GEKA T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEKA T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı"

Transkript

1 GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ

2 İÇİNDEKİLER Tanımlar Görünürlük Usul ve Esasları Projelerde Uygulanacak Genel Görünürlük Kuralları Örnek Görünürlük Araçları Kurumsal Kimlik Unsurları Ajans Logosu Ajans ile İlgili Açıklamalar Programa İlişkin Açıklamalar El İlanı Afiş Tabela Flama Makine / Ekipman / Araç Etiketi Anı Plaketi Rapor Klasör Sırtlığı Görünürlük Kurallarına Riayet Logolar ve Uygulama Örnekleri Logolar Logoların Güvenlik, ve Asgarî Kullanım Alanı Logoların Renkleri ve Siyah-Beyaz ve Özel Renk Kullanımları Logoların Zemin ve Fotoğraf Üzerinde Kullanımları Logoların Hatalı Kullanımları Kalkınma Bakanlığı Logosu Hatalı Kullanımı Proje Tanıtımı Basın Toplantısı Basın Bülteni Web Sitesi Broşür Kapaklı Dosya CD Sticker, ve Zarfı / DVD Kapağı Sunum Formatı...25

3 () 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde kurulan 26 Kalkınma Ajansı ndan biridir. Ajansın sorumluluk sahası Aydın, Denizli ve Muğla illerinden oluşan TR32 Bölgesidir. Ajans; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla kurulmuştur. Ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. Ajans, Ulusal Kalkınma Planları ve Güney Ege Bölge Planında yer alan politika ve hedefler ışığında; Güney Ege Bölgesi nin ihtiyaçları, sorunları ve kaynaklarına en uygun mali ve teknik destek programlarını tasarlayarak proje ve faaliyetlere destek vermektedir. Bu rehber, tarafından desteklenen proje ve faaliyetlerde Ajansın desteğinin ve Kalkınma Bakanlığının genel koordinasyonunun görünür kılınması, kolay algılanması ile logo kullanımının ve kurumsal renklerin doğru kullanılması amacıyla hazırlanmıştır. Yararlanıcı, ortaklar ve diğer bütün yükleniciler; T.C Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projelerin tanıtımını, destek sözleşmelerinde belirtilen şartlara uygun olarak, Görünürlük Rehberi nde belirtilen kurallara riayet ederek yapmaktan sorumludurlar.

4 Tanımlar Bakanlık: Kalkınma Bakanlığı Ajans: Yararlanıcı: Ajanstan destek almaya hak kazanan gerçek veya tüzel kişi Ortak: Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek bunun karşılığında yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan, ortaklık beyannamesini imzalayan ve ilgili başvuru belgelerinde açıkça belirtilen gerçek veya tüzel kişi İştirakçi: Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda, doğrudan fayda veya menfaat elde etmeden yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan ve ilgili başvuru belgelerinde açıkça belirtilen gerçek veya tüzel kişi Alt Yüklenici: Proje kapsamında bazı mal ve hizmet alımı ile yapım işleri faaliyetlerinin ihale edildiği gerçek veya tüzel kişi 1. Görünürlük Usul ve Esasları Bu rehber Ajans teklif çağrıları kapsamında desteklenen projelerde, Ajans ın mali desteğinin ve kalkınma ajanslarının ulusal düzeyde Bakanlık tarafından koordine edildiğinin açıkça görünmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nin 46. Maddesi uyarınca yararlanıcılar ve alt yükleniciler hizmet, mal alımı ve yapım işleri faaliyetlerinde Ajans ın mali desteğini ve Bakanlığın genel koordinasyonunu projelerde görünür kılmak ve tanıtmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 2. Projelerde Uygulanacak Genel Görünürlük Kuralları Destek yararlanıcıları projeleri kapsamında, Ajans ın mali desteğinin ve Bakanlığın genel koordinasyonunun tanıtım ve görünürlüğünü sağlamak için ne tür faaliyetler yürüteceklerini açıklamalıdırlar. Genel olarak proje kapsamında temin edilen her türlü tesis, makine, teçhizat ve basılı materyal üzerinde Ajans desteği ile elde edildiğini belirten ifadeler ile Ajans ve Bakanlık logolarının yer alması sağlanmalıdır. Yararlanıcılar Ajans tan destek almak suretiyle yürüttükleri proje ve faaliyetlerle ilgili olarak söz konusu desteği açık, anlaşılır ve doğru biçimde belirtmek şartıyla, yurt içinde ve dışında makale yayımlayabilir, tebliğ sunabilir ve proje yarışmalarına iştirak edebilir. Ancak bu gibi durumlarda bunların bir örneğinin en kısa süre içinde Ajans a gönderilmesi gerekmektedir. Ajans ın ve Bakanlığın logosu en az yararlanıcılar ve ortaklarının logolarıyla aynı büyüklükte ve görünürlükte olmalıdır. Yararlanıcı ve/veya diğer ilgililerin logolarının Ajans ve Bakanlık logolarından daha büyük oranlarda kullanımı kesinlikle önlenmelidir. Ayrıca başvuru rehberlerinde belirtilecek istisnalar dışında, kâr amacı güden işletmeler ticari amaçlı ürün, hizmet, ambalaj, broşür ve diğer tanıtım malzemelerinde Ajans Genel Sekreterliği nin izni olmaksızın, yukarıda bahsi geçen amblem, logo veya sloganları kullanamaz. Bir proje çeşitli aşamalardan oluşuyorsa projenin tamamlanmasını müteakip 6 ay sonra projenin herhangi bir iletişim aracında Ajans ve Bakanlığın logosu lullanılamaz. Anı palketleri buna dahil değildir. Ancak, şu cümle belirgin bir şekilde yazılmalıdır. Projenin ilk aşaması (tarihleri) Mali/Teknik Destek programları kapsamında tarafından desteklenmiştir. yararlanıcı, ortaklar ve yükleniciler tarafından hazırlanan iletişim materyallerinin içeriğinden sorumlu olmayacaktır. O nedenle yayınlarda(basın toplantısı, Basın Bülteni, Web Sitesi, Broşür, El İlanı, Afiş, Promosyon Ürünü, Rapor) şu feragat ifadesine yer verilmelidir: Bu (Basın toplantısı, Basın Bülteni, Web Sitesi, Broşür, El İlanı, Afiş, Promosyon Ürünü, Rapor) nın desteklediği projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Yazan/ Destek Yararlanıcısına/Alt yükleniciye aittir ve T.C nın görüşlerini yansıtmaz. Feragat ifadesinin genel olarak en alta ve en arkada olması önerilir. Tüm projelerde; yararlanıcılar, proje uygulama alanında 1m x 2m ebatlarında metal veya benzer dayanıklı bir malzeme kullanılarak bir tabela yaptırmalıdır. Bu tabela 6.8. başlığındaki örneğe uygun olarak yapılmalıdır. Tabela pek çok kişinin görebileceği bir konuma yerleştirilmelidir. Projenin niteliğine göre Ajans, görünürlük tabelalarının sayısının artırılmasını veya yerinin değiştirilmesini talep edebilir. Altyapı projeleri ve fiziksel yapılarda proje süresince yukarıda belirtildiği şekilde proje tabelası bulunmalıdır. Ancak bununla birlikte; proje kapsamında inşa edilmiş, restorasyonu, yenilemesi vb. yapılmış veya iç donanım/tefrişatı sağlanmış yapılarda, proje sonrasında da kullanılacak şekilde, uygun bir yere kalıcı bir anı tabelası yerleştirilmelidir. Basılı veya web sitesinde yayınlanan tanıtım araçları dışında, yine projenin tanıtıldığı basın toplantıları, bilgilendirme toplantıları, kamuya açık etkinlik ve ziyaretler, TV veya radyo programlarında vb. proje veya faaliyetteki katkısından mutlaka bahsedilmelidir. 6 7

5 3. Örnek Görünürlük Araçları 5. Görünürlük Kurallarına Riayet Aşağıda, Ajans ın mali desteğinin ve Bakanlığın koordinasyonunun görünürlüğünü sağlamak amacıyla kullanılabilecek yazılı ve görsel araçlara örnekler verilmiştir: Basın toplantıları, basın bültenleri Web siteleri El ilanları, broşürler Kırtasiye (antetli kağıtlar, kartvizitler, zarflar, vb.) Malzeme ve ekipman etiketleri Araç plaketleri/etiketleri Anı plaketleri Afişler, flamalar Raporlar Fotoğraflar Görsel ve işitsel yapımlar Konferans ve seminer belgeleri ile eğitim malzemeleri Sergi, fuar ve benzeri organizasyonlara ilişkin malzemeler 4. Kurumsal Kimlik Unsurları 4.1. Ajans Logosu Ajans logosunun doğru kullanımını sağlamak için Ajans görsel kimlik standartları belirlenmiştir. Ajans logosu 6.1. Logolar başlığında verilmiştir Ajans ile İlgili Açıklamalar Yararlanıcı ve ortakları proje çerçevesinde kullanılan iletişim materyallerinde Ajans ile ilgili bilgi vermeleri durumunda kanunda tanımlanmış ifadeleri ve onaylı tanımları kullanmalıdır: Kuruluş tarihli 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun a dayanarak tarih ve Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan kararname ile kurulmuştur. Amaç Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır Programa İlişkin Açıklamalar Yararlanıcı projesinin hangi program kapsamına girdiğini açıklamak ve programa ilişkin bilgi vermek isterse ilgili başvuru rehberinde onaylanan açıklamaları kullanmalıdır. Bu belgede belirtilen kurallara ortaklar, iştirakçiler, alt yükleniciler de dâhil olmak üzere tüm ilgililer uymakla yükümlü olup söz konusu kuralların uygulanmasından Ajans a karşı yararlanıcılar sorumludur. Temel kural; proje faaliyetlerinde görünürlük ve tanıtım için kullanılan tüm materyallerde yararlanıcı ve/ veya diğer ilgililerin logolarının Ajans ve Bakanlık logolarından daha büyük oranlarda veya yarışır şekilde kullanımının kesinlikle önlenmesidir. Yararlanıcının bu belgedeki hususları ve Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nde geçen ilgili kuralları uygulamaması nedeniyle Ajans ın maddi/manevi zarar görmesi veya zarar görme ihtimalinin öngörülmesi halinde Ajans ilgili materyallerin toplatılması da dâhil olmak üzere gereken tedbirleri alabilir. Bu durum nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar ve sorumluluk yararlanıcıya aittir. 6. Logolar ve Uygulama Örnekleri 6.1. Logolar 6.2. Logoların Güvenlik, ve Asgarî Kullanım Alanı 6.3. Logoların Renkleri ve Siyah-Beyaz ve Özel Renk Kullanımları 6.4. Logoların Zemin ve Fotoğraf Üzerinde Kullanımları 6.5. Logoların Hatalı Kullanımları 6.6. Kalkınma Bakanlığı Logosu Hatalı Kullanımı 6.7. ve Program ile İlgili Açıklamalar 6.8. Proje Tanıtımı 6.9. Proje Kapsamında Satın Alınan Makine ve Ekipman Proje Kapsamında Kiralanan Makine ve Ekipman, Projenin Yürütüldüğü Yer Basın Toplantısı Basın Bülteni Web Sitesi Broşür Antetli Kâğıt, Kartvizit, Diplomat Zarf 6.16 Kapaklı Dosya, Torba Zarf CD Sticker, ve Zarfı / DVD Kapağı Sunum Formatı Sunum Klasörü Sunum Başlık Kâğıdı El İlanı Afiş Tabela Flama Makine / Ekipman / Araç Etiketi Anı Plaketi Rapor Klasör Sırtlığı 8 9

6 6.1. Logolar Kalkınma Bakanlığı Logosu H: 33 x % 100 % 75 % W: 30 x % 50 % % a a 5a 35a 4a a 4a GÜVENLİK ALANI 10a GÜVENLİK ALANI 25a GÜVENLİK ALANI 4a 4a 5a 5a GÜVENLİK ALANI 5a Mavi Turuncu Yeşil Pantone C Pantone 24-8 C Pantone C C:100 M:52 Y:0 K:0 C:0 M:57 Y:100 K:0 C:48 M:0 Y:100 K:

7 6.2. Logoların Güvenlik, ve Asgarî Kullanım Alanı ambleminin kullanılması uygun olan minimum ölçü ve güvenlik alanı aşağıda belirtilmiştir. Kalkınma Bakanlığı Logosu Güvenlik, ve Asgarî Kullanım Alanı 25a 35a a 4a a 4a 5a GÜVENLİK ALANI 10a GÜVENLİK ALANI 25a 4a GÜVENLİK ALANI 4a 5a 10 mm 20 mm 35 mm 50 mm 5a GÜVENLİK ALANI 5a 10 mm 20 mm 30 mm 12 13

8 6.3. Logoların Renkleri ve Siyah-Beyaz ve Özel Renk Kullanımları 6.4. Logoların Zemin ve Fotoğraf Üzerinde Kullanımları Mavi Turuncu Yeşil Kırmızı Siyah Pantone C Pantone 24-8 C Pantone C Pantone 485 C Pantone Black C C:100 M:52 Y:0 K:0 C:0 M:57 Y:100 K:0 C:48 M:0 Y:100 K:0 C:0 M:100 Y:100 K:0 C:0 M:0 Y:0 K:100 Orijinal Amblem Orijinal Amblem Pantone 871 C Altın Yaldız Pantone 871 C Altın Yaldız % 100 Siyah % 100 Siyah % 100 Siyah Gümüş Yaldız % 100 Siyah Gümüş Yaldız 14 15

9 6.5. Logoların Hatalı Kullanımları 6.6. Kalkınma Bakanlığı Logosu Hatalı Kullanımı 16 17

10 6.7. Proje Tanıtımı 6.8. Basın Toplantısı Proje Tanıtımı BASIN TOPLANTISI Itra L. Serficata mei prid maciemorta nihiliame fici furis. Pio usquam pos, ne inarionsimil ceridem immo in vidius C. Ver inverfeconte nius. Vala prae consul consupio, non diisquisquam publicentiam ta mei itis. Si se et, vilinte ristus atorberis forem publis es estemum forum ad ma, quidi cepertam locuraes abut parit vis aucere halicul ernit, quertea ia in nunum mo ta, delleres conteruro inceperi in Etraeli castero, me confec rem senatate conducereo hilis consuliaes Maribun tilissupion teatum porum Pala omnit ocultus in derei senatum avocaet publi poente con te, me et virmaio, cem pra morurni rmantifent cremus? Rori pectuss entra? Fulabus, sit, num ventertatus nostorac vatiliciam ut L. Ocre, consimis. Catua nesil hortus hosteris. Si prox me cons eli, et; nondees? Iliste, C. Aximum ocus auceper befactem, quit ocultorbis tur, Catia aterortemne hore maion st L. Nihin spionsi licatus perferi, iam o horum ium abut dis consu enatus conc fortius vivitra conscenat vit, vignata que incus sa essupio cons huctorum hortert elinam huiurae, patu inat, nes licaedo, C. Horum is. Romperis Ahaelat, cam omnesses! Sernius oc, teludac foratus conoviribus renartuus faciena tandepo rbeffrei prachuit, con sum, non nunihicam derox morbit consultum perum Palem temure et? Uc is. ceris erfirtebat vastor pre noximil tre, que civastam hocchus, untin scienar tisque etoratius cora eludet L. Isquiss enducta, fac fue viu vis huidictus audam duc ta, sin hacipientiam haciere auci poptimi linihil icavere comaio Cupio, viderum, no. Nos opopoti quonfita, parbiti quiderfecul ut Cupicia nit; nihicae linatim antraverfec finaturni cla volum se eo confectum dien hicatium puli sul tre publiusa ina, quo morei patua perisse finata, Caturi intrum ne es int. An derem in vero convolisulia mum publiu quis. Vatidinate cons ad consul teri, cles poneror itribus hocae prae res cerehendam ium omne cotions ultimpli furox nostas inemoendent in tam ommorum noctasdam movideo riciviv isquam actus. Ti. Econ terbentiam interio stodii pre, dem ariptis Mariorumum dem intimunclum erei cus serum patilis, virmilicure, nius arehem noriae cludacrem ex sulicit is, quem, quius, quam pat. Gravero, quodiisquam aremum tam quiu maio co unt. Lii facrendem Romaximores eorbem confere, Cat esse tem faccienatum num pro, ut noc, enatorunti, qua test vivenam perit, nihic inatum rehente ludeat parivis; efac tandam aurbemnihil vid cla re, potisup essimilibus habus, nere adem pro, qui pere, esil tem tem inatia idius vissignate deperra que nim qua L. Listodinpric re, quam Rommod di prei pat, cres orem, Catia L. mendam hae nonentiam orte, issus, quasdacis, perus ampostam te const? Ique eorus, ternumus et rendis, norebat. Torudep serrit grae cessi pare, se inte norediem haede pon sus, mena, crisquo ndactui demorei ssimpos ulibut vis stra din vestilium ta verae ego virmili, sum dem. Graedio rsuludem fora? Mil hi, cae no. Go ervirmaximo inguleri patum tatinatra igitudem por ute et forior la ac rei per que adduciam es! Otandaceris. Itra L. Serficata mei prid maciemorta nihiliame fici furis. Pio usquam pos, ne inarionsimil ceridem immo in vidius C. Ver inverfeconte nius. Vala prae consul consupio, non diisquisquam publicentiam ta mei itis. Si se et, vilinte ristus atorberis forem publis es estemum forum ad ma, quidi cepertam locuraes abut parit vis aucere halicul ernit, quertea ia in nunum mo ta, delleres conteruro inceperi in Etraeli castero, me confec rem senatate conducereo hilis consuliaes Maribun tilissupion teatum porum Pala omnit ocultus in derei senatum avocaet publi poente con te, me et virmaio, cem pra morurni rmantifent cremus? Rori pectuss entra? Fulabus, sit, num ventertatus nostorac vatiliciam ut L. Ocre, consimis. Catua nesil hortus hosteris. Si prox me cons eli, et; nondees? Iliste, C. Aximum ocus auceper befactem, quit ocultorbis tur, Catia aterortemne hore maion st L. Nihin spionsi licatus perferi, iam o horum ium abut dis consu enatus conc fortius vivitra conscenat vit, vignata que incus sa essupio cons huctorum hortert elinam huiurae, patu inat, nes licaedo, C. Horum is. Romperis Ahaelat, cam omnesses! Sernius oc, teludac foratus conoviribus renartuus faciena tandepo rbeffrei prachuit, con sum, non nunihicam derox morbit consultum perum Palem temure et? Uc is. ceris erfirtebat vastor pre noximil tre, que civastam hocchus, untin scienar tisque etoratius cora eludet L. Isquiss enducta, fac fue viu vis huidictus audam duc ta, sin hacipientiam haciere auci poptimi linihil icavere comaio Cupio, viderum, no. Nos opopoti quonfita, parbiti quiderfecul ut Cupicia nit; nihicae linatim antraverfec finaturni cla volum se eo confectum dien hicatium puli sul tre publiusa ina, quo morei patua perisse finata, Caturi intrum ne es int. An derem in vero convolisulia mum publiu quis. Vatidinate cons ad consul teri, cles poneror itribus hocae prae res cerehendam ium omne cotions ultimpli furox nostas inemoendent in tam ommorum noctasdam movideo riciviv isquam actus. Ti. Econ terbentiam interio stodii pre, dem ariptis Mariorumum dem intimunclum erei cus serum patilis, virmilicure, nius arehem noriae cludacrem ex sulicit is, quem, quius, quam pat. Gravero, quodiisquam aremum tam quiu maio co unt. Lii facrendem Romaximores eorbem confere, Cat esse tem faccienatum num pro, ut noc, enatorunti, qua test vivenam perit, nihic inatum rehente ludeat parivis; efac tandam aurbemnihil vid cla re, potisup essimilibus habus, nere adem pro, qui pere, esil tem tem inatia idius vissignate deperra que nim qua L. Listodinpric re, quam Rommod di prei pat, cres orem, Catia L. mendam hae nonentiam orte, issus, quasdacis, perus ampostam te const? Ique eorus, ternumus et rendis, norebat. Torudep serrit grae cessi pare, se inte norediem haede pon sus, mena, crisquo ndactui demorei ssimpos ulibut vis stra din vestilium ta verae ego virmili, sum dem. Graedio rsuludem fora? Mil hi, cae no. Go ervirmaximo inguleri patum tatinatra igitudem por ute et forior la ac rei per que adduciam es! Otandaceris. Bu Basın Bülteni nın desteklediği... Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk (Yazar/Destek Yararlanıcısının Adı/alt Yüklenici)... na aittir ve nın görüşlerini yansıtmaz. Bu Basın Toplantısı nın desteklediği... Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk (Yazar/Destek Yararlanıcısının Adı/alt Yüklenici)... na aittir ve nın görüşlerini yansıtmaz

11 6.9. Basın Bülteni Web Sitesi Ana Sayfa Hakkımızda Projeler Haberler İletişim BASIN BÜLTENİ Itra L. Serficata mei prid maciemorta nihiliame fici furis. Pio usquam pos, ne inarionsimil ceridem immo in vidius C. Ver inverfeconte nius. Vala prae consul consupio, non diisquisquam publicentiam ta mei itis. Si se et, vilinte ristus atorberis forem publis es estemum forum ad ma, quidi cepertam locuraes abut parit vis aucere halicul ernit, quertea ia in nunum mo ta, delleres conteruro inceperi in Etraeli castero, me confec rem senatate conducereo hilis consuliaes Maribun tilissupion teatum porum Pala omnit ocultus in derei senatum avocaet publi poente con te, me et virmaio, cem pra morurni rmantifent cremus? Rori pectuss entra? Fulabus, sit, num ventertatus nostorac vatiliciam ut L. Ocre, consimis. Catua nesil hortus hosteris. Si prox me cons eli, et; nondees? Iliste, C. Aximum ocus auceper befactem, quit ocultorbis tur, Catia aterortemne hore maion st L. Nihin spionsi licatus perferi, iam o horum ium abut dis consu enatus conc fortius vivitra conscenat vit, vignata que incus sa essupio cons huctorum hortert elinam huiurae, patu inat, nes licaedo, C. Horum is. Romperis Ahaelat, cam omnesses! Sernius oc, teludac foratus conoviribus renartuus faciena tandepo rbeffrei prachuit, con sum, non nunihicam derox morbit consultum perum Palem temure et? Uc is. ceris erfirtebat vastor pre noximil tre, que civastam hocchus, untin scienar tisque etoratius cora eludet L. Isquiss enducta, fac fue viu vis huidictus audam duc ta, sin hacipientiam haciere auci poptimi linihil icavere comaio Cupio, viderum, no. Nos opopoti quonfita, parbiti quiderfecul ut Cupicia nit; nihicae linatim antraverfec finaturni cla volum se eo confectum dien hicatium puli sul tre publiusa ina, quo morei patua perisse finata, Caturi intrum ne es int. An derem in vero convolisulia mum publiu quis. Vatidinate cons ad consul teri, cles poneror itribus hocae prae res cerehendam ium omne cotions ultimpli furox nostas inemoendent in tam ommorum noctasdam movideo riciviv isquam actus. Ti. Econ terbentiam interio stodii pre, dem ariptis Mariorumum dem intimunclum erei cus serum patilis, virmilicure, nius arehem noriae cludacrem ex sulicit is, quem, quius, quam pat. Gravero, quodiisquam aremum tam quiu maio co unt. Lii facrendem Romaximores eorbem confere, Cat esse tem faccienatum num pro, ut noc, enatorunti, qua test vivenam perit, nihic inatum rehente ludeat parivis; efac tandam aurbemnihil vid cla re, potisup essimilibus habus, nere adem pro, qui pere, esil tem tem inatia idius vissignate deperra que nim qua L. Listodinpric re, quam Rommod di prei pat, cres orem, Catia L. mendam hae nonentiam orte, issus, quasdacis, perus ampostam te const? Ique eorus, ternumus et rendis, norebat. Torudep serrit grae cessi pare, se inte norediem haede pon sus, mena, crisquo ndactui demorei ssimpos ulibut vis stra din vestilium ta verae ego virmili, sum dem. Graedio rsuludem fora? Mil hi, cae no. Go ervirmaximo inguleri patum tatinatra igitudem por ute et forior la ac rei per que adduciam es! Otandaceris. PROJE ADI PROJENİN TANITIMI İLE İLGİLİ METİN VE GÖRSEL GİRECEKTİR Pio usquam pos, ne inarionsimil ceridem immo in vidius C. Ver inverfeconte nius. Vala prae consul consupio, non diisquisquam publicentiam ta mei itis. Si se et, vilinte ristus atorberis forem publis es estemum forum ad ma, quidi cepertam locuraes abut parit vis aucere halicul ernit, quertea ia in nunum mo ta, delleres conteruro inceperi in Etraeli castero, me confec rem senatate conducereo hilis consuliaes Maribun tilissupion teatum porum Pala omnit ocultus in derei senatum avocaet publi poente con te, me et virmaio, cem pra morurni rmantifent cremus? Rori pectuss entra? Fulabus, sit, num ventertatus nostorac vatiliciam ut L. Ocre, consimis. Catua nesil hortus hosteris. Si prox me cons eli, et; nondees? Iliste, C. Aximum ocus auceper befactem, quit ocultorbis tur, Catia aterortemne hore maion st L. Nihin spionsi licatus perferi, iam o horum ium abut dis consu enatus conc fortius vivitra conscenat vit, vignata que incus sa essupio cons huctorum hortert elinam huiurae, patu inat, nes licaedo, C. Horum is. Bu Basın Bülteni nın desteklediği... Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk (Yazar/Destek Yararlanıcısının Adı/alt Yüklenici)... na aittir ve nın görüşlerini yansıtmaz. Bu Web Sitesi nın desteklediği... Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk (Yazar/Destek Yararlanıcısının Adı/alt Yüklenici)... na aittir ve nın görüşlerini yansıtmaz

12 6.11. Broşür Kapaklı Dosya PROJENİN TANITIMI İLE İLGİLİ METİN VE GÖRSEL GİRECEKTİR Pio usquam pos, ne inarionsimil ceridem immo in vidius C. Ver inverfeconte nius. Vala prae consul consupio, non diisquisquam publicentiam ta mei itis. Si se et, vilinte ristus atorberis forem publis es estemum forum ad ma, quidi cepertam locuraes abut parit vis aucere halicul ernit, quertea ia in nunum mo ta, delleres conteruro inceperi in Etraeli castero, me confec rem senatate conducereo hilis consuliaes Maribun tilissupion teatum porum Pala omnit ocultus in derei senatum avocaet publi poente con te, me et virmaio, cem pra morurni rmantifent cremus? Rori pectuss entra? Fulabus, sit, num ventertatus nostorac vatiliciam ut L. Ocre, consimis. Catua nesil hortus hosteris. Si prox me cons eli, et; nondees? Iliste, C. Aximum ocus auceper befactem, quit ocultorbis tur, Catia aterortemne hore maion st L. Nihin spionsi licatus perferi, iam o horum ium abut dis consu enatus conc fortius vivitra conscenat vit, vignata que incus sa essupio cons huctorum hortert elinam huiurae, patu inat, nes licaedo, C. Horum is. PROJE ADI PROJE KONUSU Pio usquam pos, ne inarionsimil ceridem immo in vidius C. Ver inverfeconte nius. Vala prae consul consupio, non diisquisquam publicentiam ta mei itis. Si se et, vilinte ristus atorberis forem publis es estemum forum ad ma, quidi cepertam locura Bu Broşür nın desteklediği Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk (Yazar/Destek Yararlanıcısının Adı/alt Yüklenici)... na aittir ve nın görüşlerini yansıtmaz. Bu Basın Toplantısı nın desteklediği... Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk (Yazar/Destek Yararlanıcısının Adı/alt Yüklenici)... na aittir ve nın görüşlerini yansıtmaz

13 6.13. CD Sticker, ve Zarfı / DVD Kapağı Sunum Formatı PROGRAM ADI Konu:... Tarih:... Bu Basın Toplantısı nın desteklediği... Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk (Yazar/Destek Yararlanıcısının Adı/alt Yüklenici)... na aittir ve nın görüşlerini yansıtmaz. PROJE ADI PROJENİN TANITIMI İLE İLGİLİ METİN VE GÖRSEL GİRECEKTİR Pio usquam pos, ne inarionsimil ceridem immo in vidius C. Ver inverfeconte nius. Vala prae consul consupio, non diisquisquam publicentiam ta mei itis. Si se et, vilinte ristus atorberis forem publis es estemum forum ad ma, quidi cepertam locuraes abut parit vis aucere halicul ernit, quertea ia in nunum mo ta, delleres conteruro inceperi in Etraeli castero, me confec rem senatate conducereo hilis consuliaes Maribun tilissupion teatum porum Pala omnit ocultus in derei senatum avocaet publi poente con te, me et virmaio, cem pra morurni rmantifent cremus? Rori pectuss entra? Fulabus, sit, num ventertatus nostorac vatiliciam ut L. Ocre, consimis. Catua nesil hortus hosteris. Si prox me cons eli, et; nondees? Iliste, C. Aximum ocus auceper befactem, quit ocultorbis tur, Catia aterortemne hore maion st L. Nihin spionsi licatus perferi, iam o horum ium abut dis consu enatus conc fortius vivitra conscenat vit, vignata que incus sa essupio cons huctorum hortert elinam huiurae, patu inat, nes licaedo, C. Horum is. Bu Basın Toplantısı nın desteklediği... Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk (Yazar/Destek Yararlanıcısının Adı/alt Yüklenici)... na aittir ve nın görüşlerini yansıtmaz

14 6.15. El İlanı Afiş PROJE ADI PROJE ADI PROJENİN TANITIMI İLE İLGİLİ METİN VE GÖRSEL GİRECEKTİR Pio usquam pos, ne inarionsimil ceridem immo in vidius C. Ver inverfeconte nius. Vala prae consul consupio, non diisquisquam publicentiam ta mei itis. Si se et, vilinte ristus atorberis forem publis es estemum forum ad ma, quidi cepertam locuraes abut parit vis aucere halicul ernit, quertea ia in nunum mo ta, delleres conteruro inceperi in Etraeli castero, me confec rem senatate conducereo hilis consuliaes Maribun tilissupion teatum porum Pala omnit ocultus in derei senatum avocaet publi poente con te, me et virmaio, cem pra morurni rmantifent cremus? Rori pectuss entra? Fulabus, sit, num ventertatus nostorac vatiliciam ut L. Ocre, consimis. Catua nesil hortus hosteris. Si prox me cons eli, et; nondees? Iliste, C. Aximum ocus auceper befactem, quit ocultorbis tur, Catia aterortemne hore maion st L. Nihin spionsi licatus perferi, iam o horum ium abut dis consu enatus conc fortius vivitra conscenat vit, vignata que incus sa essupio cons huctorum hortert elinam huiurae, patu inat, nes licaedo, C. Horum is. PROJENİN TANITIMI İLE İLGİLİ METİN VE GÖRSEL GİRECEKTİR Pio usquam pos, ne inarionsimil ceridem immo in vidius Bu El İlanı nın desteklediği... Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk (Yazar/Destek Yararlanıcısının Adı/alt Yüklenici)... na aittir ve Güney Ege Kalkınma Ajansı nın görüşlerini yansıtmaz. Bu Afiş nın desteklediği... Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk (Yazar/Destek Yararlanıcısının Adı/alt Yüklenici)... na aittir ve Güney Ege Kalkınma Ajansı nın görüşlerini yansıtmaz

15 6.17. Tabela Flama BURADA GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI NIN... YILI... MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA PROJESİ YÜRÜTÜLMEKTEDİR Sözleşme No: TR BURADA GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI NIN... YILI... MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA... PROJESİ YÜRÜTÜLMEKTEDİR Sözleşme No: TR

16 6.19. Makine / Ekipman / Araç Etiketi Rapor Anı Plaketi GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI MALİ DESTEĞİYLE TEMİN EDİLMİŞTİR. MALİ DESTEK PROGRAMI... PROJESİ... RAPORU GÜN / AY / YIL GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI MALİ DESTEĞİYLE RESTORE EDİLMİŞTİR. Bu Rapor nın desteklediği... Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk (Yazar/Destek Yararlanıcısının Adı/alt Yüklenici)... na aittir ve Güney Ege Kalkınma Ajansı nın görüşlerini yansıtmaz

17 6.22. Klasör Sırtlığı TR GELEN / GİDEN EVRAK...PROJESİ TR PERSONEL...PROJESİ TR SATIN ALMA...PROJESİ 32

DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ

DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. 1. SERHAT KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI... 2 2. PROJELERDE UYGULANACAK GENEL GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI... 3 3. İLETİŞİM ARAÇLARI... 4 4. KURUMSAL

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI REHBERİ

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI REHBERİ T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI REHBERİ İÇİNDEKİLER I II III A A1 A2 A3 A4a A4b A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 IV V V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 GİRİŞ GENEL GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI İLETİŞİM

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ İçindekiler 1. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI... 2 2. PROJELERDE UYGULANACAK GENEL GÖRÜNÜRLÜK

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI 2011 İÇİNDEKİLER 1. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI... 1 2. PROJELERDE UYGULANACAK GENEL GÖRÜNÜRLÜK

Detaylı

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI , GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN 2014 İÇİNDEKİLER 1.T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USÜL VE ESASLARI 2. PROJELERDE / FAALİYETLERDE UYGULANACAK

Detaylı

1 - DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI

1 - DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI İÇİNDEKİLER 1 - DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI 2 - PROJELERDE UYGULANACAK GENEL GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI 3 3 - ÖRNEK GÖRÜNÜRLÜK ARAÇLARI 4 4 - KURUMSAL KİMLİK UNSURLARI 5 4.1 - MARKA

Detaylı

GÖRÜNÜRLÜK Program Yönetim Birimi 2011

GÖRÜNÜRLÜK Program Yönetim Birimi 2011 GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ Program Yönetim Birimi 2011 1 2 İÇİNDEKİLER TANIMLAR 4 1. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USÜL VE ESASLARI 5 2. KURUMSAL KİMLİK UNSURLARI 6 2.1. Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Devlet

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ İZMİR KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ Kasım 2012 1. AMAÇ Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 46. maddesi uyarınca, yararlanıcılar ve alt yükleniciler hizmet, mal alımı ve

Detaylı

2014 GÜÇLÜ GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI GÖRÜNÜRLÜK EĞİTİMİ. İzleme ve Değerlendirme Birimi

2014 GÜÇLÜ GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI GÖRÜNÜRLÜK EĞİTİMİ. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2014 GÜÇLÜ GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI GÖRÜNÜRLÜK EĞİTİMİ İzleme ve Değerlendirme Birimi Görünürlük Rehberi Görünürlük Rehberi Rehberde belirlenen tedbirleri almakla yükümlü olanlar Desteklenen projelerde,

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ

MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ Bu rehber, Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu EK II de yer alan Sözleşmelerin Genel Koşulları nın Görünürlük Kuralları başlıklı 6 ncı maddesine dayanılarak

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. 2009 yılı Mali Destek Programları. Görünürlük Rehberi

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. 2009 yılı Mali Destek Programları. Görünürlük Rehberi ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2009 yılı Mali Destek Programları Görünürlük Rehberi ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERĐ 1. AMAÇ Görünürlük Rehberi, mali destek programları çerçevesinde

Detaylı

Başvuru Rehberi. Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı. Son Başvuru Tarihi 23 Aralık 2010, Perşembe Saat: 17:00. T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Başvuru Rehberi. Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı. Son Başvuru Tarihi 23 Aralık 2010, Perşembe Saat: 17:00. T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı 2010 Başvuru Rehberi Cebrail Mah. Saray Sok. No: 1 37200 KASTAMONU Tel.: +90 (366) 212 58 52 Faks: +90 (366) 212 58 55 E-Posta:

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2012 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No:TR41-12-TD İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 1 PROGRAM KÜNYESİ... 3 1. TEKNİK DESTEK PROGRAMI... 4 1.1.

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52 00 Faks: +90

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi REFERANS NO: TRB2/15/TD/ İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR SÖZLÜĞÜ... 3 2. TEKNİK DESTEK PROGRAMI... 4 2.1 Giriş... 4 2.2 Teknik Destek

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI. Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi Referans No: MARKA/12-01/TD

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI. Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi Referans No: MARKA/12-01/TD T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi Referans No: MARKA/12-01/TD 1. TEKNİK DESTEK PROGRAMI 1.1. Giriş 25 Ocak 2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2012 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No:TR41-12-DFD Son Başvuru Tarihi: 30 Kasım 2012 Saat 17:00 2 UYARI DOĞRUDAN FAALİYET

Detaylı

T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No : TRB1/2015/DFD İlan Tarihi : 20.02.2015 İlk Elektronik Başvuru Tarihi : 20.02.2015 Son Elektronik Başvuru

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2 T.C. KADİRLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. G R A F İ K TA S A R I M İÇİNDEKİLER Temel Unsurlar Amblem Amblem Oranları Amblem Renk Değerleri (Pantone ve Trikromi baskı

Detaylı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / BREY Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat

Detaylı

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 2 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 1. Kalkınma Ajansı nedir? Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama

Detaylı

T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 1. (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin) 2010 Yılı Teklif Çağrısı

T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 1. (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin) 2010 Yılı Teklif Çağrısı T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 1 (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin) 2010 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: SERKA-10-İG-KOBİ001 Son başvuru

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No: TR81/14/TD Son Başvuru Tarihi: 19 Aralık 2014 Saat: 18 00 DÖNEM AYLAR BAŞVURU TARİHLERİ 1. DÖNEM OCAK-ŞUBAT

Detaylı

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2013 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2013 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR41-14-DFD Son başvuru tarihi: 28 Kasım 2014 saat 17:00 1 UYARI DOĞRUDAN FAALİYET

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/İS01 T SANA. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/İS01 T SANA. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/İS01 T SANA www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

ÜRETİM VE ÇEVRE ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR62/15/ÜRET Başvuru Rehberi

ÜRETİM VE ÇEVRE ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR62/15/ÜRET Başvuru Rehberi Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı 1 ÜRETİM VE ÇEVRE ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR62/15/ÜRET Başvuru

Detaylı

ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3

ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3 ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 21.02.2014 Saat: 23.59 Ağrı

Detaylı