1) RUSYA FEDERASYONU İHRACATÇI FİRMA LİSTELERİ HAKKINDA ( ÖNEMLİ - SÜRELİ )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1) RUSYA FEDERASYONU İHRACATÇI FİRMA LİSTELERİ HAKKINDA ( ÖNEMLİ - SÜRELİ )"

Transkript

1 1) RUSYA FEDERASYONU İHRACATÇI FİRMA LİSTELERİ HAKKINDA ( ÖNEMLİ - SÜRELİ ) Ekonomi Bakanlığı ndan alınan yazıda; Rusya Federasyonu'na (RF) yönelik bitkisel ürünler ihracatımızın, 2008 tarihli Mutabakat Zaptı ile 2009 tarihli Ek Memorandum hükümleri çerçevesinde yürütülmekte olduğu, mezkur Memorandum hükümleri uyarınca RF'ye yönelik bitkisel ürünler ihracatı gerçekleştirmeye mezun firmaların listesinin yılda iki kez güncellenerek RF makamlarına intikal ettirildiği diğer taraftan, Nisan 2013 tarihleri arasında Antalya'da tertip edilen 12. Dönem Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda söz konusu listelerin yılda 4 kez güncellenebilmesi hususunda mutabık kalındığı belirtilmekte olup, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından 2014 yılı Haziran ayı itibariyle güncellenerek Bakanlıklarına iletilen ve 341 firmadan oluşan Taze Meyve ve Sebze Türkiye İhracatçı Listesi ile 181 firmadan müteşekkil Bakliyat, Ayçiçeği, Hububat, Kuru Meyve, Kuru Sebze Türkiye İhracatçı Listesi ve GTHB tarafından muhtelif sebeplerle liste dışı bırakılan firmalar ile listeye girme talepleri olumlu karşılanmayan firmalara ait listeler ekte yer almaktadır. Bu kapsamda, 2014 yılı Eylül ayı güncellemesi için listeye girme talebinde bulunacak olan firmalarımıza ait başvuru evraklarının en geç 08 Eylül 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Ekonomi Bakanlığı na gönderilmek üzere, Birliğimize ( Faks: ) iletilmesi rica olunur. EKLER : 1) Taze Meyve ve Sebze İhracatçı Firma Listesi (9 sayfa) 2) Kuru Gıda İhracatçı Firma Listesi (5 sayfa) 3) Taze Meyve ve Sebze Listesine Girmeyen Firmalar (2 sayfa) 4) Taze Meyve ve Sebze Listesinden Çıkarılan Firmalar (4 sayfa) 5) Kuru Gıda Listesine Giremeyen Firmalar (1 sayfa) 6) Kuru Gıda Listesinden Çıkarılan Firmalar (2 sayfa) 2) RUSYA FEDERASYONU NA İHRACAT ( ÖNEMLİ - SÜRELİ ) Ekonomi Bakanlığı ndan alınan yazıda, Nisan 2013 tarihlerinde Antalya'da tertip edilen Türk -Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 12. Dönem Toplantısı nda, ülkemiz menşeli bitkisel ürünlerin Gürcistan üzerinden Rusya Federasyonu'na (RF) transit geçişine imkan tanınması hususunda mutabık kalındığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ndan (GTHB) alınan bir yazıda, Gürcistan üzerinden RF'ye ihracat gerçekleştirilecek firmalara ilişkin listenin 2014 yılı Temmuz ayı içerisinde RF makamlarına iletileceği ifade olunarak, mezkur firmalara ilişkin listelerin ivedilikle GTHB'ye intikal ettirilmesinin talep edildiği belirtilmektedir. 2

2 Bahse konu yazıda, bir firmanın Gürcistan üzerinden RF'ye transit sevkiyat gerçekleştirebilmesi için, ilişikte yer almakta olan listelerde firma ticaret ünvanının bulunduğu satırın sağ kısmında yer alan ''GÜRCİSTAN TRANSİT'' kutucuğuna ''EVET'' yazılması gerektiği Bu itibarla, RF'ye Gürcistan üzerinden bitkisel ürünler ihracatı gerçekleştirmek isteyen firmaların anılan listelerdeki ''GÜRCİSTAN TRANSİT'' kutucuğunu doldurarak GTHB'ye gönderilmek üzere en geç 14 Temmuz 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Birliğimize ( Faks: ) iletilmeleri rica olunur. EKLER: 1- Taze Meyve ve Sebze Firma Listesi (9 Sayfa) 2- Kuru Gıda Firma Listesi (5 Sayfa) 3) E-FATURA HAKKINDA Ekonomi Bakanlığı ndan alınan yazıda aynen; Bazı İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerden ve firmalardan alınan muhtelif yazılardan, Bakanlığımızca Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları kapsamında talep olunan fatura asılları ile Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan elektronik fatura düzenlemesi hususlarına ilişkin tereddüt hasıl olduğu tespit edilmiştir. Bilindiği üzere, İhracat; 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin ''Yurt içi alımlar'' başlığını taşıyan 7 nci maddesi uyarınca, dahilde işleme izin belgesi (DİİB) kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri, yurt içinden de temin edilebilmektedir. Bu çerçevede düzenlenen DİİB'lerin ihracat taahhütlerinin kapatılması safhasında belge sahibinden, yurt içi alış faturalarının asılları da talep edilmektedir. Ayrıca, ihracat sayılan satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan, ithali vergiye tabi ürünlere yönelik olarak uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen İhracat: 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ uyarınca düzenlenen D3 kodlu DİİB'lerin taahhütlerinin kapatılması esnasında, fatura ile teslimat yapılan faaliyetlerde, üzerinde DİİB tarih ve sayısı kayıtlı, alıcı firma tarafından üzerine teslim alındığına ilişkin şerh düşülerek tasdik edilen satış faturası asılları talep edilmektedir. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen 397 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile anonim ve limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmelerine izin verilmiş, ayrıca anılan Tebliğde değişiklik yapan 416 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ ile de 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 232 nci maddesi kapsamında fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere elektronik fatura uygulamasından yararlanma hakkı tanınmıştır. 3

3 Yine anılan Bakanlık tarafından yayımlanan 421 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amacıyla, elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilmiş olup, mezkur Tebliğ ile 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde yapılan değişikliklerle, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sağladıkları hizmetler için 1/9/2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermelerinin ve almalarının zorunlu olduğu, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edecekleri hususları düzenlenmiştir. Ayrıca, yine 421 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kağıt ortamında fatura düzenlemeyecekleri, düzenlemeleri halinde kağıt ortamında düzenlenen bu faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hususuna yer verilmiştir. Bu çerçevede, Maliye Bakanlığı tarafından e-fatura uygulamaları hakkında yürürlüğe konulan mevzuat ve uygulamalar ile Bakanlığımızca yürürlüğe konulan ve yukarıda zikredilen düzenlemeler kapsamında faturalara ilişkin hususlar dikkate alınarak, e-fatura uygulamaları için yukarıda anılan hususlarda Maliye Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde, taraflar arasında bir web servis kurulumunun sağlanmasına yönelik karar alınmış olup konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu itibarla Bakanlıklar arasında anılan hususta yürütülen çalışmaların tamamlanmasına kadar elektronik olarak düzenlenen faturaların yukarıda anılan mevzuat kapsamında işleme esas alınmaması gerekmektedir. denilmektedir. 4) İLLER VERİ TABANI Orta Anadolu İhracatçılar Birliği nin yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan yazıda aynen; yatırımı düşünen ihracatçıların bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmış, OAİB Genel Sekreterliği web sitesinde kullanıma açılmış bulunan ''İLLER VERİ TABANI'' bölümünde iller bazında güncel istatistiklerin yer aldığı belirtilmektedir. Söz konusu yazıda, aşağıda sayılan bilgilerin başta TÜİK olmak üzere ilgili Bakanlık ve meslek kuruluşlarından temin edildiği, ayrıca bilgilerin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ve yabancı yatırımcıların da kullanabilmeleri amacıyla bilgilerin İngilizceye çevrilmeye başlandığı da bildirilmekte olup, adresli web sitesinde yer alan istatistiklerden bazıları aşağıda yer almaktadır. denilmektedir. - Nüfus ve yüzölçümü, - Hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşımı, - Ormanlık alan, - Tarımsal alan, 4

4 - Motorlu araç sayısı - Okul, öğretmen, öğrenci sayısı, - İhracat, ithalat miktarları, ihracatçı ve ithalatçı sayıları, - Tarla bitkileri, eki, üretim ve verim bitkileri, - Çeşitlerine göre meyve ağaçları, üretim ve verim bilgileri, - Çeşitlerine göre sebze, üretim ve verim bilgileri, - Canlı hayvan sayıları, - Yün, kıl, tiftik üretim miktar ve verim bilgileri, - Kümes hayvanları sayısı, - O ilde işletme ruhsatı alınmış madenler, - NACE kodlarına göre o ilde verilmiş bulunan kapasite raporu bilgileri, - O ilde mevcut OSB bilgileri, - Doğal gaz, çimento fabrikaları, hazır beton tesisleri bilgileri, - Banka şubesi sayısı, - Yükseköğrenim kurumlarına ilişkin bilgiler, - Turistik tesis, oda ve yatak sayıları, - Çeşitli sosyal göstergeler, - Tarımsal alet ve makina sayıları, 5) ISM 2015 FUARI NIN TÜRKİYE MİLLİ KATILIMI İİB TARAFINDAN YAPILMAKTADIR İstanbul İhracatçı Birlikleri nden (İİB) alınan yazıda, Köln / Almanya'da Şubat 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan ISM 2015 Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun Genel Sekreterliklerince gerçekleştirileceği Bahse konu yazıda; adresinde ayrıntıları yer alan ilgili fuara katılmak isteyen firmaların 08 Ağustos 2014 tarihi mesai bitimine kadar, başvurularını yapmaları gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıntılı Bilgi İçin : Fuarlar, Tanıtım ve Dış İlişkiler Şubesi Ayşe Ekinci - Özem Hancı Tel: Faks:

5 6) CEYLANPINAR TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAHSUL BUĞDAY SATIŞ İHALESİ HAKKINDA Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü nden alınan yazıda; işletmelerine ait, Şanlıurfa Ticaret Borsası nda (Buğday Pazarı Şubesi Satış Salonu nda) tarihinde saat da yapılan Ton mahsul buğday satış ihalesinde alıcı çıkmayan 707 Ton Ceyhan-99 ve 1.807,05 Ton Sarıçanak-98 çeşidi olmak üzere toplam 2.514,05 ton 11 parti mahsul buğday için ihale şartnamesinin 2. maddesi gereği tarihinde satış ihalesinin tekrarının yapılacağı 6

1) RUSYA FEDERASYONU İHRACATÇI FİRMA LİSTELERİ HAKKINDA ( ÖNEMLİ - SÜRELİ )

1) RUSYA FEDERASYONU İHRACATÇI FİRMA LİSTELERİ HAKKINDA ( ÖNEMLİ - SÜRELİ ) 1) RUSYA FEDERASYONU İHRACATÇI FİRMA LİSTELERİ HAKKINDA ( ÖNEMLİ - SÜRELİ ) Ekonomi Bakanlığı ndan alınan yazıda; ülkemizden Rusya Federasyonu na (RF) bitkisel ürün ihracatına müteallik olarak 4 Ağustos

Detaylı

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. Tebliğ olunur. 6.1. Bu Tebliğ, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. 6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. 5.6. Bu Tebliğ ile elektronik

Detaylı

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam Sayfa 1 / 5 421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam 1. Giriş 1.1. Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve

Detaylı

Elektronik Fatura (e-fatura) uygulaması

Elektronik Fatura (e-fatura) uygulaması Elektronik Fatura (e-fatura) uygulaması I. GİRİŞ Gelir İdaresi Başkanlığı son yıllarda VEDOP un bir alt bileşeni olarak e-fatura Sisteminin hayata geçirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmış ve teknolojik

Detaylı

Sayın Müvekkilimiz, I. FATURADA BULUNMASI GEREKLİ ZORUNLU UNSURLAR

Sayın Müvekkilimiz, I. FATURADA BULUNMASI GEREKLİ ZORUNLU UNSURLAR Telefon : (212) 244 84 94 Faks : (212) 244 85 95 Adres: İnönü Cad. Dilaram Apt. No: 19/9-11 Taksim 34437 İstanbul E-Posta: guzeldere@guzeldere-law.com Web : www.guzeldere-law.com Sayın Müvekkilimiz, İşbu

Detaylı

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır.

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır. İHRACAT 2005/9 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDEKİ TAAHHÜT KAPATMA VE KISMİ TEMİNAT İADESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/4)

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/4) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/4) (Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) nden alınan 13.05.2005 tarih 0120003355 sayılı yazı eki 2005/4 sayılı Genelge ve değişikleri aşağıya

Detaylı

Tarih: 27.06.2013 Sayı : 2013/30 Konu: E-fatura E defter uygulaması hk.

Tarih: 27.06.2013 Sayı : 2013/30 Konu: E-fatura E defter uygulaması hk. Tarih: 27.06.2013 Sayı : 2013/30 Konu: E-fatura E defter uygulaması hk. GİRİŞ 14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış bulunan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM Mustafa İNANÇ * 1-Kapsam Dahilde işleme rejimi ve geçici kabul rejimi, kısaca açıklayacak

Detaylı

İşletme Malzemesi. Yurt İçi Alımlar

İşletme Malzemesi. Yurt İçi Alımlar Bu itibarla, firmaların belge müracaatlarında; değişmemiş eşya olarak ithal edilmek istenen eşyaların, belge ihracat taahhüdünün %1 ini geçmeyecek şekilde ithal edilmek istendiğine ilişkin hesaplama yaparak

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 29/09/2014 Sayı : 62030549-120[81-2013/267]-2301 Konu : Kollektif şirketin anonim

Detaylı

NİSAN 2015 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

NİSAN 2015 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK AP NİSAN 2015 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1.4.2015/ 29313 R.G. Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 10/10/2012 tarihli ve 28437

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI PLAN Yeni KUGT Genel Açıklama İade Uygulamaları İade Sisteminde Yapılan Değişiklikler İade Hakkı Doğuran İşlemler Tevkifat Uygulamaları Tam İstisnalar İndirimli

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU NDA DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMA SÜRECİ

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU NDA DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMA SÜRECİ KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU NDA DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMA SÜRECİ Mustafa İNANÇ * Giriş 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ndaki Diplomatik istisnalar Türkiye deki yabancı misyona mütekabiliyet(karşılıklılık)

Detaylı

Yapılmasına İlişkin Tebliğ YİG-15/2009-02) 03 Şubat 2009. - Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi. 04 Şubat 2009. - 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri

Yapılmasına İlişkin Tebliğ YİG-15/2009-02) 03 Şubat 2009. - Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi. 04 Şubat 2009. - 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri RESMİ GAZETE ÖZETLERİ 29.01.2009-24.02.2009) 30 Ocak 2009 - Kamu İhale Tebliği (No: 2009/1) 31 Ocak 2009 - İthalatta Gözetim Uygulanması nde Değişiklik Yapılmasına - İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 151 TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI Mustafa İNANÇ* 1-Kapsam Türkiye de yerleşik olmayan turistlerin ve yurtdışında

Detaylı

BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER. 42. Nasıl İhracatçı Olunur?

BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER. 42. Nasıl İhracatçı Olunur? BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 42. Nasıl İhracatçı Olunur? 6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (e) bendine göre, ihraç edeceği mala göre

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Haziran 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29392 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7389

Detaylı

Tevkifat Uygulaması Mahsuben İade Talepleri

Tevkifat Uygulaması Mahsuben İade Talepleri ESKİ TEBLİĞ 1. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.1.1.) bölümünün birinci paragrafı ile (I/C-2.1.3.4.3.2.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan (7/10) ibareleri (5/10) olarak değiştirilmiştir.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 KONU Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Şirketler ile Bazı Kuruluşların Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Faaliyetlerine İlişkin Giderlerinin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : TL. 25.000.000.000 İDARE MERKEZİ : A N K A R A İ D A R E M E R K E Z İ ANKARA, 26 HAZİRAN 2000 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO:1)

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO:1) 27 Şubat 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25386 DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO:1) Bu Tebliğde, 02/01/2004 tarihli ve 25334 sayılı Resmi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. Diplomatik İstisnalar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. Diplomatik İstisnalar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diplomatik İstisnalar MADDE 15 : DİPLOMATİK İSTİSNALAR MADDE METNİ : "Madde 15-1.Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır. a) Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 18 Kasım 2005 CUMA Sayı : 25997 Maliye Bakanlığından Tebliğ Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No: 96 3065

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2014/67 20/10/2014 İçindekiler: * Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları S. İlker ÖZOKCU Başkan e-defter ve e-fatura Uygulamaları

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı