e-fatura ve e-defter Uygulamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-fatura ve e-defter Uygulamaları"

Transkript

1 ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir e-fatura ve e-defter Uygulamaları YMM Ali Karakuş TÜRMOB Eğitmeni 1960 lı yılların başında demiryolu sektöründe ilk defa verinin bir noktadan tanımlanmış diğer bir noktaya şifrelenerek transferine imkan veren EDI (Electronic Data Interchange) ile kullanılmaya başlanılmıştır lı yılların başında demiryolu sektöründe ilk defa verinin bir noktadan tanımlanmış diğer bir noktaya şifrelenerek transferine imkan veren EDI (Electronic Data Interchange) ile kullanılmaya başlanılmıştır. Veri değişimi modellerinin gelişimi ancak 1980 lı yılların başlarında gerçekleşmiştir lı yılların başında demiryolu sektöründe ilk defa verinin bir noktadan tanımlanmış diğer bir noktaya şifrelenerek transferine imkan veren EDI (Electronic Data Interchange) ile kullanılmaya başlanılmıştır. Veri değişimi modellerinin gelişimi ancak 1980 lı yılların başlarında gerçekleşmiştir. Dünyada bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan dönüşümler ve internet ağlarının gelişimi ile elektronik fatura ya geçişte önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Dünyada e Fatura YMM ALİ KARAKUŞ 1

2 Dünyada e Fatura İşletmelerde verimliliği ve etkinliği artıran elektronik fatura (e fatura) uygulamasına; Kuzey Avrupa ülkelerinin 1980'lerde başladığını ve uygulamada yüzde 99 oranını yakaladıklarını, Avrupa da elektronik fatura çalışmalarının yasal kaynağı 1999/93/EC Avrupa Birliği Elektronik İmza Direktifi ve 2001/115/EC KDV Direktifidir. Orta ve Güney Amerika ülkelerinin ise vergi kayıp ve kaçağının çok olması nedeniyle e fatura uygulamasını 2000'lerde başlattığını ve yüzde 90 seviyelerine ulaştıklarını görmekteyiz. e-fatura Türkiye de e Fatura Mevzuatı V.U.K MADDE 242/2 (RG: ) Ülkemizde ilk defa tarihinde Vergi Usul Kanunu nun mükerrer 242 maddesi nin ikinci bendi olarak eklenen Elektronik belge; «şekil hükümlerinden bağımsız olarakbukanunagöre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlarbütündür» ifadesi olarak belirtilmiştir. Kanunda «Elektronik belgenin Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre uygulanmasına» karar verilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete 416 sıra no.lu VUK tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete 424 sıra no.lu VUK tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete 416 sıra no.lu VUK V.U.K. nun tebliği Maliye Bakanlığına tanıdığı tarih yetkilere ve istinaden sayılı Resmi yaygın Gazete olarak kullanılan belgelerden biri olan 421 sıra no.lu VUK faturanın tebliği elektronik belge olarak tarih düzenlenmesi, ve sayılı elektronik Resmi Gazete ortamda 424 sıra no.lu VUK iletilmesi, tebliği muhafaza ve ibraz tarih edilmesine ve sayılı ilişin usul Resmi ve Gazete esaslar bu tebliğde açıklanmıştır. Bu tebliğe göre e fatura düzenleme sadece Anonim ve Limited Şirketleri kapsamaktaydı tarih ve sayılı Resmi Gazete 416 sıra no.lu VUK tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete sıra tarih no.lu ve VUK tebliği sayılı ile Resmi 397 Gazete no.lu 424 sıra no.lu VUK tebliğinde VUK tebliği değişiklik yapılarak bilanço tarih esasına ve tabi gerçek sayılı Resmi kişi Gazete mükelleflerde uygulamaya dahil edilmiştir. YMM ALİ KARAKUŞ 2

3 Mükelleflerin vergi kanunlarına 397 sıra no.lu VUK uyumlarının tebliği artırılması ile kayıt dışılığın tarih izlenerek ve önlenmesi sayılı Resmi amacıyla Gazete elektronik 416 sıra no.lu VUK fatura tebliği kullanma ve elektronik defter tarih tutma ve zorunluluğu sayılı Resmi getirilmesi Gazete ve özel entegrasyon yöntemlerine izin verilmesi bu tebliğin konusunu teşkil etmektedir tarih Kritik ve sektörler sayılı için Resmi e fatura Gazete ve e defter 424 sıra no.lu VUK kullanma tebliği zorunluluğu getirilmiştir tarih Özel ve entegrasyon sayılı yöntemine Resmi Gazete izin verilmiştir. e Faturaya kayıtlı taraflar arasında karşılıklı e Fatura kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Tebliğ değişiklikleri 397 sıra no.lu VUK tebliği; Kağıt faturanın yanında alternatif bir yöntemdir. Uygulamadan yararlanma isteğe bağlıdır. Mükellefin kendi bilgi işlem aracılığıyla uygulamadan yararlanılabilir. 421 sıra no.lu VUK tebliği; Kayıtlı taraflar arasında e fatura kullanımı zorunludur. Kritik sektörler için e fatura kullanımı zorunludur. Özel entegratörler aracılığıyla e fatura uygulamasından yararlanabilme olanağı getirilmiştir. e Fatura İş Akışı e Fatura Uygulamasında Yöntemler Portal yöntemi Entegrasyon yöntemi Özel entegrasyon yöntemi Portal Yöntemi Web uygulaması Temel fonksiyonlar E imza/mali mühür Gönderme ve Alma Arşivleme KOBİ ler için uygun Entegrasyon Yöntemi Gelişmiş bilgi işlem sistemi Doğrudan bağlantı E imza/mali mühür Arşivleme Büyük işletmeler için uygun YMM ALİ KARAKUŞ 3

4 Özel Entegrasyon Yöntemi Başkanlıktan onayalmış 3.taraflar (özel entegratörler) Özel entegratörler aracılığıylafatura değişimi E imza/mali mühür Tüm mükellefler için uygun e Fatura Uygulamasında Mükellefiyet tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar. Bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar. e Fatura Uygulamasında Mükellefiyet tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler. Bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar. e Fatura Uygulamasında Mükellefiyet Mükellefler brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında, sadece madeni yağ, tütün, alkol veya kolalı gazoz satışları değil gelir tablosunda yer alan bütün satışları gösteren brüt satış hasılatına göre zorunluluk kapsamına alınacaktır. Özel hesap dönemine sahip mükellefler brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında 2011 takvim yılında sona eren özel hesap dönemi brüt satış hasılatını dikkate alacaklardır. e Faturaya Geçmede Süre Bu kapsamdaki mükelleflerin e fatura uygulamasına 2013 takvim yılı içerisinde geçmeleri zorunludur. Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurulması için son tarih 1 Eylül 2013 tür. e Faturada Cezai Yaptırımlar e Fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; Düzenlemeleri halinde; kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır ve VUK m.353 uyarınca, 190 TL den az olmamak üzere, düzenlenmediği kabul edilen fatura tutarının %10 u oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu nedenden dolayı kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için TL yi, bir takvim yılı içinde ise TL yi aşamaz. YMM ALİ KARAKUŞ 4

5 e Faturada Cezai Yaptırımlar e Fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; Düzenlemeleri e Fatura uygulaması halinde; kâğıt kapsamında, ortamında e fatura düzenlenen bu faturalar alması hiç düzenlenmemiş gerekirken kâğıt fatura sayılır kabul ve VUK eden m.353 uyarınca, mükelleflerin; 190 TL den az olmamak üzere, düzenlenmediği ilgili vergi kabul mevzuatı edilen hükümleri fatura tutarının çerçevesinde %10 u oranında bahse özel konu usulsüzlük KDV yi cezası indirim kesilir. konusu Bu nedenden yapamayacakları dolayı kesilecek ve kâğıt özel faturada usulsüzlük yer alan cezasının toplamı tutarı her gider bir tespit yazamayacakları için TL yi, tabiidir.. bir takvim yılı içinde ise TL yi aşamaz. e Faturayı Muhafaza Yükümlülüğü Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir. e Faturayı Muhafaza Yükümlülüğü Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu Mükelleflere ait elektronik faturaların yine değildir. mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup, GİB den izin alınmış olan hizmet sağlayıcılarından saklama hizmeti alınmasına izin verilmiştir. Yani üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir. e Faturayı İbraz Yükümlülüğü Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e faturaları, üzerindeki mali mühürü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde muhafaza etmek ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadırlar. Kağıt ortamındaki defterden e-defter e-deftere YMM ALİ KARAKUŞ 5

6 Neden e Defter? Uluslararası standartlara uyum sağlamak, Kağıt yükümlülükleri ortadan kaldırmak, Uluslararası ve uzaktan denetimin kapısını aralamak, Elektronik denetim için uygun altyapıyı oluşturmak Vergiye gönüllü uyumu sağlamak. e Defter nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. Kimler e Defter tutabilir? Bilanço esasına göre defter tutan; Gelir vergisi mükellefleri, Kurumlar vergisi mükellefleri. e Defter olarak tutulabilecek «defterler» e Defter uygulamasıyla ilgili özel olarak oluşturulan defter.gov.tr internet sitesinde format ve standartları duyurulan defterler, e defter olarak tutulabilir. Bugün itibariyle söz konusu sayfada sadece YEVMİYE DEFTERİ ve BÜYÜK DEFTERİN format ve standardı duyurulmuştur. e Deftere Geçmek İçin Genel Şartlar a) Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları, b) Tüzel kişi mükelleflerin 397 ve 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan belirlemeler çerçevesinde e fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmiş olması, c) Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması. e Defter Tutma Zorunda Olanlar 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar YILI İÇİNDE GİB TARAFINDAN BELİRLENECEK TARİHTE ELEKTRONİK DEFTER TUTMAK ZORUNDADIRLAR. YMM ALİ KARAKUŞ 6

7 e Defterde Açılış ve Kapanış Tasdikleri Elektronik defter tutma sürecinde; hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçer. Aylık Kayıtların Onay Zamanı Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar (Aralık ayına ilişkin defterler gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar) kendilerine ait güvenli elektronik imza ile imzalar. Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar. e Defter ve Beratların Muhafaza Edilmesi İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu dosyalar Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulur. Başkanlık mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından indirilerek istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu elektronik defterler ile birlikte muhafaza edilir. Yıl İçerisinde e Deftere Geçme E defter tutmaya başladıkları tarih itibarıyla eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklar ve; Genel hükümler çerçevesinde muhafaza edeceklerdir. ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Teşekkürler. YMM Ali Karakuş TÜRMOB Eğitmeni YMM ALİ KARAKUŞ 7

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

E- FATURA VE E-DEFTER

E- FATURA VE E-DEFTER SORU VE CEVAPLARLA E- FATURA VE E-DEFTER İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) 444 0 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi nden alınabilir. Tel : (212) 455

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI

ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI E-DEFTER Şekil hükümlerinden bağımsız VUK ve/veya TTK uyumlu Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan Elektronik kayıtlar bütünü KİMLER E-DEFTER

Detaylı

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları S. İlker ÖZOKCU Başkan e-defter ve e-fatura Uygulamaları

Detaylı

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Elektronik fatura ve elektronik defter uygulaması Aykut Erdoğan I. Giriş

Detaylı

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI SUNUM PLANI 1) E-DEFTER i. E-DEFTER NEDİR? ii. NEDEN E-DEFTER? iii. KİMLER E-DEFTER TUTABİLİR? iv.

Detaylı

E-FATURA VE E-DEFTER HOŞ GELDİNİZ

E-FATURA VE E-DEFTER HOŞ GELDİNİZ E-FATURA VE E-DEFTER HOŞ GELDİNİZ Antalya 23. Ağustos 2013 YMM. Mevlüt GÜVEN E-FATURA VE E-DEFTER KAĞITSIZ İŞLEMLERE DOĞRU BİR ADIM SUNUM AKIŞI 1- YASAL DAYANAK 2- YENİ TTK NIN GETİRDİKLERİ 3- YENİ TTK

Detaylı

E-DEFTER YAPıLACAKLAR

E-DEFTER YAPıLACAKLAR E-DEFTER YAPıLACAKLAR A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR YMM Kim tutacak E-Fatura geçen mükelleflerin tamamı en geç 31.12.2014 tarihine kadar başvuruda bulunup, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren e-deftere geçeceklerdir.

Detaylı

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. İLE KAĞITSIZ ŞİRKETLERE DOĞRU Bir adim daha

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. İLE KAĞITSIZ ŞİRKETLERE DOĞRU Bir adim daha Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura e-defter ve e-fatura İLE KAĞITSIZ ŞİRKETLERE DOĞRU Bir adim daha SUNUM PLANI 1) YASAL DAYANAK 2) YENİ TTK NIN GETİRDİKLERİ 3) YENİ TTK VE

Detaylı

TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK

TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK E-Dönüşüm Düzenlemeleri Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal geçerli ve güvenli e-posta olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile 1 Temmuz 2012

Detaylı

e-defter: Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme:

e-defter: Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme: e-defter e-defter: Mevzuat e-defter: 1 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliği Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme: 421 No lu Tebliğ ile bazı mükelleflere zorunluluk getirilmiş, 58 No lu Sirküler

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın e-defter Nedir? Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; Oluşturulması Onaylanması Muhafaza edilmesi İbraz

Detaylı

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam Sayfa 1 / 5 421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam 1. Giriş 1.1. Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI

ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI H. Oral LEVENDER 29.07.2013 S.M.Mali Müşavir ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI A- Elektronik Fatura Uygulamasına İlişkin Düzenleme ve Yasal Mevzuat: 1- Yasal Mevzuat: Vergi Usul Kanununun,

Detaylı

Elektronik Fatura (e-fatura) uygulaması

Elektronik Fatura (e-fatura) uygulaması Elektronik Fatura (e-fatura) uygulaması I. GİRİŞ Gelir İdaresi Başkanlığı son yıllarda VEDOP un bir alt bileşeni olarak e-fatura Sisteminin hayata geçirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmış ve teknolojik

Detaylı

ELEKTRONİK FATURA VE ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMALARI. Doç. Dr. Ersan ÖZ Genel Koordinatör

ELEKTRONİK FATURA VE ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMALARI. Doç. Dr. Ersan ÖZ Genel Koordinatör ELEKTRONİK FATURA VE ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMALARI Doç. Dr. Ersan ÖZ Genel Koordinatör E-FATURA NEDİR? e-fatura kağıt faturaların yerini alsın diye belirlenen standartlara uygun belgelerin, taraflar arasında

Detaylı

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI Tabim e-defter çözümü ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerini, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlayıp GİB'e

Detaylı

e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler

e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler Sunum Planı e-fatura Uygulaması e-defter Uygulaması 1 ve 2 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliğleri 421 Sıra No lu VUK G.T. Kayıt Saklama

Detaylı

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. Tebliğ olunur. 6.1. Bu Tebliğ, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. 6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. 5.6. Bu Tebliğ ile elektronik

Detaylı

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. E-5 MEVZUATI E- TİCARET E- FATURA E- DEFTER E- ARŞİV E- BİLET FİHRİST-1/145 NO KONULAR SAYFALARI 01 KAPAK DİZAYNI- 2 SLAYT -1-2 02 FİHRİST 1 SLAYT-3 03 YAYINLANMIŞ MUVZUAT 3 SLAYT-4-6 04 213 VUK KANUN

Detaylı

E- FATURA VE E- DEFTER. YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR

E- FATURA VE E- DEFTER. YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR E- FATURA VE E- DEFTER YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR Giriş 1- E-Fatura 2- E- Defter 3- E-Post ve ÖKC 4- Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu, 5-Bağımsız Denetim 6- Elektronik Tebligat TANIMLAR

Detaylı

Bilişim. E-Defter Entegrasyonu

Bilişim. E-Defter Entegrasyonu Bilişim E-Defter Entegrasyonu E-Defter Nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri

Detaylı

E-FATURA İLE DAHA DÜZ BİR DÜNYAYA DOĞRU. udogan@gelirler.gov.tr

E-FATURA İLE DAHA DÜZ BİR DÜNYAYA DOĞRU. udogan@gelirler.gov.tr E-FATURA İLE DAHA DÜZ BİR DÜNYAYA DOĞRU udogan@gelirler.gov.tr DÜNYA DÜZDÜR E-FATURA İLE DAHA DÜZ BİR DÜNYAYA DOĞRU KLASÖRLER DOLUSU DEFTER VE FATURALAR CİLTLER VE KLASÖRLER DOLUSU DEFTER VE FATURALAR

Detaylı

Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014

Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014 Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 107 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Sayın Müvekkilimiz, I. FATURADA BULUNMASI GEREKLİ ZORUNLU UNSURLAR

Sayın Müvekkilimiz, I. FATURADA BULUNMASI GEREKLİ ZORUNLU UNSURLAR Telefon : (212) 244 84 94 Faks : (212) 244 85 95 Adres: İnönü Cad. Dilaram Apt. No: 19/9-11 Taksim 34437 İstanbul E-Posta: guzeldere@guzeldere-law.com Web : www.guzeldere-law.com Sayın Müvekkilimiz, İşbu

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN MUHASEBE UYGULAMALARINA ETKİSİ: E-MUHASEBE

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN MUHASEBE UYGULAMALARINA ETKİSİ: E-MUHASEBE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN MUHASEBE UYGULAMALARINA ETKİSİ: E-MUHASEBE Fatma TEKTÜFEKÇİ ŞENÇİÇEK Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman

Detaylı

Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları

Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları 1 GİRİŞ Geride bıraktığımız 2013 yılının son günlerinde en çok konuştuğumuz ve belki de bizi meşgul eden önemli konulardan bir tanesi de e fatura ve

Detaylı

Elektronik Ortamda Defter Tutulması

Elektronik Ortamda Defter Tutulması Elektronik Ortamda Defter Tutulması Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu nun verdiği yetki çerçevesinde Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca hazırlanan elektronik ortamda defter tutulmasına

Detaylı

EYYÜP İNCE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAHSİLAT VE USUL GRUP MÜDÜR VEKİLİ

EYYÜP İNCE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAHSİLAT VE USUL GRUP MÜDÜR VEKİLİ EYYÜP İNCE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAHSİLAT VE USUL GRUP MÜDÜR VEKİLİ YASAL DAYANAKLAR Yasal Mevzuat 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter

Detaylı