GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ"

Transkript

1 GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI ndan ( Kampanya ). adresinde mukim olarak işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) ve Ek- 1 de belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı(zı) bildiğimi(zi) Buna Göre; 1. Kampanya dan sadece AVEA dan yeni faturalı hat alarak adım(ız)a abonelik tesis ettirmem(iz) halinde yararlanabileceğim(iz)i, Taahhütname nin, tarafım(ız)ca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceğini ve hat(lar)a Kişi Takip Paketi nin tanımlanmasından itibaren 24(yirmidört) ay taahhüt süresi boyunca kesintisiz şekilde yürürlükte olacağını, söz konusu süre boyunca işbu Taahhütname konusu faturalı abonelik kapsamındaki hattımı(zı)/hatlarımı(zı) Kampanya ya kayıtlı olacak şekilde faturalı abonelik sisteminde açık tutmayı taahhüt ettiğimi(zi), söz konusu hattımı(zı)/hatlarımı(zı) kapatmam(ız) ve/veya başka bir operatöre taşımam(ız) ve/veya AVEA tarafından haklı nedenle kapatılmasına neden olmam(ız) ve/veya faturasız bir tarifeye geçiş yapmam(ız) ve/veya devretmem(iz) ve/veya faturamı ödememem(iz) halleri de dahil olmak üzere her hangi bir suretle söz konusu taahhüdüm(üz)e uymamam(ız) durumunda, hatların kapatıldığı ve /veya Kampanya dan çıktığım(ız) ve/veya hatları faturasız hatta geçirdiğim(iz) ve/veya devrettiğim(iz) ( taahhüde aykırılık ) tarihten itibaren, iptal olan hattın / hatların Kampanya dışı kalacağını ve söz konusu hat / hatlar bakımından kapatma/kampanya dan çıkma/faturasız hatta geçirme/devretme/iptal edilme tarihinden itibaren Taahhütname süresi sonuna kadar kalan cihaz taksit bedelleri ve data paketi kapsamında taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar Taahhütname kapsamında tarafım(ız)a sağlanan indirim bedelleri ("Kampanyada Kaldığım(ız) Ay X Verilen Aylık İndirim Tutarı") ile Tarafım(ız)dan Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirlenen ancak henüz tahakkuk etmemiş data paketi ücret bedellerinin ( Kampanya Süresinden Geriye Kalan Ay X Aylık data paketi Ücreti) karşılaştırılarak bu karşılaştırma sonrasında lehim(iz)e olacak şekilde hesaplanacak tutarların toplamının son faturam(ız)a yansıtılacağını (Örneğin, Sürekli Kişi Takip Cihazını tercih ettiğimizde; 11. Ayın sonunda kampanya üyeliğini ya da hattını iptal etmek isteyen/burada yazılı nedenlerle kampanya dışı kalan kampanyadan faydalanan hattı olan abonelerin son faturalarına, hat başına kalan 13ay x 32 TL (KDV dahil) cihaz bedeli, bununla birlikte 11 ay x 3 TL data paketi indirim bedeli ve 13 ay x 3,00 TL aylık data paketi ücreti karşılaştırılarak lehe olan 11 ay x 3,00 TL data paket indirim bedelinin toplamının ( 416 TL +33 TL ) yansıtılacağını, ihlal tarihinden sonra AVEA tarafından hizmet bedelinin yansıtılmayacağını bildiğimi(zi) ve bu tutarı ödemeyi kabul ettiğimi(zi); Acil Durum Kişi Takip Cihazını tercih ettiğimizde; 11. Ayın sonunda kampanya üyeliğini ya da hattını iptal etmek isteyen/burada yazılı nedenlerle kampanya dışı kalan kampanyadan faydalanan hattı olan abonelerin son faturalarına, hat başına kalan 13ay x 26 TL (KDV dahil) cihaz bedeli, bununla birlikte 11 ay x 3 TL data paketi indirim bedeli ve 13 ay x 3,00 TL aylık data paketi ücreti karşılaştırılarak lehe olan 11 ay x 3,00 TL data paket indirim bedelinin toplamının ( 338 TL +33 TL ) yansıtılacağını, ihlal tarihinden sonra AVEA tarafından hizmet bedelinin yansıtılmayacağını bildiğimi(zi) ve bu tutarı ödemeyi kabul ettiğimi(zi) 2. Yukarıda anılan süre boyunca, Kampanya kapsamında; Sürekli Kişi Takip Cihazını satın aldığım(ız)da Kişi Takip Cihazı, Hizmeti ve Kampanya kapsamındaki M2M data paketinden oluşan Kişi Takip Paketi nin aylık toplam bedelinin 38,00-TL (KDV ve ÖİV dahil) olduğunu; Acil Durum Kişi Takip Cihazını satın aldığım(ız)da Kişi Takip Cihazı, Hizmeti ve Kampanya kapsamındaki M2M data paketinden oluşan Kişi Takip Paketi nin aylık toplam bedelinin 32,00-TL (KDV ve ÖİV dahil) olduğunu Cihaz bedelinin, işbu Taahhütname de öngörülen 24 (Yirmidört) aylık süre boyunca aylık taksitler halinde AVEA tarafından tarafım(ız)a gönderilecek olan hizmet faturalarında ayrı bir kalem olarak gösterilerek 1

2 tahsilatına aracılık edilen tutarlar kapsamında tahsil edileceğini ve aylık bedelinin hat adedinden bağımsız olarak her bir cihaz için tercih ettiğimiz Kişi Takip Cihazına göre 32,00-TL (KDV Dahil) veya 26,00-TL (KDV Dahil)olduğunu,İşbu Kampanya kapsamında satın almış olduğum(uz) cihaz bedelini Taahhütname de açıklanan şekilde ve AVEA tarafından gönderilen faturalarda cihaz bedelinin tahsilatına aracılık edilecek tutar kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterildiği hizmet faturaları aracılığıyla AVEA ya ödeyeceğimi(zi), süresinde yapmış olduğumuz ödemelerle ilgili olarak kampanya süreci içerisinde başka herhangi bir kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme yapma yükümlülüğüm(üz) olmadığını bildiğimi(zi), şu kadar ki kampanya süresi içinde cihaz bedelini AVEA tarafından deaktif duruma geçirilmemize neden olacak şekilde ödememem(iz) ve hakkım(ız)da yasal takip işleminin başlatılması durumunda tahsilatına aracılık edilen cihaz tutarının ATOSİS ARAÇ TAKİP VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ MÜH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ( Kurumsal Çözüm Ortağı ) tarafından da yasal takip ve diğer türlü hukuki yollarla tahsil etme yoluna gidilebileceğini bildiğimi(zi), bu haller dışında başka kişi veya kurumlara cihaz ve hizmet bedeli ile ilgili bir ödeme yapmam(ız) halinde bundan AVEA nın sorumlu olmayacağını ve bu nedenle AVEA dan herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi(zi) 3. Kampanya aylık ücreti olan (KDV ve ÖİV dahil) hat adedinden bağımsız olarak hat başına tercih ettiğimiz Kişi Takip Cihazına göre (Sürekli Kişi Takip Cihazı Paketi 38,00-TL, Acil Durum Kişi Takip Cihazı Paketi 32,00-TL) 38,00-TL lik veya 32,00 TL lik ücretin, Kampanya da cihaz ve hizmet sağlayıcı durumda bulunan Kurumsal Çözüm Ortağı na ait cihaz bedeli ve AVEA nın M2M data paketinden oluşan Kişi Takip Paketi nin aylık sabit ücreti olduğunu, bu ücret dışında Kurumsal Çözüm Ortağı na harita, servis ve satış sonrası destek hizmeti için ilk 24 (yirmidört) ayda ek bir ücret ödemeyeceğim(iz)i ve bu tutarlardan ayrı olarak, hattın kullanımı ve tarife nedeniyle tahakkuk edecek kullanım bedellerinin bu tutara dahil olmadığını bildiğimi(zi); 4. İşbu Taahhütname nin eksik ve / veya hatalı doldurulmuş olduğunun AVEA tarafından tespit edilmesi halinde Kampanya ya dahil edilmeyeceğimi(zi) / Kampanya dan çıkartılacağımı(zı) bildiğimi(zi); 5. Kampanya ya dahil olabilmek için aşağıda tercih ettiğimiz Kişi Takip cihazından ve M2M data paketinden oluşan Kişi Takip Paketi ni satın alacağımı(zı); 6. Ek-2 de belirtmiş olduğumuz GSM numaralarımızın her birine işbu Taahütname kapsamındaki Kişi Takip Paketi nin tanımlanacağını, Kişi Takip Paketi nin tanımlanmasına ilişkin detayların işbu Taahhütname in EK-1 inde yer aldığını ve söz konusu KişiTakip Paketi nin aylık sabit ücretinin (Cihaz Bedeli + M2M data paketi bedeli) belirtmiş olduğumuz hatların GSM Telefon Hizmet faturalarına, Kişi Takip Paketi ni tanımlanmasını takip eden fatura döneminden itibaren her ay yansıtılacağını, 7. KişiTakip Cihazına ilişkin garanti belgesini, cihazın teslimi ile birlikte teslim aldığımı(zı), bu belgede yer alan hükümleri okuduğumuzu ve kabul ettiğimizi; bu hükümlerin cihaza Kurumsal Çözüm Ortağı nın yetkili kıldığı servis merkezleri dışında müdahale edilmesi durumunda geçerliliğini yitireceğini bildiğimizi, 8. Kimlik ve iletişim bilgilerimizi taşıyan özel bilgileri veya KişiTakip cihazının teşhisine yarayan elektronik kimlik bilgilerini yeniden oluşturmayacağımı(zı), değiştirmeyeceğimi(zi), kopyalayarak çoğaltmayacağımı(zı) veya herhangi bir amaçla dağıtmayacağımı(zı), cihaz üzerinde modifikasyon yapmayacağımı(zı), 9. KişiTakip cihaz hizmetine ait tüm yazılım garantilerinin hizmet sağlayıcı firma olan Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından verildiğini ve bu konuyla ilgili muhatabımı(zı)n Kurumsal Çözüm Ortağı olduğunu bildiğimi(zi); 2

3 10. KişiTakip cihazlarına ait yazılımlar üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağımı(zı); KişiTakip cihazlarını sadece mevcut veya AVEA nın çeşitli kanallarla duyurarak kullanılmasına onay verdiği yazılımlar ile kullanabileceğimi(zi), aksi durumun, işbu Taahhütname ye aykırılık teşkil edeceğini, böyle bir durumda üçüncü kişi veya kurumların fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edilmesi sebebiyle doğacak tüm sorumlulukların tarafım(ız)a ait olacağını, 11. Kampanya kapsamında satın alacağımız Kişi takip cihazları ve/veya kişi takip servisi kapsamında kullanılan Yazılım ile ilgili olarak her türlü sorumluluğun öncelikle ve Yazılım sahibi Kurumsal Çözüm Ortağı na ait olduğunu, aydan itibaren Avea faturasına, Kişi Takip Cihaz Bedeli, ve hizmet bedeli yansıtılmayacak olup, aboneler M2M data bedeli karşılığında aylık 9 TL (DokuzTürkLirası) (ÖİV ve KDV dahil) ile ücretlendirilecek olup bu tutarların abone tarafından AVEA ya ödeneceğini, 13. Kişi Takip Cihazını AVEA nın GPRS dolaşım sözleşmesi olan ve ulusal ve/veya uluslararası hukuksal bir kısıtlama nedeniyle Kişi Takip Cihaz ve/veya servisinin kullanımının yasaklanmadığı ülkelerde kullanılabileceğini, 14. Kişi Takip hizmetlerinden ancak faturalı hatlar için AVEA ile imzalamış olduğum(uz) abonelik sözleşmesi hükümleri dâhilinde ve söz konusu sözleşme devam ettiği sürece yararlanabileceğimi(zi); bu hizmetin faturasız hatlarda kullanılamayacağını, 15. Kişi Takip Servisi nden Türkiye sınırları dışında faydalanabileceğimizi, fakat işbu Taahhütname de belirtilen teknik destek ve servis hizmetlerinin yurtdışında geçerli olmayacağını ve kampanya dahilinde verilen data paketindeki MB datanın Türkiye sınırları dışında geçerli olmadığını, yurtdışı kullanımlarının müşterinin mevcut tarifesindeki data fiyatlandırması veya yurtdışı data paketi ücretlendirmesi üzerinden ücretlendirileceğini, 16. İşbu Kişi Takip Servisi Taahhütnamesi konusu Kampanya kapsamında teslim aldığımız kişi takip cihazlarının Kurumsal Çözüm Ortağı nın garantisi altında olduğunu, sayılanlarla sınırlı olmaksızın; kişi takip cihazları ile ilgili her türlü sorun, garanti, bakım, teknik arızalar vs. hususlarının öncelikle Kurumsal Çözüm Ortağı nın sorumluluğunda bulunduğunu, 17. İşbu Taahhütname konusu Kampanya kapsamında teslim aldığımız kişi takip cihazlarının kurulumun yapılması, arızanın giderilmesi, yerinde hizmetin verilmesi ve montajı vb. konularla ilgili her türlü sorumluluğun öncelikle Kurumsal Çözüm Ortağı ile yapacağımız sözleşme ile tarafımız ve Kurumsal Çözüm Ortağı arasında paylaşılacağını, 18. İşbu Taahhütname konusu Kampanya kapsamında teslim aldığımız kişi takip cihazlarının kurulumunun ve işbu Taahhütname süresince çalışır halde bulundurulması sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu, AVEA nın bu konuda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, 19. Kişi Takip servisi ya da cihazı ile ilgili herhangi bir kanun, yönetmelik, anlaşma, mahkeme kararı veya bunlarda yapılan değişiklik veya AVEA nın kusur veya ihmali dışında gerçekleşen her türlü teknik ya da hukuki imkânsızlık sonucu AVEA nın Kişi Takip hizmetini sürdürememesi halinde, AVEA nın, hizmeti tek taraflı olarak durdurma hak ve yetkisine sahip olduğunu, 20. Servis aboneliğimizi iptal etmek için Avea kurumsal bayilerine başvurarak iptal talebimizi bildirmemiz gerektiğini bildiğimizi, 21. Kampanya dan yararlanmak için sunmuş olduğumuz tüm belgelerin tarafımıza ait ve doğru olduğunu, 3

4 22. İşbu Taahhütname de belirtilen adresin, tarafımıza yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan adres olduğunu, adres değişikliğini AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ye yazılı olarak bildirmedikçe, tarafımıza yapılacak her türlü tebligatın aşağıda belirtilen adrese gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını, 23. İşbu Taahhütname yi imzalamamızın Kampanya ya başvuru niteliğinde olduğunu, şirketim(iz)in AVEA veya Kurumsal Çözüm Ortağı nın kredi kontrol süreçlerinden olumlu şekilde geçememesi halinde işbu Kampanya dan yararlanamayacağım(ız)ı bildiğim(iz)i, 24. Şirketim(iz)in marka, logo ve ilgili görsellerinin cihaz temini ve yazılım hizmeti sağlayan firma ve AVEA nın internet sitesinde referans gösterilmek amacıyla kullanılmasına/yayınlanmasına izin verdiğim(iz)i/muvafakat ettiğim(iz)i, bu hususta herhangi bir talep ve/veya iddiada bulunmayacağım(ız)ı, 25. İşbu Taahhütname kapsamında tarafım(ız)a cihaz temini ve yazılım hizmeti sağlayan firmanın AVEA tarafından herhangi bir sebep göstermeksizin değiştirilebileceğini bildiğim(iz)i, 26. Kullanıcıların kullanım ve konum verilerin işlenmesine ve uygulamanın yapacağı işlemlere, toplanacak/kullanılacak verilere ilişkin olarak, Kullanıcıları açık ve kapsamlı olarak bilgilendireceğimi ve rızalarının alınması (Kullanıcılara ilişkin onay metni EK 3 olarak işbu Taahhütnamede yer almaktadır.) kaydıyla bu uygulamayı gerçekleştireceğimi; 27. İşbu Taahhütname nin bir nüsha olarak düzenlenmiş olduğunu, Taahhütname ile birlikte EK 1 in de imzalanmış olduğunu ve bir suretinin tarafım(ız)a verildiğini, 28. Kampanya kapsamında satın alacağımız Kişi takip cihazları ile birlikte 1100 mah lik pil verildiğini, Kişi takip cihazlarında verilen pili kullanım koşullarına uygun bir şekilde kullanacağımı(zı), pille ilgili olarak her türlü sorumluluğun tarafım(ız)a ait olduğunu, AVEA nın bu konularda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, 29. AVEA nın, Kampanya nın tüm mali, uygulama, süre ve sair koşullarını, usulüne uygun olarak duyurmak kaydıyla değiştirebileceğini bildiğimizi ve kabul ettiğimi(zi); 30. Kampanya kapsamında satın alacağımız kişi takip cihazları, güvenlik modülleri ve/veya kişi takip servisi, kapsamında kullanılan Yazılımın tünel, garaj vb. gibi kapalı alanlarda, sim kartın sinyal almasının mümkün olmadığı yerlerde ilgili sistemlerinin çalışmayabileceğinden dolayı, AVEA nın bu yerlerde herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, 31. Taahhüt süresi sonrasında uygulanabilecek artışlarla ilgili olarak ücretlendirmelere ilişkin artışlarla ilgili bilgilendirmede Kurumsal İş Ortağının sorumluluğu olduğunu, Avea nın bir sorumluluğu bulunmadığını, 4

5 Yukarıda, Ek 1 de; Ek 2 de ve Ek 3 de yazılı hususların tümünü okuduğumu(zu), anladığımı(zı), Kampanya dan ancak bu şartlar kapsamında yararlanabileceğimi(zi) bildiğimi(zi) ve tüm bunları kabul ettiğimi(zi), işbu Taahütname nin imzalı bir nüshasını elden teslim aldığımı(zı) kabul, beyan ve taahhüt ederiz/ederim. İşbu Taahhütname tarafım(ız)ca.../.../... tarihinde tek nüsha olarak imzalanmıştır. Kurumsal aboneler : Unvan : Yetkili kişiye ait : İsim - Soy isim : T.C. Kimlik No : Tarih : İmza : GSM No : EKLER EK 1: KAMPANYA ŞARTLARI EK 2: KİŞİ TAKİP SERVİSİ KULLANACAK FİRMAYA AİT GSM NUMARALARI EK 3: KULLANICILAR TARAFINDAN İMZALANACAK ONAY METNİ EK 1: KAMPANYA ŞARTLARI: Güvenli Kişi Takip Kampanyasına dahil edilen Kişi takip cihazları aşağıdaki gibidir. Product Sürekli Kişi Takip Cihazı Cihaz Bedeli 32TL M2M Data Paketi Bedeli 6 TL Acil Durum Kişi Takip Cihazı 26 TL 6 TL Sürekli Kişi Takip Cihazı Acil Durum Kişi Takip Cihazı 5

6 AVEA ile abonelik sözleşmesi imzalaması üzerinden en az 6 (altı) ay geçen ve 3 (üç) aydır faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde ödeyen veya son 3 (üç) aydır AVEA fatura ödemelerini otomatik ödeme talimatı ile son ödeme tarihinde ödeyen AVEA kurumsal faturalı hat sahibi kurumsal tarifelerdeki abonelere Kampanya dan 24 (yirmidört) ay süresince faydalanacaklarını taahhüt etmeleri durumunda Kişi Takip cihazı ve hizmet bedeli 24 (yirmidört) aylık süre boyunca aylık taksitler halinde AVEA tarafından gönderilecek olan hizmet faturalarında ayrı bir kalem olarak gösterilerek Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler kapsamında tahsil edilecektir. Taahhüt süresi boyunca M2M data paketi ve Kişi Takip Cihazı ve Hizmeti ni içeren paketin fiyatı hat adedinden bağımsız olarak hat başına tercih ettiğimiz Kişi Takip Cihazına göre; Sürekli Kişi Takip Cihazı Paketi 38,00-TL (KDV ve ÖİV Dahil), Acil Durum Kişi Takip Cihazı Paketi 32,00- TL(KDV ve ÖİV Dahil) olacaktır. Bu tutarların (tercih ettiğimiz Kişi Takip Cihazına göre) 32,00- TL lik ve/veya 26,00-TL lik kısmı Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler başlığı altında, geri kalan 6,00- lik kısmı M2M Data Paketi başlığı altında tahsil edilecektir. Tutarlara 24 ay harita, server, yazılım ve hizmet bedeli de dahildir. Kampanya dahilinde M2M Data Paketi kapsamında 50MB data sunulacaktır. Bu paket dahilinde abonelerimize, Şebeke içi, Diğer Mobil İşletmeciler ve Türk Telekom yönüne olmak üzere toplam 100 ücretsiz SMS hediye edilecektir. 24. aydan itibaren paket üyeliği iptal edilmediği sürece her ay otomatik olarak yenilecektir. 50 MB'ı aşan kullanımlarda MB başına KDV ve ÖİV dahil 0,05TL ücret yansıtılacaktır.100 SMS'i aşan SMS kullanımları müşterinin mevcut tarifesindeki birim SMS fiyatı üzerinden ücretlendirilecektir. İlk 24 (yirmidört) ay süresinde işbu Taahhütname de belirtilen bedeller dışında Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından müşteriye herhangi bir başlık altında bir bedel yansıtılmayacaktır. Kampanya konusu Cihazlarla birlikte hatlar Müşteri ye Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından kargo aracılığıyla iletilecek olup, cihaz ve hatların teslim alınmaması ve/veya doğru/yetkili kişi tarafından teslim alınmamasından Müşteri sorumlu olacaktır. Kampanya süresince AVEA kaynaklı olmayan sorunlarda, sorunun AVEA dan kaynaklanmadığının anlaşılmasını takiben 72 saat içerisinde Kurumsal Çözüm Ortağı sorun yaşanan cihazların hasar tespitini yapacak ve gerekli görürse 5 (beş) iş günü içinde birebir yeni cihazla değişim yapacaktır. Tüm fiyatlara %18 KDV dahildir. Kampanya nın bitimini takip eden ilk yılda Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından Müşteriler den alınacak hizmet bedeli Sürekli Kişi Takip Cihazı için aylık KDV Dahil 15 TL ve Acil Durum Kişi Takip Cihazı için aylık KDV Dahil 10 TL olacaktır. Bu bedel Kurumsal Çözüm Ortağı nın tercihi doğrultusunda yıllık olarak (15 TL(KDV dahil) x12, 10 TL(KDV dahil) x12) tek seferde peşin alınabilecektir Taahhüt süresi sonrasında uygulanabilecek artışlarla ilgili olarak ücretlendirmeler yıllık olarak yeniden değerlendirilecektir. 6

7 EK 2: KİŞİ TAKİP SERVİSİ KULLANACAK FİRMAYA AİT GSM NUMARALARI; GSM Numarası TOPLAM HAT SAYISI 7

8 EK 3: BİLGİ PAYLAŞIMI MUVAFA KATNAMESİ Atosis ( ŞİRKET ) ile AVEA... ( Avea ) arasındaki işbirliği ( İşbirliği ) kapsamında yürütülecek Güvenli Kişi Takip Kampanyası ( Kampanya ) neticesinde, sadece bu Kampanya nın ve söz konusu İşbirliği nin gereği olması durumunda ve bu İşbirliği ve Kampanya kapsamındaki iş/hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi ve yürütülebilmesi, hasta, bakıma muhtaç kimseler veya çocukların konum bilgisi harita üzerinde sürekli takip edilebilmesi, kişi kayıplarını önlenmesi, kayıplarda kişiye ulaşmayı kolaylaştırabilmesi, belirlenen alanların dışına çıkıldığında bilgi alınabilmesi, belirli durumlarda hayata geçirilecek alarmlarla istenmeyen durumların önlenebilmesi amacıyla ( Amaç ) ve sadece belirtilen amaçlar ile sınırlı kalınması koşuluyla; Güvenli Takip Kampanyası nın gerçekleştiği ve kullanım süresi boyunca, Amaç ortadan kalktıktan sonra tutulan bu bilgilerin silin ip/anonim hale getirilmesi şartıyla, AVEA nın hizmet vereceği ŞİRKET e sunulan/ sunulacak tarafıma ait Kişi takip cihazı tarafından tutulan Kullanıcı kullanım, konum ve cihaz bilgilerinin, ŞİRKET tarafından tutulmasına ve/veya AVEA ile paylaşılmasına muvafakat ediyorum. Bu kapsamda olmak üzere, ŞİRKET ile AVEA arasında paylaşılacak belge ve bilgiler dolayısıyla, bu belge ve bilgilerin yasal korumaya matuf olup olmadığına bakılmaksızın, ne hukuki ne de cezai olarak gerek ŞİRKET İN gerek AVEA nın gerekse Firma nın sorumluluğunun bulunmadığını, gerek ŞİRKET gerekse AVEA dan bu nedenle her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talebimiz olmayacağını ve yine bu konuda ileri sürebileceğimiz her türlü şikayet ve maddi/manevi tazminat haklarımızdan feragat ettiğimizi ve bu hususta ne hukuki ne de cezai olarak hiçbir talepte bulunmayacağımızı ve yürürlükte bulunan fikri ve sınai haklar ve diğer mevzuatlar çerçevesinde ŞİRKET in bu belge ve bilgileri AVEA ile paylaşmasına veya AVEA nın da bu belge/bilgileri ŞİRKET ile paylaşmasına sınırsız anlamda yetkili olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Bu kapsamda paylaşım/aktarım nedeniyle, ŞİRKET e ve AVEA ya her ne ad altında olursa olsun herhangi bir sorumluluk tevdi etmeyeceğimi, bu konuda ŞİRKET ten ve/veya AVEA dan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağımı ve bu sebeple ŞİRKET i ve/veya AVEA yı hiçbir suretle sorumlu tutmayacağımı gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim. Yukarıda belirtilen bilgilerimin/belgelerimin, Kanunen veya herhangi bir mahkeme veya yetkili kurum/merciler tarafından gelecek bir talep veya emir üzerine ve/veya AVEA tarafından AVEA nın dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan kişilerle, AVEA nın hissedarları ve Alt Kuruluşları yla ve/veya Kampanya ve İşbirliği tahtındaki hizmetin/ işin bir gereği olması halinde diğer gerçek/tüzel kişiler ile kurum/ kuruluşlarla ve/veya destek hizmeti kuruluşlarıyla paylaşmasının gizliliğin ihlali olmayacağını ve bu tarz bilgi ve belge paylaşımlarının yapılmasına da muvafakat ettiğimi gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.../.../... AD-SOYAD İMZA 8