukuki imkânsızlık sonucu AVEA nın Satış Gücü Yönetimi Servisi hizmetini sürdürememesi halinde, AVEA nın, hizmeti tek taraflı olarak durdurma hak ve yetkisine sahip olduğunu, 27. Kampanya aboneliğimizi iptal etmek için Avea Kurumsal Bayilerine başvurarak iptal talebimizi bildirmemiz gerektiğini bildiğimizi, 28. Kampanya dan yararlanmak için sunmuş olduğumuz tüm belgelerin tarafımıza ait ve doğru olduğunu, 29. İşbu Taahhütname de belirtilen adresin, tarafımıza yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan adres olduğunu, adres değişikliğini AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ye yazılı olarak bildirmedikçe, tarafımıza yapılacak her türlü tebligatın aşağıda belirtilen adrese gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını, 30. İşbu Taahhütname yi imzalamamızın Kampanya ya başvuru niteliğinde olduğunu, şirketim(iz)in AVEA veya Kurumsal Çözüm Ortağı nın kredi kontrol süreçlerinden olumlu şekilde geçememesi halinde işbu Kampanya dan yararlanamayacağım(ız)ı bildiğim(iz)i, 3

4 31. Şirketim(iz)in marka, logo ve ilgili görsellerinin Satış Gücü Yönetimi Servisi sağlayan firma ve AVEA nın internet sitesinde referans gösterilmek amacıyla kullanılmasına/yayınlanmasına izin verdiğim(iz)i/muvafakat ettiğim(iz)i, bu hususta herhangi bir talep ve/veya iddiada bulunmayacağım(ız)ı, 32. İşbu Taahhütname kapsamında tarafım(ız)a Satış Gücü Yönetimi Servisi ve mobil uygulama sağlayan firmanın AVEA tarafından herhangi bir sebep göstermeksizin değiştirilebileceğini bildiğim(iz)i, 33. İşbu Taahhütname nin bir nüsha olarak düzenlenmiş olduğunu, Taahhütname ile birlikte EK 1 in de imzalanmış olduğunu ve bir suretinin tarafım(ız)a verildiğini, 34. AVEA nın, Kampanya nın tüm mali, uygulama, süre ve sair koşullarını, usulüne uygun olarak duyurmak kaydıyla değiştirebileceğini bildiğimizi ve kabul ettiğimi(zi); Yukarıda, EK-1 de, EK-2 de ve EK-3 de yazılı hususların tümünü okuduğumu(zu), anladığımı(zı), Kampanya dan ancak bu şartlar kapsamında yararlanabileceğimi(zi) bildiğimi(zi) ve tüm bunları kabul ettiğimi(zi), işbu Taahütname nin imzalı bir nüshasını elden teslim aldığımı(zı) kabul, beyan ve taahhüt ederiz/ederim. İşbu Taahhütname tarafım(ız)ca.../.../... tarihinde tek nüsha olarak imzalanmıştır. Kurumsal aboneler : Unvan : Yetkili kişiye ait : İsim - Soy isim : T.C. Kimlik No : Tarih : İmza : GSM No : EKLER EK-1: KAMPANYA ŞARTLARI EK-2: SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ SERVİSİ PAKETLERİ EK-3: SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ SERVİSİ KULLANACAK FİRMAYA AİT GSM NUMARALARI VE ADRESLERİ EK-4: İMZA SİRKÜLERİ 4

5 EK-1: KAMPANYA ŞARTLARI: AVEA ile abonelik sözleşmesi imzalaması üzerinden en az 6 (altı) ay geçen ve 3 (üç) aydır faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde ödeyen veya son 3 (üç) aydır AVEA fatura ödemelerini otomatik ödeme talimatı ile son ödeme tarihinde ödeyen AVEA kurumsal faturalı hat sahibi kurumsal tarifelerdeki abonelere Kampanya dan iptal etmediği sürece faydalanacaklarını aylık fatura dönemi sonunda AVEA tarafından gönderilecek olan hizmet faturalarında ayrı bir kalem olarak gösterilerek Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler kapsamında tahsil edilecektir. Kampanya dan yararlandığımız süre boyunca data paketi ve Satış Gücü Yönetimi Servisini içeren paketlerin fiyatı mevcut AVEA internet/data abonesi olmamız veya yeni data hattı aktivasyonu yaparak 1GB veya 4GB mobil data paketlerini seçmemize bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Satış Gücü Yönetimi Servisi kapsamında sunulan tüm paket seçeneklerine ilişkin fiyatlar işbu Taahhütname nin EK-2 sinde yer almaktadır. Kampanya dahilinde mevcut AVEA internet/data abonelerine/müşterilerine Satış Gücü Yönetimi Servisinin tüketeceği data kapsamında kampanyaya dahil olduğu süre boyunca AveaSFA Limitsiz Data Paketi sunulacaktır ve sadece Satış Gücü Yönetimi Servisinin kullanacağı/tüketeceği data kapsamında limitsiz kullanım sağlamaktadır. Satış Gücü Yönetimi Servisinin kullanacağı/tüketeceği data harici data kullanımı, Abonenin/müşterinin mevcut internet tarifesinden/paketinden düşecektir. Paket üyeliği iptal edilmediği sürece her ay otomatik olarak yenilecektir. Kampanyayı, tablet cihazlarında yeni data hattı aktivasyonu yaparak/numara taşıyarak kullanmak isteyen müşterilere ise tercihe göre 1GB veya 4GB mobil data sunulacaktır. 1GB paketi tercih eden müşterilere 1GB ı aşan, 4GB paketi tercih eden müşterilere ise 4GB ı aşan kullanımlarda MB başına KDV ve ÖİV dahil 0,05TL ücret yansıtılacaktır. Kampanya Taahhütnamesinin imzalanmasını takiben 2 iş günü içerisinde Kurumsal Çözüm Ortağı Müşteri yle iletişime geçer ve Satış Gücü Yönetimi sistemine tanımlanacak sabit bilgilerin örnek excel formatındaki dosyası paylaşılır, bu bilgilerin ne şekilde doldurulması gerektiği tarif edilir. Abone excel formatındaki dosyasını belirtilen şekilde doldurup, Kurumsal Çözüm Ortağı ile paylaştıktan sonra, excel formatındaki dosyası Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından kontrol edilir; sorun varsa, Abonenin dosyayı gönderiminden en fazla bir (1) gün sonra Aboneye bildirilir ve düzeltilmesi beklenir. Abone dosyasının istenilen formatta iletilmesini takiben, Müşteri verileri en fazla yedi (7) gün içinde sisteme atılır ve sistemin ve Satış Gücü Yönetimi Servisi mobil uygulamasının çalışırlığı Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından test edilir; sistem ve Satış Gücü Yönetimi Servisi mobil uygulamasının sorunsuz çalıştığı Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından garanti edilir. Abonenin, sistemde kendisi adına açılan ve verilerinin yer aldığı sisteme girmesi sağlanır ve kullanıcı bilgileri Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından paylaşılır. Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından çözümü kullanacak Abonelerin işbu taahhütnamenin EK-3 ünde yer alan adreslerine, Andorid işletim sistemine sahip cihazlarına yüklemek üzere Satış Gücü Yönetimi mobil uygulamasının kurulum dosyası gönderilecektir. Aboneler, Satış Gücü Yönetimi Servisi mobil uygulamasını Android işletim sistemine sahip cihazlarına kurulumunu sağlayacaktır Aboneden saha ekibinin ve merkez ofis kullanıcılarının eğitimi için tarih, saat ve konum planlaması konusunda bilgi istenir; bildirilen tarih, saat ve konumda, Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından bir (1) günlük gerekli eğitim verilir. Talep doğrultusunda bu eğitim süresi iki (2) günü aşmamak kaydıyla uzatılabilir. Hatların teslim alınması Abonenin sorumluluğundadır. Taahhütname nin imzalanmasını takiben servis ve hatlar aktif hale gelecek ve faturalandırma başlayacaktır. 5

6 Kampanya süresince AVEA kaynaklı olmayan sorunlarda, sorunun AVEA dan kaynaklanmadığının anlaşılmasını takiben, Satış Gücü Yönetimi Servisinde herhangi bir sorun oluşması, Müşteri lerin kısmen ya da tamamen uygulamadan vaadedilen faydayı elde edememesi halinde bu durum Kurumsal Çözüm Ortağı na iletilecektir. Durumun bildirilmesinden itibaren, Kurumsal Çözüm Ortağı Müşteri ile derhal iletişime geçerek, çözümün 48 saat içerisinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Kurumsal Çözüm Ortağı, Aboneye/Müşteriye garanti belgesi verecektir. Aboneye/Müşteriye garanti kapsamı dışında kalan teknik destek için görevli personel gönderilmesi durumunda Abone/Müşteri İstanbul şehri dışında ise ilgili personel/personellerin masrafları Aboneye/Müşteriye aittir. Aboneden/Müşteriden kendi sistemlerine entegrasyon ve diğer ekstra talepler gelmesi durumunda, Kurumsal Çözüm Ortağı ile Abone/Müşteri ayrıca mutabakat yapıp, projelendirecektir. EK-2: SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ SERVİSİ PAKETLERİ Mevcut Avea Abonesi Yeni Abone Taahhütsüz Satış Gücü Yönetimi Servisi Kampanya Ücretlendirmesi (KDV, ÖİV Dahil TL) Satış Gücü Aylık Toplam Seçilen İnternet Paketi Hat Sayısı Yönetimi Servis Data Bedeli Bedel Paket Bedeli AveaSFA Limitsiz Data Paketi AveaSFA 1GB Data Paketi AveaSFA 4GB Data Paketi EK-3: SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ SERVİSİ KULLANACAK FİRMAYA AİT GSM NUMARALARI VE E- MAIL ADRESLERİ; GSM Numarası Adresi 6

7

8 Toplam Hat Sayısı 8

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI ndan ( Kampanya ) adre

Detaylı

GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI ndan ( Kampanya ). adresinde mukim olarak işbu

Detaylı

CİHAZLI TAAHHÜTLÜ ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZLI TAAHHÜTLÜ ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ CİHAZLI TAAHHÜTLÜ ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 31 Aralık 2012 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) CİHAZLI TAAHHÜTLÜ ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI ndan

Detaylı

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Yeni Araç Takip Sistemi Kampanyası (12&24 Ay) dan

Detaylı

2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen 2015-2016

Detaylı

2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (24 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (24 AY) TAAHHÜTNAMESİ

2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (24 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (24 AY) TAAHHÜTNAMESİ 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (24 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (24 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen 2015-2016

Detaylı

AVEA 3G KAMERA SİSTEMLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AVEA 3G KAMERA SİSTEMLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA 3G KAMERA SİSTEMLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 15/11/2013-30/10/2014 ( Kampanyaya Katılım Süresi ) tarihleri arasında geçerli olacak AVEA 3G KAMERA SİSTEMLERİ

Detaylı

HTC ONE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

HTC ONE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) HTC ONE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) HTC One Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında

Detaylı

AVEA INTOUCH 2 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

AVEA INTOUCH 2 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA INTOUCH 2 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) işbu Taahhütname nin Özel Şartlar ında belirtilen Avea intouch 2 Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

TAAHHÜTNAME. 1.Taahhütname nin, tarafımca imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki) ay süre ile yürürlükte olacağını,

TAAHHÜTNAME. 1.Taahhütname nin, tarafımca imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki) ay süre ile yürürlükte olacağını, TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Taahhütlü 5GB İndirimli İnternet Paketi/ Taahhütlü 8GB İndirimli Paketi nden ( Paket ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında

Detaylı

NOKIA LUMIA 525 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

NOKIA LUMIA 525 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) NOKIA LUMIA 525 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Nokia Lumia 525 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 12 Aylık Sınırsız Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık Sınırsız Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

S.E.Ç HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

S.E.Ç HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) S.E.Ç HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 07.10.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 28.09.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2-

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2- TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Korkusuz 21 Mbps Jet Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık 6GB Kademeli Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık 6GB Kademeli Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 09.10.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli M2M Kampanyası

Detaylı

#CAMP_TYPE# NOKIA LUMIA 525 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

#CAMP_TYPE# NOKIA LUMIA 525 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: #CAMP_TYPE# NOKIA LUMIA 525 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Nokia Lumia 525 Cihaz Kampanyası ndan

Detaylı

#CAMP_TYPE# İNTERNET PAKETLİ AVEA MARKA CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

#CAMP_TYPE# İNTERNET PAKETLİ AVEA MARKA CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: #CAMP_TYPE# İNTERNET PAKETLİ AVEA MARKA CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) İnternet Paketli Cihaz Kampanyası ndan

Detaylı

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) EK Hat İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) işbu Taahhütname nin Özel Şartları nda

İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) işbu Taahhütname nin Özel Şartları nda İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) işbu Taahhütname nin Özel Şartları nda belirtilen cihazlara ilişkin kampanyalardan ( Kampanya ) işbu

Detaylı

HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) işbu Taahhütname nin Özel Şartlar ında belirtilen cihazlara ilişkin

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemsiz Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRKTELEKOM AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRKTELEKOM AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRKTELEKOM AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu ndan ( Tarife ) ve tercih etmem(iz) halinde TürkTelekom

Detaylı

KURUMSAL FENERCELL MENÜ TARİFESİ ve KURUMSAL FENERCELL İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL FENERCELL MENÜ TARİFESİ ve KURUMSAL FENERCELL İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL FENERCELL MENÜ TARİFESİ ve KURUMSAL FENERCELL İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) KURUMSAL FENERCELL MENÜ Kurgusu ndan ( Tarife ) ve tercih etmem(iz) halinde

Detaylı

KURUMSAL GSMOBILE MENÜ TARİFESİ ve KURUMSAL GSMOBILE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL GSMOBILE MENÜ TARİFESİ ve KURUMSAL GSMOBILE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL GSMOBILE MENÜ TARİFESİ ve KURUMSAL GSMOBILE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) KURUMSAL GSMOBILE MENÜ Kurgusu ndan ( Tarife ) ve tercih etmem(iz) halinde KURUMSAL

Detaylı