BERAAT İ'LAMI VE GENÇLER İÇİN İSLAMÎ YAPILANMALARA KATILMA SORGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BERAAT İ'LAMI VE GENÇLER İÇİN İSLAMÎ YAPILANMALARA KATILMA SORGULAMASI"

Transkript

1 BERAAT İ'LAMI VE GENÇLER İÇİN İSLAMÎ YAPILANMALARA KATILMA SORGULAMASI M. Emin Akın Cumartesi

2 إ ن الح م د الله نح م د ه ون س تعين ه ون س تغف ره ون عوذ باالله م ن ش رور أن ف س ن ا وم ن س يي ات أع مال نا م ن ي ه د ه االله ف لا م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف لا هادي ل ه وأش ه د أن لا إله إلا االله وح د ه لا ش ري ك له وأش ه د أ ن مح مدا ع ب د ه ورسول ه Gerçek Hamd Allah adır. O na hamdeder ve O ndan istiânede bulunur ve O ndan bağışlanmamızı dileriz ve günahlarımızın kötülüklerinden O na sığınırız. Kimi Allah hidayet erdirirse, onu dalâlete düşürecek kimse yoktur. Kimi de dalâlete düşürürse, onu da hidayete erdirecek kimse yoktur. Şehadet ederim ki; Allah tan başka ilah yoktur, ilah yalnız O dur; O nun ortağı yoktur ve [yine şehadet] ederim ki Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O nun kulu ve Rasulü dür.

3 ( I ) Türkiye de sosyal ve kültürel kitle sahibi olan, düşünceleriyle ve eylemleriyle İslamî hassasiyetlerini göstermekten geri durmayan ve gerektiğinde alternatif bir eğitim sistemi ve politika sahibi; rejimin Müslümanlara uyguladığı baskıları ve haksızlıkları gören ve bunun karşısında susmayan ve Türkiye deki Müslümanlara; hem sosyal hem de siyasî hayatta birer güç ve alternatif olma modelleri öneren ve Müslümanları, Kur an ın hidayeti ve Rasulullah ın (sallalahu aleyhi ve sellem) Sünneti nin aydınlığında yeni ufuklara taşımada tevhidî hidayet projeleri olan ve bunu her fırsatta ilan eden Müslümanlara çağrımdır. Bu beyanı; bizlerin Müslüman olarak Türkiye ve dünya Müslümanlarıyla ne kadar aynı akideyi (iman ve itikad esas ve kaideleri) paylaştığımızı, Müslümanlara karşı girişilmiş küresel saldırıların ve İslam ülkelerindeki tağyîr ve dönüşümlerin karşısında nerede durduğumuzu, Siyonist İsrail ve Emperyalist çağdaş Roma İmpartorluğunun iki ayağı olan Avrupa ve ABD nin Müslüman ülkeleri işgaline karşı nasıl bir duruş sergilediğimizi, mazlum ve müstezaf olan Müslüman kardeşlerimizin sorunları ve bunalımlarının ne kadar yanında olduğumuzu, Filistin en Çeçenistan a ve oradan da Afganistan a ve Somali ye uzanan geniş İslam Coğrafyasında Müslümanların sorunlarına çare ve dertlerine ilaç olma hususunda ne yaptığımızı emperyal Haçlı güçlerinin yerli işbirlikçilerine ve ortaklarına ve Din sömürücülerine karşı hangi konumda olduğumuzu, Müslümanlara ilan etmek ve basiret üzere bir yolu; şirk sistemleri ve küfr ideolojileri ile bu ideolojilerin politik uzantıları ve ve sosyal yapıları karşısında Müslümanlara gösteremek ve beyan etmek, kafirlerden, müşriklerden ve münafıklardan beraatimizi ilan edip Allah ın, Rasulü nün (sallalahu aleyhi ve sellem) ve Müminlerin velayetine iman ettiğimizi duyurmak zorunluluğuna değinmek için kaleme alınmıştır.. Türkiye de Müslümanların yüreklerine rejimin saldığı korkunun yenilmesi için Allah tan başkasına kul olmayacağımızı her yerde ve her fırsatta haykırmalıyız. Köleleştirilmek istenen çocuklarımıza; Darwinci ve August Comte cu bir sosyolojiyi ve Fransız Devrimi nin masonik ilkelerini dayatmak isteyen rejimin eğitim kurumlarında İslam a ve Müslümanlara hakaret sayılan ve Kur an ın öğretilerinden çocuklarımızı soğutan, Müslüman anne ve babalarla çocuklarının arasına giren ve onları Allah ı inkara götürebilecek ideolojilerin ve felsefi düşüncelein telkini karşısında çocuklarımızın İslamî duyarlılığını korumak adına mutlaka bir şeyler yapmalıyız diyorum. Kendimize soralım: Okullarda bu ülkenin gerçek sahipleri olan biz Müslümanların Dini İslama değer verilmediği gibi, bizim dini inançlarımıza saygı duymayan bütün eğitim müfradatını reddetme ve en azından protesto etmek için bir düşüncemiz var mı?

4 Allah ın Dini İslama ve O nun kitabındaki hidayete; O nun Rasulü nün (sallalahu aleyhi ve sellem) ve temiz ashabının yolu üzere; ilimle ve basiretle kimlerin davet ettiğini bütün Müslüman teşkilatların; derneklerin, vakıfların ve diğer İslamî yapılanmaların İslama bakışları ve Türkiye de uyanmaya başlayan Müslüman gençlerin aldanmamaları ve kimin yanında ve izinde oldukları, Allah ın kitabına ve Rasulü nün (sallalahu aleyhi ve sellem) Sünnetine, nasıl baktıklarını billmeleri için bu çağrıyı bir zaruret olarak görüyorum. Müslümanların birbiriyle dayanışmamalarının gerçek sebeplerinin ne olduğunu, bizlerle birlikte olanların da olmayanların da bilmeleri ve halkın nasıl bir İslamî zihniyette ve seviyede olduğumuzu anlayabilmesi ve onlara götürülecek davette; Müslümanların mutlaka akide birliği etmeleri gerektiğini ve bunun için kınanmayı da göze alarak ve bunu sineye çekerek, böyle bir beyanda bulunmanın hayırlı olduğuna inanıyorum.

5 ( II ) Camii cemaatlerine Müslüman, rejimin baskılarına hayır diyen Müslümanlar ı ise, İslamcı diye ayırarak, camii cemaatı ile aynı zamanda önemli bir kesimi yine cami cemaatı olan diğer Müslümanlar arasına fitne sokanları tanımak,islam a göre de nerede olduğumuzu bize gösterecek olan bir görevdir. Müslümanları parçalamayı ve Türkiye Müslümanlarının dünya sahnesinde hakettikleri yeri almalarını engelleyici ve İslamî hareketleri ABD nin ve Nato nun ağzıyla terörist ilan edici ve onları Müslümanlardan soyutlayıcı saldırları durdurmak ve Siyonistlerin yerli işbirlikçilerinin oyunlarını bozmak için kafirlerden ve müşriklerden teberri beyanı diyebileceğimiz bu açıklamayı bütün Müslüman teşkilatların ve yapıların yapması artık bir zaruret halini almıştır. Yeni bir Endelüs olmayı ve Bizans ın kanlarımız ve İslam ın enkazı üzerine yeniden inşa edilmesini istemiyorsak, kafirlerden ve küfürlerinden beraat sayılacak olan beraat ve beyanı nı bütün Müslümanların sahip oldukları imkanlar vesilesiyle yayınlamaları veya cemaatlarına bunu öğretmelerinin imanî bir gereklik olduğunu düşünüyorum.. İslamı Kur an ın ve Sünnet in dışından referanslarla tanımlayan nifak ehliyle ayrışmak ve Allaha düşmanlık ettiği halde, kafir olarak ölen bir çok insandan teberii etmek dini bir sorumluluktur. Müslümanların Kur an ın ve Rasulullah ın (sallalahu aleyhi ve sellem) Sünneti nin ilmi ve ahkamıyla bunlardan teberri etmeleri için riya ve korkudan uzak, Müslümanlara Allah ın kitabında beyan buyurduğu tevhid akide sini öğretmeleri ve onları çağdaş cahiliyyenin siyasî hileleri ve demokrasinin insanı hiçleştiren ve kapitalizme köle eden tuzaklarına karşı uyarmaları gerekiyor.. Allah ın nuruyla bakan ve Allah ın nuruyla yürüyen bir topluluk olma yolunda atılacak bir adım olarak, Beraat akidesi ni Müslümanların mutlaka bilmesi ve bunun ışığında hareket etmesi kaçınılmaz imanî bir sorumluluktur. Teberri beyanı Türkiye de siyasi partilerin, tarikatların ve Müslüman cemaatların sergiledikleri çok farklı ve bir çok kez de halkın zihninde haklı olarak cevapsız soruların oluşmasına yol açan garip ve İslamın fıratına aykırı, akla ve güzel ahlaka ters davranışlarının sebep olduğu bu soruların cevaplarının halk tarafından bilinmesi; İslam hakkında uydurulan yalan, yanlış ve iftiralara ve çağdaş iriticaya dur demek anlamına gelecektir.

6 ( III ) İslam adına, TV ekranlarında Allah ın halis dinine, bu Dinin en temiz neslinin ahlâkı ve daveti üzere olmadan ve yeryüzünde zulme uğrayan Müslümanların sorunlarına ve ızdıraplarına ilgisiz kalan stüdyo figüranları, sistemin ve rejimin allamelerinin ve din uzmanlarının bu halkı her fırsatta aldatmamaları ve temiz İslamın Kur an dan ve Sünnet ten doğan ilimleri ve bu ilimlerin usulünü çarpıtılmamaları ve Dinin yeniden Batılıların ve batınîlerin istedikleri tarzda yorumlanmasına meydan vermemek ve İslamı protestanlaştırmamak ve bunu yapmak isteyenlere hüccetle ve ilimle cevap vermek ve bunların nifakını ve hiyanetlerini Müslümanlara göstermek için, teberri ilanı kaybedilmemesi gereken mevzilerimiz ve geleceğimiz açısından yerine getirilmesi gereken bir görev olarak yolumuzda bizi beklemektedir. Böyle bir ilan, Müslümanların gerçeken hangi akide üzere olduklarını ve önderlerinin akidesini, ilim ve siyaset sahnesinde durdukları yeri ve kiminle olduklarını da gün yüzüne çıkaraktır. Böyle bir ilan vesilesiyle; İslamı yeni tanıyan ve gerçekte İslamın nerede ve hangi cemaat ve meslekte olduğunu bilmek isteyen kimselerin; böylece akılları ve kalpleri; cemaatların yanlışlarıyla bulandırılmayacak ve batıl yollarda iken hak yolda imiş gibi dolaşıp durmayacak ve eski dalaletlerine düşmelerine onu itecek olan vesveselerden, kuşkulardan, çelişkilerden ve bağnaz inadçı taassup ve tarafgirlikten de kurtulmuş olacaktır. Böyle bir ilan ve beyan, aldanmaya müsaid olan bir çok insanı veya insanları özgürleştirecek ve kendinden menkul değer sahibi bir çok sahte ve düzenbaz önderden ve gençliğe liderlik sevdasında olan firasetsiz ve basiretsiz kimselerin vahim hatalarından onları inşaallah uzak tutacaktır. Ne yazık ki kimi zaman gençlerin nasıl bir İslamî yol izleyecekleri onları duyguysal olarak yönlendiren ve belki de sömüren kimseler tarafından belirlenmektedir.. İslamı öğrenmek ve Allah a halisane kul olmak isteyen bir çok insan, ne yazık ki, nerede ve kiminle gerçek İslamı bulacağını pek bilemiyor. Önceden İslamı inkâr edenlerin bazısı da maalesef iman ettikten sonra; bu Müslümanlarası ayrılıklar ve ihtilaflar sebebiyle geçmişlerine geri dönüş yapmışlardır. Birçoğumuz, İslamı öğrenmek isteyen insanları nasıl bir yöntem ve bilgi ile eğiteceğimizi bilemiyoruz. Bunu bu bize öğretecek olan ilimleri ve bunun usulünü de öğrenmeye sabredemiyor ve aceleyle yola çıkıp göçümüzü ve dengimizi yolda düzeltmeye kalkışıyoruz. Müslümanaların çoğu; Din ilimlerinin tahsil ve tedrisinde yetersiz oldukları gibi, merhale mantığından, kişisel yeterlilik, zeka seviyesi ve yetenek belirleme denen anlayışa göre talim ve tedris yapmaktan uzak. Modern kurumlar bunu devletin desteğiyle yapabilirken, bizlerin bu konuda nerdeyse yönmtesiz sayılacak bir şekilde hareket edip milyonlarca gencin; akıllarını, zamanlarını,

7 yetenek ve kuvvetlerini, akıllarını ve geleceklerini hırpladığımızı artık görmemiz gerekir. Bu da şu demektir: Müslümanlar, artık bundan sonra daha gerçekçi bir eğitim ve öğretim anlayışı ve usulüz üzere bir bilgilenme stratejisi ve modeli oluşturmak mecburtiyetindedirler. Yoksa Milyonlarca gencimizi, kendi ellerimizle manen idam etmiş olacağız. Uygun insan uygun yerde olmalı, gerekli ilim, gerketiği gibi ve kadar herkese öğretilmeli ve Müslümanların kardeşliğini pekiştirecek ve bunun temel ilke ve esaslarını Kur an dan ve Sünnet ten belirleyecek bir anlayışın ve yöntemin üzerinde, Müslümanlara yön verdiğini söylediğimiz veya böyle bildiğimiz bütün yapıların düşünmesi gerekiyor.

8 ( IV ) Bu Bize Ne Kazandıracaktır? 1. İslam ın ne olduğunu, hepimizin ortak tarifiyle Müslüman olmayanlar da öğrenecek. 2. Müslüman cemaatlar ve kitlelerarası sürtüşmeler azalacak, kardeşlik bağları güçlenecek ve Müslümanlararası yardımlaşma gelişecek ve ayrımcılık asabiyetini zayıflayacaktır. 3. İslama yönelen insanlar bu cemaatlar arasındaki teknik ve lüğavi isim farklılıklarından ürkmeyecek ve dilediği yerde rahatlıkla korkmadan ve saptırılma endişesi yaşamadan kalabilecek ve Müslümaları ğiybet ve karalama yollarına başvurmaktan alıkoyacaktır. 4.Tolumda İslamın gücü artacak ve Müslümanları; samimi, dindar dindâr muhafzakâr ılımlı Müslümanlar aşırı Müslümanlar tekfirci Müslümanlar tarikatçı Müslümanlar ve partici Müslümanlar ve daha da vahimi ve dışlayıcısı İslamcı Müslümanlar ve şariatçılar yaftası vurarak tefrikaya düşürmek isteyen cahiliyye ve şer odaklarının oyunlarını bozacaktır. Müminler ancak kardeştirler ayet-i kerimesi de bizden bunu istiyor. 5. Müslümanlar cehlin, taassubun, fırkacılığın ve cemaatçiliğin dar anlayışından kurtulmadıkları sürece, İslamı bilmeyen ve kimden de onu öğreneceği konusunda ciddi şüpheler içinde olan halkın büyük çoğunluğunun İslamı sağlıklı bir şekilde öğrenebilmesini sağlayamayacaklarını akıldan çıkarmamalıdırlar. Eğer onları Allah ın kitabında ve Rasulü nün (sallalahu aleyhi ve sellem) Sünneti nde beyan buyrulan Din e davet etmek isityorsak; önce kendimiz katışıkız, şirksiz ve bid atsiz olan bir İslama iman etmek ve bunu insanlar içinde öyle yaşamak zorundayız. İslamın; sahte, saptırılmış, dünyalık, sermaye ve iktidar uğruna bulanık hale getirilmiş olan sureti İslam değil, nifak ya da dalalettir.. Biz, insanları, maslahatları kimin; nasıl ve neyle belirlediğinin bilinmediği ve bu konuda kimi zaman hiziplerin çıkarları uğruna aldatıldığı bir ülkede; nasıl davranacaklarını öğretmeyen bir Din ile karşı karşıya bırakamayız. Din alimlerimiz; halkın teveccühlerini yitirmemek için dalalet, bid at ve şirk olan akide ve ameller konusunda ne yazık ki ne camilerde ve ne de ilahiyat fakültelerinde Müslümanları yeterince aydınlatmaktalar. Bu, adeta Allah ın Uluhiyetinde tevhidini ihmal etmek ve sadece Mekke cahiliyye döneminde dahi var olan Allah ın rabliğine imanı din haline getirmektir. Bu Din, Allah tan bize halis hanif ve fırtat üzere geldi. Korku, nifak ve demokrasi; bizlere Allah a nasıl yalan söyleyeceğimizi öğretti. Bu sebeple, kimi cemaatlarımız insanlara İslamı anlatırken, adeta onları aldatan bir yol izliyorlar. Müslümanlar, Allah ın kitabı ve Rasulü nün (sallalahu aleyhi ve sellem) Sünneti ne dayalı bir İslamî anlayışı ve duruşu; azimle, dirayetle ve sağlıklı bir ilmi yöntemle yaşamak ve öğretmekle mükelleftirler. Dini Allah için halis

9 kılmak ancak Dini O nun razı olduğu şekilde anlamak, öğretmek ve yaşamak ile olur. Doğru öğrenilmeyen bir Din doğru anlatılamaz ve öğretilemez. Doğru öğretilmeyen veya eksik ve tahrif edilerek öğretilen bir Din ise, İslam olamaz o ancak olsa olsa yahudilerin dinlerinden sapmaları gibi bir sapma olur. Öyleyse halis Din in ne olduğunu öğrenebilmenin ilk ve tek yolunun ne olduğunu hepimizin bilmesi gerekir; o da Rasulullah ın (sallallahu aleyhi ve sellem) şu mübarek sözlerinde Ben ve ashabımın üzere olduğu [Din, Sünnet] yol dediği Din dir. De ki. Eğer siz Allah ı seviyorsanız, bana uyun (Al-i İmran:30) İnsanlar bir dernek veya vakıf kurduklarında gerekli yerlere tüzük lerini ve vakıf senedleri ni ibraz etmek gerektiğini bilirler.. Aksi takdirde çalışma izni alamazlar. O halde, Müslümanların bütün Müslümanlara; neye iman edip ve neyi niçin ve hangi delillerden ve hükümlerden ötürü işlediklerini ve Müslümanların geneli hakkında nasıl bir akide ve fikir sahibi olduklarını da birbirlerine beyan etmeleri, ya da bütün Müslümanların bunu bileceği bir tarzda uygun olan vesilelerle ilan etmeleri gerekir. Bu durumda birbirimizle işbirliği yapmak için yıllarımıza mal olan ve zamanımızı heder eden ve duygularımızı ve güvenimizi zedeleyen yanlışlıklara ve tartışmalara da muhatap olmayız. Böyle bir açıklık; insanların hem İslama ve hem de bizlere olan güvenini kazanmaya vesile olacak ve hem de İslama yönelik yanlışlamaları ve karalamaları bir nebze de olsa savuşturmuş olacak ve birliğimiz i de vücuda çıkarmış olacaktır. Siyasî örgütlenme, iktidar ve değişim uğruna Dini tahrif etmekte veya hiçleştirmekte ya da konuşulmaz hale getirerek ona hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Tarikatlar, (tasavvuf medreseleri) vd. ise, daha farklı bir anlayışla ve hurafelerden müteşekkil geniş bir yelpazeyi akide olarak insanlara sunmaktadırlar, veya evliya inanışını (ki aslında bütün müminler Allah ın velisidirler, O da onların Veli sidir) temel alarak trilyonluk sermayeleri ellerinde bulundurmaktalar. Fakat aldıkları yol ve insanlara anlattıkları İslam; sadece namaza ve belli ibadetlere, rabıta ve hatmelere ve eviliyadan ğaybî imdada dayalı. Kur an öğretme ve hafızlık müessesesi ise, bu trilyonluk sermaye üzerinde güç oluşturmanın en meşru ve saygı duyulan vesilesi olmaktadır. Müslümanlar, bütün insanlara açık ve şeffaf olmak zorundadırlar. Velev ki bu, niyetlerimizi açıklamak konusunda olsa bile. Bu, zaten Allah ın hükümlerinin ötesine geçemeyeceğine göre, niçin insanların kim olduğumuzu öğrenmelerinden ve ne yapmak istediğimizden habersiz olmalarını isteyelim ki? Bizim kim olduğumuzu ve ne yapmak istediğimizi bilmeyen insanlar; elbette bize güvenemez ve daima bir şeylerin eksik kaldığını ve ardımızın görünmeyip karanlık tarafımızın olduğunu zannedeceklerdir.

10 ( V ) İslamî Olduğunu Söyleyen Bütün Cemaatlere Ve Yapılara Katılmak İsteyen Müslüman Gençler İçin Rehber Sorular: 1. Kur an ın nasıl anlaşılması gerektiğine inanıyorsunuz? Kur an ı anlamada inandığınız ve izlediğiniz kaideler nelerdir? Kur an ın te vili hakkında neler düşünüyorsunuz? Kur an nasıl te vil edilebilir ve Kur an ı te vil edecek olanlarda aranan şartların ne olduğu kanaatindesiniz? Sahabenin ve onlardan sonra gelenlerin (tabiun ve selefin) Kur an ı tefsir ve te vil etmedeki konumları hakkında bir bilginiz var mı? Modernist Kur an okumaları, Kadiyanilik ve Kuraniyyun ekolleri hakkında ne biliyorsunuz, bugün bunların yenilikçi adı altında sahabenin ve selefimizin Kur an ı tefsir ve te vil yöntemi hakkında söylediklerinden haberiniz var mı? Bugünün Müslümanlarından bazılarının, Kur an ın tefsirini Rasulullah ın (sallalahu aleyhi ve sellem) Sünneti nin rehberliğinin, selefin anlayışının ve yönteminin dışında tefsir ve te vil etmek istemelerinin ne anama geldiğini biliyor musunuz? Rasulullah ın (sallalahu aleyhi ve sellem) Sünneti üzere bir Kur anî çizgiyi ve akideyi izlemeyenlerin (Batınîler, laik hermenötikçiler, modernistler, dinde yenilikçilik iddiasında olan İslamcı Lutheristler (!) Kuran ı Rasulullah ın (sallalahu aleyhi ve sellem) dahi tefsir edemeyeceğini söyleyen ve kendilerini Kur an a nisbet eden ve Müslümanların Kur an la ilgili Rasulullah tan (sallalahu aleyhi ve sellem) ve sahabeden bize gelen akidesini yıkmak ve materyalist kültürel bir din fenemenolojisi ortaya koymaya çalışanların Müslüman olduklarını düşünüyor musunuz? Kur an ın hükümlerini tarihselcilik adı altında inkar edip O nun ahkamını; laik, seküler ve din dışı ideolojiler ve ve Batıdan kotarılmış teorilerle işlemez hale getirmek isteyen İslamcı laiklerin İslam üzere olduğuna inanıyor musunuz? 2. Rasulullah ın (sallalahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetinin; yani Sünneti nin aynı zamanda Allah ın kendisine öğrettiği ilm ve hikmet olduğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Rasulullah ın (sallalahu aleyhi ve sellem) Sünneti nin Din de hüccet olduğunu kabul ediyor musunuz etmiyor musunuz? Rasulullah ın (sallalahu aleyhi ve sellem) hadislerinin bize nasıl ulaştığını düşünüyorsunuz, bu konuda Müslümanların; Kur an ın ve Nebevî Sünnet in gösterdiği ahlakî, ilmî, edebi ve tarihî incelemeleri yaptığına inanıyor musunuz? Buharî nin ve Müslim in hadislerinin sıhhatiyle ilgili, bazı Sünnet inkarcısı münafıkların söyledikleri hakkında bir bilginiz var mı? Hadislerin Kur an a

11 arzedilmesi meselesini, isnadı ortadan kaldırmak için bahane olarak kullananların hadis inkarcılığının İslam için nasıl bir tehlike oluştuduğunu biliyor musunuz? Hadislerin sıhhatinin rüya ve ilham yoluyla da tesbit edilebileceğini söyleyenlerin doğru bir söz söylediklerini düşünüyor musunuz? Buharî ve Müslim ve ondan önce de sahabe, hadislerin sihhatinin tesbiti konusunda rüya ve ilham denen şeyden söz etmişler midir? 3. Sahabe hakkında neler söylüyorsunuz? Onları Rasulullah ın (sallalahu aleyhi ve sellem) dostları mı görüyor sunuz düşmanları mı? 4. İslamî ilimleri tahsil etmede hangi meslek üzeresiniz ve bu ilimlerin nasıl alınması gerektiğine inanıyorsunuz? 5. Ehl-i Sünnet in akide ve ilimdeki yöntemini biliyor ve bu mezhebin yani anlayış ve yöntemin ne kadar Kur an dan ve Sünnet ten beslendiğini düşünüyorsunuz? Bu tabiri Müslümanların Rasulullah tan (sallalahu aleyhi ve sellem) miras olarak aldıklarını mı söyleyenlerdensiniz; yoksa bu adlandırmanın fırkacılık ve Müslümanları parçalamak demek olduğunu söyleyen Protestan, Lutherst dinciler gibi mi düşünüyorsunuz? Mehhecu t-telakkî (İlimleri elde etme ve tahsil etme) metodunuz ya da yönteminiz nedir? 6. Dinde, yani Allah ın Dini İslam da ilmin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Sünnet in delil ve hüccet oluşu hakkında sahabe ve selefin izlediği yol ile ilgili neler söyleyebilirisiniz? Kıyas ve İcma hakkında bildikleriniz nelerdir? Bu esas ı Müslümanların alimlerin cümlesinin kabul gibi, Kur an ile Sünnet ten sonra Dini hükümlerin tesbitinde kıyas a ve icma a baş vurulmasını kabul ediyor musunuz? 7. Tasavvuf ve tarikatın kaide ve ilkeleri hakkında Kur an ın ve Sünnet in sarihinden, sahabenin ve selefin ilminden bize neler nakledildiğini biliyor musunuz? Sahabe döneminde Sünnet te olmayan bir çok akideyi zayıf ve hatta mevzu (uydurma) hadislere dayandırarak tasavvuf anlayışı diyerek Müslümanlar arasında bunu yaymak ne kadar selefin ve de sahabenin izlediği yola uygundur? Gerçekten böyle bir yolu izliyorsanız niçin bu yolda gidenlerin bir çoğu sebeb-i nüzulü belli olan bir çok ayeti sapkın te villerle te vil ettikleri

12 halde; bunu Kur an a ve Sünnete aykırı görmeyip bunu hâl ehlinin ilmi olarak görüyorsunuz diye sorabilir miyiz? 8. İslam ile demokrasinin uyumluluğundan ve hatta ayrılmazlığından söz eden demokrasi yanlılarına; demokrasi geldikten sonra İslam ve hükümlerinin ülkelerimizde neden yasaklandığını ve hayatın Müslümanlara zindan edildiğini hiç sordunuz mu? Bir Müslüman olarak demokrasinin ta rifinin içeriğinin ve amacının ne olduğunu ve bunun Kur an la uyuştuğunu düşünüyor musunuz? Demokrat olduğunu söyleyenlerin Allah ın kitabına ve O nun dinine davet ettiklerini hiç gördünüz mü? O nun dini İslama engel çıkaranların Müslüman olduğunu düşünüyor musunuz? Bir şey İslamdan değilse ve Allah bunu bize emretmemişse, bunu toplumsal bir proje ya da zorunluluk olarak görebilir miyz? Daha açıkçası devletin laik olmasını ve insanların da İslam üzere olmasını düşünülebiliyor musunuz? İnsanlar, hem Müslüman olup hem de laik ve Allah ın yasalarını tanımayan ve Allah ın dini İslamı şirk ve küfr içeren dinlerle bir tutan ve aynı hukuka ve serbestiliğe tabi kılan bir anlayışın, Kur an a uygun düşünce olduğunu söyleyebilir miyiz? Allah a ortak koşmak demek olan laik ideolojik yönetim anlayışının; gerçekten Kur an ın kabul ettiği bir yönetim tarzı olduğunu söyleyenlerden misiniz? Yoksa Allah a ortak koşulmasını dayattığı halde laik devlet iradesine ortaklığı kabul eymeyenlerin ne kadar İslam üzere olduğunu düşünüyorsunuz? Dinimizi, adımızı ve iman edip amel edeceğimiz şeyleri; Rabbimiz olan Allah Allah Azze ve Celle bize haber vermişken, O nun bize bildirdiği ilmi ve koyduğu isimlerin yerine kendimize başkalarının verdiği ismi isim olarak seçebilir miyiz? Ya da onların Kur an a aykırı tanımlarını ve nitelemelerini çağdaşlık hamakatına kanarak, isim ve vasıf olarak kabul edebilir miyiz? Yani kısacası; hem Müslüman olduğunuzu söyleyip hem de laik yani Allah ın devlet denen organla ve işleyişiyle ilgili hüküm ve emirlerinin uygulanamazlığını ve uygulanmaması gerektiğini söyleyenler olabilir miyiz? Müslüman olduğumuz halde, iman ettiğimiz Rabbimiz Allah ın dini dışında bir dine inanılmasını istemek ve bunu İslamla eşdeğer görmek, ya da Allah a iman ettiğimiz halde, O na iman etmeyenlerin koydukları yasalara ve kurallara Müslümanların uymasını ve buna göre bir hayat tarzını sürdürmelerinin demokrasinin faziletlerinden ve güzelliklerinden olduğunu söyleyeyebilir miyiz? Allah ın hükümleriyle hükmetmeyen ve Müslümanları dinlerini yaşamaktan alıkoyan ve onları İslamî tercihlerinden ötürü aşağılayan laiklerin ve demokratların Müslüman olduğunu düşünüyor musunuz? Onların İslam üzere olduklarını söylemeleri, onları gerçekten İslam üzere kılar mı, yoksa onları nifaka mı dahil eder? Bu konuda anlayışınız ve bununla ilgili fıkhınız nedir?

13 9.Demokratik katılım ve anayasal hak denen iradeyi seçimlerde nasıl kullanıyorsunuz? Bu konuda Allah ın kitabı Kur an ve Rasulullah ın (sallalahu aleyhi ve sellem) Sünneti sizlere ne derece yol gösteriyor? Allah ın Dini İslama aykırı yasalar koymak ve bunun icrasına talip olmak; gerçekten hem Kur an a iman eden ve hem de Müslüman olduğunu söyleyenin yapabileceği bir şey midir? Başkasının İslamın dışında olmasını istemek veya onların devlet olmalarına inanmak ve kanaat getirmek İslamla ne kadar bağdaşır? 10. Türkiye de gerçeketen selef-i salihin yolu üzere ve onların Rasulullah tan (sallalahu aleyhi ve sellem) aldıkları ve ilmini öğrendikleri akideye onların davet ettikleri yöntem üzere davet ettiğinizi söyleyebilir misiniz? Buna evet diyorsanız, bu konuda yayınladığınız kitaplardan,risallerden ve çalışmalarınızdan söz edebilir misiniz? Müslümanların yeniden kendi dinlerine dönmeleri ve İslamı yeniden hayata geçirerek ikame etmeleri uğrunda neler yapıyorsunuz? Böyle bir faaliyette bulunmanın diğer kardeşler işbirliği ve tecrübe ve ilim ve yöntem birliği yapma gereğine iman ediyor musunuz? Eğer Türkiye de bir İslamî davet çizgisi izliyorsanız, bu konuda herhangi bir programınız ve ilkeleriniz var mı? 11.İslam tarihinde ortaya çıkmış birçok siyasî ve fikrî akım var. Bu akımlardan ne kadar habersarsınız. Bu akımlardan öyleleri var ki, bugün bunları izleyen ve düşüncelerini Müslümanlar arasında yaymaya çalışanlar var. Bu insanları dinlediğimiz zaman zannediyoruz ki, dile getirdiklerinin bir çoğunu sanki Müslümanların alimleri ve Dinde imamlık mertebesine ulaşmış olan müctehdileri ve fakihleri dile getirimişler. Onlara göre sanki bundan başka doğru bir tefsir ve yorum yokmuşçasına israrla bunun şâzz olan bir görüş de olsa, Dinde zayıf olanı, Din gibi veya Kur an ın tek doğru tefsiri gibi göstermeye çalışıyorlar, bununla ilgili ne dersiniz? Cehmiyye, Mu tezile ve sahabeyi Rasulullah tan (sallalahu aleyhi ve sellem) sonra İslamdan irtidad edip kafir görenler hakkında ne biliyorsunuz? Bugün Türkiye de kendinden müctehid, Kur an okumasını bilmeyen ve Allah ın kitabı ve onun ilminden çok başka kitaplar okuyan ve buna rağmen İslamî hareket liderliğine ve teorisyenliğine soyunan modernizm sefaletine esir düşmüş akıl ve eylem sahiplerinin olduğunu biliyor musunuz? Bunlar Kur an ı hevalarına göre yorumlamaktalar ve Allah ın Rasulü nün (sallalahu aleyhi ve sellem) Sünnetinin sahihlik ve kabul edilebilirlik şartını Kur an la test edilmesine bağlıyorlar. Müctehid İmamlarımızı küçümseyip onları ilim ve hidayet olanda izlemeyi atalar dini yaftasıyla küçümseyip Emile Durkheim ve August Comte un Hıristiyanlık ve İncil hakkında düşündüklerini nerdeyse bir başka tarzda Kur; an için düşünenlere ne diyorsunuz? Bunların İslam üzere mi

14 nifak ve zendeka üzerine mi oldukları hakkında hangi bilgiye sahipsiniz ya da siz İslamın en temel ve sahih kaynağı Kur an hakkında kendilerini söz sahibi görenler hakkında ne düşünüyorsunuz? 12. Kelam ilmini ve bu ilmin yöntemlerinin ne kadar Kur an a ve Sünnete uygun olduğunu düşünüyorsunuz? Kelam ilmi denen ve Yunan felsefesinin etkisinde kalan ve Aristo nun mantığını Usul-ü fıhka dahil eden anlayışların Kur an ın anlaşılmasında olmazsa olmaz bir ilke ve mesned olduğuna dair düşüncelerle ilgili bir fikriniz var mı? Tevhid ilminin nerden, nasıl ve kimlerden öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Kelam ve Tasavvuf un ne kadar İslamla uyum sağladığını ve hangi tasavvufî akımların Sünnet üzere olduğunu biliyor musunuz? Tasavvuf ve tarikat anlayışı neden İslam ın olmazsa olmazı imiş gibi Müslümanlara takdim ediliyor. Tasavvufun bazı konularını ve ilkelerini eleştiren Müslümanların Kur anı ve Sünneti esas almalarına rağmen; te vil ehli ve kelamı İslam da düşünme yöntemlerinin en önemlisi olarak nerdeyse hadisin ve Sünnetin karşısında gösterme hatasına düşmektedir.buna karşı alternatif bir yönteminiz var mı, yoksa siz de mi tasavvuf ve kelamın mutlak olarak İslamîliğini savunuyorsunuz? Eğer tasavvuf ve kelam; İslamî birer ilim veya disiplin ise, bu konuda seleften ve sahabeden meşruluk mesnedi olacak herhangi bir ilme ve nakle sahip misiniz? 13. Müslümanların yeryüzünde şu anda karşı karşıya bulundukları işgaller ve savaşlar karşısında verdikleri mücadele hakkında neler düşünüyorsunuz ve bu Müslümanlara yardım etmek konusunda bir projeniz veya bu konuda bir yönteminiz var mı? Bu Müslümanlara yardım edilmesinin Dinin vaciplerinden olduğunu ve onları yardımsız bırakmanın imanda kardeşlik esasına zarar verdiğini biliyor musunuz? 14. Kur an ve Sünnet ilminin ve akidesinin sahih bir şekilde öğrenilmesi için, dalalet ve bid ât fırkalarına ve modern benzerlerine karşı nasıl bir mücadele yöntemi öneriyorsunuz? Tarihteki dalalet ve heva fırkalarının düşüncelerini yayan; yöntem ve tefsirde onları izlediğini söyleyen; kaderi, kabir azabını, şefaatı inkar eden, İsa nın (as) nüzulünü İsrailiyyat gören ve Mehdi nin (as) gönderilip Müslümanlara nübüvvet üzere bir hilafet i tesisi edeceğini hurafe gören ve bu konuda tevatür derecesine ulaşmış hadisleri reddeden ve Mi racı alaya alan ve Rasulullah ın (sallalahu aleyhi ve sellem) ashabını; müsteşrikler gibi hevasına uyarak yalanlayan zeyğ ve dalalet ehline karşı hangi ilmi çabalarınız var? Bu konuda ortaya koyduğunuz bir ilim ve eylem var mıdır?

15 15. Dünyada ve Türkiye de olanlarla ne kadar ilgileniyorsunuz? Müslümanların; dinlerini, vatanlarını ve namuslarını korumak ve kafirlerin esaretine düşmemek için verdikleri cihadı destekliyor musunuz, yoksa siz de mi ABD, NATO ve işbirlikçilerinin terör suçlamasından korkup Allah için ve Müslümanların özgürlüğü ve istiklali için savaşan Müslümanları terörist olara görüyorsunuz? ABD ve Nato ya karşı olduğunu söyleyen ve Siyonist İsralin en büyük düşmanımız olduğunu söyleyen bir devletin Afganistan da ve Irak ta niçin ve neden ABD nin yanında olduğuna dair bir bilginiz var mı? Suriye de olanlar size acaba bir şeyler söylüyor mu? Dinde İmamların ma sumiyetine inandığını söyleyenlerin, ABD ne karşı olmalarına rağmen, kafir Baas rejimi ve bu rejimin silahlı çetesi ve onbinlerce Müslümanın kanına giren ve kadınlarına tecavüz eden Nusayri rejiminin yanında olduklarını ve Fatımî Devletinin intikamını bizden almak için en büyük düşmanı olduklarını söyledikleri İsraile tek kurşun sıkmadıkları halde, bugünlerde oluk oluk Müslümanların kanını akıtan Nusayri rejimine Türkiye içinde teşeyyü etmişlerin arka çıktıklarını biliyor musunuz? 16. Ehl-i Beyt imamları ve ma sumiyet akidesi hakkında neler biliyorsunuz? Tarikat şeyhleri hakkında söylenen Ğavs ve Kutub gibi uydurma ve dalalet içeren ünvanların Kur an a ve Sünnete uygun olduğunu söyleyebilir misiniz? Şeyhleri Allah ın sıfatlarına ortak koşanların dindeki hükmü nedir? Sahabe ve tabiun döneminde İslam alimleri hakkında Tarikat şeyhleriyle ilgili söylenenlere benzer sözlerin söylendiğini ve onlara verilen makamlar hakkında selefin bize bıraktığı bir bilgiye sahip misiniz? 17. Türkiye de Kur an ve Sünnet hakkında insanların akıllarını ve zihinlerini karıştıran ve bu tavırlarından vazgeçmeyen ve Kur an ile Sünneti mutlak olarak akılcılık çerçevesinde anlamaya ve tefsire yeltenen dalalet fırkaları hakkında tavrınız nedir? Alimlerimizin bid at ve heva ehliyle ilgili fıkhının, ictihadlarının ve tavırlarının ne olduğu hakkında bir bilginiz var mı? Bid ât ve heva ehli yle ilişkilerimizin nasıl olması gerektiğine inanıyorsunuz? 18. Şirk üzere yaşayıp şirk üzere ölen velev ki yakınımz da olsa, bunlarla ilgili fıkhı uyguluyor musunuz, yoksa toplumunun tepkisini çekmemek için küfr, şirk ve nifak üzere ölenlerin cenaze namazlarını kılıyor muyuz? 19. Müşrik oldukları veya Allah ın hükümlerine karşı olduğunu bildiğimiz ve İslamî emirleri yerine getirmelerinde Müslümanlara baskı uygulayan ve gerektiğinde onları cezalandıran; terörist ve gerici ilan edenleri Müslüman görüp cenaze namazlarını kılan İmamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? İmamlarımız neden ömrünü kadın ticareti ile geçiren ve kadınların bedenleri üzerinden servet edinenlerin ve bunu yasallaştıranların cenaze namazlarını kılıyorlar? İslam Dininde bununla ilgili hiç bir hüküm yok mudur?

16 Kızlarımızın, başlarının örtülü ve bedenlerinin tesettürlü olarak okumalarını engelleyenler, bunu Kur an a iman ettikleri için mi yapıyorlar, yoksa Kur an ı inkar ettikleri için mi yapıyorlar? Müslümanları Kur an öğrettikleri için hapislere sokanlar ve Allah ın kelamının öğretilmesine engel olmak için tarikat ve örgüt bahaneleriyle Müslümanların sermayesiyle inşa edilen Kur an Kurslarını kapatanlar sizce Allah ın dininde hangi hükme dahildirler? Bugüne kadar bunu uygulayan bir tek kimse olmamış mıdır ki, bunlardan ölenlerin üzerine Müslüman imiş gibi cenaze namazları kılınıyor ve çocuklarımıza Kur an öğrenme yasağı koyan bu insanlara; Kur an a düşmanlık ettikleri halde, onların kabirleri üzerinde Kur an dan ve Sünnet ten dualar ediliyor? Bunun adını ne koymak gerektiğine dair bugüne kadar hiç fıkhî ve akidevî bir araştırma da bulundunuz mu? 20. İslam da ibadeti sadece Cuma ve Bayram namazlarına hasredenler hakkındaki dinî hükümleri biliyor musunuz? Neden insanlarımızın çoğu namazı terkettikleri halde, Kurban bayramlarında kurban kesme yarışına giriyorlar? Acaba birileri; Kurban kesip namazı ve tesettürü terketmenin İslam dininden olduğunu mu bizlere göstermek istiyor? Rasulullah (sallalahu aleyhi ve sellem) zamanında kurban kestiği halde namazlarını terkeden bir tek Müslüman var mıydı? Olsaydı hakkında nasıl bir hüküm verilirdi? 21. Bugüne kadar Türkiye deki Müslüman cemaatler ve hareketlerle işbirliği yapmak, davet ve eğitim faaliyetlerinde birlikte hareket etmek için herhangi bir girişiminiz oldu mu? Olduysa nasıl bir sonuçla karşılaştınız? Bu konudaki girişiminiz; sizce diğer Müslüman cemaatler için misal teşkil edecek bir olgunlukta ve yol gösterici bir seviyede midir? Size aynı şekilde İslamî faaliyetlerde işbirliği teklif eden ve sizinle İslamî eğitim ve gençliğin İslamı öğrenmesi ve Müslümanların Kur an ve Sünnet hakkında sahih bir bilgiyle bilgilendirilmesi konusunda girişimlerde bulunan bir başka cemaat ve yapı oldu mu? Olmadıysa sizce bunun sebepleri nelerdir? 22. Bu konuda kendi eksikliğiniz veya diğer Müslümanların da hata ve eksikliklerinin bunda bir sebep teşkil ettiğini düşünüyor musunuz? 23. Müslümanların sadece dernekler, vakıflar ve resmi platformlar adı altında faaliyet göstermeleri yeterli midir? Sizce bu tür yapılanmalar İslamî gelişmelerde ne tür katkılar sağlamıştır? Bu yolların daha iyisi ve yararlısı olabilir mi? Müslümanlar iradelerini ve düşüncelerini sadece siyasî partiler

17 yoluyla mı açıklamak zorundadırlar? İslamda görüşleri, düşünceleri ve iradeleri ortaya koymanın başka yolları olduğunu hiç düşündünüz mü? Yani Müslümanca bir muhalefetin demokratik muhalefetler yerine ikame edilebilmesinin imkanına inanıyor musunuz? 24. Sizce ilim mi önceliklidir yoksa, sosyal faaliyetler ve sosyal yardımlaşmalar mı? 25. Türkiye de gerçek anlamda İslam ın ta rifinin yapıldığına inanıyor musunuz? Mevcut yapılanmaların teorik olarak inandıkları İslam; acaba gerçeklerle yüz yüze gelindiğinde da aynı İslam mıdır? Yani İslam ın demokrasi ve laiklikten beri olduğu; İslam ın ancak Allah ın emrettikleri ve yasakladıkları olduğunu söyleyebiliyor muyuz? İslam ın bir nevi demokrasi olduğunu söyleyenlerin, neden Allah ın dini İslamı; geliştirilmiş Eski Yunan ın yönetim tarzı ve Batının siyaset aracı ve ideolojisi olan demokarisiyle aynı çerçevede gördüklerini ve tanımlamaya çalıştıklarını hiç düşündünüz mü?

Demokratik Seçimlere Katılacak Olanlara Samimi Bir Nasihat. Ömer Faruk

Demokratik Seçimlere Katılacak Olanlara Samimi Bir Nasihat. Ömer Faruk ! Demokratik Seçimlere Katılacak Olanlara Samimi Bir Nasihat Ömer Faruk Demokratik Seçimlere Katılacak Olanlara Samimi Bir Nasihat Ömer Faruk 1436 / 2015 istanbul Kapak ve Yayına Hazırlık: NAKİL Yayınları

Detaylı

Genç Birikim den... Sizleri dergimizle baş başa bırakıyoruz. Allah a emanet olunuz. Yıl: 14 Sayı: 145

Genç Birikim den... Sizleri dergimizle baş başa bırakıyoruz. Allah a emanet olunuz. Yıl: 14 Sayı: 145 Genç Birikim den... Değerli Genç Birikim Okuyucuları, Aradan geçen bir ayın ardından yeniden beraberiz. Rabbimize şükürler olsun, biz yine buradayız ve elimizden geldiğince, gücümüzün yettiği sürece sizlere

Detaylı

DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. haberbülteni EYLÜL 2015 SAYI 297 GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. haberbülteni EYLÜL 2015 SAYI 297 GERÇEKLEŞTİRİLDİ DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. EYLÜL 2015 SAYI 297 haberbülteni SAYFA 04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 İl Müftüsünü kabul etti SAYFA 06 31. İl Müftülerİ İstİşare Toplantısı Ankara da yapıldı SAYFA

Detaylı

AÇIK DELİLLER. Nu'man ALÛSÎ. Büyük Hanefî Alimlerine Göre Ölülerin İşitmediğine Dair. Muhammed Nâsıruddîn el-albânî. Tahkik ve dipnotlar

AÇIK DELİLLER. Nu'man ALÛSÎ. Büyük Hanefî Alimlerine Göre Ölülerin İşitmediğine Dair. Muhammed Nâsıruddîn el-albânî. Tahkik ve dipnotlar Büyük Hanefî Alimlerine Göre Ölülerin İşitmediğine Dair AÇIK DELİLLER Nu'man ALÛSÎ Tahkik ve dipnotlar Muhammed Nâsıruddîn el-albânî Çeviren Cemalettin Kutlu AÇIK DELİLLER A GİRİŞ Bismillâhirrahmânirrahîm

Detaylı

Bizlere ikinci sayımızı çıkarmayı lütfeden Rabbimize hamd olsun. O nun Rasûlü

Bizlere ikinci sayımızı çıkarmayı lütfeden Rabbimize hamd olsun. O nun Rasûlü RemeL / 2. sayı Başlarken... m Bizlere ikinci sayımızı çıkarmayı lütfeden Rabbimize hamd olsun. O nun Rasûlü önderimiz Muhammed (sav) e salât ve selam olsun. İkinci sayımızla sizlerleyiz. Dergimizin ilk

Detaylı

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz başyazı Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı İmanın Sosyal Boyutu Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki, etrafımızdaki her şey âdeta nefsimizin heva, heves,

Detaylı

BİRLİK... AMA NE ÜZERİNDE?

BİRLİK... AMA NE ÜZERİNDE? Sayı: 404 AĞUSTOS 2012 BİRLİK... AMA NE ÜZERİNDE? Kavram: Cemaat MEHMED DURMUŞ Prof. Burhanettin CAN ile Gündem Üzerine RÖPORTAJ: ŞÜKRÜ HÜSEYİNOĞLU Tehlikeli Yanılsamalar ATASOY MÜFTÜOĞLU Tüketim Toplumundan

Detaylı

SONUNU HAZIRLAR ZULÜMZÂLİMİN. Metot ve Yöntem Meselesi. Özgecanlar Öldürülemez. Müslümanların Müslümanlarla İmtihanı Yusuf E.

SONUNU HAZIRLAR ZULÜMZÂLİMİN. Metot ve Yöntem Meselesi. Özgecanlar Öldürülemez. Müslümanların Müslümanlarla İmtihanı Yusuf E. RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 12 SAYI: 45 Nisan - Mayıs - Haziran 2015 ISSN 1305-5356 ZULÜMZÂLİMİN SONUNU HAZIRLAR Sizden kim zulüm ve haksızlık ederse, ona büyük bir azap tattırırız / Furkan

Detaylı

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu Diyanet Aylık Dergi nin ücretsiz ekidir. Temmuz 2014 Sayı: 283 Ortaköy Camii İbadete Açıldı Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu III. Yurtdışı Hizmetleri Konferansı Sapanca da Gerçekleştirildi İl Müftüleri

Detaylı

Bilgiyurdu. Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR

Bilgiyurdu. Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR Bilgiyurdu Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR BİLGİYURDU GENÇLİK DERGİSİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 İKİ AYDA BİR ÇIKAR ÜCRETSİZDİR. SAHİBİ:

Detaylı

1. Cinsiyet ve Bilimsel İlerleme

1. Cinsiyet ve Bilimsel İlerleme İslami Açıdan Eğitim Alanında Cinsel Farklılıklar Dr. Hüseyin Bostan alim ve terbiye (eğitim ve öğretim) alanında cinsel eşitsizlikten, toplumlarda en köklü ve en T etkili cinsel eşitsizliklerden biri

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Dehlevi nin Hayati BĐSMĐLLAHĐRRAHMANĐRRAHĐM

BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Dehlevi nin Hayati BĐSMĐLLAHĐRRAHMANĐRRAHĐM BĐSMĐLLAHĐRRAHMANĐRRAHĐM BĐRĐNCĐ BÖLÜM Dehlevi nin Hayati Şah Veliyyullah Dehlevi nin tarihçeyi hayatına girmeden önce soyu ve babası hakkında kısaca bilgi vermeyi uygun görüyoruz. Dehlevi nin Soyu Dehlevi,

Detaylı

Müslüman ın Zaman la imtihanı

Müslüman ın Zaman la imtihanı Müslüman ın Zaman la imtihanı 1 Bu kitap Derin Düşünce Fikir Platformu nun okurlarına armağanıdır. 2 İçindekiler Müslümanların iç hastalıkları (Mehmet Yılmaz)... 6 Qua Vadis Ümmet? (Cemile Bayraktar)...

Detaylı

İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği. Muhammed Nasıruddin el-elbani

İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği. Muhammed Nasıruddin el-elbani İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği لا حا حا يث حجية جو [تريك- Türkçe-Turkish [ Muhammed Nasıruddin el-elbani 2009-1430 لا حا حا يث حجية جو لرت لرت يةةةة «باللغة» حممد نارص ين

Detaylı

Genç Birikim den... Biz Sadece Islah Edicileriz derler. başlıklı yazısında Üsame bin Ladin i konu edinmiş. da ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz.

Genç Birikim den... Biz Sadece Islah Edicileriz derler. başlıklı yazısında Üsame bin Ladin i konu edinmiş. da ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz. Genç Birikim den... Bizleri tekrar kavuşturan Allah a (c.c.) hamdolsun. Aradan bir ay geçti. Ama aradan geçen bir ay içerisinde yaşanan gelişmelere baktığımızda Müslümanlar açısından kan, gözyaşı ve zulümden

Detaylı

Genç Birikim den... Değerli okuyucular,

Genç Birikim den... Değerli okuyucular, Genç Birikim den... Hamd, sizlerle yeniden birlikte olma hazzını ve mutluluğunu yaşatan, her şeye kadir Allah a aittir. Selam, Rasulüne, şehidlerinin, mücahidlerinin, yolunda yürüyenlerin, mazlumların

Detaylı

بسم هللا الرمحن الرحيم

بسم هللا الرمحن الرحيم بسم هللا الرمحن الرحيم EL-CEVAHİRU L MUDİYYE Muvahhid Yayınları İSTANBUL H. 1435 M. 2014 TEVHİD RİSALELERİ-3 KELİME-İ ŞEHADETİN MA NASI VE GEREKLERİ HAKKINDA AYDINLATAN CEVHERLER Özgün Adı: Müellif: Mütercim:

Detaylı

Erdu l Izze. Gazze. İzzet Yurdu Gazze. Siz Hiç Yetim Başı Okşadınız mı? Abdullah BÜYÜK Mustafa AYDIN Röportaj. Mustafa DİKMEN

Erdu l Izze. Gazze. İzzet Yurdu Gazze. Siz Hiç Yetim Başı Okşadınız mı? Abdullah BÜYÜK Mustafa AYDIN Röportaj. Mustafa DİKMEN RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 9 SAYI: 36 OCAK-ŞUBAT-MART 2013 ISSN 1305-5356 Filistin in işgal haritası Gazze Erdu l Izze Aksiyon dergisine teşekkürler İzzet Yurdu Gazze Mustafa DİKMEN Siz Hiç

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

İmam Hüseyin in (a.s) Müminler Emiri Ali ye (a.s) İktida Etmesi İmam Hüseyin (a.s); Hak ve Batılın Ölçüsü

İmam Hüseyin in (a.s) Müminler Emiri Ali ye (a.s) İktida Etmesi İmam Hüseyin (a.s); Hak ve Batılın Ölçüsü Hüseyni Kıyam ve Akıl Bölüm: Ana HatlarTlar Hüseynî (a.s) Yöntem Yüce Peygamber in Yöntemi Toplumu Çok Sabırlı ve Çok Şükredici Kılma Gayreti Nebevî (s.a.a) Yol İle İbrahim-i Halil (a.s) Yolunun Aynılığı

Detaylı

EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR.

EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR. Bizim Şehrin Bülteni RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 12 SAYI: 44 Ocak - Şubat - Mart 2015 ISSN 1305-5356 EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR. Toplumun Muhtaç Olduğu Üç İnsan Abdullah

Detaylı

Şirk ve Küfrün Tanımı ve Çeşitleri. Abdullah b. Abdulhamid el-eseri

Şirk ve Küfrün Tanımı ve Çeşitleri. Abdullah b. Abdulhamid el-eseri Şirk ve Küfrün Tanımı ve Çeşitleri لرش لرش لكفر لكفر نو عهما نو عهما تعريف [تريك- Türkçe-Turkish ] Abdullah b. Abdulhamid el-eseri 2010-1431 لرش لرش لكفر لكفر نو عهما نو عهما تعريف «لرت ية لرت ية باللغة»

Detaylı

EHL-İ BEYT VE SAHÂBE TARİHİNİ NASIL OKUMALIYIZ?

EHL-İ BEYT VE SAHÂBE TARİHİNİ NASIL OKUMALIYIZ? EHL-İ BEYT VE SAHÂBE TARİHİNİ NASIL OKUMALIYIZ? Burhan Yayıncılık Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Burhan İlmî Araştırmalar Merkezi كيف نقرأ تاريخ اآلل واألصحاب تأليف عبدالكريم بن خالد احلريب Ehl-i Beyt ve

Detaylı

mart 15 11. YIL TAKDİM KöklüDeğişim suskunluğun kırılma noktası HİLAFET DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDIRILACAKTIR! mart 15

mart 15 11. YIL TAKDİM KöklüDeğişim suskunluğun kırılma noktası HİLAFET DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDIRILACAKTIR! mart 15 TAKDİM HİLAFET DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDIRILACAKTIR! KöklüDeğişim suskunluğun kırılma noktası Hilafet in yıkılışının 92. Sene-i devriyesi münasebetiyle Köklü Değişim, Hilafetin yokluğunun ümmete neler kaybettirdiğini,

Detaylı

Muhammed Hüseyin FADLULLAH. Tefsir Dersleri, Cilt:2

Muhammed Hüseyin FADLULLAH. Tefsir Dersleri, Cilt:2 MİN VAHYİ'L KUR'AN Muhammed Hüseyin FADLULLAH Tefsir Dersleri, Cilt:2 Tarama & Tashih : Muhammed ÇİÇEK ekitap: Muhammed H.İPEK Dualarınızı bekliyoruz... Önemli: Sitemize üye olarak bizi destekleyin. Unutmayın

Detaylı

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı A DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Kızılcahamam / ANKARA 2008 h Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları:.. İlmi Eserler:. GÜNCEL DİNÎ MESELELER İSTİŞARE TOPLANTISI II Redaksiyon:

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER EDİTÖR Ömer ÖZDİLEK DİL UZMANI Ahmet POLAT GÖRSEL TASARIM Emre ANDER ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UZMANI Mehmet Akif KARAKUŞ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

- İBN TEYMİYYE ÖRNEĞİ -

- İBN TEYMİYYE ÖRNEĞİ - Yrd. Doç. Dr. Berat SARIKAYA İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE TEVHİD - İBN TEYMİYYE ÖRNEĞİ - Yrd. Doç. Dr. Berat SARIKAYA Gümüşhane - 2013 1 İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE TEVHİD - İBN TEYMİYYE ÖRNEĞİ - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

Detaylı

DİN DEVLET DEMOKRASİ AHMET AKGÜL

DİN DEVLET DEMOKRASİ AHMET AKGÜL DİN DEVLET DEMOKRASİ AHMET AKGÜL İÇİNDEKİLER 2 Önsöz... 4 Giriş: Demokrasi Felsefesi ve Tarihi Deneyim... 8 1- Demokrasi ve Denetim... 16 2- Devlet ve Yönetim... 19 3- Devlet ve Eğitim... 23 4- Devlet

Detaylı