BERAAT İ'LAMI VE GENÇLER İÇİN İSLAMÎ YAPILANMALARA KATILMA SORGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BERAAT İ'LAMI VE GENÇLER İÇİN İSLAMÎ YAPILANMALARA KATILMA SORGULAMASI"

Transkript

1 BERAAT İ'LAMI VE GENÇLER İÇİN İSLAMÎ YAPILANMALARA KATILMA SORGULAMASI M. Emin Akın Cumartesi

2 إ ن الح م د الله نح م د ه ون س تعين ه ون س تغف ره ون عوذ باالله م ن ش رور أن ف س ن ا وم ن س يي ات أع مال نا م ن ي ه د ه االله ف لا م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف لا هادي ل ه وأش ه د أن لا إله إلا االله وح د ه لا ش ري ك له وأش ه د أ ن مح مدا ع ب د ه ورسول ه Gerçek Hamd Allah adır. O na hamdeder ve O ndan istiânede bulunur ve O ndan bağışlanmamızı dileriz ve günahlarımızın kötülüklerinden O na sığınırız. Kimi Allah hidayet erdirirse, onu dalâlete düşürecek kimse yoktur. Kimi de dalâlete düşürürse, onu da hidayete erdirecek kimse yoktur. Şehadet ederim ki; Allah tan başka ilah yoktur, ilah yalnız O dur; O nun ortağı yoktur ve [yine şehadet] ederim ki Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O nun kulu ve Rasulü dür.

3 ( I ) Türkiye de sosyal ve kültürel kitle sahibi olan, düşünceleriyle ve eylemleriyle İslamî hassasiyetlerini göstermekten geri durmayan ve gerektiğinde alternatif bir eğitim sistemi ve politika sahibi; rejimin Müslümanlara uyguladığı baskıları ve haksızlıkları gören ve bunun karşısında susmayan ve Türkiye deki Müslümanlara; hem sosyal hem de siyasî hayatta birer güç ve alternatif olma modelleri öneren ve Müslümanları, Kur an ın hidayeti ve Rasulullah ın (sallalahu aleyhi ve sellem) Sünneti nin aydınlığında yeni ufuklara taşımada tevhidî hidayet projeleri olan ve bunu her fırsatta ilan eden Müslümanlara çağrımdır. Bu beyanı; bizlerin Müslüman olarak Türkiye ve dünya Müslümanlarıyla ne kadar aynı akideyi (iman ve itikad esas ve kaideleri) paylaştığımızı, Müslümanlara karşı girişilmiş küresel saldırıların ve İslam ülkelerindeki tağyîr ve dönüşümlerin karşısında nerede durduğumuzu, Siyonist İsrail ve Emperyalist çağdaş Roma İmpartorluğunun iki ayağı olan Avrupa ve ABD nin Müslüman ülkeleri işgaline karşı nasıl bir duruş sergilediğimizi, mazlum ve müstezaf olan Müslüman kardeşlerimizin sorunları ve bunalımlarının ne kadar yanında olduğumuzu, Filistin en Çeçenistan a ve oradan da Afganistan a ve Somali ye uzanan geniş İslam Coğrafyasında Müslümanların sorunlarına çare ve dertlerine ilaç olma hususunda ne yaptığımızı emperyal Haçlı güçlerinin yerli işbirlikçilerine ve ortaklarına ve Din sömürücülerine karşı hangi konumda olduğumuzu, Müslümanlara ilan etmek ve basiret üzere bir yolu; şirk sistemleri ve küfr ideolojileri ile bu ideolojilerin politik uzantıları ve ve sosyal yapıları karşısında Müslümanlara gösteremek ve beyan etmek, kafirlerden, müşriklerden ve münafıklardan beraatimizi ilan edip Allah ın, Rasulü nün (sallalahu aleyhi ve sellem) ve Müminlerin velayetine iman ettiğimizi duyurmak zorunluluğuna değinmek için kaleme alınmıştır.. Türkiye de Müslümanların yüreklerine rejimin saldığı korkunun yenilmesi için Allah tan başkasına kul olmayacağımızı her yerde ve her fırsatta haykırmalıyız. Köleleştirilmek istenen çocuklarımıza; Darwinci ve August Comte cu bir sosyolojiyi ve Fransız Devrimi nin masonik ilkelerini dayatmak isteyen rejimin eğitim kurumlarında İslam a ve Müslümanlara hakaret sayılan ve Kur an ın öğretilerinden çocuklarımızı soğutan, Müslüman anne ve babalarla çocuklarının arasına giren ve onları Allah ı inkara götürebilecek ideolojilerin ve felsefi düşüncelein telkini karşısında çocuklarımızın İslamî duyarlılığını korumak adına mutlaka bir şeyler yapmalıyız diyorum. Kendimize soralım: Okullarda bu ülkenin gerçek sahipleri olan biz Müslümanların Dini İslama değer verilmediği gibi, bizim dini inançlarımıza saygı duymayan bütün eğitim müfradatını reddetme ve en azından protesto etmek için bir düşüncemiz var mı?

4 Allah ın Dini İslama ve O nun kitabındaki hidayete; O nun Rasulü nün (sallalahu aleyhi ve sellem) ve temiz ashabının yolu üzere; ilimle ve basiretle kimlerin davet ettiğini bütün Müslüman teşkilatların; derneklerin, vakıfların ve diğer İslamî yapılanmaların İslama bakışları ve Türkiye de uyanmaya başlayan Müslüman gençlerin aldanmamaları ve kimin yanında ve izinde oldukları, Allah ın kitabına ve Rasulü nün (sallalahu aleyhi ve sellem) Sünnetine, nasıl baktıklarını billmeleri için bu çağrıyı bir zaruret olarak görüyorum. Müslümanların birbiriyle dayanışmamalarının gerçek sebeplerinin ne olduğunu, bizlerle birlikte olanların da olmayanların da bilmeleri ve halkın nasıl bir İslamî zihniyette ve seviyede olduğumuzu anlayabilmesi ve onlara götürülecek davette; Müslümanların mutlaka akide birliği etmeleri gerektiğini ve bunun için kınanmayı da göze alarak ve bunu sineye çekerek, böyle bir beyanda bulunmanın hayırlı olduğuna inanıyorum.

5 ( II ) Camii cemaatlerine Müslüman, rejimin baskılarına hayır diyen Müslümanlar ı ise, İslamcı diye ayırarak, camii cemaatı ile aynı zamanda önemli bir kesimi yine cami cemaatı olan diğer Müslümanlar arasına fitne sokanları tanımak,islam a göre de nerede olduğumuzu bize gösterecek olan bir görevdir. Müslümanları parçalamayı ve Türkiye Müslümanlarının dünya sahnesinde hakettikleri yeri almalarını engelleyici ve İslamî hareketleri ABD nin ve Nato nun ağzıyla terörist ilan edici ve onları Müslümanlardan soyutlayıcı saldırları durdurmak ve Siyonistlerin yerli işbirlikçilerinin oyunlarını bozmak için kafirlerden ve müşriklerden teberri beyanı diyebileceğimiz bu açıklamayı bütün Müslüman teşkilatların ve yapıların yapması artık bir zaruret halini almıştır. Yeni bir Endelüs olmayı ve Bizans ın kanlarımız ve İslam ın enkazı üzerine yeniden inşa edilmesini istemiyorsak, kafirlerden ve küfürlerinden beraat sayılacak olan beraat ve beyanı nı bütün Müslümanların sahip oldukları imkanlar vesilesiyle yayınlamaları veya cemaatlarına bunu öğretmelerinin imanî bir gereklik olduğunu düşünüyorum.. İslamı Kur an ın ve Sünnet in dışından referanslarla tanımlayan nifak ehliyle ayrışmak ve Allaha düşmanlık ettiği halde, kafir olarak ölen bir çok insandan teberii etmek dini bir sorumluluktur. Müslümanların Kur an ın ve Rasulullah ın (sallalahu aleyhi ve sellem) Sünneti nin ilmi ve ahkamıyla bunlardan teberri etmeleri için riya ve korkudan uzak, Müslümanlara Allah ın kitabında beyan buyurduğu tevhid akide sini öğretmeleri ve onları çağdaş cahiliyyenin siyasî hileleri ve demokrasinin insanı hiçleştiren ve kapitalizme köle eden tuzaklarına karşı uyarmaları gerekiyor.. Allah ın nuruyla bakan ve Allah ın nuruyla yürüyen bir topluluk olma yolunda atılacak bir adım olarak, Beraat akidesi ni Müslümanların mutlaka bilmesi ve bunun ışığında hareket etmesi kaçınılmaz imanî bir sorumluluktur. Teberri beyanı Türkiye de siyasi partilerin, tarikatların ve Müslüman cemaatların sergiledikleri çok farklı ve bir çok kez de halkın zihninde haklı olarak cevapsız soruların oluşmasına yol açan garip ve İslamın fıratına aykırı, akla ve güzel ahlaka ters davranışlarının sebep olduğu bu soruların cevaplarının halk tarafından bilinmesi; İslam hakkında uydurulan yalan, yanlış ve iftiralara ve çağdaş iriticaya dur demek anlamına gelecektir.

6 ( III ) İslam adına, TV ekranlarında Allah ın halis dinine, bu Dinin en temiz neslinin ahlâkı ve daveti üzere olmadan ve yeryüzünde zulme uğrayan Müslümanların sorunlarına ve ızdıraplarına ilgisiz kalan stüdyo figüranları, sistemin ve rejimin allamelerinin ve din uzmanlarının bu halkı her fırsatta aldatmamaları ve temiz İslamın Kur an dan ve Sünnet ten doğan ilimleri ve bu ilimlerin usulünü çarpıtılmamaları ve Dinin yeniden Batılıların ve batınîlerin istedikleri tarzda yorumlanmasına meydan vermemek ve İslamı protestanlaştırmamak ve bunu yapmak isteyenlere hüccetle ve ilimle cevap vermek ve bunların nifakını ve hiyanetlerini Müslümanlara göstermek için, teberri ilanı kaybedilmemesi gereken mevzilerimiz ve geleceğimiz açısından yerine getirilmesi gereken bir görev olarak yolumuzda bizi beklemektedir. Böyle bir ilan, Müslümanların gerçeken hangi akide üzere olduklarını ve önderlerinin akidesini, ilim ve siyaset sahnesinde durdukları yeri ve kiminle olduklarını da gün yüzüne çıkaraktır. Böyle bir ilan vesilesiyle; İslamı yeni tanıyan ve gerçekte İslamın nerede ve hangi cemaat ve meslekte olduğunu bilmek isteyen kimselerin; böylece akılları ve kalpleri; cemaatların yanlışlarıyla bulandırılmayacak ve batıl yollarda iken hak yolda imiş gibi dolaşıp durmayacak ve eski dalaletlerine düşmelerine onu itecek olan vesveselerden, kuşkulardan, çelişkilerden ve bağnaz inadçı taassup ve tarafgirlikten de kurtulmuş olacaktır. Böyle bir ilan ve beyan, aldanmaya müsaid olan bir çok insanı veya insanları özgürleştirecek ve kendinden menkul değer sahibi bir çok sahte ve düzenbaz önderden ve gençliğe liderlik sevdasında olan firasetsiz ve basiretsiz kimselerin vahim hatalarından onları inşaallah uzak tutacaktır. Ne yazık ki kimi zaman gençlerin nasıl bir İslamî yol izleyecekleri onları duyguysal olarak yönlendiren ve belki de sömüren kimseler tarafından belirlenmektedir.. İslamı öğrenmek ve Allah a halisane kul olmak isteyen bir çok insan, ne yazık ki, nerede ve kiminle gerçek İslamı bulacağını pek bilemiyor. Önceden İslamı inkâr edenlerin bazısı da maalesef iman ettikten sonra; bu Müslümanlarası ayrılıklar ve ihtilaflar sebebiyle geçmişlerine geri dönüş yapmışlardır. Birçoğumuz, İslamı öğrenmek isteyen insanları nasıl bir yöntem ve bilgi ile eğiteceğimizi bilemiyoruz. Bunu bu bize öğretecek olan ilimleri ve bunun usulünü de öğrenmeye sabredemiyor ve aceleyle yola çıkıp göçümüzü ve dengimizi yolda düzeltmeye kalkışıyoruz. Müslümanaların çoğu; Din ilimlerinin tahsil ve tedrisinde yetersiz oldukları gibi, merhale mantığından, kişisel yeterlilik, zeka seviyesi ve yetenek belirleme denen anlayışa göre talim ve tedris yapmaktan uzak. Modern kurumlar bunu devletin desteğiyle yapabilirken, bizlerin bu konuda nerdeyse yönmtesiz sayılacak bir şekilde hareket edip milyonlarca gencin; akıllarını, zamanlarını,

7 yetenek ve kuvvetlerini, akıllarını ve geleceklerini hırpladığımızı artık görmemiz gerekir. Bu da şu demektir: Müslümanlar, artık bundan sonra daha gerçekçi bir eğitim ve öğretim anlayışı ve usulüz üzere bir bilgilenme stratejisi ve modeli oluşturmak mecburtiyetindedirler. Yoksa Milyonlarca gencimizi, kendi ellerimizle manen idam etmiş olacağız. Uygun insan uygun yerde olmalı, gerekli ilim, gerketiği gibi ve kadar herkese öğretilmeli ve Müslümanların kardeşliğini pekiştirecek ve bunun temel ilke ve esaslarını Kur an dan ve Sünnet ten belirleyecek bir anlayışın ve yöntemin üzerinde, Müslümanlara yön verdiğini söylediğimiz veya böyle bildiğimiz bütün yapıların düşünmesi gerekiyor.

8 ( IV ) Bu Bize Ne Kazandıracaktır? 1. İslam ın ne olduğunu, hepimizin ortak tarifiyle Müslüman olmayanlar da öğrenecek. 2. Müslüman cemaatlar ve kitlelerarası sürtüşmeler azalacak, kardeşlik bağları güçlenecek ve Müslümanlararası yardımlaşma gelişecek ve ayrımcılık asabiyetini zayıflayacaktır. 3. İslama yönelen insanlar bu cemaatlar arasındaki teknik ve lüğavi isim farklılıklarından ürkmeyecek ve dilediği yerde rahatlıkla korkmadan ve saptırılma endişesi yaşamadan kalabilecek ve Müslümaları ğiybet ve karalama yollarına başvurmaktan alıkoyacaktır. 4.Tolumda İslamın gücü artacak ve Müslümanları; samimi, dindar dindâr muhafzakâr ılımlı Müslümanlar aşırı Müslümanlar tekfirci Müslümanlar tarikatçı Müslümanlar ve partici Müslümanlar ve daha da vahimi ve dışlayıcısı İslamcı Müslümanlar ve şariatçılar yaftası vurarak tefrikaya düşürmek isteyen cahiliyye ve şer odaklarının oyunlarını bozacaktır. Müminler ancak kardeştirler ayet-i kerimesi de bizden bunu istiyor. 5. Müslümanlar cehlin, taassubun, fırkacılığın ve cemaatçiliğin dar anlayışından kurtulmadıkları sürece, İslamı bilmeyen ve kimden de onu öğreneceği konusunda ciddi şüpheler içinde olan halkın büyük çoğunluğunun İslamı sağlıklı bir şekilde öğrenebilmesini sağlayamayacaklarını akıldan çıkarmamalıdırlar. Eğer onları Allah ın kitabında ve Rasulü nün (sallalahu aleyhi ve sellem) Sünneti nde beyan buyrulan Din e davet etmek isityorsak; önce kendimiz katışıkız, şirksiz ve bid atsiz olan bir İslama iman etmek ve bunu insanlar içinde öyle yaşamak zorundayız. İslamın; sahte, saptırılmış, dünyalık, sermaye ve iktidar uğruna bulanık hale getirilmiş olan sureti İslam değil, nifak ya da dalalettir.. Biz, insanları, maslahatları kimin; nasıl ve neyle belirlediğinin bilinmediği ve bu konuda kimi zaman hiziplerin çıkarları uğruna aldatıldığı bir ülkede; nasıl davranacaklarını öğretmeyen bir Din ile karşı karşıya bırakamayız. Din alimlerimiz; halkın teveccühlerini yitirmemek için dalalet, bid at ve şirk olan akide ve ameller konusunda ne yazık ki ne camilerde ve ne de ilahiyat fakültelerinde Müslümanları yeterince aydınlatmaktalar. Bu, adeta Allah ın Uluhiyetinde tevhidini ihmal etmek ve sadece Mekke cahiliyye döneminde dahi var olan Allah ın rabliğine imanı din haline getirmektir. Bu Din, Allah tan bize halis hanif ve fırtat üzere geldi. Korku, nifak ve demokrasi; bizlere Allah a nasıl yalan söyleyeceğimizi öğretti. Bu sebeple, kimi cemaatlarımız insanlara İslamı anlatırken, adeta onları aldatan bir yol izliyorlar. Müslümanlar, Allah ın kitabı ve Rasulü nün (sallalahu aleyhi ve sellem) Sünneti ne dayalı bir İslamî anlayışı ve duruşu; azimle, dirayetle ve sağlıklı bir ilmi yöntemle yaşamak ve öğretmekle mükelleftirler. Dini Allah için halis

9 kılmak ancak Dini O nun razı olduğu şekilde anlamak, öğretmek ve yaşamak ile olur. Doğru öğrenilmeyen bir Din doğru anlatılamaz ve öğretilemez. Doğru öğretilmeyen veya eksik ve tahrif edilerek öğretilen bir Din ise, İslam olamaz o ancak olsa olsa yahudilerin dinlerinden sapmaları gibi bir sapma olur. Öyleyse halis Din in ne olduğunu öğrenebilmenin ilk ve tek yolunun ne olduğunu hepimizin bilmesi gerekir; o da Rasulullah ın (sallallahu aleyhi ve sellem) şu mübarek sözlerinde Ben ve ashabımın üzere olduğu [Din, Sünnet] yol dediği Din dir. De ki. Eğer siz Allah ı seviyorsanız, bana uyun (Al-i İmran:30) İnsanlar bir dernek veya vakıf kurduklarında gerekli yerlere tüzük lerini ve vakıf senedleri ni ibraz etmek gerektiğini bilirler.. Aksi takdirde çalışma izni alamazlar. O halde, Müslümanların bütün Müslümanlara; neye iman edip ve neyi niçin ve hangi delillerden ve hükümlerden ötürü işlediklerini ve Müslümanların geneli hakkında nasıl bir akide ve fikir sahibi olduklarını da birbirlerine beyan etmeleri, ya da bütün Müslümanların bunu bileceği bir tarzda uygun olan vesilelerle ilan etmeleri gerekir. Bu durumda birbirimizle işbirliği yapmak için yıllarımıza mal olan ve zamanımızı heder eden ve duygularımızı ve güvenimizi zedeleyen yanlışlıklara ve tartışmalara da muhatap olmayız. Böyle bir açıklık; insanların hem İslama ve hem de bizlere olan güvenini kazanmaya vesile olacak ve hem de İslama yönelik yanlışlamaları ve karalamaları bir nebze de olsa savuşturmuş olacak ve birliğimiz i de vücuda çıkarmış olacaktır. Siyasî örgütlenme, iktidar ve değişim uğruna Dini tahrif etmekte veya hiçleştirmekte ya da konuşulmaz hale getirerek ona hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Tarikatlar, (tasavvuf medreseleri) vd. ise, daha farklı bir anlayışla ve hurafelerden müteşekkil geniş bir yelpazeyi akide olarak insanlara sunmaktadırlar, veya evliya inanışını (ki aslında bütün müminler Allah ın velisidirler, O da onların Veli sidir) temel alarak trilyonluk sermayeleri ellerinde bulundurmaktalar. Fakat aldıkları yol ve insanlara anlattıkları İslam; sadece namaza ve belli ibadetlere, rabıta ve hatmelere ve eviliyadan ğaybî imdada dayalı. Kur an öğretme ve hafızlık müessesesi ise, bu trilyonluk sermaye üzerinde güç oluşturmanın en meşru ve saygı duyulan vesilesi olmaktadır. Müslümanlar, bütün insanlara açık ve şeffaf olmak zorundadırlar. Velev ki bu, niyetlerimizi açıklamak konusunda olsa bile. Bu, zaten Allah ın hükümlerinin ötesine geçemeyeceğine göre, niçin insanların kim olduğumuzu öğrenmelerinden ve ne yapmak istediğimizden habersiz olmalarını isteyelim ki? Bizim kim olduğumuzu ve ne yapmak istediğimizi bilmeyen insanlar; elbette bize güvenemez ve daima bir şeylerin eksik kaldığını ve ardımızın görünmeyip karanlık tarafımızın olduğunu zannedeceklerdir.

10 ( V ) İslamî Olduğunu Söyleyen Bütün Cemaatlere Ve Yapılara Katılmak İsteyen Müslüman Gençler İçin Rehber Sorular: 1. Kur an ın nasıl anlaşılması gerektiğine inanıyorsunuz? Kur an ı anlamada inandığınız ve izlediğiniz kaideler nelerdir? Kur an ın te vili hakkında neler düşünüyorsunuz? Kur an nasıl te vil edilebilir ve Kur an ı te vil edecek olanlarda aranan şartların ne olduğu kanaatindesiniz? Sahabenin ve onlardan sonra gelenlerin (tabiun ve selefin) Kur an ı tefsir ve te vil etmedeki konumları hakkında bir bilginiz var mı? Modernist Kur an okumaları, Kadiyanilik ve Kuraniyyun ekolleri hakkında ne biliyorsunuz, bugün bunların yenilikçi adı altında sahabenin ve selefimizin Kur an ı tefsir ve te vil yöntemi hakkında söylediklerinden haberiniz var mı? Bugünün Müslümanlarından bazılarının, Kur an ın tefsirini Rasulullah ın (sallalahu aleyhi ve sellem) Sünneti nin rehberliğinin, selefin anlayışının ve yönteminin dışında tefsir ve te vil etmek istemelerinin ne anama geldiğini biliyor musunuz? Rasulullah ın (sallalahu aleyhi ve sellem) Sünneti üzere bir Kur anî çizgiyi ve akideyi izlemeyenlerin (Batınîler, laik hermenötikçiler, modernistler, dinde yenilikçilik iddiasında olan İslamcı Lutheristler (!) Kuran ı Rasulullah ın (sallalahu aleyhi ve sellem) dahi tefsir edemeyeceğini söyleyen ve kendilerini Kur an a nisbet eden ve Müslümanların Kur an la ilgili Rasulullah tan (sallalahu aleyhi ve sellem) ve sahabeden bize gelen akidesini yıkmak ve materyalist kültürel bir din fenemenolojisi ortaya koymaya çalışanların Müslüman olduklarını düşünüyor musunuz? Kur an ın hükümlerini tarihselcilik adı altında inkar edip O nun ahkamını; laik, seküler ve din dışı ideolojiler ve ve Batıdan kotarılmış teorilerle işlemez hale getirmek isteyen İslamcı laiklerin İslam üzere olduğuna inanıyor musunuz? 2. Rasulullah ın (sallalahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetinin; yani Sünneti nin aynı zamanda Allah ın kendisine öğrettiği ilm ve hikmet olduğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Rasulullah ın (sallalahu aleyhi ve sellem) Sünneti nin Din de hüccet olduğunu kabul ediyor musunuz etmiyor musunuz? Rasulullah ın (sallalahu aleyhi ve sellem) hadislerinin bize nasıl ulaştığını düşünüyorsunuz, bu konuda Müslümanların; Kur an ın ve Nebevî Sünnet in gösterdiği ahlakî, ilmî, edebi ve tarihî incelemeleri yaptığına inanıyor musunuz? Buharî nin ve Müslim in hadislerinin sıhhatiyle ilgili, bazı Sünnet inkarcısı münafıkların söyledikleri hakkında bir bilginiz var mı? Hadislerin Kur an a

11 arzedilmesi meselesini, isnadı ortadan kaldırmak için bahane olarak kullananların hadis inkarcılığının İslam için nasıl bir tehlike oluştuduğunu biliyor musunuz? Hadislerin sıhhatinin rüya ve ilham yoluyla da tesbit edilebileceğini söyleyenlerin doğru bir söz söylediklerini düşünüyor musunuz? Buharî ve Müslim ve ondan önce de sahabe, hadislerin sihhatinin tesbiti konusunda rüya ve ilham denen şeyden söz etmişler midir? 3. Sahabe hakkında neler söylüyorsunuz? Onları Rasulullah ın (sallalahu aleyhi ve sellem) dostları mı görüyor sunuz düşmanları mı? 4. İslamî ilimleri tahsil etmede hangi meslek üzeresiniz ve bu ilimlerin nasıl alınması gerektiğine inanıyorsunuz? 5. Ehl-i Sünnet in akide ve ilimdeki yöntemini biliyor ve bu mezhebin yani anlayış ve yöntemin ne kadar Kur an dan ve Sünnet ten beslendiğini düşünüyorsunuz? Bu tabiri Müslümanların Rasulullah tan (sallalahu aleyhi ve sellem) miras olarak aldıklarını mı söyleyenlerdensiniz; yoksa bu adlandırmanın fırkacılık ve Müslümanları parçalamak demek olduğunu söyleyen Protestan, Lutherst dinciler gibi mi düşünüyorsunuz? Mehhecu t-telakkî (İlimleri elde etme ve tahsil etme) metodunuz ya da yönteminiz nedir? 6. Dinde, yani Allah ın Dini İslam da ilmin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Sünnet in delil ve hüccet oluşu hakkında sahabe ve selefin izlediği yol ile ilgili neler söyleyebilirisiniz? Kıyas ve İcma hakkında bildikleriniz nelerdir? Bu esas ı Müslümanların alimlerin cümlesinin kabul gibi, Kur an ile Sünnet ten sonra Dini hükümlerin tesbitinde kıyas a ve icma a baş vurulmasını kabul ediyor musunuz? 7. Tasavvuf ve tarikatın kaide ve ilkeleri hakkında Kur an ın ve Sünnet in sarihinden, sahabenin ve selefin ilminden bize neler nakledildiğini biliyor musunuz? Sahabe döneminde Sünnet te olmayan bir çok akideyi zayıf ve hatta mevzu (uydurma) hadislere dayandırarak tasavvuf anlayışı diyerek Müslümanlar arasında bunu yaymak ne kadar selefin ve de sahabenin izlediği yola uygundur? Gerçekten böyle bir yolu izliyorsanız niçin bu yolda gidenlerin bir çoğu sebeb-i nüzulü belli olan bir çok ayeti sapkın te villerle te vil ettikleri

12 halde; bunu Kur an a ve Sünnete aykırı görmeyip bunu hâl ehlinin ilmi olarak görüyorsunuz diye sorabilir miyiz? 8. İslam ile demokrasinin uyumluluğundan ve hatta ayrılmazlığından söz eden demokrasi yanlılarına; demokrasi geldikten sonra İslam ve hükümlerinin ülkelerimizde neden yasaklandığını ve hayatın Müslümanlara zindan edildiğini hiç sordunuz mu? Bir Müslüman olarak demokrasinin ta rifinin içeriğinin ve amacının ne olduğunu ve bunun Kur an la uyuştuğunu düşünüyor musunuz? Demokrat olduğunu söyleyenlerin Allah ın kitabına ve O nun dinine davet ettiklerini hiç gördünüz mü? O nun dini İslama engel çıkaranların Müslüman olduğunu düşünüyor musunuz? Bir şey İslamdan değilse ve Allah bunu bize emretmemişse, bunu toplumsal bir proje ya da zorunluluk olarak görebilir miyz? Daha açıkçası devletin laik olmasını ve insanların da İslam üzere olmasını düşünülebiliyor musunuz? İnsanlar, hem Müslüman olup hem de laik ve Allah ın yasalarını tanımayan ve Allah ın dini İslamı şirk ve küfr içeren dinlerle bir tutan ve aynı hukuka ve serbestiliğe tabi kılan bir anlayışın, Kur an a uygun düşünce olduğunu söyleyebilir miyiz? Allah a ortak koşmak demek olan laik ideolojik yönetim anlayışının; gerçekten Kur an ın kabul ettiği bir yönetim tarzı olduğunu söyleyenlerden misiniz? Yoksa Allah a ortak koşulmasını dayattığı halde laik devlet iradesine ortaklığı kabul eymeyenlerin ne kadar İslam üzere olduğunu düşünüyorsunuz? Dinimizi, adımızı ve iman edip amel edeceğimiz şeyleri; Rabbimiz olan Allah Allah Azze ve Celle bize haber vermişken, O nun bize bildirdiği ilmi ve koyduğu isimlerin yerine kendimize başkalarının verdiği ismi isim olarak seçebilir miyiz? Ya da onların Kur an a aykırı tanımlarını ve nitelemelerini çağdaşlık hamakatına kanarak, isim ve vasıf olarak kabul edebilir miyiz? Yani kısacası; hem Müslüman olduğunuzu söyleyip hem de laik yani Allah ın devlet denen organla ve işleyişiyle ilgili hüküm ve emirlerinin uygulanamazlığını ve uygulanmaması gerektiğini söyleyenler olabilir miyiz? Müslüman olduğumuz halde, iman ettiğimiz Rabbimiz Allah ın dini dışında bir dine inanılmasını istemek ve bunu İslamla eşdeğer görmek, ya da Allah a iman ettiğimiz halde, O na iman etmeyenlerin koydukları yasalara ve kurallara Müslümanların uymasını ve buna göre bir hayat tarzını sürdürmelerinin demokrasinin faziletlerinden ve güzelliklerinden olduğunu söyleyeyebilir miyiz? Allah ın hükümleriyle hükmetmeyen ve Müslümanları dinlerini yaşamaktan alıkoyan ve onları İslamî tercihlerinden ötürü aşağılayan laiklerin ve demokratların Müslüman olduğunu düşünüyor musunuz? Onların İslam üzere olduklarını söylemeleri, onları gerçekten İslam üzere kılar mı, yoksa onları nifaka mı dahil eder? Bu konuda anlayışınız ve bununla ilgili fıkhınız nedir?

13 9.Demokratik katılım ve anayasal hak denen iradeyi seçimlerde nasıl kullanıyorsunuz? Bu konuda Allah ın kitabı Kur an ve Rasulullah ın (sallalahu aleyhi ve sellem) Sünneti sizlere ne derece yol gösteriyor? Allah ın Dini İslama aykırı yasalar koymak ve bunun icrasına talip olmak; gerçekten hem Kur an a iman eden ve hem de Müslüman olduğunu söyleyenin yapabileceği bir şey midir? Başkasının İslamın dışında olmasını istemek veya onların devlet olmalarına inanmak ve kanaat getirmek İslamla ne kadar bağdaşır? 10. Türkiye de gerçeketen selef-i salihin yolu üzere ve onların Rasulullah tan (sallalahu aleyhi ve sellem) aldıkları ve ilmini öğrendikleri akideye onların davet ettikleri yöntem üzere davet ettiğinizi söyleyebilir misiniz? Buna evet diyorsanız, bu konuda yayınladığınız kitaplardan,risallerden ve çalışmalarınızdan söz edebilir misiniz? Müslümanların yeniden kendi dinlerine dönmeleri ve İslamı yeniden hayata geçirerek ikame etmeleri uğrunda neler yapıyorsunuz? Böyle bir faaliyette bulunmanın diğer kardeşler işbirliği ve tecrübe ve ilim ve yöntem birliği yapma gereğine iman ediyor musunuz? Eğer Türkiye de bir İslamî davet çizgisi izliyorsanız, bu konuda herhangi bir programınız ve ilkeleriniz var mı? 11.İslam tarihinde ortaya çıkmış birçok siyasî ve fikrî akım var. Bu akımlardan ne kadar habersarsınız. Bu akımlardan öyleleri var ki, bugün bunları izleyen ve düşüncelerini Müslümanlar arasında yaymaya çalışanlar var. Bu insanları dinlediğimiz zaman zannediyoruz ki, dile getirdiklerinin bir çoğunu sanki Müslümanların alimleri ve Dinde imamlık mertebesine ulaşmış olan müctehdileri ve fakihleri dile getirimişler. Onlara göre sanki bundan başka doğru bir tefsir ve yorum yokmuşçasına israrla bunun şâzz olan bir görüş de olsa, Dinde zayıf olanı, Din gibi veya Kur an ın tek doğru tefsiri gibi göstermeye çalışıyorlar, bununla ilgili ne dersiniz? Cehmiyye, Mu tezile ve sahabeyi Rasulullah tan (sallalahu aleyhi ve sellem) sonra İslamdan irtidad edip kafir görenler hakkında ne biliyorsunuz? Bugün Türkiye de kendinden müctehid, Kur an okumasını bilmeyen ve Allah ın kitabı ve onun ilminden çok başka kitaplar okuyan ve buna rağmen İslamî hareket liderliğine ve teorisyenliğine soyunan modernizm sefaletine esir düşmüş akıl ve eylem sahiplerinin olduğunu biliyor musunuz? Bunlar Kur an ı hevalarına göre yorumlamaktalar ve Allah ın Rasulü nün (sallalahu aleyhi ve sellem) Sünnetinin sahihlik ve kabul edilebilirlik şartını Kur an la test edilmesine bağlıyorlar. Müctehid İmamlarımızı küçümseyip onları ilim ve hidayet olanda izlemeyi atalar dini yaftasıyla küçümseyip Emile Durkheim ve August Comte un Hıristiyanlık ve İncil hakkında düşündüklerini nerdeyse bir başka tarzda Kur; an için düşünenlere ne diyorsunuz? Bunların İslam üzere mi

14 nifak ve zendeka üzerine mi oldukları hakkında hangi bilgiye sahipsiniz ya da siz İslamın en temel ve sahih kaynağı Kur an hakkında kendilerini söz sahibi görenler hakkında ne düşünüyorsunuz? 12. Kelam ilmini ve bu ilmin yöntemlerinin ne kadar Kur an a ve Sünnete uygun olduğunu düşünüyorsunuz? Kelam ilmi denen ve Yunan felsefesinin etkisinde kalan ve Aristo nun mantığını Usul-ü fıhka dahil eden anlayışların Kur an ın anlaşılmasında olmazsa olmaz bir ilke ve mesned olduğuna dair düşüncelerle ilgili bir fikriniz var mı? Tevhid ilminin nerden, nasıl ve kimlerden öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Kelam ve Tasavvuf un ne kadar İslamla uyum sağladığını ve hangi tasavvufî akımların Sünnet üzere olduğunu biliyor musunuz? Tasavvuf ve tarikat anlayışı neden İslam ın olmazsa olmazı imiş gibi Müslümanlara takdim ediliyor. Tasavvufun bazı konularını ve ilkelerini eleştiren Müslümanların Kur anı ve Sünneti esas almalarına rağmen; te vil ehli ve kelamı İslam da düşünme yöntemlerinin en önemlisi olarak nerdeyse hadisin ve Sünnetin karşısında gösterme hatasına düşmektedir.buna karşı alternatif bir yönteminiz var mı, yoksa siz de mi tasavvuf ve kelamın mutlak olarak İslamîliğini savunuyorsunuz? Eğer tasavvuf ve kelam; İslamî birer ilim veya disiplin ise, bu konuda seleften ve sahabeden meşruluk mesnedi olacak herhangi bir ilme ve nakle sahip misiniz? 13. Müslümanların yeryüzünde şu anda karşı karşıya bulundukları işgaller ve savaşlar karşısında verdikleri mücadele hakkında neler düşünüyorsunuz ve bu Müslümanlara yardım etmek konusunda bir projeniz veya bu konuda bir yönteminiz var mı? Bu Müslümanlara yardım edilmesinin Dinin vaciplerinden olduğunu ve onları yardımsız bırakmanın imanda kardeşlik esasına zarar verdiğini biliyor musunuz? 14. Kur an ve Sünnet ilminin ve akidesinin sahih bir şekilde öğrenilmesi için, dalalet ve bid ât fırkalarına ve modern benzerlerine karşı nasıl bir mücadele yöntemi öneriyorsunuz? Tarihteki dalalet ve heva fırkalarının düşüncelerini yayan; yöntem ve tefsirde onları izlediğini söyleyen; kaderi, kabir azabını, şefaatı inkar eden, İsa nın (as) nüzulünü İsrailiyyat gören ve Mehdi nin (as) gönderilip Müslümanlara nübüvvet üzere bir hilafet i tesisi edeceğini hurafe gören ve bu konuda tevatür derecesine ulaşmış hadisleri reddeden ve Mi racı alaya alan ve Rasulullah ın (sallalahu aleyhi ve sellem) ashabını; müsteşrikler gibi hevasına uyarak yalanlayan zeyğ ve dalalet ehline karşı hangi ilmi çabalarınız var? Bu konuda ortaya koyduğunuz bir ilim ve eylem var mıdır?

15 15. Dünyada ve Türkiye de olanlarla ne kadar ilgileniyorsunuz? Müslümanların; dinlerini, vatanlarını ve namuslarını korumak ve kafirlerin esaretine düşmemek için verdikleri cihadı destekliyor musunuz, yoksa siz de mi ABD, NATO ve işbirlikçilerinin terör suçlamasından korkup Allah için ve Müslümanların özgürlüğü ve istiklali için savaşan Müslümanları terörist olara görüyorsunuz? ABD ve Nato ya karşı olduğunu söyleyen ve Siyonist İsralin en büyük düşmanımız olduğunu söyleyen bir devletin Afganistan da ve Irak ta niçin ve neden ABD nin yanında olduğuna dair bir bilginiz var mı? Suriye de olanlar size acaba bir şeyler söylüyor mu? Dinde İmamların ma sumiyetine inandığını söyleyenlerin, ABD ne karşı olmalarına rağmen, kafir Baas rejimi ve bu rejimin silahlı çetesi ve onbinlerce Müslümanın kanına giren ve kadınlarına tecavüz eden Nusayri rejiminin yanında olduklarını ve Fatımî Devletinin intikamını bizden almak için en büyük düşmanı olduklarını söyledikleri İsraile tek kurşun sıkmadıkları halde, bugünlerde oluk oluk Müslümanların kanını akıtan Nusayri rejimine Türkiye içinde teşeyyü etmişlerin arka çıktıklarını biliyor musunuz? 16. Ehl-i Beyt imamları ve ma sumiyet akidesi hakkında neler biliyorsunuz? Tarikat şeyhleri hakkında söylenen Ğavs ve Kutub gibi uydurma ve dalalet içeren ünvanların Kur an a ve Sünnete uygun olduğunu söyleyebilir misiniz? Şeyhleri Allah ın sıfatlarına ortak koşanların dindeki hükmü nedir? Sahabe ve tabiun döneminde İslam alimleri hakkında Tarikat şeyhleriyle ilgili söylenenlere benzer sözlerin söylendiğini ve onlara verilen makamlar hakkında selefin bize bıraktığı bir bilgiye sahip misiniz? 17. Türkiye de Kur an ve Sünnet hakkında insanların akıllarını ve zihinlerini karıştıran ve bu tavırlarından vazgeçmeyen ve Kur an ile Sünneti mutlak olarak akılcılık çerçevesinde anlamaya ve tefsire yeltenen dalalet fırkaları hakkında tavrınız nedir? Alimlerimizin bid at ve heva ehliyle ilgili fıkhının, ictihadlarının ve tavırlarının ne olduğu hakkında bir bilginiz var mı? Bid ât ve heva ehli yle ilişkilerimizin nasıl olması gerektiğine inanıyorsunuz? 18. Şirk üzere yaşayıp şirk üzere ölen velev ki yakınımz da olsa, bunlarla ilgili fıkhı uyguluyor musunuz, yoksa toplumunun tepkisini çekmemek için küfr, şirk ve nifak üzere ölenlerin cenaze namazlarını kılıyor muyuz? 19. Müşrik oldukları veya Allah ın hükümlerine karşı olduğunu bildiğimiz ve İslamî emirleri yerine getirmelerinde Müslümanlara baskı uygulayan ve gerektiğinde onları cezalandıran; terörist ve gerici ilan edenleri Müslüman görüp cenaze namazlarını kılan İmamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? İmamlarımız neden ömrünü kadın ticareti ile geçiren ve kadınların bedenleri üzerinden servet edinenlerin ve bunu yasallaştıranların cenaze namazlarını kılıyorlar? İslam Dininde bununla ilgili hiç bir hüküm yok mudur?

16 Kızlarımızın, başlarının örtülü ve bedenlerinin tesettürlü olarak okumalarını engelleyenler, bunu Kur an a iman ettikleri için mi yapıyorlar, yoksa Kur an ı inkar ettikleri için mi yapıyorlar? Müslümanları Kur an öğrettikleri için hapislere sokanlar ve Allah ın kelamının öğretilmesine engel olmak için tarikat ve örgüt bahaneleriyle Müslümanların sermayesiyle inşa edilen Kur an Kurslarını kapatanlar sizce Allah ın dininde hangi hükme dahildirler? Bugüne kadar bunu uygulayan bir tek kimse olmamış mıdır ki, bunlardan ölenlerin üzerine Müslüman imiş gibi cenaze namazları kılınıyor ve çocuklarımıza Kur an öğrenme yasağı koyan bu insanlara; Kur an a düşmanlık ettikleri halde, onların kabirleri üzerinde Kur an dan ve Sünnet ten dualar ediliyor? Bunun adını ne koymak gerektiğine dair bugüne kadar hiç fıkhî ve akidevî bir araştırma da bulundunuz mu? 20. İslam da ibadeti sadece Cuma ve Bayram namazlarına hasredenler hakkındaki dinî hükümleri biliyor musunuz? Neden insanlarımızın çoğu namazı terkettikleri halde, Kurban bayramlarında kurban kesme yarışına giriyorlar? Acaba birileri; Kurban kesip namazı ve tesettürü terketmenin İslam dininden olduğunu mu bizlere göstermek istiyor? Rasulullah (sallalahu aleyhi ve sellem) zamanında kurban kestiği halde namazlarını terkeden bir tek Müslüman var mıydı? Olsaydı hakkında nasıl bir hüküm verilirdi? 21. Bugüne kadar Türkiye deki Müslüman cemaatler ve hareketlerle işbirliği yapmak, davet ve eğitim faaliyetlerinde birlikte hareket etmek için herhangi bir girişiminiz oldu mu? Olduysa nasıl bir sonuçla karşılaştınız? Bu konudaki girişiminiz; sizce diğer Müslüman cemaatler için misal teşkil edecek bir olgunlukta ve yol gösterici bir seviyede midir? Size aynı şekilde İslamî faaliyetlerde işbirliği teklif eden ve sizinle İslamî eğitim ve gençliğin İslamı öğrenmesi ve Müslümanların Kur an ve Sünnet hakkında sahih bir bilgiyle bilgilendirilmesi konusunda girişimlerde bulunan bir başka cemaat ve yapı oldu mu? Olmadıysa sizce bunun sebepleri nelerdir? 22. Bu konuda kendi eksikliğiniz veya diğer Müslümanların da hata ve eksikliklerinin bunda bir sebep teşkil ettiğini düşünüyor musunuz? 23. Müslümanların sadece dernekler, vakıflar ve resmi platformlar adı altında faaliyet göstermeleri yeterli midir? Sizce bu tür yapılanmalar İslamî gelişmelerde ne tür katkılar sağlamıştır? Bu yolların daha iyisi ve yararlısı olabilir mi? Müslümanlar iradelerini ve düşüncelerini sadece siyasî partiler

17 yoluyla mı açıklamak zorundadırlar? İslamda görüşleri, düşünceleri ve iradeleri ortaya koymanın başka yolları olduğunu hiç düşündünüz mü? Yani Müslümanca bir muhalefetin demokratik muhalefetler yerine ikame edilebilmesinin imkanına inanıyor musunuz? 24. Sizce ilim mi önceliklidir yoksa, sosyal faaliyetler ve sosyal yardımlaşmalar mı? 25. Türkiye de gerçek anlamda İslam ın ta rifinin yapıldığına inanıyor musunuz? Mevcut yapılanmaların teorik olarak inandıkları İslam; acaba gerçeklerle yüz yüze gelindiğinde da aynı İslam mıdır? Yani İslam ın demokrasi ve laiklikten beri olduğu; İslam ın ancak Allah ın emrettikleri ve yasakladıkları olduğunu söyleyebiliyor muyuz? İslam ın bir nevi demokrasi olduğunu söyleyenlerin, neden Allah ın dini İslamı; geliştirilmiş Eski Yunan ın yönetim tarzı ve Batının siyaset aracı ve ideolojisi olan demokarisiyle aynı çerçevede gördüklerini ve tanımlamaya çalıştıklarını hiç düşündünüz mü?

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

MEKKE-İ MÜKERREME MEKKE-İ MÜKERREME'NİN BİR KÜFÜR BELDESİ OLUP OLMADIĞI HAKKINDA. Müellif: Şeyh Hamad İbni Atik en-necdi (H1227-H1301)

MEKKE-İ MÜKERREME MEKKE-İ MÜKERREME'NİN BİR KÜFÜR BELDESİ OLUP OLMADIĞI HAKKINDA. Müellif: Şeyh Hamad İbni Atik en-necdi (H1227-H1301) MEKKE-İ MÜKERREME'NİN BİR KÜFÜR BELDESİ OLUP OLMADIĞI HAKKINDA Müellif: Şeyh Hamad İbni Atik en-necdi (H1227-H1301) Mecmuatü'r-Resail ve'l-mesaili'n-necdiyye, 1/742-746 www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرحمن

Detaylı

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013).

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013). Takdim Biliyor musunuz? Bir televizyon haberine göre Türkiye de 2014 yerel seçimlerinde muhtar adaylarıyla birlikte 830 bin kişinin aday olması bekleniyordu. Bu, Türkiye de yaklaşık her 90 kişiden birinin

Detaylı

Sünnet İnkarı ve Gayesi

Sünnet İnkarı ve Gayesi Sünnet İnkarı ve Gayesi Ali Sağir Bugünlerde birileri dinin temel kaynaklarından biri olduğuna inandığımız, din olduğuna inandığımız, vahyin bir parçası olduğuna inandığımız Rasulullah Efendimizin sünnetini

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT June21,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:DİNVEFELSEFE RELIGIONANDPHILOSOPHY (Sufilik,İslâmiyeteGiriş,FârâbiveÇokkültürlülük) (Sufism,IntroductiontoIslam,Farabiand

Detaylı

YENİDEN YAPILANMANIN EŞİĞİNDE KUR AN KURSLARI

YENİDEN YAPILANMANIN EŞİĞİNDE KUR AN KURSLARI YECDER KİTAPLARI 4 YENİDEN YAPILANMANIN EŞİĞİNDE KUR AN KURSLARI YECDER IV. ULUSAL DİN GÖREVLİLERİ SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ (27 NİSAN 2013 - İSTANBUL) YECDER / YENİDEN YAPILANMANIN EŞİĞİNDE KUR AN KURSLARI

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 5 TAKDİM... 11

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 5 TAKDİM... 11 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 5 TAKDİM... 11 İTİKAD-FIKIH İLİŞKİSİ... 13 Farklı din algıları... 14 Fıkıh itikadî kabullerden neş et eder... 16 İslamî ilimler arasındaki ilişki... 17 Reformist anlayışın itikadı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Hadisleri Anlama Yöntemi The Method Of Understanding Of Hadith

Hadisleri Anlama Yöntemi The Method Of Understanding Of Hadith Hadisleri Anlama Yöntemi The Method Of Understanding Of Hadith Mustafa IŞIK Laçin Yayınları, Kayseri, 2014, 346 sayfa. Tanıtan: Nurullah AGİTOĞLU* İslâm ın temel kaynaklarından olan hadislerin rivayeti

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Mekke-i Mükerreme'nin bir Küfür Beldesi Olup Olmadığı Hususunda Bir Münazara

Mekke-i Mükerreme'nin bir Küfür Beldesi Olup Olmadığı Hususunda Bir Münazara Mekke-i Mükerreme'nin bir Küfür Beldesi Olup Olmadığı Hususunda Bir Münazara Şeyh Hamad İbni Atik en-necdi (1227H-1301H) Mecmuat'ur Resail ve'l Mesail'in Necdiyye, 1/742-746 www.at-tawhid.org 1 بسم هللا

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s.

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 20, Sayı: 2, 2011 s. 209-213 Kitap Tanıtımı Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. Hanifi ŞAHİN

Detaylı

Şirk İşleyen Bir İnsanın Müslüman Olması İmkansızdır

Şirk İşleyen Bir İnsanın Müslüman Olması İmkansızdır بسم االله الرحمن الرحيم Şirk İşleyen Bir İnsanın Müslüman Olması İmkansızdır Kur'ân ve Sünnet'ten Özetli Deliller Ebu Hamza El Afghani İçindekiler: İçindekiler:... 2 Selef ve Ehli Sünnet ve'l Cemaat'in

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27 İslâmî akideyi en net ve sağlam şekliyle kabul eden topluluk. Bu deyim iki kelimeden meydana gelmiş bir isim tamlamasıdır. Terkibin birinci ismi olan fırka kelimesi için bk. "Fırak-ı Dalle". Naciye kelimesi

Detaylı

"Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" diyen Ziya Paşa nın sözleri ne kadar da manidardır.

Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde diyen Ziya Paşa nın sözleri ne kadar da manidardır. "Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" diyen Ziya Paşa nın sözleri ne kadar da manidardır. Bazı insanlar vardır ki, yapmadıkları halde yapmış gibi övünürler İmkânlar

Detaylı

İLİM HALKALARI PROJESİ

İLİM HALKALARI PROJESİ Takdim İşgal devleti İsrail in 2004 yılında, Gazze ve Batı Şeria sınırları ile 1948 topraklarını ayırmak için bir duvar inşa etmiştir. Bu duvarların inşa edilme sebebi İsrail in işgal topraklarında yapacak

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler.

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler. İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE MEZHEPLER Prof. Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya RAĞBET YAYINLARI TANITIM: Mezhep, insanların yaşadıkları sosyal çevrede sinin ana kaynaklarını anlama ve uygulamada ortaya çıkan farklılıkların

Detaylı

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii GİRESUN 2014 İslami İlimler Fakültesi; 08 Eylül 2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu nun 25 Temmuz 2012 tarih ve 2012/3527 Sayılı Kararı ile Giresun Üniversitesi

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Güzel Bir Kitap: 'İslam Estetiği'

Güzel Bir Kitap: 'İslam Estetiği' On5yirmi5.com Güzel Bir Kitap: 'İslam Estetiği' Sanat ve edebiyat çevresinin yakından tanıdığı Turan Koç, 'İslam Estetiği' adlı kitabını çıkardı. Kitap, meraklılarına yön gösteriyor... Yayın Tarihi : 8

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

YECDER. l.ulusal DIN GüREVLILERI SEMPOZYUMU TEBLIGLERI

YECDER. l.ulusal DIN GüREVLILERI SEMPOZYUMU TEBLIGLERI YECDER KiTAPLARI ı YECDER l.ulusal DIN GüREVLILERI \J SEMPOZYUMU TEBLIGLERI (22 Mayıs 2010) V. BÖLÜM 1- YAYGIN VE ÖRGÜN DİN EGİTİMİNDE CAMi MODELİ Kurban EREZ- İmam Hatip 1 İstanbul Giriş İslam, İnsanlığın

Detaylı

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

TEVESSÜL FIKHINA GİRİŞ

TEVESSÜL FIKHINA GİRİŞ TEVESSÜL FIKHINA GİRİŞ Hamd, Alemlerin Rabbi Allah adır. Salât ve Selâm, Rasûlullah ın, ehlinin, sahabesinin ve kıyamete kadar onları dost edinen ve onların yolunda giden herkesin üzerine olsun. Elinizdeki

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak ve

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

MEŞRU VE BİD AT TEVESSÜL... 2 Tevessülün Tanımı:... 2 Tevessülün Fayda Sağlaması, İhtiyacın Giderilmesi İçin Gözetilmesi Gereken Şartlar:...

MEŞRU VE BİD AT TEVESSÜL... 2 Tevessülün Tanımı:... 2 Tevessülün Fayda Sağlaması, İhtiyacın Giderilmesi İçin Gözetilmesi Gereken Şartlar:... MEŞRU VE BİD AT TEVESSÜL... 2 Tevessülün Tanımı:... 2 Tevessülün Fayda Sağlaması, İhtiyacın Giderilmesi İçin Gözetilmesi Gereken Şartlar:... 2 Tevessül Çeşitleri... 2 1) Meşru Tevessül Ve Çeşitleri:...

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı On5yirmi5.com Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı Türkiye ve İstanbul çapında verilecek olan Yaz Kur an Kursu eğitimlerini İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman ile konuştuk Yayın Tarihi : 15

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

KUR AN IN YABANCI BİR DİLE TERCÜMESİNDE NASIL BİR YOL İZLENMELİDİR? Mehmet Emin Akın

KUR AN IN YABANCI BİR DİLE TERCÜMESİNDE NASIL BİR YOL İZLENMELİDİR? Mehmet Emin Akın KUR AN IN YABANCI BİR DİLE TERCÜMESİNDE NASIL BİR YOL İZLENMELİDİR? Mehmet Emin Akın 0 mehmeteminakın.com Ankara-2008 1 İçindekiler: Önsöz.3 I. Kur an ın Yabancı Bir Dile Tercümesinde Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?...6

Detaylı

TOPLUM HAYATIMIZDA DİNİN YERİ VE DİN EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

TOPLUM HAYATIMIZDA DİNİN YERİ VE DİN EĞİTİMİNİN ÖNEMİ TOPLUM HAYATIMIZDA DİNİN YERİ VE DİN EĞİTİMİNİN ÖNEMİ Doç.Dr.Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU C.Ü. İlahiyat Fakültesi İslam Dininin hayatımızdaki önemini ve kültürümüzü nasıl etkilediğini ortaya koyacağımız bu değerlendirmede

Detaylı

Hiç kimse bu dinin, gece ve gündüzün ulaştığı yere ulaşmasına engel olamayacaktır!..

Hiç kimse bu dinin, gece ve gündüzün ulaştığı yere ulaşmasına engel olamayacaktır!.. Hiç kimse bu dinin, gece ve gündüzün ulaştığı yere ulaşmasına engel olamayacaktır!.. Oysa kâfirler hoşlanmasalar bile Allah, mutlaka nurunu tamamlayacaktır. Zira yine müşrikler hoşlanmasalar bile, hak

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği BİRİ MATEMATİK Mİ DEDİ? BİZ KİMİZ? Yüce Rabbimiz dünya hayatını insanoğluna imtihan yeri kılmış, sırat-ı müstakim olarak göndermiş olduğu dinin yaşanabilmesi ve birbirlerine ulaştırılabilmesi için Müslümanları

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR /

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / Çıra Yayınları, İstanbul, 2006/240 sayfa Tanıtan: Muzaffer BARLAK 1 İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yüce Allah, ilahi hitabının birçok yerinde

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Soru: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim sorum şudur: Faizden kazanılan para ile yapılan evde kılınan namazın hükmü nedir? Cevap: Aleykum selam

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ http://www.dilbilimi.net/akademik_turkce.html Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN Son Güncelleme: 14 Şubat 2015 1 Açıklama:

Detaylı

D U Y U R U I. ATAMA YAPILACAK KADROLARIN YER, UNVAN, SINIF, DERECE VE ADEDİNE GÖRE DAĞILIMI BULUNDUĞU YER UNVAN SINIF DERECE ADET

D U Y U R U I. ATAMA YAPILACAK KADROLARIN YER, UNVAN, SINIF, DERECE VE ADEDİNE GÖRE DAĞILIMI BULUNDUĞU YER UNVAN SINIF DERECE ADET D U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında münhal bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliği kadrolarına naklen (kurum içi) alım yapmak üzere sözlü sınav yapılacaktır.

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Batı İnsan Hakları Örgütleri ve Onların Hükümlerine Başvurmanın Hükmü كمة حول منظمات حقوق الا سان الغر ية وح م تلحا م يلها ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı